Utesto.                         N E R H O L
                        Gnr.169 bnr.1 av skm.3,19.
Gamalt matr.nr.741 med skyld 12 mkl.Nytt matr.nr 159 lnr.183 og 184 med
skyld tilsaman 3 ort og 18 shilling.
Koppskattelista 1645:Olle med kona Marit og borna John og Imgeborre.
Landkommisjonen 1661: Olle 18 mkl.av dette 12 mkl.bøkslet av kongen  og
                6 mkl.av Øye engeslett.og 1 quernsted 12 shilling.
Skatte-og prestemanntalet 1664-1665:Olle Andersen f.1624, og Hans Olsen
                      f.1644.
Matrikklane:1664 Olle Arntsen,1696 Hans Olsen, 1745 enken,176O Hans.
Folketellinga 1701:Hans Olsen 62 år. Ole Hansen 37 år,Hallstein
                      Olsen 12 år.Husmann Even Knutsen Tilset, 4O år.
Skattemanntal 1762:Hans Hansen g.m.Gjertrud.Mannens mor Marit og hasn
                      søster,også Marit.
Folketellinga 18O1:Erling Knudsen 56 år,enkemann,dotter Olaug 11 år.
                      Iver Knudsen 45 år,tenar. Gjertrud Evensdotter
                      67 år enke,kår. Inger Johnsdtr.tenestejente 48 år.
                      Husmann I:Ole Eriksen 44 år,Marit Hansdotter 48 år.
                      og sonen Hans 8 år..
                      Husmann II:Ole Paulsen 76 år i 2.ekteskap med
                      Ingeborg Olsdotter 5O år og sonen Paul 12 år,
                      tenestejente Marit Hansdotter.4O år.
Folketelling 1815:Lars Halvorsen 29 år,Olaug Elllingsdtr.25 år med dottra
                      Kristine Larsdotter 1 år.Drengen Knud Eriksen 46 år
                    tenestejente Marit Gundersdotter 42 år med sonen
                      Halvor 4 år.Kårkona Ingrid Johnsdotter 63 år.
            Husmann I: Ole Eriksen,64 år. Marit Hansdtr.62 år og sonen
                      Hans 23 år.
            Husmann II:enken Ingeborg Olsdotter 69 år,Peder Bersvendsen
                    45 år,Marit Halvorsdtr.36 år og hennar born
                      Erik 11 år,Ole 4 år.Drengen Povel Olufsen
Folketelling 1875:Erik Johnsen 1812,Kristi Larsdtr.1814, Erik Eriksen,
                      1852,Olava Eriksdotter 1849,Olava Iversdtr.1851,
                      Dordi Eriksdotter 184O kårenke,Tore Estensen,1836,
                      Esten Thoresen |8785 Kristine Toresdtr.1874 og
                      Anne Olsdotter 1862

               Skifter på Nerhol.
               1742 3/4 :Marit Hansdotter - Hans Larsen.
                         Hans f.1725,Sigrid f.1730,Marit f.1732,
                         Brit 1734,Kristi 1737.
               1753 12/1 :Hans Hansen - Rågjerd Andersdotter,
                          Born:Marit Hansdotter f.1753.
               1792 23/6 :Erling Knutsen - Guri Olsdotter.
                          Born: Olaug Ellingsdotter f.1789.
               18O3 12/2 :Elling Knudsen - oppattgift med Inger Johnsdotter.
                          Dottra Olaug Ellingsdotter f.1789. Ellings søskend:
                          Iver Knutsen Nerhol,Paul Knuts.Stenboeng,
                          Lars Knudsen Stenboeng.
 

                            Tinglese dokument.
1743 15/7 :Marit Hansdotter sel 3 mkl.i Nerhol til Johannes Halvorsen Gravaune.
---"---   :Marit Hansdotter Nedre Hol pantsetter 8 mkl.i Nedre Hol til Johannes
           Halvorsen Gravaune for lån.
1751 18/1 :Gjertrud Hansdotr.sel 12 mkl.i Nedre Hol til Hans Hansen for 18 Rdl.
1762 16/1 :Even Johnsen får bykselseddel på en husmannsplass frå Hans Hansen.
179O 3O/8 :Erling Knutsen Stenboeng får skjøte på 9 7/8 mkl.i Nerhol frå Hans
           Hansen for 18O Rdl.
18O3 12/8 :Ved skifte etter Erling Knutsen er eigedomen vurdert for 2OO Rdl.
           og utlagt til Iver Knutsen og enka Olaug Ellingsdotter.
1812 24/8 :Lars Halvorsen får skjøte på 9 7/8 mkl. i Nerhol frå Iver Knutsen
           for 2OO Rdl.
1838 21/2 :Lars Halvorsen skjøter 9 7/8 mkl.i Nerhol til Erik Johansen for 24O
184O 9/3  :Skjøte frå Hans Johnsen til Erik Johnsen for 3OO Spd.
1844 14/3 :Forlik om skogbruk i Dindalen med naboene.
1876 12/12:Skjøte frå Erik Johnsen til sonen Erik Eriksen på lnr.183 og 184 og
           Hoel for 3OO Spd. + kår.
1919 18/12;Skjøte frå Erik Eriksen Nerhol til sonen Erik Eriksen for kr.2OOO,-

          Tinglese skjøter på 169/1 Nerhol:
              -1743 Marit Hansadtr.       1838-1876 Erik Johansen
          1751-179O Hans Hansen           1876-1919 Erik Eriksen
          179O-18O3 Erling Knutsen        1919-     Erik Eriksen
          18O3-1812 Iver Knutsen                    Erling Eriksen
          1812-1838 Lars Halvorsen
     (Opprinneleleg var garden på 12 mkl.Så blir 3 mkl. seld til Gravaune
Deretter er garden på 9 7/8 mkl. frå 179O)

Desse måda ha budd på Nerhol:
Olle Arntsen Nerhol             16O2      Marit i 1645.
John Olsen Nerhol i 1645
Ingborre Olsdotter Nerhol i 1645.

Hans Olsen Nerhol               1639

Ole Hansen Nerhol               1664      Marit Hallsteinsdtr.

Gjertrud Hansdotter Nerhoel     1691 1754 berre ved død.
Marit Hansdotter Nerhoel        1692 1765 Hans Larsen Sliper        1693 1742

Gjertrud Evensdtr.Nerhoel       1675 1765

Hallstein Olsen Nerhol          1689
Hans Olsen Nerhol (g1746)                 Kristi Evensdtr.Ørstad,enke

Hallstein Hallsteinsn.          1718 1799 levde i Stenboeng i 1762.
Ole Hallsteinsen Nerhol (g1748)           Marit Johnsdtr.Slipersæter

Hans Hansen Nerhol   (g175O)    1725 1799 1Rågjerd Arntsdtr.Øien          1753
     1722 1752       (g1755)              2Gjertrrud Evensd.Nysæter  1734 18O5
Sigrid Hansdtr.Nerhol           173O 1766 Even Johnsen Utemshaug     1734 1799
Marit Hansdiotter Nerhol        1732 1765
Brit Hansdotter Nerhol          1734 1827 Lage Olsen Storli          1735 1822
Kristi Hansdotter               1737 1742

Erling Knudsen Nerhoel          1745 18O2 1Guri Olsdtr.                   1792
                                          2Ingrid Johnsdtr           1755 1816

Hallstein Olsen Nerhol          1748

Marit Hansdotter Nerhol         1752 1827 Ole Eriksen Hulberget      1754 1828
Hans Hansen Nerhol              1757      barn i 1787 m/Ingeborg Brevold

Iver knudsen Nerhol             1755 1812 Langvarig svakelihet

Marit Hansdotter                1761

Olaug Ellingsdtr.Nerhol         177O

Marit Halvorsdtr.Nerhoel        1779      Barn i 181O m/Peder B.Vorhaug

Eli Olsdotter Nerhol            1785 1875 m/John Stølen barn i 1811.
Rågjerd Olsdotter Nerhol        1786
Randi Olsdotter Nerhol          1791 1795
Hans Olsen Nerhol    g.1817     1792 1872 Marit Olsdotter Liabø      1787 1876
Erik Olsen Nerhol               1795 1797
John Olsen Nederhoel                      Elen Johnsdtr. i 1824

Olaug Ellingsdtr.Nerhol         1791

Ole Pedersen Nerhoel            181O      Marit Halvs son

John Jonsen Nerhoel             1811

Ole Hansen Nerhol (g1846)       1819 1895 Anne Olsdtr.Vasli          1819 1884

Ole Hansen Nerhol i Uv (g1846)  1821      Marit St.gr.dtr.Hulberget  1818 1914
Marit Hansdtr. Nerhol           183O

Ingebrigt Johns.Nederhoel       1824

Nye folk på garden:
Elling Knutsen frå Stenboeng    1745 18O2 1Guri Olsdtr.Nerhol        1751 1792
                                          2Inger Johnsdotter         1753
Iver Knutsen Nerhol             1755 1812 Inga Brandsnes             1755 1814

Olava Ellingsdtr.Nerhol(g1812)  1789 1863 Lars Halvorsen Nyhus       1786 1855

Guri Larsdtr.Nerhol             1813 1814
Kristine Larsdotter Nerhol      1814 1876 Erik Johnsen Liabø         1812 1879
Guri Larsdtr.Nerhol             1817 1855 John Olsen Strandsæter     1813 1888
Olava Larsdotter Nerhol         1822 1878 Iver Steners.Rolvsjord     1824 1881
Ildri Larsdotter Nerhol                   Ingebrigt Iversen

Lars Eriksen Nerhol             1837 184O
Dorthea Eriksdtr.Nerhol         184O      Tore Estensen Bekken       1836

Lars Eriksen Nerhol             1843 1869 ungkar
John Eriksen Nerhol             1846 1866
Olava Eriksdotter Nerhol        1849 1898 Torgeir Hårstad            1841 19O5
Erik Eriksen Nerhol             1852 1922 Anne Ellingsdtr.Ishol      1851 1924
            Deretter sjå Holsboka.

Tillegg Nerhol:
Gjertrud Einers(Evens)dtr.Nerhol1675 1765 (funne berre som død 9O år gl.

Gjertrud Olsdtr.Nerhol          1732 1814 (funne berre ved dødsfallet)

Eli Olsdtr.Nerhols son m/John Stølan:
John Johnsen Nerhol             1811.

Tore Estensen og Dordi Eriksdotter f.1836 og 1840 hadde borna

Kristine Toresdotter Nerhol     1874
Esten Toresen Nerhol            1875

Husmann: I.
Povel Olsen Nerhoel             17O3 1773 Kari Bakk             1699 1762

Ole Paulsen Nerhol              1725      Ingeborg Olsdotter         1746
       (Brit Paulsdotter f.1776 kan vera mor til Ole Paulsen)

Husmann II.Ole Eriksen          1767 1827 Marit Hansdotter      1763

Marit Halvorsdtr.Nerhoel        1765      Peder Bersv.Vorhaug   1756

Paul Olsen Nerhol               1789

Erik  Pedersen                  18O4

Ole  Pedersen                   1811

Husmann III. i 17O1:
Even Knudsen Tilset             1661
 

Ustigard.                          N E R H O L
                         Gnr.170 bnr.1 av skm.5,oo.
          Gamalt Matr.nr.742 med skyld 12 mkl.Nytt Matr.nr.159 lnr.185 med
          skyld 4 ort og 12 skilling.
          Koppskattelista 1645:Siffuer Nederhoell med kona Karen og sonen
                             Olle
          Landkommisjonen 1661:Gudbrand 1/2 Spd.(1 øre 12 mkl.) m. bøksel.
          Skatte og Prestemanntaler 1664-1665. Gudbrand f. 1618,Esten f.1655
                            Morten f.1655, Sivert f.1657.
          Matrikklane:1664 Gudbrand,1696 Sifuer,1721 Even,1736 Povel,1771
                  Ludvig,1777 Ludvig Paulsen.
Folketelling 1701:Sivert Guldbrandsen f.1649, Even Sivertsen f.
                  1687,Gudbrand f.1689 og Morten 1699.
Skattemanntal 1762:Ludvig Paulsen g.m.Ingeborg,broren Ole Paulsen
                 og Lugvigs mor Mari.
Folketelling 1801:Arnt Olsen 36 år,Gjertrud Larsdotter 34 år,
                  Ingeborg Arntsdotter 10 år.
                  Ludvig Paulsen 78 år og Guri Paulsdtr.62 år.
Folketelling 1815:Arnt,Gjertrud og Ingeborg levde.Dertil husmann
                  Lars Olsen f.1735 og oppfostringsbarn Arnt
                  Sivertsen f. 1803.
Folketelling 1875:Arnt Eriksen 1819,Dordi Larsdotter,1817,Erik
                  Arntsen 1844,Roald Arntsen 1854, Johannes
                  Arntsen 1861,Ole Arntsen 1867,Ingeborg
                  Arntsdotter,kår,1791,Ingeborg Olsdotter,
                  fosterdtr.1864,Jens Baardsen,lærer,logerer,
                            1735,Brit Eriksdotter 1799.

          Skifter på Nerhol,Utigard:
          1766 18/6 :Skifte etter Gjertrud Halvorsdotter, 6 mkl.i Svartøien
                            utlagt til en Giæver i Trondheim for Gjeld.
          1787 24/2 :Ole Paulsen Nerhol - Olaug Ingebrigtsdotter
                     Hennar søsken;1 Lars Ingebrigtsen Sliper,
                            2 Anne Ingebrigtddotter g.m.Halvor Semmingsen
                             Sliper,3 søstersonen Erik Sivertsen Haugen.

17O/1:                             Tinglese dokument.
173O 1/5  :Skjøte til Paul Arntsen frå Aashilde Tønder.
1742 22/6 :Paul Arntsen lånt 8 Rdl.3 ort og 6 skilling av Gjert Juul Feltmann
           og pantsett 12 mkl.i Nerhol.
1742 22/6 :Paul Arntsen Nerhol Pantsett 12 mkl.i Nerhol for lån 8 rdl.3 ort og
           6 skilling hos Halvor Johnsen Ishol
1743  4/4 :Nedre Hoel 12 mkl.pantsatt til Gjert Juul Feldtman for 17 Rdl.12 sh.
1764 29/10:Nerhoel 12 mkl.seld av Oluf Paulsen på vegne av medarvingane til
           medarving Ludvig Paulsen for 32 Rdl.
1796 22/2 :Arnt Olsen Nerhol får skjøte på 12 mkl.i Nerhol og 6 mkl.
           i Svartøyen frå onkelen sin Ludvig Paulsen Nerhol for 799 Rdl.
1826 25/2 :Skjøte frå John (Jens?) Halvorsen Ishol (?) til Erik Johannessen på
           6 mkl.i Nerhol for 200 Rdl.
1829 7/12 :Skjøte frå Arnt Olsen til Erik Johannessen Aalbu på 12 mkl.i Nerhol
           for 1OO Spd.+ kår til Arnt Olsen og kona Gjertrud Larsdotter.
1846 1O/1 :Skjøte frå Erik Johannessen til Arnt Eriksen på 12 mkl.i forening
           med lnr.187 (del av Hoel) 6 mkl.+ kår til Erik Johannessen og kona
           Ingeborg Arntsdotter.
1886 3/4  :Arnt Eriksen sel lnr.185 og 187 til Erik Arntsen for kr.2.4OO,-
1919      :Skylddeling der bnr.2 Fredlund blir frådelt til Ole H. Liabø.
1925 19/12:Skjøte frå Erik A.Nerhol til sonen Arnt E. Nerhol for kr.26OO,-
           og kår saman med  gnr. 126 bnr. 1 Svartøien.
 

          Desse har hatt tinglese skjøte på 17O/1 Nerhol. (12 mkl.)
              -173O Åshilde Tønder        1829-1846 Erik Johannessen
          173O- ?   Paul Arntsen Dørum    1846-1886 Arnt Eriksen
              -1764 Oluf Paulsen          1886-1925 Erik Arntsen
          1764-1796 Ludvig Paulsen        1925-     Arnt Eriksen
          1796-1829 Arnt Olsen                      Erik Arntsen

Dermed finn eg at desse har budd eller er fødde på Nerhol,Ustigard.
Siffuer Nerhol i 1645                     Karen Nerhol i 1645.

Ole Sivertsen Nerhol i 1645
Gudbrand Sivertsen Nerhol       1618

Sivert Gudbrandsen Nerhol       1649      Marit Halvorsdtr.Breen    1645 1739
Esten Gudbrandsen               1652
Morten Gudbrandsen              1655

Even Sivertsen Nerhol           1687      Marit Olsdotter (Hoel?)   1697 1779
Gudbrand Sivertsen Nerhol       1689 1762 Marit Halvorsdtr.Breen    1675 1748
Morten Sivertsen Nerhol         1699
Guri Sivertsdotter                        Erik Larsen Breen         1698 1759

Marit Evensdtr.Nerhoel                    Erik Larsen Rønningen g.1744
Hans Evensen Nerhoel g,1752               m/Barbro Povelsdtr.Sneve 1728
 

Nye folk på Garden
Paul Arntsen Dørum,             1684 1759 Marit Olsdotter Bøe (levde i 1762)

Ludvig Paulsen Nerhol           1721 18O5 Ingeborg Eriksd.Sliper    1716 1799
Ole Paulsen Nerhol,Svartøien    1725 18O9 1Olaug Ingerb.dtr.Sliper  173O 1787
                                          2Ingeborg Olsdotr.Nerhol  175O 1835
Thoor Paulsdtr.Nerhol        ca.173O      barn m/Ole J.Slipersæter i 1761.
Guri Paulsdotter Nerhol (g1764) 1739 1803 Ole Arntsen Gottem        1731
Eli Paulsdotter Nerhol                    Budde i Ishol i 1762.

Guri Olsdotter Nerhol           1761      Thoors dotter

Arnt Olsen Nerhol               1762 1863 Gjertrud Larsdtr.Furunes  1767 1851
Mari Olsdtr.Nerhol (g1806)      1767      Sivert Arntsen frå Vågå.
Paul Olsen Nerhol               1778      Levde ikkje i Oppdal i 18O1

Ingeborg Arntsdtr.Nerhol(g1816) 1791 1877 Erik Johannessen Ålbu      1794 1853

Ole Sivertsen Nerhoel           18O3
Arnt Sivertsen Nerhoel          18O3 19O1 ugift,fattiglem

Gjertrud Eriksdotter Nerhol     1817 1903 Ole Johnsen Jamtsæter      1813 1879
Arnt Eriksen Nerhol             1819 1886 Dorthea Larsdtr.Slipersæter1817 1899

Johannes Eriksen Nerhol         1821 1883 Ildri Johnsdtr.Kletthammer 1812 1884

Sivert Eriksen Nerhol           1825 1827
Sivert Eriksen Nerhol           1829 184O
Dorthea Eriksdotter Nerhol      1831 1905 Tarald Arntsen Blokkhus    183O 1917

Erik Arntsen Nerhol d.e.        1844 1928 Kristine Nilsdtr. Hoel     1861 1937

Lars Arntsen Nerhol             1847      Ingeborg Pedersdtr.Singsås
Arnt Arntsen Nerhol             1851
Roal Arntsen Nerhol             1854 1876 ugift. skredder
Ingeborg Arntsdtr.Nerhol        1858 1939 Esten Henriksen Vasli      1851 1931
Johannes Arntsen Nerhol        1861      Utvandra.
Ole Arntsen Nerhol              1867 1934 Marie Olsdtr.Halsen,Todalen1872
            Derettet sjå Holsboka.

Arnt Eriksen Nerhoel            1882 1894 gmds sønn
Nils Eriksen Nerhoel            1888 189O (Erik Arntsen)

Tillegg til Nerhoel:
Gudbrand Sivertsen Nerhol og Marit Halvorsdtr på Breen hadde borna;
Anne Guldbrandsdtr.             1719      Ole Larsen Hustoft
Anne Guldbrandsdtr,             1720 1755 Arne Halvorsen Horvli      17O3 1769
Maglin Guldbrandsdtr, Breen     1729 1765 1Oluf Evensen Bakk         1728 1759
                                          2Christoffer Sessaker(g176O)
Halvor Guldbrandsen Breen       1729 1765 Marit Nilsdtr. Rishaug     1731 1799

Andre tillegg:
Marie Olsdotter Nerhol          1767      Sivert Arntsen frå Vågå,Uv

Ole Sivertsen Nerhol            18O3
Arnt Sivertsen Nerhol           18O3      (Sjurs Ån)
Ingeborg Sivertsdtr.Morken,Uv   18O5

Ingeborg Arntsdtr.Nerhol        1790      Peder Olsen Furunes        1796 (?)

Ole Arntsen Nerhol på Svartøybakk og Marie Olsdtr Halsen hadde borna;
Dordi Olsdotter Nerhol          1896 1944 Halvar Ingebrigtsen Ålbu   1898 1952
Margit Olsdotter Nerhol         19OO 1988 Arnt Olsen Uv              1889 1967

Astrid Olsdotter Nerhol         19O9      Kristian Halvorsen Sæter   1899

Husmenn på Nerhol:
Hallstein Hallsteinsen  i 1768

Ole Hallsteinsen (1748)    ca.  1720      Marit Iversdtr.Slipersæter

Lars Olszen Nerhol              1735 1822

Hallstein Olsen Nerhoel         1748

Iver Olsen Nerhol               1811

Ole Roaldsen Nerhol             1836      Ingeborg Larsdtr.frå Vågå  1854 1933

Iver Olsen Nerhol               1881

                                N E R H O L
                    Gnr. 170 bnr.2 Fredheim av skm. 0,o1,og
                     "   170 bnr.3 Fredheim II av skm. 0,ol
          Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddelingar 16/6 1919 og 1/11 l928 og
          seld til Ole H. Liabø.
Ola H. Liabø                    1883 1960 Olina Ottem                1874 1955

Anne Olsdtr.Liabø               19O2
Inger Olsdtr.Liabø              19O6      Ole H. Vorhaug,Dørrum      19O7
Harald O. Liabø                 19O9
Randi Olsdotter Liabø           191O      Sigvart Olai Storli        19O4
Agnes Olsdtr. Liabø             1914 1981 Erik Ingebigtsen Bøe       1894 194O

I 1815:

Arnt Sivertsen,oppfostr.barn    18O3

I 1875:
Ingeborg Olsdotter,oppfostr,barn 1864
 

                                 Ø Y E N:
                        Gnr. 172 bnr.1 av skm.3,61.
Gamalt matr.nr.745 med skyld 1 øre.Nytt matr.nr.162 lnr.189 med
skyld 1 daler 2 ort og 12 shilling.
Koppskattelista 1645:Husmann Torgeir Øien og kona Karen.
Odelsgodsfortegnelsen 1647: Tore Lien 1 øre, eget  odel.
Landkommisjonen 1661: Torre Øien 12 mkl. self eier.
Skattemanntal 1664-1665:Tore Eriksen f.1594,Erik Toresen f.1633,
                     Tore Eriksen f.1657 og Olaf Eriksen f.1663
Matrikklane:
1664 Erik,1716              1718 Tore
1796 Anders 1 øre.          1721 Knut
1702 Lars                   1745 Arnt
1716 Aren,                  1760 John Arntsen
Folketelling 1701: Tore Eriksen 36 år.dreng Ole Siverts,Uv.1657.

Skattemanntal 1762:John Arntsen g.m.Maglin.Mannens mor Ildri.
                   Husmann Even Arntsen g.m.Marit og dottra
                   Ragnhild,Thor Paulsen Nerhol og Magnhild
                   Oladtr. Ishol.Drengen Arnt Halvorsen Nyhus.

Folketelling 18O1:Marit Ingebrigtsdotter,enke i 1.ekteskap,51 år
                  og borna:1 John Arntsen 18 år,2 Ingebrigt
                  Arntsen 16 år,3 Maglin Arntsdotter
                  14 år,Svigermora Maglin Olsdotter 7O år.
                  Husmann:Halvor Johnsen Øien 48 år og kona
                  Karen Iversdotter 41 år.
Folketelling 1815:John Arntsen 35 år,Gjertrud Johnsdotter 35 år,
                  Steddotter Gjertrud Halvorsdotter 9 år.
                  kårkona Magnhild Olsdotter 83 år,
                  og kårkona Marit Ingebrigtsdotter 63 år.
                  Drengen Ingebrigt Arntsen.

Folketelling 1875:I.Beraug Iversen 1835,Eli Johnsdotter 1841,
                    Kristi Johnsdtr,tenar 1857.John Olsen 181O
                    kårkone Marit Johnsdotter 1819,kårmann John
                    Johnsen 185O og sonen Halvor Johnsen 1864.
                 II John Olsen Øien 18O2,
                     Randi Halvorsdotter 1812, Gjertrud
                     Halvorsdotter 1843,losjerende.Margrete
                     Arntsdottedr 1875,Gjertruds dotter.
                 III Iver Larsen 1824,Randi Nilsdotter 1828.Båe
                     frå Sunndal,Lars Iversen 186O.Elias Iversen
                     1868 Nils Iversen 1871,øg Marit Iversdotter
        1871,og Marit Iversdotter 1873. Ole Eriksen
                     1822 losjerende, Erik Olsen 1862,
                               Brit Nilsdotter 1847,og hennar dotter
                               Ingeborg Olsdotter f.1865.

Skifter i Øien:
1752 20/6 :Sivert Johnsen Øien - Marit Larsdotter.
           Søskena hans:Hans Johnsen i Øksendalen, 2 Guri
            Johnsdotter Utem 3 Ingeborg Johnsdotter Nyhus.
1789 18/2 :Arnt Johnsen Øien - Marit Ingebrigtsdtr. f.Ishol
           Born:1 John Arntsen f.1783,2 Ingebrigt f.1785,
                3 Magnhild f.1787
1793 20/2 :På Haugen under Øien.
           Dordi Ingebrigtsdotter - Arnt Evensen Øien.
               Born:1 Even,myndig,2 Gjertrud f.1775,bor hos Hans Sliper

                           Tinglese dokument.
1764 17/1 :Ole Halstensen Strandsæter m/fl.sel 1 øre i Øien til John
           Arntsen for 30 Rdl.
1769 16/1 :John Arntsen pantsetter 1 øre til major Hammond for lån 96 Rdl.
1770 20/12:John Arntsen bøksler til Arnt Evensen en husmannsplass under
           Øien.
1783 2/1  :John Arntsen Øien sel 1 øre i Øien til sonen Arnt Johnsen Øien
           for 150 Rdl.
18O8 9/3  :Enka Marit Ingebrigtsdotter og borna skjøter eigedomen til
           sonen John Arntsen Øyen for 250 Rdl.
184O 9/1  :Skjøte frå Gjertrud Johnsdotter Øyen til John Olsen på 1 øre i
           Øyen for 200 Spd.
1846 10/1 :Bygselseddel frå John Olsen Øyen til John Olsen Kletthammer på
           plassen Lilleøyen.
1846 1O/1 :Bygselseddel frå John Olsen Øien til Ingebrigt Arntsen på
            plassen Øyahagen.
1864 31/8 :Forlik om hamning i Dindalen.
1866 17/3 :Kontrakt mellom John Olsen og Gjertrud Johnsdotter Sliper der
           John Olsen har overtatt påkvilande vegarbeide.
1871 21/3 :Bygselseddel frå John Olsen til Iver Larsen Utem og kone på
           Øyahagen
1873 14/11:Skjøte frå John Olsen Øyen til svigersonen Beraug Iversen Vindal
           på lnr.189 for 4OO Spd. + kår.
1879 14/11:Skifte etter Beraug Iversen  der eigedomen er utlagt til enken
           for kr.4.2OO,- og same dag heimelsbrev til Eli Johnsdotter.
19O7 24/9 :Skjøte frå Jens Baardsen til Iver Beraugsen Øien for kr.4.5OO,-
           + kår.
1923 22/9 :Skylddelt Øyaskogen, skyld 25 øre,bnmr.2 og seld til Gunder H.
           Løkken.

          Skjøter på 172/1 Øyen:
              -1764 Ole Hallstensen       1873-1879 Beraug Iversen
          1764-1783 John Arntsen          1879-1907 Eli Johnsdotter
          1783-1808 Arnt Jophnsen         1907-     Iver Beraugsen
          1808-1840 John Arntsen                    Bernt Iversen
          1840-1873 John Olsen

Så kan vi sette opp slik slektsliste i Øyen:
Torgeir Øien i 1645             1594      Karen Øien i 1645

Erik Toresen Øyen               1634

Tore Eriksen Øyen               1657
Olaf Eriksen Øyen               1663

Guri Johnsdotter Øyen           1673 1757 gift til Utem (Even?)
Arnt Johnsen Øyen               1675 1789 Marit Ingebr.dtr.Ishol
Sivert Johnsen Øyen             1686 1752 Marit Larsdtr.             1699 1758

Ingeborg Johnsdotter Øyen       1698 1767 Arnt Hansen Nyhus          1675 1749
Hans Johnsen i Øksendalen
Marit Johnsdotter Øyen (levde i 1762)     Ole Hallsteins.Strandsæter 1715

Even Arntsen (husmann)          17OO 1792 Marit Arntsdtr.            17O6 1799

Even Eriksen Øyen               1705 1783.

Rågjerd Arntsdotter             1722 1752 Hans Hansen Nerhol         1725 1799
John Arntsen Øyen,gift 1752               Maglin Olsdtr.Strand       173O 1818

Marit Evensdtr Øyen             1728 1753
Arnt Evensen Øyen,g.1771        1733 1793 Dordi Ingebr.dtr.Ishoel.  1744 1795

Roger Evensen Øyen              1746 1765

Kjersti Artsdtr. Øyen           1751

Arnt Johnsen Øyen  g.1782       1752 1788 Marit Ingebr.dtr.Ishol     1750 1832
Ole Johnsen Øyen                1753 1765
Halvor Johnsen Øyen             1753 1827 Karen Iversdtr.Stølen      1760
John Johnsen Øyen               1756 1786
Halvor Johnsen Øyen             1758
Halvor Johnsen Øyen             1761 1827
Kristi Johnsdotter Øyen         1763
Ole Johnsen Øyen                1766 177O
Ellev Johnsen Øyen   (g.1794)   1769 1813 Eli Hansdotter             1765 1834
Ildri Johnsdotter Øien (g1798)  1772 1859 Lars Eriksen Emang         1752 1805
                   (Dei budde i Detli i 18O1)
Ildri Johnsdotter oppattgift i 1808 med:
Ole Beraugsen Rate              1749 1812 Ildri Johnsdotter Øien     1772 1859

Marit Ingebrigtsdtr.Øyen        1755      Kristis dtr.

Maglin Olsdotter Øyen           1785 186O død i håkkersløkken

Ellev Johnsen og Eli Hansdotter hadde dottra:
Maglin Ellevsdotter Øyen        1795      Peder Olsen Morken         1793

John Arntsen Øyen    (g.1812)   1782 184O Gjertrud Johnsdotter Bøe   1778 1852
Ingebrigt Arntsen Øyen          1785 1846 Marit Kristof.dtr.Furunes  1792
Magnhild Arntsdtr.Øyen          1786 1822
Gjertrud Arntsdtr.Øyen                    Barn i 18O4 m/Simen P. Stranden

Ingebrigt Simensen Øyen         18O4      Gjertruds son.

Marit Johnsdotter Øyen          1813 1814
Marit Johnsdotter Øyen (g1839)  1819 1913 John Olsen Kletthammer     18O2 1878

Marit Larsdtr.Øien              1825 1893 Halvor Olsen ??

Gjertrud Johnsdotter Øyen       184O 1924 Stengrim Iversen Stølan    1841 1919
Eli Johnsdotter Øyen            1842 1919 1Beraug Iversen Vindal     1835 1877
                                          2Jens Baardsen             1835 1916
Marit Johnsdotter Øyen          1847 1873
John Johnsen Øyen (g1876)       185O 1935 barn/m Marit Olsdtr.Svartøieni 1878
 Ole Johnsen Øyen                1854
Kristi Johnsdotter Øien         1857      1Ole Olsen Uv              1858 19OO
                                          2Roald Roaldsen Øverhaug   184O 1921
Halvor Johnsen Øien             1864 1927

Ingebrigt Arntsen Øyen          1849
Ole Johnsen Øyen                188O

Iver Eriksen Øien               1886?1886 Far Erik Olsen f.1743,tjener,
 

Husmenn:
I.Even Arntsen Øyen         ca. 17OO      Marit Arntsdotter          17O6 1798

Marit Evensdotter Øyen          1727 1753 ugift.
Arnt Evensen Øyen   (g.177O)    1733 1793 Dordi Ingebr.dtr.Ishol     1744 1795
Ragnhild Evensdtr.Øyen          1745 1765
Kristi Evensdotter Øyen         1751 1836 Lars Knutsen Stenboeng     1742 1822

Even Arntsen Øyen               1771 1837
Gjertrud Arntsdtr.Øyen          1774      John Eriksen Bakk(g1809)   1779

          Gjertrud hadde i 1793 med Simen Pedersen Strand sonen:
Ingebrigt Semmingsen Øyen       1793      Maren Ellingsdtr.

Arnt Ingebrigtsen Øyen          1823 1905 Kari Ingeb.dtr. Ishoel     1813

Marit Ingebrigtsdtr. Øyen       1826

II Halvor Johnsen Øyen          1753      Karen Iversdotter          1760
 

Maren Olsdtr. Øien              18O2 1884 enke i Sliper fattiglem

Ingebrigt Arntsen Øyen  og  Marit Kristoffersd  Furunes hadde borna:

Ingeborg Ingebrigtsd.Øyen       182O      Mikkel Toresen Ranem       1819
Marit Ingebr.dtr.Øyen  (g1853)  1826      Oluf Olufs.Blokkhus,Furunes1823
Karen Ingebrigtsdtr Øyen(g1854) 1829      Erik Andersen Gravem       182O

Marit Mikkelsdtr.Øyen           1845

Kristi Johnsdtr.Øyen            1857      barnm/Ingebr.Arntsen Ishol i 1879
          g.m.                            Ole Olsen Uv               1858 19OO

Ingebrigt Johnsen Øyen og Marit Ingebrigtsdotter hadde sonen
John Ingebrigtsen Øyen          1867

Eli Johnsdotter Øyen (g1872)    1842 1919 1Beraug Iversen Vindal     1835 1877
                                          2Jens Bårdsen Morken       1835 1916

Eli Iversdtr.Øien  (Ottem)      1864 1864 trilling (12 timer)
Nils Iversen Øien     "         1864 1864    "      (6 dager)
Marit Ivewrsdtr. "    "         1864 1664    "          "

John Beraugsen Øien             1873 1875
Iver Beraugsen Øien             1875 1950 Elisabeth Håkonsd.Morken   1887 1960

John Beraugsen Øien             1877
Margrethe Jensdtr.Øyen          188O 1958 John Lundli                1878

Marit Ingebrigtsdtr.Øyen        1879

Bernt Iversen Øien              1905
Johan Iversen Øien              1907
Einar Iversen Øien              1910
Arne Iversen Øien               1913      Gudrun                     1920
Håkon Iversen Øien
Kåre Iversen Øien
Marit Iversdotter Øien          1916      Torvald Eriksen Horvli     1903

Husmann:
Randi Nilsdotter Øyen           1829 1916 Iver Larsen Morken         1824 1905
Sølvfest Nilsen Øyen (g1871)    1833      Anne Sivertsdtr.Bjørgen    1843

Marit Iversdtr.Øyen             1858 1946
Lars Iversen Øyen               186O
Eli Iversdotter Øyen            1861 1864
Nils Iversen Øyen               1864 1864
Marit Iveresdtr. Øyen           1864 1864
Eli Iversdtr. Øyen              1865 1867
Elias Iversen Øyen              1868
Nils Sølfesten Øien             1869 1871
Marit Iversdotter Øyen          1873
Marit Iversdotter               1879

Etternemnde namn med Øyen som familienamn har eg ikkje funne att i nokon saman
heng med andre:

John Olsen Øyen                 18O2      Randi Halvorsdotter        1812

Anne Olsdotter Øyen             1847
Marit Iversdotter Øien          185O      Halvor Johaness.Kletthammer1849

John Jensen Øyen f.ca.          186O      barn i 188O m/Marit Svartøymorken

Gjertrud Halvorsdotter Øyen     1843      Arnt

Margrete Arntsdotter Øyen       1875

Brit Nilsdotter Øyen            1847

Marit Olsdtr. Øyen              1860 1860

Ingeborg  (Brits dotter)        1865
 

                             Ø Y E N
                  Gnr. 172 bnr.2 Øyaskogen av skm.0,25
          Frådelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl.21/9 1923 og seld til Gunder
          H. Løkken. Dette er ein skogteig som ikkje er bebudd.

                     Plassen Øyahagen:
          I 1846 har Ingebrigt Arntsen fått bygselseddel på denne plassen.
          I 1871 har John Olsen Øyen gjeve bygselseddel på same plass til
          Iver Larsen Utem og kona Karen.

Desse folka har da venteleg budd her:
Arnt Ingebrigtsen Øyen          1823 19O5 Karen Ingebrigtsdotter     1813

Ingebrigt Arntsen Øyen,Ishol    1849 1864
Arnt Arntsen                    1853      barn m/Guro Romfo i 1870
karen Arntsdtr Øien             1859 186O

Iver Larsen Utem            ca. 185O      Finn ikkje noko om han.

                         S K R U E N.
Erik Pedersen Skruen            1814 1886 ugift  Sneve??
 
 

               Gardshistorie for Nerhoel. (Ustesto)
Alt ved koppskattelista 1645 er det to gardar på Nerhoel.På den eine
bur Olle med kona Marit og borna John og Ingeborre.
I 1661 er det opplyst at garden er på 18 mkl. og av dette er 12 mkl bygsla av
kongen og 6 mkl. i Øie Engeslett (Svartøien?) Ved manntalet
for 1664-1665 får vi opplyst at Olle Andersen er født i 1624 og at han har
sonen Hans Olsen f.1644,som ved matrikkelen i 1696 er vorte eigar
av garden.Ved folketellinga 1701 er han oppgjeven å vera fødd i 1639,
men det er nok same personen.I 17O1 har han sonen Ole Hansen f.1664,
som vel er far til Hallstein Olsen f.1689 og Hans Olsen som i 1746
vart gift med enka Kristi Evensdotter Ørstad.Finn ikkje etterkommarar
etter desse to,bortsett frå at ein Hallstein Hallsteinsen Nerhol i
1768 får skjøte frå fogden på eit eng i almenningen Sandøya,i Storli-
dalen.Det må vera Ole Hansesn søster Gjertrud som har overtatt eigedom-
men, for i 1751 overdreg ho 12 mkl.i Nerhol til søstersonen Hans Hansen, son av
Marit Hansdotter og Hans Larsen Sliper,utesto.Han døde i 1742,
og det er da halde skifte etter dei,og dei hadde da borna:1 Hans
f.1725,2 Sigrid f.173O, g.m. Even Johnsen Utemshaug, 3 Marit f.1732,d.
1765, 3 Brit f.1734 g.m.Lage Olsen Storli,utesto. 4 Kristi f.1737 d.1742.
Ovannemnde Hans Hansen var gift 2 gonger, først med Rågier Arntsdotter Øien,
som døde i 1752, og så med Gjertrud Evensdtr.Nysæter.
I dei 2 ekteskapa vart det desse borna: 1 Marit f. 1752 g.m. Ole Eriksen
Hulberget f.1754 d. 1828. Det ser ut som dei har budd på Nerhoel, men
korkje dei eller borna deira vart eigarar av Nerhoel. 2 Hans Hansen f.
1757.Hadde i 1787 born m/Ingeborg Brevold.Ikkje meir om han. 3 Marit
Handsdotter f. 1761.- Ikkje meir.
            No blir det litt vanskeleg å finne samanhengen.I 1790 får
Erling Knudsen Stenboeng skjøte på 9 7/8 mkl. i Nerhoel så garden må
ha vorte oppdelt.Erling var gift med Guri Olsdotter Nerhoel,som må vera
dotter av Thor Paulsdotter i Ustigard med Ole J. Sliper sjølv om føde-
året differerer med 10 år.Dei hadde dottra Olava Ellingsdotter. Guri
Olsdotter døde i 1792 og Elling Knudsen vart oppattgift med tenestejen-
ta Inger Johnsdotter. Elling døde i 1802 og på skifte etter honom er
dei 9 7/8 mkl. utlagt til deling millom dottra Olava og Ellings bror
Iver Knudsen Stenboeng (Merkeleg?). Olava Ellingsdotter var gift med Lars
Halvorsen Nyhus og dei fekk i 1812 skjøte på 9 7/8 mkl. frå Iver
Knudsen for 200 Rdl. Lars og Olava hadde 5 døttre: 1 Guri f.1713
d.1714, 2 Kristine f.1814 g.m.Erik Johnsen Liabø,sjå seinare. 3.Guri
1817 g.m.John Olsen Strandsæter og budde der. 4 Olava f.1822 g.m.Iver
Rolvsjord og budde der.5 Ildri f. ?  g.m.Ingebrigt Iversen.(Har ikkje
funne noko meir om dei.
           Det vart Kristine og Erik Johnsen som overtok garden for
240 Rdl. i 1838.(Så finn eg ikkje nokon samanheng med at Hans Johnsen
overdrog eigedomen til Erik Johnsen for 300 Spd i 1840, dersom dette
ikkje er ein annan del av eigedomen som har våre fråseld tidlegare.)
Kristine og Erik Johnsen fekk 6 born: 1 Lars Eriksen f.1837, d.1840.
2 Dorthea Eriksdtr. f.1840 g.m. Tore Estensen Bekken. Dei må ha budd
på Nerhoel for borna skreiv seg for Nerhoel.3 Lars f.1843 d.1869,ugift
4 John f.1846 d.1866,ugift. 5 Olava f. 1849 g.m. Torgeir Hårstad.Kvar
dei budde veit eg ikkje. 6 Erik f.1852 g.m. Anne Ellingsdtr.Ishol.Dei
fekk skjøte frå Erik Johnsen i 1876. og sat med garden til i 1919 da
dei selde garden til sonen Erik Eriksen. Om slekta sjå Hoelsboka.
 
 
 

                 Gardshistorie Nerhoel (Ustigard)
      Koppskatteliste 1645 har Siffuer med kona Karen og og sonen Olle.
Dei må også ha hatt sonen Gudbrand Sivertsen f.1618. Landkommisjonen har
i 1661 oppført Gudbrand som bygslar av 1/2 øre (d.e.12 mkl.).
Skatte- og Prestemanntalet 1664-1665 nemner ikkje sonen Olle som da må
vera død, men har Gudbrand Sifuersen f.1618 og borna?: 1 Esten f.1655 og
Morten også f.1655 og Sivert f.1657.Denne Siverten er ved folketellinga
i 1701 oppgjeve å vera 52 år gl. altså fødd i 1649 og eg har seinare funne at
han var gift med Marit Halvorsdotter Haugen f.1645,og dei fekk
borna 1 Even f.1687 g.m.Marit Olsdtr. (Hoel?). 2 Gudbrand Sivertsen f.
1689,g.m.Marit Halvorsdtr.Breen.3 Morten f.1699 som eg ikkje finn att
seinare. 4 Guri g.m.Erik Larsen Breen.
       Den første tinglyste overdraginga finn vi i 1730 da Aashilde Tøn-
der sel eigedomen til Paul Arntsen Dørrum, som i 1742 pantsett 12 mkl. i Nerhol
for lån både hos Halvor Johnsen Ishol og hos presten Gjert Juul
Feldtman.Paul Arntsen var gift med Marit Olsdtr. Bøe og dei hadde desse
borna: 1 Ludvig Puulsen f.1721 g.m. Ingeborg Eriksdtr. Sliper og dei må
ha fått skjøte av faren,sjå seinare.2 Ole Paulsen f.1725,gift 2 gonger,
først med Olaug Ingebrigtsdtr. Sliper,utesto og så med Ingebrigt Olsdtr. som eg
ikkje veit kvar er ifrå.Dei fekk skjøte på Svartøya, bnr.2 og budde der.3 Thor
Paulsdotter som i 1761 hadde dottra Gori med Ole J.Sli-
per.Det er kanskje denne Guri Olsdotter som vart gift med Elling Knudsen
Stenboeng og budde i Ustesto Nerhol.4 Guri f.1739 g.m. Ole Andersen Got-
tem men budde venteleg på Nerhoel.5 Eli budde i Ishoel i 1762.
        I 1796 får Arnt Olsen skjøte på 12 mkl. i Nerhoel og 6 mkl.i Svartøien
frå onkelen sin Ludvig Paulsen som må ha arva garden etter faren. Arnt Olsenvar
gift med Gjertrud Larsdtr. Furunes. Dei hadde berre ei dotter,Ingeborg f.1791
og gift med Erik Johannessen Aalbu. Dei fekk
skjøte i 1829,og dei hadde 6 born.1.Gjertrud f.1817 gift til Jamtsæter.
2 Arnt f.1819 g.m.Dorthea Larsdtr.Slipersæter og dei overtok garden.
3 Johannes f.1821 gift med enke Ildri Johnsdtr. Kletthammer. 4 Sivert
f.1825, d.1827. 5.Sivert f.1829 d.1905 ugift.6 Dorthea f.1831 gift til
Blokkhus og budde der. Det vart Arnt Eriksen og Dorthea som overtok garden i
1846 og dei hadde desse borna: 1 Erik f.1844 g.m. Kristine
Nilsdtr. Hoel og dei fekk skjøte i 1886. 2 Lars f.1847 g.m. Ingeborg
Singsås. Veit ikkje meir om dei. 3 Arnt f.1851.Ikkje meir om han. 4
Roals f. 1854 d.1876, 5 Ingeborg f.1858 gift til Bårdsgaren. 6 Johan-
nes f.1861, utvandra. 7 Ole f.1867 g.m.Marie Olsdtr.Halsen frå Tordal.
 
 

                   Gardssoge for Øyen.
        Garden er nemnd allt i Koppskattelista for 1645 men da som
husmannsplass med Torre Øien og kona Karen.Odelsgodsfortegnelsen 1646
har også Torre Øien som "besidder" eget odel med 1 øre men er fri for
skatt.Skattemanntalet for 1664-1665 gjev oss alderen på Tore som da er
oppgjeve å vera fødd i 1594 og heiter Tore Eriksen med sonen Erik Tore-
sen f.1633 og så er det vel borneborna Tore Eriksen f.1657 og Olaf f.
1663.Folketellinga 1701 har Tore f.1665,men det er nok same person.
Etter matrikklane er det i 1696 kome ny eigar, nemleg Anders og i 17O2 Lars. Så
må det ha budd ein John i Øien, for eg finn desse borna etter
honom;1 Guri Johnsdotter f.1673 g.til Utemshaug. 2 Arnt Johnsen f.1675
g.m. Ildri Halvorsdtr. og dei må vel ha budd i Øyen. 3 Sivert f. 1686
g.m.Marit Larsdotter.Han døde i 1752 og hadde da forutan dei nemnde to søstrene
også broren Hans i Øksendalen.Merkeleg nok er ikkje Arnt med
ved dette skiftet,og heller ikkje søstra Marit som er gift med Ole
Hallsteinsen Strandsæter.
Arnt og Ildri må ha hatt desse borna: 1 Rågjerd f.1722 g.m.Hans Hansen Nerhoel
2 John Arntsen f.ca. 1730 g.m. Maglin Olsdotter Strand f.1730, 3.Even f.1734
g.m. Marit Arntsdtr, husmann i Øyen.
          John Arntsen og Maglin må ha hatt desse borna:1 Arnt f.1751,
g.m.Marit Ingebr.dtr. Ishol og det var vel dei som overtok garden. 2 Ole
f.1753 d.1765, 3 Halvor f.1753 g.m.Karen Iversdtr. Stølan.(Veit ikkje
kvar dei budde.) 4 John f.1756 d.1786.5 Halvor f.1761,og 6 Kristi f.1763
ikkje meir om desse to.7 Ole f.1766 d.1770,8 Ellev f.1769 g.m.Eli Hans-
dotter.9 Ildri f.1772 g.m.Lars Eriksen Emang.Dei budde i Detli i 18O1.
Ildri Johnsdtr. vart oppattgift med Ole Beraugsen Rate,d.e.
           John Arntsen og Maglin fekk skjøte på 1 øre i Øien frå Ole
Halsteinsen Strandsæter i 1764 for 30 Rdl. I 1770 bygslar John Arntsen ein
husmannsplass til Arnt Evensen Øien. John sat med eigedomen til 1783
da han overdrog den til sonen Arnt Johnsen f.1751 for 150 Rdl.Arnt John-
sen og Marit hadde desse borna: 1 John f.1782 g.m. Gjertrud Johnsdotter
Bøe,Vetlstoggo, og dei fekk skjøte i 1808. 2 Ingebrigt f.1785 g.m. Marie
Kristoffersdtr. Furunes og dei budde vel i Øien. 3 Maglin f.1786 ugift,
hadde i 1822 dottra Marie m/Esten Vasli.Budde i Storli,døde 1822.
           John og Gjertrud fekk to døttre:1 Marit f.1813 d.1814.2 Marit f.1819
g.m.John Olsen Kletthammer.Dei fekk desse borna:1 Gjertrud f.1840
g.m. Stengrim Iversen Stølan. Dei utvandra til Amerika. 2 Eli f. 1842,g. 2
gonger,først med Beraug Iversen Vindal som døde i 1877,og så med lærar
Jens Baardsen som eg ikkje veit kvar er komen frå.3 Marit f.1847,d.1873.
4 John f.1850, han hadde barn m/Marit Olsdtr. Svartøyen i 1880. 5 Ole f.
1854, ikkje meir om han. 6 Kristi f.1857 g.2 gonger,først m/Ole Olsen Uv
f.1858,d.1900,og så med Roald Roaldsen Øverhaug,7 Halvor f.1864,d.1927.
           Eli hadde desse borna i sine to ekteskap:1 John f.1873 d.1875
2 Iver f.1875 d.1950 g.m. Elisabet. 3 John f.1877  og 4 Margrete f.1880,
g.m.John Lundli. Dei budde i Øyen.
           Så finn eg  at i 1770 har John Arntsen bygsla ein husmanns-
plass til til ein Even Arntsen f.ca.1700 g.m. Marit Arntsdtr. Kven av desse to
som er søsken med John Arntsen er eg ikkje sikker på.dei fekk desse borna: 1
Marit Evensdotter f.1727 d.1752. 2 Arnt Evensen f.1733 g.
m.Dordi Ingebr.dtr.Ishol.Dei må ha budd på plassen. 3 Ragnhild f.1745,
d.1765. 4 Kristi f.1751 g.m.Lars K.Stenboeng og budde der.Arnt og Dordi
overtok plassen og dei fekk borna:1 Even f.1771 d.1837 Ugift? 2 Gjertrud
f.1774 g.m.John Eriksen Bakk.Gjertrud hadde før ho vart gift sonen Inge-
brigt Semmingsen Øyen f.1793Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel