Fleire fotografi av ©la Ø. Hoel:

Nokre eldre foto scanna frå lysbilder

Fleire eldre foto

Første serie med foto frå digitalt kamera

Frå sommaren 2002

Ein hausttur på Vikerfjell 2003

Samling naturbilder

Solnedgang på Nordmjøen 

Vinterbilder  

Test