S L I P E R S E T E R
                       Gnr. 142 bnr. 1 av skm. 2,45.
Gamalt matr.nr.71O med skyld 12 mkl. Nytt Matr.nr.131 lnr. 151 med
skyld 3 ort og 3 shilling.
Koppskattelista 1645.Under fulle gårde:Halduor Seter og kona Ellj
            med sønene Erik og Løden.
Landkommisjonen 1661. Halldor 12 mkl. (1/2 øre)
Skatte- og Prestemanntal 1664-1665: Enken.
Matrikklane:1664 Enken,1696 ?,17O2 Nils, 1716 Erik, 1736 Elling,
            1745 Enken. 176O Hans, og 1771 Hans Ellingsen.
Folketellinga 1701 Nils Nilsen f. 1638, Erik Nilsen f. 1691, og
            stedsonen Halvor Eriksen.
Skattemanntal 1762.Hans Ellingsen g.m.Gjertrud. Mannens mor Brit
            og tenestejenta Marit Halvorsdtr. Ishol
Folketellinga 18O1:Roald Larsen 46 år,Dordi Stengrimsdtr. 42 år,
            med borna Lars 14 år og Karen 12 år. samt husmannen
            Johannes Stengrimsen 37 år og kona Anne Halldorsdtr.
            24 år og tenestejenta Gjertrud Johannesdtr. 21 år.
            (Gravaune ?).
Folketellinga 1815:Kårfolka Roald og Dordi (Dorthea), Lars Roald-
            sen 28 år,g.m.Olava Johnsdtr.3O år,med sonen Roald
            7 år,og dottra Dorthea 3 år.Dertil Karen Eriksdotter
            21 år, Anna Ivarsdtr.33 år, og John Olsen 13 år.
Folketellinga 1875:Lars Roaldsen 1841,Roald Larsen 1865, Ole
            Larsen 1871, Lars Larsen 1873,Roald Larsen kårmann
            18O7,Kari Halvorsdtr.1816,Marit Halvorsdtr. 1828,pike
            Brit Halvorsdotter 1852,budeie, Marit Hansdotter 18O3
            Dordi Larsdotter (far Lars Johnsen) 1814
            På Haugan:Ingeborg Hansdotter 1862,Marit Halvorsdtr.
            1862,tenar f.1828 og hennar dotter Dordi Larsdotter
            1864.Marit Hansdtr.tenar,18O3. Ole Halvorsen Sliper-
            sæter (Detli) 1831 og Sigrid Halvorsdotter 1826,
            Halvor Olsen 1858.

Skifter på Slipersæter:
1742 3/4  :Brit Hansdotter - Elling Larsen Slipersæter
           Born:1 Hans Ellingsen Slipersæter f.1727, 2 Lars
                Ellingsen f.173O,3 Halvor Ellingsen f.1735,4
                Ingebrigt Ellingsen 1737,5 Sigrid Ellingsdtr.
                f.1731,6 Marit Ellingsdotter f.1733, og Kristi
                Ellingsdotter f.1738
1763 11/1 :Hans Ellingsen - Gjertrud Knutsdotter f.Ålbu.
           Born:1 Elling Hansen f.1758, 2 Knut Hansen f.1761.
     1868 14/1O:Ole Halvorsen Kletthammer-Gjertrud Christoffersdtr.
                Born:1 Christoffer Olsen 9 år,2 Halvor 7 år,3 Ildri 4 år.

                             Tinglyste dokumenter.
1753 30/10:Hans Ellingsen Slipersæter får skjøte på 12 mkl.i Slipersæter for
           3O Rdl. frå stedfaren Ole Knutsen Rate.
1763 9/1  :På skifte etter Gjertrud Knutsdotter er eigedomen vurdert for 3O
           Rdl. og utlagt til enkemannen Hans Ellingsen m.fl.
1777 16/7 :Hans Ellingsen sel til broren Ingebrigt Ellingsen Gravaune for
           3OO Rdl og fleire vilkår.
1781 20/2 :Elling Hansen har lyst odels-og løsningsrett til 12 mkl.i Sliper
           sæter m/bøksel, av formyndaren sin Iver Iversen Stølan.
1783 24/7 :Elling Hansen sel odels- og løsningsretten sin til Ingebrigt El-
           lingsen Gravaune for 16 Rdl.
1788 27/6 :Ingebrigt Ellingsen Gravaune testamenterer eigedomen til dottra
           Dordi Semmingadotter og Roald Larsen Slipersæter.
18O1 27/8 :Klokker Roald Larsen Slipersæter får bøksel på visse vilkaar på
           Kråkvatnet fra fogden Christian Elster.-
18O9 20/2 :Lars Roaldsen Sliper får skjøte på matr.nr.71O,12 mkl. frå faren
           Roald Larsen for 3OO Rdl. og kår.
1841 4/8  :Skjøte frå Lars Roaldsen til sonen Roald Larsen på 12 mkl. i
           Slipersæter for 2OO Rdl.
1866 31/1 :Skjøte frå Roald Larsen til Lars Roaldsen på 75 shilling i Slip-
           ersæter for 2OO Spd.
1893 3/10 :Skjøte frå Lars Roaldsen til Halvor Olsen for kr. 4.OOO,-
1924 ?    :Skjøte frå Halvor Olsen til Sivert H Sæteren for 4.5oo,-.
1931 7/12 :Skylddelt bnr. 3 Hauan til Kristian H. Sæther.

          Desse har hatt tinglyst skjøte på 142/1 Slipersæter:
               1753 Ole Knutsen           1841-1866 Roald Larsen
          1753-1777 Hans Ellingsen        1866-1893 Lars Roaldsen
          1777-1788 Ingebrigt Ellingsen   1893-1924 Halvor Olsen Detli
          1788-18O9 Roald Larsen          1924      Sivert Halvorsen
          18O9-1841 Lars Roaldsen

Etter dette må desse folka anten vera fødde på eller har budd på garden;
Halduor Slipersæter           i 1645      Elli

Erik Halduosen                   "
Løden Halduosen                  "

Halvor Eriksen fosterson i 1701.

Nils Nilsen Slipersæter         1638

Erik Nilsen Slipersæter         1691      Anne Andfinnsdtr.Stekeren  1695 1741

Brit Hansdtr, Slipersætr        1710 1786 1Elling Larsen Sliper      1696 1741
                                          2Ole Knutsen Rate

Olef Eriksen Sætter             1719 1751 Berre ved død

Hans Ellingsen Sæteren g1753    1727 1763 1Helie Johnsdtr.Vindal     1721 1754
                     g.1755  "            2Gjertrud Knutsdtr.Aalbu   1722 1762
                     g.1763  "            3Sigrid Ingrbrs.dtr.Dørum

Lars Ellingsen Slipersæter      1730 1767 Marit Olsdtr. Løkken       1728
Sigrid Ellingsdtr Slipersæter   1731 1812 Roald Halvors.Ishol,Rate   1709 1803
Marit Ellingsdtr Slipersæter    1733      John Kristensen,Sunndal,g.1754
Halvor Ellingsen  (g.177O)      1735 1807 Kristi Ellingsdtr.Nyhus    1747 1827
Ingebrigt Ellingsen (g.1767)    1737      Kari Hald.dtr.Gravaune,f.Bø1724 1802
Kristi Ellingsdtr               1738 1757

Randi Olsdotter Slipersæter               Halvor Semmingsen Sliper,g.1767
Sigrid Olsdotter Slipersæter    1748
Anne Olsdtr. Slipersæter          ?       Barn m/Halvor Vasli i 1792

Elling Hansen Slipersæter       1755 1756
Elling Hansen Slipersæter       1758      Levde ikkje i Oppdal i 18O1
Knut Hansen Slipoersæter i Rate 176O 1814 Guro Olsdtr.Bøe          1761

Hæli (Eli) Hansdotter           1765 1834 Ellef Johns Ishol,Morken   1769 18O4
Iver Hansen Slipersæter         1766 1806 Omkom i Fjellet.ugift.
                                             Baren i 1794 m/Gjertrud O.Bøe
Nye folk på garden.
Roald Larsen f.Storli           1755 1852 Dordi Stengr.dtr.Gravaune  1759 1821

Lars Roaldsen Slipersæter       1787 1868 Olaug Johnsdtr. Stekeren   1791 1861
Karen Roaldsdtr.   (g1812)      1789 1884 Ingebrigt Siverts.Ishol    1777 1847

Guro Halvorsdtr.Slipersæter     1792      Må være død før 1781.

Ole Knudsen Slipersæter         1794 1859 ugift (forkortet sitt liv)

Ole Slipersæter,husmann         1794 1859 Randi Ingebrd.Slipersæter  1795 1876

Roald Larsen Slipersæter        1807 1883 Karen Halvorsdtr. Detli    1816 1876
Dorthea Larsdotter Slipersæter  1812 1828
Dorthea Larsdotter Slipersæter  1817 1899 Arnt Eriksen Nerhol        1819 1886

Lars Roaldsen Slipersæter       1841      1Eli Olsdotter Liabø       1840 1874
                                          2Marit Eriksdtr.Uvsbakk    1842 1931
Halvor Roaldsen Slipersæter     1846      reist til Trondheim i 1867.

Roald Larsen Slipersæter        1865
Heli Larsdtr.Slipersæter        1867 1871
   Ildri Larsdotter Slipersæter    1868 1872
Kari Larsdotter Slipersæter     1868
Ole Larsaen Slipersæter         1871
Lars Larsen Slipersæter         1873

Marit Eriksdotters barn u.f.e.:
Sigrid                          1875

Nye folk på garden frå 1875:
Ole Halvorsen Detli             1831 192O Gjertrud Isaksdotter Liabø 184O 1868
Halvor Olsen Sæteren            1858 1939 Marit Iversdtr. Røymo      1864

Ole Halvorsen Sæteren           1890
Iver Halvorsen Sæteren          1891
Sivert Halvorsen Sæteren        1892      Ingeborg Arntsdotter       1891 1920
Kristine Halvorsdtr.Sæteren     1894 1896
Kristian Halvorsen Sæteren      1897 1899
Olga Halvorsen Sæteren          1901
Henrik Halvorsen Sæteren        1905

Harald Sæther                   1914
Arthur Sæther                   1915
Marta Sæther                    1917
Arvid Sæter                     1920      Jardine Olvida             1922 199O

Harald Sæther                   1946      Ingeborg Dagrunn Sæther(?) 1948
Arvid Sæther                    1955
Artur Sæter

I 1759 er gift
Ole Iversen Kletthammer f.ca    1730      enken Mali Roaldsdotter Rønningen.

Finn ikkje plass til:
Ole Johnsen Slipersæter                  barn i 1761 m/Thoor Povelsdtr.Nerhol
 
 

                           S L I P E R S Æ T E R
                      Gnr.142 bnr.2 Sæterdriva av skm.0,o3
          Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl. 8/9 1916 og seld til
          kanaldirektør G.Sæthren.

                          S L I P E R S Æ T E R
                       Gnr. 142 bnr. 3 Hauan av skm.0,lo
          Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl. 16/12 1931 og da seld
          til Kristian H.Sæteren.
          Dette er vel den tidlegare husmannsplassen Hauan under Sliper-
          sæter.
          Folketellinga 1875: Ingebrigt Estensen, Marit Larsdotter frå
Sunndal
                              f.1827,Semming Ingebrigtsen 1856, Lars Inge-
                              brigtsen 1859,Marit Ingebrigtsdtr.1862,Ingeborg
                              Ingebrigtsdtr.1862.
Desse er fødde eller har budd på 142/3 Hauan:

Ingebrigt Estensen Liabø        18O8 1864 Marit Larsdtr.frå Sunndal  1827 1920
Semming Ingebrigtsen Liabø      1856 1924 Anne Hansdotter Sæteren    1863 1949
Lars Ingebrigtsen Sæteren       1859
Marit Ingebrigtsdtr.Sæteren     1862 1959 Ole Olsen Grødal,Vennevold 1876

Ingeborg Ingebrigtsdtr.Sæteren  1865      barn m/Jens Jonsen i 1893.

Semming Ingebrigtsen og Anna Hansdotter flytta til Vognildsnyran og fekk
barna:
Iver Semmingsen Vognilsdmyr     1894
Edvard Semmingsen Vognildsmyr   1897
Iver Semmingsen Vognilsdmyr     1899
Nristine Semmingsdtr.Vognildsm. 1902

Marit Ingebrigtsdotter og Ole Olsen f.1876, hadde boprna:
Ingebrigt O.Slipersæer          1888      i USA.
Lars O.Slipersæter              1896 1971 Anna Georgsdtr. Eggen      1902
Olaf O.Slipersæter              1898
Sivert Slipersæter              1901 1970 Ingeborg Georgsd.Eggen     1905
Eline Slipersæter               1908      Eivind Eriksen Horvli      1907 1988

Lars og Anna Slipersæters born og Ingeborg og Sivert Slipersæters born sjå
Hoelsboka side 191 øverst.

Marit Ingebrigtsdtr.Slipersæter hadde i 1908 barn m/Arnt Lønset
Eline Arntsdtr. Slipersæter     1908

Frå 1931:
Kristian Halvorsen Sæteren      1899      Astrid Olsdotter Nerhol    1909

Tillegg,Slipersæter.
Eg har funne desse namna knytta til Slipersæter utan å kunne plasere dei på
andre stader:
Maarit Johnsdtr.Slipersæter g.1748 m/Ole Halstensen Nerhoel
Sigrid Johnsdtr.Slipersæter     1735 1775
Halvor Johnsen Slipersæter(Bøe?)1739 1809 1Anne Johnsdotter Bakk,g.1765
      (Husmann i Uv i 1801)               2Brit Olsdtr. Lien(g1793)  1764 1828
John Halvorsen Slipersæter(Bøe) 1765
Kari Halvorsdtr.                1767 184O kårkone død som Kletthammer.

John Halvorsen d.y.             1770
Anne Halvorsd.Slipersæter       1773 1773
Ane Halvorsdotter  "            1774 1845 Johannes Stengr.Gravaune 1764 1848
                                          (husmann under Slipersæter)

Kari Halvorsdtr Slipersæter     1816 1876 kårkone

Lars Johnsen Slipersæterplass   1875 1884 (far John O.Liabø,inderst)

Sivert Johnsen Slipersæterplass 1878 1884
Margrete Johnsdtr.    ds.       188? 1884

Marit Ingebrigtsdtr.Slipersæter 1862       hadde m/Knut Vognildsmyr,sonen
Ingeborg Ingebrigtsdtr.Sæteren  1865       hadde i 1893 barn m/Jens Johnsen
                                           Høilandet,f.1865,tømmerhogger.
Marit Olsdtr.Slipersæter        1879 1884 (Ole Olsen Slipersæter

Ingebrigt Knudsen Slipersætewr  1888

Ingeborg Jensdotter Slipersæter 1893
                                      K L E T T H A M M E R
                           Gnr.144 bnr. 1 av skm. 1,36.
          Gamalt matr.nr.712 med skyld 12 mkl.Nytt Matr.nr.133 lnr.153
          med skyld 3 ort og 3 shilling.
          Koppskattelista: Olle Kletthammer og kona Magnhild med borna
                           Anders og Beritte.+ Gjertrud Kletthammer og
                           Ildbjørg Kletthammer, hustruen (?) og Raagier,dat.
          Landkommisjonen 1661. Anders f.1623, 12 mkl.
          Skatte-og prestemanntalwet 1664-1665:Anders f.1623,Lars f.1653 og
                           Ole f.1658.
          Matrikklane.1664 Anders, 1696 Anders, 17O2 Iver, 1725 Endre,
                           1760 Hans, 1777 Gunder Hansen.
          Folketelling 17O1.Ole Andersen 5o år, Iver Andersen 40 år.
          Skattemanntal i 1762: Hans Endresen g.m. Eli og borna:1 Gunder
                          2 Jøran,3 Randi. Husmann Anders Klevdal g,m,Dordi
          Folketelling 18O1:Ole Halvorsen 37 år, Eli Halvorsdotter 29
                           år,(Han i 2. hun i 1.ektesdkap) og borna:1 Halvor
                           5 år og 2 Halvor 1 år.
          Folketelling 1815:Ole Halvorsen var da død, enka Eli 42 år,
                           og nye born John og Sigrid, båe 5 år.
          Folketelling 1875: Ubebodd, Eies av John Halvorsen,ingen besetning
                             I Aunstuen; Audun Larsen f.1812,i Sunndal og
                                Marit Kristoffersdtr. f. 1819 i Sunndal.
          Skifter på Kletthammer:
          181O 18/2 :Ole Halvorsen Kletthammer - Eli Halvorsdotter f.Nyhus.
                     Born:1 Halvor Olsen d.e.f.1799,2 Halvor Olsen d.y. f.
                             18OO,3 John Olsen f.18O9,og Sigrid Olsdtr.f.18O9
          1847 21/10:Halvor Olsen Kletthammer - Ildri Johnsdotter, f.Lønset.
                     Born:1 Ole Halvors.2 John Halvors.og 3 Halvor Halvors.

          1853 7/12:Olava Haagensdtr.Kletthammer -  ? Ole?
                     Born:1 Erik Olsen 2 Ane,død,,har borna:a Ole Arntsen,
                          20 år,b Kari Olsdtr.?,g.m.Arnt Bjerkås.c Marit
                          Pedersdtr. 25 år.3 Tora Olsdtr.4 Marit g.m.Sivert
                          Evensen Klett.5 Anne Olsdtr.d.y. har dottra Guri
                          g.m.Arnt Pedersen Bakk,8 Clara Olsdtr.Dørum,18 år.
          1868 14/1O:Ole Halvorsen Kletthammer -Gjertrud Christoph.dtr.
                     Born:1 Christopher 9 år,2 Halvor 2 år, 3 Ildri 4 år.
 

                              Tinglese dokumenter.
1734 26/4 :Endre Larsen Kletthammer har fått kongesk.på 12 mkl i Kletthammer.
           for 15 Rdl og 4 shilling.
1769 26/8 :Hans Endresen Kletthammer skjøter 12 mkl.m/byksel i Kletthammer til
           sonen Gunder Hansen Kletthammer for 16 Rdl.
1785 2/1  :Gunder Hansen skjøter 12 mkl.i Kletthammer til Halsten Halvorsen
           Horvli for 399 Rdl.
1794 22/2 :Ole Halvorsen meddelt skjøte på odels- og innløsningsretten til
           Klethammer,121 mkl.m/bygsel frå Endre Gundersen Nisja for 3O Rdl.
1794 3O/7 :Hallstein Halvorsen Horvli skjøter 12 mkl.i Kletthammer til sviger-
           sonen Ole Halvorsen Detli for 2OO Rdl.
1811 27/11:På skifte etter Ole Halvorsen er eigedomen vurdert for 4OO rdl.og
           utlagt til Halstein Halvorsen Horvli for gjeld og til enka Eli
           Halvorsdotter og borna.Eli Halvorsdtr.har så pantsett halve garden
           (6mkl) for lån og ho vart oppattgift med Halvor Arntsen Aalbu.
1833 8/7  :Skjøte frå Halvor Arntrsen Aalbu til Halvor Olsen Kletthammer på
           12 mkl. for 4OO Spd.
1848 4/11 :På skifte etter Halvor Olsen er eigedomen utlagt til til sonen Ole
           Halvorsen med heimelsbrev for 4OO Spd.
1863 10/1 :Kjøpekontrakt der Ole Hansen Hulberget har kjøpt et engstykke i
           Sølien for 2O Spd.
1869 2/11 :Ved skylddeling er det halve av eigedomen gjeve matr.nr.133 lnr.
           153 med skyld 1 ort og 14 shilling,som er gnr.144 bnr. 2.
1871 31/10:Skjøte frå Ole Halvorsens bu til John Halvorsen Kletthammer på 1 ort
           14 shilling (d.e. eigedomen 144/1 Kletthammer) for 55O Spd.
1906 3/10 :Kari Olsdotter skjøter til sonen Halvor Johnsen Kletthammer, gnr.
           144 bnr. 1 for kr. 2.2OO,-.

          Desse har hatt  skjøte på Kletthammer 144/1:
          1734- ?   Endre Larsen          1833-1848 Halvor Olsen
            ? -1769 Hans Endresen         1848-1871 Ole Halvorsen
          1769-1785 Gunnar Hansen         1871-19O6 John Halvorsen (6 mkl.)
          1785-1794 Hallstein Halvorsen   19O6-     Halvor Johnsen    "
          1794-1811 Ole Halvorsen                   John Halvorsen (?)
          1811-1833 Halvor Arntsen

Desse folka må ha budd på eller er fødde på Kletthammer:
Olle Kletthammer     i 1645               Magnhild
Anders Olsen Kletthammer        1621
Beritte Olsdotter            ca.1625
Gjertrud Kletthammer i 1645               Truleg enke med sviger dotter
Ildbjørg (Eldbjørg?) som i 1645 hadde dottra Raagierd

Ole Andersen                    1651
Lars Andersen                   1653
Iver Andersen                   1661

Ole Iversen Kletthammer     ca. 1720      Mali Roaldsdtr.Rønningen g.1758
Nye folk på garden.
Endre Larsen Kletthammer.       1676 1754

Hans Endresen Kletthammer    ca.1715      Eli Gundersdotter       ca.1725

Gunder Hansen Kletthammer    ca,1738 1829 Gjertrud Eriksdt.Emang  ca,1750 1823
Jøran Hansdotter Kletthammer    1732 1777
Randi Hansdotter (g1770)        1745 1813 Hallsten Halvorsen Horvli  1749 1835
Marit Hansdotter                1748 1751
Marit Hansdotter (g1776)        1751      Ole Mortensen Bøasæter     1748
Mari Hansdtr. Kletthammer       1755      Ole Eriksen Nisja          1752 1811
                                          Barn i 1785 m/Iver O.Torve
Helie Gundersdotter Kletthammer 1771 1772
Erik Gundersen Kletthammer      1772
Endre Gundersen Kletthammer     1775
Nye folk på garden:
Ole Halvorsen Detli             1762 1810 Eli Halvorsdotter Nyhus    1768 1853

Randi Iversdtr. Kletthammer     1786      Maris.s dtr.m/Iver Torve.

     Eli Halvorsdtr.oppattgift 1823 med Halvor Arntsen Aalbu,f.1778.

Halvor Olsen Kletthammer        1796 1847 Ildri Johnsdtr.Lønset      1813 1884
Halvor Olsen Kletthammer d.y.   18O1 1830 Marit Olsdotter
Randi Olsdotter Kletthammer     18O5
Marit Olsdotter Kletthammer     18O7
John Olsen Kletthammer          181O 1878 Rannei Halv.dtr.Lønset     1812
Sigrid Olsdtr. Kletthammer tvil.181O      Erling Johnsen Munkvold    1813

Olava Haagensdtr.Klett - ?? Ole??

Auden Larsen Kletthammer        1815 1897 (Detli?) f.Gravem )

Erik Olsen Klett,
Ane Olsdtr.Klett,død har born 1815 1874 usikkert.kårkone
Tora Olsdtr..
Marit Olsdtr.                             Sivert Evensen Klett.
Anne Olsdtr.d.y.død har dottra Guri g.m. Arnt Pedersen Bakk.
Clara  Olsdtr.Dørum             1825

Annes born:
1 Ole Arntsen                   1832
2 Kari Olsdtr.                            Arnt Bjerkås
3 Marit Pedersdtr.              1828

Ole Halvorsen Kletthammer       1835      Gjertrud.Kristof.dtr.Rate  1837 1868
John Halvorsen    "             1837 1968 Karen Olsdtr.Emang         1845 1926
Halvor Halvorsen  "             1837

   (Ildri Johnsdtr. f.1812,oppattgift i 1848 med Johannes Eriksen Nerhoel)
Halvor Johannessen Kletthammer  1849      Marit Iversdtr. Øien       185O
Ildri Johnsdttr ?   "           1866 1868 snøskred

Halvor Olsen Kletthammer        1857 1860
Ildri Olsdotter Kletthammer     1858      Tobias Olsen Hustøft       1855

Kristoffer Olsen Kletthammer    1859 1898 Margrete M.Vindal (Rate)   1860 1910
Ildri Olsdtr.Kletthammer        1864 192O Til Amerika i 1882,Gift Løhre ??
Halvor Olsen Kletthammer        1866 1874

Ildri Olsdtr.Kletthammer        1862 1920 Til Amerika 1882 Gift Løhre ?
Gjertrud Olsdotter Kletthammer  1867 1868  snøskred
Ildri Olsdtr Kletthammer        1876 1884  Far? Ole Olsen ??
      Stemmer ikkje heilt.
Oluf Edvardsen Kletthammer      1864 1864 Frå Holtålen ??

I Aunstuen budde i 1875:
Audun Larsen                    1812      Marit Kristoffersdtr.      1819

Mari Hansdotter f.1755 hadde med Iver O. Torve dottra
Randi Iversdotter Kletthammer   1786      Ikkje meir om henne.

(Etter raskatastrofen i 1868 har John Halvorsen f.1837 overtatt eigedomen.)
Ildri Johnsdotter Kletthammer   1866 1868
Halvor Johnsen Kletthammer      1868 1847 Gyda Pedersdtr.Småvoll     1865 1945
Randi Johnsdotter Kletthammer   187O 1958 ugift.
Ildri Johnsdotter               1876      Brede Berre Grogn
Ingeborg Johnsdtr.              1878 1884

Olava Johnsdotter               1881 1884  far ? John Halvorsen Klett ??
Elen Johnsdotter Kletthammer    1884

John Halvorsen Kletthammer      19O6 1942 Olga Halvorsdtr.Sæteren    19O1
Peder Halvorsen Kletthammer     19O8
Kristoffer Halvors.Kletthammer  191O      Marta Sivertsdtr.Hulberget 1926

John Oddvar Johns.Kletthammer   1943

                          H u s m e n n.
I 1762 er oppført som husmann:

Anders Estensen Klevdal         1723 1765 1Sigrid Ingebrts.dtr.Sliper     1759
                 (g.1746)                 2Dordi Olsdtr.Kletthammer  1719 1795

Ingebrigt Andersen Klevdal      1741 1785 Rågjerd Olsdotter Tørset,g.1769
      barn i 1767 m/Marit P.Haugen
Semming Andersen Klevdal,Storli 1746      Sigrid Johnsdotter Gjøra   1749
 barn i 1769 m/Anne Olsdtr.Myren
Eli Andersdtr. Klevdal          1747 1751
Even Andersen Klevdal           1751
Anders Andersen Klevdal         1753      Barn  I 1778 M/Sigrid Vasli
Erik Andersen Klevdal           1759

John Ingebrigtsen Klevdal       1767       Kan ikkje sjå
Eli Ingebrigtsdtr. Klevdal      1769       at nokon av desse 3
Marit Ingebrigtsdtr.Klevdal     177O       levde i 18O1

Familie 2 skreiv seg for Liabø:
Ole Johnsen Liabø               18O3 1885 Anne Larsdotter.Engelsj  1805

John Olsen Liabø (Engelsjord)   1826 1910 Olava Toresd.Gravem(g1886) 1838

Marit Johnsdtr. Liabø           1869
Anne Johnsdotter Liabø          1871
Ole Johnsen Liabø               1873
Lars Johnsen Liabø              1875 1884
Sivet Johnsen Liabø             1878 1884 Bodde på Slipersæterplass
Margrethe Johnsdotter Liabø     1881 1884

Ny eigar:
Leif Olafsen Munkvold           1917      Signe Olafsdtr. Liabø      1926
 

        Etternemnde personar med etternamn Kletthammer kan eg ikkje finne att
   i nokon samanheng:
Randi Olsdotter Kletthammer     1677 1740
Halvor Roaldsen Kletthammer     1757 18O6 (finn han ikkje i 18O1)Svindset
Eli Halvorsdtr.Klethammer       1768 1853 død som kaarenke

John Olsen Kletthammer                    Barn i 1827 m/Mari Johnsd.Sneve.
 

                       K L E T T H A M M E R
                    Gnr. 144 bnr. 2 av sk. 1,36.
          Tidlegare matr.nr.133 lnr.153b med skyld 1 ort og 13 shilling.
Skylddelt frå matr.nr 133 lnr.153a den 2/11 1869 og skjøtet til
          Ole Olsen Munkvold.
          Folketelling 1875:Ole Olsen f.1819,Ildri Ingebrigtsdtr.f.1818,med
                             borna a Ole Olsen f.1849, b Ildri Olsdtr.
f.1858.
                             Marit Olsdtr. f.1862. c Dordi Sivertsdtr.f.1871
                             (far Sivert Henriksen).John Olsen,f.1826,
                             Olava Toresdtr. f.1838 med borna:Marit Johnsdtr.
                             f.1868, Arne Johnsen f.1871,ole f.1873, Lars f.
                             1875, og Marit,Olavas mor,f.18O5.

144/2:                         Tinglese dokument.
1871 31/10:Skjøte frå Ole Halvorsen Kletth.til Ole Olsen Munkvold på lnr.153b.
1885 17/2 :Skjøte på lnr.153b frå Ole Olsen Kletthammer til Ole Olsen Klettham-
           mer for kr. 8OO,- + kår til Ols Olsen d.e. og kona Ildri Ingebrigts
           dotter.
1888 17/2 :Skjøte frå Ole Olsen Kletthammer til Gunder Toresen Gravem for kr.
           2,5OO,-. (Groven?)
1916  9/9 :Skylddelt bnr.4 Kletthammerdriva II og skjøtet til dir. Sæthren.
1916 15/12:Skjøte frå Gunnar Toresen Gravem (Groven) til Ole Gundersen Hjelle
           for kr. 3.OOO,-.

          Desse har hatt skjøte på 144/2:
          1871-1885 Ole Olsen Munkvold    1888 1916 Gunder Toresen
          1885-1888 Ole Olsen Klettham.   1916      Ole Gundersen Hjelle.

Desse må ha budd på eller er fødde på Kletthammer:

Ole Olsen Munkvold (Gravaune)   1819 1886 Ildri Ingebrigtsdtr Ishol  1818 1886

Ole Olsen Kletthammer           1849      Randi Sivertsdotter Sliper 1854 1917
Ildri Olsdotter Kletthammer     1858      Tobias Olsen Hustøft i Uv  1855
Marit Olsdotter Kletthammer     1862      Ole Iversen Liabø (g1884)  1855 19O0
Ingeborg Olsdotter Kletthammer  1865      John Johnsen Ottem (g189O) 1863

Ildri Olsdotter Kletthammer     1876 1884
Gjertrud Olsdotter              1874 1953
Kari Olsdotter                  1881
Ole Olsen Kletthammer           1883 1884
Sivert Olsen Klethammer i USA             levde i 1932.
Ole Olsen Kletthammer           1885

Brit Tobiasdotter               1881

Gunder Toresen Gravem

Ole Gundesen Hjelle             1845 1940 Kristine H.Slipersæter     1842 1928

Gunder Olsen Slipersæter        1878
 
 

                 Slipersætergardane.
        Koppskattelista seier at Slipersæter er ein full gard,og
landkommisjonens register viser at det er ei skyld på 12 mkl.og at
garden er kongens bygsel.Både i koppskattelista og landkommisjonen
har Halldor som bygslar med kona Eli og sønene Erik og Løden.Skat-
te og prestemanntalet i 1664-1665 har enken som bygslar.Folketel-
linga i 17O1 har Nils Nilsen f.1638 og Erik Nilsen f.1691 og sted-
sonen Halvor Eriksen (utan alder).Så må det ha kome nye bygslarar
for i 1736 er det Elling som er bygslar og i 1742 er det halde of-
fentleg skifte etter honom.Han var gift med Brit Hansdotter og var
kome frå Sliper.Dei hadde 7 born,4 gutar og 3 jenter.Så blir det
litt problematisk,for det ser ut til at eldste sonen Hans Elling-
sen er gift 3 gonger.Først i 1753 med Helga Johnsdotter Vindal som
døde året etter.Så med Gjertrud Knutsdotter Aalbu i 1757 og ho
døde i 1763,og så med Sigrid Ingebrigtsdotter Dørum.Da han gifta
seg oppatt med Sigrid Dørum vart det halde skifte, og da hadde han
borna Elling f.1758 og Knut f.1761.Seinare fekk han så med Sigrid
borna Helie i 1765 og Iver i 1768.
        Hans Ellingsen må vel ha hatt det litt trongt økonomisk,
for ved skifte i 1763 er eigedomen utlagt til fleire og i 1777 sel
han det han sjølv har att av eigedomen til broren som er gift til
Gravaune.I 1818 har sonen Elling Hansen lyst odels-og løsningsrett
på eigedomen, men har i 1783 seld denne retten til Ingebrigt
Ellingsen for 16 Rdl.
        Ingebrigt Ellingsen Gravaune må så ha seld garden til
Roald Larsen Storli som så har busett seg på garden,for i 18OO får
sonen Lars Roaldsen skjøte på garden for 3OO Rdl.og kår.Denne
siste sit med garden til i 1841 da sonen Roald Larsen overtar for
2OO rdl. Han sat med garden til i 1893 da han selde den til Halvor
Olsen Detli som var gift med Marit Iversdotter Røimo. Dei hadde
garden til ca.192O da sonen Sivert Halvorsen Sæteren overtok.
Bruksnummer 2 Haugan.
        Dette bruket er frådelt frå bnr.1 i 1931,men har nok vore
bebudd som husmannsplass lenge før den tid. Ved folketellinga i
1875 budde Ingebrigt Estensen g.m.Marit Larsdotter og borna Semm-
ing f.1856,Marit f.1862 og Ingeborg f.1862 på plassen.Det vart nok
Marit f.1862 som overtok etter foreldra.Ho var gift med Knut Lars-
en Vognildsmyran og levde til ho var 97 åg gl. Dei hadde 5 born
men ingen av desse overtok bruket.Etter skylddelinga i 1931 fekk
Kristian Halvorsen Sæteren skjøte på bruket. Han var gift med
Astrid Olsdotter Nerhol.Dei kjøpte bruk i Svartøyen og flytta dit.
Plassen Haugan vart nedlagt.
                     Husmenn.
        Forutan dei som budde på Haugan var det i 18O1 ein
husmann,Johannes Stengrimsen og kona Anna Haldorsdotter som budde
der.Dei var frå Gravaune.

                  Kletthammer.
Garden er nemnd i koppskattelista for 1645 med skyld 12 mkl.og
med Olle og kona Magnhild som bygslarar.Landkommisjonen seier at
garden er bygsla av kongen.Skatte-og prestemanntalet 1664-1665
gjev oss alderen på Anders Olsen f.1623 og sonen Lars f. 1653 og
Ole f.1658.Folketellinga 17O1 har Olle Andersen f.165O og Iver
Andersen f.1661. I 1763 er det kome nye folk der,for i 1734 får
Endre Larsen kongeskjøte på 12 mkl.i Kletthammer,og blir den før-
ste sjølveigaren på Kletthammer.Han overdrog garden i 1769 til
sonen Gunder Hansen g.m.Gjertrud Eriksdtr.Emang.Denne Gunder
Hansen selde garden til svogeren sin Hallsten Halvorsen Horvli, og
kjøpte seg garden Torvik i Aure,men i 1789 makeskiftet han denne
garden i Øvre Nisja i Sunndalen og betalte 140 Rdl.i millomlag.
Hallsten Halvorsen skjøter i 1794 garden over til svigersonen Ole
Halvorsen Detli g.m dottra Eli Halvorsdotter Nyhus. Ole Halvorsen
dør i 181O og enka gifter seg oppatt med Halvor Arntsen Aalbu men
får ikkje born med honom.Med Ole Halvorsen hadde ho 7 born og den
eldste,Halvor Olsen g.m. Ildri Johnsdtr.Lønset, fekk i 1833 skjøte
på garden.Halvor Olsen døde allerede i 1847 og på skifte etter
honom vart garden utlagt til sonen Ole Halvorsen f. 1835 med heim-
elsbrev for 4OO Spd.

          Snøskred 23/2 1868. Dødsoffre.
             Døde på Kletthammer:
Christian Berg. Øier  1819 1868 veioppsynsmann
Rønnaug Sørumshaug    184O 1868 frå Vågå
Marie Toresdtrr.  "   1865 1868
Peder Toresen    "    1867 1868 Langbakken i Vågå
Knut Skutlebakken     1823 1868 vegarbeider,frå Vågå
Mari Skutlebakken     1823 1868
Knut Knudsen  "       1853 1868
Eli Knudsdtr  "       1856 1868
Hans Knudsen  "       1866 1868
John Pedersen Rande   1848 1868 frå Vågå
Johannes Olsen        1845 1868 Einarsødegård,Lesja
Kari Knudsdtr.Skutleb.1848 1868
Ingeborg nudsdtr  "   1861 1868
Ole Olsen Moen        1832 1868 vegarbeider
Knut Pedersen Skutlb. 1833 1868
Erik Johannessen      1839 1868 Engløkken,Dovre,vegarb,
Marit Johsnnesdtr     1866 1868 Svastuen.pike.
Knut Olsen Svastuen   183O 1868
Ole Johnsen Haugen    1819 1868 Dovre,vegarb.
Ingebr.Storengen      1836 1868 Dovre,vegarb.
Ingeborg O.Svastuen   1838 1868

                Døde i Emangsmorken.
Marit Andersdtr       1855 1868
Anders Olsen E.morken 1817 1868
Anne Hansdtr.  "      1819 1868 kone
Sigrid Andersdtr. "   1854 1868 pike
Halvor Andersen   "   1856 1868Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel