Hoelsgrenda i Bågåstronda.
      I ei jordebog over odelsgods i 1647 er oppført 3 odelsgardar på
Hoel, Ingebrigt som besidder eget odel med 16 mkl.Olluff som besidder 13
mkl.og Haldoe som eier 3 mkl.
      I landkommisjonens register i 1661 er det framleis 3 gardar: 1 med
skyld 1 øre og 14 mkl. med enken Marit som bøkslar. 2 med skyld 1 øre og
11 mkl.med enken Ellenor (Eli ?) som eig sjølv 16 mkl. men bykslar resten
3 med skyld 2 øre og 9 mkl med Ingebrigt som eig 1/2 øre og bykslar
resten.
      Prestemanntalet 1664-1665 har tri fulle gardar på Hoel.
1 Ingebrigt 60 år,med borna Erik 32 år,Ole 30 år,Stener 21 år,Hans
  20 år,Knud 13 år og 2 husmenn, eig 2 øre og 9 mkl.
2 Enken Ellen (Eli) med sonen Peder 13 år, som eig (?) 1 øre
  4 1/2 mkl.
3 Bersvend 26 år, som eig (?) 1 øre 4 1/2 Mkl.
      Med utgangspunkt i dette og matrikklane frå og med 1647 kan vi
sette opp slikt register for Hoelsgardane i Bågåstronda:

                     Matrikkelnummer 662 Hoel
med gamal skyld 2 øre 9 1/2 mkl.Nytt matr.nr.76 med lnr.81 og skyld 1
daler 1 ort og 6 shilling. Frå 1890 gnr.84 bnr.1 med skyld 1,97 mark,
1 øre 5 mkl.er da tillagt matr.nr.664.

Folketelling 17O1:Olle Olsen 34 år,Ingebrigt Olsen 2 år

Skattemanntal 1762:Jon Olsen,enkemann med borna:1 Ole,2 Olef,3 Guru.

Matrikklane:
1647 Ingebrigt  ? 16 mkl.        1762 Jon Olsen
1661 Ingebrigt 2 øre 9 mkl.      1838 Ole I. 1 øre 4 1/2 mkl.
1664 Ingebrigt 2 øre 9 mkl       189O   ds. 1 d.3 ort. 5 sh.
1696 Ingebrigt 2 øre 9 mkl.      19O9 Peder Olsen 3,63 mark.
1721 Ole Olsen 2 øre 9 mkl.

Folketellinga 1801:Ole Johnsen 55 år,Kari Ingebrigtsdtr.54 år med
                   borna:1 Ingebrigt 25 år,2 John 19 år,3 Knut 15 år,
                         samt mandens søster Guru 57 år,og hennar
                         dotter Ingeborg Ingebrigtsdtr.31 år. og
                         hennar son Jon Ingebrigtsen 4 år.

Folketelling 1815:Ingebrigt Olsen 40 år,Marie Ingebrigtsdtr,35 år
                  Ole Ingebrigtsen 12 år,Anna Ingebr.dtr. 8 år,

Skifter på Hoel:(662)
1693  3/5 :Ole Ingebrigtsen  -  Ragnhild Olsdotter.
           Born:1 Ole,2 Ildri,3 Guru.Laugverge Bersvend Hoel.
1742 21/6 :Olef Olsen Hoel (på Sneve) -Inger Eriksdtr.
           Born:1 Guro Olufsdtr.4 år 2 Marit Olufsdtr.1 år.
                Verge: morbroren Paul Eriksen Ekrann.
1760 17/3 :Jon Olsen Hoel - Ingrid Eriksdotter.
           Born:1 Ole Johnsen 13 år,2 Oluf 11 år,3 Guri 15 år
                4 Marit Olufsdtr (?) g.m. Tarald Evensen Rise,
1840 10/3 :Marit Pedersdtr. Hoel - Ole Ingebrigtsen
           Born:1 Peder 4 år,2 Marie 6 år,3 Kristine 1 år.

                  Tinglyste dokumenter.
1760 17/3 :Hoel, 12 mkl. på skifte etter Ingrid Eriksdotter
           vurdert for 12 Rkdl. og utlagt til enkemannen Jon Olsen
           med 6 mkl. og resten til borna.
1773  6/1 ;Ole Johnsaen får bygselseddel på 12 mkl. i Hoel frå
           biskop Gunnerius.
1781 27/8 :Ole Johnsen får skjøte på 15 mkl. i Hoel frå Oluf
           Jonhsen m.fl.
1803 21/2 :Ingebrigt Olsen får skjøte  frå faren Ole Johnsen
           på 1 øre 4 1/2 mkl. i Hoel.
 1805 26/2:Hoel 12 mkl. av enken Kari Olsdtr. m.fl. til sonen
           Ole Olsen Snøve for 203 Rdl.  (Usikker)

Desse har hatt skjøte på matr.662 Hoel:
                176O Ingrid Eriksd.12 mkl.
           176O 1773 John Olsen    12 mkl
           1781 18O3 Ole Johnsen  15 mkl i tillegg
           18O3 18O5 Ingebr.Olsen  1 øre 4 1/2 Mkl.

Desse må ha budd på matr.nr.662 Hoel (Bortistuen?)
Ingebrigt O.Hoel          16O4      6O år 1664

Erik Ingebrigtsen Hoel    1632
Ole Ingebrigtsen Hoel     1634 1693 Ragnhild Olsdotter
Stener Ingebrigsen Hoel   1643
Hans Ingebrigtsen Hoel    1644
Knut Ingebrigtsen Hoel    1651

Ole Olsen                 1667
Ildri Olsdtr                        levde i 1693
Guru Olsdtr.Hoel                    levde i 1693

Olaug Eriksdtr.Hoel       1693 1763

Ingebrigt Olsen           1699

John Olsen Hoel           17O7 1784

Ole Ingebrigtsen Hoel               1Barn i 1759 m/Marit Evensd.Rise
                                    2??
Ole Olsen Hoel.(Gorset)?  1724 18OO
Karen Olsdtr.Hoel         1727 1807 Semimg Evensen Morken ca.181O

Guru Olsdtr.Hoel          1738
Marit Olsdtr.Hoel         1741

Guri Johnsdtr,Hoel        1744 1812 Barn i 1775 m/Ingebr.A.Grøtte
Ole Johnsen Hoel          1746 1819 Kari Ingebr.dtr.Sneve    1746
Oluf Johnsen Hoel         1749 1811 (svinsott)
Marit Johnsdtr.Hoel                 Tarald Evensen Rise      1737

Ole Olsen Hoel            175O 1799 Anne Tørrisdtr.Wiigen g.1781
  Barn i 1778 m/Brit Arntsdtr.Bøe
Anne Olsdtr.Hoel          1752      Barn i 18OO m/Ole I. Rise.
Hans Olsen Hoel           1755        "  " 1788 m/Ranney Olsdtr.Loe.
Krisrine Olsdtr.Hoel,     1762 18O8 Usikker.
Ole Olsen Hoel            1768      Barn i 1797 m/Ranney P.Bakk
 

Ingeborg Ingebrigtsdtr.   177O      Guri si dotter,
  Barn i 1792 m/Sivert A.Bøe
    "  " 1797 m/Ingerb.O Hindset

Inger Olsdtr.Hoel         1772
Ingebrigt Olsen Hoel      1776      Mari Ingebr.dtr.Drivstuen 178O
Jon Olsen Hoel            1777 1779

Ole Ingebr.Hoel           1775      Guri sin son m/I.A.Grøtte
                                    barn i 1798 m/Guri I.Buen
                                     "   " 18OO - -  ds - -
Ingeborg Ingebrigtsdtr.   1778      1barn i 1792 ?? m/Sivert A.Bøe.
                                    2  "  "  1797 m/Ingebr.O.Hindset.

Inger Olsdtr.Hoel         178O 1749 Sivert Larsen Åmotsdal   1763 1845
John Olsen Hoel           1782 1782
John Olsen Hoel           1783 1863 Marit Sivertsdtr.Bøe     1795 1874
   Busett Åmotsdal
Knut Olsen Hoel           1786 1863 Sigrid Olsdtr.Vammer     1792 1877
   Barn i 18O8 m/Marit Ingebr.Sneve

Inger Olsdtr. Hoel        178O 1849 Sivert Lars.Aamotsdal    1763 1845
John Olsen Hoel           1782 1782
John Olsen Hoel           1783 1863 Mari Sivertsdtr.Bøe      1795 1874
    Bosatt Aamotsdal
Knut Olsen Hoel           1786 1863 Sigrid Olsdtr. Vammer    1792 1877
 Barn i 18O8 m/Marit Ingb.Sneve

Marie Olsd.Hoel,usikker             Barn i 1827 m/John Bersv,Slettvold

Sivert?                             Mali Rasmusd.Hoel,kaar   1782 1858

Ingebrigt Sivertsen Hoel  1792      Karen Roaldsdtr

Marit Eriksdtr.Sneve      1794 1874 ugift

John Ingebrigtsen Hoel    1797      Ingeborgs son.

Anders Olsen Hoel         18OO      Annes son m/Ole I Rise.

Ingeborg Johnsdtr.Hoel              Erik Einersen i 1829

Ole Ingebr.Hoel           1803 1894 1Marit Pedersd.Loe       1810 184O
                                    2Eli Olsdtr.Loe (Else?)  1819 1900
Anna Ingebrigtsdtr.Hoel   18O7 1879 Ingebrigt Halvors.Aalmen 1797
      busett Aalmen,Vasleggen og seinare Hevle.

Karen Olsdtr. Hoel        18O5      Barn i 1826 m/John B.Slettvold
                                     "   " 1829 m/ - - - ds - - -
Marit Olsdtr.Hoel         18O6 1889 gift Haaker ??
Marith Olsdtr. Hoel       18O8 1811 barnesykdom

Karen Ingebrigtsdtr.Hoel  1815 1824
Ingebrigt Ingebrigts.Hoel 1821
Ingebrigt Ingebrigts.Hoel 1828

Rasmus Sivertsen Hoel     1816 1848 usikkert
Johanna Sivertsdtr.Hoel   1818 19O3 ugift

Ole Olsen Hoel            1819 1819
Marit Olsdtr. Hoel        1819      tvilling

???  Johnsen Hoel         1827      Karens son m/John Slettvold.
JohnJohnsen Hoel          1829       - - - -  ds - - - - -
Einer Eriksen Hoel        1829

Ingebrigt Olsen Hoel,usik.          Gunhild Christoph.dtr.Haaker

Marie Olsdtr. Hoel        1833       Knut Olsen Aamotsdal    1841
Peder Olsen Hoel          1836       Anne Olsdtr. Skorem     1837 1893
Kristine Olsdtr. Hoel     1839       Ole Ingebrigtsen Røtvei 1838
Marit Olsdtr.Hoel         1843       Ole Olsen Vammervold    1851
Kari Olsdotter Hoel       1847
Ingebrigt Olsen Hoel      1852

Marit Olsdtr.Hoel         1843
Karl Olsen Hoel           1847

Christopher Ingebr.Hoel   1847

Kari Hansdtr. Hol         185O 1876 gbr.dtr.
Iver Hansen Hoel          1856 1856

Ole Pedersen Hoel         1863       Til Amerika
Marit Pedersdtr.Hoel      1865       sonen Peder m/Ole Ørstad i 1890
Ole Pedersen Hoel         1868       Karen Olsd.Forbregd     1874
Brit Pedersdtr.Hoel       1873       m/Anders Hoel dottra Anne 1898
Ingebrigt Pedersen Hoel   1878 1879  Ingrid Olsdtr.Forbregd  1880

Peder Olsen Hoel          1898
Ole Olsen Hoel            1899       Marie Olsdtr. Hoel      1894
Anne Olsdtr. Hoel         1901       Ole Rasmusen Sneve      1903

Einar Olsen Hoel          1904       Ingeborg Rasm.d.Snøve   1906
Ambjørg Olsdtr.Hoel       1907       Erik Svends. Nysæter    1906
Olaf Olsen Hoel           1909       Magnhild Brendryen      1917
Marit Olsdtr. Hoel        1914       Sivert Johnsen Moen     1914

Karen Olavsdtr.Hoel       1942       Alf Halvors.Vognild     1933
Astrid Olavsdtr.Hoel      1946
Liv Olavsdtr.Hoel         1951

                   Matrikkelnummer 663 Hoel.
med gammel skyld 1 øre 3,5 mkl. Nytt matr.nr.78 med lnr.83 og skyld 1
daler 1 ort og 6 shill. Frå 189O gnr.86 bnr. 1 med skyld 2,74 mark.

Folketelling 17O1:Olle Halvorsen 49 år,Olle Olsen 7 år og Bersvend
                  Olsen 1 år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen Hoel g.m. Anna og sonen Ole.
                    Mandens moder Ingeborg.

Matrikklane:
1647 Olluf (usikkert)    13 mkl.   1792 Ole Olsen og kona Anna.
1661 Enken         1 øre 11 mkl.   1838 Ole Olsen    1 øre 3,5 mkl.
1664 Bersvend      1 øre  4,5 mkl. 189O Ole Mikkelsen 1 daler 9 shil.
1696 Bersvend      1 øre  3,5 mkl. 19O9  - -  ds - -  2,74 mark.
1721 Ole Halvorsen 1 øre 3,5  ".

Folketellinga 1801:Ande Tørrisdrtr. enke, 44 år med sonen Ole Olsen
                   11 år.og husmannen Hans Olsen 47 år med kone Marith
                   Olsdtr. 47 år og sonen Ole 14 år.

Folketelling 1815:Olle Olsen 25 år,kårkone Anne Tørrisdtr. 58 år,
                  Husmann Hans Olsen 6O år med kona Marithe Olsdtr.
                  6O år og sonen Olle 27 år. og ein ny husmann:Olle
                  Olsen 49 år med kona Guri Ingebrigtsdtr.41 år.
                  dertil Anna Olsdtr med borna: Anders Olsen 15 år,
                  Ole Olsen 39 år og Karen Olsdtr. 3O år. og
                  gaardmannsenke Ingeborg Olsdotter 6O år.

Skifter på Hoel:(1663)
1799 19/10:Ole Olsen Hoel  -  Anne Tørrisdtr. f.Viken
           Born:1 Ole Olsen 9 år.
                Laugverge:hennar bror Erik Tørrisen Viken.
1828 16/2 :Ole Halvorsen Hoel - Marit Olsdotter f.Nysæter.
           Born:1 Halvor 2O år,2 Ole 15 år,3 Ingebrigt 12 år,
                4 Randi 8 år, 5 Ole 2 år, 6 Guri 26 år,7 Kari,
                22 år, og 8 Marit 5 1/2 år.
1840 11/11:Ole Olsen Hoel - Guro Eriksdtr.
           Manglar arvingar.(Dette er vel på Snøve)

                     Tinglese dokument.
1806 24/2 :Ole Olsen får skjøte på 13 3/4 mkl.i Hoel frå mora
           Anne Tørrisdtr Hoel for 10 Rdl.
 

Desse må ha budd på 663 Hoel:
Bersvend Hoel i 1664      1638      26 år i 1664

Olle Halvorsen Hoel       1652      49 år i 17O1

Olle Olsen (ektem.usikk.) 1694      Ingeborg Tørrisdtr.??    1693 1764

Bersvend Olsen Hoel       17OO       1  "  "  "

Ole Olsen i 1762                    1Anna Olsdtr.usikk.      1754 1772
                                    2Ane Hansdtr.Hoel        1719 1795

Anna Olsdotter.dagarb.    1763       med borna:
a Ole Olsdtr.             1766       Guri Ingebr,dtr.        1774
b Karen Olsdtr.           1785

c Anders Olsen            18OO

Ole Olsen Hoel            1775 1799 Ande Tørrisdtr.f.Viken   1757
Ole Olsen d.y.(tjener)    1782

Ole Olsen Hoel            179O 184O Gunhilkd Eriksdtr.Bjerke i 1816?

Ingeborg Olsdtr. gmd.enke 1755      Barn i 1788 m/Jens S.Ørstad

Ole Halvorsen Hoel        1771      Marit Olsdotter Nysæter       1828
Roald Halvorsen Hoel                Barn i 18O6 m/Marit J.Bjerkås
                                    Barn i 1811 m/Marit Sv.Bjørndal

Anne Jensdtr.Hoel         1788 181O Ingeborgs dtr.

Guri Olsdotter Hoel       18O2 1854 kårkone
Karen Olsdtr. Hoel        18O4
Halvor Olsen Hoel         18O8      Barn i 1832 m/Ildri I.Vammer
                                     "   " 1834 m/Randi A. Mjøen
           g.m.                     Marit Semundsdtr.(!843)
Marithe Olsdtr.Hoel       181O
Ole Olsen Hoel            1813
Ingebrigt Olsen Hoel      1815
AnneOlsdtr. Hoel          1816
Ole Olsen Hoel            1818
Roald Olsen Hoel          1818
Randi Olsdtr. Hoel        182O
Marit Olsdtr. Hoel        1821
Ole Olsen Hoel            1825
Karen Olsdtr. Hoel        1826

Peder Roaldsen Hoel       18O6

Randi Halvorsdtr.Hoel     1843

Nestuen.
Mikkel Siveresen Hoel     182O 1899 Kårmannm Aune?

Ole Mikkelsen Hoel        1851 1851 4 dage.
Ole Mikkelsen Hoel        1858      Gjertrud Ingebr.Viken     1857

Ingeborg Olsd.Hoel        1891
Ingebrigt Olsen Hoel      1892
Marie Olsd.Hoel           1894      Ola Olsen Hoel            1899 1983
Marta Olsdtr.Hoel         1896 1897

Gjertrud Olsd.Hoel        1927      Stein Ivarsen Rise        1924

Ivar Steinsen Riise Hoel  1950      May Bachmann              1950
Marie Steinsdtr.Rise      1952      Alf Wekre                 1950

Gjermund Ivers.Riise Hoel 1971
Joar Iversen Riise Hoel   1973
Bård Iversen Riise Hoel   1979

Marie Alfsdtr.Wekre       1977

Husmann 1
Inger Evensd.Hoslhaug     1688 178O

Ingrid Hansdtr.Hoel       1723 18O7 usikkert
Ole Hansen Holshaugen ??  1729 1792 Mariit Tollefsdtr.i 1751

Hans Olsen                1754      Marithe Olsdtr.          1755
Tollef Hansen Hoelshaugen 1754

Olle Hansen,sønn          1787 1866 Marith Ivarsdtr.

Hans Olsen Hoel           1816 19O6 Ingrid Olsdtr i 1841     182O 1887
Iver Olsen Hoel           1828

Ole Hansen Hoel           1841
Ingrid Hansdtr.Hoel       1843
Marit Hansdtr.Hoel        1845
Mari Hansdtr. Hoel        1848
Iver Hansen Hoel          1860 1862  ??

Husmann 2
Ole Olsen                 1765      Guri Ingebrigtsdtr.      1774

                 Matrikkelnummer 664 Hoel.
med gammel skyld 1 øre og 5 mkl.Nytt matr.nr.77 med lnr.82a og 82b
(det siste lnr.frå gammelt nr.662) med skyld tilsammen 2 øre 1O mkl.
Frå 189O gnr. 85 bnr.1 med skyld 1,97 mark.

Folketellingen 17O1: enken Mally ?

Skattemanntal:1762 Ingebrigt Roaldsen g.m.Kari og borna:
              1 Halvor,2 Roald,3 Mali.
Matrikklane:
1647 Haldo,eier 3 mkl. Usikkert. 1792 Ingebrigt Roaldsen,
1661 Enken Marit 1 øre 14 mkl.   1838 Johannes Joh.sen   1 øre 5 mkl.
1664 Enken Ellen? 1 øre 4,5 mkl.      Halvor Olsen     2 ort 10 shil.
1696 Efven        1 øre 5,5 mkl. 189O Hans Olsen       2 ort 28   "
1721 Roald        1 øre 5,5 mkl. 19O9 Ole Paulsen Hoel   1,93 mark.

Folketelling 1801: Halvor Ingebrigtsen 58 år,og Guri Olsdtr. 59 år
                   med borna:1 Ole 3O år,2 Roald 22 år,3 Guru 18 år,
                   og 4 Marit 14 år.
                   og Husmennene: I.Ole Ingebrigtsen 50 år,Guri
                   Iversdtr. 27 år og borna hennar:a Imgebrigt Olsen,
                   3 år og b Erik Olsen 1 år.II Stengrim Olsen 4O år,
                   Ingeborg Olsdtr. 49 år med dottra Ande og mandens
                   mor Sigrid 78 år gl. enke.

Folketelling 1815:Olle Halvorsen 44 år.Marithe Olsdtr. 30 år,Gurie
                  Olsdotter 13 år,Anna Olsdtr.11 år Halvor Olsen 9 år
                  Ole Olsen 2 år.Kårmann Halvor Ingebrigtsen 74 år.

Skifter på Hoel:
1768 13/1 ;Ingebrigt Roaldsen Hoel - Kari Halvorsdtr.
           Borna:1 Halvor,2 Roald,3 Ole,4 Guru g.m. Anders Klett
                 5 Mali 28 år.
1877 11/12:Knut Halvorsen Hoel - Dordi Ingebrigtsdtr.
           1 Ingebrigt,2 Halvor,3 Knut,i USA,4 Ole i Nordland,
           5 Kari,6 Gunhild g.m.Ingebrigt Gorset,7 Ingeborg g.m.
             Steffen Isaksen i Bodø.8 Marit.

                      Tinglese dokument.
1737  4/4 :Hoel,2 øre 9 mkl.bøkslet til Ingebrigt Roaldsen frå
           biskop Hagerup.
1768 13/1 :Hoel,på skifte etter Kari Halvorsdtr.vurdert for 23 Rdl.
           Rdl. og utlagt for skatt.
1805 10/8 :Ole Olsen Sneve får skjøte på 12 mkl.i Hoel frå moren
           Kari Halvorsdtr. og borna for 203 Rdl.
1806 25/8 :Ole Halvorsen får skjøte på 2 separate deler i Hoel,
           662, 1 øre 4 1/2 mkl.og 666 1 øre 5 1/2 mkl.frå faren
           Halvor Ingebrigtsen for 260 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 664 Hoel:
          1737-1805 Ingebrigt Roaldsen
          18O5-18O6 Halvor Ingebrigts.
          18O6      Ole Halvorsen 2 øre 10 mkl.

Desse må ha budd på matr,nr.664 Hoel:
Haldo ?? i 1647

Efuen i 1696                        g.m.Mally ? (Marit??)
Enken Mally i 17O1, usikker         Karen Roaldsdtr.         17O2 1782

Roald i 1721                        Guri Olefsdtr.Hoel       1671 1752

Ingebrigt Roaldsen Hoel   17O2 1768 1Kari Halvorsdtr.     ?? 1709 1767
                                    2Guri Olsdtr.Usikkker.   1767
Guri Ingebrigtsdtr.Hoel   17O8 1799 Andreas Christians.Klett,g.1762 ?.

Jens Roaldsen Hoel  ca.   172O      Ingeborg Engelsdtr.Ørstad.g.1744
     Her må justering til:

Mali Ingebrigtsdtr.       174O      Peder Hansen Hevle,g.1777
Halvor Ingebrigtsen Hoel  1743      Guri Olsdotter.Loe,enke  1742
Roald Ingebrigtsen        1749
Ole Ingebrigtsen Hoel     1751      ugift

Gurine Olsdtr.Hoel        1744 181O

Kari Halvorsdtr.Hoel ??   17OO      Barn i 1794 m/Anders Bjerke ?????
Ole Halvorsen             1771      Marit Olsdtr.Nysæter          1728
Roald Halvorszen          1778
Guru Halvorsdtr.Hoel      1783      Paul Beraugsen Bøe,g.18O7
Marit Halvorsdotter       1787      John Sivertsen Ørstad    1784

Ingebrigt Andersen Hoel   1794      Karis son m/A.Bjerke

Johannes Johaness. em.    1797 1869 Guri Olsdtr. i 1824.

Halvor Olsen Hoel                   Marit Semundsdtr.        18O9 1858

Ole Ingebrigtsen Hoel     18O3 1894 gift kårmann

Knut Halvorsen Hoel       18O5 1877 hmd.

Ildri Johannesdtr.Hoel    1809 1887 kårenke

Johanne Johannesdtr.Hoel  1824
Johannes Johannessen "    1826      Dordi Thorsdtr. i 1855
Marit Johannesdtr.Hoel    1829
Dordi Johannesdtr.Hoel    1838

Marit Halvorsdtr Hoel     1841
Ole Halvorsen Hoel        1845
Kari Halvorsdtr.Hoel      1848
Simon Halvorsen Hoel      1851

Guri Halvorsdtr.Hoel      18O2
Kari Halvorsdtr.Hoel      18O6
Ole Halvorsen Hoel        18O8
Ole Halvorsen             1813
Ingebrigt Halvorsen Hoel  1816
Marit Halvorsdtr.Hoel     1823

Knut Halvorsen Hoel             1877 Dordi Ingebrigtsdtr.

Ingebrigt Knudsen
Halvor Knudsen
Knud Knudsen i USA
Ole Knudsen i Nordland
Kari Knudsdtr
Gunhild Knudsdtr.                   Ingebrigt Gorset
Ingeborg Knudsdtr.                  Stefffen Isaksen i Bodø
Marit Knudsdtr.          1845 19O5 kårpike (Haaker??)

Peder Olsen Hoel                    Eigar i 189O  og 19O9

Brit Mathiesdtr.Hoel

Mathias Toresen Hoel      1794 1885 Guri Arntsdtr.Ørstad    1807 1881

Ingeborg Mathiasd.Hoel    1829      Barn m/Ole Sunde i 1849
Marit Mathiasdtr.Hoel     1829      2 barn m/ Ingebr.Risgjerdet 1851
Thor Mathiasen Hoel       1833 1834
Mari Mathiasdtr,Hoel      1836 1862
Guri Mathiasdt.Hoel       1838
Anne Mathiasdr.Hoel       1841 1911 Ole Stenersen Sæteren   1834 1897
Thore Mathiasen Hoel      1848

Ole Olsen Hoel (Sunde?)   1849

Så finn eg ikkje plass til:
Kari Paulsdtr.Hoel                  Barn i 1792 m/Johannes fra Tolga.

Else Johannesdtr.Hoel     1792      Karis dotter

Eg har funne desse husmennene på 664 Hoel:
Nr. I
Ole Ingebrigtsen          1751      Ugift i 18O1

Nr.II                               Sigrid Hansdotter,enke   1723
Steengrim Olsen Hoel      1763 1813 Ingeborg Olsdtr.         1752

Ande Stenmgrimsdtr.       1788

Sivert Iversen Hoel                 Berit Pedersdtr.Hoel i 1749

Iver Sivertsen Hoel       1749.

Iver Olsen Hoel                     Barn i 1828 m/Marit P.Slettvold
                                      "  " 1831 m/Ingeborg K.Hevle

Sivert Torgersen Hoel     1785 1860 kårmand Usikker

Ingebrigt Sivertsen Hoel  1793 1794

Ingebrigt Thorsen Hoel    1796 1869 Anne ??   i 1834
 

Halvor Eriksen Haugtrøen            Kari Olsdtr Hol          1825 1885
Ole Ingebrigts.Hoel       1834

                          Snøvesgrenda.
          Både jordebok av 1647 over odelsgods,landkommisjonens
register for 1661, manntala for 1696,1721 og 1792 omfattar 8 gardar
i Snøvesgrenda.Vi kan da sortere ut dei einskilde bruka slik:

               Matrikkelnummer 665 Sneve
med gammel skyld 1 øre og 6 mkl.Nytt matr.nr.82 med lnr.88 og med
skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling. Frå 1890 gnr. 90 bnr.1 med skyld
2,55 mark.

Jordebok 1648:Arendt Olsen 16 mkl,John Ørstads odel 9 mkl,O skatt

Folketelling 17O1:Olle Olsen 29 år.

Skattemanntal 1762:Hans Evensen g.m.Barbro og sonen Ole

Matrikklane:
1647 Olle Olsen   1 øre 6 mkl.   1762 Hans Evensen
1661 Olle Olsen   1 øre 6 mkl.   1838 Ole Johnsen  1 øre 6 mkl.
1664 ds.77 år     1 øre 6 mkl.   189O Ole Hansen  1 dl.2 ort 13 sh.
1696 Olle Olsen   1 øre 6 mkl.   19O9 rik Olsen   2,55 mark.
1721 Olle Olsen   1 øre 6 mkl.

Folketellinga 1801:Ingebrigt Olsen,enkemann 58 år,Marit Ingebr.dtr.
                   16 år,Sivert 14 år,Ingebrigt 12 år, Ole 1O år,
                   og Ole Ingebrigtsen, hans fader  78 år,eknemann,
                   Erik Olsen (Mannens broder?) 54 år.

Follketelling 1815:Ole Olufsen 66 år. Sivert Olufsen 3O.Gjertrud,
                   36 år,Oluf Hansen. 53 år og dennes datter Sigrid
                   9 år. John Olsen 44 år og Lisbet Michelsdotter.
                   48 år med borna Ole 1O år og Maria 6 år.

Skifter på Snøve:(665)
1689 12/9 :Ole Olsen Sneve  -  Brynhild Olsdtr. (Usikkert)
           Born:1 Ole, 2 Jørund. Verge:Ole Ingebr.Hoel.
                Laugverge:Stedfaren Ole Sneve.
1742 21/6 :Ole Olsen Hoel på Sneve - Inger Eriksdtr.Ekrann.
           Born:1 Guro Olufsdtr. f.1738.2 Marit f.1741.
1759 14/06:Ole Olsen Sneve,husmann - Ingeborg Eriksdotter
           1 Guri Olsdotter 7 år. Verge morbror Even Eriksen.
1791 31/8 :Jon Evensen Sneve - Marit
           Born:1 Marit g.m.John Ingebrigtsen Sneve,2 Brit
                Jonsdotter 14 år.
1840 18/11:Ole Olsen Sneve - Marit Olsdotter
           1 John 1 1/2 år, 2 Anne 6 år.

                       Tinglyste dokumenter.
1744 27/1 :Sneve,1 øre 3 mkl. av Ole Olsen m.fl. seld til Ole
           Olsen Sneve for 23 Rdl.
1749 21/1 :Sneve, 1 øre 3 mkl.derover har Ole Olsen inngaaet
           contract med Jon Olsen at have på visse conditioner
           bruke den i 10 år.
1760 26/6 :Marit Olufsdtr.får bygselseddel på 1 øre 3 mkl.i Sneve
           frå svigerfaren Jon Olsen Hoel.
1771 28/2 :Ole Olufsen Sneve får skjøte på 1 øre 3 mkl.i Sneve frå
           stedfaren Hans Evensen Sneve.
1774 18/2 :Sneve 1 øre 3 mkl.på skifte etter Gjertrud Jonsdtr.
           vurdert for 79 Rdl. og utlagt til enkemannen Ole Olsen
           og borna.
1774 27/8 :Sneve,2 parter tilsammen 2 øre og 6 mkl. pantsatt til
           Tugthuset i Trondhjem av Oleuf Olsen Sneve for 200 Rdl.
1778 17/1 :Sneve eller såkaldte Martygaarden,1 øre 3 mkl.av
           Tarald Evensen seld til Olleuf Olsen og Jon Evendsen
           for 399 Rdl.
1803 22/2 :Jon Olsen Sneve får skjøte på 1 øre 3 mkl i Snøve frå
           faren Ole Olsen for 365 Rdl, 2 ort og 3 shill.
1808  7/3 :Oluf Hansen får skjøte på matr.nr.665,den halve deel,
           13,5 mkl.frå faren Jon Olsen? for 600 Rdl.
1812  2/3 :Ole Jonsen Sneve får skjøte på 13,5 mkl.i matr.nr.665
           frå Oluf Hansen. for 600 Rdl.

Desse må ha hatt skjøte på matr.665 Sneve:
1744-1749 Ole Olsen 1 øre 3 mkl. 1774-     Ole Olsen   1 øre 3 mkl.
1749-176O John Olsen    "             1778 Tarald Evensen  -ds-
176O-     Marit Olsdtr. "        1783 18O8 John Olsen
     1771 Hans Evensen  "        18O8      Oluf Hansen   13.5 mkl.
1771-     Ole Olufsen   "        1812      Ole Johnsen    - ds -
     1774 Gjertrud Johnsd  "

Desse må ha budd på 665 Snøve:

I Prestemanntalet for 1663 er nemnd at forsørges av sonen Steener f,1589.

I 1755 er død Sigri Steenersdtr f.1682.

Ole Olsen Sneve (Hoel?)   1629 1689 Brynhild Olsdtr.
(Er i 1647 oppgjeve som John Ørstads odel med 9 mkl.)

Iver Olsen Sneve          1659 1749 Berre ved død.

Olle Olesen Sneve         1672 1742 Inger Eriksdtr.Rise.
Jørunn Olsdtr.(Søster)

Kari Johnsdtr Sneve       168O 1763  Usikker. Berre ved død.

Ingebrigt Arnsen Sneve    1682 177O Sigrid Ingebr.                1758

Marit Povelsdtr. Sneve    17O5 1774

Ole Ingebrigtsen Sneve    1718 18O6 Marit Eriksdtr.Bjerkås,g.1874
Barbro Ingebr.dtr.        1722

Ole Olsen Sneve gift 1771      1799 Barbro Poulsdtr          1728

Guro Olsdtr.Sneve         1738      Ole Hansen Aalmen g.1776,175O
Marit Olsdtr.Sneve        1741 1819 Barn i 1782 m/Povel Bøe ??
Sivert Olsen Sneve        1742 1767

Ingebrigt Olsen Sneve     1743      enkemann i 18O1
Erik Olsen Sneve          1747 1818 ?? Barn i 1793 m/Guri Rishaug ??
Ole OlefsenSneve g.1771   1749 1821 Gjertrud Johnsdtr.Skruen 1746 1773
Sigrid Olsd.Sneve,g.1776  175O      Ingebrigt Ivers.Rise,    1749
                                    Barn i 1772 m/Povel Lødens.Aalmen.

Even Johnsen Sneve        176O 176O Usikker

Marit Johnsdtr,usikker    1764 1821

John Olsen Sneve          177O      Elisabeth Michalsdtr.    1767 1817

Ole Jensen Sneve          177O 177O

Olef Povelsen Sneve,husm.           Ambjørg Evensdtr, i 1823
Ingebrigt Povelsen Sneve  1772      Sigrids son.Barn i 1796 m/M.Halsen
  Barn i 18O6 m/Karen A.Waage.

Barbro Olsdotter Sneve    1774 1796
Barbro Olsdtr.Sneve       1774 1796

Ole Johnsen Sneve         1776 1778

Oluf Olsen Sneve          1778 1857 fattiglem

Marit Povelsdtr.Sneve     1782     Marit Olsd.s dotter.
Ingbrigt Povelsen Sneve            Barn i 18O9 m/Karen Waage

Anne Olsdtr Sneve         1782 1782 usikker

Anne Johnsdtr.Sneve       1784 1855 Usikker,kårenke.

Det må ham vore ein
Jens Sneve ca,            1785

Marit Ingebrigtsdtr.Sneve 1785      1Barn i 18O8 m/Knut Olsen Hoel.
                                    2  "  " 1814 m/Jens R.Mellem.

Sivert Olsen Sneve(Sliper)1785 1854 Gjertrud                 1770

Sivert Ingebrigtsen Sneve 1787 1872 Marith Olsdtr.
Ingebrigt Ingebrigftsen   1789      Elen Johnsdtr
                                    Barn i 1814 m/Guru Sivertsdtr Bøe

Ole Johnsen Sneve         1791 1785 kårmann,enkemann

Ole Ingebrigtsen Sneve    1791      Ragnhild Ingebrigtsdtr.
Marit Ingebr.dtr.Sneve    1792 1795
Marit Ingebr.d.Sneve d.y. 1793
Arnt Ingebrigts.Sneve     1794 1795

Håkon Eriksen Sneve       1798 1886 Husmann,enkemann (Myren??)

Kari Johnsdtr.Sneve       1795 1798 Usikker
Ole Johnsen Sneve         18O4 18O4
Ole Johnsen Sneve         18O5 1851  Marit Eriksdtr.         18O4 1876
Marie Johnsdtr.Sneve,Usikker         Barn i 1835 m/Nils frå Innset

Kari Eriksdtr.Sneve       18O3 1894 Kårenke  (Ole Olsen Røtvei)

Ein Michel ca. 189O.
Marit Michelsdtr Sneve    18O7 18O7

Gjertud Johnsdtr.Sneve    18O7 18O7
Marit Jognsdtr.Sneve      1814 1815

Marie Olsdtr.Sneve        18O7 18O7

Iver Sivertsen Rise       18O7 1809 Druknet i et kar med vand inde
                                    i værelset mens moren var ute og
                                    faren lå sovende.

Ole Ingebrigtsen Sneve    1813 1813 usikker
Ingebrigt Ingebrigtsen    1814 187O Gmd.
Ole Ingebrigtsen Sneve    1819

Sivert Jensen Sneve,usik.           Barn i 1838 m/Kari Olsdtr.Sneve.
Arnt Jensen Sneve         1814 1815
Marit Jensdtr.Sneve       1814
Ingebrigt Sivertsen Sneve 1816
Ole Sivertsen Sneve       1819      barn i 1842 m/Marit P.Toftaker.
                                     "   " 1844 m/Ingeborg Aalmen
                                     "   " 1845 m/Guri Paulsdtr.Bøe
                                     "   " 1847 m/Anne ??
Maria Sivertsdtr.Sneve    1821
Berith Sivertsdtr.Sneve   1822
Marit Sivertsdtr.Sneve    1825
Maria Sivertsdtr.Sneve    1828
Marith Sivertsdtr.Sneve   183O 1891 (Bjerkås)

Marithe Olsdtr.Sneve      1823      Ole Povelsens dtr.
Gjertrud Eriksdtr Sneve   188O 189O (Erik Olsen)

Michel Olsen Sneve        183O      barn i 1855 m/Ingeborg O.Røtvei.
Beraug Olsen Sneve        1834
Erik Olsen Sneve          1835

Ole Nilsen Sneve          1835      Maries son

Ny familie ??:
John Evensen Sneve             1791 Marit (Berith?)
Marith Evensdtr.Sneve     1745
Hans Evensen Sneve i 1762           Barbro Povelsdtr.        1728 18O6
Oluf Hansen Sneve         1762 1855 Barn i 18O5 m/Guru O.Vekve.
Povel Hansen Sneve        1763 1763
Marit Hansdtr. Sneve      1764
Guri Hansdtr.Sneve        1767
Povel Hansen Sneve        1771 1771 ??

Ole Hansen Sneve          1753 1756
Even Hansen Sneve         1755      Ingeborg Toresdtr.- g.1783
Brit Hansdtr.Sneve        1757 1758
Brit Hansdtr.Sneve        1759
Knut Hansen Sneve,usikker           Barbro Ingebr.dtr.Holden 1744 18O4
  Barn i 17?? m/Sigrid H.Ørstad
John Hansen Sneve                   Guri Ingebr.dtr.Fossem,g.1778
Sigrid Hansdtr.Sneve      176O 18OO Barn i 1789 m/Even O.Bakk
Marit Hansdtr. Sneve      1764 1785 usikker.

Even Johnsen Sneve        1761 1761
Marit Johnsdtr.Sneve      1766 1766
Marit Johnsdtr.Sneve                John Ingebrigtsen Sneve
Brit Johnsdtr. Snene      1777

Barbro Ingebr.dtr.Sneve             Ellef Arntsen Hindsetr,g.1748

Narit Knudsdtr.Sneve      1768 182O Halvor Jensen Mjøen      1757
Olef Knudsen Sneve        17??
John Olsen Sneve          1771      Elisabeth  Michelsdtr.   1767 1817
Barbro Olasdt.            1772

Marit Olsdtr.datter       1784 ?
Sivert Olufsen            1785      Gjertrud                 1779
Ingebrigt Olsen           1789
Ole Olsen Sneve           1791 184O Anne Johnsdtr.(Usikkert)

Knut Hansen Sneve ??                usikkert

Hans Knudsen Sneve        1786 1786

Sivert Evensen Sneve      1789      Sigrid Hansd.s son.

Ole Johnsen Sneve         18O4      Marit Eriksdtr.          18O6
Gjertrud Johnsdtr. Sneve  18O7
Maria Johnsdtr.Sneve      18O9

Ole Olsen Sneve           18O5      Ole O.sin son. ??
John Olsen Snev           18O9 1893 leilending.gift

Sigrid Olsdtr.Sneve       18O5      Barn i 183O m/Ole Arnts.Ørstad
        g,m.                        Svend Svendsen i 1845

Ole Olsen Sneve                     Marit Olsdtr.i 1835          184O
Lisbet Olsdtr, Sneve      1828

Guru Olsdtr.Sneve         183O      Sigrids dtr.m/O.A.Ørstad.
Anne Olsdtr  "            1834 1867 ugift
Sigron Olsdtr.Sneve       1836
John Olsen                1839

Ole Svendsen Sneve        1844
Ole Svendsen Sneve        1846
Svend Svendsen            1848
Anne Svendsdtr.Sneve      1856 1857 gbr.dtr.

Husmann:
Ole Olsen Sneve           17O7 1759 Ingeborg Eriksdotter

Guri Olsdotter Sneve      1752

Inderste:Thyri Andersdtr.Rise.

Finn ikkje plass tik:
Sigron Olsdtr.Sneve       176O 1868 Enke.fattiglem

                    Matrikkelnummer 666 Sneve.
samanlagt av gammle matr.nr.79 lnr.84, 80 lnr.85a, 83 lnr.91, og
matr.nr,83 lnr.87 a med samla skyld i 189O 2 øre 16 3/4 mkl.
revidert til 2 daler 1 ort og 9 shilling.Frå 189O gnr. 91 bnr. 1
med skyld 4,68 mark. frå 1893 er skylda redusert da matr.nr.8O,lnr.
85a er tillagt gnr.87 bnr.1, tidl. matr.nr. 672. Dette er vanske-
leg og rekonstruere.

Ved folketellinga i 17O1 er garden oppgjeve å vera øde.Det kan ikkje
vera ratt, for i matrikkelen for 1696 er Efuen Olsen oppført som eigar
av 1 øre og 3 mkl. i Sneve.og i 1723 er Mali Sneve oppført som eigar
av same eigedomen og frå 1762 kan vi følgje slekta vidare.

Skattemanntal 1762:Anders Bjerkås.Tarald Rises eiendom.

Matrikklane:
1645 Aren Olsen  1 øre 4 mkl.  1838 Ole Olsen     13,5 mkl.
1661 Aren Olsen  1 øre 3 mkl.       Ole Olsen d.y.13,5  "
1696 Efuen Olsen 1 øre 3 mkl.       tils.1 øre 10 3/4   "
1721 Mali Sneve  1 øre 3 mkl.  189O John Olsen  2 d.1 ort 9 mkl
1762 Tarald Rises eiendom.     19O9 Sivert H,Bjerkås 4,68 mark.
   ( Bebuar Anders Bjerkås.)        Seinare Martin Bjerkås.
1838 Ole Hansen     6 3/4 mkl

Folketellinga 1801:Ole Hellefsen 51 år,og kona Marith Sivertsdtr.6O år
                   med borna:Olef 24 år,ugift,Sivert 15 åpr, Gjertrud
                   25 år,og mandens svigerfader Hans Evensen og kona
                   Barbro Paulsdtr.
       2. familie: John Ingebrigtsem 49 år og kona Marit Johnsd.37 år.
                   med borna:Anne 18 år,Marit 11 år og svigerfaren
                   John Evensen 65 år,kona Marith Olsdtr.61 år.

Folketellinga 1815: Står blank.

Skifter på Sneve:(666)
1875 31/12:Ole Johnsen Sneve -enkemann
           1 Kari g.m.Ole Pedersen Sjurkjønnmoen,2 Sigrid i USA
           3 Anne g.m.Ole Eriksen Sneve.
1905 15/05:John Olsen Sneve.kårmann -
           1 halvssøster Marit Ingebrigtsdtr.død,har borna a:
           Ingebrigt,b Arnt, c John, d Randi Olsdtr.e enkem.
           Ole O.Bøasæter. 2 halvbroren Ole Ingebrigtsen Sneve,
           i Amerika,3 farbroren John Olsen Mellem, død har
           borna:a Ingebrigt Johnsen,4 farbroren? Ole Johnsen
           Mellem,død har 5 born,enka Eli bor på Skorem, 4
           Anne Johnsdtr.ugift heime,5 Marit ugift heime.

                     Tinglese dokument.
1746 31/1 :Sneve,15 mkl.er av Ragnild Olsdtr.m/fl.seld til Even
           Eriksen for 31 Rdl. (Halve garden).
1761 26/6 :Sneve 1 øre 7 mkl. av Even Eriksen seld til sonen Jon
           Evensen for 31 Rdl.
1789 16/9 :Sneve, 1 øre 7 mkl.derunder har Jon Ingebrigtsen ved
           contract forpåliktet sig at gi svigermoderen kaar paa
           livstiid.
1790  2/9 :Sneve 1 øre 7 mkl. er av Jon Evensen seld til sviger-
           sonen Jon Ingebrigtsen.
1812  2/3 :Ole Hansen får skjøte på 6 3/4 mkl.i matr.nr.666 Sneve
           frå faren Hans Olsen Sneve eller Hoel for 120 Rdl

Desse har hatt skjøte på matr.666 Sneve:
     1746 Ragnhild (Halve) 15 mkl.    179O John Ingebr.
1746 1761 Even Eriksen 1 øre 7 mkl.   ??       Hans Olsen  6 3/4 mkl.
1761-179O Jon Evensen  1 øre 7 mkl.   1812     Ole Hansen   - - ds - -

Desse må ha budd på matr.nr. 666 Sneve.

Aren Olsen    i 1661      1584      (8O år i 1664)

Knut Arntsen     "        16O8
Olaf Arntsen     "        1611

Efuen Olsen  i 1696

Mali Sneve i 1721

Anders Bjerkås i 1762

Hans Evensen              172O 18O3 1Barbro Paulsdtr.        1728

John Evensen Sneve        1736 1814 Narith Olsdtr.           174O
Sigrid Evensdtr.                    Ole Jensen Innset i 1753
Ingebrigt Olsen Sneve          1794 Marie Eriksdotter
Erik Olsen Sneve          1746      Gunhikd Olsdtr.Mjøen     1744
Arnt Ingebrigtsen Sneve   1748 1786 Usikker

Ole Hellefsen Sneve       175O      1  ??  Hansdtr.
                                    2Marit Sivertsdtr.       1741
Gjertrud Olsdtr.Sneve     1776 1812 Forkjølelsestilfælle
Olef Olsen Sneve  ??      1777      Anne Johnsdtr. ??
Sivert Olsen Sneve        1786

Even Eriksen Sneve i 1761

Gjertrud Olsdtr.         1753

Erik Hansen Sneve         1754 1814

Marit Johnsdotter Sneve   1764      John Ingebrigtsen       1752
Marit Johnsdtr.Sneve      1774 1774
Brit Johnsdotter  Sneve   1777
Ole Johnsen Sneve              1875 enkem.i 1875
Marit Johnsdtr. Sneve     1782 1782
Marit Johnsdtr.Sneve      179O?

Ole Ingebrigtsen Sneve    1782 18O7 Ragnhild Ingebrigtsdtr
Marit Ingebrigtsdtr.Sneve 1785 1818 ugift i 1818
                                    Barn i 18O8 m/Knut Olsen Hoel?
Sivert Ingebrigtsen       1788      Marit Olsdtr. i 1917
Ingebrigt Ingebrigtsen    179O      Elen Johnsdtr. i 1821
Marit Ingebr.dtr.d.y.     1792
Arnt Ingebrigtsen Snsvs   1794

Ole Hansen Sneve          1787      Marit Iversdtr.Hoel      1797 1871

Hans Eriksen Sneve        1798 1798
Hans Eriksen Sneve        1799 1879 Kårmann,gift.
Sigrid Eriksdtr.Sneve               Barn i 1732 m/Ole Halv.Loe

Ole Sivertsen Sneve       1817      Barn i 1843 m/Guri P.Bøe

Guri Ingebr.dtr.Sneve     1821

Iver Olsen Sneve          1827      Marit Ingebr.dtr.        1837

Halvor Olsen Sneve        1832      Sigrids dtr.m/Ole H.Sneve

Erik Hansen Sneve         1835
Ole Hansen Sneve          1836
Marit Hansdtr.Sneve       1838
Hans Hansen Sneve         184O

Ole Iversen Sneve  ca.    1845

Marit Iversdtr Sneve      1858
Mari Iversdtr. Sneve      186O
Iver Olsen Sneve          186O 1862
Anne Iversdtr.Sneve       1863

John Olsen Sneve          1874 1874 Dreng

Goru Eriksdtr.Sneve       1878
Gjertrud Eriksd.Sneve     1880 1890
Ole Eriksen Sneve         1883
Marit Eriksd.Sneve        1886

                   Matrikkelnummer 667 Sneve.
med gammel skyld 1 øre 10 mkl.Nytt matr,nr.81 med lnr.86 og,matr.nr.
84 lnr 89 og 9O med skyld tilsammen 1 øre og 10 mkl.Frå 189O gnr,92
bnr.1 med skyld 1,28 mark.

Jordebok 1648: Halduor,1 øre 2 mkl. eget odelø O skatt

Folketelling 17O1:Halfor Olsen 38 år og Ole Halforsen 4 år.Efuen
                  Halforsen 2 år.

Skattemanntal 1762:Hans Knudsen g.m.Anbiørg og
                   borna:1 Knut,2 Siver,3 Jon,4 Kari.

Matrikklane:
1647 Hans O Sneve   1 øre 12 mkl. 1838 Hans Eriksen  8,5 mkl.
1661 Halduor Snefue 1 øre  3 mkl       Sivert Hansen 17   "
1696 Haldor Olsen   1 øre 10 mkl.      Hans Ingebr.s. 8.5 "
1721 Knud           1 øre 10 mkl. 189O Hans Hansen 2 ort 5 sh.
1762 Hans Knudsen                 19O9 Hans Hansen  1.28 mark
                                       Seinare Lars K Nysæter

Folketellinga 1801:I.familie:Erich Hansen 47 år og kona Marith Olefsd.
                     1766 og borna:1 Ambiør 7 år.Marith 6 år.og Hans 2
                     år og konens mor Marith Johnsdtr.61 år.
                  II.familie Ingebrigt Hansen 43 år,Sigron Olsdtr.40
                     år,med sonen Hans 1O år.og kårkone Barbro Inge-
                     brigtsdtr,55 år og hennar born Ingebrigt 25 år og
                     Hans 12 år.

Folketelling 1815:enken Marit Olufsdtr.49 år,sonen Hans 15 år,Ole 9 år
                  Oluf 3 år, Karen 12 år og Sigrid 6 år.
                II.Fam.Ingebrigt Hansen 56 år,Sigrun Olsdtr,54 år,son
                   Hans 24 år.Gmd.Sivert Sivertsen 41 år,og kona Karen
                   Ivarsdtr.38 år med Marit 5 år.
Skifter på 667:
1765 20/6 :Ingebrigt Knudsen Sneve - Anne Arntsdtr.f.Skarsem
           Born:1 Knut 22 år,2 Arnt 15 år,3 Jon 12 år,4 Peder,9 år,
                5 Brit 20 år,6 Kari 14 år,7 Ingeborg 7 år.
1780 19/2 :Hans Knutsen Snøve  -  Ambjørg Sivertsdotter.
           Born;1 Knut Hansen,2 Sivert,3 John,4 Erik 23 år,
                5 Ingebrigt 22 år,6 Ole 16 år,7 Hans 13 år,
                8 Randi g.m.Halvar Olsen Sæter,9 Sigrid 19 år
                Laugverge Ingebrigt Sivertsen Drivstuen.
1790 18/2 :Knut Hansen Sneve   -  Barbro Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Ingebrigt 14 år,2 Hans 3 år,3 Ambjørg 11 år.
1804  6/2 :Knut Hansen Sneve  -  Barbro Ingebrigtsdtr.
           Born; dei same som ovanfor + Anne  22 år.

                        Tinglyste dokumenter.
1743 17/7 :Sneve,1 øre 10 mkl. i Sneve seld av Ingebrigt Knudsen
           Sneve til Hans Knudsen for 30 Rdl.
1744 19/10:Contract mellom Hans Knudsen og Ingebrigt Knudsen om
           Engesletters brug i Midtskoghaug.
1765 19/6 :Sneve,2 gårder,den ene 2 øre 12 mkl.vurdert for 60
           Rdl.på skifte etter Ingebrigt Knudsen og utlagt til
           hver av hans 4 sønner og 3 døttre.
1770  2/1 :Knut Ingebrigtsen får skjøte på 2 øre 12 mkl.i Sneve
           frå Hans Knudsen for 60 Rdl.
1780 26/8 :Knud Hansen får skjøte på 1 øre 10 mkl.i Snøve og
           Midtskog 6 mkl. frå mora Ambjørg Sivertsdtr.for 70
           Rdl.
1803 20/10:Sneve,begge matr.nr. hver 1 øre 6 mkl. er av eieren
           Knut Ingebrigtsen seld til sonen Ingebrigt Knudsen
           for 499 Rdl. + livsvarigt kaar.
1809 28/2 :Sneve 8 1/2 mkl.matr.nr. 667 er av Ingebrigt Hansen
           seld til Hans Ingebrigtsen for 150 Rdl.
1812 5/12 :Sneve, matr.nr.667, 17 mkl. pantsatt for 300 Rdl.
           til Erik Halvorsen.
1813  6/6 :Sneve matr.nr.667, 17 mkl. av Hans Ingebrigtsen
           pantsatt til Domkirken for 50 Rdl.

Vanskeleg å få skikkeleg orden på dei ymse eigedomane og eigarar.
 

Men desse må ha budd på matr.nr. 667.
Haldor Olsen              1663       38 år i 17O1.

Olle Halforsen            1697       4 "  "   "
Efuen Halforsen           1699       2 "  "   "

Sigrid Knudsdtr.Sneve     1672 1748 ?Ingebrigt ??

Knut Ingebrigts.Sneve          1742 Kari Johnsdotter

Ingebrigt Knudsen Klet    171O 1765 Anne Arntsdtr.Skarsem   1717 1765.
Hans Knudsen Sneve        1717 1779 Ambjørg Siv.dtr.Drivstuen
Inger Knudsdtre.                    Peder Stengrimsen Loe
Randi Knudsdtr. Sneve     1719      Peder Arntsen Skarsem g.1745
Kari Knudsdtr.Sneve       1724      Erik Johnsen Vognild g.1748

Knut Ingebrigtsen Sneve   1743 1812 Dordi Olsdtrr.Vindal    1753 1826
Brit Ingebrigtsdtr.Sneve  1745 1787 Ole Beraugsen Rate      1752
Arnt Ingebrigtsen Sneve   175O
Kari Ingebrigtsdtr.Sneve  1751 1825 Ole Johnsen Hoel        1747 1819
John Ingebrigtsen Sneve   1753      Marite Johnsdtr.        1764
Peder Ingebrigtsen Sneve  1755 1817 Marit Halvorsdtr.Bøe    176O 1818
Ingeborg Ingebr,dtr.Sneve 1758

Knut Hansen Sneve         1744 18O4 Barbro Ingebr,dtr.Holden 1746
   Barn i 1774 m/Sigrid H.Ørstad
Sivert Hansen Sneve       1746      Marit Sivertsd.Bøe 1751
Kari Hansdtr.Sneve,       1748      Halvor Olsen Sæter. 1745
John Hansen Sneve         1751
Randi Hansdtr.Sneve       1753      Halvor Olsen Sæter
Erich Hansen Sneve        1754      Marit Olsdotter          1766
Sigrid Hansdtr. Sneve     1756 1756 Usikker.
Ingebrigt Hansen Sneve    1758      Sigron Olsdtr.           1761
Sigrid Hansdtr,Sneve      176O
Ole Hansen Sneve          1764
Hans Hansen Sneve         1767       tjener  (son??)

Sivert Sivertsen Sneve    1774 1866 Karen Iversdtr.         1777

Ingebrigt Knudsen Sneve   1776 1859 1Kari Eriksdtyr.Sundset  1782 18O8
                                    2Gunhild Rasmusdtyr.Aas  1779 186O
Ambjørg Knudsdtr sneve    1779
Anne Knudsdtr.Sneve       1782 1862 Barn i 1813 m/Ingebr.Torveshaug
Knud Knudsen                        ikkje med i 18O4
John Knudsen                        barn i 1832 m/Ingeborg L.Bøasæter.

Hans Knudsen Sneve        1787
Randi Knudsdotter Sneve             gift Haugen.
Ole Knudsen Torve         1798 1888 ugift.
Erik Beraugsen.Lien,Sneve 1785 1855 tvilsomt.

Ambjørg Eriksdtr.Sneve    1794      Ole Povelsen Haaker ??
Marit Eriksdtr. Sneve     1796      Barn i 1834 m/Knut M. Stuen
Hans Erichsen             1799      Marit Olsdtr i 1846
Karen Erichsdtr Sneve     18O3
Ole Erichsen Sneve        18O6
Sigrid Erichsdtr.Sneve    18O8 1886 Ole Halvorsen Rise.husm.
Olaf Erichsen Sneve       1812

Dordi Ingebrigtsdtr.Sneve 18O7 188O Knut Halvors.Mjøen       18O5
Dorthea Ingebr.dtr.Sneve  18O8 1886 enke Hol?
Knut Ingebrigtsen Sneve   1812      Mari Pedersdtr. i 1846
Karen Ingebrigtsdtr. "    1814
Gjertrud   "         "    1817
Rasmus Ingebrigts. Sneve  182O 1898

Marit Sivertsdtr.Sneve    1810      Gullich Pedersen i 183O
Sivert Sivertsen Sneve    1814 1871 Marit Paulsdtr.Gorset    1814 1899

Ole Ingebrigts.Sneve      1813      Annes son

Kari Ingebrigtsdtr.Sneve  1814 1886 Enke,kaar.

Halvor Knudsen Sneve      183O
Marie Knudsdtr.Sneve      1831
Michel knudsen Sneven     1834      Marie Eriksdtr.son m/Knut Stuen

Karen Gullichsdtr.Sneve   183O
Peder Gulliksen Sneve     1834
Iver Gulliksen Sneve      184O
Marit Gulliksdtr.Sneve    1846 1853
Sivert Gulliksen Sneve    185O 1853

Gunhild Knudsdtr.Sneve    1843
Peder Knudsen Sneve       1846
Christine Knutsdtr.  "    1849
Dorthea Knudsdtr.Sneve    1854

Olava Hansdtr.Sneve       1843
Ambjørg Hansdtr.Sneve     1846

Sigrid Hansdtr Sneve      1869 1871
 

II familie
Hans Ingebrigtsen Sneve   1791 1884 Ragnhild Olsdtr.Mjøen    1794 1876

Ingebrigt Hans.Bjerkager  1820 1902 Ragnhild Olsdtr.         1824 1886
Ole  Hansen Bjerkager     1823 1886 Guro Eriksdtr. i 1848
Sigron Hansd.Bjerkager    1828 1829
Sigrun Hansd,Bjerkager    1831      Halvor Evensen Mjøen     1827 1904
Mikkel Hansen Bjerkager   1834      Ane Sivertsd.Mjøen       1838
Hans Hansen Bjerkager     1837 1902

Erik Olsen Sneve          1846
Ingebrigt Olsen Sneve     1848

             Matrikkelnummer 668 Sneve.(Sneveshaugen)
med gammel skyld 1 øre 9 3/4 mkl.Nytt Matr.nr.8O lnr. 85a og b tillagt
matr.nr.82 lnr.82d med samla skyld 3 daler 1 ort og 6 shilling. Frå
189O gnr. 88 bnr. 1 med skyld 6,75 mark. Frå 1893 samanlagt med matr.
nr.79 lnr.84 a  utan at skyldmarka er auka.

Folketelling 17O1:Erich Halvorsen Sneve 38 år,og drengen Sifuer
                  Halvors. også 38 år.

Skattemanntal 1762:Hellaug Sivertsen g.m. Randi og sonen Sivert

Matrikklane:
1647 Halduor (??) 1 øre 2 mkl  1762 Hellaug Siverts.1 øre 3 mkl.
1661 Halduor      1 øre 3 mkl. 1792   - - -ds - - -
1664 Halvor,36 år 1 øre 3 mkl. 1838   - - -ds - - - 28 1/4 mkl.
1696 Erik Halvors.1 øre 3 mkl. 189O Ole Sivertsen 3 da.1 ort 6 sh.
1721 Erik Halvors.1 øre 3 mkl. 19O9  - - ds.- - seinare Rasmus.

Folketellinga 1801:Sivert Helleufsen 57 år og Sigrid Beraugsdotter 54
                   år med borna:1 Beraug 18 år,2 Hellef 16 år,3 Randi
                   21 år,Ole Olsen, 70 år.enkem. og kaar.
                   Ole Jensen 36 år, husmann,og Marit Beraugsdtr.38 år
                   Ingeborg 9 år,Ingeborg 5 år, og Berau 3 år.

Folketelling 1815:Hellaugb Sivertsen 3o år,Karen Olsdotter 32 år,med
                  dottra Sigrid 2 år, og kårmannen Sivert Hellaugsen,
                  72 år,og kona Sigrid Beraugsdtr,68 år.Husmannsenke
                  Marit Beraugsdtr, 53 år og sonen Jens Olsen 14 år,
                  og drengen Beraug Olsen 17 år.

Skifter på Sneve: 668 - -:(ingen?)

                     Tinglyste dokumenter.
1740 18/1 :Sneve 1 øre 3 mkl.seld av Anders Ingebrigtsen Bøe m/fl.for
           27 Rdl. (?? er dette rett) neppe!
1766 10/11:Sneve 1 øre 3 mkl. seld av Helleuf Sneve til sonen Sivert
           Helleufsen etter forening.
1801 26/2 :Sneve 13,5 mkl.av Ole Olsen Sneve seld til Sivert
           Helleufsen Sneve og Hans Olsen Hoel for 226 Rdl.
1808  2/3 :Sneve matr.nr.668 1 øre 3 mkl. av Sivert Hellaugsen
           seld til sonen Hellaug Sivertsen for 400 Rdl.+ kår.
1812  2/3 :Sneve,6 mkl,matr.nr.668 av Sivert Helleufsen seld
           til sonen Hellaug Sivertsen for 120 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 668 Sneveshaugen:
                   1766 Helleu Sneve      1 øre 3 mkl.
             1766- 1812 Sivert Helleufsen 1 øre 3 mkl.
             1812       Hellaug Sivertsen 1 øre 3 mkl.

Desse har budd på 668 Sneveshaugen:

Halvor eigar i 1647 og 1661

Erich Halvorsen Sneve     1663
Sifuer Halvorsen,dreng    1663

Marit Eriksdtr.Sneve,     1713 1795  usikker.

Hellaug Sivertsen Sneve   1706 1778 Randi Audensd.Størvold   1706 1783
Sigrid Hellaugsdtr.Sneve  1713

Ole Olsen,enkemand kårm.  1731 1816 Ingeborg Eriksdtr. usikker.

Sivert Helleufsen Sneve   1744 1823 Sigrid Beraugsdtr.Rate   1747 1832
Ouden Hellaugsen Snøve    1747 1747
Gjertrud Helleufsd.Sneve  1751      Halvor Andersen Fossum.  176O
                                    Barn i 178O m/Siv.Hansen Folldal.
Guro Olsdotter Sneve      1753

Hellaug Siverts.Sneve     1777 1777

Randi Sivertsdtr Sneve    178O
Hellaug Sivertszen Sneve  1782 1782
Beraug Sivertsen          1783
Hellaug Sivertsen Sneve   1785 1861 Karen Olsdotter         1783

Auden Sivertsen Sneve     178O       Gjertruds son.

Sigrid Hellaugsdtr.Sneve. 1813 1816
Ranni Hellaugsdtr.Sneve   1815 182O
Sivert Hellaugsen Sneve   1817 1881 Brit Olsdotter          1822
Ole Hellaugsen Sneve      1821
Beraug Hellaugsen Sneve   1825

Ole Beraugsen Sneve       1838      Tjenestekarl i 1865

Kari Sivertsdtr.Sneve     1847
Ole Sivertsen Sneve       1851
Hans Sivertsen Sneve      1859

Anne Olufsdotter          1851       Fosterbarn,

Kristine Olsd.Snev.haugen 1866 1871 ugift
Iver Olsen ??     "       1869 1872 ??

Ole Rasmusen Sneve        19O3       Anne Olsdtr. Hoel       19O1
Marit Rasmusdtr Sneve     19O6
Ingeborg Rasmusdtr Sneve  19O8       Einar O.Hoel            19O4
Olav Rasmusen Sneve       191O       Kari Martinsdtr,Flaa    19O9

Husmann:
Ole Jensen Sneve          1765       Marit Beraugsdtr.       1763

Ingeborg Olsdtr.Sneve     1792
Ingeborg Olsdtr.Sneve     1796
Bero Olsen Sneve          1798       Christine Torsdtr.Sneve 1792

Ole Johnsen Sneve              19O5   ???

Kari Olsdtr

. Sneve i 1836 1783 1858 Barn i 1836 m/Sivert J.Sneve ??
Kari Olsdtr.Sneve                    Ole Pedersen Sjurkjønnmoe
 barn i 1843 m/Iver I.Barstad
Sigrid Olsdtr.Sneve i 1856           Svend Svendsen, utv. amerika
Anne Olsdtr.Sneve i 1875             Ole Eriksen Sneve,kårm. 18O6 1893
Jens Olsen Sneve          18O1       1Ingeborg Andersd.Morken 18O2
                                     2Christine Svendsdtr i 1828
Ingeborg Jensdtr.Sneve    1828

Marit Berougsdtyr Sneve   1828

Ingeborg Sivertsdtr.Sneve 1836      Karis dtr.m/Sivert J.Sneve
John Iversen Hoel    "    1843 1862   "   son m/ Iver I.Barstad

Eli Svendsdatter Sneve    1856

Finn ikkje plass til:
Haagen Eriksen Sneveshaugen         Marit Evensdtr i 1741

Iver Haagensen Sneve      1741

og til:
Marit Ingebrd.Sneveshaug  1794 1754, lægdslem
 

                    Matrikkelnummer 669 Sneve
Gammelt matr,nr. 83 lnr.91 med gammel skyld 1 øre og 7 mkl.er før
1838 inkludert i matr.nr.666 og ikkje med i matrikklane etter 1838.

Matrikklane:
1696 Oluf Summundsen 1 øre 6 mkl.(Usikkert)
1721 Jon med skyld   1 øre 7 mkl.
1762 John Tambur  Skyld ??

Folketellinga 17O1:Ingen folk, brukes av Ørstad.

Even Eriksen Sneve        17O2 1765 Marit Johnsdtr. (i 1745)

John Evensen  g.176O      1736      Marit Olsdtr.Nerloe      174O
Hans Evensen Sneve                  Barbro Povelsdtr,Sneve
Marit Evensdtr.Sneve      1745      Sivert Jensen Ørsrad,g.1769

Berit Hansdtr. Sneve      1757
Povel Hansen Sneve        1762

Folketelling 18O1:John Ingebrigtsen 49 år Marit  Johnsdtr. 37 år,Ande
                  Johnsdtr.18 år,Marit Johnsdtr 11 år,John Evensen,65,
                  år,svigerfar,og kona Marit Olsdtr.61 år. Kårfolk..
                  Notabene:Dei er oppført på matr.nr.666 men må ha
                  flytta til 669 i løpet av året 18O1.

Folketelleing 1815:gmd.Ole Olsen 42 år, Anna Johnsdtr. 32 år, son
                   Ole,10 åt,John 7 år.Husm? John Ingebrigtsen 63 år,
                   Marit Johnsdtr. 51 år. Kårkone Marit Olsd

Marit Johnsdtr. Sneve     1764      John Ingebrigtsen Sneve  1752
Marit Johnsdtr.Sneve      1766
Brith Johnsdotter Sneve   1777

                      Matrikkelnummer 670
med gammel skyld 15 mkl.Nytt matr.nr.85 med lnr.92a og samanlagt med
matr.nr.672 med skyld 15 mkl.tilsaman 1 øre og 6 mkl.Frå 1890 gnr.93
bnr. 1 med skyld 2 daler 20 shill.revidert 4,68 mark.

Folketelling 17O1:Halfor Ingebrigtsen 55 år. Kari (levde i 1762)

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Knudsen.g.m.Anne og borna:1 Knut
                   2 Arn,3 Brit,4 Kari. og mandens mor Kari.

Matrikklane:
1647 Jon Sifuers.??  1 øre 1 mkl.  1762 Ingebr.Knudsen
1661 Jonn  (?)       1 øre 13 mkl  1838   - - ds - -     15 mkl.
1664 Ingebrigt 4o år 1 øre  6 mkl.      Dordi Ingebr.dtr.1 øre 6 mkl.
1696 Ingebrigt       1 øre  6 mkl. 189O Knut Ingebr.2 da.2O shil.
1721 Jon             1 øre  6 mkl. 19O9 Ingebr.Knudsen   4.68 mark.

Folketellinga 1801:Knud Ingebrigtsen 58 år, Dordi Olsdotter 48 år og
                   borna:1 Ingebrigt 26 år,2 Halvor 18 år,3 Ole 16 år
                         4 Arent 13 år,5 Knud 6 år,6 John 4 år,7 Ole
                         d.y.2 år,8 Ande 11 år,9 Randi 9 år.

Folketelling 1815:Gmnd.Ingebrigt Knudsen 41 år,Gunhild Rasmusdtr.36 år
                  Born; 1 Dorthea 7 år,2 Knut 2 år,3 karen 1/2 år.
                  Drengene:Brødre:Ole Knusen 33 år,John 19 år,Ole 16
                  Pike Ranni Knutsdtr.22 år.Kårkone Dorothea Olsdtr.

Skifter på 670:
1742 20/6 :Knud Ingebrigtsen Sneve - Kari Johnsdotter
           Born;1 Ingebrigt,2 Hans,3 Inger g.m.Peder Stengrimsen Loe,
                4 Sigrid g.m.Ole Olsen Bøe,5 Randi f.1724,
                verge morbroren Ole Ingebrigtse Klet.
1765 20/06:Ingebrigt Knudsen Sneve - Anne Arntsdtr.
           Born:1 Knut 22 år,2 Arnt 15 år,3 John 12 år,4 Peder
           9 år,5 Brit 20 år,6 Kari 14 år, 7 Ingeborg 7  år.
1811 17/6 :Ingebrigt Knudsen Sneve- Kari Eriksdotter.
           Born:1 Dordi Ingebr.dtr. 3 1/2 år.

                       Tinglyste dokumenter.
1740  6/2 :Sneve,tvende separate gaarde,nr.1-1 øre 12 mkl.for 30
           Rdl.nr 2 ligeså 1 øre 12 mkl for 30 Rdl.Ingebrigt K.
           Sneve får skjøter fra Knut Sneve.
1746 30/7 :Ingebrigt Knudsen Sneve kjøpt Vinstradalssæter av Aren
           Olsen Rise for 10 Rdl. og fått skjøte.
1762 27/1 :Seld av Ingebrigt Knudsen m/fl.til Ole Ingebrigtsen
           for 65 Rdl.
1790   ?  :Sneve,2 øre 13 mkl.derunder har eieren Ingebrigt
           Olsen under egen contract forbundet sig at forsørge
           broren Erik Olsen på visse vilkår.

Skjøter på 670 Sneve:
                174O Knut Sneve
           174O 1762 Ingebrigt K.Sneve 1 Spand.
           1762 179O Ole Ingebrigtsen
           179O      Ingebrigt Olsen

Desse må ha budd på 67O Sneve:
Halfor Ingebrigtsen       1646      55 år i 17O1.g.m.Kari

Knut Ingebrigtsen Sneve        1742 Kari Johnsdotter (Mjøen?)

Inger Knudsdtr Sneve                Peder Stengrimsen Loe (I
Sigrid Knudsdotter Sneve  1718?     Ole Olsen Bøe
Randi Knudsdotter Sneve   1719
Ingebrigt Knuds.Klett          1765 Anne Arntsdtr.Skarsem   1717
Hans Knudsen Sneve             178O Ambjørg Sivertsdtr i 1746
Kari Knudsdtr.Sneve       1724

Simon Ingebrigtsen Sneve  1738 1812 Ugift
Knut Ingebrigtsen Sneve   1743 1812 Dordi Olsdtr.Vindal     1753 1826
Brit Ingebr,dre.Sneve     1745 1782 Ole Beraugsen Rate      1753
Kari Ingebr.dtr.Sneve     1747      ikkje med i 1765
Arnt Ingebr.Sneve         1748 1786
Kari Ingebr.dtr.Sneve     1751 1825 Ole Johnsen Hoel        1747 1819
John Ingerb.Sneve         1753 1843 Marit Johnsdtr.Sneve    1764 1821
Peder Ingebr.Sneve        1755 1817 Marit Halvorsdtr.Bøe    176O 1818
Ingeborg Ingebr.dtr.Sneve 1758 1817 Roald Jensen Ørstad     1756

Knut Hansen Sneve
Sivert Hansen Sneve       1746
John Hansen Sneve                   i 178O på Fossem.
Erik Hansen Sneve         1753
Ingebrigt Hansen Sneve    1758
Randi Hansdtr.Sneve                 Halvor Olsen Sæter
Sigrid Hansdtr.Sneve      1761
Ole Hansen Sneve          1764
Hans Hansen Sneve         1767

Ingebrigt Knuds.Sneve     1775 1859 1Karen Eriksd.Sundset   1782 1811
                                    2Gunhild Rasmusdtr.Aas  1779 1880
Ole Knudsen Sneve         1776 1779
Ambjørg Knudsdtr.Sneve    1779 1779
Ole Knudsen Sneve         1781 1782
Halvor Knudsen Sneve      1783 1798
Ole Knudsen Sneve         1785 1855
Hans Knudsen Sneve        1786 1786
Arent Knudsen Sneve       1788 18O3
Ande Knudsdtr.Sneve       179O      Ole Olsen Vorhaug
Randi Knudsdtr.Sneve      1792 185O Halvor Hågensen Vognild  1772 1834
Knud Knudsen Sneve        1795
John Knudsen Sneve        1797      Til Nordland i 1816
Ole Knudsen Sneve         1799 .

Halvor Pedersen Sneve               Marithe Arntsdtr.  ???  1814 1857

Dorthea Ingeb.Sneve       1807 1886 Knut Halvorsen Njøen     1805
Knut Ingebr.Sneve         1812      Kari Pedersdtr.Lene      1813
Karen Ingebr.dtr.Sneve    1814 1886 Ole Mikkelsen Skarsem    1819 1854
Ole Ingebrigtsen Sneve    1816
Gjertrud Ingerd.Sneve     1817      Ole Halvorsen Dørum      1821
Rasmus Ingebr.Sneve       1820 1898 Ugift.

Peder Halvorsen Sneve     1818
Arnt Halvorsen Sneve      1825

Gunhils Knutsdtr.Sneve    1843
Ingebrigt Knuds.Sneve     1844
Peder Knudsen Sneve       1846
Kristine Knudsd.Sneve     1849
Marit Knudsd.Sneve        1852      Til Amerika i 1885
Dorthea Knudsd.Sneve      1854
Anne Knudsd.Sneve         1857
Mari Knudsdtr.Sneve       1861 1862

Husmenn/Inderster:
Ole Hansen g.m. Ingrid.

                   Matrikkelnummer 671 Sneve.
med gammel skyld 2 øre og 13 mkl.Nytt matr.nr.86 med lnr.93a og 93b
med skyld 2 d.1 ort 6 shilling.Frå 1890 gnr. 94 bnr. 1  1 med skyld
1,91 mark.

Skattemanntal 1762:Sivert Olsen,ungkar og mandens mor Marit

Matrikklane;
1647 Arendt S.Us.1 øre 17 mkl.  !792 Sivert Olsen
1661 usikkrt     1 øre 22 mkl   1838 Anders Anders.    1 øre 6,5 mkl.
1696 Sifuer Olsen 2 øre 13 mkl.      Thore Mikkelsen   1 øre 6,5 mkl.
1721 Ole Siverts. 2 øre 13 mkl. 189O Peder Stensen     1 dl.15 shill.
1762 Sivert Olsen Sneve         19O9 Ole E. Mellem       1,91 mark

Folketellingane 1801:Peder Ingebrigtsen 52 år,Marit Haldosdotter
                     48 år med borna:1 Haldo 25 år,2 Sivert 14 år,
                     3 Sigrun 26 år,4 Eli 17 år.
Folketelling 1815 mangler:

Skifter på 671:
1759 16/6 :Ole Sivertsen Sneve -  Marit Paulsdtr.
           Born:1 Sivert Olsen 18 år.Laugverge Ole Erikse Mellem.
1794 19/2 :Ingebrigt Olsen Sneve - Marie Eriksdotter.
           Born:1 Ole 12 år,2 Sivert 6 år,3 Ingebrigt 4 år,4 Arnt
                6 veker.5 Marit d.e.9 år,6 Marit d.y. 1 1/2 år.
1807 10/6 :Ole Ingebrigtsen Sneve - Ragnhild Ingebrigtsdtr.
           Kona ventar barn. Laugverge svogeren Iver Stenersen
           Rolvbsjord
1832 14/1 :Halvor Pedersen Sneve - Marit Arntsdotter
           Born:1 Peder 13 år, 2 Arnt 6 år og 3 Dordi 2 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1757 27/10:Ole Sivertsen får skjøte på 2 øre 13 mkl.i Sneve frå
           Lars Sivertsen for 97 Rdl.
1759 16/1 :På skifte etter Ole Sivertsen utlagt til Marit
           Paulsdtr. og sonen Sivert Olsen.
1768 16/1 :Peder Ingebrigtsen Sneve får skjøte på Sneve 2 øre
           13 mkl. frå Marit Paulsdtr. etter forening.
1807 23/2 :Sneve 2 øre 13 mkl.av Peder Ingebrigtsen seld til
           sonen Haldo Pedersen for 1100 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 671 Sneve:
     1757 Lars Sivertsen 2 øre 13 mkl. 1768-18O7 Peder Ingebr.s.
1757-1759 Ole Sivertsen                18O7      Haldo Pedersen.
1759-1768 Sivert Olsen

Desse må ha budd på 671 Sneve:
Sifuer Olsen Sneve        167O      Anne                     167O 1753

Ole Sivertsen Sneve       1711 1759 Marit Paulsdotter

Sivert Olsen Sneve        1741
Paul Olsen Sneve          1747      ikkje med i 1759
Guri Olsdtr.Sneve         1752      - - - ds - - - -

Ingebrigt Olsen Sneve              Marie Eriksdtr.                1794

Peder IngebrigtsenSneve   1749     Marit Haldosdtr.          1748 1815

Sigrun Pedersdtr.Sneve    1775     Erich Beraugsen Sneve i 1822.
Haldo Pedersen Sneve      1776     Marit Arntsdtr,                1832
Eli Pedersdtr.Sneve       1784
Sivert Pedersen Sneve     1785 1856 legdslem
Esten Pedersen Sneve      1797

Marit Paulsdtr.Sneve      1782 1782

Ole Ingebrigtsen Sneve    1782 18O7 Ragnhild Ingebr.dtr.Venta barn.
Marit Ingebrd.Sneve d.e.  1785
Ingebrigt Ingebrigtsen    179O      Marit Olsdtr. i 1843     179O 1864
Marit Ingebr.dtr.d.y.     1792
Arnt Ingebr.Sneve         1794

Thore Michelsen Sneve     1783 1858 Mali Trondsdtr.          1789 183?

                                     Sivert Siverts.Marits far f,1772
Michel Thoresen i 1790
Christine Thoresdtr Sneve 1792       Beraug Olsen (Rate?)    1798
Ingebriht Thoresen Sneve             Anna Halvorsd Vammermoen

Gullik Pedersen Sneve     1798       Marit Sivertsdtr,       18O8

Sivert Sivertsen oppf,b,  18O6       Barn i 1835 m/Marit P.Gorset.

Marith Erichsdtr.Sneve    18O7
Marithe Eriksdtr.Sneve    181O

Marit Olsdtr.Sneve        1811 1884 ?? Tande ?

Michel Olsen Sneve                  Barn i 18O6 m/Ingrid K,Bjerkås,

Peder Haldosen Sneve      1819
Arnt Haldosen Sneve       1826
Dordi Haldorsdtr.Sneve    183O

Mikkel Thoresen Sneve     182O 1898 Brynhild Mikkelsdtr.     1826
Brynille Thorsdtr.Sneve   1823      barn i 1845 /John I.Torve
Dorthea Thorsdtr.Sneve    1828
Trond Thoresen Sneve      1833

Ole Ingebrigtsen Sneve    182O 182O
Thor Ingebrigtsen Sneve   1826      barn i 1854 m/Marit Riiskåsen.

Gjertrud Eriksdtr.Sneve   1822

Randi Beraugsdtr.Sneve    1824      barn i 1849 m/Ole I.Bjerkås f.1827
Kari Beraugsdtr.Sneve     1831

Ingeborg Gulliksdtr.      1843
Marit Gullichsdtr Sneve   1846

Marit Ingebrigtsdtr.Sneve 1843      Ingebrigt og Marits dtr.
Marit Johnsdtr Sneve      1845      Brynhildsdtr.
Marit Olsdtr.Sneve        1849      Kanskje Mellem som etternamn.

Thor Mikkelsen Sneve      1852 1853
Anne Mikkelsdtr.Sneve     1854
Thore Mikkelsen Sneve     1855       Oline Nilsdtr.(Sunndal) 1851 1896
Mikkel Mikkelsen Sneve    1858
Martinus Mikkelsen Sneve  186O
Kari Mikkelsdtr.Sneve     1862

Anne Marie Olsdtr.Sneve   1868 1868 Usikker
Husmenn/Inderster:
Ols Stouthaugen død før 1772        Marit

Finn ikkje plass til:
Mari Johnsdtr.Sneve       1827 187O gdslem. Lønset ??

Marie Thoresdtr.Sneve     1893 1899 egte barn

              Matrikkelnummer 672 Sneve.
med gammelt skyld 2 øre og 13 mkl.Nytt matr.nr.87 med lnr.94 a,b,og c
med skyld 2 daler 1 ort og 6 shilling. Frå 1890 gnr.95 bnr.1 med skyld
2,55 mark.

Skattemanntal 1762:Ole Ingebrigtsen og Marit med Borna:
                   1 Ingebrigt,2 Erik og mandens far Ingebrigt.

Matrikklane:
1661 Aren og Sifuer 1,5 Spand 10 mk  1838 Jon O.Skorem 6.5 mkl.
1696 Ole Andersen   2 øre 13 mkl.         Ole Sivertsen 15 1/4 M.
1721 Knut           2 øre 13 mkl.         Ole Jensen    15 1/4 "
     Halvor         1 øre  6 mkl.    189O Ole Eriksen 1 d.14 shi.
1762 Ole Ingebrigtsen                19O9 Ole Olsen   2,55 mark.

Folketelling 18O1: Finn ingen på dette matr.nr. i 18O1

Folketellimg 1815:Sivert Ingebrigtsen 27 år.Oppfostr.barn Ole Knudsen
                  9 år,Arn Jensen og Marit Jensdtr,tvillingar.
                  Husmenn Ingebrigt Olsen 73 år og Erik Olsen 71 år.
                  Ingebrigt Ingebrigtsen 25 år og Marit Olsdtr.25 år.

                      Tinglese dokument.
1746 15/2 :Sneve,2 øre 13 mkl.seld av Elias Olsens enke til
           Ingebrigt Arntsen for 65 Rdl.
1762 17/1 :Ole Ingebrigtsen får skjøte på 2 øre 13 mkl.i Sneve
           frå Ingebrigt Arntsen m/fl for 65 Rdl.
1789 12/7 :Ingebrigt Olsen får skjøte på 2 øre 13 mkl.i Sneve
           frå faren Ole Ingebrigtsen.
1807 23/2 :Ole Ingebrigtsen Sneve får skjøte på 2 øre 13 mkl.
           frå faren Ingebrigt Olsen for 700 Rdl.
1807 27/8 :Sneve 2 øre 13 mkl.seld av Magnhild Ingebrigtsddtr.
           Drivstuen til hennes avdøde (?) mand Sivert Inge-
           brigtsen for 1000 Rdl.og kår til Ingebrigt Olsen og
           broren Erik Olsen.

Dessde har hat skjøte på 672 Sneve:
     1746 Elias Olsen 2 øre 13 mkl.     1789 18O7 Ingebr.Olsen
1746-1762 Ingebrigt Antsen 2 øre 13 mkl.18O7       Sivert I.2 øre 13m.
1762-1789 Ole Ingebrigtsen 2 øre 13 mkl.
 

Desse må ha budd på 672 Sneve: (Finn ikkje folketellimg i  18O1.

Simon og Ingebrigt i 1661
???   Sneve  i 1664       1618     46 år i 1664
Halvor Sneve i 1664       1624     4O år i 1664

Olle Arentsen i 1696.

Ingebrigt Arntsen Sneve             levde i 1772

Arnt Ingebrigtsen Sneve   1719 1760
Ole Ingebrigtsen          1723      Marit Eriksdtr.Bjerkås g.1745

Ingebrigt Olsen i 1792    1746      Mari Sivertsdtr.g.1782   1755 1793
Erik Olsen                1748
Sigrid Olsdtr.Sneve       1751
Marie Olsdtr. Sneve       1755

Ole Ingebrigtsen          ?         Ragnhild Ingebrigtsdtr.
Sivert Ingebrigtsen       1787

Marit Olsdtr.             1785
Sifuer Olsen              1787
Ingebrigt Olsen           1791

Ole Knudsen               18O6
Arn Jensen                1815      Oppfostr.barn.alle 3.
Marit Jensdtr.            1815

John Olsen Sneve i 1838

Ole Sivertsen             ??

Ole Erikszen i 189O

Ole Olsen Sneve i 19O9

Stener Pedersen Sneve     1889 1889 far Peder Olsen Dalen ??

Mikal Nestadvold                     Dorthea Ottosd.Fjøsne

Stein Iversen Rise        1924       Gjertrud Olsdt.Hoel    1927

Ole Steinsen Riise        1949       Bertha Schive          1950
Ivar Steinsen Riise       1950       May Bachmann            1950
Marie Steinsdtr.Riise     1952       Alf Vekre               1950

Husmenn/Inderster:Arntsen.??

Har ikkje funne plass til:
Marith Olsdtr.Sneve       1765 1855 Kaarenke.

Kari Sivertsdtr.Sneve     183O      barn i 1855 m/Paul O.Breem

Marit Olsdtr.Sneve        1854 1862

Eg har ikkje funne kva gard Olaf Volden og Ingrid Selegg hadde.

Brit Olsdtr.Sneve         1882 19O5 (Frå Skarsem ??)
Olaf Sigurd O.Volden      1888      Ingrid Kristiansd.Selegg 1893
Oddleiv Olafsen Volden    1915      Petra Eysteinsd.Fuglem   1914
Kåre Olafsen Volden       1916
Marta Olafsdtr.Volden     1918      John Ingebrigtsen Hevle  1908
Gudlaug Olafsdt.Volden    1920
Synnøve Olafsd.Volden     1922
Sverre Olafsen Volden     1924      Solveig Alvhild A.Fossum 1931
Inge Olafsen Volden       1926
Gunnar Olafsen Volden     1928
Ole Olafsen  Volden       1931
Eivind Olafsen Volden     1933

Husmenn:
Ingebrigt Olsen           1742
Erik Olsen                1744

Ingebrigt Ingebrigtsen    1795      Marit Olsdotter          1795

Ole Ingebrigtsen Sneve    1847

                     Matrikkelnummer 673 Bjerkaker
med gammel skyld 1 øre 12 mkl.samanlag med 8,5 mkl frå matr.nr. 667
Sneve og fått nytt matr.nr.81 med lnr.95 og 86 med skyld 1 daler 4 ort
og O shill.Frå 1890 gnr.89 bnr.1 med skyld 4,52 mark.

Folketelling 17O1:Bersvend Olsen 32 år og Ole Bersvendsen 2 år

Skattemantal 1762:Ole Johnsen og Kristi.

Marikklane:
1661 Aren Snefue     1/2 Spand.  1762 Ole Johnsen
1664 Aren 48 år      1/2  "      1838 Hans Ingebr.       1/2 Spand.
1696 Aren            1/2  "      189O Ole Ingebrigtsen   1/2    "
1721 Bersvend(Mellem)1/2 Spand   19O9  - - - ds - - -    4,52 mark.

Folketellinga 1801:John Olsen 40 år, Sigrid Siversdr. 34 år.og borna:
                   1 Ole 10 år.2 Siver 5 år,3 Christi 6 år,4 Ingeborg
                   3 år.
                   Ole Johnsen,hans far 76 år,kårmand.Enkem.
                   II familie:
                   Ole Olsen 48 år og Eli Olsdr. 36 år med
                   borna Niels 14 år og Dordi 9.år.

Folketelling 1815:Even Sivertsen 41 år,Marithe Iversdtr. 36 år,Sivert
                  Evensen 7 år,Marithe 12 år,Karen 1O år, Ingeborg
                  5 år.

Skifer på Bjerkaker:(673)
1689 11/9 :Trond Pedersen - Mali Eivindsdtr.
           Born:1 Mari Trondsdtr. Verge Ole Vigen
1694 11/8 :Ole Eivindsen Berkåk-Gunhild Endresdtr.
           Born:hennar:Erik Bjørnsen,2Eivind Arntsen,3 John Arntsen,4
                Arnt Arntsen,5 fellesborn 1 Arnt Olsen.
1740 24/8 :Erik Hansen Bjerkaker - Rannei Olsdr.
           Born:1 Løden Eriksen f.1720.
                Laugverge:Peder P.Gorset.
1865 8/9  :Ole Andersen Bjerkager - Gunhild Mikkelsdtr.
           Born:1 Anna Marta Olsdtr.død,har borna:a Anton Johansen
                Bromstad 14 år,b Ragnhild g.m.Ingebrigt Hansen
                Bjerkaker
                      Tinglyste dokumener.
1730 10/7 :Bjerkaker 1/2 Spand,Kongeskjøe til Erik Hansen Loe for
           46 Rdl.
1741 30/10:Bjerkaker 1/2 Spand seld av Randi Olsdr. og Løden
           Eriksen til Ole Pedersen Loe for 130 Rdl.
1750 18/1 :Bjerkaker,8 mkl.Even Eriksen Sneve får skjøte frå
           Paul Eriksen Ecker (Rise) for 12 Rdl. ???
1781 1/12 :Bjerkaker 1/2 Spand av Ole Johnsen seld il Jon
           Evensen Sneve for 180 Rdl.
1791 29/9 :Ole Olsen får bygselseddel på en plass under Bjerk-
           ager frå faren Ole Johnsen.
1793  1/8 :Bjerkager 1/2 Spand,John Olsen får skjøte på 1/2 Spand
           i Bjerkager frå faren Ole Johns.for 250 Rdl.og kaar.
1800 5/12 :Berkåk.Ole Olsen Lien får skjøte på halve Bjerkager
           efter deling,18 mkl.frå faren Jon Evensen for 595 Rdl.
1800 5/12 :Bjerkager,de halve,18 mkl.av Jon Evensen seld til Ole
           Olsen Lien for 395 Rdl.
1803 22/10:Bjerkager 18 mkl.av eieren Ole Olsen seld il Haldo Evensen
           Toset,Rennebu for 532 Rdl.
1805 6/12 :Bjerkager 1 øre 12 mkl.av Jon Olsen og Haldo Evensen seld
           til Even Siversen Ørstad for 1100 Rdl.
1813 10/6 :Bjerkager,matr.nr.673,de halve,18 mkl.pantsatt av Even
           Siversen Ørstad for 400 Rdl.

                    Desse har hatt skjøte:
        1/2 Spand:                            18 mkl.
1730-1741 Erik Hansen,kongeskjøte.            18OO John Evensen
1741-175O Ole Pedersen                   18OO 18O3 Ole Olsen
175O-1781 Even Eriksen Sneve             18O3 18O5 Haldo Toset
1781-1791 John Evensen
1791-1793 Ole Johnsen     1793-18O5
John Olsen                18O5

Desse må ha budd på matr.nr.673 Bjerkaker
Ole Eivindsen Bjerkager   1636      Gunhild Endresdtr.            1694

Mali Eivindsdtr.               1689 Trond Pedersen Sneve

Bersvend Olsen Bjerkaker  1669 1747 Marit Eriksdtr, ??       1666 1748

Aren Olsen Bjerkager      1693       8 år i 17O1

Marit Trondsdtr.?                   verge Ole Vigen (levde i 1689)

Ole Bersvendsen           1699      2 år i 17O1
Marit Bersvend.Bjerkager  1700 1776 Ole Lagesen Stout Hougen g.1745
Oluf Bersvendsen Bjerkager          Gunhild Evensdtr.Vognild g.1753
Knut Bersvendsen Bjerkager          Marit Hansdtr. Sæter,g.175?

Erik Bjørnsen Berkåk               Desse 4 er
Evind Arntsen                      Gunhild
John Arntsen                       sine born.
Arent Arntsen

Erik Hansen Bjerkager          174O Rannei Olsdotter

Løden Eriksen Bjerkaker   172O      Anne Larsdtt.Setsaker g.1758

Ole Johnsen Bjerkager     1725      Kristi Olsdtr.           1718 1795

Ole Olsen Birkager        175O 1753
Ole Olsen Bjerkager       1753 1799 ? Eli Olsdotter          1765
Ingeborg Olsdtr.Bjerkaker 1756
John Olsen Bjerkager      1761      Sigrid Sivertsdtr.       1767 1852
 Barn i 1789 m/Marit Beraugsdtr

Ingebrigt Knuds.Bjerkaker 1758
Hans Knudsen Bjerkaker    176O
Peder Knudsen Bjerkaker   1763 1763

Sivert Olsen Bjerkaker    1764 1766

Nils Olsen Bjerkaker      1787      (Ole og Elis barn)
Dordi Olsdtr. Bjerkaker   1792       - - - ds - - -

Ole Johnsen Bjerkager     1791      Marie O. Ratte
Christi Johnsd,Bjerkager  1795
Sivert Johnsen Bjerkager  1796
Ingeborg Johnd.Bjerkaker  1798
Marit Johnsdtr.Bjerkaker  19OO?     Anders Andersen Engen    1796
Ole Johnsen Bjerkager     18O7 18O7

Marith Knudsdtr. ""       18O4 1875

John ? Olsen Bjerkager    1817
Sigrid Olsdtr,Bjerkager   1819 1877 ugift,f 1815 ?
Ragnhils Olsdtr.  "       1823 1884 Ingebrigt Hansen gbr.    182O 19O2

Ole Hansen Bjerkager      1824 1886 Gmd. Fattiglem. Mjøen?

Ole Olsen Bjerkaker       1829
Ane Olsdtr.Bjerkager      1832

Nye folk på garden:
Even Sivertsen Ørstad     1774      Marithe Iversdotter Buen 1779 1856

Marithe Evensd.Bjerkager  18O3      Haagen Eriksen Breen     1798 1886
Karen Evensdtr.           18O5      Barn i 1832 m/Gunder Olsen Loe
Sivert Evensen            18O8 1886 Mette Olsdtr.Røtvei      1816 1886
Ingeborg Evensdtr.        181O 1834 Ole Svendsen Sæteren     18O6
Marit Evensdtr.Bjerkager  1815
Iver Evensen Bjerkager    1816      Marit Stengr.dtr.Aalbu   1838
Jens Evensen     "        1818      barn i 1845 m/Sigrid Vammervold
Sigrid Evensdtr.          182O

Erik Haagensen Sneve      1832

Ole Gundersen Loe         1832      Karens son.

Brit Iversdtr,Bjerkager   1869 1869

Atter nye folk:
Hans Ingebrigtsen i 1838  1791 1876 Ragnille Olsdtr. i 1823

Ole Hansen Sneve          1823
Sigron Hansdtr.Bjerkaker  1828
Sigron Hansdtr.Bjerkaker  1832
Mikkel Hansen Bjerkaker   1834      Anne Siverdtr.Mjøen      1838 1885
Hans Hansen Bjerkaker     1837 19O2  (Mjøen)

Anna Marta O.Bjerkager             busett i Trondheim,død før 1865
Ragnhild Olsdtr.                   Ingebrigt Hansen Bjerkaker

Ole Ingebrs.Bjerkaker     1856      Marit Ingebr.dtr.Viken   1866
Ingebrigt Ingebrigtsen "  1863 1864

Gunhild Mikkelsd.Bjerkaker          Ole Andersen             1779 1865
Hanna Elisabeth Mikkelsd. 1878

Marit Olsdtr.Sneve,ugift  1879 1898 (Far Ole Hansen?)

Ragnhild Ols.Bjerkaker    1904
Mari Olsdtr.Bjerkaker     1905
Ingebrift O.Bjerkaker     1908

Desse kan eg ikkje plasere på rett plass.
Peder Ingebr.Sneve        1755 1817 Marit Halv.dtr.Bøe       1760 1818
           (Busett på Bøe)

Gullik Pedersen Bøe       1799      Marit Siv.dtr.Bøe        1809
        Busett på Snøve.

Karen Gulliksd.Sneve      1830 1909 John Steng.Hulberget     1831 1884
     Busett i Målselv
Peder Gulliks.Sneve       1834 1898 Elisabet Holmgren     1848
Ivar Gulliksen Sneve      1840      Til Trondheim i 1857
Ingebrigt Gul.Sneve       1841 1844
Marit Gulliksd.Sneve      1846 1853
Sivert Gulliks.Sneve      1850 1853

Fredrik Peders.Sneve      1863 1946 1Marie Jacobsd.(Sel) 1859
                                    2Ane Johnsd.Fossli   1856
Karl August P.Sneve
Albert P. Sneve           1866
Halfdan P.Sneve                     Setermoen
Marie P. Sneve            1871
Ivar P.  Sneve            1875
Einar P.Sneve
Johan P.Sneve             1896

Husmenn/Inderster:Ingebør Hellaugsdtr.

Så finn eg Ole Ingebrigtsen Sneve  f.1761 d.1763 som eg ikkje finn
sikker plass til.
Likeins:
Marit Johnsdtr,Sneve      1711 1764

Anne Guttormsdtr.Sneve    18O1 1865
 

             Snøvesgrenda samanhalde med dei ymse kjeldene:
Odelsgods i 1647: opprekna sørfrå og nordover:
1 Arend Olsen Sneue besidder eget odel 19 mkl.og Joen Ørstads
  odel 9 mkl.  Tilsaman 1 øre 4 mkl.
2 Olle Olsen Sneve besidder ege odel 23 1/2 mkl.og Joen Ørstads
  odel 9 mkl.   Tilsaman 1 øre 8 1/2 mkl.
3 Hans Olsen Sneve besidder sin odel 1/2 Spand
4 Joen Sifuersen Sneue,besidder sin odel 16 mkl.Joen Ørstads
  odel 9 mkl:   Tilsaman 1 øre 1 mkl.
5 Halduor Sneue,besidder sin odel                1 øre 2 mkl.
6 Brøneld Sneue, besidder sin odel          1/2 øre (12 mkl)
7 Simen, besidder sin odel                           12 mkl.
8 Arrend S.Sneue besidder sin odel 1/2 Spand og 5 mkl.
                                       Tilsaman 1 øre 17 mkl.
9 Siersj besidder sin odel 1/2 Spand            1 øre 12 mkl.

Landkommisjonens register i 1661 har 8 gardar med slike data:
Truleg også rekna sørafrå og nordovewr.
1 Snefue.Aren og Sifuer Tilsaman 2 øre 22 mkl.Det tilsvarar
  nr.1 og 8 tilsaman så nær som 1 mkl.
2 Olle Olsen 1 øre og 6 mkl.som tilsvarar nr 2 i odelsgods-
  foregnelsen på 2,5 mkl.nær.
3 Aren Olsen som tilsv.nr.3 framanfor på  9 mkl.nær.
4 Halduor 1 øre 3 mkl. som nr.5 framanfor.
5 Jonn som tilsv. nr 4 framanf. på 12 mnkl.nær.
6 Hagens arvinger,1 øre 22 mkl.
7 Simon  2 1/2 øre = 60 mkl.
8 Bjerkager Aren Sneve  1/2 Spand

Prestemanntal 1664:Under fulle gaarde:
1 Snefue,1 øre 6 mkl.Olle Olsen 35 år.Den same som nr.2 i 1661.
2 Snefue 1 øre 6 mkl.Ingebrigt 40 år.
3 Snefue 1 øre 6 mkl. Olle Olsen 77 år med sonen Olef Olsen
  33 år,husm.Ole Oudensen 77 år.
4 Snefue 1 øre 9 mkl.Jon Snefue 75 år,forsørges av sønnen
  Steener,og sønn Ole Jonsen 40 år.
Under ødegaarde;
5 Snefue 1 øre 3 mkl.Aren Olsen 80 år og borna Knud Arensen
  56 år,Olef Arensen 53 år.
6 Snefue 1 øre 3 mkl. Halvor 36 år.Knegt Jon Olsen 34 år.

Jordebog og manntal 1664;
1 Snefue 2 øre 11 1/2 mkl.S ?? 46 år,Halvor 40 år.
2 Snefue 2 øre 11 1/2 mkl.Olef 50 år,? 96 år.Ole Lødensen 17 år.
3 Birkager  1/2 Spand Aren 48 år.
4 Sneve 1 Spand 1 øre,Olle Halvorsen 36 år, Ellev Olsen 19 år.
  Povel Olsen 17 år. 

Nestuen under Matrikkel 663 rettet med blå skrift etter tips frå Gjermund Riise Hoel, gj.hoel@frisurf.noUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel