Matrikkelnummer 758 Hustøft.
med gammel skyld 16 1/2 mkl.Nytt matr.nr.176 med lnr.207 og skyld
1 daler og 13 shilling,da tillagt 1 1/2 mkl.frå gamalt matr.nr.76O,
Tilsaman 18 mkl. Frå 189O gnr. 186 bnr.1 med skyld 2 ort
Skattemanntal 1762:Aren Jonsen g.m.Gjørran og sonen Knud Knudsen.

Matrikklane:
1661 Olle   16 1/2 mkl.         1762 Aren
1664 Olle 56 år 18 mkl.         1838 Tollef Johns.18 mkl.
1696 Ouden  16 1/2  "           1890 Sølfest Lund 2 ort 7 shil.
1721  ?     16 1/2  "           1909 John Toftaker 1,17 mark.

Folketelling 18O1:John Sivertsen 34 år,Jørren Eriksdtr.3O år.
                  Born:1 Erik 10 år,2 Marit 5 år,3 Ande 3 år.Ande
                  Ingebrigtsdtr.svigermor enke 64 år,og Jørren
                  Halvorsdtr. 84 år oldemor,enke i 2.ekteskap.

Skifter på Hustøft:
1785 18/2 :Erik Knudsen Hustøft - Anne Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Eriksen 9 år,2 Gjertrud 13 år.
                Laugverge Arnt Olsen Aalbu.
1824 20/10:Kari Eriksdotter Hustoft,ugift.
           Arving:Halvbroren Erik Ingebrigtsen Hustoft,3 år.
1840 10/3 :Tollef Hustoft - Eli Ingebrigtsdotter
           Arving:svigersonen Ole Mortensen Ulleteig.

                    Tinglyste dokumenter
1741 21/1 :20 1/4 mkl.seld av Knud Knudsen til sonen Knud Knudsen for
           6O Rdl.
1744 18/7 :Aalbu 20 1/4 mkl. pantsatt av Knud Knudsen til general
           Hammond for 4O Rdl.
1746 9/11 :Hustøft 16 1/2 mkl.seld av John og Erik Erikssønner til
           Knut Eriksen Hornet for 21 Rdl.
1762 14/1 :Aalbu 20 1/4 mkl.på skifte etter Knud Knudsen vurdert for
           5O Rdl.og utlagt til major Hammond.
1772 28/8 :Hustoft 12 mkl.Erik Knudsen får skjøte frå Arnt Jonsen for
           8O Rdl.
1772 28/8 :Erik Knudsen gir kaar til Arnt Johnsen og kona.
1790 29/8 :Lars Roaldsen Eggen får skjøte på halve Hustoft,8 1/4 mkl.
           frå enka Anne Ingebrigtsdtr.for 2OO Rdl.
1801 26/2 :Hustoft 16 1/2 mkl.Ingebrigt Eriksen får skjøte frå
           frå mora Anne Ingebrigtsdtr og Lars Roaldsen Eggen.
1810 22/2 :Hustøft,matr.nr.758, 16 1/2 mkl.og landskyld 12 mkl
           Ingebrigt Eriksen Vekve får skjøte for 3OO Rdl.og kår.
1810 22/2 :Hustoft 12 mkl.matr.nr.758 pantsatt av Ingebrigt Eriksen
           til Stengrim Halvorsen Gravaune for lån 7OO Rdl.
1811 12/12:Hustoft,16 1/2 mkl.Ingebrigt Eriksen får skjøte på
           odelsretten frå Gjørrend Eriksdotter og Erik Jonsen for
           5OO Rdl.
NB.Overdragingane i 1741,1744,og 1746 er usikkre.Har det vore ei
samanblanding med Hornet her??

Etter dette må desse ha budd på Hustøft
Olle i 1664               16O6      58 år i 1664.

Olle Hustoft i 1664       16O6      56 år i 1664

Ouden Olsen Hustoft       1641      6O år i 17O1.

Halvor Hustøft ca.        169O      Usikkert.

Knut Knutsen Hustoft i 17O1

Erik Knudsen Hustøft      1732 1785 Anne Ingebrigtsdtr.      1741 18O1
Knud Knudsen Hustøft      1747 1783 Anne Olsdt.Sessaker,enke 1732 1812

Gjøran Halcorsdtr.Hustoft           1Arnt Johnsen ??         1726 18OO
                                    2

Ingrid Arntsdtr. Hustøft  1752      Olev Rasmusen Torve      1744 1812
                                    barn i 1776 m/Tarakd P.Toftaker
Kari Arntsdtr.Hustøft     1753      Barn i 1784 m/Even Olefsen Bakk.
Kari Arntsdtr.Hustoft     1757
John Arntsen Hustoft      176O 176O

Marit Larsdtr.Hustøft     1753      Erich Bersvend.Kalvhagen 1756

Ingebrigt Eriksen         1757 1785  Berit Arntsdtr           1753

Guri Olsdatter Hustoft    1759 1813 langvarig svakelighet

Gjertrud Eriksd.Hustøft   1772      John Sivertsen           1767
Ingebrigt Eriksen   "     1775 1849 Marithe Olufsdtr.             1821
Kari Eriksdtr Hustoft          1824 ugift

Berit Taraldsdtr.Hustøft  1776

Marit Evensdtr.Hustøft    1784      Karis dotter.

Erik Johnsen Hustoft      1791
Siver Johnsen Hustøft     1792 1793
Marit Johnsdtr.Hustoft    1794 1795
Marit Johnsdtr Hustoft    1796
Arnt Johnsen.Hustoft ???  1798 1874 Sigrid Johnasdtr Øverhaug1810 1888
Tollef Johnsen Hustøft    1787 184O Ellen Ingebr.dtr.        1787 184O

Sigrid Olsdtr.Hustøft     1792 18O8

Marit Martinsdtr Hustoft  1812 1894 (Jørgen Hustoftkalvhagen??)

Berithe Tollefs.Hustøft   1815 1869 Ole Mortensen Ulleteig   18O8 1858

Erik Ingebrigtsen Hustøft 1821 1886 selveier, gift
Hanna Olsdtr.Hustøft      1831 188O gmds.kone

Marit Hansdtr.Hustøft     1857 19O2 ugift

Ingebrigt Olsen Hustøft   1839
Sigrid Olsdtr.Hustøft     184O
Martinus Olsen Hustoft    1843
Berit Olsdtr Hustøft      1844
Oluf Olsen Hustøft        1847 1849
Tobias Olsen Hustøft      1855      Ildri Olsdtr,??
Brit Olsdtr. Hustøft      1858 1868
Eli Olsdtr.Hustoft        186O 186O
Ole Olsen Hustoft         1869 189O
Ole Eriksen Hustøft       1855 1863

Brit Ingebr.dtr.Hustøft   1866 1873
Oline Ingebr.dtr.  "      1871 1891 ugift (far:lærer Hustoft,Rise)

Marit Olsdtr.Hustøft      1877 19OO gbr.dtr.

Ole Tobias Hustøft        1883 19O3

Sølfest Lund i 189O

John Toftaker i 19O9

Finn ikkje plass til:
Ingerbrigt Eriks. Madseng 1811 1866 Fisker ??

                 Matrikkelnummer 759 Aalbuhagen.
med gamal skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.175 lnr.2O6 og ny skyld 4 ort og 7
shillimg. Frå 189O g nr.185 bnr. 1  Aalbuhagen.

Privat merknad av I.Ø.H. Kan det vera denne garden som allt i preste-
manntalet for 1664 er oppført med tri eigarar og ei samla skyld på 1/2
Spand og som sidan er fordelt på andre Aalbugardar? Kfr. at det er to
gardar på matr.nr.763 i 1762.
 ¨
Folketelling 17O1:Aren Efvensen 27 år, Knut Efvensen Bøe 15 år,tjener
                  i Bøe,Lønset 15 år, Ingebrigt Efvensen Aalbu 12 år.

Skattemanntal 1762:I.Ole Stengrimsen,enkem.med borna:1 Arn,2 Gjøran,
                   3 Ingrid.

Matrikklane:
1661 Stengrim.Olle og enken 1/2 Spand.    1782 Ole Stemgrimsen
1664 Halvor 46 år,enken,og Erik 53 år år. 1838 Stengrim Halv.  12 mkl.
    Bruges av alle tre.     1/2 Spand.     "   Halvor El. 1 øre 9 mkl.
1696 Ouden                  1/2 Spand     189O Ingebrigt O.  6.o6 mark
1727 Halvor                 1/2 Spand     19O9 Knut Stuens enke 2.92 m

Folketellinga 1801:Halvor Stengrimsen 58 år, Marit Hochensdtr. 35 år.
                   med borna:1 Stengrim 6 år,2 Marith 9 år,3 Gjertrud
                   4 år,5 Guru 2 år og hans mor Gjertrud 84 år,enke
                   enke og kaar.

Folketellinga 1815:Halvor Stemgrimsen 63 år,Marit Haagensdtr.48 år,
                   Stengrim 22 år, Haagen 11 år Gertrude 17 år,Guru
                   16 år,Gertrude 8 år, Ole Svendsen 35 år,Gertrude
                   Olsdtr. 39 med dottra Marithe Olsdtr. 10 År.
       Familie II:Ole Arntsen 44 år, Rannei Sivertsdtr.35 år med borna
                  1 Arne Olsen 2o år, Sigrid Olsdtr. 10 år,og kårmann
                  Arnt Olsen 6O år.

Skifter i Aalbu:(759)
1742 27/10:Guru Stengrimsdotter Aalbu - John Halvorsen Gravaune.
           Born:1 Halvor f.1717,2 Stengrim f.1720,3 Arnt f.1726,
                4 Tore f.1729,5 Ole f.1732,6 Jørund f.1723,og
                7 Kristi f.1735.
                Laugverge hennar bror Ole Stengrimsen Aalbu.
1750 3/11 :Ole Stengrimsen Aalbu - Anne Eriksdotter
           Born:1 Stengrim Olsen 18 år,2 Erik Olsen 7 år,3 Arnt Olsen
                  5 år.4 Marit 15 år,5 Jørind 11 år 6 Ingrid 3 år.
                  Verge:m.a.Ole Eriksen Aalbu,
1763 14/1 :Halvor Johnsen Aalbu,ungkar.
           Arvingar søskena:Dei same som under skifte 1742,men Jørund
                            er da g.m.Even Evensen Sæteren.
1783 10/4 :Tørris Johnsen Aalbu - Ingeborg Eriksdtr. (Trøen)
           Arvingar:søskena hans.1 Stengrim Jonsen Aalbuhagen,2 Ole
                    Jonsen,død har borna:a Jon 10 år,2 Ole 8 år,3
                    Gjertrud (Jørrund),død har borna:a Jon Evensen
                    Sæteren,b Even Evensen,c Ole Evensen 23 år,d Randi
                    g.m.Ole Hansen Aalmenplass.4 Kristi Aalbu 50 år.
1829 1/7  :Halvor Stengr.Aalbuhagen-Marit Haagensdtr.F.Torve.
                    Born:1 Stengrim,2 Haagen,3 Gjertrud 29 år,4 Goro
                     27 år,5 Gjertrud d.y.22 år,alle ugifte.
1839 19/2 :Even Arntsen Aalbugjelen. ugift
                  Arvingar:1 Morten Ingebrigtsen Hindset,2 sersjant
                           Ole Svendsen Grøtte,3 Halvor Arntsen Dørum
                           4 Anders Olsen Donali,5 Hans Seljevold ??
1839 2/8  :Halvor Ellingsen Aalbu - Sigrid Olsdotter.
                  Born:1 Ole 11 år,2 Elling 9 år,3 Arnt 7 år,4 Randi
                       12 år,5 Gjertrud 5 år,6 Gjertrud d.y.3 år,
                       7 Kristine 1/2 år.
1842  7/1 :Elling Halvorsen Aalbu - 11 år
           Arvingar:1 mora Sigrid Olsdotter og søskena:1 Ole 13 år,
                    2 Arnt 9 år,3 Randi 15 år,4 Gjertrud d.e. 7 år,
                    5 Gjertrud d.y.5 år,6 Kristine 2 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1763 14/1 :Aalbuhagen 12 mkl på skifte etter Halvor Jonsen vurdert
           for 80 Rdl.og utlagt til creditorene og enken Marit Olsdtr
1764 17/1 :Aalbuhagen,12 mkl.Stengrim Johnsen Bøe får skjøte frå Arnt
           Johnsen Vekve og søskena for 80 Rdl.
1780 26/8 :Aalbuhagen 12 mkl.av Stengrim Johnsen seld til sonen Halvor
           Stengrimsen for 80 Rdl.
1810 15/6 :Ole Svendsen får skjøte på 759 Aalbu,6 mælinger,og 3
           mælinger fra Halvor Stengrimsen på visse vilk.

           Skjøter på Aalbuhagen: 12 mkl.
                1763 Halvor Johnsen
           |764 1780 Stengrim Johnsen
           178O 1810 Halvor Stengrimsen
           1810      Ole Svendsen

Desse må ha budd på 759 Aalbu:
Erik Aalbu,               1611      53 år i 1664
Halvor Aalbu,enkem.       1618      46 år i 1664

Even Christensen Aalbu    1620      bygsler i 1664

Haakon Eriksen Aalbu      1633      31 "  "  "

Aren Efuensen Aalbu       1674      27 år i 17O1
Knut Efuensen Aalbu       1686      15  " "   "
Ingebrigt Efuensen        1689 1768 12  " "   "

Knut Knudsen Aalnu        1678 1761 usikker

Guru Stemgrimsdtr Aalbu   1694 1762 John Halvorsen Gravaunet 1742
Ole Stengrimsen Aalbu     1699 1765 Anne Eriksdtr                 175O

Ouden  i 1696

Even Arntsen Aalbu        17O3 1773 død i Sunndal.

Anne Knudsdtr.Aalbu       17O5 1757 1 Ole Iversen Aalbu
                                    2 Stengrim Olsen ??      171O 1759

Gjertrud Olsdtr.Ålbuhagen 1715 18O2

Halvor Johnsen Aalbu      1717 1763 ugift
Halvor Johnsen Ålbuhagen            Sigrid Eriksdtr.Torve,g.1762
Stengrim Johnsen  ""      1722 1783 Aalbuhagen ved død
Gjertrud Johnsdtr.  "     1723      Even Evensen Sæteren
Arnt Johnsen Aalbuhagen   1726
Tore Johanen  Aalbu       1729 1783 Ingeborg Eriksdtr
Ole Johnsen Aalbu         1732      barn i 1761 m/Ingeborg Endresdtr
Kristi Johnsdre.Aalbu     1733      ugift

Stengrim Olsen Aalbu      1732
Marit Olsdtr.Aalbu        1735 1744 1 Arnt Eriksen Bøe,usikker
             g.m.??                 2John Olsen Strand
Jørund Olsdtr.Aalbu       1739      Svend Hellefsen Gulaker  1731
Erik Olsen Aalbu          1743 176O
Arnt Olsen Aalbu          1745      Gjertrud Olsdtr          1745 1806

Erik Sumundsen Ålbu       1741 1763 Druknet i Festa
Inger Sumundsdtr.Ålbu     1742 1765 Usikker

Ingrid Olsdtr. Aalbu      1747 1765

Knut Olsen Aalbu ??                 barn i 1762 m/Sigrid P.Rønning

Kari Halvorsdtr.Aalbu               Barn i 1756 m/Jacobsen fra Innset

Jacob Christensen Aalbu   1756

Arnt Sivertsen Aalbu      1751
Halvor Sivertsen Aalbu ??  ?        Barn m/Randi S.Utem i 18O1

Maren Olsdtr.Ålbuhagen    1775 1849 Fattiglem (Ålbu)

Sivert Sivertsen Aalbu    1781 1782
Ole Sivertsen Aalbu       1792 18O3 Usikker.

John Halvorsen Aalbu      179O 1858 Gjertrud Olsdtr          1786 1864

                                    Gjertrud,Halvors mor,enke 1717
Halvor Stengrimsen Aalbu  1752 1829 Marit Haagensdtr. Torve  1767

Ole Haagensern Aalbu      1774 1859 fattiglem

Haagen Halvorsen Aalbu    1792      1Marit Jonsd.Aalmen i 1835
      i 1838 er han g.m.            2Luzie Haagensdtr.enke   18O3 1876
Marit Halvorsdtr.Aalbu    1792
Sven Halvorsen Aalbu      1792 18O1
Ole Halvorsen Aalbu       1794 1794
Stengrim Halvorsen Ålbu   1795 1844 Berit Henriksdtr. i 1838
Gjertrud Halvorsdtr.Aalbu 1797
Guru Halvorsdtr.Aalbu     1799
Gjertrud Halvorsdtr.Aalbu 18OO      Barn i 1825 m/Esten Vasli
   seinare g.m.                     Ingebr.Olsen.Rate
Gjeretrud Halvorsdtr  "   18O1 18O1
Goro Halvorsdtr.Aalbu     18O2
Haagen Halvorsen Aalbu    18O4
Gjertrud d.y.             18O7      Barn i 1735 m/Ingebrigt O.Rate.

Nans Olsen Aalbu          18O2 1851 husmann

Johannes Mortensen Aalbu  18O4 1863 kårmand.

Christine Johnsdtr.Aalbu  1818 1818
Christine Johnsdtr.Aalbu  1819 182O
Halvor Johnsen Aalbu      1821 1896 Kristi Halvorsdtr.       1824 1901
Marit Johnsdtr.Aalbu      1825

Halvor Haagensen Aalbu    1823
Gurie Haagensdtr.Aalbu    1825
Halvor Haagensen Aalbu    1835
Svend Haagensen Aalbu     1838

Gjertrud Halvorsdtr.Aalbu 1828 1888 kone (Peder Pedersen??)

Guru Estensdtr. Aalbu     1825       Gjertruds dtr.
Halvor Ingebr.sen  "      1837        - - " -- son
Anne Ingebrigtsdtr "      184O

Ingebrigt Ingebr.s.Aalbu  1835       Gjertrud d.y.s dtr.

Marit Stengrimsdtr.Aalbu  1838
???
Knut Ingebrigtsen Aalbu ca184O 19OO Dorhea Olsdtr.Stuen Husm,

Halvor Ellingsen Aalbu i 1838

Sølfest Sølfesten Lund ca.1855      Hanna Olsdtr.

Johannes Knudsen Aalbu    1865

John Halvorsen Aalbu      1849
Haldorf Halvarsen Aalbu   1854
John Halvotsen Aalbu      1859 1886 selveier. Hevle?

Anne Pedersdtr. Aalbu     1895 1896

Sølfest Sølfesten Lund    1878 19O4

Ingebrigt Olsen i 1890

Sølfest Johnsen Aalbu     1885 1888

Familie II i 1815:
Anne Arntsdtr. Aalbu                Hans Toresen Rise
Ole Arntsen Aalbu         1717      Barn i 1799 m/I.H.Toftaker ??

Knut Stuen                          enken levde u 19O9

Randi Arntsdtr.Aalbu      1781 1795
Halvor Arntsen Aalbu      1786
Ingrid Arntsdtr.Aalbu     1787
Kari Arntsdtr                       død før 18O7
Erik Arntsen Aalbu,       1792 1792 Usikkert.

Marit Knudsdtr.Aalbu      171O      Mathias Olsen Hevle g.1752
Knud Knudsen Aalbu        1716 1746 Gjøran Johnsdtr.Ålbu
Ildri Knudsdtr.Aalbu      1721      Barn i 1755 m/ Halst.Aalbu
Gjertrud Knudsdtr.Aalbu   1724      Hans Ellingsen Slipersæter
Sigrid Knutsdtr.Aalbu     173O 1799 Usikker

Kari Olsdtr. Aalbu        1754

Gjørran Johnsdtr.AAlbu    1761 1763
Halvor Johnsen Aalbuhagen      1763 Sigrid Eriksdtr.Torve g.1763
Tørris Johnsen Aalbuhagen 1728 1783 Ingeborg Povelsd.Klæt g.1765
                                    Barn i 1752 m/Søborg Pellhaugen

Marit Ingebr.dtr. Aalbu   174O 1748 berre ved død.
Haldo Ingebrs,Aalbu                 Ingeborg Peders,Munkvold,1741 1816

                                    Gjertrud Olsd.Halvors mor f.1717

Halvor Ingebrigts.Aalbu   1743      1.
                                    2Marit Hochensdtr.       1766
Marit Halvorsdtr.Aalbu    1741

Marit Halvorsdtr.Aalbu    1792 18O8

Stengrim Halvorsen        1795
Gjertrud Halvorsdtr.Ålbu  1797
Guru Halvorsdtr.Aalbu     1799

Ingebrigt Haldosen Aalbu  176O 1765
Peder Haldosen Dørrum     1763 1856
Marit Haldosdtr.Aalbu     1765 1765
Marit Haldosdtr.Aalbu     1766
Ingebrigt Haldosen Ålbu   1769      Barn i 18O2 m/Sigrid H.Halset
                                      "  " 18O8 m Marit I.Klett

Christine Johnsdtr.Aalbu  1732 18O6 Usikker

Marit Olsdtr.Aalbu        1737??    1Ole Eriksen Aalbu       1757 1815
                                    2John Olsen Strand,g.1762 (?)

Anne Olsdtr.Aalbu,g.1764  1739      Halvor Jetmundsen Gorset ??
                  g.1772            Erich Johnsen Bach.

Kristi Johnsdtr. Aalbu    1763

Ole Johnsen Aalbu         1764
Kristine Johnsdtr.Aalbu   1766 1858 barn i 1786 m/Knut Eriks.Aalbu
                                    Halvor Ingrbr.Ishol      1757 1827
Anne Johnsdtr.Aalbu       1769      Barn i 18O6 m/Eric Bersv.Vorhaug.

Christine Ericsdtr.Aalbu  18O6      Annes dtr.

Gjørund Olsdotter Aalbu   1744
Hellaug Olsen Aalbu       1748 1767

Ole Knudsen Aalbu         1786 185O Barn i 1828 m/Sigrid Morken
                                    død ugift i Blokkhus som inderst

Guri Stengrimsdtr. Aalbu            John Halvorsen Gravaunet 1723 1742
Ole Stengrimsem Aalbu               Anne Eriksdotter              175O
Halvor Stengrimsen        1743 1829 1Marit Johnsdtr.Munkvold 175O 178O
                                    2Marit Haagensdtr.Torve

Halvor Johnsen Aalbu      1717 1763
Stengrim Johnsen g.1752   172O      Gjertrud Olsdtr.Loe      1717
Arnt Johnsen Aalbuhagen   1726 1765 Eli Iversdtr. Vekve      1736 18O8
Jørund Johnsdtr.          1723      1Even Evensen Sæteren g.1746
Kristi Johnsdtr.Aalbu     1727      barn i 1762 m/Ole Johnsen Ålbu
Tore Johnsen Aalbuhagen   1729 1783 Ingeborg Eriksdotter (Trøen)
Ole Johnsen Aalbuhagen    1732      Busett Bøe,Lønset.
Tørris Johnsen Aalbuhagen           Ingeborg Povelsdtr.Klett,g.1765

Ole og Annes born:
Stengrim Olsen Aalbu      1732
Marit Olsdtr.Aalbu        1735      Arnt Eriksen Bøe.g.1756  1729 18O4
Gjørand Olsdtr,Aalbu      1739      Svend Hellaugs.Grøtte,enkem.g,1763
Erik Olsen Aalbu          1743
Arnt Olsen Aalbu          1746      Gjertrud Olsdtr.Vindal g.1767
Ingrid Olsdtr.Aalbu       1748      Barn i 1782 m/Hellaug L.Grøtte
Ole Olsen Aalbu,usikker   1752      Marit Pedersdtr.Munkvold

Halvor Halvorsen Aalbu    1731 1814 Sigrid Olsdtr.Furunes,   1731

Ole Johnsens barn:
Gjøran Olsdtr.Aalbu       1762
Ole Olsen Aalbu           1771 1772
John Olsen Bøe            1773
Ole Olsen Bøe             1775

Dordi Hellaugsdtr,Aalbu   1782

Povel Ingebrigtsen Aalbu  1799      Anne Arntsdtr. son/m I.Toftaker

Gjertrud Oldtr.Aalbu      18O4  ??  Jacob Olsen i 1833
Sigrid Olsdtr.Aalbu       18O6

Marit Halvorsdotter       1792      død før 1829 ?
Stengrim Halvorsen        1795 1844 Brit Henriksdtr.Vasli    18O2
Haagen Halvorsen                    Luzia Haagensdtr.i 1831
Gjertrud Halvorsdtr       1797
Guro Halvorsdtr.          1799
Gjertrud Halvorsd.dy.     1807
Dorothea Halvorsdtr.Aalbu 18O8 181O usikker

Ole Jacobsen Aalbu        1833

Haagen Haagensen Aalbu    1828
Erik Haagensen Aalbu      1831
John Haagensen Aalbu      1834
Dordi Haagensdtr.Aalbu    1834

Marit Stengrimsdtr.       1839

Erik Halvorsen Aalbu      1786
Knut Halvorsen Aalbu      1793 182O

Haagen Halvors.Aalbu      1799

John Evensen Aalbugjelan
Even Evensen

Ole Evensen Aalbugjelan   1760
Randi Evensdtr.                     Ole Hansen Aalmenplass

Husmenn:
Even Arntrsen Aalbugjelan      1839 Ragnhild Arntsdtr.            1764
Ole Arntsen Aalbu         1764 1765
Ole Arntsen Aalbu         1771 1797 Rannei Sivertsdtr.       178O
Halvor Arntsen Aalbu      1774      Elen Halv.d.Kletthammer  1774
                                    Barn i 18O7 m/Marit Tøndel
Usikker
Stengrim Arntsen Aalbu    1776 1778

Eli Ingebrigtsdtr.Hustoft 1788 1855 lægdslem

Arne Olsen Aalbu          1795

Sigid Olsdtr.Aalbu        18O5 185O Halvor Ellingsen Nyhus   18OO 1848

Rannei Halvorsdtr.AAlbu   1826
Ole Halvorsen Aalbu       1828 1848 Ildri Ingebrigtsdtr.     1821 1888

Elling Halvorsen Aalbu    183O
Arnt Halvorsen Aalbu      1832
Gjertrud Halvorsdtr. "    1834      Ingebrigt Olsen i 1846
Christine Halvorsdtr. "   1839

Marit Ingebrigtsdtr.Aalbu 1843
Ole Ingebrigtsen Aalbu    1846
Ingebrigt Ingebrigtsen    1849
Hans Ingebrigtsen         ??

Ingebrigt Olsen Aalbu     1854

Marit Hansdtr. Aalbu      1888 1888

Erik Ingebrigtsen Aalbu   1889 1889 (Far Ingebrigts Knudsen??)

Sivert Ingebrigtsen Aalbu 1889 189O (far ingebrigt Olsen)

Finn ikkje:
Marit Hellaugsdtr.Aalbu   17O4 1792

Ole Johnsen Aalbugjelen   1795 1866 kårmann

Rannei Sivertsdtr.Aalbu             Barn i 1845 m/Lars Gisvold

Ane Olsdtr. Aalbu         1821 1894 fattiglem,f.i Folldal

Johannes Larsen AAlbu??   1845

Iver Hansen Aalbu,husm.             Jørgine Paulsdtr.i 1855 1816 1877

Mikkel Iversen Aalbu      1855     maler

Hans Mikkelsen Aalbu      1886 1889

Anne Andreasdtr Aalbugjelen,5 år,utenfor ektskap.

                         Aalbuberget
Hans Taraldsen Ålbuberget 1810 1895 Fattiglem

Anne Ingebr.dtr.   "      1814      Husm.kome.Sunndalen?
 

                 Matrikkelnummer 760 Aalbu
med gammel skyld 2 øre 1 1/2 mkl.Nytt matr.nr.178 med lnr.209a Frå
1890 gnr.188 bnr.1 med skyld 2 daler 3 ort og 6 shilling.revidert
5,69 mark.

Folketelling 17O1:Erich Siversen 4O år,og Jøsten Erichsen 6O år.

Skattemanntal 1762:Erik Olsen g.m.Sigrid og mandens foreldre Ole
                   Eriksen og Marit.Som drenger er oppført Iver
                   Olsen,Hellaug Olsen og pige Marit Olsdtr.
                   Er dei søsken av mannen?

Matrikklane:1661 Ingebrigt 2 øre 1,5 mkl. 1838 Haagen  2 øre .
            1696 Efuen     2 øre 1,5  "        Tollef Johns.1,5 øre
            1721 Erik og Knud --"--        1890 Peder P.2 d.3.ort 6
            1762 Erik Olsen                1909 Anders M.Hoel 5,69 m.

Folketelling 1801:Halvor Eriksen 42 år og Dordi Svendsd.34 år.med
                  borna:1 Erich 15 år,2 Svend 9 år,3 Knud 6 år
                        4 Hochen 3 år,5 Sigrid 1 år.
                 Husmann:Even Arntsen 35 år og kona Karen Olsdt.35 år
                         og hans mor Jørren Andersdtr. 6o år.
                 Husmann:Ole Erichsen 43 år,og Guru Sivertsdtr. 41 år,
                         med borna:1 Sigrid Olsdtr. 9 år og 2 Sigrid
                         Olsdtr. 4 år.

Folketelling 1815:Halvor Eriksen 56 år,Dorthea Svendsdtr.5O år,,Knut
                  2O år,Haagen 18 år,Ole 1O år,Beraug 4 år,Stedatter
                  Sigrid Beraugsdtr.1O år. Husm.Ole Eriksen 59 år,
                  Husm.Even Arntsen 49 år,Karen Hansdtr.6O år.

Skifter i Aalbu:(760)
1776 17/2 :Erik Olsen Aalbu - Sigrid Knudsdotter.
           Born:1 Ole Olsen 16 år,2 Halvor 14 år,3 Knut 11 år,
                4 Jon 9 år,5 Anne 22 år,6 Marit d.e.21 år,
                7 Marit d.y.7 åt, 8 Sigrid 4 år.
1801 8/12 :Halvor Eriksen Aalbu - Dordi Svendsdotter.
           Born:1 Erik 15 år,2 Knut 8 år,3 Haagen 5 år,4 Sigrid 2 år.
1823  8/12:Sigrid Olsdtr. Aalbu, pike.
           Arvingar:1 farbroren Halvor Eriksen,2 farbror Knut Eriksen,
                     3 farbror Jon Eriksen Risløkken,død,har borna:
                     a Erik,b Paul,c Lars,d Marit d.e.,e Marit d.y
                     f Sigrid.4 farsøster Anne Eriksdtr.død,har bona:
                     a Ole,b Oluf,c Knut,d Marit død har borna:1 Kari
                      Ingebrigtsdtr.2 Erik Ingebrigtsen 3 år,e Sigrid
                      g.m. Ole J.Vindal,f Kari g.m.snekker og humann
                      Ole under Ørstad.5 Marit Eriksdtr.Vognild,enke
                      etter Paul Toftaker.6 farsøste Sigrid Eriksdtr.
                      død,har borna:a Halvor Ingebrigtsen,b Erik,
                      c Sigrid,7 broren Peder Olsen Brandeinen,Sunndal
1841 8/1  :Halvor Eriksen Aalbu - Randi Semmingsdtr.
           Born:1 Ole i Trondheim, 2 Haagen, 3 Erik, død men har
                      borna:a Tørris,b Erik, c Dordi.

                   Tinglese dokumenter.
1770 21/2 :Aalbu 2 øre 1,5 mkl.Erik Olsen får skjøte frå faren Ole
           Eriksen for 150 Rdl.
1786 30/12:Aalbu 2 øære 1,5 mkl.Halvor Eriksen får skjøte frå moren
           enke Sigrid Halvorsdtr. m.fl. for 650 Rdl.
1802 22/2 :Aalbu 1 1,5 mkl. pantsatt av Halvor Eriksen til Halvor
           Eriksen Løkken i Sunndalen for 350 Rdl.
1802 14/12:Aalbu 2 øre 1,5 mkl.Halvor Eriksen får skjøte på skifte
           etter Dordi Svendsdtr.,vurdert for 650 Rdl.

          Desse har hatt skjøte på Aalbu,lnr.76O,2 øre 1 1/2 mkl.
               1770 Ole Eriksen
          1770-1786 Erik Olsen
          1786      Halvor Eriksen

Desse må ha budd på matr.nr. 76O Aalbu:
Jøsten Erichsen           164O            6O år i 17O1

Erich Siversen            1661            4O år i 17O1

Ole Eriksen i 1762        1698 1773 Marit Olsdotter
Sivert Eriksen Aalbu                Daardi Johannesdtr.i 1768

Ole Olsen Aalbu, berre ved død,usikker                       171O 1744
Ole Olsen Aalbu Berre ved død,   "                           1719 1760

Ole Olsen Aalbu,usikker.  1719 1797 Eli Olsdtr. Birke,g.1766
                        ?           barn i 1759 m/Inger Knudsd.Vognild
Johannes Siver*tsen?Aalbu 172O 1785

Erik Olsen Aalbu,g.1754   173O 1776  Sigrid Knudsdtr.Dørum

Anna Eriksdtr. Aalbu      1754      Ole Olsen Munkvold       1753 1798
Marit Eriksdtr.Aalbu      1755      ?Barn i 1794 m/Peder H.Vognild.
Ole Eriksen Aalbu         1758      Barn i 1792 m/Guri S.Haugen
Halvor Eriksen            176O      Karen Olsdtr.Ålbu usikk. 1747 18O1
Dordi Eriksdtr.Aalbu      1764 1814 usikkert

Knut Eriksen Aalbu        1764      barn i 1786 m/Kristi J Aalbu
Jon Eriksen Aalbu         1766
Marit Eriksdtr.Aalbu      1768      Barn i 18O1 m/Arnt A.Klett

                                    Gjørrend Andersdtr.Ålbu  1736 18O6
Even Arntsen Aalbu        1765      Karen Olsdtr.            1765

Johannes Siverts.Aalbu    1768
Erik Sivertsen Aalbu      1769
Halvor Sivertsen Aalbu             barn i 1811 m/Sigrid.O.Grøtte

Dordi Pedersdtr.Aalbu     1794      Marit Eriksd,s barn

Halvor Eriksen Aalbu      1796 1878 gbr. gift

Sigrid Arntsdtr.Aalbu     18O1 18O1 Marits dtr.m/Arnt A.Klett

Ole Halvorsen Aalbu       18O5

Ole Eriksen Aalbu         1822 1888 hand.m. Em. (Øien?)

Ole Eriksen Aalbu         186O 19O4 Rosenfeber

Ole Olsen Aalbu,Usikker             Randi Halvorsdtr.        1714 1769
Ole Olsen Aalbu,tambur(?) 18O7 1876 Mildrid Pedersd.Blokhus g.1752

Iver Olsen Aalbu          1745
Ingeborg Olsdtr.Aalbu     1752

Ole Olsen Aalbu           1755      (Ole og Mildrids son)

Kari Olsdtr. Aalbu        1755      (Ole og Randis dotter)

Anne Eriksdtr. Aalbu      1754      Olav Olsen Munkvold g.1776
Marit Eriksdtr. d.e.      1755      g.m.Ingebrigt,død før 1823
Ole Eriksen               176O
Halvor Eriksen            1762 1841 1Dordi Svendsdtr.       1767 18O1
                                    2Randi Semmingsdtr.
Knut Eriksen Aalbu        1765
John Eriksen Aalbu        1767      Anna Paulsdtr.Risløkken
Marit Eriksdtr.d.y.       1769
Sigrid Eriksdtr.Aalbu     1772

Erik Halvorsen            1786      død før 1841 var gift 3 born..
Svend Halvorsen           1782       "   "    "
Ole Halvorsen Aalbu       1791 1792
Knut Halvorsen            1795       "   "    "
Hochen Halvorsen          1798      Luzia Haagensdtr.Løkken  18O1
Sigrid Halvorsdtr.        1800       "   "    "
Sivert Halvorsen Aalbu    18OO 18O1 død av kopper.

Ole Halvorsen (2.ekte)              flyttet til Trondheim
Beraug Halvorsen Aalbu    1811 1895 ugift.(Død i Bjørgen??)

Erik Ingebrigtsen         182O
Kari Ingebr.dtr.          18OO     Barn i 1847 m/Ole Pedersen,Sunndal.

Ole Olsen Aalbu           1847      usikker på etternamnet

Tørris Eriksen Aalbu
Erik Eriksen Aalbu i 1845 182O 1865 Sigrid Olsdtr.

Dordi Eriksdtr.           18O8

Dordi Johannesdtr.        1798
Sivert Johannessen                  Rannei Hansdtr. i 1819

Erik Johannessen
Johannes Johannessen      1798 1798
Ole Johannessen           18O4 1899 Marith Johnsdtr.Aalbu
Johannes Johannessen d.y. 18O6

Johannes Sivertsen Aalbu  1819 182O
Marithe Sivertsdtr.Aalbu  1821
Johannes Siverts .Ålbu    1823 19O2 barn i 1846 m/Kari P.Bøe
Ingeborg Sivertsdtr Ålbu  1828
Ole Sivertsen Aalbu       1831
Hans Sivertsen Aaøbu      1834
Pauline Sivertsdtr.Aalbu  1838

Peder Pedersen Aalbu      1851      Kari Arntsdtr.Bakk 1861
Guro Pedersdtr.Aalbu      1853 1853

Johannes Olsen Aalbu      1838

Ingeborg  ??? dtr.Aalbu   1847 1873 ??
Dorthea Eriksdtr.Aalbu    1849 1859
Sigrid Eriksdtr.Aalbu     1858 186O

Peder Pedersen Aalbu      1883 1885
Marit Pedersdtr.Aalbu     1884 1890
Gjertrud Peddtr.Aalbu     1887
Peder Pedersen Aalbu      1891
Marit Pedersdtr.Aalbu     1893
Anne Pedersdtr.Aalbu      1895
Martin Pedersen Aalbu     1896       Inger Olafsd.Sliper     1900
Gudrun Pedersdtr.Aalbu    1898
Marie Pedersdtr.Aalbu     1904

Anders Mikkelsen Hoel     1868      Elen Olsdtr. Ørstad      1865

Ola Andersen Hoel         1903      Margot Kåresd.Alstad     1908
Mikal Andersen Hoel       1908      Magda Johannesdtr.Bøe    1910
Marit Andersdtr.Hoel      1908 1951 Henrik Olsen Vasli       1909

Ester Olsdatter Hoel      1928
Ingeborg-Astrid O.Hoel    1932
Agathe Olsd. Hoel         1946

Arne Mikalsen Hoel        1934
Kåre Mikalsen Hoel        1940

Husmenn:
                                    Jørren Andersd.Aalbu     1741.
I.Even Arntse             1765      Karen Olsdtr.            1765
II.Ole Erichsen           1758      Guru Sivertsdtr.         1760

Sigrid Olsdotter          1792      Steddotter i 1815
 

                     Matrikkelnummer 761 Aalbu.
med gammel skyld 16,5 mkl.tillagt 4,5 mkl frå 762 og fått nytt Matr.
nr.181 med lnr.212 og skyld 1 daler. Frå 1890 gnr. 191 bnr.1 med skyld
4,62 mark.

Folketelling 17O1:Ole Eriksen 65 år.

Skattemanntal 1762:Jon Olsen g.m. Marit og forrige mands enke Marit.
                   Konens fader Ole Iversen

Matrikklene: 1661 Enken  16,5 mkl.  1838 John Halvors.21 mkl.
             1696 Olle   16,5  "    1890 Halvor Johnen1 d.2 ort 15 sh.
             1721 Knut   16,5  "    1909 John Halvors. 3,96 mark.
             1762 Jon Olsen              Halvor Johnsen,Oppigard.

Folketellinga 1801:Halvor Ingebrigtsen 44 - Christi Johnsdotter 35.
                   Born:1 Ole 15 år, 2 Jon 11 år,3 Ingebrigt 8 år,
                   4 Sivert 1 år,5 Marith 6 år,7 Giertrud 3 år.
                   Husmann:
                   Karen Evensdotter, 5O år, enke (etter Ole?)
                   og sonen Ingebrigt Olsen Aalbu f.1787.
                   Karens mor:Ande Olefsdtr. 7O år.

Folketelling 1815:Christine Johnsdtr.48 år,John Halvorsen 25,Ingebrigt
                  22 år, Gertrude 17 år, Ole 13 år, Anna 8 år,Halvor
                  5 år.

Skifter i Aalbu:(761)
1783 24/1 :John Olsen Aalbu  - Marit Olsdotter
           Born:1 Kristi Johnsdtr.17 år,2 Anne Johnsdtr.10 år.
                3 Gjertrud Jonsdtr. 8 år.

                      Tinglese dokumenter.
1758  9/7 :Aalbu,6 mkl.bøksles av prost Ross til Olaf Olsen.
1760 29/10:Aalbu 20 mkl.Knud Knudsen pantsetter 20 mk.i Aalbu til
           major Johan Hammond for lån 40 Rdl.
1768  6/2 :Aalbu 6 mkl.Johannes Halvorsen Bøe får bygselseddel frå
           prosten Ross.
1762 25/6 :Aalbu 20 mkl.seld av Marithe Eriksdotter m/fl.til Ole
           Johnsen Stranden for 50 Rdl.
1783  5/3 :Aalbu 20 mkl.på skifte etter Marit Olsdtr. vurdert for
           150 Rdl.og utlagt til enkemannen Jon Olsen m/fl.
1789 31/7 :Aalbu 16,5 mkl.Halvor Ingebrigtsen får skjøte frå Ole
           Eriksen Nysæter og Ole Olufsen Hoel på vegne av formyn-
           derne for 198 Rdl.
1814 23/2 :Aalbu,matr.nr.761 av enken Christine Johnsdtr.seld til
           eldste son Ingebrigt Halvorsen for 600 Rdl.
 

          Skjøter på761 Aalbu:
               1762 Marit Eriksdtr.
          1762 1783 Ole Johnsen Stranden
          1783-1789 Jon Olsen
          1789-1814 Halvor Ingebrigtsen
          1814      Ingebrigt Halvorsen.

          Men desse må ha budd på matrikkel nr. 761:

Ole Erichsen              1636      65 år i 17O1.

Oluf,enkem.i 1675,usikker           Barbara                  1675 1762

Ole Olsen Aalbu           171O 1744 Berre ved død ??
John Olsen Aalbu  ca.     174O      Marit Olsdotter               1783

Ingebrigt Halvorsen Aalbu 1793 1883 enkemann,død som fattiglem

Kristi Johnsdtr. Aalbu    1766      Halvor Ingebr.Aalbu           181O
Anne Johnsdtr.Aalbu       1773
Gjertrud Johnsdtr.Aalbu   1775      Barn i 18O4 m/Ole Sv.Sessaker

Marit Olsdtr.Ålbuhagen    18O4 1898 Haldo Eriksen Ålbuhagen

Anna Halvorsdtr.Aalbu     18O7      (Kristi og Halvors dtr.)

Halvor Halvorseb Aalbu    18O8 1893,gift fattiglem (Sliper)
Halvor Halvorsen Aalbu    181O

Halvor Ingebrigtsen Aalbu 1757 1813 Marit Iversdtr.Torve

Ole Halvorsen Aalbu       1786
John Halvors.Aalbu g.1817 1790      Gjertrud Olsd.Rate       1785
Ingebrigt Halvorsen Aalbu 1793      Ambjørg Hansdtr.husm.    1789 1876

Marith Halvorsdtr.        1795
Gjertrud Halvorsdtr.      1798
Sivert Halvorsen Aalbu    18OO
Halvor Halvorsen Aalbu    181O      Barn i 1837 m/Marit E.Mjøen

Christine Johnsdtr.Aalbu  1817

Christine Ingebr.d.Aalbu  1823

Halvor Johnsen Aalbu

John Halvorsen Aalbu      1859      Oline Sølfestdtr.Kund    1863
Ole halvorsen Aalbu       1868 1868 ??
 

Husmann:
                                    Anne Olsdtr.Karens mor,  1731
Karen Evensdotter         1751 1813 Ole Ingebrigtsen

Anne Olsdtr. Aalbu        1784
Ingebrigt Olsen Aalbu     1787      Kjersti Mikkelsd.Setsager1793
 

                    Matrikkel nr. 762 Aalbu.
med gammel skyld 16,5 mkl.Nytt matr.nr.180 med lnr.211 og skyld
2 ort og 12 shilling. Frå 1890 gnr.190 bnr.1 med skyld 1,28 mark.

Folketelling 17O1:Roald Jøstensen 65 år.

Skattemanntal 1762:Ole Nysæter,bor ikke.Even Arntsen g.m.Ragnhild.

Matrikklane:1661 Olle Nielsen 16,5 mkl. 1838 Ole Olufsen 16,5 mkl.
            1696 Roald        16,5  "   Ole Sivertsen 2 ort 12 sh.
            1721 Roald        16,5  "   Ingebrigt Halvors.1,28 mark.
            1762 Ole Nysæter

Folketelling 1801:Ole Olesen 29 år og Marit Sivertsdtr.25 år,og sonen
                  Lars 2 år.

Folketelling 1815:Ole Olufsen 48 år,Marithe Sivertsdtr. 42 år,og borna
                  Lars 16 år.Oluf 12 år,Marithe 15 år, og Sivert 4 år.

Skifter i Aalbu:(762)
1764 14/1 :Even Arntsen Aalbu - Ragnhild Andersdotte.
           Arvingar: hennar søsken:1.Ole Andersen Engen,død,
           har borna:a Anders Olsen Engen,b Ole Olsen bor i
           Aafjord,c Marit Olsdtr.36 år ugift. 2 Engel Ander-
           sen, død,har dottra Marit Engelsdotter 16 år.
1772 31/8 :Arnt Ellevsen Aalbu - Gjertrud Arntsdtr.Vekve
           Born: 1 Ellev Arntsen 7 år.

                     Tingleste dokumenter.
1751 18/1 :Ole Olesen Nysæter får skjøte på 9 mkl.i Aalbu frå
           frå Even Arntsen for 16 Rdl.
1764 14/1 :Aalbu 3 mkl.på skifte etter Ragnhild Andersdtr.
           vurdert for 9 Rdl.og utlagt til enkemannen Even
           Arntsen og borna.
1764 16/1 :Aalbu, 3 mkl.derav har Arnt Ellefsen ved contract
           forpliktet sig at give sin farbror Even Arntsen kår
           på Livstid.
1772 2/1  :Aalbu,deri 3 mkl. av Arnt Ellefsen og Even Arntsen
           solgt til Olleuf Olsen Nysæter for 95 Rdl.
1772 12/1 :Aalbu 3 mkl.derunder har Olleuf Olsen Nysæter ved
           contract gitt Arnt Ellefsen og hustru kaar på livs-
           tid.
1796 22/2 :Aalbu 9 mkl.derunder har eieren Olleuf Olsen Nysæter
           på visse vilkår overdraget til Even Arntsen til bruk
           på livstid.
1800 13/6 :Aalbu matr.nr.762,12 mkl.Ole Olufsen får skjøte frå
           faren Oluf Olsen for 300 Rdl.

           Skjøter på 762 Aalbu:
                1751 Even Arntsen
           1751-18OO Oluf Olsen
           18OO      Ole Olufsen

             Desse må ha budd på matrr.nr.762

Roald Jøstensen           1636      65 år i 17O1

Arnt Evensen Aalbu
Brit Evensdtr. Aalbu (Usik)         Jens Anders.Stavålykke,g.1756

Even Arntsen i 1762       1685 1762 Ragnhild Arntsdotter          1764

Ole Oleufsen Aalbu  ??    1772      Marith Sivertsdtr.       1776

Gjertrud Jensdtr.Aalbu    1775 1865

Lars Olsen Aalbu          1799 1858 Marit Johnsdtr.Eggen     18O1 1852

Marithe Olufsdtr.Aalbu    18OO
Oluf Olsen Aalbu          18O3      Barn i 183Om/Søborg Eggen
Sivert Olsen Aalbu        1811      Barn i 1837 m/Elen P.Gorset

Kristi Larsdtr.??         1821 1871 gms.kone
Marit Larsdtr. Aalbu      1831      Ingebr,Ingebr,sen Klett i ?
Ole Larsen Aalnu          1832
John Larsen  Aalbu        1835
Sivert Larsen Aalbu       1839
Ole Larsen Aalbu          1844

               Matrikkelnummer 763 Aalbu (2 stk)
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr.nr.179 med lnr.210 og skyld 1 daler
3 ort og 3 shill.Frå 1890 gnr.189 bnr.1 Hågåenget med skyld 4,57 mark.

Folketelling 17O1:

Skattemantal 1762:Haldo Ingebrigtsen og Ingeborg og mandens far
                  Ingebrigt Haldorsen
                  Halvor Roaldsen og Magdlin og borna 1 Halvor 2
                  Ragnhild, og husmann Ole Halstensen, skomaker.

Matrikklane:1647 Olle Aalbu   1/2 Spand  1762 Haldo
            1661 Halduor Olsen  --"--    1838 Haldo Pedersen 1 øre
            1664 Halvor 46 år 1/2 Spand. 1838 Lars Olsen   12, mkl.
            1696 Halvor       1/2 Spand  1898 Knud Ingebr.1 d.2ort 22
            1721 Knut         1/2  "     1909 Ingebr.Knuds. 4,42 mrk.

Folketellinga 1801:Peder Haldorsen 36 år,Guru Haldosdtr.51 år,Haldo 15
                   år,Haldo 11 år.Ingebrigt 9 år,Ingebor 13 år,Haldo
                   Ingebrigtsen hans far,69 år og Ingeborg Pedersdtr.
                   63 år., Kårkona Marit Johannesdtr 42 år
                   Halvor Halvorsen, enkemann.

Folketelling 1815:Peder Haldorsen 56 år,Gurie Haldorsdtr.63, Haldorf
                  24 år, Ingebrigt 22 år, Ingeborg 25 år,Ingeborg
                  Pedersdtr. kårkone 69  år,Ingebrigt Haldorfsen,dreng
                  5O år, og hans son Peder 7 år.
Skifter i Aalbu:763
1859 15/02: Lars Olsen Aalbu - Kari Ingebrigtsdtr.
            Born:1 Sivert Larsen 19 år.kurator Knut Hansen Dørrum.
                 2 Ole Larsen 15 år,formynder farbroren Sivert Olsen
                   Torve.3 Marit Larsdtr. g.m.Ingebrigt Ingebrigtsen
                   Klett.Laugverge:lensmann Mjøen.

                      Tinglese dokumenter.
1743  3/4 :Aalbu 1 øre av Oluf Olsen pantsatt til Gjert Juul Feldtman
           lån 32 Rdl. (usikkert)
1765 29/10:Aalbu 1 øre,seld av Ingebrigt Halvorsen til sonen Halvor
           Ingebrigtsen for 120 Rdl.
1812 23/2 :Aalbu 1 øre seld av Peder Haldorsen til sonen Haldo
           Pedersen for 400 Rdl.

Usikker:
Ingebrigt Haldosen,usikk. 1685 1769 Marit Aalbu,Ingebr.s.Q.  1702 1759

Haldo Ingebrigts.Aalbu    1732      Ingeborg Pederd.Munhvold 1734
Gjertrud Ingebr,dtr.Aalbu           Erik Evensen Bak,g.1758

Peder Haldosen Aalbu      1765      Guro Haldosdr.           1750
Kari Haldosdtr. Aalbu     1772 1773
Kari Haldosdtr.Aalbu      1774 1776
 

Haldor Pedersen Aalbu     1786 1852 Gurie Ellevsdtr. i 182O

Ingeborg Persdtr.Aalbu    1788
Haldor Pedersen Aalbu     1790      Barbara Johnsdtr.Hindset 1797
Ingebrigt Peders.Aalbu    1793 1856 ugift
Arnt Pedersen Aalbu       1796 1796

Guru Haldorsdtr.Aalbu     182O 188O ugift (Håkkersløkken?)
Guru Haldorsdtr Aalbu     1822
Barbro Haldorsdtr.Aalbu   1825
Peder Haldosen Aalbu      1828       Gjertrud Olsdtr i 1856
Ellev Haldosen Aalbu      1832

Goro Pedersdtr.Aalbu      1855 1855

Husmann:
Marith Johannesdtr.,enke  1759
 

                     Matrikkelnummer 764 Aalbu
med gammel skyld 1 øre,tillagt 12 mkl av nr.765 så skylda blir 1 øre
12 mkl (1/2 Spand).Nytt matr.nr.183 med lnr.214 og skyld 3 daler 3 ort
og 18 shilling.Frå 1890 gnr.193 bnr.1 med skyld 0,98 mark.

Jordebok 1648:Olle Aalbu ,eget odel 1 øre 6 ,kl og
              Ole Rises odel 6 mkl.,O skatt

Folketelling 1701:Ole Estensen 41 år,Aren Ellefsen 4 år,Ellef Arensen,
                  2år og Efuen Arensen 1 år

Skattemantal 1762:Ole Olefsen g.m. Randi og dottra Barbara (Barbro)
                   på 765 Johannes Halvorsen g.m.Gjertrud og borna:
                   1 Erik,2 Marit,3 Inger,4 Dordi

      Matrikklame 1696 John            12 Mkl.
                       Efuen            6  "
                       Stengrim        18  "
                  1721 Even             6  "
                       Tarald          1 øre 6 mkl.
                  1838 Sivert Johannes.1 øre 12 mkl.
                  1890 Ingeborg Sivertsd. 2 ort.
                  1909 IngeborgSivertsdt. 0,82 mark
                       seinare Georg Knudsen.

Folketellinga 1801:Johannes Sivertsen 34 år og Dordi Eriksdtr.37 år
                  Born:1 Sivert 9 år,2 Erik 7 år,3 Johannes 5 år og
                   4 Dordi 1 år.
                  På 765?:
                  Johannes Sivertsen 34 år og kona Dordi Eriksdtr.73
                  år, med borna:1 Sivert 9 år,2 Erich 7 år,3 Johannes
                  5 år ogDordi 1 år.

Skifter på Aalbu (764)
1803 17/2 :Sivert Eriksen Aalbu - Dordi Johannesdtr.
           Born:1 Johannes,2 Erik Siverts,Breen,3 Haakon 25 år,4
                4 Toralf 19 år,5 Sivert 15 år,6 Erik d.y. 12 år,
                7 Ole 10 år,8 Gjertrud g.m.Ingebrigt A.Klett,
                9 Marit g.m.Halvor Siverts.Gravaune.

                      Tinglysingar;
1729 02/01:Aalbu 2 øre 6 mkl. pantsatt av Erik Semmingsen for lån
           40 Rdl.
1746 01/10:Aalbu,1 øre 6 mkl.bøksles bort av prosten til Johannes
           Halvorsen,
1757 09/07:Ole Olufsen får bygselseddel på 6 mkl.i Aalbu frå prosten.
1765 29/10:Aren Olsen får skjøte på 2 øre 9 mkl.i Aalbu frå Aren Bøe
           og Sven Gulager mot pantobligasjon.
1773 27/08:Aalbu 1 øre 9 mkl.pantsatt av Aren Olsen til Mons Andersen
           ?? for 400 Rdl.
1792 23/02:Ole Arntsen får skjøte på 1 øre 9 mkl.i Aalbu frå faren
           Arnt Olsen for 400 Rdl.
1792 25/02:Aalbu.1 øre 9 mkl.pantsatt av Ole Arntsen til Erik Siverts.
           Torske i Sunndal for 400 Rdl.
1798 31/12:Bygselseddel til Johannes Aalbu til 1816

           Vanskeleg å finne orden på skjøtene.

Desse må ha budd på 764 og 765:
Ole Estensen Aalbu        1659      41 år i 17O1

Aren Ellefsen Aalbu       166O      4O "  "   "
Ellef Arentsen            1699       2 "  "   "
Efuen Arentsen            17OO       1 "  "   #

Tarald Olsen Aalbu        1687 176O Guro Aalbu               1689 1759

Arnt Olsen                          Gjørran Andersdtr.Hindset g 1763
                                    barn i 1757 m/Marit E.Skarsem
Anders Arntsen Aalbu      1764 1764
Ellev Arntsen,Aalbu       1766

John Olsen Aalbu                    Marit Knudsdottr.Vognild 1735 176O

Marit Johnsdotter Aalbu   176O 176O

Gjertrud Taraldsdtr.      1713 1798 1Seming Eriks.Aalbu           1742
                                    2Johannes H.Gravaune     1723 1785
Kari Taralsdtr.           1716 1794 1 ?
                                    2Halvor Aune             1706 1784
Povel Taraldsen Aalbu               Magdlin Knudsdtr.Torve,g.1749
                                    Barn m/Ranney Dørrrum i 1749
Ole Taraldsen Aalbu                 Anne Andersdtr. Mjøen g.1764
                                    Barn i 1753 m/Guro Indset

Even Povelsen Aalbu       1749
Tarald Poulsen Aalbu      1751
Knut Povelsen Aalbu       1752

Ole Olsen Aalbu           1763

Guro Semmingsdtr.Aalbu              John Ellefsen Haugen,g.1759
Dordi Semingsdtr.Aalbu    1775 186O Kårenke

Dordi Johannesdsd.Aalbu   1747 1802 Sivert Eriksen Bøe       1737 1808
Halvor Johanness.Aalbu    1747
Halvor Johannessen AAlbu  1752 1752

Johannes S. Aalbu         1767 1822 Dordi Eriksd.Ørstad      1764 1814
Erik S.Aalbu              1769 180? Marit Sv.Hokseng         1770 1822
Gjertrud S.Aalbu          1770 1808 Ingebr.A. Klett          1770 1849
Marit S.Aalbu             1776 1843 Halvor Siv.Gravaune      1774 1867
Haakon S.Aalbu            1778
Halvor Siverts.Aalbu                Barn i 18O6 m/Sigrid Grøtte.
Tarald.Aalbu              1784
Sivert S. Aalbu           1788
Erik S. Aalbu d.y.        1791 1832 Gjertrud Evensdtr.Uv 1788 1867
Ole S. Aalbu              1792

Sivert Johs.Aalbu         1792 1847 Rannei Hansd.Gorset  1796 1885
Erik Johs.Aalbu           1794 1853 Ingeborg A.Nerhoel   1791 1877
Johannes J.Aalbu          1796      Guri Olsdtr.Hoel     1802 1854
Ole Johs.Aalbu            1804 1899 Randi Olsd.Bækken    1816 1908
Dordi Johs.Aalbu          1800 1883 Hågen P.Vognild      1794 1869
Johannes d.y.             1807      levde i 182O

Mikkel Johansen Aalbu     19O1 19O2 far Johan Trondsen Sæter

Guro Ellefsdtr Aalbu      1797 1865

Dorothea Sivertsdtr Aalbu 1817

Marit Sivertsdtr.Aalbu    1821 1889.enke,kaar,

Randi Sivertsdtr.Aalbu    1826

Knu Ingebrigtsen Aalbu   1826 1887 f. Stuen gift gmd

RandiKnudsdtr.Aalbu       187O 1883
Georg Knudsen Aalbu       1873 1876
Gunhild Knudsdtr.Aalbu    1878 1886
 

                   Matrikkelnummer 765 Aalbu
med gammel skyld 1 øre 12 mkl. nytt matr.nr.183 lnr.214a og b.med
skyld O,98 mark. Frå 189O gnr. 193 bnr. 1 med skyld 0.98 mark.

Folketelling 17O1:Efuen Matsen 32 år og Matz Efuensen 6 år.

         Matrikklane:1696 Efuen 6 mkl
                     1723 Tarald 1 øre 6 mkl.
                     1762 Johannez
                     1738 Sivert Johannessen 1 øre 12 mkl.
                     179O Ingeborg Sivertsdtr. 2 ort.
                     18O9 Ingeborg Sivertsdtr.0,82 mark

        Skattemanntall 1762:Johannes Halvorsen og kona Gjertrud med
                            borna:1 Erik,2 Marit,3 Inger, og 4 Dordi.
                            Bykseleier:Pastor i Orkdal.

Folketelling 18O1:Johannes Sivertsen 34 år og kona Dordi Eriksdtr.37
                  år med borna:1Sivert 9 år,2 Johanne 5 år, Erich 7 år
                  Dordi 1 år.

Folketelling 1815:Johannes Sivertsen 47 år, son Sivert 23 år,Erik 21
                  21 år,Johannes 19 år,Ole 11 år, Johannes d.y. 8 år,
                  Dorthea  15 år.

Desse har budd på 765 Aalbu:
Ole Taraldsen Aalbu                 Anne Andersdotter i 1667
                   hadde            i 1754 tvill.m/Guru Pedersd.Innset

Tarald Olsen Aalbu        1767

Seming Eriksen Aalbu           1742 1Gjertrud Taraldsdtr.    1719 1758

Johannes Halv.Gravaune                Gjertrud T.Blokkhus    1719 1758
Erik Johannessen
Marit Johannesdtr
Inger Johannesdtr.
Dordi Johannesdtr.

Johannes Sivertsen Aalbu  1767 1848 Dordi Erichsdtr.         1764

Sivert Johannessen Aalbu  1792      Randi Hansdtr. kaarenke  1796 1885
                             .
Erik Johannessen          1794      gift LØkken
Johannes Johannessen      1796
Dordi Johannesdtr.Aalbu   18OO
Johannes d.y.             18O7

Rannei Sivertsen                    Gisvold i Orkdal.
Ola Sivertsen Aalbu
Erik Johannessen ??Nerhol

Kan ikkje finne plass til:
Even Madsen Aalbu         1668 1757 Berre ved død

Mads Evensen Aalbu        1685 1767

Ole Olsen Aalbu i 1767              Eli Olsdotter
Mette Olsdotter           1767

Marit Olsdtr. Aalbu       1675 1748 Berre ved død.

Finn ikkje :
Haldorf Ingebrigtsen Ålbu 1735 18O5 Guru Olsdtr.

Guru Knudsdtr.Aalbu       1775 1859 enke,

Ingeborg Haldosdtr.Aalbu            i 1823

Heller ikkje:
Semming Aalbu   ca. 1775

Karl Olsen Aalbu          1794 1794

Sigrid Olsdtr Aalbu       1731 1797 berre  ved død

Siri Olsdtr.Aaøbu         1794 1794

Gjertrud Semmingdtr.Aalbu           Barn i 1825 m/Esten Estensen Vasli

Ingebrigt Estensen Aalbu  1825

Arnt Johnsen Aalbu                  Barn i 1827 m/Brit Eriksd.Vindal

Heller ikkje:
Ole Hansen Aalbu (Myren)  1831      Guri Johnsdtr. i 1832

Berit Olsdtr. Aalbu       183O

Heller ikkje:
Ole Johnsen Aalbu                   Marit Johnsdtr frå Vågå  1789 1882

Sigrid Jørgensdtr.Olbu   1844 1868

Johanna Olsdtr.Aalbu     1833

Ole Olsen Aalbugjelan    1836

Ole Olsen Aalbu           1847 1849 f.u.f.e.

Finn ikkje plass til:
Ole Hallstensen Aalbuhagen f.17O7 død 1764.

Ole Estensen Aalbu ca,    186O

Marit Thoresdtr.Aalbu     1856 1862
Martin Thoresen Aalbu     1863 1863

Sigrid Olsdtr. Aalbu      1857 1892 gift (Ingebr.J.Bjørndal??)

Gjertrud Ingebrigtsdtrr.Olbutrøen
                          1786 1867 legdslem
Ingebr.Halv.Olbutrøn      18O2 1867 elveier

Dorothea Olsdtr.Aalbu     187O 187O

Sigrid Pedersdtr Aalbu    185O 1873

Grethe Aalbu (Dørrum?)    1773 1878 Fattiglem

Peder Pedersen Aalbu      1883 1885

Marta Olsdtr. Aalbu       1899 1899 husm.barn

                      M a s e n g:
Dordi Sivertsdtr.Olbu     1817 1867,enke,fattiglemUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel