Matrikkelnummer 839 Skjørstad.

med gammel skyld 2 øre 6 mkl.(Forhenværende sjefsgård) Nytt matr.nr. 265
lnr.316 med skyld 2 øre 6 mkl.,ny skyld 2 daler 3 ort 18 shill.
Frå 1890 gnr. 272 bnr.1 med skyld 6,7o mark.

Folketelling 17O1:Rasmus Lødensen 60 år.

Skattemanntal 1762:Eies av Orkdal kirke.Bruker Ole Taraldsen og
                   Gjertrud med dottra Magdlin,og mandens foreldre
                   Tarald Olsen og Randi.Andre:Barbara Olsdtr.og Randi
Matrikklane:
1661   2 øre 6 mkl. (2 gardar)  1838  ???        2 øre 6 mkl.
1696   2 øre 6 mkl. Enken       189O Ole Johnsen 2 ort 15 shill.
1721:  ?            2 øre.      19O9 - - ds - -   6,7o mark.

Folketellinga 1801:Ole Taraldsen 63 år,Gjertrud Hochensdtr.
                   60 år,med borna:1 Ole Olsen 25 år,2 Karen
                   21 år,3 Hochen sønn og mand 30 år.og kone
                   Anne Jensdtr.25 år.med dottra Gjertrud
                   1 år.og Marit Olsdtr.fosterdtr.3 år.
I 1792 er Tarald Olsen Skjørstad død 29 år gl.Fandtes død ved et vedlass
som han hadde kjørt over seg da samme lass veltet.

Folketelling 1815:Haldorf Olsen 37 år,Sigrid Halvorsdtr. 28 år'
                  Kårmann Ole Haldorfsen 83 år og Guri Johnsdtr.
                  65 år. Inderszt Engel Povelsen 26 år og Berithe
                  Olsdtr. med dottra Ragnille 3 år.
        2.familie:Engel Povelsen 25 år g.m. Berith Olsdtr. 31 år og
                  dottra Ragnille. Gunder Erichsen 34 år og Inger
                  Ivarsdtr.3 år.
Skifter på Skjørstad:(839)
1696 7/10 :Arent Olsen Skjørstad -Mali Skjørstad.
           Arv:hennar born:1 Ola Eivindsen,2 Ivar Eivindsen 22
               år. (usikkert)
1742 25/10:Tarald Olsen Skjørstad - Kari Pedersdottret.
           Born:1 Ole Taraldsen Skjørstad f.1738
1746  3/2 :Tarald Olsen Skjørstad - Malene Gundersdtr.Løkken.
           Arv.hennar foreldre Gunder og Kristi Dørrumsløkken,
           og hennar søsken:1 Ole,2 Kristi,3 Sigrid,g.m. Ingebrigt
           Halvorsen Hinset,4 Ingeborg,ugift.

                    Tinglyste dokumenter.
1747 4/11 :Tarald Skjørstad får bygselseddel på Sæter-sæter
           fra fogden Edward Meyer Ibsen.
1764      :Ole Taraldsen får bygselseddel på 2 øre og 6 mkl
           i Skjørstad frå prosten.
1793 11/2 :Skjørstad,2 mkl.derunder plassen Røtveien av pastor
           Brinchmann bøkslet til Ole Johnsen.
1809 28/4 :Skjørstad,matr,nr.839,1 øre 6 mkl.av Ole Olsen og
           Halvor Arntsen Vognild seld til broderen Haagen
           Olsen for 200 Rdl.

Desse har budd på 839 Skjørstad:
Løden Skjørstad             16O4      6O år i 1664

Rasmus Lødensen             1641      6O år i 17O1
Arnfind Lødensen            165O      14 år i 1664

Arne Arntsen                1651      13 år i 1664,(Arnt Olsen?)

Ole Eivinds.Skjørstad
Ivar Eivindsen  "           1674      Fostersønner

Ildri Schørstad             1676 1756 berre ved død

Ingebor Olsdtr.Skjørstad    1693 176

Ole Taraldsen Skjørstad     1699      Gjertrud Hansdtr.        17O2

Mali Eriksdtr.Skjørstad     17O3 1765 Berre ved død
Ole Eriksen Skjørstad       17O7 176O  usikker. ugift ?
Sigron Eriksdtr.Skjørstad   17O8 1776

Sigrid Olsdtr.Skjørstad,(usikker)     Sivert Johnsen Stølen.g.1772
Thyri Olsdtr.Skjørstad g.1745         Morten Evensen Kvalsjord,     1788
Marit Olsdtr.Schiørstad               Ingebrigt Oudensen Størvold.g.1751

Magdlin Gundersd.Dø.løkken  17O7 1745 Tarald Olsens kvinde!
Jørund Gundersdtr.Schørstad 1718 18OO

Tarald Olsen Skjørstad      17O9 1779 1Kari Pedersdtr.              1742
              g.1749                  2Randi Johnsdtr.Vindal
Barbro Olsdtr.Skjørst<ad    172O 1785
Arnt Olsen Skjørstad        1734 1759 soldat,ugift?
                                      Marit Knudsdtr.Skjørstad 1738 18O2
Ole Taralds.Skjørstad       1738 18O9 Gjertrud Håcendsdtr.     1738 18O8
Magdlin Taraldsdtr.         175O 1786
Gjertrud Taraldsadtr        1753

Tarald Olsen Skjørstad      1762 1792.Fantes død under et vedlass
var han git med:usikkert              Gjertrud Taraldsdtr?     1755 1785
Marit Olsdtr.Skjørstad      1766
Hochen Olsen Skjørstad      1771      Ane Jensdotter           1776
Ole Olsen Skjørstad         1776 186O Berith Olsdtr.Rate
                                      Barn i 1798 m/Sigri O.Dørrum
                                      "  " 18O5 m/Sigrid O. Aunet
Kari Olsdtr. Skjørstad      1778 1779
Karen Olsdotter Skjørstad   178O      Halvor Arntsen Vognild
Barbara Olsdtr.Skjørstad    18OO

Gjertrud Hochensdtr,husm.   18OO 1892 Svend Andersen Vognild   1795
Ole Hochensen Skjørstad     18O5      Barn i 1833 m/Gjertrud P.Vognild.
    i 1838 er han g.m.                Marit Halvorsdtr

Ole Olsen Skjørstad         182O
Anne Olsdtr.Skjørstad       1823

Anne Svendsdtr.Lemvig ??    1825      Skjørstad ??

Ole Olsen Skjørstad         1831 1926 Ingeborg A.Haugset 1840
             (Bosatt Vorhaug.gammelskomakerern ?)
Haagen Olsen Skjørstad      1838
 

Ingbrigt Arntsen Skjørstad  1866 1894 (Røtvei? gift gmd.)

Husmann:
I.Erich Olsen Skjørstad     1734      Inger Olsdotter          1741

Guri Erichsdtr.             1778

II.Ole Johnsen Skjørstad              Anna
   Erik Johnsen ,usikker.             barn i 1832 m/Ingeborg T.Hevle
   Berith Johnsdtr.Usikker  1761 1858 lægdslem

   Anna Olsdtr.Skjørstad    1882 1885

                  Matrikkelnummer 840 Skjørstad
ned gammel skyld 2 øre.Nytt matr,nr.266 med lnr.317 og skyld 2 daler
1 ort og 6 shilling.Frå 1890 gnr.273 bnr.1 med skyld 6,49 mark.

Folketelling 17O1:Aren Olsen Skjørstad 64 år,stedsøner Erik Olsen
                  28 år, Ole Efuensen 30 år.

Skattemanntal 1762:Siver Arntsen og Kristi,mandens fader Aren Siverts.
                   og slægt:Ingeborg,Mali og Sigrid Eriksdøttre.
                   Husmenn:Guro Haugen, Jon Jonsen Rydvey g.m.Marit og
                   sonen Oluf.
Matrikklane:
1661  Olle           2 øre      1838 Arnt Sivertsen        2 øre
1696: Aren           2 øre.     1898 - - ds - -     2 daler 10 shil.
1721: ?                         19O9 - - ds - -      6,49 mark.
1762: Sivert Arntsen

Folketellinga 1801:Arent Sivertsen 41 år og Christen Salomonsdotter
                   50 år.med sonen:1 Sivert 13 år
                   Husmann Ole Ingebrigtsen 57 år,Randi Johnsdtr.47
                   år,Marith Olsdtr. 4 år.

Folketelling 1815:Gmnd.Paul Arntsen 28 år,Christine Andersdtr.31 år,
                  Arnt Paulsen 1 år.Kårmann Arnt Sivertsen 56 år og
                  Christine Salomonsdtr.65 år.Inderst Guri Paulsdtr.
                  62 år med sonen Erik Johnsen 24 år.Ind.Halvor Olsen
                  55 år.Husmann Ole Ingebrigtsen 75 år og Rannei
                  Johnsdtr. 62 år. med dottra Marithe Olsdtr. 18 år.

Skifter på Skjørstad 840:
1777 28/8 : Sivert Andersen - Kristi Eriksdotter.Gorset
            Born:1 Arnt 18 år,2 Guru 23 år,3 Kari 12 år,4 Brit 7 år.

                  Tinglyste dokumenter
1753 17/10:Aren Sivertsen Skjørstad får bygselseddel på 2 øre i
           Skjørstad frå Ole Ross (Prosten?)
1792 13/2 :Skjørstad,2 øre,er av pastor brinchmann som benefisarius
           på visse vilkår bygslet til Aren Sivertsen.
1812 3/2  :Sivert Arntsen får bygselseddel frå prost Goldvin på visse
           vilkår.
1812 3/2  :Skjørstad matr.nr.840,12 mkl.er av Arnt Sivertsen seld til
           ??? for 25 Rdl.

              Andre tinglysningar på Skjørstad.
1756 26/6 :Aren Olsen Skjørstad lyst i kull og kjønn,forkyndt av hans
           fader Ole Eriksen Skjørstad.
1758 26/1 :Tinglyst testamente fra Ole Eriksen Skjørstad for tvende
           uekte barn,lyst i kull og kjønn,Aren Olsen og Sigrid
           Olsdotter.
1795 18/2 :Ole Ingebrigtsen får bygselseddel på plass under Skjørstad
           kaldet Røtveien fra pastor Brinchamnn.
1808 29/12:Ole Eriksen Vangsmo får bygselseddel på plass under
           Skjørstad kaldet Røtveien fra prost Caldenus ??

Skarenget.
1747 30/1 :Aren Sivertsen Skjørstad får Skjøte på Skarenget 3,5 mkl.av
           Anders Bernhoft. for 17 Rdl.
1777 30/8 :Skarenget 3,5 mkl.på skifte etter Kristi Eriksdotr.vurdert
           for30 Rdl. og utlagt til enkemannen Arent Sivertsen.
1785 2/8  :Skarenget 3 1/2 mkl. er av Sivert Arntsen Skjørstad
           m.fl.seld til Endre Eriksen Kvalsjord og Jon Evensen Sæter
           for 80 Rdl.og videreseld til Steener Iversen Rolvsjord.

Skjøter på matr.nr.84O Skjørstad:
           Ingen skjøter før Arnt Sivertsen får skjøte i 1812.

           Desse må ha budd på 84O Skjørstad:
Aren Olsen Skjørstad        1637      42 år i 17O1
Erich Olsen,stedson         1673      28  " "   "
Olle Efuensen               1671      30  " "   "

Usikker:
Kari Eriksdtr. Skjørstad berre ved død                        1684 1752

Arnt Sivertsen Skjørstad    1688 1769

Randi Erichsdtr.Schørstad   1727 1801  usikkert

Sivert Arntsen Skjørstad    1724 1797 Kirsti? Eriksdtr.Gorset  1726 1777

Kari Sivertsdtr.Skjørstad   1752 1764
Guru Siver.Skjørstad        1754
Brit Sivertsdtr.Skjørstad   1756 1764
Ragnhils Sivertsdtr.Usikker           Jens Ertsgård,corporal ?? g.1777
Arnt Sivertsen Skjørstad    1759      Barn i 1787 m/ Kjersti Salom.dtr.
Arnt Sivers.Skjørstad       1760      Christen Salomd.Skjørstad1751
Erik Sivertsen Skjørstad    1762 1764
Kari Siverts.     "         1765      Barn i 1796 m/Ingeb.O.Lykken
                                      "   " 18OO m/Ole Evensen Sæter
Brit Siversdt.   "          1770

Paul Arntsen Skjørstad      1787      Christine Arntsdtr.Ørstad 1785 1878
Sivert Arntsen Skjørstad    1788 172O Kristi Andersdotter       1777
Knut Arntsen Skjørstad                Barn i 18O5 m/Christine P.Haugen
                                        "  I 18O8 m/  ds.

Christi Ingeb.Skjørstad     1796 1797 Karis dtr.m/I.Løkken
Christi Olsdtr.Skjørstad    18OO      - - - dtr, - - Ole Evensen.

Ole Mikkelsen Skjørstad     18O2 1857 Kårmand

Arnt Sivertsen Skjørsta<d   1811 1811
Arnt Siverts.Skjørstad      1814 1884 Brit Ingebrigtsdtr.      182O 19O2

Ingebrigt Knudsen Skjørstad           Marie Johnsdtr. i 1834

Ingebrigt Ingebrs.Skjørstad 1834
Ole Ingebrigtsen Skjørstad  1837

Sivert Arntsen Skjørstad    1844 1858
Gjertrud Arntsdtr.Skjørstad 1847 1869
Kjersti Arntsdtr.Skjørstad  1852 1886 Ole Johnsen Skjørstad ??

Ole Arntsen Skjørstad       1855       Gbr. gift

Sivert Arntsen Skjørstad    1858 1878 ugift

Erik Olsen Skjørstadf       1896 19O1

Husmann
Ole Ingebrigtsen            1745      Randi                    1755
med dottra
Marit Olsdotter             1797

Finn ikkje plass tikl:
Ola Haldosen Skjørstadbakk  1796 1868 ugift
 
 

                    Matrikkkelnummer 841 Haugen
med gammel skyld 2 øre.Nytt matr.nr.267 med lnr.318 a og b. Frå 1890
gnr.274 bnr.1 med skyld 3,61 mark.

Folketelling 17O1:Sifuer Lødensen 56 år og Aren Sifuersen 5 år.

Skattemanntal 1762:Lars Evensen g.m.Ragnhild og sonen Halvor.

Matrikklane:
1647 Karll Hougen   1 øre 14 mkl.  1838 Paul Rasmuss. 1 øre 19 mkl.
1661 Enken          1 øre 12 mkl.       Rasmus Asbjørnsen  5 mkl.
1696 Løden          1 øre 12 mkl.  189O Iver Toresen  4 ort 19 shl.
1721 Jon Ingebrigtsen     2 øre.   19O9 Tore Iversen    3,61 mark.
1762 Lars Evensen

Folketellinga 1801:Roald Jensen 45 år og Ingeborg Ingebr.dtr.43 år
                   med borna:1 Jens 15 år,2 Ingebrigt 10 år, 3
                   Arnt 4 år.

        Husmenn I  Løden Mortensen 66 år og Eli Johnsdtr.61
                   med borna:1 Ingrid 24 år,2 Marit 16 år,
                   3 Ingebrigt Arntsen,fosterson 2 år.
                II Peder Evensen 60 år og Ragnhild Sivertsdtr.
                   50 år med dottra Sigrid 11 år.
               III Iver Eriksen 30 år og Ane Jensadtr.20 år og
                   sonen Erik 2 år.

Folketellinga 1815:Lisbeth Evensdtr. 54 år,med sønene Johannes
                   Michelsen 19 år,Ole 13 år,dotter Lisbeth 15
                   år. Husm.enke Eli Johnsdtr,64 år, med borna
                   Hellaug Olsen 40 år og Marit Lødensdtr. 3O år.
                   Husm.enke Ragnhild Povelsd. 65 år,og husm.enke
                   Guri Johnsdtr.56 år og son Ole Haldorfsen 18 år

Skifter i Haugen:
1752 19/8 :John Ingebrigtsen Haugen- Ragnhild Pedersdotter.
           Born:1 Peder Johnsen,2 Ingebrigt,3 Hellaug,4 Guri
                31 år,ugift,5 Kristi 30 år ugift,

                    Tinglyste dokumenter.
1737 30/12:Haugen,2 øres leie,pantsatt av John Ingebrigbtsen
           til Gjert Juul Feldtmand for 120 Rdl.
1739 14/10:Haugen 2 øres leige,seld av John Ingebrigtsen til
           Lars Evensen Sæter for ???
1759 26/6 :Haugen,2 øre,Ingebrigt Johnsen lyst odels- og inn-
           løsningsrett.
1768 17/1 :Haugen,2 øre,Even Larsen får skjøte frå faren Lars
           Evensen for 200 Rdl.
1785 20/6 :Haugen,på skifte etter Even Larsen vurdert for ??
           og utlagt til enken Brit Pedersdotter.
1803 19/2 :Haugen,2 øre,Ingebrigt Eriksen Røtvei får skjøte
           av svigermoren Brit Pedersdtr.Skarsem for 1200 rdl.
1805 7/12 :Haugen,2 øre,derunder plassen Røtveien m/påstående
           huse ved skifte etter Løden Mortensen,smed,vurdert
           for 29 Rdl. og utlagt til enken Eli Johnsdotter.
1807 23/2 :Haugen 2 øre seld av Ingebrigt E.Skarsem til Mikkel
           Johnsen Langklopp for 1600 Rdl.
1812  2/3 :Haugen 841,2 øre av enken Lisbet Evensdtr.gitt kaar
           til svigermore,enken, marit Olsdtr.
1812 29/2 :Haugen 2 øre av enken Lisbet Evgensdtr,pantsa til
           Trondheim Domkirke for 50 Rdl.

Desse må ha budd på matr.nr.844 Haugen:
Sifuer Lødensen Haugen      1645      56 år i 17O1

Marit Rasmusdtr.Haugen      1678 1758 Usikkert.

John Ingebrigtsen Haugen    168O 1763 Ragnhild Pedersdtr       1691 1752

Aren Sifuersen              1693       8 år i 17O1

Lars Evensen Haugen         17OO 177O Ragnhild Halvorsdtr.     1699 1779

Sumun Olsen Haugen                    Marit Johnsdtr.Halset,g.1755
Aren Olsen Haugen           1713 1748

Guri Johnsdtr.Haugen        1721
Kristi Johnsdtr.Haugen      1722      Ole Iversen Buen g.1756
Peder Johnsen Haugen        1723 1759 Rannei Olsdtr.Hevle.     1739 1776
Ingebrigt Johnsen                     Barn i 1771 m/Kari Olsdtr.Lien
Hellaug Johnsen,sersjant              Randi Olsdtr.Haugen      1748 178O

Halvar Larsen Haugen        173O 187O Ugift?

Marit Larsdtr.Haugen                  Halvor Moen,g.1775,enkem.
Even Larsen Haugen,         1744 1785 Brit Pedersdtr.Skarsem,  1746 18O4

Løden Mortensen Haugen      1741 18O5
 

Roald Jensen Haugen         1756      Ingeborg Ingebrigtsdtr.  1758
Peder Evensen Haugen        1769
Lars Evensen Haugen         1777 1777

Mikkel Johannessen Haugen   1762 1812 Elisabeth Evensdtr.      1761
Jens Roaldsen Haugen        1786
Ingeborg Roaldsdtr.Haugen   179O 1797
Ingebrigt Roaldsen          1791
Arent Roaldsen Haugen       1793 1795
Arent Roaldsen Haugen       1797

Rasmus Asbjørnsen Haugen              Ildri Povelsdotter i 1817

Chistine Pedersdtr.Haugen             Barn i 18O5 m/Knut A.Skjørstad
                                        "  " 18O8 m/   ds

Johannes Michelsen Haugen   1795      Berith Hansdtr.
Lisbet Michelsdtr.          1799
Ole Michelsen Haugen        18O2
Elisabet Michelsdtr.Haugen  18O3      Paul Johansen Loe g.1826  1796

Marit Jalvorsdtr.Haugen     18O4 1811 Blodgang.

Marit Knudsdtr.Haugen       18O5      Christines,s dtr
Peder Knudsen Haugen        18O8            "      son

Christine Rasmusdtr.Haugen  1817

Ingeborg Rasmusdtr.Haugen   1824
Marithe Johannesdtr.Haugen  1819
Michel Johannessen  "       182O 1821
Hans Johannessen Haugen     1822
Michael Johannessen Haugen  1823
Ole Johannessen Haugen      1825
Methe Johannesdtr.Haugen    1826
Ole Johannessen Haugen      183O
Lisbet Johannesdtr Haugen   1835

Husmenner:
1.fam.
Løden Mortens.Haugen        1735      Eli Johnsdtr.           1740

Christine Lødensdtr.Haugen  177O 1813.Død på Havdal i Rennebu
Ingrid Lødensdtr.           1773      Barn i 1799 m/Arnt E.Vognild
Ingid Lødensdtr Haugen      1778 1778
Marit Lødensdtr.            1785
Kirsti Lødensdtr.Haugen?     ??       Barn i 19O2 m/Folldøl.

Ingebrigt Arntsen           1799      Ingrids son m/Arnt Vognild.

2.fam.
Peder Evensen Haugen        1741       Ragnhild Sivertsdtr.   1757
Sigrid Pedersdtr.           1790

Ole Pedersen Haugen                    Sigrid Johnsdtr.(usikkert)

Jon Olsen Haugen            1767
Peder Olsen Haugen          1775

3.fam.
Iver Eriksen Haugen         1771       Ane Jensdotter         1779
Erik Iversen                1799

Anne Iversdtr.Bjerkager     1864 1888

4,Fam.
Sivert skomager (usikker)   1715 1763 Marit Thorsdtr ??

Ragnild Sivertsd.
Guri Siveretsd.Haugen??               Barn m/Ole Eriksen Aalbu i 1792 ??

Sigrid Olsdtr.Haugen        1792      Guris dtr. ??

5,Fam
Halvor Eriksen Haugen       1849      Karen Olsdtr.i 1849

Erik Halvorsen Haugen       1849
 

                       R ø t v e i,
Kristi Larsdtr.Røtvei     1673 1753

Lars Olsen Røtvei         17O1 176O
Erik Olsern Røtvei                  Inger Olsdotter i 1766
Kari Olsdtr.Røtvei                  Amund Knudsen Mjøen g.1744

Ole Johnsen Røtvei        17O5 1765

Anne Evensdtr.Røtvei      171O 1765

Rannei Tostansdtr.Røtvei  1714 18O4

Marit Jøstensdtr.Røtvei   1714 1777 Sivert Sivers.Forbregd,g.1744

Halvor Evensen Røtveri    1715 1785 Marit Pedersdtr. i 1763

John Jonassen Røtvei      1721 1793 Marit Clausdtr.i 1753
Kristi Johnsdtr.Røtvei         1767 Usikker mganglar alder

Inger Olsdtr.Røtveo       1731 1818

Marit Olsdtr. Røtvei      1746

Ole Ingebrigtsen Røtvei   1746 1818

Marit Olsdtr.Rørvei       1746

Ragnhild Larsdtr.Røtvei   1746
Inger Larsdtr.Røtvei      1746
Ildri Larsdtr.Røtvei      1748 1748
Randi Larsdtr.Røtvei                tenestejente på Mellem i 1762.

Ragnhild Sivertsd.Røtvei  175O

Rannei Johnsdtr.Røtvei    1753

Marit Hakvorsdtr.Røtvei   1753 1764
Peder Halvorsen Røtvei    1756 1756
Ole Halvorsen Røtvei      1753      Kari Olefsdtr.Brygggen   1747
barn i 1777m/enke Gunhild Myren
Halvor Halvorsen Røtvei   1761 1811 Karen Hansdtr. i 1811 ??

Ole Eriksen Røtvei        1766      Olava Oladtr.

Halvor Olsen Røtvei       1772 1779
Mette eriksdtr.Røtvei     1767 1770
Marit Olsdtr.Aune ,Røtvei 1773 1818
Hellaug Olsen Røtvri      1775      Marit Eriksdtr.Uv.g,1816 1779
Ingebrigt Eriksen Røtvei  1775      Randi Evensdtr.Skarsem   1774

Ole Lagesen Røtvei         ??       Marit Bersvendsdtr

Marit Olsdtr.Røtvei                 barn i 1834 m/Ingebrigt T.Lien
Ole Olsen Røtvei          1774      Kari Eriksdtr.Sneve,g.i 18O1
Ole Olsen Røtvei          1777 1777

Kristine Olsdtr.Røtvei    1783 1783

Guri Eriksdtr.Røtvei      1785      Iver Iversen Gorset      1776
                                    barn i 18O1 m/Jens S.Ørstad.
Ildri Paulsdtr.Røtvei     1786

Anne Ingebrigtsdrt        179O 188O fattiglem,gift Vorhaug.
Even Ingebrigtsen Røtvei  18OO 18OO

Ole Olsen Røtvei          1794 1888 Brit Olsdtr. i 1828
Inger Olsdtr.Røtvei       18O4

Lars Olsen Røtvei                   1Eli Halvorsdtr.         17O3 1751
        g.1753                      2Kristi Johnsdtr.Slettvold
Marit Olsdtr.Røtvei       1797 188O Husm.enke

Anne Jensdtr.Rødveien     ??        Iver Eriksen Hornet
Marit Jensdtr.Røtvei      18O1 18O2 usikker
Narit Jensdtr.            18O1      Guris dtr.

Erik Iversen Rødveien     1799      Ingeborg Pedersdtr.i 1837
Ragnhild Iversdtr.Røtvei  18O5 1811 Blodgang

Ellen Steenersdtr,Røtvei  18O9 18O9

Halvor Halvorsen Røtvei   18O9 1818 usikker
Ole Olsen Røtvei          1818 1889 Ugift,Gulaker?
Ildri Olsdtr.Røtvei       1823      Ole og Olavas dtr.
Marit Olsdtr.Røtvei       1823      død på Losvold.

Ole Anderfsen Røtvei      1825 19O5 husm.frå Fron
    Barn i 1845 m/Arnt Bjerkås.

Iver Eriksen Røtvei       1827
Peder Eriksen Røtvei      1829
Anne Eriksdtr.Røtvei      1832
Ingeborg Eriksdtr.Røtvei  1835
Karen Eriksdtr Røtveien   1837

Ingrid Olsdtr.Røtvei      1828
Ole Olsen Røtvei          1831

Simen Ingebrigtsen Røtvei 183O 1871 selveier

Thore Ingebrigts.Røtvei   1834      Maries son

Hellaug Olsen Røtvei                Marit Eriksdtr.Haugen
Ole Olsen Røtvei                    Brit Olsdtr i 1826
Erik Olsen Røtvei         1827
Hans Olsen Røtvei         1829
Olava Olsdtr.Røtvei       1832
Marit Olsdtr.Røtvei       1834      barn i 1848 m/Erik P.Rønning
Inger Olsdtr.Røtvei       1837
Ingebrigt Olsen Røtvei    1843      Inger Ingebr.dtr.Bøe,usikker  1886

Asbjørn Olsen Røtvei      1845
Mari Olsdtr.Røtvei        1848
Ildri Arntsdtr,Bjerkås    1845
Marit Sivertdtr Røtvei    1823

Sivert Hansen Røtvei                Ragnhild Ingebr.dtr.i 1823

Gjertrud Olsdtr.Røtvei    1826      Ole og Brits dtr.
Stener Rasmusen Røtvei              Marit Lødensdtr. enke    1783 1863

Ole Stenersen Røtvei      182O 1898
Rasmus Stenersen Røtvei   1822

Rasmus Asbjørnsen Røtvei           Ildri Povelsdtr. i 1821

Michael RasmusenRøtvei    1820 1820
Marith Rasmusdtr.Røtvei   1821
Michael Rasmusen Røtvei   1822
Ildri Rasmusdtr.Røtvei    1826
Anna Rasmusdtr.Røtvei     183O

Paul Rasmusen Røtvei      1813      5 barn u.f.e.
                                    ett m/Eli Sivertsd.Grinden i 1854
              g.m.                  Sigrid Ingebr.sd.Haugen  1825 1868

Ole Eriksen Røtvei(husm.) 1812 1859 Marithe Olsdtr. i 1818 Usikkert

John Hellaugsen Røtvei    1817

Ole Olsen Røtvei          1818      Karen Eriksdtr. usikker.
Erik Olsen Røtvei         1819
Rannei Olsdtr.Røvei       182O
Marithe Olsdtr.Røtvei     1823
John Olsen Røtvei         1826 189O kårmann,gift.Lien ?
Ingebrigt Olsen Røtvei    1828
Ingeborg Olsdtr.Røtvei    1831      barn i 1854 m/Mikkel  O Sneve
Marit Olsdtr.Røtvei       1832 189O Rise ??,fattiglem,enke
Christie Oladtr.Røtvei    1835
Mari Olsdtr.Røtvei        1837

Paul Rasmussen Røtvei               Gjertrud Iversdtr. i 1849
Mikkel Rasmussen  "       1825 1880 Gbr. gift

Ingeborg Jørgensd.Røtvei  1827      barn i 1853 m/Arnt Stølkaasen

Michel Andersen Røtvei              Kari Hansdtr.  i 183O

Hans Michelsen            1832
Marit Micheksdtr.Røtvei   1835

Ole Ingebrigtsen Røtvei   1838 1888 gift.

Iver Paulsen Røtvei       1849

Ingeborg Arntsdtr.Røtvei  1853 1853

Marit Mikkelsdtr.Røtvei   1854      Ingeborgs datter,

Ole Hansen Røtvei         186O 186O

Edvard Røtvei,husmann ca. 186O

Ole Arntsen Røtvei        1863 1865
Erik Arntsen Røtvei ca.   187O

Ole Ingebrigtsen Røtvei   1873 1883 far Ingebr.Olsen
Marit Ingebrigtsdtr.      1875
Kari Ingerbr.dtr.         187?      Halvor Olsen
Ingebrigt Ingebrigtsen    1882 1882 far Ingebr.Olsen

Marit Eriksdtr. Røtvei    1877 1877 (Erik Amundsens barn)

Marit Olsdtr.Rørvei       1879 1879 24 timer,Ole Ingeb,barn

Sivert Edvardsen Røtvei   188O 1883 husmannssønn
kristian Edvardsen Røtvei 1882 1883      "

Kari Olsdtr. Røtvei       1881 19O5

Ole Eriksen Røtvei        1885 19O5 ugift tjener
Martin Eriksen Røtvei     1892 1966 Tæring.

                 Matrikkelnummer 842 Sæter (Yttre)
med gammel skyld 2 1/2 Spand.Nytt matr,nr.268 med lnr.319 og 320
med skyld tilsammen 3 daler ?.Frå 1890 gnr.275 bnr.1 med skyld 1
daler 4 ort og 15 shilling.

Folketelling 17O1: Ole Taraldsen 50 År,Hans Olsen 18 år og Ole
                   Olsen 8 åt.

Skattemanntal 1762: 2 bruk: I Ole Hansen selveier,g.m. Kari.
                    II Even Evensen,selveier g.m.Gjørrand.
Matrikklane:
1645 Olle eget odel   2 øre    1838 Anders,3|8,1 øre 1/2 mkl.
1661 Enken            2 øre         Ole Hansen,328 , -Ds -
1696 Olle             2  "     189O Ole Svendsen,1 d.4 o.15 sh.
1721 Hans             2  "     19O9 Ole Olsen    5.93 mark.
1762 Olle og Even

Folketellinga 1801:John Evensen 50 år, Marit Eriksdtr.53 år.
                   Med borna:1 Jørrend 21 år,2 Marit 18 år,
                   3 Guri 15 år,4 Marit 10 år,5 Mari 5 år.
                   og Ole Evensen,tjener 42 år ugift.
        Husmenn: I Peder Evensen 60 år og Ragnhild Sivertsd.
                   50. m/dottra Sigrid 11 år.

Folketellinga 1815:Anders Johnsen Sæter 35 år,Jøran Johnsdtr.35 år
                   Marithe 1 år,Kårkone Marithe Evensdtr.65 år,Marie
                   Johnsdt.16 år.Husm.enke Rannei Evensdtr. 62 år.
                   Ole Evensen 55 år, Luzie Knudsdtr.30 år, Martha
                   Jensdtr. 5 år, Gmd. Hans Olsen 51 år,Marithe
                   Arntsdtr.40 år, Ole Hansen 16 år.Oppf.barn Povel
                   Olsen 19 år Inderst Marithe Olsdtr. 61 år.

Skifter på Sæter 842:
1765  3/9 :Even Evensen Sæter - Jørund Johnsdtr.
           Born:1 John 14 år,2 Even 9 år,3 Ole 5 år,4 Randi 12 år.
1809 23/2 :John Evensen Sæter - Marit Eriksdotter
           Born:1 Gjørrund 30 år,2 Guri 23 år,3 Marit 18 år,4
                Mari 13 år.
1840  1/8 :Anders Johnsen Sæter - Jørgine (Gjørrend) Johnsdtr.
           Born:1 John 18 år,2 Marit 26 år,3 Christine 21 år.

                  Tinglese dokumenter.
1745 20/1 :Setter i Opdal,pantsatt av Hans Olsen til Efuen
           Efuensen for 46 RDl.1 ort og 12 shill.
1748 23/8 :Sæter,Efven Efvensen får festeseddel på Setter av
           fogden Edvard Ibsen.
1752 28/6 :Setter i Opdal Tinglaug,1 øres leie,derover har Ole
           Hansen og Efven Efvensen inngaaet contract og forlig
           om at når den førstes fader ved døden,avgår,skal
           Efven Efvensen fravike gaarden.
           haldo eliasen 1756 30/10:Setter,1 øres,leie seld av Ole
           Hansen til Efven Efvensen for 300 Rdl.
1758 17/1 :Sæter 1 øre 20 mkl.Ole Hansen får skjøte frå faren
           Hans Olsen for 49 Rdl.
1782 23/2 :På skifte etter Even Evensen er eiendommen utlagt
           til sønnen John Evensen
1791 22/2 :Sæter 1 øre 7 mkl. Ole Hansen selger til sonen
           Hans Olsen for 300 Rdl.
1801  5/1 :Sæter 22 mkl.pantsatt av Hans Olsen til Nils Støvre
           i Soknedal for 250 Rdl.
1805 25/2 :Sæter,Hans Olsen pantsetter 1 øre og 1 mkl. til
           Arnt Jonsen Nyhus i Soknedal for lån 250 Rdl.
1809 23/2 :Sæter,1 øre 20 mkl.matr.nr.842 ved skifte etter
           John Evensen vurdert for 400 Rdl.og utlagt til kreditorene
           og enken Marit Eriksdotter.
1811 21/2 :Sæter,1 øre 12 mkl.matr,nr,842 av enken Marit
           Eriksdtr.seld til svigersonen Anders Johansen for
           400 Rdl.

Desse må ha budd på matr.842 Sæter:
Tarald Sæter              1620      44 år i 1664
Ole Taraldsen             1651      5O år i 17O1

Solvi Hansdtr Sæter       1674 1754 berre ved død ??

Ole Olsen Sæter           1693      8 år i 17O1
Hans Olsen Sæter,levde i 1737       Randi Halvorsdtr.Mjøen,  1684 1759

Ole Olsen Sæter           1722 1759 Usikker, skredder ?
Ole Hansen Sæter,ytre ??  1724 1795 Kari Povelsdotter Klet   1726 1786
Marit Hansdtr. Sæter                Knut Bergsvendsen Birkager.g.1758
Solvi Hansdtr.Sæter                 enkem.Steener Iversen Viken g,1761
Iver Hansen Sæter         1746
Marie Hansdtr.Sæter       1749 18O2 Halvor Olsen Usikker     1743 18O5

Ole Iversen Sæter,usik,             Mari Stenersdtr.

Randi Evensdtr.Sæter ca.  175O      Ole Hansen Olmen         1752

Marit Olsdtr. Sæter       1753
Marit Olsdtr. Sæter       1753      tvillinger.    Mogleg det her
Hans Olsen Sæter          1754 1755
Hans Olsen Sæter          1756 1763                 .
Ole Olsen Sæter,usikker   1757 176O
Kari Olsdtr.Sætter,Yttre  1759
Ole Olsen Sæter,yttre     1761 1761
Ranney Olsdtr.Sæter,ytre  1762 1762
Hans Olsen Sæter          1764      Marithe Arntsdtr         1775 1866
Paul Olsen Sæter          1766 177O ??
Paul Olsen Sæter  usik.   1767      Barn i 1823 m/Inger Evensdtr.Br.
                                      "  " 1828 m/Sigrid O.Rønning
Ole Olsen Sæter           1769
Ole Olsen Sæter           1769      Barn i 1796 m/Marit E.Vognild

Mari Pedersdtr.Loe,       1772 1858 kårenke. usikker!

Povel Olsen Sæter         1777 1779 usikker

Ingeborg Olsdtr.Sæter     1782 1782  Usikkert

Anne Johnsdtr.Sæter       1798 1866 fattiglem.

Ole Hansen                1799      Randi Johnsdtr.Fossem    1796
                                    Barn i 1824 m/Karen Ranem,usikker.
Guri Hansdtr.Sæter                    "  " 1827 m/Erik Risløkken
                                      "  " 183O m/Erik O.Hagen f.1774
Peder Hansen Sæter                    "  " 183O m/Marit Iversdtr.Bøe

Tarald Olsen Sæter                  Randi Evensdtr           1724

Ingrid Taraldsdtr.        1791

Even Evensen Sæter        1712 1782 Gjørrund Johnsdtr.i 1748
Lars Evensen (Haugn?)     ??         Bror av Even Evensen.

Randi Evensdtr.Sæter      1747 1747
Semming Evensen Sæter     1748 1752
John Evensen Sæter        1751 18O9 Marit Eriksdtr.Kvalsjor. 1748
Randi Evensdtr Sæter      1753 1819 Ole Hansen Aalmen g.1777 husm.
Even Evensen              1756      Barn i 1781 m/Kari Ellingd.Bakk
Ole Evensen               176O      Barn i 1782 m/Marit Kjønnplass
                                    Barn i 18OO m/Kari Skjørstad
Guri Evensdtr. Sæter      1762 1762

Johannes Johnsen Sæter    1778
Gjørand Johnsdtr.Sæter    1779      Anders Johansen Sæter         184O

Marit Johnsdtr.Sæter      1783      Barn i 18O4 m/Erik Siv.Aunet
Guri Johnsdtr. Sæter      1786      Barn i 181O m/Iver Johansen
Marit Johnsdtr.Sæter      1791      Svend Angrimsen i 1829
Mari Johnsd.Sæter         1793

Guri Olsdtr.Sæter.        1796 18O2 Usikker
Paul Olsen Sæter          18O2 1886 Fattiglem,em. (Aunsæter?)

Ingeborg Eriksdtr.Sæter   18O4 18O5 Marits dtr.

Marithe Iversdtr.Sæter    181O      Guri Johnsdtr.dotter

John Andersen Sæter       181O 181O

Marit Andersd. Sæter      1814      Barn i 1834 m/Arnt H.Brenden
Christine And.Sæter       1817 1817
Christine Andersdtr.Sæter 1819
John Andersen Sæter       1822

Karen Eriksdtr.Sæter      1827      Guri Hansdtrs dotter
Ingebrigt Eriksen Sæter   183O      - - - - ds - - -

Angrim Svendsen Sæter     1829

Marit Arntsdtr.Sæter      1834      Marits dtr.m/Arnt Brenden

Gjørand Hansdtr.Sæter     1853 1853

Ingeborg Johannesdtr,Sæter1854 1854 l.tvilling,Lillebroen

Kari Johannesdtr.Sæter    1886 1889

Husmenn:??
Peder Evensen Sæter       1741 18O7 Ragnhild Sivertsdtr.   1751
Randi Evensdtr Sæter

Marithe Pedersdtr.Sæter             Haldorf Eliasen i 18O8

Sigrid Pedersdtr.         1790

Ingebrigt Haldorfs.Sæter   ??       Marit Olufsdotter Sæter  18O2 1887
Marithe Haldorfsdtr.Sæter 18O8
Karen Haldorfsdtr.Sæter   1811
Inger Haldorfsdtr.Sæter   1814

Maria Ingebr.dtr.Sæter    183O 188O Mikkel Rasmusen Vindal   1833 1914
Haldoe Ingebrigts.Sæter   1832
Maren Ingebr.dtr.Sæter    1834
Olava Ingebr.dtr.Sæter    1838
Inger Ingebr.dtr.  "      184O
Elias Ingebrigtsen  "  ca 1845

Embret Eliasen Sæter      188O 1882
 

               Matrikkelnummer 843 Sæter (Sesshaugen?)
med gammel skyld 1 øre 20 mkl.Nytt matr,nr.272 med lnr.324 og skyld 1
daler 1 ort og 21 shilling.Frå 1890 gnr.278 bnr.1 Sesshaugen med skyld
6,7o mark..

Folketelling 17O1: Even Olsen 46 år,Ole Efuensen 2 år.

Skattemanntal 1762:Ole Hansen d.e. g.m.Guri (?). og hans moder Dordi.

Matrikklane:
1661 Enken         2 øre.       1838 Ingebrigt Haldosen  1 øre 20 mkl.
1664 Peder 72 år   1/2 Spand    189O Hans O.Domås 2 da.1 ort,12 shil.
1696 Olle Olsen    1 øre 2o mkl.19O9 - - - ds - - -  6,7o mark.
1721  ? Hellaugsen 1 øre 2o mkl.     seinare S.H.Sæter.
1762 Ole Hansen d.e.

Folketellinga 1801:Hans Olsen 46 år og Ragnhild Olsdtr. 40 år.med
                   borna:1 Ole Hansen 12 år,2 Peder 5 år,3 Hans,1 år,
                   4 Karen 7 år,5 Marith 4 år,6 Guru 3 år.
         Husmann:  Hans Knudsen 36 år og Marit Sivertsdtr.41 år,med
                   borna:1 Knut 10 år,2 Sivert 8 år,Hans 5 årf.

Folketelling 1815:Haldorf Eliasen 41 år,Marithe Pedersdtr.41 år,
                  Ingebrigt Haldorfs.15 år,Peder Haldorfs. 13 år,
                  Marithe 10 år.Marithe d,y, 6 år,Karen 4 år Inger
                  8 mnd.Kårm.(Husm?)Peder Olsen 49 år og sonen Ole
                  Pedersen 22 år.

Skifter på Sæter 843:
1737 4/10 :Ingebrigt Olsen Sæter - Ildri Olsdotter.
           Born:1 Ole Ingebr.sen,2 Mari g.m.Anders Rise,
                3 Clara 29 år,4 Guru Olsdtr. 22 år.
1746 14/11:Ole Ingebrigtsen Sæter - Kari Stenersdotter.
           Born:1 Ingebrigt Olsen 8 år,2 Stener Olsen 3 år
                3 Ildri Olsdotter 1 1/2 år.
1759 25/6 :Stener Olsen Sæter - ungkar.
           Arvingar:1 more Marit (?) Kari Stenersdtr.
           2 broren Ingebrigt,2 Ole
1769  5/4 :Ole Hansen Sæter - Ildri Olsdotter (usikkert?)
           Born:1 Ollef 3 år,2 Dordi 8 år,3 Marit 4 1/2 år.

                      Tinglyste dokumenter.
1769  5/4 :Sæter,2 øre 13 mkl. på skifte etter Ingeborg (? Ildri)
           vurdert for 60 Rdl.og utlagt til enkemannen Ole Hansen,
           m.flere.
1784 20/1 :Sæter 1 øre 2o mkl. av Ole Hansen seld til sonen Hans
           Olsen for 100 Rdl.
1801 26/2 :Sæter,det halve,22 mkl.Peder Olsen får skjøte frå broren
           Hans Olsen for 90 Rdl.
1803 20/10:Sæter,det halve,22 mkl.av eieren Hans Olsen seld til Erik
           Arntsen Bøe for 700 Rdl.
1809 27/2 :Sæter,matr.nr.843,det halve 22 mkl.av Arnt Eriksen Tilset
           seld til Halvor Eliasen Bøasæter for 900 Rdl.
---"---    Sæter,matr.nr.843,det halve er av Peder Olsen seld til
           Haldor Eliasen Bøasæter for 550 Rdl. og kår.

Skjøter på matr.nr.843.

Desse må ha budd på matrr.nr.843 Sæter.NB.2 bruk:

Efuen Olsen Sæter         1655      46 år i 17O1

Ingebrigt Olsen Sæter ca. 169O      Ildri Olsdtr.

Ole Efuensen Sæter        1692 1783 Ingeborg Halvorsdtr.     1716 177O
Even Evensen Sæter                  Jøran Johnsdtr.Aalbu     173O 1765

Mari Ingebrigtsdtr.Sæter  17O7      Anders Rise
Clara Ingebrigtsdtr.      17O8
Ole IngebrigtsenSæter ca, 171O      Kari Stenersdtr.              1746
Guru Ingebrigtsdtr Sæter  1715

Usikkert:
Ingebor Olefsdtr.Sæter    1735 1768

Ingebrigt Olsen Sæter     1738
Steener Olsen Sæter       1743 1759 ugift.
Ildri Olsdtr.Sæter        1745
Ole Olsen Sæter                      levde i 1759.

Halvor Olsen Sæter        1746

Ole Evensen Sæter         1739 1744
 

Ingeborg Ingebr,dtr.Sæter           Even Peders.Gryttingen,g.1768
                                    Barn i 1758 m/Povel Eriksen Loe

Ingebrigt Olsen Sæter     1738 1815
Stener Olsen Sæter        1743
Ildri Olsdtr. Sæter       1745
Even Olsen Sæter          175O

Erik Povelsen Sæter       1758

Ole Halvorsen Sætter      1777 1778 ?

Bruk nr.I:
Hans Olsen Sæter (Gorset) 168O 1762 Dordi Olsdtr.

Ole Hansen Sæter          1721 1797 Guri Pedersdtr.Gorset,g.1755

Haldor Eliassen Sæter     1736 1848

Hans Olsen Sæter usikker  1756      Marit Ingebrigtsd. g.1782
Hans Olsen Sæter          1757 1757
Gjertrud OLsdtr?.Sæter    1762
Peder Olsen Sæther        1765      Barn i 1793 m/Marit Tønnøl
                                      "  " 1811 m/Sigrid H Halset

Sivert Hansen Sæter       1792 1856 Ragnhild I.Skarsem       1798 1857
Peder Hansen Sæter

Even Olsen Sæter          1858 1861

Finn ikkje plass til:
Ingebrigt Ingebrigtsen Sæter         Barn i 1813 m/Ingrid Risgjerdewt.

Ingebrigt Haldosen Sæter             Marith Olufsdtr.i 1842  181O 1851

Petra Ingebrigtsdtr.Sæter 1842

                    Matrikkelnummer 844 Sæter
med gammel skyld 1 øre 17 mkl.Nytt matr,nr.271 med lnr.322 a og b med
skyld tilsammen 1 daler 1 ort og 6 shill. Frå 1890 gnr.277 bnr.1 med
skyld 1,97 mark.Dette er storstoggo Sæter.

Folketelling 17O1:Enken Marit, Knut Olsen 26 år og Ouden Knudsen
                  Sæter 10 år.

Skattemanntal 1762:Ole Hansen d.y. og Ingeborg, og konens
                   moder Ingeborg.
Matrikklane:
1664 Løden Olsen  1 øre 20 mkl.    1838 Anne Trondsdtr.  28,5 mkl.
1696 Knud         1 øre 20 mkl.         Mikkel Mikkelsen 28,5  "
1721 Hans         1 øre 2o mkl.    189O Mikkel Trondsen 2 ort 17 shil.
1762 Ole Hansen                    19O9 Anders A.Bøe   1,87 mark
1838 Anne Tronds,dtr. 20 1/2 mkl.  seinar Ole Olsen

Folketellimg 18O1:Halvor Olsen 56 år,Kari Hansdtr.?! 5 år,Ole
                  Halvorsen 12 år,

Skifter på Sæter 844
1830 15/2 :Mikkel Johnsen Sæter - Anne Trondsdotter.
           Born:1 Trond 17 1/2 år,2 Mikkel 5 veker,3 Sigrid
                20 år,4 Brynhild 2 år.

                     Tinglese dokument
1767 2/11 :usikkert:Sæter 1/2 Spand,Ingebrigt Olsen får skjøte på
           1/2 Spand i Sæter frå Ole Iversen. for ???
1803 28/2 :Olleuf Olsen selger 1 øre og 20 mkl.i Sæter til
           Halvor Svendsen Hokseng for 1120 Rdl.Herunder
           formeret protest.
1810 5/12 :Sæter,matr.nr.844 1 øre 2o mkl. av Halvor Svendsen seld
           til John Eriksen Øfne og Hans Paulsen Øvewrgorset for
           1450 Rdl.
1810 8/12 :Mikkel Johnsen Gunnes får skjøte på matr.nr.844 og
           landskyld 16 mkl.frå John Eriksen Øfne og Hans Paulsen
           Øvergorset for 3500 Rdl.
1811 26/8 :Sæter matr.nr.844,derunder er plassen Røtvei av eieren
           Mikkel Johnsen bøkslet til Haldo Olsen Ørstad på visse
           vilkaar.

Desse må ha budd på matr.nr. 844.

Løden (Lars) i 165O

Aren Larsen               1651      Husmann i 17O1 usikkert.
John Arentsen             1687
                                    Enken Marit
Knut Olsen Sæter          1675
Ouden Knudsen             1691

Hans Olsen Sæter i 1721             Ingeborg

Randi Olsdtr.Sæter  ??              Hellaug Johnsen Haugen,g.1764
 

Anne Hansdtr.Sæter,usik.  174O 181O
Luzie Hansdtr.Sæter                 Halvor Ingebrigtsen Gorset g.1761
Ole Hansen Sæter                    Ingeborg Olefsdtr Sætter g.1755.

Halvor Olsen Sæter        1745      Kari Hansdtr.Sneve       1749
Hans Olsen Sæter,usikker  1747 1814

Olef Olsen Sæter          1758
Dordi Olsdtr. Sæter       1761
Marit Olsdtr.Sæter        1764
Ole Olsen Sæter           1767

Hans Halvorsen            1775 1857 Ingeborg Svendsdtr.      1768 1814
Sigrid Halvorsdtr         1776      Barn i 18O9 m/Haldor Ørstad
Anbiør Halvorsdtr.        1778      Barn i 18O8 m/Lars Sv.Bjørndal
Sigrid Halvorsdtr.Sæter   1784 1786
Ole Halvorsen             1789      Guri Johnsdtr.Vasleggen  1782

Anne Trondsdatter Sæter   1789 1862 Kåkone

Iver Hansen Sæter         1799 1799
Ingeborg Hansdtr.Sæter    18O4
Haagen Hansen Sæter       18O5
Halvor Hansen Sæter       181O 1896 Inger Iversdtr.          1811 1882
Marithe Hansdtr.Sæter     1813

Mikkel Johnsen Sæter                Anna Christine Toresdtr.      183O

Ole Andersen Aune         18O6 1852 skolelærer, Under sæter

Svend Olsen Sæter         18O6 1856 Warrewnberg,Feldbereder ??

Svend Larsen Sæter        18O8      Ambjørgs son

Ingeborg Haldosdtr.Sæter  18O8 18O8 Sigrids dotter
Halvor Svendsen Sæter               Barbara Eriksdtr. i 18O4

Trond Michelsen Sæter     1812 1869 Mille Johannesdtr. ?
                                    Barn i 1835 m/Sigrid O Ørstad
     i 1842 er han g.m.             Marit Olsdt.Sæter
Sigrid Micheksdtr.Sæter   181O
Brynhild Michelsdtr. "    1815 1816
John Michelsen Sæter      1826
Brynøl Michelsdtr Sæter   1828
Michel Micchelsen Sæter   183O

Halvor Svendsen,Sæter               Barbara Eriksdtr i 18O4

Michel Trondsen Sæter     1839      Tronds son m/Marit Olsd.
Ole Trondsen Sæter        1842 1865
John Trondsen Sæter       1844 1869 ugift
Michel Trondsen           1849 1886 gift
Marit Trondsdtr.Sæter     1854
Ingeborg Trondsdtr.Sæter  1863 1864

Kari Halvorsdtr.Sæter     1843
Marit Halvorsdtr.Sæter    1845
Iver Halvorszen Sæther    1848
 

                Matrikkelnummer 845 Sæter
med gammel skyld 1 øre og 21 mkl.Nytt matr.nr.270 med lnr.321
a og b med skyld tilsaman 1 daler 2 ort og 12 shilling. Frå
1890 gnr.276 bnr. 1 med skyld 2,98 mark.

Folketelling 17O1:Efven Halvorsen 66 år.

Skattemanntal 1762:Ole Evensen g.m.Ingeborg og borna:1 Halvor,
                   2 Even,3 Randi.
         Husmann:  Halvor Evensen g.m.Marit og sonen Ole.

Matrikklane: 1696 Efuend           1 øre 2o mkl.
             1721  ?               1 øre 21  "
             1762 Ole Evensen
             1838 Halvor Hansen    1 øre 17 mkl
                  Ole Rise                4 Mkl
             1890 Peder J.Rise     3 ort og 10 shill.
             1909 Ildrid Halvorsdtr. 2,98 mark.
 

Folketellinga 1801:Halvor Olsen 56 år - Kari Hansdotter 52 år
                   Born:1 Ole Halvorsen 12 år,2 Anbiør 23 år
                        3 Sigrid 25 år,4 Hans 28 år g.m.Inge-
                        borg Svendsdtr. 31 år og deira dotter
                        Karen Hansdtr.3 år.
          Husmann: Ole Halvorsen 51 år og Kari Olsdtr.63 år.

Skifter på 845.
1765  3/9 :Even Evensen Sæter - Jørund Johnsdotter
           Born:1 John 14 år,2 Even 9 år,3 Ole 5 år,4
                Randi 12 år.
1770 31/8 :Ole Evensen Sæter - Ingebrorg Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor,2 Even 20 år,3 Kari g.m.Hellaug
                Johnsen Bjørndal.
1782  2/9 :Even Evensen Sæter - enkemann
           Born:1 John Evensen,myndig,2 Ole 22 år,3 Randi
                g.m.Ole Hansen Aalmen.
1802 10/6 :Halvor Olsen Sæter - Kari Hansdotter f.Sneve.
           Born:1 Hans,2 Ole 14 år,3 Ingeborg g.m.Ole O.Tøndel
                på Sæter.4 Anbjørg,5 Sigrid.
 

                   Tingleste dokumenter.
1770 23/2 :Sæter m/underliggende engsæter i Grytdalen,1 øre
           21 mkl. seld til sonen Halvor Olsen.
1802 10/8 :Sæter 1 øre 21 mkl.er på skifte etter Kari Hansdtr.
           vurdert for 600 Rdl.og utlagt til ektemannen Halvor
           Olsen og borna.
1804 27/8 :Sæter 1 øre 21 mkl. seld av Halvor Olsen m.fl. til
            sonen Hans Halvorsen for 600 Rdl.
Desse har budd på Sæter:
Even Evensen Sæter             1782

John Evensen Sæter
Ole Evensen Sæter                   Ingeborg Halvorsdtr.
Randi Evensdtr. Sæter     174O      Ole Hansen Aalmen g.1777

Iver Johnsen Sæter(Usik)            Barn i 181O M/Gurine Johnsdr
Gjørund Johnsd.Sæter      1780      Anders Johnsen

Marie Johnsdtr.Sæter      1816
Christine J. Sæter        1819
John Andersen Sæter       1822

Halvor Olsen Sæter        1745      Kari Hansdtr.Sneve       1749
Even Olsen                1750

Peder haldorsen Sæter     18O2 1892 enkem. (Bøasæter??)
Halvor Haldorfsen Sæter   18O8      Karen Hansdtr. i 18O8

Kari Hansdotter           1798      Mikkel Andersaen Ranem   1793
Ildri Hansdtr.Sæter       18O2      Ingebrigt Larsen Loe     1799
Marit Hansdtr,Sæter                 Svend I.Gulaker.
Halvor Hansen Sæter                 Inger Iversdtr.Sæter i 1837

Guri Halvorsdtr.Sæter     1837
Hans Halvorsen Sæter      1839
Ildri Halv.dtr.Sæter      1851      Peder Johs.Rise,skredder 1858

Inger Pedersd.Sæter       1880 1881
Inger Pedersd.Sæter       1885 1887
Halvor Peders.Sæter       1888      Marit Ingebr.Røtvei      1893
Inger Pedersdtr.Sæter     1890

Ida Halv.dtr.Sæter        1914      Olav A. Dørrum
Petra Halvd.Sæter         1918      Antonsen
Ingebr.Halv.Sæter         1920
Håkon Halv.Sæter          1922
Ivar Halv.Sæter           1924
Halvor Halv.Sæter         1927
Ingeborg Halv.d.Sæter     1930
Margit Halvd.Sæter        1932

Finn Ikkje:
Marit Andersdtr.Sæter     1715 1793
Og:
John Halvorsen Sæter      17O6 1765

Og:
Ingebor Steengrimsdtr.Sæter f.1685 d.1765

Christopher Larsen Sæter            Lisbet Rasmusdtr.i 1848

Lars Christiphersen       1848

Og:
Marit Evensdtr. Sæter     1777 18O1  Gift.

Even Arntsen Sæter        1782 1869

Husmann:
Hans Halvorsen Sæter      1750      Kari Olsdotter          1738

NB.  Så finn eg at i 1737 har ei Ingeborg Knudsdtr. seld 1 øre
     og 4 mkl + landskyld 16 mkl.til ein Oluf Eriksen for 45 Rdl.
     Finn  ikkje meir om denne garden.

Finn ikkje plass til:
Paul Paulsen Sæter        1868 1871

Rathplass under sæter:
Marit Johnsdtr,Rathplass  1782 1858
 

                         Aune.
Odelsgodsfortegnelsen for 1647 har 3 gardar på Aune.I Bersvend,
M.Lamberts odel 2 øre.
II Løden besidder set odel 1/2 Spand.
III Siffuer besidder set odel 1/2 Spand.
Jordebokfortegnelsen for 1661 har dei same 3 gardane med andre
brukarar slik: I Bersvend. II Arne 1/2 Spand og 3 mkl.
III Hello 1 øre 3 mkl.
Jordebok og prestemanntall for 1664-1665 har desse gardane:
I Aunum,2 øre 8 mkl. med Ole Olsen 45 år og John Olsen 47 år og
  Ingebrigt Olsen 16 år.
II Aunet 1 øre 3 mkl. Aren 46 år.
III Aunum 1 Spand 10 1/2 mkl. Siffuer 57 år.
IV Aunum 1 Spand  ?? Olufsen 56 åt med borna:1 Knut 23 år,2
Efven 10 år og Esten 14 år.

                 Matrikkelnummer 846 Aune.
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.274 lnr.326a, og nytt matr.nr.276
lnr.326b.med skyld 326a 9 mkl.og for 326b også 9 mkl.
Frå 1890 grn.280 bnr.1 med skyld 11,53.
Folketelling 17O1: 3 stk: 1 Anna Catrina, 2 Sl.Anders Bernhoft.
                          3 Christopher Arntsen.

Skattemanntal 1762:Både 846 og 847.Erik Hansen g.m.Kari og borna:
                   1 Hans,2 Sivert,3 Johannes,4 Solvie,5 Sigrid.og
                   mandens fader Hans Eriksen.

Matrikklane  1647 Bersuend        2 øre
             1661 Bersuend        2 øre
             1664 Ole Olsen       2 øre 8 mkl
             1696 Andfind         1 øre 7 mkl. ?
             1721 Hans            1 øre 7 mkl.
             1762 Erik Hansen
             1838 Johannes Johannessen  9 mkl.
                  Stephen Arntsen       9  "
             1890 Halvor Arntsen  3 dal. 2 0rt og 22 shill.
             1909 Halvor Arntsen  11,53 mark.

Folketelling 1801:Johannes Eriksen 51 år og Dordi Olsdtr.44 år med
                  borna:1 Erich 11 år,2 Ole 8 år,3 Hans 4 år, og
                  4 Johannes 1 år.

Folketelling 1815:Erik Sivertsen 36 år,Elen Angrimsdtr.32 år.barn
                  Marith 2,5 år,Sigrid 1 år, kårkone Ingeborg Olsdtr.
                  79 år.

Skifter på 846-847:
1764 21/6 :Erik Hansen Aune -Kari Sivertsdotter.
           Born:1 Hans 22 år,2 Sivert 19 år,3 Johannes 13 år,
                4 Hellaug 9 år,5 Olaug,død,har dottra Guri,
                6 Sigrid Hansdtr.18 år.
1765 21/6 :Erik Hansen,enkemann. Same arvingane som framanfor
           men  nr.5 er da kalla Solveig og dottra Guri er
           kalla Olsdotter.
1799  8/6 :Sivert Eriksen Aune - Ingeborg Olsdotter
           Born:1 Erik 28 år,2 Sigrid 22 år,.
1837 28/1 :Johannes Eriksen Aune - Sigrid Eriksdotter
           Born;1 Erik 47 år,2 Hans 40 år,3 Johannes 37 år,4 Kari,
                død, har dottra Marit Arntsdtr.1O år.
1840 13/3 :Johannes Johannessen Aune - Marit Iversdotter.
           med borna:1 Ole Johannessen,2 Kari 5 1/2 år

                   Tingleste dokumenter.
1753 20/6 :Øfne,2 øre og 18 mkl.av Hans Eriksen seld til sonen Erich
           Hansen for 100 Rdl.
1764 21/6 :Øfne,2 øre 18 mkl.på skifte etter Kari Sivertsdtr.vurdert
           for 100 Rdl.og utlagt til enkemannen Erich Hansen.
1770 22/2 :Øfne,derunder har eieren Hans Erichsen ved fledføringskon-
           trakt forbundet sig at forsørge Ole Iversen Kletthammer til
           hans død.
1770 23/2 :Øvne,2 øre 18 mkl.seld av Rasmus Paulsen som formynder for
           Hans Erichsens avdøde kone,seld til Hans Erichsen for 3OO
           Rdl.
1777 17/7 :Øvne,1 øre og 9 mkl.(Halvparten) av Hans Erichsen seld til
           broren Sivert Erichsen for ???
1789 12/9 :Øfne,1 øre og 9 mkl.av Hans Erichsen makeskiftet i Bjerke
           for 100 Rdl.og 199 Rdl.i penger,tilsammen 299 Rdl.til
           broren John Erichsen.
1799  8/8 :Øfne 1 øre 9 mkl.på skifte etter Sivert Erishsen,vurdert
           for 200 Rdl.og utlagt til enken Ingeborg Olsdtr.m.1804 28/8
:Øfne.     1 øre 7 mkl.av enken Ingeborg Olsdtr.og Ole Knudsen Gorset
           seld til Erik Sivertsen for 299 Rdl.
1804  ??  :Øfne,1 øre 7 mkl.pantsatt av Erik Sivertsen til kaptein
           Rogert for lån 125 Rdl.
1813 25/8 :Øvne,matr.nr.846 og 848,1 øre 7 mkl.av Erik Sivertsen
           pantsatt til oberst Rogert.
 

Desse må ha budd på matr.nr. 846 Aunet:
Bersvend  i 1647
Ole Olsen i 1664
Arnfind   i 1696

Hans Ovnen                167O 1763  Anna Cathrine           1674 1751

Ole Olsen Ounen           174O 1748 Berre ved død.

Johannes Eriksen Aunet              barn i 1771 m/Marit Siv,Gorset-
                                    barn i 1775 m/Guri Olsd.Myren
Hans Eriksen Aunet

Erik Hansen Aunet         1712 1765 Kari Sivertsdtr.              1764
Kari Hansdtr.Ovnen g,1758           Aren Olsen Støllen (Rønning?)

Solvie Eriksdtr.Aunet     1738 1764 Ole, død før.
Hans Eriksen Ovnet        1742      Guri Olsdtr.Rønningen    1741
Sivert Eriksen            1745 1799 Ingeborg Olsdotter       1739
Sigrid Eriksdtr.          1746
Johannes Eriksen Aune     1749
Johannes Eriksen          1751      Dordi Olsdtr.            1761
Hellaug Eriksen Aune      1755      Barn i 1784 m/Eli J. Bruen ?

Kari Hansdtr.Aunet        1784 1786

Ragnhild ? Eriksdtr.Aune  1788 1873 Kårenke ???

Stephens Arntsen Aune               Guri Halvorsdtr Aune     1791 1872

Erich Johannessen         179O      Ranni Eriksdtr.          1787
Ole Johannessen Aunet     1793
Kari Johannesdtr.Aunet    1795 1795
Hans Johannessen          1797
Johannes Johannessen      18OO      Marit Iversdtr.Bjerke    18O6 1883
Karen Johannesdtr.Aunewt  18O4

Johannes Eriksen Aune     1813
Marithe Eriksdtr.Aunet    1816
Ingeborg Eriksdtr.Aunet   1819
Dorthea Eriksdtr. Aunet   1825 1899 ugift
Johannes Eriksen Aunet    1837 19O2,kårmann,ugift

Christine Stephensd.Aunet 1816
Anne Stephensdtr. Aunet   1818
Arnt Stehensen Aunet      1821
Arnt Stephensen Aunet     1826

Ole Johannessen Aune                levde i 184O
Kari Johannesdtr.Aune     1835

Erik Arntsen Røtvei       1854 19O4 sjølmord,henging,Bjerkås.

Erik Arntsen Aunet        186O 186O

John OLsen Aune           1884 189O (Ole Johannessen)

Marit Eriksdtr.Aunet      1711
Ingeborg Eriksdtr.Aunet   1716

Erik Sivertsen Aunet      1776 1866 legdslem
Sigrid Sivertsdtr.Aune    1777
Karen Sivertsdtr          1778
Erich Sivertsen           1779      Ellen Angrimsdtr. i 1811
Marit Sivertsdtr.Aunet    1784 1786  Usikker.

Svend Angrimsen Aunet               Marit Johnsdtr.Aunet     1795 1869

Hans Sivertsen Aunet      1797
Johannes Siverts. "       1800
Kari Sivertsd.Aunet                 Arnt
Sigrid Eriksdtr Aunet     1814
Sivert Eriksen Sunet      1819
Angrim Eriksen Aunet      1822
Erik Eriksen Aunet        1824      barn i 1849 m/Marit P.Gorset

Ingeborg Pedersdtr.Aunet  1822 1889 f.Hæverli,Rennebu.

Sigrid Svendsdtr. Aune    1832
Ole Svendsen Aunet        1835
John Svendsen Aune        1838

Kari Olsdtr.Aunet         1835

Kristine Hansd.Aune                 Arnt Stephensen

Marit Arntsdtr.Aunet      1736 1798
Stephen Arntsen Aune

Husmann:
                                    Usikker
                                    Marit Arntsdtr.Aunet     1717 1785
Gurue Simonsdatter Haugen 1736 1819 kårkone ved død

Arnt Simonsen             1758     Mette Ingebrigtsdtr       1756

Marit Arntsdtr            179O
Simon Arntsen Aunet       1793 1794
Maren Arntsdtr.           1796

Ingebrigt Simonsen Røtvei 1799 1878,kårmann,gift

Simon Pedersen,fosterson  1792      Gjertrud Knudsdtr.Rate   18OO

Gjertrud Knudsdtr.Aune? hadde som pike med Ingebrigt Hellaugsen
Stuen dottra:
Berit Ingebrigtsdtr,Aunet 182O

I matrikkelen for 1890 er oppført som gr.306 bnr.1 Aunsæteren med
med skyld 1 ort og 13 shilling.

Matrikklane: 1890 Knud Pedersen Rønning   0,96 mark
             19O9 Ole Olsen Halsen        0,96  "
                  seinare Tore M. Sneve.

                  Matrikkelnummer 847 Aune.(Utpåaune)
Sjå det som er skreve om matr.nr.846 framanfor. Skattemanntal 1762 det
same som for 846.Frå 1890 gnr.279 bnr.1 med skyld 3 ort og 1 shilling.

Matrikklane: 1647 Løden            1 øre 12 mkl.
             1661 Arnne            1/2 Spand 3 mkl.
             1664 Aren 46 år.      1 øre 3 mkl.
             1696 Helleuf          2 øre.
             1721 Hans Eriksen     2 øre
             1762 Erik Hansen
             1838 Erik Johansen    17 mkl.
                  Hans Johansen    17   "
                  Lars Andersen    1/2  "
                  Henrik Andersen  1/2  "
                  Johannes Johannessen 6 1/2 Mkl.
                  Stephen Arntsen  6 1/2 Mkl.
             1890 Tore Mikkelsen 3 ort 1 shilling.
             1909 Lars Gundersen  2,45 mark.

Folketelling 1801:Johannes Erichsen 51 år,Dordi Olsdtr. 40 år,Erich
                  Johannessen 11 år,Ole 8 år.Sigrid 9 år,Marith 4 år
          Husmann:Arent Simonsen 43 år,Mette Ingebrigtsdtr. 45 år,
                  Marith 11 år,Maren 5 år,Simon Pedersen,fostersønn
                  9  år.

Folketelling 1815:Johannes Eriksen 66 år,Dorothea Olsdtr. 54 år,Hans
                  19 år,Johannes 14 år, Karen 11 år, Erich 25 år og
                  kona Ranni Evensdtr.28 år,og son Johannes Eriksen
                  2 år. Husmann Arnt Simonsen 48 år.med døttrene
                  Marithe 26 år og Maren 19 år.Oppfostrings barn Arnt
                  Arntsen 1,5 år.

Skifter på Aune: Utpåaunet.
1842  7/1 :Kristine Hansdotter Aune - Arnt Steffensen
           Born:1 Steffen Arntsen 2 Marit Hansdotter
            NB.Dette må undersøkast nærare

Desse må ha budd på matr,nr,847 Aune:
Løden i 1647
Arne                      1618      46 år i 1664
Helleuf i 1696

Halvor Hellefsen Ovnen    168O 1765 Guru Knudsdtr.Ovnen??    1685 1766

Hans Erichsen Aune                  Guri Olsdotter i 1753    1677 1753

Erich Hansen Aune                   Kari Sivertsdtr.i 1745
Kari Hansdtr. Aune        1765 1765
Kari Hansdtr.Ovnet        1766      Barn i 1797 m/Erik Iversen Gorset

Hans Erichsen             1742
Solveig Eriksdtr.Ovne     1743??    i 1761 barn m/Ole Larsen Ovne
Sivert Erichsen           1745 1799 Ingeborg Olsdotter Vigen 1739
Sigrid Erichsdtr.g.1768   1746      Tarald Arntsen           1738 1786
Johannes Eriksen Aunet    1748
Johannes Erichseb         1751      Dordi Olsdtr.Aune        1761
Hellaug                   1755

Guro Olsdtr. Ovne         1765

Erik Sivertsen Aune       1771      ???
Sigrid Sivertsdtr.        1777
Karen Sivertsdtr          1778
Erich Sivertsen           1779      Elen Aangrimsdtr.        1783

Kari Hellaugsdtr Aunet    1784 1784

Steffen Arntsen Aune      179O 1882 (F.på Innset) kårm.enkem.

Eli Hellaugsdtr.Aune ca.  18OO      Arnt Larsen ,usikker.

Arnt Steffensen Aunet     1827 1893 gift.

Hellaug Arntsen Aune      1844

Tore Mikkelsen Aune ca.   185O 1895 gbr.

Johannes Thoresen Aune    1882 1882

Marit Johnsdtr.Aune       1778 18O5 Barn i 18O4 m/Erik S.Aune `??

Iver Eriksen Aune         1797      Karis son m/Iver Gorset

Erich Johannessen         179O 167O Ranni Erichsdtr          1788
Ole Johannessen           1793
Hans Johannessen Aunet    1798 1874 Marit Ingebr.Haaker      18O3 1863
Johannen Johannessen      18OO 184O Marit Iversdotter
Kari Johannesdtr.         18O4      Arnt (død før 1837)

Marit Arntsdotter         1827

Ole Johannessen     ca.   183O
Kari Johannessdtr.        1834

Johannes Erichsen         1813     (Erich og Ranneis son)

Marith Erichsdtr.Aune     1812      (Erik og Elens dotter)
Erik Eriksen Aunet        1821

Johannes Hansen Aunet     1834      Barn i 1855 m/Søborg Hindset

Hans Angrimsen Aune       1858 186O

Sivert Arntsem Aunmoen    1865 1865
 

Husmann:
Sumund Olsen Aune         17O5 1783 Marit Johnsdtr.

Guro Semundsdtr.Aunet               Barn i 1783 m/Anders Aalmen
Anne Simomsdtr.Aune       1758
Ragnhild Sumundsdtr.Ovnen 1761
Marit Sumundsdtr.         1763
Arnt Simonsen             1767      Mette Ingedbrigtsdtr.    1765

Kari Andersddtr.Aunet     1783      Guros,s dotter

Marithe Arntsdtr.         179O
Maren Arntsdtr            1796

Simon Pedersen,fostrerson 1792

Marit Rasmusdtr.Røtvei ca.1825      barn u 1848 m/ Jens H.Sletttvold

Michael Jensen Røtvei     1848      usikker på etternamnet
 

                Matrikkelnummer 848 Aune
med gammel skyld 1 øre 21 mkl. Nytt natr,nr,275 lnr.327 med skyld 2
daler 1 ort og 6 shilling.Frå 1890 gnr.281 bnr.1 med skyld 1 ort og
3 shilling, revidert 0,63.

Folketellinga 17O1:Halfor Larsen 46 år,Lars Halfvorsen 7 år E... 1 år

Ikkje med i skattemanntalet for 1762.

Matrikklane:1647 Sifuer         1/2 Spand.
            1661 Hello          1 øre 3 mkl.
            1664 Hello?? 56 år  1 Spand
            1696 Iver           1 øre 24 mkl.
            1721 Lars Halvor.   1 øre 21   "
            1762 same som 847
            1838 John Halvors.   1 øre 21 mkl.
            1890 Olaf Ingebr.    1 ort og 3 shill.
            1909 Ingebr.Eliasen  0,64 mark.

Folketellinga 1801:Halvor Johnsen 55 år og Marit Olsdtr.48 år
                   med borna:1 John 22 år,3 Ingebrigt 13 år.
                   4 Roald 11 år,5 Sivert 6 år,6 Guru 29 år.
                   7 Clara 27 år,8 Marit 15 år,10 Mali 7 år.

Folketellinga 1815:John Halvorsen 35 år,Ingeborg Lagesdtr. 26 år
                   Ole Johnsen 3 år,tjenerne Roald Halvorsen 25 år,
                   Mali Halvorsd.19 år Sivert Halvors. 17 år.
                   Kårfolka Halvor Johnsen 76 år og Marithe Olsdtr.
                   7O år.Guri Halvorsdtr.4O år med sonen Halvor
                   Lagesen 4 år. Clara Halvorsdtr 38 år og Marithe
                   Halvorsdtr. 28 år.med dottra Guri Sivertsdtr.

Skifter på 848:
1798 20/2 :Lars Halvorsen Aune - Ingeborg Olsdotter
           med borna:1 Halvor 4 1/2 år,2 Kari 10 år.
1831 18/1 :Jon Halvorsen Aune - Ingeborg Lagesdtr.
           Born:1 Ole 17 år,2 Halvor 8 år,3 Johan 6 år,4 Marit
                15 år,5 Gjertrud 14 år,6 Karen 11 år,7 Ildri 9 år.

                       Tinglese dokumenter.
1768 2/12 :Øfne,1 øre 12 mkl.? Halvor Johnsen får skjøte frå
           skifteretten for 300 Rdl.
1806 25/8 :Øfne,1 øre 21 mkl.av Halvor Johnsen seld til sonen John
           Halvorsen for 450 Rdl.
1810 27/1 :Øfnen,matr.nr.848 1 øre 21 mkl av eieren John Halvorsen
           pantsatt til Iver Larsen m/fl.for 302 Rdl.

Desse må ha budd på matr.nr.848

Haldorf Larsen            1655

Kirsti Halvorsdtr.Aunet   1678 1754 Berre ved død
Lars Halvorsen            1689 1761
...   ..                  17OO
Var også etternemnde frå denne garden??

Knut Larsen Ovnen                   Barn i 1759 m/Marit Pederd.Loe

John Larsen Aune          17O8 1794 1Marit Halvorsdtr.g.1744
                                    2Clara Ingebr.dtr.(eller omvendt)
Halvor Larsen Aunet       1718 1784 Kari Taraldsdtr,enke     1716 1794
Ole Larsen Aunet          1724 1812 barn i 1761 m/Solvi Eriksdtr.Ovne

Clara Johnsdtr. Sæter     1726 18O2

Ingeborg Olsdatter Aune   1736 1818,død som kone.

Halvor Johnsen Aunet                Kari Taraldsdtr.         1716 1794
                                    Barn i 1771 m/Marit O.Rønningen
Marit Johnsdtr.Aunet      1741 1762
Eli Johnsdtr. Aunet                 Barn i 1782 m/Rasmus Bjerke,enkem.
            g,1784                  Løden Mortensen Aalmen   1744
Halvor Johnsen Aunet      1746 1817 Marit Olsdtr.            1739

Tarald Arntsen Aunet      1745
Guro Arntsdtr.Aunet       1747
Kari Arntsdtr.Aunet       1749 18O8 Barn i 1777 m/Erik Rasm.Bjerke

Lars Haldorsen Aunet      1758      Ingeborg Olsdtr.
                                    Barn i 1787 m/Dordi Iversd.Gorset
Ole Eriksen Aunet         1777      Karis dotter.

Halvor Tørrisen Aunet,usikke        Marit Olsdtr.Rønningen.g.1772

Halvor Johnsens og Marit Olsdtr.s barn:
Guri Halvorsdtr.Aunet     1772      Stephen Arntsen
Clara Halvorsdtr.Aunet    1774
John Halvorsen  "         1779      Ingeborg Lagesdtr. i 1821
Ingebrigt Halvorsen   "   1784 1786
Marit Halvorsd.  "        1786 186O Barn i 1812 m/Ole O.Skarsem
                                    Barn i 1815 m/Sivert i Buen

Marit Rasmusdtr.Aunet     1782      Elis dotter

Ingebrigt Halvoirs."      1788
Kari Halvorsdtr.Aunet     1788
Roald Halvorsen  "        1790
Mali Halvorsdtr. "        1794
Sivert Halvorsen "        1795      Christine Pedersdtr. i 1821

Halvor Larsen Aunet       1794      Barn i 1815 m/kvinne frå Dovre.
Iver Larsen Aunet         1795 1795
Ellen Larsdtr.Aunet       18O2 18O2 usikker,

Sigrid Olsdtr.Røtvei,Rise 1799 1864

Marith Johnsdtr.Aunet     1815
Gjertrud Johnsdtr.Aunet   1817
Karen Johnsdtr.Aunet      1819
Ildri Johnsdtr.Aunet      1821
Halvor Johnsen Aunet      1823
John Johnsen Aunet        1825

Ole Olsen Aunet           1812 1812 Marits son m/Ole Skarsem
Guri Sivertdtr.Aunet      1815      Marit og Siverts Buens dtr.
                                    barn i 1845 m/Halvor R.Bjerke
Hans Petter Sivertsen "   1821      Sivert og Christines son.
Karen Marie Sivertsdtr.   1821      tvilling

Sigrid Olsdtr.Aunet                 Barn i 18O5 m/Ole O Skjørstad

Ole Olsen Aunet,Vorhaug   18O5 1893 Helle Estensdtr i 1829

Ole Johnsen Aunet         1812      Anne Olsdtr.Hoel enke    1799 1878
Marit Johnsdtr.Aunet      1816
Gjertrud Johnsdtr. "      1817
Karen Johnsd.Aunet        1820
IldriJohnsdtr.Aunet       1822
Halvor Johnsen Aunet      1823
John Johnsen Aunet        1825

Halvor Arntsen Aunet                Kari  (klokker?)

Ole Halvorsen Aunet       ??   1871 berre ved død
Tarald Halvorsen
Marit Halvorsdtr.     .
Guru Hakvorsdtr
Kari Halvorsdtr,

Bereth Olsdtr Aune        1829      Ole og Helles dtr.

Marit Olsdtr              1838

Marit Johnsdtr.Aunet      1841 1876 Inderstkone

Ingebrigt Halvorsen Aunet 1846       Guris son.

Ole Olsen Aunet           1844
Halvor Olsen Aunet        1846
Ole Olsen Aune            1849
Guro Olsdtr. Aune         1854
 

Anne Olsdtr.Røtvei        1869 19O9 tenar.fattiglem.ugift.

Husmenn:
Rasmus Ingebrigtsen       1738 1811 Marith Olsdtr.                181O
Ingebrigt Rasmusen        1778

                Matrikkelnummer 849 Aune
med gammel skyld  1 øre 22 1/2 mkl. seinare samanlagt med matr nr.846
og 847 og utgått av matrikkelen frå 1838..

Skattemanntal 1762:Halvor klokker (Arntsen?)og Kari med borna:
                   1 Ole Halvorsen,2 Tarald,3 Marit,4 Guro og
                   5 Kari, og hans mor Marit.

Matrikklane: 1696  Rasmus          1 øre 22 1/2 mkl.
             1721  Halvor Larsen   1 øre 22 1/2  "
Deretter,frå år 1777 samanslege med gnr.280 bnr.1 og utgått av
matrikklane.

Folketelling 1801:Lars Halvorsen 42 år,Marit 25 år, med borna:
                  1 Halvor 9 år,2 Karen 14 år,3 Dordi 1 år.
          Husmann:Paul Erichsen 69 år Ingeborg Ingebrigtsdtr.67 år.
 

                        Tinglese dokument
1742 10/12:Aune,1 øres leie,av Lars Halvorsen seld til Arnt Olsen
           Vognild for 80 Rdl.
1742 6/12 :Lars Halvorsen pantsatt løsøret til Arnt Olsen Sneve.

1743 10/1 :Aune,1 øre Arnt Olsen Sneve contract med Lars Halvorsen
           om hans eiendommer.
1751 16/12:Øfne 1 øres leie ved skifte etter Arn Olsen klokker
           vurdert for 16 Rdl.og utlagt til enken Kari Tar aldsdtr.
           og eldste son Ole Arntsen.
1752 18/1 :Øfne,1 øre 22 1/2 mkl.bøkslet av fogden til Halvor Larsen
1777 16/6 :Øfne.1 øre 22 1/2 mkl.Arnt Halvorsen får skjøte frå faren
           Halvor Larsen for 90 Rdl.(Arnt Halvorsen var da alt eigar
           eigar av gnr.280 bnr.1,Matr.nr.846 og desse gardane har
           sidan vore drivne som eit bruk)
1785  3/1 :Øfne,1 øre 22 1/2 mkl.av Arnt Halvorsen pantsatt til Jens
           Lemvig til 1,prioritet for lån 100 Rdl.
1789 12/9 :Øfne 1 øre 22 1/2 mkl.av Arnt Halvorsen seld til Lars
           Halvorsen Aune for 400 Rdl.
1797 20/2 :Øfne 22 1/2 mkl. på skifte etter Ingeborg Iversdtr.vurdert
           for 500 Rdl. og utlagt til enkemannen Lars Halvorsen.
1809 28/8 :Øfne matr.nr.849,1 øre 22 1/2 mkl.av Lars Halvorsen seld
           til Arnt Stephensen for 100 Rdl.
1813 18/2 :Øfne,matr.nr,.849 1 øre 22 1/2 mkl.av Halvor Larsen
           Morken seld odelsretten til Arnt Stephensen.
1813 25/8 :Øfne,846 og 847 av Erik Sivertsen pantsatt til Henrich
           Rogert for 100 Rdl.
1814 24/2 :Øfne 849,1 øre 22 1/2 mkl.av Arnt Stephensen seld til sonen
               Stephen Arntsen for 200 Rdl.
1814 25/2 :Øfne 849,1 øre 22 1/2 mkl.derved har Stephen Arntsen ved
           contract forbundet seg ..... drive gården.
 

Utan å finne samanheng har eg funne dette notert:
1768 2/12 :Aune,1 øre 18 mkl.seld av stiftsbefalingsmanden og og
           biskopen til Joh Larsen for 300 Rdl.
1743 18/3 :John Larsen Aune -Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Guru Johnsdtr.Aune f.1739,2 Marit Johnsdtr. Aune
                f.1741,3 Eli Johnsdtr. Aune f.1742.

Desse må ha budd på Aune:
John Larsen Aunet              1743 Marit Halvorsdtr.

Guro Johnsdtr. Aunet      1733 1813
Marit Johnsdtr.Aunet      1741
Eli Johnsdtr.Aunet        1742

Halvor Larsen,klokker               Kari Taraldsdotter       1713 1764

Arnt Halvorsen Aune       1752      Eli Olsdotter. g.178O
Arn Halvorsen             1756

Povel Hansen Øvne                   Randi Sivertsdtr. Gorset,g.1763

Hans Povelsen Aune        1762

Ingrid Ovnen              1667 1748 berre ved død.

Arne Olsen Aune           1714 1751 berre ved død.

Ole Arnsen Øfnet          1743 1765
        Deretter samanlagd med matr.nr. 847 og 848.sjå desse,

Finn ikkje plass til:
Dordi Iversdtr Øvnen      1763 1796 berre ved død.

Ingebrigt Ingebrigtsen,tenar        Barn i 1855 m/Kari Vassleggen
Marit Ingebrigtsdtr Aune   18O3 1863  gms.kone.
 

                Gunnarhaugen:
Marit Arntsdtr.Gunderhaug 1717 1785 Arnt P.Bryggen

Ragnhild Simensdtr.  "    1761 1852 (Sletvold ??)

Mari Andersd.Gunderhaygen 1783 1783
Maren Arntsdtr Gunderhaugen         Barn i 1816 m/Torger fra Innset

Marithe Ingebrigtsdtr. "  1757 18O7

Arnt Pedersen Gunderhaug  1787 1855 husmand

Marit Arntsdtr.Gunderhaug 179O 1868 enke på Aune

Arnt Arntsen Gunderhaugen 1814      Barn i 1834 m/Gjertrud Grøtte
Peder Arntsen    "        1816      Gjertr.Olsdtr.Mjøen      1818 1896
Ingebrigt Arntsen   "     1819
Mette Arntsdtr.     "     1822
Halvor Arntsen,husmann    1824 1866 Marit Eriksdtr.Slettvold 1822 19OO
Arnt Arntsen        "     1828 1888 Kårmnd.gift, død i Sagen??
Marit Arntsdtr.     "     1832

Marit Torgersdtr  "       1816

Erik Halvorsen Gunderhaug 1846

Arnt Halvorsen     "      1864 1864
Anne Halvorsdtr    "      1866 1866Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel