Matrikkelnummer 864 Stølen
med gammel skyld 9 mkl.Nytt Matr.nr.293 med lnr.348a-b med skyld
øre 8 shill.Frå 1890 gnr.298 bnr.1 med skyld 20 shil.

Folketelling 17O1:Lars Olsen 5O år,Ole Larsen 16 år.

Skattemanntal 1762:Sivert Arntsen g.m.Marit.
                   Husmann Ole Johnsen g.m.Ranni og dottra Barbara.

Matrikklane:1661 Olle     1/4 Spd.   1832 Hellaug Olsen 9 mkl.
            1664 Anne     18 mkl.
            1696 Lars     18 mkl.        Ole Hellaugsen 1,5 Mkl
            1721 Knut      9 mkl.    189O Ole Ingebr.sen 2O shil
            1762 Sivert Arntsen      19O9 Gunder Siverts.O,85 Mark

Folketelling 1801:Ole Hellefsen 33 år, Inger Iversdtr. 30 år.
                  Ingebrigt Olsen 6 år, Hellef Olsen 3 år,

Folketelling 1815:Ole Hellaugsen 46,9 år,Ingrid Ivarsdtr. 44 år,
                  Hellaug Olsen 17 år, Ivar Olsen 12 år, Ole Olsen
                  8 år. Husmann Ingebrigt Ingebrigtsen 5O år,
                  Marit Hansdtr. 48 år, Ranni 2o år, Marit 5 år.

Skifter på Stølen 864
1765 30/3 :Sivert Arntsen Stølen - Marit Olsdtr.Gorsetvollen.
           Born:1 Arnt 9 år,2 Ingebrigt 1/2 år,3 Guru 6 år.
1766 18/1 :Arnt Sivertsen Stølen,ungkar.
           Arvingar:halvsøskena:1 Ingebrigt Sivertsen
                    2 Guru Sivertsdtr. 6 år.
1856 30/8 :Hellaug Olsen Stølen - Eli Eriksdotter.
           Born:1 Ole 30 år,2 Erik 22 år,3 Ingrid 26 år,4 Eli
                g.m.Arnt Larsen Stuen,5 Marit 27 år,6 Randi
                24 år,7 Ingeborg 20 år,8 Marit d.y. 17 år.

                    Tinglese dokument.
1747  4/2 :Stølen 9 mkl.seld av Ole Christophersen til Ole
           Johnsen Baglie for 56 Rdl.
1747 4/2  :Ole Johnsen har pantsatt 9 mkl. i Stølen til madam
           Marie Feldtmand.
1752 17/1 :Stølen 18 (?)mkl.dertil har Jørgen Bernhoft lyst
           sin odelsrett og fornyet 30/10 1760.
1759  8/3 :Sivert Arntsen får skjøte på 9 mkl.i Stølen for 89
           Rdl.
1759 28/6 :Stølen 9 mkl. pantsatt av Sivert Arntsen til madame
           Feldtmand for lån 80 Rdl.
1760 17/1 :Stølen 9 mkl.derunder har Sivert Arntsen ved contract
           forpliktet sig til at gi Ole Johnsen Stølen forsørgelse
           på livstid,
1772 30/8 :Stølen 9 mkl.seld ved off.auksjon etter avdøde Sivert
           Arntsen til Knut Jørgensen Myren for 202 Rdl
1775 24/8 :Stølen 9 mkl.ved Knut Jørgensen seld til Hellaug
           Johnsen Bjørndalen for 240 Rdl.

Skjøter på 864 Stølen:
                 1747 Ole Christophersen
           1747-1759 Ole Johnsen
           1759-1772 Sivert Arntsen
           1772-1775 Knut Jørgensen
           1775      Hellaug Johnsen Bjørndalen

Desse må ha budd på matr.nr.864 Stølen:

Kristi Evensdtr.Stølen    1668 1747 berre ved død.

Lars Olsen Stølen         1651      5O år i 17O1

Ole Larsen Stølen         1685      16 "  "  "
Marit Larsdtr.Stølen      1696      usikkert

Gudbrand Stølen           1675 1750 berre ved død.

Ole Christophersen Stølen 17OO 1756

Ole Arntsen Rønning       17O6 1786  usikker.

Arnt Olsen Rønning(Stølen)          Randi Eriksdotter.
Klara Olsdtr.Stølen ?     1715 1745 Berre ved død.
Ole Olefsen Støllen ?               Kari Hansdtr. Ovnen  g.1758
Solveig Olsdtr.Støllen (usik)       Jon Johnsen Løkken g.1758
                                    Barn i 1756 m/Iver Eriks.Gorset
Eli Olsdtr. Støllen       1729 177O

Iver Iversen Stølen       1757 18O5 Marit Iversdtr i 1762
Lars Iversen Støllen      1763
Inger Iversdtr.Stølen     1768 1848 Ole Hellefsem            1765

Marit Olsdtr.Stølen,                Sivert Arntsen Kjønnplass.    1765
Ole Olsen Stølen                    Kari Olsdotter,g.1766 (Gorset??)
Anne Olsdtr.Stølen        1746      Ingedbrigt Ingebr.s.Vekved,g.1768
Ingrid Olefsdtr.Stølen              Løden Mortensen Aalmen.g.1776
Kristi Olsdtr.Støllen     1753 1753 Usikker.

Barbara Sivertsdtr.                 Må være død før 1765
Arnt Siv. Rønning         1756 1766
Ingeborg Siv.Rønning                 Må være død før 1765
Guru Siv.dtr.Rønning      1759      1barn i 1794 m/Arnt E.Vognild
                                    2  "  " 1796 - - -  ds - - - -
Anne Sivertsdtr.Støllen   1762 1762
Ingebrigt Siverts.Rønning 1768 1799

Ole Hellefsen Stølen      1768      Inger Iversdotter        1771 1848
                                    barn i 1795 m/Marit O.Rønning
Ole Arntsen Stølen        1794      Gurus barn m/Arnt E,Vognild
Sivert Arntsen Stølen     1796      - - - - ds - - - -

Ingebrigt Olsen Stølen    1795
Hellef Olsen Stølen       1798 1856 Eli Eriksdotter Gorset   1795 1875
Iver Olsen Stølen         18O3
Ole Olsen Stølen          18O7

Ingrid Hellaugsdtr.Stølen 182o
Ellen Hellaugsdtr.Stølen  1822
Ole Hellaugsen Stølen     1824      Gjertrud Johnsdtr.1854
Ole Hellaugsen Stølen     1826
Marit Hellaugsdtyr.Stølen 1829
Ingrid Hellaugsdtr.Stølen 183O
Randi Hellaugsdtr.Stølen  1831
Eli Hellaugsdtr.Stølen    1833      Arnt Larsen Stuen
Erik Hellaugsen Stølen    1834
Ingeborg Hellaugsdtr.     1836      barn m/Ingebrigt E.Rønning i 1856
Marit Hellaugsdtr.d.y.    1839

Ingri Olsdatter Stølen    1854
Hellaug Olsen Stølen      1855

Erik Ingebrigtsen Stølen  1856

Thore Iversen Stølen      1858 1859

Husmann:
I.Ole Johnsen Stølen      17O9 1799 Ranni Amundsdtr.Mjøen i 1747

  Anne Olsdtr.Stølen      1747
  Barbara Olsdtr.Stølen   1750
  John Olsen Stølen       1753      Barn i 1783 m/Guro Fagerhaug
                                     "   " 1788 m/Marit Folldalen

II.Ingebrigt Ingebrigsen  1764      Marithe Hansdtr.         1767

   Rannei Ingebr.dtr.     1795
   Marithe Ingebr.dtr.    181O
 

                Matrikkelnummer 865 Stølen
med gammel skyld 9 mkl.Nytt matr.nr.294 med lnr.349 og 350 med skyld
1 daler 8 shill. frå 1890 gnr.299 bnr.1 med skyld O.16 mark.

Folketellimg 17O1:Aren Haagensen 44 år.Usikkert.(Lars ?)

Skattemanntal 1762:Arnt Olsen g.m.Mari og borna:1 Halvor,2 Eli,3
                   Ingri og mandens foreldre Ole Arntsen og Ingrid.

Matrikklane: 1696 saman med matr.nr.864 18 mkl.delt i 2.
             1721 Halset 12 mkl. Olle.
             1762 Arnt Olsen
             1838 Knut Hansen  8 mk
             1890 Mikkel Olsen 5 shill.
             1909 Hellaug Eriksen 0,16 mark.

Folketelling 1801:Ole Arntsen 42 år,enkem.Arnt Olsen,hans fader.7O
                  år.
Folketelling 1815:Randi Stengrimsdtr.61 år. enke. Stengrim Ingebr.
                  25 år,dreng (son?) Marit Ingebrigtsdtr. 24 år.
                  Oppfostr.barn:Ingebrigt Arntsen 7 år.
                  Kårmann:Arnt Olufsen 85 år.og sonen Oluf Arntsen
                  57 år.

Skifter på Stølen:(865)
1789 1/8 :Hellaug Johnsen Stølen - Randi Olsdotter.
          Born:1 Ole 22 år,2 Ingeborg 17 år, (f.Sæter?)
1843 16/6 :Ole Mikkelsen Stølen -Sigrid Knudsdotter.
          Born: 1  ??  Olsen,2 ?? Olsdtr.3 Anders Olsen.
               Laugverge:Anders Gundersen Rønningen.
1862 18/3 :Sigrid Knudsdtr.Stølen - enke, (Ole?)
           Born:1 Mikkel Olsen,2 Knut Olsen,3 Anne Knudsdtr.
                4 Fredrikke Knudsdtr.5 Olava Knudstr.6 Marit
                Knudsdtr.
                (Var Sigrid oppattgift ?)

                      Tinglese dokumenter.
1762 25/5 :Stølen 9 mkl. seld av Oluf Andersen til Arent Olufsen
           for 20 Rdl.
1793  7/3 :Ole Helleufsen får skjøte på 9 mkl.i Stølen frå stedfaren
    Arnt Olufsen Stølen og svogeren Hans Halvorsen Gorset
           for 300 Rdl.
1801 27/8 :Stølen 9 mkl.er av Arnt Olsen seld til Erik Arntsen Stensem
           for 600 Rdl.

Dewsse har vel budd på Stølen:(865)
Anne Pedersdtr. Stølen              John Johnsen Stuen,g.1749

Sivert Johnsen Stølen               1 Marit Olsdt,
                             2 enke Sigrid Olsdtr.g.1772
Jon Sivertsen Stølen      1767

Ole Arntsen Stølen        1711 1766 Ingrid Halvorsdtr.Stølen 1699 1776

Arnt Olufsen Rønning      173O 1817 Mari Hansdtr i 1759

Ingrid Olsdtr.Stølen      1746
Halvor Olsen Stølen                 Kari Olsdotter i 1765
Randi Olsdtr. Stølen                Hellaug Johnsen Stølen

Oluf Arntsen Stølen       1758

Rannei Stengrimsd.enke    1754      (Ingebrigt ?)

Ildri Olsdtr.Stølen       1763 1781  Usikker??

Stengrim Ingebrigts.      179O      Son ?
Marit Ingebrigtsd.        1791

Marit Halvorsdtr.Stølen   1765      Barn i 1788 m/Peder Dobre.
Ingrid Halvorsd,Stølen    1768
John Halvorsen Stølen ?             Barn i 18O5 m/Gjertrud Storli ??
Eli Halvorsdtr.Stølen     1784 1784 usikkert

Halvor Arntsen
Eli Arntsdotter
Oluf Arntsen Stølen       1759
Ingrid Arntsdtr Støllen
Hans Arntsen Stølen       1765 1766

Eli Pedersdtr.Rønning     1788      Marits dotter m/Peder Dobre.

Knut Hansen Stølen                  Marit Ingebrigtsdtr.i 1817

Ingebrigt Olsen           1795
Hellef Olsen Rønning      1798

Mikkel Olsen (tj.dreng)             3 barn u.f.e
                                    2 ?
                                    3 Eliabeth Olsd.Sneve i 1854

Sigrid Knudsdtr.Stølen    18O6 186O 1Ole Mkkelsen               1843
                                    2??  (Også Ole ??)
Hans Knudsen Stølen       1817
Erik Knudsen Stølen       1819
Rannei Knudsdtr.Stølen    1821
Ingebrigt Hansen Stølen   1823
Ole Knudsen Stølen        1825
Arnt Knudsen Stølen       1827
Knut Knudsen Stølen       183O
Rasmus Knudsen Stølen     1835

1.??
2 Fredrikke Olsdtr.Stølen 184O
3 Anders Olsen Stølen
Olava Olsdtr.Stølen       1843
Marit Olsdtr.Stølen       1857 1857 Usikker.

              Støleggen:
John Johnsen Støleggen              Kari Sivertsdatter i 1855

Anders Johnsen Støleggen  1855
 

                     Matrikkelnummer 866 Halset.
med gammel skyld 1/2 øre.Nytt matr.nr.295 med lnr.351-353 med skyld
tilsaman 1 daler og 1 shill.Frå 1890 gnr.300 bnr.1 med skyld 1,81 mark

Folketelling 17O1:stedsønn Ole Olsen 6 år.

Skattemanntal 1762:2 stk:Nr.1 Lars Haugens avlsgård,ingen folk.
                   Nr.2 Olef Stølens avlsgård ingen folk.
                   Husfolk:Ingrid Evensdtr,enke og hennes far Hellaug.

Matrikklane:1696 Sifuer      12 mkl.
            1721 Lars   1 øre 9 mkl. ??
            1838 Ole Olsen    3  "
                 Knud Jacobsen 4 1/2 Mkl.
                 Ole Olsen     4 1/2  "
            1890 Erik Hellaugsen 1 ort 23 shill.
            1909 John C. Halset  1,81 mark

Folketellinga 1801: Marit Johnsdotter,45 år, enke.Hellef?
                    Born:1 Even Hellefsen Halset 5 år.
                         2 Marit Hellefsdtr.17 år.
Folketelling 1815:Jakob Knudsen 38 år -Rannei Sivertsdtr.5O år.
                  Sivert Jakobsen Halset 12 år.
                  Kårm:??Peder Simonsen 3o år, inderst Guri Pedersdtr
                  61 år.

Skifter på Halset 866:
1733 15/10:Halvor Iversen Halset - Ingeborg Andersdotter.
          :Born:1 Ingrid f.1714.2 Kristi f.1720,3 Kirsti f.1721,
                4 Marit f.1725,5 Sigrid f.1727 og 6 Ingeborg,f.1738.
1757 14/1 :Even Arntsen Halset - Ingrid Hellaugsdotter
           Born:1 Arnt 15 år,2 Hellaug 12 år,3 Arnt d.y.6 år,4 Ivar,
                1 1/2 år,5 Kjersti 8 år,6 Marit 3 år,
                Laugverge:Ole Arntsen Stølen.
1768 11/1 :Haagen Evensen Rønningen - Marit Hellaugsdotter.
           Born:1 Ole Haagensen 14 år.
1793 4/9  :Arnt Evensen Rønning - Sigrid Eriksdotter.
           Born:1 Ole 16 år,2 Even 9 år,3 Ingrid g.m.John Fagerhaug,
                død,har dottra Ingrid 3 veker.4 Marit 18 år
         Laugverge Arnt Iversen Gorset.
1800 3/9  :Hellaug Evensen Halset - Marit Johnsdotter,
           Born:1 John 22 år, 2 Even 14 år, 3 Ingrid g.m.Ingebrigt
                Løkken.4 Sigrid 18 år,5 Marit 16 år.
                Laugverge:Erik Iversen Gorset.
1831 23/2 :Iver Iversen Halset -  Guri Eriksdotter.
           Born:1 Inger 19 år.Verge Even Arntsen Kaashaugen.

                       Tinglese dokumenter.
1745  7/6 :Halset,12 mkl.seld av Hellef Iversen til Even Arntsen for
           38 Rdl.
1747 2/11 :Halset,12 mkl.pantsatt av Even Arntsen til Iver Eriksen
           Gorset for 32 Rdl.
1754  7/6 :Arnt Evensen pantsetter Halset,12 mkl.til Peder Stengrimsen
    Loe for lån 59 Rdl.
1757 27/6 :Halset,12 mkl.av enken Ildri Hellaugsdtr.pantsatt til Lars
           Evensen Haugen og Olleuf Arntsen Støllen for 200 Rdl.
1765 16/1 :Halset 12 mkl.pantsatt av Arnt Evensen til Jens Lemvig for
           200 Rdl.
1787  2/1 :Halset 12 mkl.av Arnt Evensen Røningen seld til broren
    Helleuf Evensen Bjørndalen for 200 Rdl.
1794 28/8 :Enken Sigrid Eriksdtr.gir bøkselseddel på 1 øre 9 mkl.i
           plassen Haugen under Rønningen til John Olsen Stølen.
1795 29/8 :Ole Larsen Grøtte og John Evensen Sneve får skjøte på 12
           12 mkl.i Halset fra Helleuf Evensen for 400 Rdl.
1798 27/8 :Jacob Knudsen Bagge får skjøte på 6 mkl.i Halset frå
    Ole Larsen Grøtte.
1801 21/9 :Halset 3 mkl.Erik Sivertsen Røtvei får auksjonsskjøte

Desse kan ha budd på 866 Halset:

Hellaug Halset                      Randi Halset,ved død     1674 1764

Ingrid Pedersdtr.Halset   1715 1765 Usikker.
Sigrid Pedersdtr.Halset   172O 18OO   "

Halvor Iversen Halset               Ingeborg Andersdttr.          1733

Ingrid Helaugsdtr.Halset  1714 1798
Kristi Hallaugsdtr. "     1721 1755 1Ole Evensen Lien i 1747
                g.1754              2Anders Roaldsen Vognild
Ingeborg Hellaugsdtr.               Barn i 1758 m/Even Strvoldshaug.
Sigrid Hellaugsdtr.Halset           Bersvend Olsen Hevle g.1771

Marit Halvorsdtr.         1725
Sigrid Halvorsdtr.        1727
Ingeborg Halvorsdtr.      173o

Ingeborg Evensdtr.Halset  1737 1799 ??
Hellaug Evensen Halset    1742 18OO Marith Johnsdtr.         1755
Kristi Evensdtr.Halset    1748
Marit Evensdtr.Halset     1753 1743
Randi Evensdtr.Halset     1758

John Hellaugsen Halset    1778      barn i 18O5 m/Marit Skorem
Ingrid Hellaugsdtr Halset 178O      Ingebrigt Olsen Løkken
Sigrid Hellaugsdtr,Halset 1782 1819 Barn i 18O2 m/Ingebr.H.Aalbu
                                      "  " 1811 m/Peder O.Sæter
Marit Hellaugsdtr.Halset  1784
                                    Barn i 18O7 m/Ingerb,I,Sætrum
Even Hellaugsen Halset    1786

Peder Simonsen Halset     1786 182O Ugift

Randi Evensdtr. Halset    1758
Kristi Evensdtr.Halset              Barn i 1786 m/Jon O Munkvold

Sivert Jacobsen Halset    18O1 18O2
Haagen Jacobsen Halset    18O2 18O2

Ingebrigt Ingebr.Halset   18O2      Sigrids son
Ingebrigt Pedersen Halset 1811      - - " - - -
Hellaug Pedersen Halset   1819 1819 - - " - - -

Even Ingebrigtsen Halset  18O7      Marits son m/I.Sætrum

Ole Ingebrigts.Halset               Ingrid Pedersdtr. i 1838

Ingebrigt Olsen Halset    1838
Karen Olsdtr.Halset       1841

Arnt Olsen Halset         1845

Var det her at desse budde i 1746?
Abraham Johnsen Halset              Kari Olsdtr.Aune (Kristi?)

John Abrahamsen Halset    1753
Kari Abrahamsdtr.Halset   1762

Even Arntsen Halset       1795 1757 Ingrid Hellaugsdtr.i 1744

Arnt Evensen Halset       1742 1793 Sigrid Eriksdtr.Rønning,g.1769
Hellaug Evensen Halset    1744 18OO Marit Johnsdtr.Bjerke g.1777
Maren Evensdtr.Halset     1746      må være død før 1757
Sigrid Evenstr.Halset     1747      må være død før 1757
Kjersti Evensdtr,Halset   1749      Barn i 1775 m/Even Olsen Bakk
Arnt Evensen Halset       1751      1Barn i 1778 m/Marit K.Indsæt
                                    2  "  " 1786 m/Kari,utanbygds,
Marit Evensdtr.Halset     1753
Ivar Evensen Halset       1756

Marit Evensdtr.Halset     1775       Kjerstis dotter m/Even Bakk.

Ingrid Arntsdtr.Halset              John Fagerhaug,død før 1793
Marit Arntsdtr.Halset     1775
Ole Arntsen Halset        1777
Even Arntsen Halset       1784      Karen Iversdatter i 1817

Kari Johnsdtr.Halset      1786      Kjersti Evensd.s dtr.

Jacob Knudsen Halset                Ranni Sivertsdtr.Halset

Sivert Jacobsen Halset    18O5
Knud Jacobsen Halset                Christi Knudsdtr.Donali i 1834

Even Hellaugsen Halset    1796

Ole Olsen Halset                    1Sigrid Svendsdtr. i 1832
                                    2Marit Olsdtr i 1844
Ingeborg Olsdtr.Halset    1832
Erik Olsen Halset         1844

Gjertrud Knudsdtr.Halset  1834
Ole Knudsen Halset        1847

Iver Iversen Halset                 Guri Eriksdotter,Sæter?  1779 185O
Inger Iversdtr.Halset     1812

Knud Knudsen Halset       1825
Jacob Knudsen Halset      1827
Randi Knudsdtr.Halset     1829
Marit Knudsdtr.Halset     1831

Finn ikkje plass til:
Brit Johnsdtr. Halset     1691 1757 Berre ved død.
 

                Matrikkelnummer 867 Halset.
med gammel skyld 6 mkl. Nytt matr.nr.296 med lnr.354 og skyld 3 ort og 3
shilling.Frå 1890 gnr.301 bnr. 1 med skyld 2 ort og 2O shilling.

Folketelling 17O1:Øde.

Skattemanntal 1762:Iver Gorsets avlsgård. Ingen folk.

             Matrikklane: 1696 John    6 mkl.
                          1721 Olle    6 mkl.
                          1838 John Olsen 6 mkl.
                          1890 Arnt Johnsen 2 ort 20 shill.
                          1909 Arnt Johnsen 1.59 mark.

Folketellinga 1801:Erik Iversen 25 år og Karen Hansdotter 4 år
                   og sonen Iver Eriksen 4 år.

Folketelling 1815: Ingen oppført.

Skifter på Halset:??
1733 15/1O:Halvor Iversen Halset - Ingeborg Andersdtr.
           Born:1 Ingri f.1714,2Kristi f.172O,3 Kristi f.1721,
                4 Marit f.1725,5 Sigrid f. 1727,6 Ingeborg,173O
1831 23/2 :Iver Iversen Halset - Guri Eriksdotter.
    Born:1 Inger 19 år..Verge Even Arntsen Kåshaugen.

                       Tinglese dokument.
1747 2/10 :Halset 5 mkl. og Gorset 1 øre 16 mkl.Erik Ingebrigsen
           får skjøte frå kapt.Schøller etter forening.
1788 12/1 :Halset 6 mkl. av Guri Iversdotters bo seld til Arnt
           Iversen for 200 Rdl.
1793  7/3 :Ole Eriksen Halset får skjøte på halve Halset,? Mkl
           frå faren Erik Endresen ?? for 299 Rdl.
1805 27/8 :Halset 6 mkl.Eieren Arnt Iversen Volden inngått forlig
           med Frederich Rossing om bruk og avgift.

Desse må ha budd på Halset:
Halvor Iversen Halset               Ingeborg Andersdtr.

Ingrid Halvorsdtr.        1714
Kristi                    172O
Kari Haldosdtr.           1721      Ole Amundsen (Mjøen?)
Marit                     1725
Sigrid                    1727
Ingeborg Halvorsdtr.      173O

Haldor Olsen Halset       1754      Barn i 1782 m/ei frå Kvikne.
Iver Olsen Halset         1755 1755
Sigrid Olsdtr.Halset      1762

Usikkert: Bosatt Rønning senere Lien.
Marit Johnsdtr.Halset     1865      Endre Ols.Midtskog       1860
Ole Endresen Rønning      1885
Jon Endrsen Rønning       1886      Til Amerika i 1905
Ildri End,dtr. Rønning    1888 1895
Arnt Endresen Rønning     1891      Til Amerika i 1910
Even Endres,Rønning       1895      Mari S Bjørnd.sæter      1898
Ildri Endresdtr.          1897      Ingebrigt.O.Loe          1893
Randi Endresdtr.          1900      Peder S.Nyhaug           1896 1973

Even Endresen og Marit Bjørndalsæter hadde borna:
Margit Evensd.Rønning     1922
Sigurd Evensen Rønning    1923
Eldbjørg Ev.d.Rønning     1928
Ingeborg Evensd.Rønn.     1942

Ildri Evensdtr. og Ingebrigt Loe hadde borna;
Marit Ingebr.dtr.Loe      1924      John H.Taagvold
Magnhild Ingeb,dtr.Loe    1929             DraagenUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel