Matrikkelnummer 868 Rønningen.
med gammel skyld 9 mkl. Nytt matr.nr.299 med lnr.358 og skyld 1 orft
6 shilling.Frå 1890 gnr.303 bnr.3 med skyld 1 ort og 13 shilling.

Folketelling 17O1:Øde.

Skattemanntal 1762: Rønning,Ole Miøens avlsgård.ingen folk.

Matrikklane: 1696 Abraham         9 mkl.
             1721 Erik            9  "
             1838 lensm.Vasleggen 9 mkl.
             1890 Ole Brynjolfsen 1 ort 13 shill.
             1909 Ole Olsen       1,28 mark.

Folketelling 18O1: usikkert: Marit Evensdtr.enke, f.1713.
                   hennar dotter Sigrid Eriksdtr.f.1751 ??

Folketelling 1815: Kalla Halset og utan folk.
                   Husmann:John Olsen 48 år, kone Ragnhild Estensdtr.

                    Tingleste dokumenter
1755 15/4 :Kongeskjøte til premierløitnant Nils Randulfsen for 73 Rdl.
1758 28/10:Ole Ingebrigtsen Mjøen får skjøte på 9 mkl.i Rønningen fra
           fra løitnant Nils Randulfsen for 65 Rdl.
1785 27/8 :Lars Halvorsen Aune får skjøte på 9 mkl.i Rønningen eller
           Flaten frå enken Kari Taraldsdtr. for 79 Rdl.
1791 22/2 :9 mkl.i Rønningen/Havnen seld av Lars Halvorsen Øfne til
           til broren Arnt Halvorsen.
1791 27/8 :Arnt Halvorsen Aune sel 9 mkl.i Rønningen/Havnen
           til Ole Johnsen Røtvei og Anders Andersen Bøe.
1792 20/7 :Rønningen,det halve,4 1/2 mkl.seld av Anders Andersen Bøe
           til Løden Mortensen Haugen for 60 Rdl.
1792 20/7 :Rønningen,det halve 4 1/2 mkl. den såkaldte Havnen,seld av
           Anders Andersen Bøe  for 60 Rdl.
1801 23/2 :Ole J. Røtvei sel 4 1/2 mkl, til lensmand Vasleggen for
           60 Rdl.
1801 23/2 :Lars Mortensen Aalmen sel det halve,4 1/2 mkl.til Elling
           Halvorsen Gorset for 60 Rdl.
1808 12/4 :Rønningen,kaldet Havnen,matr.nr.868,det halve 4 1/2 mkl.
           er av enken Gjertrud Arntsdtr. Gorset seld til Halvor
           Vasleggen for 75 Rdl.

Desse må ha budd på 868 Rønningen:
Erik Rønning i 1721

Marit Eriksdtr, Rønningen           Iver Eriksen Gorset g.1757

Nils Randulfsen  i 1755

Ole Ingebrigtsen Mjøen i 1758       Kari Taraldsdtr ??

Lars Halvorsen Aunet
Arnt Halvorsen

Ole Brynjolfsen Rønning   1826 1872

                Matrikkelnummer 869 Rønningen
med gammel skyld 1 øre og 9 mkl.Nytt matr,nr.298 med lnr.357 a-c,
Frå 1890 gnr.303 bnr. 1 med skyld 3 ort og 4 shill.

Folketelling 17O1:Lars Arentsen 42 år,Aren Larsen 3 år og Aren Larsen
                  2 år.

Skattemanntal 1762:Erik Larsen g.m.Marit.Hans brors enke Marit og
                   hans slægt Eli.
Matrikklane: 1696 Aren   1 øre 9 mkl.
             1721 Knut   1 øre.6 mkl.
             1762 Erik Larsen
             1838 Knut Eriksen  10 7/8 mkl.
                  Arne Erichsen 7 11/16 mkl =1 øre 9 mkl.
                  Peder Hellaugsen   14 7/16  "
             1890 Erik Eriksen  3 ort og 4 shill.
             1909 Iver I.Morken  2,71 mark

Folketellinga 1801:Anders Ingebrigtsen 45 år,Sigrid Eriksdtr.5O år,
                   Erik Arntsen 23 år,hennar son, Even (Andersen?)
                   17 år, Marit Evensdtr. hennes moder, 88 år.
                   Husmann John Olsen 48 år,Ragnhild Estensdtr.48 år,

Folketelling 1815:Erik Arntsen 36 år,Marit Knudsdtr.3O år, Arnt 11 år,
                  Guru 8 år,Knut 6 år,Anders 3 år,Ole f.1815
                  Husmann John Olsen 63 år, Guri Johnsdtr. 5O år,

Skifter på Rønning:869
1752 15/6 :Ole Olsen Rønningen -Mali Roaldsdtr.
           Born:Ole Olsen Rønningen 14 år,Sivert Olsen 6 år,Guri
                Olsdtr.11 år.Marit Olsdtr.f.1752.
1760 7/11 :Arne Larsen Rønningen - Marit Pedersdtotter.
           Arvingar:hans søsken:1 Erik Larsen Rønning,2 Marit
           Larsdtr.g.m.Ole Olsen Rønning,3 Gjertrud g.m. Ole
           Pedersen Furunes,død,har borna:a Lars,b Peder,c Kjersti,
           35 år,d Sigrid 30 år,e Marit 23 år, 4 Marit Larsdtr.g.m.
           Halvor Estensen Vekve.Laugverge:Ole Iversen Rønningen.
1823  9/6 :Erik Arntsen Rønning - Marit Knudsdtr.
           Born:1 Arnt 19 år, 2 Knut 13 år,3 Anders 11 år, 4 Ole
                8 år,5 Guri 19 år og 6 Sigrid 6 år.
1826 22/2 :Anders Ingebrigtsen Rønning - Sigrid Eriksdtr.
           Born:1 Erik.,død, har borna:Arnt 22 år,,Knut 16 år,
                Anders 14 år,, Ole 11 1/2 år, Guri  22 år,
                Sigrid 9 år.
                2 Even, 3 Marit enke etter Hans O Sæter.
1830 13/2 :Arnt Eriksen Rønning - Karen Johnsdotter
           Born:1 Marit 3 år,2 John 1/4år.

                    Tinglese dokumenter.
1745 20/10:Rønningen 1 øre 9 mkl.av Aasilde Tønder seld til  Ole
           Olsen Sveen for 50 Rdl.
1760 07/11:Ved skifte etter Arne Larsen er eigedomen utlagt til
           enken Marit Pedersdtr.og søskena.
1761 17/1 :seld av Ole Olsen m.fl.til Erik Larsen for 33 Rdl.
1771 28/8 :Arnt Evensen får skjøte frå svigerfaren Erik Larsen for
           44 Rdl.
1794 28/8 :Enken Sigrid Eriksdotter gir bøkselseddel på 1 øre 9 mkl.
           i plassen Haugen under Rønningen til John Olsen Stølen.
1806  7/4 :Rønningen 1 øre 9 mkl.er av Anders Ingebrigtsen m/fl.seld
           til Erik Larsen for 33 Rdl.

Desse må ha budd på Rønning (Stølen)
Ole Olsen Rønningen       1696 1765

Løden Sivertsen Rønning   17O9      Guri Pedersdtr. Rønning g.1765

Ole Olsen Rønning         1735 1816
Guri Olsdtr.Rønning       1741
Sivert Olsen Rønning      1746
Marit Olsdtr.Rønning      1752

Arne Larsen Rønning       1699 176O Marit Pedersdtr.Rønning  1689 1781
Erik Larsen Rønning       17O9 1781
Marit Larsdter Rønning    17OO 1765 Ole Olsen Rønning
Gjertrud Larsdtr.                   Ole P. Furunes
Marit Larsdtr.Rønning               Halvor Estensen Vekve

Erik Arntsen (usikker)    1748 1811 Marit Evensdtr.Rønning   1713 1804

Erik Arntsen Rønning      1774 1774 usikker.

Sigrid Eriksdtr.Rønning   1751      Anders Ingebrigtsen      1756 1816
Maritm Eriksdtrr.         1753 1773 Ragnhild Estensdtr,usikk.1753 18O6

Erik Andersen Rønning     1778      Guro Knudsdtr.           178O 187O
Even Andersen Rønning     1784
Marit Andersdtr.                    Hans Olsen Sæter

Even Arntsen Rønning      174O 1793 Karen Iversdtr i 1817 ??

Sigrid Evensdtr.Rønning   1787

Sigrid Evensdtr.Rønning   1817 1817
Guru Evensdtr. Rønn9ngen  1821
Marit Evensdtr.Rønningen  1824

Peder Hellaugsen Rømning  1799 1858 Marit  ???  sdtr.i 1826  1784??

Arnt Eriksen Rønning      18O4      1Karen Johnsdtr.
    I 1834 er han gift med          2Elisabeth Christensdtr. 18OO 1865
                                    Barn i 1823 m/Ingeborg fra Kvikne.
                                      "  " 1824 m/Ildri Larsdtr.Loe
Guru Eriksdtr.Rønning     18O6      Barni 1828 m/Hans Arntsen ??
Knut Eriksen Rønning      18O8 1866 Marit Povelsdtr. i 1848
Eric Erichsen Rønning     18O9 1812 syk fra fødselen
Anders Eriksen Rønning    1812 1865
Ole Eriksen Rønning       1815
Sigrid Eriksdtr.Rønning   1817
Erik Eriksen Rønning      182O

Karen Pedersdtr.Rønning   1826
Erik Pedersen Rønningen   1828       barn i 1848 m/Marit O.Røtvei
                                     Gjertrud Eriksd.Lien i 1855

Karie Pedersdtr.   "      1831       barn i 1854 m/Hans Paulsen Gorset

Marit Arntsdtr. Rønning   1826
Johannes Arntsen Rønning  1829
John Arntsen Rønning      183O
Erikm Arntsen Rønning     1831
Karen Arntsdtr.Rønning    1834
Sigrid Arntsdtr.Rønningen 1836
Ole Arntsen Rønning,      1837 1876 selveier (Vikåsen?)
Ole Arntsen Rønningen     1839
Arent Arentsen Rønningen  1842

Sigrid Hansdtr.Rønning    1828

Erik Knudsen Rønning      1843
Anders Knudsen Rønning    1848
Guro Knudsdtr.Rønning     1849 1861
Knud Knudsen Rønningen    1855 1855

Paul Hansen               1854        Karis som m/Hans Paulsen

Marit Eriksdtr. Rønning   1849
Erik Eriksen Rønningen    1855
Anne Eriksdtr Rønning     1861 1877 gm.dtr.

Husmann.
John Olsen Rønning        1759      1Ragnhild Estensdtr.     1759
                                    2Guru Johnsdtr.          1755
                                    Barn i 1797 m/Barbro J.Stavåløkken
 

                Matrikkelnummer 870 Rønning
med gammel skyld 1 øre. Nytt matr.nr.297 med lns.355 og 356 med
skyld tilsammen 1 daler.Frå 1890 gnr.302 bnr.1 med skyld 1,91 mkl.

Folketelling 17O1: Rasmus Pedersen 5O år.Ole Rasmusen 8 år.

Skattemanntal 1762:Ole Iversen og Mali med borna Sivert og Guri

Matrikklane: 1696 Rasmus           1 øre
             1721 Rasmus           1 øre
             1838 Peder Pedersen     12 mkl.
                  Anders Gundersen   12  "
             1890 Knut Pedersen    2 ort 16 Shill.
             1908 Goro K.Rønning   1,91 mark.

Skifter på 870:
1809 23/2 :Ole Olsen Rønningen - Sigrid Hellagsdtr,f.Stuen
           Born:1 Hellaug g.m.Randi Olsdtr.Bøasæter,død,har
                borna:a Marit 4 år. 2 Ole f.1775.3 Jon f.1776
                4 Ole d,y,f.1777,5 Ingebrigt f.1777.6 Mali g.
                m.Beraug Roaldsen Rønningen.7 Guri 22 år.
1871 29/2 :Marit Knutsdotter Rønningen  - enke (Erik?)
           Born:.ektesk.1 Arnt Eriksen,2 Ole Eriksen, 3 sonesonen
                 Erik Knutsen i Amerika,4 Pauk Knudsen,5 Anders
                 Knutsen,6 sonedottra Guro Knutsdtr.17 år,7 Marit
                 Knutsdtr.13 år. 8 Erik Ellingsen i Nordland,9 Ole
                 Ole Ellingsen i Orkdal,10 Tjøstulf Ellingsen i
                 Sunndal,11 dotterdtr.Sigrid Hansdtr.g.m. Iver I.
                 Sjaaheim av Dovre.12 dottra Sigrid Eriksdotter g.m.
                 Peder  Kaasen.

Folketellinga 1801:Ole Olsen Rønning 64 år,Sigrid Hellefsdtr.56 år
                   Hellef Olsen 33 år,Ole Olsen 24 år,Guri Olsdtr.
                   14 år.
         Fam:II:   Erik Iversen 25 år,Karen Hansdtr. 34 år, Iver
                   Iversen 4 år.
Folketelling 1815:Ole Olsen 38 år, Guri Simonsdtr.35 år,John Olsen
                  3O år, Ingebrigt Olsen 19 år, Simon Olsen 8 1/2
                  år,Sigrid Olsdtr.11 1/2 år,Guri Olsdtr.4 år,Marit
                  Olsdtr. 11 mnd.
          Same nr:Erik Iversen Rønning 39 år, Kari Hansdtr. 49 år,
                  Iver Eriksen 18 år,Hans 13 1/2 år,Ingebrigt 1o år,
                  Husmann Beraug Roaldsen 57 år, Mali Olsdtr.5O år,
                  Anna Beraugsdtr.16 år, Ole Beraugsen 14 år, Roald
                  7 år,

                  Tinglese dokumenter.
1752 17/6 :Rønningen 1 øre,ved skifte etter Ole Olsen utlagt til enken
           Mali.
1765 29/10:Olem Olsen får skjøte på 1 øre i Rønningen frå Ole Iversen
           for 50 Rdl.
1807 23/12:Rønning,det halve,12 mkl.Erik Iversen Gorset får skjøte frå
           Ole Stølen(?)for 475 Rdl.og pantsatt til Sivert Saugestad,
           Rennebu for 263 Rdl.3 ort,4 shill.
1806  7/4 :Anders Ingebrigtsen m/fl.seld til sonen Erik Andersen for
           272 Rdl.
1809 22/2 :Rønningen,det halve 12 mkl.vurdert for 401 Rdl.og utlagt
           til Arnt Iversen Volden på skifte etter Sigrid Hellaugs-
           dtr.f.Stuen.
1812  2/3 :Rønningen,det halve av matr.nr.870,12 mkl,av Ole Olsen d.e.
           seld til Ole Olsen d.y. for 400 Rdl.

Rasmus Pedersen Rønning   1651      5O år i 17O1

Eli Olsdtr.Rønningen      167O 1764 Usikker.

Peder Rasmusen Rønningen  1681 1767
Anne Rasmusdtr.Rønningen  1687 1754 Berre ved død
Ole Rasmusen Rønning      1693      8  år i 17O1

Ingeborg Pedersd.Rønning  17O8 18O2
Sigrid Pedersdtr.Rønning            barn i 1762 m/Knut Olsen Aalbu
Marit Pedersdtr.Rønning             barn i 1762 m/Ole Pedersen Vognild

Ingrid Knudsdtr.Rønning   1766 1816,død som inderst

Sigrid Olsdtr. Rønning    1762
Ingebrigt Olsen Rønning   1765

Peder Pedersen Rønning    1778 1856

Ole Iversen Rønning                  Mali Roaldsdatter (g.1759)
Erich Iversen Rønning     1776       Karen Hansdtr.          1786

Iver Eriksen Rønning      1797       Anne Ingebr.dtr. i 1815

Ingebrigt Erichs.Rønning  18O5

Eric Erichsen Rønning     18O8

Karen Iversxen Rønning    1825

Marit Olsdtr.Rønning ??   1769 1799
Sivert Olsen Rønning,               Berit Olsdtr. Hove ?? g.1772
Guri Olsdtr.Rønning       1773 1774
Ole Olsen Rønning         1783 1820 Sigrid Hellaugsdtr          18O9?
Hellaug Olsen Rønning     1768 18O8 Randi Olsdtr.Bøasæter d.før 1809.
Ole Olsen Rønning         1775      barn m/Sigrid Ols. Rønning i 18O3
                g.m.                Gurine Simensdtr.i 1811
John Olsen Rønning        1776
Ole Olsen d.y.            1777      Guru Simensdtr. i 18O6
Guri Olsdtr.Rønning       1787
John Olsen Rønning                  Ingrid Olsdtr. husm.
Ingebrigt Olsen Rønning   1795      Marits son m/Ole Stølen.
           Kalla Rønningsløkken i 1836
Peder Olsen Rønningsløken 1798 1875 Anne Olsdtr.kone  ??     181O 1878

Ole Pedersen Rønning      1833
Anna Pedersdtr."  løkken  1836

Sigrid Olsdter.Rønning    18O3       Barn i 1728 m/Paul Olsen Sæter
                                        " " 1731 - - - ds- - --
Guru Olsdtr.Rønning       18O9 18O9 død plutselig om natten hos moren

Marit Hellaugsdtr.Rønning 1805
Ole Hellaugsen Rønning    18O7 18O8

Simen Olsen Rønningen     18O6      (Ole og Gurus son)
Guru Olsdtr. Rønningen    1811       ??
Ole Olsen Rønningen       1819
Guri Olsdtr.Rønningen     1822

Ole Johnsen Rønning       1821
Sigrid Johnsdtr.Rønning   1825

Marit Paulsdtr.Rønning    1828       Knut Eriksen i 1845
Ole Povelsen Rønning      1831       Sigrid og Pauls dtr.

Paul Knudsen Rønning      1845

Kari Olsdtr.Rønning       1858 1861

Marit Paulsdtr Godtland   1879 1879
 

Finn ikkje plass til:
Anders Gundersen          1796 1858 (hadde skjøte i 1838)

Husmann
Beraug Roaldsen Rønning   1758      Mali Olsdtr.Rønningsplas 1765 1849

Anna Beraugsdtr.Rønning   1799      Peder Olsen Lien
Ole Beraugsen Rønning     18O1
Roald Beraug sen          18O4 18O5
Roald Beraugsen Rønning   18O7

Beraug Pedersen Lien      1826      barn i 1856 m/Marit A.Gorset
Mali Pedersdtr.Lien ??    1830
Roald Pedersen Røn-løkken 1843

Elisabeth Olsdtr.Rønning  1869     Ole Olsen Morken          188O

Så finn eg:
Knud Pedersen Rønningen             Anna Olsdtr.Rønningen i 1841

Guro Knudsdtr. Rønningen  1841

                   Godtland under Rønningen.
Iver pedersen Godtland              Marith Halvorsdtr. i 1855

Peder Iversen Godtland    1855

                  Matrikkelnummer 871 Nerlien.
med gammel skyld 1 øre og 6 mkl.Nytt matr.nr.300 med lnr.359-360 og
361. med skyld tilsammen 1 daler 1 ort og 16 skill.
Frå 1890 gnr. 304 bnr. 1 med skyld 3,46 mark.

Folketelling 17O1:Steffen Eriksen 62 år.

Skattemanntal 1762:Stephen Arntsen og Guro med borna:
                   1 Iver.2 Brit.Husfolk Ole Olsen og Q Olaug.

Matrikklane:1661 Erich               1 øre 6 mkl.
            1664 Stephen,63 år            12 mkl.
            1696 Stephen             1 øre 6 mkl.
            1721 Knut                1 øre 6 mkl
            1838 Ole Stølen                3  "
                 Ole Christensen           6 3/4 mkl.
                 Peder Haldosen            6 3/4  "
                 Jodda Bersv,dtr.og son   13 1/2  "
           1890  Sven Andersen        3 ort ogh 19 shill.
           1909  S.Andersen Bjerke        3,46 mark.

Folketellinga 1801:Ingeborg Pedersdtr. 54 år,enke,og sonen Peder
                   Iversen 33 år,ugift.dottra Marit 19 år, og
                   fosterbarn Karen Pedersdtr. 2 år.

Folketelling 1815:Svend Andersen 35 år, Jøda Pedersdtr. 32 år,
                  Kårkone Ingeborg Pedersdtr. 68 år og opp=
                  fostringabarn Ingrid Pedersdtr.14 år.
          Same nr:Christen Johnsen 58 år, Lisbet Olsdtr. 63 år,
                  son John 26 år, Ole 13 år, Lisbet 16 år.
                  Kårmann Peder Iversen 46 år,

Skifter i Lien 871:
1696 24/10:Kari Olsdtr. Lien - Stephen Lien.
           Born:1 Brit Lien, 2 Marit Lien, 3 Agnes Lien.
1742 27/10:Even Olsen Lien - Agnes Stephendsdtr.Lien
           Arv:hans søster Brit Olsdtr.g.m.Arnt Lien.og
           hennar søster Marit Stephensdtr. Lien
1783  5/9 :Iver Stephensen Lien - Ingeborg Pedersdtr.f.Loe.
           Born:1 Peder 15 år,2 Guru 17 år,3 Ingrid 13 år,4
                Kari 6 år, 5 Marit 2 år.
1796  6/4 :Peder Steffensen Lien - Klara Iversdotter.
           Born:1 Stephen Pedersen,tjener på Bøe.2 Amund
                Pedersen tjener hos Ingebr.Strand.
                3 Gjeretrud Pedersdotter Lien 18 år,
1823 19/2 :Ingeborg Pedersdotter - Iver (død før)
           Born:1 Peder,2 Ingrid g.m. Ole Hellaugsen Stølen,
                3 Kari 42 år,4 Marit 39 år.

                      Tinglese dokument.
1755 29/10:Stephen Arntsen og Marit Larsdtr.med hinanden inngått
           contract on forsørging.
1765 20/6 :Lien 1 øre,på skifte etter Hellef Stuen i Lien,vurdert
           for 150 Rdl.og utlagt til Marit Ingebrigtsdtr. m/fl.
           (Kanskje Marit Sivertsdtr.? I.H.)
1765 29/10:Iver Stephensen får skjøte frå faren Stephen Arntsen
           på 1 øre 6 mkl i nedre Lien for 34 mkl.
1768 26/6 :Stephen Arntsen Lien får skjøte på 15 mkl.i Lien frå
           søsteren Anne Arntsdtr. for 21 mkl og 1 ort.
1769 2/6  :John Stephensen får skjøte frå major Hammond på 18 mkl.
           i Lien for 190 Rdl.
1770 22/2 :John Eriksen og Erik Olsen får skjøte på 18 mkl.i Lien
           frå John Stenersen Bøe.
1801 27/1 :Peder Iversen får skjøte på 1 øre 6 mkl.i Lien frå
           enken Ingeborg Pedersdotter for 400 Rdl.
1803 12/9 :Lien,matr,nr.871,pantsatt av Peder Iversen til Eli
           Ingebrigtsdtr. for 200 Rdl.
1807 27/8 :Peder Iversen bøksler det halve,derunder en plass
           kallet Lialøkken til John Eriksen på visse vilkår.
           Lien nedre,15 mkl.
1813 27/2 :Lien,det halve,15 mkl.av Peder Iversen seld til Sven
           Andersen (Bjerke?) for 4ooo RdL.
 

Desse må ha budd på Lien (Nerlien) (871)
Stephen Lien                        Kari Olsdtr.                  1696

Marit Stephensdtr. Lien             levde ugift i 1742
Agnes Stephensdtr. Lien             Even Olsen Lien,øvre.

Stephen Arntsen Lien nedre Lien     Guro Iversdotter. i 1745
Inger Arntsdtr Lien       1692 1755 Berre ved død. usikkert

Stephen Iversen Lin       1715 1785

Brit Stephensdtr.Lien          1796 Ole Haldosen Tyve        1735 18O8
Peder Stephensen Lien     1732 1796 1Klara Iversdotter.
                 g.1766             2Kari Sumundsdtr Stranden,enke.
Iver Stephens.Lien        1745 1783 Ingeborg Pedersdtr.Loe   1746

Guri Iversdtr.Lien        1766
Peder Iversen Lien        1768      Sigrid Arntsdtr.Morken
                                    Barn i 1799 m/Kari fra Dovre.
                                     "   " 18O3 m/Anne O Mølnerbakk
Ingrid Iversdtr.Lien      177O 1748 Ole Hellaugsen Stølen    1768
Kari Iversdtr.Lien        1777
Narit Iversdtr.Lien       1781

Christen Johnsen Lien               Lisbet Olsdtr.Lien i 1838

Jodda Pedersdtr.Lien      1783      Svend Andersen Lien      178O 182O

Stephend Pedersen Lien på Bøe
Amund Pedersen Lien
Halvor Pedersen Lien      1766
Gjertrud Pedersdtr.Lien   1778

Ole Christensen Lien                Kristi Larsdtr.i 1838 ?

                                    Kristi Johnsdtr. i 1856 ?
- - - Pedersdtr.Lien      18O5       (Peder??)
Iver Pedersen Liedn       18O6 18O6 Barnesykdom
Ingrid Pedersdtr.Lien     18O7      Ingdbrigt O.Mellem       18O5
Marithe Pedersdtr.Lien    181O
Ivar Pedersen Lien        1813
Guri Pedersdtr.Lien       1816
Arnt Pedersen Lien        182O

Anders Svendsen Lien      1816      Ane Ingebr.dtr.Bjerke i 1846

John Olsen Lien           1832
Elisabeth Olsdotter Lien  1838
Ole Olsen Lien            1841
Marit Olsdtr.Lien         1844
Christen Olsen Lien       1847
Halvar Olsen Lien         1856

Svend Andersen Lien       1845

Marit Hansdtr.Lien        1893      Ole Siverts.Bjørnd.sæter 1896
 

                   Matrikkelnummer 872 Øverlien.
med gammel skyld 1 øre 4 1/2 mkl.Nytt matr,nr.301 med lnr.362-366 med
skyld tilsammen 1 daler 2 ort og 9 shill.Frå 1890 gnr.305 bnr.1 med
skyld 0,48 mark.

Folketelling 17O1:enken Gjertrud med sønene Sifuer Olsen 18 år,Ole
                  Olsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Eier Sivert,ingen folk.
                   Madam Feldtmands avlsgård. Husfolk Lars Andersen og
                   Ingeborg.

Matrikklane:1661 Audun           18 mkl.
            1696 Olle            12 mkl.
            1721 ??              12  "
            1838 Endre Arntsen    4 1/2 mkl.
                 Sivert Bjørndal  4 1/2  "
                 Ole Ingebrigtsen  9 mkl.
                 Stephen Arntsen   1  "
                 Hans Thoresen     3  "
            1890 John Andersen    23 shill.
            1909 Anders Johnsen   0,48 mark.
                 Stenløkken.

Folketellinga 1801:Clara Iversdotter,enke 44 år. med sonen
                   Anders Stengrimsen.
                   Er ikkje sikker på om dette er rett.

Folketelling 1815:Ole Ingebrigtsen 31 år,Jøran Larsdtr. 27 år,
                  Sigrid Olsdtr.2 år, Jøran 6 mnd.
                  Kårkone Clara Iversdtr. 58 år, Thor Nilsen 59 år.
                  Husmann Svend Svendsen 65 år,Gjertrud Evensd.53
                  år. og sonen Svend Svendsen 17 1/2 år.

                   Tinglyste dokumenter
1742 14/6 :Lien 12 mkl.av Ole Sivertsen pantsatt  til Gjert Juul
           Feldtmand for 30 Rdl.
1745 22/1 :Lien 12 mkl. seld v/auksjon til Marie Feldtmand for 49
           Rdl.
1795 24/2 :Kjøpt av Anders Thoresen Holthe,Innset,fra kapt.Feltmand
           sammen med Ranem for 2.000 Rdl.
1801 27/1 :Anders Thoresen sel 12 mkl.i Lien til Tore Eriksen
           Midtskog og Ole Hellaugsen Stølen for 350 Rdl.
           (Eller Endre Eriksen ?)
1802  9/6 :Endre Eriksen Midtskog og Ole Hellaugsen Stølen til
           pligtsfoged på Innset,Tore Nilsen, 12 mkl.i Lien for
           400 Rdl.
1805 14/9 :Ole Hellefsen Stølen og Endre Larsen Midtskoghaugen får
           skjøte på garden Lien etter deling,seld av eieren Thore
           Nilsen,pligtsfogd for 160 Rdl.
1808 2/12 :Matr.nr.872,derav 5 mkl.seld av eieren Thore Nilsen for
           500 Rdl.
1814 24/2 :matr.nr.872 seld av Ole Eriksen Mellem til John Olsen i
           Lien for 172 Rdl.

Desse må ha budd på Lien,øvre. 872:

                                    Gjertrud Ellingsdtr.     1664 1759

Ole Olsen Lien            1689
Dordi Olsdtr. Lien        1692 1764 Usikker.

Johannes Sivertsen Lien   17O4 1767 usikker

Berithe Larsdtr.Midtskog  1751 1811

Ole Olsen Lien,usikker              Olaug  Lien              1731 1763

Ingebrigt Olsen Lien                 usikker,
Ole Olsen Lien,g.1771                Gjøran Svendsd.Fagerhaug,1737
Kari Olsdtr. Lien                    Barn i 1777 m/Ingebr,J.Haugen

Ole Ingebrigtsen Lien                Gjertrud Ellingsd.i 1764

Kristi Olsdotter Lien     1761 1762
Elling Olsen Lien         1763 1768
Kristine Olstr. Lien      1766
Elling Olsen Lien         1769 1769

John Ingdbrigtsen Lien    1771      Kari Olsdtr.s son.

Even Olsen Lien                1742 Agnes Stephensdtr.Nerlien
Berit Olsdtr.Lien                   Arnt Lien

Jon Stenersen Lien                  Ildri Pedersdtr Vognild,g.1766

Hans Lagesen Lien,        1765 1855 Haugseth ??

Ole Johnsen Lien          1762
Steener Johnsen Lien      1766
Marit Johnsdtr.Lien       1768
John Johnsen Lien                   Marit Ingebrigtsdtr i 1832

Anders Stengrimsen Lien   1777 18O1

Ole Ingebrigts.Lien       1784      Jøran Larsdtr.           1788

Esten Andersen Lien       18O8 1865 gmd.

Lars Olsen Lien           1816
Marithe Olsdtr.Lien       1819
Ingebrigt Olsen Lien      1822

Hans Toresen Lien                   Brit, Iversdtr.i 1828
                                    Kari Olsdtr. i 1848
Ingebrigt Thorsen Lien              Barn i 1834 m/Marie O.Røtvei

Marit Hansdtr. Lien       1828      Lars Arntsen Lien        1810 188O
Hans Hansen Lien          1839
Brit Hansdtr. Lien        1848

John Johnsen Lien         1832

Ludvig Edvard Ellingsen   1887 1887

Så finn eg:
Ole Svendsen Lien i 1747            Kjersti Hellaugsdtr,Halset?

Ingeborg Olsdotter Lien   1746

Og:
Kari Eriksdtr. Kien       1795 1876 kårkone Usikkert ??
Marit Erichsdtr.Lien      1796 1796

Erik Eriksen Lien         1813 1861 gmd.

Ole Olsen Lien i 1843               Marit Eriksdtr.

Ole Olsen Lien            1843

Kvar er dette:
Eystein Mortensen Halset  1735 18O2

                Matrikkelnummer  Lialøkken
tidligere matr.nr. 3O1 lnr.3O6 med skyld 15 shilling,revidert 1 mark
og 91 øre.

Anne Eriksdat.Lialøkken   1736 181O
Sigrid Johnsdtr.Lialøkken 18O8 1810
Guru Johnsdtr.      "     1810 1810
 
 
 

                  Matrikkelnummer 873 Midtskaug
med gammel skyld 6 mkl. Nytt matr.nr.302 med lnr.367 a-c,og skyld
tilsammen 4 ort og 9 shilling. Frå 1890 gnr.307 bnr. 1 med skyld
3,75 mark.

Folketelling 17O1:Øde

Skattemanntal 1762:Hans Knudsen Sneves avlsgård.
                   Husfolk,Magdlin Olsdtr.enke.
Matrikklane: 1661 Olle         6 mkl.
             1696 Rasmus       6  "
             1721 Erik         6  "
             1762 Hans Knudsen
             1838 Anders Olsen 3 1/2 mkl.
                  Arnt Gunnahaug 1/2  "
                  Johan Johnsen    3  "
             1890 Anders Fagerhaug 2 ort og 11 shill.
             1909 Nils Andersen      3,75  mark.

Folktellinga 1801: Endre Erichsen 63 år og Guru Christoffersdtr.57 år
                   og dottra Marit 24 år.

Folketelling 1815:Marit Eriksdtr.38 år, Ole Halvorsen 5O å5, og borna
                  Erik 12 år,m Anders 8 år, Marit 1 år..kårkone Guri
                  Christophersdtr. 7O år.
                  Husmann Endre Arntsen 34 år - Olava Estensdtr.34 åt,
                  Arnt Endresen f.1915

Skifter på Midtskog 873
1761 27/6 :Ole Nilsen Midtskog - Magdlin Johnsdtr.Hevle
           Arvingar:1 broren Erik Nilsen Midtskog,i Skaun,2 Sivert,død
           i Gauldal.(ikkje namn på borna)3 Ingeborg,enke,bur i Skaun,
           4 Anne 80 år bur i Skaun.Laugverge:Ole Johnsen Røtvei.
1821 20/3 :Olaug Estensdotter Midtskoghaug - Endre Arntsen.
           Born:1 Arnt 4 år,2 Ole også 4 år.
1834 31/8 :Ole Halvorsen Midtskog - Marit Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Erik Olsen,2 Anders Olsen,3 Ole Olsen 17 1/2 år,
           4 Marit Olsdtr. 20 år.
1856 1373 :Anders Olsen Midtskog, ugift.
           Arves av søskena:1 Erik Olsen i Trondhjem,2 Ole Olsen,død
           utan livsarv.men enka Ingeborg Trondsdotter i Trondhjem,
           3 søstra Marit Olsdtr. g.m. Mikkel Hoel.

                    Tinglyste dokumenter.
1744 19/10:Midtskoug,8 mkl.Tvende Engesletter der tilhørende er av
           Hans Knudsen Sneve avstaaet til Ingebrigt Knudsen.
1744 19/10:Midtskoug 6 1/3 mkl. Hans Knudsen får skjøte fra
           Ingebrigt Knutsen Sneve for 12 Rdl.
1744 14/11:Midtskoug,Hans K.Sneve får skjøte på odelsretten frå
           Schøller.
1780 26/1 :Ambjørg Sivertsdtr.gjev eldste sonen Knut Hansen bygsel-
           seddel på 6 mkl i Midtskougen for 700 Rdl.
1785 26/1 :Midtskougen 6 mkl.er av sal.Bildschøn seld til Even Eriksen
           Kvalsjord for 300 Rdl.
1812 2/3  :Derunder plassen Midtskoughaugen seld av Jon Olsen til
           Endre Arntsen og kone for 600 Rdl.
 

Guri Midtskog i Røtvei    1673 1755 Usikkert

Ole Nilsen Midtskog       1691 1761 Maglin Johnsdtr.,f.Hevle 171o 1773
Erik Nilsen Midtskog i Skaun
Sivert i Gauldal.død
Ingeborg Nilsdtr. i Skaun
Anna Nilsdtr.Midtskog     1681       bor i Skaun

Endre Eriksen Midtskog    1738 181O Guru Christophersdtr.    1744

Marit Endresdtr Midtskog  1777 1852 Ole Halvorsenn Wang

Olava Endresdtr.Midtskog  178O 182O husm.kone.Midtskoghaugen.

Endre Arntsen Midtskog    1781

John Sumundsen Midtskog             Malena Pedersdtr. i 1768

Guri Johnsdotter Midtskog 1768
Lars Johnen Midtskoghaug            Maria Pedersdtr.Midtskoghaug
Kristine Johnsdtr. "      1773 1862 kårkone.

Endre Arnts.Midtskoghaug  1781      1 Olaug Ellingsd.Skarsem     182O
           g.1822                   2 Guro Ellingsd.Skarsem  1789

Endre Olsen Midtskog      18O1 18O1 Marits son
Andes Olsen Midtskog      18O6
Erik Olsen Midtskog       18O3
Anders Olsen Midtskog     18O7 1856
Marit Olsdtr.Midtskog     18O9
Marit Olsdtr.Midtskog     1814
Ole Olsen Midtskog haug   1817 1856 gbr.

Johannes Larsen           18O1 1811 Blodgang
Peder Larsen Midtskog     18O3
John Larsen Midtskog      18O5 1811 Blodgang
Lars Larsen Midtskogen    18O8 18O8
Knut Larsen Midtskoghhaug 1811

Arnt Endresen Midtskog    1815 1815 1 time
Ole Endresen Midtskog     182O 1876 Ildri  Nilsdtr.Stuen      1829

Marit Arntsdtr.Midtskog             Halvor Halvorsen i 1849

Marit Halvorsdtr.Midtskog 1849

Arnt Olsen Midtskog       1855 1856
Endre Olsen Midtskog      186O 1885 Marit Johnsdtr.Halset    1865
Olava Olsdtr.Midtskog     1862
Marit Olsdtr. Midtskog    1864      Iver Iversen Morken      1856
Arnt Olsen Midtskog       1867      Oline Iversdtr.Haugen    1873

Husmann:
John Olsen Midtskog       1745 1813 Bereth Larsdtr.Midtskog  1749

Erik Johnsen Midtskog     1771

           M i d t s k o g h a u g.
John Nilsen Hugdal

Ole Johnsen Hugdal        186O 1892 Gmds.barn

Tillegg: S t a v å k r o k a n  finn du her.
Retting og tillegg  frå Knut Krokann

                        S a g e n
Karim Sivertsdtr.Sagen    1763 1849   Lægdslem.
 

John Ingebrigts.Sagen|               Christine Olsdtr.

Ingebrigt Johnsen Sagen   1828
Ole Johnsen Sagen         1831Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel