H e v l e.

Løden Davidsen Aalmen     1715 1767 Mari Povelsdtr. i 1748.

Povel Lødensen Aalmen               barn i 1772 m/Sigrid Olsdtr.Sneve.
Ole Lødensen Aalmen       1748
David Lødensen Aalmen     1751 1766
Berit Lødensdtr.Aalmen    1754 1755
Ingebrigt Lødensen Aalmen 1756
Sivert Lødensen Aalmen    1762

                 Bosatt Gissinger.
Anne Olsdtr.Rate          1780      Hadde i 1799 sonen Iver.
Marit Olsdtr.Aalmen       1784 18O2
Kari Olsdtr Rate          1785 1785

Iver Rate                 1799      Annes son.

Ingebrigt Halv.Aalmen     1797 1853 Anne Ingebr.dtr. Hoel    1807 1879
       Bodde Aalmen senere Vasleggen.
Knut Halvorsen Aalmen               Dordi Ingebr.dtr. Aalmen i 1832

                        O l m e n.
Karen Kristine Olmen      1752 1756

Peder Estensen Ålmen      1763 1763

Ole Iversen Aalmen        18O4 1882 Sigrid Halvorsdtr.Aalmen i 1837.

Halvor Ingebrigts.Ålmen   1829      Gjøran I.Presthaug       1826 1903
       Budde påp Hevle
Marit Ingeb.dtr.Aalmen    1831
Ingebrigt I.Aalmen        1834
Ole Ingebr. Aalmen        1838 1868 ugift
Marit Ingeb. Aalmen       1840
Jens Ingebr.Aalmen        1845      Til Ibestad i 1865

Marit Olsdtr.Olmen        1837

Iver Olsen Aalmen         184O
Halvor Olsen Aalmen       1842

Anne Olsdtr.Olmen         1846

Jens Andreas Rambeck Jensen Aalmen
                          186O 1862

Dorthea Ingebrigtsd.Olmen 1868      Familien til Amerika i 188O
Randi Ingebr,dtr.Olmen

Anders Olsen Olmen,sersj.           Margrete Nilsdtr. på Røros.

Karen Kristine Olmen      1752 1755

Peder Estenszen Aalmen    1763 1763

Ole Iversen Olmen                   Sigrid Halvorsdtr.i 1837

                   V a n g s å l m e n.

Ole Olsen Vangsålmen      1752 1818

Elling Johannes.s   "               Rannei Jojnsdtr.

Christine Ellingsdtr.     182O 182O
Johannes Ellingsen Vindal 1823

Marit Olsdtr.Olmen        1837

Anne Olsdatter Olmen      1846

Elisabet Margrete Nilsdtr.1717 1794

Finn ikkje:
Guro Olsdtr.Brubakken,    1778 186O Lægdslem (Mjøen)

Hanna Sofie Teslie Olmen  1858 1862

                           Aalmbakken
Kari Sivertsdtr           1792 1865

Marit Olsdtr.Ålmbakken    1857 1871

                         K a a s e n
Ole Olsen Kaasen          1768      Guri Pedersdtr.          1769

Peder Olsen Kaasen        18O4      Sigri Eriksdt Kaas

John Ingberigtsen Kaasen            Ingeborg Taraldsdtr. i 1825

Ingebrigt Johnsen Kaasen  1825

Guri Pedersdtr. Kaas      1841
Ole Pedersen Kaasen       1846
Ole Pedersen Kaasen       1856

                          Ø y e n
Gjertrud Pedersdtr.Øien   1699 1779 Usikker.
Ingeborg Pedersdtr. Øyen  1715 1800    "

Bent Øien,usikkert                  Kari Øien,Bents Q        171O 1786

Ellev Johnsen Øien        1773 1813 Funnet død i fjellet,mosesanking.

Gjertrud Arntsdtr.Øyen              Barn i 18O8 m/John Eriksen Bakk

Erik Johnsen Øyen         18O8
Marithe Jonsdtr. Øien     1813 1814

John Olsen Øien           1810 1878 Kårmann,enkemann

Ingeborg Ingebr.dtr.Øien             barn i 1844 m/Mikkel Ranem

Kari Eriksdtr. Øyen                  Amund Estensen i 1832

Erik Amundsen? Øyen       1832
Halvar Amundsen  Øyen     1835
Halvor Amundsen Øyen      1839

Ole Olsen Øyen                      Barn i 1835 m/Ingeborg Gryttingsh.

Marit Mikkelsdtr.Øien     1845      Ingeborgs dtr.

Ole Hansen Øien  i 1847             Rannei Ellevsdtr.Øien usikkert

                         S t a v e n.
Ingeborg Jonetta Johansd. 1856 186O

                            Hevle:
                       Matrikkel nr. 621
med skyld i 1661 1 Spand og 6 mkl.Frå 1725 nytt matr.nr.32 med lnr.24
og 24b og lnr.25 med skyld tilsammen 3 daler 3 ort og 18 shilling.Frå
1890 gnr.39 bnr.1 med skyld 3 ort og 17 shilling,revidert 1,81 mark,

Jordebog 1648:1 Torre Hefle,sit odel 1/2 spand.fri for skatt
              2 Ttond Egedals odel 1/2 spand
              3 Holder  - - - " -  1/2   "
              4 Joesten.H.Anders Roaldsen, odel 1/2 spand

Folketellinga 17O1:Bersvend Johnsen 41 år og Haldo Bersvendsen 1 år.

Skattemanntal 1762:I.familie:Ole Iversen og Ingrid og mandens mor
                   Gjertrud,samt klokkerkonen Magdlin.og piken
                   Sigrid Iversdtr,(Mandens søster??)
                   II familie;Bersvend Bjørnsen g.m.Randi.og mandens
                   mor Ingeborg.
Matrikklane:
1661 Trund,f.1607 1 Spand 6 mkl.  1838 Ole Johnsen       1 øre 13 mkl.
1664 Trond        1 Spand 6 mkl.       Sivert Ingebr.sen 2 mkl.
1696 Bersvend     1 Spand 6 mkl.       Ole Engelsen      1 øre 15 mkl.
1721 Trund        1 Spand 6 mkl.  189O Ole Olsen,bnr.3 3 ort 17 shil.
1762 Ole Iversen                  19O9 Ole Olsen bnr.1   1,78 mark.

Folketelling 18O1:Christi Paulsdtr.4o år,enke og borna Inger Engels-
                  dtr.18 år og Ole Engelsen 9 år.Ole Iversen 8O år og
                  Ingrid Engelsdotter 78 år,svigerforeldre,
               2. familie :John Bersvendsen 37 år,Randi Olsdtr.38 år.
                  Lars Andersen 1717 og Randi Nilsdtr.1733,Kårfolk.
                  Born:1 Ole 7 år,2 Dordi 4 år, 3 Bersvend 2 år.

Skifter på 621 Hevle:
1693  1/5 :John Trondsen Hevle - Magnhild Johnsdotter
           Born:1 Bersvend Johnszen,2 Ole Johnsen,3 Jon Johnsen,4
                 Marit Johnsdtr.5 Kari Johnsdtr.6 Gjøri, unyndig,
                7 Kari d.y. umyndig,
1696 8/1O :John Trondsen Hevle - Marit Pedersdotter.
           Dei same arvingane som i 1693. Ikkje verger,
1743 28/3 :Bjørn Eriksen Hevle - Ingeborg Bersvendsdtr.
           Born:1 Bersvend Bjørnsen 25 år,2 John Bjørnsen 13 år.
                3 Ingeborg 31 år,4 Marit 26 år,5 Maren 23 år
1759 15/6 :Peder Johnsen Hevle - Randi Olsdtr.(barnlaus)
           Arvingar:Hans far John Ingebrigtsen Haugen.
                    Laugverge hennar far Ole Johnsen Hevle.
1762 4/11 :Iver Olsen Hevle - Gjertrud Eriksdotter
           Born:1 Ole, 2 Steener Nordviken,3 Sigrid Bøe,4 Sigrid
                d.y. 25 år.
1763 21/8 :Ole Evensen Hevle - Randi Olsdtr.(barnlaus)
           Arving:faren Even Ellingsen Fossum.
1772 2/9  :Bersvend Bjørnsen Hevle - Randi Nilsdotter
          :Born:Nils Bersvendsen 14 år,John Bersvendsen 13 år,Inge-
           borg Bergsvendsdtr.31 år,4 Marit 26 år, Maren 23 år.
1777 19/2 :Peder Hansen Hevle,f.Storeng - Randi Olsdtr.
           Born:1 Peder Pedersen,20 år,2 Hans Pedersen,17 år,
                3 Ingebrigt Pedersen 2 år,4 Marit Pedersdtr.21 år,
                5 Randi Pedersdtr.4 år.
1787  1/8 :Peder Hansen Hevle - Mali Ingebrigtsdtr.(f.Hoel)
           Born:1 Peder Pedersen 2o år,2 Hans Pedersen 6 år,
                3 Ingebrigt Pedersen 2 år,4 Marit Pedersdtr.21 år,
                5 Randi Pedersdtr.4 år.
1789 2O/2 :Randi Nielsdotter - Iver Olsen Hevle
           Arving:Marit Olsdtr.Aalbu.
1793 26/1 :Brit Paulsdtr.Hevle - Engel Olsen (som er død)
           Born:1 Ole Engelsen 1O år,2 Ingrid Engelsdtr.3 år.
1796 29/11:Peder Pedersen Hevle - Ingrid Stengrimsdtr.
           Born:1 Stengrim Pedersen 2 år,2 Randi Pedersdtr.3 1/2 år.
1809 30/8 :kårkone Ingrid Engelsdtr.Hevle - Ole
           Born:1 Engel Olsen Hevle,død,har borna:a Ole Engelsen 16,
                b.Ingrid Engelsdtr.19 år.2.Gjertrud Olsdtr.enke etter
                  Gullik Johnsen Mjøen.3.Sigrid Olsdtr.g.m.Johannes
                  Eriks Ørstad.4 Marit Olsdtr.g.m.Tore Eriksen
                 .Kongsvold.
1828 16/2 :Ingrid Stengrimsdtr,Hevle - Ingebrigt Ingebrigtsen.
           Born:1 Stengrim,2 Peder,22 år,3 Randi Pedersdtr.g.m. Iver
                  Eriksen Gorset,4 Anne Ingebrigtsdtr.g.m.Iver Eriksen
                  Rønning,5 Marit Ingebrigtsdtr. 24 år ugift.
1830 15/2 :John Bersvendsen Hevle - Randi Olsdtr.
           Born:1 Dordi Johnsdtr. 32 år,2 Marit 24 år, 3 Ole Johnsen
                36 år,4 Bersvend Johnsen 31 år.

                        Tingleste dokumenter.
1749 29/10:Hevle,1/2 Spand pantsatt av Ole Johannessen til Ingebrigt
           Ørstad for 120 Rdl.
1761 17/1 :Hevle,1 Spand,6 mkl,Ole Johannessen får skjøte frå Ole Eng-
           elsen for 44 Rdl. (Usikkert)
1768  ?/7 :Hevle,1 Spand 6 mkl.av Ole Johannessen seld til Peder
           Hansen for 79 Rdl.
1777 18/6 :Hefle,1 Spand og 6 mkl.er ved skifte etter Randi Olsd.(g.m.
           Peder Hansen)vurdert for 100 Rdl.og utlagt etter pant=
           obl.til Lars Andersen Mjøen som er kirkeforstander for
           Opdal Kirke.
1796 19/11:Hevle 1 Spand påskifte etter Peder Pedersen vurdert for 250
           Rdl. og utlagt til sonen Ingebrigt Pedersen.
1797 22/2 :Hefle 1 Spand og 6 mkl.derunder har enken Ingrid Stengr.dtr
           ved contract forbundet sig at give svigermoren Mali Ingebr.
           dtr.og hennes sønn kaar.

Desse har hatt skjøte på 621 Hevle:
     1738 Ole Johnsen 1 øre 15 mkl. 1784 Engel Olsen  1 øre 15 mkl.
1738-1746 Ole Ingebrs.1 øre 15 mkl. 1761 1768 Ole Johannessen
1746-1752 Iver Olsen                1768 1796 Peder Hansen 1 sp.6 mkl.
1752 1784 Ole Iversen 1 øre 15 mkl. 1796      Ingebr.Pedersen

Desse må ha hatt bustad på 621 Hevle:
Trond Hevle               16O7       57 år i 1664

Jon Trondsen Hevle        164O?      1 Magnhild Johndsdtr.        1693
                                     2 Marit Pedersdtr.
Lars Trondsen Hevle       1641       Knegt.23 år i 1664

Bersvend Johnsen          1660      41 år i 17O1
Trond Johnsen
Marit Johnsdttr.          1674 1748 (Årstala usikre)
Gjøri Johnsdtr.Hevle           1761 døde på Detli Usikkert
Kari Johnsdtr.Hevle                 Gift i Folldal.
Kari Johnsdtr.d.y.
Jon Jonsen Hevle       ca.167O      far til Ole Johnsen.
Ingeborg Johnsdtr.                  enke (gift Nyhus ??)
Anders Johnsen Hefle                Ildri Hevlesløkken       1689 1759
Randi Johnsdtr.Hevle,usik.1699 1699

Iver Olsen Hevle          1682 1762 1Gjertrud Eriksdtr,           1752
                                    2Randi Nilsdotter

Ole Johnsen Hevle         1692 1772 Marit Aundensdtr??       1697 1777

Randi Olsdtr.Hevle                  1Peder Johnsen Storeng
                 g.1752             2Ole Evensen Fossem      1732 1762

Ingeborg Bersvendsdtr.         1743 Bjørn Eriksen
Haldo Bersvendsen         17OO
Gjertrud Bersven.d.Hevle  17O3 1773

Anbiør Bjørnsdtr Hevle    171O 1757 berre ved død
Ingeborg Bjørnsdtr.Hevle  1712 1773 ugift i 1743,usikkert (1oo år
Maglin Bjørnsdtr.Hevle    1713 1799  John Knudsen ??  usikkert.
Marit Bjørnsdtr.Hevle     1717
Bersvend Bjørnsen Hevle   1718 1773 Randi Nilsdtr.Vehn,Quickne.
Maren Bjørndtr.Hevle      1721
John Bjørnsen Hevle       1729 1759 Kristi Jensdtr.Slettvold g.1756

Anne Haldosdtr.Hevle                Steener Anders,Rise g.1753

Ole Iversen Hevle         1719 1803 Ingrid Engelsdtr.Ørstad  1723 18O8
Stener Iversen Hevle                Ildri Evensdtr.Viken.enke,g.1758
Sigron Iversdtr.Hevle               1Anders Sivertsen Bøe.g.1754  1757
          g.1758                    2Arnt Eriksen Bak
Erik Iversen Hevle        173O 175O ungkar.
Sigrid Iversdtr.d.y.      1737      Barn i 1773 m/Erik Tørrisen Viken

Marit Ingebrigtsdre.Hevle 1741 1811 Blodgang.

Bersvend Olsen Hevle                1Mali Jensdtr.Sletvold g.1757
             g.1771                 2Sigrid Hellaugsdtr.Halset
Anne Olsdtr.Hevle g.1761            Ole Olsen Hagen.barnløs. 17OO
Randi Olsdtr.Hevle        1739 1776 1Peder Johnsen Haugen    1723 1759
                                    2Ole Evensen Fossem      1762
            g.1763                  3Peder Hansen Storeng    1787
Gjertrud Olsdtr.Hevle     1753 1753
Iver Olsen Hevle          1754 1762 Randi Nilsdtr.
Gjertrud Olsdtr.Hevle     1755      Gullich Johnsen Mjøen g.1778
Engel Olsen Hevle         1759 1793 Berit Paulsdtr.Gulaker
Sigrid Olsdtr.Hevle       1762      Johannes Eriksen Ørstad

Erik Johnsen Hevle        175O 1817 Usikker
Ingeborg Johnsdtr.Hevle   1753 1753 ?? ligger ihjel.
Erik Johnsen Hevle        1756      Rannei Olsdtr i 18O6
Ingeborg Johnsdtr.Hevle   1758

Kristi Paulsd,Hevlesvold  1761 1856 usikker,enke i 18O1.

Marit Iversdtr.Hevle      1765

Gjertrud Olsdtr.Hevle     1753 1753
Iver Olsen Hevle          1754 1762 Randi Nilsdotter
Gjertrud Olsdtr.Hevle     1755      Gullich Johnsen Mjøen    1751 1803
Engel Olsen Hevle         1759 1793 Berit Paulsdtr.Gulaker
Sigrid Olsdtr.Hevle       1762      Johannes Eriksen Ørstad
Marit Olsdtr.Hevle        1765      Thore Eriksen Kongsvold  1749

Marit Bersvendsdtr.Hevle  1754
Ingeborg Bersvendsdtr.    1755
Ole Bersvendsen Hevld     1756
Nils Bersvendsen Hevle    1758
John Bersvendsen Hevle    1761      Randi Olsdtr.            176O 183O
Abelone Bersv,dtr.Hevle   1768 1768

Mali Pedersdtr.Hevle      1764 1764 (Mette??)
Marit Pedersdtr.Hevle     1766
Peder Pedersen Hevle      1768 1796 Ingrid Stengrimsdtr.Loe  1773 1828
Hans Pedersen Hevle       1771       barn i 1799 M/Ane E. Gottheim
                                      "   " 18O4 m/Ranhild St.Loe.
Mette Pedersdtr.Hevle     1774 1774
Ole Pedersen Hevle        1776 1778
Ingebrigt Pedersen Hevle  1777 1779
Ingebrigt Pedersen Hevle  178O 1782
Ole Pedersen Hevle        1782 1782
Randi Pedersdtr.Hevle     1783
Ingebrigt Pedersen Hevle  1785
Randi Pedersdtr.Hevle     1793 1883 Iver Eriksen Gorset      1798 1878
    (Anna ved død)
Stengrim Pedersen Hevle   1794 1875 Kari Olsdtr.Hoel         18O4 1875

Ole Johnsen Hevle         1765 1767

Ingebrigt Eriksen Hevle   1773      Sigrids son

Erik Iversen Hevle        1774 1861 kårmann

Ole Halvorsen Storvold,   1787 1867,legdslen,død på Hevle(Størvold??)

Ole Johnsen Hevle         1794 1886 Gjørund Sivertsdtr.      18O8 1873
Dordi Johnsdtr.Hevle      1798
Marit Johnsdtr.Hevle      18O6

Marit Ingebrigtsdtr.Hevle 18O3 1876 Ugift,

Rannei Johnsdtr Hevle     18O3 1815 Forkjølelse.Usikker
Marit Johnsdtr.Hevle      18O6 1891 Ingebrigt Einarsen       1798 1867

Marit Eriksdtr.Hevle      18O6      Erik og Ranneis barn.
Ole Eriksen Hevle         18O9
Erik Eriksen Hevle        1813

Ingebrigt Ingebrigtsen    1821 1891 Kårmann (Hol i Drivdalen)
Ole Ingebrigtsen Hevle    1831 189O (Hengt seg,far til Hans Olsen

Hans Hansen Hevle         1838 1898 Marit Ingebrigtsd.Hevle  1831 1883

John Ingebrigtsen Hevle   1841 186O ugift
Dordi Ingebrigtsdtr. "    1843
Rannei Ingebrigtsdtr,  "  1846

Hans Olsen Hevle          1861 1878 dreng

Johannes Gullichsen Hevle 1863 1887

Ingebrigt Ingebrigtsen "  1863 1949 Marit Olsd.Bjørnd.sæter  1868

Marit Hansdtr.Hevle       1887 1887
Ingebrigt Hansen Hevle    1892 19O7 gbr.son.

Peder Hansen oppaatgift med Mali Ingebr.dtr.Hoel             1746

Ingrid Stengrimsdtr.oppatt gift med Ingebrigt Ingebrigtsen og borna:
1 Anne Ingebr.dtr.Hevle   1799 188O Iver Eriksen Rønning     1797 1849
2 Ragnhild Ingebr.dtr.    18O2 1871 ugift
3 Marit Ingebr.dtr.Hevle  18O3 1876 Barn i 1845 m/Erik Brenden
4 Stengrim Ingebr.Hevle
5 Peder Ingebr.sen Hevle  18O5 1894 Randi Taraldsdtr.Vammer  18O1 188O
                                    Barn i 1833 m/Anne J.Brenden

Peder Stengrimsen Hevle   1828 1882 Mari Olsdtr.Hagen        1823 1894
Marit Stengrimsdtr.       1829 1853 ugift
Ols Stengrimsen           1832      Utvandra
Ingrid Stemgrimsdtr.      1833 1833
Ingebrigt Stengrimsen     1834      Utvandra
Ingrid Stengrimsdtr.Hevle 1836
Mari Stengrimsdtr.        1837 1837
Halvor Stengrimsen        1839 1896 død i Chicago.
Peder Stengrimsen         184O 184O
Ingebrigt Stengrimsen     1841
Ingeborg Stengrimsdtr.    1842      Utvandra
Ingrid Stengrimsdtr.      1843 1922 reist til Målselv og gift der.
Peder Stengrimsen         1845 1918 Annie Eriksen i USA.
Ole Stengrimsen           1847 1847

Ingeborg Bersvensdtr.     1755
Nils Bersvendsen Hevle    1758
John Bersvendsen Hevle    1761       Randi Olsdotter         176o 183O

Bersvend Johnsen Hevle              Randi Nilsdtr.
Ole Johnsen Hevle         1794 1886 Gjørund Sivertsdtr       18O8 1873
Dordi Johnsdtr. Hevle     1798
Marit Johnsdtr.Hevle      18O6

John Johnsen Hevle        1827
Marit Johnsdtr.Hevle
Kari Johnsdtr,Hevle
Gjørei(?) Johnsdtr.
Kari Johnsdtr.umyndig

Halvar Olsen Hevle        1831 19O5 kårm. gift

Ole Olsen Hevlesvolden    184O 132O Anne Arntsdtr.Blokkhus   1842 192O

Randi Olsdtr. Hevle       1841
Marith Olsdtr.Hevle       1848

Ole Iversen Hevle         1721      Ingrid Engelsdtr.        1723

Engel Olsen Hevle              1793 Brit (Kirsti?)Paulsdtr.  1761
Gjertrud Olsdtr Hevle     1756      Gullik Johnen Mjøen      1751 18O4
Marit Olsdtr.Hevle        176O      Tore Eriksen Kongsvold   1751
Sigrid Olsdtr. Hevle      1762 1842 Johannes Eriksen Ørstad  1756

Inger Engelsdtr           1784 1849 (sindsvag)
Guru Engelsdtre.Hevle               Thor Johnsen, husmann    1761 1816
Ole Engelsen      "       1792 1887 Marit Haldosdtr.Sæter    18O4 1847

Lars Gulliksen Hevle      1794 1862 Ingeborg Knudsdtr.       18O2 1873

Engel Thorsen Hevle       1797 1817 død på fjellet
Chatarina Thorsdtr.Hevle            Halvor Ellingsen Gorset
Ole Thorsen Hevle         18O4
Ingeborg Toresdtr.Hevle             Barn i 1832 m/Erik J.Skjørstad
John Thoresen Hevle       1819 1878 Karen Iversdtr,Hevle i 1849

Ole Iversen Hevle g.1751  1721      1Ingrid Engelsdtr.Ørstad 1723
                                    2 Sigrid Halvorsdtr Hevle i 1849
Sigron Iversdtr.Hevle               Anders Sivertsen Bøe.g.1754
Siogrid Iversdtr.Hevle,d.y.1737     Tørris Olsen Myren,g.1775

Kari Iversdtr.Heble       1825 1895 John Toresen Kolstad     1819 1878

Gurru Eriksdtr Hevle      1832      Ingeborgs dtr.

Marie Olsdtr. Hevle       1834
Kristi Olsdtr.Hevle       1835
Marit Olsdtr.Hevle        1838
Ole Olsen Hevle           184O      Anna Arntsdtr.           1841
Gjertrud Olsdtr.Hevle     1841
Gjertrud Olsdtr.Hevle     1843
Haldoe Olsen Hevle        1845
Iver Olsen Hevle          1849      Gjertrud

John Larsen Hevle         1835 1887,Halset,forkortet sitt liv,hengng

Ole Iversen Hevle g.1751  1721      Ingrid Engelsdtr.Ørstad  1723
Sigron Iversdtr.Hæfle               Anders Sivertsen Bøe.g.1754
Steener Iversen Hefle               Ildri Evensdtr. Viken,g.1758
Sigrid Iversdtr.Hevle
Sigrid Iversdtr.Hevle d.y.1737.     Tørris Olsen Myhren g.1775

Iver Olsen Hevle ,husm.   18O3 1886 Ingeborg Knudsdtr i 1837 (Hoel?)

Ingebrigt Iversen Hevle   1837
Ingebrigt Iversen Hevle   184O
Goro Iversdtr.Hevle       1844
Karen Iversdtr.Hevle      1844
Ole Iversen Hevle         1847

Anna Johnsdtr.Hevle       1847
Tore Johnsen Hevle        1849      Bnr.2 og bnr.4
Iver Johnsen Hevle        1851 1852
Ole Johnsen Hevle         1857

Marit Pedersdtr.Hevle     1854      (Barn av Peder og Kari)?
Kari Pedersdtr.Hevle      1856
Randi Pedersdtr.Hvle      1858
Kari Pedersdtr.Hevle      1859
Ingrid Pedersdtr.Hevle    1863

Ole Olsen Hevle           1877 1877 (Ole Iversens barn)

Husmann:
Ole Rasmusen Hevle        164O      6O år i 17O1

Ingebrigt Rasmusen                  Gjertrud Knudsdtr.??     174O 1814

Ingeborg Ingebr.dtr.Hevle ?         Barn i 1756 m/Sumun J.Vekve

Guri Sumundsdtr.Hevle     1756

Hans Steenersen Lilleengen          Anna  i 1762

Ingeborg Hansdtr.                   i 1762
Marit Hansdtr.                         "

Ole Hansen Hevle          1799 1817

Inderst: Diedrich Halvorsen i 1762.

                          Matrikkel nr. 622.Hevle.
med skyld i 1696 1 Spand og 6 mkl.Nytt matr.nr.31 med lnr.23a og 23b,
med skyld tilsaman 2 daler 2 ort og 12 shill.frå 1890 gnr.38 bnr.1 med
skyld 1,83 mark.(Olsheim)

Folketelling 17O1: Johannes Andersen f.1746 med sønene :1 Arnnt 13 år,
                   2 Ole 6 år og 3 Anders 4 år.

Skattemanntal 1762:Enken Randi og hennes foreldre Ole Johannessen g.m.
                   Marit.Johannes Andersen og qw.Ingeborg.

Matrikklane:
1661 Olle    1 øre 15 mkl.       1838 Stemgrim Pedersen 1 øre 18 mkl.
     Jonn    1 øre 15 mkl.            Iver Eriksen      1 øre 12 mkl.
1696 Johannes    1 Spand 6 mkl.  189O Ole Olsen,Olsheim    1,83 mark.
1721 Bjørn       1 Spand 6 mkl.  19O9  - - ds. - -         1,83  "
1762 Randi

Folketellinga 1801:Ingebrigt Ingebrigts.33 år,og Ingrid Stengrimsdtr.
                   28 år.og borna:1 Randi 8 år,2 Stengrim 6 år,3 Ande
                   3 år.Mahlie Ingebr.dtr.svigermor,56 år og hennar
                   son Ingebrigt 16 år og dotter Randi 2O år.
                   Husmenn:I.Mons Johns.53 år og kona Lussie Andersd.
                   med borna: 1 Maglin 23 år og 2 Anders 21 år .
                   II:Erik Johnsen 51 år em.Bereth Hansdtr.83 år enke.
                   III:Ouden Knudsen 67 år og kona Kari Christiansdtr.
                   61 år,

Skifter på Hevle: (622)
1743 11/1O:Johan Arntsen Hevle  -  Randi Olsdotter.
           Born:1 Ole Johansen f.1692,2 Anders Johansen f.1696,3 Brit
                 Johansdtr.f.1695,4 Guri Johansdtr. f.1698,6 Ingeborg.

                      Tinglyste dokumenter.
1734 3/11 :Hevle, 1/2 Spand pantsatt av Ole Johnsen til Sivert Olsen
           Drivstuen for lån 84 Rdl.
1738 8/10 :Hevle,Ole Johnsen Hevle skjøter 1 øre 15 mkl.til Ole Inge=
           brigtsen Hevle for 100 Rdl.
1746 26/7 :Iver Olsen Hevle får skjøte på 1 øre 15 mkl.etter foreviste
           adkomstbreve.
1752 17/1 :Hevle 1 øre 15 mkl.dertil har John Bjørnsen lyst odels og
           innløsningsrett.
1752 29/10:Ole Iversen får skjøte på 1 øre 15 mkl.fra faren Iver Olsen
           for 39 Rdl.
1773  2/9 :Hevle 1 øre 15 mkl på skifte etter Bersvend Biørnsen vur=
           dert for 150 Rdl.og utlagt til ?
1784 20/8 :Hevle 1 øre 15 mkl.av Ole Ivers.seld til sonen Engel Olsen
           for 100 Rdl.
1785  4/1 :Hevle 1 øre 15 mkl.derunder har Iver Nilsen m/fl.seld til
           Nils Bersvendsen for 150 Rdl.og kaar.til stedfaren Iver
            Olsen
1789 15/7 :John Bersvendsen får skjøte på 1 øre 15 mkl.i Hevle frå
           mora Randi Nilsdtr. for 460 Rdl.
1796 19/11:Hevle,1 Spand på skifte etter Peder Pedersen vurdert for
           25O Rdl.og utlagt til sonen Ingebrigt Pedersen
1807 27/7 :Hevle,Ole Engelsen får skjøte på 1 øre 15 mkl.frå Ingebrigt
           Jensen v/formynder Johannes Evensen Ørstad.
1813 26/3 :Hevle,matr.nr,622,1 Spand 6 mkl. av Stengrim Pedersen pant-
           satt med 2.prioritet til Randi Pedersd.(søstra) for 1Rdl.3
           ort og 18 shill.
1813 8/12 :Hevle,1 Spand 6 mkl.av Ingebrigt Ingebrigtsen seld til
           stedsonen Stengrim Pedersen for 250 Rdl.og kaar.

           Desse må ha hatt skjøte på 622 Hevle:1 øre 15 mkl.
                1734 Ole Johnsen        1789 1796 Jon Bersvendsen
           1738 1746 Ole Ingebr.        1796      Ingebrigt Pedersen
           1746 1752 Iver Olsen         1807      Ole Engelsen
           1752 1784 Ole Iversen        1813      Stengrim Pedersen
           1784 1789 Engel Olsen

Desse må ha budd på matr.nr.622 Hevle;
John                      1588       76 år i 1664

Arnt                      16O7

Stengrim Johnsen          1628       36  " "  "
Ole Johansen              165O       Marit

Sivert Arntsen            1644
Johannes Arntsen          1645 1732 Randi Olsdotter,enke i 1762
Peder Arntsen Hevle       1651

Brit Johannesdtr.Hevle    1669 1762

Arne Johansen Hevle       1688      13 år i 17O1
Ole Johansen Hevle .      1692      Marit Knudsdtr.usikker   17O5 1785
Anders Johansen Hevle     1695
Guri Johannesdtr.Hevle    1698 1768
Randi Johannesdtr.
Ingeborg Johannesdtr.     1715

Johannes Andersen Hevle             Ingeborg Povelsd.Grinden 1734 1814
Steener Andersen Hevle              Anne Haldorsdtr.
Brit Andersdtr.Hevle                Ole Olsen Engen,g.1754

Ildri Johannesdtr.Hevle   1756
Brit Johannesdtr.Hevle    1757 1757
Anders Johannessen Hevle  176O
Povel Johannessen Hefle   1762 1763
Paul Johannessen Hevle    1763      Barn i 1796 m/Marit fra Dovre
                                      "  " 18OO m/Ragnhild Engen
John Stenersem Hevle      1758

Ole Johannessen Hevle     1765

Johannes Olsen Hevle                Ragnhild Eriksdtr.i 1829

Stengrim Pedersen Hevle             Barn i 1825 m/Marit Andersdtr.Rise
                 g.m.               Marit Olsdtr.

Ingrid Stengrimsdtr.Hevle 1773      Ingebrigt Ingeb.Klett    1768

Jon Oudensen Hevle        178O 1864 fattiglem

Randi Ingebrdtr.Hevle     1793
Stengrim Ingebr.sen Hevle 1795
Ande Ingebr.dtr.Hevle     1799
Peder Ingebrigts.Hevle    18O5
Marit Ingebr,dtr.Hevle              Barn i 184O m/Sivert J.Ørstad

Marta Marie Johannesdtr   1829

Sivert Sivertsen Hevle    184O     Marits son m/Sivert Ørstad

Hans Hansen Hvle          187O 1871

Husmenn under Hevle:
John Mogensen,snekker,    17O6 1786 Maglin

Mogen Johnsen Hevle       1748      Luzie Andersdtr.         1742 1812
Erik Johnsen              1752

Tarald Mogensen Hevle               Ingeborg Larsdtr. i 18O6

Tarald Larsen Hevle       177O 1859 lægdslem

I Maglin Monsdtr. Hevle   1778
  John Monsen Hevle       1785 1786

II Anders Monsen Hevle    178O      Marit Johnsd.Wassleggen  1776

John Andersen Hevle       18OO
Guru Andersdtr.Hefle      18O4
Mogens Andersen Hevle     18O7 18O7
Luzie Andersdtr.Hevle     18O8 1877 husmannsenke ved død
Randi Andersdtr.Hevle     1812
Mogens Andersen Hevle     1816 1816

John Johnsen Hevle        1827
Marit Johnsdtr.Hevle
Kari Johnsdtr
Gjøri Johnsdtr.
Kari Johnsdtr.Hevle.umyndig

III Erich Johnsen Hevle   175O      enkemann

IV Ouden Knudsen Hevle    1734 1812 Kari Kristiansdtr.       174O

Kristian Othinsen Hevle   1779 185O Barn i 1819 m/Anna Olsdtr.Aalbu

Cathrine Taraldsd.Hevle             Barn i 1824 m/Halvor E.Gorset
Lars Taraldsen Hevle      18O6 186O Sigrid Eriksdtr. i 1832

Arnt Halvorsen Hevle      1824      Cathrines son.

Ingeborg Larsdtr. Hevle   183O 1858
Erich Larsen Hevle        1834
Tarald Larsen Hevle       1836
Peder Larsen Hevle        1839 1867 ugift
Guri Larsdtr.Hevle        1842
John Larsen Hevle         1847

Så finn eg ikkje plass til:
Guri Evensdtr.Hevle                 Anders Iversen Engelsjord,g.1772

Heller ikkje til:
Kari Nilsdtr.Hevle                 barn i 1769 m/Løden Mortens.Aalmen

Anne Lødensdtr. Hevle     1769

Marit Endresdtr.Hefle     177O 177O

Likeins:
Knut Andersen Hevle       1774 1858  Barn i 18O2 m/Inger O.Losløkken.

Ingeborg Knudsdtr.Hevle              Iver Olsen Hoel i 1834

Ole Iversen Hevle         1831
Ingeborg Iversdtr.Hevle   1834

Mari Svendsdtr.Hevle      1851 1879 gbr.kone

Jon Halvorsen Hevle       1865 1881 ugift.inderstson

Husmenn/Inderster:

Ranney Hevle              1718 1749 (Semmings Q ?)Berre ved død.

Niels Niels.Hevle (Mjøen) 1777 1860 Ingeborg Lagesdtr.

Gjøran Andersdtr,Vekved
Kristi Johnsdotter Hevle  1793 186O John Bjerkakers dtr.

Elen Nielsdtr. Hevle      1821

Så finn eg desse:
Henrik Pedersen Hevle               Karen Olsdtr. i 1839
Ingebrigt Pedersen Hevle  1833      ugift,barn i 1854 m/Ingeb.Vognild

Halvor Henrichsen Hevle   1838

Stengrim Pedersen Hevle   186O 186O

Og:
Olef Sivertsen Hevle      1737 1756 umgkarl.

Marta Tøllevsdtr.Hevle    1733 1793 Berre ved død
OG:
Knut Ingebrigts.Hevle     1765 1768

Mathias Olsen Hevle       1711 18O1 Marit Knudsdtr.Aalbu,g.1757
Og:
John Olsen Hevle          1827 1856 ugift, jæger.

Ingebrigt Olsen Hevle     1869 19O5 gbr.
Guro Olsdtr.Hevle         187O 1871
Ole Olzsen Hevle          1874 1874

                       G r i n d e n.
             er dette ein eigedom under Hevle ??
Kan dette vera gnr. 4o bnr.3 utskildt frå bnr.2 i 192O og kalla
"Grindsbakken" ?? med Hans I Hevle som eigar. Stemmer ikkje !!.

Berit Grinden             1691 1751 Berre ved død.

Marit Olsdtr.Grinden      17O4 178O Rasmus Ingebr.Gorset          174O

Ingeborg Povelsd.Grinden  1734 1814 Johannes Andersen Hevle,g.1756
Sivert Povelsen Grindan             1Kjersti Olsdott.Støllen 1723 176O
                g.1762             2Luzie Evensdtr.Halset
Barbara Povelsdtr.Grinden           Ole Olsen Sneve g.1749.

Anders Olsen Grinden.Aune 1747 1853 Husmand ved død.

Paul Sivertsen Grinden    1752 1767 Usikker,alder manglar ved død.
Ole Sivertsen Grinden     1754 1755
Ole Sivertsen Grinden     1756
Anders Sivertsen Grinden  1758
Marit Sivertsdtr.Grinden  176O 1762
Even Sivertsen Grinden    1762 1762
Kristine Sivertsd.Grinden 1764

Hans Knudsen Grinden      1761 18O1 (Enkemann i 18O1)

Sigrid Olsdtr.Grinden     1767 1852 (eller Røtvei,lægdslem)

Sivert Paulsen Grinden              Guru Andersdtr.f.Loe     1795 1896

Ingebrigt Rasmus.Grinden            Marithe Johnsdtr. i 1813

Rasmus Ingebr.Grinden     1813
John Ingebrigts.Grinden   1817

Elen Sivertsdtr.Grinden   1826 1910 barn i 1854 m/Paul Rasm.Røtvei

Anne Paulsdtr.Grinden     1854

                      Gissinger.
                  Gnr.40 Bnr. 1 av skm. 7,58.
tidlegare undebruk av matr.nr.621 Hevle og hadde i 1838 ei skyld på
1 daler 4 ort og 9 shill.  med Ingebrigt Drivstuen som eigar.

Jordebog 1664:Gjedsinger, 1/2 Spand:Drifstuen sin avlsgård.

Folketelling 17O1:Anders Stenersen 3o år. (usikkert)

Folketelling 18O1: ført under Drivstuen.

Skifter på:Gissinger. (Drivstuen?)
1751 6/11 :Paul Sjursen Gissinger - Berithe Andersdtr.            1751
           Born:1 Sjur Paulsen f.1726,2 Marie g.m.Løden Davidsen
                Aalmen, 3 Barbara Oaulsdtr. g til Sneve,4 Ingeborg
                Paulsdtr. f,1732.
176O 3/11 :Sivert Paulsen Gissinger - Kristi Olsdotter
                Born:1 Paul Sivertsen 9 år,2 Ole 4 år,3 Anders 2 år og
                4 Brit
1791 12/4 :Sivert Paulsen Gissinger - Luzie Evensdtr..
           Dei same som ovanfor,unntatt Brit.

Desse må ha budd på Gissinger:
Iver Olsen Gissinger      1665      Husmann i 17O1 36 år gtl.

Olef Iversen Gissinger    1698

Guro Olsdtr.Gissinger     1698 1749

Paul Sjursen Gissinger              Berithe Andersdtr.            1751

Luzie Olefsdtr.Gissinger  1712 1754 Berre ved død

Sjur Paulsen Gissinger    1726 1791 1Kristi Olsdtr.               176O
                                    2Luzie Evensdtr.         1723 18O7
Marie Paulsdtr.Gissinger            Løden Davidsen Aalmen
Barbara Paulsd.Gissinger            gift.Sneve
Ingeborg Paulsdtr.        1732

Hans Gessinger ca.173O              Anne Gessenger           1748 1798

Marity Olsdtr.Gissinger   1744      Barn i 1782 m/Erik Olsen Mjøen.
Kari Olsdtr.Gissinger                "   " 1767 m/Ole K.Vognild
Ragnhild Olsdtr.Gissinger 1747      Hans Olsen ??            1745 1813
Hellaug Olsen Gissinger   1752
Ole Olsen                 1753

Paul Sivertsen Gissinger  1751      gift Stekeren
Ole Sivertsen Gissinger   1756       "   Rise
Anders Siverts.Gissinger  1758       "   Hæverli
Brit Sivertsdtr.Gissinger 176O      må være død før 1791
Kiersti Sivertsdtr.       1771      Ingebrigt Olsen ??

Ole Olsen Gissinger                 1Ragnhild Andersdtr.i 1744
                                    2Eli Olsdtr.i 1752
                                    Barn i 1764 m/Kari Halvorsdtr.
                                    2Barn i 1771 m/Arnt O.Vognild

Marit Simensdtr,Drivstuen 1763 1811 berre ved død.

Anne Olsdtr.Gissinger     1767      Karis dotter.
Anne Arntsdtr.Gissinger   1771         "    "

Marit Eriksdtr.Gissinger  1782      Marit Olsdtr.s dotter.

Sivert Andersen Gissinger 1791 1815 tilfælde for brystet
Guru Andersdtr.Gissinger  1796      Sivert Peders.Stekeren,   1789

Beraug Olsen Rate.kårmann 1788 186O Marit Olsd.Losløkken     1788 1860
Ingebrigt Olsen ,husm.              Kristine Sivertsdtr

Kari Pedersdtr.Gissinger  1793 1882 (Sæterplass.enke.fattiglem)

Marit Ingeb.dtr.Gissinger 1798      John Ingebrigts.Rise     1796
Ole Ingebrigtsen   "      18O3 18O3
Guri Ingebr.dtr.Gissinger 18O5 1887 husm.enke.fattiglem

Anne Hansdtr.Gissinger    18O2 18O2

Ragnhild Henriksdtr  "    18O7 1872

Simen Pedersen Gissinger            Gjertrud Knudsd.i 183O

Ole Beraugsen Gissinger   1819 19O9 Aagot Kr.dtr.Engelshus   1818 19O2
Marit Beraugsdt.Gissinger 1822      Lars Ingebrigts.Loe      1824
Ingrid Beraugsd.Gissinger 1831 1872 Ole Eriksen Viken        1832

Knud Simonsen Gissinger   1825
Arent Simonsen Gissinger  1827
Guro Simomsdtr.Gissinger  183O
Marit Simonsdtr.Gissinger 1831
Simon Simonsen    "       1834
Sigrid Simonsdtr.  "      1837
Sivert Ingebr.Drivstuen   1813 1866 Anne Håkonsd.Lyftingmo   1822 1881
    (hadde med Marit Evensdtr.Rise sonen Ole Sivertsen Rise.)

Karen Olsdtr.Gissinger    1841      Johan K.Andreasewn
Marit Olsdtr. Gissinger   1853      Edvard Siverts.Ørstad    1855
     Både Karen og Marit reiste til Amerika

Sivert Ingebr.s.Gissinger           Gurie Arntsdtr. i 1826

Sivert Siverts.Gissinger  1826

Husmann:
Sivert Paulsen Gissinger  1788 1866 fattiglem

Paul Sivertsen Gissinger            Ragnhild Hansdtr i 1848

Mons Paulsen Gissinger              Johanne Stenersdtr       1817 1892
Sivert Paulsen Gissinger  1848

Sivert Monsen Gissinger   1849

                         Stordal.
               Gnr. 4O bnr. 2 av skm. 1,o8
frådelt frå bnr. 1 Gissinger,tinglyst 14/6 1898 og tildelt Arnt
Sivertsen Stordal.

Marit Ingebrd.Stordalen             Barn i 1824 m/John I.Sæteren
Sivert Ingebr.s.Stordalen 1783 1868 Guri Arntsdtr.           1786 1867
Guri Ingebr.dtr.Stordal             Ingebr.Arntsen Morken i 1837

Ingebrigt Siverts.Stordal 1822 1856 Ingeborg Evensdatter
Sivert Sivertsen Stordal  1828 19O1 Sigrid Kariolius,f.I.N.N.1833 19O8
Marit Sivertsd.Stordal    1829      Knud Olsen Donali        1827 1906
Kristine Sivertsdtr.      1831
Marit Johnsdtr.Stordalen  1824

Guri Ingebrigtsd.Stordahl 1851 1851  15 dage
Gjørran Ingebrd,Stordal   1853 1853
Guri Ingebrigtsd.Stordahl 1854 1854

Gurine Sivertsdtr.Stordal           Ole Olsen Bjørndalsæter  1854
Ingeborg Julie Sivertsdtr.1857 1861

Sivert Olsen Stordalen    1888 1889

Stengrim Arnesen Loe      1897 1897
 

                     Matrikkelnr.623 Hagen
Tidligere matr.nr.623 mdd skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.34 med lnr.27 og
skyld 1 daler 4 ort og 9 shill.Frå 1890 gnr.41 bnr.1. Skyld 2,13 m.
Gården var bispegods i 1762.

Landkommisjonen 1661 Hagge med skyld 12 mkl.

Folketellinga 17O1:Ole Ingebrigtsen 45 år,Ingebrigt Olsen 6 år,Knut
                    Olsen 4 år og Ole Olsen 1 år.
Matrikkelen 1762:Ingebrigt Olsen, ugift.Hans mor Marit og søstrene
                 Randi og Rannei
Matrikkelen:
1664 Hage 1 øre.Hans.Faren 70 år.    1838 Ole I.Hagen   12 mklk.
1696 Hans,bygsler av bispen 12 mkl.  189O Ole A.Sneve   2,13 mark.
1721 Olle 12 mkl                     19O9 Iver Pedersen  - ds, -
1792 Olle Ingebrigts.

Folketellinga 18O1:Ole Imgebrigtsen og kona Marit Olsdtr.

Skifte på Hagen:
175O 13/2 :Ingebrigt Olsen Hagen - Marit Eriksdotter
           Born:1 Ole Ingebrigts.24 år,2 Erik 18 år,3 Ingebrigt 15 år
                4 Tore 10 år,5 Randi 26 år,6 Marit 16 år,7 Rannei 12
                år.
                Laugverge Knut Olsen Vognild.
178O  8/9 :Ingebrigt Ingebrigtsen Hagen - Anne Olsdtr.f.Rise ?
            Born:1 Ole Ingebrigtsen f.1777.
                 Laugverge:John Evensen Sneve.
1795 2O/2 :Peder Andersen Hagen - Marit Ingebrigtsdtr.
           Arvingar:Hennar søsken:1 Ole Ingebrigtsen,2 Ingebrigt
                    Ingebrigtsen Rise, død, cfr.skifte 178O.
                    3 Tore Ingebr. død, budde i Trondheim og hadde
                    borna a Ingebrigt Toresen, bur på Skarsem,b Marit
                    14 år, og c Maren 12 år.båe i Trondheim.

           Har ikkje funne nokre skjøter på Hagen.Kyrkjegods?

            Desse må ha budd på Hagen:
Ole Ingebrigtsen Hagen    1656

Ingebrigt Olsen Hagen     1695 175O Marit Eriksdotter        17O5 1785
Knut Olsen Hagen          1697
Ole Olsen Hagen           17OO      Anne Olsd.Hevle g.1761

Randi Ingebrigsdtr.       1724 1776
Ole Ingebrigtsen Hagen    1726 18O1 Marit Olsdtr.Bjerkås     1735
Erik Ingedbrigtsen        1732
Marit Ingebrigtsdtr       1734 1795 Peder Andersen           1734
Ingebrigt Ingebrigtsen    1735 178O Anne Olsdtr. (Rise?)
Rannei Ingebr.dtr.g.1767  1738      Ingebrigt O.Sæteren      1739
Tore Ingebrigtsen Hagen   174O      levde i 1817

Marit Ingebrigtsdtr,Hagen 1768 1795 Peder Andersen
Ole Ingebrigtsen Hagen    1777
Thore Ingebrigtsen                  Budde i Trondheim.
Rannei Ingebr.dtr.Hagen             Ingebrigt O.Seteren
Sivert Ingebrigtsen Hagen           usikker

Ole Olsenn Hagen          1763
Marit Olsdtr. Hagen       1767
Ingebrigt Olsen Hagen     177O      Sigrid Sivertsdtr.
Erik Olsen Hagen          1774      Barn i 183O m/Guri Hansdtr.Sæter.

Marit Toresdtr.           1781      budde i Trondheim
Maren Toresdtr            1783        "   "    !
Ingebrigt Toresen         1784      Budde på Skarsem i 1795.og i
                                    Haugen i 18O1.
Marit Olsdtr.Hagen        18O4      Halvor Eriksen Uv,g.1826 1796

Maren Toresdtr.Hagen                levde i 1817

Marit Johnsdtr.Hagen      181O 1884 enke f.på Lo ?

Marit Ingebr.dtr.Hagen    18O6      Barn i 1833 m/John E.Mjøen.
Ole Ingebrigtsen Hagen    18O9 1871
Sivert Ingebrigtsen       1812 1812
Sivert Ingebrigtsen       1813 19OO Ugift  (Loshagen??)
Ingeborg Ingebr.dtr.Hagen 1816
Ingebrigt Ingebr.Hagen    1819 19o1 skomakermester ??
Jens Ingebrigts.Hagen     1824

Peder Halvorsen Hagen               (F.ca.1725)

Sivert Johnsen Hagen ??   1833       (Marite dtr.m/John Mjøen)

Ingedbrigt Sivertsen Giss.1849       (Gissinger??)

Ole Pedersen Hagen        1878 1882 gbr.son

Ole Andersen Sneve i 189O

Finn ikkje plass til :
Ols Svendsen Hagen        177O 1862
og til:
Randi Iversdtr.Hagen      1786 1866

Husmann:
Peder Andersen            1734      Guru Arentsdtr.          1747

Berit Pedersdtr.Hagen     1773 1792

Ingeborg Olsdtr.Hevle     1775 1816 husm.koneUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel