Matrikkelnummer 674 Mellem
med gammel skyld 2 øre.Nytt matr.nr.88 med lnr.96a og 96b med skyld 2
daler 2 ort og 12 shill.Tillagt matr, 95 lnr.1O3 med skyld 12 mkl.
Tilsammen 2 øre 12 mkl. Frå 189O gnr.96 bnr. 1 med skyld 5,26 mark

Folketelling 17O1:Erik Olsen 34 år.

Skattemanntal 1762:Erik Olsen g.m.Ingeborg og mandens søster Randi
                   Olsdtr.
                   II.familie: Elias Ingebrigtsen og Eli.

         I Jordebog og Manntal 1664 er oppført 2 gardar Mellem,båe med
ei skyld på 2 øre.Den eine med Jøsten 70 år som bruker 1 Spand og
(sonen) Ole Jøstensen som bruker 3 mkl.Den andre med Ellen. (Ellev?)
44 år.I matrikkelen for 1696 er oppført 4 gardar Mellem med ei samla
skyld på 1 spand og 10 mkl.

Matrikklane:
1661 Peder et consort 2 Spand 6mkl.   1838 Erik Olsen         1 øre
1664 Jøsten 60 år     2 øre                Erik Nilsen        1 øre
1696 Olle             2 øre 12 mkl.        Ole Olsen         12 mkl.
1721 Olle av Viken    2 øre 12 mkl.   189O Ingber.Ingebr.1 d.1 o.6 sh
1762 I.Erik Olsen                     19O9 Edvard Killi     2.6o mark,
1762 II.Elias Ingebrigtsen

Folketellinga 1801:Ole Eriksen 36 år,Ragnhild Ingebr.dotter 31 år
                   med borna:1 Ingeborg 10 år, 2 Ande 4 år,3 Marit
                   1 år.Ingborg Olsdtr. hans mor 63 år,enke kaar.

Folketelling 1815:Gmd.Ole Erichsen 54 år,Ragnhild Ingebrigtsdtr.44 år,
                  Anna 19 år,Erik 12 år,Ingebrigt 11 år,Ingeborg 7 år,
                  Marta 3 år.
Skifter på 674:
1773 18/2 :Elias Ingebrigtsen - Marit Arntsdotter.
           Born:1 Haldor Eliasen 17 år,2 Imgebrigt 5 år,3 Eli 22 år.
1787  1/9 :Erik Olsen Mellem -.Ingeborg Olsdotter.
           Born:1 Ole 22 år,2 Knud 13 år,3 Marit d.e. 30 år,
                4 Marit d.y. 18 år.
1793  5/9 :Ingeborg Olsdt.Mellem - enke (Erik)
                Born:1 Ole Eriksen,2 Knut,3 Marit d.e.,død,Born:
                     a Ole Eriksen 3 år,3 Marit d.y. g.m.Tarald
                     Olsen Stølen. Verge:Jonn Ingebrigtsen Sneve.

                Tinglyste dokumenter.(Bruk nr.1)
1755 2/12 :Erik Olsen får bygselseddel på 2 øre i Mellem av dr.
           Nannestad
1766 1/10 :Elias Ingebrigtsen får bygselseddel på 2 øre i Mellem
1790 13/2 :Ole Eriksen får bygselseddel på 2 øre i Mellem.
1798 26/2 :Biskopen bygsler 2 øre i mellem til Ole Eriksen.
1814 24/2 :Mellem,matr.nr 674.I et skjøte på Stensem,matr.nr.791 er
           opplyst at Ingebrigt Knudsen eier 12 mkl.i 674 Mellem.

Desse har hatt bygselseddel på 674 Mellem:
           1755 Erik Olsen,1766 Elias Ingebrigtse,179O Ole Eriksen,
           1798 også Ole Eriksen. I 1814 eier Ingebrigt Knutsen 12
           mkl. i 674.
                          Bruk nr. 2.
1754 21/10:Vigen,en husm.pl.bøkslet av Elias Ingebrigtsen til
           Oluf Beraugsen.
1757 21/1 :Elias Ingebrigtsen Mellem får skjøte på 12 mkl.i
           Mellem (Viken) fra major Hammond for 93 Rdl.
1765 2/11 :På skifte etter Eli Beraugsdtr.vurdert for 93 Rdl. og
           utlagt til enkemannen Elias Ingebrigtsen Viken.
1774 24/2 :Vigen 6 mkl.Eli Eliasdotter får skjøte frå enken Marit
           Arntsdotter for 58 Rdl.
1776 13/2 :Vigen 9 mkl.Halvor Halvorsen Mellem får skjøte frå
           moren Marit Andersdotter for 17 Rdl.og 2 ort.
1782 29/8 :Viigen.6 mkl.dertil har Haldo Eliasewn lyst odels-og
           innløsningsrett.
1783  1/7 :Vigen (Mellem).Halvor Halvorsen Mellem får skjøte på 18
            mkl.frå Sivert og ??? Bøe for 120 Rdl.

Skjøter på bruk nr. 2:  Vanskeleg å finne ut:

           Men desse  må ha budd på 674 Mellem:
Jøsten Mellem             16O4      6O år i 1664

Olle Jøstensen            ?         levde i 1664 og i 1696?

Erik Olsen Mellem         1667      34 år i 17O1

Randi Olsdtr.Mellem       1673

Peder i 1661. og Ellen i 1664.Olle i 1696,og 1721.Usikkert.

Erik Eriksen Mellem                 barn i 175O m/Marit J.Tyve

Halvor Mellem død før 1752          Guro Mellem              167O 1752

Haldo Halvorsen Mellem    1722 1762

Elias Ingebrigtsen Mellem      1773 Marit Arntsdtr. (Viken??)

Erik Olsen Mellem              1793 Ingebrorg Olsdtr.Loe          1787

Eli Eliasdtr. Mellem       1751
Haldor Eliasen Mellem      1766
Ingebrigt Eliasen Mellem   1768

Marit Eriksdtr,d,e.        1757     har sonen Ole Erisen
Ole Eriksen Mellem         1765
Marit Eriksdtr d,y,        1769     Tarald Olsen Stølen
Knut Eriksen Mellem        1774

Peder Sivertsen Mellem              Thor Iversdotter      ?
Sivert Sivertsen                    bror                  "
Marit Sivertsdtr.         1779 1867 søster                "

Jørgen Sivertsen                    halvsøsken            "
Ingeborg Sivertsdtr.                - - " - -             "
Ole Sivertsen Mellem      1783 1869 ugift

Ole Eriksen Mellem        179O
 

Usikker:
Ole Eriksen Mellem        17OO 1761 Inger Mellem,Oles Q      17OO 1758

Haldo Halvorsen Mellem ca.17OO 1762 Randi Olsdotter          1688 1746

Guri Eriksdotter Mellem   1708      Ole Taraldsen Stølen i 1747

Eli Ingebrigtsdtr..Mellem 1721 1796
Elias Ingebr.Mellem       1727 1773 1Eli Beraugsdtr.Viken         1765
            g.1767 m/enke           2Marit Arntsdtr.Dørum,   1727 1783

Ei Ingebrigtsdtr.Mellem   1731 1796
Ole Ingebrigtsen Mellem     ?? 1765 Usikker.
Halvor Haldosen Mellem    1749
Marit Haldosdtr.Mellem    1751      Rasmus Estensen Dørum g.1778
Guri Haldosdtr.Mellem     1752
Kari Haldosdtr.Mellem     1755 1755

Marit Olsdotter Mellem    1741 1795
Paul Olsen Mellem         1747
Erik Olsen Mellem,g.1756       1787 Ingeborg Olsdtr.         1731 1801
Randi Olsdtr.Mellem                 Gullik Andersen Bøe,g.1769
                                    barn i 176O m/Halvor R.Torve
Gjertrud Olsdtrr.Mellem             Anders Iversen Hindset g.1763

Eli Eliasdotter Mellem    1754
Ingebrigt Eliasen Mellem  1755 1755
Halldor Eliassen Mellem   1756
Ingebrigt Eliassen Mellem 1768
Iver Eliassen Mellem      1772 1772

Arnt Haldosen Mellem      1756 1776
Kari Haldosdtr.Mellem     1759
Mari Haldosdtr.Mellem     176O      ??
Ivar Haldosen Mellem      1761 1762
Haldo Halvorsen Mellem    1776 1776
Haldo Halvorsen Mellem    1781 1782

Inger Eriksdtr. Mellem    1756
Marit Eriksdtr.Melle d.e. 1757
Marit Eriksdtr.Mellem     1759 1759 Erik.Både Erik og Marit er død i
Ole Eriksen Mellerm       176O 176O Usikker
Ole Eriksen Mellem        1761 1762
Ole Eriksen Mellem        1765 1766
Ingeborg Eriksdtr.Mellem  1766
Ole Eriksen Mellem        1767 1817 (Leilending) (F.1762??)
Marit Eriksdtr.Mellem d.y.1769      Tarald Olsen Stølen.
Guri Eriksdtr.Bjerk's     1769 1769
Knut Eriksen Mellem       1772 1773
Knut Eriksen Mellem       1774 1817 tjenestekarl.
Ole Eriksen Mellem        1775      Ragnhild Ingebrigtsdtr.  177O 1817

Ole Eriksen Mellem        179O      (Marits son)

Ingeborg Olsdtr.Mellem    1791 18O7
Ingebrigt Olsen Mellem    1793 1795
Ane Olsdtr. Mellem        1796 1797
Ande Olsdtr. Mewllem      1797      Ingeb.Semings,Kvalsjord
Marith Olsdtr.Mellem      18OO 18O1
Erik Olsen Mellem         18O3 1868 Marit Pedersdtr Håker    18O6 188O

Ingebrigt Olsen Mellem    18O5      Inger Pedersd.Lien       18O7 1862

Ole Olsen Mellem          18O8 18O9 Ole og Ragnhilds son

Ingeborg Olsdtr. Mellem   18O8
Ingeborg Olsdtr.Mellem    18O9
Marit Olsdtr.Mellem       181O 188O inderst
Martha Olsdtr. Mellem     1812
Marit Olsdtr.Mellem       1813
Dordi Olsdtr. Mellem      1814 1892 ugift fattiglem

Marit Ingebr,dtr Mellem   1815 1871 ?? berre ved død

Ole Eriksen Mellem        1825
Peder Eriksen Mellem      1828
Ingebrigt Eriksen Mellem  184O 188O ugift.handelskar
Sivert Eriksen Mellem     184O

Marit Hansdtr.f.i.Todalen 1828 19OO Ingeb.Ingebr.sen Mellem,kårmann.
Knut Eriksen Mellem       1843

Ivgebrigt Ingebr.sen      1827 1877 gbr, gift
Ragnhild Ingebr,dtr.      1833

Ole Olsen Mellem,usikker  1852 1859

Edward Eriks.Killi,Mellem ca.187O Gbr,

Julie Edwarsddtr.KIlli    1899 19OO
Julie Edwarsdtr Melem     19O1 19O2

                     Matrikkelnr. 675 Mellem.
med gammel skyld 2 øre.Nytt matr.nr.89 med lnr.97 og skyld 2 daler 1
ort og 21 shil.Frå 1890 gnr.97 bnr. 1 med skyld 3,93 mark.

Folketelling 17O1:Erik Christophersen 64 år.

Skattemanntal 1762:Ole Ingebrigtsen g.m.Daardi.

Matrikklane:
1661 Peder et con 2 sp.6 mkl.  1838 Ellef Olsen     2 øre.
1664 Ellen ?? 44 år  2 øre     189O Ole Ellefsen  2 d.5 shill.
1696 Engel           2 øre.    19O9 Ole Ellefsen   3,93 mark.
1721 Olle            2 øre      seinare Lisa Mellem.
1762 Ole Ingebrigtsen

Folketellinga 1801:Ole Ellefsen 33 år,Marit Sivertsdtr.21 år med sonen
                   Sivert 2 år.Ellev Ellefsen,hans far,62 år,og Dordi
                   Johnsdtr 74 år,kårfolk.

Folketelling 1815:Ole Ellevsen 47 år,Marithe Sivertsdtr.35 år,
                  Sivert Olsen 15 år,Ellev Olsen 4 år,Dorthes Olsdtr.
                  1 år.Ellev Ellevsen 76 år, kårmann.

Skifter på 675.
1689 12/9 :Ellef Ellingsen Mellem - Kari Eriksdotter.
           Born:1 Marit,2 Sølvi,3 Elling.
1694 31/3 :Engel Lødensen Mellem - Marit Ellefsdtr.
           Born:1 Kari f.1692,2 Brit f.1694
                Laugverge:Ellev Sneve,

                    Tinglyste dokumenter.
1751  3/8 :Ole Ingebrigtsen får bygselseddel på 2 øre i Mellem
           av kongen.
1766 24/2 :Mellem 2 øre,Ellef Ellefsedn får bygselseddel av
           biskopen.
1799 15/1 :Ole Ellefsen får bygselseddel på 2 øre i Mellem frå
           biskob Schønheyder.

Desse må ha budd på 675 Mellem:
Erik Christophersen       1637      64 år i 17O1.

Ellev Ellingsen                1689 Kari Eriksdotter

Marit Ellefsdtr.                   Engel Lødensen                1694
Sølvi Ellefsdtr.,levde i 1689
Elleing Ellefsen   "   "  !
.
Kari Engelsdtr.Mellem     1692
Brit Engelsdtr.Mellem     1694

Ole i 1721

Ellev Ellevsen Mellem     1739 1815 Dordi Johnsdtr.          1727 18O7
Ingebrigt Olsen Mellem    1755
Marit Olsdtr.Mellem       1758 1774 (Kanskje 2 stk.)
Randi Olsdtr.Mellem       1761
Eli Olsdtr.Mellem         1763      barn i 1787 m/Nils Hevle.
Ole Ellevsen Mellem       1768      Marit Sivertsdtr.        178O 183O
Barbro Ellevsdtr.         1771      John Olsen Grøtte        1772
Ole Ellevsen Mellem ca    1775

Sivert Olsen Mellem       1799 1819
Ellev Olsen Mellem        1811 1855 Gunhild Stenersdtr       1817 19O4

Dorthea Olsdtr.Mellem     1814
Hans Olsen Mellem         1817      Mari Olsdtr.Mellem i 1842

Hans Siveretsen Mellem    1826      (Marits son u.f.e.)

Ellev Olsen Mellem             1858 Gjertrudm Stenersdtr. ???

Ole Hansen Mellem         1841

Marit Ellefsdtr.Mellem    1844 1855
Ole Ellevsen Mellem   ca  1847      Elisabeth Ingebr.dtr
Marithe Ellevsdtr.Mellem  1848
Ole Ellefsen Mellem       1849
Stener Ellefsen Mellem    1852 1852
Kari Ellevsdatter Mellem  1854

Iver Stenersen Mellem     1862 1862

Ellev Olsen Mellem        1882 19O4 død på hjemtur fra Amerika)

Ingebrigt Johnsen Mellem             ca. 185O

Jon Ingberigtsen Mellem   188O 188O

               Matrikkelnummer 676 Mellem
med gammel skyld 2 øre. Nytt matr.nr.90 med lnr.98 og skyld
2 daler 2 ort og 12 shilling.Sammen med  nytt matr.nr. 96 lnr.1O4
med skyld 18 mkl. tilsammen 2 øre 18 mkl.
Frå 1890 gnr.98 bnr.1 med skyld 6,86 mark.

Skattemanntal 1762: I Marit Haldosdtr,enke.
                   II Aren Bøe er eier,ingen folk.
Matrikklane:
1661  ?       2 øre.         1838 Ingebrigt.Roaldsen    2 øre.
1696 Erik     2 øre 18 mkl.       Randi Engelsdtr.s arv.18 mkl.
1721 Halvor   2 øre 18 mkl.  189O John Olsen Mellem 2 d.2 o 12 shil.
1762 Marit Haldosdtr.        19O9 Ingebr.Johnsen   6.85 mark.

Folketellinga 1801:Engel Jensen 51 år, og Randi Olsdtr. 52 år
                   med dottra Guru Halvorsdtr.(Randis dotter
                   frå 1. ektesk.) 21 år.

Folketellinga 1815:Roald Jensen,Klokker 6O år,Ingeborg Ingebrigtsdtr
                   56 år,Jens Roaldsen 26, år,Ingebrigt 24 år,Arne 18
                   år.Sivert 3 år.
Skifter på 676:
1739 8/10 :Halvor Olsen Mellem -  Guri Halvorsdtr            17OO 1756
           Born:1 Haldor Halvorsen 24 år,Kari Halvorsdtr.g.m.
                  Ingebrigt Roaldsen Hoel.
1762 22/6 :Haldor Halvorsen Mellem - Marit Arntsdotter Dørum.
           Born;1 Halvor 13 år,2 Arnt 6 år,3 Iver 1 år,
                4 Marit 11 år,5 Guru 9 år,6 Kari 3 år.
1763 23/6 :Ivar Haldorsen Mellem, ungkar.
           Arvingar:mora,enke Marit Arntsdotter og søskena som
           i skiftet 1762,framanfor.
1776 30/8 :Arnt Halvorsen Mellem, ungkar.
           Arvingar:Dei same som i skiftene 1762 og 1763.
1789 29/7 :Halvor Haldorrsen Mellem - Rannei Olsdtr.
           Born:1 Marie 16 år,2 Marit d.e. 13 år,3 Guru 9 år,
                4 Sigrid 6 år,5 Marit d.y. 4 år.

                       Tinglyste dokumenter.
1771 29/8 :Haldor Haldorsen Mellem har gjeve sine foreldre  kaar.
1790  3/4 :Mellem,bispen har gjeve Engel Jensen Ørstad bygselseddel
           på 2 øre i Mellem.
1801 26/5 :Bygselseddel til klokker Roald Jensen.
1804 29/9 :18 mkl.i Mellem er av Engel Jensen m/fl.seld til svogeren
           Ellev Gundersen Bjørgen.
1807  5/6 :18 mkl. i Mellem av Elling Gundersen Bjørgen seld til enken
           Randi Engelsdtr. Mellem.

Ingen skjøter på denne eigedomen.Berre byksling:

Desse må ha budd på 676 Mellem:

Halvor Olsen Mellem            1739 Guri Haldorsdotter       17OO 1756
Guri Halvorsdtr.Mellem    17OO 1756 Simen Johnsen Bjøgen     1689 1756
Haldor Halvorsen Mellem   1715 1762 Marit Arntsdotter Dørum
Kari Halvorsdotter Mellem           Ingebrigt Roaldsen Hoel  179O 188O

Marit Haldosdtr.Mellem    1748       mor Thor Olsdtr.Rise
Halvor Haldorsen Mellem   1749 1789 Rannei Olsdotter         1749
Marit Haldorsdtr.Mellem   1751      Rasmus Estensen Dørrum   1756 1832
Guri Haldorsdtr,Mellem    1753
Arnt Haldorsen Mellem     1756 1776 ugift.
Kari Haldorsdtr.Mellem    1759
Ivar Haldorsen Mellem     1761 1763

Ingebrigt Ingeb,sen.Sneve 1758 1817 Roald Jensen Ørstad      1756

Marie Halvorsdtr Mellem   1773
Marit Halvorsdtr.d.e.     1776 1818.død som enke. (F.176O?)
Guru Halvorsdtr.Mellem    178O
Sigrid Halvorsdtr.Mellem  1783
Marit Halvorsdtr.d.y.     1785

Rannei Olsdtr.oppattgift med        Engel Jensen             175O

Jens Roaldsen Mellem      1786      Karen Sivd.Bøe           1793
                                    Barn i 1814 m/Marit I.Sneve
Ingebrigt Roalds.Mellem   1790 1880 Ane Pedersd.Bøe           1792

Ingeborg Roaldsd.Mellem   1790 1797
Arnt Roaldsen Mellem      1793 1795

Arnt Roaldsen Mellem      1797 1884 Kari Eriks.Gorset        1803 1887
                                    Barn i 1826 m/Guru G.Mjørn
Sivert Roalds.Mellem      1801 1880 Ildri Peddt.Håker        1802 1887

Ingeborg Jensdtr.Mellem   1820 1894 Ole Siverts.Sneve        1819 1908

Ragnhild Olsdtr.Melle,    1884 1901 Brist i lungen.
 

         Busett Aalmbakken
Ingeborg Ingb.dtr.Mellem  1816 1893 Jon Olsen Sneve          1809 1893
Marit Ingebr.d.Mellem     1818 1908 Sivert Jon.Ørstad        1817 1902

          Bosatt Ørstadsæter.
Anna Ingebr.d,Mellem      1820 1902
Ingeborg I.Mellem         1824 1906 fattiglem,Skorem

Marit Sivertsdtr.Mellem   1821 1899 Erik Nielsen Mellem i 1850?

Niels Eriksen Mellem      1855
Hellaug Eriksen Mellem    186O 186O usikker.
Anne Johnsdtr.Mellem      1838 1839
Ingebr.Johns.Mellem       1840      Laura A.Kvalsjord        1840
Ole Johnsen Mellem        1843 19OO Eli Olsd. Bøe            1859
Anne Johnsd.Mellem        1847      Haagen P. Lien           1843

Anna Johnsd.Mellem        1850
Marit Johnsd.Mellem       1855

Ingebrigt Ingbr.Mellem    1875
Kari Ingebrigtsdtr Mellem 1876 1883
Anne Ingebrd.Mellem       1879
Kari Ingebr.dtr.Mellem    1884
John Ingebr.Mellem        1885      Marit Hansdtr.Dalen      1886

John Olsen Mellem         1886      Ingeborg Larsd.Sætrum    1885

    Busett på Skorem.
Anne Olsdtr.Mellem        1888
Ole Olsen Mellem          1891
Ingebrigt Olsen Mellem    1897 1897

Ingeborg Olsd.Mellem      1894

Notabene:
Det må ha vore to strk. Halvor Halvorsen Mellen. Eg finn også:
Halvor Halvorsen Mellem             Ingeborg Einersdtr Bekken i 1754.

Husmenn og Inderster:
Anne med borna Ole og Marit.

Finn ikkje plass for:
Knud Olsen Mellem         1741 d.1758 (ført som kvinne !!)

Guro Sivertsdtr.Mellem    1791 1861

          I jordebok og manntal 1665 er i Bågåstronda oppført
4 gardar med namnet Bøe millom Hol og Mellem.Alle 4 med 2 øre
i skyld.Desse gardane er seinare vanskeleg å plasere rett.

                Matrikkelnummer 677 Bøe
med gammel skyld 2 øre 3 mkl.Nytt matr.nr.91 med lnr.99 og skyld
2 øre 3 mkl.ny skyld 2 daler.Frå 1890 gnr.99 bnr.1 med skyld 4,25
mark.Nemnd som Bø nordre.

Folketelling 17O1:Olle Audensen 55 år, Sifuer Olsen 10 år,

Skattemanntal 1762:Arnt Olsen g.m.Brit.

Matrikklane:
1661 (Bøe alle under eitt.2 Spand 2,5 øre)
1664 Ouden 57 år     2 øre       1792 Arnt Olsem     2 øre 3 mkl.
1696 Olle Audensen   2 øre 3 mkl.1838 Ingebr.P-Bøe   2 øre 3 mkl.
1721 Ole Andersen    2 øre 3 mkl.189O Ingebr.O Bøe.nord.4,25 mark.
1762 Arnt Olsen                  19O9 Ingebr.Ilsen   4,25 mark

Folketellinga 1801:Peder Ingebrigtsen 45 år og Marit Halvorsdtr.4O år.
                    med borna:1 Randi 16 år, 2 Ande 9 år,3 Ingebrigt
                               5 år,4 Gullich 2 år, øg Gullik Andersen
                              68 år,svigerfar,kårm.
Folketelling 1815:Peder Ingebrigtsen 6O år,Marithe Halvorsdtr. 56 år,
            Steener Bøe, Anna Pedersdr.23 år,Ingebrigt Pedersen
            2O år,Gullik Pedersen 16 år
 

Skifter på 677:
1746 11/11:Arne Olsen Bøe - Randi Ellendsdtr.
           Hennar Arvingar:1 bror Erik Ellendsen Forbregd,2 Even
           Ellendsen Fossem,3 Ragnhild Ellendsdtr.g.m.Sivert Siverts.
           Bøe,4 Marit Ellendsdtr.g.m.Ole Arntsen i Brattsberg,
           Strinda.
1765 28/8 :Ragnhild Ellendsdtr.Bøe - 1Sivert Sivetsen Bøe.??
                                     2Lars                        1765
           Born:1 Erik Larsen ? 7 år,2 Ragnhild Larsdtr.12 år.
           Laugverge morbroren Even Ellendsen Fossem.
1769  4/9 :Arnt Olsen Bøe - Brit Roaldsdtr.
           Born:1 Sivert 19 år,2 Arnt 13 år,3 Roald 9 år,4 Ole
                4 år,5 Brit 18 år.
178O 19/2 :Brit Roaldsdt.og dottra Brit Andersdtr.
           Arvingar:1 Sivert Arntsen,2 Arnt Arntsen,23 år,Roald
           Arntsen 21 år, Ole Arntsen 18 år.
1812 13/1 :Gullik Andersen Bøe -Ungkar arves av søskena:
           m.a. Marit Andersdtr.Bøe.død. var gift med Sivert Stenersen
           Bøe og 2. gong med Arnt Evensen Vammer. og hadde borna 1
           Sivert Arntsen Vammer,2 Marit Sivertsdtr.g.m.Sivert Hansen
           3 Guri Sivertsdtr.g.m.Erik Iversen Bjerke.4 Marit Sivertsd
           g.m.Ingebrigt Olsen Sneve,død men har borna Sivert Ingebr.
           Sneve 2 Ingebrigt og 3 Marit 22 år,4 Sigrid Engelsjord.

                    Tingleste dokumenter.
1765 12/3 :Bøe,2 øre,bøkselselldel til Anders Andersen Bøe frå
           biskop Bang.
1769  4/9 :På skifte etter Arnt Olsen og Brit Roaldtr.utlagt til
           enken og borna.
1771 11/1 :Sivert Hansen får bøkselseddel på 2 øre i Bøe frå biskob
           Gunnerius.
1783 9/11 :Bøe,2 øre,bøkselseddel til Peder Ingebrigtsen Sneve frå
           biskop Bang.
1785 12/3 :Bøe,2 øres utsæd,Anders Andersen får bøgselseddel av
           biskp Bang.
1796 15/3 :Bøe,2 øre bøkslet av bisp Schønheyder til Hans Sivertsen
           Bøe.

           Ingen skjøter,berre bygsling.

Desse må ha budd på 677 Bøe,nordre:

Ouden                     16O7      (57 år i 1664.)

Olle Audensen Mellem      165O       14 år i 1664

Elling Aundensen Bøe.     1695 1775 Usikker.

Sifuer Olsen Mellem       1696      Marit Iversdtr.Moen g.175O ??
Dordi Olsdtr.Bøe,usikker  1699 1764

Sivert Olsen Bøe.Mellem   g.175O    m/Marit Iversd. Sjurkjønnmoen

Engel Sivertsen Bøe       1731 18O3 Barn i 1758 m/Marit Arntsdtr.Klett

Kari Sivertdtr.Bøe                  Arnt Olsen Bjerkås ??    1729 18O2

Anders Sivertsen Bøe                1Berit? (Gullichsdtr ??)
              g.1754                2Segrom Iversdtr.Hevle   172O 1764

Gullik Andersen Bøe       1731 1811
Engel Andersen                       gift til Loe
Erik Andersen Mjøeeggen
Marit Andersdtr Bøe       1727 18O8  1 Sivert Stenersen Sneve ?
                                     2 Arnt Evensen Vammer   1728 18O8
Gjøri Andersdtr.Bøe                  Ingebrigt Andersen Bjerke
Guri Andersdtr.Bøe                   Jens Stengrimsen Losvold

Marit Sivertsdtr.Bøe      1728 1764 Erik Nilsen

Erik Nilsen Mellem        1815 1897 kåm.f.Hoel i Rennebu

Erik Eriksen Mellem       1844
Guri Eriksdotter?         1847      usikkert.
Anne Eriksdtr.            1849 1851 kåårenke

Marit Halvorsdtr,Bøe      1761 1818 Peder Ingebrigtsen       1755

Arnt Olsen Bøe                 1769 1Randi Ellendd.Forbregd       1746
                                    2Brit Roaldsdtr.i 1749   172O 178O

Randi Arntsdtr.Bøe        1749 1749
Sivert Arntsen Bøe        1751      Barn i 1792 m/Ingeborg I.Hol
Berit Arntsdtr.Bøe        1751 1779 Barn i 1778 m/Ole Olsen Hoel
Ole Arntsen Bøe           1755 1755
Arnt Arntsen Bøe          1756
Roald Arntsen Bøe         1759
Ole Arntsen Bøe           1762      Olava Simonsdtr i 18O8

Ole Andersen Bøe          1754
Brit Andersdtr.Bøe        1755      Ingebrigt Hågensd.Hokseng,g,1776

Anders Andersen Bøe       1757.

Ragnhild Ellingsdtr. Bøe            Lars (Eriksen?)
      (f.Fossem)
Ragnhild Larsdtr. Bøe     1753
Erik Larsen Bøe           1758

Anders Gulliksen Bøe      1773 1773

Ingeborg Olsdtr. Bøe      1778      Berits dotter m/Ole Olsen.

Kari Pedersdtr.Bøe        1774 1852 lægdslem,født Vorhaug ??

Anne Pedersdtr.Bøe        1783 1785
Randi Pedersdtr.Bøe       1785 1866 Simon Olsen Rise         1782 1854

Ingeborg Halvorsdtr.Bøe   1788 1873 Selveier ?

Anne Pedersdtr.Bøe        1792 1866 Ingebr.Roalds.Mellem     1790 1880
Ingebr.Pedersen Bøe       1796 1880 Ingeborg Halvd.Mjøen     1800
Gullik Peders.Bøe         1799      Marit Sivertsd.Sneve     1809

Ane Roaldsdtr. Bøe        1794 1795

Sivert Hansen Bøe         1796 1885 Marit Eriksdtr.f 1787

Anne Gullichsdtr. Viken   1800 1800

Peder Ingebrigtsen Bøe    1821 188O Marit Iversdtr.Vindal    1829
Marit Ingebr,dtr.Bøe      1828 1877 ugift

Sivert Sivertsen Bøe      1829      Jodda Jensdtr. i 1855
Erik Sivtsen Bøe          1835
Haldorf Sivertsen Bøe     184O
Hans Sivertsen Bøe        1842     Guro Avlesdtr.            1842 1902

Ole Olsen Bøe             18O8      Ole og Olavas son

Peder Ingebr.Bøe          1822 1880 Marit Iversd.Vindal      1829
Halvor Ingebr.Bøe         1823      Marit Johs,dtr.Hoel      1829
Marit Ingebr.d.Bøe        1827     1858 Ingebrigt.O.Røtvei

inger Ingebrigftsdtr Bøe  1887 1890

Sivert Sivertsen Bøe      1855 1857 død på Mjøen,inderstsønn
 

                 Matrikkelnummer 678 Bøe
med gammel skyld 2 øre 9 mkl. Nytt matr,nr.92 med lnr.100 og skyld
2 daler 2 ort og 12 shill. Frå 1890 gnr. 100 bnr.1 mmed skyld 4,15.
Folketellinga 17O1:Sifuer Sifuersen 6O år,Sifuer Sifuersen 19 år,Olle
                   Sifuersen 16 år og Steen Sifuersen 7 år.

          Skattemanntal 1762:Siver Stenersen g.m.Marit,og og mandens
                             fader Stener og hans bror Jon.

          Matrikklane:1661 alle under eit
                      1664 Sjur Sifuersen    2 øre.
                      1696 Sifuer            2 øre 9 mkl.
                      1721 Enken             2 øre 9 mkl.
                      1762 Siver Stenersen
                      1838 Siver Hansen      2 øre 9 mkl.
                      1890 Ingebrigt Siverts.2 d 2 sh.
                      1909 Sivert Ingebr.s.  4,15 mark.

Folketellinga 1801:Hans Sivertsen 30 år og Marit Ingebr.dtr.24 år
                  :Born:1 Sivert 4 år, 2 Ingebrigt 2 år.

Folketelling 1815:Hans Sivertsen 44 år Marithe Ingebrigtsdtr.36 år.
                  Sivert Hansen 19 år, Ingebrigt 15 år,Hans 12 år,
                  Anna 9 år Ola 8 år, Sivert 6 år, Ole 2 år.
                  kårmann Sivert Hansen 69 år og Marithe Sivertsdtr
                  64 år.

Skifter på 678:
1739  4/7 :Sivert Sivertsen Bøe - Brit Engelsdtr.
           Born:1 Anders 11 år,2 Emgel 6 år,Marit 8 år,Kari 4 år.
|757 2O/6 :Anders Sivertsen Bøe -Segron Iversdtr.(Hevle)
           Born:1 Brit Andcersdtr.2 år,2 Anders f.like etter at
                faren døde
1765 27/3 :Sivert Stenersen Bøe - Marit Andersdotter.
           Born:1 Marit 13 år,2 Guru 11 år,3 Mari 10 år,4 Sigrid 8 år,
                 5 Marit d.y år,6 Luzie 2 år.

                      Tinglyste dokument.
1750 11/12:Sivert Stenersen Bøe får bygselseddel på 2 øre til
           gaarden Bøe utstedt av biskob Nannestad.
1756 17/1 :Stener Sivertsen (Viken) sel til sonen Sivert Stenersen.
1769  2/1 :John Stenersen Bøe får skjøte på 1/2 Spand i Bøe frå
           major Hartmand for 190 Rdl.

Skjøter på 678 Bøe:    -1756 Steener
                   1756-1769 Sivert
                   1768      John Stenersen

Desse må ha budd på matr.nr.678 Bøe:
Gunnar Bøe                1633      31 år i 1664.

Sifuert Sivertsen  Bøe    1641      Marie Steenersd.Drivstuen ??
Ingebrigt Sivertsen       1662

Sifuer Sifuersen Bøe      1682 1739 1Brit Engelsdotter
                                    2Ragnhild Ellingsdtr.    1695 1765

Olle Sifuersen Bøe        1685
Steener Sifuersen Bøe     1692 1765 Marit Bøe                1693 1661
Marit Sivertsdtr.Bøe      1697 1754 Usikker,
Sivert Sivertsen Bøe      17O3 1756 Ingeborg Olsdtr.Rise,g.1752

Sivert Stenerse Bøe       1729 1765 Marit Andersdtr.Loe g.175O
                                    (Oppgift i 1766 m/Arnt Mjøen)
John Stenersen Bøe                  Barn i 1761 m/Ildri P.Vognild

Marit Sivertsdtr.Bøe      1751      Sivert Hansen Sneve,     1746
Guru Sivertdre.Bøe        1754      Iver Erichsen Bjerke g.1776
Mari Sivertsd.Bøe g.1782  1755      Ingebrigt Olsen Sneve    1746
Sigri Sivertsdtr.Bøe      1757
Steener Sivertsen Bøe     176O
Marit Sivertsdtr.d.y.     1763 1765
Luzie Sivertsdtr.Bøe      1763
John Sivertsen Bøe

Anders Sivertsen Bøe      1728 1759 Sigron Iversdtr.Hefle.   172O 1764
Marit Sivertsdtr. Bøe     1731      barn i 1762 m/Erik Johnsen Bakk
Engel Sivertsen Bøe       1733
Kari Sivertsdtr.Bøe       1734      Anders Olsen Bjerkås.

Arnt Evensen Bøe          1739 1765 1Randi Olsdotter         1733
                                    2Marit Andersdatter      1723

Marit Eriksdtr. Bøe       1762

Hans Sivetsen Bøe         1771 1858 Marit Ingebrigtsdtr.     1777 186O

Sivert Sivertsen Bøe      1774      Barn i 18O6 m/Elen P.Bøe
                                    Karen Iversdtr. Bøe i 18O7
Steener Sivertsen Bøe     1779 1779 usikker
Ole Sivertszen Bøe        1783
Knud Sivertsen Bøe        1785      Barn i 1814 m/Elen E.Gorset
             g.m.                   Ingrid Iversdtr.Bjerke.(i 183O)
                                    Barn i 1821 m/Marit J.Brenden
Marit Sivertsdtr.Bøe      1787
Sigrid Sivertsdtr.Bøe     1789
Guru Sivertsdtr.Bøe       1791      Barn i 1814 m/Ingebr.I.Sneve
Karen Sivertsdtr.Bøe      1794
Mari Sivertsdtr.Bøe       1796 1874 John Olsen Hoel          1782 1863

Marie Ingebr,dtr.Sneve    1814      Gurus dtr.

       Knudsdtr.Bøe       1815
Guru Knudsdtr.Bøe         1822
Guru Knudsdtr.Bøe         1824
Iver Knudsen Bøe          183O

Marit Andersdotter f.1723 vart oppattgift med Arnt Evensen (Vammer?)
men budde på 678 Bø i 18O1.

Sivert Arntsen Bøe        1767

Kari Hansdtr.             1791
Sivert Hansen Bøe         1797      Marit Eriksdtr.          1787
Ingebrigt Hansen          1799      Marit Ingebr.dtr. i 1827
Ole Hansen Bøe            1801 18O1 usikker.
Hans Hansen Bøe           18O3      Ragnjild Eriksdtr.i 1832
Anna Hansdtr.Bøe          18O5
Ole Hansen                18O6
Ole Hansen Bøe            18O8      Rannei Ellevsdtr.i 1837
Sivert Hansen Bøe         181O      Marit Ingebr.d.Vognild   18O6
Ole Hansen Bøe            1812
Ole Hansen Bøe            1813      Randi Ellevsdtr. i 1835
Steener Hansen Bøe        1816 1816
John Hansen Bøe           1817 1820
Thorsten Hansen Bøe       1819 1820
Marithe Hansdtr.Bøe       1821

Iver Sivertsen Bøe        18O7

Hans Sivertsen Bøe        1817       ??
Karen Sivertsdtr.Bøe      182O
Erik Sivertsen Bøe        1824
Ingebrigt Sivertsen Bøe   1826

Ingebrigt Ingebr.s Bøe    1827

Hans Hansen Bøe           1832

Kari Olasdtr. Bøe         1835
Hans Olsxen Bøe           1837

Erik Sivertsen Bøe        1835 1858 haver forkortet sitt liv.

Gurie Olufsdtr.Bøe        1852 1865 ugift

                      Matrikkelnummer 679 Bøe
med gammel skyld 2 øre 3 mkl.Nytt matr,nr.93 med lnr.101 og skyld 2
daler. Frå 1890 gnr.101 bnr.1 med skyld 5,26 mark.

Folketelling 17O1: Sifuer Sifuersen d.y. 52 år.Aren Sifuresen  7 år.

Skattemanntal:1762 Arn Eriksen og Sigron.Andre folk,hennes forrige
               mands moder Ragnhild og hennes søsken Engel Sivertsen
               og Marit Sivertsdtr.
Matrikklane:
1661 alle under ett.2 spand 2,5 øre  1792 Arnt Eriksen
1664 Sifuer          3 øre 3 mkl.    1838 Anders Anders. 2 øre 3 mkl.
1696 Sifuer          2 øre 9 mkl.    1898   - - ds - - 1 dal.4 ort.
1721 Enken           2 øre 3 mkl.    19O9   - - ds - -   5.1O mark.
1762 Arn Eriksen

Jordebok 1648:Sifuer Bøe, eget odel 6 mkl.O skatt

Folketelling 1801:Anders Andersen 44 år,Anbiør Olsdtr.43 år og
                  borna:1 Kari 10 år,2 Anders 2 år, Arnt Eriksen
                          svigerfar 82 år,kårmand og Randi Olsdtr.
                          68 år kårkone.

Folketelling 1815:Anders Andersen 58 år,Ambjørg Oladtr.57 år og
                  sonen Anders 16 år. Kårkona Rannei 81 år.

Skifter på 679:
1764 3/11 :Arnt Eriksen Bøe - Sigron Iversdtr (f.Hevle)
           Born:1 Anders 7 år,2 Erik 5 år,3 Brit 10 år.

                   Tinglyste dokumenter
1755      :Bøe,2 øre bøkslet til Anders Sivertsen av biskop
           Nannestad.
1758 26/5 :Bøe,2 øres leie,bøkslet av bisp Nannestad til Aren
           Eriksen.
1766 24/4 :Bøe,2 øre bøkslet av biskob Gunnerius til Aren
           Evensen Mjøen
1768 16/1 :Bøe 1 øre haver Aren Evensen Bøe ved contract for-
           pliktet sig til at avstå til sin steddatter Marit
           Sivertsdtr. når hun forlanger.
1769 28/1 :Bøe 2 øre av biskob Gunnerius bøkslet til Gullik
           Andersen
1785 12/3 :Bøe,Anders Andersen får bøkselseddel på 2 øres
           utsæd.
                    Ingen skjøter,berre byksling:

           Desse må ha budd på 679 Bøe:
Sifuer Sifuersen Bøe d.y. 1649      52 år i 17O1

Aren Sifuersen Bøe        1694       7 år i   "
Engel Sivertsen
Marit Sivertsdtr.
Ragnhild Sivertsdtr.

Sivert Bøe d.y.           1718 1750 berre ved død.

Arnt Eriksen Bøe g.1756             1m/Sigron Iveresdtr.f.Hevle   1764
                 g.1771             2m/Randi Olsdtr.Aamotsdal.???

Brit Arentsdtr.Bøe        1754
Anders Arntsen Bøe        1757      Anbiør Olsdtr.           1758
Erik Arntsen Bøe          1759

Ole Arntsen Bøe,Usikker   1762 1763

Mari Andersdotter Bøe     1791
Anders Andersen Bøe       1794 1795
Anders Andersen Bøe       1799 1887 Anne Guttormsdtr.Sætrum  18OO

Ambjørg Andersdtr.Bøe     1822
Guttorm Andersen Bøe      1823
Anders Andersen Bøe       1825      Kari Ingebrigtsdtr.
Ole Andersen Bøe          1828
Guri Andersdtr. Bøe       183O
Marie Andersdtr. Bøe      1832
Ane Andersdtr.Bøe         1836
Segron Andersdtr.Bøe      1839
Ingeborg Andersdtr.Bøe    1843
Ole Andersen Bøe          1845
Sivert Andersen Bøe       1845

Anders Andersen Bøe       1854 1855

Sivert Andersen Bøe       1872 1872
Anders Anmdersen Bøe      1875      Dordi Hansdtr.Svartøien  1876 1954

Finn ikkje plass til:
Anne Estensdtr.Bøe        1821 1865 gmds.kone.

Povel Bøe                          barn i 1782 m/Marit Olsd.Sneve
Sivert Hansen Bøe i 1721           Ingrid Iversdtr.Bjerke??

Knut Sivertsen Bøe        1821 Usikkert

Peder I.Bøe   ca.         18OO      Ingeborg Halvorsd.Mjøen  18OO

Heller ikkje til:
Ole Pedersen Bøe i 1845             Kristine Eriksdtr.

Ingeborg Olsdtr.Bøe       1845

               Matrikkelnummer 680 Barstad
med gammel skyld 3 øre 3 mkl.Nytt matr.nr.94 med lnr.1o2a og 1O2b med
skyld tilsammen 2 daler 3 ort og 18 shilling.Frå 189O gnr.102 bnr.1
med skyld 6,38 mark.
      (I jordebog og manntal for 1664 er nemnd ei gard Vigen med
skyld 1 øre og med Bjørn Barstad som brukar)

Folketelling 17O1:Povel Jørgensen 43 år.

Skattemanntal 1762:2 bruk.I Enken Inger med borna:1 Halvor,2 Inge-
                   brigt,3 Peder,4 Ole
                   bruk II:Anders Andreasen g.m.Søborg.
Matrikklane:
1696 Olle 1 Spand 3 mkl.       1838 Ingebrigt H. 2 øre
1721 Povel 1 Spand 3 mkl.      189O Ingebrigt I 6,38 Mark
1762 Enken                     19o9 Randi  5.8o mark
     Anders Andreasen          seinare Sivert Viken.
1838 Halvor I.  1 øre 3 mkl.

Folketellinga 1801:Halvor Ingebrigtsen 63 år,Marit Olsdtr.58 år
                   med borna:1 Inger 32 år,2 Ingebrigt 29 år,3 Ole
                   21 år. Marit Olsdtr.enke i 2 ektesk.80 år,kaar.
                   Husmann:Ludvig Roaldsen 63 år Guri Olsdtr.5O år,
                           Roald Ludvigsen |4 år.

Folketelling 1815:Ingebrigt Halvorsen 42 år,Marithe Iversdotter 30 år.
                  Halvor Ingebrigts.9 år,Marithe 4 år,Ingebrigt f.1815
                  Oppfostr,barn Inger Andersdtr. 9 1/2 år,Kårmann
                  Ludvig Paulsen 8O år Guri Ingewbrigtsdtr.65 år og
                  sonen Roald 27 år.

Skifter på Barstad:
1694  6/8 :Ole Bjørnsen Barstad  -  Sigrid Ingebrigtsdtr.(Gulaker?)
           Born:1 Marit 12 år 2 Ragnhild.
                Laugverge:faren Ingebrigt Gulager.
1755 4/11 :Ingebrigt Paulsen Barstad - Inger Halvorsdtr.
           Born:1 Poul Ingebrigbts. 20 år,2 Halvor 18 år,
                3 Ingebrigt 16 år,4 Peder 8 år,5 Ole 5 år.
                Laugverge:Haagen Svendsen Hokseng.
1765 11/1 :Anders Andersen Barstad - Søborg Halvorsdtr.
           Born:1 Halvor 17 år,2 Anders 15 år,3 Anders d.y
                10 år,4 Arnt 7 år,5 Erik 5 år,6 Kari 13 år.
1807 22/1 :Halvor Ingebrigtsen7 Barstad - Marit Olsdotter.
           Born:1 Ingebrigt,2 Ole på Barstad,3 Inger,død,
                hadde dottra Inger Andersdotter 1 år.
                far Anders Ingebrigtsen Mellemsæter.
1839 19/3 :Halvor Ingebrigtsen Barstad - Marit Iversdotter.
           Born:1 Marit 9 år,2 Brit 2 år.
                Laugverge:Erik Svendsen Vognild.
1839 19/3 :Ingebrigt Halvorsen,kårman - Marit Olsdtr.?
           Born:1 Halvor,sjå skiftet framanfor.2 Ingebrigt
                3 Iver,4 Ole 19 år,5 Marit 25 år,6 Guri 21 år.
1851 24/12:Halvor Ingebrigtsen Barstad-Marit Iversdtr
           Born:1 Marit f.1830,2 Marit f.1837,3 Iver,Ingebr.s.
                 5 Ole,6 Marit.7 Guro Ingebr.dtr. Viken

                     Tinglese dokument
1746 8/11 :Viken,Ingebrigt Barstad får bøkselseddel på 1 øre frå
           fogden Meyer Ibsen.
1765 11/1 :Barstad 1 øre på skifte etter Søborg Halvorsdtr.
           (Anders Andersens enke) vurdert for 168 rdl.
1767 25/3 :Barstad av bisp Gunnerius bøkslet til Halvor Inge-
           brigtsen
1771 26/8 :Barstad,1 øre av Anders Andersen seld til Halvor Evensen
           (?) Barstad for 200 Rdl.
1808  9/3 :Barstad matr.nr.680,derav 1 øre av faren Halvor Ingebrigt-
           sen m.fl.seld til sonen Ingebrigt Halvorsen for 6OO Rdl.
1812 29/6 :Ingebrigt Kvalsjord får bygselseddel på 2 øre i matr.688
           Barstad frå fogd Bugge.

           Desse må ha hatt tinglyst skjøte på 68O Barstad.
                1746 Ingebrigt   1808 1812 Ingebrigt
           1765 1771 Anders      1812      Ingebrigt Kvalsjord
           1771 18O8  Halvor

Disse må ha budd på 68O Barstad:
Povel Jørgensen Barstad   1658      Marit Barstad,Povels enke1668 1761

Ole Bjørnsen Barstad           1694 Sigrid Ingebrigtsdtr.(Gulaker?)

Marit Olsdtr.Barstad      1682 1759 Ugift ??
Ragnhild Olsd.Barstad.              levde i 1694

Ingebrigt Povels,Barstad  1673 1755 1Marit Olsdtr.Stølen  ??
                                    2Inger Halvorsdtr.       17O6 1776

Marithe Olsdatter Barstad 1726 18O6

Paul Ingebrigtsen Barstad 1735
Halvor Ingebr.s.Barstad   1737 18O7 Marit Olsdtr.            1743
Halvor Ingebrigtsen  "    1738 1811
Ingebrigt Ingebrigtsen    174O 1764
Peder Ingebrigtsen        1747      Marith Haldosdtr.Ørstad,g.1772
Ole Ingebrigtsen Barstad  175O      Barn i 1774 m/Sigrid O.Rise
Kari Ingebr.dtr.Barsta<d  1751 1752

Inger Halvorsdtr          1769 18O5 Halvor ?(død under barnefødsel)
Ole Halvorsen Barstad     177O 177O
Ingebrigt Halvorsen       1772 1839 Marit Iverssdtr.Barstad      1885
                                    Barn i 18O6 m/Marie Bøasæter.
Marit Halvorsdtr.Barstad  1774 1774
Ole Halvorsen Barstad     178O 1867 ugift,død som inderst

Ingjerd Iversdtr Barstad  179O 1873 enke.usikker

Inger Andersdtr.Barstad   18O6 1878 Gms.kone (Iver??)

Iver Ingebrigtsen Barstad 181O 1868 Marit Ingebrigtsdtr.     1821 1899

Anders Ingebr.Barstad     1819 1881 Ildri Haagensdtr.i 1835

Inger Iversdtr.Barstad              Knut Sivertsen
Ingebrigt Iversen Barstad 1847

Sivert Knudsen Barstad    1827

Halvor Ingebr.Barstad     18O7 1839 Marit Iversdtr.enke      1764
Ivar Ingebr.Barstad       18O8
Marit Ingebr.dtr.Barstad  1812
Ingebrigt Ingebrs Barstad 1815      Barn i 1843 m/Kari Olsd.Sneve
Guri Ingebr.dtr.Barstad   1817
Ole Ingebr.s.Barstad      182O

Marit Halvorsdtr.Barstad  183O 1896 Ingebrigt Ingebrigtsen   1823 1865
Brit Halvorsdtr.Barstad   1837

Anders Andersen Barstad             1Søborg Halvorsdtr.Klet  1723 1765
            g.1768                  2Marit Olsdtr.Gottem,enke 1721

Ingebrigt A Viken         1827 1889 gift,skolelærer

Mari Andersdtr.Barstad    1843

Sivert Johnsen,Snekker ca,185O      levde i 1899

Ildri Ingebr.dtr.Barstad  1852 1894 ugift.
Randi Ingebr.dtr.Barstad  1854
Ingebrigt Ingebrigts. "   1862 1862  ?

Guri Sivertsdtr Barstad   1874 1884  husm.dtr.
Anna Sivertsdtr.Barstad   1884 1894 (Far? Sivert Johnsen??)
Arnt Sivertsen            1894 1899 Barstadrønning

Sivert Ingebrigtsen Viken 1895 1895

Halvor Andersen Barstad   1747
Anders Andersen Barstad   175O
Kari Andersdtr.Barstad    1752
Anders Andersen d.y.      1755
Arnt Andersen Barstad     1758      Barn i 1781 m/Brynhild Skarsem
Erik Andersen Barstad     176O
Ingeborg Andersd.Barsttad 1763 1764

Inger Ingebr.dtr. død               Anders Ingebr.Mellemsæter.

Marit Andersdtr,Barstad   1798 1798

Marit Knudsdtr.Barstad    1816 1852 husmannsdtr.

Ingebrigt Barstad ??                 usikker

Marit Sivertsdtr Barstad  1850 1897

Mari Ingebrigtsd.Barstad  1858 186O

Marit Sivertsdtr.Barstad  1869 1871

Sivert Eriksen Viken      1884 1931 Marta Johnsdtr.Mjøen      1886

Johanna Sivertsd.Barstad  1891 1891 dtr,av Sivert sætrum.

Einar Sivertts.Viken      1909
John Siverts.Viken        1916
Marie Sivdtr.Viken        1920

Husmann under Barstad:
Ole Eriksen Barstad       1641      6O år i 17O1

Ludvig Roaldsen Barstad   1738      Guri Olsdotter Barstad   1751 182O

Tarald Ludvigsen Bøe      1778 1778
Roald Ludvigsen Barstad   1787      Marit Sivertsdtr.Vammer i 183O
Marit Luvigsdtr.Barstad   1791 1795
Ole Ludvigsen Barstad     1793 1793

Ludvig ??                 1828
Sivert Roaldsen Barstad   183O

Ole Roaldsen Barstaad     1838       Lien?? barn i 1838 m/Anne Øv.haug

Barstadkalvhagen;
Guro Knudsdtr.            1824 1852.tjen.pike.død,i åmundsdal

                 Matrikkelnummer 681 Halviken. (Nerviken)
med gammel skyld 1 øre 12 mkl.Nytt Matr.nr.98 med lnr.106 og skyld 2
daler.Frå 1890 gnr.105 bnr.1 med skyld 3,45 mark.Jordebog og manntal
for 1664 har garden Wiigen med 1 Spand og Ottar som eigar 60 år gl.og
sonen Ellef 13 år.og ein Ole Halvorsen,4O år.

Folketellinge 17O1:Ellef Ottersen 60 år,Knut Ottersen,dreng 4O år,
                   Ole Knutsen Viken 5 år.
Og så: usikkert:   Semming Ottersen 50 år med borna: ?f.i Sunndal 14
                   år,Ottar Semmingsen 10 år, David Semmingsen 8 år.

Skattemantal 1762:Ole Bæraugsen g.m.Randi.

Matrikklane:
1647 Otte         1/2 Spand    1838 Ole Ingebr.s.
1661 Otter        1/2 Spand    189O Inbebr.Olsen
1664 Othar 60 år  1 Spand      1909 Erik Eriksen
1696 Ellef Otters.1/2 Spand         Ole Eriksen
1721 Knud og ?    1/2 Spand         Leif Olsen
1762 Ole Bæraugsen             1963 Finn Viken

Folketellinga 1801:Ingebrigt Olsen 54 år,og Guri Olefsdotter,med
                   borna:1 Ole 27 år,2 Arent 7 år.og Sigrid Hansdtr.
                   fosterdotter 14 år.

Folketelling 1815:Ole Ingebrigtsen 42 åe,Marithe Stengrimsdtr.37 år,
                  Arnt Olsen 10 år,Ingebrigt 2 år,Gurie 8 år og
                  Marithe 4 år.Kårmann Ingebrigt Olsen 67 åt og Guri
                  Olufsdtr.63 år.

Skifter i Viken:
1767 15/11:Oluf Eriksen Viken - Randi Knudsdotter f.Vognild
           Born:1 Erik Olufsen 1/2 år.
                  Verge;Ole Knudsen Vognild.
1822 29/8 :Ingebrigt Olsen Viken - Guro Olleufsdtr.
           Born:1 Ole,2 Arent,3 Randi g.m. Semund Kvalsjord,
                død,har borna:a Ingebrigt 22 år,b Ingebrigt d.y.
                14 år,c Ole 11 år,d Marit 17 år.
1840  4/8 :Arnt Ingebrigtsen Viken (Halviken) - Anne Hansdtr.
           Born:Ingebrigt Arntsen.

                     Tinglyste dokumenter
1740  6/7 :Viigen,det halve,18 mkl.av Otte Semingsen m/fl.seld til
           Beraug Semingsen for 9 Rdl.
1755 29/10:Ole Bæraugsen får skjøte på 1/2 Spand i Halvike frå
           faren Beraug Semingsen.
1756 15/1 :Halviken,1 øre 12 mkl. på skifte etter Schøller seld til
           til Ragnhild Rasmusdotter for 340 Rdl.
1766 25/6 :Olleuf Rasmusen utsteder bøgselseddel på en husm.plass til
           Eli Eliasdotter,pike.
1767 15/11:Viken,på skifte etter Oluf Viken vurdert for 36 Rdl.og
           utlagt til enken Randi Knudsdotter.
1774 18/2 :Vigen,den halve deel,6 mkl.som Eli Eliasdtr.eier er på
           skifte etter hennes fader Elias Ingebrigtsen angivet at
           restere på kjøpesummen 58 Rdl.og utlagt til henne og
           søskena.
1776 26/2 :Vigen 9 mkl.av enken Brit Roaldsdtr.seld til sonen Sivert
           Arntsen Bøe for 12 Rdl.
1778  3/7 :Oluf Rasmusens testamente utstedt av enken Marit Semingsd.
           confirmeret av Christians Borg Slott.
1779 30/12:Viigen 1/2 Spand.Sivert Hansen Bøe får skjøte på 1/2 Spand
           i Viigen frå Olleuf Bæraugsen m/fl.for 28 Rdl.
1784  4/8 :Knut Arntsen Stensem får Skjøte på 12 mkl.mkl.i Vigen frå
           Peder Arntsen for 100 Rdl.
1787 24/8 :Ingebrigt Olsen får Skjøte på 1/2 Spand i Halviken frå
           svigerfaren Olleuf Bæraugsen.
1808  7/3 :Ole Ingebrigtsen får skjøte på matr.nr.681, 1 øre 12 mkl.
           frå faren Ingebrigt Olsen.

           Desse må ha hatt skjøte på matr.nr.681 Halviken:
                174O Otte Simensen     1766 1779 Oluf Beraugsen
           174O 1755 Beraug Ottesen    1779 1787 Ingebrigt Olsen
           1755 1766 Ragnhil Rasmusd.  1787 18O8 Ole Ingebrigts.

Desse har budd på Halviken:681
Ottar Wiigen              16O4      4O år i 1664

Ellef Ottarsen            1651
Knut Ottersen             1661

Ole Knutsen Viken         1696 1769 Marit Halvorsdtr.        17O7 1772
Haldis Knudsdtr.Viken     1711 178O Usikker.

Marithe Olsdatter Barstad 1737 18O6

Knut Olsen Viken??        1749 ??

Marit Knudsdtr.Viken                Oluf Johnsen Lykken g.1757

Ingebrigt Olsen Viken     1747      Guri Olsdotter           1753 1822

Ingebrigt Ingebr.Viken    1771 1771
Ole Ingebrigtsen Viken    1774 1858 Marit Stengrimsdtr.      1778
Randi Ingebr.dtr.Viken    1777      Semund Kvalsjord         1774
Arent Ingebrigtsen Viken  1794      Anne Hansdtr. enke       18O4 1894

Ingebrigt Semundsen Wigen 1798 1798

Arent Olsen Viken         18O5
Guri Olsdtr.Viken         18O7      Barn i 1836 m/Ole Thoresen Hevle?
                                     "   " 1844 m/Halvor Toftaker
Marit Olsdtr.Viken        1811
Ingebrigt Olsen Viken     1814
Ole Olsen Vigen gmd.      1816 1877 Guro Ingebrigtsdtr.i 1842
Randi Olsdtr. Viken       1818
Stengrim Olsen Viken      1822 1866 ugift
Ole Olsen Viken           1824

Ingebrigt Arntsen Viken   1826      Anne Hansdtr. Viken,usikkert
Ingebrigt Arntsen Viken Mjøen?      Mari Sivertsdtr Viken    183O 19O3

Marithe Olsdtr.Viken      1842       Barstad ?? (Ole og Guros dtr.)
Ingebrigt Olsen Viken     1847 1897 gbr.

Arnt Ingebrigtsen Viken   1843

Ole Erichsen Vigen        1726 1767 Randi Knudsdtr.Vognild,g.1766

Erik Olufsen Viken        1767 177O

Ramdi Knudsdtr.oppattgift           m/John Halvors.Størvold i 1769

Ingeborg Olsdtr.Viken     1739      Sivert Eriksen Viken,g.1776
Ingebrigt Olsen Viken     1747
Marit Olsdtr.Viken        1749
Randi Olsdtr.Viken        175O 1755
Halvor Olsen Viken        1751
Sigrid Olsdtr.                      Pike i 1762.

Arnt Olsen Viken          1836      Guri Olsdtr.s son m/Ole Toresen

Ingeborg Olsdtr.Viken     1848 1878 Gmds.kone
 

Otter Semmingsen Viken
Beraug Semmingsen Vigen   1674 1762 Guro Vigen,Beraugs Q.    1682 1759

Ole Beraugsen Viken,      1723 1797 Randi Eriksdtr. Gorset   1725 1798
Eli Beraugsdtr.Viken      1725 1765 Elias Ingebr.s.Mellem g,1754

Beraug Olsen Viken
Giøri Olufsdtr.Viken      1752

Elias Ingebrigtsen  oppgiftet i 1767 m/enke Marit Arntsdtr.Mellem.

Eli Eliasdtr.Vigen        1751      Knud Arntsen Stensem     1748
Haldo Eliassen Viken      1767      (På Mellem??)

Ole Beraugsen i 1792                Randi Erichsdtr.Gorset,g.1751

Erik Eriksen Viken i 18O9

Haldo Eriksen Viken       1795 1795
Haldo Erichsen Viken      18OO 18O1 død av kopperne
Haldorf Ericsen Vigen     18O3 18O3

Ole Eriksen Viken         1832      Ingrid Beraugsd.Gisinger 1831 1872

Inger Olsdtr.Viken        1859      Alle til Amerika i 1875
Beraug Olsen Viken        1862

Anne Ingebr.dtr.Viken     1851      Ingebrigt O.Volden   1853

Marie Ingebr.dtr.Viken    1888
Ole Ingebrigtsen Viken    1890
Marit Ingebr.dtr.Viken    1892
Arnt Ingewbr.sen Viken    1894
Ingebr.Ingebr.Viken       1894
Olaf Ingebr.Viken         1895?

Sivert Ingebr.Viken       1895 1895

Husmenn:
Halvor Andersen           1641       6O år i 17O1

Finn ikkje plass til:
Ingebrigt Siverts.Viken   1816 1871 Gmd.berre ved død
 

                Matrikkelnummer 682 Nordviken
med gammel skyld 2 øre.Nytt matr.nr.99 med lnr.107 og skyld 3 daler
15 shilling. Frå 1890 gnr.106 bnr.1 med skyld 8,56 mark.
Jordebog 1664 har Wiigen 1 Spand med Olle 4O år som eigar.

Folketelling 17O1:Olle Olsen 3O år,og sonen Olle 1 å¨tr.

Skattemantal 1762:Steener Iversen g.m.Solvie.

Matrikklane:
1647 Olle   1 øre               1721 Olle Olsen  2 øre
     Enken  1 øre               1762 Steener
1661 Bjørn  1 øre               1838 Erik Tørrisen 2 øre
     Jøsten 1 øre               189O   - - -" - - -
1664 Olle 40 år 1 spand         19O9     ds.
1696 Olle   2 øre

    Folketelling 1801:Erik Tørrisen 50 år,Karen Haldorsdtr.43 år med
                      borna:1 Tørris 2o år,2 Marit 18 år,3 Ildri,15.
                      år, 4 Guru 9 år,5 Marit d.y.4 år.

Folketelling 1815:Tørris Eriksen Viken 33 år Margrete Haagensdtr.32
                  år, son Erik 7 år og Haagen f.1815. Kårmann Erik
                  Tørrisen 64 år med borna Ildri 29 år,Guri 23 år,
                  og Marithe 25 år.. Husmann Tollef Olsen 63 år,og
                  Guri Ingebrigtsdtr. 56 år med borna Erik 28 år og
                  Rannei 17 år.

Skifter i Nordviken:
1748 22/8 :Ole Olsen Viken - Marit Olsdotter
           Hennar born: frå 1.ektesk.1 Ole Olsen Gorset,2 Anne g.m.
           Erik Tørrisen Viken,3 Guru Olsdtr.død,har sonen Ole
           Ingebrigtsen 19 år,4 Randi Olsdtr.enke på Vekve,5 Marit
           Olsdtr.g.m.Erik Iversen Buen.
1757 14/1 :Tørris Eriksen Viken - Ildri Evensdotter.f.Skorem.
           Born:1 Erik Tørrisen 8 år,2 Marit 6 år,3 Anne 3 år,
                  Laugverge Ole Eriksen Mellerm.
1760 20/6 :Steener Iversen Viken - Ildri Evensdotter,enke.
           Born:i 1.ektesk.m/Tørris Viken 1 Erik Tørrisen 8 år
                2 Marit 6 år,3 Anne 3 år.i 2.ekteskap:1 Tørris
                Stenersen 1/2 år,2 Gjertrud 1 1/2 år
1766 14/1 :Anne Olsdtr.Viken,enke- (Erik?)
           Born:1 Tørris Eriksen,død,har borna:a Erik 14 år,b
                Marit 11 år,c Anne 9 år, 2 Ole, 3 Erik.

                       Tinglese dokument
1745 12/5 :Nordviken,1 øre 15 mkl.seld av Roald Olsen m/fl.til
           Tørris Eriksen for 40 Rdl.
1748 18/4 :Wiigen,1/2 Spand av Schøller solgt odels-og innløsnings-
           retten til Steener Iversen etter forening.
1748 22/6 :Tørris Eriksen får timglyst ekstrakt av skiftebrev på
           Nordviken, Ole Olsens børn.
1753 29/10:Vigen,et huusmandssæte.bøkslet av Tørris Eriksen til
           Anfind Eriksen.
1756 17/1 :Viken,1/2 Spand,seld av Steener Iversen til Sivert
           Steenersen for 28 Rdl.
1758 14/1 :Viken,på skifte etter Tørris Eriksen vurdert for 2O Rdl.
           og utlagt til Erik Tørrisen
1760 20/6 :Viken,20 mkl.på Skifte etter Ildri Evensdtr.vurdert for
           20 Rdl.og utlagt til enkemannen Stener Iversen m.fl.
1761 31/10:Oluf Eriksen Viken får skjøte på 8 mkl.i Viken frå mora
           Anne Olsdotter for 36 Rdl.
1765 25/1 :Viken,dertil har Erik Tørrisen lyst odels-og innløsnings-
           rett.
1777 16/7 :Viken 2 øre er av Steener Iversen og hans stedsønn seld
           til Erik Tørrisen for 100 Rdl.
1786 20/12:Vigen 2 øre,av Erik Tørrisen bøkslet plassen Vikahaugen
           til Tollef Olsen Mjøen.
1806 24/6 :Viigen eller Nordvigen,2 øre av Erik Tørrisen seld til
           sonen Tørris Eriksen for 900 Rdl.

           Desse har hatt tinglyst skjøte på 682 Nordviken.(1/2 Spand)
           1748 1756 Stener Iversen                15 mkl.
           1756 1760 Sivert Stenersen         1745  Roald Olsen
           1760 1772 Steener Iversen     1745      Tørris Eriksen
           1772      Erik Tørrisen

Desse må ha budd på Nordviken
Olle (Halvorseen?)        1624      4O år i 1664

Marit Olsdtr. Vigen       1662 1748
Ole Olsen Viken           1668 1761  (Nerviken ved død)

Marit Olsdtr.Viken        1681 1751 Erik Iversen Buen        1698 1752
Anne Olsdtr. Viken        1687 1765 Erik Tørrisen Myren      1687 1756

Randi Olsdtyr. Viken      17O6 1778 Arnt Arnfindsen Vekve    17OO 1742
Guru Olsdtr.Viken                   død før 1748.Har sonen

Ole Olsen Viken           17OO

Marith Arntsdtr.Vigen     1724 18O5

Ole Ingebrigtsen Viken    1729

Tørris Eriksen Viken      1722 1756 Ildri Evensdtr.Skorem    1723 176O

Steener Iversen Hevle     1732 182O 1Ildri Evensdtr.Viken    1723 176O
                                    2Sølvie Hansdtr.Sæter    1732 18O1

Erik Tørrisen Viken       1749 1751
Erik Tørrisen Viken       1751      Karen Haldosdtr.Mellem   1757 18O8
Anne Tørrisdtr.Viken      1754      Ole Olsen Viken g.1781
Marit Tørrisdtr.          1757

Ingeborg Olsdtr.Viken     1754
Hans Olsen Viken          1756

Gjertrud Stenersdtr,Viken 1759
Tørris Steenersen Viken   176O 1761
Iver Steenersen Viken     1761 1763
Ildri Stenersdtr.Viken    1763 18O1 Haakon Svendsen Hokseng  1757 182O
Hans Steenersen Viken     1766 1767
Iver Steenersen Viken     1768 1852 Gunhild Ingebr.Drivstuen 1769 1858

Ole Hansen Viken                    Ingrid Olsdtr. Hoel g.1754

Anne Hansdtr. Viken                 Ole Olsen Gorset g.1749 (Hoel?)

Ole Eriksen Viken              1767 Randi Knudsdtr.Vognild
Erik Eriksen Viken                  levde i 1766

Ildri Eriksdtr. Viken               Erik Ingebrigtsenn  Viken i 1759
Erik Eriksen Viken        1759
Lars Eriksen Viken        1761

Erik OLsen Viken          1767

Marit Stenersdtr.Viken    1778 1874 Kårenke.

Tørris Eriksen Viken      1781 184O Marihte Haagensd.Hokseng 1783 1858
Marit Eriksdtr.           1783 1868 Erik Iversen Bjerke      1783 186O
Ildri Eriksdtr.           1786 1862 Knut Arntsen Vognild (i) 1787 1861
Haldo Eriksen Viken       1788
Guru Eriksdotter Viken    1792 184O Ole Olsen Hoel           179O 184O
Haldo Eriksen Viken       1794 1795
Marit Eriksdtr.           1796
Marit Eriksdtyr.Viken     1797 1884 Sivert Hansen Bøe        1796 1885
Haldo Eriksen Viken       18O1 18O1
Haldo Eriksen Viken       18O3 18O3

Erik Tørrisen Viken       18O8 1872 Ildri Iversdtr.Rolvsjord 1811 19O1
Haagen Tørrisen Viken     1813 1816
Haldord Tørrisen Viken    1815 1835
Haagen Tørrisen Viken     1819 1821
Stener Tørrisen Vigen     1821 1825
Haagen Tørrisen Vigen     1822      Marit Jensdtr.Mjøen      1824

Ingebrigt Olsen Nervken   1814 1895 gbr.ugift
Ole Olsen Nerviken        1824 19O9 kårm.

Haldo Eriksen Viken       1835 1836
Marit Eriksdtr.Viken      1837      Iver Johnsen Furunes     1834
Gunhild Eriksdtr.Viken    1839      Haagen Larsen Vognild    184O
Ildri Eriksdtr.Viken      1842      Ole Iversen Bjerke       184O
Iver Eriksen Viken        1845 1847
Anne Eriksdtr. Viken      1847 1943 Erik Arntsen Bjerkaas    1854 19O4
Erik Eriksen Viken        185O 1939 1Dordi Larsdtr.Vognild   1853 1887
                                    2Ragnhild Hellaug.Grøtte 1858 194O

Iver Iversen Viken        187O 187O

Tore Eriksen Viken        1872 1952 Marta Olsdtr.Bjerkager   1878 196O
Ingebrigt Eriksen Nviken  1872 19OO ugift
Even Eriksen Vikem        188O 1891
Marit Eriksdtr.Viken      1881      Martin Hansen Bjerkaas   1877

Even Eriksen Viken        189O 1881
Dordi Eriksdtr Viken      1892      Thomas Tranmæl,Melhus
Inga Eriksdtr.Viken       1894 1895

Husmann:(Andfind, ført som eier av matr.nr.683 i 1696.)

Vikahaug
Andfind Eriksen Vikahaug  1727       Marith Arentsdtr.       1727

Tollef Olsen Vikahaug     1752      Randi Andfidsdotter      1769 18O1

Randi Andfindsdtr.Viken              Halvor Olsen Bekken     175O 1836
Erik Arnfindsen Viken     1767 178O

Marit Tollefsdtr.Vikahaug 179O
Erik Tollevsen Vikahaug   1793 1866 Inger Pedersdtr.Lien     1787 1849

Marit Tollevsdtr.d.y.     1794 18O1
Randi Tollefsdtr.         1799 1662

???  Simonsen Vikahaug    18O6 1889 kårm.f.i Folldal,gift

Randi Eriksdtr.Viken      1824      Erik og Ingers dtr.
Marit Eriksdtr.Viken      1827
Ole Eriksen Viken         1832
Hans halvorsen Vikahaug ca188O      grmd.

Peder Hansen Vikahaug     19O5 19O5

                       Vikaløkken.
Oluf Olsen Vikaløkken ca. 186O

Marie Olsdtr Vikaløkken   188O 19O5 Vognildsmyran?? Engelsjord?
 

                    Matrikkelnummer 683 Viken
med gammel skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.97 med lnr.105a,b,c med
skyld 1/2 Spand. Frå 1890 gnr.104 bnr.1 med skyld 1,77 mark.

Skattemanntal 1762: Siver.Ingen folk.

Matrikklane:
1647 Ouden            1/2 Spand    1838 Hans Sivertsen  1 øære 6 mkl.
1661 Christopher      1/2   "           Arnt Ingebrigtsen    3 mklk.
1696 Andfind          1/2   "           Ingebriht Hansen     3 mkl.
1721 ??               1/2   "      189O Ingebrigt A.     1,17 mkl.
1762 Sivert,ingen folk,            19O9 Ingebr. O Volden 1,17   "

Jordebok 1648: Ouden eget odel 1/2 spand. O skatt

Folketelling 1801:Ingen oppført i 18O1. og heller ikkje i 1815.

Skifter i Viken 683:
1838 13/12:Marit Ingebrigtsdtr.Viken - Ingebrigt Hansen.
           Born:1 Ingebrigt 11 år,2 Hans 9 år,3 Marit 6 år.
                  Verge:Sivert Hansen Bøe.

                       Tinglyste dokumenter.
1765 27/3 :Viigen 1 øre 12 mkl.på skifte etter Sivert Stennersen
           Bøe utlagt til enken Marit Arntsdtr.

1774 24/2 :Viigen 65 mkl.av enken Marit Arntsdtr.m/fl.seld til pigen
           Eli Eliasdotter for 58 Rdl.
1808  7/3 :Wiigen,matr.nr.683,1 øre 12 mkl. seld av Sivert Hansen til
           sonen Hans Sivertsen for 200 Rdl.
1811  2/12:Viigen 1 øre 3 mkl av Lars Olsen seld til Sivert Ingebrigt-
           sen for 400 Rdl.

Berit Roaldsdtr.Viken g.1748 m/enkem.Arne Olsen Bøe.Lønset   17O2 1769

Even Eriksen Viken                  Kari Johnsdtr.Utemshaugen.g.176O

Anne Evensdtr. Viken      1761

         Alt om matr.nr. 683 er usikkert.
         Finn ikkje matr.nr. 683 i folketellinga for 1801.
Esten Ingebr.Viken        1736 1747 Berre ved død.

Marit Ingebrigtsdtr.Viken       1838 Ingebrigt Hansen (Bøe?) 1778 1868

Sigrid Ingebr.dtr.Viken   1794 1868 kårenke

Ingebrigt Ingebriugts,    1827
Hans Ingebrigtgts.        1829
Marit Ingebr.dtr.         1832 1887 gmsenke,Rønning

Marit Ingebr.dtr.Viken    1866 1868

Så finn eg:
Ole Knudsen Vigenløkken   18OO 1851 husmann.

Guro Olsdtr. Vikasæter    185O 1891 pike.tjener
 

                  Matrikkelnummer 684 Birkaas
med gammel skyld  12 mkl. Nytt matr,nr.100 med lnr.1o8 og 1o9 med
skyld tilsammen 2 ort og 2o shilling.Frå 1890 gnr.107 bnr 1 med skyld
2,13 mark.Prestemanntalet for 1664 har Bjerkaas med skyld 1 øre med
Olle 30 år,som forsørger Erik 80 år og som bruker 1/2 øre,samt Poufel
55 år som bruker 1/2 øre og har sonen Aren Poufelsen og Brynjulf 15 år

Jordebok 1648;Pofuell Lien eget odel 1/2 øre. O skatt

Skattemanntal 1762: eies av Povel Rise,Ekre.Sumund og Marit.

Matrikklane:
1661 Erich           1 øre         1838 Ole Hansem             8 mkl.
1664 Erich 80 år                        Ingebr.Christoph.sen   4 mkl.
     Olle 30 år      12 mkl.       189O Eldrid Arntsdtr.  1 ort 1O sh.
1696 Erich           12 mkl.       19O9  - - ds - - -       2,13 mark.
1721 Erich           12 mkl.            Seinare Anton Bjerkås.
1762 Sumund

Folketelling 18O1:Christopher Svendsen Bjerkaas 39 år med sonen
                  Ingebrigt 8 år og enken Eli Pedersdtr.66 år,enke i
                  1. ekteskap

Folketelling 1815:Christpher Svendsen 56 år,med sonen Ingebrigt 22 år.

Skifter i Bjerkås:684.
1771 14/2 :Paul Eriksen Bjerkås - (enkem,?)
           Born:1 Elias Paulsen Ekre,2 Ole Paulsen Bjerkås,3 Paul
                Paul Paulsen,4 Ole Paulsen d.y.f.1753,5 Marit
                Paulsdotter,3O år.

                     Tinglyste dokumenter.
1750 28/10:Bjerkaasen 8 mkl.Paul Erichsen Ecker får skjøte frå Even
           Erichsen Sneve for 12 Rdl.og kaar.
1751 15/1 :Bjerkaasen,8 mkl.seld av Even Evensen Sneve m/fl. til
           Gjertrud Taraldsdtr. Aalbu m/fl. for 12 Rdl.
1751 2/11 :Et husm,sæte bøkslet til Erik Pedersen Kvalsjordhaugen
           fra Paul Eriksen Ecker (Rise)
1761 29/10:Et husm.sæte bøkslet av Even Eriksen Sneve til Anders Olsen
1764 19/10:Bjerkaas 8 mkl.Ole Paulsen får skjøte på 8 mkl.i Bjerkås
           frå faren Paul Rise for 8 Rdl.
1795 29/8 :Bjerkaas, 8 mkl.Lars Andersen Størvold får bygselseddel på
           plass under Bjerkaas frå eieren Ole Paulsen.
1801 7/12 :Ingebrigt Eliasen får skjøte på 8 mkl.i Bjerkaas frå far-
           broren Ole Paulsen for 95 Rdl.

Skjøter  på 684 Bjerkås:
                 1750 Even Eriksen Sneve 8 mkl.
            1750-1764 Paul Eriksen Rise,Ekker 8 mkl.
            1764-18O1 Ole Paulsen   8 mkl.
            18O1      Ingebrigt Eliasewn 8 mkl.

            Desse må ha budd på Bjerkås 684

Erik Bjerkås              1584      8O år i 1664
Olle (Eriksen??)          1634      3O "     "
Pofuel (Eriksen?)         16O9      55  "    "

Arne Poufelsen,sønn

Brynjolf Bjerkaas         1649      15 år i 1664

Erik Pedersen Bjerkaas    1677      44 år i 17O1

Peder Eriksen             1693       8  " "  "
Simen Eriksen             1695       Marit (levde i 1772)
Pofuel Eriksen            1698 1771  3 år i 17O1
Guri Eriksdtr.Bjerkås  gammel  1764  usikker.

Guro Eriksdtr.Bjerlås     1718 1748
Ingeborg Eriksdtr.Birkaas            Ols Olsen Sneve, g,1748

Ole Hansen Bjerkås i 1738

Anne Pedersdtr.Bjerkås    1727 1797
Knut Pedersen Bjerkås               Inger Johnsdtr.          1728 1784
Marit Pedersdtr.Bjerkås   1728 1764

Erik Paulsen Bjerkås                Marit Iversd.Bjerkås g.1748.
Marit Paulsdtr.Bjerkås   1741
Elias Paulsen Bjerlås
Ole Paulsen Bjerkås
Paul Paulsen Bjerkås                barn i 1771 m/Brit Olsdt.e.
Marit Eriksdtr,Bjerkås g.1744       Ole Ingebrigtsen Sneve   1723
Ole Paulsen Bjerkås d.y. 1753

Ingrid Ellingsd.Bjerkaas  1746 1816 (husm.kone)

Sigrid Knudsdtr.Bjerkås   ??        barn i 1781 m/Hans Siv.Skindset.
Peder Knudsen Bjerkås     1762      Inger Johnsdotter
Ingrid Knudsdtr. Bjerkås  1764      barn i 1856 m/Michel Sneve
John Knudsen Bjerkaas     1768 1768
Marit Knudsdtr.Bjerkaas   1768 1768

Marit Hansdtr.Bjerkås     1781      Sigrids dtr.

Jøran Olsdtr.Bjerkås                Ingebrigt Estensen Haugset,g.1748

Roald Ludvigsen Bjerkås   1786 187O Kåmand

Anne Arntsdtr.Bjerkås     1788 1878.fattiglem.enke

Ingebrigt Christoph.sen   1797 187O Karen Ellingsdtr i 1828, 1792 1877
                                    Barn i 1816 m/Ingeborg Langv.den.
                                      "  " 1817 m/Ingeborg Lødensdtr.
Marithe Michelsd.Bjerkås  18O6

Even Ingebrigtsen Bjerkås 1817 1817

Ole Olsen Bjerkås         1826 19O4 husm. Brenden?

Ole Ingebrigtsen Bjerkås  1828      barn i 1849 m/Randi B.Sneve f.1824
Gjertrud Ingebr.dtr. "    183O
Mari Ingebrr.dtr.Bjerkås  1833

Rasmus Knudsen Bjerkås    1836 1893.ubgk.fattiglem.f.Dørum?

Hans Sivertsen Bjerkås              Guro Avlesdtr,           1842 1902

Kari Arntsdtr.Bjerkaas    1858 1882 gbr.dtr.ugift
Eldrid Arntsdtr.i 189O
Marit Arntsdtr.Bjerkås    1862 1883 ugift

Ole Bjerkås         ca.   186O

Anton Hansen Bjerkås      1875      Kristine Hansd.Svartøien 1889

Anton Olsen Bjerkås       1882
Marit Olsdtr.Bjerkås      1892 1892

Finn ikkje plass til:
Marit Bjerkås             1796 1874,enke fattig.

Peder Eriksen Bjerkås i 1855        Rannei Olsdtr.Bjerkås

Marith Pedersdtr.Bjerkaas |855
 

Husmann:I
Knud Knudsen Bjerkås      1767 1851 Marit Ingebr.dtr.        1769
John Knudsen Bjerkås                Barn i 18O3 m/Kristine Stølen

Ande Knudsdtr.Bjerkås     1791
Ande Knudsdtr.d.y.        1795      Halvor Halvorsen
Marit Knudsdtr.Bjerkås    1799
Guru Knudsdtr.Bjerkås     18OO
Knud Knudsen Bjerkjås     18O1 1859 Anne Arntsdtr.Gottem     1794
Karen Knudsdtr. Bjerkås    ??       barn m/Ingebr.Olsen Viken i 1846
Ingebrigft Knudsen  "               Barn i 183O m/Marit Jensd.Ørsrtad
Anders Knudsen Bjerkås    1811 1811

Simen Johnsen Bjerkås     18O3      u.f.e.

Kari Halvorsdtr.Bjerkås   1818

Knud Knudsen Bjerkås      1828
Ingeborg Knudsdtr.  "     1832

Husmann II.
Lars Andersen Bjerkås     176O      Sigrid Ellingsdtr.       175O

Knut Arntsen Bjerkås,husm.1787 1861 Ildri Eriksdtr.          1787 1862

Arnt Knudsen Bjerkås      1819 1894 Ildri O Røtvei           1823 19O3

Marie Knudsdtr Bjerkås    1826

Knut Arntsen Bjerkaas     1846
Inger Arntsdtr.   "       1849
Erik Arntsen Bjerkaas     1854

                    Matrikkelnummer 685 Bjerkaas
med gammel skyld 12 mkl.Nytt matr,nr.101 med lnr.110,111,og 112,
kvar med skyld 4 mkl. eller 23 shilling.tilsammen 2 ort og 21
shilling. Frå 1890 gnr.108 bnr.1 med skyld 0,53 mark.

Skattemanntal 1762:Same eigar som på 684,nemleg Povel Rise Ekre,
                   Sumund og Marit som truleg er brukarar eller
                   bøkslarar.
Matrikklane:
1664 Pofuel 55 år       12 Mkl.    1838 John Olsen        4 mkl.
1696 Halvor             12  "           Hellaug Sivertsen 4 mkl.
1721 Erik               12  "      189O Even Evensen    11 shill.
1762 Povel Æckre        12  "      19O9 Ole S.Bjerkås    O,53 mark.
1838 Jon Sivertsen       4  "

Skifter på Bjerkås
1765 3O/1O:Ole Andersen Bjerkås - Guru Eriksdotter.
           Born:1 Erik, 2 Anders,3 Semund 18 år,4 Mali 29 år,5 Luzie.
                23 år 6 Mali d.y. 2O år.

                     Tinglese dokumenter.
1734 24/2 :Ingebrigt Eriksen Vekve får skjøte på 4 mkl.i Bjerkåsen
           frå Johannes Eriksen Aalbu.
1751 18/1 :Contract inngaaet av Paul Eriksen og Even Sneve m/fl on at
           deres koner skal ha gaarden Bjerkaasen til brugelighed paa
           livstiid.
1766 26/5 :Bjerkaasen 4 mkl.av Marit Evensdtr.Sneve seld til Jon
           Evensen Sneve for 26 Rdl.
1766 26/6 :Bjerkaasen 4 mkl.av Johannes Halvorsen Aalbu seld til sted-
           dottra Dordi Johannesdotter for 40 Rdl.
1770 27/8 :Bjørkaasen 4 mkl. seld av Jon Evensen Sneve til
           Sivert Jensen Ørstad.
1781 4/12 :Bjørkaasen 4 mkl.av Ole Jonsen seld til Jon Evensen Sneve.
1785 31/12:Bjørkaasen 4 mkl.derav av Ingebrigt Olsen Kvalsjord seld
           til Sivert Eriksen Aalbu for 40 Rdl.
1789 12/6 :Bjørkaasen 4 mkl.av Sivert Eriksen Aalbu seld til sonen
           Johannes Sivertsen for 50 Rdl.
1789 12/8 :Bjørkaasen ? mkl.fra Peder Eriksen Aalbu til ??
1791 16/8 :Bjørkaasen 4 mkl.Jon Ingebrigtsen får skjøte frå
           svigerfaren Jon Evensen.
1796 26/8 :Bjerkaasen 4 mkl.av Sivert Eriksen Aalbu seld til
           Christopher Svendsen Kvalsjord for 120 Rdl.
1797 27/8 :Knud Knudsen får bygselseddel på plass under Bjerkaasen
           på visse vilkår fra eieren Johannes Sivertsen
1808  8/3 :Jon Sivertsen får skjøte på matr.nr.685,derav 3 mkl frå
            Sivert Jonsen Ørstad.
1810 5/12 :Bjerkås 4 mkl.matr.nr.685 av eieren Ingebrigt Eriksen
           seld til Sivert Johnsen Aalbu for 270 Rdl.
1811 21/2 :Bjerkaas 4 mkl.matr.nr.685.Ole Olsen Nysæter får skjøte
           frå svigerfaren Jon Ingebrigts.for 400  Rdl.
1812 5/12 :Bjerkås 4 mkl.matr,nr.685 Oluf Knudsen Kvalsjord  får
           makeskifteskjøte frå Sivert Johannessen Aalbu  for 6OO Rdl.
1814 27/1 :Bjerkås,685,4 mkl.av Oluf Knudsen seld til Arnt Rasmusen
           Dørrum for 500 Rdl.

Skjøter på 685 Bjerkås:Vanskeleg å finne fram til.

Desse må ha budd på matr,ne.685 Bjerkås.
Poufel Arensen Bjerkås    16O9      55 år i 1664
Aren Pofuelsen              ??
Brynjolf Bjerkås          1649      15 år i 17O1

Halvor i 1696

Ole Andersen Bjerkås      1697 1765 Guri Eriksdtr.

Mali Olsdtr. Bjerkås      1736      Ole Ingebrigts.Hagen,    1726
Erik Olsen Bjerkås                  Inger Olsdtr.Birke,g.1766
Luzie Olsdtr.Bjerkås      1742      Pike på snøve i 1762
Anders Olsen Bjerkås                Kari Sivertsdtr.Bøe,g.1761
Mali Olsdtr. d.y.         1745
Semund Olsen Bjerkås      1747

Marit Pausdtr Bjerkås     1741
Elias Paulsn Ekre
Ols Paulsen Bjerkås
Paul Paulsen
Ols Paulsen d.y.          1753

Ole Andersen Bjerkås      1761 1761
Brit Andersdtr.Bjerkåa    1763

Christopher Svendsen      1762      enkemann

Paul Eriksen (Ekre)            1771

Mette Eriksdtr.Bjerkås    1767

Ingebrigt Christophersen  1793      Karen Ellingsdtr.

Svend Ingebr.sen Bjerkås  1822
Arnt Ingebr.s.Bjerkås     1823      Karen Olsdtr.Klett i 1846
Sigrid Ingebr.dtr.Bjerkås           barn i 1847 m/Ole Larsen Stuen

Dorthea Olsdtr.Bjerkås ?  1847

Poufel Arensen Bjerkås
Anne Arntsdtr.Bjerkås     1849
Arnt Arntsen Bjerkås                snekker

Hans Arntsen Bjerkås      19OO 19OO

Sivert Hoel.                       Far til:

Kari Sivertsd.Hoel,Bjerkås186O 186O tvilling
Marit   "      "     "    186O 186O   "

Oline Johnsdtr.Bjerkaas   187O 187O

Even Evensen i 189O

Husmann: Knudt Pedersen   1725 1793 Ingrid Iversdtr Bjerkås  1726 1794

Finn ikkje plass til:
Mali Ingebrigtsd.Bjerkås  1830      Barn i 1854 m/Jens Ørstad

Iver Jensen Bjerkås       1854

Ole Eriksen Bjerkås,husm.          Marit Olsdtr.Bjerkås      1858 1897
 

                    Matrikkelnummer 686 Lien
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.103 med lnr.114 og skyld 3 ort 3
shill.Frå 1890 gnr.110 bnr.1 med skyld 2,39 mark.

Sskattemanntal 1762:Ole Ingebrigtsen g.m.Gjertrud.hennar foreldre
                    Johannes Sivertsen g.m.Dordi.
Matrikklane:
1661 Enchen og Povel 1 øre     1738 Ole Olsen          6 mkl.
1664 Efven Lien      6 mkl.    189O Ole Engelsen   3 ort 3 shil.
1696 Aren Lien      13,5  "    19O9 I.K.Ålbu       2,39 mark
1721                13,5  "    seinare Erik Skjøtskift.
1762 Olle Ingebr.s.

Folketellimng 17O1:Aren Pedersen 55 år, Peder Arntsen 11 år, Ole
                   Arntsen 2 år.

Folketellinga 1801:Iver Arentsen 44 å4, Marit Olefsdotter 33 år.
                   Born:1 Sigrid 7 år,2 Marit 5 år,3 Marit 3 år,
                         4 Bereth 2 år.
Folketelling 1815:Ole Olsen 4O år, Berithe Iversdtr. 24 år,
                  Kårmann Hans Lagesen 45 år og Kristin Olsdtr.59 år

Skifter i Lien;
1696 24/1O:Oluf Olsen Lien - Gjertrud Olsdtr.
           Born:1 Sifuer,2 Ole,3 Marit,4 Guru,5 Brit.
1844 14/3 :Knut Mikkelsen Lien - Marit Eriksdotter,?f.Sneve?)
           Mikkel Lien (?)- Olin Knudsdtr.Stuehaug.
           Søskene:1 Erling Mikkelsen Stuehaug,2 Mikkel Mikkelsen
                   3 Ingeborg Mikkelsdtr g.m.Ole Halv.Fagerhaugløkk..
                   3 Marit Mikkelsdtr. ???

                    Tinglese dokumenter;
1750 29/10:Lien 6 mkl.Gjertrud Ellingsdtr.får skjøte på 3 mkl.
           i Lien frå Dordi Olsdotter for 6 Rdl.
1763 28/11:Ole Ingebrigtsen Nysæter får skjøte på 6 mkl.i Lien
           frå Johnnes Sivertsen i forening.
1788 16/2 :Ellev Gundersen Bjørgen får skjøte på 6 mkl.i Lien
           frå Ole Ingebrigtsen for 400 Rdl.
1791 16/8 :Ellev Gundersen sel 6 mkl.i Lien til Ole Olsen
           Storløkken for 500 Rdl.
1796 26/2 :Ole Olsen sel 6 mkl.i Lien til Iver Sivertsen Wang
           for 430 Rdl.
1807 27/8 :John Evensen Sneve seld 9 mkl.i Lien til enken Clara
           Iversdotter for 120 Rdl.
-- sd --  :Clara Iversdtr. sel 9 mkl.i Lien til Ole ImgeBrigtsen
           Risgjerdet for 120 Rdl.
1808 23/4 :Enken Kristi Olsdtr.pantsetter 6 mkl.i Lien til Opdal
           kirke.
1808 12/8 :Lien,4,5 mkl.på auksjon etter avdøde Iver Sivertsen Wang
           kjøpt av lensman Vasleggen for 420 Rdl.og seld videre til
           enken Krist Olsdtr.for 469 RDl.og skjøte same dag til
           Kristi Olsdtr på matr.nr.686,4,5 mkl.

Skjøter på 686 Lien;
1763-1788 Ole Ingebrigtsen.      1796 18O8 Iver Sivertsen
1788-1791 Elev Gundersen         18O8      Kristi Olsdtr.
1791-1796 Ole Olsen

Desse må ha budd på 686 Lien:
Oluf Olsen Lien           1633 1696 Gjertrud Olsdtr.

Aren Pedersen Lien        1646

Sivert Olufsen
Ole Olufsen               1659
Marit Olufsdtr.
Guru Olufsdtr.
Brit Olufsdtr.

Peder Arentsen Lien       169O
Ole Arentsen Lien         1699
Tarald Arntsen Lien ??    17OO 1755

Ellend Clausen Lien       17O4 1749 Dordi Olsdotter
Dordi Olsdtr.må være oppgiftet med
                                    Johannes Sivertsen Dørrum,g.175O
Aren Pedersen Lien?  ca.  1715

Gjertrud Ellingsd.Lien    1737      Ole Ingebrigtsen Nysæter.173O
Ole Engelsen Lien i 189O

Marit Ingebr,dtr.Lien               John Johnsen Haaker i 1822

Elling Olsen Lien

Iver Sivertsedn Lien      1749 18O6

Peder Arentsen Lien    ca.175O      usikker
Iver Arentsen Lien        1757 18O5 Marithe Olefsdtr.        1768

Hans Lagesen Lien         177O      Kristine Olsdotter       1756

Arnt Iversen Lien         1771 1783 ??

Ingebrigt Olsen Lien      1774

Ingeborg Pedersdtr.Lien   1777 1812 langvarig svakelighet.

Berit Iversdttr.Lien      179O 188O enke,kårkone
Karen Iversdtr.Lien                 Barn i 18O8 m/Halv I.Vekved
Sigrid Iversdtr.Lien      1794
Marit Iversdtr. Kien      1796
Marit Iversdtr.Lien d.y.  1798
Bereth Iversdtr.Lien      1799 1844 1Ole Olsen Lien          1775 1853
                                    2Hans Thorsen i 1842

Arnt Halvorsen Lien       18O8      Karens son.

Kristine Olsdtr.Lien      1816      Ole Siverts.Bøasæter.
Karen Olsdtr. Lien        1821
Iver Hansen Lien          1821
Ingeborg Hansdtr.Lien     1825
Kari Hansdtr.Lien         1831
Sigrid Hansdtr.Lien       1835
Inger Hansdtr.Lien        1842

John Johnsen Lien         1822
Ingebrigt Johnsen Lien    1824

Mikkel Lien                         Oline Knutsdtr.Stuehaug

Knud Mikkelsen Lien                 Marit Eriksdotter i 1841
Marit Mikkelsdtr.Lien     1852 1853 selveierdatter

Segron Knudsdtr. Lien     1841

Christie Olsdtr.Lien      1838
Ole Olsen Lien            1841

Ingebrigt K. Aalbu

Erik Skjødskift.
 

                  Matrikkelnummer 687 Lien
med gammel skyld 13 1/2 Mkl.Nytt matr.nr.102 med lnr.113 med skyld
1 Daler 15 shill.Frå 1890 gnr.109 bnr.1 med skyld 4,15 mark.

Skattemanntal 1762:tilhører Haagen Hoxeng.

Matrikklane:
1647 Løden Vognild    6 mkl.    1837 Haagen Hokseng     13.5 mkl.
1664 - - -"- - -      6  "      189O Haagen Pedersen  1 d.15 shill.
1696 Olle             6  "      19O9 Haagen Pedersen    4,15 mark.
1721 Olle             6   "     seinare Martin H, Lien
1762 Haagen Hokseng

Folketellinga 1801:Peder Haagensen 57 år, Marit Halvorsdtr.54 år og
                   borna:1 Haagen 11 år,2 Halvor 16 år,3 Ingeborg 24
                         år.4 Inger 14 år,5 Marit 7 år

Folketelling 1815:Haagen Pedersen Lien 37 år,Elen Knudsdtr.36 år,med
                  sonen Peder 1 år.Kårmann Pedxer Hågensen 68 år og
                  Marite 67 år med dottra Marithe 2O år.

Skifter i Lien:
1820 8/12 :Peder Haagensen - Marit Halvorsdtr.
           Born:1 Haagen,2 Halvor,3 Ingeborg g.m. Ingebrigt
                Olsen Grøtte,4 Gjertrud g.m.Arnt Stengrimsen
                Vekve,5 Inger 32 år,6 Marit 22 år.
19O3 15/5 :Peder Haagensen Lien -
           Born:1 Haagen, 2 Knut i Dakota.3 Eli i Tromsø,4 Marit, død,
           har borna:a Peder Olsen i USA,b Iver ds.c Martin ds.d Inge-
           borg i Oppdal,5 Kari Pedersdtr.død har sonen Sivert O
           Nysæter.

                       Tinglese dokumenter.
1741 14/7 :Haagen Hoxeng får skjøte på 13 1/2 mkl i Lien frå
           Svend Pedersen for 60 Rdl.
1759 20/6 :På Peder Knudsen Vognilds dødsbo utlagt til cre=
           ditorene.(Peders son er Haagen Pedersen)
1760 25/6 :Ole Roaldsen får skjøte (?) på 2 1/2 mkl.i Lien frå
           Haagen Pedersen Vognild for 3 Rdl. (Bygsel?)
1763  ??  :Peder Haagensen Lien får skjøte på 12 mkl i Lien
           frå faren Haagen Hoxeng for 80 Rdl.
1810 27/8 :Haagen Pedersen får skjøte frå Peder Haagensen på
           13 1/2 mkl.i Lien for 280 Rdl.
1810 31/10:Derunder har Haagen Pedersen ved contract forbundet
           sig til å gje faren kaar.

Sigrid Olsdtr.Lien        1711 1774 Usikkert

Ole Roaldsen Hoel i Lien  17o3 1773 Marit Pedersdtr.f.Vekve

Peder Haagensen Lien      1745 182O Marit Halvorsdtr.Vognild 1748

Gjertrud Olsdtr.Lien      1749
Roald Olsen Lien g.1794            Gjertrud Torgersdtr.Skorem.
Gjertrud Olsdtr.Lien      1752
Guro Olsdtr. Lien         1754     1Barn i 1779 m/Ole Sv.Fossem
                                   2 "   " 1792 m/Knut S.Fagerhaug
Eli Olsdtr. Lien          1757 1757
Eli Olsdtr.Lien           1758 1811 Forråtnelsesfeber.
Marit Olsdtr. Lien        176O
Christie Olsdtr.Lien      1762 1762  Usikker.
Berit Olsdtr.Lien         1763
Iver Olsen Lien           1767
?Ranni Olsdtr.Lien                  Barn i 18O9 m/Lars Myrhaugen
Dordi Olsdtr.Lien         1771 1771 usikker

Haagen Pedersen Lien      1775 1775
Jngeborg Pedersdotter     1777      Ingebrigt Olsen Grøtte
Haagen Pedersen           178O      Elen Knudsdtr.           178O
Halvor Pedersen           1785
Gjertrud Pedersdtr.                 Arnt Stengrimsen Vekve
Inger Pedersdtr. Lien     1788      Erik Tellefsen Viken     1793
Ingrid Pedersdtr.Lien  ??           Imgebr.Olsen Mellem
Knut Pedersen Lien        179O 1795
Marit Pedersdtr.Lien      1794 1858 ugift

Marit Olsdtr.Lien         1779      Guros dotter

Ole Sivertsen Lien        1792      Kristi Olsdtr. i 1842 Usikkert
 

Peder Iversen Lien barn i 18O3      m/Karen Jespersdtr.fra Dovre

Ingeborg Pedersdtr.Lien   18O3 1871 død i Bøasæter,fattig
og dødfødt tvillingsøster 18O3 18O3

Ole Larsen Lien,usikkerty 18O9

Guri Pedersdtr.Lien                 Barn i 1838 m/Ole Larsen Strand
Kari Pedersdtr. Lien      1813 1894 Frå Nord Fron,enke

Peder Haagensen Lien      1814 19O3 Marit Haagensdtr Usikker 1781 1858

Knut Haagensen Lien       1816

Erik Ingebrigtsen Lien    1817      Ingeborgs dtr.m/Ingebr.Mellem

Svend Eriksen Lien        1819 1819

Elen Pedersdtr.Lien       1838
Marit Pedersdtr.Lien      184O
Haagen Pedersen Lien      1843
Kari Pedersdtr.Lien       1846
Marith Pedersdr.Lien      1856 1857

Ole Larsen Lien           1838      Guri og Lars's son.
Peder Olsen Lien i U.S.A.
Ingeborg Olsdtr.Lien      1842      Ole og Kristis dotter.
Iver Olsen Lien           1842
Martin Olsen Lien

Haagen Pedersen
Knut Pedersen i Dakota
Eli Pedersdtr. i Tromsø
Marit Pedersdtr.død før19O3         Ole?
Kari Pedersdtr.                     Ole Nysæter
Ole Pedersen Lien (i USA)           Barn i 1836 m/Eli Halv.dtr.Rate
         i 1842 g.m.                Ingeborg Johnsdtr. usikkert

Marit Haagensdtr.Lien     1870
Ingeborg Haagdtr.Lien     1873      Arnt Ingebr.Grøset   1861
Peder Haagens.Lien        1878      Til Amerika i 1901
John Hågensen Lien        1882       "      "     1904
Martin H. Lien            1886      Sigrid Haaker

Så finn eg:
Jøran Svendadtr.Lien      173O 1814
Svend Svendsen Lien                 Marit Eriksdtr. i 1828   1793 186O

Gjertrud Svendsdtrr.Lien  1828

Og:
Mathias Toresen Lien      1794 1854 Barn i 1829 m/Guri Arntsd.Ørstad
Hans Toresen Lien         1791 1871Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel