Jordebog frå 1661 i Oppdal.  Avskrift: Ivar Hoel


 

                      J O R D E B O G  1 6 6 1.

Hocher      Anders Roaldsen       Olbue        Stengrim og Olle
Prestegaarden Hocher  Jostein.      "          Enken
            Povel og Erik.          "          Haldor Olsen
Ranem      Olle                     "          Ingebrigt
Gulager    Esten og Povel           "          Olle Nilsen
løchen     John                     "          Enken
Skarsem    Svend                    "          Erik Andersen
Skarsem    Gunder Johnsen         Hustoft      Olle
Grøte      Even,Anders og enken   Hagge        Ouden
Størvold   Amund og Kolbein       Horne        Erik
Wechved    Bjørn og Jøsten        Breen        Helle ?
   "       Olle og Ingebrigt        "          Enken
   "       Ingedbrigt               "          Halvor
   "       Haldor og Knut         Munkvold     Haldo og Peder
Tiufe      Svend                  Eggen        Anders Haldor og
Vognild    Haldor                              Lauritz
Yttre Vognild Svend               Skindset     Lauritz
Vognild   Arne                   Furunes      Haldor
   "       Olle                   Bøe          John
   "       Olle                   Øien         Tore
   "       Sifuer                 Hoel         Olle Amund og
   "       Esten                               Ingebrigt
   "       Sifuer                 Nerhol       Gudbrand
Klet       Sven                     "          Olle
Qualsjord  Marit og Erik husm.    Ratte        Ingebrigt
   "       Enken og Arnt          Grafuen      Ifver
Brøgen     John                   Lundset      Aren
Hokseng    Haaggen                Løchen       Enchen
Engelsjord John                   Vindal       Tore og Roald
   "       Arnt Vognild              "         Tore og Olle
Sedtsager  Lars og Svend          Stølen       Olle
Hogset     Olfve og Engel         Stenbo       Olle
Stensem    Even og Asbjørn        Haugen       Løden
   "       Sifuer                 Vassli       Arn og Sifuer
Haugen     Nils                     "          Baard
Rolfsjord  Peder                  Storli       Olle og John
Slette     Reier                    "          Morten
Snefast    Ellend                 Slipersæter  Biørn
Hinset     Knut                   Løchsæter    Hans
   "       Tarald og Olle         Bierchli     Olle
   "       Enken                  Setter       Endre
Dørum      Knut og Tore           Haferli      Berge ??
   "       Rasmus                 Detlie       Endre og Esten
   "       Ingebrigt              Slipper      Even og Ingebrigt
Bache      Olle og Aren              "         Peder og Olle
Dørum      Aren og Anders         Stecher      Enchen
   "       Anders Eriksen         Emang        Enchen
Klet       Enken og Olle          Klethammer   Anders
  "        Olle Iversen og        Nyehuus      Arn og Peder
           Eivind.                Slipersæter  Haldoe
Toftager   Johannes               Liabø        Olle og Hans
Torvhaug   Gunder                 Grensen      Jon
Torfve     Haldor                 Bachli       Olle
  "        David og Jon
           Andersen

Bækken       Seming               "           Knut Olsen
  "          Løden og Olle        "           Olle
             husmænd              "           Aichen ?
Tilset       Olle                 "           Arn
Whem(Utem)   Seming               "           enken og Peder
Strand       Enken               Nerloe       Arn
Jamtsetter   Lauritz             Hagge        Hans
Strandsetter Svend               Loe          Sifuer
Blockhus     Olle                 "           Eivind
Morchen      Enken                "           Trund
Hoel         Arne                 "           Jens
Myhren       Ingebrigt            "           Christopher
Uff          Arne                Hefle        Sæmund
Svart Øie    ....                  "          Olle
Morchen      Haldor                "          Jon
Nysæter      Nils og Haldor      Mjøen        Gullich
Bringjord    Olle og Peder       Normjøen     Gullich
Bjørgen      Nils og Olle        Mjøen        Ingebrigt
Lie          Peder               Skjørstad    Arne
  "          enken og Povel         "         Olle
Bierkaas     Erik                Haugen       enchen
Vigen        Olle                Setter       enchen
  "          Christopher           "          Olle
  "          Biørn og Jøsten       "          Engel og Løden
Bøe          Biørn               Aune         Bersvend
Mellem       Peder                 "          Arnt
Bierchager   Arn Snefue            "          Niels
Snefue       Ingebrigt           Biørndal     Olle og Ellef
   "         Haagens arv.        Bierche      Peder
   "         Jon                    "         Halvor
   "         Haldor              Grytingen    Haldor
   "         Ole Olsen           Vold         Løden
   "         Sifuer og Arn       Øver Gorset  Knud
Hoel         Ingebrigt           Gorset       Povel
  "          enken Ellen         Buen         Olle
  "          enken Marit         Gaarset      Tarald
Ørstad       Sifuer                 "         Hans klocker
   "         Haldo og Jon           "         Enken
Forbregd     Ingebrigt              "         Iver
Setter       enken                  "         Haldor
   "         Ouden og Peder      Støllen      Olle og Haagen
Fossem       Ingebrigt og Anders Halset       Aren
Skorem       Ouden og Olle         "          Haldor
Gottem       Ingebrigt           Rønningen    Arne
Skreen       Povel                   "        Olle
Vambrem      Eivind              Nerlie       Erik
  "          Anders              Lien         Ouden
  "          Tarald og Asbjørn   Midtskog     Olle
Støllen      Knut                Stafaae      Fredrik
Aamotsdal    Olle                Donnelie     Jon
Setter       Paul og Anders      Fagerhaug    Olle
Vold         Lauritz             Stuen        Jon
Enge         Olle Olsen          Snøreggen    Arne
  "          Peder og Olle       Myren        Sifur
Storli       Sifuer              Pøiten       Erik
Stubban      Knut                Baglien      Enchen
Holden       Arne


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel