Matrikkelnummer 801 Vognild
var opprinneleg samansett av fleire bruk.eit med skyld 2 øre,eit med
skyld 12 mkl.og eit med skyld 1 øre og eit med skyld 4 mkl. Tilsaman
1 Spand og 12 mkl.
           .Nytt matr.nr.224 med lnr.270a og 225,lnr.271.og 226.lnr.
lnr.273.Frå 1890 gnr.234 bnr.1 med skyld 5,66 mark.,235 bnr.1 med skyld
1.99 mark,og gnr. 236 bnr.1 med skyld 6,72 mark,og gnr.233/1 med skyld
6.91 mark.Dette må væra noverande Nysto og Utigard.Gnr.234/1 er vel
Utigard og gnr, 237 bnr.1 er vel Nysto.Matrikkelen for 189O viser at
dette er Oppigard Vognild.

 Folketelling 17O1:Sven Pedersen 4O år og Peder Svendsen 2 år.

Skattemanntal 1762:2 bruk:
                   I Gunder Halvorsen g.m.Dordi
 
                  II Ole Knutsen g.m.Guri og mandens mor Marit og
                      søstra Randi.
Matrikklane:
1696 Halvor 1 Spand 1 øre 18 mkl. 1838 Ingebr.Audensen     1 øre.
1721  ?     1 Spand 1 øre 18 mkl.      Ole Haagensen       4 øre
1838 Svend Olsen           2 øre  189O Ole Svendsen  2 da.1 ort 2o sh.
     Stengrim Svendsen    12 mkl. 19O9 Ole Hågensen      1,74 mark.
 
Folketelling 1801: Ole Svendsen 29 år,ugift.
                   Ole Evensen 47 år,Guri Hansdtr.og Randi
                   Lødensdtr. hans moder. 72 år.
 
Folketelling 1815:Ole Svendsen 42 år, Marithe Ingebrigtsdtr.30 år,
                  Svend Olsen 4 år, Jøran Olsdtr. 2 år. Oppfostr.barn
                  Marithe Ingebr.dtr. Kårmann Ole Evensen 61 år,Gurie
                  Hansdtr. 49 år. II familie: Hans Haagensen 42 år,
                  Berithe Sivertsdtr. 32 år,Oppfostr.barn Gertrude
                  Pedersdtr. 9 år.
                  Peder Haldorfsen 50 År,Stenetta Krogh 43 1/2 år,,
                  Hans 18 år, Peder 12 år, Haldorf 5 år,Karen 3 år,
                  Erik Haldorfsen 4o år, dagleier,
Skifter på 234 lnr 224:
1756 14/10:Knut Olsen Vognild - Marit Knutsdotter
           Born:1 Ole 23 år,2 Knut 16 år,3 Ole d.y.12
                år,4 Arnt 10 år,5 Randi 25 år,6 Marit
                21 år og Inger 18 år.(Truleg feil !!! ?)
1764 5/11 :Gunder Halvorsen Vognild-Dordi Paulsdotter.
           Born:1 Kari,død,har borna:a Hellaug Svendsen Gulaker.
                2 Marit,g.m.Svend Haagensen Hokseng.
1768 20/6 :Gunder Halvorsen Vognild,enkemand.
           Same arvingar som ovanfor.

Etternemnde skifte må vera på matr.nr.8O1,men får det ikkje til
å stemme heilt:
1769  5/9 :Anders Eriksen - Dordi Svendsdotter.
           Born;1 Svend Hellaugsen 2 Ole Hellaugsen Dørrumsgård
                3 Hellaug Andersen 25 år, på Grøtte 4 Marit
                Hellaugsdtr.g.m. Lars Olsen Grøtte 5 Marit og 6
                Ragnhild 3O år.
18O1 1O/12:Ole Knudsen Vognild -Guri Evensdotter.
           Hennar Arving:søstra Luzie Evensdtr.

                  Tinglese dokumenter.
1744 28/12:Vognild 1/2 Spand seld av salig Christen ? m/fl.til
           Gunder Halvorsen for 400 ? Rdl.
1765 27/3 :Vognild 1/2 Spand på skifte etter Dordi Paulsdotter
           vurdert for 100 Rdl.og utlagt til enkemannen Gunder
           Halvorsen.
1765 29/10:Vognild 2 øre 4 mkl. seld av Gunder Vognild og Svend
           Hokseng til broren Helleuf Svendsen Gulager for 9O Rdl.
1786 24/2 :Vognild 2 øre 6 mkl.dertil har Knud Svendsen Hogseng
           lyst odels-og innløsningsrett.
1788 27/6 :Ols Svendsen får skjøte på 2 øre 6 mkl.i Vognild sammen
           med 22 1/2 mkl.i Kvalsjord frå mora Gjørrend Olsdotter
           Gulager og børn for 380 Rdl.
1795 28/8 :Ole Svendsen d.y. får skjøte frå broren på det samme som
           som under 1788 framanfor.
1811 25/2 :Vognild,matr,nr.801 og 802,tilsaman 11 mkl. Peder Eriksen
           Engelsjord får skjøte frå Ingebrigt Sivertsen for 5OO Rdl.
1813 24/2 :Vognild,matr.nr.801,3 mkl.sammen med 8 mkl.i 802,tilsammen
           11 mkl.pantsatt til Henrik Rogert for 400 RDl. eller 75O
           750 Rbdl.av Erik Kvalsjord.

Skjøter på matr.nr. 8O1 Vognild.
     1744 Christen  1/2 Spand          1795-1811 Ole Svendsen
1744-1765 Gunder Halvorsen 1/2 Spand,  1811-1813 Peder Eneglsjord.
1765-1795 Helleuf Svendsen 2 øre 4 mkl 1813      Erik Engeksjoord
                og  Sven Hokseng                  (Kvalsjord)
 
Desse må ha budd på matr.nr.8O1 Vognild:

Sven Pedersen               1661      4O år i 17O1
Ingeborg Pedersd.Vognild    1666 1746

Marit Vognild ??            167O 175O Berre ved død.

Halvor i 1696

Ingebrigt Halvorsen         1691 1751 berre ved død

Peder Svendsen              1699       2 "  "   "
 
I.Gunder Halvorsen Vognild  17OO 1768 Dordi Paulsdotter.       17OO 1764
  Marit Halvorsdtr.                   Peder Hågensen Hokseng.g.177O

II Knut Olsen Vognild       17O1 1756 Marit Knudsdtr.
   Even Olsen Vognild ??              Rannei Lødensdtr.Volden,g 1754
Marit Gundersdtr.Vognild    1715      Svend Haagensen Hokseng

Kari Gundersdtr.Vognild     1734 176O Svend Hellaugsen Gulaker 1731

Randi Knudsdtr.Vognild      1731      John Halvorsen Størvold
Ole Knudsen Vognild         1733 18O4 Guri Evensdotter Rise    1725 18O1
Marit Knudsdtr.Vognild      1735      John Olsen Aalbu,g.176O-
                                      Barn i 1756 m/Sven P Loshauggen
Inger Knudsdtr.Vognild      1738 1790 Rasmus Christ.Stensem    1739
Knud Knudsen                174O      død før 18O5,budde i Trondheim.
John Knudsen Vognild        1741 1758
Kari Knudsdtr.Vognild            176? 1Elling Evensen Fossum g.1761
              g.1765                  2Arnt Olsen Stavne       1734 1801
Ole Knudsen d.y.            1744      barn i 1767 m/Kari O.Gissinger
Arnt Knudsen Vognild        1746      Barn i 178O m/Kjersti Pellhaugen
                                      "  " 1787 m/   "      ??

Ole Evensen Vognild         1754      Guri Hansdtr. Kårfolk    1767
 
Svend Svendsen Vognild                Randi Lødensdtr          1725
                                       barn i 1774 m/Arnt E.Hindset.
Randi Svendsdtr.Vognild     1756
Ole Svendsen Vognild        1773 1858 Marit Ingebrd.Hindset    1785 1865

Marit Evensdtr.usikker      1758 1758

Stenetta Åshilde Krogh ??   1773 1867 enke

Sigrid Svendsdtr.Vognild    18O1 1849
 
Svend Svendsen Vognild      18O9      Tvilling
Sigrid Svendsdtr.Vognild    18O9         "

cfr lenger nede,

Ole Gundersen Vognild       1763      Sæhle som familienamn ??

Eli Knudsdtr.Vognild             1741 Even Evensen

Kristi Evensdtr.                      Anders Ørstad
Gunhild Evensdtr.Vognild    17O5      Olef Bersvends.Bjerkage g.1753
Ingeborg Evensdtr.Vognild   1707 1782 Barn i 1751 m/Ole Olsen Bakk
Thyri Eivindsdtr.Vognild              Erik Larsen Haugen,Storlid.g.1745
Svend Evensen Vognild                 Ingri Hellefsdtr.Tilset. 171O 1765

Even Olsen Vognild                    Randi Lødensdtr.Vognild  1751 1819

Kristi Olsdtr Vognild       1751

Even Evensen                1745      Ingrid Halv.dtr.Tilset
Ole Evensen Vognild         1754      Guri Hansdtr.            1767
                                      1 Barn i 1778 m/Brit E.Klet
                                      2  "   i 1788 - - ds - - -
Arnt Evensen Vognild        1759      barn i 1794 m/Randi E,Grytting
                                      "  "   "  m/Guri Siv,dtr.Stølen
                                      "  " 1796 m/- - -  ds - - - - -
                                      "  " 1799 m/Ingrid L.Haugen.
Løden Evensen Vognild       1767
Ole Evendsen Vognild        1772      Marithe Ingebr.dtr.

Anne Olsdtr, Wognild        1767 1769 berre ved død,usikker.
 
Anne Olsdtr.Vognild,        1782 1782 Usikker

Gertrude Pedersdtr.         18O5      Barn i 1833 m/Ole H.Skjørstad.

Marit K.Vognild         ca. 18O6      barn i 1836 m/Arnt Olsen Klett.
 
Kari Olsdtr. Vognild        1833      Gjertruds dotter.
 
Svend Svendsen Vognild      1809 1811

Svend Olsen Vognild         1811 1898 Ingeborg Ellefsd,Haugen  1814 1894
 
Gjøran Olsdtr.Vognild       1812 1888 Lars Knuds.Tverdal       18O8 1888

Ole Svendsen Vognild        1841 1915 1Anne Eriksdtr.Vognild   1841 1875
                                      2Inger Eriksdtr.   "     1833 1912
Ellef Svendsen Vognild      1842 1894 Josefine Solli fra Botne
Marit Svendsdtr.Vognild     1845 1888 ugift gmd.dtr
 
Svend Svendsen d.e.         1846 185O
Barbro Svendsdtr    "       1848 1865
Svend Svendsen d,y,  "      185O 1948 Gjertrud Ingebrd.Vognild 1866 1955
 
Sigrid Svendsdtr.   "       1852 186O
Ingebrigt Svendsen "        1857 1861

Ingeborg Olsdtr.Vognild     1889 19O6 ugift tæring

Finn ikkje plass til:
Ingebrigt E.Vognild Kjøpm.  ??        Ingrid Haagensdtr        1854 1882
 
Eli Ingebrigtsdtr.Vognild   1851 186O
Gjertrud Ingebrigtsdtr. "   1857 186O
 

                   Matrikkelnummer 802 Vognild
med gammel skyld 2 øre og 10 mkl.Nytt matr.232 lnr.279,og 233 lnr 28Oa
med skyld tils.2 øre 10 mk.Frå 1890 gnr.242 bnr.1 som må vera Nesto og
243 bnr.1 Stortrøen.
 
Folketelling 17O1:Ingebrigt Johnsen 30 år.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Knudsen g.m. Marit.
Matrikklane:
1696 Erik          2 øre 14 mkl   189O Arnt Henriksen 4 ort 21 shill.
1721 Ingebrigt     2 øre 14 mkl.       Håkon Olsen          14  "
1762 Ingebrigt                    19O9 Hans Arntsen. 2,55 mark
1838 Halvor Ingebr.2 øre 6 mkl.        Håkon Olsen   O,32  "
     Stengr.Sv,          4  "
 
Folketelling 18O1:Ingebrigt Halvorsen Vognild 38 år,Sigrid Eriksdtr.
                  3O år, med borna:1 Halvor 9 år,2 Sigri 6 år,3 Erich
                  1 år.og kårfolka:Sivert Olsen 79 år og Marit
                  Larsdotter 60 år.
                  Husmand:Ingebrigt Sivertsen 28 år og kona Marit
                          Olsdotter 28 år.
 
Folketelling 1815:Ingebrigt Halvorsen 53 år,Sigrid Erichsdtr. 41 år,
                  Halvor Ingebrigtsen 12 år,Erich Ingebr.sen 8 1/2 år.
                  Sigrid Ingebrigtsdtr.19 1/2 år

Skifter på 8O2:
1765 23/6 :Ingebrigt Knudsen Vognild - Marit Larsdotter.
           Born: 1 Knut Ingebrigtsen 2 år.

                      Tinglese dokumenter.
1813 24/2 :Vognild matr.nr.802 8 mkl.sammen med 3 mkl.i 801 11 mkl.
           pantsatt til Henrik Rogert for 400 Rdl.av Erik Engelsjord
1814 25/2 :Vognild matr.nr.802 og 801,tilsaman 11 mkl.Peder Eriksen
           Engelsjord får skjøte frå Ingebrigt Sivertsen for 5OO Rdl.
           (Vangen)?

Desse må ha budd på matr.nr. 8O2 Vognild:

Randi Knudsdtr.Vognild                1Ole Eriksen Viken
                                      2John Halvorsen

Ingeborg Johnsdtr.Vognild   1669 1764
Ingebrigt Johnsen Vognild   1671 1748  3O år i 17O1

Ouden Vognild  ca. 166O

Marit Oudensdtr.Vognild     1682 1747

Knut Ingebr.Vognild         17OO 1751 Ingeborg Oudensdt        17O3 1751
Halvor Ingebrigts.Vognild             Olaug Andersdtr.Haaker g.1744
Sigrid Ingebrigtsd.Vognild            Aren Arentsen Dørrum,g.175O
Marit Ingebrigtsd.Vognild   17O9 1764 Stengrim Arntsen Klet g.175O

Ingebrigt Knudsen Vognild   1735 1765 Marit Larsdotter         1723 1800
Ouden Knudsen Vognild       1737
John Knudsen Vognild        174O
Gjertrud Knudsdtr.

Sigrid Ingebrigtsdtr.       1746 1751 Berre ved død.
Ole Ingebrigtsen Vognild    1749 1751 Berre ved død
Ole Ingebrigts.Vogniild               Kari Evensdtr. Bakk g.1777
Ingeborg Ingebr.dtr.        1761 1765
Marit Ingebr.,dtr.Vognild ca175o      Barn i 178O m/Halvor H.Breye
                                      0le Evensen Kvalsjord ca.175O ??
Knut Ingebr.sen Vognild     1763      Barn i 1798 m/Guro Halv.dtr.Gorset.
Kari Ingebrigtsdtr.Vognild  177O 177O Usikker

Ingebrigt Halvors.Vognild   1763      Sigrid Eriksdtr.         1771 1816
                                      Barn i 1788 m/Marit Evensdtr
Marit Halvorfsdtr.Vognild   1766 1766  (usikker)

Marit Larsdtr.Vognild       1741 1817 Sivert Olsen Rokkones    1722
(oppgift i 1767)

Brit Siveretsdtr.Vognild    1767
Marit Sivertsdtr.Vognild    1784 1854 Barn i 1798 m/Ole Olsen Nysæter
                                       "   " 1815 m/Martin O.Bøasæter
           g.i 1845 ??                Rasmus Arntsen Torve     1764

Gro Halvorsdtr.Vognild      178O      Marits dtr.m/Halvor Breye

Lars Olsen Vognild          1798      Marits dtr.m/Ole Nysæter
Hans Morrtensen Vognild     1815         "   son m/M.Bøasæter
Ragnild Rasmusdtr.Vognild   1845         "   dtr m/Rasmus,

Thor Halvorsdtt.Vognild     1744 1811 usikkert.Thora ved død.
Ingeborg Halv.dtr.Vognild   1747 1748
Marit Halvorsdtr.Vognild    1748
Ingeborg Halvorsd.Vognild   1751 1755
Ingeborg Halvorsdtr  "      1755      Peder Arntsen Stensem    1756 18O1
Arn Halvorsen Vognild       1757      Inger Haagensdtr.Hokseng 1749 18O5
Ingebrigt Halvors.Vognild   1763      Sigrid Eriksdotter       1771

Arnt Rasmussen Vognild      1788 1872

Halvor Ingebrigtsen         1791 18O1
 
Sigrid Ingebr.dtr.          1795      Barn i 1822 m/Erik O.Kletthaug
Knut Ingebrigtsen           1799      Barn i 1833 m/ Marit E. Bøe
Erik Ingebrigtsen           18OO      Marit H.Skarsem i 1844
Anders Ingebrigtsen Vognild 18O1 18O1 usikker
Halvor Ingebrigtsen         18O3 1881 Søborg Johnsdtr.     18O1.
Erik Ingebrigtsen Vognild   18O4 1893 gift,kårmann.
Marit Ingebr.dtr.Vognild ??           Halvor Knudsen Vognild i 184O
 
Halvor Arntsen Vognild      1779 1849 Søborg Johnsdtr.i 1839

Ingebrigt Halvorsen Vognild 1825      ugift,har 2 born u.f.e.
Lars Halvorsen Vognild      1826

Ole Eriksen Vognild         1822      Sigrids son

Halvor Eriksen Vognild      1836
Halvor Eriksen    "         1842 1899 G. Gbr.
Olava Eriksdtr.Vognild      1844

John Halvorsen Vognild      1834
Sigrid Halvorsdtr.Vognikd   1839
Ingebrigt Halvorsen Vognild 184O      Narit og Halvors son ?
Ingri Halvorsdtr.Vognild    1843
Marit Halvorsdtr.Vognild    1848

Arnt Henriksen Vognild      1828 19O6 Marit Halvorsdotter     1828 1899

Henrik Arntsen Vognild      1855

Husmann:I
Sivert Olsen Vognild        1722 1809 Marit Larsdt. Kaar       1741
 
Husmann II
Ingebrigt Sivertsen         1773      Marith Olsdtr,           1773

Marit Ingebrigtsd.Vognild   18O6
Ellen Ingebrigtsdtr.  "     1810
 

                 Matrikkelnummer 803 Vognild (Nysto)?
med gammel skyld 1 øre 14 mkl.Nytt matr.nr.226 lnr.273 med skyld 1 øre og
14 mkl.Frå 1890 gnr.236 bnr.1 med skyld 6,73 mark

Folketellinga 17O1:Knut Arnesen 44 år og Peder Knutsen 2 år.

Skattemanntal 1762 ingen folk. ??

Matrikklane: 1696 Olle           1 øre 14 mkl.
             1721 Knut           1 øre 14 mkl
             1838 Ingebrigt Aud. 1 øre 14  "
             1890 Håkon Ingebrigts.2 d.3 ort 4 shill.
             1909 Ole Haakensen  5,72 mark.

Folketelling 18O1:Oden Ingebrigtsen 45 år,Mali Bersvendsdtr. 36 år
                  Ingebrigt Odensen 1792 og kårfolka:Ole Knudsen 68 år
                  og Guri Evensdotter 70 år. med fostersonen Ole
                  Knudsen 11 år.

Folketelling 1815:Outhin Ingebrigtsen 60 år gl.og Mali Bersvendsdotter
                  med sonen Ingebrigt Outhinsen 22 år gl.Husmann Knud
                  Ingebrigtsen 51 år og Marith Erichsdtr. 49  år. med
                  borna Ingebrigt 15 år,Marithe 11 år og Ildri 1O år.

Skifter på 803
1751 23/6 :Knut Ingebrigtsen Vognild-Ingeborg Oudensdtr.
           Born:1 Ingebrigt Knutsen 16 år,2 Ouden 14 år,
               3 John 11 år,4 Gjertrud 7 år.

                    Tinglyste dokumenter.
1749 20/1 :Vognild 2 øre 12 mkl.Knud Ingebrigtsen får skjøte frå Mads
           Aalbu m/fl. for 50 Rdl.
1757 29/10:Vognild østre,2 øre 12 mkl.Ingebrigt Knudsen får skjøte frå
           Ingebrigt Audensen for 53 Rdl.
1791 26/2 :Ingebrigt Halvorsen får skjøte på 2 øre 3 mkl.i Vognild frå
           Ouden Ingebrigtsen Størvold.
1798 13/12:Vognild,2 gårder,tilsam.2 øre og 14 mkl.av Ole Knudsen seld
           til Ouden Ingebrigtsen for 800 Rdl. og kaar,
1799 22/2 :Vognildsenget seld av Ole Knudsen til Ouden Ingebrigtsen
           Størvold for 600 Rdl.
1804 26/2 :Vognild,2 øre 14 mkl.derunder har Ole Knudsen ved contract
           forbundet sine arvinger til at give den nye eier Ouden
           Ingebrigtsen 60 Rdl.årlig for de år de forsørger ham.
1804 19/7 :Vognild begge nr.tilsammen 2 øre 14 mkl.dertil har bager-
           svend Knud Knudsen i Trondheim lyst odels-og innløsnings-
           rett.
1814 23/2 :Vognild matr.nr.802 og 803,tilsammen 2 øre og 14 mkl.av
           Ouden Ingebrigtsen seld til Ingebrigt Oudensen for 3O Rdl.

Skjøter på matr.nr.8O3:
                 1749 Mads Aalbu
           1749-      Knud Ingebrigtsen
                 1757 Ingebrigt Audensen
           1757-      Ingebrigt Knudsen
                 1791 Ouden Ingebrigtsen
           1814       Ingebrigt Oudensen

Desse må ha budd på matrikkel nr. 8O3:
Arnt (Aan) død før 166O               Sigrid

Knut Arntsen Vognild        1655      Marit

Marit Knutsdotter Vognild   17O4 1776 Knut Olsen ?             1693
Peder Knudsen Vognild       1695 1759 ??
Arnt Knudsen Stensem (?)    17O7 1764 Marit Eriksdotter Aalbu  1712 1786
Ingebrigt Knudsen Vognild             Marit Larsdtr.Bak g.1761

Marit Pedersdtr.Vognild     1731 177O Esten Rasmusen Dørrum

Erik Pedersen Vognild       1734 1759 Kjørte, seg ihjel i Støren
Inger Pedersdtr.Vognild     1734 1763
Ildri Pedersdtr.Vognild               John Steenersen Lien, g.1766
Ole Pedersen Vognild ??               barn i 1762 m/Marit P.Rønningen ??
Haldo Pedersen Vognild                Gjertrud Ingebr.dtr.Vognild g.1759
 
Haagen Pedersen Vognild     1743 1791 Thor Halvorsdotter.Dørrum
 
Knut Pedersen Vognild       1745
Anne Pedersdtr.Vognild      1748
Daardi Pedersdtr.Vognild    ??        Barn i 1779 m/Peder Olsen Dørum

Ouden Ingebrigtsen Vognild  1756      Mali Bersvendsdtr.Dørum  1764

Peder Haldosen Vognild      1759      Stenetta Krogh i 1812
                                      Barn i 1794 m/Marit K.Aalbu.

Kari Pedersdtr.Vognild      1779      Daardis dotter.

Dordi Haagensdtr.Vognild    1766 1811 langvarig sykdom
 
Olaug Haagensdtr.Vognild    1768      Barn i 1789 m/Ole I.Klett
Peder Haagensen Vognild     177O 18O9
Halvor Haagensen Vognild    1772 1835 Randi Knudsdtr.Sneve
Gjertrud Haagensdtr.        1777 1815 ??
Arnt Haagensen Vognild      1781 1782 Usikker.
Anne Haagensdtr.Vognild     1787
Dordi Haagensdtr.Vognild    1795 1877 Ingebrigt Oudensen  ??

Marith Knudsdtr.Vognild     1811      Barn i 1836 m/Arnt O.Klett

Brit Halvorsdtr.Vognild     183O

Iver Ingebrigtsen Vognild   1833      Ingebr. og Dordis son

Karen Arntsdtr.Vognild      1836      Marits dtr. m/Armt Klett

Peder Haldorsen Vognild     1759      Stenetta Krogh i 1812
                                      Barn i 1794 m/Marit E.Aalbu
Peder,Haldosen Vognild      176O 1763
Peder Haldorsen Vognild     1762      død som lægdslem (Kvalsjord)
Halvor Haldosen Vognild     1768
Erik Haldorsen Vognild      1771 1771
Ole Haldorsen Vognild       1771 1771

Erik Olsen Vognild                    Olaugs son m/Ole Klett

Ole Knudsen Vognild         1712      fosterson

Ole Knudsen Vognild         1733      Guri Eevensdtr.          1731

Ingebrigt Audensen Vognild  1792 1873 Dorothea Hågensd,Hokseng 1792

Marit Pedersdtr.Vognild     18OO 18O1 usikker
Karen Pedersdtr.Vognild     1812

Erik Ingebrs.Vognild g.1836 ??        Marit Halvorsdtr.Skarsem 1811 1862
Mali Ingebr.dtr.Vognild     1819
Ildri Ingebr.dtr.  "        1821      barn i 1845 m/Hågen Hokseng
Mait Ingebr.dtr.   "        1828

Mali H. Vognild             1845

Husmann:
Knut Ingebrigtsen           1764      Marithe Eriksdtr.        1766
                                      Barn i 1795 m/Guru H.Gorset
Ingebrigt Knudsen           18OO
Marithe Knudsdtr            18O4      Barn i 1829 m/Iver Olsen Bjerke.
Ildri Knudadtr              18O5      Barn i 1828 m/Baard Larsen Morken.
Lars Knudsen Vognild        1791 1876 Brith Johnsdtr.Hovden    1796 1884
 
Marit Pedersdtr,Vognild     18O3 1879 ,husm.kone

Lars Baarsen Vognild        1828.

Ingebrigt Iversen Bjerke    1829      Marits son.

Knud Larsen Vognild         1836      Lars og Brits son ??

                Matrikkelnummer  804 Vognild.Trånåbakken
med gammel skyld 1 øre og 12 mkl. Nytt matr.nr.229 med lnr.276 og ny
skyld 4 ort og 9 shill. Frå 1890 gnr.239 bnr.1 med skyld 4 ort og 9
shill.revidert 2,33 mark.

Folketelling 17O1:Ouden Sivertsen Vognild 6O år og Tarald Oudensen 2o år
 
Skattemanntal 1762:Peder Larsen,er udi Trondheim,ingen folk.

Matrikklane:
1647 Ouden        1 Spand 6 mkl. 1762 Peder Larsen
1661 Sifuer Erich 1 øre 12 mkl.  1838 Stengrim Olsen 1 øre 12 mkl.
1664 Ouden Sifuen 1 øre 2o mkl.  189O Erik E Engelsj.4 ortt 9 shil.
1696 Ouden        1 øre 12 mkl.  19O9 Ole Knudsen    2,14 mark.
1721 Roald        1 øre 12 mkl.
 
Folketelling 18O1:Ole Stengrimsen 49 år,Karen Arentsdtr.46 år og
                  Marit Olsdtr. 16 år, og Stengrim Olsen 1O år.

Folketelling 1815:Gmd.enke Karen Arntsdtr. 58 år,med sonen Stengrim
                  Olsen 23 år
                  Halvor Pedersen 31 år, dagleier,med kona Marit
                  Evensdtr. 31 år.

Skifter på 804:
1801 10/12:Ole Knutsen Vognild - Guri Evensdotter
           Arv.hennar søster Luzie Evensdtr.
1803 18/2 :Ole Stengrimsen Vognild - Kari Arntsdotter.
           Born:1 Stengrim Olsen f.1792.
1805  7/6 :Ole Knudsen,enkemann,barnlaus:
           Arvingar:1 broren Knut Knutsen,død, budde i Trond-
           hjem.Born:a Knut 30 år,b.Christian 18 år,c Olaus 14
           år,d Ingeborg 32 år,e Erikke 26 år, f.Marta g.m.
           Hans Sivertsen i Trondhjem.
           2 broren Ole Knutsen Vognild d.y. død,har borna:
             a Knut Olsen Wold i Trondhjem 30 år,
           3 Arnt Knutsen Vognild, budde i Brennan, død,born:
             a John Arntsen  16 år,b Marit d.e. 23 år,c Marit
             d.y.8 år,.Verge for alle Ole I.Størvold
           4 Randi Knudsdtr.enke.g.m.John Halvorsen Størvold.
           5 Marit Knudsdtr. g.m. John Olsen Aalbu,død,har
             dottra Randi Svendsdotter 47 år,ugift.
           6 Inger Knudsdotter g.m.Rasmus Chr.Stensem,død,har borna:
             a Christopher 23 år,2 Ingrid Olsdtr.43 år (frå 1.ektesk)
 
                     Tinglese dokumenter.
1730 16/3 :Vognild 1/2 Spand pantsatt av Peder Knutsen Vognild til
           direktør Muller for 17 Rdl.
1730 10/5 :Vognild 1/2 Spand pantsatt av Knut Olsen Hagen eller
           Vognild til Hans Muller for 20 Rdl.
1739  4/2 :Vognild 1/2 Spand seld av Even Olsen Nysæter og Iver Olsen
           til John Eriksen for 54 Rdl.
1745 11/11:Vognild 1/2 Spand seld av Krog & Willums,Nøring til Peder
           Knudsen (usikkert)
1753 29/10:Vognild 1 øre 19? mkl på skifte etter Dordi Eriksdotter
           vurdert for 55 Rdl.og utlagt til enkemannen Peder Knudsen
           m.fl.
1754 16/1 :Vognild,3 parter.1.1 øre 6 mkl.II 12 mkl. III 1,5 mkl.av
           Peder Knudsen seld til Erik Pedersen for 55 Rdl.
1756 26/6 :Vognild 1 øre på skifte etter Peder Knudsen seld til Ole
           Knudsen for 30 Rdl.
1756 17/10:På skifte etter Ole Knudsen seld til kreditorene 1 øre i
           Vognild.
1757 29/10:Vognild 1/2 Spand av enken Marit Olsdtr.seld til sonen Ole
           Knudsen for 30 Rdl.
1759 20/8 :på skifte etter Peder Knudsen vurdert for 40 Rdl.og utlagt
           til kreditorene.(enken er Dordi Olsdtr.)
1760  2/1 :Iver Olsen Vekve m/fl.sel 1/2 Spand i Vognild til Peder
           Larsen Grøtte for 120 Rdl.
----"---- :Peder Larsen pantsetter 1/2 Spand i Vognild til major
           Hammond for lån 80 Rdl.
1762 23/6 :Skifte etter Jon Knudsen som eiede udi Vognild 2 daler 1
           ort og 12 shilling,der igjen er udlagt til broren Ingebrigt
           Knudsen.
1767 2/7  :Vognild,1/2 Spand av Peder Larsen seld til Ole Iversen
           Vekve for 120 Rdl.
1778 19/12:Vognild 1/2 Spand av Ole Iversen Vekve seld til Ingebrigt
           Haagensen Hokseng for 350 Rdl.
1784  2/1 :Vognild (Trånåbakk) 1/2 Spand av Ingebrigt Haagensen seld
           til Ole Olsen Klet for 305 Rdl.
1795 23/2 :Vognild 1/2 Spand ved off.auksjon seld til Ole Stengr.sen
           Aalbuhagen for 498 Rdl.
1812 24/8 :Vognild, matr,nr.804,1 øre 12 mkl.Stengrim Olsen får skjøte
           fra enken Kari Arentsdotter (moren)

Skjøter på 8O4:

Desse må ha budd på matr.nr.8O4.
Ouden Sivertsen Vognild     1641      6O år i 17O1

Ildri Oudensdtr.Vognild     1676 1762
Tarald Oudensen Vognild     1681      2O "  "  "

Marit Andersdtr.Vognild     1682 1747 ???

Anders Roaldsen Vognild     1715 1772 Kjersti Hellaugsd.Halset 1721 1771
 
Marit Rasmusdtr.Tronbak     1698 1778

Knut Olsen Hage,Vognild               i 173O

Marit Ingebr.dtr.Trånbakk   1771 1848,legdslem,død Torve ??

Marit Knudsdtr.Vognild      1811 1811 Usikker
Ole Knudsen Vognild              18O5 Guri Evensdtr.                 18O1
Knud Knudsen                          budde i Trondheim
Ole Knudsen d.y.                      død før 18O5
Arnt Knudsen Vognild                  død før 18O5 budde i Brennan.
Randi Knudsdtr.  g.1769?              g.m.John Halvorsen Styrvold
Marit Knudsdtr.                       g.m.John Olsen Aalbu
Inger Knudsdtr  g,1779                g.m. Rasmus Chr.Stensem

Gjertrud Knudsdtr.Vognild             barn i 1776 m/Rasmus I.Gorset

Ingeborg Rasmusd.Vognild    1776      Gjertruds dotter.

Marit Andersdtr.Vognild     1753      1Barn i 1778 m/Hans Hammond
                                      2  "  " 1793 m/Povel E.Styrvold.
Hellaug Andersen Vognild    1756
Kari Andersdtr.Vognild      1758 1764
Ildri Andersdtr. Vognild    1764

Kari Hansdtr.Vognild        1778      Marits dotter.
Marit Povelsdtr.Vognild     1793      - -  " - - -

Ouden Sivertsen Vognild     1731

Peder Larsen Vognild (Grøtte)         Eli Iversdtr. Vekved g.1765

Tarald Oudensen Vognild     1771      I Gudbrrandsdalen.

Ole Stengrimsen Vognild     1747 18O3 Karen Arentsdotter       1755

Ole Olsen Trånåbakk         1761 1816 Usikker.død som tjener på dørum.

Marit Olsdotter Vognild     1785      Lars Olsen ??
                                      Barn i 1811 m/Halv.P.Bryggen
Stengrim Olsen Vognild      1792 1865 Randi Knudsdtr.          1797 185O?
 
Ole Larsen Tronbakken       18O7

Marit Halvorsdtr.Tronbak    1811

Ole Stengrimsen Vognild     1822 1895 Guro Johnsdtr i 1849     1822 1878
 
Knut Stengrimsen Wognild    1825

Randi Olsdotter Vognild     1849 1877 ugift
Stengrim Olsen Vognild      1858 186O
 

                Matrikkelnummer 805 Vognild.(Utestuen?)
med gammel skyld 1 Spand og 18 mkl..Nytt matr,nr.223 med lnr. 269 med
skyld 2 daler 2 ort og 12 shilling.Frå 1890 gnr.233 bnr.1 med skyld 2
daler 3 ort og 7 shill.rev.6,91 mark.

Folketelling 17O1:Halvor Pedersen Vognild 52 år og Peder Halvorsen 2
                  år.
 
Skattemanntal 1762:Haldo Pedersen g.m.Gjertrud og hans foreldre Peder
                   Halvorsen g.m.Marit og dotter Gjertrud.
 
Matrikklane:1696 Knut            1 Spand
            1721 Halvor          1 Spand
            1762 Haldo Pedersen
            1838 Ingebrigt Haldosen  1 Spand 18 mkl.
            1890 ------  " ----- 2 daler 3 ort 7 shilling.
            1909 John Ingebrigtsen   6,32 mark.

Folketelling 1801:Ingebrigt Haldosen 39 år,Mali Arntsdtr.36 år.og
                  borna:1 Haldo 11 år,2 Karen 9 år,3 Arnet 7 år,4
                        Peder 3 år,5 Knud 1 år. samt hans fader
                        Haldo Pedersen 7O år og kona Gjertrud Ingebr.
                        dotter 70 År.

Folketelling 1815:Ingebrigt Halvorsen 53 år,son Haldorf 26 år,Arnt
                  2O år, Knut 14 år. pike Marit Beraugsdtr.34 år.
                  Karen Hansdtr. 34 år, dagleier med borna ? 1Gjertrud
                  Halvorsdtr og 2 Haldorf Halvorsen 4 år.

Skifter på 805
1734  4/11 :Peder Halvorsen Vognild - Dordi Halvorsdtr.
            Born:Halvor Pedersen f.1731,Marit Pedersdtr.f.1725,Kari
                 f.1728 og Ingrid Pedersdtr.f.1734
1760 14/ 1 :Erik Johnsen Vognild - Kari Knutsdtr.Sneve.
            Born:1 John Eriksen 11 år,2 Kari 5 år,3 Marit 3 år,4 Erik
                 Eriksen f.1760 etter farens død.
1762 5/11 :John Eriksen Vognild - Marit Iversdtr.f.Hoel.
           Born:1 Erik Johnsen,død,har borna:a John 13 år,b Hari 8 år,
                c Marit 6 år,2 Marit Johnsdtr.g.m.Erik Johnsen Løkken,
                3 Eli Johnsdotter g.m.Arnfind Stekeren,død,har borna:
                  a John d,e,12 år,b Ole 1O år,c John d.y.8 år,d Marit
                  14 år,e Randi 8 år,f.Eli 5 år.
                4 Dordi Johnsdtr.g.m.Ole Ingebrigts.Mellem.
1780 31/8 :John Eriksen Vognild - Ingrid Olsdotter.
           Born:1 Erik Johnsen 1 mnd. gammel.
1803 25/10:Ingebrigt Haldorsen Vognild - Mali Arntsdotter.
           Born:1 Haldo 14 år,2 Arnt 9 år,3 Knut 11 år,
                4 Kari 4 år.
1835 16/2 :Halvor Haagensen Vognild - Randi Knutsdotter
           Born:1 Brit Halvorsdtr. 5 år.
1837 13/7 :Haldor Ingebrigtsen Vognild -Eli Olsdtr,f.Hoel.
           Born:1 Ingebrigt 1O år,2 Mali 18 år,3 Kristi 13 år.
1850 1/11 :Rannei Knutsdotter Vognild - Stengrim Olsen.
           Born:1 Ols Stengrimsen,2 Knut Stengrimsen.
 

                       Tinglese dokument.
1759 22/6 :Vognild 1 Spand 18 mkl.Haldor Pedersen får skjøte frå faren
           Peder Haldorsen for 90 Rdl.
1792 29/9 :Vognild 1 Spand 18 mkl.Ingebrigt Halvorsen får skjøte frå
           faren Haldor Pedersen for 90 Rdl.
1797 23/1 :Vognild 2 øre 14 mkl.pantsatt av Ingebrigt Halvorsen for
           300 Rdl.
1803 15/1 :Vognild 1 Spand og 18 mkl.(d.e.3 øre og 18 mkl.)på skifte
           etter Mali Arntsdotter vurdert for 400 Rdl.og utlagt til
           Ingebrigt Halvorsen.
1810 22/2 :Vognild,805,1 Spand og 18 mkl.av Ingebrigt Halvorsen m/fl.
           seld til sonen Ingebrigt Halvorsen for 4OO Rdl.og kaar.

           Skjøter på 8O5 Vognild (Utesto)
                 1759 Peder Haldosen 1 Spand 18 mkl.
           1792- 18O3 Haldo Pedersen
           18O3-181O  Ingebrigt Halvorsen
 
           Desse må ha budd på 8O5 Vognild:
Ingeborg Eriksdtr.Vognild berre ved død                             1744

Haldor Pedersen Vognild     1649      52 år i 17O1

Peder Haldorsen Vognild     1699 1777 1Dordi Halvorsdotter          1734
                                      2Marit Olsdtr.
John Eriksen Vognild        1674 1767 Marit Iversdtr.Hoel      168O 1762
??     (Berre ved død)                Marit Johnsdtr.Vognild   1671 1748

Erich Johnsen Vognild       1723 1759 Kari Knudsdtr.Sneve      1722 1812
Eli Johnsdtr.Vognild                  Anfind Johnsen Steker

John Erichsen Vognild       1749      Ingrid Olufsdtr.         1755 178O
Kari Erichsdtr.Vognild      175O 1751
Marit Eriksdtr.Vognild      1752 1755
Marit Eriksdtr.Vognild      1755 1829 Povel Povelsen Tuftager  1756 1817
Kari Erichsdtr.Vognild      ???       Barn i 1787 m/Olef Stensem
Erich Erichsen Vognild      176O 1761

Marit Pedersdtr. Vognild    1725
Kari Pedersdtr.Vognild      1728 1764
Haldo Pedersen Vognild      1731 1810 Gjertrud Ingebr.dtr.     1731
Dordi Pedersdtr.Vognild     1733 18O7 Ugift i 18O1
Ingrid Pedersdtr. Vognild   1734
Marit Pedersdtr.Vognild     1744
Gjertrud Pedersd.Vognild    1747      1Barn i 1778 m/Even Olefsen Bakk
                                      2  "  " 1781 m/Ole Hell. Stuen

Inger Evensd.Vognild        1778      Gjertruds dotter.
Marit Olsdtr.Vognild        1781          "       "

Ole Olefsen Vognild         1787      Karis son

Ingebrigt Haldosen          1762      Mali Arentsdotter        1765 18O3
Peder Haldosen Vognild      1764      Stenetta Krogh (Hansdtr?)
Erich Haldosen              1775      ugift i 18O1.

Haldorf Ingebrigtsen        179O      Elen Olsdotter f.Hoel    1794 1865
Knut Ingebrigtsen           1792
Arent Ingebrigtsen          1794      Sigrid Halvorsdtr.i 1828
Peder Ingebrigbtsen         1798
Karen Ingebr.dtr.Vognild    1799       Lars Larsen.kårmann     1783 186O
 
Mari Ingebrigtsdtr          18OO

Halvor Pedersdtr            18OO 1855 Gjertrud Halvorsdtr ??   1799 1849
Haldo Pedersen Vognild      18O2 18O2
Haldorf Pedersen Vognild    18O8      Barn i 1835 m/Sigrid O Bøasæter.
Haldo Pedersen Vognild      18O9 1892
 

Mali Haldosdtr.Vognild      1817       Død tidlig ??
Mali Haldorfsdtr Vognild    1819       (Gift til Hoel i Rennebu?)
Ingebrigt Halvorsen  "      1822
Kristine Haldosdtr.         1824
Ingebrigt Haldosen          1826 1883 gmd.
Halvor Haldosen Vognild     1841 186O
Peder Haldoesen Vognild     1844

Malli Larsdtr.Vognild       1817 182O
Mari Larsdtr.Vognild        1823
Randi Larsdtr. Vognild      1828 1892.ugift.fattglem (Dørru,?)
 
Mali Arntsdtr Vognild       1828

John Ingebr.sen Vognild ca. 186O      ??

Marie Johnszdtr.Vognild     1889 1892

    Dette er neppe i Utesto ??
Erik Johnsen Vognild             176O Karen Knudsdtr.Sneve
Marit Johnsdtr.Vognild                Erik Johnsen Løkken
Eli Johnsdotter Vognild               Arnfind Stekeren
Dordi Johnsdtr,Vognild      1722      Ole Ingebr.sen Mellem,g.1755
 
John Eriksen Vognild        1749 1803
Kari Eriksdtr.Vognild       1754
Marit Eriksdtr.Vognild      1757
Erik Eriksen Vognild        176O 1814 langvarig sykelighet
 

Karen Knudsdtr. oppgift i 1765 med    Arnt Olsen Stavne (Rennebu?)
 

               Matrikkelnummer 806 Vognild (ytre Ustigard)
med gammel skyld 1 øre 16 1/2 mkl.Nytt matr.nr.227 med lnr.274a og b,
med skyld1 daler 3 ort og 3 shill. Frå 1890 gnr.237 bnr. 1 med skyld
4,28 mark.

Folketelling 17O1:Erik Ellensen 4O år,Efuen Ellendsen 3O år (brør?)
 
Skattemanntal 1762:Haagen Pedersen, ungkarl.

Matrikklane: 1696 Esten         1 øre 16 1/2 mkl.
             1721 Erik          1 øre 16 1/2  "
             1762 Haagen Pedersen
             1838 Haagen Pedersen 1 øre 11 7/16 mkl
                  Knud Haagensen         5 1/16  "
             1890 Haagen Ingebrigtsen 4,28 mark
             1909 Sivert Haagensen.

Folketellinga 1801:Peder Hachensen 32 år,Marit Ingebrigtsd.
                   33 år.og borna:1 Ingebrigt 2 år,2 Halvor
                   1 år.Thor Halvorsdtr.hans mor 57 år.enke
                   kår.Halvor Hochensen.tjener 27 år.

Folketelling 1815:Haagen Arntsen 33 år,Marit Ingebrigtsdtr.43 år
                  stedsøn Haagen Pedersen 2O år,stedsøn Halvor
                  Pedersen 14 år og steddtr.Marithe Pedersdtr. 11
                  år.Oppfostr.barn Ole Haagensen 4 år.Anna Olsdtr.
                  dagleier.
                  Husm.enke Sigrid Olsdtr. 6O år,datter Marithe
                  Knudsdtr. 33 år og dennes datter Marithe Arntsd.
                  11 1/2 år.

Skifter på 806:
1741 14/9 :Even Evensen Vognild - Eli Knutsdotter
           Born:1 Kristi Evensdtr.g.m.Anders Ørstad.2 Gunhild,ugift,
                f.1705.3 Ingeborg f.1711,ugift,
1753 31/10:Peder Knutsen Vognild - Dordi Eriksdotter
           Born:1 Erik Pedersen 20 år.2 Haagen Pedersen 10 år
                3 Marit Pedersdotter 22 år.
1759 20/6 :Peder Knudsen Vognild - Dordi Eriksdotter
            Born;1 Haagen 15 år,2 Marit g.m.Esten Rasmusen
                 Dørrum..
1791 27/1 :Haagen Pedersen Vognild - Thor Halvorsdotter
           Born:1 Peder 21 år,2 Halvor 19 år,3 Dordi 25 år,
                4 Olaug 23 år.5 Gjertrud 14 år,6 Anne 4 år.

                    Tingleste dokumenter.
1762 23/6 :Vognild 1 øre 16 mkl. Haagen Pedersen får skjøte på
           underpant frå Even Vognild.
1799 26/8 :Vognild 1 øre 16 mkl.av enken Thor Halvorsdtr.m/fl.seld
           til sonen Peder Haagensen for 200 Rdl.
---"---   :Peder Haagensen har ved contract gjeve kaar til ssøskena
           m/fl.
1811 19/11:Vognild 806 1 øre 16 mkl.på skifte etter Peder Haagensen
           vurdert for 500 Rdl.og utlagt til enken Ingeborg Inge-
           brigtsdotter m/fl.
 

Desse må ha budd på matr.nr.8O6 Vognild:

Erik Ellendsen Vognild      1661      4O år i 17O1
Kari Ellendsdtr.Vognild               Barn i 1751 m/Einer E,Vognild

Marit Eriksdtr.Vognild      168O 1762

Even Evensen Vognild                  Eli Knudsdotter               1741

Kristi Evensdtr.Vognild               Anders Ørstad i 1741
Gunhild Evensdtr Vognild    17O5      ugift i 1741
Ingeborg Evensdtr,Vognild   1711      ugift i 1741

Marit Eriksdtr.Vognild                Barn i 1749 m/Ole Olsen Gorset

Guro Olsdtr. Vornild        1749

Elling Einersen Vognild     1751

Efuen Ellendsen             1771      3O  " "   "

Haagen                                Thor Halvorsdtr.        1744

Peder Haagensen Vognild     1769      Marit Ingebr.dtr.Skarsem 1768
Halvor Haagensen Vognild    1775

Marit Ingebrigtsd, oppattgift med     Haagen Arntsen           1782

Haagen Pedersen Vognild     1794 1869 Dorthea Johnsdtr. i 1825
Ingebrigt Pedersen          1799 18O2
Sivert Pedersen Vognild               Ingrid Rasmusdtr. i 1831
 
Halvor Haagensen            18OO      Randi Knudsdtr. i 183O
Ole Haagensen Vognild       18O5 1881 Marit Halvorsdtr. i 1844

Marit Haagensdtr.Vognild.   1820 1881 Lars Eriks.Rokkones
 
Peder Haagensen Wognild     1825
Sivert Haagensen Wognild ca.183O      kjøpmann

Brit Halvorsdtr.Vognild     183O

Peder Sivertsen Vognild     1831
Ole Sivertsen Vognild       1834      Ane Eriksdtr.            184O 1875
 
Anne Olsdtr.Vognild         1844 1879 ugift
Kari Olsdotter Vognild      1847

Sivert Pedersen Vognild     1872 1872
Gjertrud Pedersdtr.Vognild  1873 1874

Marit Sivertsdtr Wognild    1895 18OO
 

Husmann:
Knut                                  Sigrid Olsdtr.           1755

Marit Knutsdtr.Vognild      1782      Barn i 18O4 m/Arnt Evjen

Maria Arntsdtr Vognild      18O4      Marits dtr.m/Arnt Evjen.
Høyrer desse heime på 8O6:
Ellef Ellingsen             17O9 1757 Finn ikkje plass for denne.


               Matrikkelnummer 807 Vognild,Trengen.
med gammel skyld 1 øre 9 mkl.Nytt matr.nr 228 med lnr.275 og skyld
2 ort og 12 shilling.Frå 1890 gnr.238 bnr.1. med skyld 2,55 mark.

Folketelling 17O1:Efuen Efuensen 45 år,og Sonen Efuen Eduensen 2 år.

Skattemanntal 1762:Ole Bersvendsen g.m.Gunhild.

Matrikklane: 1696 Løden              1 øre 16 mkl.
             1721 Even               1 øre 16 mkl.
             1762 Ole Bersvendsen
             1838 Erik Ingebrigts.Sesager  15 mkl.
                  Ingebr.Mortens,Kvalsjord 15 mkl.
                  Arnt Arntsen og dtr.     15 mkl.
             1890 Knut Torgersen   4 ort 11 shill.
             1909 Ole Knutsen Vognild    2,96 mkl.

Folketellinga 1801:Ingebrigt Haldosen 39 år,Mali Arensdtr.36 år
                   Haldo Ingebrigtsen 11 år,Karen Ingebr.dtr. 9 år,
                   Arent Ingebr.7 år,Peder Ingebr.3 år,Knut 1 år.og
                   Erik Haldosen tjener 26 år. (broren?)
                   Haldo Pedersen,hans fader 7O år,og kona Gjertrud
                   Ingebrigtsdtr. 7O år.
     II Familie:   Peder Haldosen 36 år,Stenetta Michelsdtr.28 år,
                   Hans Pedersen 5 år.
     III Familie:  Svend Knudsen 4O år,Joa Johnsdtr. 42 år, Ingrid
         Husmann   Svendsdtr.18 år,Knut Svendsen 10 år,John Svendsen
                   7 år,Christen Svendsdtr.4 år.Svend Svendsen 3 år.

Folketelling 1815:Arnt Arntsen 4O 1/2 år og kårkone Randi Lødensdtr.
 
                  63 1/2 år.
                  Maria Olsdtr. 40 år, dagleier med sonen Ole Ingebr.
                  sen 9 år.
Skifter på 807:
1763 23/6 :Ole Bersvendsen Vognild - Gunhild Evensdotter.
           Hennar søsken:1 Kristi g.m.Halvor Olsen Ørstad,
           2 Ingeborg Evensdtr. 55 år.
                       Tinglyste dokumenter.
1752 22/6 :Ole Bersvendsen Bjerkaker får skjøte på 1 øre og 8
           mkl.i Vognild fra Eli Knutsdtr. etter forening.
1770 23/2 :Vognild 1 øre 8 mkl.som eies av Ole Bersvendsen,
           dertil har Hans Olsen Ørstad på sin  kones vegne
           lyst odels- og innløsningsrett.
1794 22/2 :Vognild,en plass av Endre Johnsen solgt til Erik Eriksen
           Vekve for 30 Rdl.
1795 21/6 :Vognild 1 øre 8 mkl.Endre Johnsen selger til Ingebrigt
           Larsen Hindsetr for 150 Rdl.
1802 22/2 :Vognild,Lars Lødensen Setsager selger 15 mkl.til medarving
           Erik Evensen for 100 Rdl.
1807 5/12 :Vognild,matr,nr.807,derav 2 mkl.og matr.788 Hindset,18 mkl.
           seld av Ingebrigt Larsen Hindset til son Morten Ingebrigts.
           for 250 Rdl.
1812  2/3 :Vognild matr.807,derav 15 mkl.av Erik Eriksen seld til Lars
           Larsen Kvalsjord for 100 Edl.
1812 4/12 :Vognild 807,15 mkl.saman med 15 mkl.i Sesager av Lars
           Larsen seld til Ingebrigt Eriksen Dørrum for 6OO Rdl.
 
Skjøter på 8O7 Vognild. (Vanskeleg og usikkert)
               -1752 Eli Knudsdtr.    1 øre 8 mkl.
           1752-1795 Ole Bersvendsen, 1 øre 8 mkl.
           1795-1807 Ingebrigt Larsen 1 øre 8 mkl.
           18O7      Morten Ingebrigtsen

Desse må ha budd på matr,nr. 8O7 Vognild.

Efuen Efuensen              1656      Eli Vognild enke i 1759  1664 1759

Even Vognild i 1721         1699       2 år i 17O1

Eivind Eivindsen Vognild              Randi Arntsdtr.Nyhus g.1746

Løden Vognild i 1696                  Dordi Erichsdtr.Vognild

Gunhild Evensdtr.Vognild    17O4 1763 Ole Bersv.Bjerkager      1695 1776

Ole Bersvends.Vognild                 Marit Henr.dtr.Sesager g.1765

Rannei Lødensdt.Vognild     1728 1811 Even Olsen Vognild.i 1755
                                      Barn m/Arnt E.Hindset i 1744
Ole Lødensen Vognild        1739 1799 Ingrid Olsdtr.Uttem,g.1771
Marit Lødensdtr.Vognild     1741 1817 1Barn i 1775 m/Endre J.Bakk
                                      2Barn i 1778 m/Erik Salomonsen

Ole Evensen Vognild         1755
Marit Evensdtr.Vognild      1758
Marit Evensdtr.Vognild      1761      Barn i 1787 m/Ingebr.H.Vognild
                                        "  " 1796 m/Ole O.Sæter
                                        "  " 1798 - - - ds. - - -
Anne Evensdtr.Vognild       1765
Løden Evensen Vognild       1767      Barn i 1795 m/Guri frå Kvikne.

Ole Ingebrigtsen Vognild    1787      Marit Evendtr.s son

Guri Olsdtr.Vognild         1796      - - - " - - - dtr.
Ole Olsen Vognild           1798      - - - " - - - s son

Ole Bersvendsen i 1762

Haldo Pedersen              1731      Gjertrud Ingebr.dtr.     1731
Dordi Pedersdtr.            1733      ugift i 18O1

Ingebrigt Haldorsen.        1762      Mali Arentsdtr.          1765
Erich Haldosen,(Broren ?)   1775      oppført som tjener i 18O1

Marit Arntsdtr.Vognild      1744      Randis dtr.

Ole Endresen Vognild        1775      Marits dtr.m/Endre Bakk

Marit Eriksdtr.Vognild      1778        "    "   " Erik Salomonsen.

Haldo Ingebrigtsen          179O
Karen Ingebr.dtr.Vognild    1792      Lars Larsen
Arent Ingebrigtsen          1794
Peder Ingebrigtsen          1798 18O2
Knud Ingebrigtsen           18OO

Haldo Pedersen Vognild                Gjertrud Halvorsdtr.

Mali Larsdtr.Vognild        1817
Lars Larsen Vognild         1818
Randi Larsdtr.Vognild       1829

Anne Olsdtr.Vognildstreng.  183O 1867 Gm.kone.

Knut Torgersen Herrem       1822 1892 enkem.

Mikal Hansen Vognild        1847

Ola Knudsen Vognild                   poståpner.levde i 19O4

Halvor Olsen Vognild        185O 1851 selveiersønn.

Anna Olsdtr.Vognild                   Knut I Aalbu
Sven Olsen Vognild          19O2 19O4
Knut Olsen Vognild                     Marta Jørgensdtr.Hoel   19O4
Sven Olsen Vognild                     Nora Fuglem
Ragna Olsdtr Vognild                   John I. Aalb
Tryggve Olsen Vognild       1910 ?     Margit A Gulaker
Einar Olsen Vognild                       ? Dørrum

Usikker
Gertrude Ingebrigtsd.Vognil 1735 18O7 Usikkert

Ingebrigt Haldorsen Vognild           Marit Johnsdatter i 1855

Halsten Ingebrigtsen        ???

Ingebrigt Halstensen   "    186O 1889 Gbr.ugift.
 
Gjertrud Ingebrigtsdtr. "   1855
Haldo Ingebrigtsen Vognild  1856 1858
Haldo Ingebrigtsen Vognild  1859 186O

Edvard Ingebrigtsen   ?     1881 1884 Inderstsønn (I.E-V-)

Husmann:
Svend Knudsen               1761      Joa Johnsdtr.            1759

Ingrid Svendsdtr.           1783
Knud Svendsen               1791
John Svendsen               1794
Christen Svendsdtr.         1797
Svend Svendsen              1798
Erik Svendsen Vognild                 Ildri Iversdtr i 1832    1811 1883
 
Rannei Lødensdtr.           1752      kårkone

Arnt Arntsen Vognild        1775      Randi Olsdtr.Dørrumsgård 1775

Kari Olsdtr.Dørrum          1789 1875.enke,fattig.
 
Ingrid Eriksdtr.Vognild     18O4 18O4 Usikkert.

Sigrid Eriksdtr.Vognild     1832 1894 ugift far Erik Svendsen
Inger Eriksdtr.Wognild      1834
Marit Eriksdtr.Wognild      1837
Anne Erichsdtr.Vognild      1841 Sven Eriksen Vognild          1847 19O6
 
Erik Olsen Vognild          1854

Ane Knudsdtr,Trengen        1865 1865

Erik Olsen Vognild          187O 187O 3 døgn.

Erik Svendsen Vognild       1882 1882
 

                 Matrikkelnummer 808 Vognild
med gammel skyld 1 øre 6 mkl. Nytt matr,nr.230 med lnr.277 og skyld 4 ort
og 9 shill.Frå 1890 gnr.240 bnr.1 med skyld 2,34
mark.  (Dette er vel Storstuggu)?

Folketelling 17O1:Haldor Lødensen 48 år,stedson Ingebrigt Arnfindsen
                  16 år.

Skattemanntal 1762: Aren Olufsen g.m.Dordi og borna:1 Marit og
                    2 Ole Olufsen.

Matrikklane: 1696 Løden            1 øre 16 mkl
             1721 Halvor           1 øre  6 mkl.
             1762 Aren Olufsen
             1838 Ole Knutsen      1 øre 6 mkl.
             1890 Knut Olsen     4 ort og 9 shill.
             1909 Ole Knutsen   2,34 mark.

Folketelling 18O1:Inger Olsdtr.58 år, enke 55 år,med dottra Marit 23
               23 år.Sigrid Olsdtr. enke 44 år, uten jord, og
                  hennar dotter Marit 19 år.
                  Løden Evensen.ugift.Gunhild Pedersdtr. 27 år.Pike.
                  med dotra Ingeborg Lødensdtr. 5 år.

Folketelling 1815:Gmd.enke Marithe Olsdtr.38 år, Ols Knudsen 17 å5.
                  Jørgen Knudsen 5 1/2 år,
                  Ingrid Olsdte. kårkone,81 år, Ole Olsen (Kotmann?)
                  72 år.betlende.
Skifter på 808:
1743 10/7 :Johannes Olsen Vognild-Marit Eriksdotter
           Arv:1 broren Løden Olsen,2 søstra Olaug Olsdtr.
               Øvre Lien.
1748 28/2 :Løden Olsen Vognild - Dordi Estensdotter
           Born:1 Ole Lødensen 4 år,2 Marit Lødensdotter,
                 8 år,3 Randi 3 år,
1757 22/6 :Ellef Ellefsen -  Dordi Estensdtr.Vognild.
           Arv.hans:1 halvbroren Halvor Halvorsen Vasli
                    2 halvsøster Guri Halvorsdtr.Storli g.m.
                    Ole Taraldsen Storli.3 halvsøster Inge-
                    borg Halvorsdtr.g.m.Morten Sivertsen
                    Haugen i Surendalen.
1799 18/6 :Ole Lødensen Vognild - Ingrid Olsdotter
           Born:1 Løden,myndig,2 Marit 20 år.
1800  7/6 :Løden Olsen Vognild - ungkar.
           Arving:mora Ingrid Olsdtr. og søstre Marit
                  Olsdotter.
1809  6/6 :Knut Jørgensen (Gorset)-Marit Olsdtr.Vognild
           Born:1 Ole Knutsen 6 år,2 Jørgen 1/2 År. (??)
                         Tinglese dokument.
1734 26/4 :Johannes Olsen Vognild får kongeskjøte på 6 mkl.
           i Vognild for 10 Rdl.
----"---- :Vognild 2 mkl.Ingebrigt Johnsen får kongeskjøte
           på 2 mkl. i Vognild for 3 Rdl.
1767 2/11 :Ole Lødensen Vognild får skjøte på 1 øre 6 mkl i
           Vognild frå stedfaren Aren Ellevsen for 34 Rdl.

1787 29/8 :Vognild 1 øre 6 mk.av Ole Lødensen pantsatt til
           Ole Larsen Grøtte for 80 Rdl.
1799 14/6 :Vognild 1 øre 6 mkl. på skifte etter Ole Lødensen
           vurdewrt for 400 Rdl. og utlagt til bl.a. sonen
           Løden Olsen
1805  3/4 :Vognild,det halve 15 mkl.Knut Jørgensen for gjeld
           til Ingebrigt Ingebrigt Sæteren (uklart)
1808  6/6 :Vognild,matr,nr.808,det halve 15 mkl. er på skifte
           etter Knut Jørgensen vurdert for 250 Rdl.og utlagt
           til enken Marit Olsdtr.

Skjøter på 8O8 Vognild:
                 1767 Aren Ellefsen
           1767 -1799 Ole Lødensen
           1799-      Løden Olsen
           18O8       Marit Olsdtr.

Desse må ha budd på matr.nr. 8O8:
Løden                       1624     40 år i 1664

Halvor i 1721

Løden Olsen Vognild         17O1 1747 Dordi Estensdtr.Haaker
Marit Olsdtr. Vognild       17O6 1781 Usikker.

Ellef Ellefsen Vognild           1758 Daardi Estensdtr.(gift til Bakk)

Marit Lødensdtr.Vognild     174O
Ole Lødensen Vognild        1744 1799 Ingrid Olsdtr.           1735 1815
Randi Lødensdtr.Vognild     1745

Marit Olsdtr.Vognild        1777 1853 Knut Jørgensen.Usikker   1751 18O9
Løden Olsen Vognild         1772 18OO ungkar.Barn i 1796 i Ringebu
 
Johannes Olsen Vognild           1843 Marit Eriksdtr.

Arent Olufsen i 1762        17O9 1772 Dordi
                                      barn m/Kari O.Gissinger i 1771
Olaug ?? Arntsdtr. Vognild  1719 1795 Usikker.
Marit Arentsdtr.
Ole Arentsen
Randi Arntsdtr.Vognild                Lars Olsen Stranden      1747
Sivert Arntsen Wognild,usikker        Barn i 1837 m/Ingeborg P.Tyve
                                        "  "   "  m/Marit O? Dørum
Erik Arntsen Wognild        1769 1769

Ole Knudsen enkem.kårm      1803 1887 Gjertyrud Johnsdtr.

Knud Olsen                  1833 1899 gbr.

Halvor Knudsen Vognild      1874 1889
 

                Matrikkelnummer 809 Vognild (Innesto)?
med gammel skyld 2 øre 14 mkl.Nytt matr.nr.231 med lnr.278 og skyld 1
daler 4 ort og 9 shilling.Frå 1890 gnr.241 bnr.1 med skyld 2,55 mark.

Folketelling 17O1:Ole Lødensen 44 år,Johannes Olsen 2 år.

Skattemanntal 1762:Halvor Ingebrigtsen g.m.Olaug og borna:
                   1 Thor, 2 Marit.

Matrikklane: 1696 Olle           2 øre 14 mkl.
             1721 Erik           2 øre 14 mkl.
             1762 Halvor
             1838 Halvor Arntsen 2 øre 14 mkl.
             1890 Jon Estensen   1 d. 4 ort 15 shill.
             1909 Jon Estensen   4,62 mark.

Folketelling 1801:Arent Halvorsen 45 år - Inger Hochensdtr, 50 år
                  med borna:1 Halvor 21 år,2 Hochen 19 år, 3
                  Ingebrigt 17 år,4 Knud 14 år,5 Arent 9 år, 6
                  Svend 6 år.Ingeborg Knudsdtr. pike,22 år.
 
Folketelling 1815:Halvor Arntsen 35 år,Karen Olsdtr.36 år,med borna
                  Inger Halvorsdtr. 9 år, pike Guri Knudsdtr. 16 1/2 år.
                  Kårmann Arnt Halvorsen 6O år, med borna 1 Knut Arntsen.
                  23 år,Arnt Arntsen 22 år.Svend Arntsen 19 år.
 
Skifter på Innestu Vognild:
1860 22/09:Esten Johnsen Vognild - Inger Svendsdtr.
           Born:1 Halvor 19 år, 2 John 14 år, 3 Svend 3 år, 4
               Sigrid 16 år, 5  Gjertrud  ?

                     Tinglese dokumenter
1751 15/1 :Vognild østre,2 øre 14 mkl. seld av Ingebrigt Halvorsen til
           Halvor Ingebrigtsen efter forening.
1779 30/12:Vognild 2 øre 14 mkl.av Halvor Ingebrigtsen seld til sonen
           Arnt Halvorsen for 70 Rdl.
1782 12/1 :Vognild 2 øre 14 Mkl.av Sivert Olsen pantsatt til John
           Erichsen Øfne i Rennebu for 164 Rdl.
1785 21/6 :Vognild,det halve 1 øre 7 mkl.av Sivert Olsen seld til Ole
           Olsen Rokkones for 300 Rdl.
1805 7/10 :Vognild 2 øre 12 mkl.ved skifte etter Inger Hochensdotter
           vurdert for 400 Rdl.og utlagt til enkemann Arnt Halvorsen.
1810 22/2 :Vognild,809,2 øre 14 mkl.av Arnt Halvorsen seld til sonen
           Halvor Arntsen for 600 Rdl.og kår.
----"---- : ds. pantsatt til Rønnau for lån 400 Rdl.

Skjøter på matr.nr.8O9:
                |751 Ingebrigt Halvorsen
           1751-1779 Halvor Ingebrigtsen
           1779-181O Arnt Halvorsen
           181O      Halvor Arntsen
 

Desse har budd i Innstuen Vognild:
Ole Lødensen Vognild        1657      44 år i 17O1

Johannes Olsen Vognild      1699       2 år i 17O1

Einer Estensen Vognild           1751 Barn i 1751 m/Jøran Evensdtr.
Dordi Estensd.Vognild,enke            Ellef Vasli,g.1749
Ole Estensen Vognild        17O3 1756 Brit Andersdtr.Stubban g.175O
Ingebrigt.Estens.Vognild              Jøran Olsdtr.(usikkert)i 1749

Anders Olsen Vognild        1749

Ole Ingebrigtsen Vognild    1749
Sigrid Ingebrigtsdtr.       1751

Arent Halvorsen Vognild     1756      Inger Hochensdtr.Hoxeng  1751 18O5

Halvor Arentsen             178O      Karen Olsdotter          18O5
Hochen Arentsen             1782
Ingebrigt Arentsen          1784
Knut Arentsen               1787
Arent Arentsen              1792      Randi Olsdtr.                 1817
                                       barn i 1818 m/Ingborg Knudsdtr.
Svend Arentsen Vognild      1795 188O Gjertrud Haag.Skjørstad  18OO

Guri Knudsdtr.Vognild       1799      Knut Olufsen Bryggen  ?? 1795 1894

Inger Halvorsdtr.Vognild    18O6
Arnt Halvorsen Vognild      1821

Randi Arentsdtr.Vognild     1817

Esten Johnsen Vognild       18O9 1859 Inger Svendsdtr.         1822 19O5

John Estensen Vognild       183O 1875 gmd.
Halvor Estensen Vognild     1841 1890 Gjørund S.Engelsjord     1848 1877

Sigrid Estensdtr.Vognild    1844 1923 Ingebrigt Larsen Vekve   1843 1929
John Estensen Vognild       1845 1929 Marit H.Mellemsæter      185O 1918
Gjertrud Estensd,Vognild    1853 1925 Rasmus Rasm.Kvalsjord    1855 1925
Svend Estensen Vognild      1856      død i Amerika.

John Johnsen Vognild        1888 1892

             Matrikkelnummer 810 og 811 Vognild.
2 eigedomar med gammel skyld h.h.v.19 og 22 mkl.(tilsaman)
1 øre og 17 mkl.Nye matr.nr.234 med lnr.281 og 235 med lnr. 282. Frå 1890
gnr.244 bnr.1 med skyld 1,7o mark og bnr.2
med skyld 5,47 (Det må vera Storstuggu og nedre Ustigard.)

Folktelling 17O1: Erich Hachensen 48 år,John Erichsen 13 år og Haagen
                  Erichsen 10 år.

Skattemanntalet 1762:Berre ein bebuar.
               Kari Ellingsdotter.enke,med sonen Jon og for-
               rige mands far Jon Eriksen.Husm.Marit Eriksdtr.

Matrikklane: 1696 (810) Lars         1 øre 14 mkl.
                  (811) Erik         1 øre 2o mkl.
             1721 (810) Erik Halvors.1 øre 14 mkl
                  (811) Erik Hågens. 1 øre 20 mkl.
             1838 (1810)Lars Larsen        19 mkl
                        Sven Svendsen      19 mkl.
                  (1811)Lars Larsen        22  "
                        Sven Svendsen      22  "
             1890 bnr.1 Ingebr.Halvorsen 3 ort 1o shill.
                   "  2 Sven Eriksen   1 d 4 ort og 10 sh.
             1909  "  1 Knut I Vogn.     1,51 mark
                   "  2 Erik Svendsen    5,47 mark.

Folketellinga 1801:John Erichsen,52 år,enkemand. med borna:
                   1 Erik 22 år.Arent Olsen,67 år,stedfar,
                   g.m.Kari Knudsdtr.87 år
          Husmann:Knut Ingebrigtsen 37 år,Marit Eriksdtr.34 år.
                  Lars 8 år,Guru 4 år og Ingebrigt 1 år.

Folketelling 1815:Svend Svendsen 38 år, Sigrid Olsdtr. 41 år,
                  1 Erik Svendsen 9 år, 2 Sigrid 6.år.
                  dreng Johannes Pedersen 31 år,pike Anna
                  Knudsdtr. 16 år.
                  Gmd. Lars Larsxen 3O år.
                  Husmand Oluf Christophersen 66 år,med kone Karen
                  Eriksdtr.61 1/2 år,
                  Karen Ingebrigtsdtr. 22 1/2 år. inderst.

Skifter på Vognild 810
1761 2O/6 :Erik Eriksen Vognild - ungkar.
           Arvingar:1 mora Dordi Knudsdtr.2 broren John Eriksen,
                    3 søstra Kari 7 år og Marit 4 år.
1823 9/12 :Svend Svendsen Vognild - Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Erik Svendsen 17 år,2 Ingrid Svensdtr.14 år
 
                        Tinglese dokument.
1748 12/8 :Vognild 1 Spand og 10 mkl.Erik Johnsen Vognild får
           skjøte frå faren John Eriksen Mjøen for 93 Rdl.
1776 26/12:Vognild 1 Spand 10 mkl.derav 20 1/2 mkl.har John
           Eriksen ved contract o.sv. ???
1777  2/1 :John Eriksen Mjøen får skjøte på 1 Spand og 10 mkl.
           frå stedfaren Arnt Olsen for 250 Rdl.

1780 31/8 :Vognild 1 Spand 10 mkl.på Skifte etter Ingrid Ols-
           dotter vurdert for 150 Rdl.og utlagt til enkrmanden
           John Eriksen.
1789  2/8 :Vognild 1 Spand og 10 mkl.John Eriksen gir kaar til
.           søstra Marit Eriksdotter.
1802 22/2 :Vognild østre,1 Spand 10 mkl.av John Eriksen seld
           til sonen Erik Johnsen for 40 Rdl.
1809 28/8 :Vognild,østre,matr.nr.810 saman med matr.nr.811,den
           halve deel 1 øre 17 mkl. Ole Christophersen får
           skjøte frå Sven Svendsen Hoksen for 1200 Rdl.
1809 28/8 :Vognild,østre,den anden halvdel skjøte til Olaf
           Chr. Vammer fra Sven Svendsen Hokseng for 1200 Rdl.
1813 26/8 :Vognild matr.nr.810 19 mkl. og matr.nr.811,22 mkl.
           tilsammen 1 øre 17 mkl. av Olaf Christophersen seld
           til Lars Larsen Kvalsjord for 100 Rdl.og kår til
           seljaren og kona Kari Eriksdotter.
Skjøter:??

Desse har budd på matr.nr.810-811:
Erik Haagensen Vognild      1653      48 år i 17O1

Thoor Eriksdtr.Vognild,enke 1686 1755 berre ved død.
John Eriksen Vognild        1688      13 år i 17O1
Haagen Eriksen Vognild      1691      1O "  "  "

Ingrid Eriksdtr.Vognild     18O3 18O3 Usikker
Ingeborg Eriksdtr.Vognild        1744 (Berre ved død) ??
Sven Eriksen Vognild.usikk? 1713 1757 berre ved død
Gjertrud Eriksdtr. usikker  1713 1775

Anne Haagensdtr.Vognild     1673 1758  (Erichs Qvinde)

Erich Hachsen Vognild       1753      Dordi Knudsdotter
Gjertrud Haagensdtr.         ??       Barn i 1799 m/Arnt O Fagerhaug.
Dordi Haagensdtr.Vognild     ??       Barn i 1799 m/Paul E.Størvold

Anne Arntsdtr.Vognild       1799      Gjertruds dtr.

Ingebrigt P.Vognild         1799      Dordis son m/Paul Størvold,

Arent Olsen,Stedfar NB      1734      Kari Knudsdotter         1714

John Erichensen             1749       enkemann
Kari Eriksdtr.              1754
Marit Eriksdtr.Vognild

Erich Johnsen Vognild       1779 18O4

Erik Arntsen Vognild        1769

Knud Ingebrigtsen,Husmann   1764      Marithe Erichsdtr.Vekve 1767

Erik Haagensen Vognild      1776 1779 Usikker.

Ildri Eriksdtr.Vognild      1792 1802 Usikker

Marit Knudsdtr.Vognild                Peder Eriks.Loe
Lars Knudsen                1793      Barn i 173O m/Marit Ørstad f.18O5
           g,m.                       Jørrend Olsdtr. i 1844
Guru Knudsdtr.              1798      Knut Olufsen Bryggen     1797
Ingbrigt Knudsen            18OO

Olaf Christophersen,Kårm.   1749      Karen Eriksdtr.          1754

Svend Svendsen              1777      Sigrid Olsdtr.           1774 1850

Erich Svendsen              18O6      Ildri  Vekve
Sigrid Svendsdtr.           18O8

Lars Larsen  Vognild        1785      Karen Ingebrigtsdtr.i 1821

Hellef Olsen Vognild        1723 175O druknet (Berre ved død)

Halvor Haagensen Vognild    1784 1786
Peder Haagensen Vognild     ???       Marit Ingebrigtsdtr.?    1785 1865
 
Halvor Haagensen Vognild              Karen Hansdtr.

Haagen Pedersen Vognild               Dorthea Johannesdtr.     18OO 1883
Marit Pedersdtr.Vognild     18O4
Gjertrud Haagensdtr. "                Svend Vognild,corporal i 1833
Marithe Haagensdtr   "                Lars Eriksen Wognild     18O4 1878

Lars Larsen Vognild         1818 1818

Kari Svendsdtr. Vignild     1833      (Usikkert)
Gjertrud Svendsdtr.Vognild  184O 186O
 
Haagen Svendsen Vognild     1842
Svend Svendsen Vognild      1846 185O

Anne Larsdtr.Vognild        1842      Lars og Marits datter
Erik Larsen Vognild         1844

Erik Larsen Vognild         1844      Lars og Gørands son
Ole Larsen Vognild          1846
Johannes Larsen Vognild     1847
Knut Larsen Vognild         1848

Arnt Erichsen Wognild                 Barn m/Anne Olsd.Kletthaug i 183O

Marit Halvorsdtr.Vognild    18O4

Karen Larsdtr Vognild       1821      Lars og Karens dtr.

Marithe Haagensdtr.Vognild  1821     ??

Haagen Larsen Vognild       184O

Finn ikkje plass til:
Svend Haagensen Vognild,corporal      Gjertrud Haagensdtr. i 183O
Ingebrigt Haagensen Vognild 1859 1859
 

Dordi Haagensdtr,Vognild    1871 1894 gmd.s dtr.(Haagen Ingebr.sen.??

Arnt Svendsen Vopgnild      183O

Ildri Eriksdtr.nild         1851 1899.ugift,kår.
Erik Eriksen Vognild  ca.   1855

Oluf Eriksen Vognild        1882 1885

finn ikkje plass til:
Jørgen Olsen Vognild                  Barn i 1839 m/Anne J, Vekve

Og heller ikkje til
Randi Ingebrigtsdtr.Vognild 1794 1877 ugift kårkone?
Olaug Ingebr.dtr.Vognild    1798 1798 (kan være fleire)

Og til
Erich Ellingsen Vognild     176O 1761 Stedsønn.

Kari Olsdtr.Vognild         1848 1850 husm.datter Usikker

Sigrid Olsdtr.Vognild       1862 1864

Jørgine Halvorsd.Vognild    1876 1876 Gbr,dtr.

Olaf Olsen Vognild          1898 1898

Så fin eg:
Hans Ingebrigtsen Vognild tjener far til:

Håkon Hansen Vognild        19O4 19O5

Haagen Olsen Vognild    ca. 188O       f.Vorhaug

Udøpt barn                  19O6 19O6 (Volden ??)
Ingeborg Haagensdtr  "      19O7 19O7

                         Vognildsmyr.
Ildri Knudsdtr Myran,Hovden 1798 1861,enke (Halvor??)
 
Ingeborg Johnsdtr           1788 1864

Ole Hellaugsen              1786 1874 Fattiglem

Kristi Svendsdtr V.myr      1795 1886 enke.Mjøen
Svend Svendsen              1799      Randi Ingebr.Dørumsgård  179O 1866

Marit Ingebrigtsdtr V.myr   1801 1877 selveierkone
Sigrid Ingebr.dtr.   "      1817 1877 husmannskone

Iver Olsen Vognildsmyr ??   18O3 1875 Husam. gift

Gjertrud Haldorsdtr  "      181O 1895 fattiglem. Grøtan

Even Evensen Vognildsmyr    181O 19OO selveier,fattiglem
 
Marit Olsdtr.Vognildsmyr    1819 1874 ugift
Guro Olsdtr.Vognildsmyr     1821 1896 Lars Siverts Myran (Mjøen?)

Ole Larsen Vognildsmyr      182O 1881,enkem.husmann

Rasmus Arntsen   "          1823 1870,skinnfeldmaker.gift

Ingeborg Jensdtr.V.myran    1827 1884 barn i 1854 n/Ingebr.P.Hevle ug.

Ole Olsen Vognildsmyren     1832 19O6 husmann
Knut Halvorsen Vognildsmyr  1833 186O
Ingebrigy Halvorsen  "      1835      Skomaker

Sivert Ingebrigts.Dørrum    1843      Ragnhild Rasmus.Skarsem  1846

Simen Toresen (Bak??) ca    185O 1899 selveier (Bakk??)
 
Peder Haldorsen    "   ca.  185O      husmann

Ole Ingebrigtsen    "       1854

Ole Taraldsen Myran                   Sigrid Thorsdatter i 1854

Ole Olsen Myran             1854
Marith Olsdtr.Vogn.myr      1858 1875
Marit Olsdtr.Vogn.myr       1864 1865
John Olsen                  ??        selveier
Rasmus Sivertsen Vognild    1871      Til Amerika i 1892
Ingeborg Sivertsdtr  "      1872
Marit Sivertsdtr.    "      1877      Til Amerika i 1898
Guri Sivertsdtr.     "      1885      Andreas Anders.Klett     188O

Marie Ingebr.dtr.  "        187O 187O
Halvor Ingebrigtsen  "      1871 1874
Halvor Ingebrigtsen  "      1874 189O (Ole Halvors.Kletthammer,inderst)
 
Sæming Ingsbrigtsen   "  ca 187O
Ingebrigt Ingebrigts. "     1876 1883 skomakersønn
Martin Ingebr. Vogn.myr     1880 1881

Ole P.Vognildsmyr           1875      Dordi Hansdtr Svartøyen  1875 1954
Haldo Pedersen    " "       188O 1885 husm.sønn
Sivert Pedersen   " "       1884 1885
Hanna Pedersdtr Vonildsmyr  1885 1889
Sina Pedersdtr.Vognilsdmyr  1888 1890 (far Peder Haldorsen)

Sigrid Johnsdtr.Vognild     1885 189O

Marie Simensdtr.Vogn.myr    188O 1885
Gjertrud Simensdtr, V.myr   1882 1885
Tore Simensen Vognildsmyr   189O 1801

Ingeborg Olsdtr.Vogn.myr    1885 1885 garver Ole Ingebrigtsen
 
Oline Arntsdtr.    ""       1886 1886 Far Arnt Engelsjord,ugift

Ssigne Svendsdtr Myren      1888 1888 (far ? Svend Eriksen ?)
 

Gjertrud Håkonsdtr.Myren    1889 1889
Kristine Johannes.dtr."     189O 1891 (far John Evensen)

Edvard Sæmingsen Vogn.myr   1897 19O6

Iver Semmingsen Vognildsmyr 1899 19OO (Far Simen Ingebr.sen)

Ragna Andr.Skjønsby         1905
Adolf Sigvard Skjønsby      1907
Kristian A.Skjønsby         1908

                   Bredstigen,Vognild
Oluf Holm             ca    188O     selveier.
Arne Olufsen Holm           19O4 19O4   "    skomaker
 

                       Vognildsvangen. 
Guro Ingebr.dtr.            1793 1866 Inderstkone,fattiglem
 
Marit Halvorsdtr Vangen     1811 19O3 Kårenke,Skarsem

Sigrid Eriksdatter          1812 1864

Guro Rasmusdtr,Vognildsv.   1851 1851

                       Vognildsmorken
Knut LaKnut Larsen    ca    1840

Konrad Julius Knudsen       1864 1887 død i Tronsheim
 

 
        Matrikkelnummer 883 Vognildsslettet.
                       (Gregosen)
Matrikklane:1696 Maren    (skyld ikkje oppført)
            1830 Ingebrigt Krokhaug     1 mkl.
                 Ingebrigt Haugebak     1  "
                 Nils Soughaug          1 mkl.
            1890 John Johnsen Vold    8 shilling
            1909 Ole Johnsen Vold      19 øre
 
Så finn eg desse som eg ikkje finn plass til andre stader:

Ingeborg Ellevsdtr.Vognild  17O7 1797 berre ved død

Eli Olsdtr.Vognild                    Ole Olsen Volden gift 175O
 
Ingebrigt Vognild                      Guro Estensdtr. i 1747.

Ole Ingebrigtsen Vognild    1747
Giertrud Ingebrd.Vognild               Haldo Persen Vognild.g.1759
Marit Ingebr.dtr.Vognild ca 175O       Ole Evensen Kvalsjord.c.175O

Marit Eriksdtr.Vognild                 Ole Olsen Gorset gift 175O

Marit Eriksdtr. Vognild     1858 1875 gbr.dtr.

Ingebrigt Olsen Vognild     1741       Barbro Eriksdtr.Dørem,g.1767

Gjertrud Johnsdtr.Vognild   18OO 1866  Kårkone
 
Steffen Olsen Vognild       1791 1871 Beesmand ??

Randi Olsdtr.(skomakers dtr)1876 1881 (Ole Skjørstads barn)

Hellaug Eriksen Fjøsne                 handelsmann

Erik Hellaugsen Fjøsne      19O2 19O6

Finn ikkje plass til:
Marit Olsdtr. Brobak        1775 1852 legdslem

                    Matrikkelnummer 812 Tyve
med gammel skyld 22 mkl.Nytt matr.nr.236 med lnr.283 og skyld 1 daler
3 ort og 3 shill. Da tillagt 19 1/2 mkl. frå Vekve (814).Frå 189O gnr.
245 bnr.1 med skyld 4,73 mark.

Folketellinga 17O1:Sifuer Trondsen 70 år, Ole Sifuersen 27 år.

Skattemanntal 1762:Marit Hakdosdtr.,enke, med borna:1 Knut,2
                   Hellaug,3 Ingebrigt,4 Stengrim,5 Gjertrud.

Matrikklane:
1661 Trunnd                  1 øre   1762 Marit.enke,     22 mkl.
1664 Tron   6O år            1 øre   1838 Knut Hellaugsen  "
1696 Siffuer Tyve            1 øre   189O Sigrid Ingebr,dtr.
1721 Klaus                                 2 daler 2oShill.
                                     19O9 Lars Johnsen    4,73 mark.
 
Folketellinga 1801:Haldo Olsen 27 år og Gund Johnsdtr. 40 år.
                   og hans fader Ole Haldosen 70 år.enkemand.

 Folketelling 1815:Hellaug Haldosen 71 år,Karen Knudsdtr.64 år,
                  Knut Hellaugsen 19 år, Peder Hellaugsen 18 år.
                  2.fam. Peder Hellaugsen 36 år og Karen Arentsd.
                         31 år med dottra Ingeborg 6 år.
Skifter på Tyve:
1756 19/10:Sigrid Olsdtr.Tyve,ugift. arves av søskena:
           1 Ingeborg Olsdtr.Klett.2 Randi Olsdtr.Sneve.3 Marit
           Olsdtr.Sneve. d.y.
1757 15/1 :Haldor Knutsen Tyve - Marit Olsdtr..
           Born:1 Knut 24 år,2 Ola 22 år,3 Hellef 13 år,4.
                Ingebrigt 9 år,5 Stengrim 7 år, 6 Gjertrud 2o
                år og 7 Marit 18 år.
1764 20/3 :Søskena Knut,Ingebrigt og Gjertrud Tyve døde samtidig
           og vart arva av mora Marit Olsdtr.og dei som er nemnde
           framanfor.
1796  6/7 :Ola Haldosen Tyve - Berit Steffensdtr. Lien.
           Born:1 Haldo 21 år,2 Arnt 18 år,3 Marit 25 år,ugift
1808 14/9 :Marit Olsdotter tyve,ugift.
           Arves av foreldra,cfr.skifte 1896.
1858 8/10 :Kari Knutsdtr.Tyve - Ingebrigt Knutsen.
           Born:1 Knut 16 år og Sigrid 8 år.
1861  8/7 :Knut Ingebrigtsen Tyve,død i juni 1861 (druknet?)
           Arves av faren Ingebrigt Knutsen og søstr Sigrid
           Ingebrigtsdtr.
 
                      Tinglyste dokumenter.
1747  3/8 :Tyve,1 øre seld av Nils Knutsen Aalbu ? m/fl.til
           Ingebrigt Gulliksen Loe for 40 Rdl.
1750 29/6 :Tyve.1 øre seld av Ingebrigt Gulliksen til Halvor
           Knudsen for 99 Rdl. og kår.(kallet Vorhaugen.
1757 15/1 :Tyve 1 øre på skifte etter Haldo Knutsen vurdsert for
           99 Rdl. og utlagt til enken Marit Olsdotter.
1758  5/6 :Vaarhaugen under Tyve,en husmannsplass solgt av
           Ingebrigt Gulliksen til Jon Jonsen Løkken for 10 Rdl
1764 29/5 :Tyve 18 mkl. ved skifte vurdert for 20 Rdl.og utlagt
           til moren Marit Olsdotter.
1769  2/1 :Tyve 1 øre,seld av Marit Olsdotter til sonen Ole Halvorsen
           for 99 Rdl.
1796 16/7 :Tyve 1 øre  på skifte etter Berit Stephendsdotter vurdert
           for 300 Rdl.og utlagt til enkemannen Ole Halvorsen.
1800 28/8 :Tyve,1 øre,derunder plassen Vorhaug,har eieren Ole Knudsen
           med sønn Haldo Olsen overdratt svigersønen Ole Olsen for
           100 Rdl
1801 23/2 :Tyve 1 øre,av moren Dordi Olsdtr. seld til sonen Haldo
           Olsen for 300 Rdl.
1806 24/8 :Tyve 22 mkl. og 1 mk.i Stafaae er av enken Guri Johnsdtr.
           etter forening makeskiftet imot Morken 6 mkl og 950 Rdl.til
           Hellaug Haldosen for tilsammen 5o5 Rdl.
 
Desse ha hatt skjøte på 812 Tyve:
               -1747 Nils Knutsen
           1747-175O Ingebrigt Gullichsen
           175O-1757 Halvor Knudsen
           1757-1769 Marit Olsdotter
           1769-18O1 Ole Halvorsen
           18O1-18O6 Haldo Olsen
           18O6      Hellaug Haldosen

Desse må ha budd på matr.nr. 812 Tyve:
Trond                     16O4      6O år i 1664
Sifuer Trondsen Tyve      1631      7O år i 17O1
Olle Sifuersen Tyve       1674      27 "  "  "

Erich Salamonsen Tyve     171O 18O2

Klaus i  1723

Sigrid Olsdtr.Tyve             1756
Ingeborg Olsdtr.                    gift til Klett
Randi Olsdtr. Tyve                  gift til Sneve
Marit Olsdtr.Tyve                     "   "    "
Marit Olsdtr.Tyve d.y.    17O5 1781   usikker.

Marit Johnsdtr.Tyve       1717 1775 Barn i 175O m/Erik E.Mellem
Sigrid Johnsdtr.Tyve      1725 1755 døde under fødsel.

Randi Eriksdtr.Tyve       175O      Usikkert på etternamnet.

Ingebrigt Tyve

Gullich Ingebrigtsen Tyve          Barn i 1768 m/Marit Olsd.Bryggen

Knut ?                              Marit Haldosdotter,levde i 1762

Haldor Knutsen Tyve       17O3 1757 Marit Olsdotter,levde i 1764

Ingebrigt Halvorsen Tyve  1732 1782
Knut Haldorsen            1733 1764
Ola Haldorsen Tyve        1735 18O8 Brit Steffensdtr.Lien         1796
Gjertrud Haldosdtr.       1737 1764
Marit Haldosdtr. Tyve     1739 1776
Hellef Haldorsen          1744      Karen Knudsdtr.          175O
Ingebrigt Haldorsen       1748 1764
Stengrim Haldorsen        175O

Marit Olsdtr.Tyve         1764 1768 usikker.
Peder Olsen Tyve          177O 1771
Marit Olsdtr.Tyve         1771      ugift
Haldo Olsen Thyve         1775      Gund Johnsdtr.           1761
Arnt Olsen                1778 18O1

Ole Knudsen Tyve          177O      Marit Halvorsdtr.        1774

Peder Hellefsen           1779      1Marit Knudsdtr.         1788
                                    2Kari Arntsdtr.          1784 1846
Solborg Hellaugsdtr.      1795      Halvor Taraldsen Bjerke  1785
Knut Hellaufsen           1795 1859 Sigid Sivertsdtr         1783 1868

Ole Haldosen Tyve         1796

Kristi Pedersdtr.Tyve
Lars Pedersen Tyve
Ingeborg Pedersdtr.Tyve   18O9 1897 (G,Halset??)
Marit Pedersdtr.Tyve      1815 1866
KarenPedersdtr.Tyve       1817 1817
Chistine Pedersdtr.Tyve   1821

Ingebrigt Knutsen Tyve    1823 1886 Kari Knudsdotter              1859

Knut Ingebrigtsen Tyve    1843 1861
Sigrid Ingebrigtsdtr Tyve 1845
Rasmus Ingebrigtsen Tyve  1848 185O
Sigrid Ingebrigtsdtr.Tyve 1851
 
Ole Eriksen Tyve    ca.   186O
 
Kristine Olsdtr.Tyve      1886 1886
 

Husmenn:
I.Erik Olesen             1739      Barbro Arentsdtr.        1751
  Marit Eriksdtr.         1784
  Arent Eriksen           1787

II.Peder Arentsen         1757      Ingeborg Halvorsdtr.     1758
   Arent Arentsen         1791
   Erich Arentsen         1797
   Marith Erichsdtr.      18OO

III Ole Olsen             176O      Anna Johnsdtr.           1762
    Ole Olsen             1791      Luzie Olsdtr.
    Anna Olsdtr.          18O1
    Ole Olsen Tyve        1821
    Erik Olsen            1828 189O Kristi Pedersdtr.
    Marit Olsdtr.Tyve     1831 185O Fødd Bjerke? død som legdslem.

    Kari Eriksdtr.        1855
    Anne Eriksdtr.Tyve    1861 1862

Under 812 Tyve er oppført:
                  Matrikkelnummer 812 B.Vorhaugen.
med skyld 2 mkl.og Ole Olsen som eigar..Nytt matr.nr.247 med lnr.298.
Frå 1890 gnr.254 bnr.1 Vorhaugen med skyld 15 shill.

Matrikklane:1838 Ole Olsen      2 mkl.
            1890 Ole Olsen      15 shill.
            1909 John Sivertsen 0,4o mark.

Skifter på Tyve:
1833 11/10:Ole Olsen på Tyve -Luzie Olsdotter.
           Born:1 Ole Olsen .12 år, 2 Erik Olsen 5 år

                 Tinglese dokument
1812 28/11:Tyve,matr.nr.812,derav 2 mkl.under Vorhaugen pantsatt
           til Ole Olsen.
 
Folketelling 18O1:Haldo Olsen 27 år,Gund Johnsdtr.4O år,Ole Haldosen,
                  hans fader 7 år, enkemann.

Ole Haldosen Tyve                   Brit Stephensdtr.        1744 1796

Marit Olsdotter Tyve      1764      Barn i 18O4 m/Peder Olsen Innset
Ole Olsen på Tyve              1833 Luzie Olsdotter,levde i 1833

Berith Pedersdtr. Tyve    18O4      Barn i 1826 m/Arnt E.Gorset
Ingeborg Pedersdtr.Tyve             Barn i 1837 m/Sivert A.Wognild
Peder Hellaugsen Tyve               Karen Arntsdtr           178O 1869
Knut Hellaugsen Tyve                Sigrid Sivertdtr.Bø,enke 1788 1868

Arnt Pedersen Tyve        1812 1814
Marithe Pedersdtr.Tyve    1815
Arnt Pedersen Tyve        1819 1819

Ole Olsen Tyve            1821
Erik Olsen Tyve           1828

Gjertrud Arntsdtr.Tyve    1826      Brits dtr.
Haldorf Sivertsen Tyve    1837      Ingeborgs dtr.m/S.Wognild