I S H O L
                    Gnr. 129 bnr,1 av skm.3,96.
Gamalt matr.nr.696 med skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr,ne.115 lnr.134 med
skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling.
Matrikkelkommisjonen 1819 slår saman matr.nr.696 Ishol og matr.nr.694
Morken og 740 Rate og seier:"Bruges under ett og grændser umiddelbart
sammen af hvilken aarsag begge (alle) gives ett løbenr."  og frå da av
har matr. 696 ei skyld på 1/2 Spand (1 øre 12 mkl.)
Koppskattelista 1645: Lauritz Iishoell og kona med dotter Guri, og
                drengen Arent,tenestejente Marit.
Odelsgodsmatrikkelen.1647. Da er det 3 gardar i Ishol:
                1 Lars (Lauritz) 1 øre 6 mkl.som er Ole Kroghs odel
                 og må vera denne eigedomen.
Landkommisjonen 1661: Anne et Consortes, 2,5 øre (60 mkl.) d.v.s.
                alle 3 gardane er ført under eitt.
Skatte-og Prestemanntalet 1664-1665. Arent Larsen 46 år, f.1619
                Oluf f. 1652.
Matrikklane:
1664 Iver,1696                 1745 Ingebrigt
1696 Olle                      1777 Ingebrigt Sivertsen
17O1 Arent
1721 Ingebrigt

Folketellinga 17O1: Aren Olsen f.1659, og sonen Ole Arentsen f.1698

Skattemanntal 1762: Ingebrigt Sivertsen g.m. Gjertrud
                    og borna Marit d.e,Sivert og Marit d.y. + Dordi.

Folketellinga 18O1:John Semmingsen Blokkhus 3O år,Ildri Johnsdotter
                46 år (i 2.ekteskap),Ingebrigt Sivertsen 24 år,
                John Sivertsen 22 år,Johannes Sivertsen 17 år,Henrik
                Sivertsen 6 år,Gjertrud Sivertsdotter 19 år,Dordi
                Sivertsdtr.9 år,Gjertrud Arentsdtr.tj.jente 26 år.

Folketellinga 1815 Dei same folka som i 18O1. Ingebrigt er gift
                med Karen Roaldsdotter etter at Kari Nilsdotter døde
                i 1910.Gjertrud er og flytta til Jamtsæter og ny
                tenestejente er Marit Ellingsdtr. f.1796.

Folketelling 1875:1.Familie: Roald Ingebrigtsen f.1815, Olaug Halvors-
                dotter f.1821,og dottra Kari, f.1858,Sivert Ingebrigt-
                sen,kårmann f.18O3, Gjertrud Ingebrigtsdotter ugift,
                f.1834.Ingebrigt Johnssen Uv,f.1868,son av John Inge-
                brigtsen. Marit Pedersdotter Svartøien f.1792,lægd.
                2.Familie:Kari Ingebrigtsdotter 1813, Arnt Ingebrigt-
                sen (f.Øien) 1823, med borna 1 Arnt Arntsen f.1853 og
                Sivert Arntsen f. 1856, og mannens mor Marit Kristof-
                fersdtr. f.1792 i Kr.sund.

    Skifter i Ishol:
    1752 17/6 :Marit Olsdtr.Ishol,ugift:
               1 broren Arnt Olsen,gift på Rise ?
               2 Halvbroren Ole Olsen Ishoel,
               3 halvbroren Ole Olsen Rønningen
               4 halvsøstra Guri Olsdtr.gift Vammer,
               5 halvsøstra Jørund Olsdtr. g.m. Ole Hansen
                   Nerhoel.
               6 halvsøstra Sigrid Olsdtr.Kolstad
177O 19/2 :Ingebrigt Sivertsen _ Gjertrud Halvorsdotter.
           Born:1 Sivert,2 Halvor f.1758,3 Marit f.1740, 4 Dordi.
                   f.1744,5 Marit d.y. f.175O.
1799 2/9  :Sivert Ingebrigtsen  - Ildri Johnsdotter.f.Uv.
           Born:1 Ingebrigt 1777,2 John 1779,3 Johannes 1784,
                4 Henrik f.1781 5 Gjertrud g.m.Elling H.Nyhus
                6 Gjertrud d.y. f.1781,7 Dordi f.1792
1810 30/8 :Ingebrigt Sivertsen - Kari Nilsdotter f.Storli.
           Born;1 Sivert f.1803,2 Nils f.1810 og 3 Brit,f 18O6.
 

                        Tinglese dokument.
1746 31/1 :Ingebrigt Ishol kjøpt Vassenget av Endre Strandsæter for 6 RD
1770 19/2 :På skifte etter Ingebrigt Sivertsen er d.e. utlagt til enken
           Gjertrud Halvorsdotter og borna.
1770 27/8 :Gjertrud Halvorsdotter skjøter 1 øre 6 mkl. i Ishol til sonen
           Sivert Ingebrigtsen for 80 Rdl.
1799 2/9  :På skifte ettrr Sivert Ingebrigts.er d.e.1 øre 6 mkl. vurdert
           for 100 Rdl.og utlagt til enka Ildri Johnsdotter og borna.
1802 22/2 :Skjøte frå stedfaren John Semmingsen til Ingebrigt Sivertsen
           på 1 øre 6 mkl. i Ishol for 220 Rdl.og kår til stedfaren og
             kona Ildri Johnsdotter på livstid.
1842 7/3  :Ingebrigt Sivertsen skjøter til sonen Sivert Ingebrigtsen d.e.
           og lnr.694 Morken og lnr.740 Rate for tilsammen 5OO Spd.
1850 9/1  :Sivert Ingebrigtsen skjøter dei same eigedomane til broren
           Roald Ingebrigtsen Ishol for 500 Spd.
1911 14/3 :Skylddelt ifrå bnr. 2 Solheim.
1912 12/3 :Skjøte frå Kari Roaldsdotter Ishol til svigersonen Halvor
             Olsen Ishoel på eigedomane Ishoel,Morken og Rate for kr. 1.4O8,-.

Desse må hatt skjøte på Ishol,129/1:
    -177O Ingebrigt Sivertsen      18O2-1842 Ingebrigt Sivertsen
177O-1799 Sivert Ingebrigtsen.     1842-185O Sivert Ingebr.sen
1799-18O2 Ildri Johnsdtr.          185O 1912 Roals Ingebr.sen

129/1 Ishol, Nysto.
Desse folka har budd på garden:
Lars Ishoell i 1645 og kona  med dottra Guri

Arent Larsen Ishol              1619
Guri Larsdotter

Oluf Ishol                      1652
Arent Olsen Ishol   g.Rise.     1659      død før 1752
Iver  Ishol                     1664
Ole Olsen Ishol                 1693 1763 husmann under Ishol.
Marit Olsdtr. Ishoel                 1752 Ugif
Ole Olsen,gift Rønningen.                 levde i 1752
Guri Olsdotter Ishol                       Even Vammer
Jørund Olsdotter Ishol                     Ole Hansen Nerhol
Sigrid Olsdotter Ishol                     Konrad Kolstad

Sigrid Arentsdtr.Ishoel g.1761             Svend Olufsen Bakk
Arnt Arntsen Ishoel.                       Marit Evensdtr Uv,g.1755

Kari Arntsdtr.Ishol                        Peder Olsen Munkvold

Raagier Arntsdtr.Ishoel         1756

             Rundt 1710 - 1720 må Sivert Johansen Gulaker, eller far hans,
ha kjøpt Ishol og etterkommarane deira har sidan budd på Ishol.

Sivert Johansen Gulaker         1660 ca.
Ole Johansen Gulaker            1677
Halvor Johansen Gulaker         1680 1762

Ingebrigt Sivertsen Ishol       1712 1769 Gjertrud Halvdt.Gravaune 1716 1782

Marit Ingebrigtsdtr. Ishol      174O 18O6
Halvor Ingebrigtsen Ishoel      1742      Må vera død før 177O
Dordi Ingebrigtsdtr. Ishol      1744 1795 Arne Evensen Øien (g1777)1733 1793
Sivert Ingebrigtsen Ishol       1747 1799 Ildri Johnsdtr. Uv       1755 1837
Marit Ingebrigtsdtr. Ishol d.y. 1749 1832 Arnt Johnsen Øien        1752 1788
Halvor Ingebrigtsen Ishol       1751 1753
Halvor Ingebrigtsen Ishol       1753 1755
Halvor Ingebrigtsen Ishol       1757 1827 Kristi Johnsdtr. Aalbu   1766

  Ildri oppgift med John Semmingsen Blokkhus.f.177O.d.1823.og flytta dit.
Gjertrud Sivertsd, Ishol        1775 1836 Elling Halvorsen Nyhus   1775 1845
Ingebrigt Sivertsen Ishol(1801) 1777 1847 1Kari Nilsdtr. Storli    1776 1810
                         (g1812)          2Kari Roaldsd.Slipersæter1789 1874
John Sivertsen Ishol    (g1810) 1779 1859 Randi Larsdtr.Kvalsjord  1781 1838
Gjertrud Sivertsd. Ishol  d.y.  1782 1872 John Olsen Jamtsæter     1782 1872
Henrik Sivertsen Ishol          1781      død før 18O1.
Johannes Sivertsen Ishol g1806  1784 1871 Mari Halvd.Imangsmorken  1785 1855
Dordi Sivertsdtr.Ishol          1792 1867 Stengrim Olsen Hulberget 1783 186O
Henrik Sivertsen Ishol (g1826)  1795 1872 Randi Olsdtr. Sliper     18O5 188O

Ane Ingebrigtsdtr.Ishol         179O 1871 kårenke
Sivert Ingebrigtsen Ishol       18O3 1883 Ugift.
Ole Ingebrigtsen Ishol          18O4      Marit Pedersdtr. Loe     181O
Brit Ingebrigtsdtr.Ishol        18O6 1869
 

Nils Ingebrigtsen Ishol         181O 1857
Kari Ingebrigtsdtr. Ishol       1813      Arnt Ingebrigtsen Øien   1823 1905
Roald Ingebrigtsen Ishol        1815 1899 Olaug Halvorsdotr Storli 1821 1903
Gjertrud Ingebrigtsdtr. Ishol   1816 1826
Ildri Ingebrigtsdtr. Ishol      1818 1888 Ole Olsen Munkvold       1819
Dordi Ingebrigtsdtr. Ishol      182O 186O
Gertrue Ingebr.dtr.Ishol        1822
John Ingebrigtsen Ishol         1824 1878 Gjertrud Halvorsd. Uv    1837 1869
Kari Ingebrigtsdtr. Ishol       1826 1826
Gertrue Ingebr.dtr.Ishol        1826 1826
Ingebrigt Ingebrigtsen Ishol    1828 19O8 1Mari Mikkelsdtre.Lønset 1833 1860
                                          2Kari Sivertsdotter Bakk 1825
Gjertrud Ingebrigtsdtr.Ishol    1834 1914 Arnt Arntsen Storli(g1881)1826

John Sivetsen f.1779 og Randi hadde sonen;
Ingebrigt Johnsen Iahol         18O7 189O Eli Olsdtr.Sliper        1812 1873
Karen Johnsdtr.Ishoel           1810 1885 John Arnfinds.Stekeren   18O5
Ildri Johnsdtr.Ishoel           1813 1884 1Halvor Olsen Kletthammer1796 1847
                                          2Johannes Eriks.Nerhoel  1821 1883
Olava Halvorsdtr Ishol (Ishol)  1821 19O3 Roald Ingebrigtsen Ishol

Kari Olsdt.Ishoel               1843      Ole Munkvolds datter

Kari Roaldsdotter Ishol         1858 1921 Oluf Tørrisen Bøe        1858 1902
Olava Olufsdtr. Ishol           1881 1962 Halvar Olsen Sandaløkk   188O 1969
Kari Olufsdtr Ishol             1882 1971
Roald Olufsen Ishol             1884 1971
Anna Olufsdtr. Ishol            1888 1989  (101 år)
Tørris Olufsen Ishol            189O 189O
Kristine Olufsdtr Ishol         1892 19O1
Tarald Olufsen Ishoel           189O 1891
Tarald Olufsen Ishol            1894 1895
Maria Olufsdotter Ishol         1895 1973 Jens Tøsse               1892 1973
Thea Olufsdotter Ishol          1898 1918
Dotthea Olufsdsotter Ishol      1900
Deretter finn ein namna i boka om Holsslekta

Tillegg Ishol I:
Ole Ingebrigtsen Ishol  ca.     18OO      Marit Pedersdtr.         1792
Kari Ingebrigtsdotter Ishol     1813      Arnt Ingebrigtsen Øien   1822 1905

Marit Olsdotter Ishol           1833

Ingebrigt Arntsen Ishol         1849 1865

Ingebrigt Arntsen Øien Ishol    185O      2 born utanfor ekteskap.
Arnt Arntsen Øien Ishol         1853      barn m/Guro Romfo i 1879
Sivert Arntsen Øien Ishol       1856 1877
Karen Arntsdotter Øien Ishol    1859 1860

Tillegg II 129/1 Ishol:
Ole Olsen Gravaune,Munkvold     1819 1900 Ildri Ingebrigtsd.Ishol  1818 1886

Kari Olsdotter Isdhol           1843 1938 H. Munkvold
Ildri Olsdotter Ishol           1847

Så finn eg ei:
Elen Ishoel                     1724 18O6 død av alderdom
 
 

                              I S H O L
                  Gnr. 129 bnr. 2 Solheim av skm. 0,24.
Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl. 14/3 1911 og seld til
Halvor Olsen, som venteleg har kjøpt attåt bnr. 3 Sandaløkka.
 

                            I S H O L
                 Gnr.129 bnr. 3 Sandaløkka av skm.0,18
Skylddelt frå bnr. 2 Solheim ved skylddeling tgl. 17/3 1921 og seld til
Martinus Olsen Ishol.

På 129/3 budde
Ingebrigt Olsen Vangshaug (?)   1792      Karen Pedersdotter       1798
    (far Ole Ishol)
Ole Halvorsen  (g1879)          1849 194O Magnhild Olsdotter       1852 1928

Halvor Olsen Sandaløkken        188O 1969 Olava Olsdotter Ishol    1891 1962
Ole Olsen Sandaløkken           188O 1899
Marit Olsdotter Sandaløkken     1888 1971 Elling Olsen Uv          1884 1948
Martinus Olsen Ishol            1891 1978 Ingeborg Halv.dtr.Strand 1898

Henry Martinusen Ishol          1924      Pauline Håkonsd.Bøasæter 1932
Ola Martinusen Ishol            1926      Anna H.W.Nordberg,svensk,1936

                            I S H O L
                      Gnr. 129 bnr. 4 Isholenget av sm.?
Skylddelt frå bnr 1 ved skylddeling tgl. 17/3 1921 og seld til Halvor
Strand.

                            I S H O L
                  Gnr. 129 bnr. 6 Storløkken av skm.0,o8.
Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl. 7/12 1931 og seld til Martinus
Olsen Ishol.
                            I S H O L
         Gnr. 13O bnr. 1 av skm.3,45.
Gamalt matr.nr.698 med skyld 1 øre 9 mkl.Nytt Matr.nr. 116 lnr.
135 med skyld 2 daler.(I den opprinnelege skylda på 1 øre 9
mkl.er inkludert 3 mkl.frå matr.nr. 740 Svartøien.)
Koppskattelista 1645: Peder (IIsshoel) med kona Randi og borna
                      John og Berit og drengen Ole.
Odelsgodsmanntal 1647: Da er oppført to gardar som kan vera på
              denne eigedomen: 1.John E. Ishol 15 mkl. 2.John
              Pedersen Ishol, 15 mkl. Båe gardane er oppført
              som Trond Torches odel.
Landkommisjonen 1661. Sjå gnr. 129 bnr. 1 Ishol.
Skatte-og prestemanntal 1664-1665: Det er oppført 3 brukarar:
              1 John Halvorsen f.1630 og drengen Lars Halvorsen
                15 år,som truleg er broren.
              2 Olle f.1664 og Bersvend f. 1642 Oppført i 1665.
                Oluf 57 år og Even Johnsen f.1653.
              3 John i 1664 og i 1665 enken Ellen og Iver Olsen
                7 år og Oluf Olsen 10 år.
Matrikklane:1661 Olle,1696 John,1702 Olle Eriksen,1725 Halvor,
              1736 John, 1745 Erik Iversen, 1761 Rasmus.
Folketelling 17O1:Halvor Johnsen f.1661,Haldor Johnsen f.1671,
              Arnt Johnsen f.1674, John Johnsen f.1677, dei tri
              siste er oppførte som drenger.Dertil John Halvor-
              sen f.1700.Og John Halvorsen,husmann f.1630.
Skattemanntal 1762;Rasmus Olsen g.m.Eli og dreng Olle Rasmusen
              Vekve.Piker:Eli Paulsdtr.Nerhol,og Ingrid Olsdtr.
              Tørset,og husmann Arnt Hammerbekk gift med Marit.
Folketelling 18O1:Elling Roaldsen 50 år,Rågjerd Johnsdtr.33 år,
              Roald Ellingsen 11 år, og sønene John,Rasmus,og
              Ole og dottra Gjertrud.Desutan foreldra til man-
              nen Roald Halvorsen og Sigrid Ellingsdotter og
              kårenka Eli Knudsdtr. 84 år. og husmennene:
              1 Ellef Johnsen 39 år, Malie (Elie) Hansdtr. med
                døttrene Marit, Maglin og Marit.
              2 Tyri Estensdotter,enke 45 år,og Ildri Johnsdtr.
                63 år, ugift.
Folketelling 1815:Ole Gundersen 41 år,Rågjerd Johnsdotr.47 år,
              Roald Ellingsen 24 år,John Ellingsen,20 år,Rasmus
              Ellings.17 år,Elling Ellings. 7 år,Gunder Olsen
              5 år, Gjertrud Ellingsdtr.22 år,Ole Olsen.oppf-
              ringsbarn,1 1/2 år,Maria Iversdotter 50 år,tenar,
              Guri Olsdtr.40 år,John Roaldsen,husmann 54 år,
              Marit 13 år,Sigrid 4 år,Husmannsenke Helie (Eli?)
              Hansdtr.Sigrid Ellefsdtr.18 år,Gjertrud Arenns-
              dotter 34 år, Anders Olsen 4 år,Jøan Johnsdotter
              (Storli?) 60 år.
Folketelling 1875: Elling Roaldsen 1822,Marit Olufsdtr.1817,
              Roald 1857,Oluf 1863, Anne 1848,Ellen 1854,Marit
              Iversdotter 1 Roald Johnsen 1874,Gjertrud
              Semmingsdtr. 1791.? ?.
              Husmann Anne Roaldsdtr.1830 og borna Johannes
              Olsen 1860 Roald Olsen 1866, John Olsen 1870, og
              Sigrid Roaldsdtr. 1833, ugift.

          Skifter på Ishol,130/1,
          1785 19/2 :Eli Knudsdtr. - Rasmus Olsen f.Vekve.
                     Arvingane hans:Søsterdottra Sigrid Eriksdotter på
                     Sæteren
          1838 15/1 :Rågjerd Johnsdtr.-Ole Gundersen Ishol
                     Born:1 Roald 48 år, 2 John 43 år, 3 Rasmus 40 år.
                          4 Elling 32 år 5 Gjertrud, enke etter Ole
                          Olufsen Munkvolds.6 Eli Ellingsdotter 34 .år.
          1843 9/1  :Elling Ellingsen, ungkar.
                     Søskena:1 Roald.2 John,3 Rasmus,4 Gjertrud,5 Eli.

                               Tinglese dokument.
13O/1 Ishol.
1745 18/1 :Rasmus Olsen Vekve får skjøte på 1 øre 6 mkl.i Ishol.
1753 25/6 :Ole Johnsen Ishol lyser odels- og løsningsrett på 1 øre 6 mkl. i
           Ishol. og 30/1 1762 det same.
1780 1/8  ;Erik Arntsen har ved contract forbundet sig til at give Rasmus
           Olsen og hustru kår på livstid.
1783 3/9  :Rasmus Olsen selger til Elling Roaldsen Rathe for 150 Rdl. 1 øre
           og 6 mkl. i Ishol
1826 3/9  :Ole Gundersen skjøter til stedsonen Roald Ellingsen Ishol 1 øre
           6 mkl. i Ishol og 3 mkl.i Rate for 400 Spd.
1846 13/3 :Utferda bygselseddel på Hammerbekken til Arnt Ingebrigtsen.
1847 9/1  :Roald Ellingsen skjøter til Elling Roaldsen 1 øre 6 mkl.i Ishol
           for 400 Spd,
1869 ?/1  :Skylddelt ein del som Elling Roaldsen sel til broren John Roald-
           sen, 12 shilling, og gjeve lnr.135c, seinare gnr. 130 bnr.3 og da
           saman med matr.nr.161 lnr.188b som er ein del av Hoel.
1883 15/2 :Skjøte frå Elling Roaldsen til sonen Roald Ellingsen for kr.800.
1921 28/6 :Skjøte frå Roald Ellingsen Ishol til Olaf Roaldsen for kr.2000,-
1931 2/2  :Skylddelt bnr.6 Storløkken,8 øre til Martinus Iahol.

          Desse har hatt skjøte på 130/1 Ishol:
              -1745 John Halvorsen        1847-1883 Elling Roaldsem
          1745-1783 Rasmus Olsen Vekve.   1883-1921 Roald Ellingsen.
          1783-1826 Elling Roaldsen       1921      Olaf Roaldsen

          1826-1847 Roald Ellingsen                 Roald Olafsen

På 130/1  finn eg at desse folka må ha budd:
Olle i 1664
Olluf                           1607 ?
Bersvend Olsen                  1642
Peder Ishol                  ca.1610      Randi

John Halvorsen Ishol,husm.   "  163O      Ellen
Berit Halvorsdtr Ishol       "  1635
Lars Halvorsen               "  165O
Paul Halvorsen               "  1651

Even Johnsen                    1653
Halvor Johnsen Ishol            1661      Marit Larsdotter         1675 1752
Haldo Johnsen Hammerbekk.       1671      Rågjerd Evensdotter Uv   1686 1758.
Arnt Johnsen  Ishol             1677      Jorun Halv.dtr.Hornet         18O2
John Johnsen Ishol              1677

Oluf Olsen Ishoel               1654
Iver Olsen Ishoel               1657

John Halvorsen Ishol            17OO      Marit Olsdtr Utem        1703 1756
Roald Halvorsen Ishol (g.1751)  1709 1803 Sigrid Elling Slipersæter1731 1811.
Marit Halvorsdtr.Ishol          1716 1813 Ugift.
                                          Tyri Estensd.Ishoel,enke 1756 18O6
Ole Eriksen   i 17O2

Marit Olsdotter Ishol           17O5 1765

Erik Iversen  i 1745

Halvor Roaldsen Ishoel          1758
Brit Roaldsdtr.Ishoel           176O
Jon Roaldsen Ishoel             1762 1848 død som lægdslem (Detli?)

Eli Roaldsdtr Ishoel gift 1749  1713 18O2 Lars Eriksen Storli      1715 1791
(har ikkje funne foreldra til Eli)

            John Halvorsen f.1700 må ha vore barnlaus, for i 1742 sel han ei-
gedomen Ishol til Rasmus Olsen Vekve og kona Eli Knudsdotter (som mogleg er i
slekt med John Halvorsen).Rasmus og Eli hadde heller ikkje born,og i 1783 sel
dei eigedomen Ishol med innbu og lausøre til  Erling Roaldsen Ishol som må
vera brorson av nemnde John Halvorsen.??

Rasmus Olsen Vekve  (g.1744)    1710 1785  Eli Knudsdotter Dørum   1717 1806
(Rasmus Olsen Ishol,f.Vekve 1710 hadde 2 søstre som båe heitte Marit. Den eine
Marit Olasdotter Vekve døde ugift på Snøve i 1783 og da er Rasmus oppgjeven
som bror hennar. Den andre Marit Olsdotter var død før 1783 men hadde da ei dotter,
Sigrid Estensdotter som budde i Stangvik.Da Rasmus døde i 1785 er det
oppført at søsterdottra Sigrid budde i Sæteren.(Slipersæter eller Sæteren i
Dr.dalen)
Nye folk på garden:
Elling Roaldsen Ishol (g.1784)  1751 1806 1Gjertrud Seming.Blokhus 1765

                                          2Rågjerd Johnsdtr.Ishol  1768 1838
Sigrid Roaldsdtr. Ishol         1752 1772
Sigrid Roaldsdtr. Ishol         1753 1773 død i Ratgjerdet.
Halvor Roaldsen Ishol (Øverhaug)1757      hadde i 1783 barn m/Sigrid O.Vasli.
Brit Roaldsdtr. Ishol           1761 18O6 (død som Uv)
John Roaldsen Ishol (g1797)     1762 1848 Guri Olsdtr.Bekken        1775 1865
Kristi Roaldsdtr.Ishol,Rate     1769 1822 Halvor Estensen Vekve     1779 1848
Marit Roaldsdtr. Ishol          1772 1806 (budde på Liabø i 1801)

         Rågjerd Johnsdtr. vart i 18O7 oppattgift med
Ole Gundersen Vindal            1774 1861 Raagier Johnsdtr.         1768 1838

Kristi Roaldsdotter Ishol,Rate  1769      hadde før ho vat gift borna

Marit Johndoter Ishol  g.1824   1793 1868 Oluf Olsen Munkvol        18O2
Guru Johnsdotter Ishol          1799

  Kristi vart så gift med                  Halvor Estensen Vekve    1779 1848
Ingeborg Halvorsdotter Sliper   18O7

Roald Ellingsen Ishol (g.1816)  179O 1857 Anna Ingebrigtsdtr.Utem   179O 1871

Ole Ellingsen Ishoel            179O 18O1 død av kopperne
Gjertrud Ellingsdtr.Ishol       1792 1868 Ole Olufsen Munkvold      1788 1828
John Ellingsen Ishol            1795 1885 Marit Ingebr.dtr.Strand   1792 1873
Rasmus Ellingsen Ishol i Bøe    1798 1886 Magnhild Johnsdtr. Bøe    18OO 1883

Eli Ellingsdotter     g.1846    18O3 1891 Sivert Ingebrs.Bøe,f.Torve 1818
Elling Ellingsen Ishol          18O6 1842

Gunder Olsen Ishol              181O 1839

Sigrid Johnsdotter Ishol        181O

Rågjerd Roaldsdtr. Ishol        1816 19O6 John Olsen Strandsæter    1813 1888
Brit Roaldsdtr.Ishol            1818 1911 Sivert Stengrs.Hulberget  182O 1868
Gjertrud Roaldsdtr.Ishol        1820 19O9 ugift (døde som Uv)
Elling Roaldsen Ishol           1822 19O9 Marit Olufsdtr. Hoel      1817 19O1
Ingebrigt Roaldsen Ishol        1824      Ellen Paulsdtr. Lønset    1828 1893
Roald Roaldsen Ishol            1826      Oleanna Karlsdtr.f.iTromsø1832 1881 1)
John Roaldsen Ishol             1828 1926 1Ingeborg Johnsd.Dørum    1830 1866
                                          2Anne Ingebrigtsdtr.      1845 1907
Anna Roaldsdtr. Ishol           183O 1887 Ole Johannes Aune,Melhus  1824 1871
Sigrid Roaldsdtr. Ishol         1833 1881 ugift.

Anne Olsdotter Ishol            1825

Anne Ellingsdtr Ishol d.e.      1848 1938 Ole Olsen Uv              185O 193O
Anne Ellingsdtr Ishol d.y.      1851 1924 Erik Eriksen Nerhol       1852 1922
Ellen Ellingsdtr.Ishol          1854 1930 Johans Stengrims.Horvli   1844 1929
Roald Ellingsen Ishol           1857 1932 Ingeborg Taradsd.Blokkhus 1859 1930
Kristine Ellingsdtr.Ishol       1860 1867
Oluf Ellingsen Ishol            1863 1910
                   Deretter sjaa slektsboka for Hoel.

Ole Olasen Munkvold             1815 1815
Ole Olsen Munkvold              1817
Anne Olsdtr.Munkvold            1819
Rågjerd Oladrr.Munkvold         1822
Gjertrud Olsdtr. Munkvold       1825
Marit Olsdtr. Munkvold          1828

Ellen Ellingsdotter f.1854 hadde sonen:
Ole Olsen Ishol (Horvli?)       1881 1883 far Ole Eriksen Blokkhus

Tillegg I.
Ingebrigt Roaldsen Ishol og Ellen Paulsdtr hadde borna:

Anne Ingebrigtsdtr.Ishol        1856.
Karen Ingebrigtsdtr.Ishol       1858.

Tillegg II.
Ole Johnsen Aune husm.i 1875 og Anna Roaldsdtr. hadde borna:

Johan Olsen Ishoel              186O
Roald Olsen Ishoel              1866
Kristine Olsdtr ??              1868 1869 John Olsen Ishoel 1870

Olaf Roaldsen Ishoel            1889 1889 (Roald Ellingsen??)
 
 

                                  I S H O L
                         Gnr.13O bnr. 2 av skm. 0,69.
Gamalt matr.nr.116 lnr.135b, 136a og matr.115 lnr.134b,matr.
nr.117 lnr.137a.Eigedomen var kalla Rate, men må vera den sei-
nare kalla Blokkhusmorka, eller ein del av denne.

          Folketellinga 1701:Husmann John Roaldsen 39 år,g.m.Guru Olsdotter
                               27 år med borna Roald og Marit (Øverhaug)

                               Tinglese dokument.
13O/2.
1859 24/6 :Roald Ellingsens arvinger skjøter til Jens Ellevsen Morken 1 1/2
           mkl. i Rate (eller 12 shilling).Denne er da samanslege med 135
           og 136 utan at nytt matr.nr. er oppført.
1873 1/2  :Skjøte frå Roald Ingebrigtsen til Halvor Gundersen Nyhus på lnr.
           134b for 100 Spd.
1874 15/12:Denne eigedomen (lnr.134b) er da samanslege med gnr. 130 bnr.2 og
           fleire andre, m.a.Rate.
1878 1/1o :Skjøte frå Halvor G.Nyhus til Hågen Rasmusen Blokkhus.
1892 18/1 :Heimelsbrev frå Jørund Taraldsdtr. til enkemannen Hågen Rasmusen.
1919 ?    :Skjøte frå Hågen Rasmusens arvinger til Marit Blokkhus på d.e. og
           gnr. 132 bnr.1 for kr. 11.500,-.
1922 ?    :Skjøte frå Marit Blokkhus til svigersonen Ola S.Nysæter for
           kr. 12.000,-.

          Skifter i Blokkhusmorken.
          1760 20/6 :Johannes Ellefsen Morken - Kari Olsdotter.
                     Born: 1 Ellef Johannessen f.1755 2 Ole f.1757.
                           3 Guru f.1759 Eigedomen er da vurdert for
                               for 4O Rdl.(3 mkl)i Morken og utlagt
                             til kreditorane m.a.John Olsen Strand.
 

          Skjøter på 13O/2 Ishol.
              -1848 Roald Ellingsen       1873-1878 Halvor Gundersen
          1848-1859 Roald Ingebrigtsen    1878-1922 Hågen Rasmusen
          1859-1873 Jens Ellevsen         1922-     Ola S.Nysæter
               (Vanskelig å få til å stemme)
På gnr. 130 bnr.2 har desse budd:
Brit Ingebrigtsdtr.Morken       1871 1888

Ellev Ingebrigtsen Morken       18O3 1877 Brit Iversdotter Emang    1797 1850

Ingebrigt Ellevsen Morken       1822 1833
Eli Ellevsdotter                1828 1877 Jens Eriksen Tilset       1818 1907

Marit Jensdotter Tilset         1848 1882 1Halvor Gundersen Nyhus   1842 1879
                                          2Arnt Olsen Tilset(g1882) 1844 1926
Ellev Jensen Morken             1851 1858

Kari Halvorsdotter Morken       187O 1888
Kristi Halvorsdotter Morken     1871
Eli Halvorsdotter Morken        1874 1876
Eli Halvorsdotter               1877 1879
Jens Halvorsen                  1879 1879
Hanna Arntsdotter               1882 1882
Ole Arntsen Tilset,Morken       1885
Marit Arntsdotter Morken        1887 1890
 

Marit Jensdotter Morken hadde i 1872 barn m/Lars Olsen Kletthammer

Marit Larsdotter Tilset (Morken)1872

Hans Simens.Blokkhusmorken      1853 1937 Ambjørg Pedersdtr.Skorem  1859 1935

Anna Hansdotter Morken          1883 1953
Inger Hansdtr. i USA

På Blokkhusmorken (eller Øverhaugen) har truleg også desse budd:

Ellev Johnsen Øien,Morken       1769 1813 Mæli (Eli) Hansdotter     1765 1834

Marit Ellevsdotter              1790
Maglin Ellevsdotter(g1825)      1795 1877 Peder Olsen Morken        1795 1876
Sigrid Ellevsdotter(g1838)Ishol 1798      Halvor Gundersen Breestøl 1801
Ved folketellinga i 1815 er ikkje Ellev,Marit og Maglin med.

I 1873 gjekk eit stort jordras og øydela jorda i Blokkhusmorka,Halvor Nyhus
selde garden til Tarald Blokkhus og eigedomen har sidan tilhøyrd Blokkhus.
 

                            I S H O L
                   Gnr.130 bnr. 3 av skm.0,48.
Gamalt matr.nr.116 lnr.135c med skyld 21 shilling. Frådelt frå
gamle matr.698. Eigar i 1890 John Roaldsen Ishol

Folketelling 1875:John Roaldsen 1828, Anne Ingebrigtsdotter f.
                  1845 i Fron.

                  Tinglese dokument.
13O/3.
1831 9/5  :Ved skylddeling er frå matr.161 lnr.188b Hoel frådelt
          4 shilling som er samanlagt med matr.nr.116 lnr.135c og
          utgjer det seinare gnr. 130 bnr. 3.
1868 29/1 :Skjøte frå John Hågensen Myren til John Roaldsen Ishol
           for 1OO Spd.
19O7 12/2 :Skylddelt bnr. 4 Isholtrøa til Elling Roaldsen Ishol.
 

På 130/3 budde som husmann:
John Roaldsen Ishol             1828 1926 Anne Ingebrigtsd.frå Fron 1845 19O7

Roald Johnsen Ishol             1871
Ingebrog Jonsdotter Ishol       1874
Ingebrigt Jonsen Iahol          1877
 
 

                 I S H O L T R Ø A
             Gnr. 130 bnr. 4 av skm. 0,4o
Utskildt frå bnr. 3 ved skylddeling 12/2 1907 og skjøtet til
Roald Ellingsen Ishol.
Kan ikkje sjå at denne eigedomen har vore bebudd.(Sæter??)
 
 

              I S H O L
        Gnr.130 bnr.6 Storløkken av skm.0,o8
Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl.7/12 1931 og seld til
Martinus Olsen Ishol.

Diversse tillegg under Ishol:
Christine Ellingsdtr Ishol f. 1797 d.1867 (Er ikkje oppført i Oppdal i 18O1)
Maglin Olsdtr. Ishol hadde i 1762 m/Peder  Olsen Furunes dottra
Kari Pedersdotter Ishol, må væra død før 18O1.

Marit Olsdotter Ishol           1785 1869 (død i Imangsmorken.Ho hadde 3 born
utanfor ekteska.  1 med Erik Ellingsen Stuen i 181O og 2 med Ole Gundersen
Rate i 1816 og 1819.
Lars Eriksen Ishol              181O
John Olsen Ishol                1816 1905 Marit Iversdtr. Storli    1813 1899
Ole Olsen Ishol                 1819 1909 Marit Olsdtr. frå Lesja   1821 1889

Brit Olsdotter Ishol (g.1884)   1851      Lars Ingebrigtsen Grødal  1861
Ole Olsen Ishol                 1853      (Var det han som døde 19OO,43 år g.
 

                                 H U S M E N N.
Under Ishol har eg funne desse nemnd som husmenn:
John Roaldsen Ishol f. ca       171O      Kari Iversdtr.Slipersæter

Anne Johnsdotter Ishol(g1751)
Ildri Johnsdotter Ishol         1738 1815
Halvor Johnsen Ishol            1739
Ole Johnsen Ishol           ca. 174O 1786 Thyri Estensdtr. Tilset  1756 1806

Marit Olsdotter Ishol           1786
 

På 13O/1:
Ole Johannessen Aune,           1824 1871 Anna Roaldsdtr. Ishol    183O 1887
Ole Olsen Ishol                 1858      Kristi Johnsdotter       1857
Johannes Olsen Ishol            186O 193O Marie Bjørnsgård i U.S.A.19O8
Anna Olsdotter Ishol            1862 1897 Ole L.Dahl,Stenboeng,USA.186O 1937
Roald Olsen Ishol               1866      Julia Skottvold  (utvandra)
Kristine Olsdotter Ishol        1868 1869
John Olsen Ishol                187O      Utvandra.

Anne Olsdtr. Ishol              1889

Tillegg:
Ole Olsen Aalbu g.1752                    Marit Pedersdtr.Blokkhushaugen.

Guri Johnsdotter Blokkhus g.1746          Halvor Ingebrigtsen Morken.

John Larsen Ishol               1872 1872
 
 

                   Ø V E R H A U G E N.
                Gnr. 131 bnr. 1  av skm. 0,45
Gamalt matr.nr.494 som da heitte Morken og hadde ei skyld på 6 mkl som er
den vanlege størrelsen på gardane i nærheten.Før 1836 ga<rden delt i 3
deler.Ein del på 1,5 mkl.er tillagt Ishol,og ein del på 1,5 mkl.er til-
lagt Blokkhus og resten,3 mkl.,er kalla Morken.Denne delen har fått nytt
matr.nr.117 lnr. 137.I matrikkelen for 1889 er anført at dette matr.nr.er
helt inngått i gnr.13O bnr.1 Ishol.Men samstundes er det oppretta eit nytt
kalla Øverhaugen med skyld 45 shilling,som tilsvarar 2 mkl.samanslege av
matr.nrn117 lnr.137b.matr,nr 115 lnr.134c frå Ishol og to lnr.frå den andre
Isholgarden.Det er såleis litt komplisert å rekonstruere eigar/brukar
forhaldet på dette bruket.
Alle desse bruka har truleg vore i bruk som husmannsplassar og eg finn
første namnet på Øverhaug allt i 1783.

Koppskattelista 1645:har eit bruk kalla Morken millom Ishol og Blokkhus
                     med Marit Morken som brukar og Sifuer Morken som
                     dreng.
Landkommisjonen 1661: har også Morken med enken som brukar.
Skatte og prestemanntalet 1664-1665 Iver Morchen 47 år og sonen Oluf
                      Iversen 6 år.
Matrikklane: 1664 Iver,i 1696 er oppført 6 mkl. men ingen brukar.
Folketellinga 1701:Ingberigt Iversen 47 år og Endre Iversen 29 år
Skattemanntalet 1762: Ole Johnsen g.m.Mari og borna Iver,Anne og Maris mor
                      Anne
Folketellinga 1801: Under Ishol og Myren er oppført: John Roaldsen Ishol
                    og Guru Olsdtr,39 år og 27 år gl.med borna Roald f.
                    1797og Marit f.1800
Folketellinga 1815: John Roaldsen og Guri Olsdotter med borna Marit 15 år
                    og Sigrid 4 år. Sonen Roald Johnsen er dreng i Blokkhus
                    18 år gl.
Folketelling 1875:  Øverhaug,Rate,Ikkje folk,fråverande Sigrid Johnsdotter
                    f.181O.

                               Tinglese dokument.
131/1 Øverhaug.
1848 12/1 :Roald Ellingsen Skjøter til Ellev Ingebrigtsen Morken,lnr.153b,
           og lnr.136 Rate,3 mkl. for 150 Spd.
1848 21/3 :Skjøte frå Ellev Ingebrigtsen til Jens Eriksen på 3 mkl. i
           Morken i forening med 74O (del av Ishol) 12 shilling for 100
           Spd.
1871      :Samanlagt matr.nr. 115 lnr.134b Ishol med Morken og Rate,samt
           deler av gamalt matr.nr.696 Ishol,694 Ishol med skyld tilsaman
           10 shilling.
1872 18/6 :Skylddelt 1O,(rev.7 shilling) over del av matr.nr.117,lnr.137
           og matr.nr.116 lnr.135b,og lnr 136 Ishol Rate, samt 115 lnr.
           134c som er seld av Roald Ingebrigtsen til Halvor Gundersen
           Nyhus for 1OO Spd.Tilsaman har eigedomen ei skyld på 2 ort og 19
           shilling,revidert 2 ort 17 shilling.
1875 1/10 :Skylddelt parsellen Øverhaug og seld den til Ingedbrigt Johnsen
           Strand.

Desse har hatt skjøte på 131 Øverhaug.
          1848 Roald Ellingsen Ishoel   1848-1871 Ellev Ingebrigtsen.
          1848-1848 Ellev Ingebrigsen
 

131/1 Øverhaug: Eg har funne desse folka under Øverhaug:
Marit Morchen               i   1645
Sifurr Morchen              "   1645

Iver Morchen   (6mkl.)       i  1617

Ingebrigt Iversen               1654
Oluf Iversen                    166O
Endre Iversen                   1672

Ole Johnsen                  i  1762       Mari

Iver Olsen
Anne Olsdotter

Halvor Roaldsen Øverhaug        1757       Barn m/Sigrid O.Vasli i 1783

John Roaldsen Ishol             1761 1848 Guri Olsdtr.              1775

Roald Johnsen Øverhaug i Horvli 1798 1879 Randi Tøllevsdtr.Vikahaug 1799 1882
Marit Johnsdtr Øverhaug         1800 1868 Oluf Olsen Munkvold,Øverh.1797 1843
Sigrid Johnsdtr. Øverhaug       1810 1888 Arnt Johnsen Aalbu        1798 1874
Ole Johnsen i Svartøyen (g1837) 1816 1905 Oline Olsdtr.Sundelien    1816 1915
            Dei busette seg i Svartøien.
Marit Johnsdotter f.18OO oppattgift i 1845 m/Ole Andersen Morken.f.1797.

John Roaldsen Øverhaug,Horvli   1830 1926 Randi Eriksdtr.Morken     1831
Rannei Roaldsdtr.Øverhaug       1832 1850
Sigrid Roaldsdtr.          ca.  1835      Arnt Midthaug
               .
Roald Roaldsen Øverhaug,Horvli  1833 185O
Roald Roaldsen Øverhaug         184O 1921 Anne Larsdtr.Sliper       1836
19O4
Arnfind Roaldsen  Øverhaug      1842

Ole Olufsen Øverhaug på Furunes 1822      Marit Ingebrigtsdtr Øyen   1826
Anne Olufsdtr. Øverhaug         1825 1832
Guru Olsdotter Øverhaug         1828
Oluf Olufsen Øverhaug           1831 1853
Anne Olufsdotter Øverhaug       1834 1916 Barn m/Ole Roaldsen Uv i 1864
Erik Olufsen Øverhaug           1836
Jørund Olufsdotter Øverhaug     1838
John Olufsen Øverhaug           1841 1843

John Olsen Øverhaug             1837

John Arntsen Øvrhaug g.1869     1841       Karen Olsdtr. Utem       1836 1899
John Arntsen Blokkhus,sersjant  1845 1904  Randi Arntsdotter Emang  1848

Gurine Johnsdotter Blokkhus     1875       Utvandra saman med mora i 1892
Anna Johnsdotter Blokkhus       1888 1959  Gift Kvaal i Amerika.

I 1888 er gift:
Thor Simason Øverhaug,(Morken)  1833      Marit Pedersdtr.Bøe       1838

Marit Thorsdotter Øverhaug      1856

John Ingebrigtsen Blokkhus      1866       Marit Olsdtr.f.i Vågå     1863

Arnt Johnsen Øverhaug g.1896    1869.      Karen Berget

                        Isholgardane.
I koppskattelista for 1645 er det nemnd 3 gardar Ishol.Det same er tilfelle
også i odelsgodsfortegnelsen i 1647 og i landkommi= sjonnens fortegnelse i
1661.I 1661 er skylda for alle tri gardane tilsaman oppgjeve til 2 og 1/2 øre,
d.v.s.60 mkl. utan at ein kan skilje dei frå kvarandre.Jesper Lambertsen er
oppgjeve som byksel eigar for alle tri gardane.Matrikkelen for 1696 har 2 like
store gardar som er kalla Ishol,kvar med ei skyld på 1 øre og 6 mkl,og så ein
gard kalla Morken med ei skyld på 6 mkl.Frå da av kan ein skilje gardane frå
kvarandre.
Gardsnummer 127 bnr.1
Det må vera denne garden som i 1645 er bygsla av Lauriz (Lars) og så må det
vera sonen hans,Arnt Larsen som eig eller bykslar garden i 1664-1665. Kring
1710-172O har Sivert Johnsen Gulaker (son av John smed i Bårdsgarden) kjøpt
garden og busett seg der. Han har også tatt med seg brørne Ole og Halvar, men
dei finn vi ikkje att seinare.Sivert er da den første sjølveigaren på garden.
Sivert var fødd ca.166O,men har ikkje funne namn på kona. Han hadde i alle
fall minst ein son,Ingebrigt Sivertsen,f.1712,g. m.Gjertrud Halvorsdotter
Gravaune.Dei fekk minst 6 born. Sonen Sivert f.1747 vart eigar av garden. Han
var g.m.nabojenta Ildri Johnsdtr.Uv.Av dei andre søskene var Marit,som døde
ugift i 18O6,66 år gamal.og Halvor som døde berre 12 år gamal i 1745. Dordi
vart g.m. husmann Arnt Evensen Øien.Marit d.y.vart også gift til Øyen med
gardguten Arnt Johnsen.Halvor d.y.vart gift til Aalbu.
Sivert døydde i 1799 og Ildri var oppattgift med naboen John Semmingsen
Blokkhus.Det vart 8 born i 1.ekteskap men ingen i andre.Sonen Ingebrigt
Sivertsen f.1777 var eigar av garden i 18O2 Han var gift 2 gonger.Først med
Kari Johnsdtr. Storli som døde i 181O,og så med Kari Roaldsdotter Slipersæter
Av Ingebrigts søsken vart Gjertrud g.m.Elling Halvorsen Nyhus og busett der.
Gjertrud d.y.gift til Jamtsæter og busett der.Johannes til Imangsmorken,Dordi
til Hulberget og Henrik d.y.til Sliper (Ustigard).Henrik d.e. må vera død ung.
Det vart Ingebrigts eldste son,Sivert,som fekk skjøte på garden men da han var
ugift selde han garden til broren Roald Ingebrigtsen i 185O. Han var gift med
Olaug Halvorsdotter Storli og hadde dottra Kari Roaldsdotter som var gift med
Oluf Tørrisen i Vetlstuggu på Bø.Dei arva garden etter foreldra hennar,men
overdrog den til dottra Olava som var gift med Halvor Olsen Sandaløkke.Nemnde
Ingebrigt og Roald Ingebrigtsen hadde 1O søsken. Av desse døde 5 ugifte eller
barnlause. Ole vart gift til Loe,Kari til Øyen,Ildri med Ole Olsen Munkvold
på Gravaune,men budde i Ishol,John til Uv (bnr.1),Ingebr. til Lønset og
Gjertrud til Storli,Ekra.

Bruksnummer 2 Solheim, vart frådelt frå bnr. 1 i 1911 og i 1921
 lagt saman med
Bruksnummer 3 Sandaløkka.Sjå elles desse og bnr. 5 og 6.

Gardsnummer 13O bnr.1 Sjå først det som er skreve i førstninga om gnr.129
bnr.1.
Skatte og prestemanntalet for 1664-1665 har ein John Halvorsen på denne
garden,men i manntalet for 1665 er oppført enken,så han må vera død i det
leitet.Han må ha hatt sønene Halvor,Haldor,Arnt,og John.Den eldste av desse,
Halvor var gift med Marit Larsdotter og dei vart eigarar av eigedomen.
Broren Haldo vart g.m.Rågjerd Evensdotter Uv og busett på plassen.Hammmerbek-
ken.Broren Arnt g.m. Jorun Halvorsdotter Hornet og truleg busett der.
Den siste,John f.1677 finn eg ikkje meir om.Nemnde Halvor Johnsen f.1661 var
eigar også i 1725, men i 1735 har sonen John Halvorsen f.17OO vorte eigar.Han
var g.m.Marit Olsdtr.Utem. John hadde broren Roald som vart g.m.Sigrid Ellings
dotter Slipersæter og busett i Rate som må ha vore ein plass under Ishol og
busett i Rate (som kan ha vore ein plass under Ishol og ikkje Rate på andre
sida av elva) John Halvorsen var barnlaus og overdrog garden i 1747 til Rasmus
Olsen Vekve g.m. Eli Knudsdtr.Dørrum.
Det er mogleg slektskap.Eli Knutsdotter var brordotter av Sigrid Iversdotter
Hoel,som døde som enke Sigrid Iversdotter Ishol.Ved skifte etter Rasmus Ishol
i 1786 la Erling Roaldsen Ishol fram testamente som viste at han skulle ha
både garden og det lausøret som fandtes mot å forsørge Rasmus og Eli på
livstid. Elling Roaldsen var gift 2 gonger,først med Gjertrud Semingsdtr.
Blokkhus som døde i 1785 og så med Rågjerd Johnsdtr. Uv på bnr. 1.
Rågjerd vart oppattgift i 18O7 med Ole Gundersen Vindal. Elling og Rågjerd
hadde m.a.sonen Roald Ellingsen f.179O g.m. Anne Ingebrigtsdtr. Utem og dei
vart dei nye eigaranen av garden ved skjøte i 1826.Dei sat med garden til
1847 da sonen Elling Roaldsen fekk fekk skjøte på 1 øre og 6 mkl. i Ishol
for 4OO spd. Elling var gift med Marit Olufsdtr.Hoel,sjå ellers Hoelsboka.
Bruksnummer 2.
Eg er ikkje sikker på om det er dette som seinare er kalla Blokkhusmorka.
Ved folketellinga I 17O1 er garden kalla husmannsplass.
Eigedomen er skylddelt frå bnr.1 ein gong millom 183O og 189O, og er samansett
av fleire gamle løpenummer,millom anna ein stor del av tidlegare matr.nr.117
Morken.I 1859 er tillagt 1 1/2 mkl.frå andre matr.nr.utan at nytt matr.nr.vart
oppretta.Same året får Jens Ellevsen Morken skjøte på bruket, men han må være
død i 176O for da er det halde skifte etter honom og eigedomen utlagt til kre-
ditorane. Millom desse må da ha vore Roald Ingebrigtsen Ishol på gnr.129/1,
for i 1873 sel han eigedomen til Halvor Gundersen Nyhus pålnr.134b som er
samanlagt med gnr.13O bnr.2 i 1874.   Halvar Gundersen Nyhus overdreg alt i
1878 eigedomen til eigaran av Blokkhus og sidan har eigedomen tilhøyrt
Blokkhus
Bruksnummer 3.
Eigedomen må vera frådelt frå bnr.1 like etter 183O for i 183O er tillagt
4 shilling i skyld frå matr.nr.116 lnr.188b (Hoel !!?)
Eigar i 1868 er John Hågensen Myren som da sel eigedomen til John Roaldsen
Ishol f.1828.

Om bruksnummer 4 Isholtrøa og bnr. 5 Storløkken, sjå det som er skreve
framanfor.
                         H u s m e n n.
Under 129/1.
I 1875 er nemnd som familie II Kari Ingebrigtsdtr med mannen Arnt Ingebrigt-
sen Øyen. Dei var truleg husmannsfolk.

Under 13O/1.
I 17O1 er John Halvorsen f.163O husmann,og i 1762 er Arnt Hammerbekk husmann
I 18O1 er det husmannen: Ellef Johnsen med kona Malie (Elie?) og døttrene
Marit,Maglin og Marit d.y.
Ellers går husmennene fram av det som er skreve framanfor.

1) Tillegg frå Ailin Benjaminsen, Senja,  labarth (krøllalfa) online (punktum) noUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel