L Ø N S E T
                  Gnr.166 bnr.1 av skm.1,57.
Gamalt matr.738 med skyld 12 mkl.Nytt Matr.nr.156 oppdelt i 4
løpenummedr,18O a-b-c-og d.med skyld h.h.v. 6,5, 2 , 2, og  1,5 mkl.

Koppskattelista 1645:Knude Lundseter med kona Karen og sonen Arenn
                     og dottra Ranndj, og tenestejenta Randj.
Landkommisjonen 1661:Aren 18 mkl.(av dette er 12 mkl.bøksla av kongen
                     og 6 mkl. av Detlisæter ødegård) dertil ett
                     quernsted 12 shilling.
Skatte-og prestemanntalet 1664-1665:18 mkl.Aren f.1624,Halvor Arentsen
                     f.1657,Povel f.1622,Aren Povelsen f.1657.
Matrikklane: 1664 Aren,1696 Olle, 1702 Hans, 1725 Olle,176O Halvor,
                     og 1777 Halvor Halvorsen.
Folketellinga 1701:Hans Olsen f.1639,Ole Hansen f.1689 og Halvor
                     Hansen f.1692.Husmann Ole Knutsen 7O år,
                     Arne Olsen 7 år
Skattemanntal 1762:Halvor Larsen g.m.Brit og borna 1 Halvor,2
                     Ingeborg.Brit sine foreldre Ole Hansen og
                     Gjertrud.Tenestejente.Tyri Taraldsdotter Bøe,
                     og inderste Ole Knutsen g.m.Marit.
Folketelling 1801:Halvor Halvorsen 33 år,Eli Hallsteinsdtr.25 år og
                     sønene Halvor 6 år og Hallstein 3 år.Faren Halvor
                     Halvorsen 58 år og kona Gjertrud Olsdotter
                     46 år og tenestejenta Randi Olsdotter 24 år.
                     Husmann utan jord:Ole Beraugsen 42 år,kona Marit
                     Haldorsdotter  66 år.
Folketelling 1815:Halvor Halvorsen 47 år,Eli Hallsteinsdotter 39 år,og
                     borna:1 Halvor 19 år,2 Hallstein 16 år,3 Halvor
                     d.y.13 år,Berit 1O år, Randi 2 år.Husmann Ole
                     Beraugsen 57 år,og kona Marit Haldorsdotter 81 år
                     kårkona Gjertrud Olsdotter 56(?)år.Drengen Arnt
                     Sivertsen 54 år,Lars Eriksen 3O år,(Vekve?)
Folketelling 1875:Arnt Halvorsen 1819, Marit Estensdotter 1814 frå
                     Folldal,Halvor Arntsen f.1841, Sigrid Arntsdtr.
                     1852,Elias Eriksen,dotterson 1868.

   Skifter på Lønset:
   1787      :Halvor Halvorsen - Brit Olsdotter
                     Born: Halvor Halvorsen f. 1747
   1836 3/11 :Gjertrud Olsdotter Lønset, kårkone.
                     Brorson Paul Arntsen Munkvold 53 år,brordotter
                     Jørgine Andersdotter,47 år,søsterson Anders
                     Henriksen,(Karis son) forlatt bygda.
   1838 30/3 :Gjertrud Andersdtr.Lønset.ugift.
                     Arving:sonn Ole Andersen Lønset 20 år hensidder i
                     Trondheim festning for begået tyveri.
   1864  4/6 :Marit Mikkedlsdr.Lønset - Ingedbrigt Ingebrigtsen (Ishol?)
               Born;1 Mikkel Ingebrigtsen 6 år,verge morfaren mikkel
                      Andersen Lønset
   1867 15/3 :Knut Hansen Lønset - ungkar.
               Brørne:1 Sivert Hansen Skarsem,død,har borna:a Marit
                      g.m.Rasmus Arntsen Vognildsmyran. b Randi.
                      2 Hans Hansen Sæter,død,har sonen Cornelius
                      Thomas Sæter og 2 andre born i Trondheim.
   1892  9/11:John I Lønset ??

166/1                         Tinglyste dokument.
1770 27/8 :Halvor Larsen Lønset sel 18 mkl.i Lønset til sonen Halvor
           Halvor Halvorsen for 6O Rdl.
1795 23/2 :Halvor Halvorsen skjøter 12 mkl.i Lønset til sonen Halvor
           Halvorsen d.y. for 6O Rdl.
1823 6/12 :Skylddelt en pasell seld av Halvor Halvorsen til John Sivertsen
           Ishol av skyld 1,5 mkl. og skjøte til honom for 2OO Spd.
1830 7/7  :Skjøte frå Halvor Halvorsen d.e.til Hallvor Halvorsen d.y. på
           1O,5 mkl. for 8OO Rdl.
1839 9/1  :Auksjonsskjøte frå Halvor Halvorsen til Anders Johnsen på 6,5
           mkl.for 68O Spd.
1843 10/3 :Skjøte frå Anders Johnsen til Mikkel Arntsen på 3 1/4 mkl.for
           3OO Spd.
1843 14/11:Skjøte frå Anders Johnsen til Arnt Halvorsen Detli på 3 1/4
           mkl.for 3OO Spd.
1874 2/10 :Kjøpekontrakt mellom Arnt Halvorsen og Johannes Sivertsen
           Lønset på den halve deel av plassen Kværnhushaugen m.m. for
           1OO Spd.
1879 16/12:Skjøte frå Arnt Halvorsens enke Marit Eriksdotter til sonen
           Halvor Arntsen på lnr.18Oa for 8OO kr. og kår.
1895 30/9 :Skylddelt jordstykket Lønsetmo og seld til Johannes Sivertsen
           Lønset skm.O,14.
1916 8/9  :Skylddelt Lønsetelva, skm.O,o8 og seld til kanaldir. Sætren.
1925 26/1 :Testamente fra Halvor Lønset til sonen Arnt H.Lønset på d.e.
           og løsøret.
1926      :Skylddelt Lønsethagen, bnr. 14.
1929      :Skjøteattest om at Arnt H.Lønset er einaste arving.

Tinglese skjøter på 166/1 Lønset.(18 mkl.)
    -177O Halvor Larsen              1843-1879 Arnt Halvorsen,3 1/4.
177O-1795 Halvor Halvorsen,12 mkl.   1879-1925 Halvor Arntsen
1795-1839 Halvor Halvorsen,1O,5 "    1925-     Arnt Halvorsen
1839-1843 Anders Johnsen,6,5 mkl.

Etter dette må desse folka anten ha budd eller er fødde på Lønset:

Arenn Knudsen i 1645          1624
Randi Knutsdotter i 1645.

Knudxe Lundseter i 1645                Karen i 1645

Hans Olsen Lønset             1639

Halvor Arentsen               1657

Olle eigar i 1696

Erik Hansen Lønset            1669      Budde på Hoel i 17O1,32 år gl.
Ingeborg Hansdtr.Lønset       1672 1767
Ola Hansen Lønset             1682 1765 Gjertrud Johnsd.Gravaune 1692 1763
Halvor Hansen Lønset          1692

Brit Olsdotter Lønset         172O 1787 1Halvor Larsen
                                        2Halvor Halvorsen . 1768

Halvor Halvorsen Lønset       171O 1785

Ole Beraugsen husmann         1759       Marit Haldosdtr.        1735 1819
 

Halvor Halvorsen Lønset       1743 18O5 Gjertrud Olsdtr Vindal   1755 1836

Gjertrud Olsdotter Lønset          1836 John Ellingsen Munkvold g.1745

Guri Olsdotter Lønset         1734 18O7
Marit Olsdotter Lønset (g1753)     1788 Halvor Olsen Detli    ca,1725 1789

Ole Halvorsen Lønset          1747      (Halvor og Brits son)

Ingeborg Larsdtr.Lønset       1749      Ole Rasmusen Vekve g.1776 1748
Halvor Halvorsen Lønset       1768 1857 Eli Hallsteinsdtr.Horvli 1776 1863

Lisbet Olsdotter Lønset       1776

Halvor Halvorsen Lønset(g1819)1795 1857 1Gjertrud Olsdtr.Vindal  1789 1826
                       g.1833           2Marit Trondsdtr.Grødal  18O3 1875
Halvor Halvorsen Lønset d.y.  18O1      Eli Halvorsdtr. Rate     1817 1867
                                        Barn i 1826 m/Marit Munkvold.
                                         "   " 1829 m/Marit H.Slipet

Brit Halvorsdtr. Lønset       18O4 1832
Gjertrud Halvorsdtr Lønset    18O5 1864,ugift.fattiglem
Rannei Halvorsdtr. Lønset     1812 1886 Jon Olsen Kletthammer    18O9

Sigrid Halvorsdotter Lønset   1816      1 (?) born u.f.e
Dordi Halvorsdotter Lønset    1818 1896 Halvor Olsen Bøe,Tørset  1821 19O7
Ole Halvorsen Lønset  (g1861) 182O      Marit Svendsdr.Breesgård 1829
Eli Halvorsdotter Lønset      1822 192O Ugift
Marit Halvorsdtr Lønset d.e.  1825 19O9 Ole Knutsen Liabø (1859) 181O 1896
Marit Halvorsdtr.Lønset d.y.  1828      (mor Marit Hansdr.Sliper)18O4 1884
Gjertrud Halvorsdtr.Sliper    1834 1925 Ugift,3 born,Mor Marit Taraldsdtr.

Eli Halvorsdotter Lønset      1854      Ole Olsen Smaavoll       1854
Gjertrud Halvorsdotter (Bøe)  1859      Utvandra
Gjertrud Halvorsdtr.d.y.      1862 1934

Halvor Halvorsen Lønset 18O1 og Eli Halvorsdtr.1817 hadde borna:
Marit Halvorsdotter           1849
Eli Halvorsdotter             1851
Halvor Halvorsen              1854
Semming Halvorsen             1859      født i Landlaupet.

Dordi Halvorsdotter f.1818 hadde 2 born utanfor ekteskap:
Eli Johnsdotter Lønset        1843      far John Stekeren
Ole Johnsen Lønset            185O       "  John Liabø
og i ekteskapet m/Halvor Olsen dottra
Gjertrud Halvorsdotter        1859

Sigrid Halvorsdotter f.1816 hadde 2 barn:
Dordi Sivertsdotter Lønset    1853      far Sivert Knutsen Stekeren

Eli Johnsdotter Stekeren f.1843 hadde sonen
John Simensen Stekeren (Hede) 187O      far Simen Johnsen Høileberget
Nye Folk på garden:
Arnt Halvorsen Detli på Lønset1818 1877 Marie Estensd.Folldal  1814 19O7
     (kirkesanger?)                         (Eriksdtr-?)
Halvor Arntsen Lønset         1841 1925 Marit Kristofdtr.Haugen1855 1917
Ingrid Arntsdotter Lønset     1842      barn m/Erik O Hoel (utanbygds)
Ole Arntsen Lønset            1845
Ingebrigt Arntsen Lønset      1847
Simen Arntsen Lønset          1849
Sigrid Arntsdtr.Lønset        1852      Utvandra i 1877

Elias Arntsen Lønset          1854 1855

Elias Eriksen Lønset          1868      (Ingrids son m/Erik Hoel)
Elias Johan Lønset ??         1875 1875 ??

Marie Halvorsdtr.Lønset       188O 1882

Arnt Halvorsen Lønset         1883 194O 1Elisabeth Ingebr.dtr.Dørum1884
                                        2Ragna Ingebr.dtr.Moene1896 1972

Halvor Arntsen Lønset         19O3      Ambjørg A. Loe         191O 1991
Klara Arntsdtr Lønset                   Leif Aune
Helga Marie Lønset            1918      John Backmann          1918 1991
Arnt Arntsen Lønset           1921      Anna Hafsås            1927
Ingolf Arntsen Lønset         1927      Karen Meisal

Elisabeth Halvorsdtr.Lønset   1939      Arne Larsen
Mari Halvorsdtr.Lønset        1943
Halldis Halvorsdtr.Lønset     1944
Harald Halvorsen Lønset       1949      Mette

Arnt Halvorsen Lønset f.1883 hadde m/Marit Ingebr.dtr. Sliper dottra
Eline Halvorsdtr. Sliper      19O8

Tillegg Lønset:
Gjertrud Halvorsdotter Lønset 1834 1925 Beraug Olsen Sneve        1834

Sivert Beraugsen Lønset,Rate  1875

Gjertrud hadde 3 born før ho vart gift:
Marit Olsdtr. Lønset          1859       gift Hermannsen i U.S.A.
Halvor Halvorsen Lønset       1865       gift
Margrete Arntsdotter Horvli   1874 195O Ola Olsen Nysæter,Trøhaugen.

Tillegg  Lønset:
Sigrid Halvorsdotters         1816 19O9, hadde 2 born u.f.e.
Brit Sivertsdotter Lønset     1844      Utvandra.
Dordi Sivertsdtr.Lønset       1853 1944 Iver Arntsen Dørum,oppi 1851 1934

Tillegg  Lønset:
Eli Halvorsdtr Lønset og Ole Olsen Småvoll hadde sonen:
Ole Olsen Småvoll             1886
   og før ekteskapet hadde Eli sonen
Ingebrigt Olsen Lønset,Ålbu   1872

Den Anders Johnsen som i 1838 fekk skjøte på 166/1 er den same som Anders
Johnsen Reitås i Negar på Vekve.Kan ikkje sjå at dei hadde born som var
busette  på Lønset
Jau,Dei hadde i 1837 sonen
Elling Andersen               1837
 

Elias Johnsen Lønset          1875 1875
 
 

                           L Ø N S E T
                           Gnr.166 bnr.2 av skm.0,64.
Gamalt matr.nr.156 lnr.18Oc med skyld 2 mkl.Frådelt frå bnr. 1 ved skyld-
deling 6/12 1823 og seld til John Sivertsen Ishol.

Eigar i 183O Ole Henriksen Stenboeng.
Eigar i 1886 John Sivertsens enke,19O9 Randi Johnsdotter Stenboeng og i
1956 Ingebrigt M.Lønset.
Frå 1886 samanslått med Stenboeng.

Folketellinga 1875:Johannes Sivertsen f.1835,Marit Paulsdotter.f.1825,Sivert
                   Johannessen f.1859,Ingebrigt Johannessen,f.1865,og Eilert
                   f.1862, og som losjerande Eli Hansdotter f.1833.

166/2.                        Tinglese dokument.
1831 9/5  :Skylddelt ein parsell av skyld 2 mkl.og av Halvor Halvorsen seld
           til Rasmus Mikkelsen Vindal.
1893      :Skjøte frå Rasmus Mikkelsen Vindals enke til Randi Johnsdotter
           Stenboeng for kr. 12OO,-.
1898      :Kårkontrakt der Randi Johnsdotter tilseier Semming Estensen
           Vasli livsvarigt opphald og forsyting på eigedomen mot å arve han.
1938      :Skjøte frå Randi Stenboeng til Ambjørg Walset for kr.2OOO,-
           avgjort ved kår.
 

Eg har funne desse namna på Lønset og det er mogleg at det kan vera på
bnr. 2 dei har budd men er ikkje sikker på dette.
Johannes Paulsen Lønset      1574

Povel Lønset                 1622

Arn Povelsen Lønset          1659

Her må det vera minst to ledd imillom.

Paul Olsen Lønset,husmann    1789 1856 Ellen Olsdotter          1785
Ole Olsen Lønset                       barn m/Ingrid Myren i 1804

Karen Olsdotter Lønset       18O4

Ole Paulsen Lønset           1818      Marit Mortensdtr.Nysæter  1818
Marit Paulsdtr.Lønset        1823 1909 Johannes Siverts.Gravaune 1835 1911
Marit Povelsdtr.Lønset       1826
Ellen Paulsdtr.Lønset        1829 1893 Ingebrigt Roaldsen Ishol  1825

Anne Ingebrigtsdtr. Lønset   1856

Ole Olsen Lønset             1846

Karen Lønsetmo               1834      Sivert Ingebrigts.Engelsjord  (Han
kjøpte Lønsetmo,166/5)
 
 

                                   L Ø N S E T
                     Gnr.166 bnr.3 Lønsetrønningen av skm.1,ol.
     Gamalt matr.nr.156 lnr.180a med skyld 2 mkl. Frådelt frå bnr.1
     9/5 1831 og seld til Rasmus Mikkelsen Vindal for 295 Rdl,og
     gjeve lnr.188d med skyld 15 shilling,revidert 1,ol mark.
     Eigar i 1886 er Lars Ingebrigtsen Lønset.1909 John O.Vindal.
     Folketellinga 1875:Ingebrigt Johnsen Lønset f.1807,kårmann,
                 Lars Ingebrigtsen f.1844 og kona Marit Olsdotter Vindal
                 1838 og som losjerande Guro Halvorsdotter f.1846
                 Kristiansund

     Skifter på Lønsetrønningen:
     1892 9/11 :John Ingebrigtsen Lønset, ungkar.
                søskena:1 Ole Ingebrigtsen Lønset, sinnsjuk.
                        2 Lars Ingebrigtsen Lønset.

Desse må ha budd på Lønsetrønningen:
Knut Hansen Lønsetrønningen  1791 1867
Kari Hansdtr.Lønsetrønningen 1797 1884  kaarkone?

Gjertrud Halvorsdtr.Lønsetrønning f.18O5 d.1864.F.Øien.Budde der i 1815.

John Sivertsen Ishol,kårmann 1779 1859 Randi Larsdtr.Kvalsjord   1779 1858

Ingebrigt Johns Lønsetrøning.18O7 189O Eli Olsdtr.Sliper,Utisto  1811 1873
Karen Johnsdtr Lønsetrønning 181O 1889 John Arnfinnsen Stekeren  1806 1885
Ildri Johnsdtr.Lønsetrønning 1813 1884 1Halvor Kletthammer       1797 1847
                    (g.1848)           2Johannes Eriks Nerhol    1821 1883

John Ingebrigtsen Rønning    1839 1892 døde ugift.
Ole Ingebrigtsen                       sinnsjuk i 1892.
Lars Ingebrigts.Rønning      1845 1934 Marit Olsdotter Vindal    1836 19O9

Nye folk på garden:
Gunhild Johnsdottewr Vindal  19O7      Sigurd Halvorsen Strand   19O5 199O

John Sigurdsen Strand        1937      Solveig Bjørneset         194O
 

                        L Ø N S E T
                         Gnr.166 bnr.4 av skm.1,48.
Gamalt matr.nr.156 lnr.180e.Frådelt frå lnr.180a før 1838 og fekk
da ei skyld på 1 ort og 8 shil.
Revidert 1,75 skm.Eigar i 1886 er Ingebrigt Ingebrigtsen og i
19O9 Mikkel Ingebrigtsen.
Folketellinga i 1875:Ingebrigt Ingebrigtsen f, 1828, Kari
                  Haldorsdotter f.1825,Mikkel Ingebrigtsen f.1858
                  Martinus Ingebrigtsen f.1867,Mikkel Andersen,
                  kårmann f.1792 og kona Kari Hansdotter f.1797.
                          Johannes Ingebrigtsen 1806,Marit Olsdotter 1818,
                          Gjertrud Johannesdtr 1845, Kari Henriksdtr. 1874,
                          (Gjertruds dtr.) Nils Eriksen kår.1790.

Desse må ha budd på 166/4 Lønset:
Nils Eriksen Vindalsløkken   1793 1878 Kårmann i 1875.

Mikkel Andersen Lønset       1793 1880 Kari Henriksdtr.          1797
Gjertrud Andersdotter Lønset      1838 Barn i 181O m/Ole Olsen Liabø

Anders Olsen Lønset          181O       Gjertruds son

Rasmus Mikkelsen Lønset                   var eigar av bnr. 4 i 1886.
Ingeborg Mikkelsdotter Lønset1825      Tore Bjørnsen Flatvad,Lesja1828
Marit Mikkelsdtr.Lønset      1833 186O Ingebrigt Ingebr.Ishol    1828 1908

Mikkel Ingebrigtsen Lønset   1858 1941 Guri Eriksdotter Haugen   1862 1943

Johannes Ungebrigtsen  "               Marit Olufsdtr i 1845     1818 19O5

Marit Mikkelsdotter Lønset   1884
Ingeborg Mikkelsdotter       1885 186O Ole Arntsen Tilset        1884 1961
Kari Mikkelsdtr. Lønset      1892      Henrik Gundersen Løkken   1896 1940
Ingebrigt Mikkelsen Lønset   19O3 1954 Marit Halvorsdtr.Aalbu    19O8 1971

Tillegg: Ingebrigt Ingebrigtsen f,1828 vart oppattgift med Kari Haldorsdr
         Bakk f.1825 d.1894 og dei hadde sonen:
Martinus Ingebrigtsen Lønset 1867 195O

Tillegg II.
Gjertrud Johannesdtr Lønset  1845      hadde sonen
Ingebrigt Johannes.Lønset    1851      husmann ??

Marit Olsdtr.Lønset          186O 186O

Kari Henriksdotter           1874 193? far Henrik Taraldsen Vasli.

Johannes Ingebrigtsen                  Marit Olsdtr i 1845
 

Tillegg III.
Ingeborg Mikkelsdotter og Tore Flatvad hadde sonen:
Mikkel Toresen Lønset        1856.

Tillegg IV.
Gjertrud Andersdotters born:
Anders Olsen Lønset          181O      far Ole O.Liabø
Ole Hansen Lønset            1817       "  Hans Olsen Nerhol

                                  L Ø N S E T
                        Gnr.166 bnr.5 Lønsetmo av skm.0,14.
          Frådelt frå bnr.1 30/9 1895 og seld til
Johannes Sivertsen Lønsetmo  1835 1911 Marit Paulsdtr.Lønset     1825 1909

Karen Johannesdtr.Lønset     1858 1932 Lars Olsen Hoås,Sunndal   185O
Sivert Johansen Lønset       1859 1941 Oline Laugen,Sunndal      1864 1937
Ingebrigt Johansen Lønset    1865 1944 Hanna Ingebr.dtr.Sesaker  1877

Margrete Sivertsd.Lønsetmo   1887
Johan Sivertsen Lønset       189O 196O Olise Meek,frå Kværnes    1888
Einar Sivertsen Lønset       1893
Pauline Sivertsdtr. Lønset   1895      Ole Ingebrigts.Bjørndal   1891
Inga Sivertsdtr.Lønset       1898
Tora Sivertsdtr. Lønset      19O2

Ingrid Ingebrigtsdtr.Lønset  19O5      Martinus Sivertsen Liabø  1898 1986

Steinar Martinusen Liabø     1925      Småvoll i Sunndal
Hanna Martinusdotter Liabø   1926
Marit Martinusdotter Liabø   193O
Ivar Martinusen Liabø        1939

Olga Johansdotter Lønset     192O
Sivert Johansen Lønset       1923
 
 

                             L Ø N S E T
                    Gnr. 166 bnr.6 Brustuen av skm.O,o3.
        Frådelt frå bnr.4 6/10 19O5 og seld til Halvar O Detli og vidare=
        seld til til Hanna Sandvold som selde eigedomen til John J.Sliper.

John J. Sliper               1916      Borghild Todalshaug        1919

Så har eg notert desse under Lønset:
Halvor Halvorsen Lønset      1743 18O5 Gjertrud Olsdtr. Vindal   1755 1836
Hallstein Halvorsen i Horvli 1749 1835 Randi Kletthammer         1745 1813
Eli Hallsteinsdotter         1776 1863 Halvor Haløvorsen Lønset  1767 1857

Husmenn:
Hallstein Halvorsen Lønset   1798
Halvor Halvorsen Lønset      18O2      Eli Halvorsdotter Rate    1817
Gjertrud Halvorsdtr.Lønset   18O5 1864 død som pike i Lønsetløkken ?
Sigrid Halvorsdtr.Lønset     1816 189O Ole Halvorsen Tilset
                                       Barn i 1844 m/Sivert Stekeren
Brit Sivertsdtr. Lønset??    1844

Marit Halvorsdotter Lønset   1849
Eli Halvorsadotter Lønset    1851      barn m/Ole Ingebrigts. Ålbu.i 1872.

Sigrid Halvorsdtr,Hegvold    1864 1867 død på lønset ??

Husmann i 18O1:
Ole Beraugsen Løksæter       1759 1834 Marit Haldorsdotter        1735 (?)

John Beraugsen Lønset i 1828           Tyri Hansdtr.

Guri Johnsdtr.Lønset         1828
 

Deretter er det frådelt mange tomter og eg har sett opp slikt register:
Bnr.Fråbn. Tgl.      Skm.         Namn              Eigar:           År

7   1  8/9  1916   o,ol    Lønsetelven     direktør G.Sæthren         1916
8   5  15/2 1917   O,ol    Movindøla       Adv.Gunder Gundersen,Oslo  1917
9   1  15/3 1918   O,o2    Lønsetelven      ----------"-----------    1918
10  4  ----"----   O,24    Lønsetvindøla    --------"-----------      1918
11  7  15/2 1922   O,o5    Lønsetfossen    Oppdal kommune             1922
12  3  19/12 1923  O,ol    Kyrkjestuggu   ------"------               1923
13  3  26/9 1929   O,ol    Furulund       Johannes Klett              1929
14  1    1930      O,o2    Lønsethagen    Oppdal kommune              193O
15  4  15/7 1931   O,ol    Myrmo          Ferdinand Horvli            1931
16  1  2/12 1931   O,o4    Kalvhagen      -------"--------            1931
17  11 16/11 1932  O,o4    Storfallet     A/Opdal El.verk             1934
18  4  3/5 1933    O,o2    Lønset kyrkjegard   Oppdal kommune         1933
19  1  ---"---     0,ol    ----"----- II       Oppdal kommune         1933
20  2  6/6 1934    O,o3    Vindøla Kraftverk  A/S Opdal.E.verk        1934
21  13  ---"---    O,ol    Hemstad            Henrik Olsen Uv         1934
22  3  ---"---     O,o2    Furulund II      Johannes Klett            1934
23  4 18/1 1936    O.ol    Nyheim            Martin Vognild           1936
24  4 30/9 1937    O,ol    Lunheim           Sivert O Sliper          1937
25  1 3/11 1937    O,ol    Lønsettrøa       Eivind Horvli             1937
26  3 25/10 1939   O,o3    Rønningsodden    Arnt Strandsæter          1939
27  3 16/12 1939   O,o4    Hauglund         Martin Flaten             1939
28  4 16/11 1939   O,o1    Lyngmo           Einar Løkkhaug            1939
29  4 18/9 1940    O,o1    Brustuggu nedre  Sivert Slipersæter        194O
30  4  3/12 1943   O,o1    Lagertomta       A/S Opdal El.verk         1943
31  4  ---"---     O,o1    Garasjetomta     Kr.sund-Opdal Auto        1943
32  4 12/7 1946    O,o1    Lyngtun          Fredrik Tøfte             1946
33  4 ---"---      O,ol    Lønset Idretsplass Lønset Idrettslag       1946
34  1 9/11 1946    O,o2    Møllefossen      A/S Opdal el.verk         1946
35  4  ---"---     O,ol    Brustuen         Hans B.Vindal             1946
36  1 18/11 1946   O,o2    Rørgate I        A/S Opdal El.verk         1946
37  4 19/11 1946   O,o2    Rørgate II        -------"-------          1946
38  3 13/7 1951    O.ol    Lyngstad         Agnes Bøe                 1951
39  4 16/9 1953    O,o1    Lyngmo II        Einar Løkkhaug            1953
4O
41                 O,ol    Kviltun          Albert Olafson
 
 
 

               Gardssoge for Lønset.

    Ein finn garden nemnd i 1645 i Koppskattelista,som Lundseter med
Knude og kona Karen og borna Arenn og Randij og tenestejenta Randij.
Alder er ikkje oppgjeve der. Allt i 1661 er Aren vorte bøgslar,og da
er garden oppgjeve som Kongens bøksel med 12 mkl og så er han eigar
av Detliseter ødegard med 6 mkl,tilsaman 18 mkl. Manntalet for 1664
og skatte-og prestemanntalet 1664-1665 har også Aren og da er han
oppgjeve å vera fødd i 1624 og har sonen Halvor f.1657.Da bur også
Povel f.1622 med sonen Aren Povelsen på garden,som kanskje da er delt
i to gardar,men eg finn ikkje noko sikkert om det.Aren var også eigar
i 1696,men ved folketellinga i 1701 er det kome nye folk på
garden.Det er da Hans Olsen f.1639 og sønene Ole Hansen f.1689.og
Halvor Hansen f.1692,samt husmannen Ole Knudsen 7O år gl.med sonen
Arne Olsen 7 år. Ole Knudsen kan vel vera son av Knude i 1645, som må
vera fødd ca.16OO. Hans Olsen var eigar fram til ca.1721,da har sonen
Ole Hansen vorte eigar fram til 176O. Da er det Halvor og sidan har
det vore Halvor i lange tider.Hans Olsen f.1639 var gift men har
ikkje funne namn på kona, men dei hadde desse borna:1 Erik Hansen
f.1671.(Budde på Hoel ved folketellinga i 17O1,32 år gl.)2 Ingeborg
f.1672 d.1767,95 år gl. ugift. 3 Ole Hansen f.1682,g.m.Gjertrud
Johnsdtr.Gravaune.Har ikkje funne kvar dei budde.4 Halvor Hansen
f.1692. d.?.
    Den første tinglyste overdraginga finn vi i 177O da Halvor Larsen
skjøter garden til  Halvor Halvorsen for 6O Rdl.Denne Halvor Larsen
veit eg ikkje kvar er kone frå,men han vart i 1744 gift med gardjenta
Brit Olsdotter Lønset,båe født ca.172O.Den Halvor Halvorsen som fekk
skjøte i 177O er fødd i 1743 og son av Halvor Halvorsen f.171O,d.1785
og som eg ikkje finn meir om. Han er venteleg son av Halvor Arntsen
f. 1657. Her blir det nokså mykje Halvor, så det er vanskeleg å halde
dei frå kvar andre.Men Halvor f.171O må ha hatt to born, 1 Ole
Halvorsen f.1747 som ein ikkje finn att seinare.2 Ingeborg
Halvorsdotter f.1749 som mogleg var gift med Ole Rasmusen Vekve.Ho
hadde minst 1 barn med honom,Lisbet Olsdotter Lønset f.1776. Ho
flytta vistnok til Nordmøre. Halvor Larsen f.ca.172O må vera død før
1768, for da er Brit Olsdotter Lønset oppattgift med ein Halvor
Halvorsen, som eg ikkje har funne ut kvar er ifrå. Dei er i alle fall
i 1867 innførde som foreldre til Halvor Halvorsen Lønset f.1768, som
i 1795 vart gift med Eli Hallteinssdotter Horvli. Desse to fekk
borna; 1 Halvor Halvorsen f.1795, gift 2 gonger,først med Gjertrud
Olsdotter Vindal (steddotter i oppigard Vindal i 18O1) og andre gomg
med Marit Trondsdotter Grødal frå Sunndal. 2 Hallstein Halvorsen
Lønset f.1798 g.m.Karen Eriksdtr.Vindalsløkken, men kvar dei budde
har eg ikkje funne. 3 Halvor Halvorsen Lønset f.18O2 g.m.Eli
Halvorsdotter Rate og dei budde i Midthaugen.4 Brit Halvorsadotter
Lønset f.18O5 d.1832 ugift. 5 Rannei Halvorsdotter Lønset f.1812
g.m.Jon Olsen Kletthammer. Veit ikkje kvar dei budde. 6 Sigrid
Halvorsdotter f.1816 d.19O9,ugift med hadde to døttre. Halvor
Halvorsen f. 1795 fekk i 183O skjøte på garden frå faren og hadde i
sine to ekteskap 4 born og eit barn utanfor ekteskap.1 Dordi f.1816
g.m. Kalvor Olsen Tørset. 2 Ole Halvorsen f.182O g.m.Marit Breesgård.
3 Eli f.1822 d.192O,ugift.4 Marit f.1825 g.m. enkemann Ole Knutsen
Liabø på Liabøberget og budde der. 4 Gjertrud f.1834, d.1925 ugift,
men hadde 3 born.5 i millom sine ekteskap hadde Halvor dottra Marit
f.1825 med Marit Hansdtr.Sliper.Veit ikkje meir om denne Marit.
Halvor kom i økonomiske vansker.Alt i 1823 selde han frå 2 mkl.og
selde den delen til John Sivertsen Ishol. Det er det seinare brn.2.
I millomtida må dei 6 mkl.i Detlisæter vera fråseld for skjøtet i
1795 omhandlar berre 12 mkl. i Lønset.
I 1830 skjøter så denne Halvor Halvorsen (f.1768?) eigedomen over til
Halvor Halvorsen d.e. f.1795, for 8OO Rdl. Skjøtet omhandlar da berre
1O,5 mkl.I 1831 blir så enda 2 mkl. frådelt og seld til Rasmus Mikkel
sen Lønset for 295 Rdl.Det er den seinare Lønsetrønningen. Før 1838
er enno ein del på 2 mkl. frådelt. Det er da att berre 6,5 mkl.av den
opprinnelege Lønsetgarden.
I 1839 blir eigedomen seld på tvangsauksjon til Anders Johnsen Vekve,
6,5 mkl.for kr.68O Spd.
I 1843 sel Anders Johnsen det halve av sin eigedom,3,25 mkl.til
Mikkel Arntsen Lønset. Det er det noverande bnr.4. Same tid sel
ds.til Arnt Halvorsen Detli den andre halvparten 3,25 mkl.som må vera
den noverande nedre Lønset.
I 1874 får Arnt Halvorsen kjøpt halvdelen av plassen Kvernhushaugen
m.m. for 1OO Spd og lagt denne del til garden.Arnt Halvorsen Detli
var i slekt med folka på Lønset.Oldefaren hans,Halvor Olsen,var gift
med før nemnde Brit Olsdotters søter,Marit,og etterslekta budde i
Detli. Arnt Halvorsen Detli var gift med Marit Estensdotter frå
Folldal og dei fekk 7 born:1 Halvor f.1841 g.m. Marit Kristoffersdtr.
Rate og dei fekk skjøte på garden i 1879 og budde der.2 Ingrid
f.1842. Ho hadde sonen Elias Eriksen Lønset med ein utanbygds
mann.Erik Hoel 3 Ole Arntsen Lønset f.1845.4 Ingebrigt Arntsen
Lønset.f.1847,5 Simen Arntsen Lønset f.1849. Ikkje meir om desse tre
siste. 6 Sigrid Arntsdtr. Lønset f. 1852, utvandra i 1877. 7 Elias
Arntsen Lønset f.1854,d.1855. Halvor f.1841 og Marit fekk to born:1
Marie f.188O d.1882. 2 Arnt Halvorsen f.1883 d.1940.gift 2 gonger.
Først med Elisabeth Ingebrigtsdtr. Dørrum f.1888. Skildt. så gift med
Ragna Ingebrigtsdtr. Moene f.1896. d.197O. Arnt fekk 3 born. 1 Halvar
f.19O3, d.        g.m. Ambjørg Andreasdtr. Loe f.191O,d.1991. 2.Arnt
f.1921, 3 Ingolf f.1927. Halvar og Ambjørg hadde 4 born. 1 Elisabeth
f.1939, 2 Mari f. 1943, 3 Halldis f.1944 og 4 Harald f.1949.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel