(Etternemnde notater om matr.nr.799 og 8OO Kvalsjord er
usikre og vanskeleg å få til å stemme).
            Matrikkelnummer 799 Kvalsjord m/Bryggen.
med gammel skyld 1 Spand 1 øre og 18 1/2 mkl.Nytt matr,nr.221 med lnr.
261,262a-b,263,264,265,266 og 267 med skyld til saman 3 daler 3 ort og
12 shilling.

Folketelling 17O1:Knut Efvindsen 51 år, Efven Knudsen 1O år,og Ole
                  Knudsen 3 år.
Skattemanntal 1762: 3 ymse bruk:
                  I Ole Evensen g.m.Mali og borna Ingebrigt og Lisbet.
                 II.Tilhører major Hamond,ingen folk
                III.Knut Olsen g.m.Marit og mandens foreldre Olef
                    Knudsen og Maren.
Matrikklane:
1647 Knud Kvalsjsord 1/2 Spand.      1838 Ole Mikkelsen 1 øre 1/8 mkl.
1661 Brøgen            1 Spand.           Erik Knudsen         2   "
1664 John,32 år.                          Erik Olufsen         2   "
1696 Efuen   1/2 Spand 2 øre 1 mkl        Halvor Pedersen      1   "
1721 Even      1 spand 2 øre 1 mkl.       Ingebr.Simensen 1 øre 15,5 "
1762 Ole Evensen m/fl.                    Mikkel Skarsem     3 øre
1838 Knut Olsen       1 øre 9,5 mkl.      Tilsam.1 spand 1 øre 19,5 "
     Halvor Haagensen     8 3/8 mkl. 189O Oluf Knudsen 4 ort 2 shill.
                                     19O9 Ingebrigt P.Bryggen 3.45 M.

Folketellinga 18O1:Seming Ingebrigtsen 27 år,Randi Ingebr.dtr.24 år
                   hans far Ingebrigt Olsen 56 år,og Marit Mortensd.
                   45 år.Ole Ingebrigtsen 3 år, Marit 2 år,Rasmus
                   9 år,Marit 16 år.Lisbet Olsdotter 54 år.

Folketelling 1815:Simon Ingebrigtseb 41 år, Ingebrigt 15 år,og Marit
                  1o år, Ingebrigt 8 år,Kårkone Marit Mortensdtr.57
                  år og dottra Marit Ingebrigtsdtr.15 år. Husmann Even
                  Evensen 6O år med Even 5 år og dtr.Marithe 9 år.

Skifter på Kvalsjord/Bryggen:
1778 19/2 :Endre Eriksen Kvalsjordhaugen- Guri Ingebrigtsdotter.
           Hennar born:1 u.f.e.Ingebrigt Olufsen 7 år,og dottra
                       Marit Endresdtr. 1/2 år.
1788 2o/2  Morten Eriksen Kv.sjorhagen- Thyri Olsdtr. ??.
           Born;1 Anne Mortensdtr g.m.Ole Henriksen Torve.
1788 13/9 :Knut Olsen - Marit Eriksdotter,f.Haaker.
           Born:1 Ole 19 år,2 Erik 13 år,3 Marit 23 år, 4 Sigrid
                17 år,og 5 Ingeborg 9 år.
1824 8/12 :Oluf Knudsen Kvalsjord - Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Knut.2 Marit 23 år,(Kalvhagen)
1826 17/6 :Oluf Eriksen Bryghaugen - Olava Pedersdotter
           Born:1 Erik 3 1/2 år.
1839 23/11:Erik Knudsen Kvalsjord - Anne Olsdotter.
           Born:1 Knut 23 år,2 Marit 32 år,3 Sigrid 26 år,Anne 21
184O 11/11:Lars Pedersen Kvalsjord - ugift ?
           Arving:1 Mora Kari (? Mari)Svendsdtr.2 søstra Kari
                    Pedersdtr.32 år.

                   Tinglese dokumenter
1748 14/11:Ole Evensen Kvalsjord får skjøte på 1/2 Spand i Kvalsjord
           frå Knut Evensen for 8O Rdl.
1769 28/1 :Kvalsjord 1/2 Spand,Ingebrigt Olsen får skjøte frå faren
           Ole Evensen for 6O Rdl.
1773 2/12 :Knut Olsen gir bøkselseddel på en husmannsplass til Erik
           Albertsen  ? skm.
1788 27/6 :Ingebrigt og Lars Olssønner ved contract forbundet sig til
           at Even Evensen til odel og eiendom får plassen Kalvhagen
           med 1/2 Spand frå kvar av Kvalsjordgardane.
1798 26/2 :Semming Ingebrigtsen får skjøte på 1 øre 18 1/2 mkl,i
           Kvalsjord frå faren Ingebrigt Olsen for 43O Rdl.og kår til
           foreldrene.
1801 23/2 :Marit Eriksdotter sel 1 Spand i Kvalsjord til sonen Bjørn
           Knudsen for 399 Rdl. og kår.
1812 2/12 :Kvalsjord,matr.nr.799,1 øre 11 mkl. makeskiftet av Ole
           Knudsen med Sivert Johannessen Aalbu med 4 mkl.i Birkaas
           for 6OO Rdl og 25OO Rdl i penger.
1814 24/2 :Qvalsjord,matr,nr.799, 3 3/4 mkl.Arnt Ingebrigtsen Viken
           får skjøte frå faren Ingebrigt Olsen for 1OO Rdl

Skjøter på matr.nr.799 Kvalsjord:
                1748 Knut Evensen     18O1-     Bjørn Knudsen
           1748-1769 Ole Evensen      1812      Sivert J.Aalby
           1769-1798 Ingebrigt Olsen  1814      Arnt Imgebr.
           1798-     Semming Ingeb.

          Desse må ha budd på Bryggen:
Enken Marit i 1664 med sonen?
Stengrim Kvalsjord        1639      26 år i 1664

Henrik Knudsen            1641
Ingebrigt Knudsen         1644
Eystein ?Knudsen

Knut Efvindsen            1644      57 år i 17O1

Sigrid Knudsdtr.Kvalsjord 1683 1747 ??
Efvend Knudsen            1691      1O år i 17O1.
Olef Knudsen Bryggen      1694 1765 Maren Andreasdtr.Klett   1695 1765

Lisbet Kvalsjord          169O 178O Even Olsen Klett         169O 1765

Mali Ingebr.dtr Kvalsjord 1713 1783

Knut Evensen Kvalsjord    1721 1776
Morten Evensen Kvalsjord       1788 Tyri Olsdtr.Skjørstad g.1745

Even Evensen Kvalsord,              Kari Jacobsdtr,frå Innset.g1753
Jørran Evensdtr.Kvalsjord 1726 1786 Einer Eriksen Bakk.g.1754
Marit Evensdtr.Kvalsjord            Barn i 1756 m/Even Størvoldshaug

Olef Olefsen Bryggen                barn i 1765 m/Marit Johnsdtr.Bakk

Andreas Olefsen Bryggen   1734 1798
Erik Olufsen Bryggen      1739 1811
Marithe Olefsd.Bryggen    1742 1814 usikker.

Kari Eriksdtr.Kvalsjord   1777 1868 kårenke

Aren Olefsen Bryggen      1778 1778 usikker.

Marit Olefsdtr.Bryggen              1Barn i 1768 m/Gullich I.Tyve
                                    2Barn i 1773 m/Endre Johnsen Bakk
Sigrid Gullichsd.Bryggen  1768 1771
Sigrid Endresdtr Bryggen  1773

Ole Mortensen Kvalsjoed   1746 1748
Anne Mortensdtr.Kvalsjord 1748      Ole Henriksen Torve,enkem.g.1768

Guro Evensdtr. Kvalsjord  1753
Ole Evensen Kvalsjord ca. 175O       Marit Ingebr,dtr.Vognild ca.175O
Dordi Evensdtr.           1756

Erik Olsen Bryggen        1739      Barbro Arntsdtr.Dørrum,g.1776
Knut Olsen Bryggen                  Marit Eriksdtr.Haaker g.1761
Even Olsen (Vognild)                Rannei Lødensdter.Volden,g.1754
Andreas Olsen Bryggen               Dreng på Ørstad i 1762
Marit Olsdtr.Bryggen                Pike på Ørstad i 1762
Ingebrigt Olsen Kvalsjord 175O 1813 Mari Sumundsdotter       174O 1796
Lisbet Olsdtr.Kvalsjord   1745      barn i 1744 /Ole Rasms.Torve
Kari Olefsdtr.Kvalsjord   1747      Ole Halvorsen Røtvei g.1783

Endre Eriksen Kvalsjord   1739      Guri Ingebrigtsdtr.Hindsewt g.1776
Bersvend Eriksen          1741      barn i 1763 m/Ingebrog P.Stensem
Marit Eriksdotter         1748      Knut Olsen Bryggen            1788
Marit d,y, (usikker)      1753      Erik Bersvendsen         1756

Maren Knudsdtr Bryggen    1764

Mali Ingebr.d. Kvalsjord  1768

Even Olefsen Kvalsjord    1771       Lisbets son.

Marit Endresdtr.          1778

Oluf Eriksen Bryghaug     1775      barn m/Karen A.Grytting i 18O3
Barbro Eriksdtr.          1778      Pike på Stensem i 18O1.
Marit Eriksdtr.Bryghaug             Ingebrigt Skarseshaug
                                    Barn m/Ole Brenden i 1819
                                      " i 182O m/Knut I Fagerhaug.
Arnt Eriksen Bryggen      1782 1782
Arnt Eriksen Bryggen      1785 1785

Erik Bryggen   ca.        179O        usikkert

Halvor Olefsen Bryggen    1799 18O2

Marithe Evensd.valsjord   18O4 18O4 Usikker.

Aase Eriksdtr.Bryggen     1815 1815 (sterk diarrhe)

Barbara Olufsdtr.Bryghaug 1741 1817 berre ved død

Gurue Simonsdtr.Kvajsjord 18O4 18O4
Ingebrigt Simonsen   "    18O6 1886 Nina Olsdtr i 18O4 (Grøtte?)

Ragnhild Ingebr.dtr.      1834
Simen Ingebr.s Kvalsjord            Karen Eriksdtr. i 1818

Randi Olsdtr.Kvalsjord    1819

Simon Simonsen    "       1818      Anne Fredriksdtr.i 1845
Randi Simonsdtr.Kvalsjord 1819
Ole Simonsen Bryggen                ugift i 1842 barn m/Sigrid Bryggen

Erik Olufsen Bryghaug     1821

Ingebr.Knuds.Bryghaug     182O      Marit Eriksdtrs.son

Ole Olsen Kvalsjord       1842      (Ole simonsens son)

Simon Simonsen Kvalsjord  1845

Olef Knudsen Bryggen      1761      Barn i 1795 m/Marit H.Kjønnplass
Olef Knudsen Kvalsjord    1762 1762
Maren Knudsdtr.Bryggen    1763 1763
Marit Knudsdtr.Bryggen    1765
Erik Knudsen Bryggen      1767 1768
Ole Knutsen Bryggen       1769      Marithe Olsdtr.
Sigrid Knudsdtr.Bryggen   1771
Erik Knuds. Bryggen.      1775      Anna Olsd.Vekve.g.18O7
                                    Barn i 18O2 m/Ingrid Gulliksd.
Ingeborg Knudsdtr.Bryggen 1779        "  " 18O5 m/Jens Larsen Morken
Marit Knudsdtr.Kvalsjord  178O 1864 Kårkone.
Anna Knudsdtr.Bryggen               Barn i 1821 m/Jens L.Morken
Jens Knudsen Bryggen      ??        Marit Svendsdtr. i 1827
Sigrid Knudsdtr.Bryggen             Ole Mikkelsen i 1837
Ildri Knudsdtr.usikker              Baard Larsen i 1838

Marit Olsdtr.Bryggen      1837

Knud Jensen Bryggen       1821      Annas son

Sigrid Jensdtr.Morken     18O5
Marit Jensdtr. Bryggen    1827
Joda Jensdtr.Kvalsjord    183O      usikker

Marit Eriksdtr.Kvalsjord  18O6      Barn i 18#1 m/Ingebr.Isbrekken
Anne Eriksdtr,Bryggen     181O
Sigrid Eriksdr.           1813
Knut Eriksen Kvalsjord    1816
Anne Eriksdtr.Kvalsjord   1817

Thor Ingebr.Kvalsjord     1831

Berit Baardsdtr.Bryggen   1839

Ingebrigt Olsen Kvalsjord 1745      Marit Mortensdtr.        1756

Mali Ingebr.dtr.Kvalsjord 177O 1796 Berre ved død,Usikker.
Gjertrud Ingebrigtsdtr. " 1772 1772
Semming Ingebrigts.  "    1774      Randi Ingebr.dtr.Viken   1777
Gjertrud Ingebr.dtr. "    1776 1795

Marithe Ingebrigtsdtr.    1785
Rasmus Ingebrigtsen       1792      2 stk.
Ole Ingebrigtsen          1798      Anne Olsdtr. (Vognild??)
Marithe Ingebrigtsdtr.    1799
Rasmus Ingebrigtsen       1799 187O Kari Haagensdtr,enke     1821 188O

Ingebrigt Semingsen       1799 1799
Ingebrigt Semingsen       18O1      Anne Olsd.Mellem i 1829
Gurue Simonsdtr Qalsjord  18O3
Marithe Semingsdtr.       18O5
Ingebrigt d.y.            18O8
Ole Semingsen             1811
Guri Semingsdtr.Qalsjord  1814

Ingebrigt Olsen Kvalsjord 1827
Semmimg Olsen Kvalsjord   1829
Ole Olsen Kvalsjord       183O
Amne Olsdtr.Kvalsjord     1832
Marit Olsdtr.Kvalsjord    1839

Randi Ingebr.dr.Qvalsjord 1832
Ole Ingebrigtsen    "     1838

Haagen Rasmusen Kvalsjord 1845 1858
Rasmus Rasmusen Kvalsjord 1855

Esten Rasmusen Kvalsjord  1879 1885

Finn ikkje plass til:
Ols Olsen Bryggen,Kvalsj.           Karen Olsdtr.levde i 1816

Ole Olsen Bryggen         1816 1816
Knut Olsen Bryggen        1817      Guri Knudsdtr i 1841
Ole Olsen Bryggen         1818 1818 Anna Olsdtr Bryggen       1823
Ole Olsen Bryggen   ca,   182O      Barn i 1844 m/Marit O.Mjøen

Halvor Knudsen Bryggen    1841

eller til:
Knud Olufsen ? Bryggen    1856 186O
Haldo Olufsen    "        1857 186O
GuriOlufsdtr.Bryggen      1859 1865

Husmann:
Even Evensen Kvalsjord    1756      Gjertrud Haagensdtr.

Even Evensen Kvalsjord    18O3 18O3
Marithe Evensdtr.         18O4
Even Evensen              181O      Dordi Olsdtr. Haugset    18O1 1837
   (var dei gifte?)

Even Evensen Kvalsord     1833      Kristine J.Fagerhaug     1833
Ole Evensen Kvalsjord     1835

John Evensen Kvaksjord    1859      Marit Ingebr.dtr.Vognild  1851
Even Evensen Kvalsjord    1863      Til Amerika i 1884.
Dorthea Evensdtr. Kvalsjord
Kristine Johsdtr.Vognild  1892

Same matrikkelnr. Familie II.
Endre Eriksen Kvalsjordhagen -      Guri Ingebrigtsdtr,levde i 1778

Olaf Knudsen              1767      Marithe Halvorsdtr.      1764
Ingebrigt Olufsen         1771

Marit Endresdtr.K.hagen   1777

Knut Knutsen              1795      Gurie Knudsdtr. i 1826   1795 1858
Knud Knudsen Kvalsjord    18OO 18OO
Marithe Knutsdtr.         18O2      Ole Eriksen ? usikker    179O 1881

Ole Olsen Kvalsjordhagen  1821      Usikker

Marithe Eriksdtr.         1732      Kårkone.

Barbara Arentsdtr.        1749      Erik ??

Olaf Eriksen  Bryggen     1773 1826 Olava Pedersdtr. usikkert
Marithe Eriksdtr.         178O      Ingebr.Svends.Skarsem(?) 1797

Knud Knudsen Bryggen      1826

Erik Olufsen Brygghaugen 1822

Husm.enke:
Ingeborg Halvorsdtr.      176O      Peder ??

Erik Pedersen             1798

Knut Olufsen Bryggen      1795 1894 Guri Knudsdtr.Vognild    1799

Oluf Eriksen Bryghaugen             Olava Pedersddtr. i 1821

Arnt Enoksen Bryghaugen   18O4 1874.fattiglem.smed,selveier.

Rasmus Arntsen Bryghaugen           Barn i 1844 m/Marit S.Skarsem

Arnt Rasmusen Bryghaugen  1844

Erik Olufsen Bryghaugen   1821

Oluf Knudsen Bryggen      1824

Finn ikkje samanheng med:
Peder Halvorsen  Bryghaugen         Marithe Evensdtr. i 1819

Halvor Pedersen Bryggen             Barn i 1811 m/Marit Tronbak
Arnt Pedersen Bryggen               Barn i 1814 m/Marit Gunderhaug

Karen Halvorsd.Berghaugen 1822 ??
 

                    Matrikkelnummer 8OO Kvalsjord
0med gammel skyld 1 Spand og 12 mkl.Nytt matr.nr.222 med lnr.268 og
skyld 1 øre 12 mkl. Frå 1890 gnr.232 bnr.1 med 2 daler 15 shi
revidert 6,91 mark.

Folketelling 17O1:Anders Roaldsen 5O åt,Roald Andersen 18 år,Ingebrigt
                  Roaldsen 8 år.
Skattemanntal 1762: 2 bruk:I Anders Roaldsen g.m.Anna.og husmann
                    Erik Kalvhagen g.m.Marit.
                  II Even Olsen g.m.Ranney og husmann Anders
                     Trånåbakk g.m.Krist.
Matrikklane: 1661 Enken       1/2 Spand 6 mkl.
             1664 Enken Marit 1 Spand og 6 mkl.
             1696 Marit  1 Spand og 9 mkl.
             1721 Roald  1 Spand og 9 mkl.
             1762 Anders Roaldsen (f.1716,d.1772)
             1838 Peder Larsen      1 øre 12 mkl
                  Svend Olsen       2     22 1/2 mkl.
                  Stengrim Svendsen       22 1/2 "
             1890 Arnt Arntsen   2 daler 15 shill.
             1909 Ingebrigt Arntsen    6,91 mark.

Folketellinga 1801:Lars Olsen 54 år og Karen Pedersdotter med
                   borna:1 Peder 26 år,2 Ole 25 år,3 Arent 22 år
                   4 Lars 16 år, 5 Randi 22 år.
           Husmand:Knud Lemvig og kona Marit Evensdtr.med borna:
                   1 Johannes 14 år,2 Ole 11 år,3 Jens 7 år,
                   4 Randi 9 år og 5 Ane 3 år.

Folketelling 1815:Peder Larsen,46 år,Karen Johnsdtr.38 år, dtr.Karen
                  7 år.Kårmand Lars Olsen 68 år,Karen Pedersdtr.67 år
                  Arnt Larsen 33 år.

Skifter på Kvalsjord:(8oo)
1756 15/6 :Erik Bersvendsen Kvalsjord-Marit Endresdotter.
           Born:1 Endre Eriksen 17 år,2 Bersvend 15 år,
                3 Marit 8 år,4 Marit d.y. 3 1/2 år.
1757 15/1 :Roald Andersen Kvalsjord - Gjertrud Svendsdtr.
           1 sonen Anders Roaldsen.
1773  2/9 :Erik Bersvendsen Kvalsjord-Marit Larsdotter.
           Hennar søsken:1 Ole Larsen Breen,død,har borna:
           a Marit g.m.Ole I.Breesgård.b.Ingeborg 3O år,ugift
           2 Halvor Larsen Lønset. 3 Sigrid Larsdtr.Klett.
1784 27/8 :Anders Roaldsen Kvalsjord - Anna Olsdtr.Munkvold.
           Hennar søsken:1 Peder,død,har borna:a Marit g.m.
           Ole Olufs.Munkvold,b.Ingeborg g.m.Haldo I. Aalbu.
           2 Kari O.Klett,død,har borna:a Anne Paulsdtr.g.m.
           Ingebrigt.O.Klett.b.Kari Paulsdtr.g.m.Ole Hansen
           Sæter.c,Ingeborg,enke i Aalbu.d Marit g.m.Knut
           Andersen Dønnes i Tingvold.
           3 Brit Olsdtr.Munkvold 81 år.
1861 28/12:Kari Johnsdotter Kvalsjord - Arnt Arntsen (F.Vekve)
           Testamentsarv:1 sonnedtr.Kari Pedersdtr.Kvalsjord.
           2 dotterson Ingebrigt Arntsen 13 år.
           3 dotterdotter Laura Arntsdtr.21 år,

                        Tinglese dokumenter.
1737 8/10 :Roald Andersen Qualsjord contract om Husm.plass av
           Qualsjord med  vanlig avgift til Ole Iversen Sneve
1741 14/7 :Qvalsjord 1/2 Spand,Anders Roaldsen selger til Haagen
           Svendsen Hoksengen for 13O Rdl.
1748 12/2 :Qvalsjord 1/2 Spand,Haagen Svendsen Hokseng tilbakeselger
           gaarden til Anders Roaldsen for 12O Rdl.
1751 25/6 :Qvalsjord,derunder i det saakaldte Schar beliggende eng
           kaldet Storluenget,dertil har Anders Roaldsen lyst
           odelsrett.
1753 26/6 :Roald Arntsen og Anders Roaldsen inngaatt forlik.
1754 16/1 :Erik Bergsvendsen får Bygsel på en plass under Qvalsjord
           fra Anders Roaldsen.
1776 26/8 :Endre Eriksen bøksler en plass av Anders Roaldsen som eier
           1/2 Spand.
1782  2/1 :Lars Olsen (Klet?) får skjøte på 1 øre 12 mkl.i Kvalsjord
           frå eiern Anders Roaldsen for ??
1811 21/2 :Peder Larsen Kvalsjord får skjøte på matr.nr.8OO Kvalsjord
           1 øre 12 mkl. frå faren Lars Olsen.for 6OO Rdl.

Skjøter på matr.nr.8OO Kvalsjord:
                1737 Roald Andersen    1782-1811 Peder Larsen
           1737-1741 Anders Roaldsen             Arnt Arntsen
           1741-1748 Haagen Svendsen             Ingebrigt Arntsen.
           1748-1782 Anders Roaldsen             Iver Kvalsjord

Desse må ha budd på matr.nr.8OO Kvalsjord:
Enken Marit i 1664
Stengrim                 1621      43 år i 1664
Stengrim                  1639      25 år i 1664
Henrik Knudsen            1641      23 år i 1664
Ingebrigt Knudsen         1647      17 år i 1664
Henrik Ingebrigtsen       1641      23 år i 1664

Ingrid Kvalsjord          1654 17O1 berre ved død.

Anders Roaldsen Kvalsjord 1651      50 år i 17O1

Roald Vognild             166O 1751 berre ved død.
Roald Andersen            1673 1756 Gjertrud Svendsd.Hokseng 1688 1758
Ingebrigt Andersen        1693

Anders Roaldsen           173O 1798 Anne Olsdotter Veggen    1699 1784
Siveert Roaldsen Vognild            Sigrid Olsdtr.Brenden g.1750
Lars Olsen                1747 1828 Kari Pedersdtr.Skarsem   1748 1836
Even Olsen                          Rannei

Karen Pewderesd,Kvalsjord 1748

Peder Larsen Kvalsjord              Karen Johnsdtr           1775 1848

Karen Pedersdtr.  "       18O7 18O7
Lars Pedersen Kvalsjord   1815

Ingebrigt Arntsen   " ca  185O      Gmd

Anna Ingebrigtsdtr   "    188O 1885
Anne Ingebrigtsdtr.  "    1891 1891

                       Kalvhagen:
Bersvend Eriksen Kalvhagen          Marit Pedersd.Rønningen g.1766

Ingeborg Evensdotter

Olef Evensen Kvalsjord    1724 1794 Tyri Johnsdtr. Vammer.g.1751

John Olufsen Kvalsjord    1751
Even Olefsen Kvalsjord    1754

Arn Olefsen Kvalsjord     1759

Erik Bergsv.sen Kvalsjord           1Mari Endresdtr.? Ingebr-?    1756
               g.1757               2Marit Larsdtr.Hustoft        1773

Endre Eriksen             1739      1
                                    2Guro Christop.dtr.Stensen g.1778
Bersvenmd Eriksen         1741      Marit Pedersdtr.
Johannes Eriksen          1743
Marit Eriksdtr.           1748
Marit Eriksdtr.d.y.       1752 182O Beraug Povels.Bøe        1741 18O8

Erik Bersvends.Kalvhagen  1775

Peder Larsen Kvalsjord    1775 1839 Kari Johnsd.Løkken       1776 1839
Ole Larsen Kvalsjord      1776
Randi Larsdtr.Kvalsjord   1779 1838 John Siverts.Ishol       1779 1859
Arnt Larsen Kvalsjord     1782      Eli Ingebr,dtr.Skarsem.gift?
Lars Larsen Kvalsjord     1785 186O Kari Ingebr.dtr.Vognild  1791

Karen Johnsdtr.Qvalsjord  181O

Ole Arntsen Kvalsjord     1812

Karen Ped.dtr.Kvalsjord   1807 1807
Karen Pedersd Kvalsjord   1808 1896 Arnt Arntsen Vekve       1811 1885
Lars Peders.Kvalsjord     1815 1840

Ildri Arntsdtr Kvalsjord  1823 1863 gm.kone

Laura Arntsen Kvalsjord   1840 1934 Ingebrigt J.Mellem       1840 1923
Arnt Arntsen Kvalsjord    1844 1933 ugift,døv.
Peder Arnts.Kvalsjord     1846 1857
Ingebrigt A.Kvalsjord     1848 1939 Marit Iversd Bjerke      1851

Kari Ingebr.d.Kvalsjord   1878 1967 Arnt Svends.Gulaker      1886 1967
Marit Ingebrd.Kvalsjord   1880 1950 Halvor.J.Aalbu           1878 1946
Anna Ingebr.dr.           1883 1885
Arnt Ingebr.Kvalsjord     1886 1907
Iver Ingebr.Kvalsjord     1888      Tora Halvd.Skarsem       1901
Ingrid Ingebr.Kvalsjord   1891
Anna Ingebr.dtr.          1891 1891

Bruk nr.II,
Knud Lemvig               1758      Marit Evensdtr.          1762

Johannes Knudsen Lemiig   1787
Ole Knudsen               179O
Randi Knudsdtr Lemvig
Marit Knudsdtr.Usikker              Ole Eriksen Kvalsjord i 1824
Even Knudsen Lemvig       1795 1795
Knud Knudsen Lemvig       1796 1796

John Olsen Kvalsjord      1824      barn i 1846 m/Marit Engelsjord

                      Tinglese dokumenter.
1779 7/12 :Kvalsjord,1 øre 21 mkl.den halve deel,22 1/2 mkl.seld til
           Haldo Pedersen Vognild for 160 Rdl. og den andre halvdel
           til Hellef Svendsen Gulager for 180 Rdl.
1780 28/8 :Kvalsjord 1 øre 21 mkl.derunder har Haldo Pedersen Vognild
           og Hellef Svendsen Gulager ved contract forbundet sig at
           give forrige eier et visst  ?????.
1785 21/6 :På skifte etter Sven Hellefsen Gulager fordelt slik:Enken
           Gjørrund 11 mkl.Ole d.y, 2 1/2 mkl.Stengrim 2 1/2 mkl.
           Anders 2 1/2 mkl.Kari 1 1/8 mkl.og Dordi 1 1/8 MKL.
1788 27/6 :Ole Svendsen Gulager får skjøte på 22 1/2 mkl.i Kvalsjord
           og 2 øre og 6 mkl.i Vognild frå enken Gjørund Olsdotter
           Gulager for 380 Rdl.
1795 29/8 :Ole Svendsen d.e. selger til Ole Svendsen d.y.22 1/2 mkl. i
           Kvalsjord saman med 2 øre og 6 mkl.i Vognild.
1797 22/2 :Peder Haldosen får skjøte på 22 1/2 mkl.1 i Kvalsjord frå
           faren Haldor Pedersen Vognild for 160 Rdl.
1799 22/2 :Ole Evensen Kvalsjord får skjøte på 1 øre og 12 mkl i
           Kvalsjord frå Løden Evensen m/fl.for 60 Rdl.

Skjøter på matr.nr.      Kvalsjord:
           1779-178O Haldo Pedersen og Hellef Svendsen
           1785-1788 Sven Hellaugsens arvinger 22 1/2 mkl.
           1788-1795 Ole Svendsen d.e. 22 1/2 mkl.
           1795-1797 Oler Svendsen d.y. 22 1/2 mkl.
           1797-1799 Peder Haldosen, 22 1/2 mkl.
           1799      Ole Evensen  1 øre 12 mkl.

           Dertil har eg funne desse notatene som eg ikkje finn plass
til ovanfor:
Kvalsjordhaugen: (Gnr.231 bnr.3 ?)
1773 2/12 Kvalsjord,Erik Olleufsen får bøkselseddel på plass under
          Kvalsjord frå broren Knut Olsen.
1794 22/2 Peder Arntsen Stenbsem får skjøte på en plass under
          Kvalsjord kaldet Haugen frå enken Marit Eriksdotter
          for 96 Rdl.
1891 23/2 :Marit Eriksdotter selger ---?

1785  2/4 :Schareggen (enget?) 3 1/2 mkl. Endre Eriksen Kvals-
           jord og Even Sæter fårskjøte fra Sivert Arntsen
           Skjørstad for 40 Rdl.

Erik Peders.Qvalsjordhaug           Marit Olsdtr.Brenden,g.1752
                                    Barn i 1751 m/Anne H.Riishaug
Marit Pedersdtr.Qualsjordhaug       pike på 637 Rise i 1762

                    Kvalsjordhaugen.
Knut Peders.Kvalsjordhaug           Inger Johnsdtr.Broen? g.1757
Marit Pedersdtr.- - " - -           barn i 1763 m/Erik Paulsen Ækre

Sigrid Knutsdtr.          1757
Eli Knudsdtr.Kvalsjordh.  176O

Marit Eriksdtr.Kvalsjordhaug 1763

Endre Eriksen Kalvhagen,enkem.g.1778 m/Guro Christophersdt Stensem.
Marit Eriksdtr.Kalvhagen            Barn i 1778 m/John Evensen Sæter.

Johannes Johns.Kalvhagen  1778      Marits son.

Marit Eriksdtr.Kvalsjord  1785 1852 ugift

Ildri Evensdtr,Kvalsjord  1794 1796 Usikker.

Even Evensen Kvalsjord    1810 1900 Dordi Olsd.Haugset       1801 1837
Ole Evensen Kvalsjord      ??       barn i 1843 m/Anne Fredr.dtr.??

Even Evensen Kvalsjord    1831      Kristine Fagerhaug       1833
Ole Evenszen Kvalsjord    1835

John Evensen Kvalsjord    1859      Marit Vognildsmyran      1851
Even Evensen Kvalsjord    1863      Til Amewrika 1884
Dorthea Evensdtr.Kvals.   1869

Kristine J.Vognildsmyr    1892

Dorthea hadde borna;

Dorthea O.Myran           1891      far Ole J.Sliper
Even Olsen Myran          1895      far Knut Olsen Vognild
Ingeborg O.Myran          1901      far Oluf Olsen Viken

Husmenn:
Erik Bersv.Kalvhagen                Marit Endresdtr. i 1744

Ingebrigt Bersvends.      1744

Anders Tranebakk                    Kristi Hellaugsdtr.i 1758

Kari Andersdtr.Tranebakk  1758
Ingeborg Andersdtr.       176O

Finn ikkje plass til:

Even Einersen Kvalsjord              barn i 1772 m/Kari O.Hauråket
Even Evensen Hauråket     1772

Ole Ingebrigts.Kvalsjord             Anne Olsdtr.Kvalsjord i 1835

Ole Olsen Kvalsjord       1835

Finn ikkje plass til:
Marit Tørresdtr.Kvalsjord 1753 1797 berre ved død

Elisabet Olsdtr.Kvalsjord 1744 1814 berre ved død.Usikker,

Anna Olufsdtr.Bryggen     1716 1811 berre ved død

Peder Arntsen Kvalsjord   1846 1857 gbr.sønn

Ole Olsen Kvalsjord       1857 1858 utenfor ekteskap
Ole Olsen Kvalsjord       1864 1864Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel