Avskrift av Ivar Hoel, Oppdal:


 

                    Prestemanntall i Oppdal 1664.
Aalbu 1/2 Spamd. Halvor 46 år,Enken. Erik 53 år, Bruges av alle tre.
                 sønn Haakon 31 år. Husmann Efven Christensen (?) 44
                 år, bygsler.
Aalbu 1/2 Spand. Erik Oudensen,78 år,bruger 18 mkl.Ouden 32 år,bruger
                 18 mkl.
                 Sønnen Ingebrigt Eriksen 42 år, Ole Eriksen 20 år.
                 Tj.dreng Halvor Gunarsen 15 år.
Rate 1 øre 6 mkl.Enken 46 år.
                 Tj,dreng Lars Arnrtsen 16 år,
                 Husmann Ellef Pedersen.
Emangen,1 øre 2 mkl. Enken Gyri. Sønner:Anders Larsen 35 år,Pofuel
                 Larsen 33 år,
Snefue,1 øre 6 mkl. Olle Olsen 35 år.Tj,dr.Olle Sivertsen 18 år
Hoel,1 øre 4 1/2 mkl.Enken Ellen, sønn Peder Olsen 13 år.
Hoel,1 øre 4 1/2 mkl.Bersvend 26 år.
Nerlie,1 øre 6 mkl.Enken Berit, Steffen,sønn 20 år.
                 Husm:Lars Olsen 50 år,Sifuer Engelsen,60 år,blind.
Sliper,1 øre 6 mkl.Ingebrigt 50 år. Knegt: Ole Ingebrigtsen 20 år.
Sliper 1 øre 6 mkl.Efven? Eystein? 80 år,Knut E...sen 50 år,
                 Husm:Anders Johnsen 40 år (løsdreng?)
Skarsem,1 øre 7 mkl.Gunnar 58 år.Tj,dr. Sven Arntsen 18 år og Jøsten
                 Estensen 13 år.
Skarsem,1 øre 6 mkl.Erich Ellingsen 56 år.sønn Arnfind Arnfindsen (?)
                 14 år.  Husm: ...? 16 år.
Fossem 1 øre 6 mkl. Ingebrigt 36 år.
Fossem 1 øre 6 mkl. Jetmund 40 år.
Gaarset 2 øre, Knut 50 år.
Snefue 1 øre 6 mkl. Ingebrigt 40 år.
Snefue 1 øre 6 mkl. Olle Olsen 77 år,sønn Olef Olsen 33.
                    Husm: Ole Oudensen 77 år.
Snefue 1 øre 9 mkl. Jon Snefue 75 år,forsørges av sønnen Stener 37 år,
                    sønn Olle Jonsen 40 år.
 

                       Ø d e g a a r d e.
Tyve 1 øre         Tron, 60 år.
Engelsjord med det som bruges i Vognild, 1 øre og 3 mkl. Jon 61 år og
                   knegt Ottar Jonsen 32 (?)år. Husm.  ?  Ingebrigtsen
                   34 år.
Engelsjord 18 mkl.:Ingewbrigt 40 år.
Rolvsjord:         Peder,50 år. Knegt Erik P. 26 år.
Tuftager, 1 øre   :Olle 30 år, son Jon Olsen 16 år.
Torfved 18 mkl.   :Joen 52 år, Erik Joensen 26 år.
Torfved 18 mkl.   :David 46. Tj.dr.Esten Olsen 20 år.
                   Husm.Christopher 60 år.
Breien, 18 mkl.    Hølje ?? 56 år.  Husm.  ...?   50 år.
Øyen 1 øre        :Erik 30 år,faren Tore 70 år.
Lønset             Aren 40 år. Knegt: Olle Knudsen 23 år.
Stranden ? øre    :Olle 36 år,
Steker 1 øre      :enken Marit, Løden 32 år,og sønnen Jon Arnfindsen
                   26 år.
Bjerkaas 1 øre    :Olle 30 år,forsørger Erik 80 år,bruger 1/2 øre.
                   Pofuel 55 år,bruger 1/2 øre.sønn Aren Poufelsen.
                   Brynjolf 15 år.
Vigen  1 øre      :Bruges av Bjørn Barstad.
Vigen  1 øre      :Bruges af Jøsten Melemb.Husm. ? Halvorsen 38 år.

Snefue 1 øre 3 mkl.:Arn Olsen 80 år.Born:Knud Arntsen 56 år,Olaf
                    Arntsxen 53 år.
Snefue 1 øre 3 mkl.:Halvor 36 år, Knegt Joen Olsaen 24 år.
Vammer,1øre 3 mkl. :Tarald Joensen 50 år, Born: Olle Taraldsen 15 år.
                    Knegt: Jon Taraldsen 30 år.
Vammer 1 øre       :Bruges af Anders Ecker.(Rise).Husm:Olle Jensen 50
                    år.
Vammer 1 øre       :Esten 46 år. Tj.d.Ingebrigt 12 år.Knegt Olle
                    Estensen 16 år.
Vammer 1 øre       :Tarald Olsen 50 år, Værfader af Biørn 64 år.
                    Tj.d.Ingebrigt Ingebrigtsen 12 år,
Loe 18 mkl.        :Esten 50 år, Born:Olle Estensen 27 år, og Olle
                     Estensen 18 år.
Aunet 1 øre 3 mkl. :Aren 46 år.
Buum (Buen?) 1 øre :Olle 77 år. Son:Efven Olsen 40 år.
Gaarset 18 mkl.    : ???  Hans 58 år,son Abraham 26 år, Dirich ?
_ _ " __ 18 mkl.   :Tarald ? Lødensen 52 år.
Stuen, tilforn frigaard. 1 øre, Jon 80 år,Helleuf 22 år,
                     Tj,dr. Peder 26 år, Michel 30 år.
Lychen  1 mkl.     :Ingebrigt 36 år, faren Halvor 80 år, Knegt Esten
                    Andersen 30 år.
Vekved 21 mkl.     :Ingebrigt Bersvendsen 40 år.Husm:Løden Andcersen
                    25 år.
Vekved 21 mkl.     :Ingebrigt Andersen 21 år.
Stensem 21 mkl.    :Christopher 50 år. Ole Christophersen 25 år.
Stensem 1 mkl.     :Johans 30 år. Knegt:Christopher Christophersen.26
                     år.
Hinset 8 mkl.      :Tarald 44 år, Husm: Halstein 50 år.
Hinset 18 nkl.     :Olle Ifuersen 28 år, Tj.dr. Johans Ifuersen 18 år,
                    Erik Halvorsen 21 år.Olle Arntsen 14 år.
Bøe, 1 øre 3 mkl.  :Jon Beraugsen 80 år, sonen Gunnar Johnsen 40 år,
                    Tj,dr.Ole Johnsen 40 år.
Bøe, 1 (?) øre 2 mkl.:Haldor 50 år, Tj,dr. Erik Haldorsen 16 år.
Bøe 1 øre 2 mkl.   :Aren ? 30 år,,son Beraug A. 25 år.
Bøe, 17 mkl.       :Jon Gunnarsen 40 år,, son Gunnar Johnsen 16 år.
Hoel 18 mkl.       :Gunnar 60 år,son Gullik Gunnarsen 13 år.
Sliper 18 mkl.     :Peder 50 år, Tj.dr.Sifuer 30 år,
Sliper 18 mkl.     :Olle 30 år.
Ishoel 15 mkl.     :Joen Halvorsen 34 år. Tj.dr.Lars Halvorsen 16 år.
Ishoel 15 mkl.     :Arnt Larsen ?
Ishoel 15 mkl.     :Olle ?
Ishoel 15 mkl.     :Jon ?
Klette 18 mkl.     :Ingebrigt  ?  44 år,Tj.dr. Arne Knutszen 35 år,
                    Tron Joensen 20 år   ---?  15 år.
Klette 18 mkl.     :Olle Pofuelsen 35 år, Knut Olsen 15 åpr. Knegt
                    Geir Larsen 30 år.
Klette 18 1/2 mkl. :Efuen ? 33 år.Tj.dr. Erik Biørnsen 20 år, Knegt
                    Anfind Larsen.22 år.
Aalbu 18 /2 mkl.   :Enken Ildri, son Rolad Iversen 20 år.
Hustoft 18 mkl.    :Olle 56 år,
Aalbu, 18 mkl.     :Enken Guru. born:Halvor Sivertsen 16 år.
                    Stengrim 74 år.
Haugen m/det som bruges i Stensem,22 1/2 mkl.:Povel 42 år,Anders
                    Nilsen,80 år, Sven Nilsen 33 år.
Grøtte 18 mkl.     :Ouden 62 år.
Grøtte 18 mkl.     :Halvor 38 år.
 
 
 

Neerhoel 18 mkl. :Olle Arntsen 60 år, son Hans Olsen 20 år, Tj.dr.
                  Trond Olsen 35 år.
Setsager 15 mkl. :Enken Randi. Husm.Olle Halvorsen 40 år.Anders 60 år.
Setsager 15 mkl. :Svend 44 år. Husm.Ingebrigt 54 år.Olle Sivertsen 50.
Haugset 19 1/2 mkl.:Ulve Ulfsen 55 år.
Haugset 19 1/2 mkl. Povel 42 år, Tj,dr. Løden Ingebrigtsen 13 år,
                  forsørger Johan 39 år.
Bachen 19 1/2 mkl.:Arne ? 50 år. forsørger Thor Halstensen 60 år.
                 born Lars Thorsen 15 år. Husm:Hans Larsen 50 år.
Munkvold 15 mkl.:Pofuel 40 år. Husm. Hallstein 50 år.
Munkvold 15 mkl.:Olle 60 år Born  ?   Olle 24 år. Tj.dr.Knud Biørnsen
                 20 år.
Sæter 18 mkl.   :Anders 46 år,
Engen 18 mkl.   :Olle Hnsen 56 år, born Halvor Olsen 12 år.
Engen 18 mkl.   :Knud Pedersen 40 år, son Ole Pedersen 30 år
                 Ole Pedersen 23 år. Faren Peder 76 år
Rise 21 mkl.    :Olle Rasmusen 42 år, Husm. Anders Jonsen 50 år.
Rise 18 mkl.    :Peder 50 år.
Loe 1 øre 6 mkl.:Ingebrigt 54 år,sonOlle Ingebrigtsde 19 år.
Loe 1 øre 3 mkl.:Hans 27 år.
Loe 1 øre 3 mkl.:Arne 61 år. Helluf Pedersen 34 år.
Stølen 18 mkl.  :Haagen 40 år.
Stølen 18 mkl.  :Enken Anne.
Skorem 15 mkl.  :Olle 55 år.Tj.dr.Arn Taraldsen 42 år (trolovet).
Haacker 17 mkl. :Erik 46 år.
Haacker 15 mkl. :Jøsten 38 år.
Haacker 15 mkl. :Povel 50 år.Tj.dr.
Dørum 1 øre 2 mkl.:Aren Olsen 48 år.
Dørum 1 øre     :Anders 42 år,forsørger ?? 70 år.
Dørrum  ??      :Aren Eriksen 72 år. Tj.dr. Olle Andersen 16 år.

               H a l v e  Ø d e g a a r d e.
Hage 1 øre      :Hans ? 40 år, og faren 70 år. Husm. Løden 52 år.
Hornet 1/2 øre  ;Knut 30 år, forsørger 80 år. tjd.Olle Ellevsen 24 år.
Breie 1/2 øre   Enken Barbro.
Furenæs 1/2 øre :halvor 40 år, Husm. Haldor.
Lycken 1/2 øre  :Peder 30 år. (Ventelig Munkvoldsløkken)
Munkvold 1/2 øre:Gudbrand 46 år.
Stenboe 1/2 øre :Peder 33 år, forsørger OlleAndersen 73 år..
Gjæresletten 1/2 øre:Hans 50 år. Husm.Asbjørn Hansen.
Sæte 1/2 øre    :Løden 30 år, barn Halvor Brynjolfsen 16 år.
Stølen 1/2 øre  :Olle 42 år.
Horflie 1/2 øre :Joen 30 år,
Klethammer 1/2 øre:Anders 43 år.
Liabø 1/2 øre   :Hans 56 år, Knegt: ? Joensen 23 år, Husm: Jørn ?
                 Toresen 60 år.
Liabø 1 øre     :Olle 50 år.
Blochuus 1 øre  :Enken Marit ? 60 år. Tj.Ole Haldorsen 20 år.
Blochuus  ?     :Otte 50 år,bruger 6 mkl. Knegt Seming Olsen.
Svartøyen 1/2 øre:Olle 40 år.
Gottem 1/2 øre  :Ingebrigt 53 år. Tj.dreng Tore Olsen 27 år.
Skreen 1/2 øre  :Povel Olsen 68 år. Tj.d. Aren Taraldsen 13 år
                 Halstein Taraldsen 46 år.
Stølen 9 mkl.   :Knud 50 år,son Jon Knudsen 12 år.
Haugen 1/2 øre  :Ouden 40 år.
Halset 1/2 øre  :Aren 60 år, tj. Olle Larsen 27 år.
 

Nord Lien 1/2 øre:Stephen 63 år. Olle Stephensen 20 år.
Lien 1/2 øre    :Peder 50 år,, son Aren Pedersen 14 år.
                 Husm: Aren Ellingsen.
Aalbue 1/2 øre  :Enken Marit, son Jon Halvorsen 23 år.
                R ø d n i n g s  g  a a r d e.
Snefast 3 mkl.  :Bruges af Povel Gulager.
Breien 6 mkl.   :Haldor 56 år
Eggen 6 mkl.    :Anders 40 år bruger 3 mkl. Halvor Torve 3 mkl.
Skindset 6 mkl. :Engel Larsen 40 år, faren Lars 80 år.
Haugen 6 mkl.   :Bruges af enken i Emangen.
Waslien 6 mkl.  :Siver 44 år,bruger 3 mkl.Lars bruger 3 mkl.
                 Faderen Aren 70 år.
Storlie 6 mkl.  :Morten 44 år,Faren Anders 100 år.Tjen.Anders Jonsen
                 16 år.
Sliepsetter 6 mkl.:Brugt af Slipermanden.
Biercklie 6 mkl.:Olle 60 år.
Grendsen 6 mkl. :Joen 50 år.
Bechen 6 mkl.   :Seming 36 år. Husm:Løden Hansen 50 år.Olle Hansen
                 45 år og Biørn.
Jamtsæter  ?    :Lars 40 år. Husm: Ellef ?  50 år.
Morchen 6 mkl.  :Ifuer 47 år. Tj.d. Olle Halvorsen 13 år.
Uttem 9 mkl.    :Seming 38 år.
Myren 6 mkl.    :Ingebrigt
Myren 6 mkl.    :Anders 60 år, son halvor Andersen 14 år.
Aamotsdal 6 mkl.:Olle 32 år Tj.d.Halvor Olsen 23 år.
Vollen 3 ? mkl. :Lars 50 år, Knegt Halvor Olsen 22 år.
Halset 6 mkl.   :Halvor 64 år, son Olle Svendsen 44 år.
Metskov 6 mkl.  : ?  Ollesen 50 år,Tjd.Løden Eriksen 16 år.
Overlien 6 mkl. :Jon 38år,
Fagerhaug 6 mkl.:Olle 56 år. son Sven Olsen 20 år.
Snur-eggen 6 mkl.:Pofuel 30 år, son Olle Knutsen 20 år.
Strandsætere 6 mkl:Efven 56 år.Knegt Tore Evenseb 20 år.
Myren 6 mkl.    :Sifuer 40 år,
Stubben 6 mkl.  :bruges af Pofuel Snureggen.
Pøiten 6 mkl.   :Erik 66 år, son Halstein 12 år. Husm. Hans
                 Jonsen 60 år.
Vaslie 6 mkl.   :Jon 41 år. Tj.dr. --Rasmusen 41 år.
Storli 3 mkl.   :Peder 43 år.
Storli 3 mkl.   :Olle Arntsen 40 år.
Nysæter 6 mkl.  :Niels 60 år. Husm. Claus Pedersen 53 år.
Bringsjord 6 mkl:Ifuer 26 år. faderen Peder 60 år.Husm:Halvor
                 Larsen 56 år.
Bringsjord 6 mkl:Olle 88 år.
Bjørgen 6 mkl.  :Niels 50 år.
Bjørgen 6 mkl.  :Michel 40 år.
Lien 6 mkl.     :Efven 56 år, Husm. Bjørn Estensen 50 år.
Lien 6 mkl.     :Bruges av Løden Vognild.
Aalbu 6 mkl.    :Ole Roaldsen 60 år. Tj.d. Olle Olsen 28 år.
Nyehuus 6 mkl.  :Arne 50 år. son Hans 13 år.
Nyehuus 6 mkl.  :Enken Mali og son Lars Olsen 27 år.
Sletten 6 mkl.  :bruger 3 mkl. af Elling Ellingsen Skarsem
                 og 3 mkl. af Anders Dørumb.
Holden 6 mkl.   :Arne 60 år, son Sifuer 16 år.
Vognildslette 3 mkl.:Bruges af Erik. Husmand ibid.
Stafset 3 mkl. :Ouden 38 år.
Baglie 6 mkl   :Peder 28 år.
Storli 3 mkl.  :Sifuer 60 år,son Friedrich Sifuersen.Knegt
                Tore Sifuersen.
 

             P r e s t e m a n n t a l l  1 6 6 5.
Fulle gaarde:
Mjøen 2 spand  :Gullich 63 år, Erik Olsen 10 år, Husm: Sivert 63 år,
                og son Povel Sivertsen 12 år, ? Sivertsen 11 år.
Haacher 1 1/2 Spand: bruges af mig pastor på ?
Hugxeng 1 1/2 Spand: Haagen 41 år,Ingebrigt Haagwensen 4 åt,Erik
                Haagensen 3 år, Elling Haagensen 1 år.
Ytter Vognild 1 1/2 Spand:Even 49 år, Peder Olsen 1/32 år.
Gulager 1 1/2 ;Esten 91 år,Johannes 41 år, Arne 37 år.Bruges af dem
               tilsammen.Even Jonsen 6 år, Sifuer Johannessen 2 år
               Esten Endresen 7 år,Oluf Arntsen 6 år,Endre Arntsen
               12 år.

              U n d e r  f u l l e  g a a r d e.
Hefle 1 Spand 6 mkl.:Tron 54 år. Ifuer 8 år, Bersvend 14 dage.(uger?)
Gulager 1 Spand 5 mkl.:Povel 71 år,Ingebrigt 48 år,Jon Ingebrigtsen
              9 år,Oluf Ingebrigtsen 6 år, Arnt Ingebrigtsen 4 år.
Wechved 1 Spand 12 mkl. Gysten ? 54 år,Christopher 8.
Bichager 1 Spand:Jon 33 år,Lauritz Jonsen5år,Tharald Jonsen 6 mnd.
Ørstad 1 Spand 4 mkl.:Jon 91 år,Morten 57 år,bøgslet det halve. Ifuer
              Mortensen 4 år.
Riise 1 Spand:Oluf Olsen 41 år,Sumund Taraldsen 12 år,Thore Taraldsen
              6 år,Olle Olsen 3 år,Sifuer Olsen 2 år,Sifuer Iversen
              3 år.
Skjørstad m/en part i Lien:2 øre 18 mkl. Løden 61 år.
Qvalsjord med det som bruges i Vognild af 1 Spand 19 1/2 mkl..
              Even 44 år Knud Evensen 9 år.
Qvalsjord med det som bruges i Vognild 1 Spand 6 mkl.:
              Enken Marit, Knud Knudsen 12 år,Anders Roaldsen 7 år.
 

                     H a l v e  g a a r d e.
Vekved 2 øre 16 mkl. Biørn 41 åe,Arne Biørnsen 3 år,Sifur Ingebrigt-
              sen 11 år.
Riise 1/2 Spand:Anders 79 år,Peder 14 år. Husm.Salomon 41 år.Oluf
              Salomonsen12 år, Oluf Salomonsen 1 år.
Bierche 2 1/2 Spand;Enken Jøran,Thore Rasmusen 12 år,Peder Rasmus.7 år
              Husm. Jon Pedersen 37 år, Svand Olsen 51 år.
Bierche 2 1/2 Spand:Halvor 51 år,Oluf Halvosen 6 år,Halvor Halvorsen
              4 år, Olluf Halvorsen 1 år.
Ranum 2 øre 8 mkl:Olle Olsen 46 år,Olle Olsen 6 år,Ingebrigt Olsen 9 .
Lychen 1/2 Spand:Jon 64 år.
Vognild 1 øre 15 mkl:Enken Siri. Husm:Erik Eriksen 61 år,bruger 3 mkl.
Vognild 1/2 Spand:Oluf 51 år.Olle Olsen 12 år.
Vognild 1/2 Spand:Esten Jonsen 51 år.
Vognild 1/2 Spand:Elling 27 år,Faderen Esten 66 år,Erik Ellingsen 1 år
Vognild 1/2 Spand:Siffuer Eriksen 54 år,Olluf Eriksen 7 år Erik E-9 år
Tørved 1/2 Spand:Halvor 81 år,Halvor Eriksen 12 år,Lars Sumundsen 13.
Aalboe 1/2 Spand 18 mkl:Ingberigt 57 år, Esten 9 år.
Grafaunet 2 øre:Peder 51 år, Stengrim Halvorsen 12 år.
Windal 1/2 Spand.Tore  Roaldsen 81 år. Rasmus bruger 10.
Windal 1/2 Spand:Tore Bæraugsen 61 år,Halvor Torsen 41 år, Halvor
                 Halvorsen 8 år,Esten Halvorsen 7 år.Thor Halv.2 år.
Windal 1/2 Spand: Jon Olsen 31 år.
Uff 1/2 Spand: Even 48 år. Tørris 9 år,Olle 6 år,Lars Evensen 5 år,
               Jon Evensen 20 dage.
 
 

Wiigen 2 øre :Olle 41 år.Olle Olsen 3 1/2 år. Knud Halvorsen 14 år.
Wiigen 1/2 Spand:Christopher 41 år, Olluf Olsen 10 år,Esten Chris-
                 tophersen 6 år.
Wiigen 1/2 Spand:Other 61 år,bruger 1 øre,Erik Olsen 14 år,Olluf Olsen
                 9 år,Semming Olsen 7 år, Knud Olsen 5 år.
                 Olle Halvorsen 41 år,bruger 12 mkl.Halvor Olsen 1 mnd
Birchager 1/2 Spand:Arn 49 år,Erik Arnsen 4 år,Olluf Olsen 3 uger.
Snefue 1/2 Spand 10 mkl.Olle Ingebrigtsen 37 år,Oluf Olsen 2 1/2 år.
Hoel 2 øre 9 mkl:Ingebrigt 61 år.
Ørstad 1 øre 2 mkl:Halvor 65 år,Olluf Haldorsen 3 mnd.
Ørstad 1 øre 20 mkl:Sifuer 32 år,Sifuer Enegelsen 10 år.Sumund Engel-
                 sen 8 år, Erik Eriksen 4 år,Engel Sivertsen 1/2 år.
Farbregd 1/2 Spand:Ouden 35 år.Husm:Olluf Evensen 51 år.
Engen 1/2 Spand: Olle Olsen 28 år, Olluf Olsen 2 mnd.
Riise 1/2 Spand :Svend 46 år.
Riise 1/2 Spand :Stengrim 31 år, Hnas Stengrimsen 3 år.
Riise 1/2 Spand :Even Jonsen 41 år,Olle Nielsen 31 år.Olluf Olsen 2 år
Riise            Even Olsen 41 år.
Loe 1/2 Spand 3 mkl:Jens 54 år.Roald Jensen 22 år,Anders Jensen 9 år.
Loe 1/2 Spand:  Sivert 45 år,Ingebrigt Sivertsen 12 år,Sivert Sivert-
                sen 8 år,Erik Sivertsen 6 år, Gullich 3 år.
Loe 1/2 Spand:  Christopher 52 år,Adam Olsen13 år,olluf Olsen 8 år,
                Olluf Olsen 6 år.
Hefle 1/2 Spand 3 mkl:Jon 77 år,Olluf Jonsen 12 år.
Hefle 1/2 Spand 3 mkl:Arn 58 år,Johan Bersvendsen 10 år.
Gissinger 1/2 Spand: Drifstuens avlsgaard.
Drifstuen,frigaard under Dobre Field:Stener 47 årAnders ??,Olle Olsen
                25 år,Olle Olsen 9 år, Olle Olufsen 2 år.
Nordmjøen 1/2 Spand 3 mkl.Ingebrigt 61 år,Olluf 30 år,nylig ankommen
               uden pass og beskjed. Husm:Gunner Andersen.
Skjørstad 2 øre:Oluf 61 år, Olluf Larsen 4 år,Peder Andersen 40 år.
Haugen 2 øre 12 mkl:Erich 24 år, Oluf Ingebrigtsen 8 år.
Seter 2 øre:   Enken Marit.bruger 32 mkl.Arn Sivertsen 8 år
               Husm: Ingebrigt 31 år.Tharald 45 år,bruger ? mkl.
                     Olluf Tharaldsen 9 år.
Furunes 1/2 Spand 10 mkl:Sifuer 58 år. Erik Olsen 11 år.
Aunum 1/2 Spand 3 mkl:Hellaug 57 år.
Bierche 2 Spand:Ingebrigt 51 år,Sivert Rasmusen 12 år,Christopher
                Rasmusen 9 år,Rasmus Rasmusen 5 år,Halvor Rasmusen 1
Bierche 1/2 Spand 10 1/2 mkl:Ingebrigt H. 51 år.Rasmus Ingebrigtsen
                9 år.
Aunum 2 øre:    Ole 60 år.Elling Olsen 12 år,Oluf Bersvendsen 11 år,
                Halvor Bersvendsen 9 år,Ingebrigt Olsen 16 år.
Gryttingen 1/2 Spand:Bruges av Halvor Bersvendsen.
Volden 2 øre 6 mkl:Løden 51 år.Peder Lødensen 8 år,Oluf Lødensen 4 år,
                Knegt:Løden 56 år.Husm:Peder Lødensen.
Gorset 1/2 Spand 3 mkl:Stengrim 27 år,Oluf Iversen 10 år,Oluf Andersen
                5 år.
Gorset 12 Spamd:Enken Randi.
Skarsem 2 øre 15 mkl:Erik Trondsen 45 år.Iver Gundersen 11 år,Sivert
                Gundersen 9 år.
Skarsem 2 øre 2 mkl:Even 59 år.
Grøtte 1/2 Spand 5 mkl:Aren71 år,Sivert Eriksen 3 år, Husm.Lars Olsen
               43 år m/son Sivert Larsen ? 10 år.
Størvold 2 øre 3 mkl:Colban 66 år,Jon 31 år,Oluf Eriksen 8 år,Jon
               Jonsen 1 1/2 år.
 

Størvold 2 øre 3 mkl:Amund 57 år,Knud Amundsen 12 år,Oluf Amundsen 10
               år.
Vechved 1/2 Spand 9 mkl:Halvor 41 år,Erik Arntsen 12 år.
Veckved 1/2 Spand:Ingebrigt 68 år,Rasmus 40 år,Arn Povelsen 7 år.
Dørum 1/2 Spand 8 mkl. Knud 55 år,Elling Olsen 10 år.
Dørum 1/2 Spand 6 mkl:Thor 45 år, Knut Thorsen 9 år,Erik Thorsen 3 år.
               Husm.Aren Torsen.
Dørum 1/2 Spand 7 1/2 mkl:Ingebrigt 32 åe,Arnfin Arntsen 10 år.Knud
               Ingebrigtsen 1 år.
Detli m/Tilset 1/2 Spand 6 mkl:Endre 71 år,Esten 69 år,Erik Endresen 8
               år,Brøneld Endresen 6 år,Halvor Estensen 8 år.
Hoel 2 øre 6 mkl:Iver 23 år,far Oluf 57 år, Even Johnsen 12 år.
Bøe 2 øre:     Ouden 55 år.
Bøe 2 øre:     Gunnar 32 år,Aren Sivertsen 11 år,Siver Gundersen 4 år.
Bøe 2 øre:     Biørn 62 år, Olluf 13 år,   ?   11 år.
Mælum 2 øre:   Gysten (Jøsten?) 61 år,bruger 1/2 Spand,Ole Gystensen
               32 år bruger 12 mkl. son Aren Olsen 2 år.
Mælum 2 øre:   Ellef 45 år,Erik Ellefsen 7 å5.
Bachen 1/2 Spand 3 mkl. Olluf 33 år, Jon Olsen 4 år.Ole Olsen 2 år,
               Olle Ellingsen 26 år.forleden år i Meldalen.
Sætrum 1/2 Spand:Olle 26 år,Adam Ingebrigtsen 9 år,Marchus Ingebr.8 år
Seter 1/2 Spand 8 mkl: Enken Siri, Oluf Ingebrigtsen 12 år.
Sæter 1/2 Spand 8 mkl:Løden 44 år,Halvor Lødensen 9 år,Engel L.4 år.
Bjørndal 1/2 Spand: Ole 46 år, Husm.Ingebrigt Jonsen 31 år.
Bjørndal 1/2 mkl:Olaf 56 år,værfar Even 71 år.Husm.Ole Bersvendsen
               57 år.
Vognild 2 1/2 mkl.2 øre:Ingebrigt 41 år,Løden Ingebrigtsen 10 år,Even
               Halvorsen 9 år,Erik Ingebrigtsen 2 år,fader Erik  82 år
Vognild 2 1/2 øre 2 mkl:Hans 57 år,mErik Hansen 5 år,Erik Hansen 2 år.
Vognild 1/2 Spand 6 mkl:Olluf Johnsen 41 år.Halvor Johnsen 2 år.
Vognild 1/2 Spand 4 mkl: Ifuer 34 år.
Skorem 1 øre 20 mkl:Ouden 61 år,Knut Oudensen 12 år,Ellef Oudensen 10.
Snefue 2 øre 11 1/2 mkl:Siver 47 år,Oluf Sivertsen 10 år,Haagen Siver-
               sen 6 år, Oluf Siversen 4 år.
Snefue 2 øre 11 1/2 mkl:Ollef 51 år,værfaren Aren 97 år,Jon Olefsen 6
               år,Iver Olefsaen 1 mnd.
Rønningen 1 øre ? 9 mkl: Arne 37 år.
Rønningen 1 øre 9 mkl:Oluf 49 år,værfar Ole 78 år,Oluf Halvorsen 12
               år.
Vognild 1 øre 6 mkl:Løden 41 år.Halvor Lødensen 5 år, Oluf Lødensen 2
Klett med det som bruges i ? 1 øre 5 1/2 mkl:Olle Iversen 42 år,Iver
               13 år,Ingebrigt 11 år,Christopher 9 år,ErikEriksen 8 år
Aalbue 1/2 Spand:Halvor Eriksen 47 år,Erik Eriksen 54 år.Roald Halvor-
               sen 7 år,Ole Halvorsen 3 år,Anders Olsen 1 år,Erik
               Eriksen 8 år.
Aalbue 1/2 Spand:Erik Andersen 79 år,bruger 18 mkl. Ouden 33 år,bruger
               18 mkl.,Erik Oudensen 3 år, Biørn Oudensen 10 år,
               Halvor Evensen 14 år.
Rate 1 øre 5 mkl:Endre 47 år,Ole Olsen 12 år,Oluf Endrfesen 4 år.
               Husm.Ellef Haugen 50 år,Born:Jon Ellefsen 8 år,Arnt
                    Ellefsen 7 år.
Emangen 1 øre 6 mkl:Povel 34 år,
Sneve 1 øre 6 mkl:Ole Olsen 37 år,Povel Olsen 8 år,Erik Olsen 6 år,
                  Oluf Olsen 1 år.
Hoel 1 øre 4 1/2 mkl:Bersvend  ? ,Oluf Olsen 10 år,Iver Olsen 7 år.
Hoel 1 øre 4 1/2 mkl.Enken Ellen.Iver Olsen 7 år.
Nerli ?? 1 øre 6 mkl:Enken Berit.Husm.Sivert Engelsen 61 år,Lars 51.
 

Sliper 1 øre 8 mkl:Even 81 år,Knud Evensen 52 år,Ole Knudsen 2 år.
                   Husm.Anders Jonsen 41 år.
Sliper 1 øre 8 mkl:Ingebrigt 52 år,Elling 14 år, Lars 5 år.
Skarsem 1 øre 7 mkl:Gunnar 59 år, Aren Olsen 4 år.
Skarsem 1 øre 6 mkl:Erik Ellingsen 57 år,Elling Eriksen 12 år,Elling
                    Olufsen 12 år.
Fossem 1 øre 6 mkl :Ingebrigt 37 år,
Fossem 1 øre 6 mkl :Gjetmund 41 år.Ingebrigt Olsen 1 1/2 år.
Sneve 1 øre 6 mkl  :Olluf Olsen 78 år. Husm. Olle Olufsen 78 år.
Sneve 1 øre 9 mkl  :Jon 76 år,Stener 38 år,Oluf Stenersen 2 mnd.
Gorset 2 øre       :Knud 51 år,Oluf Knudsen 8 år,Elling Knudsen 5 år,
                    Oluf Ingebrigtsen 1 1/2 år.Husm.Huskvinde Solveig
                    Oluf Povelsen 9 år,Sivert Povelsen 7 år.

                    Ø d e g a a r d e.
Tyved 1 øre       :Tron 61 år,Rasmus Tronsen 10 år,.
Engelsjord med det sombruges i Vognild, 1 øre 3 mkl: jon 62 år,Anders
                   Ellingsen 1/2 år.Husm. Jon Jonsen 35 år,
Engelsjord 18 mkl: Ingwebrigt m/fl. Erik Ingebrigtsen 3 år.
Rolvsjord 1 øre   :Peder 51 år, Ingebrigt Engelsen 17 ?
Torved 18 mkl     :Jon 53 år, Lars Ellefsen 9 år.
Tuftager 1 øre    :Oluf 31 år.
Torved 18 mkl.    :David 47 år,Ingebrigt 9 år, -?- 7 år,
                   Husm. Christopher Svendsen 61 år.
Breien 18 mkl.    : -?- 57 år, Halvor 13 år,Oluf 10 år, Esten 8 år.
Øien 1 øre        :Erik 31 år,Tore 71 år, Oluf Eriksen 1 år.
Lunset 8 mkl.     :Aren 41 år,Halvor Arensen 8 år.
Stranden 1 øre    :Oluf 37 år, Beraug Johnsen 12 år,Thore 8 år,
                   Roald 5 år.
Steker 1 øre      :Enken Marit, Løden 33 år,Arnphind Lødensen 10 år,
                   Halvor Lødensen 1 mnd.
Bjerkaas 1 øre    :Ole 31 år,forsørger Erik 81 år,bruger 1/2 øre.
                   Endre Olsen 2 år. Povel 55 år,bruger 1/2 øre,Haldor
                   Povelsen 8 år.

Wiigen 1 øre      :Bruges av Bjørn Barstad.
Wiigen 1 øre      :Bruges af Gysten Mælum. Husm.Bersvend Halvorsen 37
                   år.Barn:Halvor og en til (Tvillinger) 4 år.
Sneve 1 øre 3 mkl.:Aren Olsen 81 år.
Sneve 1 øre 3 mkl.:Halvor 37 år, Haldo Halvorsen 4 år.
Sneve 1 øre 6 mkl.:Ingebrigt 41 år,Arnt Larsen 7 år,Husm.Bjørn 51 år.
Vammer 1 øre 3 mkl:Tarald Jonsen 51 år.Hellef Taraldsen 8 år.
Vammer 1 øre      :Bruges af Anders Rise. Husm.Olluf Jonsen 51 år,og
                   sønner Jon 8 år, Halvor 1 1/2 år.
Vammer 1 øre      :Even 47 år,Sivert Evensen 8 år,Olluf Evensen 6 år.
Vammer 1 øre      :Tarald Olsen 51 år,Olluf Taraldsen 9 år.
                   Værfader:Asbiørn 65 år.
Loe 18 mkl.       :Svend 48 år, forsørger Trond Olsen 61 år.Ingebrigt
                   Knudsen 8 år.
Loe 18 mkl.       :Even 51 år,Even Evensen 15 år,Gysten Olsen 8 år.
Ounum 1 øre 3 mkl.:Aren 41 år, Siver Arntsen 7 år.
Buen 1 øre        :oluf 18 år, Oluf Buen 10 år.
Gorset 18 mkl.    :klokkeren Hans 54 år.
Gorset 18 mkl.    :Tarald Lødensen 53 år,Løden Taraldsen 5 år.
Stuen 1 øre       :Jon 81 år, Rasmus Gundersen 12 år.
Lycken 18 mkl.    :Ingebrigt 37 år,faderen Halvor 81 år,Anders
                   Ingebrigtsen 4 år, Anders --??-- 2 mnd.
 
 

Weckved 21 mkl.  :Ingebrigt Bersvendsen 41 år,Even Bersvendsen 9 år,
                  Bersvend 5 år, Michel Jonsen 7 år.
Wechved 21 mkl.  :Ingberigt Andersen 32 år.
Stensem 21 mkl.  :Sivert ? 57 år, Olle Olsen 12 år.
Stensem 18 mkl.  :Johannes 31 år.
Hinset 18 mkl.   :Tharald 45 år, Oluf Tharaldsen 10 år, Husm.Kolbj.
                  51 år.
Hinset 18 mkl.   :Olle Iversen 29 år Siver Iversen 12 år
Hinset 18 mkl.   :Arne 25 år, Jon Jonsen 9 år.
Bøe 1 øre 3 mkl. :Jon Beraugsen 31 år.
Bøe 1 øre 2 mkl. :Halvor 51 år., Erik Halvorsen 15 år,Beraug Halvor-
                  sen 12 år.
Bøe 1 øre 2 mkl. :Esten 31 år.
Bøe 17 mkl.      :Jon Gundersen 62 år, Lars Olsen 10 år.
Sliper 18 mkl.   :Peder 51 år. Esten Ellingsen 5 år.
Sliper 18 mkl.   :Oluf 31 år, Jon Jetmundsen 10 år, Husm.Halvor
                  Jonsen 51 år.
Ishoell 15 mkl.  :Jon Halvorsen 35 år,Halvor Jonsen 16 år.
Ishoell 15 mkl.  :Arn Larsen 46 år, Lars Olufsen 13 år.
Ishoell 15 mkl.  :Oluf 41 år, Ole Olufsen 5 år.
Ishoell 15 mkl.  :Jon 52 år, Endre Jonsen 10 år.
Klette '8 mkl.   :Ingebrigt 45 år.
Klette 18 mkl.   ;Olluf Povelsen 39 år. Stengrim 12, Olluf 10 år.
Klette 18 1/2 mkl:Even 34 år,Even Evensen 7 år,Ingebrigt Knudsen 23 år
Aalbu 18 mkl.    :Olef 49 år.
Aalbu 18 mkl.    ;Enken Ildri,Jon Gystensen 15 år,Gysten Eriksen 7 år.
Huustoft         :Oluf 57 år, Ouden Olsen 12 år.
Aalbu 18 mkl.    :Enken Guru,Stengrim 75, Esten Eriksen 13 år,f.t. i
                  Meldalen.
Haugen med det som bruges i Stensem, 22 1/2 mkl.:Povel 43 år,fader
                  Niels 81 år.
Grøte 18 mkl.    :Ouden 63 år, Hans Oudensen 10, Giermund 7 år.
Grøte 18 mkl.    :Halvor 39 år.
Nerhoel 18 mkl.  :Oluf Arnsen 61 år,Ouden Olsen 8 år.
Stsager 15 mkl.  :Enken Rannei. Husm. Ole Halvorsen 41 år. Anders 61
                  år, son Olsf Andersen 6 år.
Lønset 19 1/2 mkl:Gysten 56 år.
Lønset 19 1/2 Mkl:Povel 43 år,forsørger Johans 91 år,Arn Povelsen 6 år
Bacen 19 1/2 mkl:Arn 51 år,forsørger Tore Halvorsen 61 år, Engel Inge-
                 brigtsen 14 år, Husm. Hans Larsen 51 år, son Lars
                 Hansen 12 år ? Hallstein 51 år.
Bachen 19 1/2 mkl:Thore Larsen 51 år,Halvor Toresen 11 år,Knut Toresen
                  5 år.
Munchvold 15 mkl.:Povel 41 år,Povel 10 år,Esten 4 år,Sivert Siversen
                  10 år.
Munchvold 15 mkl.: Oluf 61 år.
Sæter 18 mkl.    :Povel 54 år, Erik P. 7 år,krøpling,Halvor P.6 år.
Sæter 18 mkl.    :Anders 47 år, Sivert Eriksen 17 år.
Engen 18 mkl.    :Oluf Hansen 57 år, Oluf Olsen 9 år.
Engen 18 mkl.    :Knud Andersen 41 år.forsørger Peder 77 år.
Riise 21 mkl.    :Oluf ? 43 år, Einer Taraldsen 11 år.
                  Husm.Anders Jonsen 51 år.
Riise 18 mkl.    :Peder 51 år,Erik Pedersen 11 år,Engel 8 år,Oluf 9 år
                  Povel 4 år.
Loe 1 øre 6 mkl. :Ingebrigt 55 år,Halvor Ingebrigtsen 13 år,Oluf Inge-
                  brigtsen 9 år.
 
 

Loe 1 øre        :Peder 47 år
Loe 1 øre 3 mkl. :Hans 28 år,Knud Lødensen 12 år.
Loe 1 øre 3 mkl. :Aren 62 år,Helleuf Arensen 35 år,Anders Helleusen
                  20 uger.
Stølen 18 mkl.   :Haagen 41 år,Aren Halvorsen 8 år,Oluf Larsen 12 år.
Stølen 18 mkl.   :Enken Ane, Elling Olsen 10 år.
Skorem 15 mkl.   :Oluf 56 år, Ingebrigt Olsen 12 år.
Haacker 17 mkl.  :Erik 47 år.Løden 12 år,Even 5 år,Erik 8 år,svag af
                  fallende syke.
Haacker 15 mkl.  :Gysten 39 år,Oluf G.10 år,Erik G. 7 år.
Haacker 15 mkl.  :Povle 51 år, Bersvend 5 år,Rasmus 2 år.
Dørum 1 øre 12 mkl:Aren Olsen 49 år,Ole Arensen 8 år.
Dørum 1 øre      :Anders 43 år,forsørger Raagier 71 år,Aren Andersen
                  10 år,Iver Andersen 2 år.
Dørum 1 øre      :Aren Eriksen 73 år,Erik 9 år,Elling 3 år,Sivert 1
                  mnd. Iver Ellefsen 14 år.

                H a l f e  Ø d e g a a r d e.
Hage 1/2 øre    :Hans 41 år, faderen Olle 71 år,Lars Eriksen 9 år.
Hornet 1/2 øre  :Knut 31 år,forsørger Erik 81 år, Erik 3 år,Ouden 1
                 mnd. Rasmus Olsen 10 år.
Breyen 1/2 øre  :Enken Barbro. Erik Larsen 14 år.
                 Huskvinde:Marit og sonen Ouden 7 år.
Furenes 1/2 øre :Halvor 41 år.Jøsten Halvorsen 13 år.Husm.Halvor 51
                 år,Iver Halvoersen 12 år,Erik 8 år og Engel 13 år.
Nerhoel 1/2 øre :Gudbrand 47 år.Esten Svendsen 13 år,Morten Gudbrs.
                 10 år, Sivert Olsen 8 år.
Lycken 1/2 øre  :Peder  31 år.
Stenboe 1/2 øre :Peder 24 år, forsørger Ole Andersen 74 år.
                 Husm. Biørn 54 år,sonen Gunder.
Løchseter 1/2 øre:Hans 51 år,born Knut 10 år,Halvor 8 år,Ouden 6 år.
Sæte 1/2 øre    :Løden 31 år. Ouden Pedersen 10 år,Halvor P. 6 år.
Stølen 6 mkl.   :Oluf 43 år.
Horflie 1/2 øre :Jon 31 år.Born:Halvor 6 år,Knud 3 år. Husmand Sivert
                 Haagensen 41 år,son Halvor 4 år. Brøneld Olsen ? år,
                 Raagier, ??  born:Anders Olsen 9 år, Haagen 7 år.
Klæthammer 1/2 øre:Anders 44 år, Olle 7 år,Esten 8 år,Lars 3 år,
                 Magnus 3 år.
Liabø 1/2 øre   :Hans 57 år, Husmann Jon Tørrisen 61 år.
Liabø 1/2 øre   :Oluf 51 år, Anders 7 år, Haldor 5 år.
Blochuus 1/2 øre:Enken Marit bruger 6 mkl.Oluf bruger 6 mkl.
                 Haldor Olsen 12 år, Knud Olsen 9 år.
Svartøien1/2 øre:Oluf 41 år. Gunnar 4 år, John og Knud 2 år.Tvill.
Gottem 1/2 øre  :Ingebrigt 54 år. Anders Olsen 2 1/2 år.
Skreen 1/2 øre  :Povel 67 år. Halvor Knudsen 13 år.
Stølen 9 mkl.   :Knud 51 år. born Jon 7 år, Sumund 6 år.
Hagen 1/2 øre   :Ouden 41 år.born Ellev 8 år,Roald 4 år,
                 Husm. Esten 50 år, son Olaf 4 år.
Halset 1/2 øre  :Aren 61 år.
Nerlien 1/2 øre :Enken Ingeborg. Oluf Sivertsen 3 1/2 år.
Lien 1/2 øre    :Peder 51 år.born:Esten 11 år,Halvor 9 år,Erik 7 år
                 Christopher 5 år, Oluf 2 år, Even 1 mnd.
Aalbu 1/2 øre   :Enken Marit. son Jon Halvorsen 10 år.
 
 
 
 
 
 

                   R y d n i n g s p l a d s e.
Snefast 3 mkl.  :Bruges af Povel Gulager.
Breyen 6 mkl.   :Haldor 57 år. Knud Haldorsen 12 år Johannes 20 år,
                 Oluf 10 år.
Eggen 6 mkl     :Anders 41 år,bruger 3 mkl.Halvor Torved bruger 3 mkl.
                 Sivert 10 år, Oluf Andersen 4 år.
Skindset 6 mkl. :Engel Larsen 41 år,far Lars 81 år.Erik Engelsen 1 mnd
Haugen 6 mkl.   :Bruges av Povel Emangen.
Vasli 6 mkl.    :Esten 45 år bruger 3 mkl.Lars bruger 3 mkl.
                 Born:Halvor 5 år,Aren E. 1 år.
                 Husm. Løden Hansen 51 år.born:Halvor 8 år, Oluf 7 år,
                 Bersvend 3 år.
Vasli 6 mkl.    :Morten 45 år, faren Andersx 101 år.
Slipersæter 6 mkl. Bruges av Slipermendene.
Grendsen 6 mkl. ;John 51 år.
Bechen 6 mkl.   :Seming 37 år. Husm. Løden Hansen 51 år,Ole Hansen 49
                 år,Biørn Hansen ??,son Povle Lødensen 8 år.
Jamtsæter 6 mkl.:Lars 41 år. Halvor Larsen 4 år.
Morchen 6 mkl.  :Iver 48 år. Oluf Iversen 1 år.
Utem 9 mkl.     :Seming 39 år. Christopher 6 år.
Myren 6 mkl.    :Ingebrigt 70 år. Even 9 år.
                 Husmann: ??    son Haldor.
Morchen 6 mkl.  :Anders 61 år, Endre Andersen 9 år.
Aamotsdal 6 mkl :Oluf 33 år,Ole Olsen 10 år,Ingebrigt 3 år, Løden
                 Lødensen 12 år,Ingebrigt Ingebrigtsen 13 år.
Wolden 3 mkl.   :Lars 51 år.Oluf Larsen 9 år,Oluf Larsen 5 år.
Halset 6 mkl.   :Haldor 65 år, Svend Ingebrigtsen 6 år.
                 Husm.Svend ? barn Iver Svends.6 år,Knud Svends.3 år.
Donnelie 6 mkl. :Jon 39 år. Knud Jonsen 2 1/2 år.
Fagerhaug 6 mkl.:Oluf 57 år.Even Olsen 12 år,Even Svendsen 2 1/2 år.
Snurrueggen6 mkl;Povel 31 år. Halstein Knudsen 8 år.
Strandsæter 6 mkl:Even 51 år.Jon Sifuersen 24 år.forl.år i Sunndalen.
Myren 6 mkl.    :Sifuer 41 år,
Stubben 6 mkl.  :bruges af Povel Snurrueggen.
Pøiten 6 mkl.   :Enken. Husm. Hans Jonsen 61 år.
Vasli 6 mkl.    :Jon 42 år. Bjørn Jonsen 11 år.
Storli 3 mkl.   :Peder 44 år. Einer Jonsen 11 år.
Nysæter 6 mkl   :Nils 61 år.Nils 34 år,Erik 21 år.
                 Husm:Anders Eriksen 54 år, Jon 5 år,Endre 1 1/2 år.
Bringsjord 6 mkl:Efven 27 år, farbror Peder 61 år.
                 Husm:Halvor Larsen 57 år.
Bringsjord 6 mkl:Ole 89 år.Oluf 9 år,Jon 7 år,Lars 4 år.
Bjørgen 6 mkl.  :Niels 51 år.
Bjørgen 6 mkl.  :Michel 41 år. Endre ERiksen 11 år.
Lien 6 mkl.     :Even 57 år, Lars 9 år.
                 Husm: Biørn 51 år,sonChristopher 6 år.
Lien 6 mkl.     :bruges af Vognild.
Aalbu 6 mkl.    :Oluf Haldosen 61 år, Oluf Olsen 29 år.Ole Olsen 2 år.
Nyhuus 6 mkl.   :Enken Mali.
Nyhuus 6 mkl.   :Aren 51 år.
Sletten 6 mkl.  :Bruger 3 mkl av Erik Ellingsen Skarsem, 3 mkl. af
                 Anders Dørum.
Vognilsdslette 3 mkl.Bruges af Erik åå Vognild.
Stafset 3 mkl.  :Ouden 39 år, farenFriedrich 89 år.
Baglie 6 mkl.   :Peder 29 år.Elling Pedersen 1 år.
Storli 3 mkl.   :Sifuer 61 år.
 

              J o r d e b o g  o g  m a n d t al 1 9 6 4.
                  (Feil årstall, truleg 1664.oøh)
        paa Opdals Præstegield efter Bøndenes egen avgivrelse.
Fulde gaarde:
Miøen 2 Spand   :Gullich 62 aar,sønnene Jon 20 aar,Arn 16 aar Knud 12
                 aar.Knegter:Ingebrigt Gullichsen ? 36 år,Halvor Olav-
                 sen 36 ar.Husmann Svein 62 aar.
Haacher 1 1/2 Spand og 1 øre. Bruges av meg Pastore på ?
Haaxeng 1 1/2 Spand og 1 øre:Haagen 40 aar,Ifuer 25 aar,tjenestedreng.
Ytter Vognild 1 1/2 Spand og 8 mkl. Løden 48 år,+ sønnen Svend Løden-
                 sen 20 aar.
Gulager 1/2 Spand: ?  90 aar,Johans 40 aar,Arne 36 aar.

               U n d e r  f u l l e  g a  a r d e.
Hefle   Spand 6 øre:Tron 57 aar,son Jon. Knegt Larsd Tronsen 23 aar,.
Gulager 8 mkl.  ? 70 år, Ingebrigt 47 år.
Vekved 12 mkl. Jøsten 53 år,Husmand Stengrim Torve 63 år.
Bryggen  ?      ;Joen 32 år.
Ørstad          :Joen 90 år,Morten 56 år,bøgsler det halve,sønnene ?
                 Jonsen 15 1/2 år,Erik J. 40 år, Knud 37 år, ? 31 år.
Rise 1 Spand    :Ole Olsen, 40 år. Ole 18 år.
Skiørstad       :Lødden 60 år Arnfind Lødensen 14 år.Arne Arntsen 13
                 år
Kvalsjord med det som bruges i Vekved og Stensem 1 Spand 19 1/2 mkl.
                1 Spand 6 mkl.Enken Marit, Stengrim 25 år,Henrik
                Knudsen 23 år,Ingebrigt Knudsen 17 år.
                Eystein ? 43 år,Stengrim 43 år,Siver 40 år.Anders 24
                år,Henrik Ingebrigtsen 23 år.
Vekved 2 øre 16 mkl:Biørn 40 år. Ole Andersen 20 år.
Bierche 2 1/2 øre:Halvor 50 år. Ole Arnesen 32 år.
Bierche 2 1/2 øre:Peder ? 85 år.Esten Halvorsen 30 år.
Aunum 2 øre 8 mkl.:Ole Olsen 45 år. Jon Olsen 47 år.
Hoel 2 øre 9 mkl.:Ingebrigt 60 år,Erik 32 år,Ole 30 år,Stener 21 år.
                Hans 20 år,Knud 13 år, + 2 husmend:Knud og ??
Skarsem 2 øre 15 mkl.:Erik Toresen 44 år,Ingebrigvt Gunnersen 13 år,
                vanfør,Ole Angrimsen 20 år.
Vognild 2 1/2 øre 2 mkl.:Ingebrigt 40 år. faren Erik 80 år.
Vognild 2 1/2 øre 2 mkl.Hans 56 år.
Sneve 2 øre 11 1/2 mkl.  S ?? 46år. Halvor 40 år, ??
Sneve 2 øre 11 1/2 mkl.:Olaf 50 år,+ 96 år,Ole Lødensen 17 år.

                     H a l v e  g a a r d e.
Rise 1/2 Spand:Andere 78 år. Husmann:Salomon 40 år.
Løkken 1/2 Spand:Jon 63 år.Erik Johnsen 31 år, Rasmus 20 år. Erik
                 Knudsen 40 år.
Vognild 1 øre 15 mkl:Enken Siri.Ole Arntsen,blind,Erik Arntsen 18 år.
Vognild 1/2 Spand 8 mkl.Ole 50 år.  Sivert   ?  26 år.
Vognild 1/2 Spand 8 mkl.Sivert Jensen 50 år. Joen Sivertsen 25 år,
                 Jens 80 år.
Vognild 1/2 Spand 8 mkl:Elling 26 år,faren Arn 65 år,Ole Estensen 18
                  år.
Vognild 1/2 Spand 8 mkl: ??Estensen 53 år.Ouden Siffuersen 15 år.
Torved 1/2 Spand 2 mkl:Halvor 80 år,Sæmund Olsen 36 år,Bjørn 30 år.
Aalboe 1/2 Spand 18 mkl:Ingebrigt 56 år, ? Lars 32 år,Knud Estensen
                  19 år, Ifuer 19 år, Ouden 22 år.
Gravaune  ??     :Ifuer 50 år,
 
 

Vindalen 1/2 Spand:Tor Roaldsen 30 år.Ole Andersen 30 år, Erik
                   Torsen 12 år.
Vindalen 1/2 Spand:Tor Beraugsen 60 år, Halvor Torsen 40 år.
Vindalen 1/2 Spnad:Jon Olsen 30 år, Ifuer 13 år, Ole Toresen 20 år
Uff 1/2 Spand:     Even 47 år,
Wiigen 1 Spand    :Olle 40 år.
Wiigen 1 Spand    :Othar 60 år,Ellef Otharsen 13 år.Olle Halvorsen
                   40 år.
Birchager 1/2 Spand:Aren 48 år.
Snefve 1 Spand 1 øre:Olle Halvorsen 36 år. Ellev 19 år,Povel Olsen
                   17 år.
Ørstad 1 øre 20 mkl:Halvor 64 år,Ouden Olsen 30 år.Nils Halvorsen
                    23 år.
Ørstad 1 øre 20 mkl:Sifuer 31 år.Hallsten Toresen 28 år.
Farbregd 1 Spand   :Ouden 34 år,Erik Lødensen 24 år.Olle Sifuer-
                    sen 27 år.Husm.Jacob 52 år,Olluf Estensen 50 år.
Engen 1/2 Spand    :Olle Olsen 27 år,.Løden Lødensen 13 år. Ole
                    Larsen 13 år.
Rise 1 Spand      :Stengrim 30 år.Rasmus Hansen 20 år,Ole Baardsen
                   24 år.
Rise ???          : ?? 45 år, Erik Estensen 22 år,Anders Pedersen 19
                   år.
Rise  ???         ;Esten Jonsen 40 år, Ole 30 år.Jon Estensen 14 år.
Rise              :  --Olsen 40 år. Hans ? 21 år.
Loe 1 Spand       :Jon 53 å. Ole Jonsen 27 år, -?  25 år,Stengrim
                   Jonsen 20 år.
Loe 1 Spand       : --? 44 år.Ole Rasmusen 27 år.Ingebrigt Lødensen
                    16 år.
Loe 1 Spand       ;Christopher 52 år.
Hefle 1/2 Spand   :Joen 76 år.Stengrim Joensen 36 år.Ole Joensen 14 år
Hefle 1 Spand 3 mkl:Arnt 57 år,Sivert Arntsen 20 år.Peder Arnts. 13 år
Drivstuen,frigaard under Dovrefjeld: Stener 46 år.Ole Stenersen 13 år.
                  Tjener Arne Jøstensen. 23 år.
Gjedsinger 1/2 Spand: Drifstuen sin aflsgaard.
Nord Miøen 1/2 Spand:Ingebrigt60 år. Halvor Ingebr.21 år,Ingebrigt 16.
                   år.Husmand: ? Andersen, gammel.
Skjørstad 2 øre   : Ole 60 år,Esten Olsen 28 år,Joen Olsen 14 år.
Rødveien 1 øre 12 mkl.:Erik 23 år.
Setter 2 øre      :Enken Marit bruger 32 mkl.Halvor Olsen 30 år, ? 20
                   år, Knegt Joen Olsen 28 år. Husmand Jon Eriksen,
                   vanfør 30 år. Tarald 44 år bruger 1 mkl.
Aunum 1 Spand 10 1/2 mkl:Sifuer 57 år.Tjener Joen Hansen 14 år.
Aunum 1 Spand     : --Ollufsen 56 år,børn Knud 23 år,Efven 10 år og
                   Esten 14 år.
Bierche 2 øre     :Ingebrigt Halvorsen 50 år. --Rasmusen 14 år.
Bierche 1 Spand 10 mkl:Ingebrigt Rasmusen 50 år Tjener Erik Andersen
                   20 år. Husm.Løden Beraugsen 20 år.
Aunum 2 øre       :Olle ?   Ingebrigt Olsen 16 år.
Gryttingen 1 øre  :Bruges af Halvor
Vollen 2 øre 6 mkl:Løden 50 år. Tjener Rasmus 20 år.
Gaarset 3 mkl.?   :Stengrim 26 år.
Gaarset 1 Spand   :Tarald Olsen 43 år. Tjener Tor Lødensen13 år,
                   Husm. ? Olsen 45 år, vanfør.
Gaarset 1/2 Spand :Enken Randi.børn Ellef Jonsen 44 år,Ole Halvorsen
                   37 år, Iver Halvorsen20 år.Knegt Sifuer Halvorsen
                   25 år.
 
 
 

Skarsem 2 øre     :Efven 58 år.Einar Efvensen 15 år.Tjenere:Ingebrigt
                   Ingebrigtsen 20 år, Lars Olsen 40 år.
Grøtte 1/2 Spand 5 mkl:Aren ? 70 år.
Størvold 2 øre    :Koldbiørn 65 år, Joen 30 år.Erik Olsen 16 år.
Størvold 2 øre 3 mkl:Aasmund ? 50 år.
Vekved 1/2 Spand 9 mkl:Halvor 40 år.tjener Aren Jensen 28 år.
Vekved 1/2 Spand  :Ingebrigt 67 år, Rasmus 39 år.
Dørrum 1/2 Spand  :Knud 54 år.Haldor Ellefsen 28 år,Ellev Knudsen 26
                   Bjørn Knudsen 17 år. Husm: Olle og Huusqw., ?
Dørrum 1 Spand    :Tore 44 år. tjener Løden Toresen 14 år.
                   Husm.Aren Hansen og en til.
Dørrem 1 Spand 7 1/2 mkl:Rasmus 50 år, Esten Rasmusen 26 år,Stengrim
                   Halvorsen fostersønn 18 år.
Dørrem 1/2 Spand 3 mkl:Ingebrigt 31 år,Jon Knudsen 34 år.
Detlie m/Tilset 1 Spand 6 mkl.:Endre 70 år,Esten 68 år,Brødre som ere
                  i brød sammen.
Hoel 2 øre 6 mkl. :Ifuer 22 år,faren Olle 56 år,Olle Halvorsen 24 år.
                   Jon Tørrisen 50 år.
Bågåstronda?
Bøe 2 øre        :Ouden 57 år, Olle Oudensen 14 år.
Bøe 2 øre        :Gunnar 31 år,Sjur Siversen 18 år,Ingebrigt Siversen
                  1 1/2 år.
Bøe 2 øre        :Aren 23 år.. Svend Svendsen 25 år,vanfør.
Bøe 2 øre        : --?-- 62 år.
Mælum 2 øre      :Jøsten 60 år,bruger 1 Spand ?.Olle Jøstensen bruger
                  3 mkl?  Knegt Johs. Eriksen 20 år.
Mælum 2 øre      :Ellen ? 44 år.
Backen 1 Spand 3 mkl:Olle 25 år. Olle Ellingsen 18 år,Olle Eriksen 14
                  år.Simen 40 år, løsdreng.
Setteren 1/2 Spand:Peder 72 år.
Setter 1 Spand 8 mkl:Olle 50 år, Olle Olsen 20 år.
Setter 1/2 Spand 8 mkl. Løden 43 år. Olle Eriksen 17 år.
 


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel