Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:

 
1847 4/3  :Ole Larsen Dørumsgård - Marit Arnfinnsdotter
           Born:1 Lars,2 Arnt,3 Dordi.
           Verge:Anders Evensen Klett.
     12/5 :Marit Haagensdotter Aalbuhagen - Stengrim
           Born:1 Marit Stengr.dtr. 5 år,2 Hågen Halvorsen
               død,har borna:a.Gjertrud,b Guro,c Gjertrud d.y.
     17/8 :Gunhild Gundersdotter Loe - Ole
           Born:1 Gunder.
     19/8 :Anne Olsdotter Rolvsjordhaugen-
           Datter:Guro Ingebrigtsdotter.
     s.d. :Marit Johnsdotter Risløkken -  Ole Risløkken
           Born:1 John,2 Svend,3 Paul,4 Marit,5 Anne.
     2O/8 :Kristi Oldtter Lien - Ole Olsen f. Nysæter.
           Born:1 Ole Olsen, 2 Sigrid Olsdtr. 3Ingeborg.
1848 8/1  :Ingebrigt Olsen Bakk - Gjertrud Ingebr.dtr.husm.
           Born:1 Kari. verge Knut Hellaugsen Tyve.
                Laugverge John Ellefsen Haugen.
     1O/1 :Ingrid Johnsdtr. Tande -Ola Tande.
          :Born:1 Sigrid d.e.,2 Sigrid d.y.,3 Randi,4 Hans,
                5 Johannes
     1O/1 :Marit Johnsdtr.Risløkken - Ole Svendsen
     2O/1 :Halvor Halvorsen Ørstadsæter - Marit Olsdotter.
           Born:frå 1.ektesk.1 Guri Gulliksdotter.
                  " 2. --"-- 1 Halvor,2 Knut,3 Gjertrud, 4 Guri,
                5 Marit d.e. 6 Marit d.y
     14/3 :Randi Johnsdotter Sæter - Ole Hansen Sæter
           Hennar søsken:1 Hans Johnsen Fossem, 2 Ole Johnsen
                 Reitås (Sundtland) og Iver Andersen Rise,
                 truleg bror/søsterson.
     14/3 :Sivert Johannessen Aalbu - Randi Hansdotter
           Born:1 Rannei Sivertdtr.Gisvold,Orkdal,2 Ola
                Sivertsen Aalbu.3 Erik Johannessen Nerhoel.
                Laugverge:Paul Hansen Gorset.
                Verger:farbrørne Johannes Johansen Hoel og
                       Erik Johannessen Nerhoel
    25/5 :Halvor Larsen Bjerke - Marit Olsdotter
          Born:1 Lars, 2 Ole, 3 Ragna.
               Laugverge Peder Olsen Bjerke.
    17/6 :Marit Ingebrigtsdotter Rise - Even Rise
          Borna:1 Ole, 2 Halvor, 3 Enok Paulsen Ekren.
                4 Eli,5 Kari,6 Goro
    17/6 :Marit Arntsdtr Solli - Johan
          Born:Nils Johansen 17 år.
    26/9 :Dordi Sivertsdtr. Setrom - Sivert ?
           Born:1 Lars Sivetsen.
    21/1O :Halvor Olsen Kletthammer - Ildri Johnsdotter.
           Born:1 Ole,2 John,3 Halvor.
                  Verger:for John-John O. Øien,
                          "  Halvor - Ole J. Liabø.
    3/11  :Erling Halvorsen Aalbu, drengebarn.
           Arvingar:1 mora Sigrid Olsdotter g.m. Erik Eriksen
                Aalbu.2 søskena:Ole Halvorsen.3 Arnt 16 år.
                4 Gjertrud d.e.12 år,5 Gjertrud d.y.1O år,
                6 Kristine 8 år.
    2O/11 :Gunhild Haagensdtr.Loe -
           hadde sonen Gunder Olsen Loe.

1848 28/11:Isak Olsen Liabø - Brit Halvorsdotter f.Sliper.
           Born:1 Ole Isaksen f.1842,2 Paul,3 Gjertrud f.184O,
                4 Kristi
1849 29/5 :Marit Ingebrigtsdotter Rise - Even
           Born:1 Ole,2 Ingebrigt,3 Halvor,4 Marit,5 Eli,6 Kari,
                7 Rannei,8 Guro m/verge Tosten Sæteren.
     27/8 :Dordi Olsdotter Fagerhaug - Ole Johnsen
           Born:Kristine Olsdotter. Hans bror Erik Johnsen ?
     1/11 :Elling Halvorsen Nyhus - Sigrid Olsdtr.f-Aalbu
           Born:1 Halvor,død,har borna:a Ole,b Arnt,c Ragnhild,
                  d Gjertrud d.e. e.Gjertrud d.y. f.Kjersti,
                2 Marit. 3 Ildri.
     9/11 :Marie Johnsdotter Myrhaugen - Ingebrigt
           Born:1 Knut Ingebrigtsen, 2 Johannes Ingebrigtsen.
185O  7/1 :Ole Sivertsen Rise - Sigron Johnsdotter.
           Born:2 sønner og 4 døttre (Manglar namn)
     11/3 :Ole Henriksen Stenboeng -Mali
           Born: 1 Lars 23 år, 2 Henrik 19 år, 3 Brit 12 år.
     1O/6 :Inger Pedersdotter Vikahaugen -Erik Tøllevsen
           Uskiftet.
     s.d. :Sivert Jensen Bjørgen - ungkar.
           Arvingar:1 mora Marit Johnsdotter 2 søskena:a Marit
                 Jensdotter 33 år og b Ingeborg 30 år,båe i Melhus.
     29/8 :Haldor Ellingsen Munkvold - Anne ???.
           Born:1 Elling, curator Lars Halvorsen Nerhol,2Johannes
                Ellingsen,curator  Iver Stølan som også er curator for
                2 ikkje namngjevne døttre.Laugverge:Peder Peders.Eggen.
      s.d.:Anne Paulsdotter Risløkken - John
           Born:1 Paul Johnsen, 2 Lars Johnsen, 3 Sven, 4 Mari
                5 Arne Johnsen Risløkken.
     19/1O:Marit Andersdtr.Engen - ugift.
           søsken:1 broren Anders Andersen,
                2 brorson Lars Halvorsen,3 Berit Halvorsdtr.
     1/11 :Ranni Knutsdtr.Vognild -Stengrim Olsen.
           Born:1 Ole Stengrimsen,2 Knut Stengrimsen.
     22/11:Johannes Evensen Røtvei,ungkar.
           søsken:1 brorson Johannes Paulsen,2 Guri Paulsdtr.
                3 Ingeborg Paulsdtr.
     25/11:Arnt Eriksen Bakk - Marit Andersdtr.
           Born:1 Arnt Arntsen Bakk.
1851 15/3 :Guri Iversdotter Sætrum - Guttorm Ingebrigtsen.
           Born:? Kari d.y. Ikkje fleire nemd.
                  Ingebrigt Olsen Presthaugen,truleg verge.
     8/4  :Sivert Jørgensen Ørstadsæter - Ane Olsdtr.
           Born:1 Marit Sivertsdtr.
     25/4 :Ane Paulsdtr.Risløkken - John
           Born:1 Paul,2 Lars,3 Ole,død,har borna: a John,b Svend
                  c Paul,d Marit,d Anne.
                4 Sigrid,5 Marit.
     16/8 :Sigrid Olsdtr.Aalbu - Halvor.(f.Nyhus?)
           Born:1 Ole,2,Arnt,3 Randi,4 Gjertrud d.e.
                5 Gjertrud d.y.,6 Kristi,7 Dorthea.
     2O/8 :Ole Olsen Brenden _ Ane Svendsdotter.
           Born:1 Ole Olsen d.e.,2 Ole Olsen d.y.3 Svend,
                4 Marit,5 Kristi,6 Randi.
   8/11 :Ole Larsen Sliper -
           Steddøttre:1 Dordi Larsdtr.og 2 Marit Larsdotter.

1851 24/12:Marit Iversdtr Barstad - 1 Halvor 2 Ingebrigt.
           Born:1 Marit f.1830,2 Marit f.1837,3 Iver Ingebrigts.
                4 Ingebrigt,5 Ole,6 Marit,
                7 Goro Ingebrigtdsdtr. Viken.
1852 3/3  :Marit Olsdtr.Sæter -Tore
           Born:1 Mikkel,2 Ole,3 John,4 Anders.
     5/11 :Kari Svendsdtr. Skarsem - Erik
           Born:1 Marit Eriksdtr, død, har borna:a Erik Haagen-
                sen Hokseng,b Haagen,c Marit g.m. Peder Lien,
                d Kari g.m.Rasmus Skarsem,e Marit d.y. g.m.
                Haagen Mellemsæter.
                2 Eli Eriksdtr.død har borna: a Erik Rasmusen
                Skarsem,b.Ingebrigt Rasmusen Skarsem
1853 18/6 :Ole Sivertsen Rise (Ekrann)-Sigrid Johnsdotter.
           Born:1Sivert,2 John,3 Ingebrigt,4 Marit Volden,
                5 Marie,6 Ragnhild,7 Barbro Ekran.
     s.d. :Ingebrigt Halvorsen Aalmen - ungkar.
           Arvingane ikkje namngjeve, men det må ha vore fleire
           Ingebrigt Pedersen Bøe møtte som curator for eldste
           son og som verge for alle dei andre.
     15/11:Kari Pedersdotter Risøien - Ingebrigt
           Born:1 Peder over 18 år,2 Ingebrigt,3 Marit.
1853 17/12:Olava Haagensdtr.Kletthammer - Ole ?
           Born:1 Erik Olsen,2 Ane,død,har borna:a Ole Arntsen,
                  2O år,b.Kari Olsdtr g.m. Arnt i Bjerkås.
                  c Marit Pedersdtr,25 år,
                3 Tora Olsdtr,4 Marit g.m.Sivert Evensen Klett.
                5 Anne Olsdtr.d.y.død, har dottra Guri g.m. Arnt
           Pedersen Bakk.
                6 Clara Olsdotter Dørum.28 år.
1954  9/1 :Sigrid Olsdotter Forbregd - pike.
           Søsken:1 Ole Olsen Forbregd,2 Knut Olsen, 3 Erik
                  Olsen,ukjennt opphaldsstad, sist høyrt frå
                  Lillehammer  i 1847,Skreddarsvend.
     3O/6 :Lars Olsen Sliper -Gjrtrud Johnsdotter
           Born:1 Ole Larsen, død 1852, utan arvingar, 2 John
                Larsen 11 år,3 Dordi Larsdotter 19 år, 4 Marit
                Larsdotter 7 år.
                Verger:Peder Sæter og Mikkel Skarsem.
     29/8 :Peder Knutsen Gottem - Guro Olsdotter.
           Arvinger: på mannens side; mora Kari Eriksdotter g.m.
                Anders Olsen Brendmoen, 2 søstra Anne Knutsdotter
                Fossemshaug, g.m. Johan Paulsen Ekran,Rise,
                3 halvbroren Erik Andersen Brendmoen,22 år gl.
                4 halvbroren Hans Andersen Brendmoen 1O år gl.
                på hustruens side: 1 mora Sigrid Olufsdtr.Sneve.
                2 halvbror av moren: Ole Olsen Sneve 2O år i
                skredderlære i Trondheim.
                Laugverge:Ole Toresen Skorem.
     3O/8 :Arnt Ellingsen Gorset - Kari Eriksdotter
           Born:1 Erik Andersen, verge Hellaug Hansen Gorset
                2 Marit, 3 Eli, verge fpr båe Ingebrigt Hansen
                Gorset
 
 
 
 

1854 3O/8 :Marit Johnsdotter Aalbu -  Ole Aalbu.
           Born:1 John Olsen,2 Svend Olsen, 3 Marit Olsdotter
                g.m. Ingebrigt Ingebrigtsen Klett.
                Verge for gutane: morbroren Esten Johnsen
                Vognild.
1855 21/3 :Marit Arntsdotter Stubban - Anders Hansen Stubban
           Hans born:1 Hans Andersen,2 Gjertrud Andersdtr.g.m.
                Ole O.Bøasæter.
           Hennar born:1 Arnt Johnsen,2 Halvor Johnsen Myrbakken
                3 Ole Johnsen, død, har sonen Hans Johnsen 16 år,
                4 Ingeborg Johnsdotter g.m.Ole Carlsen  Løkkhaugen.
     28/5 :Georg Aas - Marit
           Born:1 Lars Georgsen Aas,2 Mikkel Georgsen Aas,
                Verge:Ingebrigt Sæter.
1856 13/3 :Anders Olsen Midtskog, ugift.
           Arvingar søskena: 1 broren Erik Olsen i Trondheim. 2
                2 Ole Olsen død utan livsarvingar men enka Ingeborg
                Trondsdotter i Trondheim. 3 søster Marit Olsdotter,
                Mikkel Hoel.
     15/3 :Gjertrud Johnsdotter Mjøen - Iver Iversen Mjøen.
           Born:1 John Iversen 2o år,verge Torstein Sæteren
                2 Iver Iversen 8 år, verge Arnt Halvorsen Mjøen
                3 Ingebrigt Iversen 6 år, -------"---------
                4 Sigrid Iversdtr. g.m. Anders Iversen Rise.
                5 Marie Iversdtr. g.m. Ingebrigt Viken.
                6 Anne Iversdtr. 7 år Verge Anders Rise
                7 Gjertrud,14 år,     --------"--------
                8 Gunhild 11 ]r Verge svogeren Halvor I. Viken
                9 Kari Iversdtr. ------------"---------------
     s.d. :Guri Larsdotter Strandsæter - John Olsen.
           Born; 1 Ole Johnsen 13 år,form.Erik Johnse Nerhol.
                 2 Lars Johnsen,1O år, form.Arnt Blokkhus.
                 3 Halvor Johnsen 4 år, --------"-------
                4 Anne Johnsdtr. 8år.form. Ole J. Jamtsæter.
     16/6 :Randi Ingebrigtsdtr. Hindset - Iver Halvorsen.
           Born:1 Halvor Iversen 6 år gl.
                 Verge:morbroren Ole Ingebrigtsen Dørum.
     3O/8 :Halvor Evensen Isbrekken - før avdød kone.
           Born:1 Sigrun Halvorsdotter 5 år gl.
                 Verge: Ole Guttormsen Tøftan.
     s.d. :Guro Olsdotter Losløkken - Lars
           Born:? 1 Ola Larsen,myndig.2 Mari Losløkken
                21 år, verge Ingebrigt Roaldsen Mellem.
     s.d. :Hellaug Olsen Stølen -Eli Eriksdotter.
           Born:1 Ole Hellaugsen 3O år,2 Erik Hellaugsen
                22 år, verge Ingebrigt : Tyve.
                3 Ingrid 26 år, 4 Eli g.m. Arnt Larsen
                Stuen,5 Marit 27 år,6 Randi 24 år,
                7 Ingeborg 2O år, 8 Marit d.y. 17 år.
                Laugverge Ingebrigt Eriksen Gorset.               1856
7/11 :garversvend Svend Warnberg - Petronella Warnberg.
           Born:1 Mari Catarina 2 Jacobine Sofie,
                3 Hanna Emilie.
 
 
 
 

1856 7/11 :Paul Johnsen Risløkken,ungkar.
           Arvingar:1 broren Lars Johnsen,2 søstra Marit Johns-
                dotter Rise, død,har borna: a.John Olsen Rise,
                b.Svend Olsen Rise,c.Marit Olsdtr. Rise,dMarit
                d.y., og e Anne Olsdotter Rise.
                3 søstra Marit Johnsdotter Torve.
                4 søstra Sigrid Johnsdotter Loe.
1857 23/3 :Peder Bersvendsen Bøe,død i 184O-Marit Halvorsdtr.
           Born:1 Erik Pedersen,2 Ole Pedersen g.m.Christi
                Eriksdotter.
                Verge:Peder Pedersen Aalbu.
     s.d. :Marit Olsdotter Sliper -  ??
           Arvingar:1 Soneson John Larsen Sliper, 2 sonedotter
                Dordi Larsdtr.g.m.John Olsen Liabø.3 sonedotter
                Marit Larsdotter.
     24/6 :Marit Olsdotter Styrvold - Hans Lemvig
           Arvingar:1 brorborn:1 Ole Eriksen Styrvold,2 Ole
                Eriksen Skarsem,3 Ingebrigt Eriksen,4 Ambjørg
                Eriksdtr.Vekved,5 Marit Eriksdtr.Styrvold.
     27/6 :Oluf Olsen Sneve,ungkar.
                Arvingar:Søskena:1 Mikkel Olsen Sneve,2 Beraug
                Olsen Sneve,3 Erik Olsen Sneve,4 Elisabet Olsdtr.
                Sneve g.m. Mikke Stølen.
     s.d. :Marit Eriksdotter Brustølen - Arnt Johnsen.
           Insolvent.Arvingar ikkje oppgjeve.Men mange born.
                Verger for borna: Peder Pedersen Aalbu og Stengrim
                Johnsen Horvli.
     21/11:Halvor Olsen Fagerhaug - Kristine Eriksdotter.
           Born:1 Erik Halvorsen 24 år,verge Beraug Olsen Mjøen.
                2 Ingeborg Halvorsdotter 22 år, 3 Kristi Halvors-
                dotter.4 Kari Halvorsdotter 15 1/2 år, verge
                for henne Halvor Hansen Sæter.
                Laugverge: John Hellaugsen Stuen.
     31/12:Hans Olsen Ratgjerdet - Marit Johnsdotter,f.Vindal.
           Born:1 Ole Hansen Ratgjerdet,2 Marit Hansdotter,
                3 Eli Hansdotter.
1858  9/1 :Ildri Iversdotter Dørum - Arnt Halvorsen Dørum
           Born:1 Ivewr Arntsen 5 år,2 Marit Arntsdtr. 8 år,
                3 Ildri Arntsdtr. 3 år.
           Verger:for Iver - morbroren Hågem I Mellemsæter
                   "  Marit  ----"---- Erik Hokseng
                   "  Ildri  ----"---- Ingebrigt Sæter.
     16/3 :Ellev Olsen Mellem - Gjertrud Stenersdotter
           Born:1 Ole E.Mellem 8 år,2 Marit 10 år,
           Verger:Hans Olsen Tande og Ingebrigt S. Bøe.
                 Laugverge;Ingebrigt H. Sæter.
     8/1O :Johan Halvorsen Snorroeggen, ungkar.
           Arvingar: søskena:1 broren Halvor Halvorsen Brenden
                 død, har borna a.Arnt Halvorsen,husmann på
                 Nedre Romerike. Verge:Erik Halvors.Vammer.
                 b.Ole Halvorsen, myndig, c.Halvor Halvorsen,
                 e.Marit Halvorsdtr. g.m. Iver Pedersen Morken.
                 2 halvsøstra Ingeborg Sivertsdotter, g.m.
                 Ole Hansen Snorroeggen.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel