Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

1772 30/8 :Haldo Arntsen Klett- Kari Eriksdotter.
           Born:1 Arnt,myndig,2 Erik 23 år,3 Marit 28 år.4 Randi
                27 år,5 Gjørund g.m.Arnt Olsen Løkken.6 Anne 14
                år,7 Kari 11 år.
           Laugverge:mannens bror Stengrim Arntsen Vekve.
           Verger:for Erik og Marit-faren.
                   "  Randi-farbroren Ole Arntsen Dørrumsgaard.
                   "  Anne-søskenbarn Andreas Chr.Klett.
                   "  Kari-søskenbarnet Arnt Arntsen Dørum.
      "   :Ole Ingebrigtsen Bøasæter-Ingeborg Olsdtr.
           Arvingar:halvsøskena 1 Ole Olufsen Nysæter,2 Marit
                 Olufsdotter Engen.
                 Laugverge: Knut Jørgensen Gorset.
    31/8  :Oluf Hansen Hoel - Eli Olsdotter.
           Born:1 Ole Olufsen 18 år,2 Hans Olufsen 16 år.
                Laugverge:Ingebrigt Ellingsen Gravaune.
           Verger:for Ole og Hans-mora sitt søskenbarn Ingebrigt
                Halvorsen Hindset.
     "    :Ole Roaldsen Hoel,Lien - Marit Pedersdtr.f.Vekve.
           Born:1 Roald 23 år,2 Iver 6 år,3 Gjertrud 22 år,
                4 Gjertrud d.y.2O år,5 Guru 18 år,6 Eli 16 år,
                7 Marit 12 år,8 Brit 9 år.
                Laugverge:Ole Ingebrigtsen Lien. Dødsbuet falitt.
     "    :Arnt Ellefsen Aalbu - Gjertrud Arntsdtr.f.Vekve.
           Born:1 Ellev Arntsen 7 år.
                Laugverge: hennar bror Halvor Arntsen Vekve.
    1/9   :Halvor Ingebrigtsen Morken - Guri Pedersdotter.
           Born:1 Ingebrigt 25 år,2 Iver 19 år,3 Eli 27 år,
                Laugverge:ubeslektet John Henriksen Uv.
    2/9   :Bersvend Bjørnsen Hevle - Randi Nilsdotter.
           Born:1 Nils 14 år,2 John 11 år,3 Ingeborg 17 år,
                Laugverge:Ole Iversen Hevle.
                Verger:for Nils-Ole O.Risgjerdet, for John
                -Ole I.Hevle,for Ingeborg-Peder Hansen Hevle.
    3/9   :Anders Roaldsen Vognild -  ?
           Born:1 Hellaug Andersen 16 år,2 Marit 19 år,
                 3 Ingeborg 12 år.4 Ildri 9 år.
           Verger:for Hellaug og Marit-mora sitt søskenbarn
                 Arnt Olsen Stølen. for Ingeborg og Ildri-
                 søskenbarnet Arnt Evensen Rønningen.
    "     :Knut Bersvendsen Sletvold - Marit Hansdtr.f.Sæter.
           Born:1 Ingebrigt 15 år,2 Hans 12 år,3 Bersvend 9 år.
                4 Marit 6 år.
                Laugverge:broren Ole Hansen Sæter d.e.
                Verge for borna:Ole Hansen Sæter d.e.
1773 14/2 :Ole Estensen Snorroeggen- ???
           Born:1 Anders,myndig,2 Esten 12 år,3 Sigrid 8 år.
    17/2  :Ole Olsen Rise - Sigrid Knutsdotter.
           Born:1 Ole myndig,2 Knut myndig,3 Jon 25 år,4 Anders
                16 år.5 Ole d.y.14 år,6 Thyri g.m. Gunder Vindal,
                7 Kari 22 år.
           Verge:for Anders,Ole d.y.og Kari-lensmann Ole O.Rise.
    18/2  :Ole Olufsen Sneve - Gjertrud Johnsdotter.
           Born:1 John 2 1/2 år,2 Barbro 1 år
     Verge for John-Jens Roaldsen Ørstad.
      "  Barbro Iver Olsen Skorem.

1773 18/2 :Elias Ingebrigtsen Mellem - Marit Arntsdotter.
           Born:1 Haldor Eliasen 17 år,2Ingebrigt 5 år,3 Eli
                22 år. Laugverge:sogneprest Jens Lemvig.
           Verger:for Haldor-morens halvbror Andreas Chr.Klett.
                   "  Ingebrigt-Erik Olsen Mellem,
                   "  Eli-morbroren Oluf Beraugsen Viken.
     19/2 :Erik Paulsen Bjerke -. Marit Iversdotter.
           Born:1 Iver 20 år,2 Paul 14 år,3 Kari 23 år-
           Laugverge:farbroren Rasmus Halvorsen Bjerke.
           Verger:for Iver-halvbroren Rasmus Paulsen Haaker.
                   "  Paul-mora sitt søskenb.Even E.Bjørndal.
                   "  Kari-Ingebrigt Halvorsen Skarsem,svoger.
     2O/2 :Anna Pedersdotter - John Fagerhaug.
           Born:1 Sigrid Johnsdtr. 23 år,2 Guru Johnsdtr.18 år,
                Verge:søskenbarnet Ole Hansen Sæter d.e.
     18/8 :Ingebrigt Arntsen Skarsem - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Erik 11 år,2 Eli 13 år,3 Marit 5 år,4 Berit
                2 år. Laugverge:Rasmus Halvorsen Bjerke.
           Verger:for Erik og Eli- farens søskenbarn Halvor
                  Ingebrigtsen Hindset.for Marit-Arnt Eriksen
                  Bøe,for Brit-Ole Olsen Gottem.
     1/9  :Stengrim Arntsen Vekve-Marit Eriksdtr.f.Skarsem
           Born:1 Arnt 25 år,2 Ingebrigt 20 år,3 Randi 18 år,
                  4 Thor 16 år,5 Marit 13 år,6 Gjertrud 11 år.
                  Laugverge:Halvor Ingebrigtsen Vognild,
           Verger:for Ingebrigt-søskenb.Halvor Ingebrigts.Aalbu
                   "  Randi-mora sitt søskenb.Ole Haldosen Tyve.
                   "  Thor søskenbarn Haldo Larsen Vognild,
                   "  Marit-Halvor Arntsen Vekve
                   "  Gjertrud- John Eriksen Løkken.
      "   :Paul Taraldsen Toftaker - Maglin Knutsdotter
           Born:1 Tarald 24 år,2 Paul 18 år,3 Ingebrigt 16 år,
                4 Knut 14 år.
                Verge:faren og mora sitt søskenb.Ole A.Munkvold.
     2/9  :Erik Bersvendsen Kvalsjord - Marit Larsdotter.
           Arvingar:Hennar søsken:1 Ole Larsen Breen,død,har
                borna:a Marit g.m.Ole I.Breesgaard.
                      b Ingeborg Olsdotter 30 år, ugift.
                2 Halvor Larsen Lønset.3 Sigrid Larsdtr.Klett.
           Verge for Ingeborg Breen, Halvor Larsen Lønset.
      "   :pike Marit Olsdotter Mellem.
           Arvingar:1 mora Dordi Jonsdtr.og søskena:2 Randi
                Olsdtr.3 Eli Olsdtr.4 halvbror Ole Ellevsen
                Mellem,5 halvsøster Barbro Ellevsdotter.
           Verger:forRandi-Erik Evensen Ørstad.
                   " Eli-Ole Evensen Nysæter.
                   " Ole og Barbro-faren Ellev Ellevsen Mellem.
1774 17/2 :Ole Gulliksen Sætrum - enkemann.
           Testamentsarving:Ole Adamsen Sætrum.
     2O/2 :Hallstein Halvorsen Horvli - Thor Halvorsdotter.
           Born:frå 1.ektesk.Hallstein Halvorsen Horvli (?)
                    2.Thor Halvorsdotter 23 år.
           Verge: Halvor Stengrimsen Gravaune.
     2/9  :Marit Eriksdotter som oppheldt seg på Hokseng.
           Born:dottra Gjertrud Olsdotter g.m.Anders Iversen
                Engelsjord,død,men hadde borna:
                a Iver Andersen 9 år.b Anne 12 år.
           Verge:Haagen Oudensen Vognild.
 

1774 2/9  :Reinholdt Friedrich von Meldal,enkemann døde på Rolv-
            sjord, hadde borna:
                1 Mons Steen Meldal,myndig.2 Aashilde 29 år,ugift
           3 Anne,død, hadde dottra Dorthea Margrethe Bruun
                4 Mette Sophie Meldal,24 år ugift.
                5 Anne Margrethe Meldal, 2O år,ugift.
                6 Olava Meldal 18 år.
      ??  :Ole Adamsen Sætrum - Ingeborg Evensdotter.
           Born:1 Even Olsen 15 år,2 Sivert 12 år,3 Marit 17 år,
                4 Guru 13 år.
                Laugverge: Peder Stengrimsen Loe.
                Verger:for Even-Steener Viken.
                        "  Sivert-Erik Evensen Ørstad.
                        "  Marit-Knut Ingebrigtsen Sneve
                        "  Guru-Sivert Jensen Ørstad.
1775 28/8 :Arnt Hellaugsen Tilset,ungkar.
           Arvingar:søskena:1 Esten.død,har borna:a Kari 18 år,
                b Thyri 16 år,2 Svend Hellaugsen,død,har sonen
                Even Svendsen,myndig.
           Verger:for Arnt-søskenbarnet Erik Arntsen Dørum.
                   "  Kari og Thyri:mosters mann Ole Olsen Hornet
      "   :Rasmus Paulsen Haaker - Eli Ingebrigtsdtr,f.Gorset.
           Born:1 Paul 16 år,2 Ingebrigt 11 år,3 Arnt 4 år,
                4 Thor Rasmusdotter,14 veker.
                Laugverge:oberstløitnant Hammond.
           Verger:for Paul-morbroren Iver Ingebrigtsen Gorset.
                   "  Ingebrigt-farens søskenbarn Arnt Evens.Bøe.
              "  Arnt-Ingebrigt Evensen Mjøen.
                   "  Thor-hennar mor sitt søskenb.Even L.Haugen.
     29/8 :Even Evensen Fossem- ungkar.
           Arving er faren Even Ellingsen Fossem.
     3O/8 :Semund Olsen Rise - Marit Olsdotter-
           Arving:hans søstre:1 Barbro,g.m.Erik Olsen Gulaker.
                  2 Guru Olsdotter, enke på Ekrann.
                  Laugverge: Lars Andersen Mjøen.
     1/9  :Knut Svendsen Fagerhaug - Kristi Sivertsdotter.
           Born:1 Sivert 15 år,2 Svend 14 år,3 Randi 16 år,
                4 Marit 12 år,5 Sara 6 år.
                Laugverge: Iver Eriksen Gorset.
                Verger; for Sivert-Ole Amundsen Myren
                         "  Svend-Iver Eriksen Gorset
                         "  Randi og Marit-Ole Olsen Rønningen
                         "  Sara-Haldor Larsen Stavåløkken.
1776 17/2 :Erik Olsen Aalbu - Sigrid Knutsdotter.
           Born:1 Ole 16 år,2 Halvor 14 år,3 Knut 11 år,4 Jon
                9 år,5 Anne 22 år,6 Marit d.e. 21 år,7 Marit d.y.
                7 år,8 Sigrid 4 år.
                Laugverge:Johannes Halvorsen Aalbu.
           Verger:for Ole-farens søskenbarn Arnt Arntsen Dørum.
                   "  Halvor --ds.--- Ole Hellaugsen Dørum.
                   "  Knut- --ds-- Andreas Christiansen Klett.
                   "  Jon- --ds-- Svend Hellaugsen Gulaker.
                   "  Anne- Ole Olufsen Munkvold.
                   "  Marit d.e.- Ole Hansen Sæter.
                   "  Marit d.y.-Arnt Eriksen Bøe.
                   "  Sigrid - Haldo Ingebrigtsen Aalbu.
 
 
 

1776 16/2 :Arnt Olsen Løkken - Gjertrud Halvorsdtr.f.Klett.
           Born:1 Ole 3 år, 2 Arnt 14 veker.
                Laugverge:farbroren Ole Arntsen Dørum.
           Verger:for Ole-farbroren Ingebrigt Olsen Viken.
                   "  Arnt-morbroren Arnt Halvorsen Klett.
    29/8  :Erik Evensen Ørstad -Randi Johannesdtr.
           Born:1 Johannes 2O år,2 Eli g.m. Ole Olsen Rise.
                3 Dordi Eriksdtr. 12 år.
                Laugverge:Ole Olsen Rise.
           Verger:for Dordi-morbroren Erik Johannessen Vekve.
                   "  Johannes - Ole Olsen Rise.
    3O/8  :Halvor Andersen Vekve - Eli Olsdotter.
           Born:1 Brit g.m.Ingebrigt Andersen Vekve.
                2 Kari 11 år.Verge:Erik Johannessen Vekve.
                Laugverge: Svend Hokseng.
     "    :Arnt Haldosen Mellem -ungkar,dreng.
           Arvingar:1 mora Marit Andersdtr.Mellem (?),og søskena:
                2 Marit Haldosdtr.25 år.3 Halvor Haldosen,myndig,
                4 Guri 23 år, 5 Kari 21 år.
1777 19/2 :Peder Hansen Hevle - Randi Olsdotter.
           Born:1 Peder 8 år,2 Hans 6 år,3 Ole 1/2 år.4 Marit 11 år.
           Verger:for Hans:mora sitt søskenb.Sivert H. Sneve.
                   "  Marit:mora sin morbror Ingebrigt Andersen
                  Størvold.
    28/8  :Sivert Andersen Skjørstad - Kristi Eriksdotter.
           Born:1 Arnt 18 år,2 Guru 23 år, 3 Kari 12 år,4 Brit,
                7 år.Verger:morbroren Ivar Eriksen Gorset og
                            Ingebrigt Evensen Mjøen.
    29/8  :Ole Johnsen Bøe - Magnhild Olsdotter Bøe (Lønset)
           Born:1 John 4 1/2 år,2 Ole 1 år.
                Laugverge:Ole Roaldsen Hoel.
           Verge:for John-farbroren Stengrim Johnsen Aalbuhagen.
            "  Ole-mosters søskenbarn Halvor St.Gravaune.
     "    :Johannes Iversen Hindset - Marit Semmingsdotter.
           Arvingar,hans:1 broren Anders Iversen,bur på ein plass
                    under Engelsjord.2 søstra Marit,51 år ugift.
                 3 Ingrid g.m.Ole Paulsen Bjerkås.4 Marit d.y.
                   g.m.Even Pedersen Bjørgenplass.
                 5 Anne g.m.Anders Larsen Størvold,bur på Vognild
                 Laugverge:morbroren Halvor Ingebrigtsen Hindset.
                 Verge for Marit d.e. Erik Evensen Bakk.
1778 18/1 :Ingeborg Halvorsdtr. Torve, -  Halvor Torve.
           Born:1 Iver,død har borna:a Randi g.m.Anders R.Torve,
                2 Halvor død,men har sonen Halvor Halvorsen 11 år
                3 Halvor d.y. myndig, 4 Solborg,død,hadde borna:
                  a Halvor Andersen Barstad,myndig.b Anders,25 år
                  c Arnt 2O år,d Erik 18 år, e Kari 22 år,ugift.
                5 Gjertrud g.m.Erik Eriksen Horne.
                6 Kristi Halvorsdtr. g.m. Ole Olsen Klett.
                Verger:for Halvor H.Torve (11 år) Ole O. Munkvold
                         " Solborgs born-faren Anders Barstad.
 
 
 
 

1778 17/2 :Ingebrigt Hellaugsen Stuen - Ildri Olsdtr.Sæteren.
           Born:1 Hellaug 8 år,2 Ole 1 1/2 år,3 Mari 7 år,4 Marit
                5 Sigrid, 6 Inger. Laugverge:Ole O.Rønningen.
           Verger:for Hellaug-morbroren Ingebrigt Olsen Sæteren.
                   "  Ole-søskenbarnet Ole Olsen Grøtte.
                   "  Mari-farens søskenb.Ingebrigt H.Bøasæter.
                   "  Marit-farens morbror Ingebrigt S Drivstuen
                   "  Sigrid Lars Andersen Mjøen.
                   "  Inger - fasters mann Ole Olsen Rønningen.
1878 19/2 :Endre Eriksen Kvalsjordhagen-Guri Ingebrigtsdtr.
           Arvingar:hennar born:1 utanfor ekteskapet 1 Ingebrigt
                Olufsen 7 år.I ekteskapet 2 Marit Endresd.1/2 år
           Verge:for Ingebrigt-morbroren Halvor I.Hindset.
                  "  Marit-faren.
     31/8 :Semming Olsen Utem - Mali Olsdotter.
           Born:1 Ole 22 år,2 Randi ? år.
                 Laugverge: Ole Johnsen Jamtsæter.
           Verger.for Ole-hans søskenbarn Ole Ingebritsen Vekve.
                    "  Randi-farbroren Ingebrigt Olsen Klett.
     1/9  :Tarald Evensen Vammer - Sigrid Larsdotter Rise.
           Arving:hennar far:Lars Paulsen Rise.
1779 2O/2  :Arnt Sivertsen Sessaker - Anna Olsdotter.
           Born:1 Sivert 8 år, 2 Randi 15 år,3 Gjertrud 11 år,
                4 Guri 3 år.
                Laugverge:Ingebrigt Haldosen Bøasæter,
           Verger:for Randi og Gjertrud:-søskenbarnet Knut
                      Jørgensen Gorset,
                   "  Guri-farsøsters mann Erik Taralds.Toftaker.
     2/9  :Paul Hansen Gorset - Sigrid Sivertsdtr.(Øvergorset)
           Born:12 Hans 16 år,2 Anne 9 år.
     "    :Ingeborg Svendsdtr. Grøtte,ugift.
           1 broren Knut Svendsen Fagerhaug,død,har borna:
             a Sivert 19 år,b Svend 17 år,c Rannei 21 år,d Marit
             15 år.e Sara 1O år.
           2 Gjøran Svendsdtr.g.m. Ole Olsen Lien.
             Verge for Sivert-Ole Amundsen Fagerhaug
                    "  Svend- Iver Eriksen Gorset.
                    "  Randi og Marit-Ole Olsen Rønningen.
                    "  Sara-Haldo Larsen Stavåløkken.
1780 19/2 :Brit Roaldsdtr. Bøe - og dottra Brit Andersdtr.
           båe døde.Arvingar:1 Sivert Arntsen,myndig,2 Arnt
           Arntsen,23 år,3 Roald Arntsen 21 år,4 Ole Arntsen
           18 år. Verger:for Arnt og Roald- Gullik Andersen Bøe.
                         for Ole - Erik Olsen Mellem.
      "   :Hans Knutsen Snøve - Ambjørg Sivertsdtr.f.Drivstuen.
           Born:1 Knut Hansen myndig,2 Sivert,3 John,4 Erik 23 år,
                5 Ingebrigt 22 år, 6 Ole 16 år,7 Hans 13 år,
                8 Randi g.m. Halvor Olsen Sæter,9 Sigrid 19 år.
                Laugverge:Ingebrigt Sivertsen Drivstuen.
           Verger: for Ole-broren Sivert Hansen.
                    "  Hans og Sigrid:-broren Jon Hansen på Fossem.
                    Sonen Knut Hansen var da lensmann i Oppdal,
 
 
 
 
 
 

178O 31/8 :John Eriksen Vognild - Ingrid Olufsdotter
           Born:1 Erik Johnsen 1 mnd.gl.Verge faren.
       "  :Erik Eriksen Skarsem - Marit Eriksdotter (g.2 g.)
           Born:1 hennar born:a Erik Ingebrigtsen 12 år, b Eli
                Ingebrigtsdtr. 19 år, c Marit 17 år, d Brit 8 år.
                Fellesbarn: Barbro Eriksdtr.5 år.
            Verger:Halvor Ingebrigsen Hindset,Arnt Eriksen Bøe og
                   Ole Olsen Grøtte.
                   for Erik og Eli - Ingebrigt A. Vekve.
                    "  Marit farens søskenbarn Arnt Eriksen Bøe.
                    "  Brit-Ole Olsen Grøtte.
     1/9  :Marit Iversdotter Hindset ,død, Arvingar:søskena:
                1 Anders Iversen Hindset,myndig,2 Ingrid g.m.
                Ole Paulsen Bjerke.3 Mari g.m.Even P.Bjørgen,
                Anne,enke på Vognild.
 

178O  5/9 :Ole Toresen Bøe -  ?   (Lønset)
           Born:1 Paul Olsen,28 år,2 Tore Olsen 26 år,3 Ragnhild
                g.m.Johannes Johnsen Bøe,4 Brit 34 år,5 Kari 24
                år,6 Gjertrud 21 år,7 Marit 18 år,8 Marit d.y.
                15 år.
           Verger:Beraug O.Rate,Beraug P.Bøe og Ole Olsen Munkvold.
      5/9 :Ole Taraldsen Bøe - Marit Olsdotter Stekeren.
           Born:1 Brit 16 år,2 Guri 1O år,3 Sigrid 8 år.
                Laugverge: Erik Olsen Hulberget.
           Verger:for Guri og Brit-halvbroren Hallstein Horvli.
                   "  Sigrid-søskenbarn Jon Arnfins.Stekeren.
      6/9 :Esten Henriksen Vasli - Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Henrik,myndig,2 Johannes 21 år,3 Halvor 17 år
                4 Iver 15 år,5 Sigrid 11 år.
                Laugverge: Ole Henriksen Torve..
           Verger:for Johannes-farsøsters mann Iver Ellingsen
                Vindal. for Halvor - søskenbarns mann Nils
                Halvorsen Storli. for Iver - søskenbarn Halvor
                Stngrimsen Gravaune. for Sigrid- søskenbarn Jon
                Olsen Vindal.
      8/9 :Ingebrigt Ingebrigtsen Hagen - Anne Olsdotter, (Rise)
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 3 år.
                Laugverge: John Evensen Sneve
1781 2/10 :Halvor Jetmundsen Gorset - ?
           Hadde sonen Iver Halvorsen,elles ikkje andre opplys=
           ningar i skiftet.
     8/1O :Ingebrigt Ingebrigtsen Torve - Anne Olsdotter.
           Born:1 Marit 13 år,2 Rannei 1O år,3 Barbro 5 år,4 Anne
                3 år. Laugverge: Ole Torve.
                Verge-farbroren Haagen Ingebrigtsen Torve.
1782 13/2 :Ingebrigt Olsen Dørum - Thor Knutsdotter.
           Born:1 Ole myndig,2 Marit 35 år, 3 Marit d.y. 23 år.
                4 Eli Ingebrigtsdtr. 21 år.
           Verger:for Marit d.e. mora sitt søskenb.Oluf Paulsen
                 Nerhol.for Eli- broren Ole Ingebrigtsen.
                 for Marit d.y.- Ingebrigt Olsen Dørum.
     2/9  :Even Evensen Sæter -  ?
           Born:1 John Evensen,myndig,2 Ole 22 år,3 Randi g.m.
                  Ole Hansen Aalmen.
                  Verge for Ole - Halvor Olsen Aalbu.

1782 3/9  :Ole Hellefsen Dørumsgård-Gjertrud Ingebrigtsdtr.
           Born;1 Hellef 2 1/2 år,2 Dordi 14 år,3 Marit 11 år,
                4 Randi 7 år.og enkas dotter Mali Bersvendsdtr.
           Laugverge:Sven Hellefsen Hokseng.
           Verger Hellef Grøtte,for Dordi.for Marit-Ingebrigt L-
           Hindset.for Randi-Ole Knutszen Vognild.
     4/9  :Ole Andersen Munkvold - Olaug Johnsdotter
           Born:1 Anders myndig,2 John myndig,3 Kari 28 år,
                4 Gjertrud 25 år, båe ugifte.
           Laugverge: Lars Ingebrigtsen Sliper.
           Verger: søskenbarnet Lars Knutsen Stenboeng.
1783 31/1 :Ole Andersen Rønningen (under Klett)-Anne Pedersdtr.
           Born:1 Arnt Olsen,13 år. Verge - faren,
    24/1  :John Olsen Aalbu - Marit Olsdotter.
           Born:1 Kristi Johnsdtr. 17 år,2 Anne 10 år,Gjertrud
                8 år. Verger:for Kristi -farsøsters mann Ole
                Evensen Nysæter. for Gjertrud-faren.
1783 11/2 :Ingeborg Eriksdotter Breen - Ingebrigt Ingebrigts.
           Born:1 Ingebrigt 16 år,2 Ingeborg 2O år.
                Verge for båe: Sivert Eriksen Aalbu.
     "    :inderst Marit Olsdtr. Sneve,ugift.
           Arevingar:1 broren Rasmus Olsen Ishol, 2 søstra
                Marit Olsdotter,død,men har dottra Sigrid
                Estensdotter,bur i Stangvik. Ikkje verger.
    13/2  :Ole Johnsen Haugset - Marit Knutsdtr.(død før)
           hans søsken:1 Erik Johnsen Løkken,2 Jon Jonsen
                 Vorhaugen,død men har borna:a Guru 23 år,
                 b Anne 2O år,3 Rasmus Johnsen Vognild,
                4 enke Randi Johnsdtr.Vassleggen.
                5 Marit Johnsdtr. på Løkken i Meldal.
           hennar søsken:1 halvbroren Ole Tørset,død,har borna:
                  a Halvor,soldat v/Hammonds regiment,
                  b Ingeborg g.m. Sivert Eriksen Aune.
                  c Raagjerd g.m.Erik Andersen Klevdalen.
                    (ingen visste hvor han var)
                  d Ingrid Olsdtr. g.m.Gullik Bekken.
           Verger:for Guru Johnsdtr.-søskenbarn,Arnt O.Haugset.
                   "  Anne Johnsdtr.-søskenbarn Erik J.Løkken.
                   "  Marit på Løkken - Erik J. Løkken.
    15/2  :Erik Ingebrigtsen Vekve - Ildri Eriksdotter (nesto)
           Born:1 Ingebrigt myndig,2 Erik 21 år,3 Lars 21 år,
                4 Bersvend 9 år,5 Marit 16 år,6 Guru 13 år,
                7 Barbro 6 år.
                Laugverge:Haagen Ingebrigtsen Torve.
     "    :på Torve:inderst Ingeborg Andreasdtr.(Klett ?)ugift.
           Arvingar:Søskena:1 Christian Andreasen Klett.
                2 Elling Andreasen Bakk,død,har borna:
                  a John Ellingsen Bakk,bor på Røros.
                  b Arnt, c Ingrid 30 år, d Marit 24 år.
                3 Andreas Andreasen Barstad.
                4 Paul Andreasen Gulaker.
                5 Maren Andreasen Bryggen,død,har borna;
                  a Knut Olufsen Bryggen,b Andreas,
                  c Ole i Kjøbenhavn,d Erik Brygghaugen,
                  e Anne, f Kari,g Marit,umyndige.
                6 Randi Andreasdotter Torve.
                7 Anne Andreasdotter,død,har borna:
                  a Anne Johnsdotter g.m.Ole Iversen Vekve.
1783 1O/4 :Tørris Johnsen Aalbu (Trøen)-Ingeborg Eriksdtr.
           Arvingar: hans søsken:1 Stengrim Johnsen Aalbuhagen,
                2 Ole Johnsen Bøe,død,har borna:a John 1O år,
                  b Ole 8 år.
                3 Gjertrud Johnsdtr.død,har borna: a John Evensen
                  Sæter myndig,b Even Evensen myndig,c Ole 23 år,
                  d Randi, g.m. Ole Hansen Aalmenplass.
                4 Kiersti Johnsdotter Aalbu,50 år,ugift
                  Laugverge:Johannes Halvorsen Aalbu
           Verger:for John-morbroren Beraug Paulsen Bøe.
     11/4 :Ole Iversen Vekve - Anne Johnsdtr.f.Aalbuhagen.
           Born:1 Iver 12 år,2 John 9 år,3 Kari 7 år,4 Anne 1 år.
                  Laugverge -Paul Andreasen Gulaker.
           Verger:for Iver-mora sitt søskenbarn Andreas Rasmusen
                      Torve.
                   "  Jon-mora sitt søskenb.Andreas Klett.
                   "  Kari-fasters mann Haagen Ingebr.Torve.
                   "  Anne-ubeslektet Ingebrigt Arntsen Vekve.
    2/9   :Marta Arntsdtr. Mellem - Elias Ingebrigts.f.Viken.
           (Ho var tidlegare gift med Haldor Mellem)
           Born:i 1.ektesk.1 Halvor Haldosen Mellem,myndig.
                           2 Marit g.m.Rasmus Estensen Dørum.
                           3 Guri Haldosdtr. 29 år,ugift.
                           4 Kari g.m.Erik Tørrisen Viken.
                i 2.ektesk.1 Haldo Eliasen Mellem 16 år.
                           2 Ingebrigt E.Mellem 15 år.
           Verger:for Haldor-mora sin halvbror Andreas Klett.
                   "  Ingebrigt-halvsøsters mann Erik T.Viken,
                   "  Guri-søskenbarnet Halvor Ingebrs.Hoel.
     "    :Anders Olsen Engen - Marit Olsdtr. f.Nysæter.
           Born:1 Ole 26 år,2 Sigrid 3O år,ugift.3 Brit 28 år,
                4 Ingeborg  19 år.
                  Laugverge: hennar bror Ole Olsen Nysæter, som
                  også er verge for dei to ugifte døttrene.
     4/9  :Knut Knutsen Sessaker - Anna Olsdotter.
           Arvingar:hans:1 broren Erik Knutsen Hustøft.
                2 halvsøster Ingrid Arntsdtr.g.m.Oluf R.Torve.
                3 halvsøster Kari Arntsdtr. 26 år.
                  Laugverge:Ingebrigt Haldosen Bøasæter.
                  Inger verger.
     5/9  :Iver Steffensen Lien(nedre)-Ingeborg Pedersdtr.f.Loe.
           Born:1 Peder 15 år,2 Guru 17 år,3 Ingrid 13 år,4 Kari
                 6 år,5 Marit 2 år.
                 Laugverge:broren Stengrim Pedeersen Lien.
                 Ikkje verger,buet falitt.(Iver Steffensen er son
                 av Steffen Arntsen nedre Lien)
      "   :Halvor Ingebrigtsen Gorset -Lussie Halvorsdtr.
           Born:1 Hans 19 år,2 Ingebrigt 1O år,3 Kristi g.m. Ole
                Roaldsen Gorset,4 Dordi 15 år,5 Guru 12 år,
                6 Marit 6 år.
                Laugverge:Steener Iversen Rolvsjord.
           Verger:for Hans-Ole Hansen Sæter.
                   "  Ingebrigt-Arnt Olsen Stølen. for Dordi-
                      mora sitt nestsøskendebarn Halvor O.Sæter.
                   "  Guru-farbrorens søskendebarn Even Larsen
                      Skarsem.
 

1784 13/2 :Lars Andersen Rise - Kari Sivertsdotter (g.2 g.)
           Born:1.ektes.1 Gullik J.Mjøen, myndig.
                        2 Sigrid g.m. Iver Olsen Rise.
                2.ektes.1 Anders Larsen Rise 23 år.
                        2 Sivert 2O år,3 Marit 15 år,sjuk.
                Verger: for Sivert-svogeren Iver Olsen Rise.
                         "  Anders-halvbroren Gullik J.Mjøen
                         "  Marit - faren,Lars Andersen.
     26/8 :Paul Andersen Gulaker - Gjøran Rasmusdtr.
           Born:1 Rasmus, 2 Andreas, 3 Lars,
                4 Kari g.m.Anders Olsen Munkvold.
                5 Kiersti 22 år, ugift.
           Verge for Kiersti- Andreas Rasmusen Torve.
     "    :Erik Olsen Gulaker - Barbro Olsdotter.
           Born:1 Ole Eriksen Gulaker,2 Ole Eriksen Rise
                3 Erik Eriksen på Skarsem.
    27/8  :Anders Roaldsen Kvalsjord - Anne Olsdtr.f.Munkvold.
           Arv.hennar søsken:1 Peder O.Munkvold,død,har borna:
                  a Marit g.m. Ole Olufsen Munkvold.
                  b Ingeborg g.m. Haldo Ingebrigtsen Aalbu.
                2 Kari Olsdtotter Klett, død, har borna:
                  a Anna Paulsdotter g.m.Ingebrigt O.Klett.
                  b Kari Paulsdtr. g.m.Ole Hansen Sæter.
                  c Ingeborg, enke i Aalbu.
                  d Marit,g.m.Knut Andersen Dønnem i Tingvold.
                3 Brit Olsdtr.Munkvold, 81 år.
     3/9  :Ole Eriksen Rise - Marit Johnsdotter.f.Løkken.
           Born:1 Simen Olsen 1 år gl.2 Marit Olsdtr.12 år,
                3 Barbro 9 år, 4 Eli Olsdtr. 4 ,år.
                  Laugverge:broren Erik Johnsen Løkken.
           Verger:for disse-farbrørne Ole Eriksen Gulaker og
                            Erik Eriksen Skarsem.
1785 16/2 :Ole Pedersen Engen - Ingrid Andersdotter.
           ( skifte halde på husmannsplassen Brendmoen)
           Arvingar:hennar søsken:1 Sven Andersen Fossum,død,
                har borna:a Anders Svendsen,død,har borna:
                 1 Halvor 25 år,2 Sven 24 år,3 Ingrid 23 år.
                 b. Ole Svendsen i Trondheim, c Randi Brenden,
                 d Guri Svendsdtr. i Sunndal.
               2 Guri Andersdotter gift til Aunkaasen.
               3 Sigrid g.m.Ingebrigt Tostensen Brevollen,Mjøen.
    18/2  :Erik Knutsen Hustøft - Anne Ingedbrigtsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Eriksen 9 år.2 Gjertrud 13 år.
                Laugverge:Arent Olsen Aalbu. Ingen verger.
     "    :Anders Rasmusen Torve - Randi Iversdotter.
           Born:1 Marit 8 år,2 Rannei 4 år,3 Ingeborg 1 år.
                Verger:for Marit og Ingeborg - faren.
                        "  Randi-morbroren (??) Rasmus Paulsen
                           Gulaker.
    19/2  :Rasmus Olsen Ishol,f.Vekve-Eli Knutsdtr.f.Dørum.
           Arvingar:hans søsterdotter Sigrid Estensdotter på
                 Sæteren.Laugverge:Even Tørrisen Uv.
 
 
 
 
 

1785 28/2 :på Aune:pike Brit Johnsdotter Graven.(Gravem?)
           eller Gravaune ? Hennar søsken:
           1 Ole Ingebrigtsen Sæter,død,har borna:a Ingebrigt,
             Olsen Sæter.b Ingrid Olsdtr. Stuen.
           2 Marta Ingebrigtsdtr.g.m.Anders Larsen Rise.
           3 Klara Ingebrigtsdtr.g.m.Jon Larsen Aune.
           4 Guri Ingebr.dtr.g.Rise,død, har borna:
             a Anders Iversen. b Ingebrigt Iversen Rise,
             c Ole Iversen Rise, d.Ingeborg, e Ildri, f.Guri,
             h Klara.
           5 Ole Johnsen Kleven, død, har borna: a Sigrid,ugift
             b Olava ugift,c Klara ugift.
           6 Ragnhild Johnsdtr.Klevan.(Skorem? Skarsem?)
           7 Klara Johnsdotter Klevan. 8 Klara Jørgensdotter,
           9 Marit Jørgensdotter 1O Anna Jørgensdotter.
    2O/6  :Brit Pedersdotter Skarsem - Even Larsen Haugen
           Born:1 Peder Evensen 16 år,2 Ragnhild 13 år,3 Randi
                11 år,4 Eli 6 år.
                Laugverge:søskenbarnet lensm.John Hansen Fossem.
           Verger:for Peder-mora sitt søskenbarn Knut I.Sneve.
                   "  Ragnhild-mosters mann Lars Olsen Kvalsjord.
              "  Randi-mosters mann Ingebrigt O Vammer.
                   "  Eli - farens søskenbarn Halvor Olsen Sæter.
   21/6  :Sven Hellaugsen Gulaker,f.Stuen - Jorunn Olsdotter.
          Born:1 Ole d.e.17 år,2 Ole d.y.12 år,3 Anders 1O år,
                4 Stengrim 8 år,5 Kari 8 år,6 Dordi 3 år.
                Laugverge: naboen oberst Hammond.
           Verger:for Ole d.e. Sven(?) Hellaugsen Grøtte.
                   "  Ole d.y.Svend Hokseng.
                   "  Anders-Ingebrigt Larsen Hindset.
                   "  Stengrim- Morbroren Arnt Olsen Aalbu.
                   "  Dordi - morbroren Arnt Eriksen Bøe.
    22/6  :Ole Olsen Rise - Sigrid Olsdotter
           Born:1 Ole Olsen 8 år,2 Arnt Olsen 2 år,3 Mari 14 år,
                4 Guri 11 år, 5 Marit 7 år.
                Laugverge: Iver Olsen Rise.
           Verger:for Ole-faren sitt søskenb.Arnt Eriksen Haaker.
                   "  Arnt-fasters mann Paul Arntsen Rise.
                   "  Mari-mosters mann Ole Ingebrigtsen Klett.
                   "  Guri-søskenbarn Arnt Halvorsen Aune.
                   "  Marit-faren sitt søskenb.Arnt E.Rønningen.
    1/9   :pike Marit Olsdtr.Engen .Arvingar hennar søsken:
           1 broren Anders O.Engen,død, har borna:
             a Ole,tjener på Storfloen i Værnes prestegj.
             b Sigrid 32 år ugift
             c Brit 20 år,tjener hos Erik Vammer.
             d Ingeborg g.m.Ole Olsen Eingrinden
           2 broren Ole Olsen Engen,død,har borna:
             a Sigrid Olsdotter Eingrinden i Børsa.
             b Ildri Olsdtr.g.m.Jacob Einan i Børsa.
           Verger:for Sigrid,Brit og Sigrid-Ole Olsen Nysæter.
    2/9   :Paul Jørgensen Haaker.f.Myren-Guri Estensdtr.g.2 g.
           Born:1 Marit Olsdtr.Haaker 9 år.2 Esten Paulsen 3 år,
                3 Ole Paulsen Haaker 1/2 år.
                Verge for Marit - Hellaug Andersen Grøtte.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel