Register over forskjellige dødsbuskifter sortert etter gardar frå
"Sorenskriver udi Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 
 

R e g i s t e r
over dødsbuskifter i Oppdal
i tida 1689-1870.(ca.)

Eigedom:
Aune         John Larsen 1743 18/3,Erik Hansen 1764 21/6,
             og 1765 21/6.Lars Halvorsen 1798 2O/2.Sivert
             Eriksen 1799 8/6.Jon Halvorsen 1831 18/1.
             Johannes Eriksen 1837 28/1,Johannes Johannessen
             184O 13/3 Kristine Hansdotter 1842 7/1.
Bakk         Even Olsen 175O,Ollef Evensen 1759 3O/3.Svend
             Olufsen,1759 31/3.Paul Olsen 1762 23/6.Erik Jon=
             sen,1787 13/9 og 179O 1/9.Arnt Eriksen 185O 25/11.
             Guri Olsdtrt. 1875 6/11.
Barstad.     Ole Bjørnsen,1694 6/8.Ingebrigt Paulsen,1755 4/11.
             Anders Andersen 1765 11/1. Halvor Ingebrigtsen.
             18O7 22/1 og 1839 19/3.Ingebrigt Halvorsen 1839
             19/3.Mari Iversdotter.1851 24/12.
Bekken       Sjå Bækken.
Belle        Brit 1873 9/1o.
Berkåk.      Ole Evensen (Eivindsen) 1694 11/8.
Bjerkaker.   Erik Hansen 174O 24/8.Ole Andersen 1865 8/9.
Bjerke:      Knut Olsen.1693 28/9,Tore Rasmusen 1693 15/5 og
             1694 31/3. Knut Knutsen.1696 7/1O.Tore Knutsen
             1739 8/7.Ole Stengrimsen 1743 27/3.Lars Ingebrigt=
             sen 1746 6/2.Jens Toresen 1759 3/11.Ingebrigt
             Halvorsen 1771 17/2. Erik Paulsen 1772 19/2.
             Halvor Ingebrigtsen 1796 3O/11 og 1829 2/9.Ingrid
             Halvorsdtr.1819 2O/3.Halvor Larsen 1848 25/5.
             Marit Olsdtr.1863 10/1.Ingeborg Johnsdtr.1886 30/12.
Bjerkås      Ole Andersen 1765 3O/1O.Paul Eriksen 1771 14/2.
Bjørgen.     John Semundsen 1733 15/4.Peder Pedersen (Biugen?)
             1746 14/2.Semming Johnsen,1756 19/6.Sivert Olsen
             11/4.Ole Knudsen 184O 19/11,og 1841 9/9.Sivert Jensen
             18/5 7/1, Kristi Halvorsdtr.1889 26/2.
Bjørndal.    Erik Larsen.1732 23/1 og 1748 21/8.Sven Eriksen 1794
             4/9.Tore Olsen 1823 19/2. Marit Jensdtr.1872 5/11.
             Johannes Halvorsen,1892 9/11,
Bjørnsvasli  Anders Svendsen 1826 13/1.Kari Halvorsdtr,1843 18/6.
Blokkhus.    Tarald Semmingsen 1743 12/7.Semming Taraldsen,1756
             16/6.Jøran Taraldsdtr.1891 31/12.
Blødighaug   Brit Paulsadtr.1865 8/9.
Breen.       Ingebrigt Ingebrigtsen 1738 18/7 og 1783 11/2.
             jGudbrand Sjursen 1749 18/1.Ingeborg Eriksdotter
             1783 11/2.Barbro Olsdtr.18O5 12/6.Ingeborg Mikkelsd.
             1824 1O/9.Ole Olsen 1836 9/11.
Breestølen.  Halvor Gudbrandsen 1841 3/8.
Brenden      Even Hansen 1826 16/2.Ole Olsen 1828 29/8 og 1851
             2O/8.Erik Johnsen 1836 8/11. Oluf Johnsen 1959  15/2
Brenmoen     Peder Ellingsen 1838 11/12 og 184O 8/1.
Brustølen    Marit EDriksdotter 1857 28/6.
Bryggen      Knut Olsen 1788 13/9.
Bryghaugen   Oluf Eriksen 1826 17/6.
Buen (Gorset)Eivind Olsen,1689 13/9.Erik Iversen 1758 3/11.
Bækken       Ole Knutsen 1769 14/1.Halvor Olsen 18O3 8/8.
             Ole Gulliksen 18O6 24/3.og 1765 23/3.Hellaug Johnsen
             189O 24/12.

Bærhaugen    Halvor Pedersen 1825 27/8.
Bøasæter     Morten Olsen 1761 18/1,Ole Ingebrigtsen 1772 3O/8.
             Ole Mortensen 18O7 Bøe (Drivd)
Bøe,Driva    Sivert Halvorsen 1738.3/7.Sivert Sivertsen 1739
             4/7 Paul Eriksen 1744 5/8.Aren Olsen 1746 11/11 og
             og 1769 4/9. Anders Sivertsen 1757 20/6.Arn Eriksen
             1764 3/11.Marit Sivertsdtr.1765 1O/1.Sven Stenersen
             1765 27/3.Ragnhild Ellingsdtr.1765 28/8.Brit Roalds=
             dtr.178O 19/2,Ole Olsen 1788 21/3,Gullik Andersen
             1812 13/3.Randi Olsdotter 1816 29/1O.Peder
             Bersvendsen 1857 23/3.Serine Mikkelsdtr.19O1 12/2.
Bøe,Lønset.  Berte(Brit?)Olufsdtr.1745 24/2.Erik Arntsen 1752
             23/6.Tarald Olsen,1763 2O/6.Haldo Beraugsen 1765
             18/6. Ole Johnsen 1777 29/8. Ole Toresen 178O 5/9.
             Ole Taraldsen 178O 5/9.Beraug Paulsen 18O9 25/2.
             Ole Pedersen 1958 16/11.Inger Ingebr,dtr.1886 18/9.
Detli        Ole Ingebrigtsen 1757 18/4.Halvor Olsen 1790 8/4.
Donali       Halvor Gjetmundsen 1749 3O/1O og 1756 11/1O.Knut
             Eriksen 1797 6/12.Hans Kristoffers.19O5 22/2.
             Marit S.19O6 14/1o.
Drivstuen.   Sivert Olsen 1745 12/3.Ingebrigt Sivertsen 1767 2/3
             og 1787 26/3.Barbro Sivertsdtr.18O7 29/8.Ingebrigt
             Sivertsen,1825 22/2.Ole Sivertsen 1825 1O/12.
             Anne Haagensdtr.1882 4/11.
Dørum.       Haldor Ellevsen 17OO. Ellef Haldorsen 1733 3/1.
             Knut Ingebrigtsen 1733 17/1O.Iver Arnfindsen
             1742 24/8.Rasmus Eriksen 1743 19/5.Ingebrigt Knud=
             sen 1747 6/11.Jon Olsen 1748 2/11.Gjertrud Ingebr.
             dtr.1765 24/8.Esten Rasmusen 1769 13/1.Ingebrigt
             Olsen 1782 13/2.Ole Ingebrigtsen 1791 31/8. Knud
             Svendsen 18O1 9/1.Arnt Olsen 1824 11/9 og 1829 2O/1.
             og 1835 18/2.Ole Olufsen 1826 15/9. Henrik Arntsen
             1828 29/8.Sigrid Arntsdtr.1830 17/2.Arnt Arntsen
             1832 19/6.Rasmus Estensen 1832 1O/12,og 1894 31/5,
             Ildri Iversdotter 1858 9/1.Ildri Arntsdtr.1862 29/8,
             Halvor Arntsen 31/12 1875.Dordi Rasmusdtr.188916/7,
             Randi Rasmusdtr. 1889 16/7,
Dørrumsgård. Ole Hellefsen 1782 3/9.Hellaug Olaen 1824 25/2.
             Halvor Arntsen 183O 17/2.
Dørrumshaug. Knut Ingebrigtsen 1864 9/1.
Dørumsløkken.cfr.Ingebrigt Rasmusen Skarsem 186O 27/7.
Ekrann.      Anne Olsdotter 1762 3/11.Ole Sivertsen 1853 18/6.
Engelsjord.  Halvor Ottesen 1749 17/1 og 1761 22/6 Peder Arntsen,
             1756 2/11.Erik Ingebrigtsen 1759 2O/3.Guro Ottosdtr.
             1763 15/1. Halvor Eriksen 18O1 3/9.Stener Halvorsen
             1863 31/1o.
Engen.       Ole Andersen 1738 17/7.Marit Olsdtr.1757 15/1.
             Guru Evensdtr.1764 18/6.Anders Olsen 1783 2/9.
             Ole Pedersen 1785 16/2.Marit Olsdtr.1785 1/9.
             Anders Halvorsen 18O3 11/8.Ole Andersen 183O 2O/2.
             Marit Andersdtr.185O 19/1O.
Emang.       Lars Paulsen 174O 21/3.Erik Johnsen 1768 1/1O.Iver
             Olsen 18O3 1O/6.Lars Eriksen 18O8 14/9. Ole Johnsen
             1869 3O/12.
 
 
 

Fagerhaug    Sven Olsen 1769 6/9.Jon Jonsen 1772 11/3.Anna Ped-
             ersdtr 1773 2O/2. Knut Svendsen 1775 1/9.Ole Amund=
             sen 1789 28/7.John Olsen 1793 4/9 og 183O 13/2.
             Ingebrigt Olsen 1823 3O/8.Rasmus Pedersen 1829 2O/1.
             Dordi Olsdotter 1849 27/5.Halvor Olsen 21// 1857.
             Halvor H. 1883 22/1o.
Fagerhaugløkk:Iver Arntsen 19O8 6/4.
Feldtmann.   Anna Catarina 1751 5/11.Aashilde Marie 1793 3/7.
Flotten.     Ingebrigt 1872 27/4.
Forbregd.    Erik Ellingsen 1762 19/6.Einar Olsen 1840 4/8.
             Sigrid Olsdtr. 1854 9/1.Knut Olsen 1865 24/1o.
             Erik Olsen 1875 3/3.
Fossem       Ole Ingebrigtsen 1695 19/2,Even Ellingsen 1762 21/6,
             Sven Andersen 1764 19/6.Anders Svendsen 1771 18/2,
             Haagen Ingebrigtsen,1771 1/9.Even Evensen 1775 29/8.
             Ole Olsen 1834 16/2.
Furunes      Ole Pedersen 1741 3O/8 og 1767 16/11 og 1768 22/6.
             Ole J. 1877 3/1o.Ingebrigt Kristoff.s.1885 7/1o.
             Marit Haldorsdtr. 1899 2/8.
Garåenget.   Sivert Johnsen 1865 21/3.
Gissinger.   Sivert Paulsen 176O 3/11.og 1791 12/4.
             Paul Sjursen 1751 6/11.
Gorset       Ole Iversen 1691 14/1O.Stengrim Iversen 1693 16/5
             og 1696 28/9.Tarald Ingebrigtsen 1742 25/6.Ole
             Ingebrigtsen 1748 17/8.Paul Hansen 1779 2/9.Halvor
             Gjetmundsen 1781 2/1O.Halvor Ingebrigts.1783 5/9.
             Luzie Hansdtr.1793 4/9.Knut Jørgensen 1794 2O/2.
             Erling Halvorsen 18O6 27/8.Peder Olsen 1823 23/2.
             Ragnhild Hansdtr.(eller Hokseng?) 1845 9/6.Arnt
             Ellinmgsen 1954 30/8.Ingeborg Svendsdtr.1886 16/2
             Marit Iversdtr.19O2 31/1.
Gorsetløkken Inger Olsdtr.1844 14/3.
Gorsettrøen  Hans Hellaugsen.19O5 14/4.
Gottem.      Engel Arntsen 1759 2/11.Rannei Gulliksdtr.1765 14/1.
            Erik Pedersen 1762 11/6,1767 13/11,18O3 15/2.
             Ole Olsen 18O3 15/2.Peder Knutsen 1854 29/8.
Gravaune.    Halvor Johannessen 1734 17/8.Johannes Halvorsen 1743
             21/3.Dordi Halvorsdtr.1745 15/3.Endre Eriksen 1745
             15/3 og 1752 5/11.Stengrim Halvorsen 1766 13/11.
Graven,Gravem?eller Gravaune? Brit Johnsdtr.1785 28/2.
Grønbakken   Erik Johnsen 1882 11/7.
Grøtte.      Erik Johnsen 1741 1/9.Arnt Ingebrigts.1741 1/9 og
             1857 3/11.Lars Olsen 1765 21/8.Ingeborg Svendsdtr.
             1779 2/9.Hellaug Andersen 1788 19/2.Ole Larsen
             1822 5/6.Ingebrigt Olsen 1822 29/8,1864 29/1o Svend
             Ingebrigts,1829 19/1.Hellaug Larsen 1832 19/6.Mikkel
             Mikkelsen 1832 7/12.John Olsen 1833 18/5.Sivert
             Hellaugsen 1837 13/7.Dordi Hellaugsdtr 1838 11/12.
             Simon Ingebrigts. 19O2 28/2,
Gryttingen.  Peder Evensen 1765 28/3.
Gulaker.     Baard Johnsen (svenske) 1741 2/9.Peder Johansen 1747
             8/8. Sven Hellaugsen 176O 21/6 og 1785 21/6. Paul
             Andreasen 1784 26/8.Erik Olsen 1784 26/8.
             Ole Svendsen 1817 1O/2.Marit Olsdtr.1824 5/9.
Gunnahaugen. Arnt Semundsen 1829 3/9.
Hagen        Ingebrigt Olsen 175O 27/6.Ingebrigt Ingebrigtsen.
             178O 8/9.Peder Andersen 1795 2O/2.
Hagetrøen    Erik Olsen 1839 11/6.
Halsen       Ole Olsen 1811 2O/2 og 1829 3O/3.
Halset       Halvor Iversen 1733 15/10.Even Arntsen 1757 14/1.
             Ole Adamsen 1763 3/11. Hellaug Evensen 18OO 3/9.
             Iver Iversen 1831 22/2.Anders Andersen 1837 28/10.
             Anne Rasmusdtr 1843 9/1.
Hammerbekk   Ingebrigt Johannessen 1828 16/2
Haugen       John Ingebrigts. 1752 19/8.Erik Larsen 1759 31/3.
             Dordi Ingebr.dtr.1793 2O/2.Sigrid Toresdtr.1797 5/9.
             Kristine Johnsdtr. 18O4 29/8.Erik Sivertsen 18O6
             22/3.Gjøran Ingebrigtsdtr. 1831 18/1.John Hansen
             183? 13/11.Mons Johnsen 1836 15/12.Ole Ellefsen
             1839 29/1.Barbro Olsdtr.1843 1O/3.Halvor Taraldsen
             1845 6/12.Ellef Johnsen 1894 10/4.
Haugset      Ole Johnsen 1783 13/2.Arnt Olsen 1796 28/11.
Hevle        John Trondsen 1693 1/5.og 1696 18/1O.John Arntsen
             1732 11/1O.Bjørn Eriksen 1743 29/3.Peder Johnsen
             1759 15/6.Ellev Pedersen 1760 23/6.Giøri Johnsdtr.
             1761 19/6.Iver Olsen 1762 4/11 og 1789 2O/2,
             Ole Evensen 1763 21/2.Bersvend Bjørnsen 1772 2/9.
             Peder Hansen 1777 19/2 og 1787 1/9.Berit Paulsdtr.
             1793 26/1.Peder Pedersen 1796 29/11.Ingrid Engelsdt.
             18O9 3O/8.Ingebrigt Ingebrigts.1828 16/2.
             John Bersvendsen 183O 15/2.Iver Eriksen 188O 3O/4.
Hindset      Ole Taraldsen 1695 14/2.Arnt Ellefsen 1737 22/7.
             Iver Johansen 1746 1O/11.Anders Mortensen 1747 8/2.
             Ingebrigt Halvorsen 1763 21/6.Johannes Iversen 1777
             29/8.Marit Iversdtr 178O 1/9.Ole Olsen 1799 19/1O.
             Iver Pedersen 18O1 9/12.Randi Ingebr.dtr.1856 16/6.
             Barbro Monsdtr.1885 5/9.Ole Iversen 1895 2/3.Marit
             Eriksdtr. 19O6 23/4.
Hoel (Drivd) Ole Ingebrigtsen 1693 3/5. Olef Olsen 1742 21/6.
             Even Knutsen (Aalmen)1745 15/3.John Olsen 176O
             17/3.Ingebrigt Roaldsen 1768 13/1.Ole Olsen
             1799 19/1O og 184O 11/11,Ole Halvorsen 1828 16/2.
             Marit Pedersdotter 1840 1O/3.Knut Halvorsen Hoel,
             1877 31/12.
Hoel (Løns,) Iver Olsen 1693 1O/5.Oluf Hansen 1772 31/8.
             Ole Roaldsen 1772 31/8.Ole Olufsen 18O1 2/9.
             Ole Olsen 1835 15/12.
Hokseng      Marit Eriksdotter 1774 2/9.Kari Svendsdtr.18O1 8/12.
             Haagen Svendsen 18O2 1/7 og 182O 11/4.
             Haagen Haagensen 1832 13/3.
Holden.      John Knudsen 1761 23/6.Ingebrigt Estensen 1762 12/1
             og 26/6.
Horne        Hallstein Evensen 1744 5/8,Knut Eriksen 1749 21/6.
Horvli       Hallstein Roaldsen 1734 18/8.Halvor Hallsteinsen
             176O 3/11.Tor Iversen 176O 12/1.Ole Taraldsen 1766
             17/6.Hallstein Halvorsen 1774 17/2.
Hulberget    Guru Stengrimsdtr.179O 9/9.Dordi,1867 28/1o.
Hustøft.     Erik Knudsen 1785 18/2.Kari Eriksdt,1824 24/1O.
             Tollef 184O 1O/3.
Haaker       Rasmus Paulsen 1775 25/8.Paul Jørgensen,f.Myren
             1785 2/9.Erik Arntsen 18O2 24/2. Marit Beraugsdtr.
             18O7 4/12. Esten Paulsen 1817 24/8. Christoffer
             Ingebrigtsen 1829 3/7,og 1838 16/2,Ingebrigt
             Rasmusen 183O 16/2 Marit Hellaugsdtr.1839 29/3.
             Simen Sivertsen 1861 18/6.

Håkersløkken:Kari Ingebrigtsdtr.27/4 188O.
Isbrekken    Even Halvorsen 18O4 7/1.Anne Danielsdtr.1846 17/8.
Ishol        Marit Olsdtr.1752 17/6.Haldo Johnsen 1758 14/1.
             Ingebrigt Siverts.177O 19/2 og 181O 3O/8,Rasmus
             Olsen,f.Vekve 1785 19/2.Sivert Ingebrigts.1799 2/9.
             Raagjerd Johnsdtr.1838 16/1.Elling Ellings 1843 9/1.
Ivareng      Inger Olsdtr. 1875 17/4.
Jamtsæter.   Ellef Johnsen 1752 21/6. John Ellefsen 177O 3O/8.
             Ole Johnsen,1786 1/9 og 1834 14/1.
Kalvhagen    Even Evensen 1838 17/1.
Kjønnplassen Sivert Arntsen 1757 23/6.
Klett        Ole Ingebrigtsen 1741 31/8 og 1743 11/7.Ole Evensen
             1765 2O/6.Haldo Arntsen 1772 3O/8.Ingeborg Andreas=
             dotter 1783 15/2.Ingebrigt Andersen 18O8 6/12.
             Imgebrigt Haagensen 1823 19/2.Anders Ingebrigtsen
             1835 12/6. Haldo Rasmusen 1838 2/8.Marit 1871 29/2.
             Ingebrigt Olsen 1873 9/1o.Ingebrigt A.1885 16/5.
             Karen 1892 31/12.Marit I. 1887 9/9.
Kletthammer  Ole Halvorsen 181O 18/2. 1868 14/1O. Halvor Olsen
             1848 21/1O,1874 4/8,Olava Hågensdtr.1853 17/12.
Kleven       John Arntsen 17853 12/1.
Kongsvold    Ole Toresen 1829 2/7.
Kvalsjord    Erik Bersvendsen 1756 15/6.Roald Andersen 1757 15/1
             Erik Bersvendsen 1773 2/9.Anders Roaldsen 1784 27/8
             Christoffer Svendsen 1797 21/2.Oluf Knutsen 1824
             8/12.Erik Knudsen 1839 23/11.Lars Pedersen 184O
             11/11.Kari Johnsdtr. 1861 28/12.
Kvalsjordhagen:Endre Eriksen 1778 19/2.Morten Evensen 1788 2O/2.
Kåshaugen    Even Arntsen 1831 23/2.
Liabø        Beraug Roaldsen 1765 12/6.Ole Johnsen 1788 1O/9.
             og 1829 3O/1,Isak Olsen 1848 2O/11,Brit Halvors-
             dtr. 1859 19/6.Gunder Olsen 1869 3o/6.
Lien         Oluf Olsen 1696 24/1O.Kari Olsdtr.1696 24/1O,Even
             Olsen 1742 27/1O, Ole Sivertsen 1743 11/1O,Ellend
             Clausen 1749 23/7.Iver Steffensen 1783 15/9.Peder
             Steffensen 1796 6/4.Anders Svendsen 1817 12/4.Peder
             Haagensen 182O 8/12,og 19O3 15/5 Ingeborg Pederesdtr.
             1823 19/2 Ingeborg Christensdtr.1639 18/6.Knut Mikkelsen
             1844 14/3.Brit Iversdtr.1844 19/8.Kristi Olsdtr.1847
             2O/8.Marit Svendsdtr.1862 9/1.Ingrid Hansdtr.1863 14/3.
Loe          Iver Sivertsen 169O 23/6 og 1692 23/6.Ole Jensen
             1694 1O/8 og 1829 4/7.Sivert Larsen 1696 9/1O.Jens
             Eriksen 17OO Ole Pedersen 1731 2/1.og 1733 2/1.Erik
             Arnfindsen 1741 17/1.Anders Engelsen 1741 3/9.Johan=
             nes Jensen 1743 27/3.Peder Evensen 1744 12/8.Jens
             Olsen 1758 23/6.Engel Andersen 1763 22/6.Iver Olsen
             1764 2/11. Ole Olsen 18O9 3O/8.Kristi Ingebrigtsdtr.
             1826 27/9.Lars Paulsen 1829 3O/1.Erik Andersen 1839
             23/11.Paul Arntsen 184O 25/9.Lars Jensen 1841 8/11.
             Ragnhild Stengr,dtr.1846 12/6. Gunhild Haagensdtr.
             1848 2O/11.Guro Olsdtr.1856 3o/8.Brit Andersd.1860
             1/11.Jens Guttormsen 1866 7/9.Gustav Olsen 19O8 26/3
Løkken.Håker.Erik Johnsen 1696 5/1O. John Johnsen 1765 20/8.
Løkken.Dørum.Arnt Olsen 1776 16/2.Ingebrigt Rasmusen 1795 3/9 (?)
Lønset       Halvor Halvors.1787 3O/8.Gjertrud Olsdtr.1836 9/11.
             Ole Beraugsen 1874 27/8.Gjertrud Andersdtr.1838 30/2.
             Marit Mikkelsdtr.1864 4/6.Knut Hansen 1867 15/3,
             John I.1892 9/11.
Meldal       Reinholdt von 1774 2/9.
Mellem       Ellef Elingsen 1689 12/9.Peder Sivertsen 1693 5/5.
             Engel Lødensen 1694 7/8. Halvor Olsen 1739 8/1O.
             Ingebrigt Olsen 1746 12/11 og 1751 8/11.Haldor Hal=
             vorsen 1762 22/6.Ivar Haldorsen 1763 23/6.Ole Inge=
             Brigtsen 1765 27/3.Elias Ingebrigtsen 1772 18/2.
             Marit Olsdtr.1773 2/9.Arnt Haldosen 1776 3O/8.Marta
             Arntsdtr.1783 2/9.Erik Olsen 1787 1/9.Halvor Haldo=
             sen 1789 29/7. Marit Eriksdtr. 1791 26/1.Ingeborg
             Olsdtr.1793 5/9.Ole Eriksen 1817 2/12.Marit Siverts
             dotter 183O 11/3.Ellev Olsen 1858 16/3.
Mellemseter  Iver Hågensen 1887 5/1O.
Midtskog     Ole Nilsen 1761 27/6.Ole Halvorsen 1834 31/8.
             Anders Olsen 1856 13/3
-"-   haug   Olaug Estensdotter 1821 2O/3.
Mjøen        Anders Halvorsen 1737 16/7.Even Arntsen 1741 1O/1.
             John Gulliksen 1755 4/11.Gullik Johnsen 1757 2/11.
             og 18O4 12/8.Ole Iversen 1758 2/1.Ole Ingebrigtsen
             1769 21/1.Sivert Sivertsen 1772 13/2.og 186O 2/11
             Sivert Ingebrigtsen 1786 21/2. Ingebrigt Ingebrigt-
             sen 1789 2O/2.Tore Olsen 18O4 9/7.Halvor Jensen
             1823 21/2. Ole Gulliksen 1832 1O/7.John 1833 2O/5,
             Guttorm Guttormsen 1838 12/6,Gjertrud Johnsdtr.
             1856 15/3.Knut Rasmusen 15/ 188O.
Mjøeggen     Arnt Arntsen 1835 28/9.
Moen         Abraham Kristoffersen 1822 5/6.
Moem(Moene?) Sivert Hansen 1897 23/7.
Monshaugen   Marit Johansdtr. 1861 9/1.
Morken       Iver Olsen 1696 3O/9.Johannes Ellefsen 176O 2O/6.
             Halvor Ingebrigtsen 1772 1/9.Hellaug Haldosen 1793
             21/3.Peder Ingebrigtsen 1832 ?,og 1836 8/11 og 184O.
             25/9.Marit Olsdtr.1837 21/3. Ole Sivertsen 1839
             23/11 og 184O 1O/3.Marit Ingebrigtsdtr.1845 8/12.
Munkvold     Ole Andersen 1782 4/9.Elling Johnsen 1797 1/12.Oluf
             Olsen 1798 1/12. Ole Ellingsen 1822 5/6,1875 6/11.
             Ole Olsen 1829 3O/3.Halldor Ellingsen 185O 29/8.
Mull         Anders Kristiansen 1733 16/4.
Myran        Paul Johnsen 1757 16/7.Guru Olsdtr.1794 19/2.
             Marit Olsdtr. 1865 8/9.og 19O8 18/1.
Myren        John Jensen 1738 31/1.Ingrid Olsdtr.1739 3/2. Ole
             Pedersen 1739 15/1O. Ole Johnsen 1767 16/6.
             John Olsen 1769 31/8.
Myrhaugen    Peder Eriksen 1743 3O/3. Erik Pedersen 1759 7/11.
             Gjertrud Johnsdtr.1838 2/8.Ingebrigt Knutsen 184O
             1O/3.Marie Johnsdtr.1849 9/11.Knut Ingebrigtsen
             1888 14/8.
Nerhol       Hans Larsen 1742 3/4. Ole Paulsen 1787 24/2.
             Hans Hansen 1753 12/1. Erling,Knutsen 1792 25/6 og
             18O3 12/2.Hans Halvorsen,1822 3O/8.
Nyhus        Arnt Hansen 1749 22/1. Elling Olsen 1750 13/2.Halvor
             Ellingsen 18O7 27/8. Erling Halvorsen 181O 18/2 og
             1849 1/11,Halvor Gunders.1882 12/7.Marit L.189? ?.
Nysæter      Ingebrigt Ingebrigtsen 1743 6/8. Ole Evensen 18O5
             22/2. 1867 15/3, Ole Olsen 181O 19/2.Kari,1875 8/7.
             Marit Pedersdtr. 19/1O 1878.
Prestegaarden Ole Ingebrigtsen 1816 29/1O.
Presthaugen  Beraug Paulsen 1834 29/8. Jørgen Roaldsen 1863 2O/6.
Prestløkken  Petronella Pedersdtr.13/7 188O.
Ranemsæter   John Iversen 1843 3/8.
Ranum        Anders Toresen 1859 24/6,og 19O7 ? .John Andersen
             1864 4/6.
Rate         Ole Knutsen 1743 23/3. Beraug Olsen 1772 15/2.
             Ole Beraugsen 18O7 9/6.
Ratgjerdet   Hans Olsen 1857 31/12.
Rise         Ole Olsen 1738 17/7,1773 17/2,1785 22/6,1798 6/12,
             og 181O 11/11.Anders Olsen 1743 3O/3.Even Taraldsen
             1743 13/7.Tarald 1746 14/2.Ole Arnfindsen 1752 16/6.
             Simen Johnsen 1756 15/1O.Elias Olsen 1758 11/1.Iver
             Olsen 1765 29/8 og 1816 28/11.Sivert Taraldsen 1766
             23/6.Semund Olsen 1775 3O/8.Lars Andersen 1784 13/2.
Fortsett:    Ole Eriksen 1784 3/9. Anders Eriksen 1787 2O/2.
             Sigrid Olsdtr.1792 28/6.Paul Larsen 1794 3/9,ungkar.
             Ole Olsen 18O1 11/1. Eli Olsdotter 18O5 11/6.Ole
             Ingebrigtsen 1817 4/10.John Iversen 1825 1O/6. Iver
             Ingebrigtsen 183O 8/7.Iver Jørgensen 183O 8/11 Marit
             Ingebrigtsdtr.1849 29/5,og 17/6 1948 Ole Sivertsen
             185O 7/1,1853 18/6.Ole Hansen 186O 2O/11. Sivert
             Olsen 1863 29/8.Paul Eriksen 1864 3o/1o.
Risløkken    John Eriksen 1824 1O/1. Marit Johnsdtr.1847 19/8.
             Anne Paulsdtr.1851 25/4. Paul Johnsen 1856 7/11.
Risøien      Kari Pedersdotter 1853 15/11.
Rolvsjord    Ingebrigt Knutsen 1841 3/8.Maren Olsdtr.1838 2O/9.
             Marit Fredriksdtr.1885 19/4.
Rolvsj,haug  Knut Ingebrigtsen 1863 14/3.
Rolvs.jelen  Dordi 1877 31/12.
Rønning      Ole Olsen 1765 19/8.Arnt Evensen 1793 4/9,Erik
             Arntsen 1823 9/6. Anders Ingebrigtsen 1826 22/2.
             Arnt Eriksen 183O 13/2.
Rønningen    Ole Olsen 1752 15/6 og 18O9 23/2. Arne Larsen
             176O 7/11. Haagen Evensen 1768 11/1. Ole Ander=
             sen 1783 31/1,Marit Knutsdtr. 1871 28/2.Lars
             Arntsen 1881 24/5.
Røtvei       Lars Olsen 176O 5/11. Kjersti Johnsdtr,1765 29/3.
             Ole Johnsen 1765 2/9.Ingebrigt Simensen 184O 19/11.
             og 188O 18/11.Johannes Evensen 185O 22/11.
Sandbekkhaug Randi 1892 4/5.
Sessaker     Løden Eriksen 1765 15/1.Arnt Sivertsen 1779 2O/2.
             Knut Knutsen 1783 4/9.Anne Olsdtr.1819 3O/3.
             Arnt Mikkelsen 1837 5/6.John Mikkelsen.1863 30/1o.
Skarsem      Arnt Sivertsen 1693 27/9.Einar Toresen 1693 1O/1O.
             Gunder Arntsen 1734 19/8. Anders Olsen 1756 16/6.
             Ingebrigt Eriksen 1759 23/6.Arnt Halvors.176O 21/5.
             Arnt Olsen 1762 6/11.Peder Arntsen 1768 2O/6.
             Ingebrigt Arntsen 1773 18/8.Erik Eriksen 178O 31/8.
             Brit Pedersdtr.1785 2O/6. Even Larsen 18O4 21/2.
             Ole Andersen 1811 5/12,og 1822 1O/1O Erik Inge=
             brigtsen 1822 7/6. Rasmus Eriksen 184O 13/8.
             Ingrid Tores
dtr.1874 24/2.Marit I.1897 20/10.
Skindset     Arent Svendsen 1741 31/8.Arent Larsen 1765 26/8.
             Sivert Hansen 1786 19/2.
Skjørstad    Arent Olsen 1696 7/1O.Tarald Olsen 1742 25/1O,og
             1746 3/2. Sivert Andersen 1777 28/8.
Skorem       Tarald Asbjørnsen 1742 29/3.Even Olsen 1743 27/3 og
             1751 17/6.Ole Evensen 1755 4/11.Jon Olsen 1757 21/8,
             Rasmus Arntsen 1772 12/2.Knut Arntsen 1871 15/12.

             Sivert Arntsen 1875 8/7.

Skreen       Ingebrigt Pauls.1761 23/6.Paul Ingebrigts.1761 2/11.
Slettvold    Ingebrigt Evensen 1759 3/4.John Bjørnsen 176O 2O/3.
             Løden Iversen 1764 16/6.Knut Bersvendsen 1772 3/9.
             Bersvend Johnsen 1833 12/1O.
Sliper       Peder Larsen 1741 29/8.Semming Hansen 1743 22/3.
             Tore Larsen 176O 15/1.Halvor Semmingsen 1772 12/2.
             Ole Larsen 1851 8/11. Lars Olsen 1854 28/6.
             Marit Olsdotter 1857 23/3.Gunhild Olsdtr.188O 12/1O.
             Sivert Henriksen 1887 23/7.John Larsen 1888 31/12.
Slipersæter. Elling Larsen 1742 3/4.Hans Ellingsen 1763 11/1.
Sneve        Trond Pedersen 1689 11/9.Ole Olsen(Hoel?) 1689 12/9.
             1742 21/6,1759 14/6,og 184O 11/11.Peder Olsen 1731
             18/1O.Knut Ingebrigts.1742 2O/6.Oluf Olsen 1751 14/6
             1857 28/6 Ole Sivertsen 1759 16/6.Ingebrigt Knutsen
             1765 20/6 og 1811 17/6 Ole Olufsen 1773 18/2 Hans
             Knutsen 178O 19/2,Marit Olsdtr.1783 11/2,Knut Hansen 179O
             18/2 og 18O4 6/2,John Evensen 1791 31/8.Ingebrigt Olsen
             1794 19/2.Ole Ingebrigts. 18O7 1O/6.  Halvor Knudsen 1832
             14/1,Halvor Pedersen 1832 14/1.Anders Knudsen 1741 8/12,
             Elisabeth Michelsdotter 1817 31/12,Ole Johnsen 1875
             31/12, John Olsen 19O5 15/5.Oline Nielsdtr.1902 ?.
Snorroeggen. Ouden Igebrigtsen 1752 15/6.Arnt Iversen 1767 17/11.
             Ole Estensen 1773 14/2.Hans Olsen 1789 17/3 Jørund
             Johnsdotter 1792 2O/2.Anders Knutsen 1741 8/12.Johan
             Halvorsen 1858 8/1o.Marit 1893 14/1o.Ingeborg Hansdtr.
             19O8 25/5.
Solli        Mette Johannesdtr.1827 27/9.Marit Arntsdtr.1848 17/6,
             Anne Amundsdotter 1959 23/6.
Staven       Knut Andersen 1689 11/9.
Stavå        Nils Johnsen 1758 23/6.
Stavåløkken. Jens Andersen 1756 16/6.
Stenboeng    Ole Iversen 1737 19/7. Knut Larsen 1759 3O/3.
             Lars Knutsen 1788 18/2.Ole Henriksen 185O 11/3.
Stensem      Peder Eivindsen 1739 3/2,Christoffer Rasmusen 1756
             16/6.Arnt Knutsen 1764 31/1O og 1833 2O/2.Peder
             Johnsen 1765 22/6.Rasmus Christoffers.179O 19/2.Knut
             Arntsen 1823 19/2.Christoffer Rasmusen 1829 2/9 og
             1833 18/5.Inger Christoffersdtr.1834 28/2.Tørris Erik=
             sen 1882 12/7.
Stekeren     Ole Johnsen 1737 20/7 og 1741 29/8.John Olsen 1741
             29/8. Arnfind Olsen 1759 6/11,
Stekertrøen  Marit Johnsdtr.1839 18/6.
Storbråten   Sølfest Pedersen 189O 23/6.
Storli       Nils Sjursen 1742 5/4.Maagdalena Endresdtr.1822 5/6.
             Magnhild Einersdtr.1829 4/9.Semming Andersen 1832
             21/2,Halvor Nilsen 184O 1O/3.Halvor N.1876 4/1o.
Stotløkken   John Arntsen 1838 3O/3.
Storhaugen   Marit Evensdtr.184O 11/11.
Strand       Ole Johnsen 1759 12/1.Halvor Olsen 1765 23/3.Elling
             Olsen 1765 18/6.Peder Steffensen 1785 11/9.Ingebrigt
             Arntsdtr.1819 9/2.Semund Pedersen 1839 23/11,
Strandsæter  Endre Olsen 1752 21/6.Ole Johnsen 1839 23/11.
             Guri Larsdtr. 1856 15/3.
Stubban      Ole Estensen 1768 18/6 (også under Snorroeggen).
             Marit Arntsdtr. 1855 21/3.
Stuehaug     Ingebrigt Olsen 1743 3o/3.
Stuehaugen   Anne Ellingsdtr.1881 21/3.
Stuen        Hellaug Johnsen 1765 26/6.Ingrid Hellaugsdtr.1767
             11/6.Ingebrigt Hellaugsen 1778 17/2.Brit Johnsdtr.
             1817 29/1O.Anne Iversdtr.19O4 2O/7.
Styrvold     Marit Colbansdtr.1693 11/5.Anders Baardsen 1696 2/1O
             Gunder Baardsen 1696 24/1O.Ottar Larsen 1756 15/6.
             Lars Ottosen 1765 2O/8.Ole Ingebrigtsen 1799 21/9.
             Ole Johnsen 1822 9/1O.Erik Bersvendsen 1832 7/12.
             Jørgine Larsdt. 184O 1O/3. (Størvold tatt med her)
             Marit Olsdotter 1857 24/6.
Stølan       John Olsen 1691 23/6.Iver Roaldsen 1752 15/1.
             Iver Iversen 1785 11/9.Sivert Andersen 1875 21/12.
Stølen       Knut Haagensen 1696 6/1O.Stener Pedersen 1739 3/2.
             Ingebrigt Paulsen 1758 22/6.Sivert Arntsen 1765 3O/3
             Arnt Sivertsen 1766 18/1.Sivert Johnsen 177O 21/2.
             Ole Taraldsen 1772 12/2 og 1792 1/9.
             Hellaug Johnsen 1789 1/8.Even Sivertsen 1837 3/1O.
             Ole Mikkelsen 1843 16/6.Hellaug Olsen 1856 3o/8.
             Sigrid Knutsdtr. 1862 18/3
Svarthaugen  Marit Hansdotter 186O 27/8.
Svartøyen    Eli Johnsdtr. 1875 17/11.
Sæter        Siri Torstensdtr.1693 15/5.Ingebrigt Olsen 1737 4/1O
             Ole Ingebrigts.1746 14/11.Oluf Eriksen 1751 6/11.
             Stener Olsen 1759 25/6.Ole Johnsen 1762 2/11.Even
             Evensen 1765 3/9 og 1782 2/9.Ole Hansen 1769 5/4,
             1786 2O/2 og 1786 1/9.Ole Evensen 177O 31/8.
             Halvor Olsen 18O2 1O/6.John Evensen 18O9 23/2.
             Mikkel Johnsen 183O 15/2,Anders Johnsen 184O 1/8.
             Marit Olsdotter 1852 3/3. Randi Johnsdtr.14/3 1948.
             Ole Trondsen 1865 21/3.
Sæteren      Ole Ingebrigtsen 1825 23/2.Guri Iversdtr.1851 15/3.
             Sivert Olsen,1862 2O/6.
Sætrum       Peder Larsen 1693 2/5.Haldor Sivertsen 1733 14/1O.
             Guri Olsdtr. 1737 18/7.Ole Gulliksen 1749 16/1,og
             1751 2O/1,og 1774 17/2.Ole Adamsen 1774 ?/9.
             Sivert Olsen 1796 6/4.Luzie Ingebrigtsdtr.1843 6/6.
             Dordi Sivertsdtr.1848 26/9. Guttorm 1872 11/9.
Tande        Ingrid Johannesdtr. 1848 10/1.Hans Olsen 1879 12/7,
             Johannes Hansen 1879 23/1O.
Teigen       Knut Knudsen 1879 5/8.
Tilset       Esten Hellaugsen 1765 11/6. Arnt Hellaugsen 1775
             28/8,Arnt Estensen 1797 11/9.Ole Arntsen 1827 22/2.
Toftaker     Ingebrigt Davidsen 17O1  ? .Ingebrigt Evensen 1765
             27/8.Ole Olsen 1768 22/6.Paul Taraldsen 1773 1/9.
             Jørund Sivertsdtr.18O1 2/9,Henrik Halvors.1846 13/3.
             Halvor 1894 6/7,
Torve        Halvor Ingebrigts.1737 22/7.Iver Halvorsen 1739 4/7
             175O 3O/6 og 1759 28/3.Aren Iversen 1743 1O/1O,Hal=
             vor Iversen 1747 6/2.Rasmus Halvorsen 1759 22/6.Ole
             Henriksen 1766 11/1.Halvor Halvorsen 1766 19/6.
             Ingeborg Halvorsdtr 1778 18/1.Ingebrigt Ingebrigtsen
             1781 8/1O.Halvor Rasmusen 1798 9/2.Marit Andersdtr,
             1817 14/4.Haagen Arntsen 1839 2/8.
             Jøran Olsdotter 1859 29/6.Marit Rasmusdtr.1867,22/2.
Trætvold     Torstein Olsen 1759 17/1.
 
 

Tyve         Sigrid Olsdtr.1756 19/1O.Haldor Knutsen 1757 15/1.
             Knut,Ingebrigt,og Gjertrud døde samtidig,skifte
             1764 2O/3.Ole Haldosen 1796 6/7 og 18O8 14/9.
             Ole Olsen 1833 11/1O.(Døde på Tyve),Kari 1859 8/1o.
             Knut Ingebrigtsen 1862 8/7.
  "  Øvre    Peder Hellaugsen 1846 13/3.
Utem         Semming Kristoffers.1696 28/9.Ole Simensen 1739 3/2.
             Hans Olsen 1753 23/6.Semming Olsen 1778 31/8.
Utemshaug    Even Johnsen 1767 12/11,
Uv           Tørris Evensen 1753 22/6 og 18O9 7/6.
             Erik Halvorsen 1823 8/12.Erik Sivertsen 1832 12/7.
             John Ingebrigtsen 1879 3O/9.
Vammer       Amund Pedersen 1737 22/7.Stener Pedersen 1739 3/2.
             Ole Olsen 1765 3O/8.Tarald Evensen 1778 1/9.
             Bersvend Olsen 1789 3O/7.Mikkel Olsen  1817 21/7.
             Guri Evensdtr. 1864 28/2. Anne O.1899 2O/2.

Vammervold   Thor Mikkelsen 1848 6/12. Hans Eriksen 1883 3o/4.
Vassleggen   John Arntsen 18O3 18/4.
Vasli        Olaug Olsdtr.1699 ?.Henrik Iversen 1748 21/6.
             Lars Ellingsen 1767 23/6.Esten Henriksen 178O 6/9.
             Henrik Estensen 18O5 13/3.Brit Olsdtr.1959 15/2.
             Ingeborg Olsdtr.1881 18/1O.Sigrid Estensdtr.1897 3/11.
             Berit Larsdtr. 1897 15/9.
Veggen       Berit Tørrisdtr. 1767 13/1.
Vekve        Rasmus Ingebrigtsen 1693 11/5,Even Knutsen 1737 3O/1
             Arnt Arnfinnsen 1742 27/1O,Arnfind Rasmusen 1753
             Ingebrigt Bersvendsen 1753 21/6,Esten Eriksen 1759
             5/11,Iver Olsen 1759 5/11,Stengrim Arntsen 1773 1/9
             Halvor Andersen 1776 3O/8,Erik Ingebrigts.1783 15/2
             Ole Iversen 1783 11/4,og 18O3 9/6,Johannes Eriksen
             4/7 (?),1867 13/6 Anders Johnsen 1832 11/3,Arnt
             Stengrimsen 1832 12/7,Ingebrigt Arntsen 1819 25/2
             og 1841 8/1.Kari Hellaugsdtr.1878 3O/9.
Viken        Ole Olsen 1748 22/8,Tørris Eriksen, 1757 14/1,Stener
             Iversen 176O 2O/6,Elias Ingebrigtsen 1765 2/11,Anne
             Olsdtr.1766 14/1,Oluf Eriksen 1767 15/11,Kari Olsdtr
             1791 12/2,Ingebrigt Olsen 1822 29/8,Marit Ingebrdtr.
             1838 13/12,Arnt Ingebrigtsen 174O 4/8,Dordi (Nord)
             1889 16/7.
Vikahaug     Tøllef Olsen 18O3 3O/8. Ole Eriksen 1877 7/4.Maria
             1891 3/2. ??
Vindal       John Olsen 1737 19/7, 1756 13/10,Ole Jonsen 1741 28/8,
             Elling Iversen 1743 21/3 og 1787 31/8.Johannes Olsen
             1765 13/6,Gunder Beraugsen 1769 1/9.John Olsen 18O9
             25/2 (negar),Arnt Olsen 1829 4/9.Marit Ingebrigts-
             dtr. 1878 17/1O.John Iversen 1882 3O/12.
Vindalsløkken.Ingebrigt Toresen 1738 19/7.Erik Eriksen 1762 21/6,
Vognild      Erling Hallstensen 169O 23/5. Peder Halvorsen 1734 4/11,
             Even Evensen 1741 14/9 og 1797 2O/2.Johannes Olsen 1743
             1O/7.Løden Olsen 1748 28/2 og 1800 7/6,Sjur Roaldsen
             1751 16/1.Knut Ingebrigtsen 1751 23/6,Peder Knudsen
             1753 31/1O og 1759 2O/6. Knut Olsen 1756 14/1O,Ellef
             Ellefsen 1757 22/6.Erik Johns.176O 14/1.Erik Eriksen 1761
             20/6,Even Eriksen 1762 5/11.John Eriksen 1762 5/11 og
             178O 31/8.Ole Bersvendsen 1763 23/6,Marit Ingebrigtsdtr.
             1764 26/3. Gunder Halvorsen 1764 5/11 og 1768 2O/6.Inge-
             brigt Knutsen 1765 23/8.Anders Eriksen 1769 5/9.Anders
             Roaldsen 1772 3/9.Haagen Pedersen 1791 27/1.Endre John-
             sen 1795 19/2.Ole Lødensen 1799 18/6.Ole Knudsen 1801
             1O/12 og 18O5 7/6.Ole Stengrimsen 1803 18/2,Ingebrigt
             Haldosen 18O3 25/1O,Knut Jørgensen 1809 6/6,Randi Olsdtr.
             1817 25/7.Sven Svendsen 1823 9/12.Halvor Haagensen 1835
             16/2.Haldor Ingebrigtsen 1837 17/7,Mari Ingebrigtsdtr.
             1844 14/6. Rannei Knutsdtr.1850 1/11.Esten Johnsen 1860
             27/9.Arnt Eriksen 1877 31/12.Ingrid Haagensdtr.1887 23/11
             Ildri Eriksdtr.19O1 16/8. Anne Eriksdtr.19O7  (?)
Volden       Ingebrigt Arntsen 1765 28/3.Iver Andersen 1833 13/4
             Arnt Iversen 1844 14/6.
Vorhaug      Anne Olsdtr. 189O 23/7.
Warnberg     Sven 1856 7/11.
Ørstad       Sivert Engelsen 1689 12/9.Ole Haldorsen 1696 1O/1O.
             Anders Iversen 1743 26/3.Johannes Eriksen 1751 18/6
             og 1842 13/6.Morten Iversen 1759 18/6.Sigrid Arntsd.
             176O 18/6.Ole Halvorsen 1762 15/1. Ingeborg Olsdtr.
             1767 14/11.Erik Evensen 1776 29/8.Erik Eriksen 182O
             6/12. Ole Ingebrigtsen 1829 3/7.Engel Paulsen 1839
             12/12.Brit Arntsdtr.1841 9/11.Ingrid Johannesd.1842
             13/6. Halvor Halvorsen 1848 2O/1.Brit Olsdtr.1842 7/11,
             Marit Sivertsdtr.1862 17/12.Ole Nilsen 1899 2O/2.
Ørstadeggen  Ragnhild Engelsdotter 1842 7/11.
Ørstadsæter  Ole Olsen 1828 27/9.Johannes Eriksen 1833 28/8.Sivert
             Jørgensen 1851 8/4.Marit Sivertsdtr.19O3 26/1O.Ole
             Ingebrigts.19O4 21/1o.
Øyen         Sivert Johnsen 1752 2O/6. Arnt Johnsen 1789 18/2.
             Beraug Iversen 1879 31/12.
Aalbu        Johan Evensen 1693 4/1O.Knut Knutsen 1733 13/1O,og
             1762 14/1.Guru Stengrimsdtr.1742 27/1O.Simen Erik-
             sen 1743 2O/3.Ole Stengrimsen 175O 3/11,1765 26/6.
             Ole Iversen 1758 12/1.Halvor Johnsen 1763 14/1.
             Even Arntsen 1764 14/1. Ole Olsen 1769 2/9. Arnt
             Ellefsen 1772 31/8.Erik Olsen 1776 17/2.John Olsen
             1783 24/1.Tørris Johnsen 1783 1O/4.John Johnsen
             1789 19/2.Halvor Eriksen 18O1 8/12 og 1841 8/1.
             Kari Olsdtr.18O1 29/12.Sivert Eriksen 18O3 17/2
             og 18O9 6/12.Arnt Olsen 18O7 8/6.Dordi Eriksdtr.
             182O 7/12.Sigrid Olsdtr.1823 8/12 og 1851 16/8.
             Halvor Ellingsen 1839 2/8.Erling Halvorsen 1842 7/1.
             Sivert Johnsen 1848 14/3 og 17/12.Marit Johnsdotter
             1854 3O/8.Lars Olsen 1859 15/2.Dorthea 1859 23/12.
Aalbugjelan. Even Arntsen 1839 1/12.
Aalbuhagen.  Halvor Stengrimsen 1829 1/7.Stengrim Halvorsen 1844
             14/6.Marit Haagensdtr.1847 12/5.
Aalbutrøen   Anna 1879 31/12.
Aalmen       Hans Olsen 1769 4/9.Anders Jensen 18O4 6/6.
             Jens Andersen 1831 9/7.Ingebrigt Halvorsen 1853
             18/6.
 

(I 17OO er det halde skifte etter ei Ingrid Taraldsdotter utan at er
har funne kvar ho var ifrå. Ho etterlet seg to søstre, nemleg  Jorunn
og Randi Taraldsdøttre.)


Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel