Matrikkelnummer 874 Stavaaløkken.
med gammel skyld 3 mkl.Nytt matr.nr.304 med lnr.369 og 370 med skyld
tilsammen 1 ort og 6 shilling. Frå 1890 gnr.311 bnr.1 med skyld O,48
00,48 mark.

Folketelling 17O1:Aren Andersen 36 år.

Skattemanntal 1762:Stephen Liens avlsgård.Husfolk Ole Johnsen
                   Stafaae.
Matrikklane:
1661 Fredrich           3 mkl. 1838 Marit Tyve      1,5,mkl.
1664 Ouden (usikkert)   3 mkl.      Erik Knudsen    1,5  "
1696 Stafaae                   1890 Mikkel Mikkelsen 15 shil.
1721 Anders             3 mkl. 19O9 Ingebrigt Olsen 0,48 mark
1762 Stephen Liens avlsgård

Folketellinga 1801:Ole Baardsen 48 år og Christi Hansdtr.39 år
                   med borna:1 Lars 10 år,2 Baard 6 år,
                   3 Gjertrud 3 år.
        Familie II:Haldo Larsen 73 år,Bereth Sivertsdtr.53 år med
                   sonen Lars Haldosen 26 år.
                   Husmann:Lars Olsen 48 år.

Folketellinga 1815:Finner ikke

Skifter i Stavaa:
1756 16/6 :Jens Andersen Stavaaløkken - Guri Olsdotter.
           Hennar arvingar:dottra Guri Eriksdotter,død, har
           dottra Guri Eriksdotter 20 år.
1758 23/6 :Nils Johnsen Stavaa - Guru Eriksdotter.
           Born:1 John Nilsen 22 år,2 Steffen Nilsen 12 år,
                3 Guru Nilsdtr.19 år,4 Marit 7 år.

                      Tinglese dokument
1739  4/2 :Stafaae,3 mkl.Niels Johnsen får skjøte på odelsretten
           fra Einer Eriksen Aune.
1744  2/1 :Stafaae 1 1/2 mkl.seld av Niels Johnsen for 12 Rdl. til
            Ole Gullichsen Sæter for ??
1747 14/11:Ole Gullichsen får skjøte på 3 mkl.i Stavaa fra Schøller.
1759 20/11:Stafaae,1 1/2 mkl.seld av Nils Johnsen til Stephen Arntsen
           etter forening.
1765 20/11:Stafaae, 1 1/2 mkl.Ole Haldosen Tyve får skjøte
           frå Steffen Arntsen for 23 Rdl.
1775 29/8 :Stafaae 3 mkl. er ved off.skifte etter Ole Adamsen Sætrum
           vurdert for 46 Rdl. og utlagt til enken Ingeborg Evensdtr.
1796  6/4 :Stafaae 1 1/2 mkl.på Skifte etter Even Olsen Sætrum vurdert
           for 80 Rdl.og utlagt til broren Even Olsen Sætrum og søsken
1796  6/4 :Stafaae 1 1/2 mkl.på skifte etter Brit Stengrimsdtr.Tyve
           vurdert for 60 Rdl.og utlagt til kreditorene.
1807 23/2 :Stafaa 1 mkl.av enken Guri Jonsdtr.(Tyve?) etter forening
           av hennes avdøde mand Helleuf Haldosen seld og makeskiftet
           til ham i Morken og det same med 22 mkl. i Tyve.
Skjøter på Stavaa.
               -1739 Einer Eriksen Aune   3 mkl.
           1739-1744 Nils Johnsen         1,5 mkl.
           1744-     Ole Gullichsen Sæter 1,5 mkl.
           1747-     Ole Gullichsen Sæter 3 mkl.
           1759-1765 Stephen Arntsen      1,5 mkl.
           1765-1775 Ole Haldosen Tyve    1,5 Mkl.
           1775-1796 Ole Adamsen Sætrum    3 Mkl.
           1796-     Even Olsen Sætrum     1,5 mkl.
           1796-     Kreditorene           1,5  "
           18O7-     Hellef Halv.Tyve      1 mkl.

Desse må ha budd på Stavaa.:
Aren Andersen             1665      36 år i 17O1.

Lars Baards.Stavaaløkken  1685 1765

Jens Andersen Stavå  "    1682 1778

Anders Stavaa i 1723

Marit Steffensdtr.Stavaa  1714 1765 Det må vera noko gale her.I,H.

Nils Johnsen Stavå        171O 1775 Guri Eriksdotter         17O8 1759

John Nilsen Stavå         1736
Guri Nilsdtr.Stavå        1739      Barn i 1771 m/Ole Nilsen Røros
Steffen Nilsen Stavå      1746
Marit Nilsdtr.Stavå       1752 177O

Guru Stavelykken          1715 1785

Berithe Evensdatter  "    172O 181O

Baard Olsen Stavåløkken             Kari Iversdotter         1718 1784

Ole Baardsen Stavåløkken  1754 1811 Barn i 1778 m/Inger frå Fron
              g. ? med              Kristi Halv??.dtr.Gorset.1768
Gjertrud Baardsdtr.       1756
Lars Baardsen   Løkken?
??                                 Barn i 1789 m/Berte frå Innset.
Brit Baardsdtr.Stavåløkk. 1733 1795

Ole Olsen Stavå           1771      Guris son.

Ole Olsen Stavålykken     1778 1779
Kari Olsdtr.Stavåløkk     1785 1853 (ugift?)
Lars Olsen Stavå  """     1791
Baard Olsen Stavå  "      1795
Gjertrud Olsd.Stavå "     1798      Jon Jonasen Gorset.
Ingebrigt Olsen     "     18OO 18OO

Ingebrigt O.Stavå   ca.   185O      GjertrudMikkelsdtr.      1863 1898

Georg Ingebrigtsen Stavå  1898 1898

Haldo Larsen Stavaa       1728 18O6 Bereth Sivertsd.(Innset) 1748 1805

Brit Haldosd.Stavåløkken  1763 1763
Brit Haldosdtr.    "      1764 1774
Lars Haldosen      "      1775 1813
Brit Haldosdtr.    "      1776 1776
Brit Haldosdtr.    "      1778 1782
Sivert Haldosen    "      178O 1782

Kristi  Stavaa i 1829                Mikkel Mikkelsen Gisnås usikker.

Mukkel Mikkeøsen Stavaa              Anna Olsdttr. i 1855    1821 1883

Narit Mikkelsdtr.         1855

                       Stavåløkken
Berit Stavaaløkken        1676 1745 Berre ved død.

Jens A.Stavåløkken        1710      1Guri Olsdotter          1685 1755
       g.1756                       2Brit Evensdtr.Aalbu
Barbara Jensdtr.          1759      Barn i 1797 m/Jon Olsen Rønning
Jens Jensen Stavåløkken   1762      Barn i 1784 m/Ingrid S. Brenden

Luzie Olsdtr.Stavåløkken            Barn i 1815 m/Ole O.Vorhaug
Marit Ol.Stavåløkken      1788      John Arnts.Haugset       1854 1938
Haldorf Olsen Stavåløkken           Sigrid Eriksdtr Slettvold
Gjertrud Olsdtr.   "      1793 1793
Gjertrud Olsd.Stavåløkken 1797      Jon Jonasen Gorset       1798

Beret Johnsd.Stavåløkken  1797      Barbaras son.

Erik Halvorsen            18O6
Ole Halvorsen Stavåløkken 18O9
Jens Halvorsen     "      1811
Ingebrigt Halvors. "      1814
Elen Halvorsdtr    "      1817

Ole Olsen Stavåløkken     1815      Luzies son

Arnt Johns.Stavåløkken    1821 1821
Arnt Johns.Stavåløkken    1824 1868 Marit Olufsd.Vognil      1830 1923

Anna Arntsdtr.   "        1868 1869

Mikkel Ingebrigtsen "     1878 1892 son av ingebr.Olsen,gmd.

Mari Eriksdtr.Stavåløkken 1885 1886

Husmann:
Baard Larsen Stavåløkken  1715 1756 Mari Iversdtr. Moen

Lars Baards.Stavåløkken   1747      Barn i 1782 m/Brit Johnsdt.Innset
Iver Baardsen             1749
Berit Baardsdtr.Stavåløk- 1751
Ole Baardsen Stavåløkken            Barn i 1781 m/Kristi Halv.Gorset

Ole Larsen Stavåløkken    1715 1779 Thor Iversdtr.Moen,g.1751

Randi Olsdtr.Stavålykke   1748      mor Marit Thorsdtr.Haugen
Sivert Olsen Stavåløkken  175O
Lars Olsen Stavaa         1753      Barn i 1780 m/Ingeborg Johs.dtr.?
Iver Olsen Stavåløkken    1756

Jacob Stavaaløkken             1761 borte i høst,funnet i elven.
Lars Halvors.Stavåløkken            Mali Hansdtr.            1769 1863
 

Erik Knudsen Stavaa       18O5 1892 Marit Arntsdtr. i 1838

Haldorf Lars. Stavåløkken 18O6
Gurine Larsdtr.   "       18O8 1814
Berithe Larsdtr.  "       1813      Knut Ingebrigtsen i 1847

Ingebrigt Knudsen   "     1847

Arnt Eriksen Stavå        1838
Ole Eriksen Stavå         1841
Marit Eriksdtr.           1845
Mari Eriksdtr Stavå       1845

                     Matrikkelnummer 874 Stavå Sag
med gammel skyld 3 mkl.Nytt matr.nr.303 lnr.369 og 370 med skyld tilsammen 1
ort 6 shill.Frå 1890 gnr.309 bnrf.1 med skyld 7 shilling.

 Matrikklane: 1838  ??             8 shill.
              1890 Ingebrigt Johnsen Sagen 7 shill.
              1909 Randi Ingebr.dtr. 0,43 mark.

John Ingebrigtsen Sagen             Kristi Olsdtr.           18O1 1875

Ingebrigt Halvorsen Sagen 1826 189O.kårm.f.Vognild ??

Kari Johnsdtr.Sagen       1844
Ingebrigt Johnsen Sagen   1854 1899 f. Øyen på Innset??

Ingeborg Olsdtr. Sagen    1851 1851

                      K r o k a n
Ole Johnsen Krokan        1820 19O7

Retting og tillegg  frå Knut Krokann  finn du her.
 

                 Matrikkelnummer 875 Donali.
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr,nr.308 med lnr.374 a og b.med skyld
tilsammen 1 daler og 15 shill. Frå 1890 gnr.315 bnr.1 og skyld 2,66 mark

Folketelling 17O1:enken Marit,Even Knudsen 16 år,Halvor 9 år.

Skattemanntal 1762:Erik Aalbus avlsgard.Husfolk:Kristi Halvorsdtr.enke
Matrikklane: 1661 Jonn            6 mkl.
             1696 Lars            6  "
             1721 Halvor          6
             1762 Marit Halvorsd.
             1830 Ole Knudsen     3 mkl
                  Christof.Hansen 3  "
             1890 Knut Olsen  2 ort og 20 shilling
             1909 Sivert Hansen   2,66 mark.

Folketelling 1801:Knut Eriksen 36 år og Marit Olsdtr.32 år med
                  1 Erik 9 år,2 Esten 4 år,3 Marit 6 år,4 Christen
                  2 år.Husmann Ole Andersen 83 år,Mildri,Johnsdtr..
                  67 år med sonen Anders 23 år.

Folketelling 1815:Knud Eriksen 51 år, Marithe Olsdtr.49 år,Marith
                  21 år,Esten 18 år,Christine 16 år,Ole 15 år og
                  Erik 11 år.

Skifter i Donali:
1749 30/10:Halvor Gjetmundsen Donali - Sigrid Tostensdotter.
           Borna:1 Anne,død,(må ha vore gift 2 gonger.først
                 med ein Knut og så med John Olsen Dørum) har
                 borna:a Marit Knutdsdtr.24 år,b Sigrid Knutsdtr.
                 21 år,c Marit Knutsdtr.d.y.17 år,d Mildrid
                 Johnsdtr.13 år,e Halvor Johnsen Dørum 4 år,
          f Anne Johnsdtr.Dørum 2 år.
1756 11/10:Halvor Jetmundsen Donali - Kristi Johnsdotter.
           Dei same arv.som i 1749,men Marit d.e er g.m.Ole Pedersen
           Dørum og Sigrid er g.m.Erik Olsen Aalbu,Marit d.y. er g.m.
           Hans Orning på ein plass under Mjøen.
1797 6/12 :Knut Eriksen Donali - Kristi Estensdtr.
           Born:1 Erik Knutsen 5 år,2 Esten Knutsen 1/2 år.3 Marit
                Knutsdtr. 5 år.
1905 22/2 :Hans Kristoffersen Donali -  ?
           Born:1 Kristoffer,død, har borna:a Marit 17 år,b Kristine
           14 år, 2 Eli,død,har borna:a Ingeborg Andersdtr.Austberg,
           17 år,b John Andersen Austberg,12 år,c Hans Andersen
           Austberg 6 år.
1906 27/10:Marit Sivertsdtr. Donali - Knut
           Born:1 Ingebrigt Knutsen 47 år,2 Ole Knutsen,U.S.

                      Tingleste dokumenter.
1749 17/1 :Donnelien,6 mkl.Dertil har capt.Casper Christophersen
           solgt odelsretten sin etter forening til Halvor Jetmundsen
1752 14/11:Donnelien,en husmanns plass,derunder av Halvor Jetmundsen
           bøkslet bort til Jens Monsen.
1756 11/10:På skifte ettet Halvor Jetmundsen vurdert for 20 Rdl. og
    utlagt til kona Kristi og borna.
1759 1/11 :Donnelien 6 mkl.seld av Guru Halvorsdtr.m/fl.til Erik Olsen
           Aalbu og ifølge skiftebrev betalt.
1761 3/12 :Ole Andersen Hindset får bygselseddel på en plass under
           Donnelien kaldet Mariplassen frå Erik Olsen Aalbu.
1763 29/10:Donnelien 6 mkl.derav har Erik Olsen Aalbu gitt enken
           Kristi Johnsdtr. kaar.
1776 17/2 :Donnelien 6 mkl.på skifte etter Erik Olsen Aalbu vurdert
           for 130 Rdl.og utlagt til creditorene Arnt Arntsen Dørum
           og Sven Helleufsen Gulager,
1788  2/7 :Donnelien 6 mkl.av enken Sigrid Halvorsdotter med borna og
           formyndar seld til sonen Knut Eriksen Aalbu for 15O RDl.
1797 16/12:Donnelien,6 mkl.på skifte vurdert for 200 Rdl.og
           utlagt til enkemannen Knut Eriksen og borna.

Skjøter på Donnali 875:
                1749 Casper Kristoffersen  6 mkl.
           1749-1759 Halvor Jetmundsen     6 mkl.
           1759-1776 Erik Olsen Aalbu      6 mkl.
           1788      Knut Eriksen          6 Mkl.

Desse har budd i Donnålien:875:
John i 1661

Enken Marit i 17O1                  Knut
Even Knudsen              1685      16 år i 17O1
Halfor Knudsen            1692       9  " "   "

Kari Thoresdtr.Donnelien  1674 1764
Thyri Thorsdtr.Donalien   1677 1759 Lars ?? i 1696

Magnhild Larsd.Donnelien  1681 1764
Mildri Larsdtr.Donnelien  1684 1764
Knut Larsen Donnelien     1693 1773
Thor Larsdtr.Donnelien    1696 1746

Halvor Gjetmundsen        1666 1756 1Sigrid Tostensdtr.
                g.1758?             2Kristi Johnsdtr.Bakk    1696 178O
         Her er det noko som er feil.

Lars Mogensen Donnelien   17O3 1766

Ingeborg Larsd.Donnelien  171O 1772

Anne Halvorsdtr. (død før 1756)     1Knut(Dørrum?)
                                    2John Olsen Dørrum.

Marit Eriksdtr.Donnelien  1725 1775

Marit Knuds,Donali        1725      Ole Pedersen Dørrum
Sigrid Knuds.Donali       1728      Erik Olsen Aalbu         1723 1811

Mildrid Johnsdtr.Dørrum   1736 1806 (Donnaliplassen ved død)
Halvor Johnsen Dørrum     1745
Anne Johnsdtr.Dørrum      1747

Knut Eriksen Donnelien    1765 1848 1Kristi Estensdotter     1763 1797
                                    2Marit Olsdtr.           1769 1865
Erik Knudsen Donnelien    1792 18O2
Marit Knudsdtr.Donnelien  1792      Kristopher Hansen Snorroeggen
Esten Knudsen Donnelien   1797 1882 Dordi Larsdtr.i 1826
Christine Knudsdtr        1799 1888 Knut Jacobsen Halset     1799
Ole Knudsen Donali g.1824 1801 1852 Guri I.Skarsem           1798 1852
Ole Knudsen Donali        18O2 1888 kårmann.enkemann
Erik Knudsen Donali       18O5      Kari Arntsdtr.i 1835

Semund Arntsen Donaliåsen 1794 1861

Gjertrud Knudsdtr Donali            Senund Pedesen i 1841

Kristine Estensdtr.Donali 1826
Kari Estensdtr.Donnalien  1833

Erik Olsen Donali         1823 1830
Marit Olsdtr.Donali       1826      Andreas Snorroeggen      1823 1911
Knut Olsen Donali         1827 19O6 Marit Siv.d.Stordal      1829 1906
Erik Olsen Donali         1831 1836

Eric Christoph,Donnelien  1838

Ole Semundsen Donnelien   1845

Guri Knudsdtr.Donali      1853 1860
Ole Knudsen Donali        1856 186O
Ingebrigt Knus.Donali     1859      Til Amerika 1887
Guri Knudsdtr.Donali      1862 1892 ugift
Ole Knudsen Donali        1865
Sivert Knudsen Donali     1869 1891
Arnt Knudsen Donali       1872      Til Amerika 1891

Hans Kristoffersen Donali 1816 19O5 Ingrid Hellaugsdtr       1819 19O1

Knut Eriksen Donali       1835

Sivert Hansen Donali   ca.185O
Kristoffer Hansen Donali  1858 19O1 gift
Eli Hansdtr.Donali                  Anders Austberg

Marie Svendsdtr Donali    1879 19O5

Fredrik Olsen Domali ca.  188O

Ola Fredriksen Donali     19O4 19O5
 
 

Husmann:
Kristi Halvorsdtr.enke
Ole Andersen              1729 1813 Mildrid Johnsdtr,        1734

Anders Olsen Donali       1763 1763
Anders Olsen Dommali      1763 1774
Brit Olsdtr.,Donnelie     1764 1764
Anders Olsen Donali       1774
Anders Olsen              1778      Magdalena Mogensdtr

Ole Andersen Donnelien    18O7
Luzie Andersdtr. "        18O8
Ildri Andersdtr.  "       181O
Berthe Andersdtr. "       1812
                      Gnr.315 bnr.2 Donnalien
                         av skm. 2.15 mark.
Eier Opdals sparebank i 19O9

                    Gnr.315 bnr.3. Donaliplassen.
                         av skm.O,53 mark.

Anders Olsen Donneliplassen         Magdalena Mogensdtr.

Luzie Andersdtr.    "     18O8 1813
Ildri Andersdtr.    "     181O 1813
Luzia Andersdtr.    "     1815

Ulrik Ingebrigtsen i 1909

Nils Johannessen Stene    1902      Kristine Johnsd.Nysæter 1902

Jon Nilsen Stene          1935
Reidar Narve N.Stene      1942

                Matrikkelnummer 876 Fagerhaug.
med gannel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.309 med lnr.375 og skyld 1 daler 1 ort og
14 shill. Frå 1890 gnr,316 bnr.1 med skyld 2,23 mkl.

Folketelling 17O1:Ole Svendsen 36 år og Svend Olsen 3 år.

Skattemanntal 1762:Knut Svendsen og Kristi.Mandens foreldre Svend
            Olsen og Randi.

Matrikklane:1661 Olle               6 mkl.
            1664 Olle 56 år         6  "
            1696 Maren Schøller     6  "
            1721 Olle               6  "
            1838 Christoffer        1 5/12 mkl.
                 Kari Mikkelsdtr    1
                 Arnt Endresen      1 1/3  "
                 Mikkel Gisnaas       1/3
                 Halvor Ingebrigts. 1 2/3  "
            1890 Ole Christoffersen  23 shilling
            1909 Iver Arntsen       3,23 nark.

Folketelling 1801:Ole Ingebrigtsen 64 år og Marit Arentsdtr.54
           år med sonen Erik Arntsen 44 år ugift.
       Bruk nr.II:John Olsen 34 år og Christine Johansdtr.28
                  år. med borna:1 Ole 2 år,2 Johan 1 år. og
                  hans moder:Randi Paulsdtr.63 år,enke,kaar.

Folketelling 1815:Gmd.Ingebrigt Olsen 46 år,Marithe Halvorsdtr.38 år,
                  med borna 1 Marithe 6 år,2 Halvor 3 år.Husmann
                Rasmus Pedersen 35 år,Christine Michelsdtr. 25 år
                med dottra Gurie f.1815, Kårkone Gurie Rasmusdtr.67
                  år.
       Familie II.John Olsen 47 år,Christine Johansdtr.44 år,med
           borna:
                  1 Johan,15 år,2 Ole 12 år,3 Thor 10 år,4 Arne 6 år,
                  5 John f.1815,6 Ingrid 4 år,7 Kristine 1 år..Kårkone
                  Anna Povelsdtr. 76 år.Husm.Erik Ellingsen 4O år,kone
                  Magnhild Ingebrigtsdtr.34 år.born 1 Luzie 12 år,2
           Sigrid 8 år og 3 Elling 3 år. Husm.Erik Ingebrigtsen
                  56 år,Marit Ingebrigtsdtr. 58 år,med:1 Ingebrigt.
           Ingebr.sen 17 år. Kårkona Marit Ingebrigtsdtr.78 år.

Skifter på Fagerhaug:
1769 6/9  :Sven Olsen Fagerhaug - Randi Knudsdotter.
           Born:1 Sivert,2 Halvor 12 år,3 Marit 30 år,4 Gjørrund 32 år
1772 11/3 :Jon Jonsen Fagerhaug - Anna Pedersdotter.
           Born:1 Sigrid 22 år,2 Guru 17 år.
1773 18/2 :Anne Pedersdotter Fagerhaug- enke
           Born: som framanfor.
1775  1/9 :Knut Svendsen Fagerhaug - Kristi Sivertsdotter.
           Born:1  Sivert 15 år,2 Svend 14 år,3 Randi 16 år
                4 Marit 12 år,5 Sara 6 år.
                Laugverge:Iver Eriksen Gorset.
1789 28/7 :Ole Amundsen Fagerhaug - Anne Paulsdotter.
           Born:1 John 23 år,2 Marit 21 år,3 Gjertrud 8 år.
1793  4/9 :John Olsen Fagerhaug - Ingrid Arntsdtr.f.Rønning.
           Born:1 Ingrid Johnsdtr. 3 veker gl.
1823 30/8 :Ingebrigt Olsen Fagerhaug - Marit Halvorsdotter
           Born:1 Halvor 11 1/2 år,2 Marit 14 år,3 Luzzie 7 år
1829 20/1 :Rasmus Pedersen Fagerhaug - Kristi Mikkelsdotter.
           Born:1 Sivert 13 år,2 Mikkel 7 år,3 Peder 5 år,
                4 Guri 14 år,5, Kristi 10 år,6 Lisbet 4 år.
1830 13/2 :John Olsen Fagerhaug - Kristine Johnsdotter
           Born:1 Johan,2 Ole,3 Tore,4 Arnt 21 år,5 Einar
                16 år,6 Ingrid 19 år
1849 27/8 :Dordi Olsdotter Fagerhaug - Ole Johnsen.
           Born:1 Kristine Olsdtr.og hans bror Erik Johnsen.
1857 21/11:Halvor Olsen Fagerhaug - Kristine Eriksdotter.
           Born:1 Erik 24 år,2 Ingeborg 22 år,3 Kristine, ?
                4 Kari 15 1/2 år.
1883 30/4 :Halvor H.Fagerhaug (Myrhaug)-Kristine Olsdtr.
           Born: 1 Ole  Halvorsen 15 år, 2 Marit 20 år.

Og skifter på Fagerhaugløkken:
1908  6/4 :Iver Arntsen Fagerhaugløkken - ugift.
           Arvingar:1 søstra Oline Arntsdtr. 2 Kari Arntsdtr.
                    g.Skamfer. 3 mora Marit Nilsdtr.levde på
                    Sundset i Rennebu,
           Halvsøsken på farsida:1 Peder Arntsen,Gulsvik i
           Hallingdal,2 Karen Arntsdtr.Skamfer,Usa.3 Marit
           Arntsdtr.i USA.

                         Tinglese dokument.
1749 17/1 :Svend Fagerhaug får skjøte på 6 mkl.i Fagerhaug frå
        captein Schøller.
1769  2/1 :Knud Svendsen får skjøte på 6 mkl.i Fagerhaug frå
           faren Sven Olsen for 60 Rdl.
1775  1/9 :Fagerhaug,halve del,6 mkl.på skifte etter Knut
           Svendsen vurdert for 100 Rdl.og utlagt til enken
           Kristi og borna.
1777 16/7 :Ole Amundsen Myren får skjøte på 3 mkl.i Fagerhaug
           frå enken Kari (Kristi?) Sivertsdtr. for 280 Rdl.
1776 16/7 :Ingebrigt Ellevsen Mjøen får skjøte på 6 (?) mkl.i
           Fagerhaugløkken frå enken Kari (Kristi) Sivertsdtr.
           for 31 Rdl.
1779 22/2 :Ole Ingebrigtsen får skjøte på den halve del av
           Fagerhaug,3 mkl.frå enken Kristi Sivertsdotter m/fl
           for 125 Rdl.
1787 10/8 :Fagerhaugen,3 mkl.derunder er en plass kaldet  Jo-
           plassen av enken Kristi Sivertsdtr.overdraget til
           Sivert Hellaugsen Stuen for 80 Rdl.
1800 28/8 :Jon Olsen får skjøte på ? mkl.i Fagerhaug for 200 Rdl.
1800 5/11 :Fagerhaugløkken,2 mkl.matr.nr.876,en part,Langvollen
           seld av Erik Ingebrigtsen til Erik Sivertsen Hoel for
           25 Rdl.
1806 25/8 :Fagerhaugen,3 mkl.det halve,av Ole Ingebrigtsen seld til
           sonen Ingebrigt Olsen for 300 Rdl.
skjøter på 876 Fagerhaug:

Desse må ha budd på Fagerhaug 876:
Olle                      16O8      56 år i 1664
Svend Olsen               1644      2O "  " 1664

Ole Svendsen              1665      36 år i 17O1
Even Fagerhaugen          168O 1744 berre ved død

Lars Jensen Fagerhaug     1685 1767 Ingeborg Fagerhaug       1678 175O

Svend Olsen Fagerhaug     1698 1769 Randi Knudsdtr.??        1689 1772
John Johnsen Fagerhaug    17O9 1772 usikker

Ingebrigt Elevsen  "løkk  1728 1813

Ingeborg Svendsdtr. "     1733 1779
Knut Svendsen Fagerhaug   |734 1775 Kjersti Sivertsdtr.      1726 18O2
Gjørrund Svendsdatter F.  1737      Ole Olsen Lien g.1771
Marit Svendsdtr.Fagerhaug 1739

Sivert Svendsen Fagerhaug           levde i 1769
Halvor Svendsen Fagerhaug 1757

Ole Ingebrigts.Fagerhaug  1737 18O7 Marit Arntsdtr.          1743 18O3

Randi Knudsdtr.Fagerhaug  1759 1812 barn i 1779 m/Ingebr.I Stensem
                                      "  " 1787 m/Ole fra Innset
Sivert Knudsen Fagerhaug  176O 1817 1Barn i 1792 m/Guro O.Lien
                                    2  "  i 1793 m/Randi Utem
                                    3  "  " 1795 m/Guru E.Myren
                                    4  "  " 1797 m/ - - ds - - -
                                    5  "  " 1799 M/Marit Ellingsdtr.
                                    6  "  " 18OO m/Guru Evensdtr Myren
Svend Knudsen Fagerhaug   1762 18O1
Marit Knudsdtr.   "       1764
Sivert Knudsen    "       1768      Barn i 1792 m/Guro O.Lien
Sara Knudsdtr     "       1769

Arnt Olsen Fagerhaug      1773 18O1 Barn i 1799 m/Gjertr.Vognild
Knut Olsen Fagerhaug      1777 1779 usikker.

Knut Ingebr.s.Fagerhaug   1779 1861 Randis son.Fattiglem ved død.

Guro Olsdtr.Fagerhaug     1782 1848 berre ved død,kaarenke

Ingeborg Olsd.Fagerhaug   1787      Randis dtr.
Svend Olsen Fagerhaug               Randi  i 1762
Ole Ingebrigts.Fagerhaug  1737      Marit Andersdtr          1747

Knut Svendsen                       Kristi

John Johns.Fagerhaug,husm.     1772 Anna Pedersdtr.(husm)    1739 1773

Sigrid Johnsdtr.Fagerh.   1750      Erik Evensen Innset,g.1776
Guru Johnsdtr.Fagerhau.   1755      Barn i 1783 m/John O.Stølen
John Johnsen Fagerhaug    1755 1755

Ingebr.Olsen Fagerhaug    1769       Marit Halvorsdtr.       1777 1823

Christopher Hansen Fagerh.1795 1863  Marit Knudsdtr.         1795 1868

Christine Erichsdtr  "    18O2 18O8 Udfallen i en vandbekk ??

Christie Eriksdotter  "   18O2 1862 Kaarenke

Ingeborg Ingebr.dtr       181O 1887 kone Innset ?

Christien Christoph.dtr.  1821
Knut Christopersen        1825 1862 ugift
Ole Christophersen Fagh.  183O
Sigrid Christophersdtr.   1833
Christopher - - " - -     1836

Gjertrud Toresdtr.Fagerh, 1836 19O9 frå Innset

Knut Sivertsen Fagerhaug  1855 19O5 gbr. gift

Nils Toresen Fagerhaug ca 187O

John Nilsen Fagerhaug     1898 19O7

John Johnsen Fagerhaug    1783      Guris son

Ole Ingebrigtsen   "      18O8 18O9
Marithe Ingebrigtsdtr.    18O9      Nils Estensen i 1831
Halvor Ingebrigtsen       1812
Luzie Ingebrigtsdtr.      1817

Erik Eriksen Fagerhaug    1864 1885 husm sønn

Ole Ingebrigtsen   "      1867 19O4 Gbr,

Ole Amundsen Fagerhaug              Anna Paulsdtr.f.1738,Johns mor.

John Olsen Fagerhaug      1767 183O 1Ingrid Arntsd.Rønning   177O 1793
                                    2Kristine Johnsdtr.      1773
Ingebrigt Olsen F,Haug    1769      Marit Halvorsdtr.Fagerh. 1779 1823

Ingebrigt Ellefsen F.haug 1779      Marit Ingebrigtsdtr      1737 18O8

Ingrid Johnsdtr,Fagerhaug 1793 1798
Ole Johnsen Fagerhaug     1799 18O2
Johan Johnsen Fagerhaug   18OO      Ingebrog Trobdsd.Gisnås  18O1 1882
Ole Johnsen Fagerhaug     18O3 1849 Dordi Olsdtr.Tranmæl     1792 1849
Tore Johnsen Fagerhaug    18O5
Arnr Johnsen Fagerhaug    18O9      Ragnhild Johnsdtr.Myren i 183O
Ingrid Johnsdtr   "       1811      John Hellaugsen Stuen
John Johnsen Fagerhaug    1814 1816
Anders Johnsen Fagerhaug  1817 1817

Halvor Olsen Fagerhaug    1799 1856

Kristine Johannesdtr, "   1833 1893 gmds.kone.(Even Evensen?)

Ole Halvorsen Fagerhaug             Ingeborg Mikkelsdtr.i 1848

Halvor Olsen Fagerhaug    1843
Anne Olsdtr.Fagerhaug     1848

John Johnsen Fagarhaug    1814      Ingeborg Trondsdtr.i 1836
 

Birgitta Olsdtr.Fagerhaug  ??       Barn i 1836 i 1836 m/utanbygds.

Nille Johnsd.Fagerhaug    1827

John Johnsen Fagerhaug    1828
Christina Johnsdtr. "     1833
Tron Johnsen Fagerhaug    1836

Esten Nilsen Fagerhaug    1831

Halvor Olsen Fagerhaug         1857 Kristine Eriksdtr.i 184O
Christie Olsdtr.Fagerhaug 183O

Johanna Arnesd,Fagerhaug  183O

Margit Larsdtr.Fagerhaug  1836      Birgittes dtr.

Erik Halvorsen Fagerhaug  1833 19O4
Ingeborg Halvorsdtr.      1835
Kristi Halvorsdtr.        1837
Ole Halvorsen Fagerhaug   184O
Karen Halvorsdotter       1842
Halvor Halvorsen,usikkert 1824 1883 Kristine Eriksdtr.?? i 1835

Peder Iversen Fagerhaug   1855 1889 gift,fattiglem,inderst

Ole Trondsen Fagerhaug    1871 1872 ??
Nils Trondsen Fagerhaug   ??

Marta Pedersdtr,   "      1887 1887
Marit Pedersdtr    "      1893 1897

Berit Nilsdtr.Fagrhaug    1896 1896

Ingebrigt Olsen Fag.      1769      Marit Halvorsdtr.        1779 1823
Ole Ingebrigts,Fagerhaug  18O8
Marit Ingber.dtr.Fag.     1809
Halvor Ingebr.Fagerh.     1812
Luzie Ingebr.dtr          1816

Ingebrigt Halvorsen F.    1835

Ingeborg Halvorsdtr Fag.  1868 1872

Ingeborg Arntsdtr.Fagerh. 1894 1898 (Uækte)

Husmand:
Erich Ingebrigtsen        1761      Marit Hansdtr.Stavaa     176O 1854

Guri Rasmusdtr.(kårkone)  1748      Sivert Hellefsen         1749

Ole Erichsen              179O
Ingebrigt Erichsen        1792      Marit Olsdtr. i 1833
Marith Erichsd.Fagerhaug  1795
Ingebrigt Erichsen d.y.   1798      Barn i 1828 m/Ingeborg O.Fossem

Guri Ingeb,dtr.Donnali    1798 1652 gårdmannskone

Guri Ingebrigtsdtr. "     1832

Kårfolk:
Ingebrigt Ellefsen        1743      Marit Ingebr,dtr.        1751

                                    Guri Rasmusdtr.          1748

Rasmus Pedersen Fagerhaug 178O 1829 Kristine Mikkelsdtr.     179O 1851
Sivert Pedersen Fagerhaug           Dordi Larsdtr. i 1845

Guri Rasmusdtr            1815
Sivert Rasmusen,d.iDonali 1816 1897 Eli Ingebrigtsd.Stensem  1817 19O1
Kristine Rasmusdtr.       1818
Mikkel Rasmusen           1821
Peder Rasmusen            1823
Lisbet Rasmusdtr.         1825

Marit Sivertsdtr.Donali   1828 1906 Kårenke.Loe ??

Simen Evcensen Fagerhaug  1835 1888 (Tønset?)

Ingebrigt Sivertsen       1844
Marit Sivertsd.Fagerhaug  1845
Rasmus Siverts. Fagerhaug 1847
Mikkel Sivertsen   "      1849
Marit Sivertsdtr.  "      1854
Knud Sivertsen     "      1855

Marit Halvorsdtr.         1863 1891 selveierkone
Ole Halvorsen             1868

Arnt??                              Marit Nilsdtr.

Olava Arnsd.Fagerhaug     1856      Ole A.Snorroeggen        1857 1839
   (Busett Seminhshaug.)
Iver Arntsen,ugift
Kari Arntsdtr.                      gift Skamfer
Marit Arntsdtr.

Erik Ellingsen            1775      Magnhild Ingebr.dtr.     1781

Ingebrigt Eriksen         1791 18O7

Luzia Eriksdtr.           18O3
Sigrid Eriksdtr.          18O7
Elling Eriksen Stuen      1812 1897 barn i 1843 m/Ildri Vammer

Arnt Endresen Fagerhaug   1816 19OO Gbr. Ugift

Kari Sivertsd.Fagerhaug   1867 1897 ugift

Husmann II
Sivert Hellefsen          1749       Guri Rasmusdtr.         1749

Finn ikkje plass til:
Ulrik Ulriksen Fagerhaug  18O5 1895 Ingeborg Ingebr.dtr i 1837

Ingebrigt Ulriksen  "     1837
Randi Ulriksdtr.   "      1839
Jertrud Ulriskdtr. "      1839
Fredrik Ulriksen   "      1842
Uldrik Uldriksen   "      1845
Sivert Ulriksen    "      1855
Ingeborg Ulriksdtr."      186O 186O  16 uker

Ingebrigt Sivertsen  "    1887 19O4 Prestløkken

Heller ikkje til
Marit Eriksdtr.Fagerhaugløkken f.1795 d.1858
Ole Eriksen Fagerhaug     1874 1875
Elias Eriksen Fagerhaug   1888 1893 husm. (Erik Ellingsen) ??

Maren Hansdtr Fagerh.løk. 1877 1899 født på Innset.Gbr,dtr.
 

                     H a u g e n.
               Gn.316 bnr. 2 av skm. O,53.
fråkildt frå bnr.1 ein gong millom  1838 og 189O og seld til Arnt
Endresen Fagerhaug. Eigar i 189O Arnt Endresen og i  19O9

Arnt Olsen Midtskog  (Far til Ingeborg Arntsdtr Fagerhaug.

                 N y h a u g e n.
                Gnr. 316 bnr. 5 av skm o;35
Fråskildt frå bnr. Fagerhaug ein gong millom 1838 og 189O og seld til
Trond Johansen.

Johan Johnsen Nyhaug      18OO 1875 fattiglem
Ole Johnsen Nyhaug        18O5 1875 Em. selveier

Sivert Pedersen Nyhaug               ca.186O Gbr.

Ingeborg Toresdtr.Nyhaug  1862 189O ugift (Meldt av Trond Johanessen)

Trond Sivertsen Nyhaug    1898 1899

                    A s p h a u g e n.
                 Gnr. 317 bnr. 4 av skm.1,75
frådelt frå bnr. 1 Stuen ein gong millom  1838 og 1890 og seld til Jon
Andersen Asphaug. Frå 109 Ole Johnsen

Kristine Andersdtr.Asphaug          Barn i 1849 m/Peder O.Flaten

Anders Olsen Asphaug      1798 1872 Ingeborg Pedersdtr.      1799 188O

John Andersen Asphaug     1823 19OO Kårm. f.Gisenaas

Erik Andersen Asphaug     1842 1868 sergeant

Ole Pedersen Asphaug      1849       mogleg Flaten som etternamn

Ingeborg Johnsdtr.  "     1861 1889 ugift  gmsdtr. Austberg
Svend Johnsen Asphaug     1864 1865Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel