Kopiert fra ukjent nettsted:


Wife 1.0

Oppgradering til Wife 1.0
For en tid tilbake gjorde en venn av meg følgende. Han oppgraderte fra
programmet Girlfriend 1.0 til Wife 1.0 og oppdaget at det nye programmet
krevde så mye ressurser at det ble nesten umulig å kjøre andre programmer.
Han oppdaget at programmet Wife 1.0 også genererer en såkalt Child-prosess,
som i tiden fremover vil kreve enda mer ressurser av systemet. Ingen av
disse faktorene var nevnt i manualen eller produktinformasjonen, men andre
brukere har erfart liknende problemer med programmet. Wife 1.0 installerer
seg på en slik måte, at det alltid liggeraktivt og kan overvåke andre
systemaktiviteter.

Min venn har oppdaget at andre programmer som :

* Pokernight 2.3
* Beerbash 4.0
* Pubnight 7.0

ikke lenger lar seg kjøre, systemet kræsjer og gir feilmeldingen "Du har
utført en ulovlig operasjon" , dette på tross av at nevnte programmer
tidligere har kjørt perfekt. En annen ulempe med Wife 1.0 er at man ikke kan
velge bort uønskede Plug-ins som f.eks MotherInLaw 55.8 eller BrotherInLaw
Betaversjon. Dessuten kan det nevnes at Wife 1.0 er meget fattig på
funksjoner. Forslag til utbedringer i Wife 2.0:

* "Vis ikke denne meldingen en gang til" -knapp.
* Minimeringsknapp .
* En brukermanual som forklarer hvordan man avinstallerer Wife 1.0 uten å
fjerne ressurser fra systemet.

For a unnga problemer med Wife 1.0, er det bedre å oppgradere til Girlfriend
2.0 i stedet. Det er bare en hake. Du kan ikke installere Girlfriend 2.0 på
toppen av Girlfriend 1.0. Du må først avinstallere Girlfriend 1.0. Dette er
en "Bugg" som burde være kjent. Det oppstår konflikter dersom begge
versjoner skal dele de samme hardware-ressurser. Dette burde helt klart vært
gjort noe med.

For å gjøre det hele meget komplisert er programmet Girlfriend 1.0 laget
slik at ved en evt. avinstallasjon, vil fremdeles små fragmenter av
programmet ligge tilbake i systemet og påvirke Girlfriend 2.0. Et
irriterende moment her, er meldingsboksene som forteller fordelene ved å
holde seg til Wife 1.0. Wife 1.0 har også en udokumentert "Bugg". Om du
prøver å installere Mistress 1.1 før du avinstallerer Wife 1.0, kommer Wife
1.0 til å slette alle MsMoney-filene og så avinstallere seg selv helt
automatisk. Deretter vil det vere umulig å kjøre Mistress 1.1 fordi systemet
har for få ressurser.
For å unngå nevnte "Bugg", prøv a installere Mistress 1.1 på et helt annet
system og kjør aldri filoverføringer eller nettverk-tilkoblinger. Unngå også
Shareware som f.eks OneNightStand 2.0 som kan inneholde virus som påvirker
Wife 1.0. En annen løsning er å kjøre Mistress 1.1 via en Internetprovider
under falsk identitet. Men selv her bør du se opp for virus.