Matrikkelnummer 688 Bjørgen
med gammel skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.104 med lnr.115,116a,116b,117a,
117b og 118.Frå 1890 gn.111 bnr.1 med skyld 1,59 mark.

Folketelling 17O1:Jon Semundsen,51 år,Semund Johnsen 8 år, Ifuer 5 år

Skattemanntal 1762:Tilhører Peder Skarsem.Brukes av Jon Sumundsen og
                            Marit.
Matrikklane:
1661 Olle og Niels 1/2 øre     1838 Even Semmingsen    3/4 mkl.
1664 Nils 50 år      6  "        "  Ols Knudse,Lemvig   1  "
     Michel 40 år    6  "        "  Anders Hansen      3/8   "
1696 Knud            6  "        "  Arnt Ingebr.sen      1   "
     John            6  "        "  Knut Arntsen        1/2  "
1721 Enken og Jon   12  "      189O Halvor Eriksen     2 ort
1762 Jon                       19O9 Edvard Halvorsen   1.59
1838 Ole Olsen       6  "      19O9 Edvard Halvors.    1,59 mkl.
1838 Ole Knudsen     1  "

Folketellingane 1801:Ellev Gundersen 37 år,Kari Halvorsdtr.27 år
                 med borna:1 Halvor 5 år,2 Gunder 2 år,Gunder Ellefs.
                            hans far 70 år,Marit Pedersdtr. Kårfolk
                            Even Pedersen,husmand 73 år og kona Marit
                            Iversdotter, 67 år.
Folketellinga 1815:Ole Simensen 4O år,Mille Michelsdtr.36 år,Simen
                   Olsen 4 år, Michel 1/2 år.
                   Gmd.Even Simensen 38 år,Christine Hansdtr.35 år,
                   Simen Evensen 4 år. Kårkone Kari Halvorsdtr.42 år,
                   med sonen Halvor Elevsen 11 år,Peder Elevsen 6 år
                   og Marithe Elevsdtr.3 år.

Skifter i Bjørgen:
1693  8/5 :Mikkel Eriksen Bjørgen - Guri Pedersdotter.
           Arvingar ikkje oppgjeve,
1733 15/4 :Jon Semundsen Bjørgen 1734- Marit Olsdotter Loe   1721
           Born:1 Semund,2 Guri,3 Ole.
                Verge Ole Semundsen Bjørge.
1756 19/6 :Seming Jonsen - Guri Halvorsdtr.f.Mellem
           Born:1 Jon 22 år,2 Ivar 17 år.
                Laugverge Ingebrigt Roaldsen Hoel.
1760 11/4 :Sivert Olsen Bjørgen - Marit Iversdotter.
           Born:1 Ole ,8 år,2 Sivert,3 år,4 Gjertrud 6 år
           Verge:farbroren Arnt Olsen Bøe.
1840 19/11:Ole Knudsen Bjørgen - Marit Olsdotter.
           Born:1 Knud,2 Marit.
1841  9/9 :Ole Knudsen Bjørgen - Marit Olsdotter
           Born:1 Knut 10 år.2 Marit g.m.Marit Ellevsen Morken
185O 10/6  Sivert Jensen Bjørgen, ungkar.
           Arvimgar:1 mora Marit Johnsdtr. 2 søskena:a Marit 33 år,
                      b Ingeborg 3O år, båe i Melhus.

                    Tinglese dokument.
1757 15/1 :Bjørgen 3 mkl.(halve) på skifte etter Guru Halvorsdtr.
           vurdert for 3 Rdl.og utlagt til sønnene Jon og Iver
           Semmingssønner.
1758 30/10:Bjørgen 6 mkl.av Iver Semmingsen overdratt til Jon
           Semmingsen for 16 Rdl.
1762 6/11 :Bjørgen,6 mkl.på skifte etter Arnt Olsen Skarsem,vur-
           dert for 6 Rdl.og utlagt til sonen Peder Arntsen.
1765 29/10:Bjørgen,2 mkl.seld av Ulrich Feldtman og Ingebrigt
           Drivstuen til Ole Haldorsen Ørstad.
1766 26/4 :Bjørgen 6 mkl.Iver Semmingsen sel til Gunder Ellefsen
           for 800 Rdl.
1766 26/4 :Bjørgen 6 mkl.Jon Semmingsen sel til Gunder Ellefsen
           for 500 Rdl.
1768 20/6 :Bjørgen 2 mkl.på skifte etter Peder Arntsen Skarsem
           vurdert for 13 Rdl. og utlagt til Aren Pedersen.
1772 22/1 :Bjørgen 6 mkl.av enken Randi Knudsdtr. m/fl.seld til
           Arnt Pedersen for 115 Rdl.
1781 28/2 :Bjørgen 6 mkl.og Skarsem 2 øre 13 mkl.av enken Randi
           Knudsdotter seld til svigersonen Even Larsen Haugen
           for 900 Rdl.
1785 20/6 :Bjørgen 6 mkl på skifte etter Even Larsen vurdert for ?
           og utlagt til enken Brit Pedersdtr.Skarsem.
1805 26/8 :Bjørgen 6 mkl.under Skarsem 2 øre 13 mkl.Peder Evensen
           har overdrat odels- og løsningsretten til Ingebrigt
           Eriksen for 1000 Rdl.
1805 26/8 :Bjørgen 6 mkl.av Gunder Ellefsen seld til Elling Gun-
           dersen for 426 Rdl.
1810 22/2 :Bjørgen,matr.nr.688,6 mkl.av Ellev Gundersen seld til
           brødrene Ole og Even Semmingssønner Myrhayg for 2150
           Rdl.og kår.
1810 14/3 :Bjørgen matr.nr,688 pantsatt av Even og Ole Semmings-
           sønner for 1300 Rdl.til Hans Nilsen Forbregd.
1812 13/1 :Ole Hansen får skjøte på 688 Bjørgen frå Ingebrigt
           Eriksen Skarsem

Skjøter på Bjørgen: 688.

Desse har budd på 688 Bjørgen:
Mikkel Eriksen Bjørgen    1624 1693 Guri Pedersdotter.

Nils (Eriksen??)          1614

Jon Simensen Bjørgen      1649 1750 Marit Olsdtr.Loe              1733

Randi Ilsdtr.Bjørgen,enke 1689 175O berre ved død

Simen Johnsen             1689 1756 Guri Halvorsdtr.Mellem   17OO 1756
Ifuer Johnsen             1696
Guri Johnsdtr                      levde i 1733
Ole Johnsen                           "   "  "

Peder Pedersen Bjørgen ??      1746 Gjertrud Hansdtr.

Guri Pedersdtr.           1719

Gunder Elleffsen Bjørgen  1731     Marit Pedersdtr.          1736

John Semingsen Bjørgen    1734      Marit Olsdtr.Loe g.1758  1721
Ivar Semingsen Bjørgen    1739
Ole Semundsen Bjørgen          1755 Ungkar.død av kopper.

Kari Elingsdtr.Bjørgen              barn i 1748 m/Einer E.Vognild.

Ragnhilkd Olsdtr.Bjørgen  1745
Kari Olsdtr.Bjørgen       1748

Ingebrigt E. Bjørgen      1748      Karis son.

Ole Sivertsen Bjørgen     1752      Guri Estensdtr Håker g.1776
Gjertrud Sivertsd Bjørgen 1754 1827 Hellaug Andersen Grøtte  1744 1792
Sivert Sivertsen Bjørgen  1757

Sumund Johnsen Bjørgen    1758
Ole Johnsen Bjørgen       1761

Ole Ellefsen Bjørgen                Marit Andersdotter i 1745.

Sivert Olsen Bjørgen           176O  Marit Iversdotter

Johannes Evensen Bjørgen  1762 1774
Peder Evensen Bjørgen     1769 1793 usikker
Hellaug Evensen Bjørgen   1772 1853

Ellef Gundersen           1764      Mari Halvorsdotter       1774
Ingrid Gundersdtr.Bjørgen

Sivert Olsen Bjørgen      176O      Marit Iversdtr.

John Hohnsen Bjørgen      1764

Ole Semmingsen Bjørgen    1775      Mille Michelsdtr         178O
Even Semmingsen Bjørgen   1777      Cchristopjer Christ.sen

Marit Olsdtr.Bjørgen      1788 1883 f.Holsæter enke.,fattiglem

Gunder Ellefsen Bjørgen   1793 1794
Gunder Ellefsen Bjørgen   1794 1795
Halvor Ellefsen           1796
Gunder Ellefsen           1799      Barn i 1826 m/Ingeborg p.Bjerke
Haldorf Ellefsen Bjørgen  18O4
Ranni Ellevsdtr.Bjørgen   18O6
Peder Ellefsen            18O9
Marithe Ellefsdtr.        1812

Elev Ingebrigts.Bjørgen   1797 1877 kårmann
                                    Ellen Bersvendsdtr.      18O5 188O

Edvard Halvosen Bjørgen             ca. 188O ??

Semund Johnsen Bjørgen         1756 Guri Halvorsdotter f.Mellem
Guri Johnsdotter
Ole Johnjohnsen

Marit Ingebrigtsd.Bjørgen 1796 188| fattiglem,enke.

Halvor Edvardsen          18O4 18O6 usikker.

Simen Olsen Bjørgen       1811
Ole Olsen Bjørgen.        1812 19O1 Gjertrud Andersdtr.i 1843
Michel Olsen Bjørgen      1814
Marithe Olsdtr.Bjørgen    1817      Barn i 1838 m/Arnt E.Gottem
Marithe Olsdtr.Bjørgen    182O

Simen Evensen Bjørgen     1811
Guri Evensdtr.Bjørgen     1816
Gurine Evensdtr.Bjørgen   1819
Marithe Evensdtr.Bjørgen  1822
Kristine Evendtr.Bjørgen  1826

Beraug Arnts.Bjørgen      1838      Marits dtr.m/Arnt Gottem

Ole Sivertsen Bjørgen     1752
Gjertrud Sivertsdtr.      1754
Sivert Sivertsen          1757

Jens Bjørgen,levde ikkje i 175O     Marit Johnsdotter,levde i 175O

Ingeborg Lødensd.Bjørgen            Barn i 1819 m/Ingebr.Sv,Skarsem

Sivert Jensen Bjørgen     1813 185O ugift
(Han hadde to søstre som båe budde i Melhus i 185O)

Eli Ellevsdtr.Bjørgen     1827 1877 Kårkone ??

Ole Knudsen Bjørgen                 Marit Olsdotter               184O
Arnt Knudsen Bjørgen      1864 1864

Marit Olsdtr.Bjørgen      1814      Ellev Andersen Morken

Ole Ingebrigtsen Bjørgen  1827 1882 selveier,gift

Knut Lemvig Olsen Bjørgen 1831

Marit Olsdtr.Bjørgen
Ole Olsen Bjørgen         1843      (Ole og Gjertruds son)

Anna Ingebr.dtr.Bjørgen             Ingeborgs dtr./I.Skarsem

Julianne Olsdtr.Bjørgen   1873 1894 selveierdtr.

Elen Halvorsdtr,Bjørgen   1877 1879 (Halvor Nyhus!s barn)
Hans Halvorsen Bjørgen    1879 1883 (Halvor E.Moene ? Far ?)

Kristian Olsen Bjørgen    1881 1894 gbr.son.

Pauline Halvorsd,Bjørgen  19O3 1983 Martinus Olsen Uv        1893 1948

Så finn eg:
Sivert Olsen Bøe.         1715 1759 Busett i Bjørgen.

Mikkel Johannessen ""     ???       Skredder i 1893

Johan Mikkelsen Bjørgen   1891 1893

Husmann:
Even Pedersen             1728 18O2 Marit Iversdotter        1734

Sivert Arntsen Bjørgen              Marit Ingebr.dtr.i 1835

Hellaug Siverets,Bjørgen  1835
 

           Matrikkelnummer 689 Bøasæter (Bringsjord)
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr,nr.106 med lnr.120 med skyld 6 mkl Frå
1890 gnr.113 bnr.1 med skyld 3 ort 21 shil.revidert til 3,3o mark2

Folketelling 17O1:Morten Olsen 72 år,Olle Mortensen d.e. 31 år, Olle
                  Mortensen d.y. 25 år, Efuen Mortensen 24 år.

Skattemanntal 1762:Enken Randi med borna 1 Ole,2 Ole 3 Marit

Matrikklane:
1664 Olle 88 år.   6 Mkl.     1838 Ole Olsaen       6 mkl.
1696 Morten        6  "       189O  - - ds - -
1721 Ole Mortensen            19O9 Ingebr.Olsen  3 mkl.3o øre.
1762 Enken Randi

Folketellinga 1801:Ole Mortensen 57 år, Marit Olsdtr.60 år,og
                   borna:1 Randi 29 år,2 Mari 27 år,3 Ole 22 år,
                  4 Morten 19 år.

Folketelling 1815:Ole Olsen 36 år,og Marithe Olsdtr.35 år,
                  Ole Olsen 6 år Sigrid Olsdtr.3 år,Ole Olsen 2 år.

Skifter i Bøasæteren:
1761 18/6 :Morten Olsen Bøasæter - Randi Olsdtr.f.Gulakere
           Born:1 Ole d.e.27 år,2 Ole d.y.12 år,3 Morten 9 år,
               4 Marit d.e. 14 år,5 Marit d,y.5 år,6 Randi 2 år.
1807 26/8 :Ole Mortensen Bøasæter - Randi Olsdotter
           Born:1 Ole, myndig, 2 Morten, myndig, 3 Randi g.m.
                Hellef Rønningen,4 Mali,ugift.
19O1 12/2 :Lars Andersen - Serine Mikkelsdtr.
           Born:1 Marit f.1884.2 Sigrid f.1886

                      Tinglese dokument
1761 18/6 :På skifte etter Morten Olsen utlagt til enken Randi
1772 27/8 :Bøasæter,6 mkl.Ole Mortensen Bøasæterr får skjøte på
           6 mkl. i Bøasæter fra moren Randi Olsdtr.
1797 5/12 :Ole Olsen får skjøte på 6 mkl.i Bøasæter fra moren
           Marit Olsdtr.
1804 24/2 :Bøasæter 6 mkl.Sivert Arntsen Sesaker får skjøte frå
           Halvor Eliasen som bruker halve gården,for 699 Rdl.
1808  7/3 :Michael (?) Arntsen får skjøte frå Sivert Arntsen
           for 730 Rdl.

Skjøter på 689 Bøasæter.

Desse må ha budd på 689 Bøasæter:

Olle                      1576       88 år i 1664

Morten Olsen Bøasæter     1629
                                    var han gift med:
Ole Mortensen d.e.        167O 1746 Kari Knudsdtr.Bøasæter?  167O 1751
Ole Mortensen d.y.        1676
Efuen Mortensen           1677
Ingeborg Mortensdtr                 1.Gullik,ettern.mangler.
                                    2.Ole Pedersen NedreLoe  1692 1767
Marit Mortensd.Bøasæter?  1678 1744 Berre ved død
hadde tvillinger u.f.:
Hans                      1744
Haldo                     1744

Morten Olsen Bøasæter     17O6 1761 Randi Olsdotter Gulaker  1714 1774
               skal det være??      Randi Erichsdtr.??       17O6 1773
Ingeborg Olsdtr.Bøasæter  1733 1772 Ole Ingebrigtsen Nysæter g.1758
Anne Olsdtr.Bøasæter      1737      Arn Sivertsen Sesager         1797

Ole Mortensen Bøasæter    1734 18O7 Marit Hansdtr.Kletthammer,g.1777.
Marit Mortensdtr.Bøasæter 1747
Ole Mortensen d.y.g.177O  1749 18O7 Randi Olsdtr.Myhren     1741
Morten Mortensen          1751 1772
Erik Mortensen Bøasæter   1754 1754
Marit Mortensdtr.d.y.     1756      Barn i 1777 m/Stengrim Aalmen
                                    2 "  " 1784 m/Erik E. Wekved
                                    3 "  ! 1792 m/Rasmus H.Torve
Randi Mortensdotter       1759

Morten Olsen Bøasæter     1769
Randi Olsdotter           1772      Helleuf Olsen Rønningen
Ingeborfg Olsdtr.Bøasæter 1773 1858 kårenke
Mari Olsdotter            1774      Barn i 18O6 m/Ingebrigt H.Barstad
Ole Olsen Bøasæter        1776 1778
Ole Olsen Bøasæter        1779      Marith Olsdtr.            178O
Morten Olsen Bøasæter     1782      Barn i 1815 m/Marit S.Vognild.
           g.m.                     Sigrid Risgjærdet.
Mali Olsdotter                      Ugift.

Marit Stengrimsd.Bøasæter 1779      Marit Mortensdtr.datter
Marit Erichsdtr.Bøasæter  1784      - - - - - " - - - - - -
Rasmus Rasmusen Bøasæter  1792      - - - - - " - - - - s son.

Kjersti Toresdtr Bøasæter 1791 1884 fattiglem,enke,(Sneve??)

Ole Ingebrits.Bøasæter    18O6      Mari Olsdtrs.son.

Ole Olsen Bøasæter        18O8 1884 Randi Arentsdtr. i 1834
Sigrid Olsdtr.   "        1811 1896 Barn i 1835 m/Halvor P.Vognild
Ole Olsen d.y.   "        1813
Martin Olsen Bøasæter     1816 1899 kårm. gift
Arnt Olsen Bøasæter       1818 1894 enkem.Torve

Ingebrigt Mortensen       1822

Ole Olsen Bøasæterløkken  1827 |897 husm.
Ole Olsen Bøasæter        1834
Arnt Olsen Bøasæter       1837
Ole Olsen Bøasæter        184O      Marit Ingebrigtsdtr,     1843 1883
Morten Olsen Bøasæter     184O
Arnt Olsen Bøasæter       1843

Marit Halvorasdtr.  "     1835      Sigrids son

Lars Arntsen Bøasæter               Serine Mikkelsdtr        1855 1895
 

Ole Olsen Bøasæter        1872 1884
Ole Olsen Bøasæter        1889 1889

Sigrid Larsdtr Bøasæter   1879 1885
Marit Larsdtr.Bøasæter    1884
Sigrid Larsdtr.Bøasæter   1886

Marit Iversdtr.Bøasæter   1879 19O6 Mellemsæter ??

Antor Henriksen Bøasæter            i 19O6
 

Husmann
Halvor Larsem             16O8
 

                    Matrikkelnummer 690 Bøasæter
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.105 lnr.119 med skyld 6 mkl. Frå
1899.gnr.112 bnr.1 med skyld 3 ort og 7 shilling.
(Da tillagt 1 3/8 mkl.fra Bjørgen).

Folketelling 17O1:Ole Olsen Bøasæter 5O år.

Skattemanntal 1762:Ole Ingebrigtsen og Ingeborg.og hennar foreldre:
                   Ole Olsen g.m.Rannei.

Matrikklane:
1661 Peder                6 mkl.   1762 Ole Ingedbrigtsen
1664 Iver Pedersen 26 år. 6  "     1838 Sivert Arntsen       6 mkl.
1696 Efuen                6  "     1898 Lars Arntsen     2 ort 7 mkl.
1721 Ole ?                6  "     19O9 Lars Arntsen     1.52 mark

Folketelling 1801:Ingebrigt Haldosen 65 år, Ingeborg Olsdtr.67 år,
                  ikkje born.Haldo Ellingsen 33 år,Marit Pedersdtr.
                  Driver en del av gaarden med sonen Ingebrigt
                  Haldosen 1 år.

Folketelling 1815:Sivert Arntsen 45 år,Ingeborg Olsdtr. 42 år, Arnt
                  Sivertsen 6 år,Ole Siverts.4 år, Ingeborg Sivertd.
                  10 år,Sigrid Sivertsd. 9 år. Kårkone Anna Olsdtr.
                  Kårkone Anna Olsdtr. 89 år.

Skifteri Bøasæter:
1772 30/8 :Ole Ingebrigtsen - Ingeborg Olsdotter.
           Arvingar:Halvsøsken: 1 Ole Olufsen Nysæter, 2 Marit
                    Olufsdtr. Engen.
                    Laugverge:Knut Jørgensen Gorset.

                     Tinglyste dokumenter.
1758 31/10:Ole Ingebrigtsen får skjøte på 6 mkl i Bøasæter frå
           Ole Olsen etter forening.
1773 28/8 :derunder har enken Ingeborg Olsdtr.ved contract
           forbunder sig til å gi faren Ole Olsen kaar.
1773 30/8 :På skifte etter Ole Ingebrigtsen vurdert for 36 Rdl
           og utlagt til bl.enken Ingeborg Olsdtr.
1773 13/10:Olleuf Olsen Nysæter får skjøte på 1 nkl.i Bøasæter
           frå Anders Olsen Engen (arving) for 90 Rdl.
1774 13/4 :Olleuf Olsen Nysæter løser odels og innløsningsrett
           6 mkl.i Bøasæter,
1782 31/8 :Ingebrigt Haldorsen får skjøte på det halve (3mkl)
           frå Olleuf Olsen Bøasæter for ?? Ingebrigt gift med
           Ingeborg Olsdtr.
1796 27/8 :Bøasæter 6 mkl. av Ingebrigt Haldorsen seld til
           Haldo Eliasen for 800 Rdl.
1807 5/11 :Bøasæter,matr.nr.690, 6 mkl.av enken Marit Olsdtr.
           seld til sonen Ole Olsen for 300 Rdl.

          Skjøter på 69O Bøasæter:
               1758 Ole Olsen 6 mkl.
          1758-     Ingebrigt Olsen 6 mkl.
          1782-1696 Ingebrigt Haldosen

Desse må ha budd på 690 Bøasæter

Iver Pedersen Bøasæter    1638      26 år i 1664.

Ole Olsen Bøasæter        165O

Efuen Bøasæter i 1696

Ole Ingebrigtsen Bøasæter      1772 Ingeborg Olsdtr.

Ole Olsen Bøasæter        17O3 1776 Ranneu i 1762

Kristi Evendstr.Bøasæter            hadde i 176O barn m/Sivert Dørrum

Marit Olsdtr. Bøasæter    1728 181O

Ingebrigt Haldosen  "     1736      Ingeborg Olsdtr.(Anne?)  1734

Anne Snefast              1744

Hans Sivertsen Bøasæter   176O

Haldo Eliasen             1768      Marit Pedersdtr.         1773

Sivert Arntsen (Snefast)            Kjersti Iversdtr. i 1744
Sivert Arntsen Bøasæter   177O      Ingeborg Olsdtr.         1773
Anne Arntsdtr Bøasæter    1771 1771 Usikker.

Marit Olsdtr.Bøasæter     1778 1869 kårenke

Sivert Arntsen Bøasæter   1797 1862 husnann

Ingebrigt Haldosen        18OO
Karen Luzie Halvorsdtr.   18O3 1857
Marit Haldorsdtr.Bøasæter 18O4

Esten Hansen Bøasæter     18O2 1867 Kårmann

Ingeborg Sivertsdtr. "    18O5
Sigrid Sivertsdtr.   "    18O7 1868 ugift
Arnt Sivertsen Bøasæter   18O9      Marit Olsdtr. i 183O
Ole Sivertsen Bøasæter    1811      Barn i  1839 m/Christi Olsdt.Lien
Ole Sivertsen Bøasæter    1814
Barbro Sivertrsdtr. "     1815 1883 Halvor Eriksen Uv        1813
Hans Estensen Bøasæter ca.183O

Amund Bøasæter.f.Brenden            f.ca.187O

Ingeborg Arntsdtr. "      183O
Sivert Arntawn Bøasæter   1832
Randi Arntsdtr.    "      1832 1871 kone
Kari Arntsdtr.Morken      1834 1897 Iver Iversen Morken,selveier
Ole Arntsen Bøasæter      1837
Ole Arntsen Bøasæter      184O
Ole Aremtsen Bøasæter     1842
Lars Arntsen Bøasæter ca. 185O       gm.

Anne Amundsdtr.Bøasæter   1832 1899 Fattiglem

Ole Roaldsen Bøasæter     1837 1888 ugift fattiglem

Marit Olsdtr Bøasæter     1848 1886 Johannes Johannessen ??
Ole Olsen Bøasæteren      185O 1874 ugift
Ingebrigt Olsen Bøasæter            ca. 185O

Kari Haagensdtr Bøasæter  1868 19O5 kone (Mellemsæter?)

Arnt Larsen Bøasæter      1878 1885

Karen Hansdtr.Bøasæter    1879

Hanna Ingebr.dtr.   "     1897 1899

Marit Johanbesdtr.Bjørgen 1896 1896
 

                            Mellemsæter
                     gnr.114 bnr. av skm.3,o3.
Gammelt matr. 893 med skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.107 lnr.121 med skyld
3 ort og 3 shill. revidert til 3,o3 mark med Iver Haagensen som eigar.

Matrikklane:
1838 Iver Haagensen 6 mkl.
189O Ingebrigt Eriksen Vognild 3.o3 mark
19O9 den same, seinare Sven Mellemsæter.

Halvor Johnsen Mellemsæter1686 1762 Bodde på Tørset ved død.

Karen Johnsd.Mellemsæter  1731      Kårkone.
Haalvor Johnsen Mellems.            Ingeborg Eriksdotter     1716 1762

Ingebrigt Halvorsen  "              1Barn i 178O m/Randi Arf.Wekved
                                    2  "  " 1782 m/  "   "   Brenden
Ole Ingebrigtsen    "     1746      Ingrid Gundersdtr.       1767

Ole Halvors.Mellemsæter   1756 1764
Halvor Halvorsen          1763 1763
Erik Halvorsen Mellemsæter          Marit Tollesdtr, i 1827  1789 1871
 

Iver Haagens.Mellemsæter  1797 1877 1Inger Olsdtr. i 1821
                                    2Ragnhild Gundersd.Nyhus 1844 1884

Inger Olsdtr. Mellemsæter 1798 1875 Kårkone

Erik Halvors.Mellemsæter            Christie Ingebr.dtr. i 1835

Haagen Iversen   "        1821 1883 gift gbr.
Ole Iversen Mellemsæter   1823
Ildri Iversdtr.   "       1825
Steener Iversen   "       1829
Ingrid Iversdtr.  "       1836

Randi Erilsdtr   "        1825 188O ugift (Bjørnåbakk)
Andfind Eriksen  "        1827      Erik og Marist born
Randi Eriksdtr.  "        183O            -"-

Ingebrigt Eriksen  "      1835      Erik og Cristis son

Iver Håkensen Mellemsæter 1848 188gbr. enkem.

Erik Arntsen Mellemsæter  1849 1857 utenfor ekteskap

Ole Haagensen     """     186O 1886 ugift

Ingeboirg Andfindsdtr,    1865 1865

Kristi Iversdtr   "       188O 188O gbr.dtr.
 

                       Gravåbakk.
Randi Evensdatter          1783 1864 kårenke
 

                       Ørstadsæter.
               Gnr.115 bn1. av skm. O,19.
Garden er først nemnt i matrikkelen for 19O9 og eg kann ikkje finne ut
kva for ein Ørstadgard bruker er frådelt frå.Sjå også gnr.119 bnr.1.
Eigar av 115 / 1 var i 19O9 Marit Johnsdotter.

Skifter i Ørstadsæter:?
1833 28/8 :Johannes Eriksen Ørstadsæter-Sigrid Olsdotter.
           Born:1ngrid Johannesdtr. 47 år.
1851  8/4 :Sivert Jørgensen Ørstadsæter - Anne Olsdotter.

Jørgen Sivers.Ørstadsætrt 1766 185O Kårmand.

Sigrid Halvorsdtr.  "     1785 1863  kårenke

Ingrid Johannesdotter     1786

Marit Jørg.dtr.Ørstadsæter1798     Ole Svendsen Skorem       1794    r

Sivert Johns.Ørstadsæter  1817 1902 Marit I.Mellem           1818 1900

Marit Ssivertsdtr.                  i 1851

Husmann
Halvor Halvorsen  ""                Anna Knudsdtr Bjerkås

Marit Halvorsdtr    "     182O
Knut Halvorsen      "     1829
Mikkel Halvorsen    "     1837 19OO Gbr. (Vogbild?)

Anne Johnsdtr.Holsæter    1829 1885 enke

Marit Siv.d Ørstad        1842 1908 Ingebrigt Klethaug       1849
Ingebr.Siv.Ørstadsæter    1844
Anne Sivd.Ørstadsæter     1846 1881
John Siv.Ørstadsæter      1849      barn m/Marit Setrom i 1868
Sivert S Ørstadsæter      1852
Ingeborg Ørstadsæter      1854 1854
Guru Siv.Ørstadsæter      1854 1854
Ingeborg Ørstadsæter      1855
Peder S.Ørstadsæter       1859
Marit S Ørstadsæter       1862 1903  Gardeierske

Arnt Arntsen Ørstadsæter  1854 1863

Marit Sivertsdtr.oppattgift m/Ingebrigt J.Holsæter:Born:
Marit Andersdtr ???       1814
Klara I.Holsæter          1819
Ane Ingebr.dtr.           182O 19O2 gift Mellem

Marit Johnsdtr.Holsæter   1885 19O4 enke F.Bakk??
Kari Johnsdtr. Holsæter   1891 1892 dtr.av Johan Ingebr.sen.
Inga I Holsæter           1921
Julie I.Holsæter          1922
Olga I.Holsæter           1925

Johan Halvorsen Holsæter  1894      (skomaker Halvor Johansen)
Sigrid Halvorsdtr.  ""    1898 19OO    "
 

Husmann:
Halvor Halvorsen Ørst.s.            Anna Knudsdtr.Bjerkås ??

Marit Halv.d.Ørstadsæter  182O
Knut Halvorsen            1829
Mikkel haldosen    ""     1837 19OO Gbr. (Vognild??)
 

                       Ørstadeggen
Ingebrigt Olsen Ø.eggen   18O4 1864
 

                        Svarthaugsæteren
                   Gnr.116 bnr. 1 av skm.O,11.
Gammelt matr.nr.82 med lnr.88 b og skyld 7 shilling. og med Ole
Ingebrigtsen som eier, senere Tore Svarthaugsæter.

Sivert Olsen Hoel         1873 1892 ugift,fattiglem
 
 

                      Vikasæteren
Guri Halvorsdtr.Vikasæter 1782 1862

Ole Halvorsen Vikasæter   1819 1889 enkemann

Kari Andersdtr Vikasæter  182O 1862 kone berre ved død.

                      Ørstadsæteren
                   Gnr. 117 bnr. 1 av skm.O,85.
Oppført i matrikkelen første gong i 1838 med Jørgen Sivertsen og
datter som eiere. I 189O er Sivert Johnsen eier og i 19O9 Inge-
brigt Henriksen, senere  Brit Kletthaug.

Eg finn ein Henrik I.Kletthaug født og død i 1885 som må vore født
på denne eigedomen.

Skifter på Ørstadsæter:
1851  8/4 : Sivert Jørgensen Ørstadsæter - Anne Olsdter.Gulaker
            Born: Marit Sivertsdotter
19O3 26/1O:Marit Sivertsdotter Ørstadsæter, pike.

Rannei Pedersdtr.Ørstadgjerdet 1782 1863

Jørgen Sivertsen i 1838

Sivert Jørgen.Ørstadsæter 181O 185O 1Anne Olsdotter Gulaker.      1851
                                    2Marit Ingebrigtsdtr.
Marit Jørg,dtr.Ørstadsæter1802      Ole Svendsen Skorem      1794

Ole Ingebrigtsen   "      1833 19O4 gbr.ugift

Marit Sivertsd.Ørstadsæt.      19O3 ugift.
Ingebrigt Sivertsen            19O4 ungkar.
Peder Sivertsen i Oslo
John Sivertsen død Oslo
Marit Sivertsddtr.                  i Oppdal
Ingeborg Sivertsdtr.                Politibetj.Johnsen,Trondheim.

                       Hoelsæteren
                  Gnr.118 bnr. 1 av skm.O,37
Oppført i matrikkelen første gong i 189O.Gammelt matr.nr.76 med lnr.
81b og Jon Ingebrigtsen som eigar.  Den same i 19O9.

John Eriksen Holsæter     1778 1848 Kari Engelsdtr,kårenke   1774 1861

Marit Olsdtr Holsæter     1788 1883 gift til bjørgen

Ingebrigt Johnsen "       1815 1877

Bersvend Johns.Hoelseter  1827 1866

Dorthea Thrsdtr.Holsæter  1828 19O4 Johannes Johannessen     i 19O4

Kari Ingebr.dtr.Holsæter  1845 1882 ugift
Johannes Ingebr.   "      1857 1883 ugift

Marit Eriksdtr Holsæter   1874 188O Gbr,dtr.Erik Hansens barn
Marit Eriksdtr.           1881 1881   ds.

Kari Johnsdtr.Holsæter    1891 1892  dtr.av John Ingebrigysen

Johan Halvorsen Holsæter  1894        skomaker halvor Johnsen
Sigrid Halvorsdtr    "    1898 19OO
 

                  Matrikkelnummer 691 Nysæter
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.109 med lnr.123 og skyld 2 ort
og 5 shill. Frå 1890 gnr.119 bnr.1 med skyld 2,93 mark.

Folketellinga 17O1:Ole Olsen Nysæter 66 år,Ole Olsen 13 år,Halftor
                   Olsen 10 år og Olle Olsen d.y. 8 år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen,ugift.

Matrikklane:
1661 Niels             6 mkl.     1838 Ole Olufsens enke 1 1/4 mkl.
1664 Niels             6 mkl.       "  Ole Olufsesn dtr.   - - " - -
1696 Olle Olsen        6 mkl        "  Svend Olufsen      1/2 mkl.
1721 Olle Olsen        6 mkl.     189O Ole Iversen     3 ort 9 shil.
1762 Olle Olsen                   19O9 Sivert Olsen     3,19 mark.
1838 Iver Olsen        3 mkl

Folketellinga 1801:Olef Olsen 73 år,Marit Hochensdtr.56 år
                   og borna:1 Beret 36 år,2 Hochen 34 år,
                   3 Ole 28 år,4 Svend 20 år.

Folketellimga 1815:Gmd.Haagen Olufsen 57 Ragnhild Evensdtr.36 år
                   Marithe Haagensdtr.10 år,Berithe 5 år, og
                   stedson Lars Jørgensen 15 år.Kaarkone Marithe
                   Haagensdtr. 7O år

Skifter i Nysæter:
1743  6/8 :Ingebrigt Ingebrigtsen - Beret Olufsdtr.Nysæter
           Born:hennar: 1 Oluf Olufsen 13 år,2 Marit Olufsdtr.
                23 år. fellesbarn Ole Ingebrigtsen 11 år.
1810 19/2 :Ole Olsen Nysæter - Marit Haagensdtr.
           Born:1 Haagen,myndig,2 Ole d.e.bor Aalbu,myndig,
                3 Ole d.y.ogsaa i Aalbu,4 Svend myndig,5
                Brit 43 år,6 Marit g.m.Ole Johnsen Engen.
                7 Gjertrud 36 år.

Skjøter på 691 Nysæter: ??

Desse må ha budd på matr.nr. 691 Nysæter:

Ole Olsen Nysæter         1635      66 år i 17O1.
Olle Olsen                1688      13  " "  "
Halfor                    1691      1O  " "  "
Olle d.y.                 1693 173O Bereth Olsdotter              1743
Ingebrigt Ingebrigtsen    1699 1759

Bereth Olsdtr Nysæter          1743 1Oluf Olsen Nysæter      1687 173O
                                    2Ingebrigt Ingebr.   "
Ingebrigt Olsen Nysæter   17O2 1771 Begravet på Byneset

Kristine Ingebr,dtr.      17O3 1778
Ole Olsen Nysæter         1719 181O
Marit Olufsdtr.           172O      Anders Olsen Engen g.1751
Olef Olsen Nysæter        173O      Marith Hochensdtr.       1745 1822

Ole Ingberigtsen          1732      1Ingeborg Olsdtr Bøasæter g.1758
                    ??              2Gjertrud Ellingsdt.Lien 1737
Anne Ingebr,dtr.Nysæter             Anders Taralds.Bøe g.1762

Brit Olefsdtr.Nyster      1764

Hochen Olsen Nysæter      1766      Ragnhild Evensd.Skarsem  1772 1819
Bereth Olsdtr.Nysæter     1767      Ugift?
Ole Olufsen d.e.          1768      barn i 1798 m/Marit S.Vognild
Marit Olufsdtr Nysæter    1769      Ole Johnsen Engen
Gjertrud Olufsdtr.Nysæter 1774
Ole Olefsen  Nysæter      1778      bor Aalbu
Svend Olefsen Nysæter     1781      Rannei Evensdtr.(bor Gottem)

John Olsen Nysæter        1787 1874 kårmand
Jørgen Olsen Nysæter                Marit Iversdtr.Nysæter i 1826
Iver Olsen Nysæter                  Ingeborg Sivertsdtr.     18O3 1875

Andreas Evensen (Klet?)   18O2 1892 ca 176O.kårmann,enkem.

Marit Hochensdtr.Nyseter  18O6 186O Barn i 1832 m/Ole M.Vammer
Brit Hochensdtr           18O8
Berith Haagensdtr Nysæter 1809 1810

Ole Svendsen Nysæter      1819 1894 Marit Olsdtr Nysæter     1815 1897
Marithe Svendsdtr.Nysæter 1823 19O6 Vammervold ?? fattiglem

Even Olsen Nysæter        1832      Marits son m/Ole Vammer

Marit Iversdtr.Nysæter    1834
Ingeborg Iverasdtr.  "    1836
Ole Iversen Nysæter       1841 1879 gbr. gift
Marit Iversdatter Nysæter 1844

Ole Ingebrigtsen Nysæter  1849 1888 snekker,gift,Fossem??

Rasmus Ingebrigtsen  "    1864 189O ugift.

John Halvorsen Nysæter    1888 1893 (Son av Halcor Holsæter??)

Ole Svendsen Nysæter      1896 1985 Ingeborg Hågensd.Bl.hus  1894 1936

Margit Olsd.Nysæter       1921
Haakon OlsenNysæter       1823       Johanna Flatset ??
Svand Olsen Nysæter       1925      Kristine Eriksd.Skarsem  1929
Målfrid Olsdtr.Nysæter    1928      Ivar Halvors.Sæter       1934

Ragnhild Skarsem hadde før hun ble gift med Jørgen Sivertsen fra Dovre
sonen:
Lars Jørgens.Nysæter      1800      Sigrid Olsd.Munkvold     1799 1849
Bosatt Dørrum.

Marit Jørgensdtr.Nysæter  1816 1876 husm.kone,død som Bøasæter

Husmann:
Even Eriksen g.m. Kari.
NB. Disse er frå 1762 ført som eiarar av matr.nr.692 og ført der.

Finn ikkje plass til:
Erich Halvorsen Nysæter             Kristine Ingebr,dtr. i 1831

Randi Erichsdtr.Nysæter   1831
 

                Matrikkelnummer 692 Nysæter
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.110 lnr.125a,seinare tillagt lnr.
125b og c frå matr.nr.699 med skyld tilsammen 9 mkl.eller 4 ort og 9
shilling.Frå 1890 gnr.120 bnr.1 med skyld 3,14 mark.

Folketelling 17O1:Olle Pedersen 49 år, Peder Olsen 6 år,Rasmus 2 år.

Skattemanntal 1762:Ole Evensen g.m.Kari,og mandens foreldre
                   Even Olsen g.m. Marit.

Matrikklane:
1661. Haldor              6 mkl.  1838 Anders Klett       1 mkl.
1696  Olle Pedersen       6 mkl.       Peder Ingebrigts.  2 mkl.
1721  Olle Pedersen       6 mkl.  189O Erik Svendsen    2 ort 15 sh.
1762  Ole Evensen                 19O9 Svend Eriksen    3,14 mark.
1838  Ole Evensen         6 mkl

Folketellinga 1801:Ole Evensen 64 år,Karen 62 år med borna:1 Marit 36
                   år,2 Ole 28 år,3 Ole d.y.25 år 4 Marit d.y. 19 år.
                   II familie:sønnen Even Olsen 34 år med kona Marit
                   Andreasdtr. 36 år og sonen Ole Evensen. 1 år.

Skifter i Nysæter:692.
1805 23/2 :Ole Evensen Nysæter - Kari Olsdotter.
           Born:1 Even myndig,2 Ole på Sneve,3 Ole d.y.4 Marit
                40 år,5 Kristi g.m.Ole Olufsen Hoel,6 Gjertrud
                28 år,7 Marit d.y.g.m.Ole Halvorsen Hoel.

                     Tingleste dokumenter.
1759 16/1 :Ole Evensen Nysæter får skjøte på 6 mkl.i Nysæter frå
           faren Even Nysæter etter forening.
1793 26/8 :Nysæter,6 mkl.Even Olsen får skjøte frå faren Ole Evensen
           for 50 RDl.
1808 10/6 :På skifte utlagt til enken Marit Andersdotter m/fl.enke
           etter Even Olsen Nysæter
Skjøter på 692:

Desse må ha budd på matr.nr.692:
Olle Pedersen Nysæter     166O      41 år i 17O1
Peder Olsen               1695       6  " "   "
Rasmus Olsen              1699       2  " "   "

Even Eriksen Nysæter                Kari Johnsdtr. i 1774

Marit Eriksdtr.Nysæter    1695 1765

Erik Evensen Nysæter      1775

Even Olsen Nysæter                  Marit levde i 1762

Ole Evensen Nysæter       1737 18O5 Kari Olsdtr.Stranden     1739
Gjertrud Evensdtr.Nysæter           Hans Hansen Nerhol,g.1755
                                    Barn i 1752 m/Ole J. Bøe

Marit Olsdtr.Nysæter      1752      ikkje med i 18O1
Marit Olsdtr.Nysæter      1763      ikkje med i 18O1
Marit Olsdtr. Nysæter     1765      ?Barn i 1794 m/Iver A.Dørrum
Even Olsen Nysæter        1767 18O6 Marith Andreasdtr.       1765
Ole Olsen Nysæter         177O 177O
Ole Olsen på Sneve        1773      Ugift i 18O1
Kristi Olsdtr.Nysæter     1775      Ole Olufsen Hoel
Ole Olsen d.y.            1776      ugift i 18O1
Gjertrud Olsdtr.Nysæter   1777      Erik Arentsen Bøe        1775
Marit Olsdtr.d.y.         1782      Ole Halvorsen Hoel
Mort4en Olsen Nysæter     1782 1867

Gjertrud Arntsdtr.Nysæter 1778 1858 legdslem

Sigrid Iversdtr.Nysæter   1794      Marits dtr.m/Iver Dørrum

Ole Evensen Nysæter       18OO 1866 Kari Ingebrigtsdtr.      1799 1874
Anders Evensen            18O1

Marit Eriksdtr.Nysæter    18O1      Marits dtr.m/Erik Bøe

Jon Knudsen Nysæter       18O7 1885 ??? selveier (far ?? Knut Olsen??)

Ingebrigt Martinsen  "    1822 1889 Husm.enkem.

Ingeborg Olsdtr.
Marit Olsdotter Nysæter   1823      Morten Olsen Bøasæter
Kari Olsdotter Nysæter    1824
Even Olsen Nysæter        1827      I Sunndsl ??
Ingebrigt Olsen Nysæter   1831      Utanbygds.
Ole Olsen Nysæter         1832 1869 ungkar
Halvor Olsen Nysæter      1836
Arnt Olsen Nysæter        1837      I Svolvær ??
Sigrid Olsdtr. Nysæter    1839      Even Stengrimsen Morken
Marit Olsdtr Nysæter      1842 1881 Ole Olsen Nysæter

Hans Knudsen Nysæter      1872 1893 ugift skrædder

Marit Olsdtr.Nysæter      188O 1881 datter av Ole Olsen,selveier.

Ragna Olsdtr Nysæter      19O1 19O2

Seinare
Erik Svendsen Nysæter

Svend Eriksen Nysæter ca. 1850

Erik Svwndsen Nysæter     1893 1897

på ein annan gard!
Dandi Knudsdtr.Nysæter

Kristine Johand.Nysæter 1902        Nils Johnnes.Stene     1902

Også på ein annan gard:
Marit Pedersdtr.Nysæter   184O 1875 Ole Iversen Nysæter

Marit Olsdtr.Nysæter,     1853 1853 Usikker
Ingeborg Olsdtr.Nysæter   1868
Peder Olsen Nysæter       1871
Iver Olsen Nysæter        1872
Martin Olsen Nysæter      1876

Ole Svendsen Nysæter      1895 1895

Usikkert:
Peder Siverts.Nysæter                Marit Olsdtr.Hammerbekk 19O8

Husmenn/Inderster:
Ingebrigt Olsen                     Kristi

Sigrid Ingebr.dtr.Nysæter 1785 1854 Usikkedr.Husm.kone.

Anne Hansdtr.Nysæter,enke,18O6 1892

                       Vigensæteren.
Halvor Olsen Vigensæteren           Ranni Andreasdtr. i 1819
                                    Guru Halvorsdtr i 1823
Marit  Halvorsdtr.Morke   18O6 18O6
Ole Halvors.Vigensæteren  1819
Marit Halvorsdtr.  "      1823

                  Matrikkelnummer 693 Morken.
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.111 med lnr.126a,b,og127.  Frå
189O gnr. 125 bnr.1 med skyld 4 ort og 2 shill.eller 1,38 m

Folketelling 17O1:Efuen Sivertsen 51 år,Sifuer Efvensen 16 år, Joen 13
                  år og Gudbrand 1O år.

Skattemanntal 1762:Johannes Ellefsen g.m.Imgrid og hans foreldre Ellef
                   og Guro og hans søster Ingeborg

Matrikklane:
1661 Halduor            6 mkl   1838 Hans Larsen        4 mkl.
1664 Ifuer,47 år        6 mkl        Even semmingsen   1/2 mkl.
1696 Efuen              6 mkl.       Arnt Andreasen    1,5 "
1721 Knut eier og bruker6 mkl.  189O Ole Pedersen   2 ort 1 shil.
1762 Johannes                   19O9 Peder Olsen      1,24 mkl.

Folketellinga 1801:Hellef Haldosen 56 år Karen Knudsdtr.40 år.og borna
                   1 Haldo Hellefsen 18 år,2 Marit 26 år,3 Arent 13 år
                   4 Knut 5 år,5 Peder 3 år,4 Søborg 9 år.

Folketellinga 1815:Lars Halvorsen 54 år,Marithe Hansdtr,35 år,med
                   sonen Hans Larsen 2 år, dottra Eli Larsdt.9 år,
                   Karen 4 år og Christine 3 år.Oppfostringabarn
                   Marithe Halvorsdtr.2 år.
                   Eier av 1/4 part:Arnt Andreasen 37 år og Marit
                   Rasmusdtr. 32 år. og oppfostringsbarn Ole Hansen
                   5 år.
                   Dertil husmenn i Almindingen: I Ingebrigt Olsen
                   44 år og Sigrid Hellaugsdtr. 38 år. II Hans Buflat
                   48 år,Anna Andersdotter 41 år og Anna Hansdtr.7 år.
Skifter i Morken:
1760 2O/6 :Johannes Ellefsen Morken - Kari Olsdtr.
           Born:1 Ellev Johannessen 5 år,2 Ole 2 1/2 år,
                3 Guru 1/2 år.
1793 21/3 :Hellaug Haldorsen Morken - Ingeborg Pedersdtr.
           Born:1 Peder 14 år,2 Haldo 9 år,3 Arnt 5 år,4 Marit
                18 år,5 Solveig (?) 12 år.

                    Tinglese dokument.
1749 14/11:Morchen 6 mkl.Schøller selger odelsretten sin til Ole
           Gullichsen.
1753 29/10:Ole Gullichsen makeskifter 6 mkl. i Morken til Johannes
           Ellefsen imot 3 mkl. i Becken.
1765 29/10:Johannes Ellefsen Morken sel 6 mkl. i Morken til Steener
           Iversen Viken for 112 Rdl.
1773  4/9 :Stener Iversen sel 6 mkl.i Morken til Hellaug Haldosen Tyve
           for 435 Rdl.
1805 30/8 :Ved skifte etter Haldo Olsen er 1 1/2 mkl.i Morken utlagt
           til enken Guri Johnsdtr,og sonen Ole Haldosen for 1OO Rdl.
1806 27/8 :Morchen,er av Guri Jonsdtr,etter forening,av hennes avdøde
           mand Helluf Haldosen makeskiftet i Stafå og 22 mkl.i Tyve.
1807 29/6 :Ved off.auksjon i dødsbuet etter Haldo Olsen er eigedomen
           seld til Lars Halvorsen Aune for 370 Rdl.
1809 29/8 :Morchen,matr,nr.693 er av Hellaug Haldorden Tyve seld til
           Haldo Olsen for 490 Rdl.
1809 29/8 :Morchen,693,derav er 4 1/2 mkl.ved off.auksjon efter Haldo
           Olsen seld til Lars Haldosen  Øfne for 37O Rdl.
---"---   :De øvrige 1 1/2 mkl.av enken Guri Johnsdtr.seld til Lars
           Halvorsen Øfne for 123 Rdl.
1825 9/11 :Lars Halvorsen skjøter 4 mkl.i lnr.126 til Hans Larsen for
           100 Spd.

Skjøter ???

Desse må ha budd på matr.nr.693:
Efuen Sifuersen Morken    1649      51 år i 17O1

Sifuer Efuensen           1685      16 "  "   "

Joen                      1688      13 "  "   "

Gudbrand                  1691      1O "  "   "

Knut Morken i 1723

Erik Knudsen Morken                 Husmann på Forbregd i 1762

Ole Gulliksen Morken                Kjersti Olsdtr. i 1746

Magdlin Olsdtr.Morken               Ole Olsen Rate g.1768
Ole Olsen Morken          1744
Gullik Olsen Morken       1746
Halvor Olsen Morkenn      1749      ??Barn i 18O8 m/ Guru Breen
Ellef Morken i 1762                  Guro
Johannes Ellevsen Morken             1Kari Olsdtr.           1724 176O
                                     2Ingrid i 1772

Hellaug Haldosen Morken   1745       1Ingeborg Pedersdtr.    1747 1792
                                     2Karen Knudsdtr.        1761 1793
                                     3Guri Johnsdtr. i 18O6

Ellef Johannessen Morken  1755

Ole Johannessen Morken    1757
Guru Johanesdotter Morken 1759

Ellev Johannessen Morken  1755
Ole Johannessen Morken    1757
Guro Johannesdtr.Morken   176O

Ingeborg Ellevsdtr,Morken
Ole Ellefsen Morken       1758
Guro Ellefsdtr.Morken     176O

Ingbrigt Haldosen Morken            Ingrid Taraldsdtr.Blokhus,g.1777

Lars Haldorsen Morken     1761      Marit Hansdtr.kårenke    1774 185O
Peder ? Haldorsen Morken  1763 1763 Usikker

Anders Olsen Morken,Ekran 1765 185O død som fattilem

Ingerm Ellevsdtr.Morken   1772 186O enke,legdslem

Ane A.Morken              1773 1861,legdslem..

Arnt Andersen Morken      1774 1865 Marit Rasmusdtr.Klett.

Marit Hellaugsdtr.Morken  1774
Peder Hellaugsen Morken   1778      brn i 18O8 m/Kari A.Morken
                                     "  " 18O9  - - - ds - - -
Kristine Kristoffersdtr.  1779 1862 kårkone

Solveig (Søborg?)H,Morken 1781?
Haldo Hellaugsen Morken   1784
Arnt Hellaugsen Morken    1788
    .
Iver Larsen Morken        1788 1851 Ingeborg Iversadtr. i 1828
Baard Larsen Morken                 Barn i 1828 m/Ildri K.Vognild
Jens Larsen Morken                  1 Barn i 18O5 m/Ingeborg K.Bryggen
                                    2  "   " 1821 m/Anna K. Bryggen
John Larsen Morken                  Barn i 1832 m/Anne O.Munkvold
                                      "  " 1834 m/Anne Olsdtr.Dørrum
Ingebrigt Arntsen Morken            Guri Ingebrigtsdt.Stordal

Iver Larsen Morken ca.    18OO
Hans Larsen Morken        18O7 185O
Karen Larsdtr.Morken      18O9      Barn i 1835 m/Erik J.Engelsjord
                                     "   ! 184O m/Johannes.Utanbygds.
Christine Larsdtr.        1812
Christopher Larsen Morken 1815 1859 Barn i 1838 m/Gjertrud Klett
Ingeborg Andersdtr Morken 18O2 1824
Ole Andersen Morken       18O9 1894.ugift,død i Detli
Ellev  Andersen  orken    181O      Marit Olsdtr Bjørgen     1814

John Iversen Morken       1825 188O gift, husmann

Anne Larsdtr.Morken ca.   1830      Sivert Eriksen Uv        1829 1886

Ingeborg Iversdtr.Morken  1861 1865
 

Haldo Hellaugsen         1784
Arnt Hellaugsen           1788
Knut Hellaugsen Morchen   1794 1794
Knut Hellaugsen           1796
Peder Hellaugsen Morken   1799
Marit Hellaugsdtr.Morken  18O2 1887 gift gmds.kone (H.I.Ålbu?)

Arnt Andreassen Morken    1778      Marit Rasmusdtr.         1783 1854

Ingebrigt Haldosen Morken           1Ingrid Taraldsdtr.Blokkhus g 1777
                                    2Ambjørg Hansdtr.Morken i 183O
Marit Haldosdtr.Morken    18O6 1884 John Povelsen Aamunsdal. ca,181O

Kari Johnsdtr.Morken      1832      Marits dtr.

Berith Johnsdtr Norken    1857 1857

Hans Ingebrigtsen Morken  1831

Rasmus Arntsen Morken     1826

Iver Ivrsen Morken   ??   1828

Peder Olsen Morken        1793      Maglin Ellevsdtr.Øyen    1795

Marit Olsdtr. Morken                Peder Ingebrigtsen.em.   18O4 1894
Oluf Olsen Morken.usikker           Marit Johnsdtr. i 1834

Lars Pedersen Morken      18O3

Eli Larsdtr.Morken        18O6      Barn i 1828 m/ utenbygds person
Karen Larsdtr.Morken      1811

Ole Eriksen Morken        1835      Karen Larsds son
Johannes Johannessen  "   184O        - - " - -

Marit Halvorsdtr.         1813      Oppfostr.barn.

Ingeborg Andd.Morken      1802 1824
Ellev Andersen Morken     1810      Marit Olsdtr.Bjørgen     1814

Guru Pedersdtr.Morken     1824 1877 (ved død født 1817?)
Ingebrigt Pedersen  "     1832
Ole Pedersen Morken       1834 19OO kårm.Bjørnåbakk

Peder Bersvendsen Morken  1825      Marits son m/Todaling.

Knut Olsen Morken         1827 185O Usikker.
Peder Olsen Morken        1828      Elis son.

Ingebrigt Pedersen Bj.bakk1832 19O2 Gbr. gift

Anna Olufsdtr. Morken     1834      Oluf og Marits, dtr.
Erik Olufsen Morken       1837
Anna Olsdtr.Morken                  Barn m/Ole A. Morkem

Ole Eriksen Morken        1835      Karen Larsdts son
 

Johannes Johnsen Morken   184O

Kari Pedersdtr. Morken    1865 1876

Guri Olsdtr Morken        188O 1886 Ole Pedersens dtr.

Gunhild Johannesdtr. "    1905 1907
 

1/2 mkl i Morken.
Semming Evens. Morken     1810 ca.  Karen Olsdtr.Hoel        1727 18O7

Even Semmings Morken      1836 1838
Ole Semmingsen Morken     1842
Kristoffer S.Morken       1844      Ingrid Knudsdtr.Horne    1841

Eigar av 1/4 del i Morken:

Erik Arntsen Morken ??     ??       Barn i 18O1 m/Guro Brurok ?
          g.m.                      Ragnhild Svendsdtr.Skorem

Arent Andersen Morken     1778     Marit Rasmusdtr.          1783

Even Sdmmingsen Morken    1784 1867 Em. gmd.

Ingebrigt Arntsen Morken           Guri Ingeb.Stordal i 1837

Ingeborg Eriksdtr Morken  18O7
Arnt Eriksen Morken       1815

Ole Hansen Morken         181O      Oppfostr.barn.

Guru Arntsdtr.Morken      1815
Haldorf Arntsen Morken    1818
Andreas Arntsen Morken    1823

Kristi Ingebr.dtr.        1824 1865 Inderst
Ingebr.Ingebr.sen Norken  1837

Finn ikkje plass til:
Peder Olsen Morken                  Marit Pedersdtr.i 1823,Rise?

Peder Pedersen Morken     1823

Sigrid Ellevsdtr.Morken             Barn i 1828 m/Ole Amudsen Aalbu

Hans Olsen 7||||||||               ||||| Morken ?       1828
Sigrid og Olsen son

Erik Andersen Morken                Marit Olsdtr.Morken i 184O

Ole Eriksen Morken        184O
Inger Eriksdtr. Morken    184O
 

                  Matrikkelnummer 694.Morken
med gammel skyld 3 mkl.Nytt matr.nr.117 med lnr.137 og skyld
3 mkl.Frå 1890 gnr.131 bnr.1 med skyld 18  shilling.

Folketelling 1815:Halvor Ingebrigtsen 49 år Halvor Halvorsen 1o år
                  På Nordmøre ??

Skattemanntal 1762:Halvor Ingebrigtsen og Guri med borna
                   Ingebrigt og Eli.

Matrikklane:
1661 Enken               6 mkl.  1838 Ellev Ingebr,sen     3 mkl.
1721 Ingebrigt           6 mkl.  189O Ingebr.Johnsen      18 shil.
1762 Halvor Ingebrigts.          18O9 Halvor Ingerb.sen   8,45 mark.
1815 Øde.

Deretter er vel bruket lagt under Ishoel.

Folketellinga 1801:Usikkert.Ellef Johnsen 32 år, Malie Hansdtr.36 år
                   og borna:1 Marit 11 år,2 Maglin 1 år 3 Sigrid 3 "

Folketelling 1815:Halvor Ingebrigtsen 49 år,Halvor Halvorsen 10 år.
                  (På Nordmøre ??)
Skifter i Morken:
1696 30/9 :Iver Olsen - Guri Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor,2 Endre,3 Ingebrigt,4 Marit,5 Brit
1772  1/9 :Halvor Ingebrigtsen Morken - Guri Pedersdotter.
           Born:1 Ingebrigt 25 år,2 Iver 19 år,3 Eli 27 år

                   Tinglese dokumenter
1748 18/12:Morchen 6 mkl.Schøller selger oderlsretten sin til
           Halvor Ingebrigtsen
1773  4/9 :Ved skifte etter Halvor Ingebrigtsen og Guri Peders-
           dtr.6 mkl.i Morken utlagt til Halvor Stengrimsen
           og Halvor Ingebrigtsen Morchen og borna.
1777 16/7 :Ingebrigt Halvorsen får skjøte på 4 mkl.i Morchen
           frå faren Halvor Ingebrigtsen for 50 Rdl.
1781 17/11:Elling Roaldsen får skjøte frå Ingebrigt Halvorsen
           for 71 Rdl. (4 mkl ?)
1783 21/7 :Ingebrigt Halvorsen sel 6 mkl.i Morchen til Elling
           Roaldsen Ishoel i Rate for 180 Rdl.
1786  2/2 :Morchen,derav er 3 mkl.av Elling Roaldsen Ishoel
           seld til Arnt Erichsen Bøe for 96 Rdl.

Desse må ha budd på matr.nr.694:
Iver Olsen Morken                   Guri Halvorsdotter

Halvor Iversen
Endre Iversen             1667 1749
Ingebrigt Iversen Morken            Ranney Olsdtr.Rise.g.1758
Marit Iversdtr.
Brit Iversdtr

Bridt Ingebrigtsd.Morken  17O4 1776 Usikker.
Halvor Ingebrigts.Morken  1715 1785 Guri Pedersdtr.Blokkhus  17O9 1773

Tore Iversen Morken                 Luzie Iversdtr.Horvli g.1761
Ole Iversen Morken        1732 1762

Eli Halvorsdtr.Morken     1746      Barn i 178O m/Halvor O.Ranem
IngebrigtHalvorsen        1749 1749
Peder Halvorsen Morken    1752

Iver Halvorsen Morken     1753      Barn i 1778 m/Barbro Jamtsæter

Thoor Ingebr.dtr.Morken   1754
Kari Ingebrigtsdtr.Morken 1758
Ole Ingebrigts.Morken     1761

John Halvorsen Morken     1754
Ingebrigt Halvors.Morken  1755?     Ingrid Taraødsdtr.Blokkhus  ??

Iver Thoresen Morken      1761

Ole Halvorsen Morken      178O      Kari Andersdtr.i 1841
Ingebrigt Halvorsen "     1793 1883 Enkemann, Aalbu,Fattiglem

Ellef Ingebrigts.Morken             Marit Iversdtr.          1798 1850

Seming Evensen Morken     1811 1899 Karen Olsdtr Hoel        18O4 1891

Elen Ellefsdtrer.Morken   1828

Iver Iversen Morken       1828

Even Semingsen Norken     1839 1894 gift gmd.

Marit Olsdtr. Morken      1841     Ole og Karis dtr.

Finn ikkje:
Iver Johnsen Morken       185O 1872

Husmenn:I
Ingebrigt Olsen           1771      Sigrid Hellaugsdtr.      1777
II
Hans Buflat               1767      Anna Andrasdtr.          1774

Anna Hansdtr.Buflat       18O8      Simen Thoresen Morken.   1796 1858

Randi Simensdtr. Morken   183O
Thor Simensen Morken      1834
Gjertrud Simensdtr.Norken 1837
Hans Simonsen Morken      184O 184O
Marith Simonsdtr.Morken   1843
Ingebrigt Simensen  "     1846 1848
Ingebrigt Simasen Nysæter 1849 1853 husmannssønn,

Husmann II:
Ole Olsen Morken                    Guri Johnsdtr. i 1823 (Marit?)

Ole Olsen Morken          182O
Guru Olsdtr. Morken       1823
Ole Olsen Morken          1826
Guri Olufsdtr,Morken      1828
Oluf Olsen Morken         1831

Finn ikkje plass til:
Ole Johnsen Morken                  Marit Johnsdtr. i 1831

Sigrid Olsdtr. Morken     1831

Heller ikkje til:
Erik Halvorsen Morken               Christi Ingebr.dtr, i 184O

Halvor Eriksen Morken     184O      må være død tidlig ?
Halvor Eriksen Morken     1842 19O1 f.i Bjørgen

Lars Olsen Morken         1816 1872

Lars Andersen Morken      1868 1872

Lars Iversen Norken   ca. 1835      ??Ingeborg Hellaugsdtr.  1835 19O4

Ingeborg Nilsdtr.Morken   1852 188O ugift

Kristi Halvorsdtr.Morken  1871 1888 far Halvor G.Nyhus.lærer.

Sigrid Nilsdtr.Morken     1871 1874

Iver Larsen Morken,ca.    188O

Simon Olsen  Morken       1883 19O5 ugift,tjener (Håker?)
 

Ingeborg Larsdtr. Morken  19O1 19O2 (Rønning.Morken?)
 

Av nyare dato finnn vi desse gardane millom Bjørgen og Morken.

Gnr.114 bnr.1 Mellemsæter av skyld 3.o3 mark.
7 "  115  "  1 Ørstadsæteren av skyld 0,19 mark.
 "  116  "  1 Svarthaugsæteren av skyld 0,14 mark.
 "  117  "  1 Ørstadsæteren av skyl 0,85 mark.
 "  118  "  1 Holsæteren av skyld 0,37 mark.

Kan ikkje plassere disse:
Peder Ingebrigtsen Morken      1837 Marit Olsdtr.                 1845

Ingebrigt Pedersen Morkan 1827
Ole Pedersen Morken       183O

Ildri Hendriksdtr.Morken  1825 1871
 

                      M o e n e
Johannes Paulsen Moene    1812 1895 Fattiglem.Aamotsdal ??

John Eriksen Moene        1859      Gordset

Anton Johnsen Moene       1897 1897
Aanton Johnsen Moene      1899 19OOUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel