Oversikt over Ivar Hoel sitt arbeid :

Klikk på eit av filnamna nedanfor og du går rett til avsnittet der gardane inne i fila er lista opp. Dersom du  klikkar på filnamnet der, vil du gå til fila.  Bruk pil attende for å komme attende hit til oversikta.  Slik det no er lagt opp, blir alle gardsnamna søkbare frå denne oversikta her.

Eg har gjort nokre rettingar etter å ha fått tips om faktafeil.  Rettingane er skrive med blå kursiv og namnet på "rettaren" er oppgjeve. Det finnst nokre få dubbeltføringar og dei er merka med raud merknad.

Click on the file names in the index and that will  lead  you to the paragraph where the farm within the file is listed. If you click on the file name there, it will take you to the file.  Use the back button to get back to the index. All the farm names are searchable.
 
 

Bakk Bjørgen Bjørndal Blokkhus
Brekka Bresgård Bryggen Buen
Bøe Bågåstrond Dørumsgård Emang
Engen Furunes Glup Gorset
Gottem Grav Grøtte Haugen
Hevle Hoel Hoel/Sneve Horvli
Haaker Ishoel Klettdørum Klev
Kvalsjord Liabø Loesgrenda Lønset
 Mellem  Mjøa  Munkvold  Myren
 Nerhol  Nyhus  Olmen  Rise
 Rolvsjord  Rønning  Skarsem  Skjørstad
 Slettvold  Sliper  Stavåløkken  Storli
 Strandsæter  Stuen  Stølen  Størvold
 Svartøyen  Sæteren  Sætrum  Tilset
 Torve  Utem  Uv  Vammer
 Vassli  Vekve  Vindal   Vognild
 Aalbu     Utarbeidd av © :  Ola Ø. Hoel

Gardar i fila: BAKK:
Matrikkelnummer 777 Bakk gnr,205 bnr.1
Matrikkelnummer 778 Bakk gnr.206 bnr.1Gardar i fila: Bjørgen:
Matrikkelnummer 688 Bjørgen gnr.111 bnr.1
Matrikkelnummer 689 Bøasæter (Bringsjord)gnr.113 bnr.1
Matrikkelnummer 690 Bøasæter gnr.112 bnr.1
Gammelt matr. 893 Mellemsæter gnr.114 bnr.x
Gravåbakk.
Ørstadsæter. Gnr.115 bnr 1.
Ørstadeggen
Svarthaugsæteren Gnr.116 bnr. 1
Vikasæteren
Ørstadsæteren Gnr. 117 bnr. 1
Hoelsæteren Gnr.118 bnr. 1
Matrikkelnummer 691 Nysæter gnr.119 bnr.1
Matrikkelnummer 692 Nysæter gnr.120 bnr.1
Vigensæteren.
Matrikkelnummer 693 Morken. gnr. 125 bnr.1
Matrikkelnummer 694.Morken gnr.131 bnr.1
Moene


Gardar i fila: Bjørndal:
Matrikkelnummer 850 Bjørndal. gnr.282 bnr.1
Matrikkelnummer 851 Bjørndal gnr.283 bnr.1
Matrikkelnummer 852 Bjerke gnr.284 bnr.1
Matrikkelnummer 853 Bjerke gnr.285 bnr.1
Matrikkelnummer 854 Gryttingen.(Bjerke) inngått i gnr.283 bnr.1
Gryttingshagen
Matrikkelnummer 854 b.Bjerke gnr.286 bnr.1
Matrikkelnummer 854 C Bjerke gnr.287 bnr.1
Matrikkelnummer 855.Bjerke gnr.289 bnr.1
Grøset 

Gardar i fila:Blokkhus:
Gamalt matr. 700  Blokkhus. Gnr. 132 bnr. 1
Hammerbekken Gnr. 132 bnr.2
BlokkhusdrivaGnr. 132 bnr.3
Hammerbekkdriva. Gnr.132 bnr.4
BlokkhusengetGnr. 132 bnr. 5
Skarvløkkja  Gnr. 132 bnr. 6
Maurhaugen.Gnr. 132 bnr. 7
Kåsa Gnr. 132 bnr. 8
Huldersæter Gnr. 132 bnr. 9
Kåsa II Gnr. 132 bnr. 10
Myrgjerdegt. ???
Midthaugen må ha ligge under Ishol
Garden Blokkhus - omtale.


Gardar i fila Brekka:
Matrikkel nr.640 Engen gnr.56 bnr.1
Matrikkel nr 641 Engen gnr.57 bnr. 1
Matrikkel nr 642 Engen gnr.58 bnr.1
Matrikkel nr 643 Volden gnr.59 bnr. 1
Tøftan   NB
Drivstuen gnr. 6O bnr. 1 Sjå også fila Engen og Sæteren
T ø f t a n.  NB
Nestadvoll.
Kongsvold gnr. 62 bnr. 1
Grønbakken,.
Matrikkel nr.644 Sæteren gnr.64 bnr.1
Sæterplass
Klevstuen
Halsen Gnr. 64 bnr.2
Matrikkel nr. 645 Åmotsdalen gnr.66 bnr. 1
Matrikkel nr. 646 Stølen gnr.67 bnr.1


Gardar i fila Bresgård:
Matrikkelnummer 754 Breestølen gnr.181 bnr.1
Matrikkelnummer 755 Breen gnr. 180 bnr. 1
Matrikkelnummer 756 Breesgården gnr.182 bnr.1
Matrikkelnummer 756 Breesgaarden gnr.183 bnr.1
Breesgjerde
Matrikkelnummer 757 Hornet gnr. 184 bnr. 1


Gardar i fila  Bryggen:
Matrikkelnummer 799 Kvalsjord m/Bryggen.
Matrikkelnummer 8OO Kvalsjord gnr.232 bnr.1
Kalvhagen:
Kvalsjordhaugen


Gardar i fila Buen:
Matrikkelnummer 854 C (Sletvold?) gnr.287 bnr.1
Matr,nr. 856 Volden gnr.29O bnr.1
Matrikkelnummer 857 Buen (Gorset) gnr. 292 bnr.1
Matrikkelnummer 858 Gordset,øvre  gnr.291 bnr.1
Matrikkelnummer 859 Gorset 294 bnr.1
Matrikkelnummer 860 Gorset gnr.295 bnr.1
Matrikkelnummer 861 Gorsetgnr.296 bnr.1
Matrikkelnummer 862 og 863 Gorset gnr.293 bnr.1
Heggkaasen (usikker)
Fugleggen.
Brandeggen.også skreve Gorsetsæter
Gorsetsæter
Gorsettrøen
Gorsetløkken  (2 bruk)
Gorsetløkken
Gorsetmyran
Lerhaug,Gorset
Garåeng
Halset
Stølhaugen


Gardane i fila Bøe:
Gamalt matr.nr.747  Nesto  Bøe Gnr.173 bnr.1
Bøe Gnr.173 bnr.2
Bøe Gnr.173 bnr.3 Bøasætra
Bøe Gnr.173 bnr.4 Nygard
Bøe Gnr.173 bnr.5 Lettløkken
Bøe Gnr.173 bnr.6 Minde
Bøe Gnr.173 bnr.7 Lilleløkken
Bøe Gnr.173 bnr.8 Lilleløkk
Gardssoge for Nesto i Bøe.
Gardssoge Skruen, gnr. 173 bnr.2.
Bøe Gnr.174 bnr.1 Vetlstoggo
Bøe Gnr.174 bnr.2
Gardssoge Vetlstoggo Bøe.
Bøe Gnr.174 bnr.3
Bortesto Bøe Gnr.175 bnr.1
Bøe Gnr.175 bnr.2 Kalvhagen.
Bøe Gnr.175 bnr.3 Gammelplassen og Skruen.
Bøe Gnr.175 bnr.4 Skruen
Boe Gnr.175 bnr.5 Hammerenget
Boe Gnr.176 bnr.1 Bøahaugen
Bøe Gnr.176 bnr.2 Bøahaugen
Bøe Gnr.176 bnr.3 Skogbrynet
Bøe Gnr.176 bnr.4 Bøahaugteigen


Innhald i fila Bågåstrond:
Matrikkelnummer 658 Forbregd gnr.79 bnr.1
Ørstadgrenda
Matrikkelnummer 659 Ørstad gnr.8O bnr. 1
Gnr. 8O bnr. 2 Ørstad,Trengen
Gnr. 8O bnr. 3 Ørstad
Gnr. 83 bnr. 1 Ørstad,Tande.
Matrikkelnummer 66O Ørstad gnr. 81 bnr.1
Gnr. 81 bnr. 2 Ørstad
Matrikkelnummer 661 Ørstad gnr.82 bnr.1


Innhald i fila Dørumsgård:
Matrikkelnummer 78O Dørrumsgård
Matrikkelnummer 781 Dørum gnr.211 bnr. 1
Matrikkelnummer 782 Dørrumsgård gnr.209 bnr.1
Matrikkelnummer 783 Dørrum gnr.210 bnr.1
Matrikkelnummer 783 b Dørreshaugen gnr.212 bnr.1
Matrikkelnummer 784 Dørrumsløkken gnr.218 bnr.1


Innhald i fila Emang:
Gamalt matr.nr.713 Emang Gnr.145 bnr. 1
Emang Gnr. 145 bnr.2
Emang Gnr. 145 bnr.3
Emang Gnr. 145 bnr.4
Imangdriva Gnr. 145 bnr.5
Imangsbakkene Gnr, 145 bnr.6
Imangsmorken
Stekeren Gnr.146 bnr.1
Stekertrøen gnr.146 bnr.2
Garden Emang.
Stekeren.


Innhald i fila Engen:
Matrikkel nr.640 Engen gnr.56 bnr.1 Også i fila Vammer
Matrikkel nr.641 Engen gnr.57 bnr.1
Matrikkel nr.642 Engen gnr.58 bnr.1
Matrikkel nr.643 Volden gnr.59 bnr.1
Tøftan
Drivstuen gnr.6O bnr.1   NB, ligg også i fila Sæteren og Brekka
Nestadvoll
Kongsvold Gnr.62 bnr.1
Grønbakken
Matrikkel nr.644 Sæteren gnr.64 bnr.1
Halsen Gnr. 64 bnr.2
Matrikkel nr. 645 Åmotsdalen gnr.66 bnr.1
Matrikkel nr. 646 Stølen gnr.67 bnr.1
Vammergrenda
Matrikkel nr. 647 Vammervold gnr.68 bnr.1
Matrikkel nr. 648 Vammer gnr.69 bnr.1
Matrikkel nr. 649 Vammer gnr.7O bnr.1
Vammervoldtrøen
Vammermoen
Ivarenget


Innhald i fila Furunes:
Gamalt matr.nr.750 Furunes Gnr.177 bnr.1
Furunesskogen Gnr.177 bnr. 3
Korgtjønnteigen Gnr.177 bnr.2
Sæterlund Gnr. 177 bnr.3
Skindset Gnr.177 bnr.4
Gardssoge Furunes
Gardssoge Skindset


Innhald i fila Glup:
Gamalt matr.nr. 732 Sæte el. Slette
Gamalt matr.nr.741 Nerholsæter  Gnr, 152 bnr. 1
BIERCKLI
Gamalt matr.nr.731 Løkksæter Gnr.153 bnr.1
Gjerdemyren Gnr. 153 bnr. 2
Gjerdet Gnr.153 bnr, 3
Jærøien Gnr. 153 bnr. 4
Gamalt matr.nr.722 Slipersæteren


Innhald i fila Gorset:
Matr,nr. 856 Volden gnr.29O bnr.1
Matrikkelnummer 857 Buen (Gorset) gnr. 292 bnr.1
Matrikkelnummer 858 Gordset,øvre gnr.291 bnr.1
Matrikkelnummer 859 Gorset gnr.294 bnr.1
Matrikkelnummer 860 Gorset gnr.295 bnr.1
Matrikkelnummer 861 Gorset gnr.296 bnr.1
Matrikkelnummer 862 og 863 Gorset gnr.293 bnr.1
Heggkaasen (usikker)
Fugleggen.
Brandeggen.også skreve Gorsetsæter
Gorsetsæter
Gorsettrøen
Gorsetløkken
Gorsetgjerdet
Gorsetmyran
Lerhaug,Gorset.
Garåeng:
Halset
Stølhaugen


Innhald i fila Gottem:
Matrikkel nr.650 Skreen gnr.71 bnr.1
Matrikkel nr.651 Gottem gnr.72 bnr.1
Gottem gnr.72 bnr.2
Gottem gnr.72 bnr.3
Gottemsteigen gnr, 72 bnr. 4
Matrikkel nr.652 Skorheim gnr.73 bnr.1
Matrikkel nr.653 Skorem gnr.74 bnr. 1
Matrikkel nr.654 Fossem gnr.75 bnr. 1
Matrikkel nr.655 Fossem gnr.76 bnr. 1
Matrikkel nr.656 Sætrum gnr.77 bnr. 1
Matrikkel nr.657 Sætrum gnr.78 bnr. 1
Sætrumsmoen


Innhald i fila Grav:
Gamalt matr.nr.739 Gravaune gnr.167 bnr.1
Gravaunemo
Gardshistorie for Gravaune
Gamalt matr.nr.740 Rate gnr.168 bnr.1
Arnthaug
Ratgjerdet gnr.168 bnr.2
Gardshistorie for Rate


Innhald i fila Grøtte:
Matrikkelnummer 812 Vorhaug
Matrikkelnummer 820 Størvold gnr.253 bnr.1
Matrikkelnummer 821 Størvold gnr.252 bnr.1
Matrikkelnummer 822 Grøtte gnr.255 bnr.1
Matrikkelnummer 823 Grøtte gnr.257 bnr.1
Matrikkelnummer 824 Grøtte gnr.256 bnr.1
Matrikkelnummer 829 Løkken gnr.262 bnr.1
Matrikkelnummer 830 Gulaker (Oppisto?)gnr.265 bnr.1
Matrikkelnummer 831 Gulaker gnr.263 bnr.1
Matrikkelnummer 832 Gulaker gnr.264 bnr.2


Innhald i fila Haugen:
Matrikkelnummer 789 Haugen gnr.219 bnr.1
Gamalt matr.nr. 729 Haugen gnr. 159 bnr.1
Frå gamalt matr.nr.729 Haugen gnr.159 bnr.2
Haugen gnr. 159 bnr.3
Haugen gnr. 159 bnr.4
Haugen gnr. 159 bnr.5
Haugen gnr. 159 bnr.6
Haugen gnr. 159 bnr.7, Solrabben
Gardshistorie for Haugen.
Gamalt matr.nr.730 Stenboeng gnr. 160 bnr. 1
Gamalt matr.nr.150 Stenboeng gnr. 160 bnr. 2
Gardshistorie Stenboeng
Gamalt matr.nr 733 Stølan gnr. 161 bnr.1
Stølan gnr. 161 bnr.2
Stølan gnr. 161 bnr.3
Stølan gnr. 161 bnr.4
Stølan gnr. 161 bnr.5
Litt om garden Stølan


Innhald i fila Hevle:
Hevle
Olmen
Vangsålmen
Aalmbakken
Kaasen
Øyen
Staven
Matrikkel nr. 621 Hevle gnr.39 bnr.1
Matrikkel nr. 622 Hevle gnr.38 bnr.1
Grinden eigedom under Hevle ??
Gissinger gnr.40 Bnr. 1
Stordal gnr. 4O bnr. 2
Matrikkel nr. 623 Hagen gnr.41 bnr.1


Innhald i fila Hoel:
Gamalt matr.nr.743 Hoel gnr.171 bnr.2
Hoelsdriva gnr. 171 bnr.3
Hoel gnr. 171 bnr.4
Hoel gnr. 171 bnr.5
Hoelsløkkja  gnr. 171 bnr.6
Larsenenget gnr. 171 bnr.7
Svartenget   gnr. 171 bnr.8
Luenget gnr.171 bnr.9
Skogly II gnr, 171 bnr. 10
Gamalt martr.743 Hoel gnr.171 bnr.1 Hoelsgrinda
Hoelshaugen,husmannsplass
Hoel på Lønset - gardshistorie


Innhald i fila Hoelsnev:
Hoelsgrenda i Bågåstronda
Matrikkelnummer 662 Hoel gnr.84 bnr.1
Matrikkelnummer 663 Hoel gnr.86 bnr.1
Matrikkelnummer 664 Hoel gnr.85 bnr.1
Snøvesgrenda
Matrikkelnummer 665 Sneve gnr. 90 bnr.1
Matrikkelnummer 666 Sneve gnr. 91 bnr.1
Matrikkelnummer 667 Sneve gnr. 92 bnr.1
Matrikkelnummer 668 Sneve.(Sneveshaugen)gnr. 88 bnr. 1
Matrikkelnummer 669 Sneve
Matrikkelnummer 670 gnr.93 bnr. 1
Matrikkelnummer 671 Sneve gnr. 94 bnr.1
Matrikkelnummer 672 Sneve gnr. 95 bnr.1
Matrikkelnummer 673 Bjerkaker gnr.89 bnr.1
Snøvesgrenda


Innhald i fila Horvli:
Gamalt matr.nr.720 Horvli gnr. 151 bnr. 1
Gamalt matr.nr.720 Horvli gnr. 151 bnr. 2
Gamalt matr.nr.140 Horvli gnr. 151 bnr. 3
Horvli gnr. 151 bnr. 4
Landlaupenget gnr. 151 bnr. 5
Landlaupet gnr. 151 bnr.1o
Horvli gnr. 151 bnr. 11 Motrøen
Horvli gnr. 151 bnr. 13 Tverråløkkja
Horvli gnr. 151 bnr. 15 Furumo
Horvligardane


Innhald i fila Haaker:
Matrikkelnummer 833 Haaker gnr.266 bnr.1
Matrikkelnummer 834 Haaker (Utesto) gnr.267 bnr.1
Matrikkelnummer 835 Haaker (Håkkersvolden) gnr.268 bnr.1
Matrikkelnummer 836 Haaker gnr.269 bnr.1
Iverhaug
Matrikkelnummer 837 Ranem gnr.27O bnr.1
Matrikkelnummer 838 Wang gnr.271 bnr.1
Vangseng ?
Vangshaug.
Gnr. 271 bnr. 3 Stenan
Prestmoen
Presthaug
Stengjærdet


Innhald i fila Ishoel:
Gamalt matr.nr.696 Ishoel gnr. 129 bnr 1
Ishoel gnr. 129 bnr. 2 Solheim
Ishoel gnr. 129 bnr. 3 Sandaløkka
Ishoel gnr. 129 bnr. 4 Isholenget
Ishoel gnr. 129 bnr. 6 Storløkken
Gamalt matr.nr.698 Ishoel gnr. 13O bnr. 1
Gamalt matr.nr.116 Ishoel gnr. 13O bnr. 2
Gamalt matr.nr.135 Ishoel gnr. 130 bnr. 3
Ishoeltrøa gnr. 130 bnr. 4
Ishoel gnr. 130 bnr.6 Storløkken
Husmenn
Øverhaugen gnr. 131 bnr. 1
Isholgardane
Husmenn


Innhald i fila Klettdørum:
Matrikkelnummer 77O Klett gnr.198 bnr.1
Matrikkelnr. 771 Klett gnr.199 bnr.1
Matrikkelnummer 772 Klett gnr.200 bnr.1
Matrikkelnummer 773 Klett gnr.201 bnr.1
Kletthaug
Klettvold
Matrikkelnummer 774 Dørrum gnr.203 bnr.1
Matrikkelnummer 775 Dørrum gnr.202 bnr.1
Matrikkelnummer 776 Dørrum gnr.204 bnr.1
Dørremshovden (Hovden)
Frådelt frå 771  Klettgjerdet gnr.217 bnr.1
Matrikkelnummer 785 Hindset gnr.213 bnr.1
Matrikkelnummer 786 Hindset gnr.216 bnr.1
Matrikkelnummer 787 Hindset gnr.214 bnr.1
Matrikkelnummer 788 Hindset gnr.215 bnr.1
Buslettet under Hindset


Innhald i fila Klevg:
Gamalt matr.nr.710 Slipersæter gnr. 142 bnr. 1
Slipersæter gnr.142 bnr. 2 Sæterdriva
Slipersæter gnr. 142 bnr. 3 Hauan
Kletthammer gnr.144 bnr. 1
Husmenn
Kletthammer gnr. 144 bnr. 2
Slipersætergardane
Kletthammer
Snøskred 23/2 1868. Dødsoffre


Innhald i fila Kvalsjor:
Matrikkelnummer 799 Kvalsjord m/Bryggen
Matrikkelnummer 800 Kvalsjord gnr.232 bnr.1
Kvalsjordhaugen: (Gnr.231 bnr.3 ?)


Innhald i fila Liabø:
Matr.nr.7O8 og 7O9 Liabø gnr. 14O bnr.1 og 141/1
Haugen husmannsplass under Liabø
Husmenn
Liabøslette gnr. 141 bnr.2
Gardshistorie for Liabø


Innhaldet i fila Loesgren:
Matrikkelnr.624, Loe nedre gnr.42 bnr. 1
Matrikkelnummer 625 Loe og 626 Loe gnr.43 bnr.1
Matrikkelnummer 626
Matrikkelnummer 627.og 628 Løkken,Losløkken gnr.45 bnr. 1
Matrikkelnummer 628
Matrikkelnummer 629
Matrikkelnummer 630 Loe gnr.46 bnr. 1
Matrikkelnummer 631 Smegaren gnr.44 bnr. 1
Matrikkel nr 624 Nedre Loe NB gjentek heile fila


Innhald i fila Lønset:
Gamalt matr.738 Lønset gnr.166 bnr.1
Gamalt matr.nr.156 Lønset gnr.166 bnr.2
Gamalt matr.nr.156 Lønset gnr.166 bnr.3 Lønsetrønningen
Gamalt matr.nr.156 Lønset gnr.166 bnr.4
Lønset gnr. 166 bnr.5 Lønsetmo
Lønset gnr. 166 bnr.6 Brustuen
Deretter er det frådelt mange tomter
Gardssoge for Lønset


Innhald i fila Mellem:
Matrikkelnummer 674 Mellem gnr.96 bnr. 1
Matrikkelnummer 675 Mellem gnr.97 bnr. 1
Matrikkelnummer 676 Mellem gnr.98 bnr. 1
Busett Aalmbakken
Bosatt Ørstadsæter
Matrikkelnummer 677 Bøe gnr. 99 bnr.1
Matrikkelnummer 678 Bøe gnr.100 bnr.1
Matrikkelnummer 679 Bøe gnr.101 bnr.1
Matrikkelnummer 680 Barstad gnr.102 bnr.1
Matrikkelnummer 681 Halviken (Nerviken) gnr.105 bnr.1
Matrikkelnummer 682 Nordviken gnr.106 bnr.1
Vikahaug
Vikaløkken
Matrikkelnummer 683 Viken gnr.104 bnr.1
Matrikkelnummer 684 Birkaas gnr.107 bnr 1
Matrikkelnummer 685 Bjerkaas gnr.108 bnr.1
Matrikkelnummer 686 Lien gnr.110 bnr.1
Matrikkelnummer 687 Lien gnr.109 bnr.1


Innhald i fila Mjøa: Sjå Olmen
Matr.nr. 616 Nordmjøen gnr. 33 bnr. 1
Matr.nr. 617 Mjøen gnr.34 bnr.1
Matrikkelnr. 618 Mjøen gnr.35 bnr.1
Matrikkel 619 Mjøen gnr.37 bnr.1
Hestdalen
Snekkerhaugen
Matrikkel 620 Watsleggen gnr. 3O bnr. 1
Brenden
Pikhaugen gnr.15 bn.1 Fiskbakk
Brendmoen
Storli (Storlimorka) gnr.1 bnr.1
Matrikkel nr. 282 Bjørnsvasslien gnr. 4 bnr. 4
Ranemsæter
Bjørndalsæter (vestre)
Bjørndalsæter (østre)
Sivertkjønnmoen
Kjønnplassen
Godtland
Flaten gnr. 9 bnr. 1
Flatmoen
Olmen gnr. 31 bnr.1
Bosatt Gissinger
Aalmbakken
Kaasen
Øyen
Staven
Hevlesvold


Innhald i fila Munkvoll:
Matrikkelnummer 752 Eggen gnr.178 bnr.1
Matrikkelnummer 753 Munkvold.(Ekra) gnr.179 bnr 1
Bruk nr III,som er Munkvoldspilen, gnr.179 bnr.2.
Munkvold gnr.179 bnr.3


Innhald i fila Myren:
Gamalt matr.nr.697 Myren gnr.127 bnr.1
Husmenn
Myren gnr.127 bnr.2
Myren gnr.127 bnr.3 Bakkane
Myren gnr.127 bnr.4 Myrenget
Myren gnr.127 bnr.5 Bjerkeng
Myren gnr.127 bnr.6 Myrøia
Myren gnr.127 bnr.7 Nytrøa
Litt historie om Myren.


Innhald i fila Nerhol:
Gamalt matr.nr.741 Utesto Nerhol gnr.169 bnr.1
Gamalt Matr.nr.742 Ustigard Nerhol gnr.170 bnr.1
Nerhol gnr. 170 bnr.2 Fredheim og bnr. 3 Fredheim II
Gamalt matr.nr.745 Øyen gnr. 172 bnr.1
Øyen gnr. 172 bnr.2 Øyaskogen
Skruen
Gardshistorie for Nerhoel. (Ustesto)
Gardshistorie Nerhoel (Ustigard)
Gardssoge for Øyen.


Innhald i fila Nyhus:
Gamalt matr.nr. 711 Nyhus gnr. 143 brn.1
Garden Nyhus


Inhald i fila Olmen:
Denne fila ser ut til å være lik "Mjøa".


Innhald i fila Rise:
Gamalt matr,nr.632 (Stortrengen)
Matrikkelnummer 633
Matrikkelnummer 634.(Ekran) gnr.54 bnr.1
Risgjerdet
Matrikkel 635 Rise gnr.53 bnr.1
Matrikkel nr. 636 Rise.(Ner-Trøa) gnr.51 bnr. 1
Matrikkel 637 Rise gnr. 52 bnr.1
Bosatt Skorem
Busett Klokkerhaug
Matrikkel nr. 638 Rise gnr. 49 bnr. 1
Matrikkel nr. 639 Rise gnr.55 bnt. 1
Riskalvhagen
Rislien
Risgjerdet
Isbrekka
Øien under Rise
Ristrøen


Innhald i fila Rolvsj:
Matrikkelnummer 789 Haugen gnr.219 bnr.1
Matrikkelnummer 790 Rolvsjord gnr.220 bnr.1
Matrikkelnummer 791 Stensheim gnr.223 bnr.1
Matrikkelnummer 792 Stensheim gnr.224 bnr.1
Lillestensem
Haugland
Matrikkelnummer 793 Haugset gnr.225 bnr.1
Matrikkelnummer 794 Sesaker gnr.226 bnr.1
Matrikkelnummer 795 Setsaker gnr.227 bnr.1
Matrikkelnummer 796 Engelsjord gnr.229 bnr.1
Matrikkelnummer 797 Engelsjord gnr.228 bnr.1
Matrikkelnummer 798 Hokseng gnr.230 bnr.1


Innhald i fila Rønning:
Matrikkelnummer 868 Rønningen gnr.303 bnr.3
Matrikkelnummer 869 Rønningen gnr.303 bnr.1
Matrikkelnummer 870 Rønning gnr.302 bnr.1
Godtland under Rønningen
Matrikkelnummer 871 Nerlien gnr. 304 bnr. 1
Matrikkelnummer 872 Øverlien gnr.305 bnr.1
Matrikkelnummer  Lialøkken
Matrikkelnummer 873 Midtskaug gnr.307 bnr. 1
Midtskoghaug
Stavåkrokann (Lenke til tillegg)
Sagen


Innhald i fila Skarsem:
Skarsemsgrenda i Oppdal
Gamalt matr.nr 825 Skarsen gnr.259 bnr.1 Negar
Folka på matr.nr.825 Negar Skarsem.
Skarsem gamalt matr.nr. 826
Gamalt matr.nr.827 Skarsem gnr.260 bnr.1
Folka på matr.nr. 827 Skarsem.
Gamalt matr.nr.828 Skarsem gnr. 261 bnr.1 Ustesto
Folka på Ustesto Skarsem.


Innhald i fila Skjørstad:
Matrikkelnummer 839 Skjørstad gnr.272 bnr.1
Matrikkelnummer 840 Skjørstad gnr.273 bnr.1
Matrikkelnummer 841 Haugen gnr.274 bnr.1
Røtvei
Matrikkelnummer 842 Sæter (Yttre) gnr.275 bnr.1
Matrikkelnummer 843 Sæter (Sesshaugen?) gnr.278 bnr.1
Matrikkelnummer 844 Sæter gnr.277 bnr.1
Matrikkelnummer 845 Sæter gnr.276 bnr. 1
Matrikkelnummer 846 Aune  gnr.280 bnr.1
Matrikkelnummer 847 Aune (Utpåaune) gnr.279 bnr.1
Matrikkelnummer 848 Aune gnr.281 bnr.1
Matrikkelnummer 849 Aune
Gunnarhaugen


Innhald i fila Slettvold:
Matrikkelnummer 854 C Sletvold gnr.287 bnr.1
Sletvold (Dale)
Matr,nr. 856 Volden gnr.29O bnr.1Innhald i fila Sliper:
Gamalt matr.nr.715 Utesto Sliper gnr.147 bnr. 1
Sliper gnr. 148 bnr. 2 Heggåkeren
Sliper gnr. 148 bnr. 3 Negården
Sliper gnr. 148 bnr. 4 Kalvhagen
Sliperdriva II
Øversliper gnr. 149 bnr. 1
Sliper gnr. 149 bnr.2 Østgård
Sliper gnr. 149 bnr.3 Pinhøldriva
Sliper gnr, 149 bnr. 4 II Sliperdriva
Tillegg Øversliper.
Detli gnr. 150 bnr. 1
Sandvold gnr. 150. bnr. 2
Tørset gnr. 150 bnr. 3
Olsheim gnr. 150 bnr. 5
Slipergardane.
Sliper gnr.148 bnr. 1 Ustesteo.
Garden Øversliper.
Garden Detli.


Innhald i fila Stavaaløkken:
Matrikkelnummer 874 Stavaaløkken gnr.311 bnr.1
Stavåløkken
Matrikkelnummer 874 Stavå Sag 1890 gnr.309 bnr.1
Krokan
Matrikkelnummer 875 Donali gnr.315 bnr.1
Gnr.315 bnr.2 Donnalien
Gnr.315 bnr.3. Donaliplassen
Matrikkelnummer 876 Fagerhaug gnr,316 bnr.1
Hugen gnr.316 bnr. 2
Nyhaugen gnr.316 bnr 5
Asphaugen gnr. 317 bnr. 4


Innhald i fila Storli:
Gamalt matr.nr.723 Ustigard Storli gnr.154 bnr.1
Gamalt matr.nr.723 Bortesto Storli gnr.154 bnr.2
Gamalt matr.nr.724 Negar Storli gnr. 155 bnr. 1
På Storliegga:
Gamalt matr.nr725 Utesto Storli gnr. 156 bnr.1
Storli gnr. 156 bnr. 2 Gjelhaugen
Gamalt matr.nr.725 Storli gnr. 156 bnr.3 Ekra
Storligrenda
Ustigard Storli
Ustesto Storli
Negar i Storli
Gjelhaugen
Ekra


Innhald i fila Strandsæter:
Gamalt matr.701 Strandsæter gnr. 133 bnr. 1
Strandsæter gnr. 133 bnr 2.Asphaugen
Veggen gnr. 133 bnr. 3 Veggen østre
Strandsæter gnr. 133 bnr.4 Asphaugsæteren
Strandsæter Veggen gnr. 133 bnr. 5 Torvslettet
Gamalt matr.nr. 703 Strand gnr. 134 bnr.1
Jamtsæter gnr. 135 bnr.1
Molund gnr. 135 bnr. 2
Brennan gnr. 135 bnr. 3
Gamalt matr.nr.705 Utem gnr. 136 bnr.1
Utemshaug husmannsplass utan matrikkel
Garden Strandsæter
Bruksnummer 2 Asphaugen
Gardshistorie for Strand
Gardshistorie Jamtsæter
Garden Utem


Innhald i fila Stuen:
Matrikkelnummer 877 Stuen gnr.317 bnr.1
Kåsløkken gnr.317 bnr.6
Matrikkelnummer 878 Holden
Matrikkelnummer 880 Snorroeggen gnr.318 bnr.1
Under Snorroeggen er også ført Stubban
Matrikkelnummer 881 Myren gnr.319 bnr.1
Matrikkelnummer 879 Pøiten gnr.322 bnr. 1
Semingshaugen
Matrikkelnummer 888 Myrhaug (Pelhaugen) gnr.323 bnr.1
Matrikkelnummer 889 Gisnlien gnr.324 bnr. 1
Aunsæteren
Matrikkelnummer 890 Gorsetløkken (Stavåløkken)
Matrikkelnummer 891 Nermyran (Isakhaugen)
Matrikkelnummer 892 Baglid gnr.326 bnr. 1
Matrikkelnummer 894 Grytdalssæter gnr.327 bnr.1
Matrikkelnummer 895 Storløkken gnr.313 bnr. 1


Innhald i fila Stølen:
Matrikkelnummer 864 Stølen gnr.298 bnr.1
Matrikkelnummer 865 Stølen gnr.299 bnr.1
Støleggen
Matrikkelnummer 866 Halset gnr.300 bnr.1
Matrikkelnummer 867 Halset gnr.301 bnr.1


Innhald i fila Størvold:
Matrikkelnummer 812 Vorhaug
Matrikkelnummer 820 Størvold gnr.253 bnr.1
Matrikkelnummer 821 Størvold gnr.252 bnr.1
Matrikkelnummer 822 Grøtte gnr.255 bnr.1
Kva for ein gard??
Matrikkelnummer 823 Grøtte gnr.257 bnr.1
Matrikkelnummer 824 Grøtte gnr.256 bnr.1
Matrikkelnummer 829 Løkken gnr.262 bnr.1
Matrikkelnummer 830 Gulaker (Oppisto?) gnr.265 bnr.1
Matrikkelnummer 831 Gulaker gnr.263 bnr.1
Matrikkelnummer 832 Gulaker gnr.264 bnr.2


Innhald i fila Svart:
Gamalt matr.nr.7O2 Svartøyen gnr.125 bnr.1
Svartøyen gnr.126 bnr.2
Gamalt matr.nr.112 Svartøyen gnr.126 bnr.3
Gamalt matr.nr.112 Svartøyen gnr. 126 bnr. 4
Svartøyen gnr.126 bnr.5
Svartøyen gnr.126 bnr.6 Nilsplassen


Innhald i fila Sæteren: Sjå også fila Engen og Brekka
Isbrekken
Matrikkel nr.640 Engen gnr.56 bnr.1
Matrikkelnummer 641 Engen gnr.57 bnr. 1
Matrikkel nr.642 Engen gnr.58 bnr.1
Matrikkel nr.643 Volden gnr.59 bnr. 1
Bosatt Riskalvhagen.
Bosatt Sneve.
T ø f t a n.
D r i v s t u e n  Gnr. 6O bnr. 1
Husmann:
T ø f t a n.
Nestadvoll.
K o n g s v o l d Gnr. 62 bnr. 1
Grønbakken
Matrikkel nr.644 Sæteren
Husmenn: I
Husmenn/Inderster:
Sæterplass
Klevstuen
H a l s e n Gnr. 64 bnr.2
Matrikkel 645 Åmotsdalen
Matrikkel nr. 646 Stølen gnr.67 bnr.1
Vammergrenda.
Matrikkel nr.647 Vammervold gnr.68 bnr.1
Matrikkel nr.648 Vammer gnr.69 bnr.1
Matrikkelnummer 649 Vammer gnr.7O bnr.1
Vammermoen
Ivarenget


Innhald i fila Sætrum:
Matrikkel nr.650 Skreen gnr.71 bnr.1
Matrikkel nr.651 Gottem gnr.72 bnr.1
Gottem gnr.72 bnr.2
Gottem gnr.72 bnr.3
Gottemsteigen gnr, 72 bnr. 4
Matrikkel nr.652 Skorheim gnr.73 bnr.1
Matrikkel nr.653 Skorem gnr.74 bnr. 1
Matrikkelnummer 654 Fossem gnr.75 bnr.1
Matrikkelnummer 655 Fossem gnr.76 bnr.1
Matrikkelnummer 656 Sætrum gnr.77 bnr.1
Matrikkelnummer 657 Sætrum gnr.78 bnr.1


Innhald i fila Tilset:
Gamalt matr.nr. 721 Tilset gnr. 137 bnr.1
På husmannsplassen Tilsetkalvhagen
Gamalt matr.nr.706 Bekken gnr. 138 bnr. 1
Retting til 138/1 lagt til
Bekkdriva gnr. 138 bnr. x
Djupdalen
Gamalt matr.nr.887 Hulberget gnr. 139 bnr. 1
Hulbergdriva gnr.139 bnr.2
Hulberget gnr.139 bnr. 3 Trollhaugen
Grendsen
Garden Tilset
Garden Bekken
Hulberget


Innhald i fila Torve:
Matrikkelnummer 766 Torve.(195/1)
Matrikkelnummer 767 Torve (194/1)
Matrikkelnummer 768 Torve.(196/1)
Torveshaugen Husmann
Matrikkelnummer 769 Toftaker gnr.197 bnr. 1


Innhald i fila Utem:
Gamalt matr.nr.705 Utem gnr. 136 bnr.1
Utemshaug
Husmenn:
Utheimsløkka:


Innhald i fila UV:
Gamalt matr.nr.695 Uv gnr.128 bnr.1
Husmenn/Inderster:
Gamalt matr.nr.114 Uv gnr.128 bnr.2
Uv gnr. 128 bnr. 3 Slettbakk
Uv gnr. 128 bnr. 4 Skoglund
Uvsløkk gnr. 128 bnr. 5
Uvsbakk gnr. 128 bnr. 6 Uvsbakk
Husmenn
Gardshistorie for Uv.
Bruksnummer 2.
Husmenn under Uv.


Innhald i fila Vammer:
Vammergrenda.
Matrikkel nr.647 Vammervold gnr.68 bnr.1
Matrikkel nr.648 Vammer  gnr.69 bnr.1
Matrikkelnummer 649 Vammer  gnr.7O bnr.1
Vammervoldtrøen.
Vammermoen
Ivarenget.


Innhald i fila Vassli:
Gamalt matr.nr.726 Baardsgarden Gnr.157 bnr.1
Kaasen Gnr. 157 bnr.2
Så litt om gardshistoria i Bårdsgarden.
Gamalt matr.nr.727 og 728 Aangarden Gnr. 158 bnr. 1
Kjerringenget Gnr.158 bnr. 2
Stekarhaugen  Gnr. 158 bnr.3
Liahaug Gnr. 158 bnr. 4
Nausthaugen Gnr. 158 bnr.5
Nausthaugbukta Gnr. 158 bnr.6
Gjersøhaugen Gnr. 158 bnr. 7
Gardshistorie Aangarden.


Innhald i fila Vekve:
Vekve
Vekve Matr.nr. 813,del av Negar
Vekvesæteren
Vekve Matr.nr. 814,del av Negar
Slekta på matr.nr. 814 Vekve.
Vekve Matr.nr. 815 Bortesto.
Husmenn under Bortesto Vekve.
Vekve  matr.nr.816 Nesto.
Husmenn:
Vekve matr.nr.817,Ustigard,
Husmenn
Vekve Gamalt matr.nr.818,Negar
Husmenn
Vekved Gamalt matr.nr.819 Oppisto
Bortisto Vekve
Negar på Vekve.
813 del av Negar:


Innhald i fila Vindal:
Gamalt matr.nr.734 Vindal Gnr.162 bnr.1
Gamalt matr.nr.736 Vindal (Oppigard) gnr.163 bnr 1
Gamalt matr.nr.737 Vindal (negar?) gnr. 164 bnr.1
Gamalt matr.nr.735 Vindalsløkken Gnr,165 bnr.1


Innhald i fila Vognild:
Matrikkelnummer 801 Vognild gnr.234 bnr.1
Matrikkelnummer 802 Vognild gnr.242 bnr.1
Matrikkelnummer 803 Vognild (Nysto)? gnr.236 bnr.1
Matrikkelnummer 804 Vognild Trånåbakken gnr.239 bnr.1
Matrikkelnummer 805 Vognild.(Utestuen?) gnr.233 bnr.1
Matrikkelnummer 806 Vognild (ytre Ustigard)gnr.237 bnr. 1
Matrikkelnummer 807 Vognild Trengen gnr.238 bnr.1.
Matrikkelnummer 808 Vognild gnr.240 bnr.1
Matrikkelnummer 809 Vognild (Innesto)? gnr.241 bnr.1
Matrikkelnummer 810 og 811 Vognild gnr.244 bnr.1
Bredstigen, Vognild
Vognildsvangen
Vognildsmorken
Matrikkelnummer 883 Vognildsslettet(Gregosen)
Matrikkelnummer 812 Tyve gnr. 245 bnr.1
Matrikkelnummer 812 B.Vorhaugen.


Innhald i fila Ålbu:
Matrikkelnummer 758 Hustøft gnr. 186 bnr.1
Matrikkelnummer 759 Aalbuhagen gnr.185 bnr. 1
Husmenn
Aalbuberget
Matrikkelnummer 760 Aalbu gnr.188 bnr.1
Matrikkelnummer 761 Aalbu gnr.191 bnr.1
Matrikkelnummer 762 Aalbu gnr.190 bnr.1
Matrikkelnummer 763 Aalbu (2 stk) gnr.189 bnr.1
Matrikkelnummer 764 Aalbu gnr.193 bnr.1
Matrikkelnummer 765 Aalbu gnr.193 bnr.1
Maseng


Utarbeidd av © : Ola Ø. Hoel