Matrikkelnummer 833 Haaker
med gammel skyld 1 Spand 2 øre og 12 mkl.Nytt matr,nr.259 med lnr.
310. Frå 1890 gnr.266 bnr.1 med skyld 5 daler.

Folketelling 17O1:Enken,sal. hr.Bernhoft. Christian Hansen 23 år.

Skattemanntal 1762:major Hammond og fru Abigael Strachen med
                   borna:1 Karen,2 Johan,og 3 Johan Julius som er
                         sersj.Fruens mor madam Strachen.
                         Marta Meldahl.og studios.Henrik Lund.
Matrikklane:
1647 Ingebret       1,5 Spand       1762 major Hamond
1661 Anders ?  1 Spand 2 1/2 øre.   1838 Sivert Chr  1 spand 2 øre 12
1664 Pastoren  1,5 Spand og 1 øre   189O Steffen Olsen  5 daler
1696 ?       1 Spand 2 øre 18 mkl.  19o9 lensm.Bjerke   9,14 mark.
1723 ?       1 Spand 2 øre 18 mkl.

Folketelling 1801: Finn ikkje.(833)

Folketelling 1815:Christopher Ingebrigtsen 35 år og Gunhild
                  Sivertsdtr 28 år med sonen Sivert 7 år.

Skifter på Haaker:
1829  3/7 :Christopher Quichstad -Gunhild Sivertsdtr.
           Born:1 Sivert 20,5 år,2 Ingebrigt 1O år,3 Gunhild 8 år.
1838 3O/3 :Christopher Øuicstad -
           same borna som skiftet framanfor.

                    Tinglese dokumenter.
1744 15/12:Haaker,2 spand seld av oberstløitnant Voigt og Chr.Bernhoft
           til captain Johan Hammond for 1000 Rdl. courant.
1751 25/11:Haacher,2 Spand,Bernhoft lyst odels- og innløsningsrett.
1801 13/12:Sivert Ingebrigtsen Drivstuen og Gullik Johnsen Mjøen får
           auksjonsskjøte på Haaker for 2560 Rdl.
1803  9/6 :Bergskriver Johan Hammond gir Sivert Ingebrigtsen Drivstuen
           skjøte på odels-og innløsningsretten til 1 Spamd 2 øre og
           og 12 mkl. for 640 Rdl.

Busett på Haaker:
Christian Hansen Bernhoft 1678      23 år i 17O1

Sophie Hammond, g.1756              Friderich Junchans.liutnant

Major Hammond (Johan?)    1713 1799 Abigael Strachen         1717 1795
Stenetta Aarsille Hamond  1715 1747
Karen Hammond
Johanne
Johan                               Mette Sophie  i 1746

Rebekka Julianne Hammond  1727 1792 Jens Lemvig,sogneprest   1727 1792

Marit Eriksdtr.Haaker,g.1761        Knut Olsen Bryggen ??

Ursula Hammond            1744 1753
Johanne Sophie Hammond    1748 1751
Johan Johansen Hammond    1749
Johan Julius Hammond      175O
Stenetta Marie Hammond    1752       Ditlef Rosbach. g.1779
Rebekka Julianne Hammond  1753
Hanna Margrethe Hannond   1755      Christopher Brinchman g.1781
Anna Marie Hammond        1756 1756
Hans Hornemann Hammond    1757      1Barn i 1778 m/Marit A.Vognild
                                    2Barn i 1785 m/Thoor St.Wekved
Abigal Hammond  g.1783    1758      Henning Junghaus Wedege,fogd

Johan Hammon Haaker       1778 1778 berre ved død.
Johan Hamond Lemvig       1781 1783
Thoor Hansdtr.Hammond     1785
Anne Marie Lemvig         1784 1786 usikker.

Niels Rytter,sersjant,g.1765 m/Catarina Olsdtr.Bjerke (Tvilsomt)

Olaug Andersdtr.Haaker              Halvor Ingebr.Vognild g.1744

Gunhild Siv.Drivstuen     1785 1829 Kristoffer I.Quigstad    178O 1837

Arnt Olsen Haaker         18O6 1878 husmann,gift

Marit Iversdtr.Haaker     181O 1893 Kaarenke (Erik Ingebr,Sesaker??)

Sivert Kr.Haaker          1808      Aagot Simensd.Hjerkin    1806
Ingebrigt K.Haaker        1818
Gungild K.Haaker marie    1821 1900 Ingebrigt Olsen Hoel     1815

Gunhild Siv.dtr.Haaker    1830
Krtstoffer Siv.Haaker     1831      Marit Olsdtr. Stuen      1838 USA
Simen Siverts.Haaker      1834 1861
Sivert Siverts.Haaker     1838      Til Amerika 1870
John Siverets.Haaker      1840
Ragnhild S.dtr.Haaker     1844
Gunhild S.Haaker          1847      Til Amerika i 1868

Elsebe Domås,f.Parelius   1845 19O1 f.i Aalesund,kreft,Gm.kone

Randi Ingebrd.Haaker      1848      Ole Larsen Aalbu         1848
Hans Ingebr.Haaker        1859      barn m/Marie H.Aalbu i 1879

Ole Iversen Bjerke

                 Matrikkelnummer 834 Haaker (Utesto)
med gammel skyld 15 mkl.Nytt matr.nr.260 med lnr.311 og skyld 1 daler
1 ort og 6 shilling.Frå 1890 gnr.267 bnr.1 med skyld 1 daler 1 ort og
6 shill.

Folketelling 17O1: Rasmus Paulsen Haaker 37 år,Paul Rasmusen 9 år,Olle
                   Rasmusen 5 år og Ingebrigt Rasmusen 3 år.

Skattemanntal 1762:Rasmus Paulsen og Eli og mandens foreldre Povel
                   Rasmusen g.m.Thoor.
Matrikklane:
1664 Povel       15 mkl.        1838 Stengrim          15 mkl.
1696 Rasnus      15  "          189O Ingebr.Stengr 1 daler 1 ort 6 sh
1721 Rasnus      15  "          19O9 Ingebrigt       3.83 mark.
1762 Rasmus

Folketellinga 1801:Ingebrigt Rasmusen 51 år,Marit Stengr.dtr.4O år,
                   med borna:1 Eli 60 år,2 Stengrim 4 år, Rasmus 2 år,
                   og hans moder Eli Ingebrigtsdottrt 62 år.kår.

Folketelling 1815:Ingebrigt Rasmusen 56 år, Marithe Stengrimsdtr.54
                  år,Stengrim 18 år,Rasmus 16 år,Marithe 12 år.
                  Kårenke Thora Rasmusdtr 40 år.

Skifter,på Haaker 834:(Utestuen)
1775 28/8 :Rasmus Paulsen Haaker - Eli Ingedbrigtsdtr,f.Gorset
           Born:1 Paul 16 år,2 Ingebrigt 11 år, 3 Arnt 4 år,4 Thoor,
                Rasmusdtr. 14 veker.
18O7 4/12 :Marit Beraugsdtr.Haaker - Paul
           Born: Esten Paulsen Haaker.
1817 24/8 :Esten Paulsen Haaker - Guri Johannesdotter.
           Born:1 Jon Estensen,2 Guri Estensdotter,
1830 16/2 :Ingebrigt Rasmusen Haaker-Marit Sterngrimsdotter
           Born:1 Stengrim,2 Rasmus på Skarsem,3 Marit 26 år.

                      Tinglese dokumenter.
1758 17/1 :Rasmus Paulsen får skjøte på 15 mkl.i Haaker frå  Paul
           Rasmusen for 27 Rdl.
1775 28/8 :Haaker 15 mkl. på skifte etter Rasmus Paulsen vurdert for
           350 Rdl.og utlagt til enken Eli Ingebrigtsdottrt.
1775 2/10 :Haaker 15 mkl.Ingebrigt Rasmusen får skjøte frå mora Eli
           Ingebrigtsdotter for 292 Rdl.
1811 26/8 :Haaker,834,15 mkl.Ingebrigt Rasmusen gir kaar til søstra
           Tora Rasmusdtr. på livstiid.

Busett på matr.nr.834 Haaker:
Rasmus Paulsen Haaker     1664      Eli

Guro Rasmusdtr.Haaker     1688 1755 enke.
Povel Rasmusen Haaker     1692 1766 Thoor Arentsdtr.         1793 1765
Olle Rasmusen Haaker      1696
Ingebrigt Rasmusen        1698
Jørund Rasmusdtr                    Paul Gulaker i 2753

Rasmus Paulsen Haaker     1731 1775 Eli Ingebrigts.Gorset    1733 1814
Kristi Povelsdtr.Haaker             Knut Endresen Hindset g.1751

Kristi Rasmusdtr Haaker   1761 1763
Paul Rasmussen Haaker     1759 1793 Marit Beraugsdtr.        1767 18O7
Igebr.Rasmusen Haaker     1764 1840 Marit Stengrimsd.Vekved  1761 1829
                                    Barn i 1792 m/Randi Styrvoldshaug
Knut Rasmusen Haaker      1766
Kristine Rasmusdtr.Haaker 1768 1768
Arnt Rasmusen Haaker      1769 1771
Arnt Rasmussen Haaker     1771 1776
Thoor Rasmusdtr.Haaker    1775
Ingeborg Rasmusd.Håker    1778      Ole Olsen Grøtte g.1821  1773
Thora Rasmusdtr.Haaker    1779 1849

Dordi Estensdtr Haaker              Gift til Vognild ca. 173O ??

Esten Eriksen Haaker.     1725 1785 Marit Olsdtr. Gulaker.g.1755

Edvard Møller Haaker      1748 1749 drengebarn ??? (1O1 år ??)

Narit Estensdtr.Haaker    1757
Guru Estensdtr.Håker      17O4 1771 1Ole Sivertsen Bjørgen?  1751 1779
                                    2Paul Jørgensen Myren

Marit Olsdtr. Haaker      1776      Barn i 18O1 m/Anders Brendmoen.

Ole Andersen Haaker       18O1      Marits son m/A.Brendmoen

Esten Paulsen Haaker      1782 1817 Gurine Johnsdtr.i 1812
Ole Povelsen Haaker                 Ambjørg Eriksdtr.Sneve i 1821
                                    Barn i 1812 m/Marit Halsen.
Arnt Povelsen Haaker      18O1 1874 ugift

Eli Ingebrigtsd.Haaker    1795 1802
Stengrim Ingebr.Haaker    1797 1869 Marit Hansdtr.Sliper     1797 1877
Rasmus Ingebr.Haaker      1799 1870 1Eli Eriksdtr.Skarsem    1793 1840
                                    2Kari Haagensd.Hogseng   1623 1860

Marit Ingebrigtsd.Haaker  18O3 1863 Hans Johansen Aunet      1798 1874

Ingebrigt Paulsen Håker   18O5 1883 Ellen Simonsdtr,Rise     1819 1842

Gurine Estensdtr.Haaker   1812
John Estensen Haaker      1815 19O7 Sigrid Halvorsdtr.i 1846

Ole Eriksen Haaker,usikk.           Sigrid Olsdtr. i 1846.

Inger Olsdtr. Haaker      1826

Dordi Stenggr.Haaker      1828 1907 Iver Halvors.Hindset     1824 1907
Hans Stengr.Haaker        1830 1915
Ingebrigt.Steng.Haaker    1824 1910 Kari Eriksdtr.Bjerke     1822 1904

Simon Sivertsen Haaker    1834 1861
Peder Sivertsen Haaker    1837 1894 Marit Ingebr.d.Styrvold  1837 19OO

Marit Ingebrigtsd.Håker   1837 19oo gmds.enke,f.Størvold ?
Marit Johnsdtr.Håkersplas.1839 185O Usikker.f.u.f.e.

Busett Klokkerhaugen:
Johanna Abigal Haaker     1841 1914 Ingebr.Eriksen Munkvold  1844 1899
Randi Ingebr.dtr.Haakewr  1848 1948 Ole Larsen Aalbu,husm.   1844 1937
Hans Ingebr.Haaker        1859      Til Amerika i 188O

Erik Olsen Haaker         1842
Ole Olsen Haaker          1846

Esten Johnsen Haaker      1844 1893 kårmann,gift

Marit Johnsdtr.Haaker     1846
Halvor Johnsen Haaker     185O 185O Usikker.

Ingebrigt Ingebr.Håker    1851 1920 Eli Ingebr.dtr.Vognild   1862 1918
Erik Ingebrigtsen Håker   1855
Erik Ingeb.Haaker         1854      Ingeborg Tørrisdtr.Bøe
Rasmus Ingebr.Haaker      1855 1925 Gjertrud Estend.Vognild  1853 1925
Marit Ingebr.dtr.Håker    1857      Sivert Olsen Domås       1840 1922

Marit Ingebr. Håker       1860 1939 ugift (Stormarit)
Inger Ingebr.dtr.Håker    1866 1909 Lars Storrusten          1867 1926

Sigrid Olsdtr.Haaker      1874 1874 usikker

Eli Olsdtr.Klokkerhaug    1887 1888

Kari Ingebrdtr.Håker      1890 1963 Peder Johannessen Braut  1887
Ingebrigt Ingeb.Håker     1892      Marit Pedersdtr.Gorset   1906
Marit Ingebr.dtr.Håker    1894      Mikkel Trondsen Kosberg  1892
Iver Ingebr.Håker         1896 1898
Ivar Ingebr.Håker         1898 1899
Ingeborg Ingebrd.Håker    1900      Knut Olsen Gorset        1897 1945
Olaf Ingebr.Håker         1902 1920
Marta Ingebr.dtr.Håker    1904      Gunder Lilleløkken       1902 1954
Elise Ingebr.dtr.Håker    1906      Ingebrigt Ingv.Flaten    1897
Einar Ingebrs.Håker       1907      Ugift.Til Amewrika.
 

               Matrikkelnummer 835 Haaker (Håkkersvolden)
med gammel skyld 16 mkl.Nytt matr,nr.261 med lnr.312 og skyld 1 daler
1 ort og 6 shilling.Frå 1890 gnr.268 bnr.1 Vollan med skyld 3,51 mark.

Folketelling 17O1:Even Erichsen 42 år, Even Evensen 3 år.

Skattemanntal 1762:Erik Arntsen g.m.Sigrid og borna:1 Aren.2 Ingeborg
                   og mandens foreldre.med sonen Aren Eriksen g.m.
                   Ingeborg,
Matrikklane:
1661                           1762 Erik Arntsen
1664 Erik ??        17 mkl.    1838 Peder Estensen      16 mkl.
1696 Olle           16 mkl.    189O Erik Olsen      1 dal.1 ort 6 shi.
1721 Arnt           16  "      19O9 - ds -          3,51 mark.

Folketelling 1801:Ildri Rasmusdtr.66 år,enke i 1.ektesk.
                  Erich Arntsen,svigerfader 88 år,enkem.
                  i 1.ektesk. kaarmand.

Folketelling 1815:Peder Estensen 49 år,Marithe Hellaugsdtr.54 år
                  Ildri Pedersdtr. 13 år,Marithe 10 år,Christin
                  2 år. Kårkone Ildri Rasmusdtr.81 år.

Skifter på 835:
1785  2/9 :Paul Jørgensen Haaker,f.Myren-Guri Estensdtr.g.2 ganger
           Born:1 Marit Olsdtr.Haaker 9 år.2 Esten Paulsen 3 år,
           3 Ole Paulsen Haaker  1/2 år.
1802 24/2 :Erich Arntsen,enkemann. Born:1 Marit Eriksdtr.Bryggen
           2 Ingeborg Eriksdotter Vekved,død,har borna: a Erik
           Estensen Vekved,b Halvor 22 år, c.Marit g.m.Esten Olsen
           Torve, d. Sigrid 25 år
1839 19/3 :Marit Hellaugsdtr.Haaker - Peder Estensen
           Born:1 Ildri 38 år,2 Marit 33 år,g.m.Erik Olsen Mellem,
                3 Christi,26 år.
.
                      Tinglese dokumenter.
1767 2/11 :Haaker 16 mkl.Aren Eriksen får skjøte frå faren Erik
           Arntsen for 16 Rdl.
1781 1/11 :Haaker 16 mkl. av Esten Eriksen seld til svigersonen Paul
           Johnsen Myren for 30 Rdl.
1799 27/1 :Ildri Rasmusdtr. testamenterer til brorsønnen Peder
           Estensen Dørrum som universalarving.
1802 28/1 :Haaker,16 mkl. av enken Ildri Rasmusdtr. m/fl.seld til
           Peder Estensen Dørrum for 551 Rdl.
1802 24/2 :Haaker,16 mkl.på skifte etter Erik Arntsen vurdert for 15O
           Rdl.og utlagt til enken Ildri Rasmusdtr.m/fl.

Desse må ha budd på matr.nr.835

Even Erichsen Haaker      1659 1745  42 år i 17O1.

Even Evensen Haaker       1698       3  " "   "

Halvor Evensen Haaker               Marit Pedersdtr. i 1746

Guri Estensdtr,Haaker     1699 1771 Usikker,Ugift? Kva for ein gard?

John Halvorsen Haaker     1746
Ole Halvorsen Haaker      1749

Arent Eriksen Håker       1676 1766 Ingeborg
Ildri Eriksdtr.Haaker               Erich Ingebr.s.Vekved g.1754
Kristi Eriksdtr.Haaker.             Ingebrigt Evensen Fossum.g.1758
Peder Eriksen Haaker                Sigrid Taraldsd.Stølen g.1765
Ingeborg Eriksdtr.Haaher            Barn m/Ulrich Feldtmann i 1753

Ingeborg Ulrichsd.Haaker  1753

Jøsten Arntsen Haaker               Marit Ingebrdtr.g.1749,frå Meldal,
Erik Arntsen Håker        1713 1782 Sigrid Arntsdtr.usikker  17O6 1793
Ingrid Arntsdtr.Haaker              Barn i 1757 m/Johannes E.Hindset

Guro Johannesdtr.Haaker   1757

Arnt Jøstensen Rise       1749
Kjersti Jøstensdtr Håker  1751
Ingeborg Jøstensdtr.      1753

Marit Eriksdotter Haaker,           Knut Olefsen Bryggen,g.1761
Ingeborg Eriksd.Håker     1743 1799 Esten Halvors.Vekved
Arnt Eriksen Haaker g.1766          Ildri Rasmusdtr.Dørrum   1735 1819

Esten Eriksen Haaker                Marit Olsdtr.Gulaker,g.1755

Arnt Knudsen Haaker                 barn i 1772 m/Jøran I.Skarsem

Arnt Arntsen Haaker g.1795 1757     Jøran Ingeb.Skarsem.     1746

Povel Arntsen Haaker                Abigael Krogh,husm.enke  1774 1855

Guri Estensdtr.Haaker      1755 1785 1Ole Sivertsen Bjørgen  1752
                                     2Paul Jørgensen f.Myren
Marit Estensdtr.Haaker     1757
Peder Estensen Haaker      1765 1839 Marithe Hellaugsdtr.     1778

Marit Olsdtr, Håker        1774

Esten Paulsen  Håker       1782
Ole Paulsen Håker          1785

Erich Pedersen             1799
Ildri Pedersdtr Haaker enke18O2 1887 Sivert Roaldsen Haaker,klokker.??

Marithe Pedersdtr.         1805     Erich Olsen Mellem       18O2
                                    Barn i 1843 m/Erik Nilsen Mellem?
Christin Pedersdtr.        1813

Ingeborg Sivertsdtr.Haaker 1831
Peder Sivertsen Haaker     1833 1894 Marit Ingeb,d.Størvold  1837 19OO

Marit Sivertsdtr.Haaker    1836
Anne Sivertsdtr.Haaker     1838
Roals Sivertsen Haaker     1841
Ildri Sivertsdtr.Haaker    1843 19O4 ugift,død på Stensem

Hellaug Eriksen Haaker     1843       Muleg Mellem som etternamn.

                    Matrikkelnummer 836 Haaker
med gammel skyld 16 mkl. Nytt matr.nr.262 med lnr.313 med skyld 1
daler 1 ort og 6 shill.Frå 1890 gnr.269 bnr.1 med skyld 3,O8 mark.

Skattemanntal 1762:Erik Pedersen g.m.Guri og sonen Peder.
                   Andre:Esten Eriksen g.m.Marit.
Matrikklane:
1661 Erik          17 mkl.     1838 Angrim          18 mkl.
1696 Efuen         16 mkl.     189O Jon Estensen   3.o8 mkl.
1721 ?                         19O9 Nils Rolvsjord  ds.
1762 Erik Pedersen

Folketellinga 1801:Paul Johnsen 67 Ar. Marit Berousdtr.63 år ?
                   med borna:1 Esten 18 år,2 Ole 16 år,3 John 9 år,
                   4 Berou 3 år,5 Karen 5 år,6 Bereth 2 år

                   Husm.Sivert Mortensen 77 år og Ane  Hansdtr.63 år.

I 1784 er Paul Johnsen Haaker gift med Guri Estensdotter,som må vere
død før 1801.Har ikkje funne noko skifte etter dei.

Folketelling 1815:Esten Povelsen 33 år,Guri Johnsdtr. 28 år.med
                  steddatter Marit Ivarsdtr. 5 år.

Skifter på 836 Haaker.
1807 4/12 :Marit Berousdotter - Paul Johnsen.
           Born: 1 Esten Paulsen Haaker.

                      Tinglese dokument.
1744 20/10:Erik Pedersen får skjøte frå oberstløitnant Voigt etter
           forening.
1763 2/11 :Haaker 18 mkl. Esten Eriksen får skjøte frå faren Erik
           Pedersen på 18 mkl i Haaker.
1807 5/12 :Haaker,matr.nr.836.18 mkl. Esten Paulsen får skjøte frå
           frå faren Paul Johnsen for 500 Rdl.
 

Desse må ha budd på matr,nr,836 Haaker.
Erik Pedersen i 1762      1695 1765 Guri

Peder Eriksen Haaker                Sigrid Taraldsdtr.Stølen,g.1764

Paul Johnsen Haaker       1734      1 ?
                                    21Guri Estensdtr. død før 1801.
                                    3 Marit Beraugsdtr.
John Johnsen Haaker                 Marit Clausdtr.Lien, g.1749
Olaf Johnsen Haaker       1749

Esten Paulsen Håker       1783      Guri Johnsdtr.enke       1786 1873
Ole Paulsen Haaker        1785
John Paulsen Haaker       1792
Ingebrigt Paulsen Haaker  1794 1795
Karen Paulsdtr.Haaker     1796 1812
Karen Paulsdtr.Haaker     1796 1797
Karen Paulsdtr.Haaker     1797      Ingebrigt O.Vangshaug g.1823 ?

Guri Johnsdtr.Haaker      1786      Angrim Angrims.Vangseng  1786 1872

Beraug Paulsen Haaker     1798
Berithe Paulsdtr.Håker    1799
Ingebrigt Paulsen Haaker   ??       Ellen  Simonsdtr i 1848

Paul Johnsen Haaker                 Marit Beraugsdtr

Guri Povelsdtr. Haaker          1785  Usikkert

Randi Ingebrigtsdtr,Håher 1848

Så finn eg ein plass under Haaker som heiter Iverhaug:

Ragnhild Svd.Iverhaug     1827 1896 Ole A.Haugset            1805 1878

Arnt Olsen Haaker         1864      Flytta til Bjarkøy

Marit Olsdtr.Haaker       1867 1961 Halvor E.Skarsem         1861 1924
Mari Olsd.Haaker USA      1873      Simen Klett,Hornet       1874

Erik Halvorsen Mjøen      1890      Marie Juliusdr.Duås      1891
Igeborg Halv.dtr.Njøen    1893
Ole Halv.Mjøen            1895      Mari Jørgensd.Hoel       1895
Sivert Halv.Mjøen         1897
Marta Halv,dtr.Mjøen      1900      Arnt Arntsen Bakk        1895 1973
Sigurd Halvorsen Mjøen    1902      Tora Henriks.Torve       1908 1993
Marit Halv.dtr.Mjøen      1904
Einar Halvorsen Mjøen     1906

Magda Eriksd.Mjøen        1915
Olga Eriksdtr.Mjøen       1917
Margot Synnøve Mjøen      1947 (?)

Husmenn:
Sivert Mortensen Håker    1724      1Anne Hansdotter         1738
             g.1757                 2Kristi Johnsdtr.Innset
Finn ikkje:
Rannei Ellefsdtr.Haaker   1682 1747 Berre ved død.

Ingeborg Olsdtr. Haaker   1684 1774

Heller ikkje:
Ingeborg Lødensdtr.Haaker 1791 1865 Barn i 1833 m/John K.Sneve

Ingebrigt Knudsen Haaker  1833
Heller ikkje:
Tarald Ingebrigtsen  "    1726 18O4
 

                    Matrikkelnummer 837 Ranem
med gammel skyld 2 øre og 7 mkl.Nytt matr.nr.263 med lnr.314.med skyld
3 daler og 5 shilling.Frå 189O gnr.27O bnr.1 med skyld 8,72 mark,

Folketelling 17O1: Olle Olsen 42 år og Ole Olsen 3 år.

Skattemanntal 1762:Presteenke madam Feldtman med borna:1 løitnant
Andre Didrik Felsdman,stud.3 Hans Ernst Feldtman,4 Ursula Marta,5
Ingeborg Christine,6 Stenetta.

Matrikklane: 1647 Olluff Ranem   1 øre 12 mkl.
Matrikklane: 1661 0lle           2 1/2 øre.
             1696 enken          2 øre 8 mkl.
             1721 Olle           2 øre 8 mkl.
             1838 Thore Andersen 2 øre 7 mkl.
             1890 Tore Andersen  3 daler 5 shilling.
             1909 Torem Andersen 8,72 mark.
                 Seinare John O.Vindal.

Folketellinga 1801:Anders Thoresen 52 år,Mette Michelsdtr.49 år.med
                   borna:1 Tore 13 år,2 John 10 år.3 Michel 8 år,4
                         Ragnhild 18 år,5 Christen 16 år.7 Karen 6 år.
Folketelling 1815:Gmd. Anders Thorsen 66 år,Mette Michelsdtr. 63 år,
                  John 25 år,Michel 23 år,Ragnille 31 år,Karen 20 år,
                  Oppfostr.barn Ivar 3 år, Thor Andersen 27 år og
                  Rannei Arentsdtr.26 år, Marie Thorsdtr.3 år og
                  Anders Thorsen 1 år.

Skifter på Ranem:
1751 15/11:Anna Chatrine Feldtman  ugift
           1 bror Hans Ernst Feldtmann,død har borna:a Ulrik,b,Steen,
           17 år,c Nicolai 16 år,d Gjert 14 år,e Hans Ernst 13 år,f,
           Thomas 11 år,g Peder Tønder 7 år,h Aashilde Marie 25 år,
           i Ingeborg Chatarina g.m. kaptein Claus Einarsen.21 år,
1793  3/7 :Aashilde Marie Feldtmann ugift.
           Dei Same arv.som 1751 med desse endringane:Steen har vorte
           sokneprest i Øier,Thomas var død ,en hadde borna:a Gjert 14
           år,Thomas 11 år,c Peder Tønder 5 år,d Marie 15 år.e Anna
           Sophie 13 år,f Nikolina Catarina 9 år og så er det tilkome
           ei Stenetta gift Fyhn på Røros.
1859 24/6 :Anders Toresen Ranem - Kristi Olsdotter
           Born:1 Tore Andersen 15 år,2 Ole Andersen 12 år,3 Mikkel
                8 år,4 Randi 6 år,
1864  4/6 :Jon Andersen Ranem -  ugift.
           Arv:brorsønene:1 Anders,2 Arnt,Toressønner.og Sven Eriksen
                          Bjerke g.m.Marit.Ole Eriksen Størvold g.m.
                          Ragnhild.
                   Søstra:Marit Skjørstad. Iver Toresen d.y.. Broren
                   Broren:Mikkel Andersen Lønset.
1907  ?    Anders Toresen Ranem -  ldri Iversdotter (død før)
           Born:1 Tore Andersen Ranem,2 Mikkel Andersen

                      Tinglerse dokument.
1745 18/1 :Ranum 1 øre 3,5 mkl.Maria Feldtmand får skjøte frå Ole
           Ranum og Jens Thoresen for 14 rdl.1 ort og 8 shilling.
1755 15/4 :Ranum 9 mkl.Premierløitnand ?(Feldtmand?)får skjøte for 73
           73 rdl.
1795 24/2 :Anders Thoresen Holthe (fra Innset) får skjøte fra Morten
           Feldtmands bo,saman med 12 mkl i Lien nordre.
1795 24/2 :Anders Thoresen (Ranum) pantsetter 2 øre og 6 mkl. saman
           med 12 mkl.i Lien til den alminnelige pensjonskasse i
           København for lån 1000 Rdl.
 

Desse må ha bud på matr.nr.837 Ranem:
Ole Olsen Ranem           1659     42 år i 17O1

Anna Chatrine Feltman     1695 1751 ugift
Hans Ernst Feltmann                 død før 1751 har born.
Ole Olsen Ranem g.1766    1698      Sigrid Ingebr.dtr.Grøtte

Marit Olsdtr.Ranum                  Ole Johnsen Stuen        17O5 1773

John Olsen Ranum          1726 1765

Johanna Marie Hansdtr.    1736       (Feltmann)
Mons Erik Kristian        1737          "

Kristi Olsdtr. Ranewm               Pike på Ørstad i 1762
Hellaug Olsen Ranem       1744 1762
Halvor Olsen Ranem                  barn i 178O m/Eli H.Morken

Anna ch.
Arves av søskena:

Giert Juul Feldtmann                død har borna:
  a Ulrich Feldtmann                1Barn m/Ingeborg Haaker i 1753
                                    2Barn m/Brit Skarsem i 1754
                                    3Barn i 1757 m/Kristi Furunes
Aarsille Marie Feldtman   1726 1793 ugift
Steen Feldtmann           1734      sokneprest i Øier.
Ingeborg Catarina         173O      Claus Eimarsen ? Kaptein
Nicolai Feldtmann         1735
Giert Feldtmann           1737
Hans Ernst Feltmann       1738
Thomas Felstmann          174O      død før 1793
Peder Tønder Feltmann     1744      i Holtaalen
Stenetta Feldtmann                  Wilhelm Fyhn på Røros g.177O

Madam Feldtman i 1762     1683 1769  enke i 1762
Anders Diedrich Feldtmann
Peder Tøndel Feldtmann    1788
Ursula Martha
Ingeborg Charløotte

Ingeborg Andersdtr.Ranem  1726 1796

Anders Thoresen Ranum     1749     Mette Michelsdtr.Ranum    1752

Ragnhild A.Ranum          1783     Barn i 18O9 m/John Iv.Gorset
                                     "  " 1813 m/ - - -" - - -
                                     "  " 1818 m/- - -ds - - -
Christine Andersdtr       1786
Thore Andersen Ranem      1788      Rannei Arentsdtr.        1789
                                       Barn i 1812 m/Anne A.Volden
John Anders.Ranem         1791 1864 ugift.
Michel Anders.Ranum       1793      Karen Hansdtr.Sæter      1797
Karen Andersdt.Ranum      1795 1854 Barn i 1824 m/Ole Hansen Sæter
Marit Andersdtr.Ranem               gift Skjørstad

Erik Pedersen Haaker      1799 1799
Iver Johnsen Ranum        1813      Ragnilds son
Ingrid Johnsdtr "         1818 1818     "     dtr.

Marie Thoresdtr.Ranem     1812 1885 Sven Eriksen Bjerke,død før 1885
Anders Toresen Ranem      1814 19O7 1Kristi Olsdtr.          1822 1853
                                    2Ildri Iversdtr.død før 19O7
Arnt Toresen Ranem Halset 1817 19O5 Marit Olsdtr i 1842

Randi arntsdtr.Ranum      1818 1855 Gårdmannskone.

Michael Torsen Ranum      182O      Ingeborg Ingdbrigtsdtr i 1855
Rannei Thoresdtr.Ranum    1822
Ragnhild Toresdtr Ranem   1824 19O2 Ole Eriksen Styrvold vekv-
Paul Toresen Ranem        1826
Anders ToresenRanem       1827 1887 Vekved,Hengte seg.
Marit Toresdtr.Ranem      1829
Anders Toresen Ranem      183O      barn i 1855 m/Marit Paulsdtr.Loe
Iver Toresen Ranem        1833

Arnt Olsen Ranem          1824      Karens dtr.m/Ole Sæter.

Ingeborg Michelsdtr.Ranem 1825      Karen Hansd. og Michelsdtr.

Tore Anndersen Ranum      1842
Tore Andersen Ranum       1844
Thore Olsen Ranum         1743

Ole Andersen Ranum        1847
Michel Andersen Ranum     1851      Utvandret USA
Randi Andersd.Ranum       1853        - - " - -

Ingebrigt Mikkels.Ranem   1855

Kristi Toresdtr Ranem     1873 1884*

Tore Andersen Ranem       19O3 19O5 Prestegården

så finn eg ein
Løden Mortensen Ranem     18191892 handelsm.Gift.f.i Nord Fron,
 

                  Matrikkelnummer 838 Wang.
med gammel skyld 2 spand.Nytt matr.nr.264 med lnr.315 og skyld 10
Spesiedaler.Frå 1890 gnr.271 bnr.1 med skyld 8 daler 4 ort og 9
shilling.

Folketelling 17O1:H.Steen Melchiorsen 30 år.

Skattemanntal 1762:Lauritz Kielstrup g.m.Anna Møller.og borna:
                   1 Andrea Petrine.Prestens svigermor Mette Møller
                     og mademoiselle Brukdorf.
          Husmann: Halvor Moen og Anna ,m/dottra Mari.
                   Lødden Davidsen og qw.Mari
                   Ingrid,Martins enke,og Gjertrud Lødensdtr.

Matrikklane.1721 Vang prestegaard   2 Spand.
            1838 -------"-------    2   "
            1890 -------"-------    8 daler 4 ort 9 shill.
            1909 -------"--------  16,75 mark.

                   Tingleste dokumenter.
1758 30/54 :Presten bøkselseddel til Halvor Svendsen på Moen.

Folketelling 18O1:Ole Hegge 59 år,Bereth Maria Kiemkel 44 år,Anton
                  Hegge 26 år,ugift,Rasmus Hegge 11 år,Elisabeth
                  Catharina 24 år,Maren Theodora 21 år,Ingeborg Maria
                  19 år,Bereth Johanna 13 år.
      Husmann I  :Ole Olsen 52 år,Margrete Larsdtr.68 år Ole Olsen 13
                  år,Marit Olsdtr. 16 år. Ole Knudsen,sønnesøn 1 år.
      Husmann II :Arnt Andersen 44 år og Jørrend Ingebrigtsdtr. 48 år.
      Husmann III:Ole Erichsen 36 år,Olau Olsdtr. 24 år,Ericha Olsdtr.
                  6 år,Ole Olsen 4 år. Halvor 2 år,

Folketelling 1815:C,T.Rønnau 63 år, og dotter Helena 25 år.

Anna Chatarina Bernhoft   1662 1744 Berre ved død.

Rebecka Stracken          17OO 178O usikkert.

Lauritz Kjelstrup         17O5 1763 Anna Møller

Ole Hegge,sokneprest      1743 18O2

Mette Kjelstrup           1744 175O
Margrethe Kjelstrup       1745 1751
Andrea Kjerstine          1748
Anders Kjelstrup          1749 1751
Mette Margaret Kjelstrup  1752
Anna Marta Kjelstrup      1753

Marit Larsdtr.Wang                  Barn i 18OO m/Knut Aalmen

Jørgen Andreas Hagerup    1773 1854 sogneprest

Dorothea Rønnau           1791 18O6

Roald Halvoresen,Pretteg  1792 1872 Ellen Olsdtr.Husm.enke   1796 188O
Ole Halvorsen Wang                  barn i 18OO m/Marit Midtskog

Ole Knudsen               18OO

Marit Pedersdtr,          1824 1852.tjen.pike hos Angell

Ole Olsen Wang            1825      Karen Eriksdtr.

Peder Halvors.Hindbjørgmo 1826 19O5,kårm.Presthaug

Jørgen Kristian Roaldsen  1833      husmann

Christian Dick.prest                Elsebe,Catharina Parelius

Andreas Svane Christiansen Dick f. 1855

Anne Margrethe Christianne Hagerup                           1791 1848

Randi Ingebrd.Prestløkken 1832 1861

Petronelle Pedersdtr      1837 1878 husm.kone

Ingebrigt Jørgensen       1857 1858
Ingebrigt Jørgensen       1861 1861,bodde på prestløkken

Olaf Jørgensen            188O 1881 Jørgen Roalds.søn
Olaf Jørgensen Orestløk.  1891 1891   "     "     !

Johan Georg Jørgensen     1891 1891

                      V a n g s e n g. ?
Svend Angrimsen Vagnseng            Barn i 1826 m/Marit J.Brenden

Anne Svendsdtr.Vangsplass 1824      barn i 1854 m/Ingebr.H.Nognild
Svend Svendsen  Vangseng  1826

Inger Ingebrigtsdtr.  "   1854
 

                    V a n g s h a u g.
Ingebrigt Olsen Vangshaug           Karen Paulsdtr i 1826

Gjertrud Ingebr.Vangshaug 1826
Guru Ingebrigtsdtr, "     183O
Abigal Ingebr.dtr.  "     1832
Ole Ingebrigts.     "     1835

                     Gnr.271 bnr.3 Stenan
John Pedersen Svendsen    1883 1885 lenm.P.Svendsens sønn
Arnt Svendsen Gulaker     1886 1967 Kari Ingeb.Kvalsjord     1878 1967

Marit Arntsdt.Gulaker     1909 1990 Johan M.Stensheim        1902
Margit Arntsd.Gulaker     1911      Trygve Olsen Vognild     1910
Sven Arnts.Gulaker        1913      Synnøve Ingvd.Nyhaug     1929
Steffen Arnts.Gulaker     1916 1970 Gudrun Lindbak           1920 1980
Inge Arnts.Gulaker        1919 1974 Kristine Nyhus           1927

Julius Gjøvol.dyrlege     ??

Jacob Juliusen Gjøvik     19O5 1905
 

                         Prestmoen:
Hellaug Olsen Prestmoen   1775 1855 Marit Eriksdtr.Husm.enke 1779 1862

Haagen Ingebrigtsen                 Skredder

Sven Arntsen Prestmoen              Gjertrud Haagensdtr. i 1828

Marit Svendsdtr.Prestmoen 1828

John Hellaugsen Prestmoen 1817 1869 Sigrid Knudsdtr. i 1845

Hellaug Johnsen Prestmoen 1842
Knut Johnsen Prestmoen    1845

Marit Haakensdtr    "     1884 1885

Hans Knudsen Moen         1887

                          Presthaug
Ingebrigt Olsen Preshaug  1798 1881 husmann,enkemann

Karen Paulsdtr.   "       1799 1885

Lars Thomasen Presthaug   1863 1865

Kari Olsdtr.    "         1869 1872

                      Stengjærdet
Iver Evensen Bjerkaker    1816 19O3 lærer

Marta Iversdtr.Stengjæret 1858 19O4.lærerinne,organistUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel