Matrikkel nr.640 Engen.
med gamal skyld 18 mkl. Nytt matr.nr.51 med lnr.49 og skyld 2 ort og
12 shilling. Frå 1890 gnr.56 bnr.1 med skyld 2,15 mark.

Jordebok 1664:Ole Hansen 18 mkl.56 år med sonen Halvor Olsen 12 år.

Folketelling 17o1:Halvor Olsen 55 år og Olle Halvorsen 14 år.

Skattemanntal 1762:Halvor Andersen g.m.Gjørrand og sonen Anders.
                   Mandens søster Guri Evensdtr.

Matrikklane:1696 Halvor 18 mkl.   1838 Iver Anders. 18 mkl.
            1721 Halvor 18 mkl.   189O Hans Eriksen 2 ort 1 sh.
            1762 Halvor           19O9 Simen Nordli 2,15 mark.

Folketelling 1801:Anders Halvorsen f.1750,g.m.Sissel Iversdtr.f.1754
                  og borna:1 Jørrand f.1783,2 Iver f.1786,3 Marit,f.
                  1789,4 Halvor f.1791,5 Halvor f.1796.

Skifter på Engen:
1764 18/6 :Guru Evensdtr.Engen- ugift
           Born:Even Ingebrigtsen Engen,16 år.
           Verge:morbroren Halvor Andersen Engen.
1803 11/8 :Anders Halvorsen Engen - Sissel Iversdtr.
           Born:1 Iver 12 år,2 Halvor,7 år,3 Anders,7 år,4 Gjøri
                2o år,5 Marit,15 år.
                Laugverge:farsøsters mann Ole Andersen Engen.
1850 19/10:Marit Andersdotter Engen, ugift.
           Søsken:1 broren Anders Andersen,2 brorsonen Lars
                  Halvorsen og brordotter Berit Halvorsdtr.

                       Tinglyste dokumenter.
1785 20/12:Engen,18 mkl..Anders Halvorsen får akjøte frå faren
           Halvor Andersen for 20 Rdl.
1803 18/11:Engen 18 mkl. på skifte etter Anders Halvorsen
           vurdert for 250 Rdl.og utlagt til borna,Iver m.fl.
1805 5/12 :Engen,18 mkl.Excution for 26 Rdl.2 ort og 16 shill.
1806 24/2 :Engen 18 mkl.av Sissel Iversdtr.pantsatt til Oppdal
           Fattigvesen.

          Desse har hatt skjøte på 64O Engen.
               1785 Halvor Andersen 18 mkl.
          1785 1803 Anders Halvorsen 18 mkl.
          18O3 18O6 Iver Halvorsen
          18O6      Sissel Iversdtr.

Desse må ha budd på Engen:
Olle Hansen Engen i 1664  16O8

Halvor Olsen Engen        1646      55 år i 17O1

Anders Halvorsen Enge     1676 1755 Guro Halvorsdtr.         1637 1756
Olle Halvorsen            1687      14 år i 17O1
(Er det han som er død i 1757 82 år gl.? d.vil seie 1675 1757)??

Guru Evensdotter Engen    17O4 1764   ugift,hadde sonen Even I.

Halvor Andewrsen Engen    1717 18O1 Gjøran Svendsdtr.Loe     1718 1794
 

Ole Olsen Engen                     Brit Andersdtr. Hævle,g.1754
                                    Barn i 1752 m/Marit J.Vekved
Marit Olsdtr. Enge        1727 1785 1Simen Olsen Rise g.1752
                                    2Ole Johnsen i 18O8
 ??  Olsen Engen          1729 1751 Berre ved død.
                                    Barn i 1761 m/Rasmus O.Vammer.

Even Ingebrigtsen Engen   1745 1767

Anders Halvorsen g.1783   175O 18O3 Sissel Iversdtr. Loe     1754
Svend Halvorsen Engen     1752 1755
Halvor Halvorsen Engen    1754
Guro Halvorsdtr.Enge      1756 1756  (1 dag)
Guro Halvorsdtr.Enge      1756 1756  (16 dager)
Guro Halvorsdtr.Engen     1758
Guro Halvorsdtr.Engen     1762 1774

Sigrid Olsdtr.Engen       1756

Marit Rasmusdtr.Engen     1761

Jørrend Andersd.          1781 18O3 (Dottra Guru ??)
Iver Andersen             1786 18O5 Marit Olsdtr.Nyseter     177O
Marit Andersdtr.          1789 1849 Barn i 1822 m/Erik J.Risløkken.
Guro Andersdtr.Engen      1791 1795
Halvor Andersen           1796      død før 185O
Anders Andersen           1796      Marit Johnsdtr.Bjerkaker
Marith Andersdtr.Engen    18oo 18oo

Ole Olsen Engen           1784 1868 Ragnhild Olsdtr.i 1884

Arnt Iversen Engen        18O4 18O5

Iver Olsen Engen          18O8 1895 Brit Sivertsdtr ?? i 1845

Jørgen Eriksen Engen      1822      Marits son m/Erik Risløkken

Ingebrigt Arntsen Engen   1824 1892 Eli Evensdtr.(Loe?)

Ole Andersen Engen        1831
Hans Andersen Engen                 selveier (levde i 1895)

Ingrid Olsdtr.Engen       1834
Oline Olsdtr.Engen        1845

Marit Ivedrsdtr.Engen     1845      Usikker

Lars Halvorsen Engen                 levde i 185O
Berit Halvorsdtr.Engen                 - - " - -

Ildri Ingebrigtsdtr.Engen 1854

Ingebrigt Hansen Engen    1873 1882 selveiersønn
Mari Hansdtr Engen        1882 1884 far Hans Andersen,gmd.
Ingebrigt Hansen Engen    1885 1895
Husmann:
Hans Gundersen Engen      163O      Husmann i 17O1

Kari Johnsdtr Lilleengen  1667 1753 Berre ved død.

Jon Rasmusen Engen        176O      Jørrend Iversdotter  1753

Marit Johnsdtr. Engen     1792

                 Matrikkelnummer  641 Engen.
med gamal skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.52 med lnr.50 og skyld 2 ort og 12
shilling. Frå 1890 gnr.57 bnr. 1 med skyld 1,97 mark

Folketellinga 17O1: Anders Olsen 38 år og Ole Andersen 7 år,Engel
                    Andersen 5 år.
Skattemanntal 1762:Anders Olsen g.m. Marit.

Matrikklane:1696:Anders    18 mkl.   1839 Ole Olsen 18 mkl.
            1721:Engel     18  "     189O Iver 2 ort 8 shil.
            1762 Anders Olsen        19O9 Iver Olsen 1,97 mark

Folketellinga 1801:Ole Andersen f.1757,Thor Iversdatter,f.1760
                   med borna:1 Anders,f.1792,2 Marit,f.1795,
                   Marit f.1798
                   Randi Arntsdotter, hans søster,5O år

Skifter på Engen:
1738 17/7 :Ole Andersen Engen - Sigrid Olsdotter
           Born:1 Anders Olsen f.1717,2 Ingebrigt Olsen f.1721,3 Ole
                Olsen f.1726,4 Arne Olsen f.173O,5 Randi Oladotter,
                f.1718,6 Marit Olsdtr. f.1729.
1757 15/1 :Marit Olsdtr. Engen, pike
           Born:Magnhild Gudbrandsdotter.
1783 2/9  :Anders Olsen Engen - Marit Olsdtr.f.Nysæter.
           Born:1 Ole,26 år,2 Sigrid 30 år,ugift,3 Brit 28 år,
                4 Ingeborg 19 år.Laugverge:Hennar bror Ole
                Olsen Nysæter,som også er verge for dei andre.
1785  1/9 :Marit Olsdatter Engen, pike.
           Arvingar:Søsken:1 Anders Olsen Engen,død,har borna:
           a.Ole,tjener på Storfloen i Værnes prestegjeld,b Sigrid,
           32 år ugift,c Brit 20 år,tjener hos Erik Vammer,d Ingeborg,
           g.m. Ole Olsen Eingrinden.2 Ole Olsen Eingrinden,død,har
           borna:a Sigrid Olsdtr. Eingrinden i Børsa.b Ildri Olsdtr.
           g.m.Jacob Enan i Børsa. Verge Ole Olsen Nysæter.
1830 20/2 :Ole Andersen Engen - Gjertrud Olufsdtr.
           Born:1 Anders,2 Oluf 14 år,3 Marit g.m.Ingebrigt Jonsen
                Volden,4 Marit 24 år.

                      Tinglyste dokumenter.
1760  2/6 :Enge,18 mkl.pantsatt av Anders Olsen til Angell for 12O Rdl
1787 12/1 :Engen 18 mkl.Ole Andersen får skjøte frå mora Marit for
           168 Rdl.
1812 29/2 :Engen,matr.nr.641,18 mkl. på skifte etter Thora Iversdtr.
           utlagt til Anders Olasen m.fl. for 60
   ?       Engen,matr.nr.641,18 mkl.av Ole Andersen pantsatt til
           til Sivert Nilsen Hov i Soknedal for 400 Rdl.

          Desse har hatt skjøte på 641 Engen.18 mkl.
               176O Anders Olsen 18 mkl.
          1787 1812 Ole Andersen
          1812      Anders Olsen 18 mkl.

          Desse må ha budd på 641 Engen:
Ole Olsen                 164O        usikker

Paul Olsen,blind          1669       usikker
Anders Olsen Engen        1663      38 år i 17O1
Randi Olsdtr. Engen       1676 1774
 

Ole Andersen Engen        1694 1738 Sigrid Olsdotter         1689 1762

Engel Andersen Engen      1796

Anders Olsen              1717 1783 Marit Olsdtr.f.Nysæter g.1751.
Randi Olsdtr.             1718 1754 druknet
Ingebrigt Olsen           1721 1755 druknet på fisketur.
Ole Olsen                 1726      Gift Eingrinden i Børsa,
Marit Olsdtr.             1729 1757 ugift.Hadde dottra Magnhild.
Arne Olsen                173O

Sigrid Andersdtr.         1751      Barn i 1778 m/Ingebr.Blæstre
Brit Andersdtr.           1753
Marit Andersdtr.          1756 1756
Ole Andersen              1757      Thoor Iversdotter        176O
                                    barn i 1787 m/Marit L.Fra Dovre
Ingeborg Andersdtr.       1763      Ole Olsen Eingrinden.i Børsa.

Magnhild Gudbr.dtr.                 levde i 1757 (Marit Olsdtrs.dtr)

Ragnhild Ingebr.dtr.      1778      Erik Ellingsen Stuen
                                    Barn i 18OO m/Povel J.Hevle

Anders Olsen Engen        1792
Marit Olsdtr.Engen        1795      Ingebrigt Johnsen Volden 1784 1854
Marit Olsdtr.Engen        1799 18O3 usikker.
Marit Olsdtr. Engen d,y,  18O3

Anders Povelsen Engen     18OO 18OO Ragnhilds son

Ole Andersen Engen             183O Gjertrud Olufsdtr.

Marit Olsdotter Engen               Ingebrigt Johnsen Volden
Marit Olsdtr.Engen        18O6
Anders Olsen Engen
Oluf Olsen Engen,husm.    1815      Gjertrud A.Fossem ??     1825 1884

Usikkert
Knut Olsen Hoel           1786      hadde med Marit I.Sneve sonen
                                    Ole Knutsen bosatt Engen
Ole Knudsen Sneve         1808 1885 Sigrid Olsdtr. Loe    1796

Knut Olsen Engen          1841      Marie Olsdtr.Hoel    1833
         Busett Aamotsdal
Ole Olsen Engen           1843 1904 Kristine Ing.Vammer  1849 1889
Iver Olsen Engen          1845 1923 Guro Olsdtr.Bøe      1853 1931
      Bosatt i Målselv

Ole Olsen Engen           1873 1898
Iver Olsen Engen          1875      Sigrid P.Stølen         1875
Ole Olsen Engen           1877      Gurine Ingb.dtr.Sneve   1873
Sivert Olsen Engen        1880 1883
Kari Olsdtr.Engen         1882 1896
Sivert Olsen Engen        1884 1903

Klara Iversd.Engen        1900       Olai Olsen Husa     1902

Knut Olaisen Husa         1931
Ivar Olaisen Husa         1941
Signe Olaisdtr.Husa       1943
 

                     Matrikkel nr.642 Engen
med gamal skyld 1 øre og 12 mkl. Nytt matr,nr.53 med lnr. 51a, 51b,
og 51c med skyld tilsaman 1 øre og 12 mkl.Frå 1890 gnr.58 bnr.1 med
skyld 1 ort og 17 shill.rev.2,o7 mark.

Folketelling 17O1:Olle Christoffersen 41 år og Olle Olsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Peder Olsen g.m.Anna, mandens mor Randi og
                   søster Sigron.
                   Husmenn/Inderster:Ole Pedersen Brendmo og Ingrid
                   og hennes far Anders Evensen.
                   Ingebrigt Iversen Brekken og Rannei

Matrikklane: 1696 Olle  1 øre 12 mkl.  189O Iver Olsen 1 ort 17 s.
             1721:Olle Olsen 1 øre,    19O9 Ole I Engen 1,55 m.
             1762 Peder Olsen
             1838:Ole Pedersen 17 mkl.
                  Jon Andersen 18 mkl.   = 1 øre 12 mkl.
                  Ole Pedersen  1  "

Folketelling 1801:I.Peder Ellingsen f.1771,og Barbro Olsdtr. f.1776
                   med borna:1 Ole Pedersen f.1798 og Marit,f.18OO.
                 II.Elling Ellingsen f.1740 og Gjertrud Stengrimsdtr.
                    og Husmennene
                 I.Sivert Thoresen 48 år og kona Marit Johnsdtr.42 år
                   og borna,1 Hans 9 år,2 Ole 7 år, 3 Ole 5 år,4 Mari
                   1O åg og Ande 2 år.
                II Even Halvorsen 56 år,Thora Ingebrigtsdtr.44 åt,med
                   borna:1 Halvor 16 år og 2 Ingebrigt 9 år.

Skifter på 642 Engen:
1785 16/2 :Ole Pedersen Engen - Ingrid Andersdotter.
           (Skiftet er halde på husm.pl.Brendmo)
           Arvingar;hennar søsken;1 Sven Andersen Fossem,død,
           har borna:a Anders Svendsen,død,har borna:1 Halvor
           25 år,2 Sven 24 år,3 Ingrid 23 år, b.Ole Svendsen i
           Trondheim. c.Randi Brenden, d Guri Svendsdtr. i
           Sunndal, 2 Guri Andersdotter gift til Aunkaasen.
           3 Sigrid g.m.Ingebrigt Tostensen Brevollen.Mjøen.

                       Tinglese dokument.
1729 13/7 :Enge,1/2 Spand,Jørgen Pedersen får kongeskjøte på 1/2 Spand
           Spand i Engen for 37 Rdl.
1740  5/7 :Randi Olsdtr.sel 18 mkl.i Engen til Peder Olsen for 2O Rdl.
1764 16/1 :Engen,Gavebrev frå Peder Olsen til brordotter Gjertrud
           Stengrimsdotter.
1768 20/5 :Testamente frå Peder Olsen Engen og Anna Jørgensdotter til
           Elling Ellingsen Engen.
1780 30/12:Engen 1 øre 12 mkl. er av Peder Olsen seld til Erland
           Erlandsen for 40 Rdl.
1793 28/8 :Peder Ellingsen får skjøte på 1/2 Spand i Engen frå faren
           Elling Ellingsen og hustru.
1801 26/12:Iver Andersen Lien,eller Dørrum,får skjøte på matr.nr.642.
           1/2 Spand i Engen fra Peder Ellingsen for  8OO Rdl.
1805 18/6 :Engen,1/2 Spand,på skifte etter Iver Arntsen vurdert for
           850 Rdl.og utlagt for gjeld,og resten til Marit Olufsdtr.
1805 10/7 :Engen,1/2 Spand,derunder har enken Marit Olufsdtr,ved
           contract vedgåt å forsørge Elling Ellingsen på livstid.
1810 5/12 :Ole Pedersen Stølen får skjøte på matr.nr.642,1/2 Spand
           frå Ole ? for 950 Rdl.
1813 13/2 :Jon Olsen Vammer får skjøte på 12 mkl.i Engen frå Mikkel
           Jonsen Engen for 200 Rdl.

           Desse har hatt skjøte på 642 Engen,1/2 Spand:
           1729 174O Jørgen Peders.1/2 spand.Kongeskjøte.
           174O 1768 Peder Olsen
           1768 178O Elling Ellingsen
           178O 18O1 Peder Ellingsen
           18O1 18O5 Iver Andersen
           181O      Ole Pedersen 1/2 Spand
           1813      Jon Olsen Vammer 12 mkl.

Desse må ha budd på 642 Engen:
Olle Christophersen       166O      41 år i 17O1.

Marit Olsdtr. Enge        168O 1755
Olle Olsen Engen          1687      12 år i 17O1

Peder Pedersen Engan      1698 1778

Ole Pedersen Engen i 1785           Ingrid Andersdtr.
Randi Pedersdtr.Engen               Jørgen Pedersen
Gjertrud Pedersdtr.Engen  1743 18O5   ??

Peder Olsen i 1762        17O9 1783  Anna Jørgensdtr. i 1768
Sigron Olsdtr.Engen       1713 1764
Stemgrim Olsen Engen                Dordi Gulichsdtr.
John Olsen Engen,usikker  1753 1755 berre ved død.

Gjertrud Stengrimsd.Engen 1745      Elling Ellingsen         ??   18O8
Ole Stengrims.Engen       1749 1753

Gjertrud Ellingsdtr.Engen           i 1764
Ole Ellingsen Engen       1754
Anne Ellingsdtr.Enge      1765 1765
Peder Ellingsen Engen     1767 1768
Peder Ellingsen Engen     1771      1Barbro Olsdtr.
                                    2Marit Johnsdtr i 1817
Iver Arntsen Engen        1759 18O5

Brit Jensdtr.Engen        1778 1865 Fattiglem,død på tøftan.

Ole Pedersen Engen        1798 1866 død som krmann.å
                                    barn i 1833 m/Ragnhild Halsen
Arnt Iversen Engen        1803 1803
 

Peder Ellingsen Engen               Marit Johnsdtr i 1817

Marit Pedersdtr.Engen     1799 1855 pike
Ole Pedersen Engen        18O5      Ragnhild Olsdtr. i 1936
Karen Pedersdtr.Engen               Imgebrigt Rasmusen i 1835

Gunhild Pedersdtr. Engen  1817
Barbara Pedersdtr.Engen   182O
Anne Pedersdtr.Engen      1826

Hans Jørgensen Engen      1819

Marit Ingebrigtsdtr Engen 1835

Barbro Olsdtr.Engen       1836

Husmenn:
Sivert Thoresen           1753      Marit Johnsdtr.      1759
Jørgen Toresen Engen                Karen Arntsdtr.Engen i 1815

Mari Sivertsdotter        1791
Hans Sivertsen            1792
Ole Sivertsen             1794
Ole Sivertsen d.y.        1796
Ande Sivertsdtr. Engen    1799
II.
Even Halvorsen Engen      1745      Thora Ingebrigtsdtr. 1757
Inger Halvorsdtr.         1758

Halvor Evensen Engen      1785
Ingebrigt Evensen Engen   1792

Marit Svendsdtr.Engen     1792      (Ingrids.dotter)

Halvor Jørgensen Engen    1819 1819
Halvor Jørgensen Engen    1821      Husmann i 1889

Finn ikkje plass til:
Erik Johannessen Engen              Guri Bjørnaldsdtr i 1814

Hans Olsen Engen          179O 1876

Karen Thoresdtr. Engen    1793 185O død som husmandskone.

Johannes Eriksen Engen    1814
og ikkje til:
Hans Pedersen Engen       18O8 1869  Kari Guttormsdtr i 1846

Peder Hansen Engen        1846

Guttorm Hansen Engen      1859 186O

Sivert Pedersen Engen     1874 189O ugift

og:
Sigrid Eriksdtr.Engen     1787 1853 enke

Kari Eriksdtr.Engen       18O4 1869 gmds.kone

                     Matrikkel nr.643 Volden
med gammel skyld 3 mkl.tillagt av matr.627 Loe 3 mkl,tilsammen 6 mkl.
Nytt matr.nr.54 med lnr.52 og ny skyld 3 ort og 3 shill.
Frå 1890  med skyld 2,18 mark.

Folketelling 17O1:Ole Larsen 34 år og Lars Olsen 1 år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen g.m. Ragnhild og borna:Else og Ragnhild.

Matrikklane:
1664 Lars             3 mkl.    1838 Ingebrigt Johnsen    6 mkl.
1696 Lars             3 mkl.    189O Tote E.Kongsvold  3 ort 3 shill.
1721 Engel            3 mkl.    19O9 Ingebrigt O.Volden  2.98 mark.
1762 Ole Olsen

Folketelling 1801:Ole Olsen f.1767 og Marit Olsdtr.f.1757 og kårfolka
Ole Olsen f.1745 og Marit Larsdtr.f.1729.

                        Tinglese dokumenter.
1747 14/11:Volden 3 mkl.Ole Olsen får kjøpt odels- og innløsnings-
           retten av Schøller.
1766 26/6 :Volden, 3 mk. seld av Ole Olsen til sonen Ole Olsen
           etter forening.
1793 26/8 :Volden 3 mkl. ved off.auksjon seld til Ole Olsen for
           160 Rdl.

           Desse har hatt skjøte:
                1747 Shøller.
           1747 1766 Ole Olsen 3 mkl.
           1766 1793 Ole Olsen

Desse må ha budd på Volden:
Ole Larsen Volden         1667      34 år i 17Ol.
Marit Olsdtr.Volden       1693 1765 usikkert.
Lars i                    1696
Lars Olsen Volden         17OO      1 år i 17O1
Guro Olsdtr.Volden        17O5 1745

Marit Larsdtr. Volden     1729     Ole Olsen               1745

Marit Olsdtr.Wolden       1734 1778
Sigrid Olsdtr.Volden      1734 18O9
Ole Olsen Drivdalsvolden  1737 1759 ungkar,22 år

Ole Olsen Volden          1767      Marit Olsdtr.           1757

Randi Olsdtr.Volden                  Erik Arntsen Vammer,g.1768

Ole Olsen Volden                     Eli Olsdtr.Vognild, gift 175O
Ragnhild Olsdtr.

Marit Olsdtr.?? Volden    1795 1883 Ingebrigt Johnsen.Stuen  1784 1854

Marit Larsdttr.Volden     1798 1862 kårenke

Marit Ingeb.Volden        1821 1823
Ole Ingebr.Volden         1824      Marit Olsd.Ekran       1830
John Ingebr.Volden        1833      Mari Olsdt.Rise(Ekran) 1834
Marit Ingebrigtsd,Volden  1835

Mari Olsdtr.Volden        1851 1875 Bosatt i Strinda.
Sigrid Olsdtr.Volden      1852 1855
Ingebr.Olsen Volden       1853      Anne Ingeb.Viken   1851
      Bosett i Viken
Sigrid Olsd. Volden       1855 1875 Bosatt iStrinda
Ildri Olsdtr.Volden       1857 1938 Ole Pedersen Rise  1843
      Bosatt Riskalvhagen.
Ole Olsen Volden          1859      Marta Elis.Strand  1858
Ragnhild Olsd.Volden      1862      datter Sigrid f.1891
Marie Olsdtr.Volden       1864
Tora Olsdtr.Volden        1866      datter  Marit f.1890
Sivert Olsen Volden       1868 1871
Marit Olsdtr.Volden       1870 1871
Sivert Olsdtr.Volden      1873      Mari K.Aamundsdal  1868

Ole Mørk Volden           1882      Astrid H.Kolstad   1885
Inga Marie Olsd.Volden    1886      Ole O.Vammervold   1883
Olaf Sigurd Volden        1888      Ingrid K.Selleg    1893
            Bosatt Sneve.
Sigrid Sigvaldsdtr.Volden 1891

Gustav Hilmar Volden      1890 1891
Gustava Hilma Volden      1893
Sivert Olsen Volden       1895      Olga Olsd.Godtheim 1899
Olga Martine O.Volden     1897      Sigrid Larsd.Sneve 1910
Sofus Olsen Volden        1899 1899
Jon Marius Ols.Volden     1900
Sverre Olsen Volden       1903 1904
Sverre Olsen Volden       1905

Arnt Siverts.Volden       1899        bosatt Staven
Ole Sivertsen Volden      1900

                     T ø f t a n.
Marit Eriksdtr.Føftan     1814 1884 enke. f.på Dovre ??

                      D r i v s t u e n
                 Gnr. 6O bnr. 1 av skyld  15,96 mark
er ikkje med i matrikklane før i 1838 og da fått ei skyld på 2 daler 1
ort og 6 shilling. med matr.nr.55 lnr.53.Frå 1890 gnr.6O bnr.1 med
skyld 15,95 mark.

Folketellinga 17O1: Olle Steenersen 6O år,Ingebrigt Olsen 24 år, Ifuer
                    Olsen 11 år.
Heller ikkje med i skattemanntalet for 1762.(fritatt for skatt ??)

Matrikklane:1838 Ingebrigt Sivertsen 2 d.1 ort og 6 sh.
            1890 Ingebrigt Sivertsen   -- " ---
            1909 Ingebrigt Sivertsen    15,95 mark.
Skifter på Drivstuen:
1745 12/3 :Sivert Olsen Drivstuen-Sigrid Eriksdotter.(f.Ørstad)
           born:1 Ingebrigt 2o år,Ambjørg g.m.Hans K.Sneve,3 Marit
                g,m.Ole Jensen Loe,4 Marit 18 år.
1767  2/3 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen-Gunhild Arntsdtr.
           Born:1 Sigrid 18 år,2 Brit 15 år,3 Ambjørg 13 år,4 Marit,
                5 Sivert 8 år.
1787 26/3 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen - Anne Olsdotter
           Born:1. 1.ektesk.1 Sigrid g.til.Bujord på Dovre.død,men
                  borna:a Hans Hansen 14 år,b.Ingebrigt Hnsen 11 år,
                        c Knut 8 år og d Kari 4 år. 2 Berit gift
                  Belle på Dovre,3 Ambjørg g.m.Peder Krovoll,Dovre.
                  4 Marit gift til Eggan i Rennebu.5 Sivert,myndig
                  2.ekteskap:a.Gunhild 17 år,b.Ragnhild 16 år,c Marit,
                    9 år,d Mari 7 år e Ragnhild 4 år
18O7 29/8 :Barbro Sivertsdtr.Drivstuen-ugift.
           Arvingar:søskena:1 Ingebrigt, 2 Torsten Sæteren,3 Ole,
                    4 Sivert.
1825 22/2 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen-Pedersdotter,
           Born:1 Sivert 12 år,2 Peder 8 år,3 Hans 6 år.
1825 10/12:Ole Sivertsen Drivstuen-Marit Ingebrigtsdtr.
           Arving:hennar mor Anbjørg i ekteskap med Ols Johnszen
                  Reitås. Skifte halde på Rise.
1882 4/11 :Anne Haagenstr.Drivstuen,eller Gissinger..
           Born:1 Ingebrigt Siverts.Drivstuen,2 Peder,3 Hans,4 Gunder
                5 Mari g.m.Fredrik Fahle,6Anne,7 Marit i Trondheim

Folketellinga 1801:Sivert Ingebrigtsen f.1759,Marit Torstensdtr,
                   f.1765 og borna:1 Gunhild f.1785,2 Ande f.1786,
                   3 Barbro f.1789,4 Ingebrigt f.1791, 5 Tosten
                   f.1794,6 Ole f.1797.

Desse har budd på Drivstuen:
Olle Steenersen           1641      6O år i 17O1
Anders Steeners.Drivstuen 1671      levde i 1737 ?
Marie Steenersd.Drivstuen           Sivert Sive.?Bøe,levde i 1737

Sigrid Eriksdtr.Drivstuen 1686 1765 (Var ho g.m.Anders ??)

Sivert Olsen Drivstuen    1671 1744 Berre ved død.
Ingebrigt Olsen           1674      " " " " " " "

Ifuer Olsen               169O      11 år i 17O1
 

Sivert Olsen Drivstuem         1745 Sigrid Eriksdtr.Ørstad.

Ambjørg Sivertsdtr.                 Hans Knudsen Sneve       1715 1779
Marit Sivertsdtr.         1721      Ole Jensen Loe
Marit Sivertsdtr.         1727 1784 1John Gulliks.Mjøen      1722 1755
                                    2Lars Andersen Rise      173O 1816
Ingebrigt Siv.Drivstuen   1723 1787 1Gunhild Arntdtr.Skarsem 1724 1767
             g.1769                 2Anne Olsdotter Schelle  1744 18O7

Sigrid I.Drivstuen        1749      Hans Hansen Busjord      1738 1786
Brit I, Drivstuen         1752 1770 Sivert Olsen Belle,g.177O
Anbjør I.Drivstuen        1754      Peder Ols.Korsvold       1751 1791
Marit I.Drivstuen         1757 1776 Trond Ingebrigts.Eggan   1745 1786
Sivert I.Drivstuen        1758 1806 Marit Tostensd.Tofte     1764 1804
Marit I.Drivstuen         1761 1763
Marit Ingebr.dtr.  "      1762      Ole Olsen Loe
Arnt Ingebrs.Drivstuen    1764 1764
i 2. ektesk.
Gunhild Ingebr.dtr.       1769 1758 Iver Steners,Rolvsjord   1768 1852
Ragnhild Ingebr,dtr.      1771 1817 Ole Eriksen Mellem       1762 1817
Mari Ingebr.dtr.          1773      Ingebrigt Olsen Hoel
Marit Ingebrigtsdtr. "    1774 1774
Ole Ingebrigts.Drivstuen  1775 1777
Marit Ingebr.dtr.         1777 186O Hans Sivertsen.Bøe       1771 1858
Sivert Ingebrigtsen  "    1781 1866 død som inderst
Ragnhild Ingebr,dtr.      1783      Ole Ingebrigts.Sneve

Gunhild S.Drivstuen       1785 1829 Kristoff.Ingb.Quigstad   1791 1837
Anne Sivd.Drivstuen       1787      Ingebrigt Siv.Belle      1770 1845
Barbro Sivd,Drivstuen     1789 1807
Ingebrift S.Drivstuen     1789 1870 1Marit Pederd.Korsvold   1787 1823
                                    2Gunhild Gund.Kolstad    1793 1868
Torstein Siv.Drivstuen    1792 1875 Rannei Olsd.Sæteren      1805 1874
Ole Sivertsen Drivstuen   1794 1795
Ole Siverts.Drivstuen     1797 1849 1Marit Ingebrd.Ekran     1804 1825
                                    2Sigrid Johnsdtr. Rise   1811 1888
Hans Sivertsen Drivstuen  18OO 18OO
Sivert Sivertsen Drivstuen18OO 18OO
Sigrid Sivertsdtr.   "    18O1 18O1
Sivert Siverts.Drivstuen  18O3

Sivert Ingeb.Drivstuen    1810
Marie Ingebrigtsdtr  "    1811 1811
Sivert Ingebr.Drivstuen   1813 1865 Anne Håksd.Løftingsmo    1822 1882
Peder Ingebr.Drivstuen    1816 1842 Ugift
Hans Ingebr.Drivstuen     1819 1938 Ugift
Ingebrigt I.Drivstuen     1822 1822
Ingebrigt Ingebrigtsen    1825
Kari Ingebr.dtr.Drivstuen 1829
Narit Ingebr.dtr.   "     1832
Ingebrigt Ingwebr.sen "   1835
Ingebrigt Torstensen "    1842

Mari Sivertsd.Drivstuen   1847 1910 Fredrik Koth Fahle       1848 1923
Ingebrigt Siv.Drivstuen   1849 1922 Mari Olsd.Domaas         1849 1932
Gunhild Siv,d.Drivstuen   1850 1864
Peder Siverts.Drivstuen   1853 1882 Jørgine Halvd.Mjøen      1854 1894
Hans Siverts.Drivstuen    1856      Til Amerika i 1882
Anne Sivrtsd.Drivstuen    1858 1934 Halvor Sletbak,Sunndal   1866 1950
Marit Sivdtr.Drivstuen    1861 1939 ugift
Gunder Sivert.Drivstuen   1864      Til Amerika i 1882

Peder Fredr.Fahle         1873 1876
Ingrid Anna Frd,Fahle     1876 1936 Thor Kris.Domås,Grøtte   1877 1912
Peder Fredriks.Fahle      1878 1948 Margrete Ing.Drivstuen   1882 1961

Sivert Ingebr.Drivstuen   1875 1894 ugift,gm.sønn
Ole Ingebr,Drivstuen      1876 1956 Anna Sletnes             1881 1953
Ingebrigt Ingebr.Drivs.   1878      Kari Knudsd.Haarstad Til USA 1902.
Olaf Annar Ingeb.Drivs.   1881 1937 Marie Olsdtr.Ørstad      1883 USA
Margrethe Ingebr.Drivs.   1882 1961 Peder Fredriks.Fahle     1878 1948
Johan Petter Ing.Drivs.   1887 1890

Hanna Sofie P.Drivstuen   1880 1894 ?Peder Sivertsen??
Anne Pederdtr.Drivstuen   1881 1972  Peder Olsen Røddesnes   1886 1968
Peder Peders.Drivstuen    1882 1894

Mari Olsdtr.Drivstuen     1912      Tosten Sæteren
Ingebrigt O Drivstuen     1915 1974 Reidun Olsdtr.Guldal     1915

Dagny Olsdtr.Drivstuen    1916      Ugift
Amund Olsen Drivstuen     1921
Einar Olsen Drivstuen     1924 1994 Ugift

Husmann:
Ingebrigt Olsen Drivsruen 1755      Christine Sivertsdtr.    1775

Marit Ingebrigtsdtr.      18OO
Gurine Ingebr.Drivstuen   18O
II
Anders Siverts.Drivstuen  1758      Anna Johnsdtr.           1757

Sivert AndersenDrivstuen  1791
Guri Andersdtr.Drivstuen  1796

Ole Guttormsen Drivstuen  18O2 1871

Finn ikkje plass til:

Eric Johnsen Drivstuen    1751 18O8

Jørgen Thoresen Drivstuen           Karen A.Gryttingen.

Marit Jørgensdtr   "      18O6
Tor Jørgensen Drivstuen   18O8

                       Nestadvoll.
Kristine Evensd Nestadvoll 1831 1872 gmd.kone

                    K o n g s v o l d.
                   Gnr. 62 bnr. 1 av skm.5,32
er heller ikkje med i matrikklane før i 1838 og da som matr.nr 56 med
lnr.54 og ei skyld på 1 d.4 ort og 9 shill. Frå 1890 gnr.62 bnr.1 med
med skyld 5,32 mark.

Folketelling 17O1:Erich Johnsen 46 år,Tore Erichsen 15 år,Joen
                  Erichsen 9 år og Johannes Erichsen 7 år.

Matrikklane:1838 Erik Thoresen 1 d.4 ort 9 sh.
            1890 Tore Eriksen   ---"---
            1909 adv.Holaker   5,32 mark.

Desse har vore busett på Kongsvold:
Erich Johnsen Hollet      1655      46 år i 17O1

Tore Erichsen Kongsvold   1686      15 år i 17O1
Joen Erichsen             1692       9 "  "  "
Johannes Erichsen         1694       7 "  "  "

Folketellinga 1801: er ført under Rise.

                    Tinglese dokument.
1775 14/3 :Tore Eriksen får bøkselseddel av fogden Hjort.
1807 29/8 :Erik Toresen får bøkselseddel.

Marit Thoresdtr.Kongsvold 165O 1745 Berre ved død.

Thore Eriksen Kongsvold   1685 1759

Erik Toresen Kongsvold    1722 1793 Kristi Stengromsdtr.Loe g.1747
Ingrid Thoresd.Kongsvold            Simen (Summund) Rise g.1754

Gjertrud Eriksd.Kongsvold 1748        Anders Iversen Rise.g.1777
Marit Eriksdtr Konmgsvold 1749        Ole Olsen Gottem g.1784
Thore Erichsen Kongsvold  1749        Marit Olsdtr.          1765 1858
Marit Eriksdtr.Kongsvold  1754 1765
Stengrim Eriks.Kongsvold  1758

Erik Thoresen Kongsvold   1792 1874 Marit Simensdtr.Hjerkin. 1791 1878
Ole Thoresen Kongsvold    1797 1797
Sigrid Thorsdtr.Kongsvold 1798
Gjertrud Thoresdtr.       18O1 18O1
Ole Thorsen Kongsvold     18O3

Marithe Thorsdatter  "    18O3 18O3
Ole Thorsen Kongsvold     18O9        Barn i 1836 m/Guri Olsdtr.Viken

Marit Eriksdtr.Kongsvold  1816
Ragnhild Eriksdtyr.  "    1819
Thore Eriksen Kongsvold   1824 1894,gift stasjonsholder
Kristine Eriksdtr.  "     1832

Marit Thoresdtr.Kongsvold 1853        Hans Severin Sæthren       1852

John Olsen Kongsxvold     ??          barn i 1849 m/Kristi Stgr.Rise

                       Grønbakken,.
Erik Johnsen Grønbakken             Marit Eriksdtr. enke ?   18OO 188O

Ingrid Eriksdt.Grønbakken 1831
Iver Eriksen Grønbakken   1836
Marit Eriksdtr.Grønbakken 1838
Andreas Eriksen Grønbakken1843
Jørgen Eriksen Grønbakken 1846

                      Matrikkel nr.644 Sæteren
med gamal skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr.nr.57 med lnr.55. Frå 189O
gnr.64 bnr.1 med skyld 2 daler 2 ort og 12 shil.

Folketelling 17O1:Olle Povelsen 55 år og Povel Olsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Ole Iversen g.m.Mari og dottra Ildri
                   Husmenn/Inderster:Enken Ragnhild Kleven og
                   Marit Povelsdtr.Skreen

Matrikklane:
1696 Olle Paulsen 1 øre 12 mkl. 1838 Torstein Sivertsen 1 øre 12 mkl.
1721:Ingebrigt    1 øre 12 mkl. 189O - - - ds - - -     2 d.2 ort 12
1762:Olle Iversen               19O9 Sivert i Aalbu     9,45 mark.

Folketelling 1801:Ingebrigt Olsen 62 år,Randi Ingebrigtsdtr.62 år
                  Ole Ingebrigtsen 33 år,Ingebrigt 30 år,Ole 26 år,
                  mari 22 år, og Mari Steenersdtr.83 år.kårkone.

Skifte på Sæteren:
1825 23/2 :Ole Ingebrigtsen  -  Rannei Olsdotter
           Born: Randi d.y. 20 år.Laugverge broren Ole Olsen Loe.

                      Tinglyste dokumenter.
1762 12/11:Sæter 1/2 Spand,Ole Iversen Sæter gir stedsonen
           Ingebrigt Olsen Sæter skjøte på 1/2 Spand for 69 Rdl.
1799 23/2 :Ole Ingebrigtsen Sæter får skjøte på 1/2 Spand i
           Sæteren frå faren Ingebrigt Olsen for 400 Rdl.
1800 28/2 :Sæteren, 1/2 Spand,derunder har pastor Ole Hegge som
           forligelseskommisær meddelt attest for forlig mellem
           eieren Ole Ingebrigtsen og husmann Ole Olsen Halsen.
1811 18/5 :Halsen under matr.nr.644 Sæteren ved skifte etter Anne
           Olsdtr. vurdert for 200 Rdl. og utlagt til enkemannen
           Ole Olsen Halsen.

           Desse har hatt skjøte på Sæteren:
                1762 Ole Iversen 1/2 Spand
           1762 1799 Ingebrigt Olsen  "
           1799      Ole Ingebrigtsen

Desse må ha budd på Sæteren.
Olle Povelsen             1646      55 år i 17O1

Barbara Olsdtr.Sæteren    1673 1758

Povel Olsen               1689 1751 12 år i 17O1

Ole Ingebrigtsen Sæteren  1711 1746

Mari Steenersdtr,Sætteren 1718      1Gullich Jonsen Mjøen
                                    2Ole Iversen Buen g.1751
Marit Stenersdtr.         1718 18O6 Ole Iversen

Ingebrigt Olsen Sætteren  1739      Randi Ingebrigtsdtr.Hage 1739 182O

Ildri Olsdtr.Sætteren     1747 1818 1Ingebrigt Hellaugsen Stuen
                                    2John Olsen Stuen        1749 1817
Steener,stedsønn          1751 1759 (Ole Iversens stedsønn)
Ole Olsen Sætteren        1752 1753 Druknet i en bekk.
Marith Olsdtr. Sættern    1753 1753
Marit Olsdtr.Sæteren      1754 1755
Iver Olsen Sæteren        1756
Ole Olsen Sætteren        1757
Ole Olsen Sætteren        1761
Anne Olsdtr Sætteren                Barn i 1792 m/Halvor ??

Ingebrigt Ingebr.Sæterem  1763      Sigrid Olsdtr. usikker.
Ole Ingebrigtsen          1768 1825 Rannei Olsdotter         1781 1857
                                    Barn i 1794 m/Ane E.Gottem
Ingebrigt Olsen           1771
Ole Olsen                 1775
Mari Olsdtr.              1779

Ildri Ingebr.dtr.Sæteren  1782 1782

Stener Svendsen Sæteren             Kari Pedersdtr.Sæteren i 1826
Svend Svendsen Sæteren              Barn i 1831 m/Marit H.Mjøen
Ole Svendsen Sæteren                1Guru Sivertsdtre        18O3 1848
                                    2Ingeborg Bjerkaker i 1832
Rannei Svendsdtr.Sæteren  1794 18O7

Guri Halvorsdtr.Sæteren   1792      Annes dotter

Sven Steenersen Sæteren   1827
Marit Steenersdtr   "     1829
Marit Steenersdtr   "     1831
Ingrid Steenersdtr. "     1838

Rannei Olsdtr.Sæteren     1805 1874 Torstein Siv.Drivsuen    1792 1875

Sigrid Ingebrd.Sæteren    1824

Rannei Torstd.Sæteren     1826 1847
Sivert Torsts.Sæteren     1827 1908 Ingeborg Jensd.Mjøen     1826 1911
Marie Tost.dtr.Sæteren    1830 1830
Marie Tost.dtr.Sæteren    1831 1914 Ingebrigt K.Håkkersløkk. 1832 1892
Marie Tors,dtr.Sæteren    1833      Ole Hansen Tande         1841 1897
Barbro Tostensdtr.  "     1835
Ole Tostensen Sæteren     1837
Barbro Torstensdtr.  "    1847

Svend Olsen Sæteren       1831 1861 Ole og Guris son
Marith Olsdtr,Sætersplass 1843       - - - " - - -
Marit Olsdtr.Sæteren      1832      Ole og Ingeborgs dtr.
Sivert Olsen Sæteren      1835
Guri Olsdtr.Sæteren       1837
Sivert Olsen Sæteren      184O 1862 skolelærer
Ole Olsen Sæteren         1845
Paul Olsen Sæterplass     1854

Aagot Toresdtr.Sæteren              i 1855 på Halsen
Barbro Tostd.Sæteren      1835
Ole Torstensen Sæteren    1837      Til Tr.heim og senere USA.
Ingebrigt T.Sæteren       1842      Til Amerika i 1869
Ingebrigt T.Sæteren       1844 1880
Barbro Tdtr.Sæteren       1847      Hans Hansen Langdalen    1827
Tosten Tost.Sæteren       1851      Til Amerika i 1880

Thorsten Sivertsen  "     1856 186O

Husmenn: I
Sven Knudsen Sæteren      1761      Randi Steensdtr          1756

Knud Svendsen Sæteren     1794
Ande Svendsdtr            1796
Steener Svendsen          18OO      Karen Pedersdtr. Stølen  18O5

Peder Steenersen Sæteren  1825
Ole Steenersen Sæteren    1834

II
Svend Olsen Sæteren       1769      Marit Andersdtr.         1773 1812

Randi Svendsdtr.          1794
Anders Svendsen Sætreren  1798
Bertha Svendsdtr (Brit).  18OO      Barn i 1829 m/Hans Jørgensen.
Ole Svendsen Seteren ??   18O3      Ingeborg Svendsdtr i 1834
Ole Svendsen Sæteren      18O6
Svend Svendsen Sæteren    18O8
Sivert Svendsen Sæteren   1811      Barn i 1836 m/Marit Halvorsdtr.??

Marit Hansdtr.Sæteren     1829      Brits dtr.(Bertha?)

Marit Olsdtr.Sæteren      1834

III
Ole Olsen Sæteren         1734      Ande Olsdtr.             1733

Ole Olsen Sæteren,sønn    1761
Marit Olsdtr.Sæteren      1769

John Ingebrigtsen         1796      Barn i 1824 m/Marit Stordalen.

Husmenn/Inderster:
Enken Ragnhild Kleven og Marit Povelsdtr.Skreen.

Ingebrigt Paulsen sæteren           Berit Knudsdtr. i 1849

Jørgen Eriksen Sæteren              Sigrid Gulliksdtr Sæterem i 1835

Erik Jørgensen Sæteren    1835
Gullik Jørgensen   "      1838

Berit Ingebrigtsdtr. "    1849

Finn ikkje plass til:
Bridt Hansdtr.Sæteren     1711 1786

Ole Sivertsen Sæteren     1858 1858 tvilling

                      H a l s e n.
              Gnr. 64 bnr.2 av skm.O,12.
frådelt frå bnr.1 ein gong millom 1890 og 19O9 og seld til Anders K.
Halsen.Serinare er så gnr.65 bnr.1 og 2 Halsen oppretta.

                       Matrikkelen.
1811 18/5 :ved skifte etter Anne Olsdotter er under matr.nr.644 vur-
           dert for 2OO Rdl.og utlagt til enkemannen Ole Olsen Halsen.

Desse har budd på denne eigedomen:
Ole Olsen Halsen (Sæteren)1734 1818 1Anne Olsdotter          1735 181O
                                    2Marit Pedersdtr.enke    176O 1867
Ole Olsen Halsen                    Barn i 1799 m/Kari Åmotsdalen.
                                 ??  "   " 18O4 m/Marit H.Brenden ?
                                     "   " 1816 m/ - - - ds - - - -

Marit Olsdtr.             1769      Barn i 1796 m/Ingebr.P.Sneve
                                      "  " 1812 m/Ole P.Haaker
John Ingebr.Halsen        1796      Marits son.

Anne Olsdtr.Halsen        18O1 1883 fattiglem.ugift,død Ørstadsæter.
Ragnhild Olsdtr.Halsen    18O4 18O4
Ragnhild Olsdtr           181O      Barn i 1833 m/Ole Olsen Engen

Ole Olsen Halsen          1813      Marit Olsdtr.Rishaugen??

Ole Engelsen Halsen                 Aagot Toresdtr.Sæteren i 1856

Ole Knudsen Halsen                  Anne Olsdtr. Halsen i 1832

Marit Johnsdtr.Halsen ca  183O      Thor Ingebrigts.Halsen

Ole Olszen Halsen         1828 1888 ugift.fattiglem (Viken)
Ole Olsen Halsen          1832
Ole Olsen Halsen          1833      Ragnhilds son m/Ole O.Engen
Marit Olsdttr.Halsen      1835 1872
Ole Olsen Halsen          1837      Oles son m/Marit Rishaugen
                          1839       - - - - ds - - - - - -
Peder Olsen Halsen        1842               ds
Marit Olsdtr.Halsen       1844               ds
Anders Olsen Halsen       1847 1862          ds. (Sætrum?)
Ingebrigt Olsen Halsen    185O 1851
Anders Olsen Halsen       1854

Ingrid Olsdtr.Halsen      1849
Anders Olsen Halsen       1854

Ingebrigt Thorsen Halsen  1854 1872
John Thorsen Halsen       1855
Tore Thoresen Halsen      1868 1869

Aagot Olsdtr.Engen        1855      Ole Engelsens dtr.

                   Matrikkel 645 Åmotsdalen
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.58 med lnr.56 og skyld 3 ort og
3 shill. Frå 1890 gnr.66 bnr. 1 med skyld 22 mark.

Skattemanntal 1762;Ingebrigt Olsen og Randi og mandens foreldre
                   Ole Ingebrigtsen og Marit.
                   Hans blinde bror Even Olsen,og hans farbror
                   Jon Ingebrigtsen.??

Matrikklane:1661 Olle               6 mkl.
            1664 Olle 32 år         6 mkl.
            1696 Erik               6 mkl.
            1721 Ole Ingebrigtsen   6 mkl.
            1762 Ingebrigt Olsen
            1838 Jon Olsen          6 mkl.
            1890 Knut Olsen     3 ort og 3 shill.
            1909 Knut Olsen      2,23 mark.

Folketelling 1801:Lars Andersen 70 år,Sigrid Olsdotter,54 år.
                  Sivert 32 år, Marit 15 år
                  Husm.Jon Olsen 52 år,Guri Ingebrigtsdtr.56 år,
                  Anders 30 år,ugift, Kari 23 år,og hennes datter
                  Guri Olsdotter 2 år.
Ingen Skifter i Aamotsdalen.
                   Tinglese dokumenter.
1748  2/4 :Aamotsdalen 6 mkl. Ole Ingebrigtsen får skjøte frå
           Schøller efter forening.
1753 27/2 :Aamotsdalen 5 1/3 mkl.av Ingebrigt Gorset m/fl.seld
           til broderen Ingebrigt Olsen for 10 Rdl.og 3 ort.
1754 17/2 :Lars Andersen får skjøte på 6 mkl.i Aamotsdalen fra
           canseliraad og sorenskriver Thyrholm.
1757 27/6 :Aamotdsdalen 5 1/3 mkl.pantsatt av Ingebrigt Olsen
           til Ingebrigt Sivertsen Drivstuen for 120 Rdl.
1766 11/11:Aamotsdalen v/auksjon seld til Erik Arntsen Vammer
           for 191 Rdl.
1784 17/2 :Aamotsdalen 6 mkl.Madame Richter (?) selger 6 mkl.i
           Aamotsdalen til Lars Andersen Rise.
1784  5/3 :Aamotsdalen 6 mkl.ved skifte etter Marit Iversdtr.
           Rise vurdert for ?? og utlagt til enkemannen Lars
           Andersen.
1788 31/10:Aamotsdalen 6 mkl.Lars Andersen pantsetter garden
           til Tugthuset i Trondheim for lån 200 Rdl.
1809 27/2 :Aamotsdalen 645 seld på off.auksjon ifølge pant-
           haver Tugthuset i Trondheim for 231 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 645:
               1748 Schøller
          1748 1753 Ole Ingebrigtsen 6 mkl.
          1753 1754 Ingebrigt Olsen
          1654 1766 Lars Andersen
          1766 1784 Erik A.Vammer
          1784      Lars Andersen
          18O9      seld, på off.auksjon.

Desse må ha budd på 645 Aamotsdal, 6 mkl.
Ole Ingebrigts.Aamotsdal  1632      Marit

Erik i 1696

Randi Olsdtr.Wolden                 Erik Arntsen Vammervold

Ole Ingebrigtsen i 1721             Marit Taraldsdtr.        17O2 178O
Jon Ingebrigtsen                    levde i 1762
Guri Ingebrigtsdtr.                 John Olsen Hoel
Lars Ingebr.Aamotsdalen   173O

Ole Olsen Aamotsdal       1745      Dreng på Vammer i 1762
Ingebrigt Olsen Aamotsdal           Randi Johnsdtr.Vammer    172O 1792
Even Olsen,blind          1734 1803
Guri Olsdr.Aamotsdalen    1749      Barn m/Ludvig Innset i 1778
John Olsen Aamotsdal i 1762
Ole ???        "           ??  1763 Usikkert.
Ingebrigt Olsen   "       1765 1765    "     alder manglar.

Arn Eriksen Aamotsdalen   177O 1785
Ole Eriksen Aamotsdalen   1772 1792

Karen Johnsdtr.Åmotsdalen           Povel Johannessen Åmotsdalen.
                                    Barn i 1799 m/Ole O.Halsen
                                      "  " 18O5 m/Engel Gottem
Guri Olsdtr,Åmotsdalen    1799      Karis dotter med/Ole Halsen

John Engelsen    "        18O5 18O5    "   son m/Engel Gottem

Ingeborg Povelsdtr. "     18O7
John Povelsen Aamotsdalen 18O9      Marit Halvorsd.Morken
Johannes P.     "         1812      Anne Evensdatter l 1854
Guri Povelsdtr.  "        1816
Ingeborg Povelsdtr. "     1821

Guri Johnsdtr.Aamotsd.    184O
Johannes Johnsen   "      1845 1859

Marit Olsdtr.Aamotsdalen            Pike i Viken i 1762
Randi Olsdtr.Aamotsdalen  1729 1807 Erik Arntsen Bøe,enkem.g.1771

Tarald Ludvigsen Åmotsdal 1778      Guris son.

Ole Ingebrigtsen          1759 182O
Randi Ingebr.dtr.         1762

Lars Andersen             1731     Sigrid Olsdotter          1747

Sivert Larsen Aamotsdal   1769     Inger Olsdtr.             1774 1849
Marit Larsdtr.   "        1786

Mari Sivertsdtr. "        1795 1876 kårenke

Ingebrigt Erichsen  "              Marith Erichsdtr. i 1810
Kari Eriksdtr.Aamotsdalen          Barn i 1812 m/Haagen A.Vognild

Ole Haagensen Aamotsdalen 1812

Erich Ingebr.Aamotsdal    181O

Lars Siverts.Aamotsdalen  18O3 18O3

????? Povelsddtr i        1832
John Johnsen Aamotsdal    1834

Knut Olsen Engen          1841      Marie Olsdtr.Hoel        1833

Kari Johannesdtr.Aam.dal  1854

Mari Knutsdtr.Aamotsdal   1868      Sivert Olsen Volden      1873
John Knuts.Aamotsdal      1873 1875
Ole Knudsen Aamotsdal     1879

John Olsen Hoel husm.     1749      Guri Ingebrigtsdtr.      1745

Anders Johnsen Åmotsdal   1771
Kari Johnsdtr.            1778

Guri Olsdtr.Åmotsdal      1799 18O1 (Karis dotter)

John Olsen i 18OO         1781 1863 Marie Sivertsdtr.

Sivert Johnsen Aamotsdal  1830 1831

John Paulsen Åmotsdal     18O9 1886 Marit Halvorsdtr.i 1848  18O6 1884
Ingeborg Paulsdtr   ""    182O 1887 ugift.fattiglem.
 

Guri Johnsdtr.Aamotsdal   1842
Paul Johnsen Åmotsdal     1848 1851
Anders Johnsen   "        185O 1872
Paul Johnsen Åmotsdal     1854
Berit Johnsdtr.  "        1857 1857

                   Matrikkel nr. 646 Stølen.
med gammel skyld 9 mkl.Nytt matr.nr.59 med lnr.57 og skyld 1 d 1 ort
og 6 shill. Frå 1890 gnr.67 bnr.1 med skyld 1,94 mark.

Folketelling 17O1:Peder Knudsen 58 år,Simon Pedersen 15 år,Steener
                  Pedersen 4 år og Knut Pedersen 3 år.

Skattemanntal 1762:Ole Taraldsen g.m.Giøran og mandens foreldre
                   Tarald Olsen og qw Kristi,broren Sumund og søster
                   Sigrid.

Matrikklane: 1664 Knut 50 år    9 mkl.
             1696 Peder         9 mkl.
             1721 Peder         9  "
             1762 Ole Taraldsen
             1838 Ole Taraldsen 9 mkl.
             1890 Jon Toresen Halsen 2 ort 2o sh.
             1909 ---- ds ---   1,94 mark.

Folketellinga 1801:Tarald Olsen f.1768, Marit Eriksdtr.f.1771 med
                   borna:1 Jørrand f.1794, 2 Ingeborg f. 1796 3 Ole,
                   f.1798,4 Marit f.1800.
                   Hans mor Marit Olsdtr. f.1725,enke,kår.

                   Husmann:Simon Taraldsen 56 år og kona Inger Larsdt.
                           56 år.
Skifter på Stølen:
1737 22/7 :Amund Pedersen Vammer - Sigrid Olsdtr.(På Stølen)
           Arving:Hennar mor Ildri Evensdtr. og brørne 1 Even
           Olsen Skorem,2 Tarald Olsen Vammer.3 Olaug Olsdtr,
           Vammer.
1739 13/2 :Steener Pedersen Stølen - ugift.
           Arvingar:1 broren Seming Pedersen Stølen,2 morbroen
           Ole Drivstuen,3 Anders Stenersen Drivstuen,4 morsøsteren
.          Marie Stenersdtr.Bøe,5 Ingrid Steenersdotter Loe,6 Luzie
           Steenersdtr.Bjerkaas.og 7 Randi Stenersdotter Vammer.
1758 22/6 :Ingebrigt Paulsen Stølen,husmann - Marit Olsdtr.
           Born:1 Paul Ingebrigtsen 4 år. Verge Ole Pedersen.
1770 21/2 :Sivert Johnsen Stølen - Marit Olsdtr.
           Hennar born;1 Paul Ingebrigtsen 13 år,2 Ingebrigt
           Sivertsen 7 år,3 Jon Sivertsen 3 år,4 Guru Siverts-
           dtr.2 år.
1772 12/2 :Ole Taraldsen - Gjertrud Adamsdtr.Sætrum.
           Born:1 Tarald 6 år,2 Marit 14 år,3 Kjersti 13 år,4
                Ildri 10 år.Verge:Elling E. Forbregd.

                      Tinglese dokument.
1754 31/10:Stølen,Randi Johnsdtr.Vammer lyser odels- og inn-
           løsningsrett til 6 mkl. i Stølen.
1766 26/6 :Stølen 6 mkl. av Tarald Olsen seld til Ole Tarald-
           sen for 40 Rdl.
1772 12/2 :Stølen 9 mkl.på skifte etter Gjøran Adamsdotter
           vurdert for 40 Rdl.og utlagt til enkemannen Ole
           Taraldsen.
1794 22/2 :Stølen 9 mkl. er av enken Marit Olsdtr. m.fl. seld
           til sonen og broren Tarald Olsen for 250 Rdl.

Desse har hatt skjøte på Stølen:
                1766 Tarald Olsen 6 mkl.
                1766-1772 Ole Taraldsen 6 mkl.
                1772-1794 Tarald Olsen  9 mkl.

Desse må ha budd på Stølen.
Knut Stølen i 1664        1614      50 år i 1664

Peder Knutsen Stølen      1643
Jon Knudsen Stølen        1652      12 år i 1664

Christie Evensd.Støllen   1668 1749

Simen Pedersen Stølen     1686      Usikker:Anne Halvors.dtr.1686 1744
Stener Pedersen Stølen    169O 1739

Knut Stenersen Stølen     1698

Tarald Olsen Støllen      17O5 178O

Ole Taraldsen Stølen      1725 1792 Ildri Evensdtr. Usikkert

Halvor Olsen Støllen      173O 1786
Marit Olsdtr. Stølen      1739 1759 1Ingerb.Povelsen Barstad 171O 1758
                                    2Sivert Johnsen (Stølen?)
Kristi Olsdtr.Stølen      1752 1753
Kristi Olsdtr.Stølen      1757 1758
Kristi Olsdtr.Stølen                Siver Povels.Grinden,g.1752
                                    Barn m/ Halvor Sv,Lo i 1748

Randi Halvorsdtr.Stølen   1748      Far Havor Svendsen Loe

Ole Taralds.Stølen g.1755 1772      Jørganna Adamsdtr.Sætrum 1730 1806
Sigrid Taraldsdtr.Stølen            Peder Eriksen Haaker,g.1765
Sumund Taraldsen Stølen   1745      Inger Larsdtr. g.1776   1746 182O

Ole Hellaugsen Stølen     1767 1853 Usikkert,berre ved død.

Tarald Olsen Støllen      1754 1754
Marit Olsdtr Stølen       1758
Kjersti Olsdotter         1759
Kristi Olsdtr.Stølen      176O      barn i 18O3 m/Jon K. Bjerkås.
Ildri Olsdtr              1763      død før 1792.
Tarald Olsen Stølen       1767      Marit Eriksdtr.          1771
Sigrid Olsdtr.Stølen                Amund Pedersen
Even Olsen Stølen              1751 Marit Eriksdtr.Skorem
Olaug Olsdtr, Stølen ??
Anne Olsdtr.Stølen                  Barn i 1741 m/Sivert E.Sætrum

Svend Taraldsen Stølen    179O 1881 Fattiglem,enkemann
Jøran Taralsdtr.Stølen    1794 1866 Ole Fastesen ?
                                    Barn i 182O m/Lars Jonsen Loe
Ingeborg Taraldsdtr.      1796
Ole Taraldsen             1798 1879 Kari Ingebrigtsdtr.      1788 1869
Marit Taraldsdtr.         18OO      Ole Arntsen Rishaugen    1798
Peder Taraldsen Vammer    18OO 18OO
Ildri Taraldsdtr.Stølen   18O3 1803
Ildri Taraldsdtr.         18O4 1876 Barn i 1833 m/Ole A.Ørstad Ugift.
Erich Taraldsen Stølen    18O7 1815 hissig feber
Simen Taraldsen           181O

Paul Ingebrigtsen Stølen  1756

Ingebrigt Siverts.Stølen  1763
Jon Sivertsen Stølen      1767
Guru Sivertsdtr.Stølen    1768

Marit Ingebr.dtr.Stølen   179O 1863 usikker

Marit Evensdtr.Stølen     1817 1871 ugift

Marithe Olsdtr.Stølen     182O      Barn i 1846 m/Ole Eriksen Vammer
Ingebrigt Olsen Stølen    1823
Ole Olsen Stølen          1825
Erik Olsen Stølen         1831

Ingeborg Larsdtr.Stølen   182O      Jørands dtr.m/Lars Loe.

Marit Olsdtr Stølen       1828      Ole og Jørrands dtr.

Marit Olsdtr.Stølen       1833      Ildri og Ole Arntsens dtr.

Peder Ellingsen Stølen              Barbara Olsdtr Stølen    1773 1813

Ingrid Pedersdtr.Stølen   18O2 18O2
Sigrid Pedersdtr.Stølen   1791 1883 Ingebrigt Ingebr.Stølen i 183O
Hans Pedersden Stølen     18O8

Ingebrigt Ingebr.s.Stølen 1819      Marit I.Vammer           1836 1883
Simen Ingebr.Stølen       1824
Even Ingebrigts.Stølen    1828
Ingebrigt Ingebr.Stølen   183O

Even Sivertsen Stølen     1841

Hellaug Olsen Stølen      1855 1855 usikker.

Sigrid Ingebrigtsdtr. "   186O 1862
Sigrid Ingebrigtsdtr. "   1863 1882

Kari Olsdtr.Stølen        1864 1871

Finn ikkje plass til:
Marit Ingebrigtsd.Stølen  1834      datter av Ingebr.Ivers,Risgj.

Ole Mikkelsen Stølen      186O 1874 Dreng

Anders Paulsen Stølen     1869 1871

                      Vammergrenda.
Ved å halde saman Jordebog frå 1647,Landkommisjonens register for
1661,Prestemanntall 1664-1665 og matrikkelen for 1696 finn eg 4
gardar på Vammer.
1:1647 Asbjørn Vambre,besidder eget odel 1 øre.1661 ds.1664 Tarald
  Olsen 5O år og værfar Asbjørn 64 år,1 øre.Matrikkel 1696,matr.nr
  647 Ole Taralkdsen 1 øre.2:1647 Torre,besidder eget odel 1 øre.
2:1661 Tarald 1 øre 3 mkl.1664
  Tarald,Matrikkel 1696 Matr.648 Olle Olsen 1 øre 3 mkl.
3:1647 Olle besidder eget odel 1 øre 6 mkl.1661 Anders 1 øre.1664
  Anders,Matrikkel 1696 ikkje med.
4:1647 ikkje med,1661 Euind 1 øre,Matrikkel 1696 ikkje med.
I matrikkelen for 1721 er det berre oppført 3 gardar,nemleg:matr.nr.
  647 med skyld 1 øre og Ole Taraldsen som eigar,matr.nr. 648 med
  med skyld 1 øre og Olle Erichsen som eigar, og matr.nr.649 med
  skyld 1 øre og 3 mkl med Olle Olsen som eigar.

Skattemanntalet for 1762 har også berre dei same tri matr.nr.

           Da kan eg prøve å registrere gardane slik:

               Matrikkel nr.647 Vammervold
med gammel skyld 1 øre og tillagt matr.nr.638 Rise med skyld 12 mkl.
Nytt matr.nr.60 med lnr.58 og skyld 1 daler 2 ort og 12 shilling.
Frå 1890 gnr.68 bnr.1 med skyld 2,55 mark.

Jordebok 1648 1Asbjørn Vambre,eget odel 1 øre,fri for skatt
              2Torre, eget odel 1 øre.fri for skatt
Folketellinga 17O1:Ole Taraldsen 5O år,Tarald Olsen 13 år,Even
                   Taraldsen  5 år.

Skattemanntal 1762:Tarald Evensen g.m.Sigrid.
Matrikklane:1661 Asbjørn
            1696 Ole Taraldsen  1 øre.
            1721 Ole Taraldsen  1 øre
            1762 Tarald Evensen
            1838 Michel Scharsem 1 øre
                 Tillagt matr,nr.638 12 øre.
            1890 Ole Baardsen 3 ort og 18 shill.
            1909 Ole Olsen    2,55 mark.

Folketellinga 1801:Michel Olsen 40 år g.m.Marit Ellefsdrtr.42 år.Ole
                   8 år, Ellev 3 år. Ingebrigt Olsen 28 år,tjener,
                   Kjersti Olsdtr. fosterdatter 13 år,
                   II.
                   Kjersti Johnsdtr. husmand m/jord,enke
                   Born 1 Kristin Olsdtr. f.1791,2 Sigrid Olsdtr.
                        f,1794. 3 Sigrid Olsdtr. f. 1797

Skifter på Vammervold:(647)
1778  1/9 :Tarald Evensen Vammer - Sigrid Larsdtr. Rise
           Arving: Hennar far Lars Paulsen Rise.
1789 3O/7 :Bersvend Olsen Vammer - Sigrid Hellaugsdtr.
           Born:1 Ole Bersvendsen,bor i Trondheim.2 Marit Bersv,dtr.
                4O år, ugift.
1817 21/7 :Michel Olsen Vammer -
           Born:1 Ole Michelsen, 2 Tore Michelsen,3 Mette
                 Michelsdtr..
1845 8/12 :Thor Michelsen Vammervold - Sigrid Iversdtr.
           Born:1 Marit Thorsdotter 6 veker gl.
                Laugverge:Elling Johnsen Sæter.

                  Tinglyste dokumentet.
1747 2/11 :Vammer,1 øre, av Ole Taraldsen seld til Even Olsen for
           24 Rdl.
1751 18/1 :Vammer 1 øres leie,dertil har Thyri Jonsdtr.lyst odels-
           og løsningsrett.
1759 30/10:Vammer 1 øre, Ole Olsen får skjøte på Vammer frå faren
           for 24 Rdl.
1765 29/10:Tarald Evensen pantsetter 1 øre i Vammer til Ingebrigt
           Sivertsen Drivstuen for lån 80 Rdl.
1770 28/8 :Tarald Evensen får skjøte frå Ingebrigt Evensen for 12O
           Rdl.
1775 26/8 :Vammer 1 øre,dertil har Guri Olsdtr.lyst odels-og løsnings-
           rett.
1781 1/11 :Vammer 1 øre,kaptein Ulrich Feldtman får auksjonsskjøte for
           383 Rdl.
1792 23/2 :Vammer 1 øre,Ole Christophersen Stensem får skjøte frå
           kaptein Feldtman på 1 øre i Vammer for 490 Rdl.
1797 20/2 :Vammer det halve,12 mkl. seld av Ole Christophersen til
           Sivert Arntsen Vammewr for 250 Rdl.

Desse har hatt skjøte på Vammervold.
               1747 Ole Taraldsen  1 øre
          1747 1759 Even Olsen  1 øre
          1759      Ole Olsen   1 øre
          177O      Tarald Evensen
          1781 1792 Ulrich Feldtman 1 øre
          1792 1797 Ole Stensem 1 øre
          1797      Sivert Vammer 12 mkl.

Desse må ha budd på Vammervold:matr.nr.647.
Ole Taraldsen             1651      Ildri Evensdotter        1655 1745

Tarald Olsen              1688      13 år i 17O1
Even Olsen                1696       5 år i 17O1
Kari Olsdtr.Vammer        1699 1773
Ragnhild Olsd.Vammer                Hans Amundsen Stølen
Bersvend Olsen Vamme           1789 Sigrid Hellaugsdotter g.1746

Marit Sivertsdtr Vammer   17O7 1777 usikker.berre ved død

Hans Hansen Vammer ?      1746      (Foreldra reist til Sunndal?)

Thyri Johnsdtr.Vammer     1718 1768 Olef Evensen Qvalsjord.  1722 1797
Randi Johnsdtr.Vammer               Ingebrigt Olsen Aamotsdal.g.1759

Anna Michelsdtr. Vammer   1728 1812

Marith Bersvendsdt.Vammer 1749      ugift i 1789

Tarald Evensen Vammer               Sigrid Larsdtr.Risløkken 1753 1778

John Olefsen Vammer                 1barn i 1775 m/Guri Brenmo
                                    2barn i 1778 m/- - -ds - - -

Marit Olsdtr Vammer       176O 177O
Michel Olsen Vammer       1761 1817 Marit Ellevsdtr.         1759
Even Olsen Vammer         1767 1811

Ole Bersvendsen Vammer    1762 1794

Kari Johnsdtr.Vammer      1775 1775

Baard Ingebrigtsen Vammer 1781 1852 kårmann

Kari Evensdotter Vammer   1782
Even Evensen Vammer                 Ingeborg Nilsdtr.i 1837

Brith Eriksd.Vammervold   1793 1856 ugift

Ole Michelsen Vammervold  1791 1861 Sigrid Iversdtr.(Olsdtr?)
                                    Barn i 1832 m/Marit H.Nysæter
Mette Michelsdtr.Vammer   1791 1871 ugift
Ellev Michelsen           1797 18O1
Tore Michelsen                 1845 Sigrid Iversdotter
Ole Michaelsen Vammer     1814 1814 (8 dager gl.)

Sigrid Sivertsdtr  "vold  1823 1894 selveier(Ole Isbrekk)

Niels Evensen Vammer      1843

Marit Olsdtr.  = vold     1788 186O kårenke

Kristi Olsdtr.Vammer      1791 1869 Sivert Hansen Vammervold i 183O

Sivert Arntsen Vammer               Guri Erichsdtr.          1771 1812

Jørgen Olsen Vammervold             Marit Iversdtr. i 183O

Ole Jøgensen Vammervold   183O

Marit Sivertsdtr.Vammer   1795      Roald Ludvigs.Barstad
Guru Sivertsdtr.Vammwe    18O5      Barn i 1829 m/Ole Sv.Sæteren.
Ildri Sivertsdtr.Vammer   ????        "  " 1843 m/Elling Stuen

Erik Halvorsen Vam.vold   1815 1875 kårmand
 

Ole Baardsen Vammervold   1822 1877 Barn i 1846 m/Marit O.Vammervold.
               g.m.                 Kristi Olsdotter (i 1855)
Ole Siverts.Vammervold    183O      (Kristi og Siverts barn)

Marithe Olsdtr.Vammer     1816 1882 Barn i 1838 m/Lars frå Meldal
                                    ved død gms.enke
Michael Olsen Vammer      1818      Barn i 1849 m/Sigrid O Tande
Marithe Olsdtr.Vammer     1821      Ingebrigt Baardsen       18O9 1872
Iver Olsen Vammer         1823
Ole Olsen Vammer          1826
Arnt Olsen Vammervold     1829
Arnt Olsen Vammervold     1831
Arnt Olsen Vammervold     1835

Guri Roaldsdt Vammer      1827      Marits Sivertsd.s son

Marit Olsdtrs Vammer      1829 1858 ugift

Even Evensen Vammer       1837

Erik Ellingsen Vammer     1843       Mulig Stuen som etternamn

Ingeborg Ingebr.d.Vammer  1841
Kristi Ingebr.d.Vammer    1849
Anne Ingebrigtsdtr. "     1853 1861
Ingebrigt Ingebrigtsen "  1855

Marit Thorsdtr.Vammervold 1845

Hans Petter Eriksen  "    1845 1878 Gbr.

Marit Olsdtr,Vammervold   1846      Ole Baardsens dtr.
Ingeborg Olsdtr.   "      1855

Sigrid Iversdtr.          1848

Marit Olsdtr.Vammervold   1850      Johan Nilsen Loe         1860
Ole Olsen Vammervold      1851      Marit Olsdtr.Hoel        1843

Anne Hansdtr Vammervold   1871 1872

Ole Larsen Vammer         1873 1873

Ole Olsen Vammervold      1883      Inga Marie Volden        1886
Kristi Olsd.Vammervold    1885

Ole Olsen Vammervold      1916
Oddmund O.Vammervold      1923
Morten O. Vammervold      1930

Husmann.
Ole  (død før 18O1)                 Sigrid Johnsdotter       1769

Kirsten Olsdtr. Vammer    1791
Sigrid Olsdotter Vammwe   1793
Sigrid Olsdotter Vammer   1794
 

                      Matrikkel nr.648 Vammer
med gammel skyld 1 øre 3 mkl.Nytt matr.nr.61 med lnr.59a og skyld 1
øre 3 mkl.Frå 1838 oppdelt i fleire bruk og frå 189O gnr.69 bnr.1 med
med skyld 8 shilling, revidert O,48 mark.Garden er seinare kalla
Storskreen. og frå 1838 oppdelt i mange små bruk.I 1838 er det 8 bruk.
I 1838 er det 8 eigarar og i 1890 heile 8 bruksnummer.

Folketellinga 17O1:Efuen Olsen Vammer,5O år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen g.m.Gjørran.og mandens søster Sigrid
                   Olsdt.
Matrikklane:1661 Tarald         1 øre 2 mkl.
            1664 Tarald Joensen 1 øre 3 mkl.
            1696 Olle Olsen     1 øre 3 mkl.
            1721 Olle Olsen     1 øre 3 mkl.
            1762 Olle Olsen
            1838 Even Sivertsen   3/4 mkl.
                 Marit Ingebrigtsdtr. 3/4 mkl.
                 Ole Hansen Vammer 1 1/2 mkl.
                 Ingebrigt Evensen 1 mkl.       tilsammen
                 Ole Evensen       1 mkl.       1 øre og
                 Tarald Pedersen   5 mkl.       3 mkl.
                 Simen Taraldsen   5 mkl.
                 Baard Ingebrigtsen 12 mkl.
            1890 Sivert Evensen   8 shil.
            1909 Peder Olsen Stølen 0,48 mark

Skifter på Vammer:
1765 30/8 :Ole Olsen Vammer - Jørund Adamsdotter,f.Sætrum.
           Born:1 Guri 8 år,2 Marit 5 år,3 Mildrid 3 år,4 Sigrid 1/2
                  1/2 år. Laugverge;stedfaren Ole Gulliksen Sætrum.

Folketellinga 1801:Erich Pedersen 34 år, Guru Olsdotter 32 år,med
                   borna:1 Peder 8 år,2 Ambiør 1 år..
              II  :Tarald Pedersen 27 år,,Marit Halvorsdtr. 21 år,
                   Peder Eriksen,deres far, 68 år og Sigrid
                   Taraldsdtr. 60 år.

                    Tinglyste dokument.
1744 18/3 :Ole Olsen får skjøte frå Anders Olsen for 211 Rdl.
1747  2/11:Vammer, 7 mkl.pantsettes av Ole Olsen til Marie Feldtmand
           for lån 50 Rdl.
1774 24/8 :Vammer 1 øre 3 mkl.ved off.auksjon seld til Peder Eriksen
           Gulager etter forrige eier Arnt Ingebrigtsen for 242 Rdl.
1775  1/2 :Vammer 1 øre 3 mkl.dertil har Erik Arntsen lyst odels- og
           innløsningsrett.
1775 24/2 :Vammer 2 (?)øre,derunder har eieren Peder Erichsen ved
           contract forbundet sig til at give sin hustru Gjørund
           Adamsdtr. kår på livstid.
1787 27/8 :Vammer 1 øre 3 mkl.Iver Olsen Rise får skjøte frå Peder
           Erichsen Vammer for 480 Rdl.
1785 23/1 :Vammer 1 øre 3 mkl.Iver Olsen sel til Erik Pedersen Vammer
           for 480.
1795 23/1 :Vammer,Erik Pedersen pantsetter 1 øre 3 mkl. til kjøpmann
           Pettersen i Trondheim.
1796 13/10:Tarald Pedersen får bygselseddel på en plass under Vammer
           kaldet Sanden fra Peder Erichsen på visse vilkåpr.
1806 24/6 :Vammer 13,5 mkl.(Halve garden) av Erich Pedersen skjøtet
           til broren(?) Tarald Erichsen for 370 Rdl.
1813  9/6 :Vammer,matr.nr.648, 13,5 mkl.på skifte etter Erik Pedersen
           vurdert for 1200 Rdl. og utlagt til enken Guri Olsdatter.

          Desse har hatt skjøte på 648 Vammer.
               1744 Anders Olsen
          1774 1787 Peder Eriksen Gulaker
          1787 1787 Iver Olsen Rise 1 øre 3 mkl.
          1787      Erik Pedersen
          1813      Enken.

Desse må ha budd på 648 Vammer:
Tarald Olsen Vammer i 1661 og 1664

1648 Olle Vambre,1 øre 6 mkl. eget odel.fri for skatt. ???
Ole Efuensen Vammer

Efuen Olsen Vammer        1651        5O år i 17O1

Ole Eriksen Vammer i 1721           Marit Olsdtr.Rise        1666 1757
                                    ved død som Ole Vammers enke.??
Peder Eriksen Vammer      1733      Sigrid Taraldsdtr.       1737 1813
                                    Barn i 1779 m/Rannei Ingebr.dtr.??

Sigrid Olsdtr.Vammer                    i 1762
Ole Olsen Vammer          17O1 1761
Ole Olsen Vammer d.y.     1732 1765 Gjøran Adamsdtr.Sætrom   17O1 1762

Ingebrigt Evensen vammer  17O8 1780 død i snøskruen

Guru Olsdotter Vammer     1757
Marit Olsdtr.Vammer       176O
Mildrid Olsdtr.Vammer     1762
Sigrid Olsdtr. Vammer     1764
Gjøran Olsdtr.Vammer      1764 1765

Ole Pedersen Vammer       1758
Ole Pedersen Vammer       177O 177o usikker.
Tarald Pederesen Vammer   1774 1854 Marit Halvorsdtr.        178O
Rannei Pedersdtr.Vammer             Ingebrigt Olsen Loe

Mildrid Olsdtr.Vammer     1762
Sigron Olsdtr.Vammer      1765
Guri Olsdtr. Vammer       1767 1854 Erik Pedersen            1767
Anne Olsdtr. Vammer                 Barn i 1817 m/Knut Olsen ??

Erik Sivertsen Vammer ??  1798 1872 berre ved død.usikker

Ole Ingebrigts.Vammer     18O8

Marie Knudsdtr.Vammer     1817

Peder Eriksen Vammer      1793
Ambjørg Eriksdtr.Vammer   18OO
Ole Eriksen Vammer        18O5 1867 barn i 1846 m/Marit O.Stølen
Erich Erichsen Vammer     18O8 1811

Peder Taraldsen Vammer    18OO 188O ?? Fattiglem. på Vognild
Sigrid Taraldsdtr.Vammer  18O6      Barn i 1837 m/Sivert O.Bakk
Ole Taraldsen Vammer      181O
Ole Taraldsen Vammer      1813      Sigrid Thorsdtr.(Fra Folldal?)
Simon Taraldsen Vammer    1815
Haldorf Taraldsen Vammer  182O

Ingebrigt Ingebr.Vammer   18OO      Ranneys son
Baard Ingebrigtsen   "               Usikker.

Ildri Iversdtr.Vammer               Barn i 1832 m/Halvor O.Hoel

Ingebrigt Baardsen Vammer           Marit Olsdtr. i 1842     1818 1873

Guri Halvorsdtr.Vammer    1832

Marit Ingebrigtsd.Vammer  1836      barn i 1855 m/Ingebrig I Stølen.

Brit Sivertdtr.Vammer     1834 187O gmds kone
Marie Sivertsdtr.Vammer   1837      Sigrids dtr.m/Sivert Bakk

Sivert Evensen Vammer ca  184O 1871  Marit Halvorsdtr Vammer ca.184O

Mari Ingebrigtsdtr.Vammer 1858 188O

Ingeborg Sivertsd.Vammer  187O 187O 6 dage
Marit Sivertsd.Vammer     187O 187O 12 dage   alle 4 født 17/3 187O
Erik Sivertsen Vammer     187O 187O 23 dage   tilsammen 19 merker.
og 1 dødfødt

Even Sivertsen Vammer     187O

??? Olsdtr.               1837
Haldorf Olsen Vammer      1843

Erik Ingebrigtsen mer     1842
Marit Ingebrigtsd.Vammer  1855      Marits dtr.m/Ingedbrigt
 
 

                     Matrikkelnummer 649 Vammer.
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr.nr.62 med lnr.62 og 63 med skyld
1 øre 3 mkl.Frå 189O gnr.7O bnr.1 med skyld O,98 mark.

Folketelling 17O1:Ole Olsen Vammer 5O år.

Skattemanntal 1762:Arnt Ingebrigtsen og Kari med borna:1 Erik,2 Randi.
                   Husmenn/Inderster:Ole Evensen og Tyri.Haagen Skreen
                   Ingebrigt Evensen g.m.Marit og borna Ole og Randi.

          Matrikklane:1661 Anders         1 øre.
                      1664 Anders Rise
                      1696 uteglemt
                      1721 Olle Olsen     1 øre 3 mkl (??)
                      1792 Arnt Ingebrigtsen
                      1838 Erik Sivertsen      12 mkl.
                           Even Evensen        12  "
                      1890 Ole Hansen      22 shilling.
                      1909 Ole Hansen      O,98 mark.

Folketelling 1801:Sivert Arntsen 34 år.og Guri Eriksdotter 30 år med
                  borna:1 Marit 6 år,2 Erich 3 år.Jørend Adamsdtr.enke
                        72 år og hennar dotter Guri 44 år,ugift.
        2.famelie:Olef Christofferesen 5O år og kona Kari Eriksdtr,44
                  år med sonen Erik 9 år.
        Husmann:  Ole Lødensen 52 år og kone Ragnhild Larsdtr. 56 år

                    Tinglyste dokument.
1751 18/1 :Vammer,12 mkl.seld av Elias Olsen Ecker til Ingebrigt
           Estensen etter forening.
1758 28/8 :Vammer 12 mkl. tillige med 1/2 Spand i Rise seld Paul
           Erichsen.
1764 29/10:Vammer 12 mkl.seld til Elias Paulsen Rise for ??  Rdl.
1767 17/1 :Vammer 12 mkl. pantsatt av Ingebrigt Estensen til
           canselliråd Henrich Angell for lån 40 Rdl.
1783 17/3 :Vammer 12 mkl.saman med 13 mkl.i Rise ved off.auksjon seld
           til Erik Sivertsen Hoel frå Rennebu.
1810 22/2 :Vammer,matr.nr.649,derav 12 mkl.av Ole Christophersen
           seld til lensmann Wasleggen for 700 Rdl.
1812 5/12 :Vammer matr.nr.649 derav 12 mkl.av lensmann Wasleggen
           seld til Erik Ingebrigtsen Skarsem for 300 Rdl.
1813 27/1 :Vammer matr.nr.649 12 mkl.på skifte etter Guri Eriksdtr.
           vurdert for 800 Rdl.og utlagt til enkemannen Sivert
           Arntsen.
1813  9/6 :Vammer 649,derav 12 mkl.av Ingebrigt Eriksen Skarsem på
           Ingebrigt Eriksens vegne seld til Erik Ingebrigtsen for
           400 Rdl.
1813 22/2 :Vammer matr.nr.649 --Sanden skal skyldsettes av John
           Eriksen Risløkken og med 1.prioritet pantsatt til Orkdal
           overformynderi.
1813 28/8 :Vammer,649,derav 12 mkl.av Erik Ingebrigtsen Skarsem seld
           til Paul Larsen Loe.
1813 4/12 :Vammer 649,derav 12 mkl.av Ingebrigt Eriksen Skarem på den
           umyndige sønn Eriks vegne,pantsatt til Erik Ingebrigtsen
           Skarsem for 200 Rdl..

Desse må ha hatt skjøte på deler av 649 Vammer m/Rise.

          1751 Elias Olsen 12 mkl.    1812 1813 Lensm.Vasleggen.
          1758 Paul Olsen   2 øre     1813 Erik I Skarsem 1 øre.
          1764 Elias Paulsen
          1764 Ingebrigt Eriksen
          1784 Erik Siv. Hoel 1 øre 1 mkl.
          1812 1813 lensm.Vasleggen 12 mkl.

Desse må ha budd på Vammer
Ole Olsen Vammer          1651      5O år i 17O1

Arnt Ingebrigtsn          17OO 1773 Kari

Erik Arntsen Vammer                 Randi Olsdtr.Volden g.1768
Randi Arntsdotter Vammer  1733 18O1 barn i 1769 m/Johannes Olsen Mjøen
Sivert Arntsen Vammer     1767      Guri Eriksdotter         1771

Kari Johannesdtr.Vammer   1769
Johannes Johnsen Vammer   1779 1861 kårmann

Marith Sivertsdtr Vammer  1795      Jon Olsen Detli          1798
Erik Sivertsen Vammer     1788      Ingeborg Eriksdtr, Vekve 18O3

Erik Sivertsen Vammer     171O 171O tvilling,eldste.

Even Evensen Vammer                 Ingeborg Nilsdtr         1799 1866

Knut Estensen Vammervold  18O8 1868 gbr.

Ildri Johannesdtr Vammer  18O9 1887 gift til Hol

Sivert Eriksen Vammer     1827 1882 Marit Halvorsd.Bøasæter  1836

Halvor Sivertsen Vammer   1828 1866 selveier

Ingebrigt Evensen                    Marit
Kristine Evensdtr. Vammer 1832
Guri Evensdtr. Vammer     1834 1866  ugift
Ole Evensen Vammer        1841       Tyri

Ole Sivertsen Vammer      1847 1861
Erik Sivertsen Vammervold 1856 1861

Ingeborg Knudsdtr.Vammer  1791       fosterdtr.

Jørren Adamsdtr.          1729       Kaar

Guri Olsdtr.Vammer        1757       Jørrend dtr.(Cfr.matr.nr.648)

Olef Christoffersen       1751       Kari Eriksdotter        1757

Erik Olefsen              1792
Christi Olsdtr.Vammer     1793       Sivert Halv.Engelsjord  1791 1855
Christopher Olesen Vammer 1795 1797

Ingeborg Eriksdtr.Vammer  1796 1882 enke i Viken

Ingebrigt Eriksen Skarsem

Erik Ingebr.Skarsem                  Skjøte i 1813

Sigrid Sivertsdtr Vammer  1824       barn i 1844 m/Jens Bjerkaker
Haalvor Sivertsen Vammer  1827

Even Jensen Vammervold    1844       Sigrids son.

Sigrid Sivertdtr.  "      1858 1861

Finn ikkje plass til:
Ole Olsen Vammer                     Methe Eriksdtr.         177O 1818

Inger Olsdtr.Vammer       18O6

Kari Olsdtr. Vammer       1893 1894 (Gmd,Ole Oedersen Vammer?

Husmann:
Ole Lødensen Aalmen       1749       Ragnhild Larsdtr,Vammer 1745

Husmenn og Inderster:
Ole Evensen                          Tyri. Haagen Schreen
Ingebrigt Evensen                    Marit og borna Ole og Randi

Ole Ingebriugtsen Vammer
Randi Ingebr.dtr.Vammer
Berit Ingber.dtr.Vammer   1841 1858 usikker.

Haagen Skreen                       Inderste.

Finn ikkje plass til:
Rasmus Olsen Vammer                 barn i 1761 m/Marit Olsd.Enge
                g.1766 m/            Marit Andersdtr.Sætrum

Sigrid Rasmusdtr.Vammer   1761 1761  eller kanskje Enge som fam.namn.

Heller ikkje til:
Brit Jensdtr.Vammer                 Rasmus Mjøen i 18O5

Jens Rasmusen Mjøen       18O5

Marit Evensdtr  Vammer    1815 1871  Enok Paulsen i 1849

Martin Pedersen Vammer

Even Enoksen Vammer       1849
Ingebrigt Enoksen Vammer  1854

Oline Martinsdtr.Vammer   1892 1894
                  Vammervoldtrøen.
Ole Olsen Volden          1859      Marta Elisabet           1858

Så har eg funne:
Knut Nilsen Vammer i 1747           Berit Ingebrigtsdtr.
Ols Knudsen Vammer        1747

                    Vammermoen
Anne Olsdtr.Vammermoen    1771 1865 enke i 1817,husmand.
                                    barn i 1817 m/Knut Olsen Hoel.

Halvor Larsen Vammermoen  1773 18O9

Marit Knudsdtr.Vammermoen 1817 1817

Anne Halv.dtr.Vammermoen  1798      Ingebrigt.Toresen Sneve  1796
Marithe Halvorsdtr,Vammer           Barn i 1724 m/Ole frå Folldalen.
                                    Barn i 1826 m/Hans frå Folldalen
Guri Halvorsd.Vammermoen            Barn i 1825 m/Arnt IGrøtte.
Lars Halvorsen    "       18OO 1878 Barn i 1841 med Folldaling
       død som ugift                 "  " 1849  "  Ragnhild Fossem

Gjertrud Olsdtr.Vammer    1824      Marits dttr.
Marithe Hansdtr.  "       1826      - " -   "

Marit Arntsdtr.Vammermoen 1825      Guri og Arnts son.

Finn ikkje plass til:
Ole Thorsen Vammer        181O 181O
og
Ingebrigt Siverts.Vammer  185O 1859
 

                     Ivarenget.
Ole Olsen Ivarenget       1774 1851 (Husmann Vammerplass ved død)

Svend Ingebr,sen Ivareng  1797 1856

Stener Svendsen    "      18OO 188O Flem?

Ragnhild Olsdtr Ivarenget 18O6 1860 Jens Guttormsen Lo??     18O5 1866

Ole Stenersen Sæteren     1834 1911 Anne Mathiasd.Hoel       1841 1911

Sivert Olsen Ivareng      1863
Ole Olsen Ivareng         1875Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel