Foto av ©la Ø. Hoel:      Klikk i bildet og det blir vinter!

sommer

Fotografert på Kongens Utsikt på Krokskogen i Hole 26.05.2007