Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

 
1858 16/11:Ole Pedersen Bøe - Kristi Eriksdotter.
           Born:l Peder Olsen,17 år,2 John Olsen 9 år,3 Marit
                Olsdtr. g.m. Erik Eriksen Aalbu,4 Anne 2O åt,
                5 Ingeborg 13 år. Verge for sønene John Olsen
                Øyen, for døttrene Henrik Olsen Vasli.
1859 15/2 :Brit Olsdotter Vasli - ugift.
           Arvingar:1 sonen Henrik Taraldsen Vasli,3 veker gl.
                2 faren Ole Hebriksen Vasli,2 broren Henrik d.e.
                3 Henrik d.y.4 Ragnhild g.m. Oluf Svartøyen,
                5 Anne g.m.Ole Hansen Uv,6 Marit g.m. Nils
                  Ingebrigtsen Storli.
     s.d. :Oluf Johnsen Brænden -  Ellen.
           Arving:Berit Iversdotter Lien,morsøster av den døde.
                Oluf Johnsen hadde vore gift med Ellen som skulle
                være dotter av "en fremmed omvankende Bettler fra
                en fremmed bygd uten at noe nu for tiden ved at
                kunne angive bemeldte Ellens mulige Arvinger.
                Elen ble oppfostret her i bygden hos Paul Holsæt-
                eren, der forlengst er død"
     s.d. :Lars Olsen Aalbu - Kari Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Sivert Larsen 19 år,curator Knut Hansen Dørum
                2 Ole Larsen 15 år,formynder farbroren Sivert
                  Olsen Torve
                3 Marit Larsdotter g.m. Ingebrigt Ingebrigtsen
     23/6 :Anne Amundsdotter Solli, pige.
           Born:1 dottra Anne Olufsdotter 7 år gl.
     24/6 :Kristi Olsdtr. Ranum - Anders Toresen Ranum.
           Born:1 Tore Andersen 15 år,2 Ole Andersen 12 år,
                3 Mikkel 8 år og 4 Randi Andersdotter 6 år.
                Verge:Ingebrigt Hansen Bjerkaker for de 3 yngste
                      og morbroren John Olsen Vindal.
     29/6 :Brit Halvorsdotter Liabø - Ole Knutsen.
           Hennar born:1 Ole Isaksen 17 år,2 Kristi Isaksdtr.g.m.
                       Erik Johnsen Svartøygjelen,3 Gjertrud Isaksdtr.
                       19 år, formynder Ole J. Liabø.
     8/1o :Kari Knutsdtr.Tyve - Ingebrigt Knutsen.
           Born:1 Knut 16 år,2 Sigrid 8 år.
     15/11:Jøran Olsdotter Torve - John Johnsen Torve.
           Born:1 Marit Johnsdtr.12 år, 2 Eli Johnsdtr. 8 år,
     23/12:Dorthea Eriksdtr. Aalbu, pike.
           Arvingar;1 Faren Erik Eriksen Aalbu.2 halvbroren
                Ole Halvorsen,3 halvbroren Arnt Halvorsen,4 halv-
                søstra Randi g.m. Ole K.Dørum.5 halvsøstra
                Gjertrud Halvorsdtr.Aalbu 24 år,6 halvsøstra
                Kristi Halvorsdtr. Aalbu.
186O 19/6 :Marit Sivertsdtr. Ørstad - Arnt
           Born:1Ole Arntsen,2 Halvor Arntsen,Stenkjær,3 Marit
               Arntsdtr.død,har borna:a Peder Halvorsen,Vadsø,
               b Arnt Halvorsen,Verdalsøra,c Sivert Jensen,
               ukjennt adresse,antas død,4 Marit d.y.64 år på
               Ørstad,5 Ingeborg Arntsdotter,enke på Rise,
               6 Guri Arntsdotter,g.m. Mathias Hoel,7 Brit
               Arntsdotter,død har borna:a Ingebrigt, b Ole,
               som er død men har flere barn,men ukjennte,
               trolig i Målselvdalen. cMarit d.e.,d.Marit d.y.
               e.Brit, f.Rannei, samtlige i Målselvdalen.

186O 27/7 :Ingebrigt Rasmusen Skarsem - Dordi A.Dørrumsløkken.
           Born;1 Rasmus Ingebrigtsen, 2 Anne Ingebrigtsdtr.
                Laugverge:Arnt Taraldsen Blokkhus.
                Verge:farbroren Erik Rasmusen Skarsem.
     27/8 :Marit Hansdtr.Svarthaugen - Arnt. husmann.
           Hennar born:1 Anne Svendsdtr.29 år,2 Ragnhild Svends-
                dotter 27 år,3 uægte son Ole Eriksen,umyndig
                Verge:for Ragnhild: E. Mjøen.for Anne:Ole Eriks-
                en Skarsemog for den uægte sønn Halvor E.Gorset.
186O 22/9 :Esten Johnsen Vognild -Inger Svendsdotter.
           Born:1 Halvor Estensen 19 år,2 John Estensen 14 år,
                3 Svend Estensen 3 år,4 Sigrid Estensdtr. 16 år,
                5 Gjertrud Estensdotter.
                Verge:Roald Olsen Dørum.
     1/11 :Brit Andersdtr. Loe - Sven Olsen Loe.
           Born:1 Stengrim Svendsen 1O år,2 Marit Svensdtr.19 år
                Verger:Ole Larsen Rise og Anders Iversen Rise.
     2/11 :Sivert Sivertsen Mjøen  - Gjertrud Johnsdotter,d.1856.
           Born:1 John Sivertsen,myndig,2 Sivert Sivertsen 12 år,
                3 Ingebrigt Sivedrtsxen 10 år,4 Sigrid,myndig,
                5 Marit g.m.Ingebrigt Vekve,6 Anne Sivertsdtr.21
          7 Gjertrud 18 år,8 Gunhild Sivertsdtr. 15 år.
                Verger:Arnt Bakk,Anders J.Rised og Torsten
                       Sæteren.
     2O/11:Ole Hansen Rise -
           Born:1 Iver Olsen,2 Hans Olsen,3Marit d.e. 4 Marit
                d.y. Laugverge:Mikkel Skarsem.
                Verger:A. Rise,Ole Larsen Rise og Halvor Rise.
1861  9/1 :Marit Johannesdtr.Monshaugen-Anders
           Born:1 sonen John Andersen.
     18/6 :Simen Sivertsen Haaker.ungkar.
           Arving: Faren Sivert Christoffersen Haaker.
     2/6  :Marit Svendsdtr.Lien,eller Røtvei. ugift.
           Arvingar: 1 broren Peder Svendsen Lien, død, har
                borna:a.Iver Pedersen Lien.myndig,b.Arnt Ped-
                rsen Morken,myndig,c. Marit Pedersdtr. g.m.
                Anders Reiersen Myren i Rennebu.d.Guri Ped-
                ersdtr.myndig,f.Ingeborg Pedersdtr.
                2 søstra:Ingrid Svendsdtr.Stølen,død,har borna:
                 A:Hellaug Olsen Stølen.død har borna:1 Ole
                   Hellaugsen,myndig,2 Erik Hellaugsen,3 Ingrid
                   g.m.Hans Donali.4 Elen g.m. Arnt Stuen,
                   5 Marit g.m.Ingebrigt Viken,6 Ingeborg g.m.
                   Lars Heggkaasen,7 Marit 22 år,8 Randi 24 år
                 B:Iver Olsen Bjerke.myndig.
                 D:Ole Olsen Stuen,myndig
               3 søster Kari Svendsdtr.død,har sonen Arnt
                 Halvorsen Rønningen.
     28/12:Kari Johnsdtr. Kvalsjord - Arnt Arntsen (f.Vekve?)
           Testamente:1 sønnedotter Kari Pedersdtr.Kvalsjord,
                      2 dotterson Ingebrigt Arntsen 13 år.
                      3 dotterdotter Laura Arntsdtr.21 år.
                      Verge:Knut Knutsen Dørum.
     8/7  :Knut Ingebrigtsen Tyve,død i juni 1861.
           Arvingar:1 Faren Ingebrigt Knutsen Tyve.
                    2 søstra Sigrid Ingebrigtsdtr. Tyve.
                    Verge:Ingebrigt Arntsen Vekve.

1862 18/3 :Sigrid Knutsdtr. Stølen -Ole
           Born:1 Mikkel Olsen Stølen,2 Knut Olsen Støle,
                3 Anne Knutsdtr. 4 Fredrikke Knutsdtr.
                5 Olava Knutsdtr. 6 Marit Knutsdtr.
     2O/6 :Sivert Olsen Sæteren -ungkar.
           Arvingar:1 faren Ole Svendsen Sæteren.
                2 brorson ?? John Beraugsen Vindal,død,har
                borna:a.Ingeborg Johnsdtr.g.m. Iver E Vindal
                b.Marit Johnsdtr. g.m. Roald Løkkhaugen.
                3 John Beraugsen d.y. død,har dottra Guri
                Johnsdotter, ugift.
     29/8 :Ildri Arntsdotter Dørum, pike-
           Arvingar:1 faren Arnt Halvorsen Dørum.2 broren
                Iver Arntsen 14 år, 3 Marit Arntsdtr.17 år
                Verge:Hågen Iversen Mellemsæter.
    17/12 :Marit Sivertsdtr. Ørstad - Arnt
               1 Ole Arntsen Ørstad,myndig, 2 Marit Arntsdtr.død,
                 har borna:a Peder Haldorsen Sneve,Vadsø,b.Arnt,bor
                 Verdalsøra,c uægte søn Sivert Jensen Aalmen bor
                 Skjærstad. 3 Haldor Arntsen Ørstad. 4 Marit d.y.
               5 Ingeborg, 6 Guri g.m. Mathias Hoel, 7 Berit,død,
                 born:a Ingebrigt Olsen Ørstad,b.Ole Olsen Ørstad,
                 død, har borna:1 Ole Olsen Moen i Målselv, 2 Caro=
                 line Olsdtr. Moe, 5 år, Målselv. c.Randi Olsdtr.
                 g.m. Ole Larsen i Målselv, d Marit d.e. g.m. Reier
                Olsberg i Målselv, e Marit d.y. g.m. Gabriel Solli,
                f Berit Olsdtr. g.m. Hans Loe,Myrhaug,Målselv.
1863 10/1 :Marit Olsdtr Bjerke, pike.
          1 broren Hans Olsen Bjerke.2 Iver Olseb Bjerke.3
          Guri Olsdtr. Rønning,g.m. Arnt S Rønning.4 Marit
          Olsdtr.enke, 5 Mari Olsdtr. Bjerke 50 år,v/ kura-
          tor Jogn Mellem, 6 Kari Olsdtr. Bjerke, g.m. Hans,
          7 Marit Olsdtr. d.y. g.m.Arnt Th. Ranem eller Halse
    14/3 :Ingrid Hansdotter Lien-
          Faren Hans ILien. 1 søstra Hanna, 2 John Olsen Lien,
          3 Arnt Arntsen Sagen, 4 Ole Johnsen Kjelland.5 Sigrid
          Hansdtr. Hæverstølen, v/kurator Ole Stuen.
    s.d.  Knut Ingebrigtsen Rolfsjordhaug - Jøran Andersdtr.
          1 broren Ingebrigt Halvorsen Vognild, 2 Arnt Inge-
          brigtsen Emgelsjord.
    20/6 :Randi Ingebr.dtr.Presthaug - Jørgen Roaldsen.
          1sonen Roald Jørgensen 5 år gl.
    29/8 :Sivert Olsen Rise,Ekran - Sigrid Johnsdotter.
          1 broren John Olsen Rise,18 år,2 Ingebrigt Olsen Rise
          16 år,verge Torstein Sæteren. 3 Marit Olsdtr. g.m.
          Ole Ingebrigtsedn Volden. 4 Marit Olsdtr.g.m.skole=
          lærer Volden,5 Ragnhild Olsdtr.g.m.John E. Mjøen,
          6 Barbro.21 år,7 Oline,16 år.
    30/1o:Marit Evensdtr. Setsaker - John Mikkelsen setsaker.
          1 barn ? død 15/9 58 år gl.
 
 
 
 
 
 
 

1863 31/1o:Stener Halvorsen Engelsjord.
           1 broren Erik,død har borna: a Halvor Eriksen, b Iver
             Eriksen i Kvernvær,c Sivert i Målselv, d Erik på Inn-
             set, e Sigrid gift i Aure, f Marit, g Søborg  på Ytterøy.
           2 broren Sivert, død, har borna: a Halvor Sivertsen
             Vammer. b Sigrid Sivertdtr,g.m. Ole Olsen Loe.
           3 broren Ingebrigt Halvorsen Størvoldshaug,død, har
             borna: a Halvor  i Leinstrand,b Marit g.m.Ingebrigt
             Mortensen Nysæter,c Marit d.y. g.m.Iver Barstad,
             d Sigrid g.m.Hågen Larsen Dørum.e Kristi g.m. Hans
             Hansen Morken.
           4 broren Henrik Halvorsen Toftaker, død, har borna:
             a Halvor, b.Arnt, c Halvor d.y.
           5 Marit Halvorsdtr Engelsjord, tjener i Viken.
           6 Sigrid Halvorsdotter g.m. Arnt Engelsjord.
1864  9/1 :Knut Ingebrigtsen Dørrumshaugen- 67 år.
           1 Haldor Knutsen, død, har sonen Ingebrigt g.m.
             Kristine Henriksdtr.
           2 svigersonen Henrik Kletthammer, 3 svigersonen
             Lars Myran.
      4/6 :Marit Mikkelsdtr.Lønset -Ingebrigt Ingebrigtsen.
           1 Mikkel Ingebrigtsen 6 år gl. verge morfaren Mikkel
             Andersen Lønset.
       "  :John Andersen Ranem -
           Brorsønene; Anders,Arnt,og Paul Thoressøner.Sven
           Eriksen Bjerke g.m. Marit,Ole Eriksen  Størvold g.m.
           Ragnhild. Søsteren Marit Skjørstad. Iver Toresen d.y.
           Broren Mikkel Andersen Lønset.
    29/1o :Skolelærer Ingebrigt Olsen Grøtte.
           1 datterdatter Marit 1o år gl. verge/Even Myren.
           2 Ingebrigt Simensen Grøtte.død, har borna: a Inge-
             brigt Ingebrigtsen, b.Simen Ingebrigtysen, c Ole
             Ingebrigtsen, d Randi Ingebrigtsdtr.Grøtte, f Olava
             Grøtte og g Kari Grøtte.
    30/1o :Paul Eriksen Rise (Ekra) - Barbro Monsdotter.
           1 Peder Paulsen Rise, død har borna:a Barbro g.m.
             Peder Sivertsen Mellem,b.Sigrid på Merk i Rennebu.
             c Ingeborg, d. Anne 17 år.Verge:Paul Olsen Loe.
           2 Enok Paulsen. 3 Ingebrigt Paulsen, 4 Mons Paulsem,
             død, har borna: a Ole 21 år, b Paul, c.Sivert 13 år,
             d Barbro 11 år.
           5 John Paulsen, 6 Ole, d.e. 7 Ole d.y. 8 Ingeborg g.m.
             Ole Svendsen Sæterplass. 9 Marit g.m.Ole Pedersen
             Mjøarønningen,
     s.d. :Guri Evensdotter Vammer - ugift.
             Faren Even Evensen Vammer.
             Søskena:1 Ole Evensen Vammer, 2 Nils Evensen Vammer,
             3 John Eriksen Grønbakken.4 Even Evensen Vammer d.y.
             5 Gjertrud Evensdtr. Vammer
1865 13/2 :Anders Roaldsen Bløddighaug -Berit Paulsdotter.
           Hennar arvingar: Søskena 1 Guro Olsdotter Loe,
             2 John Evensen Morken, 3 Paul Olsen Loe, 4 Guri
               Olsdtr. Mjøen,5 Erik Evensen Fossem,6 Tosten
               Hansen Breestølen,7 Hans Olsen Breestølen, 8 John
               Paulsen Loe,død, har borna: Paul. John og Guri.
               som oppheld seg i Alta.
 

1865 21/3  :Sivert Johnsen Garåenget -
           John Sivertsen Garåenget og svigersønene Johannes
           Olsen Aalbu og Hellaug Halvorsen Haugen.
1865 21/3 :Ole Trondsen Sæter -
           Faren Trond Mikkelsen,gift 2 gonger: born av 2.ekte-
           skap:Johan og Marit.
1865 8/9 :Ole Andersen Bjerkager - Gungild Mikkelsdtr.
             1 Anna Marta Olsdtr.død, har borna: 1 Anton Johan-
             sen Bromstad, 14 år gl. i Trondheim.
             2 Ragnhild g.m. Ingebrigt Hansen Bjerkaker.
     "    :Marit Olsdtr. Myran - Sven Svendsen Myran.
           sonen Sven Svendsen 4 år, enearving.
   24/1o  :Knut Olsen Forbregd -
           1 broren Ole Olsen 2 broren Erik Olsen.
1866  7/9 :Jens Guttormsen Loe - ungkar.
           A Bestefarens søskende:1 Ole Jensen Loe,død,har borna:
             a Jens Olsen, b Gunder Olsen, c Marie Olsdtr. g.m.
             Ole Bersvendsen Loe, d Marit Olsdtr. g.m. Arnt
             Sivertsen Bøasæter i Helgeland.
             2 Lars Jensen Loe,død, har brona: a Ole Larsen Loe,
               b. Marie Larsdtr. g.m.Even Hansen Fosxsem.
             3 Marie Jensdtr, død, har borna: a Sivert Sivertsen
               Loe, b.Jens Sivertsen Loe.død, har borna: 1 Anders,
               2 Inger g.m. Jørgen Olsen. c.Ole Sivertsen d.e.
               Rise, d.Ole Sivertsen d.y. Loe, e Jøran Sivertsdtr.
               g.m. Ole Johnsen Hevle, f Marit Sivertsdtr. g.m. Ole
               Eriksen Ørstad. g.Sigrid Sivertsdtr. gift Munkvold.
           B Bestemora sine søsken: Dei er alle busett i Gudbrans
               dalen og har lita interesse for slekta i Oppdal.
1867 22/2 :Marit Rasmusdtr. Torve - Lars Roaldsen-
              1 Roald Larsen,død, g.m. Anne Mortensdotter.Born:
              2 Marit Larsdotter, g.m. Sivert O.Haugset.
              3 Kiersti Larsdotter g.m. Arnt Breestølen
              4 Eli Larsdotter g.m. Tørris ?
     15/3 :Ole Evensen Nysæter -
              1 Even Olssen, 2 Arnt Olsen,utvandra. 3 Ingeborg
              Olsdtr. 4.Ole Olsen, 5 Marit Olsdtr. g.m. Morten
              Olsen Bøasæter,5 Kari Olsdtr. 6 Sigrid Olsdtr.
     s.d. :Knut Hansen Lønsaet -
           Søskena:1 Sivert Hansen Skarsem.død,har borna:
              a Marit Sivertsdtr. g.m. Rasmus Arntsen Vognilds
                myran, b Randi.
              2 Hans Olsen Sæter, død. har sonen Cornelius Tho=
                mas Hansen Sæter og  to andre born.
     13/6 :Johannes Eriksen Vekve - Gjertrud Olsdotter.
           Born:1 Eli Johannesdtr. død, har borna: a Johannes
                 Andersen Hilstad,b John Andersen, c Erik Andersen.
                 d Jodda, død, har borna: 1 Eli 13 år, 2 Anna Margrete
                 3 år.
                2 Anne Stuen, 3 Marit Stensem, 4 Marit Vekve.
28/1O:Dordi Sivertsdtr. Hulberget - Stengrim.
                1 Sivert, 2 John d.e. 3 John d.y.,4 Gjertrud d.e.
                5 Gjertrud d.y., 6 Guri Stengrimsdtr.Rolvsjordgjelen
                7 Marie, 8 Ildri (Morken?).
 
 
 

1868  9/1O:Marit Knutsdotter Klett - Ingebrigt Olsen Klett.
           A mannens søsken; 1 Erik Olsen Kletthaug,2 Anne
                 Olsdotter d.e. død, born:a Ole Andersen Vognild,
                 b Kari Arntsdtr.Ørstadsæter,c Marit Pedersdtr.
               3 Thora Olsdotter Ørstadsæter. 4 Anne Olsdotter d.y.
                 død, har borna: a ? g.m. Arnt Pedersen Bakk.
               5 Olava Olsdotter Kletthaug.
           B konas søskend:1 broren Knut Knutsen, død,born:
                 a Knut,myndig,2 Ingebrigt, 3  Guro , død, har borna
                 a Ole Hansen Svartøien, b Marit Hansdtr. Munkvold.
               4 Anne Knutsdotter, død, har borna; a Halvor Halvorsen
                 myndig, b. Knut Halvorsen i Nordland,c Marit
                 Halvorsdtr., død, har borna: a Simen Toresen Bakk,
                 11 år, b. Ingeborg Toresdtr. 15 år, d Marit Halvors=
                 dtr. Flå, e Guro  Halvorsdtr. Ytterhus.
     14/1O:Ole Halvorsen Kletthammer - Gjertrud Christoffersdtr.
               1 Christoffer Olsen 9 år,2 Halvor 2 år, 3 Ildri 4 år.
1869 30/6 :Gunder Olsen Liabø - ungkar.
               1 broren Ole Olsen Liabø,død,har borna:a  Erik Olsen,
                 b Ole, c.Martin.
               2 broren John Olsen Svartøien,død,har brona:
                 a Ingebrigt,b Erik, c Gjertrud g.m. husmann John
                 Olsen Uv,d Guri g.m.Ole Hansen Myren,
               3 broren Roald Olsen Liabø. 4 søstra Magnhild Olsdtr.
               5 søstra Sigrid Olsdtr. død, har borna:a Ole Andersen.
                 b.Peder Andersen.
               6 Magnhild d.y. g.m. Sermming Hansen Slipersæter (?)
     3O/12:Ole Johnsen Emangen - Randi Johannesdtr.
               1 John Olsen 19 år, 2 John Olsen d.y. 13 år, 3 Kari
                 g.m. John Halvorsen Kletthammer. 4 Ingeborg Olsdtr.
               5 Anne Olsdtr. 11 år.
1871 29/2 :Marit Knutsdotter Rønningen- Erik
           Born:1.ekteskap:1 Arnt Eriksen, 2 Ole Eriksen,3 sone=
                sonen Erik Knudsen i Amerika. 4 Paul Knutsen,5 Anders
                Knutsen, 6 sonedottra Guro Knutsdtr. 17 år gl. 7 Marit
                Knutsdtr. 13 år, 8 Erik Ellingsen i Noerdland, 9 Ole
                Ellingsen i Orkdal, 10 Tjøstulf Ellingsen i Sunndal,
                11 dottredotter Sigrid Hansdtr. g.m. Iver I.Sjaaheim
                av Dovre,12 dottra Sigrid Eriksdotter g.m. sersjant
                Peder Kaasen.
    1O/3  :Rasmus Ingebrigtsen Kvalsjord -Kari Haagensdotter.
                1 Erik Rasmusen, død, har borna: a Rasmus,12 år,
                  b Anne Ingebr.dtr. 10 år.2 Erik Rasmusen, 3 Rasmus
                Rasmusen 15 år, 3 Eli Rasmusdtr g.m. Ingebrigt
                Hindset.
    27/4  :Ingebrigt Nilsen Flotten,utskiftn.formann-Anne.
                1 Nils Ingebrigtsen 12 år,2 Anders 2 1/2 år,3 datter
                av 2 ekteskap Ragnhild g.m.Ingebrigt Thoresen
                Stranden, 4  ds. Elise 6 år.
    11/9  :Guttorm Andersen Sætrum - Marit Olsdtr.
                1 Anders 10 år,2 Ole 6 år,3 Guttorm 4 år,4 Anne 12 år.
     5/11 :Marit Jensdtr.Bjørndal - Halvor Sivertsen
                1 Randi Halvorsdtr.7 år, 2 Sigrid 5 år.
   15/12  :Knut Andersen Skorem - Marit Olsdotter.
                1 broren Sivert Andersen,60 år, sinnsjuk.
                2 søstra Eli Andersdotter g.m. Ole Arntsen Ørstad.
 

1873 9/1O :Brit Ingebrigtsdtr. Belle -
                Mora Anne Sivertsdtyr. Belle.
    s.d.  :Ingebrigt Olsen Klett -
                1 brordottra Anne Stenerssdtr. Rolvsjord
                2 søsterdotterson Mikkel Olsen Klett. ds. Ole Olsen
                  Klett.
1874 24/2 :Ingrid Thoresdtr. Skarsem- kårkone.
                soneson 1 Mikkel Olsen Klett.2 Ingebrigt Olsen.3 Ole
                Olsen,4 dotterborna: a Niuls Jensen Melhus, b Mikkel
                Jensen Melhus, c Ingjerd Jensdtr. d John Jensen,e
                Martin Jensen. f.Ingrid Jensdtr. 5 Elisabeth Mikkels-
                dtr. Formo. 6 Marit Mikkelsdtr. Gulaker.
     4/4  :Ole Olsen Forbregd -Kari Knudsdotter
                1 Ole Olsend.20 år gl. 2 Ildri Olsdotter  4 år.
     4/8  :Halvor Olsen Kletthammer - ungkar.
                1 broren Christoffer Olsen. 2 søstra IldriOlsdotter.
1875 17/4 :Eli Johnsdotter Svartøyen - John-
                1 Ole Ingebrigtsen (1.ektesk) 2 Ingebrigt Johnsen
                Svartøygjelen,3 Erik Johnsen, 4 Gjertrud g.m. John
                Olsen Uvsøyen, 5 Guru Johnsdtr, g.m. Ole Hansen Myren.
     11/6 :Inger Olsdtr. Ivareng - fattiglem.
                1 morbror Ingebrigt Eriksen, død, har borna: a.Erik,
                  b Ragnhild, Ingebrigtsdtr, død, har borna: 1 Marit
                g.m. Rasmus Vognildsmyran, 2 Randi,g.m.Halvor
                Jørgensen Engen.c.Guri Ingebrigtsdtr.død, har borna:
                1 Knut Olsen Donali,2 Marit Olsdtr.g.m. Anders Snor-
                  roeggen.
                2 morbror Ole Eriksen Røtvei, død, har borna:a Ole
                  Olsen,b. Mari Olsdtr.Fossum,enke, c Marit Olsdtr.
                  g.m.Hans Eriksen Aune.d Mette Olsdtr. g.m.Sivert
                  Evensen Ørstad.e Ildri Olsdtr. g.m. Arnt Knudsen
                  Bjerkås, f.Erikke Olsdtr.død, har borna: a Anne
                  Kristine g.m. tollbetjent Sæter,Trondheim, g. Ole
                  Olsen Losvold, død, har borna:a Ole Olsen d.e. b
                  Ole Olsen d.y.3 Olava Olsdtr.
                3 morsøster Guri Eriksdotter, død, har brona: a Guri
                  g.m.Halvor Hansen Sæter.
      3/7 :Erik Olsen Forbregd - forsvunnet.
                1 brorson 1 Ole Olsen Forbregd 2O år, 2 brordtr. Ildri
                  Olsdtr. 4 år gl.
      8/7 :Sivert Arntsen Skorem - Marit Simonsdotter
                1 Anders Sivertsen Skorem i USA.2 Randi Sivertsdtr.
                i USA,g.m. Einar H. Sæli. 3 Marit Sivertsdtr.g.m.
                John Olsen Sætrum.
      8/7 :Kari Ingebrigtsdtr. Nysæter - Ole Evensen
                1 Even Olsen i Sunndal, 2 Ingebrigt Olsen,Lurøy på
                Helgeland, 3 Arnt Olsen i Svolvær, 4 Marit Olsdtr.
                g.m.Martin Bøasæter,5 Kari Olsdtr.Nysæter,6 Sigrid
                Olsdtr. g.m.Even Stengrimsen Morken.
     6/11 :Guri Olsdtr. Bakk - Oluf Haldorsen Bakk.
                1 Haldor Olufsen 9 år, 2 Sigrid Olsdtr. 7 år.
     s.d. :Ole Ellingsen Munkvold- ungkar.
                1 faren Elling Johnsen Munkvold. 2 broren Halvor
                Ellingsen Munkvold i Amerika, 3 søstra Ingeborg
                Ellingsdtr.g.m.Peder Engen i Amerika.
 
 

1875 21/12:Sivert Arntsen Stølen - Ingeborg Pedersdtr.
                1 Haldor Ssivertsen, 2 Ingebrigt Sivertsen, 3 Knud
                Sivertsen.4 Anders Sivertsen, 5 Sivert Sivertsen.
    31/12 :Halvor Arntsen Dørum - Marit Olsdotter
                1 svigersonen Ingebrigt Olsen. 2 sonen Ole Halvor_
                  sen død, har sonen Ingebrigt Olsen.
     "    :Ole Johnsen Sneve - enkemann.
                1 Kari Olsdotter g.m. Ole Pedersen Sjurkjønnmoen.
                2 Sigrid Olsdotter, emigrert til Amerika.
                3 Anne Olsdotter g.m. Ole Eriksen Sneve.
1876 4/1O :Halvor Nilsen Storli - Gjertrud Kristoffersdtr.
                1 Kari Halvorsdotter 4 år gl.
1877 7/4  :Ole Eriksen Vikahaug - Inger Beraugsdotter.
                1 Beraug Olsen 13 år, 2 Inger Olsdtr. 17 år.
    3/1o  :Ole Johnsen Furunes - Marit Nilsdotter.
                1 John Olsen 6 år, 2 Ole Olsen 1 3/4 år,3 Marit Ols-
                  dotter 11 år, 4 Gjertrud Olsdotter 4 1/4 år.
1877 31/12:Anne Eriksdtr. Vognild - Ole Svendsen Vognild.
                1 Sven Olsen Vognild,2 Ildri Olsdtr. Vognold,3
                Ingeborg Olsdtr. Vognild.
     s.d. :Anne Johnsdtr.Rolvsjordgjelen,pike.
                faren John Hansen Rolvsjordgjelen.
                2 søstra Dordi Johnsdotter i Trondheim.
     "    :Knut Halvorsen Hoel - Dordi Ingebrigtsdotter.
                1 Ingebrigt Knudsen. 2 Halvor Knudsen,3 Knud Knudsen
                  Hoel,i USA,4 Ole Knudsen i Nordland,5 Kari Knudsdtr.
                6 Gunhild Knudsdtr. g.m. Ingebrigt Gorset.7 Ingeborg
                  Knudsdtr.g.m.Steffen Isaksen i Bodø.8 Marit
                  Knudsdtr.
1878 3O/9 :Kari Hellaugsdtr. Vekve - Arnt
                1 Arnt Arntsen Kvalsjord, 2 Ingebrigt Arntsen Vekve.
     17/1O:Marit Ingebrigtsdtr.Vindal -Mikkel Rasmusen
                1 Christine 20 år, 2 Margrethe 18 1/2 år,
                3 Ragnhild 13 1/2 år,4 Ingebrigt 11 år, 5 Olaf 7 år.
     19/1O:Marit Pedersdotter Nysæter - Ole Iversen Nysæter
                1 Peder Olsen 7 år gl. 2Ingeborg Olsdotter 9 år,
                3 Iver Olsen  6 år, 4 Martin Olsen 2 1/2 år.
1879 12/7 :Hans Olsen Tande - Mari Olsdotter.
                1 Sonesonen Ole Johannesen.
     5/8  :Knut Knutsen Teigen - Guri Sivertsdotter,
                1 Ole Knudsen i Nordland. 2 Mari Knutsdotter i
                  tjeneste hos garver Schwartz i Vågå. 3 Else
                  Knudsdotter i Vågå.
    3O/9  :John Ingebrigtsen Uv - Gjertrud Halvorsdotter.
                1 Halvor Johnsen 14 1/2 år, 2  Ingebrigt John-
                  sen 1O 3/4 år.
    23/1O :Johannes Hansen Tande - Kristi Olsdotter.
                1 Ole Johnsen Lien 5 år.
     "    :Marit Sivertsdtr. Vekve - Arnt Ingebrigtsen,
                1 Ingebrigt Arntsen. 2 Ssivert Arntsen. 3 Ambjørg
                  Arntsdotter.
    23/12 :Beraug Iversen Øien - Eli Johnsdotter.
                1 Iver Beraugsen Øien. 2 John Beraugsen.
    31/12 :Anna Aalbutrøen - Ingebrigt Ingebrigtsen.
                1 Ingeborg Ingebrigtsdtr. 12 år.
 
 

188O 27/4 :Kari Ingebrigtsdtr.Håkkersløkken- John Olsen.
                1 Sigrid Johnsdotter f.18/12 1871. 2 Ingebrigt
                Johnsen f, 6/4 1873. 3 Ole Johnsen f.12/12 1874.
     3O/4 :Iver Eriksen Hevle - Anne Ingebrigtsdotter.
                1 Kari Iversdotter Hevle.
     13/7 :Petronella Pedersdtr.Prestløkken-Jørgen Roaldsen.
                1 Peder Jørgensen,2 Margrete, 32 Randi, 4 Jonas
                5 Ole Jørgensen, 6 Martinus.
     15/7 :Knut Rasmusen Mjøen -
                1 søstra Randi Rasmusdtr.Melhusrønningen.
                2 søstra Sigrid g.m. Ingebrigt Knutsen Klett-
                  gjerdet.
    12/1O :Gunhild Olsdotter Sliper - John Larsen
                1 Lars Johnsen 1O år, 2 Ole Johnsen 7 år,
                3 Gjertrud Johnsdotter 5 år.
188O 19/11:Ingebrigt Simonsen Røtvei - Anne Olsdotter.
                1 Ragnhild Ingebrigtsdtr. 2 Randi, død,har borna
                  a Roald Johnsen Prestløkken. i Amerika.
                3 Susanne, død, har dottra Anne Simonsdotter.
1881 24/5 :Lars Arntsen Rønning - Marit Hansdotter.
           Born:1 Kjersti Larsdotter g.m.Hans Ingebrigtsen
                2 Sigrid Larsdotter g.m.Michael Ottesen fra Lesja.
                3 Anne Larsdotter g.m. Nils ??  fra Lesja.
1881 18/10:Ingeborg Oldtr. Vasli - Esten Henriksen Vasli
                1 Henrik Estensen. 2 Ragnhild Estensdtr.
1882 11/7 :Erik Johnsen Grønbakken - Marit Eriksdtr.
                1 sonen  Andreas får dekka alle utlegg.Buet falitt.
     12/7 :Halvor G.Nyhus - Marit Jensdotter.
                1 Kristi Halvorsdotter.
     s.d. :Tørris Eriksen Stensem -Sigrid Hansdotter.
           Hans helsøsken:1 Halvor Eriksen Uv,2 Dordi Eriksdotter g.m.
                Stengrim Horvli.3 Marit Eriksdotter,død,har borna:a
                Even Arntsen i Amerika,b.Guri Arntsdotter, g.m.Halvor
                Halvor Olsen Stranden,Opdal,c.Gjertrud Arntsdotters
                son Arnt Olsen.d Randi Arntsdotter g.m. Ole Larsen
                Vindalsæter.
           Halvsøsken; 1 Sivert Eriksen Uv, 2 Dordi Eriksdotter Uv.
     4/11 :Anne Hågensdtr,Drivstuen eller Gissinger,gårdeier.
                1 sonen Ingebrigt Sivertsen Drivstuen
                2   "   Peder Sivrtsen.
                3   "   Hans Sivertsen
                4   "   Gunder Sivertsen, 17 år.
                5 dottra Mari Sivertsdtr. g.m.Fredrik Fahle.
                6   "    Anne Sivertsdtr.
                7   "    Marit Sivertsdtr. i Trondheim.
     30/12:John Iversen Vindal (Horvli) - Dordi Olsdotter
                1 enken Dordi Olsdotter.
                2 Iver Johnsen Vindal 16 år, 2 Marit Johnsdotter 7 år.
1883 3O/4 :Hans Eriksen Vammervold - Marit Olsdotter
                1 Enka oppattgift med Johan Nilsen Loe.
                2 sonen Ole Hansen 4 1/2 år.
                3 dottra Anne Hansdotter 8 år gl.
     22/1O:Halvor H.Fagrhaug (Myrhaug)-Kristine Olsdtr.
           1 Ole Halvorsen 15 år, 2 Marit 2O år.
 
 
 

1885 16/5 :Ingebrigt A.Klett -Guri Eriksdotter.
                1 Ingebrigt Ingebrigtsen f.1O/7 1873
                2 Marit Ingebrigtsdtr. f.15/9 1875
                3 Olava Ingebrigtsdtr. f.2O/1 1878
                4 Karen Ingebrigtsdtr. f.18/5 188O.
     5/9  :Barbro Monsdtr. Hindset - Rasmus Knudsen
                1 Knut Rasmusen, 2 Gunhild, 3 Hanna.
    7/1O  :Ingebrigt Kristoffers,Furunes-Marit Nilsdtr.
                1 Kristoffer Nikolai f.68 1878.
1886 16/2 :Ingeborg Ssvendsdtr. Gorset - Lars Andersen.
                1 dottra Anne Larsdotter.
     18/9 :Inger Ingebr.dtr.Bøe-Ingebrigt O.Røtvei.
                1 Marit Ingebr.dtr- 11 år, 2 Kari Ingebr.dtr.
     3O/12:Ingeborg Johnsdtr.Bjerke - Ingebrigt Halvorsen.
                1 Anne Ingebr.dtr. g.m.Anders Sivertsen Bjerke.
                2 Guro Ingebr,dtr. g.m. Hellaug Hagen i USA.
1887 23/7 :Sivert Henriksen Sliper - Gjertrud Gundersdtr.
                1 sonen Gunder Sliper.
      5/1O:Iver Hågens.Mellemsæter-Ragnhild Gundersdtr.
           Enearving Marit Iversdotter Mellemsæter
                f. 24/7 1879
.    23/11:Ingrid Hågensdtr.Vognild-Ingebrigt Eriksen.
                1 Hågen Ingebrigtsen,
                2 Iver Ingebrigtsen
                3 Marit Ingebrigtsdtr. Vognild.
189O 23/6 :Sølfest Pedersen StorbråtenStensen)-Eli Knutsdotter.
                1 sonen Henrik Sølfestensen ca. 5 år.
1896 22/1O:Sivert Hansen Moem (Moene?)-Gjertrud Ingebrigtsdotter.
           Barnlaus.Enka arvar allt.
1897 15/9 :Berit Larsdotter Vasli - Ole Arntsen Vasli.
                1 dottra Anne Marta f.20/4 1891.
                2   "    Berit f.3/5 1895.
1897 3/11 :Sigrid Estensdotter Vasli - inderstpige.
           Søskena:1 Henrik Estensen Vasli,2 Tarald, død, har borna:
                 a Halvor,b Marit,c Esten,d Henrik e Beraug,
                3 Esten Estensen Vasli,Breesgaard.4 Semming,
                5 Halvor Estensen Munkvold.6 John Estensen Vognild
                  død,har borna:a Esten,b Marie Johnsdtr.Vognild.
                7 Anna Estensdotter Bøe,død,har borna:a John Olsen
                  Bøe,b Esten Olsen Bøe,c Eli Olsdtr.Bøe g.m. lære
                  Mellem.
                8 Ragnhild Estensdotter, død, har borna:a Esten
                  Olsen Evenstad i Nordland,b Marit O Moen,c
                  Olsdotter Evenstad,d Anne Olsdotter Evenstad.alle
                  i Nordland.
                9 Mali Estensdotter, død, har sonen Arnr I.Vasli i
                  Amerika
1901 12/2 :Serine Mikkelsdotter Bøasæter - Lars Arntsen Bøasæter.
           Born:1 Marit Larsdtr. f.5/11 1884. 2 Sigrid Larsdotter
                  f.16/5 1886.
19O2 31/1 :Marit Iversdotter Gorset - Hans Hellaugsen
           Born:1 Marit f.1879,2 Mari f.1881,3 Ingeborg f.1884
                4 Hellaug f.1886, 5 Ivar f.1889, 6 Hanna f.
                 1891, 7 Randi f.1894,8 Helga f.1898.
 
 
 

1903 28/2 :Simon Ingebrigtsen Grøtte - Kari Olsdotter
           Born:1 Marit, 28 år,2 Ola 14 1/2 år.
                Verge for Ola:morbroren John O.Løkken
15/5 :Peder Hågensen Lien -
           Born:1 Hågen, 2 Knut i Dakota.3 Eli i Tromsø,4 Marit,
                død,har borna:aPeder Olsen,i USA,b Iver,ds.
                c Martin ds.d.Ingeborg i Oppdal.5 Kari Peders-
                dotter,død,har sonen Sivert O.Nysæter.
     26/1o:Marit Sivertsdtr Ørstadsæter, pike.
           Arvingar:1 mora Marit Ingebrigtsdtr.Ørstadsæter,
                2 broren Ingebrigt Sivertsen Ørstadsæter.
                3 broren Peder Sivertsen,fullmektig,Oslo
                4 John Sivertsen,død i Kristiania,enka og 2
                  umyndige born lever i Kristiania.
                5 Marit Sivertsdtr.Ørstadsæter,Oppdal
                6 Ingeborg g.m.politibetje.Johnsen i Trondheim
19O4 2O/7 :Anne Iversdotter Stuen - Ole O. Stuen.
           Born;1 Ole O. Stuen.2 Hellaug Stuen,3 Ole O. Stuen
                d.y.4 Iver Olsen Stuen,Syd Dakota.5 Ingrid,g.m.
                Halvor Jensen Nordmjøen, 6 Mari g.m. Tore Ranum,
                7 Randi g.m. Ole O.Sæter,8 Anne gift til Rennebu
                9 Mari,død har sonen Sivert Kristoffersen Håker,
                1O Ingeborg,sindsyk.
     21/1o:Ole Ingebrigtsen Ørstadsæter,ungkar.
           Arvingar:1 morbroren Erik Olsen Gulaker.2 morbroren
                Ole Olsen,død har 4 born,3 i USA og 1 dotter g.m.
                kjøpmann Madsen i Trondheim.
                Antakelig 1 eller 2 farbrødre,som etterlater seg
                6 arvinger,hvorav 2 i USA,1 i Nord Norge og 3 i
                Oppdal
19O5 22/2 :Hans Kristoffersen Donali- ?
           Born:1 Kristoffer,død har borna: a Marit 17 år,
                b Kristine 14 år, 2 Eli, død har borna:
                a.Ingeborg Andersdtr. Austberg 17 år,b John
                  Andersen Austberg,12 år, c.Hans 6 år.
19O5 14/4 :Hans Hellaugsen Gorsettrøen - Marit Iversdotter.
           Born:1 Marit26 år, 2 Mari 23 år,i USA.3 Ingeborg 21
                år.4 Hellaug 18 år, 5 Iver 16 år,6 Hanna 13 år,
                7Randi 11 år,8 Helga 7 år.
     15/5 :John Olsen Sneve,kårmann,ugift.
           Arvingar:1 halvsøster Marit Ingebrigtsdtr.Sneve,død,
                har borna: a.Ingebrigt, b.Arnt,c.John,d.Randi
                Olsdtr. enkemann Ole O.Bøasæter
                2 halvbroren Ole Ingebrigts.Snevei Amerika.
                3 farbrørne:1 John Olsen Mellem,død har sonen a.
                Ingebrigt Johnsen,myndig,2.Ole Johnsen Mellem,
                død,har 5 born,enka Eli bor på Skorem.3 Anne
                Johsndtr.ugift heime,4 Marit ugift,heime.
19O6 23/4 :Marit Eriksdtr. Hindset - Ole Ingebrigtsen Hindset.
           Arvingar:Hennar søsken 1 Ildri Eriksdtr.,død,har
                dottra Anne Eriksdtr. som er g.m. Ole Svendsen
                Vognild,og dei har borna:a. Sven Olsen Vognild i
                USA.b.Ingeborg Olsdotter g.m. Ole Beraugsen Rise
                i USA.c.Ildri Olsdotter g.m. Knut Johnsen Ry i
                USA,død har borna:1 Ole 7 år,Levey 5 år.
                2 uægte son Erik Ingebrigtsen.
               3 Ole Svendsen Vognild g.2 gang m/avdødes søster
                  Inger Eriksdotter.
                4 Sven Eriksen Hindset,myndig og tilstede.Har
                  sonen Erik Svendsen som møtte.
1906 27/1O:Ole Olsen Nøstegård.
                Arving:avdød halvsøster ---
     14/1O:Marit Sivertsdotter Donali -  Knut
                Born:1 Ingebrigt Knutsen 47 år,2 Ole Knutsen,Volin
                       S.Dakota.
19O7  ?   :Anders Toresen Ranum - Ildri Iversdtr død tidligere.
                Born:1 Tore Andersen Ranem, 2 Mikkel Andersen i USA.
                     3 Randi Andersdtr. i USA.
      ?   :Anne Eriksdotter Vognild - Ole Svendsen Vognild.
                Born:1 Sven Olsen Vognild, 2 Ingeborg Olsdtr.Vognild,
                       g.m.Ole Beraugsen Rise.3 Ildri Olsdtr.Vognild,
                       g.m.Knut Johnsen.
19O8 18/1 :Marit Olsdtr. Myran - Oluf Olsen Myran.
                Born:1 Marta Olsdtr. 5 1/2 år,2 Oline Marie Olsdtr.
                     2 1/2 år.
     25/5 :Ingeborg Hansdtr. Snorroeggen,ugift
                Søsken:1 broren Ole Hansen Snorroeggen.2 søstra
                     Guri Hansdotter,g.m.Edvard Taagvold,3 broren
                     Sivert Hansen Donali, 4 broren Hans Arntsen
                     Donali.
     26/3 :Gustav Olsen Loe, ungkar.
                Arvingar:1 broren Ole Olsen Loe. 2 Erik Olsen Loe.
                     båe i USA.
      6/4 :Iver Arntsen Fagerhaugløkken, ugift
                Arvingar:1 søstra Oline Andersdtr.2 Kari Andersdtr.
                     gift Skamfer,3 moren Marit Nilsdtr.levde på
                     Sundset i Rennebu.
                Halvsøsken på farsida:1 Peder Arntsen,Gulsvik
                      i Hallingdal.2 Karen Arntsdtr Skamfer,USA.
                      3 Marie Arntsdtr.  i USA.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel