Matrikkelnummer 854 C (Sletvold?)
med gammelt matr.nr.287 med skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.283 med lnr.337,
skyld 2 ort 12 shilling.Frå 1898 gnr.287 bnr.1 Bjerke,Slettvolden med
skyld 2,13 mark

Matrikklane: 1838 Hellaug Halvorsen   12 mkl.
             1890 Tore Johnsen Buen 2 ort 12 shilling
             1909 ------=--------    2,13 mark.
Folketelling i 18O1: Hellaug Erichsen 46 år, Eli Jensdtr. 50 år, Kari
                     Hellaugsdtr.1787,Ingeborg Hellaugsdtr.10 år.
                     (Husmand m/jord)
Desse må vera fødde eller har budd på garden Sledttvold under Gorset

Anders Sletvold             1666 1745 Berre ved død.

Finn ikkje plass til:                  (Dette er usikker gjetning)
Inger Olsdtr.Slettvold      1699 1774

Jens Toresen Slettvold      17OO 1758

Ingebrigt Evensen Slettvold 17O6 1759 Mali Jensdtr.Slettvold   17O5 1765
Even Evensen Slettvold                Kari Jacobsdtr. i 1768

Løden Iversen Slettvolden   17O9 1798 1Marit Slettvold         1714 1764
                   g.1765             2Guri Pedersdtr.Rønning

Christen Jacobsen Sletvold            barn i 1778 m/Marit Støreseng.

Knut Bersvendsen Slettvold  17O9 1773 Marit Johnsdtr. i 1763

Anne Olsdtr.Slettvolden     1715 1765 berre ved død

Tore Jonsen Sletvold        17

Marit Hansdatter Slettvold  1722 18O8

Imgeborg Ingebrigtsdtr,     1731 1811

Bersvend ?? Usikker      ca.174O      Else Jensdtr.Slettvolden 1744 1814

Hellaug Erichsen Slettvold  1755      Eli Jensdtr.             1751

Jens Bersvends.Slettvold    1761      Marit Hansdtr.i 1769

Kristi Jensdtr.Slettvold              John Bjørnsen Hevle g.1756
Mali Jensdtr.Slettvold                Bersvend Olsen Hevle g.1757

Bersvend Eriksen  Sletvold            Marit Pedersdtr.i 1768

Marit Eriksdtr.Slettvold              Even

Sigrid Eriksdtr.Slettvold             Haldorf Stavåløkken
Marit Eriksdtr.Slettvold g.1763 m/    Erik Halv. Styrvold f.   174O

Christen Sletvold i 1759              Marit Ingebr.dtr.

Ingebret Christens.Sletvold 1756 1762
Ole Christensen Slettvold   1759

John Bersvendsen Sletvold   1765 1765
Peder Bersvendsen Sletvold  1768
Jens Bersvendsen Sletvold   1775

Marit Knudsdtr.Slettvold    1763 1763
Bersvend Knudsen Sletvold   1764 18O1
Hans Knudsen Sletyvold                Barn i 1792 m/Marit Iv.d.Gorset
 .
Marit Knutsdtr.Sletvold     1769      Barn i 1792 m/Peder E.Engelsjord
                                        "  " 1799 m/Ole Vognild T.bakk

Eli Pedersdtr.Slettvold     1784 1868 Fattiglem

Ingebrigt Knudsen Slettvold 1797      Christen Pedersd.Engelsjord 1795

Kari Hellaugsdtr.Slettvold  1786 1807 (21 år ved død)
Ingeborg    "        "      1791

Arnt Ingebrigtsen    "      1796 18O8

Marit Povelsdtr.Slettvold   18O1 1811

Hellaug Halvorsen Slettvold 1813 1855 Gbr.

Dordi Eriksdtr.Slettvold              Barn i 1847 m/Esten Udbye ??

Kari Estensdtr. Udbye??     1844
Esten Slettvold ?           1847      usikkert etternamn.Dordis son.

Knut Ingebrigtsen Sletvold  1821
Marit Ingebr.dtr.Slettvold            Barn i 1828 m/Halvor Klett

Berit Halvorsdtr.Slettvold  1828

Halvor Arntsen Slettvold              Mrit Eriksdotter i 1847

Arnt Halvorsen Slettvold    1847

Kari Halvorsdatter   "      1854

John Bersvendsen Slettvold            Barn i 1827 m/Karen Olsd.Hoel
                                       "   " 1829 - - - ds. - - - -
Brit Knudsdtr.Sletvold      1824
Marit Knudsdtr.Sletvold     1826

Halvor Iversen Slettvold             Ingeborg Herlaugsdtr.i 1816

Iver Halvorsen Slettvold    1816
Jens Halvorsen Slettvold    1825      barn i 1848 m/Marut R.Røtvei

Daardi Pedersdtr.Slettvold  1792      Marits barn m/P.Engelsjord

Halvor Olsen Slettvold      1799      Marits son m/O.O.Vognild.

Kristi Johnsdtr.Slettvold             enkem.Lars Olsen Røtvei.g.1753
                   g.1756

Povel Eriksen Slettvold               Marit Svendsdtr. i 18O5

Ingebrigt Povels.Slettvold            Barn i 1816 m/Karen T.Mjøen
Svend Povelsen Slettvolden            Barn i 1819 m/Karen Lages

Marithe Povelsdtr.Slettvold 1794 1811 Karen Arentsdatter
Erik Paulsen Slettvold      1785 186O Karen Larsdtr.Morken

Brit Olsdtr.Gorset          18O3 1852 Husm.kone.Garåenget

Marithe Povelsdtr.Slettvold 1805      Barn i 1829 m/Iver Olsen Hoel ??

Marit Paulsdtr.Gorset       1814 1899 Sivert Sivertsen Sneve ??

Paul Eriksen Sletvoød       1819 182O

Marithe Eriksdtr.Slettvold  1822
Paul Eriksen Sletvold       1827 1900 Marit J.Bjørnsvassli     1822 19O3

Marit Iversdtr.Slettvold    1829      Marit Poulsdtr,s dtr.

Karie Svendsdtr.Slettvold   1834
Arnt Svendsen Slettvold     1836
Karen Svendsdtr.   "        1839

Erik Paulsen Sletvold       1854 1937 ugift
Kari Paulsd.Sletvold        1856      Halvor Iversen Bjerke,i USA
Johannes Pauls.Sletvold     1859 1944 Gjertrud Olsd.Røtvei     1857 1949

Ole Olsen Gorset  ca.       186O      ??

Anne Paulsd.Sletvold        1862 1955 Hellaug Stølen

Marit J. Sletvold           1889 1889 Esten K. Gorset

Peder Olsen Gorset          189O 1894 (Ole Pedersen vammer) ??
Georg Olsen Gorset          1891 19O4

Ole J.Sletvold              1893 1933 Ingrid I.Mellemsæter     1889

Marit J.Bjørnsvasslids datter før hun ble gift:
Ildri Johs.Bjørnsvassli     1849 1927 Ole Eriksen Stavå        1841 1920

Ingar Mo, Gorset,emisær ca. 18ØØ      levde i 18O5

Anne Ingarsdtr.Moe,Gorset   19O5 19O5

Husmann:
Knut                                  Marit Hansdtr. Ingebr.s mor f.1729

Ingebrigt Knuds.Slettvold   1757      Marit Arntsdtr.          1761
Bersvedn Knudsen            1764      Helseløs.

Marit Ingebr.dtr.Slettvold  179O
Arent Ingebr.Slettvold      1793
Knut Ingebr.Slettvold       1797       Cristine Engelsjord     1795

Rasmus Asbjørnsen Slettvold             Ildri Povelsdtr.Gorset
 

Marit Rasmusdtr.Slettvold    1816

Ingebrigt Knudsen Slettvold  1822

Marit Arntsdtr.Gorsetgjerdet 1819 29O6

Finn ikkje plass til:
Ingebrigt Paulsen Slettvold   1793 1872
 

NB.Det er vanskeleg å få det til å stemme på Bjerkegardane
Ingeborg Hellaugsdtr.        1789 1857 Barn i 1814 m/Halvor Gorset

Hellaug Halv.Sletvold        1814 1855 Sigrid Arnd.Haugset       1811
1893
Jen Hellaugs.Sletvold        1846 1868

                 Sletvold (Dale)
Andreas Magnesen.Dale        1897      Ida Haldosd.Toftaker      1901

Ingebjørg A. Dale            1927      Egil Snøva
Margit Andreasd.Dale         1929 1994 Per Jostein Brattset      1921 1985
Kjellaug Andrsd.Dale         1931      Erling Ween
Herbjørg A. Dale             1934
Gudrun Andrsd.Dale           1939      Stein Erik Berg
Magne Dale                             Rutt Vekve

                  Matr,nr. 856 Volden
med skyld 2 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.286 lnr. 34O med skyld 1 dalerm 3 ort
og  3 shilling..Frå 189O gnr.29O bnr.1 med skyld 3.11 mark.

Matrikklane:1647 Peder Wold        2 øre eget odel.
            1661 Løden             2 øre 6 mkl.
            1664 ds. 5O år         2 øre 6 mkl
            1696 Peder             2 øre 6 mkl.
            1721 Olle ?            2 øre 6 mkl
            1838 Iver Arntsen      2 øre 6 mkl
            1890 Paul Iversen      3 ort 21 Shill.
            1909 Iver Paulsen      3,11 mark.

Folketellinga 17O1:Peder Lødensen,44 år,Ellef Pedersen 5 år,,Løden 1 år.

Folketellinga 1801:Arent Iversen 43 år og Ande Paulsdtr.31 år
                   med borna:1 Iver 13 år,2 Paul 6 år,3 Randi
                   12 år,4 Marith 1 år.
                   Dertil 5 husmenn med familier.

Folketelling 1815:Gmd.Arnt Iversen 56 år,Anna Paulsdtr. 46 år.Iver
                  Arntsen 25 år,Paul Arntsen 26 år,

Skifter på Volden (Gorset):
1833 13/4 :Iver Arntsen Volden - Marit Larsdotter Loe.
           Born:1 Arnt 13 år,2 Paul 3 1/2 år,3 Anne 16 år,
                4 Mari 10 år,5 Ildri 6 år.
1844 14/06:Arnt Iversen Volden - Anne Paulsdtr.
           Born:1 Iver,død har borna:a Arnt 23 år,b Paul 14 år,
                c Anne g.m.Ole O.Stuen, d Marit 21 år,e Ildri
                17 år. 2 Paul død har borna:a Hans, b Arnt 21
                år,c Ole 17 år,d Paul 15 år,e Anne 22 år,f
                Marit 14 år,g Marit d.y.11 år,h Mari 7 år.
                3 Randi,enke etter Tore Ranum.

                     Tinglyste dokumenter.
1745 29/11:Wolden,2 øre seld av Chr.Bernhoft,oberst-
           løitnant, til hr.Sivert Arntsen Sundset for 68 Rdl.
1749 29/10:Volden 2 øre,av Sivert Arntsen Volden pantsatt til
          Ingebrigt Arntsen Gottem for 140 Rdl.
1750 20/1 :Ingebrigt Arntsen Gottem pantsetter Volden,2 øre
          til Maria Feldtman for 80 Rdl.
1751 25/11:Wolden 2 øre,dertil har Jørgen Bernhoft lyst odels-
           og innløsningsrett.
1756 9/12 :Wolden av Ingebrigt Arntsen Volden seld til Jørgen
           Christophersen Bernhoft for 84 Rdl.
1756 14/12:Wolden 2 øre av Jørgen Bernhoft seld til Ingebrigt
           Arntsen for ??
1764 12/4 :Volden,udi den har Anders Bernhoft seld til broren
           Jørgen Bernhoft 6 mkl.for 30 Rdl.
1790 24/3 :Volden,2 øre 6 mkl. av kapt.Feldtmand m/fl. seld
           til major Drangsholdt for 400 Rdl.
1797 22/2 :Volden 2 øre 6 mkl. Arnt Iversen Halset får skjøte
           frå Drangsholdt for 900 Rdl.
1805 18/8 :Volden,2 øre 6 mkl.derunder har eieren forbundet
            sig at forsørge Sigrid Olsdtr.Skjørstad til hennes
           død mot å arve henne.
1812 27/8 :Volden,matr.nr.856,2 øre 6 mkl.av eieren Arnt Iver-
           sen seld til sonen Iver Arntsen for 400 Rdl.
I 1754 den 7/10 har Peder Ellefsen fått bøkselseddel på hus-
           mannsplass under Volden frå Ingebrigt Arntsen.
I 1760 den 30/10 har en Erik Haldosen bøkslet bort en plass under
            Volden til John Gjetmundsen. (Finn han ikkje i  18O1)

Skjøter på matr.nr.856 Volden:

Desse må ha budd på 856 Volden.
Løden Volden                  1614      5O år i 1664
Peder Lødensen Volden         1657      44 år i 17O1
Ellef Pedersen                1693 176O
Løden Pedersen Volden         17OO

Peder Ellefsen Volden                   Anne Jørgensd.fra Quikne i 1754
Gjøran Ellefsdtr.Volden       1733 1765

Ingebrigt Arntsen Volden      17O7 1765 Ingrid Stenersdtr.
Iver Arntsen Volden

Marit Larsdtr.Volden          1727 1820 død som kårkone

Halvor Jetmundsen Volden      1731 1781
John Jetmundsen Volden  ???

Marit Pedersdtr.Volden        1754

Sivert Arntsen Volden                   Kjersti Iversdtr. i 1746.

Iver Sivertsen Volden         1746
Kari Sivertdtr. Volden        1749

Rannei Lødensdtr.Volden                 Even Olsen Vognild,g.1754

Peder Ellefsen Volden                   Anne Jørgensdtr,Bjørgen,g.1754

Jørgen Pedersen Volden        1762 1782
Sigrid Pedersdtr.Volden       1763 1793

Ole Pedersen Volden                     Marit Knudsd.Dørrum,g.1751,f.1724

Ole Olsen Volden                        Eli Olsdtr.Vognild.g.175O

Ole Olsen Volden              175O
Sivert Olsen Volden           1755

Ole Pedersen Volden                     Marit Knutsdtr,Dørrum,g.1751
Sigrid Pedersdtr.Volden       1763 1793 Usikker .

Ole Pedersen Wolden           1777 1779 usikkert

Randi Arntsdtr  Volden        1789      Tore Arntsen Ranum

Paul Arntsen                  1795
Marit Arntsdtr.Volden         18OO 18O2

Stener Ingebrigts.Volden      175O 175O
Ingebrigt Ingebr.s.Volden     1753 1755
Jon Ingebrigtsen Volden       1756
John Ingebigtsen Volden       1763

Ingrid Stenersdtr.oppattgift 4/7 1766 med Arnt Ingebr.Gorset.

Ingeborg Johnsdtr.Wolden                Iver Halvorsen. g.1782

Arnt Iversen Volden           1758       Anne Paulsdotter        177O

Paul Iversen Volden
Randi Iversdtr.Volden                    Anders Toresen Ranum
John Iversen Volden                      Barn i 1813 m/Ragnhild Ranem
               g.m.                      Sigrid Olsdtr.Gulaker
Ole Iversen Volden                       Barn i 1817 m/Kristine Myren

Jacob Olsen Gorsetvolden     18O5 1895 fattiglem (Øien)

Halvor Iversen Gorsetvolden              Barn i 1811 m/Randi Skorem

Peder Halvorsen Gorsetvolden  1811 1811

Anne Iversdtr.Volden          1817      Ole Olsen Stuen
Arnt Iversen Volden           182O 1879  Guri Johnsdtr. Ørstad

Guri Arntsdtr.Volden          1852 1852

Hans Ingrbnrigts.Wolden       1795 1795 Usikker.

Marithe Ingebr,dtr.Volden     1821

Ingeborg Iversdtr.Wolden                 Barn i 1826 m/Iver L.Morkem

John Iversen Wolden           1826       Ingeborgs son.

Marit Arntsdtr. Volden        1843
Marit Arntsdtr.Volden         1844

Iver Johnsen Gorsetvolden     1825

Sigrid Johnsdtr.Gorset        1827

Mari Iversdtr Volden          1823
Ildri Iversdtr.Volden         1827
Paul Iversen Volden           1829 19O2 kårm.
Marit Iversdtr.Volden         1833
Mari Iversdtr. Volden         1837

Hans Paulse Volden                      Barn i 1849 m/Kari Olsd.Horvli
Anne Paulsdtr.Volden          1822
Arnt Paulsen Volden           1823

Ole Paulsen Volden            1827
Paul Paulsen Volden           1829
Marit Paulsdtr.Volden         183O

Marit Paulsd.Volden dy        1833
Mari Paulsdtr.Volden          1837
Arnt Paulsen Slettvold                  Gbr.sønn,ugift,far.

Ole Johnsen Volden            1821

Iver Arntsen Volden           1845
Anne Arntsdtr.Volden          1848

Ole Ingebrigtsen                        Marit Olsdtr.i 1855 enke 1795
1883
Sigrid Olsdtr.Volden          1855

Sigrid Johnsdtr.Volden        1861 1862  Usikker

Marit Arntsdtr.Sletvols       1887 1898

Husmenn:
I
Ingebrigt Ingebr.Volden       1768       Marit Hansdtr.          1771

Randi Ingebr.dtr.Volden       1796
II
Arnt Evensen Volden           1746      Mari Thoresdtr.          1744

Sigrid Arntsdtr.              1786

III
Esten Mortensen Volden        1739      Sigrid Olsdtr.           1737
 

IV
Ole Olsen Volden              1771      Marit Evensdtr.          1777

Guri Olsdtr.Volden            1795
Ole Olsen                     1796
Paul Olsen Volden             18OO

VI
Arent Ellingsen Volden        1751      Ingeborg Ulrichsdtr.     1753

Fin ikkje plass til:
Guri Arntsdtr.Volden          1853 1853Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel