Register over forskjellige avskrifter frå
"Sorenskriver udi Ørchedals Fogderie".
Samla av Ivar Hoel, Oppdal:

Register over skifter i Oppdal i tida 1689-1902 sortert etter gardar.

Avskrift av skiftene er sortert etter dato og delt opp i desse 9 filene:

  1. 1689-1749
  2. 1749-1764
  3. 1764-1772
  4. 1772-1786
  5. 1786-1802
  6. 1802-1829
  7. 1829-1847
  8. 1847-1858
  9. 1858-1902


Utarbeidd av ©:Ola Ø. Hoel