Matrikkelnummer 812
som er oppført under Tyve er vel også ein Størvoldgard men kalla Vorhaug med
Ole Olsen som eigar i 1838.Det er kanskje den same Ole Olsen som i 18O1 er
oppført som husmann under matr.nr. 82O. Så eg fører han her.

Marit Giermundsd.Vaarhaug 1688 1765

Erik Halvorsen Vorhaugen  1739 1814

Ole Olsen Vorhaug         1761      Ande Johnsdtr.           1763
Guro Taraldsdtr.Vorhaug   1779 1865 fattilem, Sløettvold ??

Ingeborg Pedersd.Styrvold 1786 1864 kårenke.
Ole Olsen                 1791      Luzia Olsdtr.

Ande Olsdotter            1799      Barn i 1822 m/Ole I.Kvalsjord.

Ole Ingebrigtsen Vorhaug  18O3 18O3 Usikker.

Ole Olsen Vaarhaugen      1815 1815 (1 mnd.)
Anna Olsdtr.Vorhaugen     1819 182O
Christine Olsdtr. "       182O 182O
Ole Olsen Vorhaugen       1821
Marit Olsdtr.Vorhaugen    1822
Erik Olsen Vorhaugen      1829 189O kårmann,gift Tyve??

Anna Olsdtr Vorhaug       1829 1889 enke.

Ole Haldosen Vårhaugen              barn i 1845 m/Marit Stølløkken

John Haldorsen Vohaug     1868 1905 (Hindset) Hjem fra Amerika

Ole Knudsen Hagen   ca    187O

Ingeborg Olsdtr.Vorhaug   1889 1889

Gunnar Olsen Hagen        19O6 19O6 død på vorhaug

                  Matrikkelnummer 820 Størvold
med gammel skyld 2 øre 3 mkl. Nytt matr,nr.246 med lnr.296 og skyld
2 daler 2 ort og 12 shilling.Frå 1890 gnr.253 bnr.1 med skyld 1 ort
og 12 shilling. Revidert 0,8o mark.

Folketelling 17O1;Ouden Knudsen 40 år. Ole Oudensen 67 år.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Andersen g.m. Marit.
                   Husm.Halvor Knutsen g.m.Gjertrud.og sonen Knut.
Matrikklane:1647 Knud Størvold  1 øre
            1661 Amund          1 Spand 16 mkl.
            1664 Aasmund        2 øre  3 mkl.
            1696 Gunder         2 øre  3 mkl.
            1721 John           2  "   3  "
            1762 Ingebrigt
            1738 Erik Olsen     1 øre 22 mkl
                 Ingebrigt Halvors.    3 mkl
                 Jon Olsen             2  "
            1890 Nils Rolvsjord  1 ort 12 shill.
            1909 Ingebr.Larsen   0,80 mark

Folketelling 1801:Ole Ingebrigtsen 49 år,enkemand. og borna:
                  1 Ingebrigt 7 år,2 Erik 4 år,3 Marit 13 år.
          Husmann:Even Halvorsen 66 år og Marit Eriksdtr.73 år
           og sonen Paul Evensen 28 år.

Folketelling 1815:Ole Ingebrigtsen 64 år, Erik Olsen 18 år,Marit
                  Olsdtr.21 år.Hans Knudsen 33 år og Marit Olsdtr.
                  26 år.Husmann Povel Evensen 43 år og Karen Tarals,
                  datter 48 år,med sønn Even Paulsen 12 år.
                  Husmann Ole Johnsen 43 år,Mette Olsdtr. 54 år med
                  borna John Olsen 11 år og Eli Olsdtr.8 år.
                  Husmannsenke:Marithe Pedersdtr.55 år,Ingebrigt
                  Bersvendsen 44 år,Anne Olsdtr.41 år og hennar son
                  Svend Olsen  17 år.

Skifter på Størvold.
1799 21/9 :Ole Ingebrigtsen Størvold-Marit Eriksdtr.Engelsjord.
           Born:1 Ingebrigt Olsen 4 år, 2 Erik Olsen 2 år,
         3 Marit Olsdtr. 10 år.
1833 18/5 :John Olsen Grøtte- Barbro Ellevsdtr,
           Arvingar:søskena hennar:1 Ole Ellevsen, død har borna:
           a Ellev.21 år,b.Hans 17 år,c.Dordi 16 år.
1857 24/6 :Marit Olsdtr.Styrvold - Hans Lemvig.
           Hennar arv.1 brorson Ole Eriksen Styrvold,2 Ole Eriksen
                      Skarsem,3 Ambjørg Eriksdtr.Vekved,4 Marit
                      Eriksdtr.Styrvold.

                   Tinglese dokument.
1738  9/9 :Størvold 3 mkl (?) Ouden Knudsen får kongeskjøste for
           3 Rdl.
1740  6/2 :Størvold, 2 øres leie, Knut Ingebrigtsen får skjøte frå
           Ole Amundsen Mjøen på odelsretten for 20 Rdl.
1745  3/8 :Størvold 1/2 Spand,derav har Ole Johansen Hevle og
           Helleuf Snefve skjøtet 1 øre 4 1/2 mkl til Ingebrigt
           Audersen for 33 Rdl.
1749  4/1 :Størvold,2 øre 3 mkl.Pantsatt av Ingebrigt Audensen til
           Gjert Juul Feldtmand for lån 80 Rdl.
1790 24/4 :Ole Ingebrigts.får skjøte på 2 øre 3 mkl.i Størvold frå
           faren Ingebrigt Audensen for 200 Rdl.
1799 21/9 :Størvold 2 øre 3 mkl. på Skifte etter Marit Eriksdotter
           vurdert for 400 Rdl.og utlagt til enkemannen Ole
           Ingebrigtsen

Skjøter på 82O Størvold:
           1738      Ouden Knuten       3 mkl.
                174O Ole Amundsen       2 øresleie
          174O      Knut Ingebrigtsen  2 øres leie
           1749-179O Ingebrigt Oudensen 1 øre 4,5 mkl.
           179O-     Ole Ingebrigtsen   2 øre3 mkl.

Desse må ha budd på matr.nr. 82O Størvold:
Amund Størvold            1614      5O år i 1664

Ole Oudensen Størvold     1634      67 år i 17O1

Knud Størvold i 1647

Ouden Knudsen Størvold    1661      4O år i 17O1

Anne Størvold, usikker    168O 1765

Ingebrigt Oudens.Størvold           Marit Olsdatter Skjørstad.g.1751
Ingeborg Oudensd.Størvold           Knut Ingebrigtsen i 174O

Ingebrigt Olsen Styrvold  1717 1795 Marit Ingebr.dtr.Usikker 1714 1798
Rannei Knudsdtr.Størvold  1725 18O5
Ouden Knudsen Størvold    1726 1765 Kari Kristiansdtr.Klett,g.1775
Gjertrud Knudsd.Størvold  1744      Halvor Knudsen i 1762

Even Halvorsen Størvold   1733      Marit Eriksdtr.          1728

Ole Ingebrigts.Styrvold   1752 1819 Marit Eriksdotter             1799 Auden
Ingebrigtsen        1755
??? Ingebrigts.Størvold   1759 1959
Knud Ingebrigtsen         1759 1771

Knut Knudsen f.før 1762

Paul Evensen Størvold     1773      Karen Taraldsdtr         1778

Marit Ingebrigtsdtr.      1788      Hans Knudsen             1782
Ingebrigt Ingebrigtsen    1794
Erich Ingebrigtsen        1797

Marith Olsdtr. Størvold   1789 1857
Ingebrigt Olsen Styrvold  179O 1794
Sigrid Olsdtr.Styrvold    1792 1793
Ingebrigt Olsen           1795 18O2
Erik Olsen Størvold       1797 1852 Jøran Olsdtr. i 1819

Erik Johnsen Størvold     1791 1874 Gmd.

Even Paulsen              18O3

Dordi Olsdtr.usikker      1812 19O1 Fattiglem på Mjøen
                                      "  " 1847 m/Ole Olsen Brenden

Marit Ingebrigtsdtr  ""   1819 1888 Ingebrigt Martins.Nysæter husm.

Narit Ingebrigtsdtr  ""   1837 1900  ?Grøtte

Gjertrud Johnsdtr.Vorhaug 1839 1863  ?? Holum ??

Seming Ingebrigtsen Styrv.185O ca.

Randi Andersdtr.Størvold  186O 1887 ugift Inderste
John Olsen Styrvold       1865 19O5 Vekve??

Ingebrigt Siverts.Vorhaug 1882 1888 inderstbarn.

Iver Semingsen Styrvold   1894 1897

Erik Eriksen Størvold               Marit Eriksdtr. i 1855   1806 1881
Ole Eriksen Størvold      1854 1854

Olava Eriksdtr.Storvold   1863 1884 ugift

Ole Olsen Størvold                  Kari Olsdtr.i 1849

Karen Carlsdtr.Størvold   1841      Dordis dtr.
Ole Olsen Størvold        1847         "   son
Knut Olsen Størvold       1847         "    "

Ole Johnsen Størvold      1772      Mali Olsdotter           1761
Marit Johnsdtr.Grøtte     1775 1775 Usikker.

Rannei Olsdtr.Størvold    18O4 18O4
John Olsen Grøtter         18O6 1889 Marit Pedersdtr.Vognild  18O3

Eli Olsdtr.Størvold       18O7

Oluf Olsen Vorhaug        1876 1877 skomakers son (Ole skjørstads barn

Ingebrigt Johnsen Grøtte  1843

Lars Paulsen              1762      Jøran Stengrimsdtr.      1765
Marit Larsdtr.Størvold    1795 1798
Karen Larsdtr.Størvold    1796      Haagen Arntsen Torve     1798

Marit Olsdtr.Styrvold,enke1761      Hans Lemvig (barnlaus)

Randi Larsdtr Vorhaug     1815 1897 kårenke.f.i Melhus (Holsom?)

Ole Erichsen Styrvold     1819      Ragnhild T. Ranem.       1824 1902
Ole Erichsen Skarsem                Karen Olsdtr. Usikker
Ingebrigt Erichsen
Ambjørg Erichsdtr.        1821      Ingebrigt Arnts.Vekved   182O
Ole Eriksen Størvold      1823      Ragnhild Thorsdtr.i 1845
Marit Eriksdtr,Størvold   1826 1002 Ole Olsen,forpakt.

Knut Johnsen  Styrvold    18O9      (Ragnhilds son før ekteskapet)

Marit Johnsdtr.Størvold   1828 1894 ugift.Stensem?

Malie Johnsdtr.Styrvold   183O
Randi Johnsdtr.Størvold   1833
Marit Johnsdtr.Størvold   1836
Peder Johnsen Størvold    1841

Jøran Olsdtr.Størvold     1845
Olava Olsdtr.    "        1846
Ingebrigt Olsen Størvold  1847
Ole Olsen Styrvold        1849       Ole og Karens barn.

Marith Olsdatter Størvold 1855       Ole og Ragnhild Torsd.s datter

Jodda Pedersdtr.Styrvold  186O 1861
Ingeborg Pedersd.   "     1876 1897
 

Husmann:
Knut Amundsen Størvold    1645      56 år i 17O1.
Ingebrigt Knudsen         1692       9 "  "   "

Halvor Knudsen Størvold             Gjertrud   (i 1762)
Knut Ingebrigtsen

Knut Halvorsen Størvoldsh.1731 1783
Even Halvorsen gift 1763. 1733 18O1 Marit Eriksdtr.Engelsj.  1755 1799
Jens Halvorsen Størvold             Randi Knudsdtr.Vigen,enke,g.1769
Erich Halvors.Størvold              Solvi Olsdtr.enke.g.177O.1743 18O5

Halvor Evensen Størvold   1763
Ole Evensen Størvoldshaug 1766
Randi Evensdtr.- - -" - -  ?        Barn i 1792 m/Ingebr,R.Haaker
                                      "  " 1796 m/K.J.Gorset
Paul Evensen              1773      Barn i 1793 m/Maret Trånåbakk.
                                      "  " 1799 m/Dordi H.Vogniuld.
                                      "  " 18O2 m/Kari T.Bjerke
Kari Halvorsdtr Størvold  179O 1882 Fattiglem.,ugift

Kristi Rasmuszdtr. -"-    1793 1866 legdslem

Marit Povelsdtr.Styrvold  1793 1793
Even Paulsen Styrvold     1794 1794
Ingebrigt Paulsen  "      18OO 18OO

Marit Ingebr.dtr.Styrvols.1792      Barn i 1848 m/Ingebrigt Nysæter
Hellaug Knudsen Størvold  1796      Randis son

Ole Hansen Størvoldshaug  18O1 18O1

Ingebrigt Ingebrigtsen    1845 19O4 Gbr, gift

Lars Ingebrigts,Størvold  1853 1881 ugift
 

Husmann II
Bersvend Erichsen         1741 1813 Marit Pedersdtr. g.1766  1734 182O

Ingebrigt Bersvendsen     1772      Anne Olsdtr.             1775
                                    Barn i 1793 m/Marit Skindset
Erich Berevendsen Vorhaug           Barn i 1799 m/Gjertrud O.Bøe
                                      "  " 18O6 m/Anne Jonsd.Aalbu
Rasmus Bersvends. Vorhaug 1774 1814 Barn i 18OO m/Dordi H.Haugen
                                      "  " 18O5m/Dorothea Hansd.Bakk
Peder Bersvendsen Vorhaug           Barn i 181O m/ Marit H.Nerhoel

Anne Olsdtr.Vorhaug.enke  1798 1886 fattiglem

Erik Rasmusen Vorhaugen   18O6 18O6 barnesykdom
 

                   Matrikkelnummer 821 Størvold.
med gammel skyld 2 øre og 3 mkl.Nytt matr.nr.245 med lnr.294 og 295 a   og b
med skyld 2 daler 4 ort 10 shill.frå 1890 gnr.252 bnr.1 med skyld
1 ort 21 shill. Revidert 0,8o mark.

Folketelling 17O1::John Joensen,4O år. Olle Erichsen 42 år.

Skattemanntal 1762:Halvor Eriksen g.m.Marit og borna:1 Jon, 2 Guri.
                   Konas søster Barbara Jonsdtr.
                   2.familie:prost Bernhoft.Bruker:Lars Olsen og Anna
                   med sonens qw.Anna.

Matrikklane: 1661 Colbjørn       2 øre ? mkl.
             1664 Colbjørn 65 år 2 øre  ?
             1696:Knut           2 øre 3 mkl.
             1721:Jon            2 øre 3 mkl.
             1762:Halvor
                  Lars Olsen
             1838 Ole Ingebrigtsen 1 1/2 mkl.
                  Ole Vårhaug         3   "
                  Ingebrigt Olsen    22 1/2 mkl.
             1890 Peder Sivertsen 1 ort 21 shill.
             1909 Johan Berg      0,8o mark.

Folketellinga 1801:Randi Knutsdtr.enke i 2,ektesk. 72 år. sonen
                   Ole Jonsen 28 år og Gjertrud Halvorsdotter,
                   fosterpike.
                   Husmann Lars Paulsen 40 år og Gjørrend 38 år
                   med døttrene Gjørrend 13 år og Karen 4 år.

Skifter på Størvold 821:
1693 11/5 :Marit Colbjørnsdtr.Styrvold - John
           Born:1 John Johnsen,2 Ole ,3 Erik Johnsen.
1693 2/10 :Anders Baardsen Størvold -Kristine Colbansdtr.
           Born:1 Barbro,2 Kari.Laugv.Ingebrigt Mjøen.
1696 20/10:Gunder Baardsen Størvold-Gjertrud Colbansdtr
           Arvingar ikkje oppgjeve.
1822 9/10 :Ole Johnsen Størvold - Mali Olsdotter
           Born:1 John 17 år,2 Eli 16 år.

                          Tinglese dokumenter.
1745  4/3 :Størvold 1 øre 3 mkl.Ouden Roaldsen får skjøte på Størvold
           frå oberstløytnant Voigt og Christian Bernhoft for 6O Rdl.
1752 25/11:Størvold 18 mkl.dertil har Jørgen Bernhoft lyst odeløs- og
           løsningsrett.
1755 5/12 :Størvold 18 mkl.seld av Ouden Roaldsen til Anders Bernhoft
           for 60 Rdl.
1763  8/4 :Paul Andreasen Gulager får skjøte på 1 øre i Størvold frå
           Anders Bernhoft.
1783 20/12:Lars Paulsen får skjøte på 18 mkl.i Størvold frå Paul
           Andreasen Gulager for 150 Rdl.
1769 29/1 :Strøvold 1 øre 1 1/2 mkl.seld av Halvor Eriksen til sonen
           Jon Halorsen for 30 Rdl.
1798 22/2 :Ole Johnsen Størvold får skjøte på 1 øre 1 1/2 mkl. i
           Størvold frå mora Randi Knutsdotter for 50 Rdl.

           Skjøter på matr.nr 821 Størvold
                1745 Voigt og Bernhoft
           1755-1763 Anders Bernhoft
           1763-1783 Paul Gulaker
           1783- ?   Lars Paulsen
           1769-1798 Halvor Eriksen
           1798      Ole Johnsen

Desse må ha budd på matr.nr.821 Størvold

Kolbjørn Størvold         1599      65 år i 1664

Marit Coldbj.dotter            1693 John.
John Kolbjørnsen          1634
Kristine Kolbj.dotter               Anders Baardsen               1696
Gjertrud Kalbj,dtr.                 Gunder Baardsen               1696

Erich Olsen Størvold      1648
Olle Erichsen             1659      42 år i 17O1

Kari Eriksdotter Størvold 1684 1752 Berre ved død.

Gunder Størvold i 1696

Joen Joensen              1661      4O år i 17O1.
Ole Johnsen Størvold
Erich Johnsen

Lars Ottersen Størvold    1682 1765

Barbro Andersdtr.
Kari Andersdtr.

Jon Jonsen Vorhaug        1712 1765
 

Ottar Larsen Styvold      1724 1756 Karen Johnsdtr.

Lars Ottersen Styrvold              Anne Olsdotter                1765

Ole Larsen Styrvold       17OO      Jøran Evensdtr. Skorem,g.175O
Audun Larsen Styrvold,              Anne Iversdtr.Hindset.g.1760
Lars Olsen Styrvold       175?      Anna
Marit Olsdtr.Styrvold     1753 1753
Anne Olsdtr.Styrvold      1757
Marit Olsdtr.Styrvold     1661      Hans Lemvig (barnlaus)

Lars Oudensen Styrvold    176O
Anne Oudensdtr.           1765

Halvor Erichsen i 1762    17O4 1774 Marit Johnsdt.Størvol

Lars Olsen Grøtte         1775 1775

Lars Paulsen              1761      Jørren Stengrimsdtr.     1763
John Halvorsen Størvold   1737 1797 Randi Knudsdtr.Viken
Guri Halvorsdtr Størvold  1742      John Arntsen Vassleggen  1737 1765
Erik alvorsen Stytvold    1748      Marit Eriksdtr Slettvold g.1763
Marie Halvorsdtr.Størvold 1744
Stengrim Halvorsen        1746 1747

Jørren Larsdtr.           1788 184O Ole Ingebrigtsen
Karen Larsdtr.            1798

Svend Halvorsen Størvold  1799 1882 Inger Svendsdtr enke     18O9 1883
Ambjørg Svendsdtr.Gulaker 182O 19O6 kår fra Aalbu.slag

Peder Sivertsen Størvold  1833 1894 gift til Haaker

Svend Svendsen Størvold   1841
Marit Svendsdtr.  "       1845

John Olsen Størvold                 Marit Pedersdtr.i 1926
Lars Olsen  Størvold
Sigrid Olsdtr.   "                       1813
Jørgine Olsdtr.                          i 184O
Ingebrigt Olsen           1825
Paul Olsen Størvold       1828

Ole Johnsen Støvold       1826

Marit Pedersdtr. Størvold 1876 1891 ugift Gmds.dtr.
 

Husmann:(Størvoldshaug?)
Bersvend Erichsen         1741      Marith Pedersdtr.        1731

Gjertrud Pedersdotter Stensem

Ingebrigt Halvor.Størvold           Christine Rasmusdtr.i 182O

Marit Ingebr.dtr.Størvold 182O
Haldor Ingebrigtsen "     1828
Kristi Ingebrigtsdtr. "   1833

                       Matrikkelnummer 822 Grøtte
med gammel skyld 2 øre 5 mkl. Nytt matr.nr.248 med lnr.299 med skyld 1 daler
1 ort og6 shill.Frå 1890 gnr.255 bnr.1 med skyld 3,19 mark.
Folketelling 17O1:Lars Efuindsen 56 år,Ole Larsen 18 år.

Skattemanntal 1762:2 bruk. I Anders Gulagers avlsgård med  husmann
            Lars Olsen g.m. Marit og borna:1 Ingebrigt Larsen,
                   2 Marit Larsadotter.
               II: Ole Bjørndals avlsgård, ingen folk,men husmann
                   Gjertrud Haagensdtr.enke.

Matrikklane: 1696 Lars                 2 øre 15 mkl.
             1721 Anders               2 øre 15 mkl.
             1762 ?
             1838 Ingebrigt Olsen      1 øre 2 1/2 Mkl.
                  Gjertrud Sivertsd.   1 øre 2 1/2  "
             1890 Hellaug Ingebr.      1 d. 1 ort 6 shill.
             1909 Ingebrigt Hellaugs.  3,12 mark.

Folketellinga 1801:Hellaug Larsen 47 år,Gjertrud Sivertsdtr. 45 år
                   med born:1 Sivert 19 år (hennar) 2 Dordi 18 år,
            3 Dordi 15 år,4 Marit 12 år,5 Marit 1O år
           Kårmann:Erik Ingebrigtsen,enkem.60 år,med dottra Ragnhild
                   32 år,ugift,og dotter Sigrid 4 år.
Folketellinga 1815:Sivert Hellaugsen 32 år,Gurie Johnsdatter, 31 år,
                   Gjertrud  10 mnd..Kaarmann Hellaug Larsen 66 år.
                   Gjertrud Sivertsdtr. 66 år.
           Husmann:Erik Ingebrigtsen 8O år. datter Ragnill 45 år og
                   hennar son  Svend Olsen 2 år.
                   Svend Sivertsen 5o år og Marith Eriksdtr. 40 år.
         Familie 2:Gmd.Ingebrigt Olsen 32 år,Marithe Hellaugsdtr 27 år
                   Kårm.Ole Larsen 70 år,dotter Sigrid Olsdotter 35 år
                   og hennar son John Halvorsen 1o år,og dtr.Gjertrud
                   5 år.Husm. John Olsen 41 år og Barbara Ellingsdtr.
                   43 år. og Ole Olsen 29 år.

Skifter på Grøtte 822:
1765 21/8 :Lars Olsen Grøtte - Marit Hellaugsdtr.f.Gulaker.
           Born:1 Ingewbrigt 18 år,2 Hellaug 12 år,3 Ole 4 år,5 Marit
                15 år.
1788 19/2 :Hellaug Andersen Grøtte - Gjertrud Sivertsdotter.
           Born:1 Sivert 5 år,2 Dordi 3 år,3 Marit f.1788.
1822  5/6 :Ole Larsen Grøtte - ?? Ragnhild Johnsdt.f.Birke ??
           Born:1 John.2 Ole i Brenden,3 Ingebrigt,4 Goro g.m.Sivert
                 Svends.Mjøen,død,har borna:a Ragnhild,g.m.John ??,
          5 Sigrid,død,har borna:a John Halnorsen 14 år,
           b.Gjertrud Halvorsdtr.11 år.
1832 19/6 :Hellaug Larsen Grøtte - Gjertrud Sivertsdtr.
           Arv: hans bror Ingebrigt Larsen Hindset,død,har
           borna:a Martin,b Marit g.m.Ole Svendsen Vognild
1833 18/5 :John Olsen Grøtte -Barbro Ellevsdtr. f.Mellem.
           Arv:hennar:bror Ole Ellevsen Mellem,død,har borna:
               a Ellev 21 år,b.Hans 17 år,c Dordi 18 år.
1837 13/7 :Sivert Hellaugsen Grøtte - Guri Johnsdotter.
           Born:1 Gjertrud g.m.Thor Rokkones,2 Anne 17 år.
                3 Marit 14 år.
1838 11/12:Dordi Hellaugsdtr.Grøtte. pike,
           Arving:1 halvbror Christopher Rasmusen Stensem,død,
                  har borna:a Rasmus,b Lars 20 år,c Ole 17 år.

                       Tinglystre dokumenter.
1741 14/7 :Grøtte 1 øres leie,seld av Sven Pedersen Hokseng til
    Ingeborg Svendsdotter.
1769 17/1 :Grøtte,1 øre av Anders Eriksen Gulaker seld til
           Helleuf Svendsen for 150 Rdl.
1773 17/2 :Grøtte 1 øre 2 1/2 mkl. deril har Helleuf Svendsen lyst
           odels- og innløsningsrett.
1781 23/2 :Grøtte 1 øre 2 1/2 mkl.dertil har Sven Helleufsen Gulaker
           seld odelsretten sin til broren Helleuf Andersen for 99
           Rdl.
1782 15/2 :Grøtte.Hellaug Andersen Grøtte får skjøte på 1 øre 8 mkl.
           Skarsem som blir tillagt Grøtte.Selger Erik Ingebrigtsen
           Skarsem.Pris 414 Rdl.
1784 19/2 :Grøtte 1 øre 2 1/2 mkl. av Sven Helleufsen seld til Hellaug
           Andersen for 108 Rdl.
1800 28/8 :Grøtte 1 øre 2 1/2 mkl.av Ole Larsen seld til John Olsen
           for 108 Rdl. og kaar.
1808  7/3 :Grøtte matr.nr.822 1 øre 12 mkl.Ingebrigt Olsen får skjøte
           frå broren for 650 Rdl.
1809 27/2 :Grøtte matr,nr.822, 1 øre 22 1/2 mkl. av Helleuf Larsen
           seld til Sivert Helleufsen.

           Skjøter på matr.nr.822:
                1741 Sven Pedersen
           1741-1769 Ingeborg Svendsdtr.
           1769-1781 Hellaug Svendsen
           1781-1784 Hellaug Andersen
           1784   Vanskeleg å få til å stemme!

Desse må ha budd på matr.nr. 822 Grøtte.

Lars Efuindsen            1645      56 år i 17O1.
Marit Grøtte.enke i 168O             Lars Grøttes mor

Dordi Olsdtr.Grøtte       1679 1771

Ole Larsen                1683      18  år i 17O1

Mali Jøstensdtr.Grøtte   gammel 1764 Berre ved død,usikkert.
Sigrid Jøstensdtr.Grøtte  1686 1765

Ingebrigt Eriksen Grøtte  1712 18O3 Usikker

Hellaug Olsen Grøtte                Dordi Svendsd.Hokseng    17O1 1769

Marit Hellefsdtr.Grøtte   1727 1795
Svend Hellaugsen Grøtte   1731

Dordi Svendsdtr.oppgift med         Anders Hellaugsen Grøtte 1744 1792

Lars Olsen Grøtte                   1Guri Pedersdotter
            g.175O                  2Marit Hellaugsd.Gulaker      1785

Hellaug Andersen Grøtte   1744 1792 Gjertrud Sivdtr.Bjørgen  1752 1827

Ole Larsen Grøtte,soldat  1744 1763 Marit Eriksdotter Vekve,usikker.
Ingeborg Larsdtr.Grøtte             Barn i 1763 m/Peder M.Olmen
Ingebrigt Larsen Grøtte   1747      Brit Mortensd.Hindset.
Marit Larsdtr.Grøtte      175O
Hellaug Larsen Grøtte     1753      1Barn i 1778 m/Marit Snorroeggen
                                    2  "  " 1782 m/Ingrid O.Aalbu
                                    3  "  " 1786 m/Anne A.Skarsem
Dordi Larsdtr. Grøtte     1754 1764 (alder manglar)
Ole Larsen Grøtte              1822 Ragnhild Johnsdtr.       1747 1814
Marit Larsdtr.Grøtte      1759 1764 (alder manglar)
Ole Larsen Grøtte         1762 18O1 skoleholder
Andersa Larsen Grøtte     1765 1765

Hellaug Anders.Grøtte     1754      Gjertrud Siverts.Bjørgen 1756

Lars Olsen Grøtte         1777 1779
Ingebrigt Olsen Grøtte    1778 185O Olava Pedersdtr. i 1813
Lars Olsen Grøtte         1781 1782

Auden Pedersen Grøtte     1763

Arnt I.Grøtte Barn i 1797 m/        Ragnhild.Eriksd.Skarsem f.1769

Sivert Hellaugsen         1782      Gurie Johnsdtr.          1785
Dordi Hellaugsdtr.        1783
Dordi Hellaugsdtr.        1785
Marith Hellaugsdtr.       1789
Marith   " Grøtte  d.y.   1791      Ingebrigt Olsen,lærer    1767 1863
Lars Olsen Grøtte         1781 1782

Marithe Ingebr.dtr.Grøtte 18O9 18O9 tvilling
Ingebrigt   "  sen   "    18O9 18O9    "
Marith Ingebr.dtr.Grøtte  1810 1845 gbr.kone
Sigrid Ingebr.dtr,Grøtte  1813 1814
Ragnhild Ingebr.dtr.      1815
Hellaug Ingebr..Grøtte    1825 1889 Barbro Haldorfsdtr.i 1848
Ingebrigt Larsen Grøtte             Ildri Larsdtr.Stuen      1813 1895

Gjertrud Sivertsdtr       1814 1866 Thore Eriksen Rokkones   18O2 1883
Anna Sivertsdtr Grøtte    182O      barn i 1844 m/Erik Rolvsj,haug
Marithe Sivertsdtr.Grøtte 1823
Hellaug Sivertsen Grøtte  1831

Ingebrigt Evensen Grøtte  1816 19O2 fattiglem,(Dørrem?)

Guri Thorsdtr.Grøtte      184O 19O4 Kristian Olsen Domås
Erik Thoresen Grøtte      1844

Ingebrigt Hellaugsen  "   1849 1851 Hellaug og Barbros son
Goro Hellaugsdtr.Grøtte   1855

Sigrid Olsdotter Grøtte   178O      Ole Larsens dotter
                                    barn i 18O6 m/Halvor S.Aalbu
John Halvorsen Grøtte     18O6      (Sigris son)
Gjertrud Halvorsdtr       181O      Barn i 1834 m/Arnt Gunderhaug.
Ole Halvorsen Grøtte      ???       Usikkert

Halvor Olsen Grøtte ca.   1830      Kristi Pedersdotter,Ugft?

Gjertrud Svendsd.Grøtte g1836  1813 Thor Rokkones            1801.

Marit Arntsdtr.Grøtte     1836      Gjertruds dtr.

Guri Thorsdtr Grøtte      184O

Marit Halvorsdtr.Vorhaug  1842       Usikkert.

Marit Halvorsd.Grøtte     1855 1861 ?? usikkert

Gjertrud Thoresdtr.Grøtte 1864 1873

Kva for ein gard??
Ingebrigt Svend.Grøtte    1815 1883 Marit Semmingsdt i 1838
i 1841 g.m.                         Ildri Laradtr

Randi Ingebr.dtr.Grøtte   1835 1885 ugift
Marit Ingebrigtsd.Grøtte  1837
Ingeborg Ingebrd. Grøtte  184O
Sven Ingebrigts.Grøtte    1841 1863
Marit Ingebr.dtr Grøtte   1843
Ole Ingebr.Grøtte         1850      Rand Siv.d.Hevle        1857
Ingebrigt Ingebrigtsen    185O 185O
Lars Ingebr.Grøtte        1851

Ildri Olsdtr.Grøtte       1881      Ole Olsen Vorhaug        1884
Marit Olsdtr.Grøtte       1883
Sven Olsen Grøtte         1886      Randi

Kårmann
John Olsen                1774      Barbara Ellendsdtr.      1772
Ole Olsen Grøtte,sersjant 1774 1858 Elen Ingebrigtsdtr. Vekve
                                    Barn i 1816 m/Marit H Engelsjord

Ragnhild Johnsdtr.        1798

Ole Johnsen Grøtte        1816

Husmann på ein Grøttegard:
Arnt Grøtte               1677 1757
 

                    Matrikkelnummer 823 Grøtte
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr,nr.250 med lnr.301 med skyld 1 daler
og 15 shill.Frå 1890 gnr.257 bnr.1 med skyld 3.o3 makr.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Estensen g.m.Gjørran og dottra Sigrid

Matrikklane:1647 Ouden
            1664 Ouden              18 mkl.
           :1696 Olle               18 mkl.
            1721 Lars Olsen ?       18  "            1762 Ingebrigt Estensen
            1838 Ingebrigt Simonsen 18 mkl.
            1890 Simon Ingebrigtsen 1 daler 15 shill.
            1909 Ole Simonsen (Hans Ørstad) 3.o3 mark.

Folketellinga 1801:Ole Olsen Grøtte 72 år,Sigrid Ingebr,datter 58 år,
                   med borna:1 John 20 år,skoleholder,2 Ole 17 år, 3
                   Ingebrigt 34 år skoleholder g.m.Olaug Pedersdtr.
                   31 år. Samt Ingebrigt Estensen,svigerfader,8O år.

Folketelling 1815:Ingebrigt Olsen 48 år. Olava Pedersdtr.44 år,Marith
                  5 år,Ole Olsen sersjant, 31 år. Anne Engelsdtr.6O år

Skifter på 823 Grøtte:
1741 1/9  :(usikkert)Erik Johnsen Grøtte-Ildri Larsdotter.
           Born;1 Halvor Eriksen på Størvold.2 Marit f.1711.
                3 Gjertrud g.m.Haagen Olsen Koja (??).
1822 29/8 :Ingebrigt Olsen Grøtte - Olaug Pedersdtr.
           Born:Marit Ingberigtsdtr 12 år.
1903 28/2 :Simon Ingebrigtsen Grøtte - Kari Olsdotter.
           Born:1 Marit 28 år,2 Ola 14 år.

                     Tinglese dokumenter.
1742 19/4 :Grøtte 18 mkl.av Lars Olsen pantsatt til Gjert Juul
           Feldtmann for 30 Rdl.
1749 12/4 :Even Olsen får skjøte frå Lars Olsen for 54 Rdl.
1752 30/11:Grøtte 18 mkl.Makeskiftet av Even Olsen til Ingebrigt
           Estensen imot 1 Spand og 6 mkl.i Vognild.
1766 25/4 :Grøtte 18 mkl.av Ingebrigt Estensen seld til svigersonen
           Ole Olsen Ranem for 86 Rdl.
1792 27/2 :Grøtte 18 mkl.Ingebrigt Olsen får skjøte på 18 mkl.i Grøtte
           frå faren Ole Olsen for 140 Rdl

Skjøter på matr.nr.823:
           1842-1749 Lars Olsen
           1749-1752 Even Olsen
           1752-1766 Ingebrigt Estensen
           1766-1792 Ole Olsen Ranem
           1792      Ingebrigt Olsen

Desse må ha budd på matrikkel nr. 823
Erik Johnsen Grøtte                 Ildri Larsdotter
Halvor Eriksen Grøtte
Marit Eriksdtr. Grøtte    1708 1788
Gjertrud Eriksdtr.                  Haagen Olsen Koja ???
Ingebrigt Eriksen Grøtte  1725 1806 Marit Hellaugsdtr.Grøtte 1724 1765

Jøran Olsdtr. Grøtte                Ingebrigt Estensen       1721
                                    Barn i 1799 m/Ole S. Breye

Marit Haagensdtr.Grøtte   174O 1765

Sigrid Ingebr,dtr.Grøtte  1743 18O5 Ole Olsen Ranem,g.1766   1729 18O8
Sigrid Ingebr.dtr.Grøtte  1751 1754
Marit Ingebr.dtr.Grøtte   1752 1764
Hellaug Ingebr.Grøtte     1753 1764
Sigrid Ingebr.dtr.Grøtte  1754 1754
Marit Ingbrigtsdtr.Grøtte 1756
Sigrid Ingebr.dtr.Grøtte  1756 1764
Guro Ingebr.dtr.Grøtte    1759
Arn Ingebrigtsen Grøtte   1759 1764
Arn Ingebrigtsen Grøtte   176O      Barn i 1797 m/Ragnhild Skarsem

Arnt Ingebr.Volden        1752 1764 død på Grøtte
Stener Ingebr.Volden      1751 1764  "  "   - " -

Ingebrigt Olsen Grøtte    1767 1864 Olaug Pedersdotter
Kari Olsdtr.Grøtte                  Simen Ingebrigtsen       1765 1851

John Olsen Grøtte         1781 1861 enkem.Skolelærer,åkkersløkken?
Ole Olsen  Grøtte         1784 1866 Eli Ingebrigtsdtr Vekve  1788 1877

Ingebrigt Olsen. Grøtte   1799 1799 Jørans son.m/Ole S.Breye

Sigrid Ingebr,d.  "       18O1 18O1 usikker

Marit Simonsdtr.Grøtte    18O5 188O kårkone,gift
Nina Olsdtr.Grøtte i 18O6           Ingebrigt Simensen Kvalsjord ??

Ole Ingebrigtsen Grøtte   18O6 18O8

Marit Ingebrigtsdtr.      181O      Ingebrigt Simons.Grøtte  1806 1896
Anne Engelsdotter Grøtte  1755      ???

Kari Knutsdtr.Hoel.løkken 1831 19O5 Håkkersløkken
                                     ?Barn i 1816 m/Rannei Skorem
Randi Ingebr.dtr.Grøtte   1835
Olava Ingebr.dtr.Grøtte   1837
Simon Ingebrigtsen Grøtte 184O 19O2 Kari Olsdtr. (Løkkem)    1849
Kari Ingebrigtsdtr.  "    1844
Ole Ingebrigtsen Grøtte   1846
Ole Ingebrigtsen Grøtte   185O 1888 smed
Marit Ingebrigtsdtr. "    1856

Sigrid Simonsdtr.Grøtte   1875 1892
Ingebrigt Simonsen Grøtte 1877 19OO
Randi Simensdtr Grøtte    188O 1897
Narit Simonsdtr Grøtte    1883      Hans Olsen Ørstad ca.1870
Ola Simonsen Grøtte       1889      ugift

Ingebrigt Hansen Ørstad   1904
Marit Hansdtr.Ørstad      1907 1919 ca.
Ola Hansen Ørstad         1911

Finn ikkje plass til:
Anna Hansdtr. Størvold    1862 1862

                    Matrikkelnummer 824 Grøtte
med gammel skyld 18 mkl. Nytt matr,nr.249 med lnr.300 og skyld
1 daler og 15 mkl. Frå 1890 gnr.256 bnr.1 med skyld 2,5o mark.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Eriksen g.m.Marit.
                   Husmann Anne Arntsdotter, enke.

Matrikklane: 1696 Erik              18 mkl.
             1721 Sven Vognild      18  "
             1762 Ingebrigt
             1838 Ingebrigt Svendsen 18  "
             1890 Ingebr.Ingebr.sen  1 da. 12 shill.
             1909 Ingebrigts enke    2,5o mark.
                  seinare Rasmus Engelsjord.

Folketelling 1801:Ole Larsen Grøtte - Ragnhild Johnsdtr.
                  Born:1 Ole Olsen 15 år,2 Sigrid Olsdtr.22 år,
                  3 John Olsen,29 år sønn og mand med kone Barbro
                  Ellevsdtr.30 år.og dottra Ragnhild Johnsdtr.3 år.

Folketelling 1815:Svend Ingebrigtsen 56 år,Marit Olsdotter 45 år,
                  Ingebrigt Svendsen 18 år,Ole 16 år,Sigrid 14 år.
                  Marithe 11 år. Inger 8 år.

                   Tingleste dokumenter.
1741 14/7 :Grøtte 18 mkl.seld av Sven Pedersen Hokseng til dotterdtr.
           Marit Helleufsdtr.Gulaker for 40 Rdl.
1785 22/2 :Peder Arntsen får skjøte på 18 mkl.i Grøtte frå Imgebrigt
           Eriksen for 260 Rdl.
1788 27/6 :Grøtte 18 mkl.Erik Arntsen får skjøte frå broren Peder
           Arntsen for 450 Rdl.
1795 23/2 :Sven Ingebrigtsen Grøtte får skjøte fra eieren Erik Arntsen
           på 18 mk.i Grøtte for 260 Rdl.

Skjøter på matr,nr.824:
               1741 Sven P.Hokseng
          1741-1785 Marit Helleufsdtr.
          1785-1788 Peder Arntsen
          1788-1795 Erik Arntsen
          1795      Sven Ingebrigtsen

Desse må ha budd på matr.nr.824:

Ingebrigt Erichsen,kaar.  1727      Marit Hellaugsdtr. i 1759

Ole Larsen Grøtte         1743      Ragnhild Johnsdtr.       1748

John Olsen Grøtte         1772      Barbro Ellevsdtr.        1771
Lars Olsen Grøtte,usikk.  1777 1779
Sigrid Olsdtr.Grøtte      1779
Ole Olsen Grøtte,g.1821?  1784      Ingeborg Rasmusdtr.Håker 1778

Ragnhild Johnsdtr,Grøtte  1798

Inger Ingebr,dtr.Grøtte   1759      1Barn i 1797 m/Ingebr.L.Sliper
                                    2  "  " 1799 - - - ds - - - -
Svend Ingebrigtsen        1762      Marith Olsdtr.           177O
Arent Ingebrigtsen        1765      Barn i 18O7 m/Karen fra Beistad
Sigrid Ingebr.dtr.Grøtte ??         Barn i 18O2 m/Rasmus K.Mjøen

Inger Ingebrigtsd.Grøtte  1773 1818 død som inderst

Marit Hellaugsdtr.Grøtte  1789 1810
 

Povel Ingebriugts.Grøtte  1797      Ingers son m/Ingebr.Sliper
Arnt Ingebrbrigts.Grøtte  1799      Barn i 1825 m/Guri Vammermoen

Ingebrigt Svendsen        1797      Marit Semundsdtr.Grøtte i 1834
Marit Svendsdtr.Grøtte    18O4 1878 Jens Knudsen i 183O      1793 1877
Inger Svendsdtr.Grøtte    18O7

Peder Rasmusen Grøtte     18O2      Sigrids son

Ole Ingebrigtsen          1798
Sigrid Ingebr.dtr.        18O1
Marithe Ingebr.dtr.       18O4      Jens Knudsen Lemvig???
Inger Ingebr.dtr.         18O7
Ingebrigt d.y.            1818

Ingebrigt Arntsen Grøtte  18O8 1812
 

Ingebrigt Svendsen Grøtte 1815 1883 kårmand,gift

Knud Jensen Grøtte        183O

Randi Ingebr.dtr.Grøtte   1834      Ingebr. og Marits dtr.
Svend Ingebrigtsen Grøtte 1839 1863 ugift
Ingebrigt Ingebrigtsen "  1845

Desutan finn eg desse som eg ikkje finn plass nokon annan stad:
Arnt Ingebrigtsen Grætte           Anne Christop.d.Skarsem   17O6 1778

Haldo Grøtte i 1747                 Marit Olsdotter

Ingebrigt Arntsen Grøtte  1744      Barn i 1775 m/Guro Johnsd.Hoel

Ingebrigt Haldosen Grøtte 1747
Stengrim Haldosen Grøtte  175O

Heller ikkje til:
Halvor Arntszen Grøtte    1725 1755 død som ungkar.

Ole Olsen Størvold,Grøtte 179O 188O legdslem.enkem.

Ingeborg Hellaugs.Grøtte  186O 186O

                    Matrikkelnummer  829 Løkken.
med gammel skyld 1 øre 15 1/2 mkl.Nytt matr.nr.255 med lnr.3o6a med  skyld 2
daler.Frå 1890 gnr. 262 bnr.1 med skyld 1.38 mark.

Folketelling 17O1: Enken Marit,John Eriksen 3o år,Ole 18 år,Aren 16
            år,Rasmus 13 år.

Skattemanntal 1762:Erik Johnsen g.m. Marit og borna:1 Jon,og 2 Marit.

Matrikklane:1661  John             1/2 Spand  2 mkl.
            1664  John 63 år       1/2 Spand
            1696  Erik             1 øre 15 mkl.
            1721  John Eriksen     1 øre 15 1/2 mkl.
            1838  Tollef Johnsen            4 mkl
                  Jon Olsen                 5   "
                  Jon Eriksen              10  "
                  Knud Halvors.            20  "
            1890  Peder Toftaker   1 ort og 14 shill.
            1909  --------"------  1,38 mark

Folketellinga 1801:John Eriksen 57 år,Anne Tøllevsdtr.57 år.
                    Born:1 Erik 26 år,2 Tøllef 13 år,3 Karen 24 år.
                         4 Guri 17 år.

Folketellinga 1885:Erik Johnsen 4O år,Sigrid Olsdtr. 37 år.Erik 12
                   år,John 11 år,Ole 7 år og Ole 3 år.og kårkone
                   Anne Tellefsdtr. 73 år.

Skifter på Løkken:
1696 5/10 :Erik Johnsen Løkken - Marit Olsdotter
           Born:1 John,2 Ole.3 Arnt,4 Rasmus,5 Marit,6 Ingeborg.
1765 20/8 :John Johnsen Løkken - Solveig Olsdtr.Stølen.
           (budde på Vorhaug,Størvold)
           Born: 1 Guri 6 år, 2 Anne 2 år,
1880 27/4 :Kari Ingebrigtsdtr.-John Olsen Håkkersløkken.
           Born:1 Sigrid f.1873, 2 Ole Johnsen f.1874.

                      Tinglese dokument.
1746 8/11 :Løchen 1 øre 15 1/2 mkl.Erik Jonsen Løkken får skjøte frå
           Ole Erichsen Gulager for 46 Rdl.
1753 25/6 :Erich Jonsen Løkken fledfører seg med Mildrid Larsdotter.
1772 27/8 :John Eriksen får skjøte på 1 øre 15 1/2 mkl.i Løkken frå
           faren Erik Johnsen for 60 Rdl.
1811 21/2 :John Eriksen sel 1 øre 15 1/2 mkl. i Løkken til sonen Erik
           Johnsen for 600 Rdl. og kaar.

          Skjøter på Håkkersløkken:
               1746 Ole Eriksen Gulaker
          1746-1772 Erik Johnsen
          1772-1811 John Eriksen
          1811      Erik Johnsen

Desse må ha budd på Håkkerslønnen:

Erik                                Marit i 17O1
Jon Eriksen Løkken        1671      3O år.i 17O1

Ole Johnsen Løkken  (på Haugset?)  Marit Arntsdtr.Skarsem g.1744.

Ole Eriken                1683
Aren Eriksen              1685
Rasmus Eriksen Løkken     1688

Erik Johnsen Lykken,      17O4 1785 Marit Johnsdtr.Vognild.  1721 1798
Olef Johnsen Lykken                 Marit Knudsdtr, Vigen,g.1757
John Johnsen Løkken.                Solveig Olsdtr. Stølen g.1758
Marit Johnsdtr.Løkken               Ole Eriksen Rise              1784
John Eriksen Lykken       1744 1814 Ande Tøllevsdtr.         1744
Marit Eriksdotter Løkken  1747      Erik Johnsen Vekve       1752 18O1
Ildri Eriksdtr.Løkken     1758 1758
Johannes Eriksen Lykken   1758 1758

Erik Johnsen Løkken       1775 1852 Sigrid Olsdtr.           1778 1849
Karen Johnsdtr.Løkken     1777      Peder Larsen Kvalsjord
Guri Johnsdtr.Løkken      1784      Sivert Hellaugsen Grøtte
Tøllef Johnsen Løkken     1788      Eli Ingebr.dtr.Vekve.

Marit Eriksdtr,Løkken     1796 1799 Erik Johnsen,husm.Em.??  1792 1876
Christine Eriksdtr.Løkken           Halvor Olsen Gorset      1783
Erik Eriksen Løkken       18O3
John Eriksen              18O5 1865 Luzie Andersdtr. i 1838
Ole Eriksen               18O8      Barn i 1836 m/Sigrid O.Mjøen ?
Ole Eriksen d.y.          1812 1885 Ane Cathrine Christ.dtr i 1846

Kari Olsdtr.Løkken,g 1832 1810      Ole Iversen Vekve        1808

Gjertrud Olsdtr Løkken    1825 1886 Peder Haldosen ??
 

Knut Halv.Mjøen           1805      Dorthea Ingeb.Sneve      1807 1886
       Bosatt Sneve, Aalmen og Håkkersløkken.

Halvor Knudsen Løkken     1830
Kari Knudsdtr.Løkken      1831
Ingebr.Knuds.Løkken       1832      Kari Tostensd.Ålmen      1831
Jens Knudsen Løkken       1835
Knut Knudsen Løkken       1837      Til Nedre Stjørdal i     1860
Ole Knudsen Løkken        1840      Til Nordland i 1884
Marit Knudsdtr.Løkken     1845
Gunhild Knudsdtr. Løkken  1847      Ingebrigt Est.Gorset     1851
Ingeborg Knudsd.Løkken    1849      Til Trondenes i 1869

Ole Johnsen Håkkersløkken 1816 1875 Sigrid Evensdtr.         1818 1898

Erik Johnsen     "        1841
Kari Johnsdtr.Løkken      1843
Anders Johnsen   "        1845

John Olsen Håkkersløkken  1845      Kari Ingebr.dtr.         1849 1875
Sophie Olsdtr    "        1846

Sigrid Johnsdtr.   "      1871

John Johnsen Håkkersøkken 1838

Ingebrigt Johnsen         1873
Ole Johnsen               1874
Ragnhild Johnsdtr.  "     1887 1888
Even Johnsen        "     1889 1892
Thora Johnsdtr      "     1899 1899

Halldor Edvardsen Løøkken 189O 1891 husm.(Edvard Estens.Haaker)

                 Matrikkelnummer 830 Gulaker. (Oppisto?)
med gammel skyld 1 Spand 2 mkl.Nytt matr.nr.258 med lnr.309 med skyld
3 daler 15 shill.frå 1890 gnr.265 bnr.1 med skyld 4,84 mark.

Folketelling 17O1:Olle Ingebrigtsen 45 år,Jon Olsen 8 år,Helleuf Olsen
                  5 år og Ingebrigt Olsen 3 år.

Skattemanntal 1762:Sven Hellaugsen,enkemann.Tjener Ole Hellaugsen,
                   (bror?) og hans foreldre Anders Eriksen g.m.Dordi
                    og borna Hellaug,Marit og Ragnhild.Husmann Anne,
                   Gjertruds dotter.

Matrikklane: 1647 Esten          1 spand
             1661 Esten          1 Spand
             1696 Olle           1 Spand 15 mkl.
             1721 Olle           1 Spand  2  "
             1762 Sven Hellaugsen
             1838 Svend Olsen    3 dal. 15  shill.
             1890 Svend Eriksen  2 dal.1 ort 4 shill.
             1909 Svend Eriksen  4,84 mark

Folketellinga 1801:Ole Svendsen 33 år og Anbiør Sivertsdtr.25 år.med
                   borna:1 Svend 3 år og 2 Gjørrend 6 år.Gjørrend
                   Olsdtr.hans moder 62.år,enke.Anders Svendsen 25 år
                   mandens bror ?.
Folketellinga 1815:Ole Svendsen 47 år,Ambiør Sivertsdtr.39 år,Svend
                   Olsen 17 år, Sivert 9 år og Gjørand 2o år.

Skifter på Gulaker 830.
1760 21/6 :Sven Hellaugsen Gulager - Kari Gundersdtr.
           Born:Hellaug Svendsen 15 veker.
1785 21/6 :Sven Hellaugsen Gulager f.Stuen -Jorunn Olsdtr.
           Born:1 Ole d.e.17 år,2 Ole d.y.12 år,3 Anders 10 år,
                4 Stengrim 8 år,5 Kari 8 år,6 Dordi 3 år.
1817 12/4 :Anders Svendsen Gulaker i Lien
           Søsken:1 Ole f.1768,2 Ole d.y.f.1778,3 Stengrim f.1778,
                  4 Kari Skarsem,5 Dordi Dørrumsløkken,
1819 10/2 :Ole Svendsen Gulaker - Sigrid Sivertsdotter
           Born:1 Sven, 2 Sivert, 3 Jørund.

                     Tinglyste dokumenter
1752 17/1 :Sven Hellaugsen inngår kontrakt med stedfaren Anders
           Eriksen som lover den 1.at i 20 år-  - - gaarden
           Gulager.
1759  6/3 :Sven Hellaugsen får bøgselseddel på 1 Spand og 21 mkl. i
           Gulager frå biskop Gunnerius.
1791 25/2 :Gulaker 1 Spand 21 mkl.derunder har enken Gjørrend Olsdtr.
           flerdført seg med Ragnhild Andersdtr.
1799 7/12 :Gulager,1 Spand,derunder en sæter og et eng kaldet Hammer=
           enget av Gjørrend Olsdtr. solgt til Ole Svendsen Gulaker
           for 1.120 Rdl.

Skjøter: Ingen, berre bygsling fram til 1799??

Desse må ha budd på 83O Gulager;
Olle Ingebr.sen Gulaker   1656      Marit Hellaugsdtr.Stuen  167O 1742

Marit Johnsdtr.Gulaker    1678 1765  Tarald Seimgsen Blokhus 1687 1743
Joen Olsen                1693      8  år i 17O1
Helleuf Olsen Gulaker     1696 173O ?Dordi Hellaugsd.Hokseng 17O1 1769
Ingebrigt Olsen           1698

Svend Hellaugsen Gulaker  1731 1785 1Kari Gundersdtr.Vognild 1734 176O
              g.1763                2Gjøran Olsdtr. Aalbu    1739 1818

Dordi Hellaugsdtr.oppgift i 1739    Anders Eriksen Skarsem   171O 1785

Ragnhiuld Andersd.Gulaker 1739 1818 død som kårkone
Hellaug Andersen     "    1744 1792 bodde på Grøtte

Marit Hellaugsdtr.Gulaker           Lars Olsen Grøtte gift 175O
Ole Hellaugsen Grøtte               Gjertrud Ingebr,dtr.Dørrum.g.1767

Hellaug Svendsen Gulaker  176O 1785
Kari Svendsdtr.Gulaker    1766 1766
Ole Svendsen Gulaker      1768 1818
Kari Svendsdtr.  "        177O
Ole Svendsen     "        1773?
Anders Svendsen  "        1775      Dorthea
Stengrim Svendsen "       1777 1868 ugift
Dordi Svendsdtr.  "       1782 1864 Ole Arntsen Dørrumsløkk  1773 1859

Erik Olsen Gulaker                  Barbro Olsdtr.Rise g.1745

Ole Eriksen Gulaker       1746      Sigrid Jensdtr.Ørstad
                                    barn i 1766 m/Ildri I.Vekved
Ole Eriksen Rise          1747 1784 Marit Johnsdtr.Løkken
Erik Eriksen Gulaker      1749.1775 Marit Eriksdtr,Skarsem enke.
Peder Eriksen Gulaker               Sigrid Taraldsdtr.

Marit Andersdtr. Gulaker            Sivert Evensen Skorem.g.1763
Hellaug Andersen Gulager  1744

Erik Pedersen Gulaker     1767

Hellaug Svendsen Gulager  176O
Ole Svendsen Gulaker      1768 1818 Ambiør Sivertsdtr.Bøe    1775 1816
Ole Svendsen d.y.         1773 1819 Sigrid Sivertsdtr Bøe    1788 1868
Anders Svendsen Gulaker   1775      Ugift.
Stengrim Svendsen         1777
Kari Svendsdtr.Gulaker    1777      Gift Skarsem
Dordi Svendsdtr.Gulaker   1782      Gift Dørrumsløkken

Jens Olsen Ørstad         1775 1796

Dorothea Hellaugsdtr.               Erich Olsen i 18O8 (Skarsem?)
Marit Hellaugsdtr.Grøtte  1786 1849.kårkone

Engel Olsen Gulaker       1794 1799 Usikker
Gjørrend Olsdtr.Gulaker   1795 1884 Erik Olsen Størvold      1792 1852
Svend Olsen Gulaker       1798      Marit Stengr.d.Gravaunet 1798 1888
Hellaug Olsen Gulaker               Marit Jørgensdtr. l 183O
Sivert Olsen Gulager      18O6 1852 Flytta til Skatval

Ole Erichsen Gulager      18O5
Hellaug Erichsen Gulaker  18O8
Sigrid Eriksdtr.          181O
Gjewrtrud Eriksdtr.  "    1815
Erik Eriksen Gulaker      1817
Dorthea Eriksdtr.Gulaker  1817 1818
Erik Eriksen Gulaker      1818
Barbara Eriksdtr.Gulaker  182O 182O
Marit Eriksdtr. Gulaker   1823
Anders Eriksen Gulaker    1827

Ambjørg Svendsdtr.Gulaker 182O 19O6 1Erik Olsen Fosseide     1811 1892
Ole Svendsen Gulager      1821 1915 Guro Evensdtr.Rønning    1821 1915
Sven Eriksen Gulaker      1855 1934 Marit Arntsdtr.Aune      1858 1943
Marit Hellaugsdtr Gulaker 183O

Erik Svendsen Gulaker     1884 1943 Thora Larsdtrune         1897
Arnt Svendsen Gulaker     1886      Kari Ingebr.d.Kvalsjord  1878
Marit Svendsdtr.  "       1887      Ole Kristiansen Grøtte   1879 194O
Ambjørg Svendsd.  "       1889      Martin Nilsen Haaker     1886 1945
Steffen Svends.   "       1891 1912 druknet.
Ole Svendsen      "       1892 1812 ugift
Gudrun Svendsdtr.Gulaker  1894      Iver Stengrimsen Rise    1894
Ingeborg Svendsdtr. "     1897      Ivar Olsen Bjerke        189O

Kristian Thorsen Grøtte   1901 1902

                    Matrikkelnummer 831 Gulaker
med gammel skyld 2 øre 8 mkl.Nytt matr.nr.256 med lnr.307 og skyld 2
daler 1 ort og 6 shill.frå 1890 gnr.263 bnr.1.

Folketelling 17O1:Esten Johnsen,47 år,Lars Estensen 2 år.

Skattemanntal 1762:Povel Andreasen g.m.Gjørran.
Matrikklane:1661 Povel
            1696 Esten           2 øre 8 mkl
            1721 Rasmus          2 øre 8 "
            1762 Povel
            1838 Sivert Rasmusen 2 øre 8 mkl.
            1890 Rasmus Sivertsen 2 da.4 ort 13 shill.
            1909 Ildrid Rasmusdtr.  7,51 mark
                 Seinare Gunnar Aas.

Folketelling 1801:Rasmus Paulsen 47 år,Gjertrud Sivertsdtr.42 år.og
                  borna:1 Sivert 7 år,2 Paul 4 år, 3 Gjørrend,3 år.
                  Gjørren Rasmusdtr.76 år, enke og kaar.

Folketelling 1815:Rasmus Povelsen 62 år, Gjertrud Sivertsdtr.56 år,
                  Sivert Rasmusen 24 år, Povel 20 år, Jøran 19 år.
Skifter på 831 Gulaker:
1784 26/8 :Paul Andreasen Gulaker - Gjørran Rasmusdotter.
           Born:1 Rasmus,2 Andreas,3 Lars,4 Kari g.m.Anders Olsen
                  Munkvold.5 Kiersti 22 år,ugift.
1824  5/9 :Marit Olsdotter Gulaker - Sivert Rasmusen.

                 Tinglyste dokumenter.
1759 25/8 :Gulaker 1 øre 4 mkl.dertil har Erik Rasmusen lyst odels-
           og innløsningsrett.
1762 29/10:Paul Andreasen får skjøte på 1 øre og 4 mkl.frå Erik
           Rasmusen m/fl.for 46 Rdl.
1763 29/10:Gulaker,1 øre 3 mkl. seld av Erik Pedersen til Peder
           Eriksen Haaker for 40 Rdl.
1774  2/1 :Rasmus Paulsen får skjøte på 16 mkl. i Gulaker frå
           Peder Eriksen for 56 Rdl.
1783 12/12:Gulaker,2 øre 8 mkl.Rasmus Paulsen får skjøte frå faren
           Paul Andreasen for 56 Rdl.

           Skjøter på matr.nr 831 Gulaker:
           1759-1762 Erik Rasmusen
           1762-     Paul Andersen
           1763-1774 Peder Eriksen
           1774-1783 Rasmus Paulsen

Desse har budd på matr.nr. 831 Gulaker.
Esten Johnsen Gulager     1654
Lars Estensen             1699

Paul Andersen Gulaker     1717 1783 Jørrend Rasmusdtr        1725 18O6

Kari Paulsdtyr.Gulager    1751      Anders Olsen Munkvold    1748
Rasmus Paulsen Gulaker    1754      Giertrud Sivertsdtr.     1759
Andreas Paulsen Gulaker   1757 1814 Vatersott
Lars Paulsen Gulaker      1759
Kiersti Paulsdtr.Gulaker  1761

Iver Olsen Gulaker        1726 1784

Ole Olsen Gulaker,usikker 1767 18O7

Sivert Rasmusen Gulaker   1794      1Marithe Olsdtr. i 1823
                                    2Idri Ellimgsdtr.Nyhus   18O5 1899
Paul Rasmusen Gulaker     1793 1793
Paul Rasmusen Gulaker     1797 1859 ugift
Jørrend Rasmusdtr.        1798      Even Halvors.Mjøen       1799

Tørris Pedersen Gulaker   18OO 1888 Legdslem Em. ??

Gertrue Sivertsdtr.       1819 182O
Gjertrud Sivertsd.        1823
Raasmus Sivertsen Gulaker 183O
Marit Sivertsdtr.  " "    1835

Sivert Rasmusen Gulaker   1856 1896 (Lamhed i 9. år)

Rasmus Sivertsen Gulaker             ca.185O

Rasmus Sivertsen Gulaker  188O 188O
 

Husmann:
Marit Johnsdotter Tyve
dotter Randi

                 Matrikkelnummer 832 Gulaker
med gammel skyld 2 øre og 8 mkl.Nytt matr.nr.257 med lnr.308 med
skyld 2 daler 8 shill. Frå 1890 gnr.264 bnr.2 Gulvaker med skyld
4 shilling,redv. til 0,19 mark.

Folketelling 17O1: Joen Jøstensen Gulaker 6O år.

Skattemanntal 1762:Erik Olsen g.m. Barbara og borna:1 Ole d.e.2 Ole
            d.y.3 Erik. og mandens mor Marit.

Matrikklane:1696 Jon           2 øre 8 mkl.
            1723 ?             2 øre 8 mkl.
            1762 Erik Olsen
            1838 Ole Eriksen   2 øre 8 mkl.
            1890 Lars Knudsen  4 shilln.
            1909 Knut Ingebr.   0,19 mark.

Folketellinga 1801:Ole Eriksen 55 år og Sigrid Jensdotter med borna:
                   1 Erik.2 Ole 15 år,3 Ingeborg 26 år, 4 Marit 24 år,
                   5 Guru 18 år,6 Sigri 13 år.

Folketelling 1815:Erich Olsen 36 år,Dorthea Hellaugsdtr. 35 år,Ole
                  Eriksen 1O år,Hellaug 7 år, Sigrid 5 år og Gertrude
                  1/2 år.Kårfolk: Ole Eriksen 69 år og Sigrid Jensdtr.
                  68 år.

Skifter på 832:
1741 2/9 :Baard Johnsen Gulaker-Ildri Larsdtr. ??(svensk?)
          Bror:Ole Johnsen Gulaker, søster Marit Johnsdtr.Blokkhus.
          og fleire halvsøsken.
1784 26/8:Erik Olsen Gulaker - Barbro Olsdotter.
          Born:1 Ole Eriksen Gulaker,2 Ole Eriksen Rise,3 Erik Eriksen
                på Skarsem
                    Tinglese dokument.
1699      :I skjøte frå Johannes Estensen Gulaker til Baard Johnsen
           er nemnd at hans (Johannes?)arvinger er:Estem,Peder,Endre.
           Halvor,Sigrid,Marit d.e.Jørund og Marit d,y,
1752 30/10:Gulaker 2 øre 18 mkl. Erik Olsen får skjøte frå faren for
           32 Rdl.
1769 18/1 :Gulaker 2 øre 18 mk. Ole Eriksen får skjøte frå Erik Olsen
           for 32 Rdl.
1807 7/12 :Gulaker,matr.nr.832,2 øre 8 mkl. av faren Ole Eriksen seld
           til sonen Erik Olsen for 200 Rdl.er lik 3OO RBdl.+ kaar,

Desse må ha budd på matr.nr-832:
John Jøstensen            1641      6O år i 17O1

Baard Johnsen Gulaker          1741 Ildri Larsdtr.???
Ole Johnsen Gulaker
Marit Johnsdtr.Blokkhus
Peder Johansen Gulaker         1747 ugift.

Erik Olsen Gulaker        1673 176O

Erik Olsen Gulaker        1711 1784  Barbro Olsdotter
Marit Olsdtr.Gulaker                Esten Eriksen Haaher.g.1755

Ole Eriksen Gulaker       1746      Sigrid Jensdotter        1747
Ole Eriksen Rise               1784 Marit Johnsdtr. Løkken
Erik Eriksen Gulaher                Marit Eriksdtr.Skarsem,enke
Anders Eriksen Gulaker    1754

Ingeborg Olsdtr.Gulaker   1775      Sivert Arntsen Nysæter
Marit Olsdtr.Gulaker      1777
Erik Olsen Gulaker        178O      Dorthea Helleufsdtr      1784
                                    barn i 18O3 m/Ingrid Bjerke.
Guro Olsdtr.Gulaker       1783
Ole Olsen Gulaker         1786      Barn i 18O5 m/Jørganna Bakk
Sigrid Olsdt.Gulaker      1788      Barn i 1815 m/John Ivers.Volden

Ole Eriksen Gulaker g1846,1805 1897 Kari Iversd.Vindal       1822
Hellaug Eriksen           18O8
Sigrid Eriksdr Gulaker    181O      Ole Eriksen Garberg ??   1811 1892
Gertrude Eriksdtr         1815 1855

John Johnsen Gulaker      1815      Sigrids son

Husmann:
Paul Arntsen              1773      Abigael Mikkelsdtr.      1774

Karen Paulsdtr.Gulaker    1798

Finn ikkje plass for etternemnde:
Svend Ingebr.Gulaker,Iverhaug       Marit Hansd.Sæter        1793 186O
?????? Svendsdtr.Gulaker  1826
Ragnille Svendsd.Gulaker  1828

Arnt Grøtte i 1744                  Anna

Ingebrigt Arntsen Grøtte  1744

og ikkje til:
Sivert Hansen Gulaker ugift         barn i 182O m/Ragnille Skarsem

Marithe Sivertsdtr.       182O 182O

og
Hans Hansen Gulaker i 1843          Lisbet Mikkelsdtr.

Marithe Hansdtr.Gulaker   1843

og
Inger Haagensdtr.Gulaker  1852 188O gmds.kone, giftUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel