Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:

1829 1/7  :Halvor Stengrimsen Aalbuhagen-Marit Hågensdtr.Torve.
           Born:1 Stengrim,2 Haagen,3 Gjertrud 29 år,4 Goro
                 27 år,5 Gjertrud,d.y. 22 år,alle ugifte.
                   Laugverge:Haagen Arntsen Torve.
     2/7  :Ole Toresen Kongsvold - Ragnhild Hansdtr.Rise
           Born:hennar frå 1.ektesk.1 Iver Johnsen Rise,15 år,
                2 Sigrid Johnsdtr.16 år,3 Eli Johnsdtr.6 år.
                fellesbarn: John Olsen 1 år gl.
     3/7  :Christoffer Ingebrigts.Haaker - Gunhild Sivertsdtr.
           Born:1 Sivert 20 1/2 år,2 Ingebrit 1O år,
                3 Gunhild 8 år.
      "   :Ole Ingebrigts.Ørstad - Brit Andersdtr.
           Born:1 Ole Olsen 12 år,2 Ingebrigt 6 år,3 Rannei 13 år
           4 Marit 8 år,5 Mari 7 år,8 Brit 3 år.
     4/7  :Ole Jensen Loe - Gunhild Olsdotter.
           Born:1 Jens 25 år,2 Gunder 22 år,3 Marit 27 år,
          4 Mari 14 år.
     ?    :Johannes Eriksen Vekve -Gjertrud Olsdotter,
           Born:1 Eli g.m.Anders Reitås,2 Anne 22 år,
          3 Marit 2O år,4 Marit d.y.16 år.
    2/9   :Christoffer Rasmusen Stensem- Marit Larsdtr.f.Vognild.
           Born:1 Rasmus 17 1/2 år,2 Lars 11 år,3 Ole 8 år,
                4 Anders 2 år, 5 Inger 5 år. (døde i 1834).
    "     :Halvor Ingebrigtsen Bjerke - ??
           Born:1 Ingebrigt,2 Ingrid,død,har borna:a Jon Iversen,
                13 år,b Marit 23 år,c Ingrid 21 år.3 Gjøri g.m.
                Sven Hågensen Hokseng på Orkedalsøren.4 Goro g.m.
                Iver Gulliksen Mjøen.
    3/9   :Arnt Semundsen Gunnahaugen - ??
           Born:1 Marit g.m.Arnt Pedersen Vognild,2 Marit 32 år.
    4/9   :Magnhild Einersdtr.Storli-Iver Estensen Vasli,
           Born:1 Halvor Johnsen (hennar son) 2 Einer Iversen
                3 Marit Iversdtr.16 år.
      "   :Arnt Olsen Vindal -
           Arvingar:1 Morbroren Hågen Svendsen Hokseng,død,har
                borna:a Svend,b Haagen,c Iver,d Marit g.m.Tørris
                  Viken,e Dordi g.m.Ingebrigt Audensen Styrvold,
                  f.Ildri 2O år ugift.
                2 morbroren Knut,død,har, borna:a Sven,b Marit
                  27 år,ugift.
                3 morbroren Halvor Sæter,død,har borna: a Inge=
                  brigt,b Sven,c Erik, d Marit d.e.21 år gl.
                  e Marit d.y. 19 år gl.
                4 morbroren Sven Svendsen Vognild,død,har sonen
                  Erik 23 år gl.
                5 morsøster Dordi Svendsdtr,død,har sonen Erik
                  Halvorsen Aalbu,også død,men har borna:
                  a Halvor,b Tørris,c Erik,d Marit 17 år,e Dordi
                  14 år.
                6 Morsøster Marit Svendsdtr.død,har i 2 ekteskap
                  borna:a Ingebrigt,b Sivert Eriksen,c Johannes,
                  d Haagen,e Marit Eriksdtr,g.m.Svend Svendsen
                  f Gjertrud Ingebrigtsdtr,2O år,g Erik Ingebrigtsen
                  17 år.Undersøk dette nærare.
 
 

1830 13/2 :John Olsen Fagerhaug - Kristine Johnsdtr.
           Born:1 Johan,2 Ole,3 Tore,4 Arnt 21 år,5 Einar 16 år,
                6 Ingrid 19 år.
                  Laugverge:Anders Johnsen Sæter.
                  Verge Anders Johnsen Viken.
      "   :Arnt Eriksen Rønning - Karen Johnsdotter.
           Born:1 Marit 3 år,2 John 1/4 år.
    15/2  :Mikkel Johnsen Sæter - Anne Trondsdotter
           Born:1 Trond 17 1/2 år,2 Mikkel 5 veker,3 Sigrid,2O år
           4 Brynhild 2 år.
     "    :John Bersvendsen Hevle - Randi Olsdotter.
           Born:1 Ole,2 Bersvend,3 Dordi 32 år,4 Marit 24 år.
    16/2  :Ingebrigt Rasmusen Haaker - Marit Stengrimsdtr.f.Viken
           Born:1 Stengrim,2 Rasmus på Skarsem,3 Marit 26 år.
     "    :Sigrid Olsdtr.Vognild - Lars
           Born:1 Marit Larsdtr.Stensem,død,born som ved skifte
                2/9 1829.
    17/2  :Sigrid Arntsdotter Dørum,pike. Arvingar:søskena:
                 1 Halddor Dørumsgård.
                 2 Ellef Arntsdtr.død,har dottra Marit Ellevs-
                   dtr.g.m.John Olsen Detli.
                 3 Barbro Arntsdtr.g.m.Erik Knutsen Bryghaugen.
                   død,har borna: a Oluf Eriksen,g.m. Olava
                   Pedersdtr,død og har sonen Erik Olufsen.b Arnt
                   Eriksen, c Marit Eriksdtr,g.m.Ingebrigt Svend-
                   sen Skarseshaug.
                 4 Marit Arntsdtr. d.e. 74 år,ugift.
                 5 Marit Arntsdtr.d.y.g.m.Ingedbrigt Sletvold.død
                   har borna:a Knut,b Marit 4O år ugift,c Marit
                   d.y.g.m.Halvor Knutsen Klett.
183O 17/2 :Haldor Arntsen Dørumsgård -Dordi Olsdotter.
                 Arving:broren Ellev Arntsen Dørum.
                        Laugverge:Ole Svendsen Vognild.
     2O/2 :Ole Andersen Engen - Gjertrud Olufsdotter.
           Born:1 Anders,2 Oluf 14 år,3 Marit g.m.Ingebrigt Johnsen
                  Volden,4 Marit 24 år.
     11/3 :Marit Sivertsdtr. Mellem.
           Born: Ein son utanfor ektesk:Hans Sivertsen 4 år.
                 Verge på Tyve.
     8/7  :Iver Ingebrigtsen Rise - Marit Sivertsdtr.
           Born:1 Ingebrigt 19 år,2 Sivert 14 år,3 Iver 12 år,
                4 Sigrid 22 år,
                  Laugverge:Iver Andersen Rise.
    21/9  :Halvor Ingebrigtsen Vognild - Søborg Larsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Halvorsen 3 år, Marit 2 år.
1831 18/1 :Gjøran Ingebrigtsdtr.Haugen - Arnt ?
           Born:1 Paul Arntsen,død,har borna:a Arnt Paulsen
                  Haaker,b Ingeborg,c Karen g.m.Ingebrigt Olsen Hoel,
                  d Gjørund 14 år.
      "   :Jon Halvorsen Aune - Ingeborg Lagesdtr.
           Born:1 Ole,17 år,2 Halvor 8 år,3 Johan 6 år,4 Marit
                15 år,5 Gjertrud 14 år,6 Karen 11 år,7 Ildri 9 år
     23/2 :Even Arntsen Kåshaugen - Kari Iversdotter
           Born:1 Sigrid 12 år,2 Guri 9 år.
                Verge- morbroren Erik Iversen Bjerke.
     "    :Iver Iversen Halset - Guri Eriksdotter.
           Born:1 Inger 19 år. Verge:Even Arntsen Kaashaugen.

1831 9/7  :Jens Andersen Aalmen - Karen Torsdotter.
           Born:1 Anders 11 år,2 Ingeborg 8 år,3 Randi 2 år.
1832 14/1 :Halvor Knutsen Sneve,ungkar - arvingar søskena:
                1 Ingebrigt,2 Ole,3 Knut,4 Jon,5 Ole d.y.
                6 Anne 4O år ugift,7 Randi g.Haugen.
      "   :Halvor Pedersen Sneve - Marit Arntsdotter.
           Born:1 Peder 13 år,2 Arnt 6 år,3 Dordi 2 år.
     21/2 :Semming Andersen Storliplass - Sigrid Johnsdtr.
           Born:1 Anders,2 Anne g.m.Finn Larsen Dørum,3 Marit
                g.m.Halvor Gundersen Rate,4 Sigrid gift Sliper ?
                5 Gjertrud 38 år ugift.
    11/3  :Anders Johnsen Vekve - Eli Johannesdtr.
           Born:1 Johannes 8 år,2 John 5 år,3 Erik 2 år,
                4 Elling 7 veker,5 Jodda 1O år.
    13/3  :Haagen Haagensen Hokseng - Marit Eriksdtr.f.Skarsem.
           Born:1 Erik 11 år,2 Haagen 4 år,3 Marit 16 år,
                4 Kari 9 år,5 Marit d.y. 7 år.
    19/6  :Arnt Arntsen Dørum - Kari Halvorsdtr.f.Vekve
           Born:1 Halvor,2 Ingebrigt,3 Iver,4 Sigrid g.m.Jon
                Gulliksen Mjøen,5 Eli Arntsdt.g.m.Esten Rasmus-
                en Dørum,død har sonen Rasmus Estensen 12 år.
     "    :Hellaug Larsen Grøtte - Gjertrud Sivertsdtr.
           Søskena hans:1 Ingebrigt Hindset død,har borna a Martin,
                           b Marit g.m.Ole Svendsen Vognild.
1832 1O/7 :Ole Gulliksen Mjøen - Guri Andersdotter. (Han døde på
                reise til Trondheim)
           Born:1 Gullik 20 år,2 Anders 18 år,3 Sigrid 2O år,
                4 Gjertrud 15 år,5 Marit 11 år,6 Sigrun 6 år.
     12/7 :Arnt Stengrimsen Vekve - Gjertrud Pedersdtr.f.Lien.
           Born:1 Stengrim,2 Peder,3 Ingebrigt,4 Tora 21 år,
                5 Marit 17 år.
1832 12/7 :Erik Sivertsen Uv - Gjertrud Evensdotter.f.Myren.
           Born:1 Sivert,2 Dordi 7 år.
     7/12 :Erik Bersvendsen (Størvold?)i Rate-  ???
           Born:Brit 3O år,2 Christi 24 år.
                Verge:Stengrim Halvorsen Gravaune.
     ??   :Peder Ingebrigtsen Morken- Marit Olsdotter
           Born:1 Ingebrigt 5 år,2 Ole 2 år.
     7/12 :Mikkel Mikkelsen Grøtte død 2 1/2 år gammel.
                1 Mora Anne Trondsdtr. og søskena
                2 Trond Mikkelsen 20 år,3 Sigrid 23 år,4 Brynhild
                  5 år. Verge:Mikkel Olsen Skarsem.
    1O/12 :Rasmus Estensen Dørum - ?
           Born:1 Esten Rasmusen,død,har borna:a Rasmus 12 år,
                  b Haldo Klett, 2 Arnt, 3 Marit g.m.Arnt Ander=
                  sen Morken,4 Marit,g.m.Lars Roaldsen Torve,
                5 Kristi g.m.Ingebrigt H.Eneglsjord på Størvold
1833 2O/2 :Arnt Knutsen Stensem - Gjertrud Larsdotter.
           Born:1 Knut 16 år,2 Erik 6 år,3 Ingebrigt 4 år,
                4 Eli 21 år, 5 Marit 17 år,6 Ildri 9 år.
     13/4 :Iver Andersen Volden - Marit Larsdtr Loe,
           Born:1 Arnt 13 år,2 Paul 3 1/2 år,3 Anne 16 år,
                4 Mari 1O år,5 Ildri 6 år.
     18/5 :Christoffer Rasmusen Stensem - Marit Larsdotter.
           Born:1 Rasmus 21 1/2 år,2 Lars 15 år, 3 Ole 13 år
                4 Inger 9 år.
 

1833 18/5 :John Olsen Grøtte -Barbro Ellevsdtr.f.Mellem.
           Arvingar:søskena hennar:1 Ole Ellevsen,død,har borna:
                  a Ellev 21 år,b Hans 17 år,c Dordi 18 år.
     2O/5 :John Mjøen - Jentine Janette.
           Born:1 Jentine Janette 1 år,
     28/8 :Johannes Eriksen Ørstadsæter - Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Ingrid Johannesdtr. 47 år.
    11/1O :Ole Olsen på Tyve - Luzie Olsdotter.
           Born:1 Ole Olsen 12 år,2 Erik Olsen 5 år.
    12/1O :Bersvend Johnsen Sletvold -Anbjørg Torsdtr.Hevle.
           Arvingar:hennar bror Iver Torsen i Vågå og Kari Tores.
                dotter,enke etter Ole Johnsen Kleven i Vågå.
1834 14/1 :Ole Johnsen Jamtsæter - Marit Ingebrigtsdtr.
           Born:1 John Olsen Jamtsæter.
     16/2 :Ole Olsen Fossem - Marit Olsdotter.
           Born:1 eldste dotter g.m.Ole Toresen Kongsvold,
                 namn manglar. 2 Brit 12 år,3 Ildri 1O år.
1834 27/8 :Ole Beraugsen Lønset - Marit Haldorsdotter.
           Arvingar:Mannens:
                1 John Beraugsen død,har borna: a Beraug John-
                  sen i Trondheim,b Ingeborg g.m.Ivar Vindal.
                  c Marit g.m.Roald Vindal.
                2 Roald Beraugsen død,har dottra Oline (Gurine?)
                  i Trondheim.
                3 John Beraugsen d.y. husmann under Blokkhus.
                4 Dordi Beraugsdtr. 58 år i Vindal.
            Hennar arvingar:
                1 Einer Halvorsen Storli,død har dottra Magnhild,
                  som også er død,men har borna:a Einer Iversen
                  Storli,b Halldor Johnsen (Magnhilds son)
                  c. Marit Iversdtr. Storli.
                2 Luzie Halvorsdtr.død.har borna: a John Olsen
                  Liabø, b Kari Olsdtr.Liabø g.m.John Emang.
1834 28/8 :Inger Christoffersdtr.Stensem,pike,død 7 veker gl.
           Søskena: 1 Rasmus,2 Lars 16 1/2 år,3 Ole 13 år.
    29/8  :Beraug Paulsen Presthaugen- ??
                Arving:Faren Paul Estensen 76 år gl.
    31/8  :Ole Halvorsen Midtskog - Marit Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Erik Olsen,2 Anders,3 Ole,17 1/2 år,
                4 Marit 2O år.
1835 16/2 :Halvor Haagensen Vognild - Randi Knutsdtr.f.Sneve,
           Born:1 Brit Halvorsdtr.5 år.
                  Verge Haagen Pedersen Lien.
     18/2 :Arnt Olsen Dørum - Sigrid Elevsdtr.f.Haugen.
           Born;1 Ellev Arntsen Dørum 3 år,2 Halvor 1 1/2 år.
     12/6 :Anders Ingebrigts.Klett - Sigrid Halvorsdtr.
           Born:1 Halvor 8 år.
                  Verge:morbroren John Halvorsen Mjøen.
      "   :Guttorm Guttormsen Mjøen - Brit Andersdotter.
           Born:1 hennar slegtsfreddotter  ? 41 år ugift.
                2 Guri Guttormsdtr 31 år.
     28/9 :Arnt Arntsen Mjøeggen - Ingeborg Bersvendsdtr.f.Hevle,
           Mannens arvingar:1 Ole Arntsen 2O år,på Hitra,
                2 Roald Arntsen,død,har sonen Arnt Roaldsen.
           Hennar arvingar;1 Ole Johnsen Hevle,2 Bersvend
                Johnsen Hevle,3 Dordi Johnsdtr.g.m.Ole Evensen
                Sætrum,4 Marit g.m.Ingebrigt Evensen Toftaker.

1835 15/12:Ole Olsen Hoel - Ildri Johannesdtr.Imangsmorken.
           Born:1 Ole f.1833.Verge Henrik Sivertsen Sliper.
1836 8/11 :Iver Jørgensen Rise - Guro Olsdtr.
           Born:1 Ole 2O år,2 Ragnhild 25 år.
      "   :Erik Johnsen Brenden - Sigrid Eriksdotter
           Born:1 John 18 år,2 Erik 16 år,3 Ole 5 år,
                4 Jørgine 13 år.
      "   :Peder Ingebrigtsen Morken - Marit Olsdtr.
           Born:1 Ingebrigt 5 år,2 Ole 2 år,
                  Verge: Arnt Ingebrigtsen Viken.
     9/11 :Ole Olsen Breen - Ingeborg Johnsdtr.
           Born:1 Berit 16 år,2 Roald Olsen Dørum.
                  Laugverge:John Iversen Furunes.
1836 9/11 :Gjertrud Olsdtr.Lønset -
           Brorborn:1 Paul Andersen Munkvold,2 Jørgine Anders-
                dotter 47 år,3 søsterson (Karis son) Anders
                Henriksen (forlatt bygden)
    13/11 :John Hansen Haugen - Kari Johnsdotter.
           Born:1 Hans 12 1/2 år,2 Dordi 18 år,3 Guru 17 år.
                4 Guri 16 år.
    15/12 :Mons Johnsen Haugen -
           Arvingar:1 Maglin Monsdtr g.m.Anders Olsen,2 Anders
                Loe,død,har borna a John 36 år,b Guri g.m.
                Ingebrigt Viken, c Luzie 28 år,d Randi 25 år.
1837 28/1 :Johannes Eriksen Aune - Sigrid Eriksdotter.
           Born:1 Erik 47 år,2 Hans 4O år,3 Johannes 37 år,
                4 Kari,død har dottra Marit Arntsdtr. 1O år.
     21/3 :Marit Olsdtr. Morken - Peder Ingebrigtsen.
           Born:1 Ingebrigt 5 år,2 Ole 2 år.
      5/6 :Arnt Mikkelsen Sessaker,ugift.arves av mora og søsk.
                1 mora Anne Johannesdtr.2 broren John,3 søster
                Anne 44 år,4 Karen g.m. Ingebrigt Hornet.
1837 13/7 :Sivert Hellaugsen Grøtte - Guri Johnsdotter.
           Born:1 Gjertrud gift m/Thor Rokkones,2 Anne 17 år,
                3 Marit 14 år.
     17/7 :Haldor Ingebrigtsen Vognild - Eli Olsdotter f.Hoel.
           Born:1 Ingebrigt 1O år,2 Mali 18 år,3 Kristi 13 år.
      "   :Eli Johannesdotter Lønset - Anders Johnsen på Vekve.
           Born:1 Johannes 8 år,2 John 5 år,3 Erik 7 veker,
                4 Jodda 10 år.
     3/1o :Even Sivertsen Stølen - Marit Ingebrigtsdtr. (Vammer?)
           Born:1 Sivert Evensen 14 1/2 år,2 Marit 22 år,3 Sigrid
                21 år,4 Guri 19 år.  Laugverge:Ole Olsen Hoel.
    28/10 :Anders Andersen Halset -
1838 16/1 :Raagjerd Johnsdtr f.Ishol - Ole Gundersen (Rate?)
           Born:1 Roald Ellingsen,2 John Ellingsen,3 Rasmus 4O år
                4 Elling 32 år,5 Gjertrud enke etter Ole Olufsen,
                6 Eli Ellingsdtr. 34 år. (alle hennar born)
     17/1 :Even Evensen Kalvhagen - Dordi Olsdotter.
           Born:1 Even Evensen 3 år,2 Ole 2 år.
                3 Brit Andersdotter 18 år (hennar).
     3O/3 :John Arntsen Storløkken - Marit Olsdtr.
           Born;1 Arnt 19 år.Verge Arnt Olsen Haugset,Stuen.
                   Laugverge Ole Stuen.
      "   :Gjertrud Andersdtr.Lønset,ugift.
           sonen Ole Andersen Lønset hensidder i Trondheim Fest-
                  ning for begaaet tyveri.

1838  "   :Christoffer Haaker (Qikstad) -
           Born:1 Sivert,2 Ingebrigt 19 år,3 Gunhild Marie 7 år.
     2/8  :Gjertrud Johnsdtr.Myrhaug - Ugift.
           søstra:Johanne Johnsdotter 36 år.(Far John Ellefsen
                  Haugen.)
      "   :Haldo Rasmusen Klett - Marit Knutsdotter,
           Arvingar:1 broren Esten Rasmusen,død,har borna:
                a Rasmus 18 år.2 broren Arnt,3 søster Marit
                g.m. Arnt Andersen Morken.4 søster Kristi,g.m.
                Ingebrigt Halvorsen Størvoldtrøen.
                  Laugverge: Jon Furunes.
    2O/9  :Maren Olsdtr.Rolfsjord - Stener Iversen.
           Born:1 Iver 14 år,2 Ole 7 år,3 Ingebrigt 1 1/2 år,
                4 Gunhild 2O år,5 Marit 18 år,6 Anne 8 år.
1838 11/12:Dordi Hellaugsdtr.Grøtte - pike.
           Arvingar:1 halvbroren Christoffer Rasmusen,Stensem,
                død,har borna:a Rasmus, b Lars 20 år.c Ole 17 år
     "    :Peder Ellingsen Brendmoen -   ?
           Born:1.ektesk.1 Ole,2 Hans,3 Ole d.y.4 Marit 3O år.
                2.ektesk.1 Guri 22 år,2 Anne 13 år.
     13/12:Marit Ingebrigtsdtr.Viken - Ingebrigt Hansen.
           Born:1 Ingebrigt 11 år,2 Hans 9 år,3 Marit 6 år.
           Verge:Sivert Hansen Bøe.
1839 29/1 :Ole Ellefsen Haugen,ungkar,
           Arvingar:1 mora Barbro Olsdtr Haugen,enke,
                2 bror John,3 søster Guri g.m.Haldo Aalbu,
                3 Sigrid g.m.Arnt O.Dørum,død,har borna:
                  a Ellev 6 år, b Halvor 4 år. c Ingeborg.
     19/2 :Even Arntsen Aalbugjelan - Arvingar;
                1 Morten Ingebrigtsen Hindset,2 sersjant Ole
                Svendsen Grøtte,3 Halvor Arntsen Dørum,
                4 Anders Olsaen Donali,5 Hans Seljevold ?.
1839 19/3 :Halvor Ingebrigtsen Barstad - Marit Iversdotter.
           Born:1 Marit 9 år,2 Brit 2 år.
                  Laugverge:Erik Svendsen Vognild.
      "   :kårmann Ingebrigt Halvorsen Barstad-Marit Olsdtr.
           Born:1 Halvor,sjå skifte framanfor,2 Ingebrigt
                Ingebrigtsen,3 Iver,4 Ole 19 år,5 Marit 25 år,
                6 Guri 21 år.
                 Laugverge:Ingebrigt Pedersen Bøe.
     29/3 :Marit Hellaugsdtr.Haaker - Peder Estensen
           Born:1 Ildri Pedersdtr.38 år,2 Marit 33 år,g.m. Erik
                Olsen Mellem.3 Christi 26 år.
     11/6 :Erik Olsen Hagetrøen -
           Brorsønnene;1 Sivert Ingebrigtsen Hagen,
                 2 Ole Ingebrigtsen Hagen.
     18/6 :Marit Johnsdtr. Stekertrøen,pike
           Born:1 Sivert Knutsen f.1823,enearving.
      "   :Ingeborg Christensdtr.Lien - Tore
           dotter:Mari Toresdotter Lien.
      2/8 :Haagen Arntsen Torve - Mari Larsdotter.
           Born:1 Haagen 14 år,2 Jørgine 1/2  år.
       "  :Halvor Ellingsen Aalbu - Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Ole 11 år,2 Elling 9 år,3 Arnt 7 år,4 Randi
                 12 år,5 Gjertrud 5 år,6 Gjertrud d.y. 3 år,
                 7 Kristine 1/2 år.
 

1839 23/11 :Semund Pedersen Strand -
           Broren:Steffen Pedersen i Kvernvær, 2 søstra Gjertrud
                 6O år.
      "   :Ole Johnsen Strandsæter - Anne Beraugsdtr.
           Born:1 John 25 år,2 Beraug 2O år,3 Ingeborg 23 år.
      "   :Ole Sivertsen Morken,husmann - Marie Olsdtrt.
           Arvingar ikkje oppgjeve,
      "   :Erik Knutsen Kvalsjord - Anne Olsdotter.
           Born:1 Knut 23 år,2 Marit 32 år,3 Sigrid 26 år,4
                 Anne 21 år.
      "   :Erik Andersen Loe - Guri Paulsdotter.
           Born:1 Anders 8 år,2 Marie 7 år.
    12/12 :Engel Paulsen Ørstad - Brit Olsdotter.
           Born:1 Ole,2 Randi,3 Guro.
184O  8/1 :Peder Ellingsen Brendmo -
           Born:1 Ole d.e.2 Ole d.y.3 Hans,4 Marit,5 Guri og
                6 Anne.
     1O/3 :Ole Sivertsen Morken - Mari Olsdotter
           Arvingar manglar.
      "   :Halvor Nilsen Storli -
           Born:1 Nils,2 Brit,3 Olava.
      "   :Ingebrigt Knutsen Myrhaug - Marit Johnsdotter.
           Born:1 Knut,2 Johannes,3 Eli,4 Marit,5 Marit,6 Ole
                 (Var eigar av Hustøft,Vekve og Løkken)
                 Laugverge:Even Mjøen.
      "   :Marit Pedersdotter Hoel - Ole Ingebrigtsen.
           Born:1 Peder 4 år,2 Marie 6 år,3 Kristine 1 år.
      "   :Jørgine Larsdotter Størvold - Ole
           Born:1 Lars Olsen,2 Paul,3 Sigrid,4 Jørgine
      "   :Tøllef Hustøft - Eli Ingebrigtsdtr.
           svigersonen Ole Mortensen Ulleteig.
     13/3 :Johannes Johannesen Aune - Marit Iversdotter.
           Born:1 Ole,2 Kari 5 1/2 år.
184O 1/8  :Anders Johnsen Sæter - Jørgine Johansdtr.
           Born:1 John 18 år, 2 Marit 26 år,3 Christine 21 år.
      4/8 :Einar Olsen Forbregd,ungkar,
           Søsken:1 Ole,2 Knut,3 Erik,4 Sigrid.
       "  :Arnt Ingebrigtsen Viken - Anne Hansdotter (Halviken)
           Born:1 Ingebrigt Arntsen.
     13/8 :Rasmus Eriksen Skarsem - Eli Eriksdtr.
           Born:1 Erik 4 år,2 Ingebrigt 2 1/2 år.
     25/9 :Paul Arntsen Loe - Kari Hansdotter
           Born: 8 umyndige born.
      "   :Peder Ingebrigtsen Morken -
           2 umyndige søner(bestemora heitte Marit Ingebr,dtr.)
11/11 :Marit Evensdotter Storhaugen - Halvor (Vognild)
           Born:1 Peder 21 år,2 Marit g.m.Ole Haagensen Vognild.
                3 Kari Halvorsdtr. 19 år.
      "   :Ole Olsen Sneve - Marit Olsdotter.
           Born:1 John 1 1/2 år.2 Anne Olsdtr. 6 år.
      "   :Lars Pedersen Kvalsjord - ?
           Mora Kari (Mari) Svendsdotter.2 søstra Kari 32 år.
      "   :Ole Olsen Hoel - Guro Eriksdotter.
           Manglar arvingar.
    19/11 :Ingebrigt Simensen Røtvei - ?
           Born:1 Ragnhild,2 Randis son Roald Jørgensen Prest=
                løkken i USA.3 Soffies dotter Anne Simensdtr.

184O 19/11:Ole Knutsen Bjørgen - Marit Olsdotter.
           Born:1 Knut,2 Marit.
1841 8/1  :Halvor Eriksen Aalbu - Randi Semmingsdotter.
           Born:1 Ole i Trondheim,2 Haagen,3 Erik,død har borna:
                  a Tørris,b Erik, c Dordi.
      "   :Ingebrigt Arntsen Vekve - Gjertrud Pedersdtr.
           Born:1 Marit.
     3/8  :Ingebrigt Knutsen Rolvsjord - Anne Olsdotter.
           Born:1 Guro 15 år.
      "   :Halvor Gudbrandsen Breestølen-Sigrid Ellefsdotter.
           Born:1 Guru Halvorsdotter 3 1/2 år.
     9/9  :Ole Knutsen Bjørgen - Marit Olsdotter
           Born:1 Knut 1O år,2 Marit g.m.Anders Ellevsen Morken
    8/11  :Lars Jensen Loe - Guri Olsdotter.
           Born:1 Ole Larsen,2 en myndig datter.
    9/11  :Brit Arntsdotter Ørstad - Ole
           Born:1 Ole 24 år,2 Ingebrigt 19 år,3 Rannei 25 år,
                4 Marit 2O år,5 Marit d.y.19 år,6 Brit 15 år
1842 7/1  :Erling Halvorsen Aalbu - ?
           1 mora Sigrid Olsdotter,2 bror Ole Halvorsen 13 år,
                 3 Arnt 9 år, 4 Randi 15 år,5 Gjertrud d.e.7 år,
                 6 Gjertrud d.y. 5 år 7 Kristine 2 år.
      "   :Kristine Hansdtr.Aune - Arnt Steffensen.
           Born:1 Steffen Arntsen. 2 Marit Hansdotter (Dette må
                  undersøkast nærare.)
1842 13/6 :Johannes Eriksen Ørstad - Sigrid Olsdtr,
            (Framhald av skifte 25/8 1833, finn ikkje dette.)
           Det må være søskena hennar som er oppgj.som arvingar)
           1 Johannes Olsen,2 Iver Olsen 17 år,3 Sigrid 35.d.e.
           ugift,4 Marit g.m.Ingebrigt Barstad,5 Marit g.m. Hans
           Mellem,6 Randi 24 år, ugift,7 Ingrid g.m.Hans Olsen.
     "    :Ingrid Johannesdtr.Ørstad - Ole-
           Born:1 Johannes,2 Iver 17 år,3 Sigrid d.y.33 år,
                5 Marit d.e.g.m.Ingebrigt Barstad,6 Marit d.y.
                g.m.Hans Mellem,7 Randi 24 år, ugift.8 Ingrid
                Olsdtr.g.m.Hans Olsen Hoel.
    7/11  :pike Ragnhild Engelsdtr. Ørstadeggen.
                sonen Hans Hansen 1/4 år gl.
     "    :husmannsenke Brit Olsdtr.Ørstad - Engel
           Borna:1 Ole Engelsen,2 Guri Engelsdtr.3 Ragnhild,død,
                   har sonen Hans Hansen.
1843 9/1  :Elling Ellingsen Ishol,ugift
           Arves av søskena:1 Roald,2 John Strand,3 Rasmus Bøe,
                 4 Gjertrud Munkvold,enke etter Ole Olufsen,
                 5 Eli 4O år ugift,
     22/2 :Anne Rasmusdtr.Halset - Torsten Estensen.
           Born;1 Mikkel,2 Rasmus,3 John, 4 Ragnhild,5 Gjertrud.
                   Laugverge:morbroren Rasmus Mikkelsen Vindal
     1O/3 :Barbro Olsdotter Haugen -
           Arves av;1 Sven Olsen Vognild,2 Ellev Arntsen Dørum,
                3 Halvor Arntsen Dørum.4 Haldo Pedersen Aalbu.
     6/6  :Luzie Ingebrigtsdtr Sætrum -Even Evensen.
           Born:1 Ingebrigt Evensen 2 måneder.
1843 16/6 :Ole Mikkelsen Stølen - Sigrid Knutsdotter
           Born:1 ? Olsen,2 ? Olsdtr. 3 Anders Olsen,
                    Laugverge:Anders Gundersen Rønningen.
 

1843  3/8 :John Iversen Ranemsæter - Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Jens i Nordland,2 Iver 18 år,3 Ole 22 år,
                4 Ole 14 år.
     17/8 :Kari Halvorsdtr.Bjørnsvassli - Anders Svendsen,
           Born:1 Svend,2 Ildri,3 Guri,4 svigerssonen
                Johannes Eriksen Bjørnsvassli.
1844 14/3 :Knut Mikkelsen Lien - Marit Eriksdotter.
           Arves av:1 mora Oline Knutsdtr.Stuewhaug,2 broren
                 Erling Mikkelsen Stuehaug,3 Mikkel,4 Ingeborg
                 g.m.Ole Halvorsen Fagerhaugløkken.
                 Marit Eriksdtrs.arvinger:1 Erik Beraugsen Sneve,
       "  :Inger Olsdtr.Gorsetløkken-
                 sonen 1 Iver Olsen Gorsetløkken, (enebarn?)
     14/6 :Mari Ingebrigtsdtr.Vognild - Lars
           Born:1 Mari Larsdtr. 18 år, 2 Randi Larsdtr.14 år.
       "  :Stengrim Halvorsen Aalbuhagen - Brit Henriksdtr.
           Born:1 Marit 5 år. Verge Arnt Olsen Torve.
                  Laugverge:Ingebrigt Furunes.
       "  :Arnt Iversen Volden - Anne Paulsdotter,f.Loe
           Born:1 Iver,død,har borna:a Arnt 23 år,b Paul 14 år,
                  c Anne g.m.Ole O.Stuen,d Marit 21 år,
                  e Ildri 17 år,
                2 Paul Arntsen Volden,død, har borna:a Hans,
                  b Arnt,21 år,c Ole 17 år,d Paul 15 år,e Anne
                  22 år,f Marit 14 år,g Marit d.y.11 år,
                  h Mari 7 år.
                3 Randi Arntsdotter,enke etter Tore Ranem.
1844 19/8 :Brit Iversdtr.Lien - Hans Torsen
           hadde 6 døttre. Verger Iver Olsen Nysæter og
                 Hans Olsen Hoel.
1845 9/6  :Ragnhild Hansdotter Gorset (eller Hokseng)
           Søsken:1 Hans Hansen,2 Peder,3 Kari,4 Marit,5 Guri,
                   og brorborna:Ole Olsen,Hans Olsen og Hans
                   Olsen d.y. på Sandbekkhaug.
     5/12 :Marit Ingebrigtsdtr.Morken (Bjørnåbakk)- Peder
           Born;1 Ingebrigt Pedersen,2 Ole.
                   Verge:Ingebrigt Olsen Viken.
     6/12 :Thor Mikkelsen Vammervold - Sigrid Iversdotter.
           Born:1 Marit Thorsdotter 6 veker gl.
                   Laugverge Elling Jonsen Sæter.
                   Verge:Ole Larsen Rise.
      "   :Halvor Taraldsen Haugen - Søborg Hellaugsdtr.
           Born:1 Erik 22 år,2 Tarald 18 år,3 Hellaug 14 år.
1846 13/3 :Peder Hellaugsen Øvertyve - Kari Arntsdtr.
           Born:1 Kristi,2 Lars,3 Ingeborg,4 Marit.
      "   :Henrik Halvorsen Toftaker - Sigrid Arntsdtr.
           Born:1 Halvor.2 Arnt. Verge:Andreas Klett.
                   Laugverge Peder H.Sæter,
     1O/5 :John Beraugsen Gjærøien - Thyri Hansdtr.
           Dottra:Guro Johnsdotter 18 år.
                   Verge:Rasmus M.Vindal.
     12/6 :Ragnhild Stengrimsdtr.Low -  Hans
           Born:1 Rannei ,2 Marit 36 år,
          og stedsonen Ole Bersvendsen Loe, 28 år.
1846 17/8 :Ane Danielsdtr Isbrekken - Erik Halvorsen,husmann.
           Born:1 Hans Petter Eriksen Isbrekken,1 år gl.
                  Laugverge:Ole Larsen Rise.
 


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel