Matrikkel 850 Bjørndal.
med gammel skyld 1 øre og 13 mkl.Nytt matr,nr.278 med lnr.330 og skyld
2 daler.Frå 1890 gnr.282 bnr.1 med skyld 5,32 mark.

Folketelling 17O1:Olle Olsen 6O år og sonen Olle Olsen 1O år.

Skattemanntal 1762:Sven Eriksen g,m.Ildri og stedfaren Ole Lødensen.

Matrikklane:
1661  Olle     1 øre 12 mkl.   1762 Even Eriksen
1664  Olle     1 øre 12. "     1838 Johannes Halv.  1 øre 13 mkl.
1696  Olle     1 øre 12  "     1898 Ingebr.Johansen 1 dal.4 ort 21 sh.
1721  Olle     1 øre 13  "     19O9 Otto Fjøsne     4.48 mark ?

Folketelling 1801:Svend Eriksen 65 år,enkemann og borna:1 Erik 38 år,
                  med kona Marit 27 år,2 Lars 28 år,3 Marit 23 år,
                  4 Ildri 3 år.og Ole Lødensen 83 år,enkemann,kårmann

Folketelling 1815:gmd.enke Marithe Ingebrigtsdtr.42 år,datter Ildri
                  Erichsdtr. 5 år og drengen Arnt Ingebrigtsen 20 år.

Skifter i Bjørndal 850:
1732 23/1 :Erik Larsen Bjørndal - Marit Pedersdotter
           Born:1 Peder Eriksen f.1730,2 Marit Eriksdtr.8 år.
                3 Inger Eriksdtr. 8 år.
1748 21/8 :Erik Larsen Bjørndal -Ingeborg Svendsdtrr.f.Hokseng
           Born:1 Svend Eriksen 12 år,2 Marit Eriksdotr.27 år.
                3 Ingrid Eriksdtr.25 år,4 Marit d.y. 14 år.
1794 4/9  :Sven Eriksen Bjørndal - Ildri Andersdotter.
           Born:1 Erik,2 Anders,3 Ole 25 år,4 Lars 21 år,Marit,g.m.
                Paul Eriksen Bjerkås.6 Ingeborg 25 år,Marit d.y.16 år
1892 O9/11:Ildri Eriksdtr.Bjørndal,død i 1888-Johannes Halvorsen Mjøen

                    Tinglese dokument
1752 16/4 :Bjørndal 1/2 Spand.derunder har Ole Lødensen inngått
           kontrakt med sine børn om å avstå den i 10 år mot livs-
           opphold.
1752 6/11 :Ole Lødensen får bygselseddel på 1/2 Spand Bjørndal frå
           prost Hornemann.
1759 6/7  :Bjørndal 1/2 Spand,Svend Erichsen får bygselseddel frå
           Anders Bernhoft.
1774 27/8 :Sven Eriksen Bjørndalen selger ved makeskifte 18 mkl.
           (Grøseten) til Ole Larsen Bjerke for 290 Rdl.
1792 24/2 :Bjørndal, 1/2 Spand,derunder har Svend Eriksen ved contract
           forbundet sig at give enken Sigrid Bierche et bestemt kaar
           og forsørging på livstiid.
1806  1/3 :Bjørndal.1/2 Spand av prost Parelius bøkslet til Erik
           Svendsen.

           Ingen skjøter,berre byksling:

Desse må ha budd på Bjørndal:850.
Olle Olsen Bjørndal       1641      6O år i 17O1

Erik Larsen  Bjørndal     1687 1748 1Marit Pedersdotter           1731
                                    2Ingeborg Svendsdtr.          1748
                                    3Marithe Ingebrigtsd,    1758
Ole Olsen                 1691      10 år i 17O1

Ole Lødensen   gift 1752  1718 18O5 Ingeborg Svendsd.Bjørndaledn  1763

Ingrid Erichsdt.          1724      Rasmus Halvors.Bjerke,g.1754
Marit Eriksd,Bjørndal d.e.1725 1766 Povel Olsen Loe g.1757
Peder Eriksen             173O
Marit Erichsdtr.d.y.      1734
Svend Erichsen            1736 1813 Ildri Andersdtr.Rise     1733 1794

Ingeborg Svends.Bjørndal  1759 1763
Marit Svendsdtr.Bjørndal  176O      Paul Eriksen Bjerkås
Marit Svendsdtr.Bjørndal  1761
Erik Svendsen Bjørndal    1764 1811 1Marit Pedersdtgr        1774
                                    2Marit Ingebrigtsdtr.i 18O3
Anders Svends.Bjørndal    1766      Barn i 1794 m/Kari H.Hoel
Ingeborg Svendsdtr.       1768
Ole Svendsen Bjørndal     1769      Rannei Iversd.Nerviken
Lars Svendsen Bjørndal    1776      Barn i 18O8 m/Anbjørg Sæter
Marit Svendsdtr.d.y.      1778      Barn i 1811 m/Roald H.Hoel
Ildri Svendsd.Bjørndal    1798

Peder Ingebr.Bjørndal     1761 1763
Marithe Ingebr.d,Bjørndal 1772 1863 kårenke

Povel Erichsen Bjørndal   1785      Marits son.

Helle Estensdtr.Bjørndal  1789          1873

Anne Andersdtr.Bjørndal   1791 1793

Ildri Eriksdtr.Bjørndal   1799 1811
Svend Eriksen Bjørndal    18O3 1811  Blodgang
Ingebrigt Eriksen  "      1806 1811     "
John Erichsen Bjørndal    18O8 1811     "
Ildri Eriksdtr.Bjørndal   181O 1888 Johannes Halvorsen Mjøen 18O9 189O
Gurine Roaldsdtr.Bjørndal 1811      Marits dtr.m/R.Hoel
Svend Roaldsen            1815      - - -  ds - - -

Sven Larsen Bjørndal      18O8 1911

Ole Olsen Nørstagård      1817 19O6 handelskar.frå Dovre.

Halvor Siverts.Bjørndal   1829 1898 Gbr.

Marit Johannesdtr.   "    1832
Erik Johannessen Bjørndal 1834
Halvor Johannesen   "     1835
Ingebrigt  "        "     1838
Marit Johannesdtr.  "     184O
Ingeborg   "        "     1842 1884 gbr.dtr.
Svend Johannessen   "     1844
Knud Johannessen    "     1846
Ingebrigt Johannessen "ca 185O

Sivert Halvorsen Bjørndal           ca.187O

Ildri Ingebrigtsdtr.  "   1887 1892 Gmdsdtr.

Halvor Sivertsen Bjørndal 19O4 19O5 Bronkitt
Helga Sivertsdtr Bjørndal 19O6 19O6
 

                    Matrikkelnummer 851 Bjørndal
med gannel skyld 1 øre 13 mkl.Nytt matr.nr.279 med lnr.331 og skyld 2
daler.Frå 1890 gnr.283 bnr.1 med skyld 8,o8 mark..

Folketeling 17O1:Olle Erichsen Bjørndal 1646 Olle Olsen 1688

Skattemanntal 1762:Ole Ingebrigtsen g.m.Ingrid og hans fader Ingebrigt
                   Ingebrigtsen og Ingebrigt skyss-skaffer.

Matrikklane:
1661 Ellef(Ollef?)   1 øre 12 mkl.  1838 Sivert Hansen   1 øre |3 mkl.
1664 Ollef 55 år     1 øre 12  "    1898 Halv.Siverts 2 da.4 ort15 sh.
1696 Halvor          1 øre 12  "    19O9 Sivert Hansen    8,o6 mark.
1721 Olle            1 øre 13  "

Folketellinga 1801:Hans Olsen 54 år og Gjertrud Sivertsdtr.46 år,med
                   borna:1 Sivert 16 år,2 Ole 11 år,3 Anders 9 år,
                   4 Karen 17 år.

Folketelling 1815:Gmd.Sivert Hansen 29,5 år,Kårkone Gjertrud Sivertsd.
                  55 år,drenger:1 Ole Hansen 24 år,2 Anders Hansen 30
                  år. pike Kari Hansdtr.31 år.

                     Tinglese dokumenter.
1752  8/4 :Bjørndal 1/2 Spand, Ole Ingebrigts.får bygselseddel frå
           prost Hornemann.
1763 23/6 :Bjørndal,1/2 Spand,drav har korporal Hellef Haugen gitt
           kaar til Ole Ingebrigtsen.
1775  8/3 :Bjørndalen 1 øre 12 mkl.bøkselseddel til Helleuf Evensen
           Halset (?)
1787 28/12:Bjørndalen 1/2 Spand bøkselseddel til Hans Olsen frå
           sokneprest Nils From.(?)
1812 31/12:Bjørndal,matr.nr.851,Sivert Hansen får bygselseddel på
           visse vilkår.

Desse må ha budd på matr,nr.851:
Ole Erichsen Bjørndal     1645      56 år i 17O1.

Ingebrigt Ingeb.sen       1683 1763 Marit,(Berre ved død)    1697 1751

Randi Ingebrigtsd.Bjørndal          Ingebrigt Evensen Mjøen.g.1751
Ole Ingebrigtsen                    Ingrid Thoresdtr.Kongsvold g.1752.
Ingebrigt Ingebr.Bjørndal 1722 1765 Barn i 1758 m/Marta Tollefsdttr.?

Hans Olsen Bjørndal       1747 1813 Gjertrud Sivertsdtr      1759 1855
Ingebrigt Olsen Bjørndal  1752
Thore Olsen Bjørndal      1755      Barn i 1784 m/Kari Folldalen
Ole Olsen Bjørndal        1757 18O2
John Olsen Bjørndal       176O

Ole Hellaugsen Bjørndal   1767
John Hellaugsen Bjørndal  1769 1771

Karen Hansdtr.Bjørndal    1784 1868 Barn i 1816 m/Sivert Iversen Buen
Sivert Hansen Bjørndal    1785 1873 Randi?? Hansdtr. Gorset  1795 1859
Ole Hansen Bjørndal       1790 1868 Ingeborg S.Snorroeggen   1799 1862
Anders Hansen Bjørndal    1792 1875 Mari Arntsdtr.Grytting   1783 1854

Helloug Johnsen Bjørndal            Randi Olsdotter ???

Ole Sivertsen Bjørndal    1816     Karens dtr.m/Sivert Buen
Ingeborg Sivertsdtr.      1822 1823
Hans Siverts.Bjørndal     1826 1832
Halvor Siv.Bjørndal       1829 1898 1Marit Jensdtr. Mjøen    1838 1870
                                    2Hanna Haldorsd.Bjerke   1847 1920
Hanna Andersdtr.Bjørndal  1823
Hans Andersen Bjørndal    1825

Narit Johansdtr.Bjørndal  1833 19O5 Rentenist,(farmer i Amerika)

Sivert Halv.Bjørndal      1864 1870
Randi Halvd.Bjørndal      1865 1937 Gustav Bjerkager         1860 1933
Sigrid Halvd.Bjørndal     1867 1919 Halvor Arntsen Aune      1864 1943

Halvor Halvorsen Bjørndal 1881 1881 gms.barn

Ole Ingebrigtsen  "       1883 1883 Far ingebrigt Johannessen
 

                   Matrikkelnummer 852 Bjerke.
med gammel skyld 2 øre 1 mkl.Nytt matr,nr.280 med lnr.332 og skyld 2
daler 15 shilling.Frå 1890 gnr.284 bnr.1 med skyld 4,89 mark.

Folketelling 17O1:Rasmus Christophersen 10 år.Ole Christophersen 8 år.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Halvorsen g.m.Gyri.Hans moder Marit.

Matrikklane:
1647 Sifuer          1 øre   1721 Halvor        2 øre
1661 Sifuer          2  "    1838 Ingebr.Halcv. 2 øre 1 mkl.
1664 Inger.Halvors.  2  "    1898 Ingebr.Anders.2 da. 1 mkl.
1696 Enken           2  "    19O9 Anders Ingebr.4,89 mark.

Folketellinga 1801:Halvor Ingebrigtsen 48 år,enkermann med borna:
                   1 Ingebrigt 23 år,2 Ingri 20 år,Gjørrend 16 år.
                   4 Guru 6 år.Marithe Halvorsdtr. 69 år.

Folketelling 1815:gmd.Halvor Ingebrigtsen 61 år,son Ingebrigt 36 år
                  Ingrid 33 år,Guri 30 år,og Guri d.y. 20 år.Kårenke
                  Marithe Halvorsdtr. 84 år.

Skifter på Bjerke 852:
1771 17/2 :Ingebrigt Halvorsen Bjerke - Gjørrend Andersdtr.f.Loe.
           Born:1 Halvor 19 år,2 Guri 8 år, 3 Anders 16 år,4 Erik,
                12 år.Laugverge Rasmus Halvorsen Bjerke,mannens bror.
1796 30/11:Halvor Ingebrigtsen Bjerke - Anne Pedersdotter
           Born:1 Ingebrigt 19 år,2 Ingrid 15 år,3 Gjøri 15 år,
                4 Gorro 1 1/2 år,
1819 20/3 :Ingrid Halvorsdtr. Bjerke - Iver
           med borna:1 Iver,2 Marit,3 Ingrid.

                    Tinglyste dokumenter.
1767 2/11 :Ingebrigt Halvorsen Sæter får skjøte på 2 øre og 6 mkl.
           i Bjerke frå moren Marit Eriksdotter Sæter.
1772 17/2 :Bjerke,2 øre 6 mkl.på skifte etter Ingebrigt Halvorsen
           vurdrt for 100 Rdl.og utlagt til enken Giøry Andersdtr.
           m/fl.
1778 16/12:Bierke 2 øre 6 mkl.av enken Guru Andersdtr.m/fl. seld
           til Halvor Ingebrigtsen (sonen?) for 100 Rdl.
1798 21/12:Bierke,2 øre 6 mkl.på skifte etter Anne Pedersdotter
           vurdert for150 Rdl. og utlagt til enkemannen Halvor
           Ingebrigtsen.
1807 5/12 :Bjerke,852, 2 øre 1 mkl.av Halvor Ingebrigtsen seld
           til sonen Ingebrigt Halvorsen for 300 Rdl.
1810 30/6 :Bjerke 852,derunder har eieren Ingebrigt Halvorsen
           inngaaet fledføringskontrkat med søsteren Marit Halvorsdtr.
           Under Bjerke er også ført 1/2 mark i Grytdalen:
1756 27/3 :Grytdalen,Esten Schougstad,auksjonsskjøte på et eng kaldet
           Grytdalen,seld av Nils Randulf som auksnonsforvalter etter
           arvingen Ole Bjerke seld 1 1/2 mkl for 1O Rdl.8 shilling.
1769 29/1 :Grytdalen,et eng,1/2 mkl.seld av Erik Haldosen til
           Ingebrigt Haldorsen Bjerke,for 15 Rdl.
1772 17/2 :Grytdalen,sæter eller eng,1 mkl.på skifte etter Ingebrigt
           Halvors.Bjerke vurdert for 40 Rdl.og utlagt til Johan
           Hammond for gjeld.

Desse må ha bud på matr.852 Bjerke:
Christ.? Rasmusen i 1664  165O      Enken Kristi i 17O1

Usikker:
Kari Halvorsdtr.Bjerke    1672 1774

Lars Ingebrigtsen Bjerke  1679 1747 ugift
Rasmus Ingebrigts,Bjerke  1683 1761 Ingrid Eriksdtrr.i 1755.
.
Rasmus Christophersen     1691      1O år i 17O1
Ole Christophersen        1693      Marit Bjerke                  1749

Sigrid Rasmusdtr.Bjerke   1693 1773

Marit Pedersdtr.Bjerke    17OO 1782  Usikker.

Ingebrigt Rasmusen Stølen
Christopher "       "
Guri Rasmusdtr.Stølen                Ole Olsen Vammer
Sigrid Rasmusdtr. "       17O3       ugift, bor Vammer.

Ole Halvorsen Bjerke(sen) 171O 1755 Anna Kierulf g.1751

Ingebr.Halvors.Bjerke     1723 1771 Gjørund Andersdtr.Loe,g.1753
Rasmus Halvorsen Bjerke   1727 1817 Ingrid Eriksdtr.Bjørndal 1722 178O
         som enkemann               barn i 1782 m/Eli Johnsdtr.Aunet
Marit Halvorsdtr.Bjerke   1732 1819 Kår.

Chatarina Olsd.Bjerke ?             Nils Rytter.sersj.usikkert,g.1765
Eli Olsdtr.Birke usikker            Ole Olsen Aalbu g.1766
                                    Barn i 1761 m/Abraham Angell.

Hans Eriksen Bjerke       1741 1811 (Misskrift fra Paul ??)

Marithe Rasmusdtr.Bjerke  1754 1754
Erik Rasmusen Bjerke      1755      barn i 1777 m/Kari Arntsdtr.Aunet
Marit Rasmusdtr. Bjerke   1757      Aren Olsen Rise g.1783
Ingebrigt Bjerke død før  1755      Guri Ingebrigtsdtr.Berke 1755 1785

Halvor Ingebrigtsen       1752 1829 Anne Pedersdtr.f.Loe          1796
Anders Ingebrigtsen       1756
Erik Ingebrigtsen         1757
Guri Ingebrigtsdtr.Bjerke 1763

Otto Rasmusen Bjerke                Ingeborg Bjerke,enke     168O 1757
Halvor Rasmusen Bjerke    176O 1763
Ingeborg Rasmusdtr.Bjerke 1762 1775

Christina Abrah,dt.Bjerke 1761

Guri Ingberigtsdtr.       1763 1794 John Bakk

Randi Ingebrigtsd.Bjerke            død før 1747 (g.m.Ole)
Jørund Ingebr.dtr.Bjerke            død før 1747 (g.m.Stengr

Her må det ha vore ein Rasmus Ottosen ??

Sigrid Ottosdtr.Bjerke.             John Evensen Bjerke.     17O9 1777

Ragnhild Johnsdtr Birke   1749      Ole Larsen Grøtte f.? g.177O
Guro Johnsdtr.Bjerke      1751      Asbjørn Erichs.Gorset g.1784
Ingeborg Johnsdtr.Bjerke  1754
Marit Johnsdtr.Birke                Hellaug Evensen Halset g.1777

Ole Eriksen Bjerke        171O 1795

Ols Stengrimsen Bjerke              Guru Arntsdotter
Stengrim Olsen Bjerke     1721
Aren Olsen Bjerke         1722
Thoor Olsdtr.Bjerke       1724
Ragnhild Olsd.Bjerke      1727
Rannei Olsd.Bjerke        1728
Hans Olsen Bjerke         1731      Gjertrud Olsdotter
Anne Olsdtr Bjerke        1731

Karen Eriksdotter Bjerke  1751 1816 Berre ved død.

Erik Iversen Birke        1784 186O kårmand
Marit Iversdtr.Bjerke     1779 1858 Usikkert død som kårkone.

Ingrid Halvorsdtr.Birke   1771 1817
Ole Halvorsen Bjerke      1774 1861 kårmann ??
Ingebr.Halvors.Bjerke     1777      Ingeborg Johnsdtr,Fossem 1797 1886
Ingrid Halvors.Bjerke     1780      Barn i 18O3 m/Erik O.Gulaker
          g.m.                 18O8 Ivar Iversen Gorset
Gjørund Halv.d Bjerke     1780      Svend Haagensen Hokseng Gift ??
Roald Halvorsen Bjerke              Marit Svendsdtr.Bjørndal i 1815
Guro Halv.dtr.Bjerke      1795      Iver Gullichsen Mjøen

Iver Iversen Bjerke
Marit Iversdtr.Bjerke
Inger Iversdtr,           1791      Knut Sivertrsen Bøe i 1824

Ingebrigt Eriksen Bjerke  18O3 18O3 Ingrids son m/Erik O Gulaker

Guri Olsdtr. Bjerke       18O4      Knut Olsen Gorset        18O4
Iver Olsen Bjerke         18O7 1892 barn i 1838 m/Marit K.Vognild
       I 1838 g.m.                  Marit Olsdt.(Sneve?)     1818 1883

Ole Iversen Bjerke          ?       Furer og gbr.f.ca.182O
Ingeborg Evensdtr,Bjerke  181O
Løden Iversen Bjerke                Marit Ingebrigtsdtr.Rise,g.1844 ??
Karen Eriksdtr.Bjerke     1812 1812
Iver Eriksen Bjerke       1817 1865 Marit Iversdtr.Sesaker i 1845

Ingrid Iversdtr.Bjerke    18O8      Marits dtr.m/Iver Gorset.

Marit Olsdtr.Bjerke       1812      Ingebrigt Toresen i 1837
Iver Olsen Bjerke         1813      barn i 1855 m/Goro Johnsdtr.Njøen,
Karen Olsdt.Bjerke        1815
Marit Olsdtr.Bjerke       1817
Erik Olsen Bjerke         1822
Marit Olsdtr.Bjerke       1823 1862

Iver Johnsen Bjerke       1813 1832 ugift

Iver Eriksen Bjerke                 Marit Toresdta Bjerke i 1838.
Erik Eriksen Bjerke       1813

Svend Roaldsen Bjerke     1815
Halvor Roaldsen Bjerke    1817      barn i 1845 m/Guri S.Aune
Marit Roaldsdtr.Bjerke    1821

Marit Knutsdtr.           1815      Ingers dtr.

Erik Iversen Bjerke       1817      Marit Eriksdtr i 1813

Erik Eriksen Bjerke       182O 1892 gift Gorset??
Haldorf Eriksen Birke     182O
Karen Eriksdtr.Bjerke     1822
Erik Eriksen Bjerke       1828

Anne Ingebrigtsdtr,Bjerke 1824      Anders Sivertsen Bjerke
Dorthea ingebr,dtr   "    1824 1895 Hans Olsen kjårmann
Guro Ingebr,dtr.Bjerke    1827      Hellaug Hagen i U.S.A

Ole Ingebrigtsen Bjerke   1837      ?Marit Hellaugsd.Stølen  1838 1892
Ingeborg Ingebr.dtr. "    1841
Olava Ingebrigtsdtr. "    1847

Anna Iversdtr.Bjerke      1838
Ole Iversen Bjerke        1838      Iver O og Marits born
Ole Iversen Bjerke        184O
Randi Iversdtr.Bjerke     1841
Ole Iversen Birke         1842
Gorro Iversdtr.Bjerke     1845
Iver Iversen Bjerke       1848
Marith Iversdatter Bjerke 1854

Marit Eriksdtr.Bjerke     1844 1899 ugift

Ingrid Olsdtr.Bjerke      1888 189O (far furer Ole I.Bjerke)

                   Matrikkelnummer 853 Bjerke
med gammel skyld 1 øre 22 1/2 mkl.Nytt matr.nr.281 lnr.333a-c og
334 a-b,og 334 og 335 med skyld tilsammen 1 daler 1 ort og 7
shilling. Frå 1890 gnr.285 bnr.1 med skyld 0.8o mark.

Folketelling 17O1:Rasmus Ingebrigtsen 49 år,Ole Rasmusen 10 år,
                  Ingebrigt Rasmusen 5 år,Erik Rasmusen 6 år,
                  Christopher Rasmusen 3 år.

Skattemanntal 1762:John Evensen g.m. Sigrid og dottra Ragnhild

Matrikklane.
1646 Rasmus     Fri for skatt      1838 Knut Johnsen  11,5 mkl.
1661 Rasmus     1 øre 22 1/2 mkl.       Johannes Eriksen 1 mkl.
1664 Ingebr.Rasm.s.1 Spand 1O mkl.      Kari Halvorsdtr  O.5 "
1696 Rasmus     1 øre 22 1/2  "         Ingebrigt Anders. "
1721 Rasmus     1 øre 22 1/2  "         Iver Olsen  22 1/4 Mkl.
1838 Peder Olsen 11,5 mkl.         1898 Knut Johnsen 1 ort 12 sh.

Folketellinga 1801:Anders Svendsen 35 år og Kari Halvorsdtr.3O år,
                   med borna:1 Ildri 5 år,2 Guri 3 år.Ole Svendsen,
                   tjener (bror av manden ?)

Folketelling 1815: gm. Anders Svendsen 50 år,kona Karen Halvorsdtr.
                   47 år,Ingebrigt Anders.13 år,Svend Andersen 4 år,
                   Marit Svendsdtr 36 år og mannen Roald Halvorsen
                   35 år med barna 1 Gurie 4 år og Ildri 2 år.

Skifter på Bjerke 853:
1693 15/05;Tore Rasmusen Bjerke - Marit Gulliksdtr.
           Born:1 Kari Toresdtr.
1694 31/03:Tore Rasmusen Bjerke - Marit Gulliksdtr.
           Born;hennar:Marit Sivertsdtr.og Kari Toresdtr,14 år.
1696  7/1O:Knut Knudsen Bjerke -Anna Larsdotter (usikker plasering)
           Born:1 Knut,2 Ole, 3 Marit.
1759 3/11 :Jens Toresen Bjerke - Ingeborg Olsdtr.(Slettvold?)
           Born:1 Knut Jensen, 2 Mali Jensdtr.g.m.Bersvend Olsen
                Hevle, 3 Kjersti g.m.Jens Bjørnsen Hevle.
1863 10/1 :Marit Olsdtr.Bjerke,pike.Arvingar:1 broren Hans Olsen
           Bjerke,2 Iver Olsen Bjerke,3 Guri Olsdtr.Rønning,g.m.
           Arnt S.Rønning.4 Marit Olsdtr.enke.5 Marit Olsdatter
           Bjerke 50 år,6 Kari Olsdtr,g.m.Arnt Th.Ranem eller Halset.

                     Tinglyste dokumenter.
1770 27/8 :Bjerke 22 1/2 mkl.Ole Larsen får skjøte frå svigerfaren
           John Evensen for 140 RDl.
1774 27/8 :Ole Larsen Bjerke makeskifter 18 mkl.i Bjørndal med Sven
           Eriksen Bjørndal  for 290 Rdl.
1775 26/8 :Bjerke 22 1/2 mkl. av Ole Larsen seld til Sven Eriksen
           Bjørndalen for  ?? Rdl.
1788 22/2 ;Bjerke 1 øre 22 1/2 mkl.av Sven Eriksen Bjerke seld til
           Anders Ingebrigtsen for 550 Rdl.
1797 22/2 :Bjerke 1 øre 22 1/2 mkl.pantsett av Anders Svendsen Bjerke
           til Iver Nilsen Øyen for lån 400 Rdl.
1811 26/8 :Bjerke martr.nr.853,1 øre 22 1/2 mkl.Anders Svendsen får
           skjøte fra Anders Ingebrigtsen for 500 Rdl.
1813 22/2 :Bjerke,matr.nr.853,det halve 23 1/4 mkl. og på 21 3/4 mkl.
           Ole Hellaugsen Stølen får skjøte fra eieren.

Skjøtr på matr.nr. 853 Bjerke:
     177O John Evensen       1788 1811 Anders Ingebrigtsen
177O 1775 Ole Larsen         1811 1813 Anders Svendsen
1775 1788 Sven Eriksen       1813      Ole Hellaugsen Stølen.

Desse må ha budd på matr.nr.853 Bjerke.

Tore Rasmusen Bjerke              1693 Marit Gulliksd.Bjerke      1694

Rasmus Ingebr.Bjerke      1652      49 år i 17O1

Kari Toresdatter Bjerke   168O

Olle Rasmusen             1691      1O "  "   "
Ingebrigt Rasmusen        1693       8 "  "   "
Erik Rasmusen             1695       6 "  "   "
Christopher Rasmus.       1698

Marit Sivertsdtr          ??       levde i 1694.

Knut Knudsen                   1696 Anna Larsdtr.

Knud Knudsen
Ole Knudsen (i 1747 ?)               Mette Einersdtr.(Usikkert??)
Marit Knudsdtr.
Tore Knudsen                   1739 Mali Arntsdtr. (Usikkert)

Jens Toresen Bjerke       17O5 1759 Ingeborg Olsdtr. (Sletvold??)

Knut Jensen Bjerke
Mali Jensdtr.Bjerke                 Bersvend Olsen Hevle
Kjersti Knudsdtr.Bjerke             Jens Bjørnsen Hevle

Ole Olsen Bjerke          1747 175O

Anders Svends. Bjerke     1766      Kari Halvorsdtr.Bjerke   1771
Ole Svendsen Bjerke       177O      Tjener.Ugift i 18O1.
Marit Svendsdtr           1782      Roald Halvorsen          1781

Ildri Andersdtr.Bjerke    1796      Johannes Eriksen Breen   1796
Guri Andersdtr.Bjerke     1798      Barn i 1828 m/John A. Mjøen
Ingebrigt Andersen        18O2
Svend Andersen            1811

Marit Olsdtr.Bjerke            1863
Hans Olsen Bjerke         18O1 1887  Dorthea I Gorset i 1832
Iver Olsen Bjerke                    Marit Olsdtr.i 1845
Guri Olsdtr.Bjerke                   Arnt Svendsen Rønning
Marit Olsdtr.Bjerke                  enke i 1863
Mari Olsdtr.Bjerke        1813       Anders Svendsen Lien ?? 1816 19O4
Kari Olsdtr.Bjerke                   Hans
Mariti Olsdtr.Bjerke,d.y.            Arnt Toresen Ranem(Halset)

Ildri Roaldsdtr.Bjerke    1813

Anders Svendsen Bjerke              Ane Ingebrigtsdtr Bjerke i 1842
Anders Johannessen "      1826

Guru Hansdtr.Bjerke       1825
Marit Hansdtr.Bjerke      1828
Ole Hansen Bjerke         1831
Marit Hansdtr.Bjerke      1832
Randi Hansdtr.Bjerke      1842

Anders Johnsen Bjerke     1828      Guris son m/Arnt Rønning.

Ingebrigt Andersen Bjerke 1845

Iver Iversen Bjerke       1845
Halvor Iversen Bjerke     1854

Finn ikkje plass til:
Solvie Taraldsdtr.Bjerke  178O 1782

Kari Taraldsdtr.Bjerke              Barn i 1794 m/Ingebr.I.Klett
                                     "   " 18O2 m/P.Styrvoldshaug
                                     "   " 1811 m/Arnt A.Haugset

Arnt Taraldsen Bjerke               Barn i 1812 m/Marit E.Bryggen

Tarald Arntsen Bjerke     1785      Solborg Hellaussdtr.Tyve 1795
Halvor Tataldsen Bjerke   1821

Ole Ingebrigtsen Bjerke   1794      Karis son m/I.I.Klett
Even Paulsen Bjerke       18O2      - - - dtr. " P.Styrv.haug.
Sigrid Arntsdtr.Bjerke    1811             "   " Arnt A Haugset

                 Matrikkelnummer 854 Gryttingen.(Bjerke)

med gammel skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr,nr.277 med lnr.329 og skyld 3
ort og 3 shilling.Millom 1838 og 1890 inngått i gnr.283 bnr.1 Bjørndal
og fordelt på Sletvold og Bjerke.

Skattemanntal 1762:Rasmus Halvorsen Bjerke g.m.Ingrid.
                   Andre folk:sersjant Hellaug Haugen og hans bror
                   Ingebrigt Haugen.
Matrikklane:
1661 Knut          1 øre          1721 Bjerke   1 spand og 1 øre
1664 Halvor        1 øre 12 mkl.  1738 Grytingen 1 øre 12 mkl.
1696 Bjerke Marit  1 Spand 1 øre   Deretter borte.

Folketellinga 18O1:Hans Erichsen 57 år, Guri Olsdtr.58 år.Ole Hansen,
                   25 år, Mali Hansdtr.29 år.
                   Husmand Hellou Erichsen 46 år og Eli Jensdtr. 5O år
                   Kari Hellousdtr.14 år og Ingeborg Hellougsdtr 1O år

Folketellinga 1815:Ole Hansen 39 år,Marithe Iversdtr.36 år,Hans Olsen
                   14 år,Iver Olsen 7 år,Gurie 12 år,Guri 1o år,
                   Marithe 5 år,Marie 4 år, Karen 1/2 år.
                   Husmann: Bersvend Johnsen 50 år,Anbjør Thorsdtr.45
                   år, og son John 14 år,
                   same nr. Kaldet Sletvolden:gmd.Halvor Iversen 28 år
                   Ingeborg Hellaugsdtr. 24 år, son Hellaug 1/2 år.
                   Kårmann Hellaug Erichsen 60 år og Marithe Olsdtr.33
                   år, og hennar son Ole Halvorsen 8 år. husmann Inge-
                   brigt Knudsen 59 år, Marithe Arentsdtr.56 år med
                   borna Marite d.e. 25 år, Marite d.y. 23 åre
                   Same nr. kaldet Gryttingen: Ole Andersen 27 år,
                   Kårkone Elen Olsstr.58 år.Marithe Arntsdtr.17 år,
                   Sigrid  Eriksdtr. 70 år og hennar dotter Karen
                   Taraldsdtr.3O år med borna Arnt Arntsen 12 år og
                   Sigrid Arntsdtr. 4 år.

Skifter på Gryttingen:
1765 28/3 :Peder Evensen Gryttingen - Marit Hansdotter (Aune?)
           Born:1 Even Pedersen 19 år,2 Marit Pedersdtr.20 år.
                  Laugverge:Erik Hansen Aune.

                    Tinglese dokumenter.
1775 18/3 :Grytingen 1 øre 12 mkl.bøkselseddel til Even Pedersen
           frå Dorthea Lemvig.
1776 13/6 :Lars Halvorsen får bygselseddel på 1/2 Spand i Gryttingen
           frå prost Brinchmand.
1791  1/6 :Gryttingen 1/2 Spand,Arnt Halvorsen får bygselseddel frå
           prost Brinchmand
1811 11/2 :Gryttingen,matr.nr.854,1 øre 12 mkl.bøkslet av prost
           Goldvin til Halvor Arntsen.
1812 18/6 :Gryttingen.854,1/2 Spand av prost Goldvin bygslet til Ole
           Arntsen.

Peder Evensen Gryttingen  17O2 1765 Marit Hansdotter
Even Evensen Sæter                  (bror av Peder)

Sigrid Pedersd.Grytingen  1735 1763 Pike på Loe i 1762l.
Randi Pedersd.Gryttingen  1739 1751
Marit Pedersd.Gryttingen  174O 1784
Maren Ped.dtr.Grytting    1745
Even Peders.Gryttingen    1747      Ingeborg Ingebrigtsdtr.  1734 18O4
Ane Pedersdtr.Bjerke      1751 1796 Usikkert.

Ranney Evensdtr.Grytting  1766 1771 ?
Ranney Evensdtr Grytting  1767      Barn i 1794 m/Arnt Evensen Vognild
Peder Evensen Gryttingen  1769 177O

Marit Pedersdtr.Grytting  1781 1782

Arent Grytting

Halvor Arntsen Gryttingen 1785 1812 Barn i 1811 m/dame fra Trondheim
Ole Arntsen Gryttingen              Barn i 181O m/Marit K.Rise
            g.m.                    Marit Jørgensdtr,        179O 1852
Marit Arntsdtr.Grytting   1794      Anders Hansen Bjørndal,usikker.
Sigrid Arentsdtr. "       1794      Henrik Halvor.Engelsjord 1795
Karen Arntsdtr.Gryttingen           Jørgen Thorsen ??
                                    Barn i 18O3 M/Oluf E Bryghaug
Marit Arntsdtr.   "       1797 1797
Marit Arentsd.Gryttingen  1799 1877 Barn i 1822 m/Even H,Halset.
              g.m.                  Peder Arntsen Bakk       1799

Marithe Jørgensdtr  "     18O7 18O7
Thor Jørgensen      "     18O8 18O9
Marithe Jørgensdtr. "     181O
Elen Jørgensdtr.    "     1812

Karen Olufsd.Gryttingen   18O3      Barn i 1824 m/Sven Sv.Skorem

Peder Knudsen Gryttingen  18O7 18O8

Marit Olsdtr.Gryttingen   181O 19OO Haldo Larsen i 1843.

Even Evensen Gryttingen   1822      Marits dtr.m/Even Halset,Gulaker

Ole Svendsen Grytting     1824      Karens dtr.

Ole Haldosen Bjerke       1843

Brit Olsdtr Grytting      1864 1864 (Skjørstad?)

Husmann:
Hellaug Erichsen          1755      Eli Jensdtr.             175O

Kari Hellaugsd.Grytting   1787
Ingeborg    "      "      1791

Hans Erichsen Birche      18OO 18OO

                        Gryttingshagen
Ingeborg Arentsdtr Gryttingshagen   Barn i 1835 m/Ole Olsen Øyen

Even Olsen Grytt.hagen    1835
 

              Matrikkelnummer 854 b.Bjerke
med gammel skyld 2 øre.Nytt matr.nr.282 med lnr.336 a-c med skyld
1 daler 3 ort og 3 shilling.Frå 1890 gnr.286 bnr.1 med skyld 1,28
mark.

Skattemanntall 1762:Rasmus Halvorsen g.m.Ingrid. Andre folk:
                    sersjant Hellaug Haugen og hans bror
                    Ingebrigt Haugen.

Matrikklane
1838 Ole Hansen         22 mkl.   1898 Lars Haldosen  3 ort 18 sh.
     Iver Olsen         22  "     19O8   - ds -       1,28 mark.
     Hans Olsen          4  "

Skifter på Bjerke:
1848 25/05:Halvor Larsen Bjerke - Marit Olsdotter
           Born:1 Lars, 2 Ole, 3 Ragna.
           Laugverge:Peder Olsen Bjerke.

                      Tingleste dokumenter.
1739 12/5 :Ole Bjerke,corporal får skjøte på 1 øre 6 mkl.i Bjerke
           frå Tore Knudsen Bjerke (?) for 60 Rdl.
1751 1/12 :Knud Jensen Sletvold får skjøte på 1 øre 6 mkl.i Bjerke
           frå sersjant Ole Bjerkes sønner for 100 Rdl.
1755 30/12:Bjerke 1 øre 6 mkl.pantsatt av Ingebrigt Drivstuen til
           Anne Kielstrup for lån 40 Rdl.
1757 28/2 :Rasmus Halvorsen Bjerke,corporal,får skjøte på 1 øre og
           6 mkl.i Bjerke frå Knut Jensen Sletvold for 160 Rdl.
1761 12/1 :Rasmus Halvorsen Bjerke,sersjant,får skjøte på 1 øre og
           5 mkl.i Bjerke frå Hans Erichsen og Anne Vibeche Kielstrup
           for 200 Rdl kontant.
1761 21/5 :Bjerke,2 øre 12 mkl.av sersjant Rasmus Halvorsen pantsatt
           til Schøller for 29 Rdl.
1808 12/9 :Bjerke 854 eller Sletvold,12 mkl.av Helleuf Eriksen
           pantsatt til Nils Johnsen Snøva for lån 125 Rdl.
1814 11/6 :Biercke 854,12 mkl.(Sletvolden) av Helleuf Erichsen seld
           til svogeren Halvor Iversen Volden for 100 Rdl.
1819 2O/3 :Ingrid Halvorsdtr.Bjerke - Iver
           Born: 1Iver, 2 Marit, 3 Sigrid,
 

Desse må ha budd på  854 Bjerke.
Halvor Larsen Bjerke           1848 Marit Olsdotter

Lars Halvorsen            1841
Ole Halvorsen
Ragna Halvorsdtr.Bjerke
Ingrid Halvorsdtr.Bjerke            Iver
Hanna Haldosdtr.Bjerke    1847

Marit Iversdtr,Bjerke     1725 18O5 Erik Povelsen Bjerkås    17O9 1773
                                    Barn i 1831 m/Johannes Aune ?
Iver Iversen Bjerke                 i 1819
Ingrid Iversdtr.Bjerke                 "
Marit Iversdtr.Bjerke     1777 1779 Usikkert

Ole Johannessen Bjerke    1831 1888 Marits son,arbeider gift.Aune?

                 Matrikkelnummer 854 C Bjerke.
med gammel skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.283 med lnr.337 med skyld 2 ort
og 12 shilling. Frå 1890 gnr.287 bnr.1 Slettvolden.
Saman med 854 B blir skylda 2 øre og 12 mkl.og det må vera nesto på
Bjerke.

Matrikklane:1838 Hellaug Halvorsen 12 mkl.
            1890 Thore Johnsen Buen 2 ort 12 shill.
            1909 ------"--------    2,91 mark.

Folketelling 1801:Iver Eriksen 47 år og Guru Sivertsdtr.48 år.med
                  med borna:1 Erik 18 år,2 Sivert 13 år,3 Marit 22 år,
                  4 Guru 16 år,5 Ingri 11 år,6 Karen 9 år,og 7 Marit
                  6 år.
                  Tinglese dokumenter
1742 16/5 :Bjerke,2 øre 12 mkl.av sersjant Ole Halvors.Bjerke
           pantsatt til Gjert Juul Feldtmand for lån 80.Rdl.
1751 4/11 :Bierche,en husm.plass,Slettvolden,derom har sersj.Ole
           Bjerke inngaat contract med Jens Thoresen og hustru
           om kaar pålivstid.
1753 29/10:Bjerke,2 øre 12 mkl.som eies av sersj.Ole Bjerke dertil
           har Knud Jensen lyst odels-og innløsningsrett.
1756 16/9 :Slttvolden,contract mellom Knud Knudsen Slettvold og
           Anne Kierulf om odelsretten til Bjerke,2 øre 12 mkl.
1759  3/3 :Slettvold,husm.plass under Sletvold på skifte etter
           Ingebright Evensen vurdert for 17 Rdl.og utlagt til bl.a.
           enken Anne Olsdtr.
1768  2/1 :Sletvolden,en plass med bøksel 12 mkl.seld av serjant
           Rasmus Bjerke til Even Ellevsen for 300 Rdl.
1771 22/8 :Sivert Olsen Rønnimgen,regimentsskriver,får skjøte på
           12 mkl i Slettvolden frå Even Evensen for 300 Rdl.
1774 23/2 :Bjerke 2 øre pantsatt av Tarald Arntrsen til Marta Angell
           for lån 340 Rdl.
1774 19/8 :Bjerke 2 øre 12 mkl.Tarald Arntsen får skjøte fra Marta
           Angell for 340 Rdl.
1793 27/6 :Johannes Eriksen Øfne får auksjonsskjøte på Bjerke 2 øre
           12 mkl for 330 Rdl.
1798 27/8 :Ole Hansen får skjøte på 2 øre i Bjerke frå farbroren
           Johannes Eriksen for 300 Rdl.
1798 27/8 :Bjerke 12 mkl.(Slettvolden) av Johannes E. Øfne seld til
           broren Hellef Eriksen for 200 Rdl.
1799 22/2 :Bjerke,2 øre,pantsatt av Ole Hansen til Arnt Eriksen Hof
           i Soknedal for lån 200 Rdl.
1809 27/2 ;Ingebrigt Knudsen får bøgselseddel på Slettvold frå
           Hellef Eriksen
1809 20/9 :Bierche,854, et ryddet plassrum av Bersvend Johnsen Lien?
             . Ole Hansen Lien på visse vilkår.

Desse kan ha budd på Bjerke.
????
Rasmus Bjerke                      skjøte i 1758

Guro Olsdtr,Bjerke,usikk. 1777 1777

Marit Rasmusdtr.Bjerke    1782 1782

Bersvend Johnsen Lien     1795 1884

Ole Hansen Bjerke                   Marit Iversdtr.

Erik Johnsen Lialøkken    18O9 1894 i Lien

                                    Guro Olsdtr Bjerke.kaar  18O4 1886
Marit Olsdtr. Birke       181O      ?Barn i 1827 m/Jon B.Sletvold ??

Iver Pedersen Lien        1812 1884 ???

Marit Olsdtr.Bjerke       1824
 

                Matrikkelnummen 855.Bjerke.
med gammel skyld 2 øre 12 mkl.Nytt matr,nr.285 med lnr.339 og skyld
2 daler 1 ort og 6 shill. Frå 1890 gnr.289 bnr.1 .

Folketellinga 17O1:Peder Olsen Bjerke 31 år.Anders Olsen.tjener,26 år.

Skattemanntal 1762:Erik Paulsen og Marit.Konens foreldre Iver Larsen
                   Marit.
Matrikklane:
1647              2 øre        1721 Peder          2 1/2 øre.
1661 Haldor       2 1/2 øre.   1838 Erik Paulsen   2 øre 1O mkl.
1664 Halvor 50 år,2 1/2  "     189O Erik Paulsen 2 da.1 ort 21 shil.
1696 Enken Marit  2 1/2  "     19O9 Erik Paulsen   O,43 mark.

Folketellinga 1801:Iver Erichsen 47 år.Guru Sivertsdtr 48 år,Marit
                   22 år,Erich 18 år,Guru 16 år,Sivert 13 år,Ingri
                   11 år,Karen 9 år, Marit 6 år og Marit Iversdtr.
                   hans moder 78 år,enke.
                   Husmann Paul Erichsen 42 år.Marit Svendsdotter,
                   Erik 16 år. Ildri 13 år,Svend 11 år,Ingebrigt
                   9 år,Marit 7 år, og Ingeborg 4 år.

Folketelling 1815:Erik Ivarsen 31 år Marithe Eriksdtr. 31 år. Ivar
                  Eriksen 5 år,Erik Ivarsen 2 år,Kårm.enke Marit
                  Svendsdtr. 57 år,med sonen Ingebrigt Paulsen 23 år,
                  dotter Marithe Paulsdtr.10 år.Ildri Paulsdtr.27 år
                  g.m. Rasmus Asbjørnsen 29 år. med sonen Paul 2 år,
                  Lisbet 3 år,Ingeborg Povelsdtr.18 år.

Skifter på Bjerke 855:
1773 19/2 :Erik Paulsen Bjerke - Marit Iversdotter.
           Born:1 Iver 20 år,2 Paul 14 år,3 Kari 23 år.
           Laugverge:farbroren Rasmus Halvorsen Bjerke.

                  Tinglese dokument.
1749 22/1 :Bjerke 2 øre 12 mkl seld av Iver Larsen Bjerke til Erik
           Paulsen etter forening.
1774 19/2 :Bjerke 2 øre på skifte etter Erik Paulsen vurdert for 1OO
           Rdl. og utlagt til enken Marit Iversdtr.
1775 8/12 :Bjerke,2 øre 12 mkl.Iver Eriksen får skjøte frå mora Marit
           Eriksdotter for 99 Rdl.(Iversdtr??)
1804 28/8 :Paul Eriksen Bjerke får skjøte frå broren Iver Eriksen på
           22 mkl.i Bjerke for 300 Rdl.(Sletvolden)
1804 28/8 :Bjerke 22 mkl.pantsatt av furer Paul Bjerke for lån 1OO
           Rdl.
1809 29/8 :Bjerke 855,2 øre 10 mkl av Iver Eriksen seld til sonen
           Erik Iversen for 150 Rdl.og kaar.
1811 26/3 :Bjerke 855,på skifte etter Paul Eriksen,sersjant,pantsatt
           til Henrik Rogert for lån 100 Rdl.

Skjøter på matr.855 Bjerke (Sletvolden)?
                 1749 Iver Larsen        18O4-18O9 Paul Eriksen
            1749-1775 Erik Paulsen       18O9-1811
            1775-18O4 Iver Eriksen

Desse mnå ha budd på matr.855 Bjerke:
Peder Olsen Bjerke        167O      31 år i 17O1.
Anders Olsen Bjerke       1675      26  " "  "    tjener.
Knut Olsen Bjerke i 1693            Marit Toresdtr.

Ole Knudsen Bjerke
Even Knudsen
Halvor Knudsen Bjerke
Ingeborg Knudsdtr. Bjerke
Guru Knudsdtr.Bjerke.

Lødden Iversen Slettvolden          Guri Pedersdtr.Rønning,g.1765

Iver Larsen Bjerke        1679 1773 Marit Eriksdtr.?usikker

Erik Paulsen Bjerke            1773 Marit Iversdtr.Bjerke g.1748

Kari Eriksdtr,Bjerke      1751
Iver Eriksen Bjerke       1753 1819 Guru Sivertsdtr          1752
Paul Eriksen Bjerke       1759

Marit Iversdtr.Bjerke     1779
Erich Iversen Bjerke      1783      Marith Erichsdtr.        1783
Guru Iversdtr.Bjerke      1785 1811
Sivert Iversen Bjerke     1788 181O nedfallen i en brønd
Ingri Iversdtr.Bjerke     179O
Karen Iversdtr.Bjerke     1792
Marit Iversdtr.  "   d.y. 1795
 

Iver Erichsen Bjerke      18O9      Marith Thoresdtr.Usikker
Karen Eriksdtr.Bjerke     1812
Joen Eriksen Bjerke                 Marit Toresdtr. i 1835
                                    Berit Toresdtr Grut enke 1815 1888

Marit Joensdtr.Bjerke     1835

Erik Iversen Bjerke       1848      Randi Hellaugsdtr

Halvor Eriksen Bjerke     1879 19OO .ugift.snekker

Finn ikkje plass til:
Anne Pedersdtr.Bjerke     1862 1862

Husmann:
Paul Eriksen Bjerke       1759      Marit Svendsdtr.         1761

Erik Paulsen Bjerke       1785
Ildri Paulsd.Bjerke       1788      Rasmus Asbjørnsen        1785
Sven Paulsen Bjerke       1790
Ingebrigt Pauls.Bjerke    1792
Marit Paulsdtr.Bjerke     1794
Ingeborg Paul,Bjerke      1798      Barn i 1826 n/Gunder Bjørgen.

 Ingrid Iversdtr.Bjerke    179O      Knut Sivertsen Bøe       1785

 Lisbet Rasmusdtr.Bjerke?  1812      Christ.Larsen Midtlistad i 1846
 Paul Rasmusen Bjerke?     1814

Halldor Gundersen Bjerke   1826      Ingeborgs son.

Finn ikkje plass til:
Hellaug Eriksen Bjerke     1871 1898 handelsbetjent

                         G r ø s e t:
Ingebrigt Toresen Grøset   18O3 1865 selveierUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel