BILETTEPPE LAGA AV
RAGNFRID RISE HOEL
til kartongar av Bjarne Rise
Del 4
 Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Omtale i Opdalingen | Artikkel om Ragnfrid Rise Hoel


"To kvite fuglar", (35 x 42 cm)  eitt av dei første teppa Ragnfrid Rise Hoel laga 


"Livsens tre", 1988. ( 80 x 60 cm) 


"Eplekvist", (30 x 36 cm)"Nature morte", 1987. (35 x 47 cm)

"Nature morte", 1987. (35 x 47cm)
 


Utsnitt frå "Våren". (60 x 85 cm)


 Del 1| Del 2 | Del 3  | Del 5 | Del 6Del 7 | Omtale i Opdalingen | Artikkel om Ragnfrid Rise Hoel
Sida er laga av Helga Hoel, e-post: helhoel@online.no  sist oppdatert i september 2005