Matrikkelnummer 780 Dørrumsgård
med gammel skyld 1 øre 19 1/2 mkl.Nytt matr.nr.198 med lnr.231-
-233 med skyld 2 daler 3 ort og 3 shill. frå 1890 gnr.208 bnr.1
med skyld 2 daler og 23 shill.

        Folketelling 17O1:Erik Rasmusen 33 år,Erich Erichsen 17 år,
                          Rasmus Erichsen 1O år.

        Skattemanntal 1762:Ole Arntsen og kona Mali med sonen
                           Ingebrigt.andre:Bersvend Ingebrigtsen.
                           og kona Gjertrud.

        Matrikklane:1662 Aren Erichsen  ??
                    1696 Enken         19 1/2 mkl.
                    1721 Enken         19 1/2 mkl.
                    1762 Ole Arnsen
                    1838 Dordi Olsdtr. 20 3/4  "
                         Lars Olsen    20 3/4  "
                         Arnt Ingerbrs. 2      "
                    1890 Rasmus Rasm.s. 2 d. og 23 shill.
                    1909 Rasmus Rasm.s. 5,85 mark.

Folketellinga 1801:Ingebrigt Olsen 52 år og Ingebor Pedersdtr.
                   Born:1 Ole 23 år,2 Arnt 6 år,3 Mali 14 år,
                        4 Randi 11 år, og Ole Arentsen 83 år,
                        stedfar, enkemand,kårmand.
                    II familie:Gjertrud Ingebr.dtr.enke,65 år. med
                    borna:1 Hellef Olsen 20 år,2 Marit Olsdtr.
                    29 år,ugift,Ingebrigt Halvorsen,hennes son.
                    Randi Olsdtr. 25 år.

Folketelling 1815:Lars Olsen 44 år,Marithe Olsdtyr 44 år,stedsønn
                  Ingebrigt Halvorsen 16 1/2 år, Guri Olsdtr.4O år
                  med sonen Ole Christophersen 17 (?) år.
                  Haldorf Arntsen 5O år,Dorthea Olsdtr. 47 år,Kårmann
                  Ingebrigt Olsen 67 år,Ingeborg Pedersdtr.66 år,Arnt
                  Ingebrigtsen 19 år,Malli Ingebrigtsdtr. 27 år med
                  sonen John Jensen 2 år.

Skifter på Dørrumsgård:
1743 19/3 :Rasmus Eriksen Dørum - Randi Andreasdotter.
           Born:Esten Rasmusen 14 åe,Erik Rasmusen 10 år,Andreas
                Rasmusen 3 år,Jørund 12 år,,Ildri 7 år.
1782  3/9 :Ole Hellefsen Dørumsgård - Gjertrud Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Hellf 2 1/2 år,2 Dordi 14 år,3 Marit 11 år,
                4 Randi 7 år, og enkens datter Mali Bersvends
                dotter
1791 31/8 :Ole Ingebrigts.Dørum - Randi Haldosdtr.                1791
           Born:1 Thoor Olsdtr Dørum 10 år,2 Kari Olsdtr. 3 Ingebrigt
                Olsen Dørum  5 år.
1824 25/2 :Hellaug Olsen Dørrumsgård,ungkar
           Søskena:1 Dordi g.m.Haldo Arntsen,2 Marit g.m.Lars
                   Olsen,3 Randi g.m.Arnt Arntsen Vognild,død,
                   men har borna:a Marit Arntsdtr. b halvsøs-
                   ter Mali Bersvendsdtr.g.m.Ouden Ingebrigt-
                   sen Vognild.
1830 17/2 :Haldor Arntsen Dørrumsgård -Dordi Olsdtrt.
           Arving: broren Ellev Arntsen Dørrum.

                    Tinglyste dokumenter.
1748 16/1 :Dørrumsgaarden,19 mkl.seld av Ole Andersen til Ole
           Hellufsen Gulaker for 43 Rdl.og kår til svigerfaren
1768 17/1 :Ole Hellufsen Gulaker får skjøte på 1 øre og 19 mkl.
           i Dørrumsgaarden frå Ole Arntsen for 43 Rdl.
1776  ??  :Dørrumsgård,18 mkl.på skifte vurdert for 40 Rdl.og
           utlagt til enken Gjørund Halvorsdtr.og borna.
1812 2/3  :Dørrumsgaard,matr.nr.780,21 1/2 mkl.den halve deel
           av Hellef Olsen solgt til Haldor Arntsen for 1250
           Rdl. og kår.
1812 2/3  :Dørrumsgaard,matr.nr.780,21 1/2 mkl.den halve deel av
           Haldor Arntsen solgt til Lars Olsen for 1250 Rdl.og kaar.
1812 2/3  :Dørrumsgaard,780,19 1/2 mkl.derunder har begge de 2 eierne
           ved contract forpliktet sig at selge den heele eller halve
           deel til Gjertrud Dørrumsgaard.

Skjøtr på matr.78O:
                 1748 Ole Andersen Dørum
           1748- 1768 Ole Hellefsen
           1812-      Lars Olsen

Desse må ha budd på matr.nr.78O Dørumsgaard:
Aren Eriksen Dørum          1592      72 år i 1664

Erik Rasmussen Dørrum       1648      53 år i 17O1

Erich Erichsen              1684      17 "  "   "
Rasmus Eriksen Dørum        1691 1743 Randi Andreasdtr.

Ingebrigt Dørrumsgård       17OO 1747 Mali Knudsdtr.           1710 1797

Ole Arentsen Klet,g.175O              Mali Knudsdtr.Dørum.enke,171O 1797

Esten Rasmussen Dørum       1729 1769 Marit Pedersdtr.Vognild  1729 1792
Jørrund Rasmusdtr.          1731      Paul Andreasen Klet g.1751,
Erik Rasmusen               1733
Ildri Rasmusdtr.Dørum       1736      Arnt Eriksen Haakwer g.1766
Andreas Rasmusen Dørum ?    174O      Randi Iversdtr.Torve,øvre,g.1775

Ole Helleufs.Dørumsgård     1731 1782 Gjertrud Ingebrigtsdtr.   1738 1811

Kristi Estensdtr.Dørrum     1754 1755
Rasmus Estensen Dørum       1756 1832 Marit Haldosdtr.Mellem g.1778.

Kristi Estensdtr. Dørrum    1758 1761 Druknet.
Kristi Estensdtr.           1762
Peder Estensen Dørum        1767

Dordi Olsdtr.Dørrumsgård    1768 1854 Haldor Arntsen                183O
Marit Olsdtr.Dørrumsgård    1771       Barn i 1799 m/Halvor I Vekved
                                       "    " 18O1 - - -  ds - - - -
 seinare gift med                      Lars Olsen
Ingebrigt Olsen Dørrum      1773 1773
Randi Olsdtr.Dørrumsgård    1775       Arnt Arntsen Vognild død før 1824
Bersvend Olsen Døremsgård   1778 1779 Usikker
Helleuf Olsen Dørrumsgård   178O 1824

Ole Ingebrigtsen Dørrum,enkem.         Randi Haldosdotter,g.1775

Ingebrigt O.Dørrumsgården   1749 1841 Ingeborg Pedersd,Skarsem 175O 183O

Ingebrigt H.Dørrumsgprd     1799      Marit Olsdtr.s son
Dordi Halvorsdtr.           18O1

Esten Rasmusen Dørrum       1779 1779
Esten Rasmusen Dørum                  Elen Arntsdtr. i 182O
Arnt Rasmusen Dørrum        1788      Guri Ingebr.dtr.Klett    1793
                                      Barn i 1821 m/Karen O Munkvold.
Marit Rasmusdtr.Dørrum                Arnt Andersen Morken
                                      Barn i 18O3 m/Arnt Arntsen Klett
Marit Rasmusdtr.Dørrum                Lars Roaldsen Torve
Kristi Rasmusdtr                      Ingebrigt H.Engelsjord,Størvold

Marit Ingebr.dtr.Dørrum     179O 1873 Kårenke

Arnt Ingebrigts.Dørrum      18O4      Ildri Sivertsdtr i 1824
Marit Arntsdtr.Dørrum       18O8

Rasmus Estensen Dørrum      182O
Haldo Estensen Klett

Ingebrigt Arntsen Dørrumsg. 1824
Ingebrigt Arntsen    "      1826    Guri  Ingebrigtsdtr i 1846

Einar Dørrum  ??   ca.      1828    Kari Fredriksdtr,Dørum     1828 1883

Elen Rasmusdtr.Dørrum       1843
Ingebrigt Rasmusen    "     1845 1892 gmd.gift

Esten Rasmusen Dørrum       1847
Rasmus Rasmusen   "         1849
Haagen Rasmussen Dørrum     1853 1911 Jorun Taraldsd.Blokkhus  1854 1885

                                    Ingrid,Gjørunds mor.
Elling Andreassen Dørrum            Gjørrend Eriksdtr.??       1773 1858
Arnt Andreassen Dørrum              Marit Rasmusdtr.Dørum i 181O

Andreas Arntsen Dørrum      18O1

Jon Ellingsen Dørrum
Inger Ellingsdtr.Dørrum

Ole Arntsen Dørrum                  Mali

Ingebrigt Olsen Dørum       17O8 1781 Thoor Knudsdtr.

Ole Ingebrigtsen Dørum
Marit Ingebrigtsdtr.        1747
Ole Ingebrigtts.Dørum       175?      Randi Haldosdtr.              1791

Marit d,y,                  1759
Eli Ingebr.dtr.Dørum        1761

Gjertrud Ingebr.dtr.Dørum   1738 1811 Bersvend Ingebr.Vekve    1727 1765
Sigrid Ingebrigtsdtr.Dørrum           Hans Ellingsen Slipersæter g.1764

Mali Bersvendsdtr.          1761 1761
Marit Bersvendsdtr,         1763 1763
Mali Bersvendsdtr.          1764      Ouden Ingebrigts.Vognild

Kari Olsdtr.Dørrum          1773 1866 kårenke (død som bakk)

Thoor Olsdtr.Dørrum         1781
Ingebrigt Olsen Dørumsg.    1785

Ole Hellefsen Dørrumsgård        1782 Gjertrud Ingebrigtsdtr.  1736

Dordi Olsdtr.Dørrumsgård    1769      Haldo Arntsen                 183O
Marit Olsdtr.Dørrumsgård    1771      Lars Olsen               1771
Randi Olsdtr.Dørrumsgård    1775      Arnt Arntsen Vognild
Kari Olsdtr Dørrum          1789 1875 enkr,fattig
Hellef Olsen                178O 1824

Marit Arntsd.Dørrumsgård

Ingebrigt Halvorsen         1799      (Marit Arntdtrs.sønn)

                                      Ole Arentsen,stedfar 1718.
Ingebrigt Olsen Dørrumsg.   1749      Ingeborg Pederdtr.   1751

Ole Ingebrigts.Dørrumsg.    1778

Mali Ingebrtr.Dørrumsg.     1787
Randi Ingebr.dtr.Dørrumsg.  179O      Svend Svends.Vognilsmyr  1798
Arnt Ingebrigts.Dørrum      1795 1881 Ildri Sivdtr.Skorem      1790 1878

Ingebrigt Arntsen Dørrumsg  1824 1824
Ingebrigt Arnts.Dørrumsg.   1825 1848 Ellen Johnsdtr.Furunes   1832
Sivert Arnts.Dørrumsg.      1834      Til Amerika i 1866

Jon Jonsen(Jensen)Dørum     1813      Mali Ingebr.s sønn

Rasmus Ingebrigtsen  "      1846
Ole Ingebrigtsen     "      1849
 

               Matrikkelnummer 781 Dørum.
med gammel skyld 1 øre 2o mkl.Nytt matr.nr.201 med lnr.236 a og b med
skyld 2 daler 3 ort og 18 shilling. Frå 1890 gnr.211 bnr. 1
med skyld 1 daler 2 ort og 2 shill.revidert 3,93 mark.

Dette er oppisto Dørrem.

     Folketellinga 17O1:Knut Ingebrigtsen 38 år,Erik Ingebrigtsen
                        36 år.

     Skattemantall 1762:Sivert Henriksen,ungkar.og hans
                         foreldre Henrik Ottesen og Marit.

        Matrikklane:1696 Erik ?   1 øre 19,5 mkl.
                    1721 Ludvig ? 1 øre 20 mkl.
                    1762 Sivert Henriksen
                    1838 John Olsen             22 mkl
                         Knud Hansen            22  "
                    1890 Iver Arntsen 1 d. 2ort 12 shill-
                    1909 Iver Arntsen 3,93 mark.

Folketelling 1801:Sivert Henriksen 76 år,ugift.
                  Marit Arntsdtr m/dottra Marith Henrichsdtr. 16 år.

Folketelling 1815:Henrich Arntsen 67 år, Marit Henrichsdtr. 3O år.
                  Kårmann Sivert Henrichsen 83 år.
                  Oppfostr.barn:Ingebrigt Rasmusen 4 år, Ole Halvor-
                  sen 1/2 år.

Skifter på Dørrum (781)
1828 29/8 :Henrik Arntsen Dørrum,ugift.
           Søsken:1 Ellev,død,har ei dotter ?,2 Halvor Dør-
                  rumsgård,3 Marit 74 år,ugift,4 Marit Sletvold
                  død,har borna:a Knut Ingebrigtsen Dørrumshaug,
                  b Marit Ingebr.dtr.36 år,ugift,c Marit d.y.g.m.
                  Halvor Knudsen Klett.5 Sigrid 65 år,6 Barbro,død
                  har borna,a Oluf Eriksen,død,har sonen Erik
                  Bryghaug 7 år,b.Arnt Eriksen,c Marit g,m,
                  Ingebrigt Skarseshaug.
1830 17/2 :Sigrid Arntsdtr.Dørrum,ugift.
           Søskena: som ovanfor.Ellevs dotter Marit er gift med
                John Olsen Detli

                  Tinglese dokumenter.
1744 18/11:Dørrum 1/2 Spand og 6 mkl.av Willum Hørnig ? m/fl. seld
              til Henrik Ottesen for 42 Rdl.
1749 20/1 :Dørrum 1 øre 20 mkl.Marit Knudsdtr.Dørrum får,skjøte
           frå Ole Eriksen Aalbu og Henrik Ottesen for 61 Rdl.1
           1 ort og 8 shilling.
1762 29/10:Dørrum 1 øre 18 mkl. av Henrik Ottesen seld til sonen
           Sivert Henriksen for 45 Rdl.
1767 16/1 :Dørrum,1 øre 20 mkl.Arnt Ingebrigtsen får skjøte  frå
           Paul Hansen Øfnet for 30 Rdl.
1793 25/8 :Dørrum,1 øre 20 mkl.Henrik Andersen får skjøte frå
           morbroren Sivert Henriksen for 400 Rdl.

           Dessemå ha budd på matr.nr.781
Knut Ingebrigtsen Dørrum  1663

Erich (Endre?) Ingebrigts.177O

Ludvig i 1721

Henrik Ottosen            1685 1765 Marit

Sivert Henriksen          1725      ugift
Sigrid Henriksdtr.Dørrum            Erik Ingebrigtsen Vognild g.1747
Marit Henriksdtr. Dørrum  1723 1794 Arnt Ellefsen Dørrum i 1747

Johannes Sivertsen Dørrum           1
                                    2Dordi Olsdtr.Lien.enke,gift 175O
Barbro Arntsdtr Dørrum    1747      må være død ung.

Barbro Arentsdtr.Dørum    1750      Erik Knudsen Brygghaugen
Henrik Arntsen Dørrum     175O 1828 Barn i 1781 m/Kari O.Munkvold.
Ellev Arntsen Dørum
Halvor Arntsen Dørrumsgård     183O Dordi Olsdotter
Marit Arntsdtr Dørrum     1754      ugift
Marit Arntsdtr.Dørrun     1755      Ingebrigt Sletvold
Jøran Arntsdtr.Dørrum     1756
Sigrid Arntsdtr.Dørrum    1763      ugift
Haldo Arntsen Dørrum      1766

Marit Henriksdtr.         1783      Erik Olsen Klet          1788
                                    Barn i 18O5 m/Rasmus Mjøen

Halvor Arntsen Dørrum     1791 187O kårmand

Kari? Rasmusdtr,Dørum     18O5      Marits dtr.m/Rasmus Mjøen.
Ingebrigt Rasmusen Dørrum 1811      oppfostringsbarn
Ole Halvorsen Dørrum      1815      Gjertrud Ingebrigtsdtr.i 1849

Knut Olsen Dørrum         1849

Ingebrigt Ingebrigtsen    1882 1883
 

                Matrikkelnummer 782 Dørrumsgård.
med gammel skyld 1 øre 19 1/2 mkl.Nytt matr.nr.199 med lnr. 234 a-c,
med skyld 2 daler 3 ort og 3 shill.Frå 1890 gnr.209 bnr.1 med skyld
5,85 mark.
          Folketelling 17O1:Enkern Marit (etter Haldor ?) stedsønner
                            1 Ellef Haldorsen,2 Christoffer Haldosen
                            26 og 24 år gamle. Ellef Haldosen 1O år,
                            Ingebrigt Haldosen 8 år,Jon Haldosen 6 år.

          Skattemanntal 1762:Esten Rasmusen g.m.Marit.og mandens
                             moder Rannei.

          Matrikklane: 1696 Haldor         1 øre 20 mkl.
                       1721 Rasmus Eriksen 1 øre 19 1/2 mkl.
                       1762 Esten Rasmusen
                       1838 Rasmus Ellefsen 1 øre  7 5/8 "
                            Arnt Detli            10 7/8 "
                            Knud Ingebrigtsen       1    "
                       1890 Hans Ingebrigtsen   6,91 mark.

Folketellinga 1801:Rasmus Estensen 46 år og Marit Haldosdtr.52 år med
                   borna:1 Esten 22 år,2 Haldo 20 år 3 Arent 15 år,
                   4 Marit 17 år,5 marit d.y.12 år.Christen  6 år.

Folketelling 1815:Rasmus Estensen 63 år,Marithe Haldorfsdtr. 66 år,
                  Haldorf 32 år, Arnt 28 år,Marithe 24 år,Christine
                  21 år Esten 34 1/2 år.Husmann Knut Olsen 66  år,
                  Marithe Pedersdtr. 64 år,Ingrid Sivertsdtr.27 år,
                  Sivert Ingebrigtsen 3 år.Husm.Knut Knudsen 52 år,
                  Marithe Ingebrigtsdtr.49 år,Knud Knudsen 9 år,
                  Ingebrigt Knudsen 8 år og Gurie Knudsdtr. 15 år.

Skifter på Dørrumsgår;
1701  ?   :Haldor Ellefsen Dørrum -  ?
           Born:1 Elling Haldorsen,2 Christopher.3 Ellev,4 Thoor,
                Randi,6 Ingebrigt,7 John,8 Gjertrud,9 Dordi.
1733  2/1 :Ellef Haldorsen Dørrum - Barbro Knudsdotter
           Born:1 Arnt Ellefsen,2 Iver,3 Martin,4 Thyri f.1916.
1743 19/3 :Rasmus Eriksen Dørrum - Randi Andreasdotter.
           Born:1 Esten Rasmusen 14 år,2 Erik Rasmusen 10 år
                3 Andreas 3 år,4 Jørund 12 år,5 Ildri 7 år,
1769 13/1 :Esten Rasmusen Dørrum - Marit Pedersdtr.Vognild.
           Born:1 Rasmus 13 år,2 Peder 2 år,3 Kristi 7 år.
1832 10/12:Rasmus Estensen Dørrum - ?
           Born:1 Esten Rasmusen,død,har borna a Rasmnus 12 år
                b Haldo Klett,2 Arnt,3 Marit g.m.Arnt Andersen
                Morken,4 Marit d,y,g.m.Lars Rolads.Torve.5
                Kristi g.m.Ingebrigt H.Engelsjord på Størvold.

                      Tinglese dokumenter.
1763 17/1 :Dørrum 1/2 Spanmd av Erik Rasmusen Gulaker seld til
           Esten Rasmusen Dørrum for 30 Rdl.
1769 13/1 :Dørrum 1 øre 12 mkl. på skifte etter Esten Rasmusen
           vurdert for 36 Rdl.og utlagt til enken Marit Peders-
           dotter.
1793 26/8 :Dørrum 1 øre 19 1/2 mkl.av broren Peder Estensen og
           svogeren Knut Eriksen Donnelien seld til Rasmus
           Estensen for 300 Rdl.
1812  2/3 :Dørrum,matr.nr.782,1 øre 19 1/2 mkl.seld av eieren
           Rasmus Estensen Dørrum til sonen Esten Rasmusen for
           900 Rdl. og kaar.

Skjøter på 782:-1763 Erik Gulaker    1793-1812 Rasmus Estensen
           1763-1769 Esten Rasmusen  1812      Esten Rasmusen.
           1769-1793 Peder Estensen

           Desse må ha budd på matr.nr.782:
   ???? Ellingsen Dørrum             Marit

Gjertrud Halvorsd.Dørrum, 1672 1746
Ellef Haldorsen           1675      stedsønn 26 år i 17O1
Christoffer Haldorsen     1677         "     24  " "  "
Ellef Haldorsen           1691      Barbro Knudsdotter
Ingebrigt Haldorsen       1693
Jon Haldorsen             1695
Dordi Haldorsdotter

Arnt Ellefsen Dørrum                Marit Henriksdtr.Dørrum g.175O
Iver Ellefsen Dørrum
Martin Ellefsen Dørrum
Thyri Ellefsdtr Dørrum    1738 1798
Marit Ellefsdre.Dørum               Arnt Olsen Riise g.1749

Ellef Arntsen Dørrum      1751
Johannes Arntsen Dørrum   1769

Rasmus Eriksen Dørrum          1743 Randi Andreasdotter

Esten Rasmusen Dørrum     1729 1769 Marit Pedersdtr.Vognild
Jørund Estensdtr.Dørrum   1730
Erik Rasmusen Dørrum      1733
Ildri Rasmusdtr.Dørrum    1736
Andreas Rasmusen Dørrum   174O

Rasmus Estensen           1755      Marit Haldosdtr.         1649
Kristi Estensdtr.Dørrum   1762
Peder Estensen Dørrum     1767

Esten Rasmusen            1779      Eli Arntsdtr.Dørum       1786
Haldo Rasmusen Dørrum     1781
Arent Rasmusen            1786
Marit Rasmusdtr Dørrum    1781      Arnt Andersen Morken
Christen Rasmusdtr.       1792      Ingebrigt H.Engelsjord
Marit Rasmusdtr.d.y.                Lars Roaldsen Torve

Marit Ellefsdtr.Dørrum    1788      1 ??
                                    2John Olsen Detli        1798
Rasmus Estensen           182O
Haldo Estensen

Marit Arntsd.Dørrumsgård            Ole Larsen i 1845 (Grøtte??)

Gjertrud Olsdtr.  "       1843
Marit Olsdtr.Dørrumsgård  1845
Arnt Olsen Dørrumsgaard   1847

Husmann:
Knud Olsen Dørrum         175O      Marith Pedersdtr.        175O

Knud Knudsen              1763      Marit Ingebrigtsdtr.     1763

Guri Knudsdtr.Dørum       18OO
Knud Knudsen              18O6
Ingebrigt Knudsen         18O7
 
 

               Matrikkelnummer 783 Dørrum.
           (Bruk nr.1,Det er 2 bruk med Matr,nr.783)
med gammel skyld 2O 1/2 mkl.Nytt matr.nr.200 med lnr.235 a-c og ny
skyld 1 daler 1 ort og 10 shill. frå 1890 gnr.210 bnr.1 med skyld
3,83 mark.
Bruk nr,2 med skyld i 1838 21 mkl.Nytt matr.nr. 2O2 med lnr.237 og
238 med ny skyld 1 daler 1 ort og 14 shill.Frå 189O gnr. 212 bnr.1
med skyld 3,72 mark.

Det er ikkje oppført folk på dette matr.nr. i 17O1.og i 1696 er ført
berre 1 gard med skyld 1 øre og 18 mkl. Det må vera båe gardane saman.
Deretter er det berre 1 gard.

          Skattemanntal 1762:Ole Pedersen g.m.Marit.

          Matrikklane:1696 Ingebrigt       1 øre 18 mkl.
                      1721 Ingebrigt       1 øre 18 mkl.
                      1762 Ole Pedersen
                      1838 Even Eriksen       9 3/4  "
                           Iver Arntsen       9 3/4  "
                           Halvor Ellingsen   1      "
                           Arnt Olsen        21      "
                      189O I Hans Eriksen     3,83 mark
                          II Knut Olsen       3,72 mkl.
                      19O9 I Hans Eriksen     3,88
                          II Halvor Knutsen   4,OO  "
Folketellinga 1801:Erik Evensen 72 år og Gjertrud Ingebrigtsdtr 69
                   69 år med sonen Even  29 år.
Folketelling 1815:Even Eriksen 44 år, Marithe Olsdtr. 36 1/2 år,
                  Ole Evensen 9 år,Erik Evensen 2 år,Gjertrue 14 år
                  Sigrid 11 år og Marithe 5 1/2 år. Kårkone Gjertrud
                  Ingebr.dtr,82 år.Husmann Ellev Arntsen 64 år,Marithe
                  Ellevsdtr 24 år og Ole Olsen 37 åpr,med dottra Marit
                  Olsdtr. 1 år,.

Skifter på Dørrum (783)
1733  3/1 :Ellef Haldorsen Dørrum - Barbro Knudsdtr.
           Born:1 Arnt Ellefsen, 2 Iver Ellefsen,3 Martin
                Ellefsen,4 Thyrie Ellefsdtr. f.1716,
18O1  9/1 :Knud Svendsen Dørrum - Ingrid Andersdtr.f.Klett
           Born:1 Sven Knudsen 3 år. Laugverge Ingebrigt A.Klett.

                    Tinglese dokumenter.
1751 26/6 :Dørrum,1 øre 18 mkl.av Ole Pedersen pantsatt tit
           Ole Stengrimsen Aalbu for 60 Rdl.
1751 28/8 :Dørrum,den halve gård,21 mkl. Knut Olsen lyser
           odels- og innlkøsningsrett.
1760 30/6 :Dørrum 1 øre 18 mkl. pantsatt av Ole Pedersen til
           Angell.
1787 27/8 :Dørrum,18 mkl.halvparten,av Erik Evensen kjøpt til
           odel og eiendom ved contract for 90 rdl.
1788 27/6 :Dørrum 18 mkl. av Erik Evensen pantsatt til Anders
           Andersen Sande i Sunndal for 90 Rdl.
1802 12/12:Dørrem 21 mkl.Even Eriksen får skjøte på 21 mkl.i
           Dørrem frå faren Erik Evensen for 200 Rdl.

Desse må ha budd på matr.nr.783?.

Erik Evensen Dørrum       1733 18O4 Gjertrud Ingebrigtsdtr.

Marit Eriksdottern Dørrum 1764
Even Eriksen Dørum        1767      Marit Olsdtr.

Ole Pedersen Dørum i 1752           Marit Knudsdtr.
Marit Pedersdtr.Dørum     1763 1763 Usikker.

Knut Olsen Dørum          1752
Arne Olsen Dørrum i 1744            Marit Ellefsdtr.Dørrum
Ingebrigt Olsen Dørrum    1759
Ole Olsen Dørrum (usik.)  1761 1826 Marit Evensdtr.
Sigrid Olsdtr.Dørrum      1766      Barn i 1798 m/Ole O.Skjørstad.

Marit Olsdtr.Dørrum       1798      Sigrids dtr.

Haldo Arntsen Dørrum      1744

Erik Evensen Dørum        18O6 18O7
Ole Evensen Dørrum        18O6
Marithe Evensdtr Dørum    18O9
Ingebrigt Evensen Dørum   1815      Barn i 1844 m/Marit Brænden

Erik Evensen Dørum        1817
Ingeborg Evensdtr.Dørum   1821

Iver Arntsen Dørrum                 Randi Simonsdtr. i 1855

Arnt Iversen Dørrum       1855

Hans Eriksen Dørrum   ca. 1860

Erik Hansen Dørrum        1881 1881
Anne Hansdtr.Dørrum       189O 1900 Tuberkler i hjernen
Marit Hansdtr.Dørrum      1892 1894

Finn ikkje plass til:
Lars Jørgensen Dørrum,husm          Sigrid Olsdtr.Dørrum ??  18OO 1849

Even Larsen Dørrum        1834
Lars Larsen Dørrum        1838

Heller ikkje til:
Anne Olsdt.Dørrum ??                John Larsen Morken.      1830 1854

og til:
Guro Halvorsdtr.Dørrum    178O 1872

Knut Hansen Dørrum        1792 1872

Haldo Knudsen Dørrum  ca. 183O

Knut Haldosen Dørrum      1870 1888
Sivert Haldosen Dørrum    1876 1883 gbr.son.

Peder Haldosen Dørrum     1879 1883  "   "
Sivert Haldosen Dørrum    1884 1888

           Matrikkelnummer 783 b Dørreshaugen.
med gammel skyld 21 mkl.Nytt matr.nr.202 med lnr.237 og 238
med skyld 1 daler 1 ort og 14 shill. Frå 1890 gnr.212 bnr.1
med skyld 1 daler 27 shill.eller 3,72 mark.

         Skattemanntal 1762: ikkje med.

         Matrikklane:1838 Arnt Olsen        21 mkl
                     1890 Knut Olsen Haugen 1 daler 23 shil.
                     1909 Halvor Knudsen    4 mark.

Folketellinga 1801:Knut Svendsen 38 år og Inger Andreasdtr.29 år
                   med sonen Sven 3 år.

Folketellimng 1815:Knut Svendsen 52 år,Ingrid Andreasdtr. 42 år, med
                   sonnen Knud Knudsen 9 år og dottra Gurie 4 år.

                 Tinglese dokument på 793 b
1742 27/1 :Dørrum 21 mkl.pantsatt av Rasmus Eriksen til sine
           born for 35 Rdl.
1756 23/5 :Hammereng,en plass under Dørrum seld av Ole Pedersen
           til Ole Andersen Munkvold.
1758 26/6 :Dørrem,21 mkl.seld av Ole Pedersen til Erik Evensen
           Bak for 220 Rdl.
1763 14/1 :Dørrem 18 mkl.pantsatt av Ole Pedersen til Esten
           Aalmen for 180 Rdl.
1764 29/10:Dørrem 21 mkl.av Ole Pedersen seld til regimentsmed
           Esten Thoresen Aalmen for 264 Rdl.
1774 28/2 :Dørrem,det halve,21 mkl.dertil har Knut Olsen lyst
           odels- og innløsningsrett.
1786 29/8 :Dørrem 21 mkl.av Arnt og Jon Ingebrigtsen solgt til
           lensmann Ole Gottem for 520 Rdl.
1786 29/8 :Dørrem 21 mkl.av lensm.Ole Gottem pantsatt til Jens
           Lemvig for 270 Rdl.
1788 20/2 :Dørrem,den halve del 9 mkl.skal være 10,5 mkl.av lensm.
           Ole Gottem seld til Knut Svendsen Hokseng for 214 Rdl.
---"---   :Dørrum den halve del 9 mkl.skal være 10,5 mkl.er av
           lensm.Ole Gottem seld til Jon Ingebrigtsen for 214 Rdl.
1800 21/12:Dørrum 10,5 mkl.av Jon Ingebrigtsen seld til Knut
           Svendsen Hokseng for 296 Rdl. og kaar til Ingrid
           Stengrimsdotter.
1801 17/10:Dørrem 10,5 mkl.på skifte etter Knut Svendsen vurdert
           for 500 Rdl.og utlagt til enken og sonen Sven Knudsn.
1813 26/8 :Dørrum,matr.nr.783 av Knut Svendsens born pantsatt til
           oberstløitnant Rogert for 450 Rdl.

Desse må ha budd på matr.nr.783:

Ingebrigt Knudsen i 1696

Ole Pedersen                        Marit
Løden Pedersen Dørum      1714 1765 Usikkert,gjetning

Haldor Ellefsen Dørrum

Elling Haldorsen
Christoffer Haldorsen
Ellev Haldorsen                     Barbro Knudsdotter
Thor Halvorsdtr.Dørum               Haagen Pedersen Vognild  1743 1791

Randi Haldorsdotter
Ingebrigt Haldorsen
John Haldorsen
Gjertrud Haldorsdtr.      1732       kårkone i 1815.
Dordi Haldorsdtr.

Arnt Ellefsen,husmann.              Marit Halvorsdtr. i 1764
Iver Ellefsen
Martin Ellefsen
Thyrie Ellefsdtr.         1716
Marithe Ellefsdtr                   Ole Olufsen Dørrumshaug

Sigrid Arntsdtr. Dørrum   1764

Knut Ingebrs,Dørremshaug  1796 1863 Christine Pedersdtr.     1795 1868

Kari Knudsdtr Dørrumshaug 18O1 1883 ugift,fattilem

Haagen Larsen Dørrum      1826 19O6 barn i 1854 m/Sigrid Kastet.

Sigrid Knudsdtr.Dørremsh. 183O
Peder Knudsen Dørremshaug 1832 1851
Haldo Knudsen Dørremshaug 1834
Kristine Knudsdtr.  "               Barn i 1857 m/Lars J.Dørrum

Marit Olsdtr.Dørrumshaug  1814

Even Erichsen i 1838
Aren Olsen    i 1838                Sigrid Olsdtr.Usikker.

Ole Arentsen Dørrum       1826

Marit Larsdtr.Dørrumshaug 1857      Kristines dtr.

Ingrid Haagensdtr. Bakk   1856 186O
Lars Haagensen Dørrum     1859 1861 ? Bakk?

Iver Johnsen Dørrumshaug  188O 188O (John Olsens barn)

Hans Erichsen i 19O9
Halvor Knudsen i 19O9

Knut Eriksen Dørrumshaug  1763 18O1 Ingrid Andersdotter      1772

Sven Knudsen Dørrum       1799
Knud Knudsen              18O6      Marit Ellevsdtr i 184O
Gurie Knudsdtr.           1811
Ole Knudsen Dørrem                  1Anne Halvorsdtr.i 1844
                                    2Randi Dørremshaug       1826 1899

Ingrid Knudsd.Dørumshaug  184O

Marit Olsdtr.Dørrum       1844      Ole og Annes dtr.
Ole Olsen Dørumshaug      1847 1849
Sigrid Olsdtr.Dørumshaug  1849 1851

Husmenn:
Arnn Ellefsen             1724       Marit

Ellef Arntsen             1751
Dorthea Arntsdtr.
Marit Arntsdtr.Dørumshaug            Barn i 1785 m/Henrik.O.Torve
Haldoe Arnts.Dørremshaug             Barn i 1793 m/Jertrud Torve

Marit Henriksd.Dørumshaug 1785       Marit A.s dtr.

Marith Ellefsdtr,         1788

Arnt Ingebrigtsen         1735      Ingrid Stenersdtr,       1715
 

                 Matrikkelnummer 784 Dørrumsløkken.
med gammel skyld 18 mkl. Nytt matr.nr.207 med lnr.243 og skyld
1 daler 1 ort og 6 shilling. Frå 1890 gnr.218 bnr.1 med skyld
3,77 mark.
           Folketelling 17O1:Ole Olsen 4O år, Sifuer Olsen 36 år.

           Skattemanntal 1762:Ole Christophersen,trolovet.med borna:
                              1 Aren,2 Ingebrigt,3 Marit,4 Kari,5
                                Guri.Ole Gundersens Q Kristi og borna
                                Halvor og Sigrid.

           Matrikklane:1696  ?             18 mkl.
                       1721 Gunder         18  "
                       1762 Ole Christophersen
                       1838 Arnt Olsen     18   "
                       1890 Henrik Olsen 1 daler 9 shill.
                       1909 Ingebrigt og Ole Henrikssønner
                                            3,77 mark.

Folketellinga 1801:Jørren Haldosdotter 54 år,enke i 2.ektesk.
                   Ole Arntsen,hennes sønn.28 år ugift
                   Arnt Arntsen 25 år.Imgeborg Ingebr.dtr.22
                   år,Karen Ingebr.dtr.19 år,Marit 13 år.

Folketelling 1815:kårmann Arnt Ingebrigtsen 8O år,gmd.Ole Arntsen
                  42 år,Dorthea Svendsdtr.34 år,son Arnt Olsen 2 år
                  Jøran Olsdtr.8 år,Karen Olsdtr.5 år.
                  Kårkone Jøran Haldorfsdtr. 67 år.

Skifter i Dørremsløkken:

1795  3/9 :Ingebrigt Rasmusen Løkken  Jørand Haldosdotter.
           Born:1 Ingeborg 16 år,2 Kari 12 år,3 Mari 7 år.
                Laugverge:Ingebrigt Olsen Viken.
1860 27/7 :Ingebrigt Rasmusen Skarsem- Dordi A.Dørremsløkken
           Born:1 Rasmus Ingebrigtsen Skarsem.

                  Tinglyste dokumenter.
1738 16/9 :Løchen,18 mkl.kongeskjøte til Ole Christophersen for
           35 Rdl.og 48 shilling.
1765 29/10:Dørrumsløkken 18 mkl.Arn Olsen får skjøte fra faren
           Ole Christophersen for 40 Rdl.
1795 16/9 :Dørrumsløkken 18 mkl.på skifte etter Ingebrigt Rasmus-
           en vurdxert for 100 Rdl.og utlagt til enken Jørrund
           Haldorsdotter og borna.
1805 27/2 :Ole Arntsen får skjøte på 18 mkl.i Dørremsløkken frå
           Gjertrud Haldorsdotter for 210 Rdl.
1807 23/2 :Ole Arntsen fledførinmgskontrakt med Marit Ingebrigts-
           dotter.

Desse må ha budd i Dørremsløkken:
Gunder Olsen Lykken       1659 1751

Ole Olsen Løkken          1661
Sifuer Olsen              1665
Guri Olsdtr.Løkken        1678 1751

Ingebor Gundersdtr.Lykken 17O6 1779

Arnt Ingebrigtsen Løkken  1735      Kårmann

Marit Arntsdtr.Løkken               Ole Christophersen       1699 1776

Christopher Olsen Løkken  1744      Marit Arntsdtr.Gottem?

Anne Christophersdtr.     1744

Arnt Olsen Løkken         1757 1775 Gjertrud Halvorsd.Klett  1747

Ingebrigt Olsen Løkken    1747
Marit Olsdtr. Løkken
Kari Olsdtr.Løkken
Guri Olsdtr.Løkken

Marit Arntsdtr.Lykken     1772 1772
Ole Arntsen Løkken        1773      Dorthea Svendsdtr.       1781 1864
Arnt Arntsen Løkken       1776

Gjertrud Halvorsdtr må være oppattgift med:
Ingebrigt Rasmusen        1745 1795  og dei fekk borna:

Kari Ingebr.dtr.Lykken    1778 1778
Ingeborg Ingebr.dtr.      1779 18O6
Kari Ingebrigtsdtr.       1783
Marit Ingebrigtsdtr.      1787 1811
Mari Ingebr.dtr.          1794      Barn i 1814 m/Ingebr.E.Sesaker
Rasmus Ingebrigtsen                 levde i 186O
Anne Ingebrigtsdtr.       1797        "   "   "

Jørganna Olsdtr.Løkken    18O8 1868 Arnt Taralds.Blokkhus    18O8 189O

Karen Olsdtr.Løkken       181O
Arnt Olsen Løkken         1813 1867 Anne Taraldsdtr.         18O5 1885

Erik Ingebrigts.Løkken    1814

Dordi Arentsdtr.Løkken    1834
Dordi Arntsdtr.Løkken     1836 1917 Ingebrigt.Rasm.Skarrsem  1838 186O

Rasmus Ingebrigts.        1859 189O telefonist.ugift (Ekram?)
Anne Ingebrigts.dtr                   "   "   "
 

Karen Ingebr.dtr.Dørrumsløkken g.1817  Ingebrigt Sesager,40 år.
Kari    "          "      1899 1900 Ingebrigt Henr.Dø.løkken gbr.

Husmenn:
Ole Gundersen             1712 1794 Kristi

Halvor Olsen Løkken
Sigrid Olsdtr. Løkken     1745 1817 ? ugift

Ole Henriksen D.løkken    1867 1867Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel