Matrikkelnummer 77O Klett
med gammel skyld 16 1/2 mkl.Nytt matr,nr.188 med lnr.220 og skyld
1 daler 2 ort og 12 shill.Frå 1890 gnr.198 bnr.1 med skyld 4,o7 mark.

Folketelling 17O1: Ole Ingebrigtsen 67 år,Efven Olsen 8 år.

Skattemanntal 1762:Manglar namn i 1762:

Matrikklane:1661 Euind  16 1/2 mkl.   1838 Ingebrigt A.16 1/2 mkl.
            1664 Efuen  16 1/2 mkl.   1890 Ingebrigt I.1 d 2 ort 9 sh.
            1696 Olle   16 1/2  "     1909   - - " - -  3,90 mark.
            1721 enken  16 1/2  "

Folketellinga 1801:Ingebrigt Hachensen 54 år,Berith Andersdtr.44 år,
                   Marith Ingebr.dtr.22 år,Gjertrud Ingeb.dtr.15 år,
                   Randi Ingebr.dtr.10 år,Hachen Ingebr.sen,8 Bereth,
                   5 år,

Folketelling 1815:Ingebrigt Haagensen 67 år,Berithe Andersdtr. 58 år,
                  Sigron 38 år,Gjertrue 3O år,Haagen 29 år,Ranni 25
                  år,Berithe 20 år.datterson Halvor Knudsen 12 år,
                  dotterdotter Karen Ingebrigtsdotter.  3 år.

Skifter på Klett (770):
1741 31/8 :Ole Ingebrigtsen Klett - Mari Thorsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Olsen f.1723,2 Ingeborg f.1721,
                3 Mali f.1727.
1743 11/7 :Ole Ingebrigtsen Klett - Marit Thorsdotter.
           Born:Dei same som framanfor.
1765 20/6 :Ole Evemsem Klett - Sigrid Larsdtr.
           Born:1 Ole,2 Lars 16 år,Dordi 2O år,Ingeborg 11 år.
182O 19/2 :Ingebrigt Haagensen Klett -Berith Andersdtr.
           Born:1 Haachen,2 Sigron 46 år, ugift,3 Marithe g.m.
                Ingebrigt Halvorsen Aalbu,4 Gjertrud g.m.
                Ingebrigt Olsen Bakk,5 Berithe 26 år .
1873 9/10 :Ingebrigt Olsen Klett - ugift.
           1 brordatters kone,Anne Stenersdtr.Rolvsjord.
           2 søsterdotterson Mikkel Olsen Klett og
           3 ------ " ------ Ole Olsen Klett.

1885 16/5 :Ingebrigt A.Klett -Guri Erikszdottedr
           Born:1 Ingebrigt f.1873,2 Marit f.1875.3 Olava f.1878
                4 Karen f.188O.

                         Tinglyste dokumenter.
177O 23/2 :Ole Olsen Klett får skjøte på 16,5 mkl.i Klett frå
           moren Sigrid Larsdotter for 2O Rdl.
1785 12/2 :Ingebrigt Haagensen Vognild får skjøte på 16,5 mkl.i
           Klett frå Ole Olsen for 5OO Rdl.

        Desse har hatt skjøte på Klett (77O)
        177O-1785 Ole Olsen
        1785-     Ingebrigt Haagensen

Desse må ha budd på matr,nr.77O Klett:
Efuen i 1664              1631      33 år i 1664

Ole Ingebrigtsen          1634      67 år i 17O1

Marit Olsdtr.(usikker)    1676 176O

Efuen Olsen Klett         1693 178O Lisbet Kvalsjord         169O 1765

Ole Ingebrigtsen Klett ca.17OO      Mari Thorsdotter              1742

Ole Evensen Klett         1715 1765 Sigrid Larsdtr.Haugset

Erik Evensen Klett,       1718 1776 Rannei Johannesd.Ørstad  1728 182O

Haagen Evensen Klett                Marit Hellaugsdtr.Halset g.1754

Ingebrigt Olsen Klett     1721 1755 Anne Povelsdtr.Klett g.1754

Ole Olsen Klett                     Kari Halvorsdtr.Torve,g.1761
Randi Olsdtr. Klett       1744
Dordi Olsdtr, Klett       1745      Arnt Olsen Haugset,g.177O
Lars Olsen Klett(Bjørgen) 1747 1838 Kari Pedersdtr.Skarsem,  1748 1836
Ingeborg Olsdt.Klett      1754

Ingebrigt Haagensen Klett 1747      Berithe Andersdtr.       1757 1823

Marit Ingebr,dtr.Bakk     1751 1759
Marit Ingebrigtsdtr.Klett 1754 1755
Ole Ingebrigtsen Klett    1756      Marit Olsdtr. g.1781
Povel Ingebrigtsen Klett  1756 1794
Marit Ingebrigtsdtr       1758 1758
Ole Ingebrigtsen Klett    1758 1758
Ingebrigt Ingebrigtsen "  1759 176O
Ingebrigt Ingebrigtsen "  176O      barn i 1794 m/Kari T.Bjerke.
Marit Ingebrigtsdtr.Klett 1761 1763
Marit Ingebr,dtr.Klett    1762      Barn i 18O8 m/Ingebr.H Aalbu.
Ingebrigt Ingebrsn.Klett  1766
Erik Ingebrig tsen   "    1768 177O

Eli Eriksdtr.Klet         1752      Ikkje meir om henne.

Ole Haagensen Klett       1754

Ingebrigt Olsen Klett     1761      Anne Ivarsdtr.i 1815
Ingeborg Olsdtr.Klett     1762 1773 Usikker.
Halvor Olsern Klett       176?
Ingeborg Olsdtr.Klett     1767 177O
Even Olsen Klett          1769

Sigron Ingebrigtsdtr.     1777 1848 ugift,i 18O3 barn m/Knut E. Horne
Marithe      "            1779      Ingebrigt Halvors.Aalbu
Haagen Ingebrigts.Klette  1783 1784
Gjertrud     "            1786      Ingebrigt Olsen Bak
Randi        "            1791
Hachen Ingebrigtsen       1793
Anders Ingebrigtsen Kleth 1794 1795
Berithe   "      dtr.     1795      Ingebrigt Arntsen Dørum 18O3 1886
Dordi Ingebr.dtr.Klett ?? 1798 1798
Anders Ingebrigtsen Klett 1799      Sigrid Halvorsdtr.Mjøen  1793
Dordi Ingebrigtsdtr.Klett 18O1 18O1

Anne Olsdtr.Klett         1783 1786
Ingebrigt Olsen Klett     1785 1786
Ingebrigt Olsen Klett     1797 1872 død som kårmann.fledføring
Ingebrigt Olsen Klett     18O3 1849 død som selveier
Halvor Kmudsen Klett      18O3 1885 Barn i 1828 m/Marit Sletvold
     ved død g.m.                   Baardsløkken,kårmann,enkemann

Peder Ingebrigtsen Klett  18O8       Marit I.s son

Karen Ingebr,dtr.         1811       Gjertruds dtr.m/I.O.Bakk
Erik Ingebrigtsen Dørum   1812 1888  Munkvold ?
Johannes Ingebrigtsen  "  18O2 18O2
Ingebrigt Ingebr.s.Klett  18O5 1885 Gjertrud Halv.dtr.Bøe    18O8 19OO
Dordi Ingebr,dtr.Klett    18O3 1888 Halvor Eriks Vindalsløkk.1781 1871
Johannes Ingebrs.Klett    1806 1885 Marit Olufsd.Vindalsløkk.1818
Marit Ingebr,dtr.Klett    18O8 1835 Stengrim Johs Gravaune   18O2 1893
Gjertrud Ingebr.dtr.Klett 18O8 1849 Barn i 1838 m/Christ.Morken

Marit Ingebr.dtr.Klett    1815      (Ingebr,og Annes dtr.)

Ole Ingebrigtsen Klett    182O 182O Usikker
Ivar Ingebrigtsen Klett   1823
Ingebrigt Ingebrigtsen    1826 19O5 kårm.
Karen Ingebr.dtr.Klett    1826
Randi Ingebr.dtr.Klett    1828 1896 fattiglem,Bø?

Halvor Ingebr.s.Klett     1837      Ingeb. og Gjertruds son.

Ingebrigt A.Klett                   Guri Eriksdtr. gmdsenke  1848 1884

Ingeborg Toresdtr.Klett   1852 1889 gift Ørstadsæter ??
Haldo Thoresen Klett      1854 1862

John Ingebrigtsen Klett   1869 1869 tvilling
Erik Ingebrigtsen Klett   1871 1874
Ingebrigt Ingebr.Klett    1873
Marit Ingebr.dtr.Klett    1875
Olava Ingebr.dtr.Klett    1878
Karen Ingebr.dtr.Klett    188O 1892 gmd. Skarsem??

               Matrikkelnr. 771 Klett
med gamal skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.n.189 lnr.221a-c med ny skyld 2
daler 3 ort og 3 shilling.Frå 189O gnr.199 bnr.1 med skyld 2,55 mark.

Folketelling 17O1:Anders Mull 48 år,Christian Andersen 2 år

Skattemanntal 1762:Christian Andreasen og Marit med borna:
                   1 Andreas,2 Kari.3 Ingrid,4 Rannei
Matrikklane:
1661 Olle Iversen  1 øre 5 1/2 mkl.? 1838 Ole O.Rokkones   1 7/2o mkl.
1696 Erik          1 øre 1/2 mkl.(?)  "   Haldo Rasmusen   7 3/8   "
1721 Anders        1 øre 5 1/2 mkl.   "   Anders Ingebr.sen7 3/8   "
1838 Arnt Rasmusen      11 2/5 mkl   189O Arnt Andreasen 3 ort 23 shi.
     Mikkel Skarsem      2     "     19O9 H.Knudsen Aalbu  2,55 mark.

Folketellinga 1801:Ingebrigt Andreasen 31 år,Giertrud Sivertsdtr.30 år
                   Guri Ingebr.dtr.8 år,Sivert Ingebrigtsen 7 år,
                   Andreas Ingebrigtsen 2 år.Anndreas Christiansen,
                   hans fader 67 år,enkemand.
Folketelling 1815:Ingebrigt Andreasen 45 år,Marit Svendsdtr.45 år,
                  Born:Andreas 15 år,Ingebrigt 12 år,Johannes 8 år,
                  Erik 3 år,Sivert 2 mnd. Dorthea 11 år,Marithe 4 år,
                  Gertrue 3 år,Stedsønn Svend Eriksen 22 år.og  ds.
                  Johannes Eriksen 2O år,stedtr.Marit Eriksdtr.13 år.

Skifter på Klett (771)
1733 16/4 :Anders Kristiansen Mull - Kari Ellendsdtr.Klett.
           born:1 Christian f.17O1,2 Elling f.1712,3 Anders f.1714,
                4 Paul f.1716, 5 Maren g.m.Ole Bryggen,6 Randi
                 f.17O9.7 Anne f.1711,8 Ingeborg f.1713.
1783 15/2 :Ingeborg Andersdtr.Klett,ugift
           Arvingar,søskena:1 Christian Andersen,2 Elling A.Bakk,død,
           har borna:a John Ellingsen,bor på Røros,b Arnt Ellingsem,
           c Ingrid Ellingsdtr.3O år,d Marit Ellingsdtr.24 år.
           3 Andreas Andersen Barstad.4 Paul Andreasen Gulaker,5 Karen
           Andreasdtr.Bryggen, død. har borna:a Knut Olufsen Bryggen,
           b Andreas,c Ole i København,d Erik Bryghaugen,e Anne,f Kari
           g Marit,umyndig.6 Randi Andreasdtr.Torve,7 Anne Andreasdtr.
           død, har borna:a Anne Johnsdtr.g.m.Ole Iversen Vekve,
18O8 6/12 :Ingebrigt Andersen Klett -Gjertrud Sivertsdtr.
           Born:1 Sivert 15 år,2 Anders 1O år, 3 Ingebrigt 5 år,4
                Johannes,2 år,5 Goro 15 år,6 Dordi 4 år,7 Marit 1/2 år
1835 12/6 :Anders Ingebrigtsen Klett - Sigrid Halvorsdtr.(Seborg?)
           Born:Halvor Andersen Klett 1827
1838  3/8 :Haldo Rasmusen Klett - Marit Knutsdotter
           Arvingar:1 broren Esten,død,har borna:a Rasmus 18 år
                    2 broren Arnt,3 søster Marit g.m.Arnt
                    Andersen Morken.4 søster Kristi g.m.
                    Ingebrigt Halvorsen Størvoltrøen.

                 Tinglese dokumenter 771 Klett.
                      (Usikkert)
1751 16/1 :Ole Evensen får skjøte på 13 mkl. i Klett frå Erik Estensen
           for 21 mkl.
Etter Inge Mulls notater kjøpte Andreas Christiansen Mull 1 øre 5,5
mkl. i Klett på Krongodsauksjon i 1728.Garden har vore delt millom
hans arvingar og eg har notert desse overdragingane på matr.nr.771.

1749 27/1 :Christian Andersen Klet får skjøte på 23 1/2 mkl i Klett
           frå brørne sine Erling og Anders m/fl.for 31 Rdl.
1767 25/6 :Andreas Christiansen får skjøte på 23 mkl i Klett.
1793 22/2 :Andreas Christiansen gjev sonen Ingebrigt Andreasen skjøte
           på 23 1/2 mkl.i Klett for 98 Rdl.
1813      :Ingebrigt Andreasen Klett pantsetter 1 øre 5 1/2 mkl. til
           Hans Nilsen og hustru.

Desse må ha budd på matr.nr.771 Klett:

Olle Iversen i 1664       1623

Andreas Mull (Anders?)    1653 1733 Kari Ellendsdtr.Klett

Maren Andreasdtr.Klett    1695 1765 Ole Bryggen              1694 1765
Christian Andreasen Klett 17O1      Marit Erichsdtr.         1699 1784
Karen Andreasdtr.(Maren?)           Ole Bryggen i 1733
Randi Andreasdtr.Klett    17O9      busett på Torve i 1783
Anne Andreasdtr.Klett     1711      John Olsen Dørrum g.1749
Elling Andreasen Klett    1712      Gjørran Eriksdtr,Bakk,g.1745
Ingeborg Andreasdtr.Klett 1713 1783 ugift
Anders Andreasen Klett    1714      Søborg Halvorsdtr.Barstad
Paul Andreasen Klett      1716      Jørran Rasm,dtr.Gulaker  1724

Ragnhikd Povelsdtr.Klett  1723 1757 berre ved død.
Anne Povelsdtr.Klett                Ingebrigt Olsen Klett
Kari Povelsdtr.Klett                Ole Hansen Sæter.ytre g.1754
Ingeborg Povelsdtr.Klett            Tørris J.Ålbuhagen g.1765

Andreas Christensen Klett 1734      1 Sølvi Halvorsdtr.
          gift 1762                 2 Guro Ingebr.dtr.Hoel   17O8 1799
Marithe Haldorfsdtr.Klett 1737 1815

Ole Povelsen Klett,dreng  174O 1757,berre ved død.

Andreas Andersen Klett    1742 1746
Halvor Andersen Klett     1747      (på Barstad ?)
Andreas Andersen Klett    1749          - - " - -
Anders Andersen KJlett    1754          - - " - -
Arn Andersen Klett        1757

Andreas Christiansen Klett
Kari Kristiansdtr.Klett             Auden Knudsen Størvold,g.1775
Ingrid Kristiansdtr.Klett 1744 1762
Rannei Christiansdtr. "   1745

Kari Andreasdtr.Klett     1752

Andreas Paulsen Klett     1757
Ingebrigt Povelsen Klett  1758
Povel Povelsen Klett               Maglin Knudsdtr. i 1758
Knut Povelsen Klett       176O

Marit ingebrigtsdtr.Klett 1758
Ole Ingebrigtsen Klett    1763      Olaug Hågensdtr,Vognild

Marit Andreasdtr.Klett    1764
Kari Andreasdtr.Klett     1767
Ingebrigt Andreasen Klett 1769      1Gjertrud Sivertsdtr.    1771
                                    2Marit Svendsdtr.        177O
Arent Andreassen Klette   1778 1779
Arent Andreassen Klett              Marithe Rasmusdtr.i 18O7
                                    Barn i 18O1 m/Marit E.Aalbu.

Esten Rasmusen Dørum      1779 1779
Esten Rasmusen Klett(Dør) 178O 1821 Ellen Arntsdtr.,levde i 182O.
Marit Rasmusdtr. Dørrum   1788      Arnt Andersen Moerken

Anders Ingebrigtsen Klett 1785 1785
Andreas Ingebr.s.Klett    1791 1793

Svend Eriksen Klett       1791 1815 Oppfostr.barn i 18O1

Guri Ingebr.dtr.Klett     1793      Arnt Rasmusen Dørrum     1788
     Barn im 1821 m/Karen O.Munkvold.
Sivert Ingebr.Klett       1794
Andreas Ingebrigts.Klett  1799  1 Sigrid Halvorsdtr.Mjøen    1799 1835
      I 1838 oppgift med        2 Olava Ingebr.dtr. Utem     1799 1887
Brit Ingebr.dtr. Klett    1795 1884 Ingebrigt Arntsen i 1832
Ingebrigt Ingebr.sen "    18O3
Dorothea Ingebr.dtr.Klett 18O5
Johannes Ingebrigtsen "   18O7
Marit Ingebrigtsdtr.  "   18O8
Gjertrud Ingebr.dtr.  "   18O9
Knut Arntsen Klett        181O 1812
Andreas Arntsen Dørrum?   1812

Andreas Ingebrigts.Klett  18OO 1877 kårmand
Sivert Ingebrigts,Klett   1815

Arnt Olsen Klett          18O6      Barn i 1836 m/Marit K.Vognild
Olava Olsdtr.Klett        18O8 1894 ugift, Bakk ??

Rasmus Estensen Dørrem    1816 1816
Rasmus Estensen Dørrum    182O 1893 Mali Ingebr.dtr i 1843
Rasmus Andreasen Klett    1823 1899 Marit Sivertsd.Skarsem   1823 19O2
Ingebrigt Andreasen Klett 1823      tvilling.
Gjertrud Andreasen Klett  1825
Halvor Andreasewn Klett   1827
Marit Andreasdtr.Klett    1828 1886,enke på Klett.
Haldorf Arntsen Klett     183O
Ingebrigt Andreasen Klett 1838
Ingebrigt Andreasen Klett 184O 1882 Guri Eriksdtr. Sesaker   1848 1884

Lars Olsen Dørrumsgård    1832

Marit Arntsdtr.Klett               barn i 1832 m/Ole L.Dørrumsgård

Sivert Ingebrigtsen Dørum 1843

Haldor Rasmusen Klett     1838      Marit Knutsdotter
Esten Rasmusen Klett                 død før 1838.
Arnt Rasmusen Klet
Marit Rasmusdtr.Klett                Arnt Andersen Morken
Kristi Rasmusdtr.Klet                Ingeborg Halvorsd.Størvoldstrøen.
Dordi Rasmusdtr.Klett     185O 1888 Gnds.kone
.
Mali Ingebr.Dørrumsgård   1865 1876 ??
Andreas Ingebrigts.Klett  1869 1883
 

                Matrikkelnummer 772 Klett
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.190 med lnr.222 og skyld 2 daler.
Frå 1890 gnr.200 bnr.1 med skyld 2 daler eller 5,42 mark.

Folketelling 17O1:Stengrim Olsen 52 år med sønene Aren 11 år
                  og Ole 1 år.

Skattemanntal 1762:Haldo Arntsen og Kari med borna:1 Arn,
                   2 Erik,3 Marit,4,Randi,5 Gjørran,og mandens mor
                     Randi
Matrikklane:
1661 Enken og Olle 1/2 Spand    1762 Haldo Arntsen.
1664 Olle Povelsen 35 år 18 mkl.1838 Andreas Evensen      18 mkl.
1696 Stengrim      18 mkl       1898 Even Andreasen      2 daler.
1721 Stengrim      18 mkl.      19O9 Peder Ingebrigtsen  5.29 mark

Folketellinga 1801:Arnt Haldorsen 56 år ugift. Erik Haldosen 50 år
                   tjener,Marit Haldosdtr.tj.pike 53 år,Arnt Olef-
                   sen,tjener 27 år,Sigrid Olefsdtr.tj.pike 19 år.

Folketelling 1815:Erik Haldorfsen 66 år.dreng Arent Olufsen 44 år,
                  Kårmann Arnt Haldorfsen 71 år.Oppfostringsbarn
                  Barbara Arntsdtr. 2 år.

Skifter på Klett (772)
1772 30/8 :Haldo Arntsen Klet - Kari Eriksdotter.
           Born:1 Arnt,myndig,2 Erik 23 år,3 Marit 28 år,4 Randi,
                27 år,5 Gjørrand g.m.Arnt Olsen Løkken, 6 Anna 14
                år,7 Kari 11 år.

                  Tinglese dokumenter.
1748 16/12:Haldo Arntsen får skjøte på 18 mkl.i Klet frå Ole Arntsen
           m/fl. for 24 Rdl.
1773 30/8 :På skifte etter Haldo Arntsen er eigedomen utlagt til enka
           Kari Eriksdotter og borna for 60 Rdl.
1894 30/6 :Erik Haldorsen m/fl.selger 18 mkl. i Klet til broren Arnt
           Haldorsen for 80 Rdl.
1800 25/5 :Arnt Haldorsen gjev broren Erik Haldorern skjøte på 18 mkl.
           i Klett for 500 Rdl

Desse må ha budd på matr.nr.772.
Ole Povelsen Klett i 1664

Povel Olsen Klett         169O 175O
Kari Olsdtr.Klett         1691 1765

Stengrim Olsen            1649      52 år i 17O1

Aren Stengrimsen          169o      Randi Haldosdtr.         1623 1763
Ole Stengrimsen           17OO      1 år i 17O1

Haldo Arnrtsen Klet       1713 1773 Karen Eriksdtr.          1711 1793
Marit Arntsdtr.Klett                Iver Halvorsen Torve.g.1751
Stengrim Arntsen Klet,              Marit Ingebr.dtr.Vognil.g175O
Ole Arntsen Klett                   Mali Knudsdtr.Dørrum g.175O

Marit Arntsdtr.Klett d.y.?          Barn i 1858 m/Engel Sivertsen Bøe

Arnt Haldorfsen Klæt      1737 1819 død som kårmand ??
Arnt Haldosen Klett       1743
Marit Haldosdtr.Klet      1744      Barn i 1744 m/Olev Rasm.Torve
Randi Haldorsdtr.Klet     1745
Jørrand Haldosdtr.g.1771  1747      Arnt Olsen Løkken.       1747
Erik Haldosen Klett       1749 1749
Erik Haldorsen Klewt      175O 1816 usikker (Halvorsen?)
Knut Haldosen Klett       1751 1751
Anne Haldorsdtr.Klet      1753      Elling Johnsen Munkvold. 1746 1797
Iver Haldosen Klett       1755 1755
Stengrim Haldosen Klett   1758 1759
Kari Haldorsadtr.Klet     1762

Arnt Olefsen Klett        1771      Ambjørg

 Knudsdtr.

Ole Olsen Klett           1796 1796
Paavel Olsen Klett        1797 1798

Barbara Arntsdtr.Klett    18O7      Andreas Evensen Klett
Marit Arntsdtr.Klett      1812
Karen Arntsdtr.Klett      1818 1818

Anbjørg Andreasdtr. Klett 1827
Marit Andreasdtr.Klett    1828
Kari Andreasdtr.Klett     183O
Even Andreasen Klett      1834 1886 gift
Guru Andreasdtr.Klett     1836
Arnt Andreassen Klett     1838
Ole Andersen ??  "        1841
Erik Andreasen Klett      1844
 

                       Matrikkelnummer 773 Klett
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.191 med lnr.223 og skyld 2 daler.
Frå 1890 gnr.201 bnr.1 med skyld 5,42 mark.

        Folketelling 17O1:Christopher Olsen 40 år,med stedsønene Knut
                          Ingebrigtsen 21 år og Ole Ingebrigts. 18 år.

        Skattemanntal 1762:Ingebrigt Olsen og Anne og konens moder
                           Kari Povelsdotter.
                           Husmann Povel Taraldsen og Magdlin

        Matrikklane: 1664 Ingebrigt Olsen  ?    18 mkl.
                     1696 Christopher           18 mkl.
                     1721 Christopher           18 mkl.
                     1838 Ingebrigt Olsen       18 mkl.
                     1890 Mikkel Olsen 1d.3 ort 18 sh.
                     1909 Halvor H. Dørum    4.46 mark

Folketelling 1801:Ole Ingebrigtsen 46 år,Marit Olsdtr. 45 år.
                  Born:1 Ane 14 år,2 Ingebrigt 11 år,3 Kari 8 år,
                       Ingebrigt Olsen,hans fader 80 år,enkem.
                       Ole Eriksen,tjener 25 år Brit Olsdtr.
                       tjener 33 år.
                  Husmann:Ole Ingebrigtsen 40 år,Olaug Haachensdtr.
                  34 år,og borna:1 Erich 11 år,2 Ande 9 år,3 Thoor
                  8 år,4 Marit 4 år,5 Ane 1 år.

Folketeling 1815:Gmd.enke Marithe Olsdtr.62 år,sønn Ingebrigt Olsen
                 25 år,Maria Olsdtr.22 år,Tora Olsdtr.21 år.
                 Husmann Ole Ingebrigtsen 56 år,Olava Hågensdtr.
                 4O år, dtr.Anna Olsdtr.15 år, son Ingebrigt Olsen
                 11 år, og Olava Olsdtr. 7 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1750 16/1 :Ole Ingebrigtsen får skjøte på 18 mkl i Klett frå Ingebrigt
           Knudsen Sneve m/fl. for 18 Rdl.kontant.
1782  1/8 :Ole Ingebrigtsen får skjøte på 18 mkl.i Klett frå Ingebrigt
           Olsen for 80 Rdl.
1807 5/12 :Ingebrigt Olsen får skjøte på matr.nr.773,16 mkl.frå faren
           for 300 Rdl.

Desse må ha budd på matr.nr.773.
Christopher Olsen Klet    1634      4O år i 17O1.
Knut  Ingebrigtsen,       168O      21 år i 17O1.Stedsønn.
Ole Ingebrigtsen,         1683      18 år i 17O1.Stedsønn
Marit Ingebr.dtr.Dørum    1683 1768 Usikkert.
                                    Kari Povelsdtr.
Ingebrigt Olsen Klett     1721      Thor Knudsdtr.(Dørum?)
Mali Olsdotter Klet                 Semming Olsen Utem g.1755
John Olsen Dørrum         1798 1874 1
           g.1849 ???               2Anne Andreasdtr.Klett

Sigrid Ingebr.dtr.Dørum (Usikker)   Hans Ellings.Slipersæter g.1764
Knut Ingebrigts.Dørum     1747 1748
Marit Ingebrigtsdtr.Dørum 1752
Eli Ingebrigtsdtr. Dørum  1754
Ole Ingebrigts.Dørum      1755      Kari Arntsdtr.Torve      1756

Ole Christophersen        1766 185O ugift

Ingebrigt Olsen Dørrum    1784 1867 Kårmann
Anne Olsdtr.Dørum         1787
Ingebrigt Olsen Dørum     1790 1885 Maria Andersdtr.
Mari Olsdtr.Dørum         1793

Rannei Ingebr.dtr.Dørum   1813
Ole Ingebrigtsen Dørrum   1815
Anders Ingebrs.Dørrum     1819
Ingebrigt Ingebr.Dørrum   1823
Randi Ingebr.dtr.Dørum    1827
Anbjørg Ingebr,dtr.  "    183O

så finn eg:
Christopher Larsen Klett             Gjertrud Ingebrigtsdtr i 1844

Marith Christophersdtr.   1844

Husmann:
I.Povel Taraldsen                    Maglin Knudsdtr.i 1758
II.Ole Ingebrigtsen       1761       Olau Hachensdtr.        1767

Anne Povelsdtr.Klett      1748 1777,usikker,myrdet av povel Ålmen
Ingebrigt Povelsen        1758

Erich Olsen               179O       Marit Henriksdtr.Dørum  1783 1852

Ande Olsdtr.              1792
Thoor Olsdtr.             1793
Marit Olsdtr.             1797 1875 ?? kårkone.enke

Ane Olsdtr.               18OO

Så finn eg ikkje plass til:
Brit Engeksdtr.Klett                1Barn i 1788 m/Ole Evensen Vognild
                                    2Barn i 1793 m/Ingebr.P.Toftaker
Ane Olsdtr.Klett ??       1788      Brits dotter.
Marit Ingebr.dtr.Klett    1793      - - - " - - -

Ole Mikkelsen Klett

Kari Ingebrigtsdtr.       1817 1894

Ingebrigt Olsen Klett     1842
Mikkel Olsen Klett        1844     (Nysæter?)
Ole Olsen Klett           1855

Ole Mikkelsen Klett       1879 1883
 

                      Kletthaug:
Anna Olsdtr.Kletthaug     1779 1851 Barn i 1822 m/Peder Arntsen Bakk

Sivert Evensen Klethaug   1785 1879 enkemann,fattiglem

Erik Olsen Kletthaugen    1789 1862 Barn i 1822 m/Sigrid Vognild
              gift med              Marithe Henriksdtr.
Thora Olsdtr.Kletthaug    1792 1871 ,enke.fattiglem

Marit Olsdtr.Kletthaug    1796 1865 gms.kone.

Marithe Pedersd.Kletthaug 1822

Anne Eriksdtr.Kletthaug   1824
Henrik Eriksen Kletthaug  1829      Berit Knudsdtr.i 1855

Kristine Knudsdtr Dørum.  1836 1882.på Kletthaug

Ingebrigt Henriksen Kl.haug ??
Erik Kletthaug (skildt)   1874 196O Gjertrud Hansd.Svartøien 1883 1947

Marit Henriksd.Kletthaug  1855

Sivert Ingebrigttsen  "   1876 1898 maler,ugift
Henrik Ingebrigtsen  "    1885 1885

                  K l e t t v o l d
Ragnhild Halvorsdt.K.vold 1887 1887
 

                     Matrikkelnummer 774 Dørrum
med gammel skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matrr.nr.193 med lnr.225 og skyld
2 daler.Frå 1890 gnr.203 bnbr.1 med skyld 2 ort og 1 shilling,rev.
1,2o mark

         Folketelling 17O1:Erik Arensen 51 år,Sifer Arensen 38 år,
                           Aren Erichsen 13 år.
         Skattemantal 1762:Arnt Arntsen g.m.Sigrid.og mandens
                      farbrors enke Marit.
          Matrikklane:1664 Anders 42 år,
                      1696 Anders Mortensen 1 øre 6 mkl.
                      1721 Arnt             1 øre 6 mkl.
                      1762 Arnt Arntsen
                      1838 Halvor Arntsen   1 øre 6 mkl.
                      1890 Ingebrigt Roaldsen 2 ort 1 shill.
                      1909 Ole Ingebrigtsen   1,19 mark.

Folketelling:1801:Arnt Arntsen 53 år, Karen Halvorsdtr.38 år.
                   Born:1 Arnt 14 år,2 Halvor 11 år,3 Ingebrigt,
                   4 Sigrid 15 år,5 Eli 14 år,Arent Arentsen,hans
                     fader 76 år enkem. kaarm

Folketelling 1815:Arnt Arntsen 61 år,Karen Halvorsdtr.52 år,Ingebrigt
                  Arntsen 17 år,Ivar Arntsen 9 år, Halvor Arntsen 24
                  år, Marit Olsdtr.25 år.

Skifter på Dørrum (774)
1832 19/6 :Arnt Arntsen Dørrum - Kari Halvorsdtr.f.Vekve.
           Born:1 Halvor,2 Ingebrigt,3 Iver,4 Sigrid g.m.Jon
                Gullichsen Mjøen,5 Eli g.m.Esten Rasmusen
                Dørrum,død,har sonen Rasmus Estensen 12 år.
1875 31/12:Halvor Arntsen Dørrum - Marit Olsdotter
           1 svigersonen Ingebrigt Olsen.2 sonen Ole Halvorsen,død,har
           sonen Ingebrigt Olsen

                     Tinglyste dokumenter.
1750 18/1 :Dørrum,1 øre 6 mkl.av Marit Olsdtr.m/fl.seld til
           Arnt Arntsen for 52 Rdl.
1780 18/1 :Marit Olsdtr.Dørrum inngaatt forlig og contract
           med Arnt Arntsen.
1788 5/11 :Dørrum,1øre 6 mkl.derunder har eieren ved contract
           forbundet sig at den gamnle Kalvhagen der ligger
           hos Helleuf Grøtte og enken Brit Arntsdtr.Skarsem
           bestandig skal tilhøre den siste.
1791 23/2 :Dørrum 1 øre 6 mkl. av Arnt Arntsen seld til sonen
           Arnt Arntsen for 185 Rdl.
1810 22/2 :Dørrum, matr.nr.774,1 øre 6 mkl.av Arnt Arntsern
           seld til sonen Halvor Arntsen for 600 Rdl.+ kaar.

           Skjøter på 774 Dørum:
               -175O Marit Olsdtr.
           175O- 1791 Arnt Arntsen
           1791- 181O Arnt Arntsen jnr.
           181O       Halvor Arntsen

           Desse må ha budd på matr.nr. 774:
Aren Erichsen             1592      72 år i 1664

Erich Arensen             165O      51 år i 17O1
Sifuer Arensen            1663      38 "  "   "
Aren Arentsen             1688      23 "  "   "

Så usikkert:

Marit Eriksdtr.Dørum      1674 1768 usikkeret

Knut Iversen Dørrum       1677 1757 (Frå Hoel på Lønset ??)

Thora Knudsdtr.Dørrem     1710 1813 (1o3 år gl.)

Anne Halvorsdtr.Dørrum    17O1 1748 1Knut
                                    2John Olsen Dørrum
Arnt Arntsen Dørum        1716 18O2
Ranney Arntsdtr.Dørrum    1719 1784 Barn m/Povel T Aalbu i 1749
                                     "    " Jon O Aalbu i 1752
Arnt Ingebrigtsen Dørrem  1724 1808

Marit knutsdtr.Dørrum     1722 1775  Usikker
Marit Knutsdtr.Dørrum     1726      Hans Johnsen Orning
Sigrid Knudsdtr.Dørrum    1728      Erik Olsen Aalbu

Marit Knudsdtr. Dørrum    1731

Iver Arntsen (Arnfinnsen)      1742 Marit Olsdtr.Dørum

Erik Arentsen Dørrum                Sigri Sivertsdtr Dovre,  17O5 1775
Arent Arentsen Dørum      1725      Sigrid Ingebr.dtr.Vognild g.175O
Marit Arntsdtr.Dørum      1728

Anne Povelsdtr. Dørrum    1749
Arn Jonsen Dørrum         1752

Kari Arntsdtr. Dørrum     1743 1773 usikker.
Barbro Arntsdtr.Dørum,    1747      må være død tidleg.
Barbro Arentsdtr Dørum    1751      Erik Olsen Bryggen g.1776
                                    Barn i 1774 m/Ole Siv,fra Dovre.
Arent Arentsen Dørum      1751 1822 Karen Halvorsdtr.Vekve   1762

Ingebrigt Arntsen Dørrum  1754 1757
Ivar Arntsen Dørrum       1757      Barn i 1794 m/Marit O Nysæter
Marit Arentsdtr.d.y.                Barn i 1798 m/John Ingebr.Dørrum

Knut Iversen Dørrum       1762 18O1

Marit Olsdtr.Dørrem       1774 1864 Even Eriksen             1773 185O

Sigrid Arentsd.Dørum      1786      John Gulliksen Mjøen
Eli Arentsdtr.Dørum       1787 1824 1Esten Rasmusen Dørrum,usikker.
                                    2Arnt Olsen,g.på ny i Detli   1824

Arn Arnsen Dørrum         1785 1785
Arnt Arntsen Dørum        1786
Halvor Arntsen Dørum      179O      Marithe Olsdtr.          179O
Marit Arentsdtr.Dørrum    1793 1793
Marit Arntsdtr.Dørrum     1796 1797
Ingebrigt A.Dørum         1797      Berith Ingebr.d.Klett    1797
Ole Arntsen Dørrum        1798
Ole Arntsen Dørrum        18O3
Iver A. Dørum             18O4 1874 legdslem

Barbro Arntsdtr. Dørum    18O7 189O kårkone (Andreas Evensen?)

Ingebrigt Johnsen Dørrum  1798 1799 Marit d.y.s son

Gjertrud Evensdtr. Dørrum 18OO 1885 ??

Ingebrigt Knudsen Hovden  18OO 1862 ugift
Marit Knudsdtr.Dørrum     18O1 1881 legdslem,ugift (Hovden?)

Arnt Halvorsen Dørrum     1825 1898
Arnt Halvorsen  Dørrum    183O      Kari Torgersdtr.Herrem   1825 19OO
Ingeborg Halvorsdtr.Dørum 1833
 

Ole Arensen Dørrum        1826

Arnt Ingebrigts.Dørrum    1835
Marit Ingebr,dtr. "       1841

Even Eriksen i 1838

Arnt Olsen i 1838                    Sigrid Olsdtr. usikker

Marit Larsdtr.Dørumshaug  1857      Kristines dtr.

Marit Knudsdtr Dørrum     1882 1885

Mildrid Johnsdtr.Dørum    1735
Halvor Johnsen Dørum      1742
Anne Johnsdtr.Dørum       1745
Ole Johnsen Dørum         1748
Anne Johnsdtr.Dørum       1751

Rasmus Estensen Dørrum    1816 1816

Arnt Halvorsen Dørrum     1816
Karen Halvorsdtr Dørum    1818 1818
Ole HalvorsenDørum        1821      Gjertrud Ingebr.dtr.i 1844
Karen Halvorsdtr.Dørrum   1824

Erik Evensen Dørrum ugift 1811 1891  (Skarsem ??)
Erik Evensen Dørrum       1817 1885 gbr.gift

Halvor Olsen Dørrum       1844
Ingebrigt Olsen Dørrum    1846       Barn i 1793 m/Kristi Grendsen
Arnt Olsen Dørrum         1848

Ole Arntsen Dørum         1827
Sigrid Arntsdtr.Dørum     1829
Halvor Arntsen Dørrum     1833

                     Matrikkelnummer 775 Dørrum
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr.nr.192 med lnr.224 og skyld 2 daler
Frå 1890 gnr.202  bnr.1 med skyld 1 daler 4 ort og 18 shilling.

Folketellinga 17O1:Ingebrigt Andersen 36 år,Iver Arensen 3 år
                   Aren Arensen 2 år.

Skattemanntal 1762:Erik Arntsen og Sigrid med dottra Barbro.
                       Mandens mor Barbara og søstra Rannei.

Matrikklane:
1647 Aren          1 øre     1772 Erik Arntsen
1664 Anders 42 år  1 øre     1838 Roald Olsen     1 øre
1696 Erik          1 øre     188O Ingebr.Roaldsen 1 dl.4 ort 18 sh.
1721 Ingebrigt     1 øre     19O9 Ole Ingebr.sen  5,42 mark

Folketellinga 1801:Ingebrigt Olsen 60 år -Barbro Eriksdotter
                    57 år.Ole Johnsen,fosterson 11 år.Erik
                    Arntsen,svigerfar 86 år,enkemann,kårmand

Folketelling 1815:Ole Povelsen 35 år,Guri Halvorsdtr.33 år,Roald
                  Olsen 2 år,Kårm.Ingebrigt Olsen 77 år,Barbara
                  Eriksdtr.73 år.
                  Erik Johnsen (?) 36 år, Marithe Ivarsdtr. 33 år,
                  Ingebrigt Eriksen 5 år,Andrea 2 år.
                  Halvar Olsen 33 år,Guri Halvorsdtr. 34 år,Marithe
                  Halvorsdtr. 7 år, Sigrid  1 år.

Skifter på Dørum (775)
Finner ingen:
                      Tinglyste dokumenter.
1748 3/10 :Dørrum,1 mkl.leie, seld av Barbara Svendsdtr.m.fl.
            til Erik Arntsen Aalbu for 24 Rdl.
1776 23/2 :Dørrum,1 øre av Erik Arntsen seld til svigersonen
           Ingebrigt Olsen (Mjøen?) for 36 Rdl.
1798 13/6 :Dørrum.Ole Ingebrigtsen får skjøte på 1 øre i Dørum
           frå Ingebrigt Olsen for 800 Rdl.
1801 11/4 :Ingebrigt Olsen får skjøte på 1 øre i Dørrum fra
           forrige eier Ole Larsen og Helleug Larsen Grøtte
           for 150 Rdl.
1801 11/4 :Ole Roaldsen Eggen får skjøte på 1 øre i Dørum frå
           Ingebrigt Olsen for 500 Rdl.

           Desse må ha budd på matr.nr.775.
Ingebrigt Andersen        1665

Iver Arensen              1698      stedson
Aren Arensen              1699

Ildri Iversdtr,Dørum           1858 Arnt Hakvorsen Dørum,Usikker.

Erik Arntsen Dørum        1715      Sigrid
Kristi Arentsd.Skindset   1729      Sivert Hansen Dørum,g.1764
Aren Arentsen (Usikker)             Sigrid Ingebrigtsdtr.

Barbro Eriksdotter Dørem  1744 1818 Ingebrigt Olsen Vonild   1741
Rannei Eriksdtr.Dørem

Sven Sivertsen ??         1764

Ingebrigt Arentsen        1754 18O8 Gjertrud Sivedrtsdtr.
Ingebrigt Arentsen        1754      tvillinger.
Ole Povelsen Dørrum       1777      Guri Halvorsdtr.husm.?   1782 1879

Erik Johnsen              1779      Marithe Iversdtyr.       1782

Sivert Ingedbrigtsen      1793
Goro Ingebr.dtr.Dørum     1793
Anders Ingebr.sen         1798 1835 Sigrid Halvorsdtr.(Søborg?)
Ingebrigt Ingebr.sen      18O3
Dordi Ingebr.dtr.         18O4
Johannes Ingebr.sen       18O6
Marit Ingedbr-dtr.        18O8

Ole Johnsen Dørum         1798      Barn i 1816 m/Karen O.Bakk.

Marithe Halborsdtr        18O8
Sigrid Halvorsdtr.        1814

Ingebrigt Eriksen         181O
Anders Eriksen            1813

Roald Olsen Dørum         1813 1867 Jørand Ingebr.drre. i 1836
Ole Roaldsen Dørrum       1836      Guru Halvorsdtr
Ingebrigt Roaldsen Dørrum 1838 19O1 kårm.
Goro Roalsdtr.Dørum       184O
Halvor Roaldsen Døru      1847      Marit Halvorsdtrr i 182

Guri Halvorsdotter oppgiftet med     Halvor Olsen            1783

Haldorf Povelsen Dørrem   1813 1814 Usikkert.
Kari Iversdtr.Dørrum      1823 1906 Volden Gorset ??

Haldor Rasmusen Klett          1838 Marit Knudsdtr,
Esten Rasmusen,død før 1838
Rasmus Estensen           182O
Arnt Estensen Klett
Narit Estgensdtr.                   Arnt Andersen Morken
Kristi Estensdtr.Klett              Ingebrigt Halvors.Størvoldtrøen

Halvor Andersen Klett     1827

Ingeborg Halvorsdtr.Dørum 1828      Halvor og Marits. dtr.

Ole Roaldsen Dørum        1842
Mari Roaldsdtr.Dørum      1845

Iver Arntsen Dørrum       1853
Ildri Arntsdtr.           1858 1862

Kari Iversdtr.Dørrum      1882 1883 gbr.dtr.
Kari Iversdtr Dørrum      1883 1888  "   "
Halvor Iversen Dørrum     1892 1893  "   søn

Randi ingebrigtsdtr,Dørum 188? 1887 (Ingebr.Roalds.dtr,

Finn ikkje att kladden til dette matr.nr.

                 Matrikkelnummer 776 Dørrum

med gammel skyld 1 øre og 3 mkl. Nytt matr,nr.194 lnr.226 med skyld 2
daler. Frå 1890 gnr.204 bnr.1 med skyld 2 daler.revidert 5,43 mark.

Folketellinga 17O1:Erich Jøstensen 50 År.stedson Paul Arensen.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Olsen g.m.Thore og borna Ole og Marit
                   og konens mor Marit,

Matrikklane:
1664 Aren Eriksen 72 år ? 1 øre.   1838 Ingebrigt Olsen 1 øre 3 mkl.
1696 Erik Jøstensen  1 øre         189O Ingebrigt Olsen 2 daler.
1721 Erik            1 øre 5 mkl.  19O9 Ingebrigt Olsen 5,42 mark.
1762 Ingebrigt Olsen

Folketellinga 1801:Ole Ingebrigtsen 60 år,i 3.ektesk. og Marit
                   Larsdtr.i 1.ektesk.og borna:1 Ingebrigt 16 år,
                   2 Thore,hans dtr. 21 år,3 Karen 19 år.
                   Thoor Knudsdtr.hans moder 89 år,enke,kår.

Folketelling 1815:Ingebrigt Olsen 30 1/2 år.Maria Andersdtr.23 1/2 år
                  Dreng Ole Johnsen og Anna Johnsdtr.23 år.

Skifter på Dørrum 776
1733 17/10:Knut Ingebrigtsen Dørrum -Anne Halvorsdotter
           Born:Marit d.e.f.1724,2 Sigrid f.1728,3 Marit d.y.
                f,1731.Laugverge hennar far Halvor Donali.
1782 13/2 :Ingebrigt Olsen Dørrum - Thoor Knutsdotter
           Born:1 Ole,myndig,2 Marit 35 år,3 Marit d.y.23 år.
                4 Eli 21 år.
1791 31/8 :Ole Ingebrigtsen Dørrum - Randi Haldosdotter
           Born:1 Ingebrigt 6 år,2 Thoor Olsdtr.10 år.3 Kari
                Olsdotter ?

                Desse må ha budd på 776 Dørrum:
Erich Jøstensen Dørrum    1651
Povel Arensen             1692       stedson.

Erik Dørum  i 1721                  (Muligens Erik Jøstensen?)

Marit hans mor.
Ingebrigt Olsen Dørum (i1762)       Thore Knudsdtr.Donali    1712

Knut Ingebrigtsen              1733 Anna Halvorsdtr.Donali

Marit Knudsdte Dørum d.e. 1724
Sigrid Knudsdtr.          1728
Marit Knudsdtr.Dørum d.y. 1731

Ingebrigt Knudsen Dørum   ??   1747 Mali Knudsdtr.Stensem
Marit Knudsdtr.Dørum d.e. 1724      Ole Pedersen Volden      1717 1784
Sigrid Knudsdtr.Dørum     1728      Erik Olsen Aalbu g.1754
Marit Knudsdtr.d.y.g.1753 1731      Hans Johansen Orning ??

Gjertrud Ingebr.dtr.Dørum 1738      Bersvend Ingebr,Vekve         1756
   Oppatt gift m/Ole Hellaugsen Gulaker i 1767 stemmer dårleg.
Ole Ingebrigtsen,myndig             1Marit Larsdtr.Klett          1762
                 g.1775             2Randi Haldosdtr.
Marit Ingebr.dtr.Dørrum   1746
Marit Ingebr,dtr.d.y.     1758
Eli Ingebrigsdtr.Dørum    176O
?Jon Ingebrigts.Dørrum    ???       Barn i 1798 m/Marit Arntsd.Dørum

Knut Ingebrigtsen Dørum   1747      Anna Halvorsdtr.Donali
Marit Ingebrigtsdtr.      1749

Anne Olsdtr.Dørrum        1756
John Olsen Dørrum         1764      Barn i 1799 m/Marit S.Skindset.

Kari Olsdtr.Dørum         1779 1782
Thor Olsdotter            178O
Kari Olsdotter Dørrum     1782
Ingebrigt Olsen Dørrum    1785       Maria Andersdtr.        1787

Mali Bersvendsdtr.Dørrum  1764

                    Tinglyste dokumenter.
1737 8/10 :Dørrum,1 øres leie av Knut Ingebrigtsen seld til
           Ingebrigt Olsen for 40 Rdl.
1774 12/1 :Dørrum 1 øre 3 mkl.Ole Ingebrigtsen får skjøte frå
           faren Ingebrigt Olsen for 62 Rdl.
1785 28/2 :Ole Ingebrigtsen får skjøte på Bøaslettet (2 mkl.)
           frå enka Anna Olsdotter for 83 Rdl.
1807 15/12:Dørrum,matr,nr.776,1 øre 5 mkl.Ingebrigt Olsen får
           skjøte frå faren Ole Ingebrigtsen for 400 Rdl og kaar.

Skjøter på 776 Dørum.
                1737 Knut Ingebrigtsen
           1737-1774 Ingebrigt Olsen
           resten uklart.

Knut Ingebrigtsen Dørrum i 1737

- - - - ?
Randi Knudsdtr,Dørrum               Barn i 1841 m/Ole M,Skarsem

Thore Olsen Dørrum        1841      Randis son. usikker.

Knut Ingebrigtsen Dørum             Christine Pedersdtr. i 1837

Christine Knudsdtr.Dørrum 1837

Knud Knudsen Dørrum       1863 1867 død som Gulseng

Så finn eg ikkje plass under Dørrum til:

Sivert Hansen Dørrum som            i 176O barn m/Kristi Bøasæter
                                    og i 1764 m/Marit Olsdtr.??

Ole Sivertsen Dørrum ?    1764

Og til:
Gjertrud Haldosdtr. "     1692 |746

Gertrude Haldorsdtr.      1731 1816

Even Dørrum               ??

Sigrid Evensdtr Dørrum    18O1 1888 Fattiglem, ugift
Ole Evensen Dørrum        18O7 1851 Myran??

Marithe Olsdr,Dørum       1812 1812,5 mnd.barnesykdom
John Olsen Dørrum i 1828            Marit Ellevsdtr.

Ole Johnsen Dørrum        1829 1867 ugift,skredder
Ingeborg Johnsdtr.Dørum   183O 1866

Kvar budde?
Lars Jørgensen Dørum g.m.           Sigri Olsdtr.Dørum (frå Detli ?)

Marit Larsdtr.Dørrum      1841

Halvor Haldorsen Dørrum   1884 1887

Finn ikkje plass til:
Kari Andersdtr.Dørrum     1791 1872 Kårenke

Kristine Haldosd,Dørum    1874 1877

Kari Rasmusdtr.Dørrum     1878 1879

                     Dørremshovden (Hovden)
Arnt Olsen Dørremshovden  1799 1865 gmd.

Knut Larsen Hovden.Husm.  1836 19O4 gift.
 
 

                    Klettgjerdet
frådelt frå gammelt matr.nr.771 og fått ei skyld på 2 mkl i 1838.
Frå 189O gnr.217 bnr.1 med skyld 0,29 mark.

Matrikklane: 1838 Michel Scharsem              22 mkl.
             1890 Ingebrigt Knudsen         14 shilling.
             1909 Knut Ingebrigtsen         0.29 mark.

Ingebrigt Knudsen Klettgjerd 1821 19OO kårm.

Kristine Ingebrigtsdtr.   1858 1861

               Matrikkelnummer 785 Hindset.
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.203 med lnr.239 og skyld 1
daler 2 ort og 12 shill.Frå 1890 gnr.213 bnr.1 med skyld 3,91 mark.

Folketelling 17O1:Halford Arensen 38 år,

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Halvorsden g.m.Sigrid og borna:1 Jalvor
                   1 Halvor,2 Kari,3 Guri.4 Brit.og mandens søster
                   Marit.
Matrikklane:
1647 ??           18 mkl.       1762 Ingebrigt H.
1661 Knud         18 mkl.       1738 Halvor Ingebr.       18 mkl.
1664 Olle Ifuers. 18 mkl.       1798 Ingebrigt Iversen  1 daler |4 sh.
1693 Aren         18  "         19O9    - - ds. - -     3,91 mark.
1721 Halvor       18 mkl.

Folketellinga 1801:Iver Pedersen 44 år og Sigri Halvorsdtr.33 år,
                   med borna:1 Halvor 10 år,2 Peder og Ole,tvill.
                   1 år,3 Marit 14 år,og Luzie Olsdtr.svigermor
                   6O år,kårenke.

Folketelling 1815:Ivar Pedersen Hindset 59 år,og sonen Halvor Iversen
                  23 år og Søbord Hellaugsdtr. 24 år,Kårkone Luzzie
                  Olsdtr. 82 år.

Skifter på Hindset (785)
1763 21/6 :Ingebrigt Halvorsen Hindset - Sigrid Gundersdtr.
           Born:1 Halvor,2 Ingebrigt,3 Kari,4 Guri 17 år,
                5 Brit 14 år.
1801 9/12 :Iver Pedersen Hindset - Sigrid Halvorsdtr.
           Born:1 Halvor 11 år,2 Peder 1 år,3 Marit 15 år.

                    Tinglese dokumenter.
1744 10/8 :Hindset 18 mkl.Ratifikasjon av skjøte fra retten
           etter foreviste adkomstbreve. (Usikkert)
1763 29/10:Ingebrigt Ingebrigtsen sel 18 mkl.i Hindset til Halvor
           Ingebrigtsen for 18 Rdl.
Kan ikkje finne plass til dette notatet:
1808 25/8 :Hindset,det halve,9 mkl.derav har Iver Arntsen gjeve mora
           Gjertrud Evensdtr, kaar på livstid.

Desse må ha budd på matr.nr.785 Hindset:
Ole Ifuersen Hinset       1636      28 år i 1664

Halfdor Arensen Hindset   1663      38 år i 17O1

Aren Halvors.Hindset                Brit Halvorsdatter       1691 178O

Anders Hindset ??         1685 1747

Ingebrigt Halvors,Hindset 17O4 1762 Sigrid Gundersdtr.       17O4 1774

Ingebrigt Ingebrigtsen    17O9 1767

Halvor Andersen Sliper              Eli Olsdotter Hindset i 1758
Ellef Andersen Hindset    1725 1803 Barbara Ingebr.dtr.Sneve g.1748
Morten Andersen Hindset   1717 1811 Guri Arentsdtr.Engelsjord g.1749
Peder Andersen Hindset              Marite Ingebr.d.Qvalsjord? g.1767

Anders Iversen Hindset ?? 1736 18O6

John Arntse Hindset ??              Barn i 1793 m/Ildri H.Gorset

Halvor Ingebrigts.Hindset
Ingebrigt  "       "
Kari Ingebr.dtr.
Guri Ingebrigtsdtr.       1746
Brit Ingebrigtsdtr.       1749

Iver Andersen Hindset               Marithe Knudsdtr.        177O 1815

Brit Halvorsdtr.Hindset   1758

Arnt Ellevsen Hindset               Kari Halvorsdtr          1744 18O6
 Barn i 1774 m/Randi L.Wognild
Ingebrigt Ellefs.Hindset  1754

Brit Mortensdtr.Hindset.  1759      Ingebrigt Larsen Grøtte, 1745 1811

Kari Ingebr.dtr.Hindset   1739 1764
Halvor Ingebrigtsen                 Lucie Olsdotter g.1767
Brit Ingebrigtsdtr.       1746 1747
Guri Ingebrigtsd.Hindset  1746      Endre Eriksen Kvalsjord, 1734
                                    Barn i 1771 m/Olef Rasm.Torve.
Brit Ingebrigtsdtr.Hindset1746      Ole Andersen Skarsem     1745 1822

Ingebrigt Olevsen Hindset 1771      Barn i 1797 m/Ingeborg Hoel,Guris.

Lars Ingebrigtsen Hindset 1774 1774

Arnt Olsen Klet,Hindset   179O 1878,legdslerm.ugift.

Peder Ivarsen Hindset     18OO 1814 forkjølelsestilfelle
Ole Iversen Hindset       18OO 18O1
Gjertrud Iversdtr.Hindset 18O9 1814

Lars Olsen Hindset        1815 1891 enkem.(Halset??)

Anne Tarealdsdtr Hindset  1833 19O5 født Svisdal i Synndal

Guri Ingebr,dtr.Hindset   1835 1894. ugift, tjener.

Etternemnde årstall stemmer dårleg:
Knut Endresen Hindset               Kjersti Paulsdtr.
Johannes Endresen Hindset           Barn i 1757 m/Ingrid Arntsdtr

Marit Halvorsdtr.Hindset  1714 1796 Ole Eriksen Uvshagen     1722 1786
Sigrid Halvorsdtr.  "     1717 1717

Arnt Knudsen Hindset      1747
Povel Knudsen Hindset     1752
Marit Knudsdtr.Hindset              Iver Andersen Hindset i 18O9

Iver Pedersen Hindset     1757      Sigrid Halvorsdtr.       1768 18O1

Sigrid Ingebrigtsdtr.     1776 1868 kårkone,enke.

Ole Arntsen Hindset       1782 186O Legdslem

Marit Iversdtr.Hindset    1787
Halvor Iversen Hindset    179O      Søborg Hellaugsdtr.      1789
          i 1818                    Gjertrud Hansdtr.enke    1794 1881
Søborg Iversdtr.   "      1794 18O1

Halvor Johnsen Hindset    1799 1874 kårmann.

Peder Pedersen            18OO
Ole Pedersen              18OO      Må vera død før 18O1

Brit Halvorsdtr. Hindset            Ingebrigt Larsen Grøtte g.1771
Ingebrigt Halvors.Hndset            Sigrid Gundersdtr.
Sigrid Halvorsdtr.Hindset 1818 1819 Røtvei ??
Dorthea Halvorsd.Hindset  1821
Søborg Halvorsdtr   "     1826      barn i 1856 m/Johannes Aune
Marit Halvorsdtr.   "     1828      barn i 1849 m/Knut O.Dørrum
Marit Halvorsdtr.Hindset  183O
Søborg Halvorsdt,   "     1833
Iver Halvorsen Hindset    ??        Dordi Stengrimsdtr.      1827 19O7

Sven Knudsen Hindset      1849      Kanskje Dørrum som etternamn.

Hans Johannessen          1855      Truleg Aune som etterenemn??

Gjertrud Iversdtr.Hindset 1864 1878 ugift

Ingebrigt Iv.Hindset      1860     Guri Pedersd.Haugset  1845

Iver Ingeb.Hindset        1890
 

               Matrikkelnummer 786 Hindset
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr,nr.206 med lnr.242 og skyld 3
ort og 18 shilling.Frå 1890 gnr.216 bnr.1 med skyld 2,13 mark.

Folketellinga:17O1 Johannes Iversen 6O år og Iver Johannessen 10 år.

Skattemanntal 1762:Johannes Iversen g.m.Marit og mandens mor anne
                   og søster Marit.

Matrikklane:
1664 Tarald 44 år    18 mkl.   1832 Gjørrund Olsdtr.     18 mkl.
1696   ?             18 mkl.   189O Peder Eriksen     3 ort 14 sh.
1721 Erik Rasmus.s.  18  "     19O9   - - " - -       2,13 mark.
1762 Johannes

Skifter på Hindset(786)
1695 14/2 :Ole Taraldsen Hindset - Halldis Knutsdotter.
           Arving: hans søstre 1 Jørund,2 Rannei,3 Ingvild.
                   Laugverge:Johan Hindset.
1746 10/11:Iver Johansen Hindset - Anne Andersdotter.
           Born:1 Johannes,2 Anders 14 år,3 Marit 20 år,
                4 Ingrid 18 år,5 Marit d.y.10 år,6 Anne 9 år.
1777 29/8 :Johannes Iversen Hindset - Marit Semmingsdotter
           Arvingar:1 broren Anders Iversen,bur på ein plass
                    under Engelsjord.2 søstra Marit 51 år
                    ugift.3 Ingrid g.m.Ole Paulsen Bjerkås.
                    4 Marit d.y.g.m.Even Pedersen Bjørgen
                    5 Anne g.m.Anders Larsen Størvold.
1780  1/9 :Marit Iversdtr.Hindset, død ugift.
           Søsken:Dei same som framanfor for Johannes Iversen

Folketelling 18O1:Anders Iversen 73 år.Guri Evensdtr. 8O år.

Folketelling 1815:Ingen folk.

                      Tingleste dokumenter.
1768 26/6 :Hindset 18 mkl.Johannes Iversen får skjøte på 18 mkl.
           i Hindset frå Ole Paulsen Bjerkaas.
1776  8/2 :Hindset, Testamente Johannes og Marit
1777 29/8 :Hindset 18 mkl.på skifte etter Johannes Iversen
           vurdert for 300 Rdl.og utlagt til enken Marit
           Stengrimsdtr og broren Anders Iversen.
1778  2/1 :Hindset,18 mkl.Anders Iversen får skjøte frå enken
           Marit Stengrimsdotter m/fl.for 345 Rdl.
1795 1/12 :Ole Larsen Grøtte forbeholder seg odelsrett og skjøte
           på det halve av Hindset,9 mkl. fra Anders Iversen.
1801 27/8 :Hellaug Larsen Grøtte sel det halve i Hindset til
           Morten Ingebrigtsen for 500 Rdl.
1808  7/3 :Hindset,786,4 1/2 mkl.av Morten Ingebrigtsen seld til
           Ole Svendsen Vognild for 250 Rdl.
----"---- :Hindset,786,9 mkl.av Morten Ingebrigtsen og på Nils
           Andersens vegne seld til Ole Svendsen Vognild for 300
           Rdl.og kaar til Iver Andersen og Marit Knudsdtr.på
           livstid.
1810 22/2 :Hindset,786,13 1/2 mkl.derunder to engstykker,Broløkken
           og Hammerenget av Morten Ingebrigts.Hindset seld til Ole
           Svendsen Vognild for 170 Rdl.samt et engstykke kaldet
           Hovden av enken Guri Ingebrigtsdtr seld til Ole Svendsen
           Vognild for 140 Rdl.

Skjøter på 786 Hindset:
     1768 Ole Paulsen Bjerkås.     18O1-1816 Morten Ingebrigtsen
1768-1778 Johannes Iversen Hindset 1816-     Ole Svendsen Vognild.
1778-18O1 Anders Iversen

Desse må ha budd på 786 Hindset:
Ole Taradsen Hindset           1695 Halldis Knutsdtr. Skifte i 1695
Jørund Taradsdtr.                   levde i 1796
Rannei Taraldsdtr.                   - - " - -
Ingvild Taraldsdtr.                  - - " - -

Johannes Iversen Hinset   1641      6O år i 17O1

Iver Johansen Hinset      1691 1746 Anne Andersdtr.          1695 1765

Marit Iversdtr.Hindset    1715 1780 ugift.
Johannes Iversen g.1747   1722 1777 Marit Semmingsdtr.Vken
Marit Iversdtr.           1726
Ingrid Iversdotter        1728      Ole Paulsen Rise,Bjerkaas,g.1763
Anders Iversen Hinset     1728      Gjertrud Olsdtr.Mellem g.1763
Marit Iversdtr,d.y.       1736      Even Pedersen Detli,g.1768(Morken)
Anne Iversdtr.Hindset     1737      Auden Larsen Styrvold.g.176O

Erik Rasmusen i 1725

Gjørrand Andersd.Hindset            Arn Ellefsen Aalbu.g.1763
Anne Andersdtr.Hindset    1762
                                    Anne (Iversdtr.?)
Gjørrend Olsdtr. i 1838

Karen Johannesdtr Hindset           Sivert Ingebrigtsen      1812 1889

Erik Sivertsen Hindset    1823 1875 gmd,

Ingrid Sivertsdtr.Hindset 1841       ?Anders Taraldsen ??    1841 19O3
Ingebrigt Sivertsen  "    1842
John Sivertsen Hindset    1844

Peder E.Engelsjord i 19O9
 

                 Matrikkelnummer 787 Hindset
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.204 med lnr.240 og skyld 4 ort 17
shill.Frå 1890 gnr.214 bnr.1 med skyld  0.72 mark.

Folketelling 17O1:enken Randi med sonen Esten Ellefsen.21 år.

Skattemanntal 1762:Ellev Arntsen g.m.Barbara og sonen Arnt.

Matrikklane:
1696 Stengrim          18 mkl.   1838 Haldo Pedersen     18 mkl.
1721 Enken Gjørund     18  "     189O Rasmus Knudsen  1 ort 16 sh.
1762 Ellev Arntsen               19O9  - - -" - - -   8,72 mark.

Folketellinga 1801:John Arntsen 29 år og Marit Eriksdtr.33 år,med
                   borna:1 Ellev 1 år,2 Barbro 4 år,fosterfaren
                         Ellev Arentsen 80 år,kårmand.

Folketelling 1815:John Arntsen 41 år,Marithe Erichsdtr.48 år,med
                  dottra Barbara Johnsdtr.19 år og Gjertrude Johnsdtr.
              15 år.

Skifter på Hindset:(787)
1737 22/7 :Arnt Ellefsen Hindset - Randi Olsdotter
           Born:1 Ellef Arntsen f.1727,fra 1.ektesk. mor
                  Marit Knusdtr.
1885  5/9 :Barbro Monsdtr. Hindset - Rasmus Knudsen
           Born:1 Knut Rasmusen,2 Gunhild,3 Hanna.

                    Tinglese dokumenter.
1768 26/6 :Hindset 18 mkl.Aren Ellefsen får skjøte frå faren
           Ellev Arntsen for 40 Rdl.
1774  1/2 :Hindset,18 mkl.pantsatt av Hellef Andersen Gulaker
           til Arnt Ellefsen for 200 Rdl.
1775 22/2 :Hindset 18 mkl.pantsatt av Arnt Ellefsen til broren
           Ingebrigt Ellefsen for 60 Rdl.
1778 28/8 :Hindset 18 mkl.derunder har Arnt Ellefsen forbundet
           seg til å give kaar til selgeren.
1779 30/8 :Hindset 18 mkl.av Arnt Ellefsen seld til broren
           Ingebrigt Ellefsen for 400 Rdl.
1793 27/7 :Hindset 18 mkl.av enken Luzie Pedersdtr. seld til
           svigersonen Iver Pedersen for 100 Rdl.
1801 27/8 :Hindset,18 mkl.John Arntsen får skjøte på 18 mkl.
           frå farfaren Ellef Arntsen for 250 Rdl.
1801 4/12 :Hindset,18 mkl.på skifte etter enke Sigrid Halvors-
           dotter vurdert for 600 Rdl.og utlagt til enkemanden
           Iver Pedersen m/fl.
1813  3/3 :Hindset,787,18 mkl.pantsatt av Jon Arntsen for 133
           Rdl. til Lorentz Angel Bruun.

Skjøter på matr.nr. 787:
    -1768 Ellev Arntsen      1779-18O1 Iver Pedersen.
1768-1779 Arnt Ellevsen
 

Desse må ha budd på matr,787 Hindsert.
Ellef ??                            Randi

Esten Ellefsen            168O
Arnt Ellefsen Hindset          1737 1Marit Knudsdotter
                                    2Randi Olsdtr.           1682 1759

Ellef Arntsen Hindset     1725      Barbara Ingebr.dtr.

Aren Ellefsen i 1762                Marit Henriksdtr.i 176O

Marit Arntsdtr.Hindset    176O

Gurine Evensdtr.Hindset   1731 1811 Usikker.

Stengrim Hindset i 1696             Gjørrund

Jon Arntsen Hindset       1772      Marit Erichsdtr.         1768

Ingebrigt Johnsen Hindset 1793 1793 Usikker.
Barbro Johnsdtr.Hindset   1797      Haldorf Pedersen Aalbu   18OO
Ellev Johnsen Hindset     18OO 18O3
Gertrue Johnsdtr.         18OO
Barbro Johnsdtr.Hindset   18O4 1864

Marit Haldorfsdtr.Hindset 1822
Peder Halvorsen Hindset   1825

Barbro Monsdtr.           1852 1885 Rasmus Knudsen Flekkøy

Knut Rasmusen Hindset
Gunhild Rasmusdtr.Hindset
Hanna Rasmusdtr.Hindset   188O 188O

Barbro Rasmusdtr.Hindset  1883 1884 selveierdtr.

Husmann;
Iver Andersen Hindset     1767      Kari Halvorsdtr.     1753

             Matrikkelnummer 788 Hindset
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr,nr.205 med lnr.241 og skyl1 1 daler
1 ort og 6 shilling.Frå 1890 gnr.215 bnr.1 med skyld 4,57 mark.

Skattemanntal 1762:Morten Andersen g.m.Guri og dotter Brit, og
                   mandens mor Brit.

Matrikklane:
1647 Haldor          18 mkl.  1838 Ingebrigt Mortensen 18 mkl.
1696 Enken           18  "    189O  Ingebrigt Ingebrigtsen  4,57 mark
1721 ??              18  "    19O9    - - - " - - -         4,57  "
1762 Morten

Folketellinga 1801:Ingebrigt Larsen 54 år og Beret Mortensdotter
                   54 år med borna:1 Morten 27 år,2 Marit 17 år,
                   og kårfolka Morten Andersen 82 år og Guri
                   Arentsdtr.80 år.

Folketelling 1815:Morten Ingebrigtsen 39 år,Sigrid Ingebrigtsdtr.38
                 år.Ingebrigt Mortensen 12 år, Ingebrigt 1/2 år,
                  Bereth Mortensdtr.68 år.oppfostringsbarn Marithe
                  Olsdtr. 9 år.

Skifter på Hindset:
1747  8/2 :Anders Mortensen Hindset - Berit Halvorsdotter.
           Born:1 Morten Andersen,2 Halvor Andersen 20 år,
                3 Ole Andersen 15 år,4 Peder Andersen 11 år
                5 Kari Andersdtr.27 år,6 Jørund 14 år.

                   Tingleste dokumenter.
1767 2/11 :Hindset,18 mkl.Morten Andersen får skjøte frå sine
           søsken for 36 Rdl.
1771 25/3 :Hindset 18 mkl.av Morten Andersen seld til Ingebrigt
           Larsen Grøtte for 40 Rdl.
1797 28/4 :Ole Larsen Grøtte continueres skjøte på odels-og inn-
           løsningsretten til halve Hindset 9 mkl.Seld av Iver
           Anderssen ??  Rdl.

Skjøter på 788 Hindset,
           1767-1771 Morten Andersen
           1771-     Ingebrigt Larsen

Desse har budd på matr.nr.788.
Anders Mortensen Hindset  1686 1747 Berith Halvorsdtr.skifte i 1747.

Moten Arntsen Hindset     1719      Guri Pedersd.Engelsjord  1721 18O2
Kari Andersdtr Hindset    172O
Halvor Andersen Hindset   1727      Eli Olsdtr.Vekve g.1758
Ole Andersen Hindset      1732      Mildrid Johnsdtr.Døum,g.1762
Jørund Andersdtr.Hindset  1733
Peder Andersen Hindset    1736

Berith Mortensdtr         1749      Ingebrigt Larsen Grøtte   1747

Morten Ingebrigtsen       1774      Sigrid Ingebrigtsdtr.     1775
Marit Ingebr.dtr.Hindset  178O 1782
Marit Ingebr.dtr.         1784

Anders Olsen Hindset      1763

Sigrid Halvorsdtr.Hindset           Barn i 1787 m/Iver P.Engelsjord

Marit Iversdtr.Hindset    1787       Sigrids dotter.

Svend Svends.Vognilsdmyr  1799      Randi Ingebrigtsd.Dørum  179O

Ingebrigt Mortensen       18O3      Marit Stengrimsd.Stølan  18O4
Ingebrigt Mortensen d.y.  1815

Iver Halvorsen Hindset    1824 19O7 Randi Ingebrigtsdtr      1827 1852

Sigrid Ingebr,dre.Hindset 1825
Marit Ingebr.dtr.   "     1827
Ingebrigt Ingebrigtsen "  1833
Brit Stengr.dtr.Hindset   1838
Stengrim Ingebr.  "       1842
Ole Ingebrigts.Hindset    1846

Halvor Iversen Hindset    1849
Randi Iversdtr.Hindset    1857 186O
Iver Iversen Hindset      1868 1889 ugift

Jodda Svendsd.Hinset      1828
Ingeborg Sv.d.Hinset      1828 1831

                     Buslettet under Hindset.
1790 21/7 :Buslettet,4 mkl.Ingebrigt Stengrimsen Vekve gir Ingebrigt
           Larsen Hindset skjøte på Buslettet for 48 Rdl.
1798 28/2 :Buslettet,2 mkl.av Ingebrigt Larsen Hindset seld til Iver
           Olsen Vekve.

Ikkje folk på eigedomen.

Matrikklane:
1696 Erik ?   1 øre 19,5 mkl.    1838 John Olsen          22 mkl.
1721 Ludvig ? 1 øre 20 mkl.           Knut Hansen         22  "
1762 Sivert Henriksen            189O Iver Andersen  1 d.2 ort 12 sh.
                                 19O9  - - - ds - -     3,93 mark

Folketelling 1801:Sivert Henriksen 76 år,ugift.
                  Marit Arntsdtr m/dottra Marith Henrichsdtr. 16 år.

Folketelling 1815:Henrich Arntsen 67 år, Marit Henrichsdtr. 3O år.
                  Kårmann Sivert Henrichsen 83 år.??
                  Oppfostr.barn:Ingebrigt Rasmusen 4 år, Ole Halvor-
                  sen 1/2 år.

Skifter på Dørrum (781)
1828 29/8 :Henrik Arntsen Dørrum,ugift.
           Søsken:1 Ellev,død,har ei dotter ?,2 Halvor Dørumsgård,
                  3 Marit 74 år,ugift,4 Marit Sletvold,død har borna:
                  a Knut Ingebrigtsen Dørrumshaug,b Marit Ingebr.dtr.
                  36 år,ugift,c Marit d.y.g.m.Halvor Knudsen Klett.
                  5 Sigrid 65 år,6 Barbro,død,har borna a Olaf Eriksen
                  har borna,a Oluf Eriksen,død,har sonen Erik Bryghaug
                  7 år,b.Arnt Eriksen,c Marit g,m,Inbebr.Skarseshaug
1830 17/2 :Sigrid Arntsdtr.Dørrum,ugift.
           Søskena: som ovanfor.Ellevs dotter Marit er gift med John
                    Olsen Detli

                  Tinglese dokumenter.
1744 18/11:Dørrum 1/2 Spand og 6 mkl.av Willum Hørnig ? m/fl. seld
              til Henrik Ottesen for 42 Rdl.
1749 20/1 :Dørrum 1 øre 20 mkl.Marit Knudsdtr.Dørrum får,skjøte
           frå Ole Eriksen Aalbu og Henrik Ottesen for 61 Rdl.1
           1 ort og 8 shilling.
1762 29/10:Dørrum 1 øre 18 mkl. av Henrik Ottesen seld til sonen
           Sivert Henriksen for 45 Rdl.
1767 16/1 :Dørrum,1 øre 20 mkl.Arnt Ingebrigtsen får skjøte  frå
           Paul Hansen Øfnet for 30 Rdl.
1793 25/8 :Dørrum,1 øre 20 mkl.Henrik Andersen får skjøte frå
           morbroren Sivert Henriksen for 400 Rdl.

           Dessemå ha budd på matr.nr.781
Knut Ingebrigtsen Dørrum  1663

Erich (Endre?) Ingebrigts.177O

Ludvig i 1721

Henrik Ottosen            1685 1765 Marit

Sivert Henriksen          1725      ugift
Sigrid Henriksdtr.Dørrum            Erik Ingebrigtsen Vognild g.1747
Marit Henriksdtr. Dørrum  1723 1794 Arnt Ellefsen Dørrum i 1747

Johannes Sivertsen Dørrum           1
                                    2Dordi Olsdtr.Lien.enke,gift 175O
Barbro Arntsdtr Dørrum    1747      må være død ung.

Barbro Arentsdtr.Dørum    1750      Erik Knudsen Brygghaugen
Henrik Arntsen Dørrum     175O 1828 Barn i 1781 m/Kari O.Munkvold.
Ellev Arntsen Dørum
Halvor Arntsen Dørrumsgård     183O Dordi Olsdotter
Marit Arntsdtr Dørrum     1754      ugift
Marit Arntsdtr.Dørrun     1755      Ingebrigt Sletvold
Jøran Arntsdtr.Dørrum     1756
Sigrid Arntsdtr.Dørrum    1763      ugift
Haldo Arntsen Dørrum      1766

Marit Henriksdtr.         1783      Erik Olsen Klet          1788
                                    Barn i 18O5 m/Rasmus Mjøen

Halvor Arntsen Dørrum     1791 187O kårmand

Kari? Rasmusdtr,Dørum     18O5      Marits dtr.m/Rasmus Mjøen.

Dordi A.Dørumsløkken           186O Ingebrigt Rasmusen Skarsem 1811
Ole Halvorsen Dørrum      1815      Gjertrud Ingebrigtsdtr.i 1849

Erik Knudsen Dørum        1819 1888 kårm. ugift

Knut Olsen Dørrum         1849

Ingebrigt Ingebrigtsen    1882 1883

Retting frå J.Helgesen, Moss, utført med blå skrift.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel