Matrikkel nr.650 Skreen.
med gammel skyld 12 mkl. Nytt Matr.nr.63 med ln.64 og 65 og skyld
tilsammen 12 mkl. Frå 1890 gnr.71 bnr.1 med skyld 3 ort og 19 sh.
Revidert 2,92 mark.
Folketelling 17O1:Ingebrigt Ingebrigtsen Skreen 59 år og Paul
                  Ingebrigtsen 7 år

Skattemanntal 1762:I Enken Kristi og dottra Marit.
                   II Anders Sætrum,eier,ingen folk.

Matrikklane
1661 Poul        12 mkl.      1792 Enken Kristi.
1664 Povel Olsen 12  "        1838 Ole Nilsen 12 mkl.
1696 Ingebrigt   12 mkl.      189O Jon Olsen 3 o.19 sh.
1721 Ingebrigt   12 mkl.      19O9 Ole Johnsen 2,92 mark.

Folketellinga 1801:I.familie: Tarald Johnsen 49 år,Marit Olsdtr.43 år.
                   dottra Ingeborg 4 år.
                   II.familie: Peder Ingebrigtsen 50 år og Guri Olsd.
                   6O år.Ingebrigt Ingebrigtsen,hennes sønn 1 år.
                   Kirsten Pedersdtr.enke,84 år, hans moder.kårkone.
                   og hennar dotter Marit 55 år.

Folketellinga 1815:Tarald Johnsen 62 år,Marta Olsdotter 56 år og
                   dotter Ingeborg 18 år.Erik Andreasen 30 år og
                   kone Kristine Pedersdtr. 28 år, med sonen Erich
                   4 år, og kårkona Guri Olsdtr. 64 år.

Skifter i Skreen.
1761 23/6 :Ingebrigt Paulsen Skreen - Kristi Pedersdotter.f.Engen.
           Born:1 Peder Ingebrigtsen 8 år,2 Marit d.e. 14 år,
                3 Marit d.y 5 år.
                Laugverge;Peder Olsen Engen.
1761 2/11 :Paul Ingebrigtsen Skreen - Marit Haagensdotter
           Born:1 Ingebrigt,død,arv.sjå skifte framanfor.2 Haagen
                Paulsen Vammer,3 Ole Paulsen Skreen,4 Marit
                Paulsdtr.Skreen,43 år,5 Thor Paulsdtr.38 år.6 Marit
                Paulsdtr.d.y.gift til Smiset i Stangvik,7 Ragnhild
                Paulsdtr.27 år,8 Sigrid 25 år, ugift.
                Laugverge Tarald Olsen Stølen.

                     Tinglese dokument.
1751  4/1 :Skreen,12 mkl.Anders Haldorsen får skjøte frå Gullik
           Jonsen.
1757 1/11 :Ingebrigt Paulsen får skjøte 3 mkl.i Skreen frå Anders
           Haldorsen Sætrum for25 Rdl.
1761 23/6 :På skifte etter Ingebrigt Paulsen vurdert for 54 Rdl.2 ort.
           og utlagt til madam Feldtmand m.fl.
1766 17/1 :Skreen 9 mkl.seld av Amnders Haldorsen Sætrum for 13O Rdl.
1772  2/1 :Ole Ingebrigtsen Hagen får skjøte på Skreen fra Jens
           Johansen for 200 Rdl.
1802 27/2 :Peder Ingebrigtsen får skjøte på 3 mkl.i Skreen mora,enken
           Kjersti Pedersdtr.Skreen for 60 Rdl.
1810 22/1 :Skreen,matr.nr.650,3 mkl. av enken Guri Olsdotter
           seld til Erik Andersen for 400 Rdl.

           Desse må ha hatt skjøte på 65O Skreen:
1751 Gullik Johnsen 12 mkl         1772 Jens Johanseen
1751 Anders Haldorsen 3 mkl.       1772 18O2 Ole Ingedbrigtsen
1757 1761 Ingebrigt Paulsen 3 mkl. 18O2 Peder Ingebrigtsen
1761 Anders Hågensen 9 mkl.

           Desse må ha budd på 65O Skreen:
Paul Olsen Skreen         1596      68 år i 1664.

Ragnhild Ingebr,d.Skreen  1634
Sigrid Ingebr.dtr.Skreen  1636
Ingebrigt Ingebrigtsen    1642      59 år i 17O1

Paul Ingebrigtsen         1693 1761 Marit Hågensdtr. i 1761.

Marit Haagensdtr.         1699 1769

Ingebrigt Paulsen              1761 Kristi Pedersd.f.Engen   1717 181O

Ingebrigt Paulsen,død før 1761
Haagen Paulsen Vammer               Anne Evensdtr.Skorem     1732 1762
Ole Paulsen Skreen
Marit Paulsdtr.Skreen     1718      I Sæteren i 1762
Thor Paulsdtr.Skreen      1723      pike på Fossem i 1762
Marit Paulsdtrr.d.y.                g.t.Smiset i Stangvik.
Ragnhild Paulsdtr.Skreen  1734
Sigrid Povelsdtr.Skreen   1736      Pike på Vammer i 1762
                                    Guri Olsdtr.(Svigermor??)
Knut Toresen Skreen       1736 1745

Bent Skreen i 1747 (Berit ?)

Knud Bentsen Schreen      174O 1745

Ragnhild Ingebr.dr.Skreen           Jens Johannessen i 1769

Marit Ingebrigtsdtr. d.e. 1747 18O9
Søborg Ingebr.dtr.Skreen  1749      Ikkje med i 1761
Peder Ingebrigtsen Skreen 1751 18O9 Guri Olsdtr,Skreen       1641
Povel Ingebrigtsen Skreen 1752 1752
Marit Ingebr.dtr.d.y.     1756 1774

Ole Nilsen Skreen i 1738            Ingeborg Taraldsdtr.     1797 1856

Tarald Johnsen Skreen     1752      Marith Olsdotter         1758

Marit Haagensdtr Skreen   1754
Marit Haagensdtr.Skreen   1756      Barn i 1779 m/Knut J.Gorset
Povel Haagensen Skreen    1759 1759
Even Haagensen Skreen     176O
???? Haagensen Skreen     1761 1761
Mildrid Haagensdtr.Skreen 1762

Johannes Jensen Skreen    1769
Ragnhild Jensdtr.Skreen   177O 177O
Ragnhild Jensdtr.Skreen   1772 1772

Marit Knudsdtr.Skreen     1779 1779
Marit Knudsdtr.Skreen     1779      Erik Andreassen          177O
   (Knut Jørgensens dotter.)

Erik Andreassen           1785      Kristine Pedersdtr.      1787

Ingebrigt Olsen Skreen              Randi Pedersdtr i 18O3

Ole Nilsen Skreen ??      1787 1874 kårmann,enkeman ved død

Ingeborg Taraldsdtr.      1797      Barn i 1817 m/Ole frå Innset

Christien Ingebrd,Skreen  18O3
Marit Ingebr.dtre.Skreen  18O5

Erich Erichsen            1811
Andreas Eriksen Skreen    1815
Peder Eriksen Skreen      1817
John Eriksen Skreen       1821
Ingebrigt Eriksen Skreen  1826

John Olsen Skreen         1816 1899 Kari Halvorsdtr.         1826 1884
Marit Olsdtr.Skreen       1819
Anne Olsdtr.Skreen        183O

Husmann:
Ole Lødensen Skreen        1749     Ragnhild Larsdtr.        1745

Ole Johnsen Skreen ca.     186O

Marit Olsdtr.Skreen        1896 1898

John Olsen Skreen          19O9
 

                  Matrikkel nr.651 Gottem
med gammel skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.64 lnr.66a med skyld 4 ort 4sh.
Frå 1890 gnr.72 bnr.1 med same skyld Rev.2,71 mark.

Folketellinga 17O1:Aren Olsen Gottem 5O år,Ingebrigt Arentsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Enken Randi og sonen Aren.

Matrikklane:
1647 Løden Gøttem 12 mkl.       1762 Enken Randi
1661 Ingebrigt    12  "         1792 Randi
1664 Ingebrigt    12  "         1838 Ingebrigt Evensen 12 mkl.
1696 Arent        12  "         189O Ole Evensen       4 ort 4 sh.
1721 Siver(?)     12  "         19O9 Ole O.Skorem      2,71 mark.

Folketelling 1801:Even Ingebrigtsen f.1758 og Jøran Olsdtr.f.1761,med
                  borna;1 Ole f.1790,2 Ingebrigt f.1793,3 Even f.1797,
                  Husm.Arnt Engelsen f.1848,og Ingeborg Johnsdotter
                  f.1751 med borna:1 Engel f.1785,2 Marit f.1789,
                  3 Anne f.1793.

Folketelling 1815:Even Ingebrigtsen 57 år,Gjertrud Olsdtr,54 år,med
                  dottra Rannei Evensdtr,3O år og sonen Even 16 år.
                  husmann Erik Pedersen 37 år og kona Anna Svendsdtr.
                  33 år og dottra Karen 10 år.Husmannsenke Ingeborg
                  Johnsdotter 65 år.

Skifter på Gottem:(651)
1759 2/11 :Engel Arntsen Gottem - Randi Gullichsdotter,f.Sætrum.
           Born:1 Aren Engelsen 12 år, 2 Gullich Engelsen,8 år
                3 Anne Gullichsdtr.1 år.
1765 14/1 :Rannei Gulliksdtr. - Enke
           Same arvingar som ved skifte framanfor.
1767 13/11:Erik Pedersen Gottem - Marit Olsdtr. Vammer ??
           Arving:søskena 1 Knut Pedersen Bjerkås,2 Anna
                  Pedersdtr.30 år.Laugverge:Ole Iversen Sæter.
1803 15/2 :Ole Olsen Gottem - Elisabet Mikkelsdtr. Mjøen
           Born;1 Mikkel Olsen,2 Ole Olsen,3 Ragnhild Olsdtr.
                      Budde vel på Mjøen ??

                    Tinglese dokument.
1745  3/1 :Gottem,12 mkl.seld av Ole Arntsen Gottem til Engel
           Arntsen for 250 Rdl.
1748  4/7 :Gottem 12 mkl.pantsatt til Johan Hammond for 180 Rdl.
1758 16/1 :Gottem 12 mkl.Aren Olsen lyser odels- og innløs-
           ningsrett.
1759 2/11 :Gottem 12 mkl.på skifte etter Engel Arntsen vurdert for
           256 Rdl.og utlagt til bl.a.Ranney Gullichsdtr.og borna.
1765 25/6 :Ole Iversen Sæter får skjøte på 12 mkl i Gottem frå
           sorenskriver Krogh for 225 Rdl.
1774 27/8 :Gottem 18 mkl.av Sven Helleufsen Bjørndalen seld og
           makeskiftet med Ole Larsen Bjerke.
1787  2/1 :Ole Olsen Gottem,lensmand,får skjøte på 12 mkl.i
           Gottem frå mora,enke Mary Stenersdotter og hennar 2
           andre søner for 299 Rdl.
1792 28/8 :Gottem 12 mkl.Even Ingebrigtsen makeskifter med
           lensmand Ole Olsen Gottem for 299 Rdl.

           Desse har hatt skjøte på 651 Gottem:
     1745 Ole Arntsen 12 mkl.       1765 1774 Ole Iversen
1745 1759 Engel Arntsen 12 mkl.     1774 1792 Ole Olsen   12 mkl.
1759 1765 Rannei Gulliksdtr.12 mkl  1792      Even Ingebr.sen 12 mkl.
.
Desse må ha bud på Gottem;(651)
Løden Gottem i 1647,Ingebrigt i 1664,Arnt i 1696 og Sivert i 1721.
Løden Gottem i 1747
Løden Gottem              1647

Arne Olsen Gottem         1651      5O år i 17O1

Ingebrigt Gottem          1664

Arnt Gottem               1696

Ingebrigt Arentsen Gottem 1689      Ingrid Stenersdtr.Bøe g.1747
Marit Arntsdtr.Gottem     17OO 1769 Ole Christoph.Dørløkken, 1699 1776
Engel Arntsen Gottem      171O 1759 Randi Gulliksdtr.        172O 1765
Sivert Arntsen Gottem               Guri Erichsdtr. Torve,g.1756

Arnt Gottem               1696

Sivert Gottem             1721
Erik Pedersen Gottem      1722 1767 Marit Olsdt.(Vammer ??)
                                    oppgift med Anders Barstad i 1768
Ole Johnsen Gottem        1731 1784

Ole Arntsen Gottem        1731 1784 Guri Povelsdtr.Nederhol, 1736 18O3

Ole Iversen Gotten i 1765 1731 1784

Marit Olsdtr.Gottem,enke            Anders Andreasen Barstad g,1768.

Anne Pedersdtr.Gottem     1737      Sven Torgersen Skorem?? usikker
Erik Pedersen Gottem           1767 Marit Olsdotter
Knut Pedersen Bjerkås ??
Arnt Engelsen Gottem      1747 18O8 Randi Gullichsdtr.f.Sætrum.
Anne Eneglsdtr. Gottem    1749 1751
Gullich Engelsen Gottem   1751      Ildri Iversdtr.Rise,g.178O.
Guro Engelsdtr.Gottem     1752 1752
Ingeborg Engelsdtr.Gottem 1753      Ikkje med i 1765
Ingebrigt Engelsen Gottem 1754 1754
Anne Engelsdtr.Gottem     1758      1barn i 1794 m/Ole I.Sæteren.
                                    2 "   " 1799 m/Hans P.Hevle.
Arnt Sivertsen Gottem     1756
Even Ingebrigtsen Gottem  1758      Jørran Olsdtr.Sætrum     1761
John Arntsen Gottem                 Marithe Knudsdtr. i 1812

Ole Olsen Gottem          1758 18OO Elisabeth Mikkelsdtr.f,Sundset.
Kari Olsdotter Gottem     1768

Rannei Arntsdtr.Gottem    1776 1779
Engel Arntsen Gottem      1793      Anne Jacobsdtr,          1793
                                    Ane Sivertsdtr. i 1824
                                    barn i 18O5 m/Karen Aamotsdal.
Mikkel Olsen Goittem
Ole Olsen Gottem                    Marit Eriksdtr.Kongsvold g.1784
Ragnhild Olsdtr.Gottem

Iver Olsen Gottem         1779 1779
Iver Olsen Gottem g.1779            Sigrid Johnsdtr.Mkøen    1753

Aase Svendsdtr   " splass 178O
 

Rannei Evensdtr.Gottem    1785      Svend Olufsen i 1819
Ingebrigt Evensen Gottem  1788 1793
Ole Evensen Gottem        179O      død,eller flyttet før 1815,
Ingebrigt Evensen Gottem  1793      Marit Andersdtr,Skorem  18O4 1864.
Even Evensen Gottem       1797 1872 Ingeborg Nilsdtr..

Marit Arntsdtr.           1789
Ande Arntsdtyr.           1793      Knut Knutsen Bjerkås     18O3

Engel Olsen Gottem        1794      Annes son
Ole Hansen Gottem         1799      - - " - -

Arnt Halvorsen Gottem     18O8 1881 ugift,fattiglem
Marit Halvorsdtr.Gottem   1816 1882 Husm.enke. f.i Sunndal?

Arnt Johnsen Gottem       1812

Arnt Engelsen Gottem      1812 1881 Barn i 1838 m/Marit O.Bjørgen.
               g.m.                 Marit Halvorsd.(Sunndal) 1815
Ole Engelsen Gottem       1819      Aagot Toresdtr.levsttuen 1824 1897
Anna Engelsdtr.Gottem     1821 19O4 fattiglem,Ratløkken,ugift
Ingeborg Engelsdtr.Gottem 1823 1878 ugift (Vorhaug?)
Marit Engelsdtr.Gottem    1829 1854

Oluf Svendsen Gottem      1816 1816 (17 dage)
Ole Svendsen Gottem       1819      Sven og Randis son

Iver Iversen Gottem (Rise)          Marit Olsadtr.(Stølen)  1827 19O4

Peder Knudsen Gottem      1829 1854 Guro Olsdtr.Ørstad      183O 1854

Gjertrud Evensdtr.Gottem  183O

Marit Ingebr.dtr.Gottem   1835 1919 Ingebrigt Johns Svartøye 1824 19O6

Ole Olsen Gottem ca.      1846 ???  Gbr. i 1899
Ingebrigt ingebr.s.Gottem 1858 1911 Ingeborg Nilsdtr.Storli  1861 1941

Ole Iverszen Gottem       1855

Iver Iversen Gottem       1857 1857

Ingrid Olsdtr.Gottem      1873 1875

Thora Olsdtrt.Gottem      1879 188O Ole Iversens barn
Mari Olsdtr.Gottem        1881 19O3 husm.

Maria Iversdtr Gottem     1886 189O

Olga Olsdtr. Gottem       1899      Sivert Olsen Volden      1895
Husmann:
Arent Ellefsen Gottem     1748      Ingeborg Johnsdtr.       1751

Husmann
Erik Pedersen             1778      Anne Svendsdotter        1782

Karen Eriksdotter         18O5      Barn i 1823 m/Knut Johansen Loe
                                      "  " 1829 m/ - - -" - - - -
        g.m.                        Anders O.Fossem

 i 1832

  ?? Knuds,?              1823
Anne Knudsdtr.Gottem      1828

Erik Andersen Gottem      1832
Hans Andersen Gottem      1844

Mari Iversdtr.Gottem      1857 1857 tvilling ?
 

                           Gottem
                gnr.72 bnr.2 av skm.O,48 mark.
Utskild frå bnr. 1 ein gong millom 1838 og 189O og gjeve ei skyld på
1O shilling, revidert til 0,48 mark.Eigar i 189O Ole Olsen.
 

                          Gottem
                gnr.72 bnr.3 Gottem av skm.0,3skylddelt frå bnr. 1 ved
skylddeling 2/1O 19O5 og seld til Thore E.Kongsvold.Seinare seld til
Ole Ellingsen Gottem

                       Gottemsteigen
                  gnr, 72 bnr. 4 av skm. O,o1
skylddelt frå bnr. 1  ved skylddeling 2/1O 19O5 og seld til Sven
Gulager..
 

                   Matrikkelnr.652 Skorheim.
med gammel skyld 1 øre 21 mkl.Nytt matr.nr.65 med lnr.67 og skyld 2
daler 1 ort og 6 shill. Frå 1890 gnr.73 bnr.1 med skyld 6,59 mark.

Skattemanntal 1762:Sivert Evensen,ungkarl.
                   Husmann Povel Eriksen g.m.Sigrid.

Matrikklane: 1647 Ouden 1 øre 21 mkl.      1762 Sivert Evensen.
             1661 Ouden og Olle 2 1/2 øre  1838 Sivert A.1 øre 21 mkl.
             1664 Ouden 1 øre 2 mkl.       189O Marit Olsdtr. .1O s.
             1696 Sifuer 1 øre 21 mkl.     19O9 Iver J.Haaker 6.3o m.
             1721 Engel ? 1 øre 21  "

Folketellinga 1801:Anders Sivertsen f.1770,ugift.Søsken:1 Even
                  Sivetsen 22 år,2 Marit Sivertsdtr.37 år, og hennar
                   dotter Ildri Sivertsd.9 år.3 Marit Sivertsdotter
                   d.y.18 år.Sivert Evensen 62 år og Marit Anders-
                   dtr,kårfolk.

Folketellinga 1815:Anders Sivertsen f.1770 Marithe Knutsdtr,f.1779.
                   Marithe Andersdtr.1o år,Elen Andersdtr.6 år,Sivert
                   Andersen 3 år. Kårkone Marit Andersdtr.

Skifter på Skorem;(652)
1743 27/3 :Even Olsen Skorem - Marit Sivertsdtr.(død)
           Born:1 Ole Evensen 6 år,2 Sivert Evensen,4 1/2 år,Taraald
                Evensen 2 år,4 Ildri Evensdtr.20 år,5 Jørund,17 år,
                6 Sigrid 13 år,7 Anne 11 år,8 Marit 3 år

1751 17/6 :Even Olsen Skorem - Marit Sivertsdtr.
           Born:1 Ole Evensen 15 år,2 Sivert Evensen 14 år,3
               Tarald Evensen 10 år,4 Ildri Evensdtr.g.m.
               Tørris Viken,5 Jørund Evensdtr.g.m.Ole Larsen
               Styrvold,6 Sigrid Evensdtr.21 år,7 Anne Evens-
               dtr.19 år,8 Marit Evensdtr. 11 år.
1755 4/11 :Ole Evensen,ungkar.
           Arvingar dei same som skiftene framanfor,men Sigrid
           er gift med Ole Jensen Hindset og Anne er gift med
           Haagen Skreen..

                         Tinglese dokument.
1751 1/11 :Skorem,1 øre,en husmannsplass derunder kaldet Kalvhagen
           av Tore Eriksen Viken bøkslet til Sven Olufsen Bakk
1756 26/6 :Tore Eriksen Viken sel 1 øre 9 mkl.i Skorem til Sivert
           Evensen for 60 Rdl.
1794 12/1 :Skorem 1 øre 21 mkl. Anders Sivertsen får skjøte på
           Skorem frå faren Sivert Andersen for 700 Rdl.

Desse har hatt skjøte på Skorem matr,nr,652:
          1756      Sivert Andersen 1 øre 21 mkl.
          1794      Anders Sivertsen 1 øre 21 mkl.

Desse må ha budd på Skorem 652;
Ouden Skorem              16O4      6O år i 1664

Ole Oudensen              1644
John Oudensen             1648

Even Olsen Skorem         1696 1751 Marit Sivertsdtr.             1743

Ildri Evensdtr.Skorem     1723      Tørris Viken
Marit Taraldsdtr.Skorem   1724 1812
Jørund Evensdtr.          1726      Ole Larsen Størvoldg g.175O
Sigrid Evensdtr           173O      Ole Jensen Hindsæt g.1752
Anne Evensdtr.Skorem      1732      Haagen Paulsen Skreen g.1754
Ole Evensen Skorem        1737 1755
Sivert Evensen Skorem     1739 1802 Marit Andersdtr.Gulager  1738 182O
Marit Evensdtr.Skorem     1740 1762
Tarald Evensen Skorem     1741

Marit Sivertsdtr.Skorem   1763      mor til Ildri f.179O
Dordi Sivertsdtr.Skorem   1765 177O
Even Sivertsen Skorem     1767 1767
Even Sivertsen Skorem     1767 1768
Even Sivertsen Skorem     1768      Marit Ingebr.dtr.
Anders Sivertsen Skorem   177O      Marithe Knutsdtr.kårenke 1774 1856
Gøran Sivertsdtr.Skorem   1772 1772
Randi Sivertsdtr.Skorem   1772 1772
Ildri Sivertsdtr.Skoren   1775 1775
Ildri Sivertsdtr.Skorem   1777 1779
Ildri Sivertstr.Skorem    178O 178o
Ildri Sivertsd.Skorem     1790 1878 Arnt.Ingeb.Dørum         1795 1881

Tarald Hansen Skorem      1781      Randis dtr.

Peder Larsen Skorem       18O6 18O6 Dordis son

Marit Andersdtr.Skorem    18O5      Ingebrigt Evensen Gottem 1794
Elen Andersdtr.Skorem     18O8 18O8
Sivert Andersen Skoem     18O8 1808
Elen Andersdtr.Skorem     1809 1877 Ole Arntsen Ørstad       1792 1880
Sivert Andersen Skorem    1812 1874 Marit Simonsd.Rise       1812
Knut Andersen Skorem      1815      Marit Olsdtr Loe         1816 1896
 

Marit Sivertsdtr.Skorem   1812 1874 John Hellaugsen Halset

John Johnsen Skorem                 Barn i 1786 m/Kristi Olsdtr. ??

Ingebrigt Johnsen Skorem  1815

Marit Evensdtr.Skorem     1815
Sigrid Evensdtr.Skorem    1817
Guri Evensdtr.Skorem      1819
Sivert Evensen Skorem     1823

Anders Siverts.Skorem     1842      Til Amerika i 1870
Randi Siverts.Skorem      1844       "     "      1872
Marit Sivertsd.Skorem     1847      John Olsen Sætrom        1836
       Budde på Fossem

Husmann:
Povel Eriksen Skorem     1731      Sigrid Arentsd.Skorem,g.1762,enke
 

                    Matrikkel nr.653 Skorem
med gammel skyld 15 mkl.Nytt matr.nr.66 med lnr.68 og skyld 1 daler 2
ort og 12 shilling.Frå 1890 gnr.74 bnr. 1 med skyld 3,3o mark.

Folketelling 17O1:Asbjørn Taraldsen 36 år, Tarald Asbjørnsen 7 år.

Skattemanntal 1762:Rasmus Arntsen og qw.Marit.

Matrikklane:
1647 Tarald      15 mkl.         1838 John Olsen 15 mkl.
1661 Olle og Ouden               189O Peder Olsen 1 d.2 o.12 sh.
1664 Olle        15 Mkl.         19O9 Ole Mellems enke
1696 Aren        15 mkl.              John O.Mellem
1721 Asbjørn     15  "                Oddmund Mellem
1762 Rasmus

Folketelling 1801:Ole Jonsen f.1748,Berit Olsdtr.f.1745,med borna:
                  1 John f.1775,2 Ole f.1778,3 Ole d.y.f.1785,
                  4 Marit f.1783,5 Marit d.y.f.1790.
                  Marit Taraldsdtr.hans mor,f.1723. enke i 2.ektesk.

Folketelling 1815:John Olsen 1775,Anna Olsdotter 1787,Berithe Johns-
                  dotter 1812,Kårmann Ole Johnsen 1747,Berethe Olsdtr.
                  1745,Ole Johnsen 1785. Husmann Svend Torgersen 176O.
                  Anna Pedersdotter 1755.og Sigrid 1787 (datter av
                  Anna) og dennes dtr. Anna Olsdtr. f.1813.

Skifter på Skorem:(653)
1757 21/8 :John Olsen Skorem - Marit Taraldsdotter
          Born:1 Ole Johnsen 9 år,2 Tarald Johnsen 3 år, 3
               Gjertrud 12 år,4 Ingeborg 6 år.
               Laugverge Tarald Olsen Stølen.
1772 12/2 :Rasmus Arntsen - Marite Taraldsdotter.
           Born:1 Jon Rasmusen 13 år,2 Stener Rasmusen 8 år.
                Laugverge;Halvor Arntsen Engen.

                     Tinglese dokument.
1745 20/1 :Skorem 15 mkl.Jon Olsen Skorem får skjøte på 15
           15 mkl. i Skorem frå Gjertrud Olsdtr. og borna.
1757 21/6 :Skorem 15 mkl. på skifte etter Jon Olsen vurderet
           for 30 Rdl. og utlagt til enken Marit Taraldsdtr.
1771 25/2 :Ole Johnsen får skjøte på 15 mkl.i Skorem frå sted-
           faren Rasmus Arentsen m/fl..for 50 Rdl. og kår.
1781 29/8 :Skorem 15 mkl.derunder har eieren Ole Johnsen ved
           contract overladt en fjerdedeel i samme til sin mor
           for livstiid.
1792 12/2 :Sivert Torgersen får bøksel fra eieren Ole Johnsen
           på Skoremsplassen under gården Skorem.
1799 22/2 :Skorem,9 mkl.Tarald Johnsen får skjøte frå Ole
           Ingebrigtsen Hagen.

Desse har hatt skjøte på 653 Skorem:
               1745 Gjertrud    15 mkl.
          1745 1771 John Olsen  15 mkl
          1771 1792 Ole Johnsen 15 mkl

Desse må ha budd på 653 Skorem;
Asbjørn Taraldsen         1665

Tarald Asbjørnsen Skorem  1694 1742 Gjertrud Olsdtr.Skorem   1684 1766

Anne Taraldsdtr.Skorem    1718 1794 ?? ( ds,som 1724??)
Ole Taraldsen Skorem      1721      Marit Taraldsdtr.        1723
Anne Taraldsdtr.          1724      Torger Svendsen          1728 18O8
Marit Taraldsdtr.         1726      1John Olsen Skorem            1757
                g,1758              2Rasmus Arntsen Loe           1772

Torger Svendsen Skorem    1729      husmann,enkemann.i 18O1

Gjertrud Johnsdtr,        1746      Ole Olefsen Sneve,g.1771
Ole Johnsen Skorem        1748      Bereth Olsdtr.         1745
Ingeborg Johnsdtr.        1751      Arnt Engelsen Gottem g.1778
Tarald Johnsen Skorem     1754

Gjertrd Torgersdtr.-      1756      Roald Olsen Lien       1748
Svend Torgersen Skorem    176O      Ande Pedersdotter      1755

John Rasmusen Skorem      176O
Steener Rasmusen Skorem   1764

Tarald Torgersen Skorem   1762 1762

Marit Olsdtr. Skorem      1774 1774
John Olsen Skorem         1775 1859 Anne Olsdtr,kårkone      1788 1849
Ole Olsen Skorem          1777
Tarald Olsen Skorem       1781 1782
Marith Olsdtr.            1782
Ole Olsen d,y,            1785
Marit Olsdtr.             179O
Ole Olsen Skorem          1791      Ragnhild Olsdtr. Rise    18O4

Marit Roaldsdtr.Skorem    1783 1786

Ragnille Svendsdtr.Skorem           Erik Arnts.Morken ca.1780
Anne Svensdtr.Skorem      ???       Barn m/dovring i 18O4
Sigrid Svendsdtr.Skorem   1787      Barn i 1813 m/Ole Ingeb.Qickstad
                                      "  " 1816 m/Othin Fossem
Randi Svendsdtr. Skorem   1791      Barn i 1816 m/Ole O.Grøtte
Ole Svendsen Skorem       1794 1864 Marit Jørgesd.Ørstadsæter1798
Svend Svendsen Skorem     1798      Barn i 1824 m/Karen Grytting

Karen Eriksdtr.Skorem     18O4      Annes dotter.

Ingebrigt Johnsen Skorem  18O6 18O6
Berthe Johnsdtr. Skorem   1812 19OO Ole Thoresen Skorem i 1833

Anna Olsdtr.Skorem        1813      (dotter av Sigrid Svendsdtr)
Ole Olsen Skorem          1816      Ranneis son m/Ole Grøtte

Ole Othinsen Skorem  ?    1815        son   "    - - - ds - - -

Ole Taraldsen                       (Marits bror,budde der i 1762)

Peder Olsen Skorems,plass 1824 19O1 Ole og Marit j. son Gbr,

Gurue Olsdtr.Skorem       1829      Ole og Marits son.

Marit Olsdtr. Skorem      1833 1892 Berit og Oles,skredderpike.
John Olsen Sætrom         1834      Marit Sivertd.Skorem    1847
Anne Olsdtr.Skorem        1837 1893 gm.kone (Peder Hoel??)
Marith Olsdtr.Skorem      184O
Kristine Olsdtr.Skorem    1841
Thore Olsen Skorem        1844

Kari Olsdtr. Skorem       1855

Ambjørg Pedersdtr.Skorem  1859 1935 Hans Simen.Blokhusmorken 1853 1937

Kari Olsdtr.Gottem        1875 1902 ugift,død på Loe

Hanna Johnsdtr.Fossem,    1882 1889

Anna Hansdtr. Morken      1883 1953
Inger Hansdtr.  " i USA

John Olsen Mellem         1886      Ingeborg Larsd.Sætrum   1885
Peder Olsen Skorem        189O 1891 hadde skjøte på 653 i 19O9

Oddmund John.Skorem       1910      Ingrid A. Holder        1909
Maria Johsdtr.Skorem      1911      John Ingebr.Rise        1903
Leif Johnsen Skorem       1913 1978 Dagny Johnsd.Ekrann     1921

Jo Oddmundsen Skorem      1937
Inger Maren O.Skorem      1940
Are Oddmdtr.Skorem        1948
 

                 Matrikkelnummer 654 Fossem
med gamal skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.67 med lnr.69,70a,70b, Frå
1890 gnr.75 bnr. 1 med skyld 2 ort 6 sh.
Jordebok 1648;Anders Roaldsens odel. 2 1/2 øre,
Folketellimg 17O1:Anders Pedersen 61 år,Ingebrigt Andersen 9 år,Ole
                  Andersen 6 år og Peder Andersen 1 år.
Skattemanntal 1762:Sven Andersen Dørrum og Ingrid.og borna:
                   1 Anders,g.m.Kari,2 Ole Svendsen.
                     Konens søster Mildrid Olsdtr..
                   Husmenn:Inderster:Nils Halvorsen,enkemann,
                           Gjertrud Nilsdtr. pike,
Matrikklane:
1647 Anders Fossum 2 øre 12 mkl.(2 gardar)
1661 Ingebr.og Anders  ----"----
1664 Ingebrigt 1 øre 6 mkl.          1838 Tore Olsen   15 mkl.
1696 Anders?   1 øre 6 mkl.               Halvor Olsen 13  "
1721 Olle      1 øre 6 mkl.               Auden Siverts 2
1762 Sven Andersen                   189O Tore Ingebr.2 ort 6 sh.
1792 Sven Andersen                   19O9 Rasmus Foss O.91 mark

Folketellinga 1801:Gullich Engelsen 52 år,Ildri Iversdtr.51 år,
                   Marit Olsdtr.fosterdatter 23 år.
                   II familie:Halvor Andersen 48 år.og Gjertrud
                   Hellefsdtr. med borna Karen 13 år og Hellef 8 år.

Folketelling 1815:Ole Olsen Fossem f.1778,Marithe Olsdtr.f.179O,hennar
                  dotter Guri Olsdtr.f.1811, kaarkona Ildri Iversdtr.
                  f.175O, og Familie II:Halvor Andersen f.1759 og kona
                  Gertrude Hellaugsdtr.f.1749.og pensjonist Ingebrigt
                  Knudsen f.1775 og kona Karen Halvorsdtr.f.1789 med
                  sonen Halvor Ingebrigtsen f.1811.

Skifter på Fossem.(654)
1695 19/2 :Ole Ingebrigtsen Fossem - Ingrid Bjørnsdtr.
           Born:1 Bjørn,2 Randi,3 Marit,4 Randi.
                Verge:Ole Toresen,
1764 19/6 :Sven Andersen Fossem - Inger Olsdotter.
           Born:1 Anders,2 Ole 16 år,3 Randi 31 år,4 Guru
                g.m.Halvor Halvorsen Staksenget.
1771 18/2 :Anders Svendsen Fossem-Kari Halvorsdtr.Mellem
           Born:1 Halvor 12 år,2 Svend 10 år,3 Ingrid 14 år
                Laugverge:Jens Roaldsen Hoel.
1834 16/2 :Ole Olsen Fossem - Marit Olsdotter
           Born:1 eldste datter g.m.Ole,Toresen Kongsvold,,
                namn manglar,2 Brit 12 år,3 Ildri 10 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1740  5/7 :Fossem 20 mkl.seld av Ole Olsen Volden til Sven Andersen
           Fossem for 20 RDl.
1754 15/2 :Fossem 1 øre 6 mkl.Sven Andersen Fossem får skjøte frå Knud
           Knudsen Vaage m/fl.for 150 Rdl.og samtidig er odelsretten
           kjøpt av dei same for 100 Rdl
1762 29/10:Fossem  ? øre Anders Svendsen får skjøte frå faren Svend
           Andersen for ??
1774 28/8 :Ols Jonsen Skorem får skjøte på det halve av 15 mkl frå
           Kari Halvorsdtr. m/fl.for 225 Rdl.
1783 18/1 :Fossem 1 øre 6 mkl. dertil har Halvor Andersen lyst odels-
           og innløsningsrett.
1785 31/12;Fossem det halve,15 mkl. er av Ole Johnsen Skaarem seld til
           Halvor Andersen for 200 Rdl.
1788 27/6 :Fossem,det halve 15 mkl.av Halvor Andersen seld til Gullich
           Engelsen for 290 Rdl.
1804 27/8 :Fossem det halve,15 mkl.av Enken Ildri Iversdtr.seld til
           Ole Olsen Sætrum for 550 Rdl.

Desse  har hatt skjøte på 654  Fossem:
                1740 Ole Olsen 20 mkl.  1785 1788 Halvor A.15 mkl.
           174O 1762 Sven Andersen      1788 18O4 Ole Olsen 15 mkl.
           1762 1774 Anders Svendsen
           1774 1785 Ole Johnsen 15 mkl.

Desse må ha budd oå Fossem,654:

Ingebrigt Fossum          1628      Ildri Iversdtr. ???      1634

Anders Pedersen           164O      61 år i 17O1

Ole Ingebrigtsen Fossem        1695 Ingrid Bjørnsdotter.

Bjørn Olsen fossem
Randi Olsdtr.
Marit Olsdtr.             1677      Ole Olsen                1664
Rannei Olsdtr.

Ingebrigt Andersen Fossem 1692       9 år i 17O1
Ole Andersen Fossem       1695       6  " "   "
Peder Andersen Fossem     17OO       1  " "   "
Guri Andersdtr.           1714 1761  Even Ellingsen          1696 170O

Brit Olefsdtr.Fossum      1698 1772 Ugift ??

Sven Andersen Dørrum  ca. 17OO 1764  Ingrid Olsdotter             1764
Randi Andersdtr.Fossem               Ingebrigt Jøstensen

Anders Svendsen Fossem    1731 1771  Kari Halvorsdtr Rishaug 1737 1797
Randi Svendsdtr.          1733       Ole Olsen Loe,g.1765
Ole Svendsen Fossem       1748       barn i 1779 m/Guru Olsd.Lien
Guru Svendsdtr.Fossem                Halvor Halv.Staksenget,g.1763

Eli Pedersdtr.Fossem      1731 1805
Iver Pettersen Fossem               Else Sivertsdtr.i 1768
Sven Pedersen Fossem                barn i 1761 m/Marit I Skarsem.

Mildrid Olsdotter                   (Ingrid Olsdtrs søster)

Gullik Engelsen           1749 18O1 Ildri Iversdtr.          175O
Ingeborg Ingebr.dt.Fossem 1752

Brit Andersdtr.Fossem     1757 1757
Ingrid Andersdtr.Fossem   1758
Halvor Andersen Fossem    176O      Gjertrud Hellefsd.sneve  1751
Sven Andersen Sneve       1761
Sven Andersen Sneve       1762
Brit Andersdtr Sneve      1769 1769
Knut Andersen Sneve       1775

Knut Andersen Fossem      ???  1765 berre ved død.

Søborg Iversdtr.Fossem    1768 1769

Randi Nilsdtr.Fossem      1775

Ole Olsen Fossem          1778      Marit Olsdtr.            179O 1834

Sigrid Svendsdtr.Fossem   1787 186O Othin (Auden) Sivertsen  1779 1856

Karen Halvorsdtr Fossem   1788      Ingebrigt Knudsen ??     1775 1848

Marit Olsdotter Fossum    179O      Ole Olsen
Engel Olsen Fossem        1794 1795

Hellef Halvorsen          1793 18O7

Guru Olsdtr.Fossum        1811 1873 Ole Thorsen i 1831       18O9 1893
                                    Halvor Olsen i 1838
Berith Olsdtr.Fossem      1822      Barn i 1842 m/Peder P.Loe
Ildri Olsdtr.Fossem       1824

Halvor Ingebr.sen Fossem  1811 1898 Marit Ingebr.dtr.(Rise)
Knut Ingebrigts,Fossum    1821 1821
Sivert Othinsen Fossem    1818 1892 hum.(Audensen)
Gjertrud Othinsdtr.Fossem 1821
Gjertrud    "             1825

Peder Andersen Fossem     1822 1886 Marit Halvorsdtrt.(?)    1832 1897

Thore Olsen Fossem        1831
Ole Olsen Fossem          1834
John Olsen Fossem         1836      Marit Siv.dtr Skorem     1847

Ragnhild Thoresdtr.Fossem           barn i 1849 m/Lars H.Vammermo

Ingebr.Halvors.Fossem     1835
Ingrie Halvorsdtr.Fossem  1837
Ole Halvorsen Fossen      1838 1866 ugift.
ingebrigt halvorsen       1843
Karen Halvorsdtr Fossem   1847

Karen Pedersdtr.Fossem    1842      Brits dtr.m/Peder Loe

Thore Olsen Fossem        1844 1874 ugift

Sigrid Larsdtr.  "        1849      Mogleg Vammermo som etternamn
Ole Halvorsen             185O 1851
Dorthea J.Fossem          1869
Kristi Johs,Fossem        1876
Oline Johnsdtr.Fossem     1878

Husmann:
Erich Jørgensen           1753      Marit Erichsdtr.         1752

Jørgen Eriksen            1793
Erich Erichsen            1796
Bereth Erichsdtr.         1799

Husmann:II
Nils Halvorsen                      enkemann

Gjertrud Nilsdtr. i 1762

Marit Jørgensdtr.Skorem   1795 1895 Kårenke  (Sesaker??)
 

                    Matrikkelnummer 655 Fossem
med gammel skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.68 med lnr.71.med skyld
2 ort og 23 shilling.Frå 1890 gnr.76 bnr.1 med skyld O,48 mark.

Skattemanntal 1762: Even Ellingsen,enkemann, med borna; Even og Randi.

Matrikklane:
1661 Ingebrigt 1 øre 6 mkl.   1762 Even Ellingsen
1664 Jetmund 40 år 1 øre 6    1838 Hans Johnsen      1 øre 6 mkl.
1696 Ole Olsen 1 øre 6 mkl.   189O John Hansen       1 ort 14 shil.
1721 Anders    1 øre 6 mkl.   19O9 Arnt Pedersen     O,48 mark

Folketellinga 1801:John Hansen 51 år og kona Guri Ingebrigtsdtr.42 år.
                   Born:1 Guri 17 år,2 Karen 12 år,3 Kirsten 11 år,
                          4 Randi 10 år,5 Ingebor 5 år og 6 Hans 2 år.

Folketelling 1815:John Hansen Fossem 1751, kone Guri Ingebrigtsdtr.f.
                  1759,Hans Johnsen Fossem f.1799, Guri Hansdotter,f.
                  1785.Husmann:John Knudsen f.1767 og Kristine Olsdtr.
                  f.1763
Skifter på Fossem:
1762 21/6 :Even Ellingsen Fossem  - Guri Andersdotter.
           Borna:1 Ingebrigt,død,har dottra Guri, 8 år,2 Ole på Hevle,
                 3 Even, 4 Ingeborg g.m. Ole Adamsen Sætrum,5 Randi 36
                 år.
1771 1/9  :Haagen Ingebrigtsen Fossem - Gjertrud Arntsdtr.Torve
           Born:1 Arnt 13 år,2 Ingebrigt 1 1/2 år,3 Marit 9 år
                4 Gjertrud 5 år.
1775 29/8 :Even Evensen Fossem, ungkar
           Arving:faren Even Ellingsen Fossem.

                     Tinglese dokument.
1762 29/10:Fossem 1 øre 6 mkl.Even Evensen får skjøte av faren
           Even Ellingsen for 300 Rdl.
1772 18/2 :Fossem,1 øre 6 mkl,på skifte etter Anders Sivertsen
           vurdert for 100 Rdl.og utlagt til enken Kari
           Halvorsdtr. og borna.
1773 27/8 :Fossem 1 øre 6 mkl. Guri Ingebrigtsdtr.lyst odels-
           og innløsningsrett.
1774 27/8 :Fossum 15 mkl.Kari Halvorsdtr.m.fl. sel til Ole
           Johnsen Skorem for 225 Rdl.og kår.
1775 29/8 :På skifte etter Even Evensen vurdert for 175 Rdl.og
           utlagt til pigen Guri Ingebrigtsdt.
1778 20/8 :Johan Hansen Sneve får skjøte på det halve av 15 mkl.
           i Fossem frå Even Ellingsen for 135 Rdl.

           Desse har hatt tinglese skjøte;
                1762 Even Ellingsen 1 øre 6 mkl.
           1762 1775 Even Evensen 1 øre 6 mkl.
           1775 1778 Guri Ingebrigtsdtr.
           1778      Johan Hansen Sneve.

          Desse må ha budd på Fossem matr. 655.

Jetmund Fossum            1624      (4O år i 1664)

Anders Jetmundsen Fossem  166O

Ole Aandersen Fossem      17OO

Even Ellingsen Fossem          1762 Guri Andersdotter
Ragnhild Ellingsd.Fossem            1Sivert Bøe ?
                                    2Lars ?                      1765

Ingebrigt Evensen Fossem  1726 1761 Kristi Eriksdtr.Haaker   1739 1761
Randi Evensdtr.Fossem     1726      Iver Pettersen Gisnlien,g,1771.
Elling Evensen Fossem     1728 1762 Kari Knudsdtr.Vognild g.1761
Ole Evensen Fossem,       1732 1762 Rannei Olsdtr.Hefle,enke,g.1757
Ingeborg Evensdtr.g.1756            Ole Adamsen Sætrum,      1726 1774
Anne Evensdtr.Fossem      1739 1762
Peder Evensen Fosem       1742 1747
Even Evensen Fossem       1745 1775

Else Sivertsdtr Fossem    1737 1771

Guri Ingebrigtsdtr.       1754      John Hansen Sneve        1750

Haagen Ingebrigts.Fossum            Gjertrud Arntsdtr.Torve       1771

Ingrid Andersdtr.Fossem   1756
Halvor Andersen Fossem    1758

Arnt Haagensen Fossem     1758
Marit Haagensdtr Fossum   1762
Gjertrud Haagens.dtr.     1766
Ingebrigt Haagensen       1769

Anders Evensen Fossem          1771 Kari Halvorsdtr.
Even Evensen Fossem       1761
Erik Evensen Fossem                 Marit Olsdtr i 1848

Guri Johnsdtr.Fossem      1786 1859 ugift
Karen Johnsdtr.           1789 18O7 Forråtnelsesfeber
Kirsten Johnsdtr.         179O      Iver Andersen Rise       1785
Randi Johnsdtr.Fossem     1791      Hans Olsen Sæter         1799
Ingeborg Johnsdtr.Fossem  1796 1886 Ingebr.Halvors.Bjerke    1781
Hans Johnsen Fossem       1798 1881 Rannei Evensdtr.         1798

Even Evensen Fossem       18O6      Luzie I Sætrum usikkert
Randi Evensdtr.Fossem     18O9 1864 kårkone
Erik Evensen Fossem       1812 19O4

Guri Hansdtr. Fossem      1825
Even Hansen Fossem        1827
Ingeborg Hansdtr.Fossem   1833
Ingebrigt Hansen Fossem   1833 1878 avskjediget skolelærer.
Ole Hansen Fossem         1838
Hans Hansen Fossem        1839
Marit Hansdtr.Fossem      1839

Even Eriksen Fossem       1845
Even Eriksen FCossem      1847
Ole Eriksen Fossem        1849

Hans evensen Fossem       1864 1895

Anne Hansdtr.Fossem       1869 1871

Hans Johnsen Fossem       1868 1872
 

Husmann:
John Knudsen              1767      Kristine Olsdotter       1764

Anne Knudstr,Fossem       1824 1859 gms.kone

Finn ikkje:
John Eriksen Fossem       1737 1796 berre ved død

Ingeborg Olstr.Fossem               Barn i 1828 m/Ingebr.E.Fagerhaug

Erik Ingebrigtsen Fossem  1828
Finn ikkje plass til:
Lorents Olsen Fossum      1778 1778

og til:
Ingebrigt Pedersen Fossem 18O8 1853 ugift.
 

                    Matrikkelnummer 656 Sætrum
med gammel skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr.nr.69 med lnr.72 og skyld 2
daler 2 ort og 12 shill.Frå 1890 gnr.77 bnr.1 med skyld 6,38 mark.

Folketelling 17O1:Olle Ingebrigtsen 68 år,Ingebrigt Olsen 33 år,
                  Gunder Olsen 18 år,Adam Olsen 18 år og H.Olsen 9 år.

Skattemanntal 1762:Ole Adamsen og Ingeborg og mandens stedfar
                   Ole Gullichsen.

Matrikklane:1661 Encken m.fl.1 Spand.  1838 Ole Evensen 1 øre 12 mkl.
            1696 Olle 1 øre 12 mkl.    189O Even Olsen 2 d.1 o.6 sh.
            1721 Ingebrigt 1 øre 6 mkl 1909 Imgebrigt 6,23 mark.
            1762 Ole Adamsen

Folketellinga 1801:Even Olsen f.1760 og Marit Ingebrigtsdtr.f.1770
                   med borna:1 Ole 6 år,2 Ingebrigt 5 år,3 Ragnhild
                   5 år,3 Ragnhild 2 år,4 Sivert 1 år. og
                   Ingeborg Evensdtr.79 år,enke,moder.

Folketelling 1815:Even Olsen,54 år,Marit Ingebrigtsdtr.55 år,Ole
                  Evensen 2O år,Ingebrigt 18 år,Sivert 1O år.Olle
                  8 år,Even 5 år,Erich 2 år.Rannei 16 år,Guri 2O år.
                  Husmann:Lars Pedersen 44 år.Dorothea Sivertsdtr.
                  44 år,og Sivert Larsen 5 år.

Skifter på Sætrum:
1693 2/5 :Peder Larsen Sætrum - ???
          Born:1 Lars,2 Anders,3 Sigrid,4 Ragnhild,5 Randi,6 Randi,
               7 Marie,8 Kari, og 9 Gjertrud.
1737 18/7 :Guri Olsdtr.Sætrum,enke -   ?
           Arvingar:søskena:1 Hans Olsen Sætrum,2 Ingebrigt Olsen
                    Sætrum,død,har sonen Ole Ingebrigtsen,
                    3 Gunder Olsen Sætrum,død,har dottra Gjøran.
                    4 Adam Olsen Sætrum,død har borna: a Guru,
                     død har borna:1 Marit Iversdotter,2 Guru d.y.
                     død har dottra Gjørand Svendsdotter.
1749 16/1 :Ole Gullichsen Sætrum - Marit Sjursdotter.
           Arvingane hennar:1 Ole Adamsen Sætrum 23 år,2 Ingebrigt
           Adamsen 15 år,3 Jørund Adamsdtr.d.e.23 år,4 Jørund d.y.
           19 år. Verge:morsøsters mand Erik Ellingsen Forbregd.
1774 ?/9  :Ole Adamsen Sætrum -Ingeborg Evensdotter
           Born:1 Eeven Olsen 15 år,2 Sivert Olsen 12 år,3 Marit 17
                år,4 Guru 13 år..Laugverge Peder Stengrimsen Loe.
                Verger:for Even:Steener Viken, for Sivert:Erik Evensen
                       Ørstad,for Marit:Knut Ingebrigts.Sneve, for
                       Guri:Sivert Jensen Ørstad.
1796  6/4 :Sivert Olsen Sætrum, ungkar.
           Arvingar;1 mora Ingeborg Evensdtr. 2 søskena:1 Even
           Olsen Sætrum,3 Marit Olsdtr.g.m.Tarald Jonsen Skorem
           4 Guri Olsdtr.Sætrum 31 år ugift.
1843  6/6 :Luzie Ingebrigtsdtr.Sætrum - Even Evensen
           Born: 1 Ingebrigt Evensen  2 måneder.

                      Tinglyste dokumenter.
1758  7/1 :Sætrum,1/2 Spand,seld av Ole Gullichsen22 til Ole Adamsen
           for 53 Rdl.
1775 11/10:Sætrum, på skifte etter Ole Adamsen vurdert for 180 Rdl.
           og utlagt til enken Ingeborg Evendstr.og borna.
1788  3/9 :Sætrum 1/2 Spand,Even Olsen får skjøte frå mora Ingeborg
           Evensdtr. for 300 Rdl.
1803 20/10:Sætrum,det halve,22 mkl.av Hans Olsen seld til Erik Arntsen
           Arntsen for 700 Rdl.
1813  6/5 :Sætrum, matr.nr 656 pantsatt av Even Olsen til Lemvigs
           legatt for 150 Rdl.

           Desee har hatt tinglyst skjøte på 656 Sætrum:
                1758 Ole Gulliksen 1/2 Spand
           1758 1775 Ole Adamsen
           1775      Ingeborg Evensdtr.
           1788      Even Olsen

Desse må ha budd på 656 Sætrum:
Ole Ingebrigtsen Sætrum   1633      68 år i 17O1

Marit Olsdtr. Sætrum      1668 1752
Ingebrigt Olsen           1668       død før 1737
Gunder Olsen Sætrum       1683         "  "   "
Adam Olsen Sætrum         1683        "   "   "
Hans Olsen Sætrum         1688 176O
Guri Olsdtr.Sætrum             1737 Enke,hr dottra Jøran Svendsdtr.

Ole Gulliksen Sætrum                Marit Sjursdotter        1749
                                    Hennar born:
Ole Adamsen Sætrum        1726 1774 Ingeborg Evensdtr.       1722 18O7
Jørgine Adamsdtr.Sætrum   1726
Jørgine Adamsdtr.d.y.     173O
Ingebrigt Adamsen Sætrum  1734

Marit Olsdtr.Sætrum       1757      må være død tidlig

Marit Olsdtr. Sætrum      1758      Tarald Johnsen Skorem
Even Olsen Sætrum         176O      Marith Ingebrigtsdtr.   177O
Guri Olsdtr.Sætrum        1762 ??   ugift i 1796
Sivert Olsen Sætrum       1764 1796 ungkar.
Anne Olsdtr.Sætrum        1767 1769

Ingeborg Evensdtr.Sætrum  1794 1798
Ole Evensen Sætrum        1795 1874 Dorthea Johnsdtr.        1796 1884
Ingebrigt Evensen         1796
Guri Evensdotter          1797
Ragnhild Evensdtr.        1799      Hans Johnsen Fossum      1799
Sivert Evensen            18OO      død før 1815
Sivert Evensen            18O5      Ane Olsdtr. i 1844
Ole Evensen d.y.          18O7
Even Evensen              18O8 1883
Ingeborg Evensdtr Sætrum  181O 181O
Erich Evensen             1812

Even Ingebrigtsen Sætrum  18O7 1811

Ragnhild Ingebrdtr.Sætrum 1736      husmannm/jord i 18O1.

Hans Olsen Sætrum
Ingebrigt Olsen Sætrum              død før 1737
Gunder Olsen Sætrum                 død før 1737
Adam Olsen Sætrum (død før 1737)    Marit Sivertsdtr.Sneve        1749
Marit Olsdtr.Sætrum       183O
Even Olsen Sætrum         1833
John Olsen Sætrum         1835 189O gift Fossem ??

Ingebrigt Evensen         1843

John Iversen Sætrum       19O4 19O5 Far Iver Ingebr.Moen i 19O5

Marit Sivertsdtr.oppattgift med     Ole Gulliksen                 1751

Ole Ingebrigtsen Sætrum             levde i 1737

Gjøran Gundersdtr Sætrum            levde i 1737

Guru Adamsdtr.Sætrum,død før 1737   Iver ?

Marit Iversdotter Sætrum??          levde.1737
Guru Iversdotter     "    1774 185O Svend

Gjøran  Svendsdtr Sætrum,levde i 1737

Luzie Ingebr.dtr.Sætrum             Even Evensen

Ingebrigt Evensen Sætrum  1843

Karen Sivertsdtr.Sætrum   1844

Anne Hansdtr.Sætrum       185O 1887 (husm. Ole halv.Bjerkås

Johan Trondsen ???

Ingeborg Johansdtr Sætrum 1888 19O3 (Bøasæter)
 

Husmann:
Peder Larsen Sætrum            1693

Lars Pedersen i Amerika
Anders Pedersen           1662??
Sigrid Pedersdtr Sætrum                  Alle desse 9
Ragnhild Pedersdtr.                      levde i 1693
Randi Pedersdtr.
Mildrid Pedersdtr.
Marie Pedersdtr.
Kari Pedersdtr.
Gjertrud Pedersdtr

Så må det ha vore ein Peder Larsen som eg finn dette om:
Lars Pedersen Sætrum      1771      Dorothea Sivertsdtr.     1771

Sivert Larsen Sætrum      1796
Peder Larsen Sætrum       18O7 18O8
Sivert Larsen Sætrum      181O
 

                   Matrikkelnummer 657 Sætrum
med gammel skyld 1/2 Spand.Nytt matr.nr.70 med lnr.73a og 73b med
skyld 2 daler og 22 shilling. Frå 1890 gnr.78 bnr. 1 med skyld
7,18 mark.

Folketelling 17O1:Anders Pedersen,39 år.

Skattemanntal 1762:Anders Haldorsen g.m.Ingrid og borna:
                   1 Jens Andersen g.m. Marit,2 Marit og
                   3 Anne Andersdotter.
Matrikklane:
1661 Ouden og Peder?  1 Spand.   1838 Guttorm Ingebrs.       18 mkl.
1696 Peder  1 øre 12 mkl.        189O Ole Andersen   2 daler 23 shl.
1721 Anders 1 øre  6 mkl.(12?)   19O9 Lars O.Loe     6,96 mark
1762 Anders Haldorsen ? mkl.     seinare Oluf Sætrum
1830 Anders Andersen 18 mkl.

Folketelling 1801:Ingebrigt Baardsen f.1749 og Anne Guttormsdotter
                   f.175O og borna:1 Baard Ingebr.f.1776,2 Ingebrigt
                   19 år,3 Karen 13 år,4 Sigrid 9 år
         2.Familie:Guttorm Ingebrigtsen f.1773 og kona Guri Olsdtr.
                   f.1763 og dottra Ane f. 1799.
                   Husmann:Ragnhild Ingebrigtsdtr.1736

Folketelling 1815:Guttorm Ingebrigtsen 41 år,Guri Olsdtr,52 år,dottra
                  Karen 26 år, Anna 15 år,Kårmann Ingebrigt Baardsen,
                  67 år med borna Simen Ingebrigtsen 32 år,Sigrid
                  Ingebri.dtr.22 år. Husmann Baard Ingebrigtsen 4O år
                  og kona Marithe Olsdtr. 33 år med sonen Ingebrigt
                  Baardsen 6 år.
Skifter på Sætrum:
1733 14/10:Haldor Sivertsen Sætrum - Marit Olsdotter.
           Born 1,ektesk:Ingrid Eriksdotter.
                2.ektesk:1 Anders Haldorsen f.1715,2 Marit
                Haldorsdtr.f.1720,3 Erik Haldorsen f.1723,
                Laugverge: Ole Hoel.

                  Tinglyste dokumenter.
1745 30/4 :Sætrum,1/2 Spand, seld av Marithe Olsdtr. m/fl.til
           Anders Haldorsen for 38 Rdl.
1766 25/6 :Rasmus Olsen får skjøte på 1 øre 12 mkl.i Sætrum frå
           svigerfaren Anders Halvorsen for 130 Rdl.
1773 25/2 :Ingebrigt Baardsen (Borkhus?) får skjøte på 1/2
           Spand i Sætrum mot pantobligasjon til Ramuss Olsen
           for 700 Rdl.
1809 27/2 :Sætrum,den halve deel 18 mkl. av Ingebrigt Baardsen
           seld til Guttorm Ingebrigtsen for 350 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 657 Sætrum.
     1745 Mathilde Olsdtr.1/2 Spand  1773-18O9Ingebr.Bårdsen 1/2 Spand
1745 1766 Anders Haldors.1 øre 12 mkl. 18O9 Guttorm Ingebr.  18 mkl.
1766 1773 Rasmus Olsen 1 øre 12 mkl.

           Desse må ha budd på 657 Sætrum:
Anders Pedersen           1662      39 år i 17O1
Peder i 1696

Haldor Sivertsen Sætrum        1733 1Erik
                                    2Marit Olsdotter (?)     1693 1748
Ingrid Erichsdtr.levde i 1733

Anders Haldorsen          1715      Ingrid Gulliksd.Mjøen,g.1744
Marit Haldorsdtr.         172O      Iver Olsen Loe,g.1749
Erik Haldorsen            1723      Luzie Olsdtr.Gorset,g.1747

Jens Johansen Sætrum,g.1769         Ragnhild Ingebrd.Skarsem 1736

Anne Andersdtr.Sætrum
Marit Andersdtr.Sætrum    1745      Rasmus Olsen Vammer g.1766
Sissele Andersdtr.Sætrum  1751
Gullich Andersen Sætrum   1752

Ingebrigt Bårdsen Sætrum  1749     Anne Guttormsdtr.         175O

Ole Rasmusen Sætrum       1767
Ingrid Rasmusdtr.Sætrum   1769
Guru Rasmusdtr.Sætrum     1771 1771

Guttorm Ingebrigtsen      1773 1858 Guri Olsdotter Buen      1763
Baard Ingebrigts.         1776      Marithe Olsdtr.          1782
Simen Ingebrigt.Sætrum    1783
Ingebrigt Ingebr.sen      1784 1818 Barn i 18O7 m/Marith Halset.
                                    død ved vådeskudd på fjellet.
Karen Guttormsdtr.        1788
Ole Guttormsen Sætrum     1788 1864
Even Guttormsem Sætrum    1797 1799
Sivert Guttormsen Sætrum  1798
Anne Guttormsdtr.         1799      Anders Andersen Bøe      1799

Sigrid Ingebr.dtr.        1792      Barn i 1825 m/Sivert Siverts.Loe

Ingebrigt Baardsen        18O9
Ole Baardsen Sætrum       1822

Marie Sivertsdtr.Sætrum   1825      Sigrid og Siverts barn.,

Dordi Sivertdtr.Sætrum         1848 Sivert,

Ole Andersen Sætrum       1844 1878 gbr. Gift

Lars Sivertsen

Jens Johansen Sætrum g 1769         Ragnhild Ingebrd.Skarsem 1736

Johannes Jensen Sætrum    1769 18O6

Marit Hansdtr.Sætrum hadde i 1868 m/John Sivertsen Ørstadsæter sonen:
Even Johnsen
Husmann:
Tarald Evensen            1734      Enkemann i 1.ektesk.

Ragnhild Ingebrigtsdtr.   1736 18O7 Enke i 1. ektesk.

Karen Olsdtr.Sætrum       18O6 1855

Hans Hansen Sætrum                  Ragnhild Eriksdtr.husm.  1805 1888

Hans Hansen Sætrum        1837

Sigrid Haagensdtr.Sætrum. enke i 1839
Barn mr/Ole Tostensen fra Lom i 1839:
Karen Olsdtr. Sætrum      1839

Marit Hansdtr.Sætrm       1843
Mari Hansdtr.Sætrum       1847      hadd i 1868 m/Jon Sivers.Mjøen

Even Johnsen Mjøen        1868

                        Sætrumsmoen
John OLsen Sætrumsmoen    1826 1903 husm. fatiglemUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel