BILETTEPPE LAGA AV
RAGNFRID RISE HOEL
til kartongar av Kåre  Jonsborg
Del 6
 Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 7 | Omtale i Opdalingen | Artikkel om Ragnfrid Rise Hoel 
 


"Jenter med bok", 1975. (52 x 59 cm) 


"Mor og barn", (47 x 38 cm) 


"Barn", 1984/5 (50 x 74,5 cm)
Etterlysning: Dette teppet vart selt i 1985, men vi veit ikkje til kven. Kan nokon hjelpe?
Ta kontakt på e-post til helhoel@online.no 

musi
  "Musikk i det grønne". (52 x 79,5 cm) 

fisk
"Fiskarar", Skogtun, Fagerhaug (57 x 72 cm)


 Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 7 | Omtale i Opdalingen | Artikkel om Ragnfrid Rise Hoel
Sida er laga av Helga Hoel, e-post: helhoel@online.no  og er sist oppdatert i september 2005