Matrikkelnummer 789 Haugen
med gammel skyld 22 1/2 mkl.Nytt matr.nr.208 med lnr.244 med skyld
1 daler 1 ort og 21 shilling.Frå 1890 gnr.219 bnr.1 med skyld 5,37
mark.
Folketelling 17O1:Joen Ellefsen 4O år,Povel Joensen 6 år og Ellef
                  Joensen 4 år.

Skattemanntal 1762:John Ellefsen g.m.Guro.
                   Mandens moder Kristi og broder Gunder.
Matrikklane:
1661 Niels           15   mkl.   1762 Jon
1664 Povel 42 år     22,5 mkl.   1832 John Ellefsen      22.5 mkl.
1696 Povel           22,5  "     189O Ole I.Bjerke   1 dl.2 ort 23 sh.
1721 Jon             22,5  "     19O9 Sven Asphaig       4,37 mark.

Folketellinga 1801:Ellef Johnsen 40 år og Barbro Olsdtr.31 år med
                   borna:1 Guru 5 år,2 Sigrid 2 år, og kårfolka:
                   John Ellefsen 83 år og Guri Semmingsdtr.75 år.

Folketelling 1815:Ellev Johnsen 54 år,Barbara 46 år,John Ellevsen 12
                  år,Sigrid Ellevsdtr.16 år,Guri Ellevsdtr.7 år,Ole
                  Ellevsen 1 år,Christine Ellevsdtr.7 år,Ingeborg
                  Ellevsdtr.1 år. Kårkone Gurie Semmingsdtr.6O år.
                  sønn Ole Larsen 18 år.

Skifter i Haugen;
18O4 29/8 :Kristine Johnsdtr. Haugen, ugift
           Arvingar:søskena:1 Ellev,2 Johannes,3 Gjertrud,4 Guru 3O
           år,5 Inger 28 år. ugift.
 1839 29/1 :Ole Ellefsen Haugen, ungkar.
           Arvingar:1 mora Barbro Olsdtr.2 bror John,3 søster Guri
                    g.m.Haldo Aalbu,4 søster Sigrid g.m.Arnt O.
                   Dørum,død,har borna:a Ellev,6 år.b Halvor 4 år
                    c Ingeborg.
1843 10/3 :Barbro Olsdtr. Haugen - enke
           Arves av:1 Sven Olsen Vognild,2 Ellev Arntsen Dørrum
                    3 Halvor Arntsen Dørum,4 Haldo Pedersen Aalbu.

                   Tinglese dokumenter.
1734 26/4 :Ellev Johnsen Haugen får kongeskjøte på 22 1/2 mkl.udi
           Haugen for 30 Rdl.
1762 22/6 :Haugen,22 1/2 mkl.av Gunder Ellefsen seld til bror John
           Ellefsen for 22,5 Rdl.
1792 27/8 :Haugen 22 1/2 mkl.Ellev Johnsen får skjøte frå faren
           John Ellevsen for 100 Rdl.
1805 28/2 :Iver Clemetsen Hæverli får skjøte på 22 1/2 mkl.i
           Haugen eller Stensem,frå forrige eier Ellev Johnsen for
           2500 Rdl.
1812  2/3 :Haugen 22 1/2 mkl.eller Stensem,Ellev Jonsen får skjøte
           frå Iver Clemetsen på matr.nr.789 for 2000 Rdl.
1813  2/3 :Haugen, matr,nr. 789 pantsatt av Ellev Johnsen.

Skjøter på 789 Haugen:
1734-1762 Ellev Johnsen d.e.   18O5 1812 Iver Clementsen
1762-1792 John Ellevsen        1812      Ellev Jognsen
1792-18O5 Ellev Johnsen

Desse må ha budd på matr.nr.789 Haugen:
Anders Nilsen Haugen      1584      8O år i 1664
Sven Nilsen Haugen        1631      33  "  "  "

Povel Haugen              1622      42 år i 1664

Jon Ellefsen Haugen       1661      4O år i 17O1
Poul Jonsen Haugen        1695       6 år i  "
Ellef Johnsen Haugen      1697 1761 Usikker på om g.m.:
                                    Kristine Gundersdtr      169O 1765
Ingrid Povelsdtr Haugen   1667
Halvor Povelsen Haugen    1686 1752
Usikker:
Randi Johnsdotter Haugen  17O6 1772 tvilsomt!!

John Ellefsen Haugen      1718 1813  Guro Semmingsdtr.Aalbu   1726
Gunder Ellefsen Haugen               Marit Pedersdtr. Loe.g.1763

Marith Ellefsdtr.Haugen   1731 1813

Ellef Johnsen Haugen      1759 176O
Christine Johnsdtr.Haugen 176O 18O4 ugift langvarig sykdom
Ellev Johnsen Haugen      176O      Barbro Olsdotter         177O 1743
Gjertrud Johnsdtr.        1766      i Trondheim
Guri Johnsdotter Haugen   1768
Guru Johnsdtr. Haugen     1774      ugift
Inger Johnsdtr.Haugen     1776
Johannes Johnsen Haugenn  1777
Sumund Johnsen Haugen     1779 1782

Marit Ellefsdtr.Haugen    1789 1866 kårkone.g.Dørrem
Ole Ellefsen Haugen            1839 ugift
Guri Ellevsdtr.Haugen     1793 1793
Guri Ellefsdtr.Haugen     1796      Haldo Aalbu (i 1839)
Sigrid Ellefsdtr. Haugen  1798 1798
Sigrid Ellevsdtr.Haugen   1799      Arnt O. Dørrum død før 1839
John Ellefsen Haugen      18O3 1887 Marit Iversdtr.Haugen i 1848
Ole Ellefsen Haugen       1814
Ingeborg Ellefsdtr.       1814 1894 Svend Olsen Vognild

Ellev Johnsen Haugen      1836 1889 gbr.
Iver Johnsen Haugen       1848

Dordi Ellevsdtr Haugen    1874 1893 (Ellev Hansen Stensem)?

Iver Ellevsen Haugen      1883 189O (meldt av Ellev Johnsen)

Ole I. Bjerke i 189O

Sven J.Asphaug i 19O9

Husmann:
Guri Olsdtr. Haugen,enke  1754

John Haugen               1788
Ole Haugen                1797
 

                 Matrikkelnummer 790 Rolvsjord.
med gammel skyld 1 øre.Nytt matr.nr.209 med lnr.245 og skyld 2 daler
3 ort og 3 shill.Frå 1890 gnr.220 bnr.1 med skyld 4.o5 mark.

Folketelling 17O1:Stengrim Halvorsen 65 år.

Skattemannta 1762:hr.kaptain Reinholdt Frederich Meldal og Mette
                  Sophie med borna Steen og Mette Sophie.

Matrikklane:
1661 Roelsjord Peder       1 øre  1762 Kapt.Meldahl
1664 Peder 5O år     ?            1838 Steener Iversen      1 øre
1696 Eilef                 1 øre. 189O Haldo H.Aalbu 1 dal.2 ort 2osh.
1721 Olle            1 øre        19O9  - - ds.-- -      4,o5 mark

Folketellinga 1801:Iver Stenersen 32 år og Gunhild Ingebr.dtr.med
                   borna:1 Steener 8 år,2 Ingebrigt 4 årk,3 Hans 1
                   år,4 Ane 6 år og kårfolka Stener Iversen 72 år
                   og Sylvi Hansdtr 70 år.

Folketelling 1815:Iver Stenersen 47 år,Gunhild Ingebr.dtr. 46 år,,
                  Steener Iversen 22 år,Ingebrigt 18 år,Ole  11 år,
                  Anne Iversdtr.2O år,Ildri Ivrsdtr.4 år,Kårmann
                  Steener Iversen 85 år. Husmann Ole Sivertsen 52 år,
                  Jørann Olsdtr.39 år,,med borna:Ingebrigt Olsen 12
                  år,Sigrid Olsdtr.5 år,Sivert Olsen 3 år.

Skifter på Rolvsjord:
1838 20/9 :Maren Olsdtr.Rolvsjord -Stener Iversen
           Born:1 Iver 14 år,2 Ole 7 år,3 Ingebrigt 1 1/2 år,
                4 Gunhild 20 år,5 Marit 18 år,6 Anne 8 år.
1841  3/8 :Ingebrigt Knutsen Rolvsjord - Anne Olsdotter.
           Born:1 Guro 15 år.
1863 14/3 :Knut Ingebrigtsen Rolvsjordhaug -Jøran Andersdotter.
           Arvingar:1 Broren Ingebrigt Halvorsen Vognild,2 Arnt
                      Arnt Ingebrigtsen Engelsjord,
1877 31/12:Anne Johnsdtr.Rolvsjordgjelen.pike,
           Arvingar: 1 faren John Hansen Rolvsjordgjelen, 2 søster
                     Dordi Johnsdtr. i Trondheim.

                   Tinglyste dokumenter.
1747 18/4 :Rolvsjord,1 øre og 3 mkl.Reinholdt Meldahl får skjøte
           på Rolvsjord med Slettet frå Anders Bernhoft for 420 Rdl.
1771 30/8 :På skifte etter kapt.Meldahl vurdert for ? og overtatt av
           kreditorene for gjeld.
1778 12/1 :Rolvsjord m/underliggende eng,1 øre 3 mkl.ved offl.auksjon
           etter kapt.Meldahl solgt til Steener Iversen for 74O Rdl.
1785 19/8 :Steener Iversen Rolvsjord får skjøte på Skarenget,3,5 mkl.
           frå Endre Eriksen Kvalsjord og John Evensen Sæter for 6O
           Rdl.
1792 12/9 :Iver Stenersen Rolvsjord får skjøte på 1 øre og 3 mkl. i
           Rolvsjord frå faren Steener Iversen for 267 Rdl.1 ort og 12
           shilling.
1802 24/8 :Iver Stenersen Rolvsjord får skjøte på en Sæter ved
           Djævlevandet fra Erik Ingebrigtsen Skarsem for 94 Rdl.
 

Skjøter på matr.nr 79O Rolvsjord:
1847-1771 Reinholdt  Meldahl      1778 1792 Steener Iversen
1771-1778 Kreditorene             1792      Iver Steenersen.

Desse må ha budd på matr.nr. 79O Rolvsjord:
Peder Rolvsjord           1614      50 år i 1664.

Stengrim Halvors.Rolvsjord 1636      65 år i 17O1.

Peder Steensen            1687 1743 Usikker

Ellef i 1696

Reinholdt Friedr.Meldahl  17O5 1774 1Stenetta Meldal         1715 1747
                                    2Mette Sophie            172O 1771

Steener Iversen Rolvsjord 1729 182O Sylvi Hansdtr.           173O 18Ol

Martha Meldal                       Ole Helgesen Grøntvedt g.1772
Anne    Meldahl           1744      barn i 1766 m/Franz Brun
Ellen Marie Meldal        1746 1761
Stenetta Meldahl          1747 1748
Steen Meldal              1749
Mette Sophie Meldal       175O      Barn i 1774 m/Ole fra Orkdal.
Anna Margrethe Meldal     1753
Olava Meldal              1754

Ildri Steenersd.Rolvsjord 1765 18O1 Hågen Svendsen Hohseng   1757 182O
Iver Steenersen Rolvsjord 1769 1852 Gunhild Ingebrigts dtr.  177O 1858

Dorthea Margrete Meldal   1766

Mette Olsdtr. Meldal      1774 1774

Ole Meldal                1774 1774 sergeantens son

Ole Sivertsen Rolvsjord             Gjørrend Olsdtr.Rolvsjord i 18O3

Stener Iversen Rolvsjord  1793 188O Maria Olsdtr.                 1838
Ane Iversdtr.Rolvsjord    1795
Ingebrigt Ivers.Rolvsjord 1797      Ildri Larsdtr. Vekve     18OO
Hans Iversen Rolvsjord    18OO 18O2
Ole Iversen Rolvsjord     18O4
Ildri Iversdtr.Rolvsjord  1811

Knut Ingebrigtsen  " haug 18O2 1863 Jøran Andersdtr,         1789 1855
Ingebrigt Knudsen  - - -       1841 Anne Olsdtr.

Gunille Steenersdtr.      1818 19O4 kårkone
Marithe Steenersdtr.      1819
Iver Stenersen Rolvsjord  1822
Iver Stenersen Rolvsjord  1824      Olava Larsdtr. i 1848
Anna Stenersdtr Rolvsjord 1828
Ole Steenersen Rolvsjord  1831

Sigrid Olsdtr.Rolvsjord   18O2 18O2
Ingebrigt Olsen Rolvsjord 18O3.     Dordi Pedersdtr.enke     1792 1883
Sigrid Olsdtr.Rolvsjord   181O
Sivert Olsen Rolvsjord    1812

Gunhild Iversdotte        1818
Marit Iversdtr.Rolvsjord  182O
Iver Steenersen Rolvsjord 1824
Anne Iversdtr.Rolvsjord   183O
Ole Iversen Rolvsjord     1831
Ingebrigt Iversen         1836

Guro Ingebr,dtr.Rolvsjord 1826

Ole Arntsen Rolvsjordhaug 1827 19O5 Kari Larsdtr.Rolvsj Haug 1821 19O3

Knut Ingebr.Rolvsjordhaug            Jøran Andersdtr.husmko. 1789 1855
Gjørand Ingebr.dtr.  "    1832

Erik Johnsen Rolvsj. "    ??        ugift,barn i 1844 m/Ane Grøtte

Hellaug Eriksen     "     1844
 

Arnt Ingebrigtsen Rolssj. 1847
Mari Iversdtr. Rolvsjord  1848 1862

Husmenn:
Ole Sivertsen i 1815      1763      Jøran Olsdtr.            1776

Ingebrigt Olsen           18O3
Sigrid Olsdtr.            181O
Sivert Olsen              1812

Nils Olsen Rolvsjord                Marit Fredr.dtr.         1831 1881
Hans Olsen Rolvjord       1817 1891 f.i Nord Fron, enkemann
 

John Hans Rolfsjordgjelen 1817 1891 Guri Stengrimsdotter     1816 1876

Hans Johnsen       "  ?   1852 1852 husmannssønn.
Anne Johnsdtr.     "      1855 1877 ugift

Astrid Johnsdtr Rolvsjord 1823      Elling Iversen Vindal    193O
 

Finn ikkje plass til:
Marit Knudsdtr.Rolvsjord  1795 1884 Husm.enke f. på Lo??

Haldo Halvorsen Rolvsjord           Gbr.

Ole Halvorsen Rolvsjord   1894 1895
 

                 Matrikkelnummer 791 Stensheim.
med gammel skyld 18 mkl. Nytt matr.nr.212 med lnr.249a-b.med skyld
tilsam.1 daler 1 ort og 5 shill. Frå 1890 gnr.223 bnr.1 med skyld
4,12 mark.

Folketelling 17O1:Ingebrigt Rasmusen 4o år,stedsønnene:1 Christopher
                  Arntsen 12 år,2 Ole Arntsen 8 år,3 Sifuer Arntsen,
                  6 år og Ingebrigt Arntsen 2 år.
Skattemanntal 1762:Arn Knudsen g.m. Marit med borna:1 Knut,2 Marithe,
                   d.e.3 Mildrid,4 Marit d.y
Matrikklane:
1664 Johans 30 år    18 Mkl.     1838 Erik Olufsen       1 mkl.
1696 Aren            18 mkl.          Knud Knudsen      17  "
1721 Elling          18  "       189O Håkon Knudsen 1 dal.1 ort 2o sh.
1762 Arn Knudsen                 19O9 - - - ds. - -    4,72 mark.

Folketellinga 1801:Knut Arntsen 55 år,og Eli Eliasdtr.47 år med
                   borna:1 Arent 18 år,2 Ingebrigt 10 år, 3 Marith,
                   22 år,4 Eli 20 år.og Marit,Eriksdtr.hans mor 86 år,
                   enke,og Halvor Iversen fostersos,13 år.

Folketelling 1815:Knut Arntsen 62 1/2 år,Elen Eliasdtr.6O år,Ingebrigt
                  Knudsen 22 år,Arnt Knudsen 32 år,Gertrue lagesdtr.
                  26 år,og borna Elen Arntsdtr.4 år og Marithe 1 år.

Skifter på Stensem:
1764 31/10:Arnt Knutsen Stensem - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Knut 18 år,2 Erik 13 år,3 Peder 9 år,4 Marit
                21 år,5 Marit d.y.19 år.
1823 19/2 :Knut Arntsen Stensem - Eli Eliasdotter.
           Born:1 Arnt,2 Ingebrigt,3 Marit g.m.Anders Svendsen
                på Skorem,4 Eli g.m.Haagen Pedersen Lien.

                   Tinglese dokument
1743  9/1 :Stensem 18 mkl.seld av Stengrim Olsen til Arnt Knudsen
           for 80 Rdl.
1764 31/10:På skifte etter Arnt Knutsen vurdert for 89 Rdl.og utlagt
           til enken Marit Eriksdotter.
1773 17/2 :Knut Arntsen får skjøte på 18 mkl i Stensem frå mora Marit
           Eriksdotter for 90 Rdl.
1812  5/1 :Knut Arntsen Stensem sel eigedomen til sonen Ingebrigt
           Knutsen for 400 Rdl.
1814 24/2 :Stensem,matr.nr.791,18 mkl.Knut Arntsen,ungkar??,contract
           med sonen Arnt Knutsen om kår på livstid.Broren Ingebrigt
           Knudsen eier 12 mkl.i 674 Mellem.

Skjøter på 791 Stensem:
              -1743 Stengrim Olsen          1743-1773 Arnt Knudsen
          1773-1812 Knut Arntsen

Desse må ha budd på matr.nr.791 Stensem.

Christopher Christophers. 1612      5O år i 1662
Ole Christophersen        1637      25 "  "   "

Ingebrigt Rasmusen        166O      4O år i 17O1

Olle Arentsen             1672       8 "  "  "      "
Sifuer Arentsen           1674       6 "  "  "      "
Ingebrigt Arentsen        1688       2 "  "  "      "
Christopher Arntsen       1698 1756  Stedson

Johans Stensem            1632      30 år i 1762

Even Stensem                        Randi                    1663 1752

Ingebrigt Ingebrigtsen              barn i 1779 m/Randi K.Fagerhaug

Stengrim Olsen Stensem    17O4 176O

Arnt Knudsen Stensem      1746 1764 Marit Eriksdatter.       1715 1786

Randi Stengrimsdtr.Stensem          Erik Andersen Loe,g.175O

Peder Evensen Stensem               Randi Olsdtr. i 1744
Halvor Evensen Stensem              Guri Olsdtr. i 1758
Even Evensen Stensem                Ingeborg Ellefsdtr.Støllen,g.1758

Gjertrud Pedersdtr. "     1714 178O
Even Pedersen Stensem     17?? 1765 (Manglar alder ved død)
Ingeborg Pedersdtr.Stensem  ?? 1765 1 Barn i 1761 m/Erik ?? (ds,)
                                    2 Barn i 1763 m/Bersv.Kvalsjord
Marit Arntsdtr.Stensem    1717 18O2 ??

Marit Arentsdtr d.e.      1741 1777
Marit Arentsdtr.d.y.      1744      Ole Ingebrigt.Stuen, g.1769
Knut Arentsen Stensem     1746      Eli Eliasdtr.Wigen       1754
Erik Arentsen Stensem     1751
Ingrid Arentsdtr.Stensem  1753 1755
Peder Arentsen Stensem    1755      Ingeborg Halvorsdtr.g.1780.
Ingrid Arntsdtr.Stensem   1758 1764

Guro Christopd.Stensem    1744       Endre Eriksen Kalvhagen.g.1778
Rasmus Christop.Stensem   1739       Inger Knudsdtr.Vognild,g.177Randi
Christop.dtr.Stensem      1747 1748

Anders Halvorsen Stensem  1758

Ole Eriksen Stensem       1761       ?Barn i 1787 m/Kari E.Vognild

Ranney Bersvendsdtr. "    1763

Marit Knutsdtr,Stensem    1779       Anders Svendsen Skorem
Eli Knudsdtr.Stensen      1781       Haagen Pedersen Lien
Marit Knudsdtr. Stemsem   1782 1782
Arnt Knudsen Stensem      1783       Gjertrud Lagesdtr.i181O
                                     barn i 1809 m/Anna S Vognild
Ingebrigt Knudsen         1791       Maria Johnsdtr.
Jens Knudsen Stensem      1793 1877  Marit Svendsdtr.Grøtte  18O4 1878

Halvor Pedersen Stensem   1782 1782
Haagen Pedersen Stensem   1794 1794
Ingrid Pedersdtr   "      1794 1794

Marit Johannesdtr.Stensem 181O 1871 Gmds.kone

Knut Arntsen Stensem      18O8 1813 syk fra fødselen av.
Knut Arntsen Stensem      181O 181O - - - - " - - - - - -
Eli Arntsdtr Stensem      1811 1893 Gmds.kone (Ole Siv.Bjerkås)??
Marithe Arntsdtr.Stensem  1814
Sivert Arntsen Stensem     ??       Ingeborg Pedersdtr. i 1842
Knut Arntsen Stemsem      1817 1896 Brit Jacobsdtr.Skjellåsen,Skaun.
Ildri Arntsdtr.Stensheim  1823
Erik Arntsen Stensem      1826
Ingebrigt Arntsen Stensem 1829
Kristi Pedersdtr Stensem  1813 1884 Halvor Olsen             1817 19O5

Marit Jensdtr.Stensem     1816 1879 gmsdt.ugift (Heggkåsen)

Christopher Rasmus.Stensem           Marith Larsdtr. i 184o?

Elen Ingebr.dtr.Stensem   1817 19O1 Sivert Rasmus.Fagerhaug  182O 1897
Knut Ingebrigtsen  "      1818 1818
Knut Ingebrigtsen  "      1819
Johannes Ingebrigts. "    1822 1894 husm,gift (Rise ?)

Knud Haagensen Stensem    1819 1888 Brit Olsdtr.Stensem i 1845

Inger Christophd.Stensem  1825
Anders   "          "     1828

Christopher Rasmusen  "   1833 1859

Marit Jensdtr.Stemsem     1835
Svend Jensen Stensem      1839
Ingebrigt Jensen Stensem  1846

Ingebrigt Sivertsen  "    184O
Knut Sivertsen Stensem,   1842
Anders Sivertsen Stensem  1844
Sivert Sivertsen Stensem  1846

Haagen Knudsen Stensheim   ??
Eli Knudsdtr. Stensem     1845
Ole Knudsen Stensem       1847 188O ugift gmds.sønn
Elen Knudsdtr Stensem     1849
Haagen Knudsen  Stensem   1856 1858

Sølfest Pedersen Stensem  1847 1887 frå Sjåk.tjener

Marit Johannesdtr.Stensem 1868 1868
Ole Johannessen Stensem   1876 1876

Knut Haakonsen Stensheim            Ingeborg Ottosdtr.Fjøsne
Marta Haakonsdtr  "       189O 1891
Einar Haakonsen   "       1898 1899
Einar Haakonsen   "       19OO 19OO

                     Holmstuggu:
Mait Holm                            Oluf Holm ??

Andreas Nilsen Holm       1868 1889 snekkersvend

                 Matrikkelnummer 792 Stensheim.
med gammel skyld 21 mkl.Nytt Matr.nr.213 med lnr.250a-c og skyld 1
daler 1 ort og 14 shill.Frå 1890 gnr.224 bnr.1 med skyld 3 ort og
2 shill.

Folketelling 17O1:Einer Pedersen 53 år,Peder Einersen 11 år, Aren
                  Pedersen 1O år, Povel Pedersen 6 år,

Skattemanntal 1762:Marit Christophersdtr,enke med borna:1 Ole,2 Olef
                   3 Guro.

Matrikklane:
1696 Paul                 21 mkl    1838 Jens Lemcig       5 1/4 mkl.
1721 Haagen Ellingsen     21  "          Erik Vognild           "
1762 Marit Cdristophersdtr          189O Ingebr.Mortensen 3 ort 2shl.
1838 Ingebrigt Mortensen  10 1/2    19O9 Morten Ingebr.sen 1,89 mark.

Folketellinga 1801:Rasmus Christophersen 62 år,enkemann 62 år og sonen
                   Christopher 19 år.

Folketelling 1815:Christopher Rasmusen 33 1/2 år,Marithe Larsdtr.
                  Rasmus 3 år, Kårmann Rasmus Christophersen 78 år.
                  Husmann:Kari Johnsdtr.56 år med sonen Svend Svendsen

Skifter på Stensheim
1756 16/6 :Christopher Rasmusen Stensem- Marit Olsdotter.
           Born:1 Rasmus 17 år,2 Ole 6 år,3 Guru12 år,4 Oluf 6 år.
                  Laugverge Arnt Knutsen Stensem.
1790 19/2 :Rasmus Christophersen - Inger Knutsdotter
           Born:1 Christopher 9 år,2 hennar dotter frå 1.ekteskap
                Ingrid Olsdtr.30 år.
1829  2/9 :Christopher Rasmusen - Marit Larsdotter Stensem
           Born:1 Rasmus 17 1/2 år,2 Lars 11 år,3 Ole 8 år,
                4 Anders 2 år,5 Inger 5 år.
1834 28/8 :Inger Christophersdotter Stensem,pike,død 7 (?) veker
           gl.Søskern:1 Rasmus,2 Lars 16 12/2 år, Ole 13 å

                      Tinglyste dokumenter.
1742 10/7 :Stensem 21 mkl.pantsatt av Stengrim Olsen til G.J.
           Feldtmand for 35 Rdl.
1745 20/6 :Stensem 21 mkl. av Stengrim Olsen seld til Christhoper
           Rasmusen for 40 Rdl.
1749 20/7 :Stensem 21 mkl.Christopher Rasmusen får skjøte på 21
           i Stensem frå Stengrim Olsen.
1769 26/8 :Stensem 18 mkl.er av enken Marit Olsdtr.seld til sonen
           Rasmus Christophersen for 40 Rdl.
1801 26/2 :Stensem 21 mkl.Rasmus Christophersen og Ols Knutsen
           Vognild sel til Christopher Rasmusen for 100 Rdl.
1801  5/6 :Stensem 21 mkl.av Christopher Rasmusen forpliktet
           seg til at ved contract å gi kaar til Ingebrigt Olsen
           på livstiid.
1810 30/7 :Stensem matr.nr.792 av Christopher Rasmusen fledføring
           med Gjertrud Stengrimsdotter.

Skjøter på matr.nr.792 Stensem:
               -1745 Stengrim Olsen
           1745-1769 Christopher Rasmusen
           1769-181O Gjertrud  Stengr,dtr.

Desse må ha budd på Matr.nr. 792 Stensem.

Christopher Stensem       1612      50 år i 1662

Ole Christophersen        1637      25 "  "

Einer Pedersen            1648      53 år i 17O1

Peder Einersen            169O      11 "  "   "
Aren Einersen             1691      1O "  "   "
Povel Einersen            1695       6 "  "   "

Ole Pedersen Stensem,g.1750  m/Ingrid Anderwdtr Brendmoe

Chistopher Rasmusen Stebsem    1756 Marit Olsdtrt.levde i 1756

Gjertrud Stengrimsdtr. "  1734 1814

Rasmus Christophersen     1739      Inger Knutsdtr. Vognild  1738 179O
Ole Christoph.Stensem     1742 1764
Guru Christophersdtr      1744      levde i 1756
Randi Christoph.drr.      1747      Er det ho som døde i 1767 ??
Oluf Christophersen       175O      levde i 1756
Oluf Christophersen       1751      ikkje med i 1756

Christopher Rasmusen      1782 1829 Marit Larsdotter Vognild 1786 1833

Rasmus Christop.Stensem   1812      Marit Johnsd.Vekve 1808
Lars Christhopersen       1818
Ole Christophersen        1821
Inger Christophersd.      1824 1834
Marit  Christophersdtr    1822 19O4 på Rolvsjord. ugift,kårpike.
Anders Christophersen     1827
Ingevbr.Mortensen Stensem 1814 19O6 Marit Stenersdtr.        1819 19O3

                                     Marit Olsdtr.           1834 1883
Tørris Eriksen Stensem    1819 188O Gift gårdmann.

Gjertrud Ingevbr,dtr.     1832 1876 fattiglem.ugift
Ingebrigt Ingebrigtse  "  1843
Sigrid Ingebrigtsdtr.  "  1854
Stener Ingebrigtsen   "   ??

Christop.Rasmuss.Stensem  1833
Gjertyrud Rasmusdtr. "    1835
Johannes Rasmussen   "    1837?

Ole Olsen Stensem,Håker   185O 1905 død på Stensem??

Johannes Rasmussen   "  ca186O

Kristoffer  "       "     188O 1881

Kari Stenersdtr.Stensem   189O 1892

Morten I.Stensheim                  Sigrid Røtvei

Ingebrigt
Marie
Johan
Sverre M.Stensheim        1909      Magda O.Munkvold     1914
Ragna                               gift Gangaunet på Hølonda.

Odd Sverres.Stensheim     1936
Sonja Sv.dr.Stensheim     1938      Sivert Vindal            1935
Brita Svdtr.Stensheim     1942
Marit Helga Stensheim     1944

Husmann:
Kari Johnsdtr ??          1759

Svend Svendsen (Karis son)1799

Finn ikkje plass til
Marit Iversdtr Stensem    1812 1898 kårenke (Furunes?)
Erik Tørrisen Stemsem     1847 1865

                        Lillestensem:
Ole Arntsen Haugset              Sigrid Olsd.Vognildsmyr.    1895 1895

Marit Olsdtr.Stensheim 1874      Til Amerika
Guri Olsdtr.Stensheim  1876      Ingebr.Arns,Vekve           1868 1907
Anne Olsdtr.Stensheim  1878 1885
Rannei Olsd.Stensheim  1880 1880
Rannei Olsd.Stensheim  1881 1891
Ole Olsen Stensheim    1894      Sigrid Olsd.Isbrekken       1886 1953
Anna Olsd.Stensheim    1886      Til Amerika i 1906
John Olsen Stensheim   1888       "      "   " 1909
Sivert Olsen Stensem   1891       "      "   " 1914
Rannei Olsd.Stensheim  1895 1917

Ottar Olsen Stensem    1913 1938
Idun Olsdtr.Stensem    1915
Sigfrid Olsdt.Stensem  1922
Ole Olsen Stensem      1925
Margot Olsdtr.Stensem  1927
Gunda Olsdtr.Stensem   1927

Finn ikkje plass til:
Rannei Olsdtr.Stensem  1880 1880 Ole A. Haakers barn
Rannei Olsdttr,Stensem 1881 1891 Ole A. Stensem

                          Haugland.
Peder Haldosen Dørum   1886      Marit Pedsd.Toftaker     1886

Haldor Peder.Haugland  1907      Til Amerika i 1929 og døde der
Ildri Peders.Haugland  1909      Ingvar Olsen Hokseng     1903
Kristine P.Haugland    1911      Arne Peders.Morken       1904
Peder Perders.Haugland 1913 1997 Marta Svendsd.Asphaug    1913
Knut Peders.Haugland   1915      Ingeborg Nilsd.Hoel      1915
Ingvar Peders.Haugland 1917      Jorun Olafsdrtr.Aune     1923
Eilif Peders.Haugland  1919      Ingeborg M.Rønning       1924
Signe Pederd.Haugland  1922
Gunvor Peder,Haugland  1924
Hjørdis Pedr.Haugland  1927
Ester Pedrs.Haugland   1929
 

                  Matrikkelnummer 793 Haugset
med gammel skyld 1 øre 15 mkl. Nytt matr.nr.214 med lnr.251 og skyld
1 d.3 ort og 3 shill. Frå 1890 gnr.225 bnr.1 med skyld 5,oo mark.

Folketelling 17O1: enken Marit,Ingebrigt Halvorsen 1O år,Sifuer 8 år,
                   Ole Halvorsen 6 år.

Skattemanntal 1762:Ole Johnsen g.m.Marit og borna:1 Aren,2 John.

Matrikklane:
1661 Wlføe og Engel 1 øre 15 mkl.  1762 Ole Johnsen
1664 Ulve Ulfsen 55 år,19 1/2 mkl. 1838 Arne Olsen    1 øre 15 mkl.
     Povel 42 år       19 1/2 "    189O Ole Pedersen 1 da.2 ort 12 sh.
1696 Halvor         1 øre 15 mkl.  19O9 - - ds - -   5 mark.
1721 ?              1 øre 15 mkl.

Folketellinga 1801:Ole Arntsen 29 år og Berit Ingebrigtsdtr.28 år,med
                   borna:1 Arent 4 år,2 Ingebrigt 2 år.og hans mor
                         Dordi Olsdtr. 56 år. og husmann Ole Andersen.
                         27 år med kone Ingeborg Sivertsdtr. 24 år,

Folketelling 1815:Ole Arntsen 45 år,med sonen Arne Olsen 18 år,
                  Ingebrigt Olsen 12 år,Kårkone Dorthea Olsdtr. 71 år.
                  Gurie Erichsdtr.25 år, Husmann Ole Arntsen 44 år,
                  Ingeborg Sivertsdt.36 år med sonen Arnt Olsen 11 år,
                  Sivert Olsen 8 år og Dorthea Olsdtr. 15

Skifter på Haugset;
1783 13/2 :Ole Johnsen Haugset - Marit Knutsdtr.Barnlause.
           Hans søsken:1 Erik Jonsen Løkken 2 Jon Jonsen Vorhaugen,
                       død,har borna:a Guru 23 år,b Anne 2O år,3
                       Rasmus Jonsen Vognild,4 enke Randi Johnsdtr.
                       Vasleggen.5 Marit Johnsdtr.på Løkken i Meldal.
                       Hennar søsken:1 halvbror Ole Tørset,død,har
                       borna:a Halvor,soldat v/Hammonsd regiment,
                       b Ingeborg g.m.Sivert Eriksen Aune.c.Raagjerd
                       g.m.Erik Andersen Klevdalen.(ingen visste hvor
                       han var) d.Ingrid Olsdtr.g.m. Gullik Bekken
                       d.Ingrid Olsdtr.g.m.Gullik Bekken.
1796 28/11:Arnt Olsen Haugset - Dordi Olsdtr.f.Klett.
           Born;.Ole d.e.2 Ole d.y.3 Arnt 20 år,4 Lars 17 år,5 John,
                 6 år,6 Marit 16 år.

                       Tinglese dokumenter
1751 15/6 :Ole Johnsen Haugset får skjøte på 1 øre og 15 mkl.i Haugset
           frå Arnt Olsen Skarsem for 29 Rdl.
1765 28/10:Haugset,Ole Johnsen Haugset og Marit Knutsdotter tinglyst
           testamente.
1772 22/2 :Arnt Olsen får skjøte på 1 øre 15 mkl.i Haugset frå Ole
           Johnsen for 86 Rdl.
1796 28/11:Haugset,1 øre 15 mkl.på skifte etter Arnt Olsen vurderet
           for 300 Rdl.og utlagt til enken Dordi Olsd.og borna m/fl.
1801 23/2 :Ole Arntsen får skjøte på 1 øre og 15 mkl.i Haugset frå
           mora Dordi Olsdotter for 300 Rdl.
1801 23/2 :Ole Arntsen d.y.får bygselseddel på plass under Haugset frå
           Ole Arntsen d.e.
1814 22/1 :Haugset matr,nr.793 1 øre 15 mkl.Arnt Olsen får skjøte frå
           faren Ole Arntsen for 600 Rdl. og kaar.

           Skjøter på Matr.nr.793 Haugset.
                1751 Arnt Olsen   1772-18O1 Ole Andersen
           1751-1772 Ole Johnsen  1814-     Arnt Olsen

Desse må ha budd på Haugset:
Ulve Ulfsen               16O9      55 år i 1664
Povel Olsen               1622      42 "  "   "

Halvor i 1696                       Marit

Ingebrigt Halvorsen       1691
Sifuer Halvorsen Haugset  1693
Ole Halvorsen Haugset     1695 1751

Ole Pedersen Haugset                 Marit Arntsdotter       1716 1794

Ole Johnsen Haugset       17O7 1794 berre ved død.

Ingebrigt Estensen Haugset          Jøarn Olsdtr.Bjerkås,g.1749
Guro Estemsdtr.Haugset    17O9 1751 Ingebr.Olsen Wiig i 174?

Sigrid Estensdtr.Haugset  172O 18O1

Ole Johnsen Haugset       1722 1783 Marith Arentsdtr.Skarsem 1716 1794

John Olsen Haugset        1744 1745
Arnt Olsen Haugset        1746 1796 Dordi Olsdotter,Klett    1745 1834
John Olsen Haugset        1749 1817 Ildri Olsdtr.Stuen enke  1745 1818
Peder Olsen Haugset       1752 |814

Siri Ingebrigtsdtr.Wiig?  1745

Ole Arntsen Haugset       1771 1836 Brit Inbebr.Skarsem      1772 1813
Arnt Arntsen Haugset      1773 1817 død som inderst.
Ole Arntsen Haugset       1774 1845 Ingeborg Siv.Vognild     1777 1870
Arnt Arntsen Haugset      1776      barn i 18O3 m/Kari T.Bjerke
                                      "  " 1811 m/ -- ds.- -
Marit Arntsdtr. Haugset   1778 1780
Marit Arntsdtr.Haugset    1780 178O
Lars Arntsen Haugset      1783 1862 Marit Johnsdtr.Stuen     1781 1872
Ingeborg Arntsdtr.Haugset 1784 1786
John Arntsen Haygset      1787 ?
John Arntsen Haugset      1790 1838 Maria O.Stavåløkken      1788

Arnt Olsen Haugset g.1815 1793 1877 Guri Eriksdtr. Vekve.    1790 1860

Ingebrigt Olsen Haugset   1799 1802
Ingebrigt Olsen Haugset   1803 1864 Sigrid Eriksd.Gulaker    1810 1898
       (Busett i Ørstadsæter)
Arnt Olsen Haugset        18O5      Marit Olsdtr i 1836
Ole Olsen Haugset         1806 18O6 Barnesykdom
Sivert Olsen Haugset      1808 1855 Marit Larsdtr.Torve      1818 1885
     (Bosatt Dørrum)

Sigrid Arntsdtr.Haugset   1811 1893 Hellaug Halv.Sletvold    1814 1855
Brit Arntsdtr.Haugset     1815 1882 Peder Haldosen Sæter     1803 1892
Ole Arntsen Haugset       1819 1835
Erik Arntsen Haugset      1822 1822
Marit Arntsdtr.Haugset    1823      1 Arnt Eriksen Bak       1915 1840
                                    2 Arnt Halv.Dørum        1838 1872

Erik Arntsen Haugset      1826      Til Trondheim i 1842.
Ingebrigt Arntsen Haugset 1828 1911 Karen Halst.dtr.         1829 1918
    (Dei flytta til Målselv og stor etterslekt der)
Arnt Arntsen Haugset      1831 1922 Pernille Nilsdtr.        1829 1906
     (Dei flytta også til Målselv med stor etterslekt der)
Marit Arntsdtr. Haugsert  1834      Ingebrigt Lars.Stuen     1823
Ole Arntsen Haygset       1836
Ole Arntsen Haygset d.y.  1838

Ole Ingebrigtsen Haugset  1832

Ole Pedersen Haugset      184O
Haldorf Pedersen Haugset  1842
Guri Pedersdtr.  "        1845
Haldo Pedersen Haugset    1847
Arnt Pedersen Haugset     1848 1889 ugift
Maria Pedersdtr.Haugset   1854 1859

Ole Arntsen og Ingeborg Sivertsdtr.hadde borna: (husmann)
Dordi Olsdtr.Haugset      1801 1837 Even Evensen Kvalsjord
Arnt Olsen Haugset        1805 1878 Marit Olsdtr.Hoel        1808 1889

Ole Arntsen Haugset       1836 1922 Ragnhild Svd.Iverhaug    1827 1896
   (Bosatt på Haaker.)
Ole d.y.Haugset           1838 1844
Ingeborg Arntsd.Haugset   1840      Ole Olsen Skjørstad      1831 1926
Ingebrit Arntsen Haugset  1843 1899 Sigrid Renmælmo,Måls.    1843 1921
Ole Arntsen Haugset       1847 1914 Sigrid Olsdt.Vognild     1852 1896
         (Bosatt Lillestensem)
Brit Arntsdtr. og Peder Haldorsen hadde borna;
Ole Pedersen Haugset      1840 1926 Sigrid Ingeb.Stensem     1854
Haldo Pedersen Haugset    1842 1843
Guri Pedersdtr.Haugset    1845      Ingebrigt I.Hindset      1860
Haldo Pedersen Haugset    1847 1847
Arnt Pedersen Haugset     1848 1889
Maria Pedersdtr.Haugset   1854 1858

Peder Olsen Haugset       1891 1950 Marie Mikkelsd.VindaL    1888 1977
Ingebr.O.Haugset(Rennebu) 1892 1982 Anne Olsd.Snorroeggen    1892 1967

Ola Pedersen Haugset      1919 1946
Melchior P.Haugset        1920      Ingeborg Fløttum         1933
Sigmund P.Haugset(Orkdal) 1922      Magnhild Tronvold        1928
Helene P.Haugset          1926      Arne Solem               1914

Peder Melchiorsen Haugset 1963
Jostein M. Haugset        1965
Gry Marit Haugset         1971

Husmann:
Marit Erichsdotter i 1762.

Ole Arentsen i 18O1       1774      Ingeborg Sivertsdtr.     1777

Dorthea Olsdtr            18OO      Barn i 1821 m/Arnt J.Stubban
Arnt Olsen                18O4
Sivert Olsen              18O7

Berithe Arntsdtr. Haugset 1821
 

               Matrikkelnummer 794 Sesaker.
med gammel skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.215 lnr.252 og 272 med skyld
tilsammen 1 daler og 23 shilling.Frå 1890 gnr.226 bnr. 1 med skyld 1
daler 1 ort og 2O shilling.rev.2,88 mark.
Det ser ut som at dette matr.nr. består av 2 gardar, kva gard med ei
skyld på 15 mkl. (tilsaman 1 øre 6 mkl.) og med eigen eigar på kvar
gard, som eg prøver å sette opp slik

                     Matrikklane:
       Del I                                    Del II
1647 Anders       15 mkl-
1661 Lauriz       15  "            1661 Suend        15 mkl.
1664 Enken Randi  15  "            1664 Suend        15  "
1696 Knud         15  "            1696   ?          15  "
1721 Enken        15  "            1721   ?          15  "
1762 Løden                         1762   ?
1838 Erik         15               1838  Erik        15  "
189O Ingebrigt.Frå da av oppdelt i  opptil 7 einskilde bruk.

Jordebok 1648 : Anders, M Lanbrets odel 15 mkl
                Ingebret  - - -"- - -   15  "

Folketellimga 17O1:Anders Alviniussen 45 år.

Skattemanntal 1762;Løden Eriksen g.m.Anne og hennes foreldre Lars
                    Eliasen og Ingrid.

Folketellinga 1801:Lars Lødensen 47 år,og Inger Eriksdotter.42 år
                   med dottra Anne 20 år og fostersonen Arnt
                   Sivertsen 4 år.

Folketellinga 1815:Ingebrigt Eriksen 39 år,Kårmann Lars Lødensen
                   58 år.

Skifter på Sessaker:
1765 15/1 :Løden Eriksen Sessaker - Anne Larsdotter,
           Born:1 Lars 9 år,2 Rannei 12 år

                    Tinglyste dokumenter.
1760 20/10:Løden Eriksen får skjøte på 12 mkl.i Setsager frå Lars
           Eriksen etter forening.
1765  4/5 :På skifte etter Løden Eriksen og Anne Larsdtr.er eigedomen
           Setzager,12 mkl. utlagt til kreditorane v/major Hammond og
           og sonen Lars Lødensen.
1774 27/8 :Lars Lødensen får skjøte på 12 mkl.i Sessaker frå Sivert
           Henriksen.
1812 4/12 :Ingebrigt Eriksen Dørum får skjøte på 15 mkl. matr.nr.794
           794 Setsager frå Lars Lødensen for 600 Rdl.
 

Desse har budd på matr.nr.794 Sessaker;

                                    Randi i 1664
Anders                    16O4      6O år i 1664
Ole Halvorsen             1624      4O  " "  "
Suend                     162O      44  " "  "
Ingebrigt,husmann         161O      54  " "  "
Olle Sifuersen            1614      5O  " "  "

Anders Alviniusen         1656      45 år i 17O1.

Sigrun Sessager           166O 175O Berre ved død.

Lars Eliassen Sessager    1678 1767 Berre ved død.

Ingrid Andersdtr.Sessaker 1692 1772

Marit Henr.dtr.Sæsagewr             Olef Bersv.Vognild,enkm.g.1765

Anne Olsdtr. Sessager     1732 1812 Knud Knudsen Hustoft   1747 1783

Anne Larsdtr.Sessager               Løden Eriksen Birkager   1718 1765

Rannei Lødensdtr.         1753      barn i 1783 m/Ole E.Vognild
Lars Lødensen             1756 1818 Inger Eriksdotter         1759

Marithe Johannesdtr.Sesa. 1757 1805

Ingebrigt Eriksen         1776      Kari I Dørremsløkken     1781 1861

Ande Lødensdtr.Setsaker   1781 1812
Inger Olsdtr.Sesager      1783      Ranneis dtr.

Sigrid Jøransdtr.Sessaker 1797 1797 berre ved død
Ildri Jøran??sdtr         18O1 18o1 usikker (Jørgensdtr.)

Arent Siverts.fosterson   1797
Ole Sivertsen Sessaker    1797 1797

Erik Ingebr.s.Sessager    ??       Marit Ingebrs.dtr. i 1836

Marithe Olsdtr.Sessaker   1811 1811 tvilling
Finn ikkje den andre

Marit Haldosdtr.Hindset   1821 1881 bor sessaker
Goro Haldosdtr.Sesaker    1832 19O4.bodde Hindset

Ingebrigt Eriksen  "      1835 1894 gift gbr,
Karen Eriksdtr Sesaker    1838
Marit Eriksdtr.Sessaker   1841
Lars Eriksen Sessager     1845 188O ugift

Kari Ingebrigtsdtr.       1862 1866

                 Matrikkelnummer 795 Setsaker.
med gammel skyld  21 mkl.Nytt matr,nr,216 med lnr.253a-b og 254a-b
med samla skyld 4 ort og 2 shilling. Frå 1890 gnr.227 bnr.1 med
skyld 3 ort og 18 shilling,revidert til 3,4o mark.

Folketelling 17O1:Christopher Knudsen 6O år og Knud 15 år.Christ.sen.

Skattemanntal 1762: Arnt Sivertsen og Anne og mandens foreldre
                    Sivert Arntsen og Gjertrud.
Matrikklane:
1661 Svend              15 mkl.   1838 John Mikkelsen  4 mkl.
1664 Svend 44 år        15  "          Imgebr.Eriksen  1  "
1696 Knut ??                           Haldo Rasmusen  1  !
1721   ?                15  "     189O John Ingebtr.   3.18 mkl.
1762 Arnt Sivertsen               19O9 Ingebrigt Stene 3.33  "
1838 Anne Johnsdotter   15 mkl.

Folketellinga 1801:Sivert Arntsen 30 år,ugift. og hans mor Anne
                   Olsdotter 64 år.

Folketelling 1815:Anna Hansdtr.52 år,Arnt Michelsen 24 år,Johan
                  Michelsen 17 år,Karen Michelsdtr. 27 år.

Skifter på Sessaker;
1779 20/2 :Arnt Sivertsen Sessaker -Anna Olsdotter
           Born:1 Sivert 8 år,2 Randi 15 år,3 Gjertrud 11 år og
                4 Guri 3 år.
                Laugverge Ingebrigt Halvorsen Bøasæter.
1783  2/9 :Knut Knutsen Sessaker - Anna Olsdotter
           Arvingane hans:1 broren Erik Knutsen Hustøft, 2
           halvsøster Ingrid Arntsdtr.g.m. Oluf R.Torve, 3
           halvsøster Kari Arntsdtr. 26 år gl.
1819 30/3 :Anne Olsdotter Sessaker - ?
           Born:1 John Arntsen, 2 Rannei Arntsdtr.,død,har borna:
                a Ole Sivertsen,b Arnt Sivertsen.
                3 Gjertrud,død,har borna:a Halvor Ellingsen
                  b Arnt Ellingsen,c Kari Ellingsdtr.
                4 Kari Arntsdtr.som har dottra Marit Jørgensdotter.
1836  5/6 :Arnt Mikkelsen Sessaker,ugift,arves av mora og søskena:
           1 mora Anne Johnsdtr.,2 broren John, 3 søstra Anne
           Mikkelsdtr. 44 år,4 Karen g.m.Ingebrigt Hornet.
1863 30/10:John Mikkelsen Setsaker - Marit Evensdotter.
           1 barn som døde 15/9 1858.

                      Tinglyste dokumenter.
1754 17/11:Setsager,15 mkl.seld av Christopher Knudsen Stensem til
           Sivert Arntsen for 30 Rdl.
1766 11/11:Setsager,18 mkl.seld av Sivert Arntsen Setsager til sonen
           Anders Sivertsen for 22 Rdl.
1779 20/2 :Setsager,18 mkl.er på skifte etter Arnt Sivertsen vurdert
           for 50 Rdl.og utlagt til enken Anne Olsdtr.
1786 22/8 :Buslette seld av enken Anne Olsdtr.Setsager til Ole
           Ingebrigtsen Dørrum for 43 Rdl.og 8 shilling.
1787 27/1 :Ole Christophersen får bygselseddel på 18 mkl.i Setsaker
           frå biskob Bang.
1795 23/2 :Setsager 21 mkl.Sivert Arntsen får skjøte fra enke Anne
           Olsdtr. m.fl.for 80 Rdl.

Skjøter på matr.nr. 795 Setsaker:
                1754 Christopher knutsen
           1754 1766 Sivert Arntsen
           1766 1795 Anders Sivertsen
           1795      Sivert Arntsen
Desse må ha budd på matr.nr. 795 Setsaker.

Christopher Knudsen Sesager.1641 død 1754,113 år gl. Cfr, kirkebok
                                    pr, 4.may 1754
Anders Alviniusen         1655      45 år i 17O1.

Gjertrud Arnfinnsdtr.     1692 1776 på Sessaker.

Barbro Andersd.Sesaker    17O4 1765

Chritopher Arntsen
Sivert Arnsen Sessaker    1693 1771 Gjertrud

Christopher Sivertsen               Magdlin Gudbrandsd.Bak,enke,g.176O

Erik Ingebrigtsen Sesaker 1814 1881 Marit Iversdtr. i 1848
Ingebrigt Eriksen Sesaker           Karen Ingebrigtsdtr.i 1819.
Lars Ingebrigtsen Sesaker 1819
Ingrid Eriksdtr. Sesaker  1723 1813 Langvarig svakelighet

Arnt Sivertsen  Sesaker   1727 1778 Anne Olsdtr.Bøasæter     1737

Ole Christophersen        1735
Arnt Christophersen       1739
Marit Christhopersdtr.    1741

Michael Arntsen Sessager  1744 1814

Gjertrud Arntsdtr.Sesager 1759 1764
Randi Arntsdtr.Sessaker   1763      Barn i 1792 m/Sivert O.Mjøen
                                     "   " 1797 m/ - -  ds. - - -
Gjertrud Arntsdtr.Sesaker 1766 1766
Gjertrud Arntsdtr         1768      Barn i 1792 m/Elling H.Nuhus ??
Sivert Arntsen            1771      Barn i 1797 m/Ildri H.Gorset
Guri Arntsdtr.Sesakere    1776 18O7 Barn i 1796 m/Jørgen fra Dovre.
                                      "  " 1798- - -  ds - - - -
John Arntsen

Anne Olsdotter,oppgift med     1819 Knud Knudsen                 1783

John Sivertsen Sesager              Christine Erichsdtr. i 18O8

Sigri Jørgensdtr.         1796      (Guri Arntsdtrs.datter)
Marit Jøgensdtr Sessaker  1798        - - - - ds - - - -

Arnt Mikkelsen Setsaker
John Mikkelsen                      Marit Evensdtr. Setsaker 18O5 1863
Anne Mikkelsdtr           1793      Barn i 1833 m/Sivert J.Engelsjord
Karen Mikkelsdtr.Sesaker  1794 1877 Ingebrigt Olsen Hornet   1788

Kari Ellingsdtr.Sesaker   1792      Gjertruds dtr.

Ole Sivertsen Sesaker     1792      Ranneis son.
Arnt Sivertsen Sessaker   1797

Erik Johnsen Sesaker      18O8

Marit Sivertsd.Sesaker    1833      Annes dotter.

Guri Eriksdtr.Sessaker    1848

Johan Ingebrigtsen  ""    1861 19O2 G?

Finnn ikkje rom til :

Svend Olsen Sessaker      1736 1798

Ole Svendsen Sessaker               barn i 18O4 m/Gj.Old.Aalnu

                  Matrikkelnummer 796 Engelsjord.
med gammel skyld 1 øre 3 mkl.Nytt matr.nr.218 med lnr.256a-d. og skyld
1 daler 3 ort og 3 Shilling. Frå 1890 gnr.229 bnr.1 med skyld 4 ort og
og 16 shill. rev. til 3,99 mark.

Folketelling 17O1:enken Sigrid. Halfor Ottesen 14 år,Hindrik 1o år og
                  Lars 8 år.

Skattemanntal 1762:Sigrid Eriksdotter,enke.
                   Husmann Marit Ottesdtr. Engelsjord.

Matrikklane:
1647 Joen             18 mkl.      1832 Peder Ellefsen   9 5/8 merk.
1664 Jon 61 år,       1 øre 3 mkl.      Nans Halvorsen   9 5/8   "
1696 Ottar            1 øre 13 "        Stengrim Vognild 1 mkl.
1721 Enken Sylvie     1 øre 3 mkl          (Resset)
1762 Sigrid Eriksd.                189O John Eriksen   4 ort 16 mkl.
1832 Olava Bryghaug   6 3/4  "     19O9  -ds- m/Bryggen  3,99 mark.

Folketellinga 1801:Halvor Eriksen 45 år,Sigrid Sivertsdtr.44 år,ned
                   borna:1 Erik 17 år,2 Sivert 11 år,3 Ingebrigt 9
                   år,4 Hendrik 7 år,5 Steener 4 år,6 Marit 15 år,og
                   Sigrid Henriksdtr.hans mor 81 år enke.

Folketelling 1815:Anna Michelsdtr.21 år,Erich Halvorsen 3O år,
                  Marithe Ivarsdtr.27 år Halvor Erichsen 3 mnd.
                  Sigrid Erichsdtr.4 år.Kårkona Sigrid Sivertsdtr.
                  Sivert Halvorsen 25 år,Henrik Halvorsen 21 år.
                  Sigrid Halvorsdtr. 12 år.

Skifter på Engelsjord.796.
1759 20/3 :Erik Ingebrigts.Engelsjord -Sigrid Henriksdtr.
           Born:1 Halvor Eriks.3/4 år.2 Marit 5 år.
1801  3/9 :Halvor Eriksen Engelsjord - Sigrid Sivertsdtr.Bøe
           Born:1 Erik 18 år,2 Ingebrigt 13 år,3 Sivert 12 år,
                4 Henrik 8 år,5 Steener 4 år,6 Marit,15 år,
                7 Sigrid  1/2 år.
1863 31/10:Steener Halvorsen Engelsjord - ugift.
           1 bror Erik,død,har borna:a Halvor,b Iver Eriksen,
           i Kvernvær,c Sivert i Målselv,d Erik på Innset,e Sigrid
           gift i Aure,f Marit,g Søborg på Ytterøy,2 bror Sivert,død,
           borna:a Halvor Sivertsen Vammer,b Sigrid g.m.Ole Olsen Loe.
           3 bror Ingebrigt Halvorsen Størvoldshgaug,død,har borna:
           a Halvor i Leinstrand,b Marit g.m.Ingebrigt Mortensen
           Nysæter,c Marit d.y. g.m.Iver Barstad, d Sigrid g.m. Hågen
           Larsen Dørum,e Kristi g.m. Hans Hansen Morken. 4 broren
           Henrik Halvorsen Toftaker,død,har borna:a Halvor, b Arnt,
           c.Halvor d.y.5 Marit Halvordtr.Engelsjord,tjener i Viken.
           6 Sigrid Halvorsdtr.g.m. Arnt Engelsjord.

                  Tinglese dokumenter.
1749 20/1 :Engelsjord,1 øres leie med underliggende eng 3 mkl.seld av
           Haldor Ottesen,Henrik Ottesen m/fl til Erik Ingebrigtsen
           Engelsjord for 26 Rdl.
1759 29/3 :Engelsjord 1 øre på skifte etter Erik Ingebrigtsen vurdert
           for 24 rdl.og utlagt til enken Sigrid Sigrid Henriksdotter.
1789 13/7 :Engelsjord 1 øre 3 mkl. seld av enken Sigrid Henriksdotyter
           til sonen Halvor Eriksen for 180 Rdl.
1801 17/9 :Engelsjord,1 øre 3 mkl. på skifte vurdert for 300 Rdl.og
           utlagt til enken Sigrid Sivertsdtr.(Halvors)
1811 21/2 :Engelsjord,matr.nr.796,1 øre 3 mkl.Erik Halvorsen får
           skjøte frå enken Sigrid Sivertsdtr,for 600 Rdl.og kår.

          Skjøter på 796 Engelsjord:
          1749-1789 Erik Ingebrigtsen
          1789-1811 Halvor Eriksen
          1811      Erik Halvorsen.

          Desse må ha budd på 796 Engelsjord:
Otter Joensen                       Sigrid

Ingebor Ingebr.Engelsjord 1686 1766 Var ho g.m.Halfor ??

Marit Ottersd.Engelsjord  1686 177O
Halfor Ottesen            1687 1761 14 år i 17O1,død ugift,
Hindrik Ottesen Dørrum    1691      1O "  "   "
Lars Ottesen Størvold     1694       7 "  "   "
Marit Ottosdtr.Engelsjord 17O3      6O år i 1763
Guro Ottosdtr.                 1763 ugift.

Sigrid Henriksdtr.        172O 18O7 Erik Ingebrigts.Vognild  1715 1759
Marit Henriksdtr.Engelsj.           Arnt Ellefsen Dørrum g.175O

Erik Pedersen Engwlsjord. 1744 18O3 Kritstine Olsdtr. g.1769
Ingeborg Pedersdtr  "     1746
Ingebrigt Pedersen  "     175O 1755
Arnt Oedersen Engelsjord  1754
Iver Pedersen      "      1757     barn i 1783 m/Sigrid indset

Ingebrigt Eriksen Engels. 1748 1748
Halvor Eriksen Engelsjord 1749 1755
Marit Eriksdtr.Engelsjord 1752 1755
Marit Eriksdt.Engelsjord  1754
Halvor Eriksen - - ds - - 1758      3/4 år i 1759
Halvor Eriksen Engelsjord 1758 18O1 Sigrid Sivertsdtr.Bøe    1757 1822

Peder Arntsen Engelsjord       1758 Søborg Eriksdtr.

Kristine Eriksdtr.E.sjord 1771 1859 Barn i 1792 m/Sivert,Dobre.

Olava Pedersd.Engelsjord  1774 1858 kårkone.(Usikker)
Kirsten Pederadttr.  "    1795      Ingebrigt K.Sletvold     1797

Jørand Olsd.tr.E.sjord    17761853 Fattiglrm

Marit Iversdtr.Engelsjord 1785 1865 Ugift, legdslem
Marit Iversdtr.Engelsjord 1788      Erik Halvorse.Engelsjord 1785

Erik Halvorsen Engelsjord 1786      død før 1863
Ingebrigt Halvorsen       1788      død før 1863
Sivert Halvorsen          179O      Christi Olsdtr.Vammer    1793
Marith Halvorsdtr Engels. 1791      barn i 1816 m/Ole O.Grøtte,sersj.
Henrik Halvorsen Toftaker 1793 18?? Sigrid Gryttingen        1794
Stener Halvorsen          1797 1863 ugift
Sigrid Halvorsdtr.        18O1      Arnt Ingebr.Engelsjord   1792 1874

Ingeborg Jørgensdtr."     1792      Kristines dotter

Marit Eriksdttr     "     18O1 1879 legdslem,ugift (Hol?)

Hana Halvorsen      "     18O1 1889  enkemann Vognild ??
Sigrid Eriksd.Engelsjord  1811
Halvor Eriks.Engelksjord  1815

Ole Olsen Engelsjord      1816      Marits son.
Randi Olsdtr.Engelsjord   1820 1878 gmds.kone

Halvor Eriksen Engelsjord 1815 1885 fattiglem.enkemann,haugtrøen
Marit Eriksdtr.Engelsjord 1817 1817 barn i 1846 m/John Olsen Kvalsjord
Ole Olsen Engelsjord      1816      Marits son,fattiglem,ugift
Iver Eriksen i Kvernvær   182O
Søborg Eriksdtr.i Ytterøy 1823
Sivert Eriksen i Målselv  1826
Erik Eriksen       husm.  183O 1892 (Skarsem?)
Sigrid Eriksdtr.i Aure    1833
Erich Erichsen Engelsjord 183O

Halvor Henriks.Engelsjord 18??

Ingebrigt Arntsen   "     1823 19O7 Mali Arntsdtr i 1848
Sigrid Arntsd.Engelsjord  1834 1883 ugift tjenestepike

Henrik Sivert.Engelsjord  1828 1851
Halvor Sivertsen   "
Sigrid Sivertsdtr. "                Ole Olsen Loe.

Arnt Ingebrigtsen,Usikker           Marit Arntsdtr.i 1847
Halvor Ingebrigtsen                 på Leinstrand
Marit Ingebr.dtr.                   Ingebrigt Mortensen Nysæter
Marit d.y.                          Iver Barstad
Sigrid Ingebr.dtr.                  Hågen Larsen Dørum
Kirsti Ingebr.dtr.                  Hans Hansen Morken
Guri Ingebrigtsdtr.       1849
Marit Ingebr.dtr.         1855
Mali Ingebrd.Engelsjord   1857 1887 ugift

Sigrid Johnsd.Engelsjord  1846      Marits son m/J.Kvalsjord.
Marit Johnsdtr.   "       1849 185O Malis,son m/John Torve.
Olava Olsdtr.Engalsjord   1860 186O

Halvor Henriksen
Arnt Henriksen
Halvor Henriksen d.y.

Erik Olsen Engelsjord,usikker       Marit Estensdtr.Vognild i 1821

Sigrid Eriksd.Engelsjord  1859 186O
Knut Eriksen Engelsjord   186O

Sigrid Knudsdtr  "        1869 187O ??
 

                Matrikkelnummer 797 Engelsjord
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.217 med lnr.255 a-c.med skyld
1 daler. Frå 1890 gnr.228 bnr.1 med skyld  1 ort og 5 shilling.
Revidert O,64 mark.

Folketelling 17O1:Erik Arnesen 58 år. ingen born.

Skattemanntal 1752:Søborg Pedersdtr.enke med borna:1 Erik og
                   2 Ingeborg. og hennes svigermor Ingeborg.
Matrikklane:
1664 Ingebrigt     18 mkl.    1838 Sivert Johnsen    1 mkl.
1696 Erik          18 mkl          Peder Eriksen    8,5 "
1721 Erik          18 mkl.    189O Kari Halvorsd.  1 ort 5 shil.
1762 Søborg                   19O9 Martinus         .64 mark.
1838 Ingebrigt     8 1/2 Mkl.

Folketellinga 1801:Peder Eriksen 32 år og Beret Sivertsdtr. 34 år,
                   med borna:1 Erik 2 år,2 Sivert 1 år,3 Christina
                   4 år.4 Dordi 6 år. og Erik Pedersen.hans far
                   56 år og Christina 56 år, kårfolk.
           Husmann:John Sivertsen 37 år,Christina Eriksdtr. 29 år
                   Sivert 3 år og Ingeborg 9 år.

Folketelling 1815:Peder Erichsen 47 år,Berithe Sivertsdtr. 48 år.
                  Erich Pedersen 16 år,Sivert 13 år,Ole 12 år,
                  Christine Pedersdtr. 18 år.Kårkona Marithe Larsdtr,
                  76 år.Husmannsenke Christine Erichsdtr.44 år,sønn
                  Sivert Johnsen 16 år,Hans Johnsen 13 år,Erik Jonsen
                  8 år.

                Tinglyste dokumenter 797 Engelsjord
1729 23/2 :Engelsjord 3 mkl. Halvor Ottesen får kongeskjøte på 3 mkl.
           for 4 Rdl. og 72 shilling.
1762 29/10:Anders Iversen får bøkselseddel på husmannsplass under
           Engelsjord fra enken Søborg.
1769 18/1 :Engelsjord 18 mkl.Erik Pedersen får skjøte fra moren Søborg
           Eriksdotter for 30 Rdl.
1801 24/2 :Engelsjord,18 mkl.Peder Eriksen Engelsjord får skjøte frå
           faren Erik Pedersen for 170 Rdl.

           Skjøter på 797 Engelsjord:
           1729-1769 Halvor Ottesen
           1769-18O1 Erik Pedersen
           18O1      Peder Eriksen

Desse må ha budd på 797 Engelsjord;
Erik Arnesen Engelsjord   1643      58 år i 17O1. Hadde ikkje born.
Arnt Eneglsjord           1678 1755 berre ved død.

Sigrun Arntsd.Engelsjord  1681 1749
Sivert Arntsen Sesaker ?? 1695

Peder Arntsen Engelsjord  1711 1758 Søborg Eriksdotter       1714 1744

Sigrid Arntsdtr. ??            1749 Halvor Ottesen Engelsjord
Christopher Arntsen
Guri Arentsdtr.Engelsjord           Morten Andersen Hindset.g.1749

Anders Iverseb Engelsjord           1          Olsdotter     174O 1768
                  g.1772            2Guri Evensdtr.Hevle

Erik Pedersen Engelsjord  1744      Kristina Olsdtr.g.1769   1743 1809
Ingeborg Pedersdtr.       1746
Ingebrigt Pedersen        1751
Arnt Pedersen             1754 1773
Iver Pedersen             1757
Erik Pedersen Engelsjord  1764
Ingeborg Pedersdtr.       1766

Anne Andersdtr.Engelsjord 1762
Iver Andersen Engelsjord  1765

Anders Iversen Engelsjord           1Marit Eriksdtr.
                                    2Gjertrud Olsdtr.
Peder Eriksen Engelsjord  1769      Bereth Sivertsdtr.       1768
                                    Barn i 1792 m/Marit Slettvold
Dordi Pedersdtotter       1795
Christina Pedersdtr.      1797      Knut Ingeb.sen Sletvold  1797
Erich Pedersen            1799
Sivert Pedersen           18O2 1868 Ingrid Halvorsdtr.Rasmusd ?
Ole Pedersen,kårnabb      18O3 1876 Barn i 1827 m/Marit O.Stuen Lo ?

Sivert Olsen Engelsjord   1812 1837 Gjertrud Olsdtr.         1826 17O5

Erik Olufsen Engelsjord   182O 188O Gjørrend Knudsdtr.i 1843 1822 1879

Henrik Siverts.Engelsjord 1828
Brit Sivertsdtr.   "      1841

Marit Eriksdtr.Engelsjord 1843

Jørrand Sivertsdtr.   "   1848 1877 Inderstkone
Ingebrigt Sivertsen   "   18??

Sivert Arntsen Sesaker    1695
Arnt Ingebrigtsen         17O2      på Vasleggen ?

Halvor Ottosen Engelsjord           Ugift (
Henrik Ottosen Dørrum
Lars Ottosen Størvold
Kari Ottosdtr Engelsjord  17O3
Guro Ottosdtr                  1763 ugift

Husmann:
John Sivertsen Engelsjord 1764       Christina Erichsdtr.    1772

Ingebor Johnsdotter       1792
Sivert Johnsen Engelsjord 1798 1887 kårmann,enkemann ved død
                                    Bi 1833 m/Anne Michelsd.Sessaker.
Hans Johnsen Engelsjord   18O2      Barn i 1835 m/Ragnhild I Rise
Erik Johnsen Engelsjord   18O7      Barn i 1836 m/Karen Larsd.Norken
Ole Johnsen Engelsjord    1813 1813 barnesykdom

Dertil finn eg på Gjærbakken.
Ingrid Rasmusdtr.Gjærbakk 18O5 1893 enke (Husm.Sivert Pedersen)
Ingebrigt Johnsen Gjærbakk1826 1862
Mali Johnsdtr Engelsjord  1830 1853 husmannsdatter.

Haagen Knudsen Gjærbakk   1853 1853
Anna Marie Holm,Gjærbakk  1858 1861

Gurine Johnsd.Engelsjord  1881 1881 husm.dtr.

Anna Johannesdtr.Sessaker 1894 1994

                  Matrikkelnummer 798 Hokseng.
med opprinneli gammel skyld 1 Spand 2 øre og 16 mkl.Nytt matr.nr.
219 med lnr.257a-c,258 og 259 med skyld tilsammen 4 daler 2 ort
og 12 shill.Frå 1890 gnr.230 bnr.1 med skyld 1 daler 4 ort og 2O
shilling,revidert 4,89 mark.

Folketelling 17O1:Ingebrigt Hågensen 49 år og sonen Ole 20 år.

Skattemanntal 1762:Sven Haagensen og Marit med borna:1 Peder 2
                   Ingebrigt,3 Marit.og mandens foreldre Hågen
                   Svendsen og Marit
Matrikklane:
1547 Ingebrigt  1 Spand 2 1/2 øre  1762 Svend Hågensen
1661 Haggen     1 Spand 2 1/2 øre. 1838 Tilsam. 1 sp.2 øre 16 mkl.
1664 Haagen     1 Spand 2 øre      189O Ingebr.Stene 1 d.4 o 2o s.
1696 Haagen     1 Spand 12 mkl.?   19O9 Ole Olsen     4,71 mark.
1721 Svend      1 Sp.2 øre 16 mkl.
 

Folketelling 18O1:Haachen Svendsen Hokseng 44 år,Ildri Stenersdtr.
                  38 år,Svend Haagensen 15 år,Stener 12 år,Haachen
                  9 år,Iver 3 år,Marith 18 år,Dordi 5 år,Marith
                  Gundersdtr. hans moder,66 år.Svend Svendsen,23
                  år.(bror av manden ?)

Skifter på Hokseng:
1801 8/12 :Kari Svendsdtr.Hokseng,pike,døde plutselig like før
           ho skulle gifte seg med Erik Arntsen Aalbu.Hadde
           med honom ei dotter som vart einearving.
1802  1/7 :Haagen Svendsen Hokseng - Ildri Stenersdotter.
           Born:1 Sven 15 år,2 Stener 14 år,3 Haagen 10 år,
                4 Iver 3 år,5 Marit 18 år,6 Dordi 7 år.
1820 11/4 :Haagen Svendsen Hokseng -enkemand.
           Arvingar dei same som framanfor men Stener og Iver
           manglar (døde?)Marit er gift med Tørris Viken og
           Dordi er gift med Ingebrigt Vognild.Desutan må
           Ildri vera fødd etter kona døde.Ildri er da 15 1/2
           år gl.
1832 13/3 :Haagen Haagense Hokseng - Marit Eriksdotter Skarsem
           Born:1 Erik,2 Haagen,3 Marit, 16 år,4 Kari 9 år,
                5 Marit d.y. 7 år.

                      Tingleste dokumenter.
1741 14/7 :Hokseng,1 Spand 2 øre 12 mkl.av Svend Pedersen seld
           til Haagen Svendsen for 160 Rdl.
1763 17/1 :Hokseng 1 Spand 2 øre 16 mkl. seld av Haagen Hoxeng
           til Svend Haagensen for 140 Rdl.
1787 20/8 :Hokseng 1 Spand 2 øre 6 mkl.av Svend Haagensen seld
           til sonen Haagen Svendsen for 300 Rdl.
1802  1/7 :Hokseng på skifte etter Ildri Stenersadtr.vurdert
           vurdert for800 Rdl.og utlagt til enkemannen Haagen
           Svendsen.
1810 6/12 :Hokseng 798,1 Spand 2 øre 16 mkl.av Haagen Svendsen
           m/fl.seld til sonen Svend Haagensen for 800 Rdl. og
           kaar til selgeren og kone Brit Olsdotter.

Skjøter på 798 Hokseng:
              -1741 Svend Pedersen    1787-18O2 Haagen Svendsen
          1741-1763 Haagen Svendsen   18O2-181O Svend Haagensen
          1763-1787 Svend Haagensen

Desse må ha budd på 798 Hokseng:
Haagen Haaxeng            1624      4O år i 1664

Ingebrigt Haagensen       1652      49 år i 17O1
Svend Haagensen Hokseng   1658 1756

Ole Ingebrigtsen Håxeng   1681      20 "  "   "

Haagen Svendsen i 1662              Marit

Haagen Svendsen Hokseng   17O4 1785

Haagen Haagensen Hokseng            Marit Knudsdtr. i 1745
Sven Haagensen Hokseng    1733 1792 Marit Gundersdtr,Vognild 1735

Gjertrud Haagensd.Hokseng 1741      Ole Taraldsen Skjørstad  1739

Peder Haagensen Hokseng   1745      Marit Halvorsdtr.Vognild.g.177O
Ingebrigt Haagensen       1748      Brit Andersdtr.Bøe,g.1776
Marit Haagensdtr,         1749
Inger Haagensdtr.Hokseng  1751      Arn Halvorsen Vognild g.178O

Haagen Svendsen Hoxeng    1757 182O Ildri Stenersd.Rolvsjord      18O1
Gunder Svendsen Hokseng   1759 178O
Knud Svendsen Hokseng     1762 1763
Knut Svendsen Hokseng     1764
Daardi Svendsdtr.Hokseng  1767
Marit Svendsdtr.Hokseng   1769
Halvor Svendsen Hokseng   1771 1817 Barbro Eriksdtr.Skarsem  1775 1817
Haagen Svendsen Hokseng    ??       Berith Olsdtr.fra meldal?176O 1818
Karen Svendsdtr.   "      1775 18O1
Gjertrud Svendsdtr.  "    1781 1782

Haagen Ingebrs.Hokseng    1776 1776

Marit Haagensdtr.Hohseng  1783      Tørris Eriksen Viken
Kari Haagensdtr.Hoxeng         18O1
Sven Haagensen Hoxeng     1786
Svend Haagensen Hokseng   1788      Gyrie Halv.d.Birke
Stener Haagensen          1789 18O4
Haagen Haagensen          1792 1871 Marit Eriksdtr.Skarsem
Iver Haagensen Haakseng   1794 1795
Dordi Haagensdtr.Hokseng  1796      Ingebrigt Vognild
Iver Haagensen Hoxeng     1799

Ingebrigt Halvorsen  "    1797

Erik Einersen Hokseng               Ingeborg Johnsdtr. i 1833

Nathalie Jonetta Holtfeldt1811 1893 ugift f.i Kr.sand.

Gjertrud Eriksdtr.Hokseng 1833

Ole Knudsen Hokseng                 Barn i 1816 m/Marith Olsdtr.Ratte.
Halvor Knudsen Hokseng              Marit Ingebrigtsdtr. i 183O

Knut Halvorsen Hokseng    183O
Marit Halvorsdtr.Hokseng  1833

Marit Haagensdtr.Usikker            Stengrim Ingebrigts. i 1828
Ildri Haagensdtr.Hoxeng   18O5 1892 Halvor Ingebr.Barstad
Ole Haagensen Hokseng     18O7 18O7
Tørris Haagensen Hokseng   ??       barn i 1846 m/Ildri Vognild.
Marit Haagensdtr.Hokseng  1816
Ildri Haagensdtr.  "      1818
Erik Haagensen Hokseng    1821       Anne Knudsdtr.Dørum ?   1826 1898
Karen Haagensdtr.Hokseng  1823       Rasmus I.Skarsem f,1798
Anne Svendsdtr.Hokseng    1817
Marit Haagensdtr.d.y.     1825
Haagen Haagensen Hokseng  1827       barn i 1855 m/Dorthea E.Uv
Steener Haagensen Hokseng 183O

Haagen Tørrisen Hokseng   1822 1824 Marit Jensdtr.Mjøen

Dorthea Stengrimsdtr. "   1828

Haagen Eriksen Hokseng    1844 1873
Knut Eriksen Hokseng      1845 1862
Kari Eriksdtr.Hokseng     1848
Erik Eriksen Hokseng      185O 1862
Marit Eriksdtr.Hokseng    1852 1859
Randi Eriksdatter Hokseng 1855 1857 døde på Dørrum
Mari Eriksdtr.Hokseng     1857 1857
Randi Eriksdtr.Hokseng    1859 1861
Martin Eriksen Hokseng    1861 1862

Jens Haagensen Hokseng    1848 1848
Jens Haagensen Hokseng
Tore Haagensen Hokseng
Marit Haagensdtr ??       1855      ???
Marit Haagensdtr. Kokseng 1864 19O2 Vognild ?

Knut Larsen Hoksengmyrewn 1853 1854
Sivert Larsen Hoksengmyran1864 1864
Marit Knutsd,Hoksengmyren 1864 1864Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel