Avskrift av matrikkel frå 1721 av Ivar Hoel, Oppdal


 

                       Matrikkel i Oppdal 1721.
Matr.nr.    Med eier (bruker) og skyld.
616 Mjøen
    Anders Halvors.Til Kgl.M.3 mkl.Eier selv 1 øre 2 mkl.1 øre 15 mkl.
617 Mjøen
    Stengrim, eier og bebor 1 øre 12 mkl.
618 Mjøen
    Arnt,     eier og bebor 1 øre 12 mkl.
619 Mjøen
    Gullich   eier og bebor  1 Spand.
620 Vasleggen
    Olle      Kongens bøksel  6 mkl.
621 Hefle
    Trund     Kongens bølsel 6 mkl.Jesp.Lambertsen 1/2 Spand,
              Eier selv 1 øre 3 mkl.  Tilsammen 1 Spand 6 mkl.
622 Hefle
    Bjørn     Til kong.M. 6 mkl.Eier selv 1 Spand.Tils.1 Spand 6 mkl.
623 Hage
    Olle      Til bispestolen 12 mkl.
624 Loe nedre
    Gullich   Til bispestolen 1 Spand  12 mkl.Kirken i Opdal 6 mkl.
              Vår frue kirke 12 mkl.  Tilsammen 1 Spand,1 øre 6 mkl.
625 Loe nedre
    Stengrim  Til biskopen 18 mkl.Til Vaar Frue Kirke 6 mkl. Til
                OpdaL kIrke 3 Mkl. Tilsammen 1 øre 3 mkl.
626 Loe nedre.
       ?        som for 625.
627 Loe
    Jens    Til kgl.maj.2 øre 6 mkl.+ for et eng 3 mkl.=2 øre 9 mkl.
628 Loe
    Gullich  Til Kgl.Maj. 1 øre 12 mkl.
629 Loe
    Povel postbonde. Til Kgl.Maj. 18 mkl.
630 Loe
    Erich  som for 629. 18 mkl.
631 Loe
    Engel som for 629. 18 mkl.
632 Rise
    Ole Pedersen   Eier selv og bruger 1 øre 3 mkl.
633 Rise
    Erich     Til kgl.maj.12 mkl.Eier og bruker 2 øre 6 mkl.
              Tilsammen  2 øre 21 mkl.
634 Rise
    Ole Olsen   Til kgl.maj.1 øre 12 mkl. eier selv 1 øre 12 mkl.
                Tilsammen 1 Spand.
635  Rise
     Tarald  Til kgl.Maj.3 mkl eier selv 1 øre 3 mkl.Tils.1 øre 6 mkl.
636  Rise
     Olle    Eier og bruker 1 øre 12 mkl.
637  Rise
     Anders  Eier og bruker 1 øre 12 mkl.
638  Rise
     Elias     2 øre 12 mkl.
639  Rise
     Lars      1 øre 12 mkl.
640 Enge
    Halvor     18 mkl.

641 Enge
    Engel           18 mkl.
642 Enge
    Olle Olsen      1 øre
643 Wold
    Engel           3 mkl. kongens bøksel
644 Setter
    Ingebrigt       1/2 Spand, kongens bøksel.
645 Amundal
    Olle Ingebr.    6 mkl.Kongens bøksel.
646 Stølen
    Peder           9 mkl. Kongens bøksel.
647 Vammer
    Ole Taraldsen.  Eier og bruker 1 øre.
648 Vammer
    Olle Erichsen.  1 øre
649 Vammer
    Olle Olsen.     1 øre  3 mkl.
650 Schreen
    Ingebrigt.      12 mkl.
651 Gottem
    Siver ?         Eier selv   12 mkl.
652 Schorem
    Engel (Erich)   bebor 1 øre 21 mkl.
653 Schorem
    Asbiørn         15 mkl.
654 Fossem
    Olle            1 øre  6 mkl.
655 Fossem
    Anders          1 øre  6 mkl.
656 Sætrum
    Ingebrigt       1 øre  6 mkl.
657 Sætrum
    Anders          1 øre  6 mkl.
658 Farbreit
    Elling          1 øre 12 mkl.
659 Ørstad
    Ingebrigt       1 Spand 10 mkl.
660 Ørstad
    Olle Sivertsen. Eier selv 1 øre 20 mkl.
661 Ørstad
    Olle Sivertsen ?  1 øre 20 mkl.
662 Hoel
    Olle Olsen. K.bøksel 15 mkl Til lector 1 øre,Opdal kirke 2 mkl
                Joh Hefle 4 mkl.Eier selv 12 mkl.Tils.2 øre 9 mkl.
663 Hoel
    Olle Halvorsen. 1 øre 3,5 mk
664 Hoel
    Roald           1 øre 5,5 mkl.
665 Sneve
    Olle Olesen     1 øre 6 mkl.
666 Sneve
    Mali Sneve Eier selv 1 øre, Jon Ørstad 3 mkl.Tils.1 øre 3 mkl.
667 Sneve
    Knud            Eier og bebor  1 øre 10 mkl.
668 Sneve
    Erik Halvorsen  Eier og bebor 1 øre  3 mkl.

669 Sneve
    Jon       1 øre  7 mkl.
670 Sneve
    Jon       Kong.bøksel 18 mkl.Eier selv 12 mkl. 1 øre  6 mkl.
671 Sneve
    Ole Sivertsen Kongens bøglsel 18 mkl.Til Olle Stubban 9 mkl.
             Til Aren Grøtte 4 mkl. Eier og bebor 1 øre 6 mkl.
                                         Tilsammen 2 øre 13 mkl.
672 Sneve
    Knut     Kongens bøksel 18 mkl.Eier selv og bebor 1 øre 15 mkl.
             Til Aren Grøtte 4 mkl.        Tilsammen 2 øre 13 mkl.
    Halvor   Kongens bøgsel 18 mkl  Eier og bebor 12 mkl.
                                            Tilsammen 1 øre 6 mkl.
673 Mellem
    Bersvend  Kongens bøgsel 1 øre 12 mkl.
674 Mellem
    Olle af Viken Kongens bøgsel 12 mkl.
              Til lektor Trondheim  2 øre. Tilsammn 2 øre 12 mkl.
675 Mellem
    Olle    Til Lektor i Trondheim 2 øre
676 Mellem
    Halvor  Kongens bøgsel 18 mkl.Til lektoratet 2 øre.
                                           Tilsammen 2 øre 18 mkl.
677 Bøe
    Olle Andersen.Til lektoratet 2 øre.Eier og bruker 3 mkl.
                                       .   Tilsammen 2 øre 3 mkl.
678 Bøe
    Enken   Til lektoratet   2 øre.  Til  -?-  6 mkl.
            Eier selv  3 mkl.             Tilsammen 2 øre 9 mkl.
679 Bøe
    Enken   Kongens bøksel 2 øre
            Eier og bruker 3 mkl.         Tilsammen 2 øre 3 mkl.
680 Barstad
    Povel av Viken Kongens bøksel 1 øre.Eier og bruker 3 mkl.
            Til lektoratret 2 øre.        Tilsammen 1 Spand 3 mkl.
681 Halviken
    Knud og ?  Eier og bruker 1 øre 12 mkl.
682 Wiigen
    Olle Olsen Eier og bruker  2 øre
683 Wiigen
    ??         Eier og bruger 1 øre 12 mkl.
684 Bjerkaas
    Erik       Kongens bøksel 12 mkl.
685 Bjerkaas
    Erik       Kongens bøkseø 12 mkl.
686 Lien
    ??         Bøksler av ??   1,5 mkl.
               Eier og bruker 12 mkl.     Tilsammen  13,5 mkl.
687 Lien
    Olle       Eier og bruker  6 mkl.
688 Bjørgen
    Enken og John    Eier og bruker 12 mkl.
689 Bøasæter
    Ole Mortensen    Eier og bruker 6 mkl.
690 Bøasæter
    Ole ?            Eier og bruker 6 mkl.
691 Nysæter
    Olle Olsen       Eier og bruker 6 mkl.
692 Nysæter
    Ole Pedersen     Eier og bruker 6 mkl.
693 Morken
    Knut             Eier og bruker 6 mkl.
694 Morken
    Ingebrigt        Eier og bruker 6 mkl.
695 Uf
    Halvor Eriksen i 1838     1/2 Spand
696 Iishol
    Ingebrigt Sivertsen    1 øre 6 mkl.
697 Myren
    Arnt Taraldsen         2 mkl.
698 Iishol
    Roald Ellingsen        1 øre 9 mkl.
699 Tillagt Nysæter før 1838.
700 Blockhus
    Arnt Taraldsen            12 mkl.
701 Strandsæterr
    Ole Johnsen                6 mkl.
702 Svartøien
    Haldor                    12 mkl.
703 Strand
    Halvor                    1 øre
704 Jamtsæter
    Ellef Johnsen             6 mkl.
705 Wehn
    Ole Semingsen             9 mkl
706 Bækken
    Olle             Kongens bøksel 6 mkl.
707 Grendsen
    Jon (?)          Kongens bøksel 6 mkl.
708 Liabø
    Gunder Pedersen  Kongens bøksel 12 mkl.
709 Liabø
    Halvor Hansen    Kongens bøksel 12 mkl.
710 Slipersæter
    Erik             Kongens bøksel 12 mkl.
711 Nyhuus
    Knut             Kirkegods  12 mkl.
712 Kletthammer
    Lars             Kongens bøksel 12 mkl.
713 Emang
    Lars Paulsen     Kongens bøksel 1 øre 6 mkl.
714 Stekeren
    Ole Iversen      Eier selv 1 øre.
715 Sliper
    Ingebrigt       Under bygsel 1 øre 9,5 mkl. ?
716 Sliper
    Olle            Under bygsel 1 øre 9,5 mkl. ?
717 Øversliper
    Olle            1 øre 1,5 mkl.
718 Sliper
      ?              Underlagt Øversliper.
719 Detli
    Halvor Olsen     Eier selv (i 1661) 1 øre 12 mkl.
720 Horflie
    Hallstein        12 mkl. ??
721 ???

722 Slipersæter
    Ingebrigt        Nedlagt. I 1661 kongens bøksel 6 mkl. ??
723 Storli
    Haldor Einersen ?           4 mkl.
724 Storli
    Nils Sivertsen              6 mkl.
725 Storli
    Tarald                      4 mkl.
726 Vasli,Bårdsgarden
    Henrik Iversen              6 mkl.
727 Vasli,Ångaren
    Elling Ellingsen            3 mkl.
728 Vasli,Ångaren
    Halvor Halvorsen            3 mkl.
729 Haugen
    Lars Eriksen                6 mkl.
730 Stenboeng
    Olle                       12 mkl.
731 Løkksæter
    Ole Ingebrigtsen ?         12 mkl.
732 Sæte eller Setter
    Underlagt Gravaune         12 mkl.
733 Stølan
    John Roaldsen              6 mkl.
734 Vindal,utigar
    Elling Iversen             1 øre 12 mkl.
735 Vindalsløkken
    Erik Ingebrigtsen ?        6 mkl.
736 Vindal,oppigar
    Olle                       1 øre 12 mkl
737 Vindal,negar
    John Olsen                 1 øre 12 mkl.
738 Lønset
    Hans                       12 mkl.
739 Gravaune
    Johannes Halvorsen         2 øre.
740 Rathe
    Ingebrigt Lødensen         1 øre 2,5 mkl.
741 Nerhoel
    Hans Larsen                18 mkl.
742 Nerhoel
    Even Nerhoel               12 mkl.
743 Hoelsgrinda
    Enken og Roald             Eier selv 18 mkl.
744 Hoel
    Ole Iversen                Eier selv 2 øre 6 mkl.
745 Øien
    Arnt Johnsen Øien          Eier selv 1 øre.
746 Bøe
    Haldor Beraugsen           Eier selv 1 øre 2 mkl.
747 Bøe
    Haldor Beraugsen           Eier selv 1 øre 11 mkl.
748 Bøe
    Haldor Beraugsen           Eier selv 1 øre 3 mkl.
749 Bøahaugen
    Halvor                    ???mkl.
750 Furunes
    Christopher               12 mkl.
751 Skindset
    Enken                     6 mkl.
752 Eggen
    Olle         Kongwens bøkseø  3 mkl.Eier selv 3 mlkl.Tils.6 mkl.
753 Munkvold
    Elling Olsen              Eier selv 1 øre 6 mkl.
754 Breen
    Halvor       Kongebs bøksel  6 mkl.Eier og bebor 9 mkl.
                 Bøksker til Iver  3 mkl.  Tilsammen 18 mkl.
755 Breen
    Halvor       Eier og bruker    12 mkl.
756 Breen
    Halvor       Halvor eier og bruger 6 mkl.
757 Horne
    Erich        ere afsigneret  12 mkl.
758 Huustoft
    ?            Kongens bøksel 12 mkl
                 Pastor i Oppdal 4 1/2 mkl. Tils. 16 1/2 mkl.
759 Aalbu
    Halvor       Kongens bøksel 1 øre.Opdal kirke 21 mkl.
                                           Tils. 1 øre 21 mkl.
760 Aalbu
    Erik og Knud.  Kongens bøksel 1 øre 12 mkl.
                   Pastor i Oppdal 13 1/2 mkl Tils. 1 øre 1 1/2 mkl.
761 Aalbu
    Knut           Kongens Bøgsel 12 mkl.
                   Pastor i Oppdal 4 1/2 mkl. Tils. 16 1/2 mkl.
762 Aalbu
    Roald          Kongens bøksel 12 mkl.
                   Pastor i Oppdal 4 1/2 mkl. Tils. 16 1/2 mkl.
763 Aalbu
    Knut           Eier og besidder 12 mkl.
                   Eier selv 1 øre          Tils. 1 øre 12 mkl.
764 Aalbu
    Even           Til pastor  6 mkl.
765 Aalbu
    Tarald         Til pastor  1 øre 6 mkl.
766 Torve
    Ingebrigt      Eier og bebor 18 mkl.
767 Torve
    Iver           Eier og bebor 18 mkl.
768 Torve
    Iver           Eier og bebor 1 øre 12 mkl
                   Kongens bøksen  3 mkl.     Tilsam. 1 øre 15 mkl.
769 Toftaker
    Hans           Kongewns bøksel 1 øre.
770 Klette
    Enken          Kongens bøksel 12 mkl.
                   Et engstykke   4 1/2 mkl. Tils. 16 1/2 mkl.
771 Klette
    Aanders        Kongens bøksel av løkken 12 mkl
                   Kongens bøksel   7 1/2 mkl.
                   ?              9 mkl.     Tils. 1 øre 5 1/2 mkl.
772 Klette
    Stengrim      Kongens bøksel 12 mkl. ? 6 mkl.Tilsam. 18 mkl.
773 Klette
    Christopher   Kongens bøksel 12 mkl.Et engestykke 3 mkl.
                  Marcus kirke    3 mkl.   Tilsammen 18 mkl.
774 Dørrum
    Arnt         Eier og bruker  1 øre.
775 Dørrum
    Ingebrigt Andersen Eier og bruker  1 øre 6 mkl
776 Dørrum
    Erik      Kongens bøksel  2 mkl.Eier selv og bebor 1 øre.
              + for Guldager  3 mkl.        Tils. 1 øre 5 mkl.
777 Bach
    John Olsen Kongens bøksel 3 mkl.Til lector 1 øre 12 1/2 mkl.
                                       Tilsammen 1 øre 12,5 mkl.
778 Bach
    Engel       Kongens bøksel  1 1/2 mkl.Til lector 18 mkl.
                                         Tils. 1 øre 19 1/2 mkl.
779 Bach
    Olle af Bach Kongens bøksel 1 1/2 mkl.Til lector 18 mkl.
                                          Tils.  19 1/2 mkl.
780 Dørrum
    Enken       Kongens bøksel 1 1/2 mkl.Eier og bebor 1 øre 18 mkl.
                                            Tilsammen 1 øre 19,5 mkl.
781 Dørrum
    Ludvig ?    Kongens bøksel  2 mkl.Eier selv 1 øre 18 mkl.
                                      Tilsammen  1 øre 20 mkl.
782 Dørrum
    Rasmus Erichsen Kongens bøksel 1 1/2 mkl.
                Eier selv 1 øre 18 mkl.      Tils.1 øre 19 1/2 mkl.
783 Dørrum
    Ingebrigt Knudsen  Eier og bebor  1 øre 18 mkl.
784 Løchen
    Gunder      Kongens bøksel  18 mkl.
785 Hinset
    Halvor      Eier og bebor   18 mkl.
786 Hinset
    Erik Rasmusen  Eier og bebor 18 mkl.
787 Hinset
    Enken Gjørund  Eier selv 18 mkl.
788 Hinset
    L??            Eier og bebor 18 mkl.
789 Haugen
    Jon            Kongens bøksel  22 1/2 mkl.
790 Rolvsjord
    Olle           Kongens bøksel 1 øre.
791 Stensem Elling Kongens bøksel 18 mkl.Av engeslette 3 mkl.
                                            Tilsammen 21 mkl.
792 Stensem
    Haagen Ellingsen Til kgl.maj.18 mkl.? Iver 3 mkl.Tils.21 mkl.
793 Haugset
    ??       Til kgl.maj.1 øre 12 mkl.Av 1 sæter 3 mkl.=1 øre 15 mkl.
             Av en sæter 3 mkl.         Tilsammen 1 øre 15 mkl.
794 Setzager
    Enken ??   Til Gullich Mjøen 3 mkl.Eier og bebor  12 mkl.
      .                              Tils. 15 mkl.
795 Setzager
    ???       Til Opdal kirke 3 mkl. Eier og bebor 12 mkl
                                         Tilsammen 15 mkl.
796 Engelsjord
    Enken Sylvie.Kongens bøksel 3 mkl.Eier selv 1 øre.Tils.1 øre 3 mkl
 

797 Engelsjord
    Erik           Eier og bebor   18 mkl.
798 Hoxeng
    Svend          Eier og bebor   1 Spand 2 øre 12 mkl. -?- 4 mkl.
                                       Tilsam.1 Spand 2 øre 16 mkl.
799 Qualsjord
    Even        Kongens bøksel 6 1/2 mkl.Til ??  6 1/2 mkl.Eier selv
                1 Spand 1 øre 12 mkl.Tilsammen 1 Spand 2 øre 1 mkl.
800 Qualsjord
    Roald       Kongens Bølsel 1 øre 12 mkl.Til -?-  9 mkl.
                Eier og bebor 1 øre 12 mkl.Tilsammen 1 Spand og 9 mkl.
801 Wognild
    ??          Bøksel 1 Spand 1 øre 12 mkl.Eier og bebor 6 mkl.
                                   Tilsammen 1 Spand 1 øre og 18 mkl.
802 Wognild
    Ingebrigt  Kongens bøksel 2 mkl.Til -?- 1 øre 6 mkl.Eier selv 1
               øre 6 mkl.                    Tilsammen 2 øre 14 mkl.
803 Wognild
    Knud       Kongens bøksel 1 øre 12 mkl.Eier selv 2 mkl.
                                             Tilsammen 1 øre 14 mkl.
804 Wognild
    Roald      Bøksel 1 øre 12 mkl. (Justisråd Dreyer)?
805 Wognild
    Halvor     Kongens bøksel 1 øre 12 mkl.For Qvalsjord 1 øre 12 mkl.
                                                    Tilsammen 1 Spand.
806 Wognild
    Erich      Kongens bøksel 1 øre 6 mkl. + -?- 6 mkl.
               Eier selv udi Lien 4 mkl. Tilsammen 1 øre 16 mkl.
807 Wognild
    Even      Kongens bøksel  2 mkl.Eier selv 1 øre 6 mkl.
                                    Tilsammen 1 øre 8 mkl.
808 Wognild
    Halvor    Kongens Bøksel 6 mkl.Eier og bebor 1 øre
                                    Tilsammen 1 øre 6 mkl.
809 Wognild
    Erik      Kongens bøksel 2 mkl.Eier selv 2 øre 12 mkl.
                                    Tilsammen 2 øre 14 mkl.
810 Wognild
    Erik Halvorsen Kongens bøksel   2 mkl.
                   Eier selv 1 øre 12 mkl. Tilsam. 1 øre 14 mkl.
811 Wognild østre
    Erik Hågensen  Kongens bøksel 2 mkl.Eier selv 1 øre 18 mkl.
                                        Tilsammen 1 øre 20 mkl.
812 Tyve
    Klaus          Eier og bebor  1 øre.
813 Vekve
    Erich Halvorsen  Eier selv 1 øre 12 mkl.Opdal kirke 6, mkl.
                     + -?- 3 mkl.       Tilsammen 1 øre 21 mkl.
814 Vekved
    Erik Estensen    Eier selv 1 øre 12 mkl. Opdal kirke 6 mkl.
                                        Tilsaman 1 øre 18 mkl.
815 Vekve
    Arnfinn Rasmusen  Eier og bruker 1 øre 12 mkl.Opdal kirke 6 mkl.
                                        Tilsaman 1 øre 18 mkl.
816 Vekve
    Enken             Eier selv 18 mkl.Opdal kirke 3 mkl.= 21 mkl.
817 Vekve
    Olle Olsen       Lector i Tr.heim. 1 Spand og 12 mkl.
818 Vekve
    Enken            Eier og bruker 18 mkl.Opdal kirke 3 mkl.= 21 mkl.
819 Vekve
    Arnfin           Til lector i Tr.heim 2 øre 12 mkl. Opdal kirke
                     4 mkl.                   Tilsaman 2 øre 16 mkl.
820 Størvold
    ?            Kongens bøksel 3 mkl.Eier selv og bebor 1 øre 12 mkl.
                 Opdal kirke 12 mkl.          Tilsammen 2 øre 3 mkl.
821 Størvold
    Jon ?        Kongens bøksel 3 mkl. -?- 18 mkl.Eier selv 18 mkl.
                 Meldal kirke 12 mkl.       Tilsammen 2 øre og 3 mkl.
822 Grøtte
    Anders       Kongens bøksel 5 mkl.Sven Vognild 1 øre 12 mkl.
                 Eier selv 12 mkl.          Tilsammen 2 øre 5 mkl.
823 Grøte
    Lars Olsen ? Sven Vognikld eier 18 mkl.
824 Grøte
    Sven Vognild  Eier og bruker 18 mkl.
825 Skartseim
    Christopher  Kongenbs bøksel 2 mkl. -?- 1 øre,  -?- 8 mkl.
                 Eier selv og bruker 16 mkl.Tilsammen 2 øre 2 mkl.
826 Skarseim
    Erik Ingebrigtsen.Kongens bøksel 4 mkl.Pastor i Meldal 6 mkl.
              Vår Frue kirke 3 mkl.Opdal Kirke 2 mkl.
              Eier selv 15 mkl.            Tilsammen 1 øre 6 mkl.
827 Skarseim
    Aren      Kongens bøksel 3 mkl. -?- 2 mkl. Meldal kirke 6 mkl.
              -?- 3 mkl.Opdal kirke 2 mkl. Eier selv og bruker 15
              mkl.                         Tilsammen 1 øre 7 mkl.
828 Skarseim
    Aren      Kongens bøksel 6 mkl.-?- 3 mkl.Pastor i Melhus 6 mkl.
              Pastor i Meldal 12 mkl.Opdal Kirke 4 mkl..Eier selv
              og bruker 1 øre 6 mkl.       Tilsammen 2 øre 13 mkl.
829 Håkkersløkken
    John Eriksen  Til kgl.maj.3 1/2 mkl. Til ?  1 øre. Eier selv 12
                  mkl.                   Tilsammen 1 øre 15 1/2 mkl.
830 Gulager
    Olle.     Til kgl.maj. 2 mkl.Eier selv 1 Spand,Tils.1 Spand 2 mkl.
831 Gulager
    Rasmus              2 øre 8 mkl.
832 Gulager
      ?                 2 øre 8 mkl.
833 Haaker
      ?                 1 Spand 2 øre 18 mkl.
834 Haaker
    Rasmus    Eier og bruker 15 mkl.
835 Haaker
    Arnt      Til kgl.maj.1 mkl.Eier og bruker 15 mkl.Tils. 16 mkl.
836 ??
837 Ranem
    Olle      Kongens bøksel 1 øre  -?- 2 mkl.Eier selv 1 øre 6 mkl.
                                             Tilsammen 2 øre 8 mkl.
838 Vang prestegard.    2 Spand.
839 Schørstad
       ??   Orkdal kirke 1 øre.Eier selv 1 øre,av en sæter 6 mkl.
            Tilsammen 2 øre 6 mkl.
840 Schørstad
     ??     Orkdal kirke 1 øre,Eier selv 1 øre,Tils. 2 øre.
841 Haugen
    Jon Ingewbrigts.     Eier og bruker 2 øre.
842 Sæter
    Hans                 Eier og bruker 2 øre.
843 Sæter
      ?  Hellaugsen.     Kongens bøksel 16 mkl.Gullik Mjøen 21 mkl.
         Opdal kirke 3 mkl.Pastor i Orkdal 4 mkl Tils.1 øre 20 mkl.
844 Sæter
    Hans          Kongens bøksel 16 mkl.Markhus kirke 1 øre.
                  Opdal kirke 4 mkl.        Tilsammen 1 øre 2o mkl.
845 Sæter
     ??           Skyld 1 øre 21 mkl.
846 Øfne
    Hans   Kongens bøkse l3 øre Eier og bebor 18 mkl.Tils. 21 mkl.
847 Øfne
    Hans Eriksen, Eier og bebor 2 øre.
848 Øfne
    Lars Halvors. Kongens bøksel 3 mkl.Opdal kirke 1 øre, Eier og
            bruker 18 mkl. Tilsammen 1 øre 21 mkl.
849 Øfne
    Halvor Larsen.Kongewns bøksel 13 1/2 mkl.  -?-  6 mkl.Trondjems
           Tugthuus 3 mkl.Eier selv 1 øre.Tilsammen 1 øre 22 1/2 mkl.
850 Bjøærndal
    Olle   Pastor Meldal 1 øre 12 mkl. -?- 1 mkl.Tilsam.1 øre 13 mkl.
851 Bjørnbdal
    Olle   Opdal kirke 1 øre 12 mkl. -?-  1 mkl. Tils. 1 øre 13 mkl.
852 Bjerke
    Halvor  Eier og bruker 1 øre 6 mkl.Opdal kirke 12 mkl. Lector i
            Tronhjem 6 mkl. tilsammen 2 øre,
853 Bjerke
    Rasmus Kongens bøksel 1 øre 19 1/2 mkl.Lector 3 mkl
                             Tilsammen 1 øre 22 1/2 mkl.
854 Bjerke
    Larsd ? Pastor i Orkdal 1 øre 12 mkl. Eier selv og bruker
            2 øre 13 mkl.          Tilsammen 1 Spand og 1 øre.
855 Bjerke
    Peder          Eier og bruker 2 øre 12 mkl.
856 Volden
    Olle ?         2 øre 6 mkl.
857 Buen
    Iver           Eier og bruker  1 øre.
858 Gaardset
    Olle     Kongens bøksel 1 øre 6 mkl.Eier selv 18 mkl.Tils.2 øre.
859 Gaardset
    Tarald         Eier og bruker 1 øre 12 mkl.
859 Gaardset
    Iver           Eier og bruker 1 øre og 15 mkl.
860 Gaardset
    Olle           1 øre 15 mkl.
861 Gaardese
    Olle           Eier og bruker 18 mkl.
862 Gaardset
    Olle Sivertsen        Eier og bruker 18 mkl.
863 Støllen
    Olle           Kongens bøksel  9 mkl.
864 Støllen
    Knud           Kongens bøkseø 9 mkl.

865 Halset
    Olle           Kongens bøksel  12 mkl.
866 Halset
    Olle           Eier og bruker 6 mkl.
867 Rønningen
    Lars ?         Eier og bebor 1 øre Kongen bøksler 9 mkl.
                                       Tilsammen 1 øre 9 mkl.
868 Rønningen
    Erik           Kongens bøksel 9 mkl.
869 Rønningen
    Rasmus         Til Opdal kirke  1 øre.
870 Lien,nedre.
    Knud           Kongens bøksel 1 øre 6 mkl.
871 Lien
    Eugen ?        Kongens bøksel  18 mkl.
872 Lien
     ?             Kongens bøksel  12 mkl.
873 Midtskog
    Erik           Eier og bruker  6 mkl.
874 Stafaae
    Anders         Eier og bruker  3 mkl.
875 Donnelien
    Halvor         Eier og bruker  6 mkl.
876 Fagerhaug
    Olle           Eier og bruker  6 mkl.
877 Stuen
    Jon            Eier og bruker, 9 mkl.gjestgiveri.
878 Pøiten og Holden
    Anders og Halvor             12 mkl.
879 Snoreggen
    Iver   Kongebs bøksel 6 mkl.Eier selv 6 mkl. Tilsam. 12 mkl.
880 Myren
    Aren           Kongens bøksel   6 mkl.
881 Storli
    Erik           Kongens bøksel 3 mkl.
882 Vognilssæter
    Olle           Til Svend Vognils  3 mkl.
883 Knapset og Trætvold
    Halvor og Olle. Lagt for leie 1713, 3 mkl. Kong.maj.bøksel.


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel