Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

 
18O2  1/7 :Haagen Svendsen Hokseng - Ildri Stenersdotte
           Born:1 Sven 15 år,2 Stener 14 år,3 Haagen 1O år.
                4 Iver 3 år,5 Marit 18 år,6 Dordi 7 år.
           Verge:morfaren Stener Iversen Rolvsjord og mor=
                 broren Iver Stenersen Rolfsjord.
18O3 12/2 :Erling Knutsen Nerhol - Guri (Inger?) Olsdtr.
           Born:1 Olaug Ellingsdtr.12 år.
                  Verge:Arnt Olsen Nerhol.
     15/2 :Ole Olsen Gottem - Elisabet Mikkelsdtr.f.Sundset.
           Born:1 Mikkel Olsen,2 Ole Olsen 3 Ragnhild Olsdtr.
           Verger:for Mikkel-farbroren Arnt Olsen Rise.
                   "  Ole-mosters mann Anders Toresen Ranem.
                   "  Elisabeth-søskenb.Ole Ingebr.Sæter.
    17/2  :Sivert Eriksen Aalbu - Dordi Johannesdtr.
           Born:1 Johannes,myndig,2 Erik Sivertsen Breen,
                3 Haakon 25 år,4 Toralf 19 år,5 Sivert 15 år,
                6 Erik d.y.12 år,7 Ole 1O år,8 Gjertrud g.m.
                Ingebrigt A.Klett,9 Marit g.m.Halvor
                Sivertsen Gravaune.
    18/2  :Ole Stengrimsen Vognild - Kari Arntsdotter.
           Born:1 Stengrim 11 år.
                  Laugverge:Arnt Halvorsen Vognild.
           Verge for Stengrim - Halvor Stengrimsen Aalbu.
     9/6  :Ole Iversen Vekve (Ustig.) - Ane Johnsdtr.f.Ålbuhagen.
           Born:1 Iver Olsen,myndig,2 Jon Olsen,myndig,
                  3 KariOlsdtr.3O år,4 Anne Olsdtr.25 år.
                Hennar born i 2. ekteskap:
                1 Ole Ingebrigtsen Vekve,18 år,2 Stengrim
                Ingebrigtsen 12 år,3 Marit Ingebrigtsdtr.1O år.
    1O/6  :Iver Olsen Emang - Eli Johnsdotter,f.Stekeren.
           Born:1 John 1O år,2 Marit 6 år.
                   Laugverge:Roald Larsen Sliper.
           Verger:for Jon-farbroren Henrik Olsen Vasli.
                   "  Marit-søskenbarnet Hans Sivertsen Sliper.
    8/8   :Halvor Olsen Bekken - Randi Arnfinnsdottedr.
           Born:1 Ole 18 år,2 Erik d.e. 15 år,3 Erik d.y.7 år,
                4.Kjersti 27 år, 5 Marit 1O år,6 Maglin 3 år.
           Verger:for Ole-farsøsters mann Ole Knutsen Vognild.
                   "  båe Erikane-Jon Arnfindsen Holberget.
                   "  dei andre-naboane Ingebrigt Ellevsen Utem
                      og Elling Roaldsen Ishol.
    11/8  :Anders Halvorsen Engen - Sidsel Iversdotter.
           Born:1 Iver 12 år,2 Halvor 7 år,3 Anders 7 år,
                4 Gjøri 2O år,5 Marit 15 år.
                  Laugverge:farsøsters mann Ole Andersen Engen.
           Verger:for Ivar og Halvor-Ole Ingebrigts.Sæteren.
                   "  Anders-Tarald Olsen Stølen.
                   "  Gjøri-Tarald Johnsen Skorem.
                   "  Marit-Iver Arntsen Engen.
    3O/8  :Tøllev Olsen Vikahaug - Rannei Arnfindsdtr.
           Born:1 Erik Tøllevsen 10 år,2 Marit 13 år,
                3 Rannei 4 år. Verge: faren.
    25/10 :Ingebrigt Haldosen Vognild - Mali Arntsdotter.
           Born:1 Haldo 14 år,2 Arnt 9 år,3 Knut 11 år,Kari 4 år.
           Verge for alle:Haldo Audensen Vognild.
 

18O4 7/1  :Even Halvorsen Isbrekken - Tora Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Halvor Evensen 19 år,2 Ingebrigt 13 år.
18O4 6/2  :Knut Hansen Sneve - Barbro Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Ingebrigt 27 år,2 Hans 16 år,3 Ambjørg,25 år.
                4 Anne 22 år.
           Verger:for Hans-farbroren Ingebrigt Hansen Sneve.
                   "  Ambjørg og Anne-farbror.Erik Hansen Sneve.
     21/2 :Even Larsen Skarsem - Brit Pedersdtr.f.Skarsem.
           Born:1 Peder Evensen,myndig,2 Magnhild 31 år ugift,
                3 Randi g.m.Ingebrigt Eriksen Skarsem,4 Eli 27 år
           Verger:for Magnhild-morsøsters mann Lars O.Kvalsjord.
                   "  Eli - Halvor Olsen Sæter.
     6/6  :Anders Jensen Aalmen - Randi Engelsdtr.f.Loe
           Born:1 Jens 14 år,2 Engel 8 år.
                  Laugverge:Anders Toresen Ranem.
           Verger:for Jens-morbroren Erik Engelsen Loe.
                   "  Engel-moras søskenb.Halvor Ingebr.Bjerke.
     9/7  :Tore Olsen Mjøen - Guri Iversdtr.f.Lien
           Born:1 Kari Toresdtr. 8 år.
                  Verge:Sivert Hellaugsen Sneve.
    12/8  :Gullik Johnsen Mjøen,lensmann - Gjertrud Olsdtr.Hevle,
           Born:1 Jon,myndig,2 Ole 23 år,3 Iver 13 år,4 Lars 9 år
                5 Marit 2O år,6 Ingrid 15 år,7 Sigrid 4 år.
                  Verger:Anders A. Bøe og Halvor Jensen Mjøen.
    29/8  :pike Kristine Johnsdtr.Haugen- arvingar søskena:
                1 Ellev,myndig,2 Johannes,myndig,3 Gjertrud,bur i
                Trondheim,4 Guru 3O år ugift,5 Inger 28 år,ugift.
                Verger:Semund Ingebrigtsen Kvalsjord og Johannes
                       Sivertsen Aalbu.
18O5 22/2 :Ole Evensen Nysæter - Kari Olsdotter
           Born:1 Even,myndig,2 Ole på Sneve,3 Ole d.y.,4 Marit
                40 år,5 Kristi g.m.Ole Olufsen Hoel,6 Gjertrud
                28 år,7 Marit d.y. g.m. Ole Halvorsen Hoel.
     18/4 :Jon Arntsen Vasleggen - Guri Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor Jonsen,lensmann,2 Rannei g.m.Lars
                Eriksen Vekve,3 Marit d.e. 31 år ugift,4 Marit
                d.y. g.m.Anders Monsen.
                Verge:Lars Eriksen Vekve (nesto)
     7/6  :Ole Knutsen Vognild - enkemann.barnlaus.
                1 broren Knut Knutsen,død,budde i Trondheim,Born:
                  a Knut 3O år,b Christian 18 år,c Olaus 14 år,
                  d Ingeborg 32 år,e Erikke 26 år,f Marta g.m.
                  Hans Sivertsen i Trondheim.
                  Verger for b,c,d,e.-Rasmus Christoffers.Stensem
                2 Ole Knutsen Vognild d.y.død,born:
                  a Knut Olsen Wold i Trondheim.30 år.
                3 Arnt Knutsen Vognild,død,budde i Brennan, born:
                  a John Arntsen 16 år,b Marit d.e.23 år,c Marit
                    d.y. 8 år. Verger:for alle: Ole I.Størvold.
                4 Randi Knutsdtr.enke,g.m.Jon Halvorsen Størvold.
                5 Marit Knutsdotter g.m.Jon Olsen Aalbu,død,born:
                  a hennar dotter:Randi Svendsdtr.47 år,ugift.
                6 Inger Knutsdtr.g.m.Rasmus.Chr.Stensem.død,born:
                  a Christoffer 23 år,b Ingrid Olsdtr. 43 år.
                  Verge for båe: faren,(for Ingrid stedfaren).
 
 
 
 

18O5 11/6 :Eli Olsdotter Rise (død 19 år gl.
           Arvingar:1 mora Eli Eriksdtr.Rise.f.Ørstad.
                2 broren Even Olsen Rise 15 år,3 Ole Olsen 13 år,
                4 Sigrid g.m. Erik J.Løkken,5 Rannei g.m. Ole
                  Ingebrigtsen Sæteren.
                  Verge:Johannes Eriksen Ørstad. (morbror).
    12/6  :Barbro Olsdotter Breen - Lars Olsen Breen.
           Born: Ole Larsen 17 år, boende på Furunes.
                  Verge:John Larsen Stubban.
18O5 13/7 :Henrik Estensen Vasli - Ragnhild Gudmundsdtr.Kårvatn.
           Born:1 Esten 12 år,2 Gudmund 7 år,3 Marit 14 år,
                4 Mali 4.år.
           Verger:for Esten-farbroren Johannes Estensen Vindal.
                   "  Gudmund-Stengrim Halvorsen Gravaune
                   "  Marit- naboen Lars Larsen Stenboeng.
                   "  Mali - faren.
18O6 22/3 :Erik Sivertsen Haugen - Eli Olsdotter f.Liabø.
           Barnlaus.Hennar arvingar: 1 broren Gunder Olsen Liabø,
                2 søstra Gjertrud,60 år,på Liabø.3 Eli d.y. g.m.
                Ole Pedersen Haugen på en plass under Liabø.
     24/3 :Ole Bekken - Kjersti Olsdotter.
           Born:1 Gullik Olsen,myndig,bur i Trondheim.
                2 Halvor Olsen ,myndig,3 Lars Olsen Breen,død,
                  har sonen:a Ole Larsen 16 år,på Furunes.
                4 Ingeborg g.m. Ole Knutsen Stenboeng,Bekken.
                5 Thyrie Olsdtr g.m. Hellaug Andersen Trånåbakk,
                  på Breen.
     27/8 :Erling Halvorsen Gorset - Gjertrud Arntsdtr.
                Ikkje livsarvingar og andre ikkje oppgjeve.
18O7 22/1 :Halvor Ingebrigtsen Barstad - Marit Olsdotter.
           Born:1 Ingebrigt,myndig,2 Ole,myndig på Barstad.
                3 Inger,død,hadde dottra:Inger Andersdtr.1 år.
                  (far Anders Ingebrigtsen Mellemsæter,Brendmoen)
                Verge for Inger-morfars bror Ole Ingebrs.Barstad.
      8/6 :Arnt Olsen Aalbu - Gjertrud Olsdotter.
           Born:1 Ole,myndig,2 Halvor 21 år,3 Anne g.m.Hans
          Toresen Rise som bur på ein plass under Rate.
                4 Ingrid 20 år,tener i Storli,5 Kari død,har
                sonen Ole Halvorsen 2 1/2 år gl.
                Verger:for Ingrid-søskenbarn Ole Svendsen Gulaker
                        "  Ole Halvorsen-faren Halvar E. Aalbu.
     9/6  :Ole Beraugsen Rate - Marit Olsdotter.
           Born:1 Beraug,g.m.Dordi Semmingsdtr.død,har dottra:
                  a Sigrid 3 år.
                2 Even Olsen 19 år,3 Kari Olsdtr.død, har sonen
                  a Ole Halvorsen 2 1/2 år.
                4 Gjertrud Olsdtr. 23 år.5 Ole Olsen Rate.
                Verger:for Sigrid-morbroren Tarald Blokkhus.
                        "  Ole Halvorse-faren,Halvor E.Aalbu.
                Laugverge for Dordi Semmingsdtr.halvsøsters mann
                Even Tørrisen Uv.
     1O/6 :Ole Ingebrigtsen Sneve - Ragnhild Ingebrigtsdtr.
           Born:kona venta barn.
                Laugverge: svogeren Iver Stenersen Rolvsjord.
                Verge for det ufødde barnet:Hans Sivertsen Bøe,
 
 

18O7 26/8 :Ole Mortensen Bøasæter - Randi Olsdotter
           Born;Ole,myndig,2 Morten,myndig,3 Randi g.m.Hellef
                Rønningen,4 Mali ugift.
                Laugverge:sonen:Ole Olsen Bøasæter.
                Verge for Mali-Ole Ingebrigtsen Viken.
     27/8 :Halvor Ellingsen Nyhus - Kristi Ellingsdtr.
           Born:1 Elling d.e.,2 Elling d.y.3 Kari Halvorsdtr.
     29/8 :Pike Barbro Sivertsdtr.Drivstuen-Arvingar søskena:
                1 Ingebrigt, 2 Tosten Sæteren,3 Ole, 4 Sivert.
                (morbroren Hans Tostensen Korsvold,Dovre møtte)
18O7 4/12 :Marit Beraugsdtr. Haaker -Paul
           Born:1 Esten Paulsen Haaker.
18O8 14/9 :Lars Eriksen Emang i Myren-Ildri Johnsdtr,f.Øien.
           oppattgift med Ole Beraugsen Rate.
           Hennar son i 1.ekteskap:Erik Larsen Emang 1O år.
           Verge: Jon Olsen Strandsæter.
       "  :Ole Haldosen Tyve - Brit Steffensdtr.f.Lien.
           Born:1 Marit Olsdtr.Tyve.Verge:Hellaug H.Tyve.
     6/12 :Ingebrigt Andersen Klett - Gjertrud Sivertsdtr.Aalbu.
           Born:1 Sivert 15 år,2 Anders 1O år,3 Ingebrigt 5 år,
                4 Johannes 2 år,5 Goro 15 år,6 Dordi 4 år,
                7 Marit 1/2 år.
                Verger:for Sivert-Ole Ingebrigtsen Klett.
                        "  Andreas-fasters mann Knut E.Dørum.
                        "  Ingebrigt-morbror Johannes S. Aalbu.
                        "  Johannes-mosters mann Stengr Gravaune
                        "  dei andre-faren,
18O9 23/2 :Ole Olsen Rønningen - Sigrid Hellaugsdtr.f.Stuen.
           Born:1 Hellaug g.m.Randi Olsdtr.Bøasæter,død,har
                  dottra:a Marit 4 år.2 Ole f.1775,3 Jon f.1776,
                4 Ole d.y.f.1777, 5 Ingebrigt f.1777,6 Mali g.m.
                  Beraug Roaldsen Rønningen.7 Guri 22 år.
                Verger:for Marit Hellaugsdtr.-bestefaren Ole
                       Olsen Rønning, for Guri Olsdtr-farbroren
                       Hellaug Hellaugsen Stuen.
      "   :John Evensen Sæter - Marit Eriksdotter
           Born:1 Gjørund 3O år,2 Guri 23 år,3 Marit 18 år,4 Mari
               13 år.Verge:farbroren Even Evensen Kvaldsjorhagen.
     25/2 :John Olsen Vindal (Negar)-Ildri Iversdtr.
           Born:1 Ole myndig.2 Olaug 2O år,
                Laugverge:morbroren Johannes Estensen Vindal.
                Verge for Olaug-søskenbarn.Stengrim H.Gravaune.
      "   :Beraug Paulsen Bøe -Marit Eriksdotter
           Born:1 Paul,2 Erik,3 Gjertrud 34 år,4 Marit 32 år,
                5 Anne 30 år,tener hos Halvor Hoel,6 Kari 18 år.
                Laugverge:Paul Olsen Hoel.
                Verge:Iver Halvorsen Furunes.
     6/6  :Knut Jørgensen Vognild - Marit Olsdotter.
           Born:1 Ole 6 år,2 Jørgen 1/2 år.
                Laugverge-søskenbarnet Ole Knutsen Gorset.
18O9 7/6  :Tørris Evensen Uv - Anne Nilsdtr.f.Storli.
           Born:hans mor:Marit Semmingsdtr.f.Blokkhus.
                2 søster Gjertrud Evensdtr.21 år,3 Jon Evensen
                død,ugift under militærteneste.
                Laugverge:søskenb.Stengrim Halvorsen Gravaune,
                Verge for mora-broren Tarald Blokkhus.
                       "  Gjertrud-mosters mann Ole Arntsen Bøe

18O9 3O/8 :Ole Olsen Loe,ungkar,død under militærteneste.
           Arvingar:1 foreldra Hans Olsen og Ragnhild Olsdtr.
                2 morbroren Hans Olsen Loe.
                Testamente til Erik Engelsen Loe.
      "   :Ingrid Engelsdtr.Hevle - Ole
           Born:1 Engel Olsen Hevle,død.har borna:a Ole Engelsen,
                   b Ingrid Engelsdtr 19 år.
                2 Gjertrud Olsdtr.enke etter Gullik Jonsen Mjøen.
                3 Sigrid,g.m. Johannes Eriksen Ørstad.
                4 Marit Olsdtr g.m.Thore Eriksen Kongsvold.
181O 18/2 :Erling Halvorsen Nyhus,ungkar,arvingar:
           1 mora Kristine Ellingsdtr Nyhus.
           2 broren Elling Halvorsen på Nyhus,2 Lars Halvorsen,
             24 år. 3 Kari Halvorsdt. Nyhus, og 4 Eli Halvors_
             dotter Kletthammer,enke etter Ole Halvorsen.
      "   :Ole Halvorsen Kletthammer-Eli Halvorsdtr.f.Nyhus.
           Born:1 Halvor d.e.11 år,2 Halvor d.y.1O år,3 Jon 1 år
                og Sigrid 1 år,tvilling.
                Laugverge:broren Elling Halvorsen Nyhus.
                Verger:for Halvor d.e.-farbroren Ole Halv.Detli
                        "  Halvor d.y.-Jon Olsen Liabø.
19/2  :Ollef Olsen Nysæter - Marit Haagensdtr.
           Born:1 Haagen,myndig,2 Ole d.e. bor Aalbu,myndig.
                3 Ole d.y. også i Aalbu,4 Sven, myndig,5 Brit
                43 år gl.6 Marit g.m.Ole Jonsen Engen,7 Gjertrud
                36 år.
    3O/8  :Ingebrigt Sivertsen Ishol - Kari Nilsdtr.f.Storli.
           Born:1 Sivert 7 år,2 Nils 1/2 år,3 Brit 4 år.
          Verger:for Sivert-morbroren Halvor Nilsen Storli
                        "  Nils-morbroren Stengr.Nilsen Storli
                        "  Brit-mosters mann Arnfind J.Stekeren,
1811 2O/2 :Ole Olsen Halsen,husmann - Anne Olsdtr.
           Born:Ole Olsen 51 år,2 Ole d.y.?år,3 Marit Olsdtr.
                43 år,4 Anne Olsdtr.g.m. Halvor Larsen Rise
                38 år.
     17/6 :Ingebrigt Knutsen Sneve - Kari Eriksdotter
           Born:1 Dordi Ingebrigtsdtr. 3 1/2 år,
     5/12 :Ole Andersen Skarsem -Brit Ingebrigtsdtr. (Innesto)
           Born:1 Anders,myndig,2 Ingebrigt,myndig,3 Goro 31 år.
1812 13/1 :Gullik Andersen Bøe,ungkar. arves av søskena:
           1 Engel Andersen Loe,g.m.Guri Arntsdtr,død,har borna:
             a.Anders,b Arnt Aalmen,c Erik,d Randi g.m. Tore
               Jonsen Hevle.
           2 Erik Andersen Mjøeggen,død,har borna:a Stengrim
             Eriksen,bor Lian,Leinstrand.b Guri Erikdtr.60 år.
           3 Marit Andersdtr Bøe,død, g.m. Sivert Stenersen og
             Arnt Evensen. har borna:a Sivert Arntsen Vammer,
             b Marit Sivertsdtr.g.m.Sivert Hansen Bøe. c Guri
             Sivertsdtr.g.m.Erik Iversen Bjerke.d Mari Siverts-
             dtr,g.m.Ingebrigt Olsen Sneve,død,har borna:
           1 Sivert Ingebrigtsen Sneve,2 Ingebrigt,3 Marit
             22 år,4 Sigrid Engelsjord.
           4 Gjøri Andersdotter g.m.Ingebrigt Anders.Bjerke,død,
             har borna:a Halvor Bjerke,b Anders I Rønning,c Erik
             Ingebrigtsen Fagerhaug.
           5 Guri Andersdtr.g.m.Jens Stengrimsen Losvold,død,har
             a sonen Stengrim Jensen Losvold.

1816 29/10:Randi Olsdotter Bøe.
            1 brorson Ole Ingebrigtsen Prestegården
            2 søster Marit Olsdtr.Barstad f.1747.
            3 søster Guri Olsdotter Barstad f.1751
       "   :Ole Ingebrigtsen Prestegården -
            1 broren Even Ingebrigtsen Grøtte
            2   "      Hellaug Ingebrigtsen Mjøen
            3 søstra Marit,4 søstra Inger 5 søstra Sigrid.
    28/11 :Iver Olsen Rise - Sigrid Johnsdotter.
            1 Jon Iversen f.1780,2 Ole f.1785,3 Mari f.1783,
            4 Marit f.1788,5 Marit d.y. f.1790 g.Øvergorset.
1817 12/4 :Anders Svendsen Lien f.Gulaker -
                1 broren Ole Ssvendsen Gulaker,f.1768
                2    "   Ole Svendsen Vognild f.1778
                3    "   Stengrim Sv.Vognild f.1778
                4 søster Kari Svendsdtr.Skarsem
                5    "   Dordi Svendsdtr.Dørrumsløkken.
    14/4  :Marit Andersdtr. Torve - Lars Roaldsen.
           Born:1 Randi Larsdotter. 2 Søborg Larsdt.
    21/7  :Mikkel Olsen Vammer
           Born:1 Ole Mikkelsen,2 Tore Mikkelsen,3 Mette.
    25/7  :Randi Olsdtr. Vognild - Arnt Arntsen
           Born:1 Randi Arentsdotter
    24/8  :Esten Paulsen Haaker - Guri Johnsdotter
           Born;1 Jon Estensen.2 Guri Estensdtr.
    4/1O  :Ole Ingebrigtsen Rise -
                1 farbroren Ole Ingebrigtsen Hagen,død,har borna:
                  a Ingebrigt Olsen.b.Ole,c.Erik.
                2 farbroren Tore Ingebrigtsen,død.har borna:
                  a Inbebrigt, b Maren.
                3 farsøster Randi Ingebrigtsdatter.
   29/1O  :Brit Johnsdotter Stuen -Hellaug Ingebrigtsen Stuen,
           Born:1 Ingebrigt,2 Jon,3 Marit,4 Ildri.
     2/12 :Ole Eriksen Mellem -
           Born:1 Erik, 2 Ingebrigt,3 Anne,4 Ingeborg,5 Marit
1817 3/12 :Elisabet Michelsdtr.- John Olsen Sneve (?)
           Born:hennar:1 Mikkel Olsen,2 Ole d.e.3 Ole d.y.
                       4 Ragnhild 5 Mari Johnsdtr.
1819  9/2 :Ingebrigt Arntsen Strand - Kari Olsdotter
           Born:1 Sigrid g.m.Halvor Olsen Detli,2 Marit 26 år,
                3 Kari 2O år.Laugverge:John Larsen Stølan.
     10/2 :Ole Svendsen Gulaker - Sigrid Sivertsdotter
           Born:1 Sven.2 Sivert,3 Jørund.
     25/2 :Ingebrigt Arntsen Vekve - Brit Halvorsdtr.
           Born:1 Halvor,2 Arnt 3 Eli 27 år,(?)
                Laugverge:Arnt Arntsen Dørum.
                Verge Erik Ingebrigtsen Skarsem.
     2O/3 :Ingrid Halvorsdtr.Bjerke - Iver
           Born:1 Iver 2 Marit,3 Ingrid.
1819 2O/3 :Marit Ingebrigtsdtr.Sneve -pike
           Born;1 sonen Ole Knutsen Sneve
1819 3O/3 :Anne Olsdotter Sessaker -
                1 Jon Arntsen,2 Rannei,død har borna:
                  a Ole Sivertsen b.Arnt Sivertsen
                3 Gjertrud Arntsdtr.,død,har borna: a Halvor
                  Ellingsen,b Arnt Ellingsen c Kari Ellingsdtr.
                4 Kari Arntsdtr. som har dottra Marit Jørgensdtr.

182O 11/4 :Haagen Svendsen Hokseng-
           Born:1 Svend,2 Haagen,3 Iver 21 år,4 Marit g.m.Tørris
                  Viken,5 Dordi g.m.Ingebrigt Vognild,
                  6 Ildri Haagensdtr 15 1/2 år gl.
     6/12 :Erik Eriksen Ørstad - Rannei Johannesdtr.
           Born:1 Johannes,2 Eli,død har borna:a Even Olsen Rise,
                  b.Ole Olsen Loe,c Sigrid Olsdtr.g.m.Erik Jonsen
                  Løkken,d Randi Olsdtr.g.m.Ole Ingebrigtsen
                  Sæteren, 3 Dordi Eriksdtr.død,har borna:a Sivert
                  Johannessen Aalbu,b Erik,c Johannes,d.Ole 16 år,
                  e Johannes d.y. 14 år,f.Dordi,22 år.
     7/12 :Dordi Eriksdtr.Aalbu,som døde for 6 år sidan,
                 gift med Johannes Sivertsen Aalbu.
           Born:son nr 3.ovanfor.
182O 8/12 :Peder Haagensen Lien - Marit Halvorsadtr.
           Born:1 Haagen,2 Halvor,3 Ingeborg g.m.Ingebrigt Olsen
                Grøtte,4 Gjertrud g.m. Arnt Stengrimsen Vekve,
                5 Inger 32 år, 6 Marit 22 år.
1821 2O/3 :Olaug Estensdtr.Midtskoghaug - Endre Arntsen
           Born:1 Arnt 4 år, 2 Ola 1 år,
1822 5/6  :Ole Larsen Grøtte -
           Born:1 John,2 Ole i Brenden,3 Ingebrigt,4 Goro,g.m.
                Sivert Svendsen Mjøen,død,har borna:a Ragnhild
                g.m.John ?.5 Sigrid,død har borna:a Jon Halvor=
                sen 14 år b Gjertrud Halvorsdtr. 11 år.
     "    :Ole Ellingsen Munkvold på Grøtte f.1768-ugift.
               1 bror John, 2 Haldo, 3 Kari 45 år,ugift,4 Gjertrud
               g.m. Abraham Kristoffersen Moen frå Kvikne,5 Marit
               g.m.Ole Johnsen Stekeren, 6 Randi Ellingsdtr. 3O år.
     "    :Magdalena Endresdtr. Storli - Esten Vasli.
           Born:1 Marit Estensdtr. 1/4 år gl.
    7/6   :Erik Ingebrigtsen Skarsem - Kari Svendsdtr.
           Born:1 Marit g.m.Haagen Haagensen Hokseng.
                2 Eli g.m. Halvor Hansen Gorset.
   29/8   :Ingebrigt Olsen Viken - Guro Olufsdotter.
           Born:1 Ole, 2 Arnt, 3 Randi g.m. Semund Kvalsjord,
                død,men har borna:a Ingebrigt 22 år,b.Ingebrigt
                Semundsen d.y.14 år,c Ole 11 år,d Marit 17 år.
     "    :Ingebrigt Olsen Grøtte - Olaug Pedersdotter.
           Born:1 Marit 12 år.
    3O/8  :Hans Halvorsen Nerhol,ungkar
           Broren 1 Ole Halvorsen,død,har born,men ukjennt.
                  2 halvsøster Marit Halvorsdtr.,død,har dottra
                    a Anne Halvorsdtr.34 år på Midtskoghaugen.
    9/1O  :Ole Johnsen Størvold - Mali Olsdotter
           Born:1 John 17 år,2 Eli 16 år.
1822 1O/1O:Ole Andersen Skarsem -
           Born:1 Anders,2 Ingebrigt,3 Ole,4 Kari,5 Goro,g.m.
                Endre Midtskoghaug.(Nr.2 er oppført som komman-
                dørskriver hos generalkommanmdanten i Trondheim
                og bur i Trondheim.)
1823 19/2 :Ingeborg Pedersdtr.Lien - Iver
           Born:1 Peder,2 Ingrid g.m.Ole Hellaugsen Stølen,3 Kari
                42 år,4 Marit 39 år.Verge:Ole Olsen Skarsem.
      "   :ungkar Tore Olsen Bjørndal.Budde på Stensem.
           Testamente til Christoffer Stensem.
 

1823 19/2 :Knut Arntsen Stensem - Eli Eliasdotter.
           Born:1 Arnt,2 Ingebrigt,3 Marit g.m.Anders Svendsen
                på Skorem,4 Eli g.m.Haagen Pedersen Lien.
      "   :Ingebrigt Haagensen Klett - Brit Andersdotter.
           Born:1 Haagen,2 Sigron 46 år ugift,3 Marit g.m.
                Ingebrigt Halvors.Aalbu,4 Gjertrud g.m.Ingebrigt
                Olsen Bakk,5 Brit 26 år gl.
     21/2 :Halvor Jensen Mjøen - Marit Knutsdotter.
           Born;1 Jens,2 Ole,3 Ingebrigt,4 Knut 19 1/2 år,
          5 Johannes 13 1/2 år,6 Goro g.m.Steffen Aune,
                7 Ingeborg g.m.Peder I.Bøe,8 Sigrid 1O år,
                9 dotter frå 1.ektesk.Marit Ingebr.dtr.g.m.
                Even Olsen Rise.
     23/2 :Peder Olsen Gorset - budde på Gottem.
           Born:1 Ole f.1794 u.f.e. 2 Ingebrigt.(må vera hennar)
                søsken 1 Gjertrud Olsdtr.2 brorens enke Ragnhild
                Olsdtr.Gorset g.m.Hans Olsen Sæter,born:a Ole,
                b.Hans,cPeder,d Kari,e Marit,f Gunhild,g Ragnhild
     9/6  :Erik Arntsen Rønning - Marit Knutsdotter.
           Born:1 Arnt 19 år,2 Knut 13 år,3  Anders 11 år,
                4 Ole 8 år,5 Guri 19 år, og 6 Sigrid 6 år.
    3O/8  :Ingebrigt Olsen Fagerhaug - Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor 11 1/2 år,2 Marit 14 år,3 Luzie 7 år.
     "    :Hans Olsen Snorroeggen - Mette Christoffersdotter.
           Born:1 Knut Hansen,2 Christoffer,3 Rasmus,4 Hans 22 år
                5 Brit g.m. Johannes Mikkelsen Haugen,6 Guri 16
          1/2 år,7 Anne 9 1/4 år,8 dotter frå 1.ekteskap
                Kristi Hansdotter,død,har borna:a Hans Knutsen
                Kleven,21 1/2 år.
     8/12 :Sigrid Olsdotter Aalbu,  pike ?
                1 farbroren Halvor Eriksen Aalbu,2 farbror Knut
                Eriksen Aalbu,3 farbror Jon Eriksen Risløkken,
                død,har borna:a Erik,b Paul,c Lars,d Marit d.e.
                e Marit d.y.f Sigrid. 4 Farsøster Anne Eriksdtr.
                død,har borna:a Ole,b Oluf,c Knut,d Marit død,har
                borna:1 Erik Ingebrigts.3 år,2 Kari 2O år,
                e Sigrid Olufsdtr.g.m.Ole Jonsen Vindal,f Kari
                Olufsdtr g.m. snekker og husmann Ole under Ørstad
                5 farsøster Marit Eriksdtr.Vognild,enke etter
                Paul Toftaker.6 farsøster Sigrid Eriksdtr,død,
                      har borna a Halvor Ingebrigtsen, b Erik,c Sigrid,
                7 broren Peder Olsen Brandeinen i Sunndal.
    8/12  :Erik Halvorsen Uv - Gjertrud Evensdotter
           Born.1 Halvor 1O år,2 Tørris 3 år,3 Erik 7 veker,
                4 Marit 12 år,5 Dordi 8 år.
    9/12  :Svend Svendsen Vognild - Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Erik 17 1/2 år,2 Sigrid 14 år,
1824 1O/1 :John Eriksen Risløkken - Anne Paulsdotter
           Born:1 Erik,2 Paul,3 Lars 22 år,4 Marit d.e.
                 26 år,5 Sigrid 24 år,6 Marit d.y.11 år.
     25/2 :Hellaug Olsen Dørrumsgård, ungkar.
                1 Søster Dordi g.m.Haldo Arntsen,2 Marit g.m.
                Lars Olsen,3 Randi Olsdtr. g.m.Arnt Arntsen
                Vognild,død,men har dottra Marit Arntsdotter.
                4 halvsøster Mali Bergsvendsdtr.g.m. Ouden
                Ingebrigtsen Vognild.
      5/9 :Marit Olsdtr.Gulaker - Sivert Rasmusen.
           Born:1 Gjertrud Sivertsdotter 2 år.
1824 1O/9 :Ingeborg Mikkelsdtr.Breen - Even Pedersen
           Born:1 Peder Evensen 6 år, Mikkel Evensen 1 år.
     "    :John Ellingsen Munkvold - Ingeborg Andreasdotter.
           Born;1 Elling 12 år, 2 Randi 9 år,3 Anne 5 år.
    11/9  :Arnt Olsen Dørum - Eli Arntsdtr.
           Born av 1. ektesk.Rasmus Estensen 4 år.
            Formyndar:Peder Estensen Haaker.
     2O/1O:Kari Eriksdtr.Hustoft,ugift.
           Arving:halvbroren Erik Ingebrigtsen Hustoft 3 år.
     8/12 :Oluf Knutsen Kvalsjord - Marit Halvorsdtr.
           Born:1 Knut,2 Marit 23 år.(Kalvhagen)
1825 22/2 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen - Marit Pedersdtr.
           Born:1 Sivert 12 år,2 Peder 8 år,3 Hans 6 år.
     23/2 :Ole Ingebrigtsen Sæteren - Rannei Olsdtr.
           Born:1 Randi d.y. 20 år.
                 Laugverge:broren Ole Olsen Loe.
     1O/6 :John Iversen Rise - Ragnhild Hansdtr.f.i Vågå.
           Born:1 Iver 12 år,2 Sigrid 14 år,3 Eli 4 år.
     27/8 :Halvor Pedersen Bærhauhen - Marit Evensdotter.
           Born:1 Peder 6 år,2 Marit 15 år,3 Mari 2 1/2 år.
    1O/12 :Ole Sivertsen Drivstuen - Marit Ingebrigtsdtr.
           Arving: hennar mor Anbjørg i ekteskap med Ole
                   Johnsen Reitås. Skifte halde på Rise.
1826 13/1 :Anders Svendsen Bjørnsvassli,f.Bjerke-Kari Halv.dtr.
           Born:1 Ingebrigt 24 år,2 Svend,3 Ildri g.m.
                  Johannes Eriksen Klett,3 Guri 26 år.
     22/2 :Anders Ingebrigtsen Rønning - Sigrid Eriksdtr.
           Born:1 Erik,død har borna:a Arnt 22 år,b Knut 16 år,
                  c Anders 14 år,d Ole 11 1/2 år,e Guri 22 år,
                  f Sigrid 9 år.
                2 Even, 3 Marit,enke etter Hans Olsen Sæter.
     17/6 :Oluf Eriksen Bryghaugen - Olava Pedersdtr.
           Born:1 Erik 3 1/2 år.
     15/9 :Ole Olufsen Dørum - Marit Evensdotter.
           Born:1 Marit Olsdotter 12 år,
     22/9 :Kristi Ingebrigtsdtr.Loe,ugift.
           Born:1 dottra Kari Olsdtr,far Ole A.Haaker.
     27/9 :Ole Olsen Ørstadsæter(kalvhagen)-Kari Olufsdtr.
           Born;1 Ole Olsen 3 (?) år.
1827 22/2 :Ole Arntsen Tilset - Gjøran Iversdtr.Myren.
           Arvingar:søskena hennar:1 John Iversen Myren,2 Erling
                Iversen Myren i Kristiansund,3 Ingeborg Iversdtr
                Torve,3 Anne Myren 40 år,ugift. og mora Guri.
     27/9 :Mette Johannesdtr i 2.ekteskap m/Ole Olsen Solli,
           Arvingar:hennar born:1 Johannes,2 Jens,3 Haldor,
                4 Peder, alle Jenssønner,5 Brit Nilsdtr. 22 år.
1828 16/2 :Ingebrigt Ingebr.sen Hevle-Ingrid Stengr.dtr.
           Born:1 Stengrim,2 Peder (?)22 år,3,Randi Pedersdtr,
                g.m.Iver Eriksen Gorset,4 Anne Ingebrigtsdtr.
                g.m.Iver Eriksen Rønning,5 Marit Ingebr.dter.
                24 år,ugift.
       "  :Ingebrigt Johannessen Hammerbekk-Raagier Arntsdtr.
           Born:1 Arnt,2 Anne,3 Marit,4 Kari,5 Brit g.m.husm.
                Esten Arntsen Uv.
      "   :Ole Halvorsen Hoel - Marit Olsdtr.f.Nysæter.
           Born.1 Halvor 2O år,2 Ole 15 år,3 Ingebrigt 12 år,
                4 Randi 8 år,5 Ole 2 år,6 Guri 26 år,7 Kari,22 år
                8 Marit 5 1/2 år.
1828  "   :Even Hansen Brenden - Anne Sivetsdtr.(Svendsdtr?)
           Mannens arv.1 Sivert,2 Marit g.m.Jørgen Ørstadrønningen
                       3 Inger, og slegfredsdtr Anbjørg, 5 år.
    29/8  :Henrik Arntsen Dørum - ugift.
           Arvingar:1 broren Ellev,død,har ei dotter som er gift
               med John Olsen Detli på Dørum(?) 2 Halvor Dørums=
               gård,3 Marit Arntsdtr.74 år ugift,4 Marit Arnts-
               dtr. Sletvold,død,har borna:a Knut Ingebrigtsen
               Dørrumshaug,b Marit Ingebrigtsdtr. 36 år ugift.
               c Marit Ingebr.dtr.d.y. g.m.Halvor Knutsen Klett.
               5 Sigrid 65 år,ugift,6 Barbro,død har borna:
               a.Oluf Eriksen,død,har sonen Erik Bryghaug 7 år.
               b Arnt Eriksen, c Marit g.m.Ingebrigt Skarseshaug.
     "    :Ole Olsen Brenden - Kristi Olsdotter.
           Born:1 Ole d.e.11 år,2 Ole d.y. 2 år,3 Marit 7 år
                Verge: Ole Olsen Vorhaug.
1829 19/9 :Svend Ingebrigtsren Grøtte - Marit Olsdotter.
           Born:1 Ingebrigt,2 Ole,3 Ingebrigt d.y. 11 år,4 Sigrid
                27 år,ugift,5 Marit g.m.Jens Knudsen Lemvig.
                6 Inger 21 år, ugift.
     2O/1 :Arnt Olsen Dørum - Sigrid Olsdotter.
           Born;1 Ole Arntsen 2 1/2 år. 2 Sigrid 1O veker.
      "   :Rasmus Pedersen Fagerhaug --Kristi Mikkelsdtr.
           Born:1 Sivert 13 år,2 Mikkel 7 år,3 Peder 5 år,4 Guri
                14 år,5 Kristi 1O år,6 Lisbet 4 år.
                Laugverge:Broren Johannes Haugen.
                Verge:farbroren Peder Pedersen.
     3O/1 :Ole Johnsen Liabø - Marit Olsdotter.
           Born:1 Marit Olsdotter 9 veker.
                Verge:morfaren Ole Larsen Sliper
     s.d. :Lars Paulsen Loe - Marit Ingebrigtsdotter
           Born:1 Ingebrigt,2 Ole 21 år,3 Marit g.m.Iver Arntsen
                Volden,4 Ildri 26 år.
                Verge Ole Paulsen Loe
     3O/3 :Ole Olsen Munkvold - Gjertrud Ellingsdotter,f.Ishol.
           Born:Oluf Olsen 12 år,2 Anne 1O år, 3 Ragna 7 åt,
                4 Gjertrud 4 år.
                Laugverge:Rasmus Ellingsen Bøe
                Verge:John Ellingsen Strand.
      "   :Ole Olsen Halsen - Marit Pedersdotter.
           Born:1 Ole Olsen 16 år, 2 Anne Olsdtr. 28 år.
                3 Ragnhild 19 år,
                Laugverge: Ole Nilsen Skreen.
                Verge Ole Taraldsen Stølen.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel