U T E M.
                  Gnr. 136 bnr.1 av skm. 2,13.
Gamalt matr.nr.705 med skyld 6 mkl.Nytt Matr.nr 122 lnr.142
med skyld 3 ort og 3 shilling.
Koppskattelista 1645:Under halve gårde er nemnd Christopher
              Wtemb og Thyrre,hustrue og sonen Seening og
              dottra Olue.
Landkommisjonen 1661: nemner Semming som bykslar 9 mkl.
Preste- og skattemanntal 1664-1665:Semming f.1628
              Kristoffer f.1659.
Matrikklane:1664 Semming,1696 ds.1701 Ole Semmingsen, 1760
              Semming,1777 Semming Olsen,alle med skyld 6 mkl.
Folketellinga 1701: Ole Semmingsen 30 år gl.
Skattemanntal 1762: Semming Olsen g.m. Mali.Mannens mor Randi,
              Husmann John Evensen g.m.Ingeborg og borna
              deira Even og Jøran. Dreng Ole Hansen.
Folketellinga 1801;Ingebrigt Ellingsen 39 år, Berit Hansdotter
              42 år med borna:1 Anne f.1790, 2 Barbro f.1792,
              3 Randi f.1794,4 Hans f.1796,5 Ellev f.1798,og
              6 Olaug f. 18OO.
              Husmann Ole Semmingsen f.1758 g.m.Eli Paulsd.1727.
Folketelling 1815: Dei same som i 1801 bortsett frå dottra Anne
              som er gift til Ishol. Husmannen Ole Semmingsen er
              gift oppatt med Guri Johnsdotter f. 1749.
Folketelling 1875: Ingebrigt Hansen 1827, Ambjørg Andersdotter
              1827,Hans Ingebrigtsen 1854,kårmann Hans Ingebrigt-
              sen f. 1796. Randi Johannesdotter f.1806.

Skifter på Utem:
1696 30/9 :Semming Christophersen - Marit Olsdtr
           Born:1 Christopher 2 Ole, 3 Magnhild.
1739 3/2  :Ole Semmingsen Utem - Randi Arntsdtr i 2.ekteskap.
           Born:1 Semming 1729,2 Marit Olsdtr. g.m. John Halvor-
           sen Ishol,3 Kari g.i Meldal og har fleire born
           4 Randi g.m. Iver Olsen Vekve.
1753 23/6 :Randi Arntsdotter - Hans Olsen.
           Born:1 Ole Hansen 8 år,2 Anne 3o år,3 Brit g.m.
                  Sunndaling,4 Anne d.y. 27 år,5 Ingrid 26 år, og
                  6 Marit også 26 år

                            Tinglese dokument.
1747 14/11:Semming Olsen kjøpt Odelsretten til 6 mkl av Schøller.
1753 22/6 :På skifte etter Hans Olsen er eigedomen lagt ut til Ols Johnsen
           Grødal.
1771 28/8 :Semming Olsen Utem får skjøte på 6 mkl.i Utem frå Ole Lødensen m.
           fl. for 130 Rdl.
1778 31/8 :På skifte etter Semming Olsen vurdert for 120 Rdl. og utlagt til
           oberstløitnant Hammond for gjeld 120 Rdl.
178O 22/2 :Mali Olsdotter (Semmings enke) pantsetter eigedomen til Jens Lem-
           vig for lån 130 Rdl.
1783 20/7 :Ingebrigt Ellefsen får skjøte på 6 mkl. i Utem for 24 Rdl.frå Ole
           Semmingsen Utem.
183O ca.  :Må det ha vore ei overdraging til sonen Ingebrigt Hansen Denne
           overdraginga har eg ikkje funne noko om, likeins overdraging til
           sonen Hans Ingebrigtsen.
1854 21/3 :Skjøte frå Hans Ingebrigtsen Utem til Ingebrigt Hansen Utem for
           2OO Spd.
1892 22/3 :Skjøte frå Ingebrigt Hansen Utem til Hans Ingebrigtsen Utem for
           1.500,- kr.
1904 13/2 :Skjøte frå Hans Ingebrigtsen Utem til Andreas Eriksen Loe for kr.
           3.800,- .
1917 15/2 :Skylddelt Utheimsdriva, bnr. 2.
1838 2/11 :Skjøte frå Andreas Eriksen Loe til sonen Erik A. Loe for 3000,.kr

          Desse har hatt skjøte på 136/1 Utem: 6 mkl.
               1747 Schøller             183O-1854 Hans Ingebrigtsen
          1747-1753 Semming Olsen        1854-1892 Ingebrigt Hansen
          1753-1771 Ole Lødensen         1892-19O4 Hans Ingebrigtsen
          1771-1783 Semming Olsen        19O4-1938 Andreas Eriksen Loe
          1783-183O Ingebrigt Ellevsen   1938      Erik A. Loe

Desse må ha budd eller er fødd på Utem:
Christopher Utem levde i        16??      Thyrre   levde i 1645.

Semming Christophersen Utem     1626 1696 Marit Olsdotter
Olaug Kristoffersdotter

Christoffer Semmingsen          1659
Ragnhild Semmingsdotter                   levde i 1696
Randi Semmingsdtr.Utem                    Barn m/Sivert .Fagrhaug i 1793
Ole Semmingsen                  1671 1739 Randi Arentsdotter        17O5 1769

Randi Olsdotter Utem            1694 1774 Iver Olsen Vekve          1699 1759
Marit Olsdotter Utem            17O3 1756 John Halvorsen Ishol      17OO
Kari Olsdotter Utem.død før 1739          gift til Stene i Meldal.3 born der.
Ildri Olsdtr.Utem               1725      Ole Lødensen Vognild g.1771
Semming Olsen Utem (g1755)      1729 1778 Mali Olsdtr.Klett         1721 1797

(Randi Arentsdtr.vart oppattgift med enkemann Hans Olsen og hadde med honom
 sonen Ole Hansen.)
Hans Olsen hadde i 1. ekteskap  1694 1753 Randi Andersdtr.          17O5 1759
                   2.   "                 Randi Arentsdtr.          17O5 1769
Anne Hansdotter                 1722      ugift i 1753.
Brit Hansdotter           ca.   1725      Ole Knutsen Jenstad,Sunndal
Anne Hansdotter  d,y.           1727      ugift.i 1753
Ingrid Hansdotter               1728      ugift i 1753
Marit Hansdotter                1728
Ole Hansen                      1744

    Garden vart så seld,truleg til ein slektning av Ole Hsnsen.eller Randi.

Ingebrigt Ellevsen Sliper       1762 1833 Brit Hansdotter Utem      1759 1863
                                           (ho hadde over 5o etterkomarar)
Anne Ingebrigtsdotter Utem      1790 1871 Roald Ellingsen Ishol     1792 1857
Barbro Ingebrigtsdtr Utem       1792 1856 m/Ole E.Uv sonen Ole i 1819.
Randi Ingebrigtsdotter          1794
Hans Ingebrigtsen Utem          1796 1882 Randi Johannesdtr.Emang   1806 1891
Ellev Ingebrigtsen Utem         1798 1877 Marit Iversdtr. Emang     1797 1850
Olava Ingebrigtsdotter Utem     1800 1887 Andreas Ingebrigts Klett  184O 1882
Marit Ingebrigtsdtr.Utem                  Iver Halvorsen i 1832

Ingebrigt Hansen Utem           1827 1902 Ambjørg Andreasdtr.Klett  1827 19O3
Sigrid Iversdtyr. Utem          1831

Johannes Hansen Utem            1830      Flytta til Målselv.
Brit Hansdtr. Utem              1834
Sivert Hansen Utem              1847

Hans Ingebrigtsen Utem          1854 1919 Eli Nilsdotter Hoel       1864 1897

                Dei hadde ikkje born og garden seld til Andreas Loe.

Tillegg til Utem:
Ole Hansen Utem             ca. 173O      Kari Paulsdotter

Hans Olsen Utem                 1755      levde ikkje i Oppdal i 1801.
Rannei Olsdtr.Utem              1762

Tillegg II, Utem.
Barbro Utems son
Ole Olsen Utem                  1819 1885.  død på Kletthammer

Finn ikkje:
Marit Evensdtr.Utem             1721 18OO Arnt Hansen Hammerbekk 17O5 1785

Marit Sivertsdtr.Uttem          1793 1793

                   Utemshaug
Det må være ein husmannsplass under Utem utan at eg kan finne at plassen er
matrikulert.

Derimot finn eg at det er halde skifte på Utemshaug
1767 12/11:Even Johnsen Utemshaug - Sigrid Hansdotter
           Born: John Evensen f. 1764.
1778 31/8 :Semming Olsen Utemshaug - Mali Olsdotter Klett.
           Born: 1 Ole Semmingsen f. 1756 2.Randi
 Semmingsdotter f.?.

Det er også tinglest eit dokument på Utemshaug
1792 20/7 :Ole Semmingsen og hustru overtar plassen på det vil=
           kår at dei underheld hans gamle mor Mali Olsdotter
           til hennar død.

         Etter dette finn eg at desse må ha budd på eller fødde på plassen:
Husmenn:
Guro Johnsdtr.Utemshaug        1673 1757 Berre ved død.

Ole Arntsen Utemshaug          1734 1784

John Evensen Utemshaug,levde i 1762      Ingeborg Hansdotter

Even Johnsen Utemshaug         1734 1799 1Sigrid Hansdtr.Nerhol   1727 1766
                                         2Marit Olsdotter
Kari Johnsdotter Utemshaug               Even Eriksen Viken,g.1760
Hans Johnsen Utemshaug         1739
Guri Johnsdotter Utemshaug     1744 1838 Iver Olsen Myren         1733 1810
Jøran Johnsdtr.Utem            175O

Marit Evensdotter Utemshaug    1751 1807
John Evensen Utemshaug         1764 1834  Brit Olsdtr.Horvli,(Bøe)1764 1843
                                          Barn i 1796 m/Ildri I.Sliper
Guri Johnadtr.Utem             1772 184
 

Sigrid Johnsdotter Utemshaug   1799

        Brit Olsdtr Horvli vart oppattgift med  Haldor Johnsen og hadde
Kari Haldorsdotter Utemshaug   1802.

Så finn eg ein John Evensen Utemshaug f.i 1806. Har ikkje funne namn på far
hans og heller ikkje dødsår på honom.Mogleg feilskrift for Even Haldorsen?

Ole Arntsen Utemshaug død 1784,50 år gl. f.1734

Even Paulsen Utemshaug død 1805,60 år gl. f.1744.

Etter at garden Utem i 1783 vart seld ut av slekta, må Semming Olsen og kona
ha halde fram som husmenn på Utheimshaugen.
Semming Olsen Utemshaug        1729 1778 Mali Olsdotter Klett      1721 1797

Ole Semmingsen Utemshaug       1756 1822 1Eli Paulsdtr.            1727 1805
                                         2Gurine Johnsdtr.Haugen   1775 1852
Randi Semmingsdtr Utemshaug    1759 1849  1Barn i 1793 m/Sivert ?
                                          2 "   " 1798 m/Iver Honnet
                                          3 "   " 18O1 m/Halvor S.Aal

Ole Evensen Utem                          Guru Johnsdt
Seming Evensen Utem            1792 1799

Mali Olsdotter Utemshaug       18O8 1808
Guri Olsdotter Utemshaug       18O9 1814
Elen Oldotter Utemshaug        1811 1814

Randi Utemshaugs born:
Marit Sivertsdtr Utemshaug     1793 1794
Marit Iversdotter Utemshaug    1798      levde ikkje i Oppdal i 1801.
Ole Halvorsen Utemshaug        18O1 Budde i 18O1 på Torve saman med mora.

I 1875 levde på ein plass som heitte Utheimsløkka:
Ole Olsen Utem                18O2 1883 Maglin Halvorsdtr.Bekken   18OO 1874

Halvor Olsen Utheimsløkkja    1827 1914 Marit Larsdtr. Reitan      1825 1893
Anne Olsdoter Utheimsløkkja   1831      Kari Stoem i S.Dakota
Randi Olsdtr.Utheimsøkkja     1833      John Lundli i Sunndal      1833
Karen Olsdotter Utem          1836 1899 John Arntsen Skindset      1841
Ole Olsen Utheimsløkkja       1839 1869 ugift
Anphin Olsen Utem             1842 1913 Marit Iversdtr, Stølan     1839 1897

Ole Halvorsen                 1849

       Karen Olsdtr. hadde m/Sven H. Furu i 1863 sonen:
Halvor Svensden Utem,utvandra 1863 1913 (Far Svend Hågensen Furu)
og som gift med John Arntsen Skindset,borna:
Arnt Johnsen Skindset         1869 1929 Karen O,Berget i Amerika
Ole Johnsen Utem              1872 1872
Ole Johnsen Utem              1873      Anna O,Berget i Amerika.
Sivert Johnsen                1875 1882 døde på reise til Amerika.
Marie Johnsdtr.               1879 1882.--------"---------------

Ole Olsen og Maglin Halvorsdtr. budde vel på Åsphaugen og dottra Karen og
mannen John Arntsen utvandra til Amerika.

Ei Anna Olsdotter Utemsløkken hadde som ugift  sonen Tore med ein Hans Olsen
Hoel, som ikkje var Oppdaling. (Sunndal ??)
Tore Hansen Utem              1856.

Ole Arntsen Utemshaug         1734 1784  Berre ved død 50 år gl.
Even Paulsen Utemshaug        1744 18O5  berre ved død 60 år gl.

John Evensen Utemshaug        18O6

Så finn eg i 1845:
Lars Olsen Uten,husmann                  Karen Sivertsdtr.

Brit Larsdtr. Utem             1845Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel