Matrikkelnummer 877 Stuen
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr.nr.310 med lnr.379-383 og skyld
4 daler og 8 shilling. Frå 1890 gnr.317 bnr.1 med skyld 4,15 mark.

Folketelling 17O1:Hellef Johnsen 6O år,John Hellefsen 34 år,
Sifuer
                  28 år,Olle 25 år, Halfuor  29 år.

Skattemanntalet 1762:Hellaug Johnsen og Marit med borna:1 Jon
                     2 Ingebrigt,3 Siver,4 Sigrid.
                     Mandens mor Sigrid Johnsdtr,enke.
                     Husmenn:Søborg Ingebrdtr,enke (etter
                     Ingebrigt)
 Matrikklane:1661 Jonn           1 øre
             1664 Jon 80 år,     1 øre
             1696 Helleuf        1 øre   1721 Jon    1 øre

             1838 enken(Ingebr.) 1  "
                  Ole Olsen           10 1/3 mkl.
                  Jon Hellougsen        5 1/6  "
                  Anders Olsen          1 1/2  "
                  Ole Larsen            4      "
                  Elling Mikkelsen      2      "
             1890 Jon Jonsen     1 daler 15 shill.
             1909 Jon Jonsen     4,15 mark.

Folketellinga 1801:Jon Olsen Stuen 52 år og Ildri Olsdotter,Han i 1.
                   ekteskap.54 år med borna:frå 1.ekteskap:
                   1 Ingebrigt Ingebrigts.18 år.2 Marit 20 år,3 Hellef
                   31 år og kona Beret Johnsdtr.22 år og deira son
                   Ingebrigt 2 år.

Folketellinga 1815:Hellaug Ingebrigtsen 45 år,Berithe Johnsdtr. 36 år,
                   med borna:1 Ingebrigt 15 år,2 John 10 år,3 Marith 8
                   år,4 Ildri 2 mnd.
           Fam.II. Lars Arntsen 33 år,Marit Johnsdtr.34,år, med borna:
                   1 Ole 9 år,2 John 3 år,4 Dorothea 7 år 5 Ildri 1 år
                   Kårmann John Olsen 68 år,Ildri Olsdtr.7O år, med
                   sonen Ingebrigt 31 år..Oppfostr.barn Maria Olsdtr.9
                   år.husmann Michel Ellingsen 50 år og Anna Knudsdtr.
                   4O år.med borna:1 Elling 10 år,2 Knut 7 år,Ingeborg
                   3 år. Husmann Peder Ellingsen 37 år,Marit Arntsdtr.
                   37 år med borna 1 Sivert 5 år,2 Lars 3 år og Luzia
                   8 år.

Skifter på Stuen:
1765 26/6 :Hellaug Jonsen Stuen - Marit Sivertsdtr.Drivstuen
           Born:1 Ingebrigt 22 år,2 Sivert 17 år,3 Ole 14 år,
                4 Hellaug 8 år,5 Marit g.m.Ingebrigt Eriksen
                Grøtte,6 Sigrid 20 år,7 Inger 11 år.
1767 11/6 :Ingrid Hellaugsdtr.Stuen,død 12 år gammel.
           Arvingar:Mora og dei søskena som er nemnd i skifte
           26/6 1765 og i tillegg halvsøstra Marit Hellaugdotter
           g.m.Ingebrigt Eriksen Snorroeggen.
1778 17/2 :Ingebrigt Hellaugsen Stuen - Ildri Olsdtr.Sæteren.
           Born:1 Hellaug 8 år,2 Ole 1/2 år,3 Mari 7 år.4 Marit,
                5 Sigrid og 6 Inger.
1817 29/10:Brit Johnsdotter Stuen-Hellaug Ingebrigtsen.
           Born:1 Ingebrigt,2 Jon,3 Marit,4 Ildri.
1904 20/7 :Anne Iversdotter Stuen - Ole Olsen Stuen
           Born:1 Ole,2 Hellaug,3 Ole d.y.4 Iver,i USA,5 Ingrid,
                g.m.Halvor Jensen Nordmjøen.6 Mari g.m. Tore Ranem,
                7 Randi g.m.Ole O.Sæter,8 Anne g.til Rennebu,9 Mari,
                død,har sonen Sivert Kristoffersen Håker.10 Ingeborg
                sinnsyk.

                     Tinglyste dokumenter.
1739  3/2 Stuen:Stuen,12 mkl..Marithe Ingebrigtsdotters gavebrev
          forerer hennes mand Hellaug Johnsen Stuen.
1767 11/6 :Stuen 6 mkl. på skifte etter pige Ingrid Hellaugsd.
           utlagt til moren Marit Sivertsdtr.
1770  2/1 :Ingebrigt Hellaugsen får skjøte på 1 øre i Stuen av moren
           Marit Ingebrigtsdtr.for 150 Rdl.
1778 17/2 :Stuen 1 øre på skifte etter Ingebrigt Hellaugsen vurdert
           for 200 Rdl.og utlagt til enken Ildri Olsd.
1799 20/1 :Stuen 1 øre er av John Olsen m/fl. seld til stedsonen
           Helleu Ingebrigtsen for 400 Rdl.
1803 18/10:Mikkel Ellingsen får skjøte på et stykke jor kallet Haugen
           under Stuen på 2 mkl.fra Helleu Ingebrigtsen for 2OO Rdl.
1812 22/8 :Stuen,matr.nr.877,derunder plassen Stuehaugen av eieren
           Helluf Ingebrigtsen tilbygslet Peder Ellingsen på visse
           vilkår.
1813  2/3 :John Hellaugsen Stuen får skjøte på 13 1/2 mkl.i Stuen fra
           John Evensen for 200 Rdl.
1813  9/6 :Lars Andersen Haugset får skjøte på 5 1/2 mkl.i Stuen,877,
           frå Hellaug Ingerigtsen Stuen for 576 2/3 Rdl.

Skjøter på Stuen, matr.nr.877:

Desse har budd på Stuggu: matr.nr.877
                                    Sigrid Johnsdotter Stuen
Hellaug Johnsen           1641

John Hellaugsen           1667 1727 Sigrid Olsdtr. (Bjerke?) 1676 1772

Marit Hellaugsdtr.Stuen   167O 1742 Ole Ingebrs.Gulaker      1656
Sifuer Hellaugsen         1673      28 år i 17O1
Olle Hellaugsen           1676      25 "  "   "
Halfuor Hellaugsen        1677      24 "  "   "

Søborg Knudsdtr.Stuen     1693 1765 berre ved død.

Kari Olsdtr.Stuen         17O3 1773 berre ved død

Hellaug Johnsen Stuen     17O4 1765 1Ingrid Svendsdtr.
                                    2Marit Sivertsd.Drivstuen1714
John Johnsen Stuen,                 Anne Pedersdtr.Stølen g.1749
Siver Johnsen Stuen       1723 1749
Ole Johnsen Stuen                   Marit Olsdtr. Ranum i 1744

John Hellaugsen Stuen     1739 1764
Marit Hellaugsdtr Stuen             Ingebr.Eriks.Snorroeggen
Ingebrigt Hellaugs.Stuen  1743 1777 Ildri Olsdtr.Sæteren     1745 1818
Sigrid Hellaugsdtr.Stuen  1745      Ole Olsen Rønningen
Sivert Hellaugsen Stuen   1748 1814 langvarig svakhet
Ingrid Hellaugsdtr Stuen            død som barn.
Ole Hellaugsen Stuen      1751
Ingrid Hellaugsdtr.Stuen  1754 1766
Hellaug Hellaugsen Stuen  1757      ugift i 18o1
Marit Hellaugsdtr.Stuen    ??       Ingebrigt Eriksen Grøtte

John Johnsen Stuen        1754
Guro Johnsdtr.Stuen       1756

Peder Pedersen Stuen      1755 1821 omkom i fjellet,snøskred.

Hellaug Ingebr.s.Stuen    177O      Brit Johnsdtr.Sneve      1789 1816
Mari Ingebr.dtr.Stuen     1771      Lars Paulsen Loe
Ole Ingebrigts.Stuen      1776      Marit Arntsdtr.          1778 1862
Marit Ingebr,dtr.d.y.               Erik Svends.Bjørndal
Sigrid Ingebr.dtr.
Ingrid Ingebr,dtr.Stuen   1778      Iver Olsen Vekved

Kristine Johnsdtr.Stuen   1774 1858 ugift

Marith Johnsdtr.Stuen     1781 1872 kårenke

Peder Ellingsen Stuehaug  1778 1865

Ingeborg Mikkelsdtr  "    1812 1894 enke (Ole Halvorsen.?)
Anne Ellingsdtr Stuehaug  1832 1888 ugift

Sivert Martinusen   "     1882 19O6 ugift
 

USIKKER:
Peder Pedersen Stuen ca.  179O      Gunhild Knudsdtr.

Ingebrigt Hellaugsen      18OO 1883 Anne Johannesdtr.Vekve i 1854
John Hellaugsen           18O3 18O3
John Hellaugsen Stuen     18O5 1885 Ingrid Johnsdtr.Stuem    1811 1896
Marit Hellaugsdtr.Stuen   18O7 1897
Ildri Hellauhsdtr.Stuen   18O7 18O7 (tvilling)

Ildri Hellaugsdtr.Stuen   18O9 18O9
John Hellaugsen Stuen     1811 1811

Ingebrigt Olsen Stuen     1769

Ole Ingebrigtsen Stuen ?   ??      Barn i 18O2 m/Sigrid P.Rise

Anders Olsen Stuen                  Ingeborg Pedersdtr.i 183O
Ole Olsen Stuen           18O7 1898 Anne Iversdtr.Volden     1817 19O4

Lars Arntsen Stuen        1783 1862 kårmann

Arnt Pedersen Stuen       182O 182O
Eric Pedersen Stuen       182O 182O

Christine Andersdtr.Stuen 183O
Ole Andersen Stuem        1835

Eli Hellaugsdtr Stuen     1822 1897
Marit Hellaugsdtr.Stuen             Ingebrigt Eriks.Snorroeggen g.1752
John Hellaugsen Stuen     1826

Hellaug Johnsen Stuen     1833 189O Bekken ?
John Johnsen Stuen        1836
Brit Johnsdtr.Stuen       184O
Ole Johnsen Stuen         1845

Marit Olsdtr.Stuen        1838      Ole og Annes dtr.
Ole Olsen Stuen           184O
Mari Olsdtr. Stuen        1842
Randi Olsdtr.Stuen        1844
Marit OlsdtrStuen         1845 1875 datter av gmd.Ole Olsen
Anne Olsdtr.Stuen         1846
Iver Olsen Stuen          1849
Hellaug Olsen Stuen ca.   185O

Peter Fridtjof Johansen   1874 1897 Jernbanekontorisr

Ole Hellaugsen Stuen      1887 1887
Ole Hellaugsen Stuen      1889 1891
Ole Hellaugsen Stuen      1892 1896

Hellaug Johnsen Stuen          1765 Marit Ingebrigtsdtr.     1715 18OO

John Olsen Haugset g.178O 1749 1817 Ildri Olsdtr. Stuen      1745 1818

Marit Johnsd.Stuen g1809  1781 1872 Lars Arnt.Haugset        1782 1809
Ingebrigt Johnsen Stuen   1784 1854 Marit Olsd.Engen
          Bosatt Volden.

Sivert Ingebrigtsen Stuen           Barn i 1835 m/Marit E. Rise

Ingebrigt Hellefsen       18OO      Gjertrud Knudsdtr Haugen,1787 1849
John Hellefsen            18O5      Ingrid Johnsdtr.
Marithe Hellefsdtr.       18O7
Ildri Hellefsdtr.         1815

Ole Olsen Stuen usikker    ??       Anne Svendsdtr.i 1838
Marit Olsdtr.Stuen        18O6      Oles dtr.m/Sigrid Rise

Ingeborg Olsdtr.Stuen     1827      Marits dtr.m/Ole Engelsjord
Hellaug Olsen Stuen ca.   183O      ???

Ole Larsen Stuen          1806 1886 barn i 1844 m/Sigrid I Sneve
                                     "   " 1848 m/Sigrid Bjerkås.
Dorothea Larsdtr.Stuen    18O9 1896 Sivert P.Stuehaug        18O9 1893
John Larsen               1812
Ildri Larsdtr.Stuen       1815      Ingebrigt Svendsen i 1843
Arnt Larsen Stuen         1817 1904 Eli Helaugsdtr.Stølen    1822 1897
Ole Larsen Stuen          1820 1881 Sigrid Ingebrdtr.Sneve   1816 1877
Ingebrigt Larsen Stuen    1823      Marit Arntsdtr.Haugset   1834

Dorthea Larsdtr.hadde i 183O med Nils Estensen fra Innset:
Ildri Nilsdtr.Stuen       183O      Ole Endresen.Midtskog    1820 1876

Gjertrud Ingebr.dtr.Stuen 1822
Hellef Ingebrigts.Stuen   1824
Knud Ingebrigts.Stuen     1827

Marit Ingebrigtd.Stuemn   1843

John Arntsen Stuen        1842 1923 Kari Jørgensd.Hoel       1856 1893
Marit Arntsdtr Stuen      1844 1868
            (Bosatt Havdalsløkk i Rennebu)
Hellaug Arnts.Stuen       1844      Til Amerika i 1873
Arnt Arntsen Stuen        1847      Til Lofoten i 1870
Lars Arntsen Stuen        1850      Er på Austberg i 1865
Ole Arntsen Stuen         1853      Til Amerika i1872
Ildri Arntsdtr.Stuen      1856 1904 fattiglem,sindssvak,ugift.
Marit Arntsdtr.Stuen      1858
Ingeborg Arntsd.Stuen     1861
Erik Arntsen Stuen        1863
Ole Arnts.Stuen           1866
Gudrun Arntsdtr.Stuen     1869 1872

Marit Hellaugsdtr.Stuen   1883 1888

Arnt Olsen Stuehaug       1853 1853 f.u.e.
Arnt Olsen Stuen          1853 1899 dagarbeider.ugift
Arnt Olsen Fagrhaug       1855 1856 Tvilling,Ildri og Oles son
 

Marit Johnsdtr.Flå        1883 1965 John Toresen Uv          1877 1966
Dorthea Johnsd.Flå        1885      Jon M.Gunnes
Martin Johnsen Flå        1887 1920 Ingeborg Ytterhus        1890 1972
Eline Johnsd.Flå          1890 1965 Ola E.Langklopp          1894 1978
 

Husmenn:  (Blæsterhaugen? Stuehaugen?)
Elling Larsen             1731 18O8 Luzie Michelsdtr.        1729

Michel Ellingsen          1765      Anne Knudsdtr.Stuen      1775 186O
Erich Ellingsen Stuehaug  1775 1849 Ragnhild I Engen
Peder Elingsen Stuen      178O      Marithe Arntsdtr.(Olsd?) 178O
Lars Ellingsen Stuen                Barn i 18O8 m/Berith Olsdtr.Rate

Christine Michelsd.Stuen            Rasmus Pedersen Stuen i 1825
Elling Michelsen          18O5 187O Marit Hellaugsdtr.Stuen i 1832
Knut Michelsen            18O8      Marit Eriksdtyr. i 1835
Ingeborg Michelsdtr.      1812
Michel Michelsen Stuen              Anne Olsdtr.Snorroeggen i 1849

Anne Ellingssdtr Stuen    1832
Elling Ellingsen Stuen    1835 187O
Mikkel Ellingsen    "     1835 1885 ugift Stuehaug
Brit Ellingsdtr    "      1838 1858 ugift
Hellaug Ellingsen  "      1842
Ildri Ellingsdtr   "      1849 1884 ugift tjenestepike

Serine Erichsdtr.Stuen    18O4
Lars Eriksen Stuen        18O5
Sigrid Erichsdtr.Stuen    18O7
Elling Erichsen Stuen     1812
Lars Erichsen Stuen       1817

Luzia Pedersdtr.          18O7
Sivert Pedersen Stuehaug  181O      Dordi Larsdtr.   enke,   18O8 1896
Lars Pedersen             1811
Randi Pedersdtr.Stuen     1815
Luzia Larsdtr.Stuen       1818
Marithe Pedersdtr. "      1819
Elling Pedersen Stuen     1826

Lisbeth Rasmusdtr.Stuen   182
Sivert Rasmusen Stuehaug           ugift,i 1842 barn m/Eli Myrhaug

Ole Olsen Stuen           18O7 1898 Anne Iversdtr.Volden     1817 19O4

Aanne Knudsdtr.Stuen      1835

Arnt Sivertsen Stuehaug   1838
Marit Sivertsdtr.Stuen    184O
Kristi Sivertsdtr.        1842
Anne Michelsdtr.Stuehaug  1849

Ingrid Olsdtr. Stuen      1835      Halvor Jensen Mjøen      1829

Ole Olsen Stuen           184O 1924 Marit Eriksdtr.Garberg   1845 1924

Anna Oladtr. Stuen        1873 1889
Ambjørg Olsdtr.Stuen      1875      Julius Gjøvik            1877
Ole Olsen Stuen           1876      Marta Iversdtr.Bjerke    1879
Erik Olsen Stuen          188O 19O4 død på Jyster sanatorium,begr.der.

Ivar Olsen Stuen          1882 19O4
Sven Olsen Stuen          1884      Ingeborg Paulsmo
Ingriod Olsdtr. Stuen     1886      Odin Leopold Elnan

Ingeborg Elingsdtr.Stuen  1885

                           Kåsløkken.
                  Gnr.317 bnr.6 av skm.O,o3
frådelt frå bnr.1 ein gong millom 1838 og 189O og seld til Ole Arntsen

Arnt Larsen Stuen       1817 1904 Eli Helld.Stølen   1822 1897
Ole Larsen Stuen        1820 1881 Sigrid Ingeb.Sneve 1816 1877
Ingebrig L.Stuen        1823      Marit A.Haugset    1834

John Arntsen Stuen   1842 1923 Kari Jørg.dtr.Hoel 1858 1893
Hellaug Arnts.Stuen  1844      Til Sundset i Rennebu i 1864
Arnt Arntsen Stuen   1847       "  Lofoteni 1870
Lars Arntsen Stuen   1850      På Ulsberg i 1865
Ole Arntsen Stuen    1853      Til Amerika i 1872
Ildri Arntsdtr.Stuen 1856 1904
Marit Arntsdtr.Stuen 1858
Ingebrigt A,Stuen    1861
Erik Arntsen Stuen   1863
Ole Arntsen Stuen    1866
 

                    Matrikkel nr. 878 Holden
med gammel skyld 6 mkl. Nytt matr,nr.314 lnr.389 a og b, med ny skyld
3 ort og 3 shilling

Folketelling 17O1: Løden Holden 5O år.

Matrikklane:1661 Arnne         6 mkl.
            1664 Arne          6  "
            1696 Løden         6  "
            1721 Anders og Halvor 12 mkl. (Pøiten inkl.)
            1762 Barbara,enke
            1838 John Hellaugsen 3 mkl
                 John Andreasen  3 mkl.
            189O Knut Kaspersen Kleven
            19O9 Peder og Trond Gisnås  1,28 mrk.

Skifter i Holden:
1761 23/6 :John Knudsen Holden, ungkar.
           broren:Ingebrigt Knudsen,2 Anders Knudsen,21 år,Gjertrud
                   Knudsdtr. 18 år,
1762 12/1 :Ingebrigt Estensen Holde n - Agnes Halvorsdotter.
           Born:1 Ingeborg Ingebr.dtr. 13 år,2 Barbro 11 år,3 Berit
                  9 år.

Folketelling 18O1:Sivert Jensen 38 år,Brynhild Bersvendsdtr. 4O år, i
                  2 ektesk. Halvor Halvorsen,hennes sønn.16 år. Arnt
                  Sivertsen 4 år, Ingeborg Sivertsdtr.2 år.
                  og Gjørrend Johnsdtr. hans mor, 65 år.

                        Tinglese dokument.:
1748  4/2 :Snorroeggen 3 mkl. Arnt Iversen fåt skjøte frå Ouden
           Knudsen for 55 Rdl.
1757 20/6 :Holden 6 mkl.Ingebrigt Estensen pantsetter 6 mkl.i Holden
           til kapt.Hammond for 5O Rdl.
1761 3O/11:3 mkl. av Ingebrigt Estensen pantsatt til Arnt Iversen
           Snorroeggen for 8O Rdl.
1762 12/1 :Holden 3 mkl. på skifte etter Ingebrigt Estensens hustru
           vurdert for 8O Rdl. og utlagt til Arnt Iversen Snorroeggen.
1762 23/6 :Holden 3 mkl.seld av Arent Iversen til John Helleufsen fra
           Innset for 132 Rdl.
1774 18/3 :John Helleufsen Indset får skjøte på det halve av Holden,
           3 mkl. ved offentleg auktion.
18OO 10/12:Holden,878,det halve,3 mkl.av enken Kari Hansdtr.seld til
           sonen Hans Helleufsen for 18O Rdl.
18O4 27/1 :Holden,det halve,3 mkl. av enken Kari Hansdtr. seld til
           sonen John Helleufsen for 18O Rdl.
18O5 27/8 :John Helleufsen får skjøte på halve Holden, 3 mkl. frå
           enken og mora Kari Hansdtr. for 16O Rdl.

Desse må ha budd i Holden:
Brit Lødensdtr. Holden    1681 1759

Ildri Olsdatter Holden    1688 1765

John Knudsen Holden            1761
Ingebrigt Knutsen         174O
Anders Knudsen Holden
Gjertrud Knudsdtr.Holden  1743

Ingebrigt Estensen Holden 1729 1762 Agnes Halvorsdtr.g.1745  1717 1762

Paul Ingebrigtsen Holden  1746 1758
Ingeborg Ingebr.dtr.      1748
Barbro Ingebr.dtr.Holden  1751      Knud Hansen Sneve,g.1776
Berit Ingebr.dtr.Holden   1753

Arnt Iversen Snorroeggen

John Helleufsen                     Kari Hansdtr.

Hans Helleufsen Holden

John Helleufsen i 18O5
 

                 Matrikkelnummer 880 Snorroeggen
med gammel skyld 12 mkl. Nytt matr.nr.311 med lnr.384 og skyld 1 daler
2 ort og 12 shilling.Frå 1890 gnr.318 bnr.1 med skyld 2,98 mark.

Folketellinga 17O1:Enken Guri og borna Knud Povelsen 36 år og Iver 3O
                   år.

Skattemanntal 1762:Arnt Iversen og Marit.Andre:svigermoren
                    Ingri og hennes dotter  Guru.

Matrikklane: 1661 Arnne             6 mkl.
             1664 Pofuel 30 år      6  "
             1696 Poul             12  "
             1721 Iver             12  "
             1772 Arnne
             1838 Ole Hansen        3  "
                  Sivert Hansen     6
                  Mikkel Mikkelsen  3
             1890 Hans Olsen      2 ort 9 shill.
             1909 Ole Hansen     2,98 mark.

Folketelling 1801:Hans Olsen 49 år,og Mette Christoffersd.23 år,
                   med borna:1 Ole 10 år,Knud 8 år,3 Christopher
                   6 år,4 Rasmus 4 år,5 Bereth 1 år.
                   6 Christen,hans datter, 17 år.
             2.Fam.Sivert Jensen 38 år,Brynild Bersvendsdtr.40 år.
                   Halvor Halvorsen,hennes søn 16 år,Arent,søn,4 år
                   Ingebor,datter 2 år,Jørren Jonsdtr.hennes mor 65
                   år,enke i 2.ektesk, Ole Halvorsen ?, Bereth
                   Andersdtr.53 år.Halvor Olsen,hans far 82 år.

Folketelling 1858:Hans Olsen 65 år,Mette Christophersdtr.46 år,
                  Knut Olsen 25 år,Rasmus 18 år,Hans 12 år,Berithe,
                  15 år,Guri 9 år, og Anna 1 år.
            2.Fam,Sivert Jenssen 59 år,Brynille Bergsvendsdtr.5O år,
                  med borna Arne 2O år og Ingeborg 17 år.

Skifter i Snorroeggen:
1741 8/12 :Anders Knudsen Snorroeggen - Kari Arntsdtr.
1752 15/1 :Ouden Ingebrits.Snorroeggen - Kari Arntsdotter.
           Arvingar:hennar born:1 Arnt Iversen,2 Guri Ivers-
           dotter,g.m.Steffen Arntsen Lien,3 Kari Iversdotter
           g.m.Sjur Gisnaasen,4 Kristi Iversdtr. g.m.Sjur
           Arntsen Sundset.
1767 17/11:Arnt Iversen Snorroeggen - Marit Ingebrigtsdotter
           Hennar son Ingebrigt Eriksen 33 år.
1773 14/2 :Ole Estensxen Snorroeggen - ??
           Born:1 Anders myndig,2Esten 12 år,3 Sigrid 8 år,
1789 17/3 :Hans Olsen Snorroeggen - Brit Rasmusdotter
           Born:1 Kristi Hansdotter 5 år.
1792 20/2 :Jørund Johnsdtr.Snorroeggen -Arnt Iversen Gisnås.
           Arvingar:søskena hans:1 Guru Iversdtr.gift til Lien
           død, har borna:a Peder Iversen Lien 24 år,b Guru 26
           år,c Ingrid 26 år,c Kari 14 år,d Marit 10 år.
           2 Kiersti Iversdtr.Sundset,død,har borna: a Arnt
           Sivertsen i Overhalla,b Anders i Strinda.c Kiersti
           i Trondhjem,g.m.en Ole.d.Kari g.m.Rasmus Halvorsen
           Eggen.e.Sollaug Sivertsdtr.Sundset 30 år.3 Kari
           Iversdtr Gisnås,død,har borna:a Haagen i Tr.hjem
           b Paul i Trondhjem,c Sigrid enke på Rotvold.d Kari
           g.m. Iver Gorset,e Ingeborg g.m. Ole Ellefsen fra
           Innset.f Gjertrud g.m.Rasmus Paulsen Gulager.
1858 8/1O :Johan Halvorsen Snorroeggen - ungkar.
1908 25/5 :Ingeborg Hansdtr.Snorroeggen,ugift.
           søsken:1.Ole Hansen Snorroeggen,2 Guri Hansdtr,
           g.m.Edvard Taagvaald.3 Sivert Hansen Donali. 4 Hans
           Arntsen Donali.

                         Tinglese dokument:
1739  4/6 :Arnt Iversen Snurrueggen kjøper odelsretten til Stubban,
           6 mkl. av Paul Knudsen Holden for 10 Rdl.
1752 27/7 :6 mkl. i Snorroeggen seld av Stephen Arntsen Lien til
           Arnt Iversen Snorroeggen for 4O Rdl.
1766 17/11:Snorroeggen 6 mkl.på skifte etter Marit Ingbrigtsdotter
           vurdert for 1OO Rdl.og utlagt til enkemannen Arnt
           Iversen m.fl.
1764 29/2 :Snorroeggen 3 mkl. av Arnt Iversen seld til stedsonen
           Ingebrigt Eriksen  Grøtte for 99 Rdl.
1774 24/8 :Snorroeggen, den halve del,3 mkl.er av Ingebrigt Eriksen
           seld til Even Olsen for 26O Rdl.
178O  9/6 :Smorroeggen,den halve del,3 mkl.er av Even Olsen seld til
           Anders Thorsen Holden for 425 Rdl.
1785 3/1  :Snorroeggen,3 mkl.er av Anders Thorsen Holden seld til Hans
           Olsen for 438 Rdl
18O9 28/8 :Snorroeggen 3 mkl. av Knut Kaspersen Kleven m.fl. seld til
           broren Henrik Kaspersen for 4OO Rdl.
1811 6/12 :Snorroeggen,matr.nr.88O av Henrik Kaspersen Kleven seld til
           Knut Indset for 12OO Rdl.

Desse må ha budd i Snorroeggen.88O.
Povel                     1634      Guri, enke i 17O1
Ole Knudsen               1644      2O år i 1664
 

Guri Povelsdatter         1665 1745
Knut Povelsen             1665      36 år i 17O1
Iver Povelsen             1671      30 "  "   "

Anders Knudsen Snorroeggen     1741 Kari Arntsdtr.
Ouden Knudsen     "       1689 1756

Bruk nr. I.
Hans Olsen                1752      1Mette Christophersdtr   1769

                                    2Brit Rasmusdtr.         1789

Christin Hansdtr.         1784      Datter av 1.ektesk.
Ole Hansen                1791 1868 Ingeborg Sivertsdtr      18OO 1862
Knut Hansen               1793
Kristian Hansen Snorroeg. 1793 1864
Christopher Hansen        1795      Marit Knudsdtr.Donnelien
Rasmus Hansen             1797
Berithe Hansdtr,          18OO
Hans Hansen               18O2
Guru Hansdtr              18O7      Peder Hansen i 183O
Ole Hansen Snorroeggen    18O9 1811
??  Hansen Snorroeggen    1812 1812
Anna Hansdtr.             1814

Johan Halvorsen   "        "   1858 ugift

Anna Olsdtr.Snorroeggen   1821
Hans Olsen Snorroeggen    1824 19OO,kårm. em.
Ingeborg Olsdt.  "        1827
Gjertrud Olsdtr.  "       1831 1876 husm.kone
Sivert Olsen Snorroeggen  1837
Brith Olsdatter   "       1842

Hans Christop.Snorroeggen 1817
Marit Christophersdtr "   1828

Mæthe Pedersdtr.Snorroe.  183O
Rasmus Pedersen   "       1831
Hans Pedersen Snorroeggen 1833

Ole Hansen Snorroeggen    1864 1864

Bruk nr.II.
Ole Estensen                         ???

Anders Olsen Snorroeggen
Esten Olsen Snorroeggen   1761
Sigrid Olsdtr.   "        1765

Ouden Ingebrigtsen             1752 Kari Arntsdtr.Snorroeggen

Arvingar hennar born:
1Arnt Iversen Snorroeggen           1 Marit Ingebr.dtr.      1710 1766
                                    2Jørrund Johnsdtr,       1729 1809
2Guri Iveresdtr                     Steffen Arntsen Lien
3Kari Iversdtr                      Sjur Gisnåsen
4Kristi Iversdtr.                   Sjur Arntsen Sundset

Ingebrigt Eriksen         1734      Marit Hellaugsdtr.Stuen  174O

Hellaug Ingebrigtsen      1753
Marit Ingebr,dtr. Snoreg.           barn i 1778 n/Hellaug L.Grøtte

Marit Hellaugsdtr. "      1778

Halvor Olsen Snorroeggen  1719       Ole Halvorsens far.

Sivert Jenssen            1763       Brynild Bersvendsdtr.   1761 1749

Halvor Halvorsen          1785       Marit E.Brenden         1781 1867

Ole Halvorsen             1763?      Beret Andersdtr.        1763

Arent Sivertsen snor.egg  1797 182O
Ingebor Sivertsdtr        1799      Ole Hansen Snorroeggen.

Marit Halvorsdtr.                   Iver Pedersen Morken

Marit Evensd Snorroeggen            Barn i 1775 m/Semeng Slette

Gjertrud Semmingsdtr. "   1775      Marits dtr.
(Er det ho som i 1777 er død 3 uker gl.som Marit Semmimgsdtr ?)

Ole Halvorsen Snorroeggen 1813 189O gift kårmann
Marithe Halvorsdtr  "     1816      På Isakhaugen.

Sigrid Pedersdtr.Snoroeggen         Barn i 1779 m/Povel Aasen

Peder Povels.Snorroeggen  1779      Sigrids son

Andreas
Christensen Snorroeggen   1823      Marit Olsdottern Donali  1826

Ole Knudsen Dørrum        1825 19O3 døi Snorroeggen

Christen Andreasen   "    1852 1932 1 Marit Arntsdtr.Bekken  1857 1892
                                    2Jonetta Arntsdtr,Volden 1866 1938
Guri Andreasdtr           1855 1908 Halvor Sivertsen Gisnås
Ingeborg Andreasdtr       1855 1932 Hans Eriksen Kleven      1854
Ole Andreasen Snorroeggen 1857 1939 Olava A.Fagerhaug
Hans Andreasen     "      1861      Ingrid Bjerke
Erik Ansreasen     "      1863 1940 Ingeborg Morken          1869 ??
John    "          "      1869 1959 Ugift. Lærar på Vognild skule.
Gjertrud           "      1872 1962 Svend Rønning.

Arne Christensen   "      1877 1919 Guri Stubban
Marith    "        "      1879 1954 ???  Durnen (No children)
Andreas Christ,   "       1883 1942 Anna (No children)
Gudrun Christensdtr  "    1895 1916
Marit     "         "     1894      Harald Dahlen            1918
Arnt Christensen    "     1897 1863 Anna Krogstad

Anna Olsdtr.Snorroeggen             Ingebrigt O.Haugset

Randi Olsdtr   "          1861 1864

Finn ikkje plass til:
Gunder Rllrefsen Snorroeg:1799 1867 husmann

Marit Larsdtr      ""     18O6 189O.enke Husm.kone. f.i Horg  ??
 

           Under Snorroeggen er også ført Stubban:
Matrikklane: 1890: Stener Ellevsen     1 ort 6 shill.
                   Iver Arntsen Volden 1 ort 6 shill.
             1909: Iver A.Volden    1,38 mark
                   Iver A.Volden    1,35  "

                 Tinglyste dokumenter.
1775 25/8 :Lars Andersen Mjøen kjøper det halve,3 mkl.i
           Stubban på offentlig aujsjon for 110 RDl.
1777 26/8 :Stubban,3 mkl. av Lars Andersen Mjøen seld til
           Knut Hansen Olsbjerk for 130 Rdl.
1790 30/8 :Peder Pedersen Gisnås får skjøte på 3 mkl. i
           Snorroeggen eller Stubban fra Arnt Iversen for
           98 Rdl.
1792 20/4 :Snorroeggen,derav 3 mkl. er på off.auksjon etter Arnt
           Iversen seld til hans enke Gjørund Johnsdotter for
           26 Rdl.
1794 22/2 :Snorroeggen,3 mkl.er av enken Gjørund Johnsd.seld til
           svigersønnen Sivert Jensen for 210 Rdl.
1798  8/2 :Snorroeggen med Stubban 3 mkl.er av Jonas Knudsen
           Olsberg seld til Casper Knudsen Kleven for 190.Rdl.
1799 22/2 :Snorroeggen med Stubban,deraf 3 mkl av Peder Pedersen
           Gisnaas seld til Hans Olsen Snorroeggen
           for 135 Rdl.

Skjøter på Stubban:
          1775-1777 Lars Andersen Mjøen 3 mkl.
          1777      Knud Hansen Ulsberg 3 mkl
          1790-     Arnt Iversen selger 3 mkl til
          179O-1794 Peder Pedersen      3 mkl
          1794      Sivert Jensen       3 mkl
 

Anders Pedersen Stubben   1675 1755  (Kan være på Detli??)

Iver Iversedn Stubben     1681 1758

Lars Stubban i 1753

Søborg Larsdtr. Stubban   1731 1753

Guro Andersdtr.Stubban    17O5 1765 Usikkert.
Berit Andersdtr.Stubben   1717,1768 Ole Estensen Vognild     1713 1773

Anders Olsen Stubban      1749 1749
Siri Olsdtr.Stubban       175O 1755
Esten Olsen Stubban       1756
Marit Olsdtr.Stubban      1759 1759

Anders Estensen Stubban   1754
Sigrid Estensdtr.Stubban  1761

Anders Hansen Stubban     1790 1875

Hans Andersen Stubban     1826 1858 Rannei Eriksdotter i 1855

Kari Arntsdtr.Stubban     1782 1854 kårkone

Marit Hansdatter Stubban  1855
 

                    Matrikkel nr.881 Myren
med gammel skyld 6 mkl.Nytt Matr.nr.312 med lnr.387 a og b,med skyød
1 ort 21 shilling.Frå 1890 gnr.319 bnr.1 med skyld 1,28 mark,

Folketelling 17O1:Ole Johnsen 4O år.

Skattemanntal 1762:Ole Pedersen og Kari.Svigersønn Anders
                   Jensen og Gunhild.

Matrikklane: 1661 Sifuer              6 mkl.
             1664 Sifuer              6 mkl.
             1696 Sifuer              6 mkl
             1721 Aren                6 mkl.
             1838 Christen Hansen     3 mkl
                  Jon Pedersen        3 mkl.
             1890 Kristen Andreasewn  1 ort 10 shill.
             1909 Kristen Andreasewn  1,28 mark.

Folketelling 1801: Finn ikkje.

Skifter i Myren
1738 31/1 :John Jensen Myren - Eli Halvorsdotter
           Born:Gunhild Johnsdt.f.1714.Verge Hellef Buen.
1739 15/10:Ole Pedersen Myren - Gunhild Johnsdotter.
           Born:Gunhild Johnsdotter 1/2 år.

                     Tinglese dokument.
1764 26/6 :Andreas Jensen får skjøte frå Ole Pedersen.
1765  ?   :Andreas Jensen forplikter seg til å gje sviger=
           faren Ole Pedersen kaar.
1776 30/6 :Ole Pedersen sel til Michel Arntsen Gisnaasen for
           199 Rdl.Det halve av eiendommen.
1779 2/1  :Det halve,3 mkl.seld av Gunhild Olsdotter til
           Ole Pedersen for 50 Rdl.
1794 6/2  :John Pedersen gjev mora Anne Knutsdtr. kaar.
1797 28/1 :Myren 3 mkl. av Michel Andersen seld til Arnt
           Stephendsen Indset for 190 Rdl.
1801 23/2 :v/verge seld 3 mkl.i Myren til Arnt Stehpensen
           for 99 Rdl.
1807 23/2 :Det halve,3 mkl.av Arnt Stephendsen seld til John
           Andreasen for 531 Rdl.

Desse må ha budd på Myren
Eli Halvorsdtr.Myren      167O 1738 John Johnsen Myren ??         175O

Gunhild Johnsdtr.         1714 1739 Ole Pedersen Myren

Berit Pedersdtr.Myrhaug g,1749      Sivert Iversen Moen

Gungild Olsdtr.           1739      Anders Jensen Wold g.1762
Guri Olsdtr.Myren                   Barn i 1775 m/Johannes Ovnet.

Randi Olsdtr Myrhaug      177O 1852 Legdslem.Øvergorset

Ole Johannessen Myren     1775      Guris! son.

Kari Johnsdtr.Myrhaug     1794 1848  Selveierenke.Usikkert.

Marit Jørgensdtr.Myren    1756 178O Asbjørn Eriksen Myrhaug, 1754

Michel Arntsen  Gisnåsen            i 1776

Arnt Stephensen Indset              i 1797

Karen Olsdtr.Myren        18O4 18O4

Knut Kleven, yrhaug

John Andreasen Myren                i 18O7

Margrete Knudsdtr. yrhaug 1823 19O4 kårpike fr Innset(Kvikne?)

Erik Hansen Myrhaug,klokker         Maren Hansdttr.Myrhaug   1826 19O3

Peder Ellevsen Myran      1835 19O5 fra Rennenbu

Marit Olsdtr.Myren        1836 1862 gm.kone

Haldo Knudsen Myrhaug     1855 186O

                      320 Nermyran

Arnt Evensen Nermyran i   19O5       Udøpt barn i 19O5
 
 

                  Matrikkel nr.879 Pøiten.
med gamal skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.315 med lne.39O og skyld 1 ort og
21 shilling.Frå 189O gnr.322 bnr. 1 med skyld 3,19 mark.

Folketelling 17O1: Anders Andersen, bor Innset.

Skattemanntall 1762: John Garmakers avlsgård.

            Matrikklane:1661 Erik            6 mkl.
                        1664 Erik 66 år      6  "
                        1696 Maren Schøller  6  "
                        1721 - - -ds. - - -  6  "
                        1838 Anders Johnsen  6  "
                        189O Arnt Trondsen   1 ort 21 shil.
                        19O8 Nils J.Botnan   1,6o mark.

Folketellingane i 18O1 og 1815 ikkje medtatt og heller ingen skifter

                    Tingleste dokumenter:
1748 10/9 :Pøiten 6 mkl.:Pantsatt av Nils Andersen,skredder, til
           magister Peter Høyer for lån 6O Rdl.
1756 18/1O:Johan Johnsen Frank får skjøte på 3 mkl.i Pøiten fra Nils
           Andersen for 1OO Rdl.
1764 21/4 :Pøiten 3 mkl. seld av Nils Andersen og sonen Anders Nilsen
           til Johan Johansen Frank for 13O.

Desse må ha budd pø Pøiten:
Anders Andersen, budde på Innset i 17O1

Anders Nilsen i 1774

Johan Johansen Frank i 1764

Arnt Trondsen i 189O

Nils Botnan i 18O9

                        Semingshaugen.
Paul Ulsen Semingshaug    1781 1824 ??

Gjertrud Semingsdtr.                Barn i 18O2 m/Ole H.Gorset d.y.

Ragnhild Iversdtr  "      18O9 186O

Anna O.Snorroeggen        1892 1967 Ingebrigt O.Haugset
Ingebrigt O Snorroeggen   1894
 
 

               Matrikkelnummer 888 Myrhaug (Pelhaugen)
med gammel skyld 3 øre. nytt matr.nr.3'6 lnr. 391 a ob og 382 med
akyld tilsammen 15 shhilling. Frå 1890 gnr.323 bnr.1 med
skyld 0,32 mark.

Skattemanntal 1762:John Sundsets avlsgård..
                    Husfolk:Kari Eriksdotter,enke.
Matrikklane:
             1838 Hans Nilsen           1 skm.
                  Nils Nilsen           1 øre
                  Ole Olsen             1 øre
             1890 Nils Ingebrigtsen    8 shill.
             1909 Guri Hansen         0,32 Mar.

Skifter på Myrhaugen:
1743 2O/3 :Peder Eriksen Myhaugen - Søborg Pedersdtr.
           Born:1 Erik Pedersen 16 år,2 Peder Pedersen 10 år, 3 Iver
                Pedersen 6 år, 4 Berte Pedersdtr.26 år, 5 Margrethe
                Pedersdtr. 21 år,6 Kjersti 2O år,, 7 Søborg 14 år.
                Verger:Arnt Snorroeggen og Arnt Fagerhaugen.
1759 7/11 :Erik Pedersen Myrhaug - Kari Asbjørnsdtr.Langklopp.
           Born:1 Peder Eriksen 13 år,2 Asbjørn 5 år,3 John 3 år,
                4 Peder 3/4 år,4 Søborg 9 år,5 Guru 7 år,.
                Laugverge:broren Rasmus Asbjørnsen Langklopp.

Folketelling 1815:Simen Olsen 60 år,Marithe Evensdatr.7O år med
                  oppfostringsbarn Ole Olsen 12 år.

                    Tinglese dokument.
1760 13/9 :Seld på auksjon av sorenskr.krogh til Jon Andersen
           Sundset for 98 Rdl.3 mkl.
1772 12/9 :John Andersen sel 3 mkl.i Myrhaugen til Svein Nilsen
           Inset for 130 Rdl.
1772 17/11:pantsatt av Svein Nilsen til Abel Wyde (?) for lån 18O Rdl.
1791 13/11:Myrhaugen,et eng kaldet Myrhaugenget bøkslet av eieren
           enken Johanne Nilsdotter til Seming Olsen.
1805 25/8 :3 mkl.derav 1 mkl.m/bøksel,etter odels-og skyldsetning av
           eieren enken Johanne Nilsdotter seld til Seming Olsen
           Haugen for 100 Rdl.
1806 24/2 :Ole Estensen Bjerkager får skjøte på matr.nr.888 Myrhaug
           3 mkl.frå enka Johanne Nilsdtr.for 395 Rdl.
1806 25/8 :Myrhaug,1 mkl pantsatt av Seming Olsen til Henrich von
           Rogert for lån 100 Rdl.
1807 20/2 :Seming Olsen får skjøte på 1 mkl.i Myrhaug frå Johanne
           Nilsdotter for 100 Rdl.
1810  7/8 :ved skifte etter 0le Eriksen Bjerkaker vurdert for 45O
           Rdl.og utlagt til enka Kari Sivertsdtr.og borna
1812 28/2 :Kari Sivertsdtr.Bjerkaker gjev Fredrik Nilsen Inset
           skjøte på matr.nr.888,2 mkl.for 450 Rdl. og kår til
           Nils Fredriksen og Kristi Nilsdtr. på livstid.

Søborg Pedersdtr.Myrhaug  1689 1782

Peder Hansen (død)                  Eli Eriksdtr.Gismås,usikkert.

Berit Pedersdtr.          1752??
Søborg Perdersdtr.Myrhaugen     1743 Peder Eriksen

Berit Pedersdtr.Myrhaug   1717      Sivet Iversen Moen g.1749
Margrete Pedersdtr.       1722
Erik Pedersen Myrhaug     1727      Kari Asbj.dtr.Langklopp  1719 1784
Kjersti Pedersdtr.Myrhaug 1728
Søboeg Pedersdtr.         1729      Barn m/Tørris Aalbuhagen i 1752
Peder Pedersen Myrhaug    1733
Iver Pedersen Myrhaug     1737

Peder Eriksen Myrhaug     1746
Søborg Eriksdtr.Maurhaug  1749
Guru Eriksdtr.Myrhaug     1752
Asbjørn Eriksen Myrhaug   1754      Marit Jørgensdtr. Myren g.178O

John Eriksen Myrhaug      1756
Peder Eriksen d.y.        1759

Randi Tørrisd.Pellhaugen  1752
Kristi Tørrisdtr. --"--   ??        Barn i 17891 m/Arnt K,Vognild

Marit Arntsdtr.Pellhaugen 1781      Kristis dtr.

Simen Olsen Maurhaugen    1755      Marit Evensdtr.          1745
Lara Olsen Myrhaugen      175O 1813 funnet død i fjellet. Usikkert

Ole Simensen usikkert men truleg c. 1775

Ole Olsen Maurhaugen      18O2      Sigrid Johnsdtr i 1828

Ildri Johannesdtr.Myrhaug 177O 1858 (usikker.Myren??) enke.

Berit Larsdtr.Usikker     1812 1896 Knut Ingebrigtsen        1818 1887

Elisabeth Olsdtr.Myrhaug  1828 19O6  Sneve ??
Karen Olsdtr.Myrhaug      1829

Finn ikkje plass til:
Johannes Ingebrigtsen               barn i 1848 m/Anne S.Rise Usikker.
       i 1849 g.m.                  Marit J.Bjørnsvassli

Haldo Knudsen Myrhaug     1855
 

               Matrikkelnummer 889 Gisnlien
med gammel skyld 2 mkl.Nytt matr.nr.317 med lnr.393 og skyld 2 mkl.frå
1890 gnr.324 bnr. 1 med skyld 15 shill.

Skattemanntal 1762:enke Søborg med borna:1 Iver,2 Margrete,3 Søborg.

Matrikklane: 1838 Henrik Andersen         2 mkl.
             1890 Peder Ellevsen         15 shill.
             1809 Peder Ellefsens enke   1,44 mark.

                     Tinglese dokument.
1758 26/6 :Gisnlien 2 mkl.seld av Søborg Pedersdotter til sonen Peder
           Pedersen for 51 Rdl.
1770  6/2 .Ingebrigt Trondsen får skjøte på 2 mkl. i Gisnlien frå
           Peder Pedersen for 135 Rdl.
1773 16/2 :Knud Svendsen får skjøte på 1 3/4 mkl.i Gisnlien frå
           Ingebrigt Knudsen,klokker på Innset for 130 Rdl.
1779  9/8 :Gisnlien,2 mkl.av Knut Sivertsen Kleven, seld til Ole
           Jonsen Innset d.y. for 140 Rdl.
1788 14/10:Gisnlien 2 ml.av Ole Johnsen d,y, aeld til Christen Jonsen
           Jernstad for 146 Rdl.
1812  2/3 :Mikkel Pedersen Granlí får skjøte på 889 Gisnlien 2 mkl.frå
           Christen Johnsen for 680 Rdl.
1813 28/5 :889 Gisnlien,2 mkl.Henrik Andersen får skjøte frå Mikkel
           Pedersen Granli for 233 RDl.

Peder Pettersen Gisnlien            Marit Indset i 1767

Else Pedersdtr.Gisnlien   1767      ???
Søborg Pettersd.Gisnlien  1769

Iver Pettersen Gisnlien             1Else Sivertsdtr Indset.g.1765
                g.1771              2Randi Evensdtr.Fossem,  1726
Søborg Iversdtrr.Gisnlien 1764
Søboreg Iversdtr.Gisnlien 1766

Marit Nilsdtr Gisnlien    1813 1888 f.i Innset,enke,Stølen
 
 

                          Aunsæteren
er i matrikkelen for 1830 oppført som gammelt matr.nr.846 men med
nytt matr.nr.318 lnr.394,med skyld 3 mkl.som vel er det rette.for da
er den plasert ved sida av Baklia.

Matrikklane: 1838 Thore Ingebrigtsen  3 ml.
             1890 Ingebrigt Toresen  1 ort 21 shilling
             1909 Ingebrigt Toresen   2,39 mark.

                   Tinglese dokument,
1754 30/12:Ole Andersen får skjøte på 3 mkl.i Øvne-Sæter frå Erik
           Pedersen Myrhaug for 85 Rdl.
1771 30/12:Øfnesæter,3 mkl. av Ole Andreasen Bachen seld til Ole
           Olsen Moen.
1775 20/3 :Øfnesæteren,3 mkl. av Ole Olsen Moen seld til Jens Hansen
           Storeng for 99 Rdl.

               Matrikkelnummer 890 Gorsetløkken
               ogå kalla Stavåløkken
nemnd i matrikkelen for 1838 som Storløkken med skyld 1 mkl.og plasert
millom Stavå og Donali.Likeins i matrikkelen for 1909 og da også kalla
Stavaaløkken.Eg har funne desse data om denne  garden.

Matrikklane:1838 Gaardsætløken Lars Qvaal og Henrik Flaa 2 mkl. og
og nytt matr.nr.305 med lnr.371 og skyld 2 ort og 12 shilling 1890
Gorsetløkken/Stavåløkken,gnr.312 bnr.1 Halvor Eriksen og i 19O9
Ingebrigt O.Stavå.

Folketelling 1815:Enken Mali Hansdtr. 44 år,Haldorf Larsen 9 år
                  Berithe Larsdtr. 3 år,Enke Rannei Olsdotter,
                  44 år med sonen Ole Larsen 6 år.
                  Husm.enke:Ranni Olsdtr.44 år -(Lars?)
                            Ole Larsen 6 år.

              Tinglese dokument.
1758 17/8 :Gorsetløkken 2 mkl.Kongeskjøte til Haldo Larsen for 23 Rdl.
1802 20/8 :Gorsetløkken 2 mkl. av Haldo Larsen seld til sonen Lars
           Haldosen for 100 Rdl.
1813 22/2 :Lars Andersen Kvaal og Henrik Andersen Flaa av Guldalen får
           Skjøte på 890 Gorsetløkken,2 mkl.av Lars Haldosen for 15OO
           1500 Rdl.

Desse må ha budd på Gorsetløkken:(Storløkken)
Sivert Olsen Storløkken   1756 188O

Mali Hansdotter           1771      Lars ?

Haldorf Larsen Storløkken 18O7
Brit Larsdotter           1813

Husmann:
Lars ??                             Ranni Olsdt.             1771

Ole Larsen Gorsetløkken   18O9
 

                 Matrikkelnummer 891 Nermyran
                  også kalla Isakhaugen
med gammel skyld 5 mkl.Nytt matr.nr.313 med lnr.388 og skyld    23
shilling. frå 1890 gnr.320 bnr. 1 Nermyran med skyld 1,44 mark.

Skattemanntal 1762:Isakhaugen,kongens eiendom.Povel Eriksen og
                   Gjertrud og dottra Anne.

Matrikklane: 1838 Fredrik Lagesen        5 mkl.
             1890 Nermyran              10 shill.
             1909 Peder Ellefsens enke 1,44 mark.

Folketelling 1815:Halvor Halvorsen 3O år,Marit Eriksdotter 31 år,
                  Arnt Halvorsen 8 år,Ole Halvorsen 4 år.

                    Tinglese dokumenmt
1768 21/'0 :Ole Amundsen får skjøte på 3 mkl.i Isakhaugen frå Paul
            Eriksen for 30 Rdl.
1799   ?   :seld av Anne Paulsdotter,enke.
1806 22/2  :Isakhaugen,5 mkl.seld av John Olsen Fagerhaug for 5O Rdl.

Desse har venteleg budd på Isakhaugen:
Paul Eriksen                        Gjertrud (Gjaae?)        168O 1755

Povel Johnsen Myren       1699 1779 usikker.

Erik Povelsen Myren                 Barn i 1755 m/Ingeborg fra Innset
                                     "   "   "  m/Eli Ingeb.d.Mellem
                                         "   "  m/Catharina Pederdstr.
Anne Paulsdotter                    Ole A. Myren i 1767
Jon Povelsen Myren        1732 1794 Brit Sivertsdotter,Meldal,g.1757

Gjertrud Eriksdtr.Myren ? 1755

Povel Johnsen Myren       1757
Gjaae Johnsdotter         1759      Barn i 1783 m/Sivert O.Bakk

Ole Amundsen Myren                 Kari Halvorsdtr.

Sigrid Olsdtr.Myren ??              Barn i 1782 m/Knut Jørgens.Gorset
Hans Olsen Myren          176O
Jon Olsen Myren           1767
Marit Olsdtr.Myren        1768

Marit Knudsdtr.Myren      1782      Sigrid dotter

Ingeboirg Myren           1776 1864

Ingrid Sivertdtr.Myren    1783      Gjaaes dtr.

Halvor Halvorsen Snoreggen1785      Marit Eriksdtr.Brenden ? 1781 1867

Svend Svendsen Myren      18OO 188O selveier

Arnt Halvorsen            18O7
Ole Halvorsen             1811

Arnt Knudsen Gorset       1819 1885 selveier gift ???

Sven Svendsen Myren  ca.  183O      Anne Estensdtr.Gisnåsen  1837 1897
 
 

Marit Johnsdatter Myran   1832 1856

Erik Olsen Myran i 1885             Marit Eriksdtr.

Svend Eriksen Myrand      1845

Svend Svendsen Myran      186O 186O  ???

Signe Svendsdtr.Myran     1888 1888  (Svend Eriksen)
Guro Svendsdtr,Myran      1898 19O1
 
 

                   Matrikkelnummer 892 Baglid
med gammel skyld 3 mkl. Nytt matr.nr,319 med lnr.395 og skyld 15 shill
15 shilling. frå 1890 gnr.326 bnr. 1 med skyld 15 shilling.

Skattemanntal 1762: ingen folk.

Matrikklane: 1838 Anders Eliasen og son      3 mkl.
             1890 Jon Eriksen           15 shilling
             1909 Arnt O Gisnåås        1,17 mark.

                 Tinglese dokumenter:
1742 20/8 :Baglien,6 mkl.seld av sorenskriver Krogh til Gjert Juul
           Feldtmand for 26 Rdl.og 1 ort.
1747  4/2 :Ole Johnsen Baglien får skjøte på Stølen,8 mkl. frå Ole
           Christensen for 56 Rdl.
1747   "  :Pantsettes til madam Feldtmand.
1753 16/1 :Ole Sivertsen Gisnås får skjøte på 6 mkl.i Baglien frå
           madam Feldtmand for 28 Rdl.
1773 26/8 :Ole Johnsen Slette får skjøte på 3 mkl.i gårdparten
           Baglien frå Ole Sivertsen Gisnås for 95 Rdl.
1790  1/8 :Baglie,3 mkl.skjøtet og makeskiftewt av Ole Johnsen
           Slette med Arnt Olsen Gisnåsen med lig skyld for 95 Rdl.
1793 26/8 :Baglie,Rasmus Hansen Reitaas,sersjant,får skjøte på det
           halve 12 (??) frå Arnt Olsen Gisnås for 60 Rdl.
1812  2/3 :Baglien,892, 1 1/2 mkl.av Ole Asntsen seld til Hans
           Halvorsen Olsbak for 126 Rdl.
1813  2/1 :Baglien,892, anden halvdel av Ole Arntsen seld til
           Arnt Eriksen Bratset. 1 1/2 mkl. for 150 Rdl.
1813  5/4 :Baklien,892, 1 1/2 mkl.av Arnt Eriksen Brattset
           seld til Anders Eliasen Gravrok for 100 Rdl.

Desse må ha budd på Baglid:
Ole Johnsen Baglid                  Rannei Amundsdtr. Mjøem,g.1747
 

              Matrikkelmr.894 Grytdalssæter
med gammel skyld 2 mkl.Nytt matr.nr.320 med lnr.396 og skyld 1 ort
           og 6 shill. frå 1890 gnr.327 bnr.1 med skyld 1,59 mark.

Matrikklane: 1830 Israel Melhus             2 mkl.
             1890 Anders A. Kvaal         1 ort 6 shill.
             1909 Ole A. Ringen          1,59 mark.

               Tinglyste dokumenter.
1767  1/9 :Johan Hammond får kongeskjøte på 2 mkl. i Grytdalsæteren
           for 70 Rdl.
1800 31/12 Johan Hammond får auksjponsskjøte på 2 mkl.i Grytdalssæter
           ved off.skifte etter generalmajor Hanond for 16O Rdl.
1801 29/10:Israel Iversen Melhus får skjøte på Grytdals-
           sæteren fra Johan Hammond for 250 Rdl.
 

             Matrikkelnummer 895 Storløkken.
med gammel skyld 1 mkl..I matrikkelen for 1838 plassert millom Stavaa
og Donnali.Nytt matr.nr.306 med lnr.372 og skyld 8 shilling.Frå 189O
gnr.313 bnr. 1 med skyld  0,35 mark.

I skattemanntalet 1762:Jens Andersen og Brit.Husfolk Ole Olsen g.m.
                       Eli og sonen Ole.

Matrikklane:1838 Arnt Johnsen             1 mkl.
            1890 Arnt og Hans Arntsen     7 shilling
            1909 Arnt Arntsen Sagen       0,30 mark.

Folketelling 1815:Ole ?   Christine Halvorsdtr.6O år, Lars Olsen
                  28 år, John Olsen 18 år,
                  ?? Halvor Olsen 36 år,Sigrid Eriksdtr. 36 år.
                  Erik Halvorsen 9 år,Ole Halvorsen 7 år, Hans 4 år,
                  Ingebrigt 6 mnd.

Skifter i Storløkken:
1838 30/3:John Arntsen Storløkken - Marit Olsdotter.
          Born:1 Arnt 13 år.Verge Arnt Olsen Haugset.
               Laugverge:Ole Stuen.

Ole Olsen Storløkken                Eli Olsdtr. i 1762

Ole Olsen Storløkken      1751 1771
Hellaug Olsen Storløkken  1751 1767
Mali Olsdotter            1763
Ole Olsen Storløkken      1772 1772

Anders Jensen Voll,                 Gunhild Olsdtr.Myren g.1762

Jens Andersen                       Brit i 1762
Jon Andersen Voll,Myren   1763 1838 Marit Olsdtr.

Gunhild Olsdt.hadde som enke i 1777 barn m/Ole Halv.Røtvei sonen:
Ole Olsen Myren           1777

Ole                                 Christine Halvorsdtr.    1755

Halvor Olsen ??           1779      Sigrid Eriksdtr.         1779
Lars Olsen Storløkken     1787
John Olsen                1797

Erik Halvorsen            18O6
Ole Halvorsen             18O8
Hans Halvorsen            1811
Ingebrigt Halvorsen       1815

Arnt Johnsen Storløkken   1826 1868 omkom,selveierUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel