BILETTEPPE LAGA AV

RAGNFRID RISE HOEL
til kartongar av Bjarne Rise

Del 5

 Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 6 | Del 7 | Omtale i Opdalingen | Artikkel om Ragnfrid Rise HoelRagnfrid Rise Hoel, 16 år gammal. Måla av Bjarne Rise (45 x 35 cm) 
 


"Dame med fløyte", utsnitt frå "Tre spillende kvinner". (61 x 46 cm) 


"Madonna", 1982. (30 x 22 cm) 


"Mor og barn", utsnitt frå "Sumaren", 1994 (75,5 x 91 cm) 


"Jenter", utsnitt frå "Johannes Plantaren", 1981. (64 x 72 cm)


 Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 6 | Del 7 | Omtale i Opdalingen | Artikkel om Ragnfrid Rise Hoel
Sida er laga av Helga Hoel, e-post: helhoel@online.no  sist oppdatert i september 2005