Matrikkelmummer 777 Bakk:
med gammel skyld 1 øre 15 mkl.Nytt matr.nr.195 med lnr.227 og 228 med
skyld 1 daler 2 ort  og 12 shill.Frå 1890 gnr,205 bnr.1 med skyld 3
ort og 3 shilling.

Folketelling 1701:Joen Olsen 47 år og tjener Ole Olsen 44 år.

Skattemanntal 1762:1 Povel Olsen,enkemand.Born 1 Marit, hans
                   søster Brit, Anders Hagens enke og broren
                          Ole Olsen Bakk.
                   II John Olsen og kona Anna.Husmann John
                          Taraldsen g.m. Marit og sonen Endre.
Matrikklane:
1666 Olle        1 øre 15 mkl.    1838 Peder Arntsen     19,5 mkl.
1721 John Olsen  1 ore12 1/2 mkl. 189O Ole Roaldsen      1 ort 3 shil.
1762 Povel Olsen                  1890 Arnt Pedersen    1 ort 17 shil.
                                  19O9 Roald I. Dørrum   1,91 makr
     John Olsen                   1909 Ingebrigt Arntsen
1838 Roald Olsen 18 mkl.

Folketelling 18O1: I John Gjetmundsen 73 år. og Marit Paulsdtr. 63 år
                     med sonen John 25 år og dottra Ildri 16 år, og
                     fosterdottra Marit Evensdtr.5 år.
                  II Arnt Pedersen 31 år.og Randi Olsdtr 28 år med
                     borna:1 Peder 2 år.2 Guru Olsdtr.fosterdtr.4 åt.
                     Peder Larsen 65 år og Eli Iversdtr.64 år hans
                     foreldre.Kårfolk.

Folketelling 1815:Ole Ingebrigtsen 77 år.Arnt Pedersen 48 år.
                  Rannei Olsdtr.46 år.Peder Olsen 15 år.
                  Husmann Ingebrigt Olsen 48 år.

Skifter på Bakk:
|762 23/6 :Paul Olsen Bakk - Karen Olsdtr.f.Bøasæter.
           Born: 1 Marit 21 år.Verge morbroren Ole O.Bøasæter.
1787 13/9 :Erik Johnsen Bakk - Anna Olsdotter.
           Born:1 Ole Eriksen 12 år,2 John Eriksen 7 år.3 Jørund
                Eriksdtr. 14 år.
1790  1/9 :Erik Johnsen Bakk - Enkemann (Anna Olsdtr ?)
           Born:Ole Eriksen Bakk 14 år.2 John Eriksen 9 år.
                Gjertrud Eriksdtr. 17 år.

                  Tinglese dokument
Bygselseddler:
1751 4/2  :Ole Evensen får bygselseddel på 18 mkl.i Bakk frå
           biskoprn.
176O 27/3 :Bach 18 mk..Christopher Sivertsen får bygsel frå biskop
           Nannestad.
177O 21/2 :Ole Iversen får bygelseddel frå bisprn på 18 mkl i Bakk.
1776 13/3 ;Bakk 18 mkl.Bygselseddel til Peder Larsen frå biekop Bang.
1791 19/2 :Bakk 18 mkl.av biskop Schønheyder bøkslet til Erik Arntsen
           Bakk.
18OO 12/2 :Bakk 18 mkl.Arnt Pedersen får bøkselseddel frå biskop
           Schønheyder
1815 25/2 :Bakken matr,nr.777,18 mkl.bøkslet til Ole Roaldsen Dørum.
Buslettet under Bakk:
1739 7/7  ;Buslettet 2 mkl. et engslette kaldetr Buslettet seld av
           corporal Paul Nerhoel til John Olsen Dørum.
1771 3/3  :Buslettet 2 mkl.av John Olsen seld til Ole Iversen for 6
           Rdl.
177O 21/2 :Buslettet.Ole Iversen Vekve får bygselseddel.
1771 27/2 :Buslettet 3 mkl,et engslette under gården Bakk,dertil har
           Mildrid Johnsdtr, lyst odels og innløsningsrett.
1776 13/3 :Peder Larsen Vekve får bygselseddel frå biskopen på
           Buslettet m.v.
1784  7/6 :Buslettet på skift etter Ole Iversen,2 mkl. vurdert for 3
           Rdl. og utlagt til enken Anne Johnsdtr.
1794 1/9  :Bakk.derunder Buslettet,engslette i Scharet av Endre
           Johnsen Vognild seld til Arnt Pedersen.
18O6 25/8 :Bakk 1,5 mkl.av Marit Paulsdtr,seld til sonen John Johnsen
           for 5O Rdl,og John Johnsen pantsatt for 5O Rdl.
1813 10/6 ;Matr.nr. 777,derav 1,5 mkl. av John Johnsen seld til Ole
           Roaldsen.

                    Desse må ha budd på  777 Bakk:
John Olsen Bakk           1654     47 år i 17O1  kona Anne i 1762ø
Ole Olsen Bakk,tjener     1657     44 ær i 17O1

Even Olsen Bakk           1695 1757 berre ved død.
John Olsen i 1762                   g.m.Anne i1762
Kari Olsdtr.Bakk          1699 1762 Povel Olsen Nerhoel      17O3 1773
Berit Olsdtr.Bakk         1704 1793 usikker.
Svend Olsen Bakk g,1761             Sigrid Arntsdtr.Ishoel

John Taraldsen Bakk (husm)17O9 1793 Maren Endresdtr Bakk i 1762

Einer Eriksen Bakk,g.1754           Jørund Evensd.Kvalsjord  1726 1786

Even Cchristensen Bakk              barn i 1751 m/Anne Olsdt.Bryggen

Peder Larsen Bakk (Vekve?)1736 18O5 Eli Iversdtr.Vekve       1757 18O8

Marit Povelsdtr.Bakk      174O      Jon Jetmundsen           1725 18O1

Kristi Johnsdtr.Bakk g.1750        Halvor Jetmundsen Donali

Dordi Johnsdtr.Bakk       1736 1766
Halvor Johnsen Bakk       1743 1759
Erik Johnsen Bakk              179O Anne Olsdtr.Aalbu
Dordi Johnsdtr.Bakk       1744
Brynhille Johnsdtr.Bakk   1745 1812 usikker
Endre Johnsen Bakk        1749      barn i 1773 m/Marit O.Bryggen
                                     "  i 1775 m/Marit Lø.Vognild
              g.1778 m/             Marit Henr,dtr.Vognild
Kari Evensdtr.Bakk        1751      Ole Ingebrigtsen Vognild g.1777
Olaf Evensen Bakk              1759 Maglin Gudbr.dtr..Breye.
                                    Oppgift til Sesaker i 176O
Ole Ingebrigtsen Bakk     1738

Sivert Johnsen Bakk       1756 1757
Anne Johnsdtr.Bak ,g.1766           Haldo Johnsen Slipersæter
Marit Johnsdtr.Bakk       1759 1811
Guri Johnsdtr.Bakk        176O
Povel Johnsen Bakk        1764
John Johnsen Bakk                    Marit
Iver Johnsen Bakk         1767 1795
Kari Johnsdtr,Bakk        1769 177O

Ingrid Olefsdtr.Bakk      1752
Even Olefsen Bakk         1755      barn i 1778 m/Gjertrud P Vognild
                                      "  i 1783 m/Kari A.Hustøft.
                                      "  i 1796 m/Kari Johnsdtr.
Sivert Olefsen Bakk       1758        "  i 1783 m/JÅå Myren
Ragnille Olsdtr.Bakk      1763 1813 Arnt Pedersen Bakk       1769 1849
Marit Olsdtr.Bakk         1765      Halvor Jetmundsen

Guri Pedersdtr.Bakk       1769 1796 død under fødsel
Arnt Pedersen Bakk        177O      Randi Olsdtr.            1773
Rannei Pedersdtr.Bakk     ???       barn m/Ole O. Moene i 1797
Guri Pedersdtr. Bakk      1776 1812 død under fødsel.

Ole Eriksen Bakk          1774 1854 Kårmann
Gjertrud Eriksdtr.Bakk    ??

Gjertrud Eriksdtr.Bakk    1774     Jørun
Jørganna Eriksdtr.Bakk             barn i 18O6 m/Ole Olsen Gulaker
Ole Eriksen Bakk          1776
John Eriksen Bakk         1781     barn i 18O8 m/Gjertrud Øien

John Johnsen Bakk         1776     Anna

???  Olsen,dtr.?          1783     Evens barn m/Kari Hustøft.

Ildri Johnsdtr.Bakk       1785     ??

Marit Evensdtr.Bakk       1796      Halvor Pedersen ??

Guro Olsdtr.Bakk          1797     Ranneys sdotter.

Peder Arntsen Bakk        1799     barn i 1822 m/Anna O Kletthaug.
                 g.m.              Marit Arntsdtr. Grytting   1799
1877

Peder Olsen Bakk          18OO
Kari Olufsdtr.Bakk        18O1 1882
Erik Olsen Bakk           18O6      Jørgannas son.

Halvor Halvorsen Bakk     1812 1813 barnesykdom
Peder Halvorsen Bakk      1816
Kari Halvorsdtr.Bakk      1825 1894 Inbebrigt Ingebr.Lønset  1828

Karen Pedersdtr,Bakk      1823
Arnt Pedersen Bakk        1826       Goro Ingebrigtsdtr,     1826 1898
Mari Pedersdtr.Bakk       1837
Halvor Pedersen Bakk      184O

Ole Roaldsen Bakk ca.     185O

Arnt Arntsen Bakk         1854
John Arntsen Bakk         1855 1855

Marit Ingebrigtsdtr.Bakk  1861 1861
Mari Arntsdtr.Bakk        1874 19O4

Erik Arntsen Bakk         1883 1883
Marit Arntsdtr.Bakk       1885 189O
Martin Arbtsen Bakk       1897 1897
Martin Arntsen Bakk       1899 19O1

Roald Olsen Bakk          1888 1900

Haakon Sivertsen Bakk     1899 1900

Husmenn:
Marith  Olsdtr.Bakk        1739      Ole

Ingebrigt Olsen Bakk       1769

Sivert Ingebrigtsen                   barn i 1833 m/Kari Gravaune
Kari Sivertsdtr Bakk       1833       Ingebrigt Ingebr Ishol 1828 1908

                Matrikkelnummer 778 Bakk.
Med gammel sjyld 19,5 mkl.Nytt matr.nr.196 med lnr.229 a-b, og skyld 3
ort og 18 shilling.Frå 1890 gnr.206 bnr.1, med skyld 4 ort og 20 shil.
revidert 3,75 mark.

Folketelling 17O1: Engel Ingebrigtsen 6O år.

Skattemanntal 1762:Erling Andreasen g.m. Gjørrand og borna
                   John og Inger og hans moder Ingrid.

Matrikklane:
1661 Olle og Arnt 1 spamd,6 mkl.  1838 Arnt Ellingsen   19,5 mkl.
1696 Aren       19,5 mkl.         1890 Arnt Arntsen    4 ort 20 mkl.
1721 Engel      1 øre 19,5 mkl.   1909 Arnt Arntsen    3,75 mark
1762 Erling

Skifter på Bakk 778.
185O 25/11:Arnt Eriksen Bakk - Marit Arntsdtyr.
           Born:Arnt Eriksen Bakk - Marit Arntsdtr.f.Haugseth.
                born: 1 Arnt Arntsen    .
Folketellinga 18O1: Erik Arntsen 41 år Guri Johnsdtr. 42 år.
                    Erik Andersen,tjener.

Folketelling 1815: Erik Arntsen 53 år,Thora Olsdtr. 33 år.

Desse må ha budd på matr.nr.778:

Engel Ingebrigtsen Bakk   1641       60 år i 17O1

Marit Sivertsdtr.Bakk     1684 1748 Berre ved død.

Aren Bakk i 1696

Erik                                Ingrid Einersdtr.Bakk    1687 1773

Erling Andreassen Klett     1706 1782 Gjørrand Eriksdtr.Bakk    1720 1782

Even Eriksen Bakk           1721 178O Usikker
Einer Eriksen Bakk          1726 1759 Jørran Evensdtr,Qvalsjord,g.1754

Ingrid Einersdtr.Bakk       1754
Erik Einersen Bakk          1756
Lisbet Einersen Bakk        1758

Engel Bakk i 1721

Jon Ellingsen               1745      på Røros i 1783
Kari Ellingsdtr.Bakk        1747 1748
Ingrid Ellingsdtr.Bakk      1748

Arnt Ellingsen Bakk         1751      Ingeborg Ingeborgsdtr. Haaker
Inger Ellingsdtr.           1753
Kari Ellingsdtr.Bakk        1756 1783 Barn i 1781 m/Even Evensen Sæter
Marit Ellingsdtr.Bakk       1759

Even Evenszen Bakk          1781      Karis son.

Arnt Eriksen Bak g 175?               1Randi Olsdtr.           1733
                 g.1758               2Sigron Iversdtr.Bøe enke.

Erik Arntsen Bakk           1762      Thora Olsdotter          1782

Arnt Eriksen Bakk           1815 1849 Marit Arentsdtr.Haugset  1823
Randi Eriksdtr.Bakk         1817

Arnt Arntsen Bakk                     Marit E.Hokseng          1863
Kristine Arntsdtr.Bakk      1778 1778 Usikker.

Erik Arntsen Bakk           188O      Arnt og Ingeborgs son.
Erik Arntsen Bakk           1883 1890
Marit Arntsd Bakk (USA)     1887      Ole Olsen Bakk           1878 1926
Tora Arntsdtr.Bakk          1889 1908
Erik Arntsen Bakk           1893
Arnt Arntsen Bakk           1895 1973 Marta Halvd.Mjøen        1900
Martin Arnts.Bakk           1897 1897
Martin Arntsen Bakk         1899 1901
Anna Arntsdtr.Bakk          1801
Martin Arnts.Bakk           1908

Marit Arntsdtr.oppattgift i 1852 med Arnt Halvorsen Dørum f. 1838 1872
og dei fekk borna:
Guri Arntsdtr.Bakk          1853 1912 Erik Olsen Skarsem       1848 1905
Mari Arntsdtr.Bakk          1856 1862
Halvor Arntsen Bakk         1861 1862
Kari Arntsdtr.Bakk          1861      Peder Peders.Aalbu       1851
Marie Arntsdtr.Bakk         1864 1942 John Ingebr.Vognild      1864 1946
 

                      Matrikkelnummer 779 Bakk
med gammel skyld 19 1/2 mkl.Nytt matr.nr.197 med lnr.230.og skyld 3 ort
og 18 shill.Frå 1890 gnr.207 bnr.1 med skyld 2,74 mark.

Folketelling 17O1:Lars Toresen 67 år,Tore Larsen på Nordmøre.
                  Tarald Larsen,10 år,Ole 7 år.

Skattemanntal 1762:Christopher Sivertsen g.m.Magdlin

          Matrikklane:1662 Arne 5O år    19 1/2 Mkl.
                      1696 Thore         19 1/2 mkl.
                      1721 Olle          19 1/2 mkl.
                      1762 Christopher
                      1838 Haldo Olsen   19 1/2 mkl.
                      1890 Oluf Haldosen 3 ort 14 shill.
                      1909 Haldo Olufses enke 2,74 mark.

Folketellinga 1801:Oluf Christophersen 39 år, Kari Haldosdtr.4O år,
                   med borna:1 Haldo 5 år,2 Maglin 3 år,Sivert
                   Evensen,fosterson 11 år.Christopher Sivertsen,
                   hans fader 73 år,Maglin Guldbrandsdtr.8O år,Kaar.

Folketelling 1815:Oluf Christophersen 53 1/2 år,Karen Halvorsdtr.54 år
                  Haldorf 19 år,Sivert 10 år,Magdalena 17 1/2 år,
                  Karen 15 år,

Skifter på bakk 779
175O  4/11 :Even Olsen Bakk- Ingrid Eriksdter.
            Born;1 Oluf Evensen 25 år,2 Erik Evensen 21 år,3 Sigrid
                 Evensdtr. 21 år,4 Marit Evensdtr. 11 år.
1759 30/3  :Oluf Evensen Bakk - Maglin Gudbrandsdtr,f.Breen.
            Born:1 Even 4 år.2 Sivert 2 år,3 Ingrid 7 år.
1758 30/5  :Bachsæteren 1,5 mkl.på skifte etter Oluf Evensen,vurdert
            for 2 Rdl. 12 shill.og utlagt til enken Magdlin Gudb.dtr.
1875 6/11  :Guri Olsdtr.bakk - Oluf Haldorsen.
            Born:1 Haldor Olufsen 9 år,2 Sigrid Olufsdtr. 7 år,

                 Tinglyste overdragelser 779
1758  3O/5 :Bachsæteren 1 1/2 nkl.på skifte etter Oleuf Evensen vur-
            dert for 2 Rdl.12 shilling og utlagt til enken Magdlin
            Gudbrandsdtr.

Desse må ha budd på  779 Bachen
Arne Bachen               1612     60 år i 1762

Lars Thoresen             1634     67 år i 17O1

Lars Andersen Bach        ??
Ingeborg Arntsdtr Bakken  1673 1746 Usikker,berre ved død.

Tore Larsen               1685
Tarald Larsen             1691
Ole Larsen                1694
Aren Larsen Bach i 1696

Marit Larsdtr.Bakk                  Ingeborg Knudsdtr.Vognild g.1761.

Marit Olsdtr.Bakk         1716 1786
Even Olsen Bakk                     Ingrid Eriksdtr.         1692 176O

Christopher Siverts,Bakk  1728 18O8 Magdlin Gudbrandsdtr.    1721

Olef Evensen Bakk         1728 1759 Magdlin Gudbr.dtr.Breye  1721 181O
Sigrid Evensdtr,          1729 18O2
Anna Evensdtr.Bakk        1731
Marit Evensdtr. Bakk      1739

Erik Evensen Bakk (Dørum) 1739      Gjertud Ingebr.dtr.Aalbu

Ingrid Olsdtr.Bakk        1751
Even Olsen Bakk           1755      Barn i 1755 m/Kristi E.Halset
                                         " 1769 m/Sigrid H.Sneve,
Ingrid Eriksdtr.Bakk      1759

Sivert Olsen Bakk         176O 1786

Olef Christophersen Bakk  1762      Kari Haldosdtr.          1761

Christopher Sivertsen

Sivert Evensen,fosterson  1790

Magdlin Olefsdtr. Bakk    1791 1793
Haldor Olufsen Bakk       1794 1795
Haldor Olufsen Bakk       1796 1867 Sigrid Taralsdtr.Blokhus 1798 1873
Magdlin Olufsdtr.Bakk     1798 1861 ?legdslem.
Karen Olufsdtr.Bakk       18OO
Sivert Olufsen Bakk       18O5 1877 barn i 18367 m/Sigrid I Vammer.

Sigrid Thoresdtr.Bakk     18O7 187O kone.(Bakkråen)

Sivert Olsen Bakk         18O8 1855

Sigrid Halvorsdtr.Bakk    1814

Karen Haldosdtr.Bakk      1825
Anne Haldosdtr.Bakk       1828
Oluf Haldosen Bakk        1831 1913 1.Guri Olsdotter. Loe    1845-1872
                                    2.Rannei Olsdtr. Loe     1854-1919
Marit Haldosdtr Bakk      1837
Marit Haldosdtr.Bakk      1841

Haldor Olufsen Bakk       1866 1904  Kristine Aalbu          1865-1943
Sigrid Olufsdtr.Bakk      1867
Ole Olufs. Bakk           1878
Guri Olufsdtr. Bakk       1883
Ingeborg Olufsdtr. Bakk   1892-1942

Finn ikkje plass til:
Einer Svendsen Bakk       1759 1774
Ole Eriksen Bakk,g.1826   1768      Karen Olsdtr.Vekve
Ole Larsen Bakk l 1849
Guri Olsdtr.Bakk          1845 1872
Marit Olsdtr.Bakk         1848
Guri Olsdtr.Bakk          1854 1875

Sivert Arntsen Bakk       1862 1862

Finn ikkje plass til:
Dorthea Hansdtr.Bakk                 barn i 18o5 m/Rasmus Vorhaug.

Brit Rasmusdyt. (Bakk)?   1805

Marit Pedersdtr.Dørrum    1821 19O2 gift (Sæter?)

Retting frå Andrea Eide utført i blå kursiv den 29.5.99
I tillegg fann eg nye opplysingar i ein eldre backup.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel