Matrikkelnummer 658 Forbregd
med gammel skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr.nr.71 med lnr.74 og skyld 2
daler 3 ort og 3 shill.Frå 1890 gnr.79 bnr.1 med skyld 3,93 mrk.

Folketelling 17O1:Elling Erichsen 6o år,Erich Ellingsen 8 år,Efuen
                  Ellingsen 4 år, Ingebrigt Ellingsen 1 år.

Jordebok 1648:Hans Forbreed, eget odel 1 øre, O skatt

Skattemanntal 1762:Enken Anna med borna:1 Elling,2 Sivert,3 Hellaug,og
                   4 Randi.
                    Husmenn/Inderster:Erik Knudsen Morken
Matrikklane:
1647 Hans Farbregd 1 øre          1762 enken Anna.
1661 Ingebrigt     1 øre 12 mkl.  1738 Ole Olsen     1 øre 12 mkl.
1664 Ouden 34 år   1 Spand. (?)   189O Ole Olsen     1 daler 1 ort.
1696 Elling Erichs.1 øre 12 mkl.  19O9 Ole Olsen     3.93 mark.
1721 Elling        1 øre 12 mkl.

Folketellinga 1801:Ole Olsen f.1759 og Ande Ellingsdtr.f.1760 med
                   borna:1 Erik 12 år,2 Sigrid 10 år,3 Ole,7 år.
                        4 Karen 1 år,og kårfolka:Elling Eriken f.1722
                          og Marit Evensdtr.f.1734.

Folketelling 1815:Ole Olsen 56 år,Anne Ellingsdtr.46 år,Ole Olsen 2O
                  år,Even Olsen 11 år,Knud Olsen 18O8,Erik 5 år og
                  Sigrid Olsdtr. 23 år.

Skifter på Forbregd:
1762 19/6 :Erik Ellingsen - Anne Sivertsdtr.f.Skorem ?
           Born:1 Elling,2 Sivert,3 Hellaug,4 Randi 18 år.
           Laugverge:broren Hellaug Sivertsen Sneve.
1840 4/8  :Einar Olsen Forbregd, ungkar.
           Søsken:1 Ole,2 Knut,3 Erik,4 Sigrid.
1854 09/01:Sigrid Olsdtr.Forbregd,-pike
           Søsken:1 Ole,2 Knud,3 Erik,ukjennt opph.stad,sist
                  høyrt frå honom på Lillehammer i 1847.
1865 24/10:Knud Olsen Forbregd -
           1 broren Ole Olsen, 2 broren Erik Olsen.
1875 03/07:Erik Olsen Forbregd - forsvunnet.
           1 Ole Olsen, 20 år,2 brodtr.Ildri Olsd.4 år.gl.

                    Tinglese dokument.
1746 11/1 :Farbrigt 1/2 Spand seld av Even Ellefsen Fossem til
           Erik Ellingsen for 42 Rdl.
1762 19/6 :Forbregd.1 øre 12 mkl på skifte etter Erik Ellingsen
           vurdert for 72 Rdl. og utlagt til 3 sønner og 1 datter.
1775  1/7 :Forbregd 1/2 Spand Elling Eriksen får skjøte frå mora
           Anne Sivertsdotter for 30 Rdl.
1788  8/8 :Ole Olsen får skjøte på 1 øre og 12 mkl. i Forbregd
           frå svigerfaren Elling Eriksen for 450 Rdl.
1813 27/2 :Forbregd matr.nr.658,1 øre 12 mkl. av Ole Olsen
           pantsatt for 500 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 658 Forbregd, 1/2Spand.
     1746 Even Ellefsen 1/2 Spand   1775 1788 Elling Eriksen
1746 1775 Erik Ellingsen    "       1788 1813 Ole Olsen   ? mkl.

Desse må ha budd på Forbregd 658:
Jacob Forbregd            1612      52 år i 1664.Husmann
Olluf Estensen            1614      50 "  "   "
Ouden Forbregd            163O      34 "  "   "
Olle Sivertsen            1637      27 "  "   "
Erik Lødensen             1640      24 "  "   "

Elling Erichsen Forbregd  164O      6O år i 17O1

Erik Ellingsen Forbregd   1693 1762 Anne Sivertsdotter.      1689 1782
Efuen Ellingsen           1693
Ingebrigt Ellingsen       17OO

Sivert Sivertsen Forbregd g,1744    Marit Jøstensdtr.Røtvei  1714 1777

Elling Eriksen Forbregd   1722 181O Marit Evensdotter Rise   1734 18O7
Gøran Eriksdtr.Forbregd   1728 1762 ??
Sivert Eriksen            1733 1773
Hellaug Eriksen           1737 1773
Randi Eriksdotter         1744 1765

Ingeborg Olsdt.Forbregd             barn i 1783 m/Stengrim H.Aalmen

Anne Ellingsdtr.Forbregd  1769      Ole Olsen                1759
Erik Ellingsen Forbregd
Even Ellingsen Fossem
Ragnhild Ellingsdtr            1765 Sivert Sivertsen Bøe     1774
Randi Ellingsd.Forbregd        1746 Arne Olsen Bøe                1749
Marit Ellingsdtr.Forbregd           Ole Arntsen i Strinda.

Ole Stengrims.Forbregd    1783      Ingeborgs son

Erik Olsen Forbregd       1788 18O1 død af kopperne,(usikker)
Erik Olsen Forbregd       1789 184O Forsvunnet.
Sigrid Olsdtr.            1791 1854
Ole Olsen Forbregd        1794 1874 Kari Knudsdotter         1825
Marithe Olsdtr.Farbreigd  1796 1796
Karen Olsdtr.Forbregd     18OO 18O1
Even Olsen Forbregd       18O4
Karen Olsdtr.Forbregd     18O6 18O6
Knut Olsen Forbregd       18O7 1865 ugift
Guro Olsdtr.Forbregd      18O9 1888 gift til Gorset
Erik Olsen Forbregd       181O
Marite Olsdtr.Forbregd    1813 1813

Marit S.Ørstad  ca.       183O       Barn m/Sivert Torve i 1864
 

Halvor Ingebr.Forbregd    1811 1879 Goro Olsdtr.             18O8

Ingebrigt Halvorsen       1843
Ole Halvorsen Forbregd    1848      Kari Olsdtr.Ørstad       1848 1899

Ole Olsen Forbregd        1854

Ildri Olsdtr.Forbregd     1871

Gunhild Olsdtr,Forbregd   1878 1893 Gmd.dtr.

Husmenn:
Jacob Farbregd            1612      52 år i 1664
Olluf Estensen            1614      50 år i 1664

Erik Knudsen Morken

Finn ikkje plass til:
John Hellaugsen Forbregd  177O 1866 em. fattiglem
 

                        Ørstadgrenda
hadde i 1661 3 gardar.Den største var på heile 1 Spand og 10 mkl.Av
dette var 1 øre 2 mkl. kyrkjegods, d.v.seie at Opdal kyrkje bygsla
bort desse til John som var sjølveigar av 1 øre 12 mkl.Og så var
brorsonen eigar av 1 øre.I 1696 har vi dei same 3 gardane,likeins i
1721 og i 1762, men da var det dukka opp fleire husmannsplassar. Ved
Ved folketellinga i 1801 har det vorte 4 gardar men ingen husmann.
Matrikkelen for 1838 har også 4 gardar,men den største er oppdelt i
4 deler og dei andre to i 3 og 2 deler.Matrikkelen for 1890 opererer
med 4 hovedbruk, som er delt i h.h.v.3,2,4, og 4 bruksnummer.

Etter dette kan vi sette opp slikt register:

                   Matrikkelnummer 659 Ørstad
med gammel skyld 1 øre 14 mkl.Nytt matr.nr.72 med lnr.75a 75b,75c, og
75d med skyld tilsammen 3 ort og 4 shilling.Frå 1890 gnr.8O bnr. 1
med skyld 1,91 mark.

Landkommisjonen 1661:1 Spand og 1O mkl.Av dette eig Oppdal kyrkje 1
                     øre 2 mkl.Bonden sjølv 1 øre 2 mkl.Hans brorson
                     1 øre.Ørstadsæter 6 mkl.som byksles av kongen.

Folketellinga 17O1:Ingebrigt Olsen 45 år,Erik Ingebrigtsen 5 år,
                   Ole Ingebrigtsen 1 år. (Usikkert)

Skattemanntal 1762:Erik Evensen og kona Randi.Hennar mor  Eli og
                   hennar born Erik og Marit

Matrikklane:1647 Joen Ørstad  2 øre.    1838 Jon Sivertsen 4 1/2 mkl.
            1661 Jonn 1 Spand 10 mkl.    "   Johannes Olsen 9 1/2 mkl.
            1664 Joen (90 år)            "   Haldo Olsen 4 1/2 mkl.
            1696 Erik 1 Spand 10 mkl.    "   Ole Ingebr.enke 19 1/2 m.
            1721 Ingebrigt 1 Sp.10 mkl. 189O Ole Olsen Hage 3 ort 17.S
            1762 Erik Evensen           19O9 Ole Olsen Hage 1,91 mkl.

Folketelling 1801:Johannes Eriksen 46 år,Sigrid Olsdtr.39 år med
                  med dottra Ingrid 14 år.Hans mor Randi Johannesdtr.
                  72 år kårkone,enke.
                  II familie.
                  Ole Olsen 43 år, og kona Marit Eriksdtr.49 år.

Folketelling 1815:Johannes Eriksen,6O år,Sigrid Olsdotter 54 å5,Kår=
                  kone Rannei Johannesdtr,87 år.dotter Inger med mann
                  Ole Iversen båe 28 år gamle. med borna 1 Sigrid 6 år
                  Sigrid 4 år og Johannes f.1815. Ole Ingebrigtsen 4O
                  år.Husmann 1.Ole Olsen 57 år og kona Marit Eriksdtr.
                  66 år.Husmann 2.Jørgen Sivertsen 42 år og Marit
                  Evensdtr. og sonen Sivert Jørgensen 5 år.
Skifter på Ørstad:
1751 18/6 :Johannes Eriksen Ørstad - Eli Jensdtr.(f.Loe)
           Born:1 Erik Johannessen 3 år,2 Marit Johannesdotter
                  6 år.
1762 15/1 :Ole Halvorsen Ørstad - Brit Arntsdtr.Skarsem
           Born;1 Peder Ulrichsen Feldtmand 7 år,2 Arnt Olsen 3 år,
                3 Sigrid Olsdtr. 21 veker.
1767 14/11:Ingeborg Olsdtr.Ørstad-gift 2 ganger ?
           Born:1 Even Olsen,død har borna:a Erik Evensen,b Haagen,
                husm.på Rønningen,c Even Evensen i Trondheim.
                d Marit Evensdtr.40 år,ugift.
                2 Ole Evensen Klet,død,har borna: a Ole Olsen,b Lars
                  Olsen,16 år,c Dordi 20 år,d Ingeborg 12 år,
                3 Anne Olsdtr.Sneve,død og har borna:a Anne Sneve
                  b Kristi g.m.Ingebrigt Olsen Nysæter.Ikkje verger.
1776 29/8 :Erik Evensen Ørstad - Randi Johannesdtr.
           Born:1 Johannes 20 år, 2 Eli g.m.Ole Olsen Rise,
                3 Dordi Eriksdotter 12 år.
1820 6/12 :Erik Eriksen Ørstad - Rannei Johannesdtr.
           Born;1 Johannes,2 Eli,død,har borna:a Even Olsen Rise,
           b Ole Olsen Loe,c Sigrid Olsdtr.g.m. Erik Olsen Løkken,
           d Randi Olsdtr. g.m. Ole Ingebrigts.Sæteren. 3 Randi
           Eriksdtr,død,har borna:a Sivert Johannessen Aalbu,
           b Erik,c Johannes,d Ole 16 år,e Johannes d.y. 14 år,
           f Dordi 22 år.
1829  3/7 :Ole Ingebrigtsen Ørstad - Brit Arentsdtr.Skarsem.
           1Rannei Olsdtr.Ørstad f.1816 2 Ole Olsen Ørstad f.1817,
           3 Marit Olsdtr.Ørstad 1821,4 Mari Olsdtr.Ørstad f.1822
           5 Ingebrigt Olsen Ørstad f.1823,6 Brit Olsdtr.f.1826
1841 09/11:Brit Andersdatter Ørstad - Ole Haldorsen Ørstad
           Born:1 Ole 24 år,2 Ingebrigt 19 år,3 Rannei 25 år,
           4 Marit 20 år, 5 Marit d.y. 19 år.6 Brit 15 år.

Denne garden må vera bruka av to brukarer,ein med 1 øre og 14 mkl.i
skyld,og den andre med 1 øre og 7 mkl i skyld,tilsaman 1 Spand og
7 mkl. I 1696 Erik og Peder med tilsaman 1 Spand og 1O mkl.

                     Tinglese dokument.
1746 27/7 :Ørstad,1 øre 14 mkl.bygselseddel til Hans Olsen Nerhoel
           frå sokneprest Kielstrup på Opdal kirkes vegne.
1751 12/4 :Ørstad,1/2 Spand (?) bykslet til Erik Evensen Klett av
           Opdal kirke.
1758 12/12:Ørstad, 1 øre 14 mkl.stiftsbefalingsmand og bispen seld
           til Erik Evensen Ørstad for 288 Rdl.
1764 24/6 :Ørstad 1 øre 17 mkl pantsatt av Engel Jensen for 42O Rdal.
1768 2/12 :Ørstad.1 øre 14 mkl.Erik Evensen får skjøte frå biskob
           Gunnerius for 25 Rdl.
1769 7/7  :Ørstad 1 øre 14 mk.Ingebrigt Sivertsen Drivstuen m.fl.får
           skjøte fra stiftsbefalingsmann ?? og biskob Gunnerius på
           Opdal kirkes vegne for 220 Rdl.
1772  2/2 :Ørstad 1 øre 17 mkl.er av Randi Skarsem og Ingebrigt.
           Drivstuen seld til Ole Haldorsen for 250 Rdl.
1778 29/8 :Ørstad,1 øre 17 mkl.på skifte etter Erik Evensen vurdert
           for 400 Rdl.og utlagt til enken Randi Johannesdtr.
1781 20/2 :Ørstad,1 øre 17 mkl.av Ole Halvorsen seld til corporal
           Engel Jensen for 420 Rdl.
1784 24/10:Ørstad 1 øre 17 mkl.derunder er et engeslette kaldet
           Ørstadsæter av Engel Jensen seld til Ingebrigt Halvorsen
           Bøasæter for 78 Rdl.
1790 20/2 :Ørstad 1 øre 17 mkl. av Engel Jensen Ørstad makeskiftet
           med gaarden Loe for 400 Rdl.og 40 Rdl.i penger,tilsam-
           men 440 Rdl.
1800 28/2 :Ørstad 1 øre 17 mkl. av Ole Olsen seld til brorsonnen
           Ole Ingebrigtsen Sæteren for 799 Rdl. og kår.
1813 16/2 :Ørstad matr.nr.659 pantsatt av Ole Ingebrigtsen til
           Jon Andersen for 400 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 659 Ørstad:
1751-1769 Erik Evensen Ørstad  1 øre 12 mkl.
1769-  ?  Ingebrigt Drivstuen  1 øre 14  "
1764-1772 Engel Jensen Ørstad  1 øre 17 mkl
1772-1781 Ole Haldorsen        1 øre 17  "
1781-179O Engel Jensen Ørstad  1 øre 17 mkl.
179O-18OO Ole Olsen Hage       1 øre 17 mkl.
18OO-     Ole Ingebrigtsen     1 øre 17 mkl.

Desse må ha budd på 659 Ørstad:
John Ørstad i 1664        1574      9O år i 1664.

Morten Jonsen   "         16O8 1759

John? Mortensen "         1648      15 "  "  " eget odel 2 øre.O skatt

Erik Jonsen     "         1624      40 "  "  "
Knut Jonsen     "         1627      37 "  "  "
   ??           "         1633      31 "  "  "

Morten Ørstad,usikker               Sigrid Olsdtr.enke       1677 1759

Ingebrigt Olsen Ørstad    1656 1745 45 år i 17O1.(død som født i 166O)

Johannes Eriksen Ørstad   1692      Eli Jensdtr f.Loe        17O4 1776

Erik Ingebrigtsen         1696      5 år i 17O1
Ole Ingebrigtsen Ørstad   1699      Kristie Evensdtr.        1699 1785
Sigron Ingebr,dtr.Ørstad  17O9 1795 Usikker.
Erik Ingebrigts.Ørstad    1714 1775
Ole Ingebrigtsen Ørstad   1718 1748
Ingebrigt Ingebr.Ørstad             Birte Olsdtr. Loe g.1755

Ingeborg Olsdtr. ??                 1 Ole
                                    2 Even

Sigrid Olsdtr.Ørstad                barn i 1786m/Lars Nerlo ??
Even Olsen Ørstad??                 død før 1767
Anne Olsdtr.Ørstad,gift Sneve        "  "  -"-

Ole Evensen Ørstad                   "  "  -"-  på Klett ??
Marit Evensdtr. Ørstad    1727      ugift i1767
Erik Evensen Ørstad                 sersjant.
Haagen Evensen                      husmann på Rønningen,
Even Evensen i Trondheim

Rannei Johannesdtr.Ørstad 1729 1820 Erik Evensen Klett       1718 1776
Ole Johannessen Ørstad    1736 1746
Marit Johannesdtr. Ørstad 1745      Ole Eriksen Rise,g.1771
Erik Johannessen Ørstad   1748 18O1 Marit Eri.Håkkersløkken  1749 1836

Dordi Olsdtr. Ørstad      1747
Ole Olsen Ørstad
Lars Olsen Ørstad         1751
Ingeborg Olsdtr.Ørstad    1755
Anne Olsdt. Ørstad                  gift til Snøve

Marit Eriksdtr. Ørstad    1752      Ole Olsen Rise           1758
Johannes Eriksen Ørstad   1755      Sigrid Olsdotter         1762 1842
Dodi Eriksdotter Ørstad   1764 1814 Johannes Sivertsen Aalbu

Sivert Larsen Ørstad      1786 1786 Sigrids son

Ingrid Johannesdtr.Ørstad 1787 1842 Ole Iversen              1787 1868

Sivert Evensen Ørstad     18O8 1886 gmd.Em.

Sigrid Olsdtr.Ørstad      18O7
Sigrid Olsdtr.Ørstad      18O9      Barn i 1835 m/Trond M.Sæter
Marit Olsdtr.Ørstad       1811      Ingebrigt Barstad

Marithe Olsdtr.Ørstad     1813 ??   Hans Mellem
Johannes Olsen Ørstad     1813
Marith Olsdtr.Ørstad      1816
Rannei Olsdtr.Ørstad      1818
Ingrid Olsdtr.Ørstad      1821      Hans Olsen Hoel
Iver Olsen Ørstad         1824
Iver Olsen Ørstad         1825
Ingebrigt Ørstad i 1722             Brit Olsdttr.

Anne Evensdtr Ørstad      1873 19O5 ugift,gbr.,Tæring

Ingebrigt Ingebrigts,     1757
Ole Ingebrigtsen          1775      Brit Arntsdtr.Skarsem?        1829

Marit Haldosdtr.Ørstad              1Elias Povels.Ækre,g.1765
               g.1772               2Peder Ingebr.Barstad
Ole Haldors.Ørstad.g.1775 1733 1817 1Brit Arntsdtr.Skarsem   1731 1761
            (g.17??)                2Marit Olsdtr.Hedemarkern
                                    3Guri Johnsdtr.fra Innset ?
Peder Ulriksen Feltmann   1755      lyst i kull og kjønn av fren
Arnt Olsen Ørstad         1759 1823 Marit Sivertdtr.Ørstad   1771 186O
Haldorf Olsen Ørstad                Barn i 18O8 m/Sigrid H.Sæther
Sigrid Olsdtr.Ørstad      1762      Ingebrigt Hansen Sneve   1757 1833

Engel Jensen Ørstad ca.178O         Budde på 659 med makeskifta den
                                      i garden Loe og flytta dit.

Haldor Olsen Ørstad       1778 1854 Sigrid Halvorsd.Sæter   1785 1783
John Olsen Ørstad         1780 1830 ugift ?
Brit Olsdtr.Ørstad        1783 1842 Engel Paulsen levden i 1816

Marit Arntsdtr.Ørstad     1789      Haldo Peders.Sneve      1774
Ole Arntsen Ørstad        1792 1880 Elen Andersd.Skorem     1809 1877
                                    Barn i 183O m/Sigrid O. Sneve
                                      "  " 1833 m/Ildri Stølen
Marit Arntsdtr.Ørstad     1794 1873 Barn i 1817 m/Nils N.Hevle.pike.
Brit Arntsdtr.Ørstad      1796      Ole Ingebrigtsen Ørstad i 1828
Ingeborg Arnt.Ørstad      1798 1897 Ingebr.A.Risberget      1785 1847
Sivert Arntsen Ørstad     1801 1801 død av kopperne.
Sivert Arntsen Ørstad     1802 1803
Haldor Arntsen Ørstad     1804
Guro Arntsd.Ørstad        1807 1881 Barn i 1829 m/Mathias Toresen Lien

Guri Engelsdtr. Ørstad    1816 1816 4 timer
Guri Engelsdtr. Ørstad    1816 1816 1 dag

Ole Nilsen Ørstad         1817 1888 Ugift,Barn i 1848 m/Marit Rishaug.

Rannei Olsdtr.Ørstad      1816      ugift i 1842
Ole Olsen Ørstad          1817
Marit Olsdtr.Ørstad       182O
Marit Olsdtr.Ørstad       1822
Ingebrigt Olsen Ørstad    1823      Brit og Oles son.
Brit Olsdtr.Ørstad        1826

Guru Olsdtr.Ørstad        1830 1854 Peder Knutsen Gottem    1829 1854
Marit Olsdtr.Ørstad       1833
Marit Olsdtr. Ørstad      1838      Ole Olsen Hage (Lesja)   1833 1897

Marit Mathiasdtr.Ørstad   1829
Ingeborg  "      "        1829

Johannes Trondsen Ørstad  1835      Sigriod Olsdtrs.son m/Tromd Sæter.

Mari Olsdtr.Ørstad        1862 1862
Ole Olsen Ørstad          1863      Marie Mikkelsd.Hoel      1863
Elen Olsdtr. Ørstad       1865      Anders Mikkelsen Hoel    1868
Marie Olsdtr. Ørstad      1868 1899 gbr.dtr.
Marit Olsdtr.Ørstad       1869 1869
Anders Olsen Ørstad       1870      Kari Eriksdtr.Skarsem    1870

Anton Olsen Ørstad        1872
Hans Olsen Ørstad         1874      Marit Simonsdtr.Grøtte   1872

Gunhild Olsdtr.Ørstad     1877      Rasmus Olsen Sneve       1876
Marit Olsdtr.Ørstad       1877 1892
Dekka Olsdtr. Ørstad      1880
Maria Olsdtr.Ørstad       1883      Ole Ingebr.Drivstuen     1881 USA

Kristine Hansdtr.Ørstad   19O2 19O2 Gbr.ugift

Husmann:I.
Ole Guttormsen            1773      Anne Johansdtr.          18O6

Berithe Olsdtr.           18O3
Johannes Olsen            18O6

Husmnn:II
Ole Olsen                 1758      Marit Eriksdotter        1750

Husmann:III
Jørgen Sivertsen Ørstad   1793      Marit Evensdtr.kår,enke  1783 1877

Sivert Jørgensen  "       181O.     Ane Olsdatter i 1843     1812 189O

Sigrid Sivertsdtr.        1843
Anne Sivertsdtr Ørstad    1846 1881

Inderster:
Rannei Iversdtr,Ørstad    1689 1774
Ingeborg Johnsdtr.Furunes

                     Gnr. 8O bnr. 2 Ørstad,Trengen
                           av skm. 2,45
som millom 1838 og 189O er samanslege av fleire bruk på Ørstad og
Forbregd og i 189O med Erik Eriksen som eigar, den same i 19O9 men
seinare overtatt av Arnt Ørstad.

Marit Sivertsdtr Ørstad   1840 19O6 Erik Eriksen ??

                  Gnr. 8O bnr. 3  Ørstad
                          av skm.2,76
som millom 1838 og 189O er oppretta av gamalr matr,nr,72 lnr. 75 d og
med Even Sivertsen som eigar. Den same i 19O9.

                    Gnr. 83 bnr.1 Ørstad,Tande.
er millom 1762 og 1838 utskild frå gamalt matr.nr. 659 og fått nytt
matr.nr.75 med lnr.80 og skyld 2 daler og 15 shillimng.
Frå 1890 gnr. 83 bn.1 Ørstad, Tande.

Matrikklane:
1838 Johannes Olsen  1 øre 17 mkl. 19O9 Johan Olsen Tande 5,32 mark.
1890 Ole Hansen   2 daler 9 shill.

             Kan ikkje sjå at denne garden er oppført ved folke-
teljinga i 1801,og finn heller ikkje tinglyste dokumenter føre 1810

Johannes Olsen Tande      18O7 1892 f.i.Folldal, Enkem.(Sneve?)

Johannes Olsen Tande      1813 1894 kårmann

Marit Pedersdtr.Tande     1832 |906 Kariplass,f.i Dovre,fattiglem.

Randi Johnsdtr Tande      1838 187O (Rise ?) ugift

Hans Olsen Tande                    Marit Olsdtr.i 1846
Sigrid Olsdtr.Tande                 Barn i 1849 m/Mikkel Vammervold.

Ole Hansen Tande          1841 1897 Marie Tostensd.Sæteren   1833 1800
Johannes Hansen Tande     1846 1874 døde på Lien, gmd.

Marit Mikkelsdtr Tande?   1849      Mogleg vammervold som etternemn

Hans Olsen Tande          1863     Til Amerika.
Torsten Olsen Tande       1867
Johan Olsen Tande         1874      Kristi Johnsdtr.Halset   1873

Kristine J.Tande          1902      Nils Johns.Stene         1902
Ole Johnsen Tande         1908      Ingeborg Kleffelgård     1915

Johan Olsen Tande         1936
Mikal Olsen Tande         1938
 

                    Matrikkelnummer 66O Ørstad
med gamal skyld 1 øre 20 mkl.Nytt matr.nr.73 med lnr.76,77 og 78. Frå
1890 gnr. 81 bnr.1 Ørstadeggen med skyld urevidert 15 ort,revidert
0,21 shilling.

Jordebok 1648: Niels ,eget odel  1/2 spand 8 mkl..O skatt.

Landkommisjonen 1661:Haldo 1/2 spand 8 mkl.som er lik 1 øre 2O mkl.
                     eier selv
Folketelling 17O1:Olle Sifuersen 42 år.

Skattemanntal 1762:Ole Haldorsen,enkemann.Hans foreldre Haldo Olsen og
                   Sigron og søskena Ingebrigt,Marit d.e,Sigrid og
                   Marit d.y.

Matrikklane 1647 Niels    1 øre 2o mkl.  1838 Haldo Olsen    11 mkl.
            1661 Haldo    1 øre 2o mkl.       Jon Sivertsen  11  "
            1664 Halvor   1 øre 20 mkl.   Ole Arntsen    22  "
            1696 Enken    1 øre 2o mkl.   189O Ole Ingebr.   15 sh.
            1721 Olle Siv.1 øre 2o mkl.   19O9 Jon J.Ørstad O,19 mark.
            1762 Ole Haldorsen

Folketelling 18O1:Arnt Olsen 1757, Marit Sivertsdtr. f.1771 mrd borna
                  1.Marit d.e.12 år,2 Ole 9 år, 3 Marit d.y. 7 år. 4
                  Beret 5 år,5 Ingeborg 4 år.
                  Kårfolka:Ole Haldosen 68 år,Guri Jonsdtr.5O år og
                  sonen Jon Olsen 21 år.

Folketelling 1815:Arnt Olsen 59 år,Marit Sivertsdtr.44 år,med borna
                  1 Ole 22 år,2 Marithe 22 år,3 Ingeborg 16 år,4 Gurie
                  10 år.Oppfostr.barn Sivert Jenssen 2,5 år.
        Husmann 1:Ingebrigt Olsen 4O år og kona Rannei Pedersdotter 3O
                  år med borna: a Christine 12 år,b Marithe 10 år,c
                  Ole 7 år og Ole d.y.f.1815.
        Husmann 2:Ole ? og enke Guri Iversdter 39 år med borna: 1
                  Ingebrigt Olsen 17 år,2 Erik 15 år,3 Karen 11 år,
                  4 Karen d.y. 9 år, 5 Marithe 7 år,

Skifter på Ørstadeggen;
1696 10/10:Ole Haldosen Ørstad, ugift.
           Arving:Mora Marit Johnsdtr.og søskena:1 Jon Haldosen,
                  2 Marit Haldosdtr.i Gudbrandsdalen.
186O 19/6 :Arnt Olsen Ørstad - Marit Sivertsdtr.
           Born:1 Ole Arntsen,2 Halvor Arntsen,Steinkjer,3 Marit
                Arntsdtr.d.e. død men har borna:a Peder Halvorsen,
                Vadsø,b Arnt Halvorsen,Verdalsøra,c Sivert Arntsen,
                ukjennt adresse,antas død. 4 Marit Arntsdtr.d.y.64 år
                på Ørstad,5 Ingeborg Arntsdtr. enke på Rise.6 Guri
                Arntsdtr.g.m.Mathias Hoel,7 Brit Arntsdtr.død,har
                borna:a.Ingebrigt,b.Ole som er død men har flere barn
                men ukjennte,trolig i Målselvdaken,c Marit d.e.
                d. Marit d.y. e.Brit,f.Rannei,samtlige i Målselvdalen.

                    Tinglese dokument.
1761 21/10:Ørstad, 1 øre 2o mkl.Ole Haldosen får skjøte på 1 øre
           20 mkl. frå faren Haldo Olsen.
1781  2/1 :Ørstad, matr.nr.660,1 øre 2o mkl. av Ole Haldosen seld
           til sonen Arnt Olsen for 321 Rdl.
1805 5/11 :Ørstad,1 øre 20 mkl.av Arnt Olsen pantsatt for 300 Rdl.
1813 10/6 :Ørstad,matr.nr.660, 1 øre 2o mkl.,derunder har Arnt
           Olsen forpliktet sig at give faderen Ole Haldosen og
           Guri Johnsdtr. kaar på livstiid.
1813 17/10:Ørstad,matr.nr.660,derav er 11 mkl.av Arnt Olsen seld
           til John Sivertsen for 383 Rdl.
1814 11/6 :Ole Arntsen får skjøte på 22 mkl.i matr.nr.660
           Ørstad frå faren Arnt Olsen.
Desse har hatt skjøte på matr.nr.66O Ørstad,1 øre 2O mkl.

                1761 Haldo Olsen
           1761-1781 Ole Haldosen
           1781-1813 Arnt Olsen

Desse må ha budd på matr.nr. 66O Ørstad:
Halvor                    16OO      64 år i 1664
Ouden Olsen               1634      3O "  "   "
Nils Halvorsen            1641      23 "  "   "

Ole Sifuersen             1659      42 år i 17O1

                                    Marit Johannesdtr.(Oles mor)
Ole Haldorsen Ørstad.          1696 ugift.
Johan Haldorsen
Marit Haldorsdtr                    i Gudbrandsdalen.
Sigrid Haldorsdtr Ørstad  169O 177O usikker.

Haldo Olsen Ørstad i 1762 17OO 1784 Sigron Ingebrigtsdtr.Rise,Ekran

Ole Haldorsen Ørstad      1733 1817 1Brit Arntsdtr.Skarsem   1731 1762
                                    2Guri Johnsdotter        1751
Ingebrigt Haldosen Ørstad
Sivert Haldosen Ørstad    1741 1762
Marit Haldosdtr. d.e.     1748      Elias Povelsen,g.1764
Sigrid Haldosdtr.Ørstad             Anders Olsen Giære(Rise)g.1776
                                    Barn i 1774 m/Knut H.Sneve
Narit Haldosdtr.Ørstad    1754 1754
Marit Haldosdtr.d.y.i 1762

Arnt Olsen Ørstad         1757      Marit Sivertsdtr         1771 186O

Marit Knudsdtr. Ørstad    1774      Sigrids dotter m/Knut Sneve.

Haldo Olsen Ørstad        1778 1854
John Olsen Ørstad         1787      Barn i 181O m/Gudrun A.Rise.

Marit Arntsdtr.Ørstad     1789      Halvor Pedersen Sneve    1774
Ole Arntsen Ørstad        1792 1880 Elen Andersdtr. Skorem   18O9 1877
Marit Arntsdtr.d.y.       1794      levde på Ørstad i 186O
Brit Arntsdtr.Ørstad      1796 1829 Ole Ingebrigtsen (Cfr.659)
Ingeborg Arntsdtr.Ørstad  1797 1798 Ingebrigt A Risberget    1785 1847
            (Mjøen ??)
Sivert Arntsen Ørsrtad    18O1 18O1
Sivert Arntsen Ørstad     18O3 18O3
Halvor Arntsen Ørstad     18O4       i Steinkjer.
Guro Arntsdotter Ørstad   18O5       Mathias Toresen Lien    1794 1885
 

Husmenn:1
Ingebrigt Olsen Ørstad    1775       Rannei Pedersdtr.       1785

Christine Ingebrigtsdtr.  18O3       Barn i 1728 m/Hans (utenbygds)
Marithe Ingebr.dtr.Ørstad 18O5 1869   "  " 183O m/Lars K. Vognild
Ole Ingebrigtsen Ørstad   18O8       Anna Olsdtr. i 1834
Ole Ingebrigtsen Ørstad   1812 1813 9 mnd.barnesykdom
Ole Ingebrigtsen d.y.     1814
Sivert Ingebrigtsen       1817

Rannei Ingebr.dtr.Ørstad  1819
Sivert Ingebrigtsen  "    1822

Hans Ingebrigtsen Ørstad  1828        Christines son

Rannei Larsdtr.Ørstad     183O        Marits dtr.

Rannei Olsdtr. Ørstad     1834
Ole Olsen Ørstad          1835
Margrete Olsdtr.Ørstad    1837
Husmann 2

Sivert Ingebrigtsen  ""   1840 1892 f.Vorhaug ??

Ole ? Ørstad                          Guri Iversdotter       1776

Ingebrigt Olsen Ørstad    1798        Sigrid Eriksdtr.       181O

Erik Olsen Ørstad         18OO 188O Ambjørg Eriksdtr.        18OO 1871
Karen Olsdtr.Ørstad       18O4        Ole Evensen ??         18O4 1872
Karen Olsdtr. d.y.        18O6
Marithe Olsdtr.Ørstad     18O8

Ole Olsen Ørstad          1824      Karen og Olses son.

Ole Eriksen Ørstad        1828
Erik Eriksen Ørstad       1832

Ole Ingebrigtsen Ørsrtad  1832
(hadde i 1866 med Marit Sivertsdtr. sonen Ole Olsen Ørstad
 

Ole Evensen Ørstad              Marit Sivertsdtr.        1817 1871

Marit Olsdtr.Ørstad   1843
Even Olsen Ørstad     1846 1866 gm.sønn.

Anne Eriksdtr.Ørstad  1859 189O ugift Erik Rriksen

                Gnr. 81 bnr. 2 Ørstad
                     av skm.5,42
Oppretta millom 1838 og 189O ved å slå saman gammwlt matr,nr,73 lnr.78 a
og matr.nr.74 lnr.79c med Ole Olsen Hage som eugar,ds.i19O9.
 
 

                   Matrikkelnummer 661 Ørstad
med gammel skyld 1 øre 2o mkl.Nytt matr.nr.74 med lnr.79a og 79b med
skyld 1 daler 1 ort og 6 shilling. Frå 1890 gnr.82 bnr.1 med skyld
1,73 mark.

Jordebok 1648:Siffuer, eget odel,1/2 Spand 8 mkl.

Landkommisjonen 1661:Sifuer, 1/2 spand og 8 øre som er lik 1 øre
                     og 2o mkl..Eier selv.

Folketelling 17O1: Usikkert.Ingebrigt Olsen 45 år, Erik Ingebrigtsen
                   5 år, Ole Ingebrigtsen 1 år.

Skattemanntal 1762:Jens Roaldsen og Ingeborg med borna:
                   1 Sivert,2 Engel,3 Sigrid, og konens moder
                     Sigrid.
Matrikklane:
1647 Siffuer      1 øre 2o mkl.   1762 Jens Roaldsen
1661 Sifuer         1 øre 2o mkl. 1838 Sivert Jensen  1 øre 9 mkl.
1664 Sifuer 31 år   1 øre 20 mkl.      Ole Arntsen         1 mkl.
1696 Tørris         1 øre 2o mkl. 1898 Ole Olsen Hage 3 ort
1721 Olle Sivertsen 1 øre 2o mkl. 19O9 Ole Olsen Hafe 1.73 mark

Folketellinga 1801:Sivert Jensen f.1745, Marit Evensdtr.f.1745,
                   med borna:1 Jens 31 år,2 Even 27 år,3 John
                   17 år,4 Sigrid 21 år.
                   Jens Roaldsen, hans fader,88 år.
Folketelling 1815:Jens Sivertsen 45 år,Marithe Johnsdotter 25 åt,
                  Sivert Jensen 3 år, Kårmann Sivert Jensen 7O år
                  Marithe Evensdtr.7O år,John Sivertsen 3O år,og
                  kona Marithe Halvorsdtr. 27 år.

Skifter på Ørstad,(661)
1689 12/9 :Sivert Engelsen Ørstad - Ingrid Taraldsdotter.
           Born;1 Engel,2 Sivert,3 Guru,4 Olaug.
                Laugverge Ole Taraldsen.

                    Tinglese dokument.
1739  7/7 :Ørstad, 1 øre 20 mkl.Engel Ørstad får skjøte frå
           Ingebrigt Taraldsen Gorset etter forening.
1753 29/10:Ørstad 1 øre 20 mkl. seld av Ole Iversen Hevle til
           Jens Roaldsen Loe for 44 Rdl.
1768 27/4 :Ørstad 1 øre 20 mkl. Sivert Jensen får skjøte på 1 øre
           og 20 mkl.i Ørstad frå faren Jens Roaldsen for 41 Rdl.
1811 21/2 :Jens Sivertsen får skjøte på matr.nr.661, 1 øre 20 mkl.
           i Ørstad frå faren Sivert Jensen for 900 Rdl.
1842 7/11 :Ragnhild Engelsdtr. (cfr.659)

Desse må ha hatt skjøte på 661 Ørstad,1 øre 2o mkl.:

              1739 Ingebrigt T.Gorset
         1739      Engel Ørstad
              1753 Ole Iversen Hevle
         1753 1768 Jens Roaldsen Loe
         1768 1811 Sivert Jensen
         1811      Jens Sivertsen

Desse må ha budd på 661 Ørstad:
Sifuer Engelsen Ørstad    1633 1689 Ingrid Taraldsdotter

Hallsten Toresen (Tørris) 1636      28 år i 1664

Tøris Ørstad i 1696

Simen Engelsen Ørstad     1657      44 år i 17O1

Engel Sivertsen Ørstad    1692 1752 Sigrid
Sivert Sivertsen Østad    1692
Guru Sivertdtr.Ørstad
Olaug Sivertsdtr

Ingrid Engelsdtr.Østad              Ole Iversen Hevle.g.1751
Ingeborg Engelsdtr.Ørstad           Jens Roaldsen (Hoel?)    1713 1806

Ole Arntsen 1 mkl.i 1738

Sivert Jensen Ørstad      1745      Marit Evensdotter Sneve  1745 1818
Sigri Jensdtr.Ørstad      1747      Ole Eriksen Gulaker.
Engel Jensen Ørstad       1749
Sigrid Jensdtr. d.y.
Roald Jensen Ørstad       1756
Halvor Jensen Ørstad      176O      Barn i 1786 m/Ingeborg P.Loe

Jens Sivertsen Ørstad     1769      Marithe Johnsdtr.        179O
  Barn i 1788 m/Ingeborg O.Hol
    "  " 18O1 m/Guri Røtvei
    "  " 18O4 m/Marit T.Rise

Even Sivertsen Ørstaad    1774      Marit Iversdtr. i 18O3
Ingeborg Sivertsd.Ørstad  1775 1857 Halvor Johns.Vassleggen  177O 1861
Sigrid Sivertsdtr.        178O
John Sivertsen            1784 187O Marithe Halvorsdtr.      1788 1871
Sivert Sivertsen Ørstad    ??

Ingeborg Jensdtr Ørstad   1793 1871 ??
Sivert Jensen Ørstad      1798      Barn i 184O m/Marit I. Hevle
Marit Jensdtr.Ørsrad,     18O4 1874 Ingebrigt.Knuts.Bjerkås.i 1832
Sivert Jensen Ørstad      1812      barn i 1842 m/Guro Evensd.Stølen
Marithe Jensdtr.Ørstad    1815 1816
Marithe Jensdtr.Ørstad    1817
Ingeborg Jensdtr.rstad    182O

Karen Evensdtr.Ørstad     18O1 18O1
Marit Evensdtr.Ørstad     18O3
Karen Evensdtr. Ørstad    18O5
Sivert Evensen rstad      18O8 1886 Mette Olsdtr i 1849      1816 1886
Even Sivertsen Ørstad,usikker

Ingrid Halvorsdtr.Ørstad  1815 19O5 kårenke (F.Morken??)

Sivert Johnsen Ørstad     1817      Marit Ingebr.dtr. i 1847
Guri Johnsdtr.Ørstad      1821 1894  Arnt Iversen Volden     182O 18??

Marit Ingebr,dtr.Ørstad   183O
Jens Ingebrigts,Ørstad    1832
Knut Ingebrigtsen Ørstad  2834

Marit Ingebrigtsd.Ørstad  1838
Sivert Ingebrigts.Ørstas  184O
Marit Sivertsdtr.Ørstad   1842
Ingebrigt Sivertsen   "   1844
Ingeborg Sivertsd. Ørstad 1849
Edvard Sivertsen Ørstad   1852
Sivert Sivertsen Ørstad   1853 1883 ugift
Ingeborg Sivertsdtr. "    1854 1854 tvilling
Guri Sivertsdtr.Ørstad    1854 1854    "

Marith Sivertsdtr.Ørstad  1842
Arnt Sivertsen Ørstad     1846
John Sivertsen Ørstad     1849

Ole Olsen Hage                      i 189O og 19O9

Sivet Evensen Ørstad                Marit Olsd.Gissinger  usikkert.

Finn ikkje plass til desse: Husmann:
Halvor Halvors.Ørstad               Ane Knudsdtr. i 1823

Halvor Halvorsen Ørstazd  1823
Marit Halvorsdtr.Ørstad   1826

Heller ikkje til:
Ingebrigt Knudsen Ørstad  1805 1894 Marit Jensdtr i 1836 og 1847

Sivert Ingebr.Ørstad      1836
Eli Ingebrigtsdtr. "      1842
Elen Ingebr,dtr.Ørstad    1844
Anna Ingebr.dtr.  "       1847

Hans ?? Ørstad            17O9 1796 Berre ved død.

eller til
John Ingebrigtsen Ørstad  1697 1777 berre ved død.

og til:
Ole Hellaugsen Ørstad     1821 1866 gbr,

og til:
Arnt Ingebrigt,Ørstadsæter1824 1879 gbr.gift

Marit Ingebr.dtr.         1877 1889 (Ingebrigt Ingebrigtsen?)Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel