Klipp fra Hole kommunes websider tirsdag  2.2.1999:


Bygdebokforfatter mistet verdifullt historisk materiale.
Økokrim – løser saken

Fredag var en svart dag for bygdebokforfatter Gudmund Bakke.
 
I tre uker hadde han arbeidet med gamle historiske skrifter om Storøen helt tilbake fra 1200- tallet. 

Håndskrevne mantall, tingbøker, skattelister, skjøter, tinglysningsdokumenter, klagebrev til fogden, matrikkler og annet historisk og vanskelig tilgjengelig materiale var nøye studert og lagt inn på PC’n

Kapittelet han skrev på var omformulert og finlest en rekke ganger. Setningsbygningen og formuleringer var filet på i det uendelige – kapittelet var på det nærmeste ferdig da noen skjebnesvangre tastetrykk fjernet alt og dokumentet ble overskrevet. 
22 sider med tekst til den nye bygdeboka var borte – og det fantes verken sikkerhetskopier eller utskrifter. Bygdebok-komiteen skulle etter planen få ukastet til manus i løpet av helga for gjennomlesning, men materialet var søkk borte.

IT-ansvarlig i Hole kommune, Elisabeth Hval ble kontaktet – men måtte gi tapt i forsøket på å rekonstruere dataene. IT- og informasjonsleder Per Mandt ble kontaktet – men heller ikke han lykkedes i forsøket på å finne det som var borte. Så kom ideen om å kontakte en annen lokal dataekspert - spesialetterforsker Ola Ø Hoel i Økokrim. Han ble oppringt lørdag kveld. Hoel arbeider i Økokrim med datakriminalitet som spesialområde – og har lang erfaring i å finne fram slettet materiale fra PC’er hvor forbrytere forsøker å skjule sine spor.
 
Etter nitidig arbeid utover lørdagskvelden var teamet ikke kommet særlig nærmere en løsning.

De tok med seg problemet hjem og hver på sin kant forsøkte de å forske videre på saken. IT- og informasjonsleder kontaktet Ringnett i løpet av natten og etter hvert var hele IT-avdelingen i Hole brakt inn i saken. Ola Ø. Hoel kontaktet sine medarbeider i Økokrim og fikk sendt over programvare via internett. 

Søndag ettermiddag møttes de igjen – en rekke nye framgamgsmåter ble forsøkt, men først ved midnatt var dataene funnet – rekonstruert og printet ut. 

Da Gudmund Bakke kom på jobben mandag morgen lå alt han hadde mistet tilbake på pulten – og bygdebokforfatteren kunne puste lettet ut!

Hva lærte han mon tro?

–"At sikkerhetskopier er utrolig viktig og at samarbeid på tvers av forvaltningsorganer kan være meget nyttig!"

Spesialetterforsker Ola Ø. Hoel fra Økokrim bak PC'n. IT-ansvarlig Elisabeth Hval og den etterhvert svært så fornøyde bygdebokforfatter Gudmund Bakke.
""VI FANT DET!"
Spesialetterforsker Ola Ø. Hoel fra Økokrim bak PC'n. IT-ansvarlig Elisabeth Hval og den etterhvert svært så fornøyde bygdebokforfatter Gudmund Bakke.

Tekst og foto: Per Mandt