V I N D A L
                   Gnr.162 bnr.1 av skm.8,19.(Utigard)
Gamalt matr.nr.734 med skyld 1 øre og 12 mkl.før 1838 er det tilllagt
matr.nr. 886 med skyld 4 mkl.slik at samla skyld da blir 1 øre og 16 mkl.
Nytt matr.nr.152 lnr.176 med skyld 3 daler og 15 shilling.
Koppskattelista 1645:Thorre B Windall med kona Maret og borna Haldoe,
                     Løden og Berret,tjenestepike Gertrude.
Landkommisjonen 1661:Tore Roaldsen,1 Spand og 2/3 kvernsted 8 sh.

Preste og skattemanntal 1664-1665:Iver Halvorsen Horvli,Halvor Halvorsen
                     f.1603,Halvor Halvorsen,f.1624,Halvor Halvorsen
                     f.1657, Iver Halvorsenf.1758 og Tore Halvorsen,f.1663.

Matrikklane:
1664 Iver,                     176O Iver
1696 Ingebrigt 1 øre 12 mkl.   189O Iver Ellingsen 3 d.og 15 shill.
1725 Elling,

Folketellinga 1701:Ingebrigt Toresen f.1659..

Skattemanntal 1762:Iver Ellingsen g.m. Olaug og Ivers mor,Marit,
                   Ellings enke.Marit Olsd.Furunes,tenestejente.
Folketellinga 1801:Johannes Estensen 43 år.Marit Iversdotter 45 år,Born
                   frå 1.ektesk.Iver 16 år,Olaug 14 år,Ellings born i
                   2.ektesk.Elling 1O år,Marit 8 år,Marit 5 år og Dordi 2
                   år.Olaug Henriksdotter,svigermora,75 år,enke.Drengene
                   1 Knut Eriksen 28 år,2 Sivert Sivertsen 24 år og tausene
                   1 Marit Johnsdotter 54 år, 2 Anne Johnsdtr.28 år,3
                   Brynhild  Johnsdtr.61 år ugift.Inderste Even Svendsen 56
                   år.skade på forstanden,nyder fattig penger.
Folketelling 1815:Johannes Estensen 55 år, Marit Iversdotter 59 år,
                  Marit Johannesdotter 22 år,Marit d.y.19 år og Dorthea
                  Johannesdtr.17 år.Ivar Ellingsen 29 3/4 år,kårkone Olava
                  Olava Henriksdotter 90 år.Dreng John Evensen Utemshaug,55
                  år.Dreng Iver Pedersen 4O år,taus Anna Johnsdotter 4O år,
                  og hennar dotter Kristine Eriksdotter 8 år.

Folketelling 1875:Elling Iversen 182O,Gjertrud Stengrimsdtr.1833.Iver
                  Ellingsen 1854,Marit 1863 og Olava Ellingsdotter,1832,
                  Ingeborg Johnsdotter,Ellings mor 1736.Iver Iversen,hennar
                  son f.1827,bur til vanleg i Flatanger.Ingeborg Iversdtr.
                  hans dotter på besøk i Vindal. Tausa Maglin Halvorsdotter
                  f,1854. I Lillestuen budde:Kari Iversdotter f.1822.hennar
                  dotter Ingrid Olsdotter f.1864,og fostersonen Iver Johnsen f.1874.
I Nystuen budde:
                          Zakarias Olsen Storli f.1837,husmann,dotterson av
                          Ole Eriksen,og kona Marit Olufsdotter f.1837 ,og
                          dottra Marit Zakariasdotter f.1868.Fråverande:
                          Ole Eriksenf.18O5 og Dordi Olsdotter f.1846.

       Skifter i Utigar Vindal.
       1743 21/3 :Elling Iversen Vindal - Marit Olsdotter
                  Born:Iver Ellingsen f.1723,Olaug Ellingsdtr.g.m. Knut
                       Larsen Stenboeng. Gjertrud Ellingsdotter f.1727.
       1787 31/8 :Elling Iversen Vindal - Marit Iversdotter f.Stølan.
                  Born:1 Iver Ellingsen f.1785,2 Olaug Ellingsdtr.1/2 år
 

                           Tinglese dokument
1751 10/1 :Enke Marit Olsdotter Vindal (f.1692) har gjeve skjøte på 1/2
           spand i Vindal og 3 mkl.i Vindalsæter til brorsonen Iver
           Elllingsen Vindal for 53 daler.
1784 31/12:Elling Iversen får skjøte på 1/2 Spand m/bøksel frå faren
           Iver Ellingsen for 60 Rdl.
18OO 5/12 :Johannes Estensen pantsetter eiendommen, 1/2 Spand i Vindal
           og 4 mkl.i Vindalsløkken for lån 2OO Rdl.hos Iver Halvorsen
            sen Furunes.
18O9 5/12 ;Iver Ellingsen Vindal får skjøte på lnr.734 Vindal og 886
           Vindalsløkken frå Johannes Estensen og Iver Halvors.Furunes
            for 2OO Rdl
1855 2O/3 :Skljøte frå Iver Ellingsen til Elling Iversen på 1 øre og 12
            mkl.og Vindalsløkken 4 mkl.for 5OO Spd.
1866 8/9  :Forlik millom Vindal,Detli,Horvli og Lønset om hamning.
1876 3/9  :Kommisjonsforlik millom Halvor Detli, Mikkel, Ole og Elling
           Vindal om bestemmelse av merker i Seterlien.
1876 3/1O :Voldgift om deling av merkene millom Detli,Vindal og Horvene
            og deeling av hamna i Seterlien.
1887 21/6 :Skjøte frå Elling Iversen til Iver Ellingsen for kr.16OO,-.og
            kår.
1892 22/3 :Utskiftning av Vindals inngjerder, tgl.22/3 1892.
19O9 23/1O:Kontrakt hvor Iver Ellingsen Vindal overdrar til Johans
            Stengrimsen Horvli et engslette kalla Tverråløkka av d.e.mot
           å overta Buslettet eller Horvliskruen m/Skjeftbakken av
            Horvli verdsett til kr. 6OO,-
                 Desse har hatt skjøte på Utigard Vindal;
                    -1751 Elling Iversen g.m.Marit Olsdotter.
                1751-1784 Iver Ellingsen  1855-1887 Elling Iversen
                1784-18O9 Elling Iversen  1887-     Ivar Ellingsen
                18O9-1855 Iver Ellingsen

Dermed kan vi slå fast at desse folka har budd i Utigard
Halvor Halvorsen Vindal     16O3
Halvor Halvorsen Vindal     1624       Desse 6 namna er frå
Halvor Halvorsen Vindal     1634       Horvli men må.ha budd
Halvor halvorsen Vindal     1657       i Vindal i 1664.
Iver Halvorsen Vindal       1658
Thore Halvorsen Vindal      1663

Thorre Beraugsen Vindal     1604      Marit i 1645.
                                      Marit Hansdtr.Vindal  ??     1671 1744
Haldor Thoresen Vindal      1654
Løden Thorese
Berit Thoresdtr.
Gjertrude Thoresdtr.
Ingebrigt Thorresen Vindal  1659      Kari Eriksdtr.Vindslsløkk    17O3 1732

Marit Olsdtr.Vindal         1692 1767 Elling Iversen Gravaunet     1672 174

Olaug Ellingsdtr.Vindal     1717 178O Knut Larsen Stenboeng        17O3 1759
Iver Ellingsen Vindal       1722      Olaug Henriksdtr.Vasli       172O 1818
Gjertrud Ellingsdtr.        1726 1758 Ugift

Marit Iversdatter Vindal    1752 1811 Halvor Stengr.Gravaunet      1726 1833
Elling Iversen Vindal       1753 1787 Marit Iversdtr.Stølan        1755 1828
Ildri Iversdtr.Vindal       1756 1835 1John Olsen Vindal           1751 181?
                g.174O                2John Halvorsen Stølan       1764 1845

Gjertrud Iversdotr Vindal  1760 176O
Gjertrud Iversdotr.Vindal  1762

Iver Ellings Vindal        1785 1875 Ingeborg Johnsdtr.Løksæter1796 1840
Olaug Ellingsd. Vindal     1787 1867 Halvor Nilsen Storli      1777 1839

Marit Iversdtr. vart oppattgift med Johannes Estensen Vasli,   1759 1840

Elling Johannessen Vindal  1791 1867 Randi Johannesdtr.Emang   179O 1878
Marit Johannesd.Vindal d.e.1793 1856 Hans Olsen Ratgjerdet     178O 1857
Marit Johannesd.Vindal d.y 1796 1879 Sven Pedersen Gaarden     1786
Dordi Johannesdtr. Vindal  1798 1872 Haldor Ellingsen Munkvold 1787 1866

Johannes Ellingsen Vindal  1816 1816
Johannes Ellingsen Vindal  1823      Bodde ved Aalmen

Elling Iversen Vindal      182O 1893 Gjertrud St.gr.dtr.Horvli 1833 1912
Kari Iversdtr. Vindal      1822      Ole Eriksen Gulaker       18O5 1897
Johannes Iversen Vindal    1823 1854 Gjertrud Johnsdtr.Sliper  181O 19OO
John Iversen Vindal,Horvli 1825 1891 Dordi Olsdotter Liabø     1837 1922
Iver Iversen Vindal        1827 1915 Utvandra til Amerika.
Marit Iversdotr.Vindal d.e 1829      Peder Ingebrigtsen Bøe    1821 188O
Marit Iversdtr.Vindal d.y. 183O
Beraug Iversen Vidal       1835 1877 Ellen Johnsdtr. Øyen      1842 1
Iver Iversen Vindalen      1842

Iver Ellingsen Øyen        1854 1928 Marit Henriksdtr.Vasli    1856 193
Ole Ellingsen Vindal       1859 186O
Marit Ellingsdotter Vindal 1863 1918 Sivert Nilsen Hoel        1858 1954

Elling Iversen Vindal      1877 1941 Mali Ingebr.dtr. Dørrum   1876 1939
Henrik Iversen Vindal      1883 1951 Marit Pedersdttr.Gravaunet1883 1934
Iver Ellingsen Vindal      1900 1994 Marit Sivertsdtr.Vognild
Sivert Ellimgsen dal       1935      Sonja Sverresdtr.Stensheim1938

Elling Iversen Vindal      193O      Astrid Johansdtr.Rolvsjord1932

Ivar Ellingsen Vindal      1961

Tillegg utigard Vindal I:
Elling Johannessen Vindal  1791 og Randi Johannesdtr.Emang hadde botna:

Marit Ellingsdtr.Vindal    1812 1812
Marit Ellingsdtr.  "       1817       tvilling
Marit Ellingsdtr.  "       1817           "
Johannes Ellingsen  "      1823 1883  Anne Halvorsdtr.Munkvold 1836 1918
Tillegg II:
Kari Iversdtr.Vindal  og ole Eriksen Gulaker hadde borna:

John Iversen Vindal        1825     Dorthea Olsdtr.

Iver Johnsen Vindal        1866

Dorthea Olsdatter Vindal   1846      Barn i 1874 m/John Jamtsæter.
Ingeborg Olsdtr. Vindal    1848 187
Ingrid Olsdtr.    "        1864

Iver Johnsen Vindal        1866

Dertil hadde Dorthea Olsdtr. m/John Jamtsæter sonen:
Iver Johnsen Vindal        1874

Tillegg III
Marit Iversdtr. Vindal d.e. og Peder Ingebrigtsen Sneve,Bøe,hadde borna:
 

                    V i n d a l (Oppigard)
gnr.163 bnr 1 med skyld 7,55 og med Ole Olsen som eigar i 1838
Gamalt matr.nr.736 med skyld 1 øre 12 mkl.. Nytt matrnr.153 lnr.177
med skyld  3 daler og 15 mkl.. Eigar i 1838 Ole Olsen

Koppskattelista 1645:Torre R. Vindal med kona Marit med sonen Haldoe
og tenestefolka Haldor,dreng og pike Marit

Matrikklane:1696:Olle 1 øre 12 mkl. ds. i 1721, 1762 enken Olaug med
            borna Marit d.e og Marit d,y,1838  Ole Olsen 3 daler og
            15 shill.,189O Ole Olsen , 7.55 mark.

Skifter i  Oppigard Vindal:
1741 28/8 :Ole Johnsen Vindal - Marit Johannesdtr.
           Born;1 John Olsen f.1717,2 Gjertrud f.1721,3 Johannes
                f.1724.4 Brønneld f.1728.
1756 13/1O:John Olsen Vindal - Olaug Taraldsdotter
           Born: 1 Marit Johnsdtr. 13 år,2 Marit Johnsdtr. d.y. 10 år.
                 3 Dordi Johnsdtr. 4 år.Laugverge:Semming Blokkhus.
1769  1/9 :Gunder Beraugsen Vindal - Marit Johnsdtr.
           Born:1 John Gundersen 3 år,

Folketelling 18O1: John Gundersen 35 år, Christie Johnsdtrr.22 år
                   Olaug Johnsdtr. 3 år.Gunder Beraugsen, hans far
                   63 år i 3.ekteskap (NB. det står Pedersen i lista
                   men det må vera feilskreve,for han var son av
                   Beraug Liabø, gift til Vindal) Kona i 3 ekteskap
                   Marit Olsdtr. 38 år. Gjertrud Olsdtr.fosterdtr.12
                   år.Randi Johnsdtr. 11 år, fosterdtr.

Disse må ha budd eller er fødd i Oppigard Vindal:
Torre R. R Vindal i 1645            Marit

Haldor T,Vindal

Ole Johnsen Vindal                  Marit Johansdtr.Vindal

John Olsen Vindal         1717 1756 Olaug Taraldsdtr         1717 178O
Gjertrud Olsdtr,Vindal    1719 1756 1Semming Tarraldsen      1718 18O1
       Oppattgift 1757 med          2Sigrid J.Vindal.negard  173O 1795

Brønneld Olsen Vindal     1727 18O6

Marit Johnsdtr.Vindal g.1765   1811 Gunder Beraugsen Liabø   1738 1811

John Gundersen Vindal     1766      Kristi Johnsdtr.         1779 184O

Tarald                     ??

Marit Taralsdtr.Vindal    1779 186O

Olaug Johnsdtr,Vindal     1798 1888 død som kårenke

Arnt Olsen Vindal.usikk.  1867 1867

Ole Olsen Vindal i 1874

John Olsen Vindal         1874 1886 druknet i Vindalselven

Dorothea Johnsdtr.Vindal  19O6 18O7 Usikker
 

                    V i n d  a l   (negar?)
gnr. 164 bnr.1 av akm,7.67 eigar Ole Knudsen Vindal
Gamalt matr.nr. 737 med skyld 1.øre 12 mkl., nytt matr.nr.154 lnr.
178 og skyld 3 øre 15 mkl.. eigar i 1838 Guri Stengrimsdtr.

Koppskattelista 1645:Olle Vindal med kona Maret og borna: Gunder,
                     Giertrude,,Siffuer.Ingborre. og tenestefolka
                     Giertrude og Marit ??
Matrikklane: 1664 Jon Olsen,1696 Brøneld,1727 Jon Olsen,1762 Ole,
             1838 Guri Stengrimsdtr, 1886 Mikkel Rasmusen,1900
             Ole Knudsen.
Skifter i Vindal:(Negard)
1737 19/7 :John Olsen - Gjertrud Eriksdtr.
           Born:1 Ole Johnsen f.1714,2 Randi Olsdtr.f.1718,3 Helga
                f,1721,4 Erik Johnsen f.1722.5 Olaug Johnsdtr. f.1725.
                6 Sigrid Johnsdtr. f. 173O
18O9 25/2 :John Olsen Vindal - Ildri Iversdtr.
           Born:1 Ole,myndig, 2 Olaug 2O år.
                  Laugverge:morbroren Johannes Estensen Vindal.
1878 3O/9 :Marit Ingebrigtsdtr. - Mikkel Rasmusen Vindal
           Born;1 Chrustine 20 år,2 Margrethe 18 år,3 Ragnhild 13 år,
                4 Ingebrigt 11 år, 5 Olaf 7 år.

Folketellinga 18O1: John Olsen 5O år, Ildri Iversdtr.45 åt.,Randi
                    Halvorsdtr.hans mor 72 år. Ole Johnsen 20 år.
                    Olaug Johnsdtr. 12 år

Disse må da ha budd i Negard Vindal:
Olle Vindal i             1645      Marit

Gunder Olsen Vindal
Giertrude Olsdot.Vindal
Siffuer Olsen Vindal
Ingeborre Olsdtr.Vindal

Sigrid Johnsdtr.Vindal    173O 1795 Semming Tarraldsen Blokkhus

                                    Randi Halvorsd.Lønset    1723 1805

Johan Olsen Vindal        1751 18O9 1 Gjertrud Eriksdtr.          1737
                                    2 Ildri Iversdtr.        1756
Brit Olsdtr Uvsløkken               budde i Negar i 1762

Ole Johnsen Vindal        1781
Olaug Johnsdtr.Vindal     1789

John Olsen Vindal         1809 1810

Guri Stengrimsdotter i 1838

Rasmus Mikkelsen Vindal   1792 1866 Kristi Olufsdtr.Hoel     1712 19OO

John Olsen Vindal         1826 1897 kårmann

Mikkel Rasmusen Vindal    1833 1914 1Marie Ingebrigtsd.Sæter 183O 188O
                                    2Helene J.Neergaard      1845 193O
Guri Rasmusdtr.Vindal     1843 1931 Hans O. Samdvold         1843 1925
Oluf Rasmusen Vindal      1846 1926 1Omgeborg Jamtsæter      1844 1876
                                    2Mari Knudsdtr.Løkken    1856 1892
                                    3Helga O.Vennevold       1861 1956
Vidare sjå Hoelsboka.
 

                         Vindalsløkken
Gnr,165 bnr.1 med skyld 3,51,eigar i 1838 Halvor Eriksen.
Gamalt matr, 735 me skyld 6 mkl.Nytt matr,nr.155 lnr.179 og skyld
1 daler

Koppskattelista 1645: Elling Graffuen og Iffuer Graffuen med kona
                      Maret og borna:Haldsten, Elleff og Sollffue,
                      og tenestepike Elli

Matrikklane: 1696 Tørris, 6 mkl.1721 Erik Ingebrigtsen.6 mkl. 1762
Erik Eriksen,enkemann (ikkje med i 1664)

Skifter i Vindalsløkken:
1738 19/7 :Ingebrigt Toresen - Kari Eriksdatter
           Born:hennar:1 Erik Eriksen f.17OO, 2 Knut Eriksen f.17O5,
                3 Povel Eriksen f.1713,4 Halvor Eriksen f.1718.
1762 21/6 :Erik Eriksen Løkken - Kristi Arntsdotter
           Arvingar:hennar søsken:1 Erik Arntsen Bøe,2 Sven på en
           husm.plass unde Øien,3 halvsøster Sigrid Eriksdtr. 68 år
 

Folketelling 18O1:Erik Halvorsen 48 år, Christi Johnsdt.43 år.Halvor
                  Eriksen 2o år,Gjertrud 17 år,John Eriksen 12 år.
                  Nils Eriksen 8 år.Karen 6 år og Ande 3 år

Disse må ha budd i Vindalsløkken:
Elling .f.Gravaune i 1645           Maret
Ifuer f    "       "  !

Tørris i                  1696

Ingebrigt Toresen ?                 Kari Eriksdtr.               1738

Erik Eriksen Vindal       17OO 1777 Kristi Arntsdotter, f.Bøe    1762
Knut Eriksen Vindal       17O5
Povel Eriksen Vindal      1713
Halvor Eriksen Vindal     1718

Erik Ingebrigtsen Vindal  1721

Erik Halvorsen Vindalsl.  1753      Kristi Johnsdotter       1758

Halvor Eriksen            1781
 

ertrud Eriksdtr.        1784
John Eriksen Vindalsløkk. 1789
Nils Eriksen     "        1793
Karen Eriksdtr.  "        1795
Ande Eriksdtr.   "        1798

Kristi Andersdtr.Vindal   1853 1853 (Arnts dtr?)

Usikkert:
Marit Johnsdtr.Vindal ca  1820      Roals Olsen (Liabø?)

Beraug ? Roaldsen Vindal  1843Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel