Isbrekken
Ole Olsen Isbrekken       1819 1896  ( Loe ??)

Peder Stenersen           1824 1889 Fattiglem
Svend Stenersen           1826 1899 husm.
Ole Steners.Ivarenget     1834 1894 Sæterplass

Ole OLsen Isbrekken  ca,  188O      veiarbeider

Otto Olsen Isbrekken      19O5 19O5

                         Engan:
Lauriz Gjertviksten lærar 188O ca

Karen Lauritzdtr  "       19O1 19O5

                Matrikkel nr.640 Engen.
med gamal skyld 18 mkl. Nytt matr.nr.51 med lnr.49 og skyld 2 ort og    12
shilling. Frå 1890 gnr.56 bnr.1 med skyld 2,15 mark.

Jordebok 1664:Ole Hansen 18 mkl.56 år med sonen Halvor Olsen 12 år.

Folketelling 17o1:Halvor Olsen 55 år og Olle Halvorsen 14 år.

Skattemanntal 1762:Halvor Andersen g.m.Gjørrand og sonen Anders.
                   Mandens søster Guri Evensdtr.

Matrikklane:1696 Halvor 18 mkl.   1838 Iver Anders. 18 mkl.
            1721 Halvor 18 mkl.   189O Hans Eriksen 2 ort 1 sh.
            1762 Halvor           19O9 Simen Nordli 2,15 mark.

Folketelling 1801:Anders Halvorsen f.1750,g.m.Sissel Iversdtr.f.1754
                  og borna:1 Jørrand f.1783,2 Iver f.1786,3 Marit,f.
                  1789,4 Halvor f.1791,5 Halvor f.1796.
Skifter på Engen:
1764 18/6 :Guru Evensdtr.Engen- ugift
           Born:Even Ingebrigtsen Engen,16 år.
           Verge:morbroren Halvor Andersen Engen.
1803 11/8 :Anders Halvorsen Engen - Sissel Iversdtr.
           Born:1 Iver 12 år,2 Halvor,7 år,3 Anders,7 år,4 Gjøri
                2o år,5 Marit,15 år.
                Laugverge:farsøsters mann Ole Andersen Engen.
1850 19/10:Marit Andersdotter Engen, ugift.
           Søsken:1 broren Anders Andersen,2 brorsonen Lars
                  Halvorsen og brordotter Berit Halvorsdtr.

                       Tinglyste dokumenter.
1785 20/12:Engen,18 mkl..Anders Halvorsen får akjøte frå faren
            Halvor Andersen for 20 Rdl.
1803 18/11:Engen 18 mkl. på skifte etter Anders Halvorsen
            vurdert for 250 Rdl.og utlagt til borna,Iver m.fl.
1805 5/12 :Engen,18 mkl.Excution for 26 Rdl.2 ort og 16 shill.
1806 24/2 :Engen 18 mkl.av Sissel Iversdtr.pantsatt til Oppdal
           Fattigvesen.

          Desse har hatt skjøte på 64O Engen.
               1785 Halvor Andersen 18 mkl.
          1785 1803 Anders Halvorsen 18 mkl.
          18O3 18O6 Iver Halvorsen
          18O6      Sissel Iversdtr.

Desse må ha budd på Engen:
Olle Hansen Engen i 1664  16O8

Halvor Olsen Engen        1646      55 år i 17O1

Anders Halvorsen Enge     1676 1755 Guro Halvorsdtr.         1637 1756
Olle Halvorsen            1687      14 år i 17O1
(Er det han som er død i 1757 82 år gl.? d.vil seie 1675 1757)??

Guru Evensdotter Engen    17O4 1764   ugift,hadde sonen

Even Ingebrigtsen Engen   1745 1767

Ole Olsen Engen                     Brit Andersdtr. Hævle,g.1754
                                    Barn i 1752 m/Marit J.Vekved
Marit Olsdtr. Enge        1727 1785 Simen Olsen Rise g.1752
 ??  Olsen Engen          1729 1751 Berre ved død.
                                    Barn i 1761 m/Rasmus O.Vammer.
Marit Rasmusdtr. Engen    1761

Sigrid Olsdtr.Engen       1756

Halvor Andersen Engen     1717 18O1 Gjørran Svendsdtr.Loe    1718 1794

Anders Halvorsen g.1783   175O 18O3 Sissel Iversdtr. Loe     1754
Svend Halvorsen Engen     1752 1755
Halvor Halvorsen Engen    1754
Guro Halvorsdtr.Enge      1756 1756  (1 dag)
Guro Halvorsdtr.Enge      1756 1756  (16 dager)
Guro Halvorsdtr.Engen     1758
Guro Halvorsdtr.Engen     1762 1774

Ole Olsen Engen           1784 1868 Ragnhild Olsdtr. i 1834

Jørrend Andersd.          1781 18O3 (Dottra Guru ??)
Iver Andersen             1786 18O5 Marit Olsdtr.Nyseter     177O
Marit Andersdtr.          1789 1849 Barn i 1822 m/Erik J.Risløkken.
Guro Andersdtr.Engen      1791 1795
Halvor Andersen           1796      død før 185O
Anders Andersen           1796      Marit Johnsdtr.Bjerkaker
Marith Andersdtr.Engen    18oo 18oo

Arnt Iversen Engen        18O4 18O5

Jørgen Eriksen Engen      1822      Marits son m/Erik Risløkken

Marit Olsdtr må vere oppattgift med Ole Johnsen ?
Marit Olsdtr Engen                  Ole Johnsen i 18O8

Iver Olsen Engen          18O8 1895 Brit Sivertsdtr ?? i 1845

Ingebrigt Arntsen Engen   1824 1892 Eli Evensdtr.(Loe?)

Ole Andersen Engen        1831
Hans Andersen Engen                 selveier (levde i 1895)

Ingrid Olsdtr.Engen       1834
Oline Olsdtr.Engen        1845

Marit Ivedrsdtr.Engen     1845      Usikker

Lars Halvorsen Engen                 levde i 185O
Berit Halvorsdtr.Engen                 - - " - -

Ildri Ingebrigtsdtr.Engen 1854
Even Ingebrigtsen Engen ca186O
 

Ingebrigt Hansen Engen    1873 1882 selveiersønn
Mari Hansdtr Engen        1882 1884 far Hans Andersen,gmd.
Ingebrigt Hansen Engen    1885 1895

Even Evensen Engan        19O5 19O5

Husmann:
Hans Gundersen Engen      163O      Husmann i 17O1

Kari Johnsdtr Lilleengen  1667 1753 Berre ved død.

Jon Rasmusen Engen        176O      Jørrend Iversdotter  1753

Marit Johnsdtr. Engen     1792

                   Matrikkelnummer  641 Engen.
med gamal skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.52 med lnr.50 og skyld 2 ort og 12
shilling. Frå 1890 gnr.57 bnr. 1 med skyld 1,97 mark

Folketellinga 17O1: Anders Olsen 38 år og Ole Andersen 7 år,Engel
                    Andersen 5 år.
Skattemanntal 1762:Anders Olsen g.m. Marit.

Matrikklane:1696:Anders    18 mkl.   1839 Ole Olsen 18 mkl.
            1721:Engel     18  "     189O Iver 2 ort 8 shil.
            1762 Anders Olsen        19O9 Iver Olsen 1,97 mark

Folketellinga 1801:Ole Andersen f.1757,Thor Iversdatter,f.1760
                   med borna:1 Anders,f.1792,2 Marit,f.1795,
                   Marit f.1798
                   Randi Arntsdotter, hans søster,5O år

Skifter på Engen:
1738 17/7 :Ole Andersen Engen - Sigrid Olsdotter
           Born:1 Anders Olsen f.1717,2 Ingebrigt Olsen f.1721,3 Ole
                Olsen f.1726,4 Arne Olsen f.173O,5 Randi Oladotter,
                f.1718,6 Marit Olsdtr. f.1729.
1757 15/1 :Marit Olsdtr. Engen, pike
           Born:Magnhild Gudbrandsdotter.
1783 2/9  :Anders Olsen Engen - Marit Olsdtr.f.Nysæter.
           Born:1 Ole,26 år,2 Sigrid 30 år,ugift,3 Brit 28 år,
                4 Ingeborg 19 år.Laugverge:Hennar bror Ole
                Olsen Nysæter,som også er verge for dei andre.
1785  1/9 :Marit Olsdatter Engen, pike.
           Arvingar:Søsken:1 Anders Olsen Engen,død,har borna:
           a.Ole,tjener på Storfloen i Værnes prestegjeld,b Sigrid,
           32 år ugift,c Brit 20 år,tjener hos Erik Vammer,d Ingeborg,
           g.m. Ole Olsen Eingrinden.2 Ole Olsen Eingrinden,død,har
           borna:a Sigrid Olsdtr. Eingrinden i Børsa.b Ildri Olsdtr.
           g.m.Jacob Enan i Børsa. Verge Ole Olsen Nysæter.
1830 20/2 :Ole Andersen Engen - Gjertrud Olufsdtr.
           Born:1 Anders,2 Oluf 14 år,3 Marit g.m.Ingebrigt Jonsen
                Volden,4 Marit 24 år.

                      Tinglyste dokumenter.
1760  2/6 :Enge,18 mkl.pantsatt av Anders Olsen til Angell for 12O Rdl
1787 12/1 :Engen 18 mkl.Ole Andersen får skjøte frå mora Marit for
           168 Rdl.
1812 29/2 :Engen,matr.nr.641,18 mkl. på skifte etter Thora Iversdtr.
            utlagt til Anders Olasen m.fl. for 60
   ?       Engen,matr.nr.641,18 mkl.av Ole Andersen pantsatt til
            til Sivert Nilsen Hov i Soknedal for 400 Rdl.

          Desse har hatt skjøte på 641 Engen.18 mkl.
               176O Anders Olsen 18 mkl.
          1787 1812 Ole Andersen
          1812      Anders Olsen 18 mkl.

          Desse må ha budd på 641 Engen:
Ole Olsen                 164O        usikker

Paul Olsen,blind          1669       usikker
Anders Olsen Engen        1663      38 år i 17O1
Randi Olsdtr. Engen       1676 1774
 

Ole Andersen Engen        1694      Sigrid Olsdotter         1689 1762

Engel Andersen Engen      1796

Anders Olsen              1717 1783 Marit Olsdtr.f.Nysæter g.1751.
Randi Olsdtr.             1718 1754 druknet
Ingebrigt Olsen           1721 1755 druknet på fisketur.
Ole Olsen                 1726      Gift Eingrinden i Børsa,
Marit Olsdtr.             1729 1757 ugift.Hadde dottra Magnhild.
Arne Olsen                173O

Sigrid Andersdtr.         1751      Barn i 1778 m/Ingebr.Blæstre
Brit Andersdtr.           1753
Marit Andersdtr.          1756 1756
Ole Andersen              1757      Thoor Iversdotter        176O
                                    barn i 1787 m/Marit L.Fra Dovre
Ingeborg Andersdtr.       1763      Ole Olsen Eingrinden.i Børsa.

Ragnhild Ingebr.dtr.      1778      Erik Ellingsen Stuen
                                    Barn i 18OO m/Povel J.Hevle

Anders Olsen Engen        1792
Marit Olsdtr.Engen        1795      Ingebrigt Johnsen Volden 1784 1854
Marit Olsdtr.Engen        1799 18O3 usikker.
Marit Olsdtr. Engen d,y,  18O3

Magnhild Gudbr,dtr.Engen            Marits dotter.f.c.1756 ?

Anders Povelsen Engen     18OO 18OO Ragnhilds son

Ole Andersen Engen             183O Gjertrud Olufsdtr.

Marit Olsdotter Engen              Ingebrigt Johnsen Volden
Marit Olsdtr.Engen        18O6
Anders Olsen Engen
Oluf Olsen Engen,husm.    1815 19OO Gjertrud A.Fossem ??     1825 1884

Usikkert
Knut Olsen Hoel           1786      hadde med Marit I.Sneve sonen
                                    Ole Knutsen bosatt Engen
Ole Knudsen Sneve         1808 1885 Sigrid Olsdtr. Loe    1796

Knut Olsen Engen          1841      Marie Olsdtr.Hoel    1833
         Busett Aamotsdal
Ole Olsen Engen           1843 1904 Kristine Ing.Vammer  1849 1889
Iver Olsen Engen          1845 1923 Guro Olsdtr.Bøe      1853 1931
Bosatt i Målselv

Ole Olsen Engen           1873 1898
Iver Olsen Engen          1875      Sigrid P.Stølen         1875
Ole Olsen Engen           1877      Gurine Ingb.dtr.Sneve   1873
Sivert Olsen Engen        1880 1883
Mari Olsdtr.Engen         1882 1896
Sivert Olsen Engen        1884 1903

Klara Iversd.Engen        1900       Olai Olsen Husa     1902

Knut Olaisen Husa         1931
Ivar Olaisen Husa         1941
Signe Olaisdtr.Husa       1943
 

                  Matrikkel nr.642 Engen
med gamal skyld 1 øre og 12 mkl. Nytt matr,nr.53 med lnr. 51a, 51b,
og 51c med skyld tilsaman 1 øre og 12 mkl.Frå 1890 gnr.58 bnr.1 med
skyld 1 ort og 17 shill.rev.2,o7 mark.

Folketelling 17O1:Olle Christoffersen 41 år og Olle Olsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Peder Olsen g.m.Anna, mandens mor Randi og
                   søster Sigron.
                   Husmenn/Inderster:Ole Pedersen Brendmo og Ingrid
                   og hennes far Anders Evensen.
                   Ingebrigt Iversen Brekken og Rannei

Matrikklane: 1696 Olle  1 øre 12 mkl.  189O Iver Olsen 1 ort 17 s.
             1721:Olle Olsen 1 øre,    19O9 Ole I Engen 1,55 m.
             1762 Peder Olsen
             1838:Ole Pedersen 17 mkl.
                  Jon Andersen 18 mkl.   = 1 øre 12 mkl.
                  Ole Pedersen  1  "

Folketelling 1801:I.Peder Ellingsen f.1771,og Barbro Olsdtr. f.1776
                   med borna:1 Ole Pedersen f.1798 og Marit,f.18OO.
                 II.Elling Ellingsen f.1740 og Gjertrud Stengrimsdtr.
                    og Husmennene
                 I.Sivert Thoresen 48 år og kona Marit Johnsdtr.42 år
                   og borna,1 Hans 9 år,2 Ole 7 år, 3 Ole 5 år,4 Mari
                   1O åg og Ande 2 år.
                II Even Halvorsen 56 år,Thora Ingebrigtsdtr.44 åt,med
                   borna:1 Halvor 16 år og 2 Ingebrigt 9 år.

Skifter på 642 Engen:
1785 16/2 :Ole Pedersen Engen - Ingrid Andersdotter.
           (Skiftet er halde på husm.pl.Brendmo)
           Arvingar;hennar søsken;1 Sven Andersen Fossem,død,
           har borna:a Anders Svendsen,død,har borna:1 Halvor
           25 år,2 Sven 24 år,3 Ingrid 23 år, b.Ole Svendsen i
           Trondheim. c.Randi Brenden, d Guri Svendsdtr. i
           Sunndal, 2 Guri Andersdotter gift til Aunkaasen.
           3 Sigrid g.m.Ingebrigt Tostensen Brevollen.Mjøen.
                       Tinglese dokument.
1729 13/7 :Enge,1/2 Spand,Jørgen Pedersen får kongeskjøte på 1/2 Spand
            Spand i Engen for 37 Rdl.
1740  5/7 :Randi Olsdtr.sel 18 mkl.i Engen til Peder Olsen for 2O Rdl.
1764 16/1 :Engen,Gavebrev frå Peder Olsen til brordotter Gjertrud
           Stengrimsdotter.
1768 20/5 :Testamente frå Peder Olsen Engen og Anna Jørgensdotter til
           Elling Ellingsen Engen.
1780 30/12:Engen 1 øre 12 mkl. er av Peder Olsen seld til Erland
           Erlandsen for 40 Rdl.
1793 28/8 :Peder Ellingsen får skjøte på 1/2 Spand i Engen frå faren
            Elling Ellingsen og hustru.
1801 26/12:Iver Andersen Lien,eller Dørrum,får skjøte på matr.nr.642.
            1/2 Spand i Engen fra Peder Ellingsen for  8OO Rdl.
1805 18/6 :Engen,1/2 Spand,på skifte etter Iver Arntsen vurdert for
           850 Rdl.og utlagt for gjeld,og resten til Marit Olufsdtr.
1805 10/7 :Engen,1/2 Spand,derunder har enken Marit Olufsdtr,ved
           contract vedgåt å forsørge Elling Ellingsen på livstid.
1810 5/12 :Ole Pedersen Stølen får skjøte på matr.nr.642,1/2 Spand
           frå Ole ? for 950 Rdl.
1813 13/2 :Jon Olsen Vammer får skjøte på 12 mkl.i Engen frå Mikkel
           Jonsen Engen for 200 Rdl.

           Desse har hatt skjøte på 642 Engen,1/2 Spand:
           1729 174O Jørgen Peders.1/2 spand.Kongeskjøte.
           174O 1768 Peder Olsen
           1768 178O Elling Ellingsen
           178O 18O1 Peder Ellingsen
           18O1 18O5 Iver Andersen
           181O      Ole Pedersen 1/2 Spand
           1813      Jon Olsen Vammer 12 mkl.

Desse må ha budd på 642 Engen:
Olle Christophersen       166O      41 år i 17O1.

Marit Olsdtr. Enge        168O 1755
Olle Olsen Engen          1687      12 år i 17O1

Peder Pedersen Engan      1698 1778

Ole Pedersen Engen i 1785           Ingrid Andersdtr.
Randi Pedersdtr.Engen               Jørgen Pedersen
Gjertrud Pedersdtr.Engen  1743 18O5   ??

Peder Olsen i 1762        17O9 1783  Anna Jørgensdtr. i 1768
Sigron Olsdtr.Engen       1713 1764
Stemgrim Olsen Engen                Dordi Gulichsdtr.
John Olsen Engen,usikker  1753 1755 berre ved død.

Gjertrud Stengrimsd.Engen 1745      Elling Ellingsen         ??   18O8
Ole Stengrims.Engen       1749 1753

Gjertrud Ellingsdtr.Engen           i 1764
Ole Ellingsen Engen       1754
Anne Ellingsdtr.Enge      1765 1765
Peder Ellingsen Engen     1767 1768
Peder Ellingsen Engen     1771      Barbro Olsdtr.

Iver Arntsen Engen        1759 18O5

Brit Jensdtr.Engen        1778 1865 Fattiglem,død på tøftan.

Arnt Iversen Engen        1803 1803

Peder Ellingsen Engen               Marit Johnsdtr i 1817

Ole Pedersen Engen        1798 1866 Barn i 1833 m/Ragnhild Halsen
                                    død som kåmann
Marit Pedersdtr.Engen     1799 1855 pike
Ole Pedersen Engen        18O5      Ragnhild Olsdtr.   (?)   181O 1898
Karen Pedersdtr.Engen               Imgebrigt Rasmusen i 1835
Gunhild Pedersdtr. Engen  1817
Barbara Pedersdtr.Engen   182O
Anne Pedersdtr.Engen      1826

Hans Jørgensen Engen      1819

Marit Ingebrigtsdtr Engen 1835

Barbro Olsdtr.Engen       1836

Husmenn:
Sivert Thoresen           1753      Marit Johnsdtr.      1759
Jørgen Toresen Engen                Karen Arntsdtr.Engen i 1815

Mari Sivertsdotter        1791
Hans Sivertsen            1792
Ole Sivertsen             1794
Ole Sivertsen d.y.        1796
Ande Sivertsdtr. Engen    1799
II.
Even Halvorsen Engen      1745      Thora Ingebrigtsdtr. 1757
Inger Halvorsdtr.         1758

Halvor Evensen Engen      1785
Ingebrigt Evensen Engen   1792

Marit Svendsdtr.Engen     1792      (Ingrids.dotter)

Halvor Jørgensen Engen    1819 1819
Halvor Jørgensen Engen    1822 19O3 Husmann.

Finn ikkje plass til:
Erik Johannessen Engen              Guri Bjørnaldsdtr i 1814

Hans Olsen Engen          179O 1876

Karen Thoresdtr. Engen    1793 185O død som husmandskone.

Johannes Eriksen Engen    1814
og ikkje til:
Hans Pedersen Engen       18O8 1869  Kari Guttormsdtr i 1846

Peder Hansen Engen        1846

Guttorm Hansen Engen      1859 186O

Sivert Pedersen Engen     1874 189O ugift

og:
Sigrid Eriksdtr.Engen     1787 1853 enke

Kari Eriksdtr.Engen       18O4 1869 gmds.kone

               Matrikkel nr.643 Volden
med gammel skyld 3 mkl.tillagt av matr.627 Loe 3 mkl,tilsammen 6 mkl.
Nytt matr.nr.54 med lnr.52 og ny skyld 3 ort og 3 shill.
Frå 1890 gnr.59 bnr. 1 med skyld 2,18 mark.

Folketelling 17O1:Ole Larsen 34 år og Lars Olsen 1 år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen g.m. Ragnhild og borna:
                   Ole og Ragnhild.

Matrikklane:1664 Lars 3 mkl.
            1696 Lars 3 mkl.
            1721 Engel 3 mkl.
            1762 Ole Olsen
            1838 Ingebrigt Johnsen  6 mkl.
            1890 Thore E.Kongsvold 3 ort og 3 shill.
            1909 Ingebrigt O.Volden  2.18 mark.

Folketelling 1801:Ole Olsen f.1767 og Marit Olsdtr. f.1757 og
                  kårfolka Ole Olsen f.1745 og Marit Larsdtr.f.1729.
                  Tinglese dokumenter.
1747 14/11:Volden 3 mkl.Ole Olsen får kjøpt odels- og innløs-
           ningsretten av Schøller.
1766 26/6 :Volden, 3 mk. seld av Ole Olsen til sonen Ole Olsen
           etter forening.
1793 26/8 :Volden 3 mkl. ved off.auksjon seld til Ole Olsen for
            160 Rdl.

           Desse har hatt skjøte:
                1747 Shøller.
           1747 1766 Ole Olsen 3 mkl.
           1766 1793 Ole Olsen

Desse må ha budd på Volden:
Lars i 1696

Ole Larsen Volden         1667      34 år i 17Ol.
Marit Olsdtr.Volden       1693 1765 usikkert.
Lars Olsen Volden         17OO      1 år i 17O1
Guro Olsdtr.Volden        17O5 1745

Marit Larsdtr. Volden     1729     Ole Olsen               1745

Marit Olsdtr.Wolden       1734 1778
Sigrid Olsdtr.Volden      1734 18O9
Ole Olsen Drivdalsvolden  1737 1759 ungkar,22 år

Ole Olsen Volden          1767      Marit Olsdtr.           1757

Randi Olsdtr.Volden                  Erik Arntsen Vammer,g.1768

Ole Olsen Volden                     Eli Olsdtr.Vognild, gift 175O
Ragnhild Olsdtr.

Marit Olsdtr.?? Volden    1795 1883 Ingebrigt Johnsen.Stuen  1784 1854

Marit Larsdttr.Volden     1798 1862 kårenke

Marit Ingeb.Volden        1821 1823
Ole Ingebr.Volden         1824      Marit Olsd.Ekran       1830
John Ingebr.Volden        1833      Mari Olsdt.Rise(Ekran) 1834
Marit Ingebrigtsd,Volden  1835

Mari Olsdtr.Volden        1851 1875 Bosatt i Strinda.
Sigrid Olsdtr.Volden      1852 1855
Ingebr.Olsen Volden       1853      Anne Ingeb.Viken   1851
      Bosett i Viken
Sigrid Olsd. Volden       1855 1875 Bosatt iStrinda
Ildri Olsdtr.Volden       1857 1938 Ole Pedersen Rise  1843
      Bosatt Riskalvhagen.
Ole Olsen Volden          1859      Marta Elis.Strand  1858
Ragnhild Olsd.Volden      1862      datter Sigrid f.1891
Marie Olsdtr.Volden       1864
Tora Olsdtr.Volden        1866      datter  Marit f.1890
Sivert Olsen Volden       1868 1871
Marit Olsdtr.Volden       1870 1871
Sivert Olsdtr.Volden      1873      Mari K.Aamundsdal  1868

Ole Mørk Volden           1882      Astrid H.Kolstad   1885
Inga Marie Olsd.Volden    1886      Ole O.Vammervold   1883
Olaf Sigurd Volden        1888      Ingrid K.Selleg    1893
            Bosatt Sneve.
Gustav Hilmar Volden      1890 1891
Gustava Hilma Volden      1893
Sivert Olsen Volden       1895      Olga Olsd.Godtheim 1899
Olga Martine O.Volden     1897      Sigrid Larsd.Sneve 1910
Sofus Olsen Volden        1899 1899
Jon Marius Ols.Volden     1900
Sverre Olsen Volden       1903 1904
Sverre Olsen Volden       1905

Arnt Siverts.Volden       1899        bosatt Staven
Ole Sivertsen Volden      1900

Ragnhild Olsd.Volden 1862 hadde med Sigvald Johnsen Nes dottra
Sigrid Sigvaldsd.Volden   1891

                    T ø f t a n.
Marit Eriksdtr.Føftan     1814 1884 enke. f.på Dovre ??
 

                        D r i v s t u e n
                 Gnr. 6O bnr. 1 av skyld  15,96 mark
er ikkje med i matrikklane før i 1838 og da fått ei skyld på 2 daler 1 ort og
6 shilling. med matr.nr.55 lnr.53.Frå 1890 gnr.6O bnr.1 med
skyld 15,95 mark.

Folketellinga 17O1: Olle Steenersen 6O år,Ingebrigt Olsen 24 år, Ifuer
                    Olsen 11 år.
Heller ikkje med i skattemanntalet for 1762.

Matrikklane:1838 Ingebrigt Sivertsen 2 d.1 ort og 6 sh.
            1890 Ingebrigt Sivertsen   -- " ---
            1909 Ingebrigt Sivertsen    15,95 mark.
Skifter på Drivstuen:
1745 12/3 :Sivert Olsen Drivstuen-Sigrid Eriksdotter.
           born:1 Ingebrigt 2o år,Ambjørg g.m.Hans K.Sneve,3 Marit
                g,m.Ole Jensen Loe,4 Marit 18 år.
1767  2/3 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen-Gunhild Arntsdtr.
           Born:1 Sigrid 18 år,2 Brit 15 år,3 Ambjørg 13 år,4 Marit,
                5 Sivert 8 år.
1787 26/3 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen - Anne Olsdotter
           Born:1. 1.ektesk.1 Sigrid g.til.Bujord på Dovre.død,men
                  borna:a Hans Hansen 14 år,b.Ingebrigt Hnsen 11 år,
                        c Knut 8 år og d Kari 4 år. 2 Berit gift
                  Belle på Dovre,3 Ambjørg g.m.Peder Krovoll,Dovre.
                  4 Marit gift til Eggan i Rennebu.5 Sivert,myndig
                  2.ekteskap:a.Gunhild 17 år,b.Ragnhild 16 år,c Marit,
                    9 år,d Mari 7 år e Ragnhild 4 år
18O7 29/8 :Barbro Sivertsdtr.Drivstuen-ugift.
           Arvingar:søskena:1 Ingebrigt, 2 Torsten Sæteren,3 Ole,
                    4 Sivert.
1825 22/2 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen-Pedersdotter,
           Born:1 Sivert 12 år,2 Peder 8 år,3 Hans 6 år.
1825 10/12:Ole Sivertsen Drivstuen-Marit Ingebrigtsdtr.
           Arving:hennar mor Anbjørg i ekteskap med Ols Johnszen
                  Reitås. Skifte halde på Rise.
1882 4/11 :Anne Haagenstr.Drivstuen,eller Gissinger..
           Born:1 Ingebrigt Siverts.Drivstuen,2 Peder,3 Hans,4 Gunder
                5 Mari g.m.Fredrik Fahle,6Anne,7 Marit i Trondheim

Folketellinga 1801:Sivert Ingebrigtsen f.1759,Marit Torstensdtr,
                   f.1765 og borna:1 Gunhild f.1785,2 Ande f.1786,
                   3 Barbro f.1789,4 Ingebrigt f.1791, 5 Tosten
                   f.1794,6 Ole f.1797.

Desse har budd på Drivstuen:
Olle Steenersen           1641      6O år i 17O1
Anders Steeners.Drivstuen 1671      levde i 1737 ?
Marie Steenersd.Drivstuen           Sivert Sive.?Bøe,levde i 1737

Sigrid Eriksdtr.Drivstuen 1686 1765 (Var ho g.m.Anders ??)

Sivert Olsen Drivstuen    1671 1744 Berre ved død.
Ingebrigt Olsen           1674      " " " " " " "

Ifuer Olsen               169O      11 år i 17O1

Marit Sivertdtr.Drivstuen 1721      Ole Jensen Losvold,g.1744

Sivert Olsen Drivstuem    1745      Sigrid Eriksdtr.

Ambjørg Sivertsdtr.                 Hans Knudsen Sneve       1715 1779
Mari Sivertsdtr.          1721      Ole Jensen Loe
Marit Sivertsdtr.         1727 1784 1John Gulliks.Mjøen      1722 1755
                                    2Lars Andersen Rise      173O 1816
Ingebrigt Siv.Drivstuen   1723 1787 1Gunhild Arntdtr.Skarsem 1724 1767
             g.1769                 2Anne Olsdotter Schelle  1744 18O7

Sigrid I.Drivstuen        1749      Hans Hansen Busjord      1738 1786
Brit I, Drivstuen         1752 1770 Sivert Olsen Belle,g.177O
Anbjør I.Drivstuen        1754      Peder Ols.Korsvold       1751 1791
Marit I.Drivstuen         1757 1776 Trond Ingebrigts.Eggan   1745 1786
Sivert I.Drivstuen        1758 1806 Marit Tostensd.Tofte     1764 1804
Marit I.Drivstuen         1761 1763
Marit Ingebr.dtr.  "      1762      Ole Olsen Loe
Arnt Ingebrs.Drivstuen    1764 1764
i 2. ektesk.
Gunhild Ingebr.dtr.       1769 1758 Iver Steners,Rolvsjord   1768 1852
Ragnhild Ingebr,dtr.      1771 1817 Ole Eriksen Mellem       1762 1817
Mari Ingebr.dtr.          1773      Ingebrigt Olsen Hoel
Marit Ingebrigtsdtr. "    1774 1774
Ole Ingebrigts.Drivstuen  1775 1777
Marit Ingebr.dtr.         1777 186O Hans Sivertsen.Bøe       1771 1858
Sivert Ingebrigtsen  "    1781 1866 død som inderst
Ragnhild Ingebr,dtr.      1783      Ole Ingebrigts.Sneve

Gunhild S.Drivstuen       1785 1829 Kristoff.Ingb.Quigstad   1791 1837
Anne Sivd.Drivstuen       1787      Ingebrigt Siv.Belle      1770 1845
Barbro Sivd,Drivstuen     1789 1807
Ingebrift S.Drivstuen     1789 1870 1Marit Pederd.Korsvold   1787 1823
                                    2Gunhild Gund.Kolstad    1793 1868
Torstein Siv.Drivstuen    1792 1875 Rannei Olsd.Sæteren      1805 1874
Ole Sivertsen Drivstuen   1794 1795
Ole Siverts.Drivstuen     1797 1849 1Marit Ingebrd.Ekran     1804 1825
                                    2Sigrid Johnsdtr. Rise   1811 1888
Hans Sivertsen Drivstuen  18OO 18OO
Sivert Sivertsen Drivstuen18OO 18OO
Sigrid Sivertsdtr.   "    18O1 18O1
Sivert Siverts.Drivstuen  18O3

Sivert Ingeb.Drivstuen    1810
Marie Ingebrigtsdtr  "    1811 1811
Sivert Ingebr.Drivstuen   1813 1865 Anne Håksd.Løftingsmo    1822 1882
Peder Ingebr.Drivstuen    1816 1842 Ugift
Hans Ingebr.Drivstuen     1819 1938 Ugift
Ingebrigt I.Drivstuen     1822 1822
Ingebrigt Ingebrigtsen    1825
Kari Ingebr.dtr.Drivstuen 1829
Narit Ingebr.dtr.   "     1832
Ingebrigt Ingwebr.sen "   1835
Ingebrigt Torstensen "    1842

Mari Sivertsd.Drivstuen   1847 1910 Fredrik Koth Fahle       1848 1923
Ingebrigt Siv.Drivstuen   1849 1922 Mari Olsd.Domaas         1849 1932
Gunhild Siv,d.Drivstuen   1850 1864
Peder Siverts.Drivstuen   1853 1882 Jørgine Halvd.Mjøen      1854 1894
Hans Siverts.Drivstuen    1856      Til Amerika i 1882
Anne Sivrtsd.Drivstuen    1858 1934 Halvor Sletbak,Sunndal   1866 1950
Marit Sivdtr.Drivstuen    1861 1939 ugift
Gunder Sivert.Drivstuen   1864      Til Amerika i 1882

Peder Fredr.Fahle         1873 1876
Ingrid Anna Frd,Fahle     1876 1936 Thor Kris.Domås,Grøtte   1877 1912
Peder Fredriks.Fahle      1878 1948 Margrete Ing.Drivstuen   1882 1961

Sivert Ingebr.Drivstuen   1875 1894 ugift,gm.sønn
Ole Ingebr,Drivstuen      1876 1956 Anna Sletnes             1881 1953
Ingebrigt Ingebr.Drivs.   1878      Kari Knudsd.Haarstad Til USA 1902.
Olaf Annar Ingeb.Drivs.   1881 1937 Marie Olsdtr.Ørstad      1883 USA
Margrethe Ingebr.Drivs.   1882 1961 Peder Fredriks.Fahle     1878 1948
Johan Petter Ing.Drivs.   1887 1890

Hanna Sofie P.Drivstuen   1880 1894 ?Peder Sivertsen??
Anne Pederdtr.Drivstuen   1881 1972  Peder Olsen Røddesnes   1886 1968
Peder Peders.Drivstuen    1882 1894

Mari Olsdtr.Drivstuen     1912      Tosten Sæteren
Ingebrigt O Drivstuen     1915 1974 Reidun Olsdtr.Guldal     1915
Dagny Olsdtr.Drivstuen    1916      Ugift
Amund Olsen Drivstuen     1921
Einar Olsen Drivstuen     1924 1994 Ugift

Husmann:
Ingebrigt Olsen Drivsruen 1755      Christine Sivertsdtr.    1775

Marit Ingebrigtsdtr.      18OO
Gurine Ingebr.Drivstuen   18O
II
Anders Siverts.Drivstuen  1758      Anna Johnsdtr.           1757

Sivert AndersenDrivstuen  1791
Guri Andersdtr.Drivstuen  1796

Ole Guttormsen Drivstuen  18O2 1871

Finn ikkje plass til:

Eric Johnsen Drivstuen    1751 18O8

Jørgen Thoresen Drivstuen           Karen A.Gryttingen.

Marit Jørgensdtr   "      18O6
Tor Jørgensen Drivstuen   18O8

                       T ø f t a n.
Even Larsen Sætran,far

Hans Evensen Tøftan       18O2 10O2

Hans Ottesen Tøftan,husm, 1826 1903 frå Folldal
 
 

                       Nestadvoll.
Kristine Evensd Nestadvoll 1831 1872 gmd.kone

                   K o n g s v o l d.
                   Gnr. 62 bnr. 1 av skm.5,32
er heller ikkje med i matrikklane før i 1838 og da som matr.nr 56 med
lnr.54 og ei skyld på 1 d.4 ort og 9 shill. Frå 1890 gnr.62 bnr.1 med
med skyld 5,32 mark.

Folketelling 17O1:Erich Johnsen 46 år,Tore Erichsen 15 år,Joen
           Erichsen 9 år og Johannes Erichsen 7 år.

Matrikklane:1838 Erik Thoresen 1 d.4 ort 9 sh.
            1890 Tore Eriksen   ---"---
            1909 adv.Holaker   5,32 mark.

Desse har vore busett på Kongsvold:
Erich Johnsen Hollet      1655      46 år i 17O1

Tore Erichsen Kongsvold   1686      15 år i 17O1
Joen Erichsen             1692       9 "  "  "
Johannes Erichsen         1694       7 "  "  "

Folketellinga 1801: er ført under Rise.

                    Tinglese dokument.
1775 14/3 :Tore Eriksen får bøkselseddel av fogden Hjort.
1807 29/8 :Erik Toresen får bøkselseddel.

Marit Thoresdtr.Kongsvold 165O 1745 Berre ved død.

Thore Eriksen Kongsvold   1685 1759

Erik Toresen Kongsvold    1722 1793 Kristi Stengromsdtr.Loe g.1747
Ingrid Thoresd.Kongsvold            Simen (Summund) Rise g.1754

Gjertrud Eriksd.Kongsvold 1748        Anders Iversen Rise.g.1777
Marit Eriksdtr Konmgsvold 1749        Ole Olsen Gottem g.1784
Thore Erichsen Kongsvold  1749        Marit Olsdtr.          1765 1858
Marit Eriksdtr.Kongsvold  1754 1765
Stengrim Eriks.Kongsvold  1758

Erik Thoresen Kongsvold   1792 1874 Marit Simensdtr.Hjerkin. 1791 1878
Ole Thoresen Kongsvold    1797 1797
Sigrid Thorsdtr.Kongsvold 1798
Gjertrud Thoresdtr.       18O1 18O1
Ole Thorsen Kongsvold     18O3

Marithe Thorsdatter  "    18O3 18O3
Ole Thorsen Kongsvold     18O9        Barn i 1836 m/Guri Olsdtr.Viken

Marit Eriksdtr.Kongsvold  1816
Ragnhild Eriksdtyr.  "    1819
Thore Eriksen Kongsvold   1824 1894 Anne fra Dovre           1835 1899
Kristine Eriksdtr.  "     1832
Marit Thoresdtr.Kongsvold 1853        Hans Severin Sæthren   1852
John Olsen Kongsxvold     ??          barn i 1849 m/Kristi Stgr.Rise

                    Grønbakken,.
Erik Johnsen Grønbakken             Marit Eriksdtr. enke ?   18OO 188O

Hans Eriksen Grønbakk     1829 19O5 (død på Engan?) nervegigt.
Ingrid Eriksdt.Grønbakken 1831
Iver Eriksen Grønbakken   1836
Marit Eriksdtr.Grønbakken 1838
Andreas Eriksen Grønbakken1843
Jørgen Eriksen Grønbakken 1846

                      Matrikkel nr.644 Sæteren
med gamal skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr.nr.57 med lnr.55. Frå 189O
gnr.64 bnr.1 med skyld 2 daler 2 ort og 12 shil.

Folketelling 17O1:Olle Povelsen 55 år og Povel Olsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Ole Iversen g.m.Mari og dottra Ildri
                   Husmenn/Inderster:Enken Ragnhild Kleven og
                   Marit Povelsdtr.Skreen

Matrikklane:1696 Olle Paulsen 1 øre 12 mkl.
            1721:Ingebrigt    1 øre 12 mkl.
            1762:Olle Iversen
            1838:Torsten Sivertsen 1 øre 12 mkl.
     1890:Sivert Torstensen 2.d.2.ort.12 sh
            1909:Sivert I.Aalbu   9,45 mark.

Folketelling 1801:Ingebrigt Olsen 62 år,Randi Ingebrigtsdtr.62
           år.Ole Ingebrigtsen 33 år,Ingebrigt 30 år,
                  Ole 26 år, mari 22 år, og Mari Steenersdtr.
                  83 år, enke i 2.ekteskap, kårkone.

Skifte på Sæteren:
1825 23/2 :Ole Ingebrigtsen  -  Rannei Olsdotter
           Born: Randi d.y. 20 år.Laugverge broren Ole Olsen Loe.

                      Tinglyste dokumenter.
1762 12/11:Sæter 1/2 Spand,Ole Iversen Sæter gir stedsonen
    Ingebrigt Olsen Sæter skjøte på 1/2 Spand for 69 Rdl.
1799 23/2 :Ole Ingebrigtsen Sæter får skjøte på 1/2 Spand i
           Sæteren frå faren Ingebrigt Olsen for 400 Rdl.
1800 28/2 :Sæteren, 1/2 Spand,derunder har pastor Ole Hegge som
           forligelseskommisær meddelt attest for forlig mellem
           eieren Ole Ingebrigtsen og husmann Ole Olsen Halsen.
1811 18/5 :Halsen under matr.nr.644 Sæteren ved skifte etter Anne
           Olsdtr. vurdert for 200 Rdl. og utlagt til enkemannen
           Ole Olsen Halsen.

           Desse har hatt skjøte på Sæteren:
                1762 Ole Iversen 1/2 Spand
           1762 1799 Ingebrigt Olsen  "
           1799      Ole Ingebrigtsen

Desse må ha budd på Sæteren.
Olle Povelsen             1646      55 år i 17O1

Barbara Olsdtr.Sæteren    1673 1758

Povel Olsen               1689 1751 12 år i 17O1

Ole Ingebrigtsen Sæteren  1711 1746

Mari Steenersdtr,Sætteren 1718      1Gullich Jonsen Mjøen
                                    2Ole Iversen Buen g.1751
Marit Stenersdtr.         1718 18O6 Ole Iversen
Ingebrigt Olsen Sætteren  1739      Randi Ingebrigtsdtr.Hage 1739 182O

Ildri Olsdtr.Sætteren     1747 1818 1Ingebrigt Hellaugsen Stuen
                                    2John Olsen Stuen        1749 1817
Steener,stedsønn          1751 1759 (Ole Iversens stedsønn)
Ole Olsen Sætteren        1752 1753 Druknet i en bekk.
Marith Olsdtr. Sættern    1753 1753
Marit Olsdtr.Sæteren      1754 1755
Iver Olsen Sæteren        1756
Ole Olsen Sætteren        1757
Ole Olsen Sætteren        1761
Anne Olsdtr Sætteren                Barn i 1792 m/Halvor ??

Guri Halvorsdtr.Sætteren  1792      Annes dotter

Ingebrigt Ingebr.Sæterem  1763      Sigrid Olsdtr. usikker.
Ole Ingebrigtsen          1768 1825 Rannei Olsdotter         1781 1857
                                    Barn i 1794 m/Ane E.Gottem
Ingebrigt Olsen           1771
Ole Olsen                 1775
Mari Olsdtr.              1779

Ildri Ingebr.dtr.Sæteren  1782 1782

Stener Svendsen Sæteren             Kari Pedersdtr.Sæteren i 1826
Svend Svendsen Sæteren              Barn i 1831 m/Marit H.Mjøen
Ole Svendsen Sæteren                1Guru Sivertsdtre        18O3 1848
                                    2Ingeborg Bjerkaker i 1832
Rannei Svendsdtr.Sæteren  1794 18O7

Sven Steenersen Sæteren   1827
Marit Steenersdtr   "     1829
Marit Steenersdtr   "     1831
Ingrid Steenersdtr. "     1838

Rannei Olsdtr.Sæteren     1805 1874 Torstein Siv.Drivsuen    1792 1875
Sigrid Ingebrd.Sæteren    1824

Rannei Torstd.Sæteren     1826 1847
Sivert Torsts.Sæteren     1827 1908 Ingeborg Jensd.Mjøen     1826 1911
Marie Tost.dtr.Sæteren    1830 1830
Marie Tost.dtr.Sæteren    1831 1914 Ingebrigt K.Håkkersløkk. 1832 1892
Marie Tors,dtr.Sæteren    1833      Ole Hansen Tande         1841 1897
Barbro Tostensdtr.  "     1835
Ole Tostensen Sæteren     1837
Barbro Torstensdtr.  "    1847

Svend Olsen Sæteren       1831 1861 Ole og Guris son
Marith Olsdtr,Sætersplass 1843       - - - " - - -
Marit Olsdtr.Sæteren      1832      Ole og Ingeborgs dtr.
Sivert Olsen Sæteren      1835
Guri Olsdtr.Sæteren       1837
Sivert Olsen Sæteren      184O 1862 skolelærer
Ole Olsen Sæteren         1845
Paul Olsen Sæterplass     1854

Aagot Toresdtr.Sæteren    ??        Vitne i 1855
Ingeborg Torsteinsdtr     1885 1906  Ålbu ??
 

Ole Torstensen Sæteren    1837      Til Tr.heim og senere USA.
Ingebrigt T.Sæteren       1842      Til Amerika i 1869
Ingebrigt T.Sæteren       1844 1880
Barbro Tdtr.Sæteren       1847      Hans Hansen Langdalen    1827
Tosten Tost.Sæteren       1851      Til Amerika i 1880

Thorsten Sivertsen  "     1856 186O

Husmenn: I
Sven Knudsen Sæteren      1761      Randi Steensdtr          1756
Knud Svendsen Sæteren     1794
Ande Svendsdtr            1796
Steener Svendsen          18OO      Karen Pedersdtr. Stølen  18O5

Peder Steenersen Sæteren  1825
Ole Steenersen Sæteren    1834

II
Svend Olsen Sæteren       1769      Marit Andersdtr.         1773 1812

Randi Svendsdtr.          1794
Anders Svendsen Sætreren  1798
Bertha Svendsdtr (Brit).  18OO      Barn i 1829 m/Hans Jørgensen.
Ole Svendsen Seteren ??   18O3      Ingeborg Svendsdtr i 1834
Ole Svendsen Sæteren      18O6
Svend Svendsen Sæteren    18O8
Sivert Svendsen Sæteren   1811      Barn i 1836 m/Marit Halvorsdtr.??

Marit Hansdtr.Sæteren     1829      Brits dtr.(Bertha?)

Marit Olsdtr.Sæteren      1834

III
Ole Olsen Sæteren         1734      Ande Olsdtr.             1733

Ole Olsen Sæteren,sønn    1761
Marit Olsdtr.Sæteren      1769

John Ingebrigtsen         1796        Barn i 1824 m/Marit Stordalen.

Husmenn/Inderster:
Enken Ragnhild Kleven og Marit Povelsdtr.Skreen.

Ingebrigt Paulsen Sæteren           Berit Knudsdtr. i 1849
Ingeborg Paulsdtr   "     1897 1897

Jørgen Eriksen Sæteren               Sigrid Gulliksdtr Sæterem i 1835

Erik Jørgensen Sæteren    1835
Gullik Jørgensen   "      1838

Berit Ingebrigtsdtr. "    1849

Finn ikkje plass til:
Bridt Hansdtr.Sæteren     1711 1786

Marit Stenersdtr.Seteren  1732 1849 Huusmandsdtr-
 

Ole Sivertsen Sæteren     1858 1858 tvilling
Marit Sivertsdtr.  ""     1862 19OO Gbr.kone

                      Sæterplass
Ingebrigt Paulsen,husm.   1814 1897

                    Klevstuen
Tore Olsen Klevstuen ??

Guri Toresdtr Klevstuen   1855 19O2 f.i Lesja
 

                      H a l s e n.
              Gnr. 64 bnr.2 av skm.O,12.
frådelt frå bnr.1 ein gong millom 1890 og 19O9 og seld til Anders K.
Halsen.Serinare er så gnr.65 bnr.1 og 2 Halsen oppretta.

                       Matrikkelen.
1811 18/5 :ved skifte etter Anne Olsdotter er under matr.nr.644 vur-
           dert for 2OO Rdl.og utlagt til enkemannen Ole Olsen Halsen.

Desse har budd på denne eigedomen:
Ole Olsen Halsen (Sæteren)1734 1818 Anne Olsdotter           1735 181O

Ole Olsen Halsen                    Barn i 1799 m/Kari Åmotsdalen.
                                 ??  "   " 18O4 m/Marit H.Brenden ?
                                     "   " 1816 m/ - - - ds - - - -

Ole Olsen Halsen                    Marit Pedersdtr. enke    176O 1867
Marit Olsdtr.             1769      Barn i 1796 m/Ingebr.P.Sneve
                                      "  " 1812 m/Ole P.Haaker

John Ingebr.Halsen        1796      Marits son.

Anne Olsdtr.Halsen        18O1 1883 fattiglem.ugift,død Ørstadsæter.
Ragnhild Olsdtr.Halsen    18O4 18O4
Ragnhild Olsdtr           181O      Barn i 1833 m/Ole Olsen Engen

Ole Olsen Halsen          1813      Marit Olsdtr.Rishaugen??

Ole Engelsen Halsen                 Aagot Toresdtr.Sæteren i 1856

Ole Knudsen Halsen                  Anne Olsdtr. Halsen

Marit Johnsdtr.Halsen     1824 19O2 Thor Ingebrigts.Halsen   1826 19O5

Ole Olszen Halsen         1828 1888 ugift.fattiglem (Viken)
Ole Olsen Halsen          1832
Ole Olsen Halsen          1833      Ragnhilds son m/Ole O.Engen
Marit Olsdttr.Halsen      1835 1872
Ole Olsen Halsen          1837      Oles son m/Marit Rishaugen
                          1839       - - - - ds - - - - - -
Peder Olsen Halsen        1842               ds
Marit Olsdtr.Halsen       1844               ds
Anders Olsen Halsen       1847 1862          ds. (Sætrum?)
Ingebrigt Olsen Halsen    185O 1851
Anders Olsen Halsen       1854

Ingrid Olsdtr.Halsen      1849
Anders Olsen Halsen       1854

Aagot Olsdtr.Halsen       1855      Ole Engelsens datter

Ingebrigt Thorsen Halsen  1854 1872
John Thorsen Halsen       1855
Tore Thoresen Halsen      1868 1869

                     Matrikkel 645 Åmotsdalen
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.58 med lnr.56 og skyld 3 ort og 3
shill. Frå 1890 gnr.66 bnr. 1 med skyld 22 mark.

Skattemanntal 1762;Ingebrigt Olsen og Randi og mandens foreldre
                   Ole Ingebrigtsen og Marit.
                   Hans blinde bror Even Olsen,og hans farbror
                   Jon Ingebrigtsen.??

Matrikklane:1661 Olle               6 mkl.
            1664 Olle 32 år         6 mkl.
            1696 Erik               6 mkl.
            1721 Ole Ingebrigtsen   6 mkl.
            1762 Ingebrigt Olsen
            1838 Jon Olsen          6 mkl.
            1890 Knut Olsen     3 ort og 3 shill.
            1909 Knut Olsen      2,23 mark.

Folketelling 1801:Lars Andersen 70 år,Sigrid Olsdotter,54 år.
                  Sivert 32 år, Marit 15 år
                  Husm.Jon Olsen 52 år,Guri Ingebrigtsdtr.56 år,
                  Anders 30 år,ugift, Kari 23 år,og hennes datter
                  Guri Olsdotter 2 år.
Ingen Skifter i Aamotsdalen.
                   Tinglese dokumenter.
1748  2/4 :Aamotsdalen 6 mkl. Ole Ingebrigtsen får skjøte frå
           Schøller efter forening.
1753 27/2 :Aamotsdalen 5 1/3 mkl.av Ingebrigt Gorset m/fl.seld
           til broderen Ingebrigt Olsen for 10 Rdl.og 3 ort.
1754 17/2 :Lars Andersen får skjøte på 6 mkl.i Aamotsdalen fra
           canseliraad og sorenskriver Thyrholm.
1757 27/6 :Aamotdsdalen 5 1/3 mkl.pantsatt av Ingebrigt Olsen
            til Ingebrigt Sivertsen Drivstuen for 120 Rdl.
1766 11/11:Aamotsdalen v/auksjon seld til Erik Arntsen Vammer
           for 191 Rdl.
1784 17/2 :Aamotsdalen 6 mkl.Madame Richter (?) selger 6 mkl.i
           Aamotsdalen til Lars Andersen Rise.
1784  5/3 :Aamotsdalen 6 mkl.ved skifte etter Marit Iversdtr.
           Rise vurdert for ?? og utlagt til enkemannen Lars
           Andersen.
1788 31/10:Aamotsdalen 6 mkl.Lars Andersen pantsetter garden
           til Tugthuset i Trondheim for lån 200 Rdl.
1809 27/2 :Aamotsdalen 645 seld på off.auksjon ifølge pant-
           haver Tugthuset i Trondheim for 231 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 645:
               1748 Schøller
          1748 1753 Ole Ingebrigtsen 6 mkl.
          1753 1754 Ingebrigt Olsen
          1654 1766 Lars Andersen
          1766 1784 Erik A.Vammer
          1784      Lars Andersen
          18O9      seld, på off.auksjon.

Desse må ha budd på 645 Aamotsdal, 6 mkl.
Ole Ingebrigts.Aamotsdal  1632      Marit

Erik i 1696

Randi Olsdtr.Wolden                 Erik Arntsen Vammervold

Ole Ingebrigtsen i 1721             Marit Taraldsdtr.        17O2 178O
Jon Ingebrigtsen                    levde i 1762
Guri Ingebrigtsdtr.                 John Olsen Hoel
Lars Ingebr.Aamotsdalen   173O

Ole Olsen Aamotsdal       1745      Dreng på Vammer i 1762
Ingebrigt Olsen Aamotsdal           Randi Johnsdtr.Vammer    172O 1792
Even Olsen,blind          1734 1803
Guri Olsdr.Aamotsdalen    1749      Barn m/Ludvig Innset i 1778
John Olsen Aamotsdal i 1762
Ole ???        "           ??  1763 Usikkert.
Ingebrigt Olsen   "       1765 1765    "     alder manglar.

Arn Eriksen Aamotsdalen   177O 1785
Ole Eriksen Aamotsdalen   1772 1792

Karen Johnsdtr.Åmotsdalen           Povel Johannessen Åmotsdalen.
                                    Barn i 1799 m/Ole O.Halsen
                                      "  " 18O5 m/Engel Gottem
Guri Olsdtr,Åmotsdalen    1799      Karis dotter med/Ole Halsen

John Engelsen    "        18O5 18O5    "   son m/Engel Gottem

Ingeborg Povelsdtr. "     18O7
John Povelsen Aamotsdalen 18O9      Marit Halvorsd.Morken
Johannes P.     "         1812      Anne Evensdatter l 1854
Guri Povelsdtr.  "        1816
Ingeborg Povelsdtr. "     1821

Guri Johnsdtr.Aamotsd.    184O
Johannes Johnsen   "      1845 1859

Marit Olsdtr.Aamotsdalen            Pike i Viken i 1762
Randi Olsdtr.Aamotsdalen  1729 1807 Erik Arntsen Bøe,enkem.g.1771

Tarald Ludvigsen Åmotsdal 1778      Guris son.

Ole Ingebrigtsen          1759 182O
Randi Ingebr.dtr.         1762

Lars Andersen             1731     Sigrid Olsdotter          1747
Sivert Larsen Aamotsdal   1769     Inger Olsdtr.             1774 1849
Marit Larsdtr.   "        1786

Mari Sivertsdtr. "        1795 1876 kårenke

Ingebrigt Erichsen  "              Marith Erichsdtr. i 1810
Kari Eriksdtr.Aamotsdalen          Barn i 1812 m/Haagen A.Vognild

Ole Haagensen Aamotsdalen 1812

Erich Ingebr.Aamotsdal    181O

Lars Siverts.Aamotsdalen  18O3 18O3

????? Povelsddtr i        1832
John Johnsen Aamotsdal    1834

Knut Olsen Engen          1841      Marie Olsdtr.Hoel        1833

Kari Johannesdtr.Aam.dal  1854

Mari Knutsdtr.Aamotsdal   1868      Sivert Olsen Volden      1873
John Knuts.Aamotsdal      1873 1875
Ole Knudsen Aamotsdal     1879

John Olsen Hoel husm.     1749      Guri Ingebrigtsdtr.      1745

Anders Johnsen Åmotsdal   1771
Kari Johnsdtr.            1778

Guri Olsdtr.Åmotsdal      1799 18O1 (Karis dotter)

John Olsen i 18OO         1781 1863 Marie Sivertsdtr.

Sivert Johnsen Aamotsdal  1830 1831

John Paulsen Åmotsdal     18O9 1886 Marit Halvorsdtr.i 1848  18O6 1884
Ingeborg Paulsdtr   ""    182O 1887 ugift.fattiglem.
 

Guri Johnsdtr.Aamotsdal   1842
Paul Johnsen Åmotsdal     1848 1851
Anders Johnsen   "        185O 1872
Paul Johnsen Åmotsdal     1854
Berit Johnsdtr.  "        1857 1857

                Matrikkel nr. 646 Stølen.
med gammel skyld 9 mkl.Nytt matr.nr.59 med lnr.57 og skyld 1 d 1 ort og 6
shill. Frå 1890 gnr.67 bnr.1 med skyld 1,94 mark.

Folketelling 17O1:Peder Knudsen 58 år,Simon Pedersen 15 år,Steener
                  Pedersen 4 år og Knut Pedersen 3 år.

Skattemanntal 1762:Ole Taraldsen g.m.Giøran og mandens foreldre
                   Tarald Olsen og qw Kristi,broren Sumund og søster
                   Sigrid.

Matrikklane: 1664 Knut 50 år    9 mkl.
             1696 Peder         9 mkl.
            1721 Peder         9  "
             1762 Ole Taraldsen
             1838 Ole Taraldsen 9 mkl.
             1890 Jon Toresen Halsen 2 ort 2o sh.
             1909 ---- ds ---   1,94 mark.

Folketellinga 1801:Tarald Olsen f.1768, Marit Eriksdtr.f.1771 med
            borna:1 Jørrand f.1794, 2 Ingeborg f. 1796 3 Ole,
                 f.1798,4 Marit f.1800.
                   Hans mor Marit Olsdtr. f.1725,enke,kår.

                   Husmann:Simon Taraldsen 56 år og kona Inger Larsdt.
                           56 år.
Skifter på Stølen:
1737 22/7 :Amund Pedersen Vammer - Sigrid Olsdtr.(På Stølen)
           Arving:Hennar mor Ildri Evensdtr. og brørne 1 Even
           Olsen Skorem,2 Tarald Olsen Vammer.3 Olaug Olsdtr,
           Vammer.
1739 13/2 :Steener Pedersen Stølen - ugift.
           Arvingar:1 broren Seming Pedersen Stølen,2 morbroen
           Ole Drivstuen,3 Anders Stenersen Drivstuen,4 morsøsteren   .
           Marie Stenersdtr.Bøe,5 Ingrid Steenersdotter Loe,6 Luzie
           Steenersdtr.Bjerkaas.og 7 Randi Stenersdotter Vammer.
1758 22/6 :Ingebrigt Paulsen Stølen,husmann - Marit Olsdtr.
           Born:1 Paul Ingebrigtsen 4 år. Verge Ole Pedersen.
1770 21/2 :Sivert Johnsen Stølen - Marit Olsdtr.
           Hennar born;1 Paul Ingebrigtsen 13 år,2 Ingebrigt
           Sivertsen 7 år,3 Jon Sivertsen 3 år,4 Guru Siverts-
           dtr.2 år.
1772 12/2 :Ole Taraldsen - Gjertrud Adamsdtr.Sætrum.
           Born:1 Tarald 6 år,2 Marit 14 år,3 Kjersti 13 år,4
                Ildri 10 år.Verge:Elling E. Forbregd.

                      Tinglese dokument.
1754 31/10:Stølen,Randi Johnsdtr.Vammer lyser odels- og inn-
           løsningsrett til 6 mkl. i Stølen.
1766 26/6 :Stølen 6 mkl. av Tarald Olsen seld til Ole Tarald-
           sen for 40 Rdl.
1772 12/2 :Stølen 9 mkl.på skifte etter Gjøran Adamsdotter
           vurdert for 40 Rdl.og utlagt til enkemannen Ole
           Taraldsen.
1794 22/2 :Stølen 9 mkl. er av enken Marit Olsdtr. m.fl. seld
           til sonen og broren Tarald Olsen for 250 Rdl.

Desse har hatt skjøte på Stølen:
                1766 Tarald Olsen 6 mkl.
                1766-1772 Ole Taraldsen 6 mkl.
                1772-1794 Tarald Olsen  9 mkl.

Desse må ha budd på Stølen.
Knut Stølen i 1664        1614      50 år i 1664

Peder Knutsen Stølen      1643
Jon Knudsen Stølen        1652      12 år i 1664

Christie Evensd.Støllen   1668 1749

Simen Pedersen Stølen     1686      Usikker:Anne Halvors.dtr.1686 1744
Stener Pedersen Stølen    169O 1739

Knut Stenersen Stølen     1698

Tarald Olsen Støllen      17O5 178O

Ole Taraldsen Stølen      1725 1792 Ildri Evensdtr. Usikkert

Halvor Olsen Støllen      173O 1786
Marit Olsdtr. Stølen      1739 1759 1Ingerb.Povelsen Barstad 171O 1758
                                    2Sivert Johnsen (Stølen?)
Kristi Olsdtr.Stølen      1752 1753
Kristi Olsdtr.Stølen      1757 1758
Kristi Olsdtr.Stølen                Siver Povels.Grinden,g.1752
                                    Barn m/ Halvor Sv,Lo i 1748

Randi Halvorsdtr.Stølen   1748      Far Havor Svendsen Loe

Ole Taralds.Stølen g.1755 1772      Jørganna Adamsdtr.Sætrum 1730 1806
Sigrid Taraldsdtr.Stølen            Peder Eriksen Haaker,g.1765
Sumund Taraldsen Stølen   1745      Inger Larsdtr. g.1776   1746 182O

Ole Hellaugsen Stølen     1767 1853 Usikkert,berre ved død.

Tarald Olsen Støllen      1754 1754
Marit Olsdtr Stølen       1758
Kjersti Olsdotter         1759
Kristi Olsdtr.Stølen      176O      barn i 18O3 m/Jon K. Bjerkås.
Ildri Olsdtr              1763      død før 1792.
Tarald Olsen Stølen       1767      Marit Eriksdtr.          1771
Sigrid Olsdtr.Stølen                Amund Pedersen
Even Olsen Stølen              1751 Marit Eriksdtr.Skorem
Olaug Olsdtr, Stølen ??
Anne Olsdtr.Stølen                  Barn i 1741 m/Sivert E.Sætrum

Paul Ingebrigtsen Styølen 1756

Svend Taraldsen Stølen    179O 1881 Fattiglem,enkemann
Jøran Taralsdtr.Stølen    1794 1866 Ole Fastesen ?
                                    Barn i 182O m/Lars Jonsen Loe
Ingeborg Taraldsdtr.      1796
Ole Taraldsen             1798 1879 Kari Ingebrigtsdtr.      1788 1869
Marit Taraldsdtr.         18OO      Ole Arntsen Rishaugen    1798
Peder Taraldsen Vammer    18OO 18OO
Ildri Taraldsdtr.Stølen   18O3 1803
Ildri Taraldsdtr.         18O4 1876 Barn i 1833 m/Ole A.Ørstad Ugift.
Erich Taraldsen Stølen    18O7 1815 hissig feber
Simen Taraldsen           181O

Ole Ingebrigtsen Stølen   18O8

Marie Knudsdtr.Stølen     1817

Ingebrigt Siverts.Stølen  1763
Jon Sivertsen Stølen      1767
Guru Sivertsdtr.Stølen    1768

Marit Ingebr.dtr.Stølen   179O 1863 usikker

Marit Evensdtr.Stølen     1817 1871 ugift

Marithe Olsdtr.Stølen     182O      Barn i 1846 m/Ole Eriksen Vammer
Ingebrigt Olsen Stølen    1823
Ole Olsen Stølen          1825 19O7 kårmann. (Vammer?)
Erik Olsen Stølen         1831

Ingeborg Larsdtr.Stølen   182O      Jørands dtr.m/Lars Loe.

Marit Olsdtr Stølen       1828      Ole og Jørrands dtr.

Marit Olsdtr.Stølen       1833      Ildri og Ole Arntsens dtr.

Peder Ellingsen Stølen              Barbara Olsdtr Stølen    1773 1813

Sigrid Pedersdtr Stølen   1791 1883 Ingebrigt Ingebrigtsen i 183O
Ingrid Pedersdtr.Stølen   18O2 18O2
Hans Pedersden Stølen     18O8

Ingebrigt Ingebr.s.Stølen 1819      Marit I.Vammer           1836 1883
Simen Ingebr.Stølen       1824
Even Ingebrigts.Stølen    1828
Ingebrigt Ingebr.Stølen   183O
Peder Ingebrigtsen Stølen           ca.1831 ?

Marit Hansdtr.Stølen      1838 19O2,Epilepsi.Fante i Bækk
 

Even Sivertsen Stølen     1841

Hellaug Olsen Stølen      1855 1855 usikker.

Sigrid Ingebrigtsdtr. "   186O 1862
Sigrid Ingebrigtsdtr. "   1863 1882

Kari Olsdtr.Stølen        1864 1871
Peder Olsen Stølen   ca.  187O      Anne Siverts.Vammer    187O 19O4

Iver Pedersen Stølen      1878 1898

Finn ikkje plass til:
Marit Ingebrigtsd.Stølen  1834      datter av Ingebr.Ivers,Risgj.

Ole Mikkelsen Stølen      186O 1874 Dreng

Anders Paulsen Stølen     1869 1871


Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel