Matrikkelnummer 766 Torve.(195/1)
med gammel skyld 18 øre.Nytt matr.nr.185 med lnr.216a,og b og 217
med skyld tilsammen 1 daler 1 ort og 6 shilling.Frå 189O gnr. 195
bnr.1 med skyld 2 ort og 18 shilling,revidert til 1,81 mark.

Folketelling 17O1:Ingebrigt Davidsen 5O år,David Ingebrigtsen 12 år,
                  Aren Ingebrigtsen 7 år,

Skattemanntal 1762:Halvor Rasmusen g.m.Marit og  hans moder Ingeborg.

Matrikklane:
1645 Ellev Torve  18 Mkl.     1832 Haagen Arntsen 8 mkl.
1661 David        18 mkl.       "  Ingebrigt Johns.8 "
1664 David 46 år  18 m          "  Ingebrigt Eriks.2 "
1696 David        18 mkl.     189O Arnt Olsen 2 ort 18 shil.
1721 Ingebrigt    18 mkl.     1809 Arnt Arntsen  1,81 mark.
1762 Halvor Rasmusen

Folketelling 1801:Jon Nielsen 66 år, og Berit Ingebrigtsdtr.44 år.
            med borna Erik 21 år,og born frå hans 1.ektesk.
                  1 Jon 17 år,Ingebrigt 7 år,Ingeborg 14 år.Guri
            12 år, og Andrea 10 år.

Folketelling 1815:Enke Berithe Ingebrigtsdtr.6O år,Ingebrigt Johnsen
            21 år,Ole Johnsen 19 år,Guri Johnsdtr, 27 år,
                  Andrea Johnsdtr, 24 år.Husmann Olaf Rasmusen 75 år
                  og Ingrid Arntsdtr.72 år med dottra ingeborg 34 år.

Skifter på Torve (766).
1737 22/7:Halvor Ingebrigtsen Torve - Barbro Sivertsdotter.
          Born:1 Knut Halvorsen, 2 Ingeborg Halvorsdtr.
               3 Rasmus Halvorsen,4 Kristi Halvorsdtr.
1759 22/6 :Rasmus Halvorsen Torve -Ingeborg Clausdotter.
           Born:1 Halvor 21 år,2 Ole 15 år,3 Ingebrigt 12 år
                Laugverge:John Halvorsen Aalbu.
1780 18/9 :Halvor Rasmusen Torve - Randi Olsdtr.f.Mellem.
                Born:1 Rasmus,myndig,2 Marit,3 Gjertrud 5 år,

                     Tinglyste dokumenter:
1737 20/12:Torve 18 mkl.pantsatt av Rasmus Halvorsen Torve til Gjert
           Juul Feldtman for lån 50 Rdl.
1738 16/11:Torve 18 mkl.Rasmus Halvorsen Torve får skjøte på 18 mkl.
           i Torve frå Ingebrigt Halvorsen efter forening.
1745 22/5 :Torfve,Rasmus Halvorsen pantsetter 18 mkl.i Torve til
           Johan Hammond.
1759 22/6 :Torve 18 mkl.på skifte etter Rasmus Halvorsen vurdert for
           40 Rdl.og utlagt til enken Ingeborg Clausdotter.
1759 25/6 :Halvor Halvorsen lyser odels- og innløsbingsrett.
1765 28/10:Halvor Rasmusen får skjøte på 18 mkl.i Torve frå Ingeborg
           Clausdtr for 40 Rdl.og kaar.
1771  8/1 :Torve 18 mkl.derunder har Halvor  Rasmusen som eier ved
           contract forbundet sig at give Ingebrigt Ingebrigtsen Vekve
           et visst fastsatt kaar.
1780 27/3 :Torve,det halve,9 mkl.matr.nr.766,auksjonsskjøte etter Jon
           Nilsen til enken Berit Ingebrigtsdtr. Torve for 276 Rdl
1791 22/2 :John Nilsen Stavne får skjøte på 18 mkl.i Torve frå Halvor
           Rasmusen for 400 Rdl.
1799 26/6 :John Nilsen Stavne får odelsløsningsskjøte på 18 mkl.i
           Torve frå Rasmus Halvorsen.
 \
1808 23/3 :Torve,det halve 9 mkl.Berit Ingebrigtsdtr.får auksjons-
           skjøte for 276 Rdl.etter avdøde John Nilsen.
1809 13/6 :Torve,matr.nr.766,2 mkl.av Berit Ingebrigtsdtr. seld til
           sonen Erik Johnsen for 100 Rdl.
1811 26/8 :Torve 766,derav 2 mkl.av Erik Johnsen fledføringskontrakt
           med Ingebrigt Olsen Dørrum og kone Barbro Eriksdotter.
1814 24/2 :Torve,766,16 mkl.av enken Berit Ingebrigtsdotter seld til
           sonen Ingebrigt Johnsen for 500 Rdl.

Desse har hatt tinglyst skjøte på 766 Torve:18 mkl. (195/1)
          - 1738 Ingebrigt Halvorsen   18 mkl
      1738-1765 Rasmus Halvorsen       18 mkl.
      1791-1814 John Nilsen Torve      18 mkl.
      1814      Ingebrigt Johnsen      16 mkl.

Desse må ha budd på 195/1 Torve:
David Torve                 1618       46 år i 1664.

Ingebrigt Davidsen Torve    165O
Guro Davidsdtr,Torve        1662 1746

David Ingebrigtsen Torve    1689 1766 Anne Olsdtr.
Aren Ingebrigtsen Torve     1694
Halvor Ingebrigtsen Torve   1700 1747 Barbro Sivertsdtr.

Marit Halvorsdtr.Torve      1699
Halvor Halvorsen Torve      1699 1766 Anne Olsdtr,
Ingeborg Halvorsdtr.Torve   17O1 1777 Usikker,
Knut Halvorsen Torve
Ingebrigtt Halvorsen                  i 1731
Rasmus Halvorsen Torve      1713 1759 Ingeborg Clausdtr.Torve i 1762.
KristiHalvorsdotter Torve             Ole Olsen Klett.

Løeden Davidsen Torve                 Mali Paulsdt.Grinden,g.1746

Haagen Tove             ca. 173O
Kristi Olsdtr.Torve         173O
Lars Olsen Torve            1736
Peder Olsen Torve           174O
Sigrid Olsdtr.Torve         1741

John Nilsen Stavne,Torve    1736 18O6 1??
                                      2Berit Ingebrigtsdtr.    1757

Halvor Rasmusen Torve       1738 178O 1Marit Olsdtr.Aalbu.     1739
1771
                178O                  2Eli Olsdtr.Vekve,enke.
                                      barn i 1760 m/Randi O.Mellem
Ole Rasmusen Torve,g 1781   1744 1817 Ingrid Arntsdtr.Hustoft  1752
                                      barn i 1771 m/Guri
Ingbrd.Hindset
                                      Barn i 1777 m/ Marit H.Klett
                                      Barn i 1777 m/Lisbet Kvalsjord .
                                      Barn i 18O7 m/Anne Johnsdtr.Dovre

Povel Lødensen Torve        1745

Ingebrigt R. Torve          1746      Gjørran Haldosdtr. g.1777 enke.

Kari Olsdtr.Torve,usikker   175O 1804 Brystsvakhet.

Rannei Ingebr.dtr.Torve ?             Barn m/John Graven

Marit Halvorsdtr.Torve      1762

Rasmus Halvorsen Torve      1764      Barn i 1787 m/Kari O.Munkvold
                                      "  " 1792 m/Marit M Bøasæter.
                g.m.                  Marit Sivertsd.Vognild 1784 1854

Ingeborg Halvorsdtr.Torve   1766 1795
Halvor Halvorsen Torve      1766
Gjertrud Halvorsdtr.Torve   1768
Gjertrud Halvorsdtr.Torve   1775      Barn i 1799 m/Erik S.Skindset

Ingebrigt Haagensen Torve   177O 1811

Erik Johnsen Torve          178O      Marit Ivewrsdtr.

Marit Halvorsdtr.Torve      1781 1852

John Johnsen Torve          1783 18O1 Usikker.
John Johnsen Torve          1784      Jøran Olsdotter
Ingeborg Johnsdtr.          1787
Guri Johnsdtr. Torve        1789      Barn i 1818 m/Ole O.Morken.
Andrea Johnsdtr.Torve       1791 1865 Ugift,
Ingebrigt Johnsen Torve     1794      1Guru Andersdtr, i 1818
                                      2 Marit Johnasdtr.i 18148
Marit Rasmusdtr.Torve       1784 1864
Marit Rasmusdtr.Torve       1797 1797
Kari Larsdtr.Torve          1797 1879 gms.kone

Ingebrigt Johnsen Torve     1793 1875 Marit Johnsdtr.i 1834  18O8 1878

Ole Johnsen Torve           1796 1821

Marit Eriksdtr.Torve        1799      Gjertruds dotter.

Magdlin Knudsdtr.Torve                Povel
Taralds.Aalbu,tambur.g.1749

Ingebrigt Eriksen Torve     181O      Dorthea Sivertsdtr. i 1847
Sivert Eriksen Torve                  Randi Larsdtr.         1794 1864

Eli Paulsdtr.Tove           1812 19OO frå Gorset

John Ingebrigtsen Torve     1817 1817

Sivert Ingabrigtsen Torve   1818      Eli Ellingsdtr.Ishoel  18O3 1891
John Ingebrigtsen Torve     1818      Barn i 1839 m/Eli S.Rise

                                        "  " 1845 m/Brynhild Sneve
                                        "  " 1854 m/Randi Liabø
John Olsen Torve            1818      Guris son m/Ole Morken

Erik Johnsen Torve          1819 19O2 Fattiglem.Engelsjord,Klett?

John Ingebrigtsen Torve     1821 1869
Arnt Haagensen Torve        1824 19O2 kåmann

Søborg Sivertsdtr.Torve     1834      Beraug Torvesplass,Usikker
Lars Sivertsen Torve        ??

Ingebrigt Ingebr.s.Torve    1834      Ingebr. og Marit Johnsd.son
Ole Ingebrigtsen Torve      1836
Ingebrigt Ingebr.Torve      1841
Gorro Ingebrigtsdtr,Torve   1844
Sivert Ingebrigtsen Torve   1847 1883,fattiglem. ugift (1853 ved død)
Erik Ingebrigtsen Torve     1848

Marit Johnsdotter Torve     1847
Eli Johnsdotter Torve       1851

Haagen Arntsen i 1838                 Karen Larsdtr. i 1824

Søborg Beraugsd.Torvesplass 1851 1851  Tvilling
Marith    "         "       1851 1851      "

Ingebrigt Eriksen Torve     186O       Marit Henriksdtr ??   1866 1899

Sivert Larsen Torve         1874 19O3 Funnet død i Rennebu

Arnt Larsen Torve           1883 1894

Erik Ingebrigtsen Torve     1893 1897
Ingebrigt Ingebrigtsn,Torve 1895 1897
Erik Ingebrigtsen Torve     1897 1899

Finn ikkje plass til:
Anne Ingebrigtsdtr.Torve               Barn i 18O2 m/Ole O.Voldøyen
                     g.m.              Hans Taraldsen Torveshaugen

Ole Olsen Torve             18O2      Guri Johnsdtr i 1828
Hans Olsen Torve              ??      Barn i 1832 m/Guri Knudsdtr ??

Ole Ingebrigtsen T.haug ca. 1821      Guri Johnsdtr i 18O2
Fredrikke Ingebr,dtr T,haug 1828 1896 fattiglem

Ingebrigt Olsen Torve       1828

Kari Hansdtr.Torveshaugen   1844

Anne Ingebrigtsdtr.Torve    1853 1853

Martinus Hansen Torve       1866 1869

Husmann:I
Christopher i 1664          16O4      6O år i 1664.
Husmann II
Olaf Rasmusen Torve         174O      Ingrid Arntsdtr.         1743
Ingeborg Rasmusdtr.         1781
Husmann III
Sivert Hansen Torveshaug    1735 18O5 Ande Olsdotter           1751

Arnt Olsen Torve i 1738

Arnt Olufsen Torve          1781 1866 ugift.

Ingebrigt Hansen Torve      1793

???    Kristiansdtr Torve   1812 1854

Karen Ingebrigtsd.Torve     1817 1817 husm.datter

Arnt Arntsen i 19O9

                     Matrikkelnummer 767 Torve (194/1)
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.184 med lnr.215 og skyld 1 daler
3 ort og 3 shilling. Frå 1890 gnr.194 bnr.1 med skyld 4,94 mark.

Jordebok 1648:Joen Torve.eget Odel 18 mkl O skatt

Folketelling 17O1:Iver Halvorsen 32 år, Halvor Iversen 1 år.

Skattemantall 1762:Haagen Ingebrigtsen og Gjertrud og konens foreldre
                      Peder Arntsen og Gjertrud.

Matrikklane:
1645 Joen Torfue  18 Mkl.        1762 Haagen Ingebrigtsen
1661 Jon Andersen 18 mkl.        1838 Haagen Arntsen
1696 Jon          18 mkl.        1890    -- " --
1721 Iver bor     18  "          1909    -- " --

Folketelling 1801:Arnt Hochensen 43 år,Marit Ingebrigtsdotter.42 år
                  Born:1 Haagen 9 år,2 Ingebrigt 3 år.
                       Guru Iversdtr.70 år,hans stimoder.

Folketelling 1815:Arnt Haagensen 57 år,Marithe Ingebrigtsdtr. 53 år,
                  Haagen Arntsen 23 år.
                  Jøran Haagensdtr. 48 år og henner dotter Gjertrud
                  Ingebrigtsdtr.

Skifter på Torve (767)
1739 4/7  :Iver Halvorsen Torve - Gjertrud Arntsdotter
           Born:1 Halvor.2 Arnt.3 Marit g.m.Ingebrigt Haldosen Aalbu.
1743 10/10:Aren Iversen Torve - Gjertrud Arnfindsdtr.Vekve.
           Born:1 Gjertrud 7 år,2 Guru 2 1/2 år,3 Kari 3 uker.
1747 6/2  :Halvor Iversen Torve - Ingeborg Halvorsdorrer.
           Born:1 Iver 19 år,2 Halvor 8 år,3 Halvor d.y.5 år,
                4 Solborg g.m.Andreas Klett,5 Gjertrud 15 år.
                   6 Kristi 11 år.Laugverge:Ole Stengr.Aalbu.
1750 30/6 :Iver Halvorsen Torve - Gjertrud Arntsdotter.
           Born:1 Halvor,død har borna:a Iver f.1725,b.Halvor
                 f.1738,c.Halvor d.y.f.1742,d Søborg,g.m.Andreas
                 Klett,e Gjertrud f.1732,f.Kristi f.1735.
               2 Arnt, død har borna:a Gjertrud f.1736,b Guru f.
                 1741,c.Kari f.1743.
               3 Marit g.m.Ingebrigt Halvorsen Aalbu.
1759 28/3 :Iver Halvorsen Torve - Marit Arntsdtr.Klett
           Born:1 Randi Iversdotter 4 år.
1766 11/1 :Ole Henriksen Torve - Marit Andersdotter f.Klett
           Born:1 Iver 5 år,2 Henrik 2 år,3 Randi f.1755.
1766 19/6 :Halvor Halvorsen Torve - Anne Olsdotter
           Born:1 Halvor 13 veker.Laugverge Ole Olsen Rise.jø
1778 18/1 :Ingeborg Halvorsdtr.Torve - enke, (Halvor)
           (cfr.dei 3 skiftene framanfor.)
           Born:1 Iver,død,men har borna:a Randi g.m.Anders R Torve,
                2 Halvor,død,har sonen Halvor 11 år,3 Halvor d.y.
                4 Solborg,død,har borna:a Halvor Andersen Barstad
                   b Anders 25 år,c Arnt 20 år,d Erik 18 år,e Kari 22
                  år,ugift,5 Gjertrud g.m.Erik Eriksen Horne.
                6 Kristi g.m.Ole Olsen Klett.
1781 8/10 :Ingebrigt Ingebrigtsen Torve - Anne Olsdotter
           Born:1 Marit 13 år,2 Rannei 10 år,3 Barbro 5 år,

             4 Anne 3 år. Laugverge:Ole Torve.
1839  2/8 :Haagen Arntsen Torve - Marit Larsdotter
           born:1 Haagen 14 år,2 Jørgine 1/2 år.

                    Tinglyste dokumenter.
1742 23/11:Torve,Halvor Iversen pantsetter 1/2 Spand (?) i Torve til
           Gjert Juul Feldtmand for lån 50 Rdl.
1743 11/1 :Torve 1/2 Spand av Halvor Iversen seld til Arnt Iversen
           m/fl.
1751 18/1 :Torve 18 mkl.Iver Halvorsen lyst odels-og innløsningsrett
           til Torve som bruges av Peder Arntsen.
1763 20/10:Torve 18 mkl. seld av Aren Setzager til Iver Halvorsen for
           18 Rdl.
1772  1/8 :Torve 18 mkl.på skifte etter Gjertrud Arntsdotter vurdert
           for 30 Rdl.og utlagt til enkemannen Haagen Ingebrigtsen.
1788  8/9 :Torve 18 mkl.av Haagen Ingebrigtsen m/fl. seld til sonen
           Arnt Haagensen for 500 Rdl.

Dese har hatt skjøte på matr.767,gnr.195/1.
     1743 Halvor Iversen 1/2 Spand.  1772-1788 Haagen I.Torve
1743-1763 Arnt Iversen   1/2 Spamd   1788      Arnt Haagensen.
1763-1772 Iver Halvors.  18 mkl.

Desse må ha budd på 195/1 Torve:
Joen Andersen Torve         1612      52 år i 1664

Erik Joensen Torve          1638      26 år i 1664.

Jon Torve i 1696

Iver Halvorsen Torve        1669 1730 Gjertrud Arntsdtr.     1668 1750

Halvor Iversen Torve        17OO 1747 Ingeborg Halvorsdtr.

Arnt Iversen Torve               1743 Gjertrud Arnfinnsdtr.f.Vekve?
Marit Iversdtr.Torve                  Ingebrigt Haldosen Aalbu

Peder Arntsen Torve         17O7 1777 Gjørran Arntsdtr g.1745

Marit Arntsdtr.Torve        1725 1765 Sivert Torve i 1725

Gjertrud Arntsdtr Torve     173O 1772 Haagen Ingebrigtsen      1729 1700
Guru Arntsadotter           1741 1774 Ole Andersen Skarsem     1745 1822
Kari Arntsdtr.(Mari?)                 Ole Ingebrigtsen Dørum g.1773
Kari Arntsdtr.Torve                   Ole Ingebr,Dørum g.1773

Iver Halvorsen Torve        1725 1759 Marit Arntsdtr.Klett
Halvor Halvorsen død                  Ingeborg Halvorsdtr.
Halvor Halvorsen d.y.                 Marit Halvorsdtr.Vekve g.1778
Iver Halvorsen Torve        1729 1759
Solborg Halvorsdtr.Torve              Andreas Klett.

Gjertrud Halvorsdtr.Torve   1732      Erik Eriksen Hornet      1697
Kjersti Halvorsdtr.Torve    1735      Ole Olsen Klett
Marit  Haagensdtr.Torve     1761 1763 (Var det 2 stk Marit??)
Gjørran Haagensdtr.Torve    1767
Halvor Halvorsen d.y.g.               Marit Halvorsdtr.Vekved g.1778

Gjertrud Arentsdtr.Torve    1736
Guru Arentsdtr.Torve        1741
Kari Arentsdtr,Torve        1743

Halvor Halvorsen Torve      1738      død før 1778.
Halvor Halvorsen d.y.       1742 1764 Anne Olsdotter

Halvor Iversen Torve        1752 1755
Randi Iversdotter Torve     1755      Andreas Rasmusen Dørum,g.1775
Arnt Iversen Torve
Marit Iversdtr.Torve                  Ingebrigt Halvors.Aalbu
Gjertud Iversdtr.Torve                Ole

Randi Sivertsdtr.Torve      1755
Arnt Hochensen Torve        1758 1816 Marit Ingebrigtsdtr.     1761 1851
Jørund Hochensdtr Torve     ???       Barn i 1798 m/Ingebr.P.Toftaker.
Ingedbrigt Hochensen Torve            Ingeborg Iversdtr.Myren g.181O
Marit Hochensdtr.Torve      1761

Iver Olsen Torve            1761      Barn i 1785 m/Kari I.Stølen
                                       "   i 1786 m/Kari Kletthammer
Henrik Olsen Torve          1764       "   i 1785 Marit O.Dørrumshaug

Halvor Halvorsen  Torve     1766
Halvor Halvorsen d.y.
Solborg Halvorsdtr.                   Anders Barstad
Kristi  Halvorsdtr.Torve              Ole Olsen Klett

Marit Arntsdtr.Oppattgift m/Ole Henriksen Vasli i 1760.        1737 18O7
Ole Henriksen Torve oppattgift i 1768 m/Anne Mortensdtr.Qvalsjord
                                                               1738 1794
Morten Olsen Torve          1769

Marithe Andreasdtr.Torve    1777 1813 Fruentimmertilfelle.
Iver Andreasen Torve        1785

Haagen Ingebrigts.Torve               1Gjertrud Pedersdtr.Torve
             g.1773                   2Guro Iversdtr.Vekved

Ingebrigt Haldsen Torve     1793

Hachen Arntsen Torve        1792      Karen Larsdtr.Størvold   1795

Ingebrigt Arntsen Torve     1798 18O1

Gjertrud Halvorsdtr.Torve   1797 1872 Kaarenke.

Gjertrud Ingebrigtsd,Torve  1798 1888 ugift,Jørunds dtr.
Haagen Halvorsen Torve      18O2 1877
Jertrud Halvorsdtr.Torve              Barn i 1793 m/Haldo Dør.haug

Haagen Ingebrigtsen Torve             1Gjertrud Arntsd.Torve,g.1758

Gjøran Olsdtr.Torve         1814 1858 Gbr.kone

Arnt Haagensen Torve        1825

Kari Ingebrigtsdtr.Torve    1825 1862 gmds.kone

Jøran Haagensdtr.           1838 186O Haagen og Karens dtr.
 

                   Matrikkelnummer 768 Torve.(196/1)
gammel skyld 1 øre 16 mkl.Nytt matr.nr.186 med lnr.218a-f.Frå 189O
gnr.196 bnr.1 med skyld 1 daler 1 ort 2 shilling.revidert 3,83 mkl.

Folketellinga 17O1:Ole Taraldsen 56 år,Halvor Olsen 2O år, Tarald
                   Olsen 10 År.

Skattemanntal 1762:Ole Henriksen g.m.Marit og forrige mands mor
                   Ingeborg.
Matrikklane:
1645 Halduor 1/2 Spand.          1832 Lars Roaldsen 5 1/8 mkl.
1661 Halduor 1 øre 18 mkl.         "  Lars Olsen    2     "
1664 Halvor  1 øre 14 "            "  Sivert Eriksen 4 7/8 "
1696 Olle 1 øre 15 "               "  Sivert Vold    1 mkl.
1721 Iver 1 øre 15  "              "  Ole Herremsløk 1  "
1762 Ole Henriksen                 "  Halvor Ingebr. 1
                                1890 Lars Sivertsen 1 d.1 ort 2 sh.
                                1909 Lars Sivertsen  3,83 mark
                                     seinare Henrik Løkken.

Jordebok 1648:Halduor Torve eget odel  1/2 spand,eget odel.

Folketellinga 1801:Lars Roaldsen 30 år,Marit Andersdtr.24 år.
                   med borna:1 Randi 4 år,2 Søbord 2 år.
                   Andreas Rasmusen,hennes far,64 år,enkemand

Folketelling 1815:Lars Roaldsen 45 år, dotter Rannei 18 år og Søborg
                  16 år. Oppfostr.barn Erich Johnsen. Kårmann Andreas
                  Rasmusen.79 år.
Skifter på Torve (768)
1766 11/1 :Ole Henriksen Torve - Marit Andersdotter f.klett.
           Born:1 Iver 5 år,2 Henrik 2 år,3 Randi (frå hennar
1.ektesk.
                 m/Iver Torve.
1817 14/4 :Marit Andersdtr.Torve - Lars Roaldsen
           Born:1 Randi Larsdotter, 2 Søborg Larsdotter.
1867 22/2 :Lars Roladsen Torve - Marit Rasmusdotter
           Born:1 Roald Larsen,død,g.m.Anne Mortensdotter.
                2 Marit Larsdtr.g.m.Sivert O.Haugset.
                3 Kiersti Larsdtr.g.m.Arnt Breestølen
                4 Eli Larsdotter g.m. Tørris ??

                        Tinglyste dokumenter.
1742 27/11:Torve 1/2 Spand er av Halvor Iversen pantsatt til
           Gjert Juul Feldtman for ? Rdl.
1743  9/1 :Torve 10 1/2 mkl.etter foreviste adkomstbreve av retten
           seld til Arne Iversen for 10,5 Rdl.som arvelig tilfalden.
1743 11/1 :Torve 1/2 Spand seld av Arnt Iversen og Ingebrigt
           Haldorsen Aalbu til Halvor Iversen etter forening.
1750 18/1 :Torve 1/2 Spand av Ingeborg Halvorsdtr. seld til sonen
           Iver Halvorsen for 53 Rdl.
1759 26/3 :Torve,1/2 Spand,på Skifte etter Iver Halvorsen vurdert
           for 50 Rdl.og utlagt til enken Marit Arntsdtr.
1766 11/1 :Torve,det halve 18 mkl.på skifte etter Marit Arntsdtr.
           vurdert for 25 Rdl.og utlagt til ektemannen Ole
           Henriksen som fra før var eier av dei andre 18 mkl.
1772 18/2 :Torve 18 mkl. på skifte etter Marit Olsdtr vurdert
              for 28 Rdl.og utlagt til major Hartmann etter obligasjon
           for lige summa. (Usikkert?)
1785 18/3 :Torve 19 4/5 mkl.på skifte etter Randi Iversdotter Torve
           vurdert for 25 Rdl.og utlagt til enkemannen Andreas
           Rasmusen m.fl.
1788  8/9 :Torve det halve 9 (?) av Ole Henriksen seld til Andreas
           Rasmusen for 96 Rdl.
1800 15/8 :Torve 18 mkl.Ole Karlsen Vennan på Frosten på sin hustrus
           vegne seld odels- og innløsningsretten til John Roaldsen
           for 22 Rdl.
1800 29/8 :Lars Roaldsen Eggen får skjøte på 1 øre o 15 mkl.i Torve
           frå svigerfaren Andreas Rasmusen Torve for

Skjøter på 768 Torve:
          1742-175O Halvor Iversen
          175O-1759 Iver Halvorsen
          1759-1766 Marit Arntsdtr.
          1766-     Ole Henriksen

Desse har budd på matr.nr.768 Torve:
Halvor Torve                1584      8O år i 1664

Sigmund Olsen Torve         1628
Bjørn Torve                 1634

Ole Taraldsen Torve         1645

Halvor Olsen Torve          1681
Tarald Olsen                1694

Iver Halvorsen Torve             1759 1Gjertrud Arntsdotter        1739
                                      2Marit Arntsdotter f.Klett

Halvor Iversen Torve        17OO 1747 Ingeborg Halvorsdtr.
Arnt Iversen Torve               1743 Gjertrud Arnfinnsd.Vekve
Marit Iversdotter Torve               Ingebrigt Haldors.Aalbu

Iver Halvorsen Torve        1728
Solborg Halvorsdtr.Torve    173O      Andreas Klett
Gjertrud Halvorsdtr.        1732      Erik Eriksen Horne.
Kristi Halvorsdtr.Torve     1736      Ole Olsen Klett
Halvor Halvorsen Torve      1739 1766 Anne Olsdotter
Halvor Halvors.d.y.         1742

Gjertrud Arntsdtr.Torve     1737
Guru Arntsdtr.Torve         1742
Kari Arntsdtr.Torve         1743

Ole Rasmusen Torve          1743     Inger Arentsdatter       1753

RAndi Iversdtr, Torve       1755     Andreas Rasmusen Dørum    1789 1864
Guri Eriksdtr.Torve                   Sivert Arntsen Gottem g.1756

Marit Andersdtr.oppgift med           Ole Henriksen Vasli      1735

Iver Olsen Torve   g.1792   1761 18o3 Eli JOhnsdtr.Emang       1773 1847
Henrik Olsen Torve          1764

Halvor Halvorsen Torve      1766
 

Esten Olsen Torve g.1799    1767 1838 Marit Eriksdtr. Vekve    1777

Lars Roaldsen Torve         1771 1852 1Marit Andersdtr.        1777 1817
                                      2Marit Rasmusdotter      1789 1867
Marit Sivertsdtr.Torve      1772 1866 Kårenke.

Ingeborg Olsdtr.Torve       1781
Arent Olsen Torve           1784
Rasmus Olsen Torve          1787

Anne Olsdtr.Torve,Usikker.  1783 1853 (enke ved død)

Randi Larsdtr.Torve         1797      Sivert Eriksen Breen     179O
1851
Søborg Larsdtr.Torve        1799      Halvor Ingebr.Vognild    18O4
Roald Larsen Torve          18o5 18O6
Marit Larsdtr,.Torve        18O8 18O8
Roald Larsen Torve          18O8      Anne Mortensdtr,levde i 1867
Marit Larsdtr.Torve         1815 1885 Sivert O.Haugset
Mari Larsdtr.Torve          1817 1869 gmds.kone
Kiersti Larsdtr Torve                 Arnt Breestølen
Eli Larsdt.Torve                      Tørris ??

Sivert Olsen Torve          18O7 187O  ?? Usikker.cfr.nedanfor.

Rannei Larsdtr. Torve       18O8 18O8

Marit Roaldsdtr.Torve       1818 1869 Sivert Olsen Haugset     18O8 1855
Marit Larsdtr.d.y.          182O      Sivert Olsen Gorset      1791 1873
Kristine Larsdtr.Torve      1822      Arnt Johnsen Breestølen  1811
Roald Larsen Torve          1824 1863 Anne Mortensdtr.Aalbu    1815 1867
Eli Larsdotter Torve        1826      Johannes Siverts.Aalbutrøen
Rasmus Larsen Torve         1829 1856 ugift

John Johnsen Torve  (?)               Ingeborg Olsdtr Torve(?) 1815 1898

Marit Roaldsdtr.Torve       1818 1869 Sivert Olsen Haugset     18O8 1855
Marit Roaldsdtr Torve       182O      Sivert Gunnes ?
Kristi Roaldsen Torve       1822      Arnt Johnsen Breestøl    1811
Roald Roaldsen Torve        1824 1863 ugift,2 døttre
Rasmus Roaldsen Torve       1829

Marit Sivertsdtr.Ålbu,enke  1817      Haagen Olsen Torve,dreng.husm.

Marit Sivertsdtr.Torve      1819
Marit Sivertsdtr.Torve      1821 1899 fattiglem,Aalbu
Lars Sivertsen Torve        1823
Erik Sivertsen Torve        1826
Dorthea Sivertsdtr.Torve    183O
Randi Sivertsdtr. Torve     1832
Halvor Haagensen Torve      1835 1871 Inderst

Lars Sivertsen Torve        1842
Kari Sivertsdtr.Torve       1844
Ole Sivertsen Torve         1846 19O2 Gbr,
Lars Sivertsen Torve        1846
Ole Sivertsen Torve         185O 185O
Sivert Olsen Torve                    Elen Paulsdtr i 184O

Marit Sivertsdtr.Torve      184O
Guro Sivertsdtr,Torve       1843
Ole Sivertsen Torve         1845 1856
Paul Sivertsen Torve        1849
Lars Sivertsen Torve        1850      Søborg Arntsdtr.Vognild
Erik Sivertsen Torve        1851 1851
Arnt Sivertsen Torve        1852
Erik Sivertsen Torve        1854

Erik Haagensen Torve        1847

Gjertrud Halvorsdtr.Torve   185O 1851 f.u.e.

Finn ikkje plass til:
Jørran Olsadtr. Torve       1711 18O1 enke.

Esten Olsen Torve           1767 1838 Marit Eriksd.Vekve       1774

Ingeborg Estensdtr.Torve    1795

og til:
Randi Andreasdtr.Torve      1791 1848 Barn i 1817 m/Hans frå Orkdal.

John Hansen Torve           1817

John Svendsen Torve         1793 1864

Ole Halvorsen Torve i 1828             Barn i 1828 m/Luzie A.Mjøen
                                         "  " 1831  " - -  ds - - -
Ole Halvorsen Torvesplass   1856 1856 utenfor ekteskap

Brit Olufsdtr.Torve         1782 1862 Lægdslem
og til:
Kari Jacobsdtr.Torve        179O 1878,enke.kårkone

og til
Kari Arntsdtr.Torve         1868 1888 Arnt Haakensens dtr.
Anne Arntsdtr.Torve         1872 1872

                       Torveshaugen.
Husmann:
Guri Pedersdtr.Torveshaugen 1727 1797

Ingebr.Ingebr.s Torveshaug  1741 1781

Ingebrigt Sivertsen Torve   1792 1868 Karen Jacobsdtr.

Sivert Ingebrigts.Torve     1818
John Ingebrigtsen Torve     1819        barn i 1849 m/Mali
J.Engelsjord.
Fredric Ingebr.Torveshaug   1828
Ole Ingebrigts.Torveshaug   1831
Ingebrigt Ingeb.   "        1835

                 Matrikkelnummer 769 Toftaker
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr.nr.187 med lnr.219 a-c med skyld
tilsammen 1 øre eller 1 daler 1 ort og 6 shillinbg.
Frå 1890 gnr.197 bnr. 1 med skyld 3,83 mark.

Folketellinga 17O1:Hans Davidsen 48 år.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Evensen og Marit

Matrikklane:
1661 Johannes 1 øre.   1 øre   1738 Ingebrigt Evemsen 11 mkl.
1664 Olle 3O år        1 øre        Paul Paulsen      12 mk
     Jon Olsen 16 år.           1762 Ingebrigt
     Henrik Halvorsen  1 "      189O Peder Guldbrandsen 3,83 mark
1696 Hans              1 øre    19O9 Peder Gildbrandsen 3,42 mark
1721 Hans              1 øre
 

Folketellinga 1801:Paul Paulsen 45 år, Marit Eriksdotter 46 år,med
                   borna:1 Erik 20 år,2 Paul 14 år,3 Even 11 år,
                            4 Ole 6 år,Ingebrigt Paulsen,bror,43 år
                           Knud Paulsen bror 42 år.Jørrend Siverts-
                           dtr.hans mor, 76, enke, kaar.
                   Marit Knudsdtr.82 år ugift,nyder fattig penger.
                   Kari Olsdatter 45 åt,inderszte.Halvor Olsen,
                   hennes sønn.

Folketelling 1815:Paul Paulsen 61 år,Marithe Eriksdtr. 61 år,Paul 29
                     år,Ole 2O år, Knut Paulsen 56 år, kaar.

Skifter på Toftaker:
1701  ??  :Ingebrigt Davidsen Toftaker -
           Søsken:1 Hans Davidsen Torve,2 Guri Davidsdtr.3 Anne
                   Davidsdtr. Toftaker.
1765 27/8 :Ingebrigt Evensen Toftaker - Marit Knudsdotter.
           Søskena:1 Ingebrigt Evensen Aalbu,2 Marit Evensd.død,
                     har borna:a Maglin Knudsdtr.Klett,b Marit
                        Knudsdtr 41 år.
                     Laugverge brorsonen Beraug Olsen Rate
1768 22/6 :Ole Olsen Toftaker - Marit Knudsdtr. f. Vognild.
           Hennar søsken:1 Knut Knutsen Vognild,død,har borna a Anne
                     Knudsdtr.,død,har borna 1 Marit Olsdtr.g.m.
                     John Olsen Aalbu,2 Anne 17 år,3 Gjertrud 24 år,
                     b.Marit Knudsdtr.g.m.Matias Olsen Hevle.c Ildri
                     Knudsdtr.28 år,d.Gjertrud Knudsdtr.g.m.Hans
                     Ellingsen Slipersæter,død,har borna:1 Elling,
                     Hansen 14 år 2 Knud Hansen 9 år.
                     2.Ole Knutsen Rate,død,har borna:a Beraug,b Ole
                        Toftager c Anne Olsdtr.g.m. John Ellefsen
                     Jamtsæter.
            Verger:for Anne og Gjertrud Hevle og for Elling og Knud
                   Slipersæter:John Olsen Aalbu.for Ildri Knudsdtr:
                   Beraug Olsen Rate.
1773 1/9  :Paul Taraldsen Toftaker - Maglin Knudsdotter
           Born:1 Tarald 24 år,2 Paul 18 år,3 Ingebrigt 16 år,
                4 Knut 14 år.
1801  2)9 :Kårkone Jørund Sivertsdtr.Toftaker.-ikkje born.
           Søskena:1 Christopher Sivertsen,2 Arnt Sivertsen,død, har
                     borna:a Sivert Arntsen Sessaker,b Randi,død, har
                     borna:1 Ole Sivertsen 8 år,2 Arnt Sivertsen 4 år.
                     c.Gjertrud Arntsdtr.g.m.Elling Halvorsen Gorset.
                     d.Guru Arntsdtr.36 år,ugift.
1846 13/3 :Henrik Halvorsen Toftaker - Sigrid Arntsdatter.
           Born:1 Halvor,2 Arnt,.Laugverge Peder H.Sæter

                          Tinglese dokumenter.
1765 29/10:Toftaker 12 mkl. (halve garden) Paul Taraldsen Aalbu får
           skjøte frå Ingebrigt Evensen og Marit Knudsdatter v/form..
           Ole Andersen Munkvold.etter forening.
1768 24/8 :Jens Lemvig får skjøte på 12 mkl (halve garden) for 150
           Rdl.
1769  4/9 :Toftaker,den halve deel,12 mkl.er ved oprettet contract av
           Ole Olsen Rate og Paul Taraldsen overdratt den siste til
           fullkommen eiendom imod at betale den første 100 Rdl.
1774  1/9 :Toftaker,1 øre,ved skifte etter Maglin Knudsdotter,vurdert
           for 220 Rdl.og utlagt til oberstløitnant von Hammond.
1818  8/1 :Marit Eriksdotter overdratt til sønnen Paul Paulsen for 3OO
           Spd,
.
           Desse har hatt skjøte på Toftaker matr,nr.769:
                1765 Ingebr.Evensen 12 mkl.
           1768-1769 Jens Lemvig    12  "
           1769-1774 Paul Taraldsen  1 øre
           1774-1811 Paul Paulsen    1  "
           1818-     Paul Paulsen

           Desse må ha budd på Toftaker:
Olle i 1664               1634      3O år i 1664
John Olsen i 1664         1648      18  " "   "

Ingebrigt Davids Toftaker      1701 Ugift
Hans Davidsen             1653      Jorunn
Guri Davidsdtr,
Anne Davidsdtr.

Jørann Toftaker           1682 175O berre ved død

Ingebrigt Evensen i Ålbu  1695 1765 Marit Knudsdatter Rate   1684 1768
Marit Evensdtr.død.før 1765         Knut

Ole Olsen Toftaker             1768 Marit Knutsdtr.Vognild   1726 18O2

Maglin Knudsdtr.Toftaker  1724 1774 1Paul Taraldsen Aalbu    1724 18OO
Jørrend Sivertsdtr        1725 18O1 2Sivert ??

Even Paulsen Toftaker     1747 1773
Tarald Paulsen Toftaker   1749 1778 Barn i 1776 m/Ingrid A.Hustøft.
Paul Paulsen              1756 1817 Marit Eriksdtr.Vognild   1755 1829
Ingebrigt Paulsen         1758 1811 Barn i 1793 m/Beret Engelsd.Klett
                                      "  " 1798 m/Jørund H.Torve
                                      "  " 1799 m/Anne Arntsdt.Aalbu
Knud Paulsen              1759 1839 ugift

Peder Ingebrigts.Toftaker 1771 1864 ugift

Erik Paulsen Toftaker     1777 18O1

Berith Taraldtr.Toftaker            Barn i 1812 m/Ole O.Breen

Erich Paulsen Toftaker    1781 181O ca.
Paul Paulsen Toftaker     1784 1784
Paul Paulsen Toftaker     1787 1868 Marit Halvorsdtr.Mellem  1775 1864
Even Paulsen Toftaker     1791 1812 Brystsvakhet
Ole Paulsen Toftaker      1793 1793
Ole Paulsen Toftaker      1795 1821
Erich Paulsen Toftaker    18O6 1811

Arnt Ingebrigtsen         1792 1881 Ildri Sivertsdtr.Skorem  179O 1876

Henrik Halvorsen Toftaker  ??  1846 Sigrid Arntsdtr.         1793 1861

Haldor Halvorsen Toftaker 1811 1893.em.kårm.død på Haaker
Haldor Paulsen Toftaker   1813 1814
Marit Paulsd.Toftaker     1816 1891 Erik Ingebr.Skarsen      1805 1890
Paul Paulsen Toftaker     1819
Rannei Paulsdtr.          182O
Maria Paulsdtr.           1822
Halvor Toftaker           1823 1894 gift gbr.
Marit Paulsdtr.Toftaker   1823      barn i 1842 m/Ole S.Sneve
Sigrid Paulsdtr.          1829

Ildri Olsdtr.Toftaker     1812 1899 Ingebrigt.Olsen Aalbu

Ingebrigt Evens.Toftaker            Marit Johnsdtr. i 1831
Ingebrigt Arntsen Toftaker1824 1824
Ingebrigt Arntsen    "    1825 1898 Elen Johnsdtr.Furunes    1832 1896
Sivert Arntsen Dørum      1834      Til Bardu i 1866

Arnt Henriksen Toftaker   1829
Halvor Henriksen Toftaker 1832     Guri Olsdtr.Vigen,nedre   18O7 1868

Marit Ingebr.dtr.Toftaker 1831
Randi Ingebr.dtr.   "     1833
Rannei Ingebr.dtr.  "     1835
Mari Ingebr.dtr.    "     1837

Semund Taraldsen Toftaker           Randi Eriksdtr i 1844

Mari Olsdtr.Toftaker      1842      Kanskje Sneve som etterneamn.

Henrik Halvorsen (Viken?) 1844 1882 døde i Trondheim

Marit Semundsdtr.Toftaker 1844
Kari Semundsdtr.     "    1847
Erik Semundsen       "    1849 1851
Ildri Ingeb.Toftaker      1850      Peder Guldbr.(Fra Klæbu) 1848
Rannei Simonsd. Torftaker 1854 1855

Erik Sivertsen Toftaker   ???

Ingebrigt P.Toftaker      1871      Hanna Olufsd.Bryggen     1864
Haldo Peders,Toftaker     1873      Marit Aagod.Dyrset       1871
John Peders.Toftaker      1876      Til Amerika 1899
Arnt Pedersen Toftaker    1878      Til Amewrika i 1901
Gustav Peders.Toftaker    1890        "     "      1906
Ellev Peders.Toftaker     1883       "      "      1903
Peder Peders.Toftaker     1883 1885
Marit Pederd.Toftaker     1886      Peder Haldosen Dørum     1886 1973
Gurine P.Dørum            1889      Olaf Olufsen Hoel        1886 1974
Berntine P.Toftaker       1891
Ivar Peders.Toftaker      1895      Til Canada i 1926

Sivert Eriksen Toftaker   188O 1881 Erik Sivertsens barn

Peder Hald.Toftaker       1894      Olava Olsd.Vorhaug       1896
Albert Hald.Toftaker      1895 1897
Albert Hald.Toftaker      1897      Marie Olsd.Vognild       1898
Ingebrigt H.Toftaker      1899      Aslaug Hansd.Støvne      1898
Ida Hald.Toftaker         1901      Andreas Magnes.Dale      1897
Eli Haldosd.Toftaker      1903      Birger Welander          1903
Margit Hald.Toftaker      1905      1Håkon L.Bøasæter        1902 1937
                                    2Peder H.Strand          1905
John Hald.Toftaker        1907      Lovise A.Nordberg        1916 USA
Harald Hald.Toftaker      1910      Gudveig H.Reitan         1919
Bernhard H.Toftaker       1917      Helga Halvd.Storli       1916

Haavard P.Toftaker        1922

Håkon Alberts.Toftaker    1919
Magda Alb.dtr.Toftaker    1921

Marie Ingebr.Toftaker     1933
Helge Ingebr.Toftaker     1943

Ragnar Welander           1934
Gunnar Welander           1937 1965
Bjørn Welander            1945

Margot H.Toftaker         1942
Haldor H.Toftaker         1944
Henrik H.Toftaker         1947

Haldor Magne Toftaker     1942         Bernhardse.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel