Matrikkelnummer 854 C (Sletvold?)
med gammelt matr.nr.287 med skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.283 med lnr.337,
skyld 2 ort 12 shilling.Frå 1898 gnr.287 bnr.1 Bjerke,Slettvolden med
skyld 2,13 mark

Matrikklane: 1838 Hellaug Halvorsen   12 mkl.
             1890 Tore Johnsen Buen 2 ort 12 shilling
             1909 ------=--------    2,13 mark.

Folketelling i 18O1: Hellaug Erichsen 46 år, Eli Jensdtr. 50 år, Kari
                     Hellaugsdtr.1787,Ingeborg Hellaugsdtr.10 år.
                     (Husmand m/jord)

Desse må vera fødde eller har budd på garden Sledttvold under Gorset

Anders Sletvold             1666 1745 Berre ved død.

Finn ikkje plass til:                  (Dette er usikker gjetning)
Inger Olsdtr.Slettvold      1699 1774

Jens Toresen Slettvold      17OO 1758

Ingebrigt Evensen Slettvold 17O6 1759 Mali Jensdtr.Slettvold   17O5 1765

Even Evensen Slettvold                Kari Jacobsdtr. i 1768

Løden Iversen Slettvolden   17O9 1798 1Marit Slettvold         1714 1764
                   g.1765             2Guri Pedersdtr.Rønning

Christen Jacobsen Sletvold            barn i 1778 m/Marit Støreseng.

Knut Bersvendsen Slettvold  17O9 1773 Marit Johnsdtr. i 1763

Anne Olsdtr.Slettvolden     1715 1765 berre ved død

Tore Jonsen Sletvold        17??

Marit Hansdatter Slettvold  1722 18O8

Imgeborg Ingebrigtsdtr,     1731 1811

Bersvend ?? Usikker      ca.174O      Else Jensdtr.Slettvolden 1744 1814

Kristi Jensdtr.Slettvold g,1756       John Bjørnsen Hevle      1729 1759
Mali Jensdtr.Slettevold     17o5 1765 Bersvend Olsen Hevle g.1757

Christen Slettvold i 1759             Marit Ingebrigtsdtr.

Hellaug Erichsen Slettvold  1755      Eli Jensdtr.             1751
Bersvend Eriksen Slettvold            Marit Pedersdtr. i 1768
Marit Eriksdtr.Sletvold               Even
Sigrid Eriksdtr.Sletvold              Haldorf Stavåløkken.
Marit Eriksdtr.  "   g.1763           Erik Halcorsen Styrvold,f.174O

Ingebrigt Christs,Slettvold 1756 1762
Ole Christensen Slettvold   1759

Jens Bersvends.Slettvold    1761      Marit Hansdtr.i 1769
John Bersvendsen Sletvold   1765 1765
Peder Bersvendsen Sletvold  1768
Jens Bersvendsen Sletvold   1775

Marit Knutsdtr.Slettvold    1763 1763
Bersvend Knudsen Slettvold  1764 18O1
Hans Knudsen Slettvold                barn i 1793 m/Marit Iversd.Gorset
Marit Knudsdtr.Slettvold    1769        "  i 1799 m/Ole Vognold T-bakk.

Hans Olsen,frå Vågå         1773 1858 Onnekar,enkemann??

Eli Pedersdtr.Slettvold     1784 1868 Fattiglem

Kari Hellaugsdtr.Slettvold  1786 18O7 (21n år ved død)
Ingeborg Hellaugsdtr.  "    1791
Dordi Pedersdtr.Slettvold   1792      Marits son m/P.Engelsjord

Arnt Ingebrigtsen Sletvold  1796 18O8
Ingebrigt Knudsen Slettvold 1797      Christen Pedersd.Engelsjord 1795

Halvor Olsen Slettvold      1799 189O     Marits son m/O.O.Vognild

Marit Povelsdtr.Slettvold   18O1 1811
Halvor Iversen Slettvold              Ingeborg Hellauhsdtr.i 1816

John Bersvendsen Slettvold            Barn i 1827 m/Karen O.Hoel
                                        "  i 1829m m/  ds.
Hellaug Halvorsen Slettvold 1813 1855 Gbr.
Iver Halvorsen Slettvold    1816
Jens Halvorsen Slettvoold   1825      barn i 1848 m/Marit R.Røtvei
Berit Halvorsdtr.Slettvold  1828

Dordi Eriksdtr.Slettvold              Barn i 1847 m/Esten Udbye ??

Knut Ingebrigtsen Slettvold 1821
Marit Ingebrigtsdtr   "               Barn i 1828 m/Halvor Klett ??

Kari Estensdtr. Udbye??     1844
Esten Slettvold ?           1847      usikkert etternamn.Dordis son.

Halvor Arntsen Slettvold              Mrit Eriksdotter i 1847

Arnt Halvorsen Slettvold    1847

Kari Halvorsdatter   "      1854

Kristi Johnsdtr.Slettvold             enkem.Lars Olsen Røtvei.g.1753

Povel Eriksen Slettvold               Marit Svendsdtr. i 18O5

Ingebrigt Povels.Slettvold            Barn i 1816 m/Karen T.Mjøen
Svend Povelsen Slettvolden            Barn i 1819 m/Karen Lages
Marithe Povelsdtr.Slettvold 1794 1811 Karen Arentsdatter
Erik Paulsen Slettvold      1785 186O Karen Larsdtr.Morken

Brit Olsdtr.Gorset          18O3 1852 Husm.kone.Garåenget

Marithe Povelsdtr.Slettvold 1805      Barn i 1829 m/Iver Olsen Hoel ??

Marit Paulsdtr.Gorset       1814 1899 Sivert Sivertsen Sneve ??

Paul Eriksen Sletvoød       1819 182O

Marithe Eriksdtr.Slettvold  1822
Paul Eriksen Sletvold       1827 1900 Marit J.Bjørnsvassli     1822 19O3

Marit Iversdtr.Slettvold    1829      Marit Poulsdtr,s dtr.

Karie Svendsdtr.Slettvold   1834
Arnt Svendsen Slettvold     1836
Karen Svendsdtr.   "        1839
Marit J.Bjørnsvasslis datter før hun ble gift:
Ildri Johnsdtr.Bjørnsvassli 1849 1927 Ole Eriksen Stavå       1841 1928

Erik Paulsen Sletvold       1854 1937 ugift
Kari Paulsd.Sletvold        1856      Halvor Iversen Bjerke,i USA
Johannes Pauls.Sletvold     1859 1944 Gjertrud Olsd.Røtvei     1857 1949

Ole Olsen Gorset  ca.       186O      ??

Anne Paulsd.Sletvold        1862 1955 Hellaug Stølen

Marit J. Sletvold           1889 1889 Esten K. Gorset

Peder Olsen Gorset          189O 1894 (Ole Pedersen Vammer) ??
Georg Olsen Gorset          1891 19O4

Ole J.Sletvold              1893 1933 Ingrid I.Mellemsæter     1889

Ingar Mo, Gorset,emisær ca. 18ØØ      levde i 18O5

Anne Ingarsdtr.Moe,Gorset   19O5 19O5

Husmann:
Knut                                  Marit Hansdtr. Ingebr.s mor f.1729

Ingebrigt Knuds.Slettvold   1757      Marit Arntsdtr.          1761
Bersvedn Knudsen            1764      Helseløs.

Marit Ingebr.dtr.Slettvold  179O
Arent Ingebr.Slettvold      1793
Knut Ingebr.Slettvold       1797       Cristine Engelsjord     1795

Rasmus Asbjørnsen Slettvold             Ildri Povelsdtr.Gorset

Marit Rasmusdtr.Slettvold    1816

Ingebrigt Knudsen Slettvold  1822

Marit Arntsdtr.Gorsetgjerdet 1819 29O6

Finn ikkje plass til:
Ingebrigt Paulsen Slettvold   1793 1872

NB.Det er vanskeleg å få det til å stemme på Bjerkegardane
Ingeborg Hellaugsdtr.        1789 1857 Barn i 1814 m/Halvor Gorset

Hellaug Halv.Sletvold        1814 1855 Sigrid Arnd.Haugset       1811
1893
Jen Hellaugs.Sletvold        1846 1868

                    Sletvold (Dale) ??
Andreas Magnesen.Dale        1897      Ida Haldosd.Toftaker      1901

Ingebjørg A. Dale            1927      Per Snøva
Margit Andreasd.Dale         1929      Per Jost.Brattset         1921
198?
Kjellaug Andrsd.Dale         1931      Eivind Ween
Herbjørg A. Dale             1934
Gudrun Andrsd.Dale           1939
 

                  Matr,nr. 856 Volden
med skyld 2 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.286 lnr. 34O med skyld 1 dalerm 3 ort
og  3 shilling..Frå 189O gnr.29O bnr.1 med skyld 3.11 mark.

Matrikklane:
1647 Peder Wold   2 øre eget odel. 1721 Olle           2 øre 6 mkl.
1661 Løden        2 øre 6 mkl.     1838 Iver Andersen  2 øre 6 mkl.
1664 ds. 5O år    2 øre 6 mkl      189O Paul Iversen   3 ort 21 shil.
1696 Peder        2 øre 6 mkl.     19O9 Iver Paulsen   3,11 mark.

Folketellinga 17O1:Peder Lødensen,44 år,Ellef Pedersen 5 år,,Løden 1 år.

Folketellinga 1801:Arent Iversen 43 år og Ande Paulsdtr.31 år med borna:
                   1 Iver 13 år,2 Paul 6 år,3 Randi12 år,4 Marit 2 år
                   12 år,4 Marith 1 år.
                   Dertil 5 husmenn med familier.

Folketelling 1815:Gmd.Arnt Iversen 56 år,Anna Paulsdtr. 46 år.Iver
                  Arntsen 25 år,Paul Arntsen 26 år,

Skifter på Volden (Gorset):
1833 13/4 :Iver Arntsen Volden - Marit Larsdotter Loe.
           Born:1 Arnt 13 år,2 Paul 3 1/2 år,3 Anne 16 år,
                4 Mari 10 år,5 Ildri 6 år.
1844 14/06:Arnt Iversen Volden - Anne Paulsdtr.
           Born:1 Iver,død har borna:a Arnt 23 år,b Paul 14 år,
                c Anne g.m.Ole O.Stuen, d Marit 21 år,e Ildri
                17 år. 2 Paul død har borna:a Hans, b Arnt 21
                år,c Ole 17 år,d Paul 15 år,e Anne 22 år,f
                Marit 14 år,g Marit d.y.11 år,h Mari 7 år.
                3 Randi,enke etter Tore Ranum.

                     Tinglyste dokumenter.
1745 29/11:Wolden,2 øre seld av Chr.Bernhoft,oberst-
           løitnant, til hr.Sivert Arntsen Sundset for 68 Rdl.
1749 29/10:Volden 2 øre,av Sivert Arntsen Volden pantsatt til
          Ingebrigt Arntsen Gottem for 140 Rdl.
1750 20/1 :Ingebrigt Arntsen Gottem pantsetter Volden,2 øre
          til Maria Feldtman for 80 Rdl.
1751 25/11:Wolden 2 øre,dertil har Jørgen Bernhoft lyst odels-
           og innløsningsrett.
1756 9/12 :Wolden av Ingebrigt Arntsen Volden seld til Jørgen
           Christophersen Bernhoft for 84 Rdl.
1756 14/12:Wolden 2 øre av Jørgen Bernhoft seld til Ingebrigt
           Arntsen for ??
1764 12/4 :Volden,udi den har Anders Bernhoft seld til broren
           Jørgen Bernhoft 6 mkl.for 30 Rdl.
1790 24/3 :Volden,2 øre 6 mkl. av kapt.Feldtmand m/fl. seld
           til major Drangsholdt for 400 Rdl.
1797 22/2 :Volden 2 øre 6 mkl. Arnt Iversen Halset får skjøte
           frå Drangsholdt for 900 Rdl.
1805 18/8 :Volden,2 øre 6 mkl.derunder har eieren forbundet
            sig at forsørge Sigrid Olsdtr.Skjørstad til hennes
           død mot å arve henne.
1812 27/8 :Volden,matr.nr.856,2 øre 6 mkl.av eieren Arnt Iver-
           sen seld til sonen Iver Arntsen for 400 Rdl.
I 1754 den 7/10 har Peder Ellefsen fått bøkselseddel på hus-
           mannsplass under Volden frå Ingebrigt Arntsen.
I 1760 den 30/10 har en Erik Haldosen bøkslet bort en plass under
            Volden til John Gjetmundsen. (Finn han ikkje i  18O1)

Skjøter på matr.nr.856 Volden:

Desse må ha budd på 856 Volden.
Løden Volden                  1614      5O år i 1664
Peder Lødensen Volden         1657      44 år i 17O1
Ellef Pedersen                1693 176O

Løden Pedersen Volden         17OO

Ingebrigt Arntsen Volden      17O7 1765 Ingrid Stenersdtr
Iver Arntsen Volden

Peder Ellefsen Volden                   Anne Jørgensd.fra Quikne i 1754
Gjøran Ellefsdtr.Volden       1733 1765

Marit Larsdtr.Volden          1727 1820 død som kårkone

Halvor Jetmundsen Volden      1731 1781
John Jetmundsen Volden  ???
Ole Olsen Volden                        Eli Olsdtr.Vognild g.175O

Sivert Arntsen Volden                   Kjersti Iversdtr. i 1746.

Iver Sivertsen Volden         1746
Kari Sivertdtr. Volden        1749

Ole Olsen Voolden             175O
Sivert Olsen Volden           1755

Stener Ingebrigtsen Volden    1750 175O
Ingebrigt Ingebr.sen Volden   1753 1793
Jon Ingebrigts.Volden         1756
John Ingebrigtsen Volden      1763

Arnt Iversen Volden           1751

Marit Pedersdtr.Volden        1754
Ole Pedersen Volden                     Marit Knudsdtr.Dørum,g.1751
f.1724
Rannei Lødensdtr.Volden                 Even Olsen Vognild,g.1754

Jørgen Pedersen Volden        1762 1782
Sigrid Pedersdtr.Volden       1763 1793

Ole Pedersen Wolden           1777 1779 usikkert

Randi Arntsdtr  Volden        1789      Tore Arntsen Ranum

Paul Arntsen                  1795
Marit Arntsdtr.Volden         18OO 18O2

Ingrid Stenersdtr.oppattgift 4/7 1766 med Arnt Ingebr.Gorset.

Ingeborg Johnsdtr.Wolden                Iver Halvorsen. g.1782

Arnt Iversen Volden           1758       Anne Paulsdotter        177O

Paul Iversen Volden
Randi Iversdtr.Volden                    Anders Toresen Ranum
John Iversen Volden                      Barn i 1813 m/Ragnhild Ranem
               g.m.                      Sigrid Olsdtr.Gulaker
Ole Iversen Volden                       Barn i 1817 m/Kristine Myren

Hans Ingebrigtsen Volden     1795 1795 Usikkedr.

Jacob Olsen Gorsetvolden     18O5 1895 fattiglem (Øien)

Halvor Iversen Gorsetvolden              Barn i 1811 m/Randi Skorem

Peder Halvorsen Gorsetvolden  1811 1811

Anne Iversdtr.Volden          1817      Ole Olsen Stuen
Arnt Iversen Volden           182O 1879  Guri Johnsdtr. Ørstad

Marithe Ingebr,dtr.Volden     1821

Ingeborg Iversdtr.Wolden                 Barn i 1826 m/Iver L.Morkem

John Iversen Wolden           1826       Ingeborgs son.

Marit Arntsdtr. Volden        1843
Marit Arntsdtr.Volden         1844

Ole Johnsen Volden            1821
Iver Johnsen Gorsetvolden     1825

Sigrid Johnsdtr.Gorset        1827

Mari Iversdtr Volden          1823
Ildri Iversdtr.Volden         1827
Paul Iversen Volden           1829 19O2 kårm.
Marit Iversdtr.Volden         1833
Mari Iversdtr. Volden         1837

Hans Paulse Volden                      Barn i 1849 m/Kari Olsd.Horvli
Anne Paulsdtr.Volden          1822
Arnt Paulsen Volden           1823

Ole Paulsen Volden            1827
Paul Paulsen Volden           1829
Marit Paulsdtr.Volden         183O

Marit Paulsd.Volden dy        1833
Mari Paulsdtr.Volden          1837
Arnt Paulsen Slettvold                  Gbr.sønn,ugift,far.
 

Iver Arntsen Volden           1845
Anne Arntsdtr.Volden          1848
Guri Arntsdtr.                1852

Ole Ingebrigtsen                        Marit Olsdtr.i 1855 enke 1795
1883
Sigrid Olsdtr.Volden          1855

Sigrid Johnsdtr.Volden        1861 1862  Usikker

Marit Arntsdtr.Sletvols       1887 1898

Husmenn:
I
Ingebrigt Ingebr.Volden       1768       Marit Hansdtr.          1771

Randi Ingebr.dtr.Volden       1796
II
Arnt Evensen Volden           1746      Mari Thoresdtr.          1744

Sigrid Arntsdtr.              1786

III
Esten Mortensen Volden        1739      Sigrid Olsdtr.           1737
 

IV
Ole Olsen Volden              1771      Marit Evensdtr.          1777

Guri Olsdtr.Volden            1795
Ole Olsen                     1796
Paul Olsen Volden             18OO

VI
Arent Ellingsen Volden        1751      Ingeborg Ulrichsdtr.     1753

Fin ikkje plass til:
Guri Arntsdtr.Volden          1853 1853

                 Matrikkelnummer 857 Buen (Gorset)
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr,nr.288 med lnr.343 a og b.med skyld
3 ort og 3 shill. frå 1890 gnr. 292 bnr.1 med skyld 3,83 mark.

Folketelling 17O1:Ifuer Eivindsen 32 år.

Skattemanntal 1762:Marit Eriksdotter,enke med borna:1 Iver,2 Ole,
                   3 Mali,4 Marit.

Matriklane:
1647 Olle Buum eget odel 1 øre. 1838 Erik Iversen         12 mkl.
1661 Olle           1 øre            John Andersen         2  "
1696 Olle           1 øre       189O J. Braud  1 daler 1 ort 6 shil.
1721 Iver           1 øre       19O9 J.Braud             3,83 mark.
1762 enken Marit

Folketelling 1801:Iver Eriksen 55 år og Karen Sivertrsdtr.53 år

                  med borna:1 Erik 2o år,2 Sivert 15 år,3 Karen 24 år,
                  4 Marit 10 år.

Folketelling 1815:Iver Eriksen 71 år,Sivert Iversen 28 år,Erik 32 år,
                  Marith Eriksdtr.26 år,med borna Iver 1/2 år og Karen
                  10 år.

Skifter på Buen: (857)
1689 13/9 :Eivind Olsen Buen - Ingrid Iversdotter.
           Born:1 Iver,2 Ole,3 Gjertrud.
1758 3/11 :Erik Iversen Buen - Marit Olsdotter.
           Born:1 Iver Eriksen  13 år,2 Ole Eriksen 11 år
                3 Mali Eriksdtr.24 år,4 Marit Eriksd.18 år
           Laugverge:broren Ole Olsen Gorset.
1854 30/8 :Arnt Ellingsen Gorset -Kari Eriksdtr.
           Born:1 Erik Arntsen, 2 Marit, 3 Eli.
19O2 31/1 :Marit Iversdtr.Gorset - Hans Hellaugsen
           Born:1Marit f.1879.2 Mari f.1881,3 Ingeborg f.1884,
           4 Hellaug f.1886,5 Iver f.1889, 6 Hanna f.1891, 7 Randi
           8 Helga f. 1898

                 Tinglyste dokumenter.
1770 27/6 :Iver Eriksen får skjøte på 1 øre i Buum (Buen?) frå
           moren Marit Olsdotter m/fl for 90 Rdl.
1771 19/3 :Buum (Buen?) pantsatt av Iver Eriksen til Andreas
           Casper Hammer for lån 90 Rdl.
Andre skjøter har eg førebels ikkje funne.

Desse må ha budd på matr.nr.857 Buen:

Olle Buumb i 1647

Eivind Olsen Buen i 1662           1689 Ingrid Iversdotter

Iver Eivindsen                1659      42 år i 17O1
Ole
Gjertrud

Iver Eriksen Buen             1667 1757  Berre ved død

Erik Iversen Buen             1698 1758 Marit Olsdtr.Viken.      1681
1752

Erik Gorset,død før 1784                Guro Olsdtr.Buen,usikk.  17O1
1785
Mali Eriksdtr.Buen            1734      Peder Ellefsen Huuse,g.177O
Randi Eriksdtr.Gorset                   Ole Beraugsen Vigen,g.1751
Marit Eriksdtr.Buen           174O      Peder Mortens.Aalmen,g.1769
Iver Eriksen Gorset.          1745 1816 Kari Sivertsd.Gisnås     1750
18O6
Ole Eriksen Buen              1747 1776
Kristi Eriksd.Gorset(usik)              Sivert Arntsen Skjørstad g.1751

Ingebrigt Iversen Gorset      1736 18O4

Guru Iversdtr.Buen                      1Barn i 1798 m/Ole I.Hoel
                                        2  "  " 1799 - -  ds - --
Marit Sivertsdtr.Gorset       1752      barn i 1771 m/John Eriks.Aunet

Iver Olsen Buen               1756

Arnt Iversen Buen             1759      Barn i 1784 m/Anne P.Gorset
                                          "  " 1789 m/Anne Paulsdtr

Ole Iversen Buen.Gorset g,1751         1 Marit Steenersd.Sæteren, 1718 ??
                g.1756                 2 Kristi Johnsdtr.Haugen   172O
                g.1764                 3Kiersti Lødensdtr.Aalmen
Ingebrigt Iversen Gorset      1762
Randi Iversdtr.Buen,  "       1764      Barn i 1887 m/Lars H.Aune
Marit Iversdtr.  "            1766       "   " 1792 m/Hans Sletvold
Erik Iversen Gorset           1769
Sigrid Arntsdtr.Buen          1764 18O2 Barn i 1796 m/Ole J.Furunes

Ingrid Pedersdtr.Buen         1769

Guro Iversdtr.Buen            1775 185O 1Guttorm Ingebr.Sætrum
1773
                                        2Ole Ingebrigts.Hoel     1751
1813
Iver Iversen Buen,Gorset      1776      Guri Eriksdtr.Røtvei     178O
     Barn i 1799 m/Anne Olsdtr.Gorset
      "   " 18O6 m/Ingrid Halvorsdtr,
      "  "  1816 m/ds,

Peder Olsen Huuse ???         1776 1779 Finn ikkje annan plass .

Karen Siversdtr.Buen          1777 1857 kaarenke    Usikker.

Karen Iversdtr.               1777 1846 Sivert Sivertsen Bøe     1773
1866
Marit Iversdtr.               1778 1856 Even Sivertsen Ørstad    1774
1843
Erik Iversen Buen             1781 1862 Marit Eriksdtr.Gorset    1784
Sivert Iversen Buen           1786 1846 Karen Hansdt Bjørndal
                                        Barn i 1815 m/Marit H Aunet
Marithe Ivarsdtr.Buen         179O 1812 død i barnefødsel,2 dødf.barn

Kari Larsdtr.Gorset           1787 188O Dordis,s dotter ??

John Anderszen Buen           179O 1864 ugift
 Brit Andersdtr.Buen           1792 1874 kårenke.

IngebrigtHansen Gorset        1792      Marit Iversdtrs,barn

Ole Olsen Gorset              1797      Sigrids son m/Ole Furunes

Ingebrigt Olsen Buen          1798      Gurus son
Erich Olsen Buen              1799      - - ds - -
 

Dordi Eriksdtr.Gorset         18O1 18O2 usikker
Kari Eriksdtr.Buen            18O3 1887 enke,fattiglem,Gorsetgjerdet
Karen Eriksdtr.Buen           1804 1897 Arnt Ellings. Gorsetvold 1799
1850
Ingebrigt Eriks.Buen          1807      må være død før 1815.
Iver  Eriksen Buen            1814      barn i 1842 m/Maithe H.Brenden
Sivert Eriksen Buen           182O
Ole Eriksen Buen              1823
Ole Eriksen Buen              1825

Inger Iversdtr.Gorset         1811

Hans Sivertsen Buen           1818
Iver Sivertsen Buen           1821
Ole Sivertsen Buen            1823

Erik Arntsen Gorset
Marit Arntsdtr.
Eli Arntsdtr.                 1828

Jens Hellaugsen Gorset        1847 1868
Ingebrigt Hellaugsen Gorset ca185O      selveier

Marit Iversdtr.Gorsettrøen    1855 1899 Hans Hellaugsen              19O5

Jonetta Eriksdtr.Buen         1867 1867 tvilling.

Marit Hansdtr.Gorset          1879
Mari                          1881
Ingeborg                      1884
Hellaug Hansen Gorset         1886

Marit Ingebrigtsdtr,Gorset    1885 189O (selveier Ingebr.Hellaugsen)
Hans Ingebrigtsen Gorset      1887 1891
Iver                          1889
Hanna                         1891
Randi                         1894
Helga                         1898
 

            Matrikkelnummer 858 Gordset,øvre
med gammel skyld 2 øre 4 mkl.Nytt matr.nr.287 med lnr.341,342 og 323
med skyld tilsaman 2 daler 3 ort og 3 shilling.Frå 1890 gnr.291 bnr.1 med
skyld 1,34 mark.

Folketelling 17O1:Ole Knudsen 44 år,Sifuer Olsen 3 år.

Skattemanntal 1762: Sivert Olsen g.m.Anna og borna:1 Ole, og
                   2 Marit og  hans moder Ragnhild.

Matrikklane:
1661 Øvergorset      1 øre     1838 Paul Hansen      2 øre 4 mkl.

1664 Stengrim 26 år  1 øre     189O Knut Olsen     2 ort 16 shill.
1696 Oluf Knudsen    2 øre     19O9 Ole Knudsen      O,67 mark.
1721 Olle            2 øre

Folketelliga 1801:Hans Paulsen Gorset 39 år og Marit Olsdtr.37 år med

                  borna:1 Paul 15 år,2 Ole 11 år,3 Imgeborg 8 år,4
                   Randi 4 år,og hans fader Paul Hansen 8O år,enkemann.

Folketelling 1815:Hans Paulsen 53 år,Marithe Olsdtr.51 år.,Ole Hansen,
                   25 år, Ranni 18 år, kårmann Paul Hansen 95 år,Paul
                  Hansen 28 år og Guri Eriksdtr.26 år, med borna
                  Ingeborg 5 år,Elen 3 år og Marith 1 år.

Skifter på Gorset:(858)
1691 14/10:Ole Iversn Gorset - Luzie Hansdtr. (Hevle?)
           Born:1 Elias,2 Hans,3 Iver, 4 Didrik.
1693 16/5 :Stengrim Iversen Gorset - Guru Paulsdtr. Gorset
           Arvingar:Hennar søsken:1 Ingebrigt Gulaker 2 Erik
                    Klætt,3 Thyri Skjørstad, 4 Ragnhild Klætt
1696 28/9 :Stengrim Iversen Gorset-bortkommet.
           Søskena:1 Ole Iversens born og 2 søstre Guri og
            Ingrid.
1779 2/9  :Paul Hansen Gorset - Sigrid Sivertsdtr.Øvergorset.
           Born:1 Hans 16 år. 2 Anne 9 år.
1793 4/9  :Luzie Hansdotter Gorset - Halvor Ingebrigtsen
           Born:1 Hans,2 Ingebrigt 18 år,3 Kjersti g.m.Ole Stavåløkken
                4 Dordi 32 år,5 Guri 23 år,6 Marit 16 år.
1823 23/2 :Peder Olsen Gorset- budde på Godtheim
           Born:1 Ole Pedersen f.1794 u.f.e.2 Gjertrud Olsdtr.

                       Tinglese dokumenter.
1747 23/11:Christian Schøller sel 18 mkl.i Gorset til Sivert Olsen
           for 24 Rdl.
1765 29/12:Gorset øvre,2 øre seld av Sivert Olsen til svigersonen Paul
           Hansen for 100 Rdl. og kår til svigermora Guru Olsddtr.på
           livstid.
1792 22/8 :Peder Olsen Bøe får bygselseddel på plass under Gorset
           kaldet Stølen frå enka Luzie Hansdotter.
1793 27/7 :Øfre Gorset,16 2/3 mkl.(halvp) er av Arnt Iversen Gorset
           øvre,matr.nr.858.Hans Paulsen Øvre Gorsert og Johannes
           Eriksen Aune får skjøte frå Halvor Svendsen for 145 Rdl.

Skjøter påmatr.nr.858 Gorset:
           1747-1765 Sivert Olsen   1793  ???
           1765-1792 Paul Hansen

Desse må ha budd på matr.nr.858 Gorset.
Usikker:
???                                     Gjertrud Hansdtr,Gorset 1687 1753

Ole Knudsen Gorset            1657      Ragnhild

Marit Ifuertsdtr Gorset
Ole Ifuersen Gorset                1691 Luzie Hansdtr. Hevle?    1691
Stengrim Ifuersen Gorset      1696      bortkommet.
Guri Ifuersdotter Gorset
Inger Ifuersdtr.Gorset

Elias Ifuersen Gorset
Hans Olsen Gorset
Ifuer Olsen Gorset Øvre       1688       Anne
Dirdich Olsen Gorset
 
 

Usikkert:
Ingebrigt Halvorsen Gorset    1695 1764

Kristine Ingebr.dtr.Gorset    1731 1765 Usikkert,berre ved død

Her må det ha vore ein Iver Gorset!

Sivert Olsen Gorset i 1744    1696 1776
Luzie Olsdotter Gorset                  Erik Haldorsen Sætrum g.1747.

Marit Eriksdtr.Gorset         171O 178O

Iver Eriksen Gorset           1729 1782

Paul Hansen Gorset            1728 1818

Ole Sivertsen Gorset          1728 1765 Guro Olsdtr.Loe g.1764   1748
1797

Ole Eriksen Gorset            1748 1748
Ole Eriksen Gorset            1754
Peder Eriksen Gorset          1755 1755
Gjertrud Eriksdtr.Gorset      1756      barn i 1793 m/Halvor Graven
Sisselie Eriksdtr.Gorset      1757 1783 Usikker
Marit Eriksdtr.Gorset         1762      barn i18O8 m/Erik Iversen Buen
                g.m.                    Ingebrigt Eriksen Gorset ??
Elen Eriksdtr.Gorset                    Barn i 1814 m/Knut Siverts.Bøe.

Ingebrigt Iversen Gorset      1761 1763

Hans Paulsen Gorset           1762      Marit Olsdatter          1764

Sivert Olsen Gorset           1763 1765
Marit Olsdtr.Øvergorset       1764 185O død som kårenke
Ole Olsen Gorset              1768 1849 død som kårmann.Usikker.
Anne Olsdtr.Gorset ??         ??        Barn i 1799 m/Iver Iversen
Gorset.
Erik Iversen Gorset           177O 1773
Ingebrigt Iversen Gorset      1778 1779 usikkert.

Kari Halvorsdtr.Gorset        1771 1866 enke

Kari Sivertsdtr.Gorset        1778 1957 Kårenke

Mari Olsdtr.Gorset,usikker    1782 1782

Ole Hansen Gorset             179O       Marithe Iversdtr.

Hans Olsen Gorset             1804 1811 Blodgang
ingeborg Olsdtr.Gorset        18O4 1884 kaarenke,gorset
Christen Olsen                18O8 1855 gbr.
Guro Olsdtr Gorset            18O9 1888 ? gift Forbregd?
Ole Olsen Gorset,kårm.em,     1812 1893 Malie Halvorsdtr
Hans Olsen Gorset             1815 1815

Marithe Olsdtr.Gorset         1822

Elen Knudsdtr,Gorset          1814 1814 Elen og Knuts dtr.

Randi Ingebrig.Gorset        1810

Stengrim Ingebrigtsen Gorset  1835

Ingeborg Olsdtr.Gorset        1818      (Ole og Mallys dtr.?)
 Esten Olsen Gorset,           182O 1894 gift. Sylplass??
 

Marithe Olsdtr.Gorset         1821
Ole Olsen Gorset,ekrann       1826      Brith Halvorsdtr.        1816
1884
Ole Olsen Gorset              1848 1851 Gaardmannssønn.

Mari Olsdtr.Gorset            1862 1882 ugift
 

Iver Iversen Gorset           1799      Anne Olsdtr.s son

Kjersti Halvorsdtr.Gorset               1Ole Baardsen,Stavåløkk,g.1762

                                        2Ole Roaldsen Gorset

Ingebrigt Iversen Gorset      18O8       Marit Eriksdtr.s son

Ingebrigt Iversen Gorset      1842 1867 ugift

Povel Hansen Gorset           1723       Sigrid Sivertsdtr,gift |763

Anne Pedersdtr.Gorset                    Barn m/Arn Iversen Gorset i 1784

Hans Halvorsen Gorset         1764
Dordi Halvorsdtr.Gorset       1768      Barn i 1795 m/Ole Tøndel
Guri Halvorsdtr.Gorset        177O        "  " 1795 m/Knut I Vognild
                                        2 "  " 1798 m/ - - ds - -
Ingebrigt Halvorsen           1773
Marit Halvorsdtr.Gorset       1777

John Halvorsen Gorset                   Barn i 1795 m/Magnild E.Storli
Ildri Halvorsdt4r.Gorset                Barn i 1793 m/John Arntsen
Hindset
                                         "  " 1797 m/Sivert A Sesaker
Ole Halvorsen Gorset d.y.               Barn i 18O2 m/Gjertrud Sem.haug.

Marit Knudsdtr.Gorset         1795      Guris son

Ingebrigt Knudsen Gorset      1798     - - ds - -

Ole Sivertsen Sesaker         1797      Ildris son.

Hans Paulsen Gorset           1762      Marithe Olsdtr.Sætter    1764
Anne Paulsdtr.Gorset          1769      Barn i 1789 m/Arnt I.Gorset

Sigrid Arntsdtr,Gorset        1784      Anne Peders.dotter.s dtr.

Randi Arntsdtr, Gorset        1789      Anne Paulsdtrs.dotter
Iver Arntsen Gorset                     Marithe Larsdtr. i 1823

Povel Hansen Gorset.kårmann   1787 1879 Guri Eriksdotter         1789
Ole Hansen Gorset             1790      Marit Ivarsdtr. i 1816
Inggeborg Hansdtr.Gorset      1792 18O1 død av koppene ??
Ingeborg Hansdtr.Gorset       1795 1795
Marithe Hansdtr.Gorset         ?        Barn i 1821 m/Erik Kletthaug

Rannei Hansdtr,Gorset         1797
Hans Hansen Gorset,husmann    1799 189O Anne Andersdtr i 1834  Garaa??`

Erik Halvorsen Gorset         1793      Gjertruds son ??
Sivert Halvorsen Gorset                 Christine Pedersdtr. i 1824

Ole Olsen Gorset              1795      Dordis son m/Ole Tøndel.

Ingeborg Paulsdtr.Gorset,enke 1810 1894 Hans Erichsen i 1834,gmd.

Elen Paulsdtr.Gorset          1812      Barn i 1837 m/Sivert Olsen Aalbu.
Ildri Paulsdtr.Gorset         1814 1894 ugift.f.på Innset (Tunnerløkken)
Marith Paulsdtr.Gorset        1816      Barn i 1835 m/Sivert
S.Sneve,Usik.
Randi Paulsdtr.Gorset         1818        "  " 1843 m/Beraug E.Sneve,
Hans Paulsen Gorset           182O      barn m/kari P.Rønning i 1854
Erik Povelsen Gorset          1822

Anne Povelsdtr.Gorset         1824
Marit Paulsdtr.Gorset         1827      barn i 1849 m/Erik E.Aune
Aagot Poulsdtr.Gorset         1829        "  " 1849 m/Halvor J.Aune
Erik Paulsen Gorset           1831 186O ugift
Marie Paulsdtr.Gorset         1834

Hans Olsen Gorset             1815
Sigrid Olsdtr.Gorset          1818

Ole Eriksen Gorset            1821

Marie Ivarsdtr.Gorset         1823      Iver og Marits son

Mari Halvorsdtr.Gorset        1827 19O5 kårenke.skolelærer

Sivert Sivertsen Gorset usikkert        Marit Paulsdtr. i 1845
Olaus Sivertsen Gorset        1824
John Siveretsen Gorset        1826
Sara Maria Sivertsdtr.  "     1829
Marit Sivertsdtr.Gorset       1832
Mari Sivertsdtr.Gorset        1835      Marit og Siverts dtr.

Karen Hansdtr. Gorset         1834
Guro Hansdtr.Gorset           1838 1849

Sivert Sivertsen Gorset       1837
Marit Sivertsdtr.Gorset       1845      Usikkert

Marit Halvorsdtr.Gorset       1849      Aagots dtr.

Elen Eriksdtr. Gorset         1849      mogleg Aune som etternamn.

Usikkert:
Peder Olsen Gorset    ca.     181O      Sigrid Eriksdatter

Marit Pedersdatter Gorset     1843
Sigrid Pedersdtr,Gorset       1857 1882 gmsdtr.ugift

Ole Pedersen Gorset           1794

Og følgende 5 Husmenn:
1 Ole Halvorsen               1747      Karen Pedersdtr          1753

  Halvor Olsen Gorset         1783      Christie Erichsd.Løkken
  Peder Olsen                 1793

  Ingeborg Halv.dtr.Gorset    183O
  Erik Halvorsen Gorset       1833

2 Lars Baardsen               1746      Bereth Jensdtr           1761
  Ole Baardsen                          Kristi Halvorsd.Gorset,g.1782

  Iver Larsen                 1789      Ingeborg Iversdtr.Morken

  Baard Larsen                1795

  Lars Iversen Morken         1830
 

Ragnhild Sivertsd.Kaashaugen  1689 1779

3 Abraham Johnsen Kaashaugen  1734 1764

Halvor Johnsen i 1765                   Gjertrud Halvorsdtr.
Abraham Johnsen Kåshaugen     1748 175O Kari Olsdotter Gorset    1721 1811
Sigrid Halvors.Kaashaugen     1765

John Abrahamsen Gorset        1753      Omkommet i fjellet,hesteleting

Ragnille Abrahamsdtr.  "      1754 18O4 Funnet død på veien om morgenen
Ole Abrahamsen Kåshaugen      1756 1811 Barn m/Sigrid.fra Ringebu

Kari Abrahamsd.Kåshaugen      1759 1759
Abraham Abrahamsen            1761
Kari Abrahamsdtr.Kåshaugen    1763 1763
Abraham Abrahamsen            1764      Inger Halvorsdtr.Morken  1767

Halvor Abrahamsen             1789
Ole Abrahamsen(Morken)        1793 1871
John Abrahamsen               1796 1811 Blodgang
Karen Abrahamsdtr.            1799
Arnt Abrahamsen Morken        18O4 1811 Blodgang
Johnetta Abrahamsd. ??        18O6       Usikker.
John Abrahamsen Morken        18O7 1811 Blodgang
Olaf Abrahamsen Morken        18O8 1811 Blodgang

John Johnsen Kaashaugen       1816 1817 Usikker

Peder Olsen Kåshaugen         1798     Oles son m/Sigrid

4 Ole Berosen                 1748      Ane Pedersdtr,           1758
 

  Iver Olsen Morken,usikker   1783 1858 ugift
  Bero Olsen                  1789
  Peder Olsen                 1799
  Marith Olsdtr               1791
  Karen Olsdtr                1793
  Marith Olsdtr               1795

5 Peder Christoffersen        1724      Kari Eriksdtr.(Hennes foreldre)
  Peder Olsen                 1749      Bereth Pedersdtr.        1751
  Ande Olsdtr.Hennes dt.      1777
  Iver Pedersen               1799      Karen Olsdtr.Gorset i 1841

  Brith Iversdtr.Gorset       1841
  Ole Iversen Gorset          1844
  Ingeborg Iversdtr.Gorset    1847

Sivert Jensen Kaashaugen                Marit Olsdtr,enke,g.1767
                                        (Gorsetvolden??)

                   Matrikkelnummer 859 Gorset
med gammel skyld 1 øre 13 mkl.Nytt matr.nr.290 med lnr.345 og skyld 1
daler 1 ort og6 shilling.Frå 1890 gnr.294 bnr.1 med skyld 1,83 mark.

Folketelling 17O1:Ole Lødensen 4O år og Efuen Olsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen Gorset g.m.Marit og dottra Guro

Matrikklane:1664 Tarald Olsen 43 år. 1 Spand
            1696 Ole Lødensen        1 øre 12 mkl.
            1721 Tarald              1 øre 12 mkl.
                 Iver                1 øre 15  "
            1762 Ole Olsen
            1838 Knud Olsen          1 øre 13 mkl.
            1890 Ole Knudsen         2 ort og 9 shill.
            1909 Ole Pedersen d.e.   1,29 mark.

Folketelling 1801:Ole Knutsen +21 år, ugift.Erling Halvorsen 48 år
                  Gjertrud Arentsdtr.34 år,med borna Halvor 5 år,
                  Arent 3 år og Karen 9 år.

Folketelling 1815:gmdenke Karen Sivertsdtr.37 år.Knut 11 år,Sivert 3
                  år,Ole 2 år,Ingeborg 1O år, Gurie 7 år, Marithe 5
                  år.Husm.Asbjørn Eriksen 59 år.Marit Asbj.dtr.35 år
                  med  dottra Karen Johnsdtr, 6 år.

Skifter på Gorset 859:
1742 25/6 :Tarald Ingebrigtsen - Guro Halvorsdtr.
           Born:1 Ingebrigt Taraldsen,død,har borna:a Tarald
                f.1735. 2 Rannei f.1707
1794 20/2 :Knut Jørgensen Gorset - Guru Olsdotter.
           Born:1 Ole Knutsen 14 år,2 Marit Knutsdtr.8 år.

                  Tingleste dokumenter
1743 26/5 :Gorset 1 øre 12 mkl på skifte etter Tarald Ingebrigtsen
           utlagt til Aasilde Tønder for 58 Rdl.2 ort og 7 shill.
1752 22/8 :Ole Olsen får skjøte på 1/2 Spand i Gorset frå Gisken
           Schelderup for 70 Rdl.
1758 16/1 :Gorset,1/2 Spand,dertil har Ingrid Olsdotr.Stor-Røe i
           Soknedal lyst odels-og innløsningsrett.
1763 23/2 :Ole Olsen får skjøte på odelsretten til 1 øre 12 mkl.frå
           Tøndel (Meldal?) for 400 Rdl.
1780  2/1 :Knud Jørgensen får skjøte på 1 øre 13 mkl.i Goret frå
           svigerfaren Ole Olsen.
1782 2/7  :Iver Halvorsen får bygselseddel på en plass under Gorset
           kallet Gorsetvollen frå Knut Jørgensen.
1782 12/10:Gorsetvollen,Asbjørn Eriksen fåt bygselseddel på en plass
           fra Knud Jørgensen.
1800 28/2 :Gorset,1/2 Spand,Even Eriksen får skjøte frå faren ??
           Eriksen for 800 Rdl.
1807 23/2 :Ole Knudsen Gorset får skjøte på Gorset 1 øre 13 mkl.frå
            svogeren Erik Arntsen Rønningen.

Skjøter på matr.nr.859:
                 1743 Tarald Ingebrigtsen
           1743- 1763 Aasilde Tønder
           1763- 178O Ole Olsen Gorset
           178O-      Knud Jørgensen

Desse må ha budd på matr.nr. 859 Gorset:
Løden? Lødensen               1612      52 år i 1664

Tarald Olsen                  1621      43 år i 1664

Tor Lødensen                  1651      13 "  "   "
Ole Lødensen Gorset           1661      4O år i 17O1

Efuen Olsen Gorset            1689      12 "  "  "
Ole Olsen Gorset,usikker      1699 1781

Tarald Ingebrigtsen Gorset              Guro Halvorsdtr.       1668 1755

Ingebrigt Taraldsen Gorset
Ranney Taraldsdtr.Gorset      17O5 1778

Gjertrud LKødensdtr.Gorset    17O9 18O9 (100 år!)

Karen Knudsdtr.Gorset         1728 1812

Luzie Evensdtr.Gorset         1732 1782   Barn m/Steener A.Rise i 175O
    (død som olsdtr.??)

Anders Steenersen Gorset      175O

Tarald Ingebrigts.Gorset      1735
Rannei Ingebr.dtr.Gorset      1737
Eli Ingebrigsdtr.Gorsetb      1739 1814 Rasmus Povelsen Haaker   1731 1775
Rasmus Ingebr.Gorset          174O      Marot Olsdtr.Grinden g.1777
                                        Barn i 1776 m/Gjertrud K Vognild
Arnt Ingebrigts.Gorset                  Ingrid Stenersdtr.Volden, g.1765
                                        Barn i 1764 m/Kjersti Furunes

Ole Olsen Gorset usikker                Marit Eriksdtr.Vognild,g.175O

Guro Olsdotter Gorset         1749      Knut Jørgensen.          1742 1793

Knut Jørgensen Gorset                   1Barn i 1779 m/Marit H. Skreen
                                        2 "   " 1782 m/ Sigrid O.Myren
                                        3 "   " 1796m/Randi Styrvoldshaug

Ole Knudsen Gorset            1776 1770
Jørgen Knudsen Corset         1778 1779
Ole Knudsen Gorset            1780 1814 Karen Siv.dtr.Aunet (Gift??)
Marit Knudsdtr.Gorset         1782
Torger ? Knudsen Gorset       1784 1784
Marit Knudsdtr.Gorset         1791 1792

Knut Olsen Gorset             18O3 1851 Guri Olsdtr.Bjerke       18O4

Ingeborg Olsdtr.Gorset        18O5      Halvor Ellevsen Gorset   1795
Sivert Olsen Gorszet          18O7
Gurie Olsdotter Gorset        18O8
Marithe Olsdtr.Gorset         181O
Sivert Olsen Gorset           1811
Ole Olsen Gorset              1812

Ole Knudsen Gorset            183O
Marit Knudsdtr,Halset         1831 1876 gmds.kone
Sivert Knudsen Gorset         1833
Ole Knudsen Gorset            1835
Karen Knudsdtr.Gorset         1839
Marith Knudsdtr.Gorset        1843

Anne Olsdtr.Gorset            1874 1876

Husmann:
Asbjørn Eriksen               1755      Guro Johnsdtr. Bjerke g.1784
                                        barn i 1779 m/Marit Jørg.Gorset
                                         "   " 1792 m/Berit Folldalen
Marit Asbjørnsdtr.Gorset      1779      Jonas Jonasen Hoel.R.bu 1765 1813
Erik Asbjørnsen Gorset        1779 1779

Jonas Jonasen Gorsetr         1799      Gjertrud Olsdtr Stavåløk.1799 1874
Magdalena Jonasdtr            18O4
Karen Johnsdtr,               18O5       Marits dotter
Karen Johnasdtr.Gorset        18O9

Brit Johnsdtr.Gorset          1824
Ole Johnsen (Jonasen)  "      1828      Anne Svendsdtr.i 1855

John Jonassen Gorset                    Gjertrud Olsd.Gorset i 1836

John Johnsen Gorset           1836

John Olsen Gorset             1855 1855 Anne og Oles son

Ole Johnsen Gorset,dreng      186O 1873

                Matrikkelnummer 860 Gorset
med gammel skyld 1 øre 16 mkl.Nytt matr.nr.291 med lnr.346a-d og skyld
2 daler. Frå 1890 gnr.295 bnr.1 med skyld 4,73 mark.

Folketelling 17O1:Iver Andersen. 4O år, stedsønn Aren Arentsen 6 år.
                  Anders Iversen 4 år,  Usikkert.

Skattemanntal 1762:Iver Eriksen g.m. Marit og mannens foreldre Erik
                   Ingebrigtsen og qw.Guri.

Matrikklane:1661 Enken         1 øre 12 mkl.
            1664 Enken Randi   1 øre 12  "
            1696 Stengrim      1 øre 15 mkl.
            1721 Olle          1 øre 15 mkl
            1838 Hans Eriksen        10 mkl
                 Ingebr.Eriks.       10  "
                 Erik Iversen         5  "
                 Peder Olsen         15  "
            1890 Erik Eriksen 1 daler 2 ort 20 shill.
            1909 Inger,Hellaugsdtr.  4,73 mark.

Folketelling 1801:Erik Iversen 44 år og Eli Ingebrigtsdtr.40 år med
                  borna:1 Iver 3 år,2 Marith 17 år,3 Marith 15 år,4
                   Guru 12 år,5 Eli 6 år.Ingebrigt Hansen,fosterson,
                  Marit Eriksdtr. hans moder 65 år,kårkone.

Folketelling 1815:Eli Ingebrigtsdtr.53 år,Eli Eriksdtr. 2O år, Ivar
                  Eriksen 17 år.Ingebrigt Eriksen 9 år Husmann
                   Ingebrigt Eriksen 36 år,Marit Eriksdtr.29 år,
                  Erik Ingebrigtsen 5 år,Dorothea Ingebr.dtr.10 år.
                  Kårkone Marit Eriksdtr.81 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1747 2/10 :Gorset,1 øre 15 mkl. Ingebrigt Gorset får skjøte frå kapt.
            Schøller.
1782 25/8 :Gorset 1 øre 16 mkl.iberegnet Grytdalen 1 mkl.av Erik
           Ingebrigtsen seld til sonen Iver Eriksen for 60 Rdl.
1783 14/2 :Gorset med underliggende Jøstensplass 1 øre 16 mkl.på
           skifte etter Iver Eriksen utlagt til enken Marit Eriksdtr.
           og 2 døttre.
1789 12/9 :Gorset,1 øre 16 mkl. Erik Iversen får skjøte frå mora,enke
           Marit Eriksdotter for 200 Rdl.

Skjøter på matr.nr.86O:
                1747 Schøller
           1747-1782 Ingebrigt
           1782-1783 Erik Ingebrigtsen
           1783-1789 Iver Eriksen
           1789      Erik Iversen

Desse må ha budd på matr.nr.8
Gjertrud Ingebrigtsdtr.Gorset           berre ved død            1671 1744

Erik Ingebrigtsen Gorset      1691 1773 Guri

Iver Eriksen Gorset           1729 1782 Marit Eriksdtr.          1736 1819

Erik Iversen Gorset           1757 18O8 Eli Ingebrigtsd.Skarsem  1761 1828
Erik Iversen Gorset           1769      Barn i 1797 m/Kari Hansdtr.Aune
Iver Iversen                  1776

Marit Eriksdtr. Gorset        1784
Iver Eriksen Gorset           1785 1785
Marit Eriksdotter Gorset      1786      Ingebrigt Eriks.Gorsetvolden ??
Guri Eriksdtr.Gorset          1789      Barn i 19O9 m/Paul Hansen Gorset.
Iver Eriksen Gorset           1791 1793 Usikker
Eli Eriksdtr.Gorset           1794 1794
Eli Eriksdtr.Gorset           1796
Iver Eriksen Gorset           1798      Rannei Pedersdtr.Hevle   1794
Hans Eriksen Gorset           1801 1879 kår mans, gift
Ingebrigt Eriksen             18O4 18O4
Ingebrigt Eriksen Gorset      18O7      Barn i 1832 m/Rannei Hansdtr.Loe
Ingebrigt Eriksen Gorset      18O8 18O8

Ingeborg Povelsdtr.Gorset     18O9

Iver Andersen Volden                     Marit Larsdtr. Loe       1833
 

Anne Iversdtr.Gorset (Volden) 1817
Arnt Iversen    "      "      182O
Mari Iversdtr.  "      "      1823
Ildri Iversdtr. "      "      1827
Paul Yversen    "      "      183O

Erik Iversen Gorset           1824
Ingrid Iversdtr.Gorset        1826
Elen Iversdtr.Gorset          1829
Marit Iversdtr Gorset         1832

Erik Ingebrigts.Gorsetvolden  1825
Elen Ingebr.dtr. Gorset       1828

Husmann
Marit Eriksdtr.Gorset         1786      barn i 18O5 m/ Ingebr.Åmottsdalen

Erik Ingebr.sen               18O5
 

                  Matrikkelnummer 861 Gorset
med gammel Skyld 1 øre 16 mkl. Nytt matr.nr.292 med lnr.347 og skyl 2
daler. frå 1890 gnr.296 bnr.1 med skyld 5,93 mark.

Folketelling 17O1:Halfvor Ellefsen 29 år,Ingebrigt Halfvorsen 5 år,
                  Ellef Halfvorsen 3 år

Skattemanntal 1762:Halvor Ingebrigtsen,Luzia og borna:1 Arn,2 Kristi.
                Mandens foreldre:Ingebrigt Halvorsen g,m.Kristi.

Matrikklane:1661 Halduor           1 øre 15 mkl.
            1696 Ole Ingebrigtsen  1 øre 15 mkl.
            1721 Iver              1 øre 15  "
            1762 Halvor Ingebr.
            1838 Helloug Hansen    1 øre 16 mkl.
            1890 Hellaugs enke   1 da.4 ort 19 shill.
            1909 Ingebrigt Bjørndal  5,83 mark
                 Dette er Trøen.

Folketelling 1801:Hans Halvorsen 37 år og Ingeborg Hellefsdotter 29
                  år med borna:1 Halvor 8 år,2 Hellef 2 år,3 Randi
                  4 år.Dordi Halvorsdtr. 33 år, og hennar son Ole
                  Olsen 6 år. Husmann:Peder Olsen 36 år og kona
                  Marit Halvorsdtr.36 år, 36 år, med bornaKare
                  Pedersdtr.8 år,Ole  5 år og Gjertrud 3 år.

Folketelling 1815;Hans Halvorsen 51 år,Ingeborg Hellaugsdtr.43 år,med
                  borna;1 Halvor 22 år,Hellaug 15 år,Ranni 19 år,
                  Kårenke Gertrude Arntsd.5O år,Halvor Ellingsen ? år
                   Arnt Ellingsen 13 år. Husm.Peder Olsen 52 år,Marihe
                  Halvorsdtr. 52 år,Grethe Pedersdtr.19 år.

Skifter på Gorset 861:
1748 17/8 :Ole Ingebrigtsen,død ved ulykkelig hendelse siste vinter.
           Arvingar: søskena.1 Erik Ingebrigtsen Gorset,2 Ole
           Ingebr.sen Aamotsdalen.3 Arnt Ingebrigtsen Vammer,4 John
           Ingebrigts.Gorset.5 Sivert Ingebrigtsen Mjøen 4O år.6
           6 Ingebrigt Ingebr.sen 35 år,7 Erik Ingebrigtsen 31 år,
           8 Guri Ingebr.dtr.g.m. Even Andersen Mjøen 26 år,død har
           borna:a Gullik 26 år,b Ingebrigt 23 år,og c Arnt Evensen
           Mjøen 18 år.
1783  5/9 :Halvor Ingebrigtsen Mjøen - Luzie Halvorsdotter.(Hansdtr?)
           Born:1 Hans 19 år,2 Ingebrigt 10 år,3 Kristi g.m.
                Ole Roaldsen Gorset,4 Dordi 15 år,5 Guru 12
                år,6 Marit 6 år.

                      Tinglyste dokumenter.
1729  2/1 :Gaardset,1 øre 6 mkl.pantsatt til direktør Hans
           Muller for 25 Rdl.
1762 25/6 :Gorset 1 øre 6 mkl. av Ingebrigt Halvorsen seld til
           sonen Halvor Ingebrigtsen for 60 Rdl.
1766 25/6 :Halvor Ingebrigtsen fledfører seg med Guru Anders-
           dotter.
1783  9/9 :Gorset og Grytdalen og ??,tilsammen 1 øre 16 mkl.
           på skifte etter Halvor Ingebrigtsen utlagt til bl.
           a.enken Luzie Hansdotter og 2 døttre.
1792 27/8 :Gorset 1 øre 18 mkl. derunder er en plass av Luzie
           Hansdotter bøkslet til Peder Olsen.
1794 22/2 :Gorset 1 øre 18 mkl. av enken Luzie Halvorsdtr.seld
           til Hans Halvorsen Mjøen på Gorset for 350 Rdl.
1808 12/9 :Gorset,861,10 mkl.Hans Halvorsen får skjøte frå
           Ingebrigt Olsen for 195 Rdl.

Ingebrigt Halvors.Gorset                Kristi

Halvor Ingebrigts.Gorset      1728 1783 Luzia Hansdtr. Sæter     1737 1793
Ole Ingebrigtsen Gorset            1748
Erik  - - -  " - - -
Ole Ingerb.Aamotsdalen ??
Arnt Ingebr. Vammer,Gorset              enke Ingrid
Stenersd.Wolden.g.1766
John Ingebrigtsen Gorset
Sivert Ingebr. Mjøen          1708
Ingebrigt Ingebrigtse         1713
Erik Ingebrigtsen Gorset      1717
Guri Ingebrigsdt Gorset       1722      Even Andersen Mjøen

Kristi Halvorsdtrr.Gorset     1762      Ole Roaldsen Gorset
Hans Halvorsen Gorset         1765      Ingeborg Hellefsdtr      1772
Dordi Halvorsdtr.Gorset       1768
Guru Halvorsdtr.Gorset        1771
Ingbrigt Halvorsen Gorset     1773
Marit Halvoirsdt.Gorset       1777

Halvor Halvors.Gorset         1793      Eli Eriksdtr.Skarsem
Randi Halvorsdtr.Gorset       1796
Hellef Halvorsen Gorset       1799

Ole Olsen Gorset              1796      Dordis (f.1768) son.

Elling Halvorsen,Gorset       1753 18O5 Gjertrud Arntsdt         1775
1818
Halvor Ellingsen Gorset       1773      Chatarina T.Hevle        1774

Halvor Ellevsen Gorset        1793      Ingeborg Olsdtr. Gorset  18O5

Ole Ellingsen Gorset          18O3 18O3
Ande Ellingsdtr  "            18O3 18O3
Arnt Ellingsen Gorset         18O0 185O Barn i 1826 m/Brit P.Tyve

                   g.m.                 Kari Erichsdtr. (I 183O)

Marit Arntsdtr.Gorset         183O
Erik Arntsen Gorset           1835
Erik Arntsen Gorset           1838
Eli Arntsdtr.Gorset           1845

Hellef ?? Halvorsen Gorset    1824
Lars Halvorsen Gorset         1828
Arnt Halvorsen Gorset         183O 1861 lærer
Ingebrigt Arntsen Gorset      1846

Lars A.Gorset gift

Anders Larsen Gorset          188O 19O3, Gbr.son
Ingeborg Larwsdtr Gorset      ??
 

Husmann:
I
Even Halvorsen,Sandbekkhaug   17O8 1775 Giertrud Lødensdtr.Olmen.g.1747

II
Peder Olsen Gorset            1765      Marit Halvorsdtr.        1765

Karen Pedersdtr.Gorset        1793
Ole Pedersen                  1796
Gjewrtrud Pedersdtr.          1799

III
Kari Hansd.Sandbekkhaug       1793 1872
Ingebrigt Hansen   "          1793 1877 enkemann

Randi Hellaugsdtr             1831 1876 selveierkone

Finn ikkje plass til:
Ane Pedersdtr.Gorset          1815 1878 ,enke. kår.

Marit Olsdtr.Sandbekkhaug     17911879 enke,kårkone
 
 

               Matrikkelnummer 862 og 863 Gorset
med gammel skyld tilsaman 1 øre 13 mkl.Nytt matr.nr.289 med lnr.344 a-c
med skyld 1 daler 1,ort og 6 shilli. Frå 1890 gnr.293 bnr.1 med skyld
4,98 mark.

Folketelling 17O1: 1.Olle Simensen   47 år,2 stedsønnene:
                   Elias Olsen 25 år og Ifver Olsen,13 år.

Skattemanntal 1762:på 862 og 863 same folka:Erik Haldosen g.m. Luzie
                   og sonen Haldor.Husfolk Ildri Jetmundsdtr. og
                   sønene hennar:Halvor og John.

Matrikklane:1661 Halduor         1 øre 15 mkl.
            1664 Enken Randi     1 øre 12 mkl.
            1696 Abraham               18  "
                 Olle Simonsen         18  "
            1721 Olle Sivertsen        18  "
                 Olle                   9  "
            1762 Erik Haldosen
            1838 Halvor Ellefsen       18 1/2 mkl.
                 Ole Olsen              9 1/4  "
                 Sivert Olsen           9 1/4  "
            1890 Halvor Arntsen 1 daler 1 ort og 5 shill.

            1909 Johannes Halvorsen 4,78 mark

Folketellinga 1801:Ole Olsen 41 år og Ingeborg Halvorsdtr.28 år med
                   sønene Ole 4 år og Halvor 2 år.Husmann Iver
                    Halvorsen med kona Ingeborg Johnsdotter og borna
                   Ole og Ingeborg..
                   2.Familie:Ingebrigt Olsen 29 år,Inger Hellefsen 25 år
                      med borna Christi 4 år og Ole 1 år.

Folketelling 1815:Ole Olsen 56 år,Ingeborg Halvorsdtr 38 år,Ole Olsen
                  18 år.Halvor Olsen 16 år,Husm.Iver Halvorsen 61 år.
                 Ingeborg Johnsdtr.61 år,med borna John 3o år,
                  Ingeborg 25 år og Ole 2O år.

                   Tingleste dokumenter.
1745 13/8 :Ole Olsen får bygselseddel på en sæterplass i Langvelldalen
           fra fogden, 1 mkl.
1747 2/10 :Erik Halvorsen får skjøte på odelsretten fra kapt.Schøller.
1747 2/11 :Erik Halvorsen får skjøte av enken Gjertrud Halvorsdatter
           for 36 Rdl.
1764 29/10:Luzie Olsdtr.akter å betale gjeld henne arvelig tilkommen
           gaard Gorset 1/2 Spand.(g.m.Erik Halvorsen)
1769 16/12:Jens Lemvig får skjøte på 1 øre 12 mkl.i Gorset av Erik
           Halvorsen og hustru Luzie Olsdtr.for 455 Rdl.1 ort og 8
        shil.
1796 12/2 :Anne Chatrine Thyrholm,enke,får skjøte for 600 Rdl.
           (Usikkert)
1798  1/8 :Knut Svendsen Hokseng får skjøte på Gorsetenget (?)den
           første del 19 mkl.den andre del 18 mkl.tilsammen 1 øre 13
           mkl.fra.assistentråd Anne Elisabeth Thyrholm for 8OO Rdl.
1800  2/1 :Ole Olsen Tøndel får skjøte på Gorseteggen m/fl. tilsammen
           1 øre 13 mkl.frå Knut Jørgensen (?) for 12OO Rdl.

Skjøter på 863 Gorset:

Desse må ha budd på matr.nr. 863
Hans Gaardset                 16O6      58 år i 1664
Abraham Hansen Gorseth        1638      36 "  "  "

Olle Simonsen i 1696

Ole Haldosen Gorset                    Luzie Olsdtrr. i 1748

Ole Olsen Gorset              1748

Erik Haldorsen Gorset                  Luzie Olsdtr.i 1759

Haldor Eriksen Gorset         175O
Sissel Eriksdtr.Gorset        1759
Marit Eriksdtr.Gorset         1766 1771 Usikker.

Ole Olsen Gorset              1760      Ingeborg Halvorsdtr.     1773

Halvor Ellefsen Gorset        1795 1865

Ole Olsen Gorset              1797
Halvor Olsen Gorset           1799
Hans Olsen Gorset             18O4

Ingebrigt Olsen Gorset        1772      Inger Hellefsdtr.        1775

Christi Ingeb,dtr,            1797
Marit Ingebr.dtr.Gorset       1799 1799
Ole Ingebrigts.               18OO 18O2

Halvor Arntsen Gorset         1789 186O Usikker,berre ved død

Finn ikkje plass til:
Halvor Arntsen Gorset f.ca.   182O      Guro Johannesdtr         1854
19OO

Arnt Halvorsen Gorset         1877 1889
ildri halvorsdtr.Gorset       1892 1899

Ingeborg Estensdtr.Gorset     186O 1879 gbr,dtr.

Husmann:
Ildri Jetmundsdotter,enke
Halvor Jetmundsen Gorset                Marit Olsdt. Aalbu,g.1864
                 g.1781            1781 Marit Hellaugsdtr.enke g.1781

Ole Halvorsen Gorset          1766
Jon Halvorsen Gorset          1769

Gjertrud Ingebr.Gorset        1671 1744 Berre ved død.

Peder Pedersen Gorset         1679 1745 Berre ved død.

Gjertrud Hansdtr.Gorset       1687 1753 Berre ved død.

Finn ikkje plass til:
Esten Mortensen Gorset                  Kjersti Ingebr.dtr. g. 1766

Heller ikkje til:
Ildri Halvorsdtr Gorset                 Barn i 1793 m/John A.Hindset

Ingebrigt Johnsen Gorset      1793      Ildris son.

Ole Johansen Gorset           1872 1872

Halvor Halvorsen Gorset       1887 1891 (Halvor Arntsen?)
 

                       Heggkaasen (usikker)
Arnt Evensen Heggkaasen       1748 1811

John Iversen Heggkåsen                  Guro Pedersdtr Vikkåsen i 1849

                                        Kari Hansdtr. i 1855

Iver Johnsen Heggkaasen       1849
Halvor Johnsen Heggkaasen     1855
 

                        Fugleggen.
Peder Olsen Fugleggen                   Marithe Pedersdtr.

Karen Pedersdtr.Fugleggen     1817
Ingeborg Pedersdtr.           1823

Husmann i 1815:
Ole Halvorsen                 1747      Karen Pedersdtr          1755

              Brandeggen.også skreve Gorsetsæter
 

Arnt Ellingsen Brandeggen     1748      husmann-

Erik Arntsen Brandeggen       178O 1855 Ragnille Svendsdtr.      1784
Ingeborg Arntsdtr Brandeggen            Barn i 1827 m/Jørgen Dalsbø

Svend Eriksen Brandeggen      181O 1894 Anne Evensdtr.Brandsnes  18O7
1891
Ingeborg Eriksdtr,   "        1812
Ole Eriksen Brandeggen        1818 1893,gift,fattiglem
Erik Eriksen Brandeggen       182O
Erik Eriksen Brandeggen       1823

Ingeborg Jørgensdtr   "       1827

                          Gorsetsæter.
Ragnhild Svendsdtr G.sæter.   1781 1867 enke.

Erik Svendsen Gorsetsæter     1837 1866 Ugift.
Ingeborg Svendsd.Gorsetsæter  1841
Anne Svendsdtr.    "          1844
Ingeborg Svendsdtr.Gorset     1851 1882 Lars Gorsetseter

                  Gorsettrøen.
Ingeborg Hellaugsdtr.  "      1772 1868 Kaarenke.

Hellaug Hansen Gorsettrøen    1800      Marit Eriksdtr.Aune      1815
1892
Ingeborg Hellaugsdtr. "       1843
Rannei Hellaugsdtr.  "        1847
Hans Hellaugsen       "       1851 19O5 selvmord,skudd i hodet

                    Gorsetløkken
Arnt Knudsen Gorsetløkken               Ingeborg Jørgensdtr. i 1855

Kristi Arntsdr.Gorsetløkken   1855

                      Gorsetgjerdet
Marit Arntsdtr.     ca. 183O            Barn i 1856 m/Beraug Rønnin

Anne Beraugsdtr.Rønningsgjerdet 1856

                   Gorsetmyran
Svend Svendsen Myran                    Guro Erikadtr.Myran
186419O5
                     Lerhaug,Gorset.
Guro Eriksdtr Lerhaug     1813 1863 inderste

                      Garåeng:
Sivert Johansen Garåeng   1789 1863 selveier

                  H a l s e t.
Johannes Kristoffersen    1852 1862

                    S t ø l h a u g e n.
Marit Johnsdtr.Stølhaugen 1761 186O.enke. legdslemUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel